Vedlegg A nr PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P Johannes Sandviks vei 1, Stokke P / ERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD"

Transkript

1 Vedlegg A nr PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P Johannes Sandviks vei 1, Stokke

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner / leveranser 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta Adkomst/parkering Omfang/størrelse Fremtidig eierforhold JM Byggholt AS (Senere kalt JMB ) Åslyveien 21, 3170 SEM tlf Reguleringsplan vedtatt med tilhørende bestemmelser. Flat, oppfylt tomt. Grenser til offentlig vei mot syd og vest og til ny og fremtidig bebyggelse mot nord og øst. Fra RV303, inn Johannes Sandviks vei og deretter til venstre. Parkering i garasjeanlegg i kjelleretasje. 9 boliger fordelt på 3 etasjer med parkeringskjeller. Tomtestørrelse ca m². Boligene selges som selveierseksjoner. Det blir dannet eget sameie. Hver seksjon får eget grunnboksblad hos sorenskriveren og kan således belånes individuelt. Eieren har full råderett over sin seksjon, med de begrensninger som fremgår av sameievedtektene, Lov om Eierseksjoner og kjøpekontrakten. Selve tomten er en festetomt, festet gjennom Stokke kommune av Opplysningsvesenets fond med ca. kr i årlig festeavgift. Mulighet for endring i festeavgiften fra år 2013, se eget vedlegg til kjøpekontrakt.

3 Diverse Kjøpekontrakt er i henhold till bustadoppføringslova byggblankett Pliktig medlemskap i Johannes Sandviks vei områdelag. 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 22. januar 1997 nr. 33. Dette innebærer strenge krav til boligenes varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligene leveres med vannbåren gulvvarme oppvarmet av varmepumpe basert på bergvarme. Varmepumpen blir også benyttet til forvarming av tappevann. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet Det vil bli montert sprinkleranlegg i alle oppvarmede rom i leilighetene og i fellesrom. Sprinklersentral/stoppekran plasseres i teknisk rom i kjeller. Sprinkleranlegget vil få automatisk varsling til brannvesenet. Alle boliger utstyres med seriekoblede røkvarslere og husbrannslange Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan/bebyggelsesplan og kontraktstegning) Atkomstvei til Johannes Sandviks vei 1 blir privat kjørevei. Drift og vedlikehold ivaretas av sameierne sammen med nr. 4, 6, 8, 10 og etter hvert også 3, 5 og 7. Drift og vedlikehold organiseres gjennom områdelaget. Veier og plasser Kjøreveier og parkeringsplasser Felles privat atkomstvei, dimensjonert for trafikk av personbil/ambulanse. På veier, parkering og plasser blir det lagt asfalt med border av kantstein. Sportsbod Det leveres 5 m² sportsbod i samme etasje som boligen eller i tilknytning til garasjeanlegget. Biloppstillingsplass Det medfølger en fast parkeringsplass i garasjekjeller pr. bolig. Beboerne får egen fjernkontroll til maskindrevet garasjeport i dette bygget. Fri høyde ca. 210 cm. Det er et par ledige plasser i garasjeanlegget i Johannes Sandviks vei 4, for de som skulle ønske å kjøpe ekstra garasjeplass.

4 Leke- og aktivitetsplasser Området inneholder krav til slike plasser - se reguleringsplanen. Beplanting etc. Det opparbeides ferdig tilsådd plen og beplantning i hht. grøntplan utarbeidet av selgers landskapsarkitekt. Nødvendige støttemurer leveres i betong og/eller tørrsteinsmur. Sameiet Johannes Sandviks vei 1 vil få egen festekontrakt for sin tomt. All beplantning på tomten vil inngå i sameiets fellesareal med vedlikeholdsplikt. Ansvar for vedlikehold av felles parkeringsplasser, felles uteplasser og felles veier er tillagt Johannes Sandviks vei områdelag. Alle kjøpere av boligseksjoner i Johannes Sandviks vei er pliktige medlemmer i dette områdelaget og felles ansvarlig for avgiftsinnbetaling og vedlikehold. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann fra hovedtak føres til overvannsledning via sluk og innvendige nedløp. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap og eier anlegget. Renovasjon Kommunen utleverer renovasjonsbeholdere til renovasjonsrommet. Postkasser Postkasse leveres til hver leilighet og blir montert ved hovedinngangsdør. Husnummerskilt Det vil bli montert husnummerskilt av selger. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Bygget fundamenteres på peler som hviler på fjell. Bærekonstruksjoner Gulv i 1. etasje utføres av hulldekkeelementer i betong med tilfarere, 20 cm isolasjon, sponplater og parkett. Øvrige etasjeskillere utføres av lecaplank med trinnlydsplate, påstøp og parkett. Ytter- og bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Taket utføres av selvbærende Letttakselementer. Yttervegger Ytterveggene bygges av 48x198 mm bindingsverk og isoleres med 200 mm isolasjon. Veggene kles utvendig med GU-gips og en kombinasjon av stående/liggende kledning og teglstein. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Kledning blir levert med grunning og to strøk maling/dekkbeis. Lydskillevegg mellom boligene utføres i henhold til gjeldende forskrifter.

5 Takkonstruksjoner Hovedtaket bygges med Lett-tak elementer som tekkes med foliemembran. Øvrige tak bygges som sperretak med finèr og papptekking. Hovedtaket isoleres med 40 cm isolasjon. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Det monteres stige for atkomst til tak. Takrenner og nedløp med utkastere til terreng leveres til bodtak og tak over inngang. Terrasser/balkonger Det leveres innglasset balkong med rekkverk i aluminium og glass. Den øvre delen har åpne- /lukkefunksjon. Gulv av betongelement. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger rundt soverom og våtrom isoleres. Der vegger skal kles med fliser legges ett lag med finer og ett lag gips. 5. Innredning og overflater Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Entré Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie Gipsplater, sparkling og og Kjøkken Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie Gipsplater, sparkling og og Flis 15 x 15 cm over kjøkkenbenk. Stue Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie Gipsplater, sparkling og og Soverom Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie Gipsplater, sparkling og Bade-/vaskerom Ferdig flislagt Flis 20 x 20 cm og Ferdig flislagt Flis 20 x 20 (25) cm Bod i boligen Lakkert eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og Valgfrie farger på vegger med strie. Gipsplater, sparkling og Gipsplater, sparkling og Vinduer og balkongdører Vinduer og balkongdører av tre, leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig samt med to lags energiglass. Noen vinduer er faste. Det leveres blomsterbrett på vinduer i stue og kjøkken. Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres av Sigdal. Leveranseomfang framgår av tegninger vedlagt kjøpekontrakt. Innredningen leveres med hvit relieff fronter som standard. Inkludert i leveransen er ventilatorhette. Integrerte hvitevarer kan bestilles som tilvalg. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Dører/luker Inngangsdør leveres som lyddør med kikkehull. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Farge avgjøres av fargekonsulent. Dørene blir utstyrt med FG-godkjent lås. Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse, ferdig malt fra fabrikk.

6 Listverk Fotlister leveres som lakkert eik parkettlist. Dør- og vindusgerikter leveres i glatt utførelse. Taklist leveres som skyggelist. Gerikter og taklister leveres ferdig malt fra fabrikk. I tillegg blir spikerhull sparklet og listene påført et strøk maling etter montasje. Inngangsparti/trapperom Felles hovedinngang med trapperom og møbelheis for alle boligene. Trapp i trapperommet utføres i stål med fliser i inntrinnene. Flislagt gulv på hovedreposene og i trapperom samt felles korridorer. Heis Bygget vil få møbelheis fra parkeringsetasje til alle 3 etasjer. Heisen har toveis kommunikasjon og er alltid tilkoblet vaktpersonell. 6. Elektroinstallasjoner/leveranser Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Det leveres 64 punkter til hver bolig. Inkludert i punktene regnes punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannstank, telefon og 2 punkter i sportsbod. Punktene plasseres etter nærmere avtale med installatør. Sikringsskap monteres på egnet sted. Lyskuppel i sportsbod er medtatt. Det leveres eget skap for svakstrøm (tv, telefon og data). Tilleggspunkter kan bestilles. Det leveres utelampe på balkong, 2 stk. benkarmaturer på kjøkken, hvit lyskuppel i innebod, lyslist med stikkontakt over servant på bad, porttelefonanlegg fra entré i boligene til hovedinngangsdør i underetasjen og seriekoblede røykdetektorer med sentral tilkoblet strømnettet for hver bolig. Hver bolig må bestille sitt eget strømabonnement. Installasjoner fellesarealer Det monteres utelys på bygget ved hovedinngang og ved innkjøring til parkeringskjeller. Parkeringskjeller, fellesboder og trapperom utstyres også med nødvendig belysning. Strømmåler for fellesabonnement plasseres i hovedtavle i teknisk rom. Telefon- data og antenne Til hver bolig legges det frem kabel for tv-, data- og telefonanlegg. Selger inngår, på vegne av kjøperne, avtale med Canal Digital om et komplett-mini abonnement. Det innebærer at hver bolig ved overtakelsen har TV-signal og tilgang til bredbånd. I komplett-mini inngår Canal Digital s grunnpakke av TV-kanaler og bredbåndsproduktet mini. Kostnaden dekkes over fellesutgiftene. Det er full mulighet for individuell bestilling av oppgradert kanalvalg og økt bredbåndshastighet. Det ligger også til rette for å tegne abonnement på IP-telefoni. Det legges opp tomt røranlegg for fasttelefon. Eventuell flytting av telefonabonnement må bestilles av hver enkelt.

7 7. Sanitæranlegg Rørleggerarbeider Inkluderer komplett leveranse av vann og avløp tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Hovedstoppekran for bygget er plassert i teknisk rom i kjeller. Innvendig stoppekran monteres ved varmtvannsbereder i bod i hver bolig. Vannledninger legges som rør i rør -system. Oppvarming av boligen Det leveres vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom. Oppvarmingen skjer via varmepumpe som henter energien fra borehull i grunnen. Det legges opp fire separate varmesoner i hver leilighet som styres gjennom hver sin termostat. Dette, sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, gir en komfortabel, miljøvennlig og økonomisk gunstig oppvarming av boligene. Oppvarming av forbruksvann Det leveres en 200 liter varmtvannsbereder i inneboden i hver leilighet. Tilførselsvannet blir forvarmet gjennom varmepumpen, slik at energiforbruk til oppvarming av tappevann blir betydelig redusert. Leveringsomfang av utstyr Boligen leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningen, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalettet er veggmontert. I våtrom leveres gulvsluk. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon Boligene Boligene leveres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Anlegget plasseres i boden. Inntaksluft tas fra yttervegg utenfor boligen. Avtrekksventiler i bad-/vaskerom og bod, og tilluftsventiler i soverom og stue. Eget avtrekk fra kjøkken med ventilatorhette over komfyr. Det må påregnes noe nedforede himlinger og innkassinger i boligene i forbindelse med ventilasjonskanalene. Alle baderom nedfores. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til gjeldende forskrifter med hensyn på luftmengder og støy, men noe lyd fra anlegget må påregnes. Fellesarealer og parkeringskjeller Det blir egne ventilasjonsanlegg fra korridorer, trapperom og i parkeringskjeller. Avfallsboden utstyres med ioniseringsanlegg for å unngå ubehagelig lukt. 9. Dokumentasjon etc. Huseierbok

8 Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for sameiet. Pliktig medlemskap i områdelag. Se kontraktsvedlegg. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematisk drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMBs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drift og vedlikehold. 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i kontraktsmøte. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som blir opplyst i kjøpekontrakt eller i kontraktsmøte. Forsikring Bygget er forsikret i 6 måneder etter overlevering. Sameiet må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikringen som JMB tegner. Dette må boligeier sørge for selv. Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen Lysarmaturer som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Møbler, senger, hvitevarer etc. Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Stiplede innredninger på tegninger. Reklamasjonsrett 5 års reklamasjonsrett. Overlevering Boligen overleveres med 3 like nøkler til entrédør, som også passer til postkassen, boddør og trapperomsdører. Andre leveranser Andre leveranser enn ovenstående eller endringer kan avtales. Forbehold JMB forbeholder seg retten til forandring av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og /eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen, og kjøper kan ikke påberope seg prisavslag.