Hallermoen C3 Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hallermoen C3 Drammen"

Transkript

1 Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si huset med tilhørende uteareal og bod. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon og varme 9. Dokumentasjon etc. 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta Beliggenhet Grunnforhold Atkomst/parkering Kjøreatkomst JM Norge AS (benevnt JM ) Åslyveien 21, 3170 Sem Reguleringsplan for Vannverksdammen vedtatt med tilhørende bestemmelser og endringer. I reguleringsplanen benevnt Bf15, Bk17 og Bf16. Skrånende terreng, delvis oppfylt til flat tomt. Grenser til adkomstvei, nabotomter og noen til friarealer. Komprimerte fyllinger av sprengstein på fjellgrunn. Fra Konnerudgata inn Hagbart Kyllands vei. Deretter til venstre inn Meiselen. Parkering på egen tomt. Omfang/størrelse Fremtidig eierforhold og driftsansvar Dette delprosjektet - Hallermoen C3 - består av 8 boliger av hustype Marita. Tomtearealet er til sammen 4,64 da. Tomtestørrelse for hver enkelt bolig fremgår av prislisten. Hver bolig vil med forbehold om godkjennelse om fradeling i Drammen kommune, få tinglyst selveiertomt med eget gnr/bnr. Alternativt blir tomtene tinglyst som seksjon i et sameie med enerett til egen tomt. 2

3 Lekeplasser og friområder får egne gnr/bnr. De tinglyses med bruksrett og vedlikeholdsplikt, noen til huseierforeningen, andre direkte knyttet til de enkelte eiendommer. Kjøpekontrakt Alle kjøpekontrakter er i tråd med Bustadoppføringslova Byggblankett Miljø, energi og sikkerhet Miljø Ved valg av materialer i boligen er det hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke og allergifremkallende tresorter er unngått. Det legges sperreduk mot radongass under husene. Det legges også et røropplegg under huset slik at det senere kan være mulig å montere avtrekk. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 2010 (TEK 10). I tillegg bygges boligene 25% bedre enn myndighetenes energikrav. Det innebærer strenge krav til boligens varmeisolasjonsevne og tetthet. Det leveres varmepumpe for oppvarming av varmtvann integrert med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Boligene vil minst tilfredsstille energiklasse B. Energiattest utstedes ved overtagelse. Det leveres fotocelle som styrer utelyset. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boliger utstyres med seriekoblede røykvarslere tilkoblet strømnettet og med batteribackup. Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter el-forskrifter NEK 2010, med blant annet overspenningsvern (grovvern) og komfyrvakt. Alle boligene utstyres med husbrannslange og vannstopper på kjøkkenet. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og er vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Meiselen er offentlig kjørevei og skal overtas for drift og vedlikehold av kommunen. De offentlige veiene asfalteres av JM før overlevering til kommunen. 3

4 Fellesanlegg Det blir opparbeidet leke- og aktivitetsplasser i henhold til reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser. - På Fl6 er det anlagt en ballslette med mål og sittebenker. - Syd for boligene på Fl 9 er det et felles lekeareal / friområde. - På Fl 11 blir det trær, benker og enkle lekeapparater. - Fl 12 er et skrånende friområde. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Avløp fra sluk i veiarealer blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett som igjen leder vannet til naturlig avløp i terreng. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvann går i felles privat anlegg med felles drifts og vedlikeholdsplikt på nedsiden av husene til påkobling til kommunalt ledningsnett syd for Bf16. Hver huseier har ansvar for sitt ledningsnett fram til påkobling til felles privat ledning. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm og kabler for bredbånd (inneholdende fiber for TV, internett og telefon) føres i grøfter og rør fram til hhv. hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap i hver bolig. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til strømskap i den enkelte bolig. Det er inkludert kabling fram til en kontakt for data og en for TV. Eventuelt flere kontakter kan avtales som tilvalg. Sportsbod Det leveres en ca 5 m 2 utvendig frittliggende sportsbod. Garasjer/carport/biloppstilling Det planeres for garasje og 2 biloppstillingsplasser foran hvert hus. Carport eller garasje kan leveres som tilvalg. Tomteopparbeidelse Biloppstillingsplasser og adkomst til inngang vil bli gruset. Det legges ca 2 m² betongheller foran inngangen. På øvrig tomteareal vil det bli grovplanert og lagt ut jord. Finplanering, levering av matjord og tilsåing av plen og annen vegetasjon utføres av kjøper. Overvannshåndtering på tomtene Overvannshåndtering fra alle boligtomtene håndteres lokalt, det vil si at takvann og overvann ledes til terreng. Renovasjon Renovasjonsbeholdere bestilles fra kommunen av hver enkelt boligkjøper ved innflytting. Postkasser JM setter opp en postkasse pr bolig. Husnummerskilt Husnummer er tildelt av Drammen kommune. JM vil sørge for at det blir montert husnummerskilt i henhold til Drammen kommunes regler. 4

5 Fasadefarger JM har brukt egen arkitekt til fargesetting av boligene utvendig for å få en helhetlig fargesetting tilpasset omgivelsene. Fargeperspektivene i prospektet er kun ment som illustrasjoner og kan ha unøyaktig fargegjengivelse. Ta eventuelt kontakt med JM for å få vite de eksakte fargekodene. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på ringmurer og plate på mark som hviler på komprimert steinfylling på fjellgrunn. Alle kotehøyder oppgitt er omtrentlige og justeringer vil forekomme. Bærekonstruksjoner Gulv i nederste etasje støpes i armert betong på 20 cm isolasjon. Yttervegger og innvendige bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Etasjeskiller utføres av I-bjelkelag med 10 cm isolasjon og sponplater på oversiden. Taket bæres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. Sokkeletasjen bygges med bakvegg av trestenderverk med utvendig sprøytebetong og isolasjon. Yttervegger Ytterveggene bygges av 25 cm bindingsverk og isoleres med 25 cm isolasjon. Veggene kles utvendig med vindsperre og i hovedsak liggende kledning. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplater. Kledning blir levert grunnet og med ett strøk oljedekkbeis. På grunn av krymp i kledning i løpet av det første året leveres ikke strøk nummer to på utvendig kledning. Det forutsettes at kjøper innen 1-2 år selv påfører strøk nummer to i angitt farge. Takkonstruksjoner og tekking Taket isoleres med 35 cm mineralull. Taket tekkes med betongtakstein. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplate. Takrenner, nedløp med utkast til terreng og beslag leveres av stål, grå metallfarget. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Innervegger isoleres. Der det skal være flis på vegger brukes spesielle underlagsplater for våtrom. Balkong På hustype Marita leveres balkong og rekkverk med trykkimpregnerte terrassebord og spilerekkverk av impregnert tre. Overbygg Husene leveres med overbygget inngangsparti. 5

6 5. Innredning og overflater Boligene leveres innflyttingsklare, med følgende overflater: Rom Gulv Vegger Himling Entré Støpt betong. Varmekabler. Keramisk flis. Sparklet, grunnet og malt to Kjøkken Eikeparkett. Sparklet, grunnet og malt to Stue Eikeparkett. Sparklet, grunnet og malt to Soverom Eikeparkett. Sparklet, grunnet og malt to Baderom Bod /teknisk Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Varmekabler. Sluk. Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Sluk. Underlagsplater for våtrom. Belagt med keramisk flis. Sparklet, grunnet og malt to Våtromsmaling. Utebod Støpt gulv Bakside av ytterkledning Underside av yttertak, umalt Innvendige vegger grunnes og males to strøk hvit. Andre farger kan avtales med JM s malermester. Hele rom kan males i annen farge uten tillegg i prisen. Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet (fra fabrikk) hvite utvendig og innvendig, og med tre lags energiglass. Noen vinduer er faste. Dører, luker Inngangsdør leveres i isolert utførelse, type Jeld-Wen Michigan. Karm og dørblad leveres ferdig malt hvit, fra fabrikk. Dør blir utstyrt med FG-godkjent lås. Boddør er Jeld-Wen slett hvit dør. Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse, ferdig malt fra fabrikk, type Jeld-Wen. Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres i slett hvit utførelse. Det leveres skyvedørsgarderobe i hovedsoverom. For øvrig leveres en meter garderobeskap pr. inntegnet sengeplass. Kjøkken vises detaljert på egne kjøkkentegninger. Inkludert i leveransen er stekeovn, induksjons-platetopp, ventilatorhette, kjøleskap og oppvaskmaskin integrert i kjøkkenet. 6

7 Det leveres takhøye skap og underlimt oppvask-kum. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Til baderomsinnredningen medfølger speil og lys over speilet. Listverk Fotlister leveres i lakkert eik. Dør- og vindusgerikter leveres slette med hvitmalt overflate. Taklister er hvitmalt syntetisk hulkil-list. Spikerhoder i hvitmalt listverk vil bli sparklet og overmalt. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, og mot tilstøtende overflater på grunn av bevegelser ved uttørking av materialer. Det er ikke grunnlag for reklamasjon så lenge det er innenfor god håndverksmessig standard. Innvendig trapp Trapp leveres i hvitmalt furu med åpne trinn. Da trappa er overflate-behandlet før montering, vil det være noe synlig spikring. Andre modeller og treslag er tilgjengelig som tilvalg. Pipe og ildsted kan leveres som tilvalg: Det leveres ikke pipe og ildsted som standard. Dette kan leveres som tilvalg, med stålpipe. 6. Elektroinstallasjoner Elektroleveransen utføres etter el-forskrifter NEK 2010, som tilsier økt antall punkter og større el-sikkerhet enn tidligere. Sikkerhet Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter med barnevern, og kan kun nyttes med flate eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern (grovvern) og jordfeilbryter som standard. Egen svakstrømsdel i sikringsskapet. Seriekoblede røykdetektorer, en detektor i hver etasje med strømtilkobling og batteribackup. Komfyrvakt som bryter strømmen ved overoppheting. Installasjonsomfang Det leveres hovedsikring pluss 110 punkter på 13 kurser. Inkludert i el-punktene regnes punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV/internett, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannstank, punkter for lys og varme samt stikkontakter. Det leveres 3 punkter i sportsbod: Lys, bryter og stikkontakt. Sikringsskap monteres på egnet sted. Belysning Det leveres 2 utelys tilkoblet fotocelle som slår lyset av og på i løpet av døgnet. Lyskuppel i utebod og lyslist over speil på baderom. Det leveres bryter for belysning og punkt med dekklokk for lampemontering i tak i stue, kjøkken, bod, gang, bad og soverom. Varmekilder I 2 bad og i entré leveres varmekabel i gulv med elektronisk termostat. Det leveres termostatstyrte panelovner som oppvarming i oppholdsrom. I soverom kan leveres panelovner som tilvalg. 7

8 TV, telefon, data og antenne Kabel for TV, telefon og bredbånd føres fra el-skap frem til ett koblingspunkt for TV og ett koblingspunkt for internett i hver bolig. Huseier bestiller og betaler selv etableringsgebyr og månedlig abonnementsavgift til bredbåndleverandør. Kundemøte Omfanget av elektroleveransen med eventuelle tilvalg og plassering av punktene gjennomgås i eget kundemøte etter nærmere avtale med vår elektroleverandør. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres via privat stikkledning under bakken inn i hver bolig og fordeles i vegger, bjelkelag og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Vanninntaket påsettes stoppekran for hver bolig. Det monteres lekkasjeføler på gulvet under kjøkkenbenken for automatisk avstengning av vannet ved vannlekkasje. Oppvarming av forbruksvann Det leveres en 180 liters varmtvannsbereder som plasseres som vist på plantegningene. Denne er en integrert del av oppvarmingsløsningen. Se pkt 8 «Ventilasjon og varme». Det monteres et nødoverløp for varmtvannsberederen. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på plantegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri er termostatstyrt. Toalettene er veggmonterte. I begge bad leveres gulvsluk og 90x90 cm dusjvegger. Eventuelt badekar kan kjøpes som tilvalg. Type og pris avtales med vår rørlegger. Det leveres 1 stk. hagevanningskran til hver bolig. Andre stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon og varme Huset bygges 25% bedre enn myndighetenes energikrav. Sentralen i oppvarmingsløsningen er et komplett balansert ventilasjonsaggregat med en effektiv gjenvinner i tillegg til en varmepumpe. Varmepumpen trekker ut restvarmen etter gjenvinneren og bruker denne til å produsere varmt tappevann i tillegg til ekstra rom-oppvarming via ventilasjonsluften. Det monteres elektriske panelovner i oppholdsrom. Disse er styrt av aggregatet slik at kapasiteten til aggregatet blir utnyttet før panelovnene kobles inn. Det vil normalt ikke være behov for oppvarmingskilde på soverom, og dette er derfor ikke regnet som en del av oppvarmingsløsningen. Dette kan imidlertid fås som tilvalg. 8

9 På varme sommerdager blir varmt tappevann produsert ved at energien trekkes ut av tilluften som skal tilføres soverom og oppholdsrom. På den måten blir huset i perioder tilført noe svalere luft. Dette kan imidlertid ikke regnes som fullklimatisering av huset. På de varmeste dagene vil en være avhengig av vanlig lufting. Kjøkkenavtrekk leveres som separat avtrekk som ikke er koblet sammen med det balanserte ventilasjonsanlegget. Oppvarmingssentralen plasseres i bod/tekn. Tilluft/avtrekksluft føres ut på yttervegg. Noen innkassinger for kanalføring må påberegnes. Det er påbudt med balansert ventilasjon i nye boliger, anlegget skal normalt aldri slås helt av. Anlegget er ikke helt lydløst. 9. Diverse Huseierbok (FDV-perm) Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få en perm med dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Vann- og spillvann går i felles privat anlegg med felles drifts og vedlikeholdsplikt på nedsiden av husene til påkobling til kommunalt ledningsnett syd for Bf16. Hver huseier har ansvar for sitt ledningsnett fram til påkobling til felles privat ledning. Det blir tinglyst en erklæring vedrørende rett og plikt til vedlikehold av vann og avløp. Det tinglyses også nødvendige rettigheter for benyttelse av naboeiendom for vedlikehold av egen bolig/ garasje, samt restriksjoner i utforming av fremtidige garasjer/carporter på tomten. Huseierforening Huseier har pliktig medlemskap i Hallermoen Vest huseierforening som skal sørge for drift og vedlikehold av friområder og lekeplasser. Huseierforeningen er stiftet. Det er pliktig medlemskontingent for alle huseiere fra det året man overtar tomt/hus, og medlemskontingenten/årsavgiften settes likt for alle basert på årlige budsjetter. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlige driftsrutiner og vedlikehold. Tilvalgsmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre løsninger og kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Dette gjelder blant annet innvendige farger, trappeleveransen, fliser, kjøkken- og baderomsinnredning, elektroleveransen og sanitærutstyr. Det er viktig at kjøper avklarer tilvalg innenfor de tidsfrister som avtales. 9

10 Heksesot Med dagens tette boliger og miljøvennlig plast og malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor luftes og ventileres godt det første året, og man bør være forsiktig med gassbruk og mye levende lys inne. Forsikring Bygget er forsikret fram til 2 uker etter overlevering. Boligeier må selv sørge for å tegne egen forsikring. Husk også innboforsikring. Forbehold Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Det tas forbehold mot eventuelle trykkfeil i prosjektbeskrivelsen. JM Norge AS 15.november

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse Side 1 av 6 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven og Bergen Kommunes forskrifter. Arbeidene utføres med toleranse i h.h.t normalkrav for de enkelte

Detaljer

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn

Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn Ekelihagen 11 lavenergiboliger på hovet - porsgrunn 2 Alle hovedfunskjoner på inngangsplanet. Velkommen til Ekelihagen Vil du bo sentralt men allikevel ikke i byen? Hovet er et attraktivt område både for

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer