Bratsberglia BRL Skien - hus 1. Prosjektbeskrivelse Bratsberg 4 mannsbolig. Leiligheter. Utførelse etter teknisk forskrift Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bratsberglia BRL Skien - hus 1. Prosjektbeskrivelse Bratsberg 4 mannsbolig. Leiligheter. Utførelse etter teknisk forskrift 2010. Dato: 09.09."

Transkript

1 Bratsberglia BRL Skien - hus 1. Dato: /9

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner / leveranser 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta/området JM Norge AS (Senere kalt JMN ) Lundegata 4c, 3701 Skien tlf Reguleringsplan for Bratsberg Sivert Urnes veg med tilhørende bestemmelser er vedtatt Skrå tomt som ligger flott til oppe på høyden, og fortsetter utover den østvendte skråningen mot Gjerpensdalen. Kort avstand til Skien sentrum og servicetilbud. Ligger i etablert boligområde med nærhet til friområder, idrettsanlegg, grunnskole, Skien Videregående skole og barnehage. Adkomst/parkering Omfang/størrelse Fremtidig eierforhold Fra Håvundveien og inn Sivert Urnesvei. Parkering på anvist plass i garasjeanlegg. 1 stk 4 mansbolig. Tomtestørrelse er 872 m². Boligene selges som borettslag. Diverse Kjøpekontrakt er i henhold til bustadoppføringslova byggblankett /9

3 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Boligene er trinn 2 i en større utbygging. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift TEK 10. Dette innebærer strenge krav til boligenes varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligene leveres med jordvarme/vannbåren varme i gulv. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Energimerke: Gul B Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet Alle boliger utstyres med røkvarslere og 6 kg håndslukker / husbrannslange. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Reguleringsbestemmelsene 5 Offentlig trafikkområder angir hvilke veier som er offentlige innenfor reguleringsplan. Kjørevei OV1 og OV2 er offentlig. Kjøreveier, plasser og gjesteparkering Felles privat adkomstvei fra 3 ulike steder på OV1, som fører inn til parkeringskjeller, garasjer og gjesteparkeringer. Alle felles veier, plasser og områder innenfor B6 i reguleringsplan driftes og vedlikeholdes gjennom borettslaget. Sportsbod Det leveres ca 5 m² sportsbod til alle leiligheter. Disse vil være i tilknytning til parkering eller oppført som frittstående. Biloppstillingsplass Det medfølger en fast parkeringsplass i garasjer pr. bolig. Beboerne får egen fjernkontroll til maskindrevet garasjeport. Leke- og aktivitetsplasser Området inneholder krav til friområder. F1 skal være opparbeider - se reguleringsplanen. 3/9

4 Uteområde på egen tomt Utområdet leveres ferdig opparbeidet med noe beplantning og tilsådd gressplen. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann fra boder, carporter og hovedtak føres til terreng. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap, og eier anlegget. Renovasjon Det er søppelcontainere for de ulike fraksjonene plasseres i miljøstasjon. Alle er pliktige å benytte dette renovasjonssystemet. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Boligen fundamenteres direkte mot bakken på et drenerende lag med pukk. Bærekonstruksjoner Bygningen får plate på mark. Bygget skal oppføres i bindingsverk av tre og betong mot terreng. Etasjeskiller av lettklinkerbetong / betong. Yttervegger Ytterveggene bygges av en kombinasjon av stående og liggende kledning. Oppbygning av veggen; trekledning, 23/48 mm lekt, 9 mm GU-gips, 198 mm + 48mm bindingsverk med isolasjon, dampsperre og 13mm gipsplate. Kledning blir levert med grunning og 2 strøk maling/dekkbeis. Lydskillevegg mellom boligene utføres i henhold til forskrifter. Takkonstruksjoner Taket har en helning på 18 grader, med unntak av noen partier. Taket utføres som isolert luftet tretak og tekkes med takstein eller papp. Takrenner og nedløp utføres i plastbelagt stål. Nedløp har utkaster til terreng. Terrasser Terrassene i 2. etg. spenner på bjelkelag fra leilighetsenheten, og hviler på søyler med dragere. Gulv på terrassen utføres med terrassebord 28 x 123, rekkverk i trespiler og topprekke i tre. 4/9

5 Topprekke og spiler males i samme farge som karmer og listverk. Terrassen er dryppfri og vann samles opp i renne og føres til bakken i nedløp med utkaster til terreng. Markterasser blir bygget på planert grussjikt uten rekkverk. Utvendig bod Leilighetene har utvendig sportsbod. Veggene utføres med bindingsverk i tre, med trekledning. Taket på boden har samme renner og nedløp som leilighetene. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger rundt soverom og våtrom isoleres. Der vegger skal kles med fliser legges ett lag med rupanel og ett lag gips. 5. Innredning og overflater Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Entré/gang Gipsplater, sparkling, slett armeringsduk og Kjøkken Stue Soverom Bade-/vaskerom Ferdig flislagt Flis 20 x 20 cm grå på gulv Gipsplater, sparkling, slett armeringsduk og Flis 10 x 30 cm hvit matt over kjøkkenbenk. Gipsplater, sparkling, slett armeringsduk og Rupanel, gipsplate, membran og fliser 20 x 20 cm hvit Bod-/Tekn. Gipsplater, sparkling, slett armeringsduk og Vinduer og balkongdører Vinduer og balkongdører er av tre, leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig. Glass leveres i henhold til energiberegninger. Noen vinduer er faste. 5/9

6 Dører/luker Inngangsdør til leiligheter leveres som lyddør. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Farge avgjøres av fargekonsulent/arkitekt. Dørene blir utstyrt med FG-godkjent lås. Innvendige dører leveres i hvit formpresset utførelse, ferdig malt fra fabrikk i farge NCS 0502-Y (eggehvit). Alle innvendige dører leveres terskel fritt der det er krav for dette (ventilasjon). Innredninger Det leveres garderobe fra Sigdal type Vario med slett hvit front. 1 meter bredde pr sengeplass. Baderomsinnredning er et 120 cm servantskap med heldekkende vask av type Fiol. Toaletter er vegghengt. Dusjkabinett i utførelse hvit og glass. Kjøkkeninnredning er fra Sigdal av typen Uno eller Bello, og inkludert i leveransen er integrert stekeovn (stålfarget), nedfelt keramisk topp, integrert oppvaskmaskin og ventilator (stålfarget). Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Leveranseomfang framgår av tegninger vedlagt kjøpekontrakt. Stiplede innredninger er ikke en del av leveransen. Trapp i felles entre/gang Trapp leveres i stål med fliser i trinn. Rekkverk i henhold til krav i teknisk forskrift. Listverk Gulvlister leveres i lakkert eik. Dør- og vindusgerikter (lister) leveres i glatt utførelse ferdig malt fra fabrikk i farge NCS 0502-Y (eggehvit). I overgang tak og vegg leveres hulkillist i polypropylen i farge som tak. Postkasser Postkasse leveres til hver bolig og blir montert på et felles postkassestativ. Husnummerskilt Det vil bli montert husnummerskilt. 6. Elektroinstallasjoner/leveranser Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Antall elektriske punkter er beregnet til å dekke behovet i henhold til NEK 400: /9

7 I leveransen inngår punkter i henhold til standard. Inkludert i punktene regnes blant annet punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV, data, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, telefon og 2 punkter i sportsbod i garasjeanlegg. Sikringsskap monteres på egnet sted i entre. Lyskuppel i sportsbod er medtatt. Tilleggspunkter kan bestilles. Det leveres utelampe på balkong, 1 stk. benkarmaturer på kjøkken, hvit lyskuppel i innebod, lyslist med stikkontakt over servant på bad. Det monteres utelys på byggene ved hovedinngang I leilighetene leveres seriekoblede brannvarslere. Installasjoner fellesarealer Garasjer og sportsboder utstyres også med nødvendig belysning. Strømmåler for fellesabonnement plasseres i hovedtavle i teknisk rom. Telefon- data og antenne Til hver bolig legges det frem kabel for tv-, dataanlegg og IP-telefoni. Selger inngår, på vegne av kjøperne, avtale med Canal Digital om et komplett maxi abonnement. Det innebærer at hver bolig ved overtakelsen har TV-signal og tilgang til bredbånd. I komplett maxi inngår en grunnpakke av TV-kanaler og bredbåndsproduktet. Kostnaden dekkes over fellesutgiftene. Det er full mulighet for individuell bestilling av oppgradert kanalvalg og økt bredbåndshastighet. Leverandør av TV/internett tilbyr IP-telefoni. 7. Sanitæranlegg Rørleggerarbeider Inkluderer komplett leveranse av vann og avløp tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Hovedstoppekran for bygget er plassert i tekniskrom. Innvendig stoppekran monteres i fordelingsskap i hver bolig. Vannledninger legges som rør i rør -system. Oppvarming av boligen Jordvarme er hovedoppvarmingskilden i boligene (jordvarme ca 70 % og resten EL kjele). Det leveres som varme i gulv i alle rom. Dette sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, gir en komfortabel, miljøvennlig og økonomisk gunstig oppvarming av boligene. Oppvarming av forbruksvann Jordvarme er hovedoppvarmingskilden (jordvarme ca 70 % og resten EL kjele). 7/9

8 Leveringsomfang av utstyr Boligen leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningen, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det leveres en utvendig vannutkaster til hvert hus. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri er termostatstyrt. Toalettet er vegghengt. I våtrom leveres gulvsluk. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon Boligene Leilighetene leveres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Avtrekksventiler og tilluftsventiler leveres i henhold til forskrift. Eget avtrekk fra kjøkken med ventilatorhette over komfyr. Det må påregnes noe nedforede himlinger og innkassinger i boligene i forbindelse med ventilasjonskanalene. Tak i bad nedfores. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til forskrifter med hensyn på luftmengder og støy. 9. Dokumentasjon etc. Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for borettslaget. Pliktig medlemskap i borettslaget. Se kontraktsvedlegg. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematisk drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMNs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drift og vedlikehold. 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i kontraktsmøte. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som blir opplyst i kjøpekontrakt eller i kontraktsmøte. Forsikring Bygget er forsikret i 6 måneder etter overlevering. Borettslaget må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikringen som JMN tegner. 8/9

9 Dette må boligeier sørge for selv. Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen Lysarmaturer som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Møbler, senger etc. Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Stiplede innredninger på tegninger. Reklamasjonsrett 5 års reklamasjonsrett ihht bustadoppføringsloven. Overlevering Boligen overleveres med 3 like nøkler til entrédør. Andre leveranser Andre leveranser enn ovenstående eller endringer kan avtales. Forbehold JM forbeholder seg retten til forandring av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og /eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen, og kjøper kan ikke påberope seg prisavslag. 9/9

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010 1/11 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10 1/10 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden Leiligheter Marielunden Utførelse etter teknisk forskrift 2010 (TEK10) Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 Dato: 11.10.2012 2.10.2 /31.03.2009 / JoB/EdE Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM) Med Bolig

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger

PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger 2.10.2 /04.04.14 Rev.MKL Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE Frydenbergløkka, 10 eneboliger Illustrasjon Frydenbergløkka Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer