Vedlegg A nr PROSJEKTBESKRIVELSE. P Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P / / ERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD"

Transkript

1 Vedlegg A nr PROSJEKTBESKRIVELSE P Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner / leveranser 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta JM Norge AS (Senere kalt JMN ) Åslyveien 21, 3170 SEM tlf Reguleringsplan vedtatt med tilhørende bestemmelser. Flat, oppfylt tomt. Grenser til offentlig vei mot vest, til eksisterende bebyggelse i nord og syd og til privat atkomstvei og friområde i øst. Adkomst/parkering Fra RV303, inn Johannes Sandviks vei og deretter 3. og 4. bygning på venstre side. Parkering i garasjeanlegg i kjelleretasje. Omfang/størrelse Fremtidig eierforhold 2 stk. boligblokker med 9 boliger i hver. Leilighetene fordeler seg på 3 etasjer med parkeringskjeller under. Tomtestørrelse er ca m² for hver blokk. Boligene selges som selveierseksjoner. Det blir dannet et eget sameie pr. blokk. Hver seksjon får eget seksjonsnummer og kan således belånes individuelt. Eieren har full råderett over sin seksjon, med de begrensninger som fremgår av sameievedtektene, Lov om Eierseksjoner og kjøpekontrakten. Selve tomten er en festetomt, festet gjennom Stokke kommune av Opplysningsvesenets fond med ca. kr pr. sameie i årlig festeavgift. Mulighet for endring i festeavgiften fra år 2013, se eget vedlegg til kjøpekontrakt.

3 Diverse Kjøpekontrakt er i henhold till bustadoppføringslova byggblankett Pliktig medlemskap i Johannes Sandviks vei områdelag. 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 22. januar 1997 nr. 33. Bygningene tilfredsstiller allikevel dagens krav til varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligene leveres med vannbåren gulvvarme oppvarmet av varmepumpe basert på bergvarme. Varmepumpen blir også benyttet til forvarming av tappevann. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Energibehov til oppvarming er betydelig lavere enn dagens krav til laverenergi kl. 1. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet Det vil bli montert boligsprinkling i alle oppvarmede rom i leilighetene og i fellesrom. Sprinklersentral/stoppekran plasseres i teknisk rom i kjeller. Sprinkleranlegget vil få automatisk varsling til brannvesenet. Alle boliger utstyres med seriekoblede røkvarslere og husbrannslange Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan/situasjonsplan og kontraktstegning) Atkomstvei til Johannes Sandviks vei 5 og 7 blir privat kjørevei. Drift og vedlikehold ivaretas av sameiene Johannes Sandviksvei 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 10 i fellesskap. Drift og vedlikehold organiseres gjennom områdelaget. Veier og plasser Kjøreveier og parkeringsplasser Felles privat atkomstvei er dimensjonert for trafikk av personbil/ambulanse. Veier, parkering og plasser blir asfaltert med border av kantstein. Gjesteparkering disponeres sammen med de øvrige boligbyggene i Johannes Sandviksvei. 10 plasser er opparbeidet foran Johannes Sandviksvei 8, 11 plasser foran Johannes Sandviksvei 10 og 25 plasser disponeres sammen med besøkende til Meny-butikken (ikke faste plasser). Biloppstillingsplass Det medfølger en fast parkeringsplass i garasjekjeller pr. bolig. Beboerne får egen fjernkontroll til maskindrevet garasjeport i dette bygget. Fri høyde ca. 210 cm. Det er pr.

4 dags dato et par ledige plasser i garasjeanlegget i Johannes Sandviks vei 4, for de som skulle ønske å kjøpe ekstra garasjeplass. Sportsbod Det leveres 5 m² sportsbod i samme etasje som boligen eller i tilknytning til garasjeanlegget. Leke- og aktivitetsplasser Området inneholder krav til slike plasser - se reguleringsplanen. Beplanting etc. Det opparbeides ferdig tilsådd plen og beplantning i hht. utomhusplan, utarbeidet av selgers landskapsarkitekt. Nødvendige støttemurer leveres i betong og/eller tørrsteinsmur. Sameiene Johannes Sandviks vei 5 og 7 vil få egne festekontrakter for sin tomt. All beplantning på tomtene vil inngå i sameienes fellesareal med vedlikeholdsplikt. Ansvar for vedlikehold av felles parkeringsplasser, felles uteplasser og felles veier er tillagt Johannes Sandviks vei områdelag. Alle kjøpere av boligseksjoner i Johannes Sandviks vei er pliktige medlemmer i dette områdelaget og felles ansvarlig for avgiftsinnbetaling og vedlikehold. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann fra hovedtak føres til overvannsledning via sluk og innvendige nedløp. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap og eier anlegget. Renovasjon Kommunen utleverer renovasjonsbeholdere til renovasjonsrommet. Postkasser Postkasse leveres til hver leilighet og blir montert ved hovedinngangsdør. Husnummerskilt Det vil bli montert husnummerskilt av selger. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Bygget fundamenteres på peler som hviler på fjell. Bærekonstruksjoner Gulv i 1. etasje utføres av hulldekkeelementer i betong med tilfarere, 20 cm isolasjon, sponplater og parkett. Øvrige etasjeskillere utføres av lecaplank med trinnlydsplate, påstøp og parkett. Ytter- og bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Taket utføres av selvbærende Lett-takselementer.

5 Yttervegger Ytterveggene bygges av 48x198 mm bindingsverk og isoleres med 200 mm isolasjon. Veggene kles utvendig med GU-gips og en kombinasjon av stående/liggende kledning og teglstein. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Kledning blir levert med grunning og to strøk maling/dekkbeis. Lydskillevegg mellom boligene utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Takkonstruksjoner Hovedtaket bygges med Lett-tak elementer som tekkes med foliemembran. Øvrige tak bygges som sperretak med finèr og papptekking. Hovedtaket isoleres med 40 cm isolasjon. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Det monteres stige for atkomst til tak. Takrenner og nedløp med utkastere til terreng leveres til bodtak og tak over inngang. Terrasser/balkonger Det leveres innglasset balkong med rekkverk i aluminium og glass. Den øvre delen har åpne-/lukkefunksjon. Gulv av betongelement. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger rundt soverom og våtrom isoleres. Der vegger skal kles med fliser legges ett lag med finer og ett lag gips. 5. Innredning og overflater Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Entré Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og Kjøkken Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og Flis 15 x 15 cm over kjøkkenbenk. Stue Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og Soverom Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, Bade-/vaskerom Ferdig flislagt Flis 20 x 20 cm strie og Ferdig flislagt Flis 20 x 20 (25) cm Bod i boligen Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og Valgfrie farger på vegger med strie. Vinduer og balkongdører Vinduer og balkongdører av tre, leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig samt med tre lags energiglass. NB! Vinduene er så godt isolert at det kan forekomme kondens utvendig under gitte værforhold. Noen vinduer er faste. Det leveres blomsterbrett på vinduer i stue og kjøkken. Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres i hvit relieff utførelse. Leveranseomfang framgår av tegninger vedlagt kjøpekontrakt. Inkludert i leveransen er integrerte hvitevarer og ventilatorhette. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet.

6 Dører/luker Inngangsdør leveres som lyddør med kikkehull. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Farge avgjøres av fargekonsulent. Dørene blir utstyrt med FG-godkjent lås. Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse, ferdig malt fra fabrikk. Listverk Fotlister leveres som lakkert eik parkettlist. Dør- og vindusgerikter leveres i glatt utførelse. Taklist leveres som skyggelist. Gerikter og taklister leveres ferdig malt fra fabrikk. I tillegg blir spikerhull sparklet og listene påført et strøk maling etter montasje. Inngangsparti/trapperom Felles hovedinngang med trapperom og møbelheis for alle boligene. Trapp i trapperommet utføres i stål med fliser i inntrinnene. Flislagt gulv på hovedreposene og i trapperom samt felles korridorer. Heis Bygget vil få møbelheis fra parkeringsetasje til alle 3 etasjer. Heisen har toveis kommunikasjon og er alltid tilkoblet vaktpersonell. 6. Elektroinstallasjoner/leveranser Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Det leveres 58, 63 og 66 punkter til hver bolig. Inkludert i punktene regnes punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannstank, telefon og 2 punkter i sportsbod. Punktene plasseres etter nærmere avtale med installatør. Sikringsskap monteres på egnet sted. Lyskuppel i sportsbod er medtatt. Tilleggspunkter kan bestilles. Det leveres utelampe på balkong, 2 stk. benkarmaturer på kjøkken, hvit lyskuppel i innebod, lyslist med stikkontakt over servant på bad, porttelefonanlegg fra entré i boligene til hovedinngangsdør i underetasjen og seriekoblede røykdetektorer med sentral tilkoblet strømnettet for hver bolig. Hver bolig må bestille sitt eget strømabonnement. Installasjoner fellesarealer Det monteres utelys på bygget ved hovedinngang og ved innkjøring til parkeringskjeller. Parkeringskjeller, fellesboder og trapperom utstyres også med nødvendig belysning. Strømmåler for fellesabonnement plasseres i hovedtavle i teknisk rom. Telefon- data og antenne Til hver bolig legges det frem kabel for tv-, data- og telefonanlegg. Selger inngår, på vegne av kjøperne, avtale med Canal Digital om et komplett-mini abonnement. Det innebærer at hver bolig ved overtakelsen har TV-signal og tilgang til bredbånd. I komplett-mini inngår Canal Digital s grunnpakke av TV-kanaler og bredbåndsproduktet mini. Kostnaden dekkes over fellesutgiftene. Det er full mulighet for individuell bestilling av oppgradert kanalvalg og økt bredbåndshastighet. Det ligger også til rette for å tegne abonnement på IP-telefoni. Telenor legges ikke opp til kabling for fasttelefon. Eventuelt telefonabonnement må bestilles via Canal Digital.

7 7. Sanitæranlegg Rørleggerarbeider Inkluderer komplett leveranse av vann og avløp tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Hovedstoppekran for bygget er plassert i teknisk rom i kjeller. Innvendig stoppekran monteres ved varmtvannsbereder i bod i hver bolig. Vannledninger legges som rør i rør -system. Oppvarming av boligen Det leveres vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom. Oppvarmingen skjer via varmepumpe som henter energien fra borehull i grunnen. Det legges opp fire separate varmesoner i hver leilighet som styres gjennom hver sin termostat. Dette, sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, gir en komfortabel, miljøvennlig og økonomisk gunstig oppvarming av boligene. Oppvarming av forbruksvann Det leveres en 200 liter varmtvannsbereder i inneboden i hver leilighet. Tilførselsvannet blir forvarmet gjennom varmepumpen, slik at energiforbruk til oppvarming av tappevann blir betydelig redusert. Leveringsomfang av utstyr Boligen leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningen, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det leveres husbrannslange i bod. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalettet er veggmontert. I våtrom leveres gulvsluk. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon Boligene Boligene leveres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Anlegget plasseres i boden. Inntaksluft tas fra yttervegg utenfor boligen. Avtrekksventiler i bad-/vaskerom og bod, og tilluftsventiler i soverom og stue. Eget avtrekk fra kjøkken med ventilatorhette over komfyr. Det må påregnes noe nedforede himlinger og innkassinger i boligene i forbindelse med ventilasjonskanalene. Alle baderom nedfores. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til gjeldende forskrifter med hensyn på luftmengder og støy, men noe lyd fra anlegget må påregnes. Fellesarealer og parkeringskjeller Det blir egne ventilasjonsanlegg fra korridorer, trapperom og i parkeringskjeller. Avfallsboden utstyres med ioniseringsanlegg for å unngå ubehagelig lukt. 9. Dokumentasjon etc. Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold.

8 Erklæringer Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for sameiene. Pliktig medlemskap i områdelag. Se kontraktsvedlegg. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematisk drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMNs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drift og vedlikehold. 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i kontraktsmøte. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som blir opplyst i kjøpekontrakt eller på tilvalgsmøte. Forsikring Bygget er forsikret i 6 måneder etter overlevering. Sameiene må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikringen som JMN tegner. Dette må boligeier sørge for selv. Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen Lysarmaturer som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Møbler, senger etc. Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Stiplede innredninger på tegninger. Reklamasjonsrett 5 års reklamasjonsrett. Overlevering Boligen overleveres med 3 like nøkler til entrédør, som også passer til postkassen, boddør og trapperomsdører samt en portåpner til P-kjeller. Andre leveranser Andre leveranser enn ovenstående eller endringer kan avtales. Forbehold JM forbeholder seg retten til forandring av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og /eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen, og kjøper kan ikke påberope seg prisavslag.

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10 1/10 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer