Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si huset med tilhørende uteareal, bod og carport. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon og varme 9. Dokumentasjon etc. 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta Beliggenhet Grunnforhold Atkomst/parkering Kjøreatkomst JM Norge AS (benevnt JM ) Åslyveien 21, 3170 Sem Reguleringsplan for Vannverksdammen vedtatt med tilhørende bestemmelser og endringer. I reguleringsplanen benevnt Bk15 og Bk16. Skrånende terreng, delvis oppfylt til flat tomt. Grenser til adkomstvei og friarealer. Komprimerte fyllinger av sprengstein på fjellgrunn. Fra Konnerudgata inn Hagbart Kyllands vei. Deretter til venstre inn Meiselen. Parkering på egen tomt og felles gjesteparkering. Omfang/størrelse Dette delprosjektet - Hallermoen C2 - består av totalt 15 boliger, 4 på delfelt Bk15 og 11 på Bk16. Delfeltenes totalareal er henholdsvis 2,1 da og 6,1 da. Fremtidig eierforhold og driftsansvar Hver bolig vil med forbehold om godkjennelse om fradeling i Drammen kommune, få tinglyst selveiertomt med eget gnr/bnr. Alternativt blir tomtene tinglyst som seksjon i et sameie med enerett til egen tomt. 2

3 Lekeplasser og friområder får egne gnr/bnr. De tinglyses med bruksrett og vedlikeholdsplikt, noen til huseierforeningen, andre direkte knyttet til de enkelte eiendommer. Kjøpekontrakt Alle kjøpekontrakter er i tråd med Bustadoppføringslova Byggblankett Miljø, energi og sikkerhet Miljø Ved valg av materialer i boligen er det hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke og allergifremkallende tresorter er unngått. Det legges sperreduk mot radongass under husene. Det legges også røropplegg fra under huset til loft slik at det senere kan være mulig å montere avtrekk over tak. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 2010 (TEK 10). Boligene tilfredsstiller i tillegg kravene til standarden «Lavenergihus klasse 1 (NS3700:2010). Dette innebærer strenge krav til boligens varmeisolasjonsevne og tetthet. Det leveres varmepumpe for oppvarming av varmtvann integrert med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Boligene vil minst tilfredsstille energiklasse B. Energiattest utstedes ved overtagelse. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boliger utstyres med seriekoblede røykvarslere tilkoblet strømnettet og med batteribackup. Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter el-forskrifter NEK 2010, med blant annet flere kurser enn tidligere og komfyrvakt. Alle boligene utstyres med husbrannslange og vannstopper på kjøkkenet. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og er vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Meiselen er offentlig kjørevei og skal overtas for drift og vedlikehold av kommunen. Meiselen 23 og 25 har felles privat innkjøring med felles drifts- og vedlikeholdsplikt. De øvrige har avkjørsel direkte fra kommunal vei. Kjørbare veier er dimensjonert for trafikk av personbil/ambulanse. De offentlige veiene asfalteres av JM før overlevering til kommunen. 3

4 Fellesanlegg Det blir opparbeidet leke- og aktivitetsplasser i henhold til reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser. - På Fl6 anlegges en ballslette med mål og sittebenker. - Nord for Bt2 og Bk14 på Fl9 er det felles lekeareal for barn. - På Fl11 blir det trær, benker og lekeapparater. - Fl 12 er et skrånende friområde. Tilsåing veigrøfter Grøfter mellom offentlige veier og tomtegrense vil bli tilsådd. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Avløp fra sluk i veiarealer blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett som igjen leder vannet til naturlig avløp i terreng. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Hver huseier har ansvar for sitt ledningsnett fram til påkobling til kommunalt anlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm og kabler for bredbånd (inneholdende fiber for TV, internett og telefon) føres i grøfter fram til hhv. hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap i hver bolig. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til svakstrømskap i den enkelte bolig. Sportsbod Det leveres en ca 5 m 2 utvendig sportsbod, frittstående eller i tilknytning til hver bolig. Garasjer/carport/biloppstilling For Andrea-husene,unntatt Meiselen nr. 78, ligger carport inntil huset og er inkludert i kjøpesum. Den leveres med støpt gulv. For de øvrige husene kan carport eller garasje leveres som tilvalg. I tillegg er det for hvert hus 2 biloppstillingsplasser med ca. 2,5 m bredde. Dessuten et fellesareal med 4 gjesteparkeringsplasser som eies i fellesskap. Tomteopparbeidelse Biloppstillingsplasser og adkomst til inngang vil bli gruset. Det legges ca 2 m² betongheller foran inngangen. På øvrig tomteareal vil det bli grovplanert og lagt ut jord. Finplanering, levering av matjord og tilsåing av plen og annen vegetasjon utføres av kjøper. Overvannshåndtering på tomtene Overvannshåndtering fra alle boligtomtene håndteres lokalt, det vil si at takvann og overvann ledes til terreng. Renovasjon Renovasjonsbeholdere bestilles fra kommunen av hver enkelt boligkjøper ved innflytting. Postkasser JM setter opp en postkasse pr bolig. 4

5 Husnummerskilt Husnummer tildeles av Drammen kommune før innflytting. JM vil sørge for at det blir montert husnummerskilt i henhold til Drammen kommunes regler. Fasadefarger JM har brukt egen arkitekt til fargesetting av boligene utvendig for å få en helhetlig fargesetting tilpasset omgivelsene. Fargeperspektivene i prospektet er kun ment som illustrasjoner og kan ha unøyaktig fargegjengivelse. Ta eventuelt kontakt med JM for å få vite de eksakte fargekodene. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på ringmurer og plate på mark som hviler på komprimert steinfylling på fjellgrunn. Alle kotehøyder oppgitt er omtrentlige og justeringer vil forekomme. Bærekonstruksjoner Gulv i nederste etasje støpes i armert betong på 20 cm isolasjon. Yttervegger og innvendige bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Etasjeskiller utføres av I-bjelkelag med 10 cm isolasjon og sponplater på oversiden. Taket bæres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. I hus med sokkeletasje bygges bakveggen av grunnmurselementer og betong med isolasjon utvendig og innvendig. Yttervegger Ytterveggene bygges av 25 cm bindingsverk og isoleres med 25 cm isolasjon. Veggene kles utvendig med vindsperre og i hovedsak liggende kledning. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplater. Kledning blir levert grunnet og med ett strøk oljedekkbeis. På grunn av krymp i kledning i løpet av det første året leveres ikke strøk nummer to på utvendig kledning. Det forutsettes at kjøper innen 1-2 år selv påfører strøk nummer to i angitt farge. Takkonstruksjoner og tekking Taket isoleres med 35 cm mineralull. Takene på Andrea og Marita husene tekkes med betongtakstein. På Lena+ tekkes med asfaltimpregnert takpapp. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplate. Takrenner, nedløp med utkast til terreng og beslag leveres av stål, grå metallfarget. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger rundt soverom og våtrom isoleres. Der det skal være flis på vegger, legges ett lag rupanel og et lag med gipsplater som underlag. Balkong På hustype Marita leveres balkong og rekkverk med trykkimpregnerte terrassebord og spilerekkverk av impregnert tre. 5

6 Overbygg Husene leveres med overbygget inngangsparti. 5. Innredning og overflater Boligene leveres innflyttingsklare, med følgende overflater: Rom Gulv Vegger Himling Entré Støpt betong. Varmekabler. Keramisk flis. Sparklet, pålimt armeringsduk og malt to strøk. strøk. Kjøkken Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk og malt to strøk. Stue Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk og malt to strøk. Soverom Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk og malt to strøk.. Baderom Bad / vask Ferdig flislagt med keramisk flis. Smøremembran. Varmekabler. Sluk. Ferdig flislagt med keramisk flis. Smøremembran. Varmekabler. Sluk. Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Underlag av rupanel/finer og gipsplater på alle vegger. Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Underlag av rupanel/finer og gipsplater på alle vegger. Bod /teknisk Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk og malt to strøk. Sportsbod Støpt gulv Betongvegg/Gipsplater, Hvitmalt 1 strøk. strøk. strøk. strøk. strøk. Våtromsmaling. strøk. Våtromsmaling. strøk. Bjelkelag, umalt Pålimt armeringsduk på vegger er en slett glassfiberduk. Innvendige vegger males hvite, eller kunden avtaler farge med JM s malermester. Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet (fra fabrikk) hvite utvendig og innvendig, og med tre lags energiglass. Noen vinduer er faste. Dører, luker Inngangsdør leveres i isolert utførelse, type Jeld-Wen Michigan. Karm og dørblad leveres ferdig malt hvit, fra fabrikk. Dør blir utstyrt med FG-godkjent lås. Boddør er Jeld-Wen slett hvit dør. Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse, ferdig malt fra fabrikk, type Jeld-Wen. 6

7 Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres i slett hvit utførelse. Hustype Andrea +1,2m leveres med garderobe/bod til hovedsoverommet. De øvrige hus leveres med skyvedørsgarderobe i hovedsoverom. For øvrig leveres en meter garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. Kjøkken vises detaljert på egne kjøkkentegninger. Inkludert i leveransen er stekeovn, induksjons-platetopp, ventilatorhette, kjøleskap og oppvaskmaskin integrert i kjøkkenet. Det leveres takhøye skap og underlimt oppvask-kum. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Til baderomsinnredningen medfølger speil og lys over speilet. Listverk Fotlister leveres i lakkert eik. Dør- og vindusgerikter leveres slette med hvitmalt overflate. Taklister er hvitmalt syntetisk hulkil-list. Spikerhoder i hvitmalt listverk vil bli sparklet og overmalt. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, og mot tilstøtende overflater på grunn av bevegelser ved uttørking av materialer. Det er ikke grunnlag for reklamasjon så lenge det er innenfor god håndverksmessig standard. Innvendig trapp Trapp leveres i hvitmalt furu med åpne trinn. Da trappa er overflate-behandlet før montering, vil det være noe synlig spikring. Andre modeller og treslag er tilgjengelig som tilvalg. Pipe og ildsted kan leveres som tilvalg: Det leveres ikke pipe og ildsted som standard. Dette kan leveres som tilvalg, med stålpipe. 6. Elektroinstallasjoner Elektroleveransen utføres etter el-forskrifter NEK 2010, som tilsier økt antall punkter og større el-sikkerhet enn tidligere. Sikkerhet Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter med barnevern, og kan kun nyttes med flate eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern (grovvern) og jordfeilbryter som standard. Egen svakstrømsdel i sikringsskapet. Seriekoblede røykdetektorer, en detektor i hver etasje med strømtilkobling og batteribackup. Komfyrvakt som bryter strømmen ved overoppheting og vannstopper ved lekkasje i kjøkkenbenk og i vegg ved utekran. Installasjonsomfang Det leveres hovedsikring pluss følgende antall el-punkter og kurser: Hustype Andrea std: 101 punkter på 13 kurser. Hustype Andrea +1,2m : 108 punkter på 13 kurser. Hustype Andrea + 1,8m : 110 punkter på 13 kurser. Hustype Lena +: 98 punkter på 13 kurser. Hustype Marita: 110 punkter på 13 kurser. Inkludert i el-punktene regnes punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV/internett, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannstank, punkter for lys og varme samt 7

8 stikkontakter. Det leveres 3 punkter i sportsbod: Lys, bryter og stikkontakt. Sikringsskap monteres på egnet sted. Belysning Det leveres 2 utelys tilkoblet fotocelle som slår lyset av og på i løpet av døgnet. Lyskuppel i utebod og lyslist over speil på baderom. Det leveres også bryter for belysning med punkt for lampemontering og dekklokk i kjøkken, boder, gang, bad og soverom. Varmekilder I bad, vaskerom og entré leveres varmekabel i gulv med elektronisk termostat. Det leveres termostatstyrte panelovner som oppvarming i øvrige oppholdsrom. TV, telefon, data og antenne Fiberkabel for TV, telefon og bredbånd føres fra el-skap frem til ett koblingspunkt for TV og ett koblingspunkt for internett i hver bolig. Huseier bestiller og betaler selv etableringsgebyr og månedlig abonnementsavgift til bredbåndleverandør. El i carport Det leveres 3 punkter i carport: Lys, bryter og dobbel stikkontakt. Kundemøte Omfanget av elektroleveransen med eventuelle tilvalg og plassering av punktene gjennomgås i eget kundemøte etter nærmere avtale med vår elektroleverandør. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres via privat stikkledning under bakken inn i hver bolig og fordeles i vegger, bjelkelag og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Vanninntaket påsettes stoppekran for hver bolig. Det monteres lekkasjeføler på gulvet under kjøkkenbenken for automatisk avstengning av vannet ved vannlekkasje. Oppvarming av forbruksvann Det leveres en 180 liters varmtvannsbereder som plasseres som vist på plantegningene. Denne er en integrert del av oppvarmingsløsningen. Se pkt 8 «Ventilasjon og varme». Det monteres et nødoverløp for varmtvannsberederen. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på plantegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskemaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri er termostatstyrt. Begge toaletter er veggmonterte. I begge våtrom leveres gulvsluk. Det leveres dusjvegger i begge bad. Eventuelt badekar kan kjøpes som tilvalg. Dette avtales med rørlegger. Det leveres 1 stk. hagevanningskran til hver bolig. Andre stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8

9 8. Ventilasjon og varme Huset bygges 25% bedre enn myndighetenes energikrav. Sentralen i oppvarmingsløsningen er et komplett balansert ventilasjonsaggregat med en effektiv gjenvinner i tillegg til en varmepumpe. Varmepumpen trekker ut restvarmen etter gjenvinneren og bruker denne til å produsere varmt tappevann i tillegg til ekstra rom-oppvarming via ventilasjonsluften. Det monteres elektriske panelovner i oppholdsrom. Disse er styrt av aggregatet slik at kapasiteten til aggregatet blir utnyttet før panelovnene kobles inn. Det vil normalt ikke være behov for oppvarmingskilde på soverom, og dette er derfor ikke regnet som en del av oppvarmingsløsningen. Dette kan imidlertid fås som tilvalg. På varme sommerdager blir varmt tappevann produsert ved at energien trekkes ut av tilluften som skal tilføres soverom og oppholdsrom. På den måten blir huset i perioder tilført noe svalere luft. Dette kan imidlertid ikke regnes som fullklimatisering av huset. På de varmeste dagene vil en være avhengig av vanlig lufting. Kjøkkenavtrekk leveres som separat avtrekk som ikke er koblet sammen med det balanserte ventilasjonsanlegget. Oppvarmingssentralen plasseres i bad/vaskerom eller i innvendig bod. Tilluft/avtrekksluft føres ut på yttervegg eller over tak. Noen innkassinger for kanalføring må påberegnes. Det er påbudt med balansert ventilasjon i nye boliger, anlegget skal normalt aldri slås helt av. Anlegget er ikke helt lydløst. 9. Diverse Huseierbok (FDV-perm) Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få en perm med dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Dersom vann og avløp krysser en annens eiendom vil det på tomtene bli tinglyst en erklæring vedrørende rett til vedlikehold av vann og avløp. Det tinglyses også nødvendige rettigheter for benyttelse av naboeiendom for vedlikehold av egen bolig/ garasje, samt restriksjoner i utforming av fremtidige garasjer/carporter på tomten. Huseierforening Huseier har pliktig medlemskap i Hallermoen Vest huseierforening som skal sørge for drift og vedlikehold av friområder og lekeplasser. Huseierforeningen er stiftet. Det er pliktig medlemskontingent for alle huseiere fra det året man overtar tomt/hus, og medlemskontingenten/årsavgiften settes likt for alle basert på årlige budsjetter. 9

10 Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlige driftsrutiner og vedlikehold. Tilvalgsmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre løsninger og kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Dette gjelder blant annet innvendige farger, trappeleveransen, fliser, kjøkken- og baderomsinnredning, elektroleveransen og sanitærutstyr. Det er viktig at kjøper avklarer tilvalg innenfor de tidsfrister som avtales. Heksesot Med dagens tette boliger og miljøvennlig plast og malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor luftes og ventileres godt det første året, og man bør være forsiktig med gassbruk og mye levende lys inne. Forsikring Bygget er forsikret fram til overlevering. Boligeier må selv sørge for å tegne egen forsikring. Husk også innboforsikring. Forbehold Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Det tas forbehold mot eventuelle trykkfeil i prosjektbeskrivelsen. JM Norge AS 20. Juni

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Landlig idyll ved byen Arkitektur Boligene er tegnet av Letting arkitektkontor og fremstår som moderne og gode familieboliger. Boligene blir liggende forskjøvet

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer