10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen"

Transkript

1 10 konkrete ideer som FÅR folk OPP AV SOFAEN

2 Vi sitter oss syke og beveger oss mindre. Samtidig vet vi at fysisk aktivitet gjør oss smartere, gladere og mentalt sterkere, i tillegg til at det er godt for den fysiske helsa vår. Folk som er aktive lever lenger og får flere friske år. Det å bevege seg har blitt den beste og rimeligste livsforsikringen man kan unne seg. Hvorfor er det da ikke flere som gjør det? Det finnes mange svar på dette, men ett av dem er at virkemidlene til nå har vært for dårlige. Derfor må det tenkes nytt og annerledes. Og hvem er bedre egnet til det enn de unge voksne, morgendagens aktivitetsledere? Som en følge av dette bestemte Aktivitetsalliansens seg for å realisere tankesmien «Et friskt pust», der fremtidens aktivitetsledere under 30 år jakter på nye løsninger. Tretten av disse kommer fra alliansens organisasjoner (DNT, Skiforeningen, Virke trening, Sportsbransjen, Syklistenes landsforening, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen), mens tre er rekruttert fra Facebook-siden heiadeg og representerer «folkets røst. Sammen står disse 16 bak forslagene som i dag ble overlevert helseminister Bent Høie. Vi er stolte av ideene og håper de vil bidra godt til mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Lars Erik Mørk Talsmann for Aktivitetsalliansen Oslo, fredag 25. april 2014

3 1. Statens Aktivitetslotteri

4 Ideen kort fortalt: Du deltar ved å dokumentere fysisk aktivitet. Jo mer aktivitet, jo flere lodd og vinnersjanser. En stor månedlig premie og mange små. Halvparten av premien går til deltakeren, den andre halvparten doneres til et godkjent samfunnstiltak for mer fysisk aktivitet. Bakgrunn: Vi trenger et nytt, bredt tiltak som motiverer befolkningen til å bevege seg, samtidig som det sender ut en sterk og positiv signaleffekt om viktigheten av fysisk aktivitet. Fra erfaringer med bl a Pengelotteriet og spill gjennom Norsk Tipping vet vi at nordmenn motiveres av vinnersjanser. Men i stedet for å bruke egne penger på å spille er det denne gangen dokumentert fysisk aktivitet opp til det nivået myndighetene anbefaler som øker vinnersjansene for den enkelte. Sentrale detaljer: Statens Aktivitetslotteri er åpent for alle. Alle som dokumenterer fysisk aktivitet kan bli med i trekningen av store pengepremier Man dokumenterer aktivitet på tre ulike nivåer, der det høyeste nivået, nivå 3 = anbefalingene til Heldirektoratet og gir tre lodd i lotteriet, mens nivå 2 gir to lodd og nivå 1 gir ett lodd. En hovedpremie trekkes ut månedlig og fordeles mellom vinneren (halvparten av summen), og et tiltak som får folk i fysisk aktivitet (den andre halvparten av summen). Tiltaket som skal støttes velges ut fra en kvalifisert liste. I tillegg trekkes det ut flere mindre premier som kan benyttes til egen fysisk aktivitet (f eks utstyr). Lotteriet finansieres av staten, som raskt vil tjene inn premiepotten i form av økt fysisk aktivitet i befolkningen. På kjøpet får man også etablert en ny finansieringsordning for tiltak som fremmer fysisk aktivitet. Rent teknisk kan lotteriet organiseres via nett, apper og/eller infrastruktur som f eks Norsk Tipping allerede har bygget opp gjennom sine kommisjonærer. Begrensningen i at man deltar i lotteriet personlig med maks tre lodd forhindrer spillavhengighet. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 5

5 2. åtte-turen Det er typisk norsk å gå tur klokken åtte 6 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

6 Ideen kort fortalt: Etablere en ny vane i den voksne befolkningen; en kveldstur klokka åtte. Bakgrunn: Norge er et rutinepreget samfunn. Vi spiser lunsj kl , ser barne-tv kl. 18, går søndagstur, tar tran hver morgen og spiser lørdagsgodt. Derfor mener vi det vil være mulig å etablere en god tradisjon for kveldstur for voksne. 30 minutter daglig aktivitet gir enorme helsegevinster, og kan spare samfunnet for over 239 milliarder hvert år. I tillegg viser tall fra Friluftrådenes Landsforbund at 7 av 10 nordmenn, som ønsker å være mer fysisk aktive, vil være det ute i naturen. Når det kommer til fysisk aktivitet er frekvens viktigere enn intensitet. Forskning viser at det er bedre å gå korte turer flere ganger i uken, enn å trene hardt i 60 minutter en gang i uken. Målet er derfor å få alle nordmenn opp av sofaen for å gå eller sykle en tur på inntil 30-minutter hver kveld klokken åtte. Sentrale detaljer: Åtteturen er enkel å gjennomføre for alle voksne, uavhengig av økonomi, fysiske forutsetninger og alder. Ideen krever ingen økonomiske virkemidler, men vi anbefaler å lage en Åtteturen-kampanje for å skape moment og en følelse av gruppetilhørighet. Kampanjen bør kjøres bredt i egne, kjøpte og fortjente kanaler. For at Åtteturen skal bli en etablert vane er det også viktig at noen går foran for å inspirere og vise målgruppen hvordan den nye vanen kan se ut i praksis. Dette kan løses med drahjelp fra politikere og andre opinionsledere. Videre må man gi folk muligheten til å kartlegge og innse sine egne vaner. Her har de digitale kanalene åpnet helt nye muligheter som kan brukes på en effektiv måte. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 7

7 3. Aktivt kvarter på jobb BEVEG DEG MENS DU JOBBER 8 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

8 Ideen kort fortalt: Arbeidsgiver legger til rette for 15 minutters aktivitet i løpet av hver arbeidsdag, mens man jobber, f eks gående møter, gåing til avtaler, lunsj-turløype eller felles trening ett kvarter før arbeidsdagens slutt. Bakgrunn: Sykefraværet koster samfunnet nærmere 85 milliarder kroner i året, og av sysselsatte i Norge er 6,33 prosent av arbeidsstyrken er sykemeldt til enhver tid. Helsedirektoratet har regnet ut at Norge kan spare 239 milliarder årlig, dersom 80 prosent av befolkningen øker sitt fysiske aktivitetsnivå. I dag er samfunnet på mange måter organisert som en tilrettelegger for en inaktiv livsstil. Dette gjelder i høyeste grad mange arbeidsplasser, og for første gang er det gitt egne råd fra helsemyndighetene som har til hensikt å motvirke stillesitting. Helsedirektoratet anbefaler voksne 30 minutter moderat fysisk aktivitet minst fem ganger i uken. Et «Aktivt kvarter» hver dag i løpet av en arbeidsdag vil hjelpe de ansatte godt på vei med å møte disse anbefalingene og få bedre helse. I tillegg vil det bidra til å kutte arbeidsgivers og samfunnets kostnader betydelig. Sentrale detaljer: Arbeidsmiljøloven pålegger i dag arbeidsgiver å vurdere tiltak som kan fremme fysisk aktivitet på arbeidsplassen, men dette er trolig for lite forpliktende til at det skjer noe. Derfor må arbeidslivet pålegges å gjøre noe, ikke bare vurdere å gjøre det. Et aktivt kvarter må inn i arbeidsmiljøloven på linje på lunsjpausen. Samtidig bør slike pålegg i større grad ta hensyn til jobbsituasjonen og behovene for produktivitet. Kan man f eks legge inn fysisk aktivitet uten å ta den ansatte bort fra de oppgavene som produserer verdi? Vi tror det, og foreslår et lovpålagt «Aktivt kvarter på jobb», der den ansatte gis mulighet for å være i fysisk aktivitet minst 15 minutter hver dag på en måte som er naturlig tilpasset arbeidssituasjonen. Eksempler på gjennomføring: Interne møter kan gjøres gående, man kan få tilbud om tredemølle under pulten, man går eller sykler til eksterne avtaler, det arrangeres 15 minutters lunsj-tur til fast tid eller man drar til felles trening ett kvarter før arbeidsdagens slutt (treningen fortsetter gjerne litt etter arbeidstid). Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 9

9 Ideen kort fortalt: Aktivitetenes svar på røyketelefonen, en hjelpesentral for alle som ønsker hjelp til å venne seg av med inaktivitet og begynne å bevege seg. Brukerne får tips, råd, anbefalinger og inspirasjon. Kan driftes som Offentlig-privat-samarbeid (OPS). Bakgrunn: Mange mennesker ønsker oppriktig å venne seg av med sin inaktivitet og bevege seg mer, men vet ikke hvor de skal begynne. For å inspirere og hjelpe dem foreslår vi å opprette Opplysningskontoret for bevegelse. Opplysningskontoret skal gjennom teknologiske løsninger, utradisjonelle samarbeid mellom private og offentlige aktører, kreativ markedsføring og satsinger mot skole og utdanning inspirere nordmenn til økt fysisk aktivitet i hverdagen. Et viktig mål er å fokusere på enkel og hyggelig hverdagsaktivitet fremfor tradisjonell trening, som mange vegrer seg mot, lytte til den enkeltes utfordringer og komme med skreddersydde løsninger. Sentrale detaljer: Den norske Røyketelefonen har eksistert siden I 2005 deltok Røyketelefonen i den EU-finansierte studien «European Smoking Cessation Helplines Evaluation Project» (ESCHER). De generelle funnene var at sluttratene var høye, at tjenestene var kostnadseffektive og at det er stor tilfredshet blant brukerne. tobakk/snus-og-roykeslutt/royketelefonen/sider/ dette-er-royketelefonen aspx Som for Røyketelefonen vil veilederne på Opplysningskontoret for bevegelse være interesserte i å høre om dine erfaringer, og kan hjelpe deg å hente fram motivasjonen og konkrete forslag til løsninger som du trenger for å gå i gang med en aktiv endring i hverdagen. Sammen kan man vurdere hvilke bevegelsesmetoder som passer best for brukeren, og på den måten utvikle en plan til et mer aktivt liv i bevegelse. I enkleste form kan Opplysningskontorets hjelpelinje driftes gjennom et offentlig-privat samarbeid (OPS). For eksempel kunne Helsedirektoratet eller kommunenes frisklivssentraler samarbeidet med private opplysningstjenester, som Opplysningen 1881, Gule Sider 1880 eller andre sentralbordtjenester. Hvis tjenesten konkurranseutsettes vil tilbyderne kunne foreslå løsninger for opplæring, drifting, kursopplegg og eventuelle digitale tilleggstjenester. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 11

10 5. SKJERMFRI TA BARNA MED PÅ EN TUR DE IKKE KAN GOOGLE SEG TIL 12 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

11 Ideen kort fortalt: En forbilde-kampanje som oppfordrer foreldre til å vise barna hvordan man kan bruke fysisk aktivitet som en ideell pause fra skjermaktivitet. Ta barna med ut på en tur de ikke kan google seg til og vis hvordan aktive pauser ikke bare gir skjermfri, men også kan øke skjermgleden etterpå. Bakgrunn: Som foreldre er man rollemodeller for sine barn. Barn blir sterkt påvirket av det mor og far gjør, og i mange tilfeller tar de etter foreldrene og handler akkurat som dem. Hvordan foregår dette når det gjelder f eks stillesitting? Vi vet at stillesitting er like skadelig for den enkelte og dyrt for samfunnet som røyking. Men er man like opptatt av hva slags forbilde man er når det gjelder tid i sofaen eller foran en skjerm? Barn og unge vil være aktive, men altfor ofte blir de sittende foran skjermen. Skjermfri må læres, og foreldrene må gå foran som gode eksempler. Sentrale detaljer: «Skjermfri» må etableres som et begrep, som de voksne har et bevisst forhold til, og der de hjelper barna å lære viktigheten av å legge fra seg skjermen. Dette bygger gode vaner for et langt og aktivt liv for ditt barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Skjermfri er en forbilde-kampanje, der man viser hvordan fysisk aktivitet er en ideell pause fra skjermaktivitet. Ikke bare blir man i bedre form, men når man vender tilbake til skjermen etter en aktiv pause vil både konsentrasjonen og gleden ved skjermaktiviteten bli høyere ved at man bruker kroppen og kobler av med noe helt annet. Motto: Gi barna skjermfri, og ta de med ut på en tur de ikke kan google seg til Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 13

12 Ideen kort fortalt: Etablere offentlige aktivitetsstasjoner i parker, tjenestebygg, flyplasser o.l. Kan f eks bestå av apparater å leke seg i, balansere på eller rullebånd man kan bruke, mens man venter. Bakgrunn: Det har blitt altfor lett å gjøre usunne valg. Vi kan kjøre inn på treningssenteret, stå stille på rullebånd etter å ha sittet timesvis i et fly eller sitte ned når vi venter på tur. Hvorfor ikke legge til rette for aktivitetsstasjoner i det offentlige rom som gjør det lettest å være aktiv? Sentrale detaljer: Gjør det lettere å finne frem til trappen enn heisen Sett opp lekeapparater for voksne (ikke bare barn) i parker Lag rullebånd på flyplasser du kan gå på, mens du venter Kommuniser at trappen gir deg en helseeffekt om du bruker den Informere om «dagens aktivitet» på bussholdeplasser, f eks å gå til neste holdeplass om du har mer enn seks minutter til bussen kommer. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 15

13 7. gå-rabatt på butikken DET SKAL LØNNE SEG Å BÆRE MATEN SELV 16 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

14 Ideen kort fortalt: Alle som går eller sykler til og fra butikken får rabattpoeng på matvarene sine. Unik mulighet for dagligvarebransjen til å gi sitt bidrag til folkehelsa. Bakgrunn: De seneste årene har dagligvarehandelen investert mye i å utvikle applikasjoner til smarttelefoner. I disse applikasjonene bruker dagligvarehandelen kjøpshistorikk, geodata og annen personlig informasjon til å foreslå handlelister, middagsforslag og tilbudskuponger. Hva om de også inneholdt et element av folkehelse? Samfunnsansvar og helse er viktige trender. Det samme er vår bruk av smarttelefoner i hverdagen. Ideen om å samarbeide med dagligvarehandelen spiller på disse trendene, hvor man for eksempel belønner kunder som går til butikken. Sentrale detaljer: Alle som dokumenterer at de går til butikken får rabattpoeng som trekkes fra i kassa eller utbetales som «aktivitetsutbytte» hvert kvartal. Alternativ 1: I stedet for å få poeng hver gang man går, får man et visst antall bonuspoeng hver uke som man så trekkes fra, dersom man ikke fyller aktivitetskvoten på handledagen. Dette har i følge forskning vist seg å være vel så effektivt som belønning (tapsaversjon). Alternativ 2: Ordningen bygges ut til ikke bare å gjelde transporten til og fra butikken, men all aktivitet. Eksempel: Du får 5000 bonuspoeng hver uke. For hver hverdag du ikke går 30 minutter mister du 1000 poeng. Påminnelse kan skrus på i mobilapplikasjon, og det kan legges inn som fast element på kassalappen. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 17

15 8. Leken hverdag «Det var ikke jeg som begynte, det var dere som sluttet» (Arne Næss, på spørsmål om når han begynte å klatre) 18 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

16 Ideen kort fortalt: Folk er lei av pekefingre og rasjonelle fakta om trening. Å vise hvordan bevegelse i hverdagen er lek, og kommunisere det med glimt i øyet på en ny måte vil motivere flere. Fysisk aktivitet er lek, givende i seg selv, men med positive helseeffekter som bonus. Lek deg til et bedre liv! Bakgrunn: Kommunikasjon rundt fysisk aktivitet har tradisjonelt vært preget av rasjonell argumentasjon. Den emosjonelle argumentasjonen retter seg hovedsakelig mot personer som allerede er over gjennomsnittlig opptatt av egen fysisk helse. Lek og gledeaspektet ved å være i bevegelse er underkommunisert. Lek er frivillig, og har positive effekter både på fysisk og psykisk helse. Derfor ønsker vi å skape en bevegelse der retorikken og eksemplene i hovedsak spiller på hvordan man kan leke seg til et bedre liv. Sentrale detaljer: Lek er allerede en naturlig del av f eks skolehverdagen for mange, og det må dyrkes videre. Forsøk på bl.a Sylling skole viser hvordan fysisk aktivitet integreres med teoretisk undervisning fra tidlig alder og blir naturlig. Men det er naturlig, også for voksne, å bevege seg i ulike sammenhenger om man oppfordres med glimt i øyet eller det legges til rette for det. Installasjoner å balansere eller gå på i offentlige rom er eksempler fra virkeligheten som får folk i fysisk aktivitet på en leken måte. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 19

17 9. heia oss - aktivitets-app for hele familien AKTIVITETSIDEENE DU TRENGER, NÅR DU TRENGER DET 20 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

18 Ideen kort fortalt: Verktøy for familier som trenger konkrete tips om aktiviteter, arrangementer, utstyrssentraler o.l. Kan komme i ulike digitale versjoner f.eks en app. Tast inn hvem dere er, hvor dere er og når dere vil være aktive og få flere forslag til hva dere kan gjøre. Bakgrunn: Barnas nærmeste er rollemodeller i hverdagen med stor innflytelse hvilke holdninger de utvikler til fysisk aktivitet. Engasjerte foreldre øker sannsynligheten for at barn opplever gleden over å bevege seg. Samtidig må barna selv ønske å være fysisk aktive om det skal bli en varig livsstil. Forskning har i denne forbindelse vist at det er avgjørende å drive med aktiviteter man synes er lystbetonte og som gir egenverdi utover ytre belønning. Foreldre kan bidra med å introdusere barna for ulike aktiviteter og være en aktiv familie sammen, men dessverre setter mangel på ideer, informasjon om muligheter eller kunnskap om hva man trenger av utstyr begrensninger for mange. Finnes det hjelpemidler som kan løse dette? Sentrale detaljer: Heia oss skal tilrettelegge for at alle foreldre kan være gode rollemodeller for barna sine, uavhengig av form og aktivitetsnivå. Målet er å bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Hjelpemiddelet er først og fremst en inspirasjonskilde der man kan finne ideer til fysisk aktivitet for hele familien, men det kan også fungere som applikasjon eller kampanje på nett eller i andre sosiale medier. Heia oss skal inspirere til å øke aktivitetsnivået, skape glede og samhold, og bidra til å gjøre fysisk aktivitet til en vane og livsstil for barna. Tjenesten kan fungere som en samleside for aktiviteter og tips for foreldre, med aktiviteter for alle og enhver, samt oversikt over arrangementer og utstyrssentraler. Heia oss oppmuntrer i tillegg til at folk selv kan dele aktivitetstips og erfaringer med hverandre. På denne måten blir Heia oss en levende inspirasjonskilde som kontinuerlig vil bli bedre. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 21

19 10. AKTIVITETSfradraget TAR DU VARE PÅ HELSEN DIN, FÅR DU IGJEN PÅ SKATTEN 22 Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen

20 Ideen kort fortalt: Få skattefradrag for hver dag du er så aktiv som myndighetene anbefaler. Alternativ: Alle har fullt fradrag i utgangspunktet, men mister en andel for hver dag man ikke kan dokumentere anbefalt nivå. Bakgrunn: Dersom hele befolkningen fulgte anbefalingene som 30 minutter daglig fysisk aktivitet kan det i følge Helsedirektoratet spare samfunnet for over 239 milliarder i året. Snaut 20 prosent av befolkningen oppfyller anbefalingene. Hvorfor ikke gi hele befolkningen et incentiv om å gjøre det gjennom et fradrag på selvangivelsen? Eller kanskje en straff? Sentrale detaljer: Alle som dokumenterer fysisk aktivitet på alt.inn i tråd med myndighetenes anbefalinger er berettiget et aktivitetsfradrag på 20 kroner pr dag man er minst 30 min i fysisk aktivitet. Registreringen er enkel, rask og frivillig og foregår på en nettportal og app på smart-telefon knyttet til Bank ID. Dersom man registrerer fullt aktivitetsnivå kan man få drøyt 7000 kroner i aktivitetsfradrag. Alternativ: Man starter med et fradrag på 7000 kroner og mister kroner 20 av dette for hver dag man ikke registrerer aktivitet i tråd med anbefalingene. Tapsaversjon har vist seg å være en sterkere motivator enn belønning og kan derfor være et mer effektivt alternativ. Aktivitetsalliansens tankesmie - «Et friskt pust» - 10 ideer som får folk opp av sofaen 23

21 Om Aktivitetsalliansen og tankesmien «Et friskt pust»

22 Sportsbransje n as Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom syv aktører innen fysisk aktivitet, sunn livsstil og forebyggende helse: DNT, Skiforeningen, Sportsbransjen, Syklistenes landsforening, Grete Roede, Virke Trening og Gjensidigestiftelsen. Alliansen har som formål å være en pådriver for å få voksne mennesker til å ta vare på egen helse ved å være fysisk aktive og gode forbilder for dem omkring seg. Alliansen driver kampanjen «Heia deg!» og skal bidrar gjerne til å sette politisk dagsorden innenfor folkehelse og fysisk aktivitet. Tankesmien «Et frisk pust» ble etablert av Aktivitetsalliansen februar 2014 på Norges idrettshøgskole og består av 16 unge voksne i alderen år fra de syv organisasjonene i alliansen, samt tre personer rekruttert inn som «folkets røst» via Heia degkampanjen. Poenget med tankesmien er å slippe til de unge og deres forslag til løsninger for mer fysisk aktivitet i befolkningen, siden «de voksne» åpenbart sliter med å knekke denne koden. De 10 ideene i dette heftet ble unnfanget under den første tankesmien i februar og senere utviklet av tankesmien frem mot overlevering av forslagene til helseminister Bent Høie 25. april SKIFORENINGEN For mer informasjon, se:

23

24

25

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer