Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse knappene: 1 INFO: Gjentar siste kjøreanvisning. 2 MENY: Åpner startskjermbildet. 3 AV/PÅ-bryter: Kort trykk: Starter apparatet i den sist brukte modusen eller setter det i hvilemodus. Langt trykk (lenger enn tre sek): Slår av apparatet. 4 VOL-: Reduserer volumet. 5 VOL+: Øker volumet. 6 Berøringsskjerm: Alle registreringer og styringen av Lucca utføres enkelt og intuitivt ved å berøre knapper som vises på berøringsskjermen På høyre side finner du følgende elementer: 7 Kontakt for å koble Lucca til laderen eller sigarettennerledningen. 8 Hodetelefonkontakt 9 Spor til SD-minnekort 3

4 Oversikt over produktet På undersiden finner du følgende betjeningselementer: = < ; : >? : Deksel for batterirom ; Hovedbryter for batteri < Kontakt til GPS-antenne for å koble til en ekstern GPS-antenne. = Holder > Kontakt for å koble Lucca til dockingstasjonen (Cradle). Dockingstasjonen gir deg tilgang til flere funksjoner. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Dockingstasjon".? Tilbakestillingsknapp. Starter Lucca på nytt. 4

5 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...10 Sikkerhetsanvisninger for navigering Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Første gangs bruk av Lucca...11 Pakkens innhold Beskyttelsesfolier og deksler Slå på/av hovedbryteren Velge språk Reset Lade batteriet...13 Montering i bilen...14 Montere holderen Demontere holderen Montere Lucca Montere dockingstasjonen (ekstrautstyr) Montere Lucca i dockingstasjonen Demontere Lucca Slå på/av...16 Slå på Aktivere hvilemodus Slå av Slå på igjen Bruke navigeringsmenyene...17 Virtuelt tastatur Sette inn mellomrom Slette tegn Skifte mellom å taste inn tall, omlyder og bokstaver Lister Knapper Informasjon Kømeldinger GPS-status Navigering...22 Generell informasjon om navigering Starte navigering Taste inn en destinasjon Navigere hjem Vise kartet

6 Innholdsfortegnelse Kømeldinger Innstillinger Gå ut av menyen (gjelder bare Lucca MP3) Andre funksjoner GPS-info Ruteplanlegging Foreta grunninnstillinger Velge tidssone Oppgi hjemmeadresse Oppgi en destinasjon Taste inn en destinasjon Oppgi et destinasjonsland Oppgi en destinasjonsadresse Andre funksjoner Velge en spesialdestinasjon Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Andre funksjoner Spesialdestinasjon på et bestemt sted Nasjonal spesialdestinasjon Overta en destinasjon fra kartet Forskyve kartutstnittet Overta en destinasjon fra favorittene Overføre en favoritt til veivisningen Andre funksjoner Overta en av de siste destinasjonene Andre funksjoner Bruke hjemmeadressen som destinasjon Administrere destinasjoner...43 Lagre en destinasjon Lagre en av de siste destinasjonene Gi nytt navn til en destinasjon Slette en destinasjon Slette hele listen Ruteplanlegging med etapper. 46 Oppgi destinasjonspunkter Legge til rutepunkt Redigere, lagre og administrere ruter Endre rekkefølgen Slette et rutepunkt

7 Innholdsfortegnelse Slette hele rutelisten Administrere ruter Lagre en rute Laste inn en rute Beregne en rute Vise ruten på kartet Simulation (Simulering) Velge rutealternativer...50 Veivisning...52 Forstyrret GPS-mottak Avslutte veivisningen Når du kommer frem til destinasjonen Arbeide med kartet...54 Bruke kartet Vise kartet Trykke i kartet Knapper Kartvisning uten GPS-mottak Kartvisning med GPS-mottak Tilleggsfunksjoner Dag-/nattvisning Lydutkobling Innstillinger Sperre, oppheve sperre Sette inn en mellomdestinasjon 59 Rutealternativer Kartvisning under navigering.. 60 Hjelp til navigering Ruteinformasjon Skilting Fartsgrense Vise tilleggsinformasjon på kartet Kartinformasjon Ruteinformasjon Skilting Hastighet Andre funksjoner under navigering...65 Sette inn en mellomdestinasjon Kjøre mot neste destinasjon Sperre deler av ruten...66 Sperre manuelt Oppheve sperre Bruke TMC-funksjonen Trafikkmeldinger med TMC

8 Innholdsfortegnelse Slik fungerer TMC Vise TMC-meldinger Oppdatere TMC-meldinger Lukke menyen for TMC-meldinger Ta TMC-meldinger med i ruteberegningen Automatisk ruteendring Manuell ruteendring Ta hensyn til / ignorere en trafikkmelding i etterkant Konfigurere Lucca / grunninnstillinger...70 Innstillinger Fabrikkinnstillinger Kartinformasjon Ruteinformasjon Skilting Hastighet Volum Kalibrering av berøringsskjerm.. 73 Automodus Rutealternativer Ruteplanlegging Tidsberegning Måleenheter/format/språk TMC Hjemmeadresse Product information (Produktinformasjon) Slik fungerer GPS...76 MP3-/WMA-funksjon...77 Klargjøre SD-minnekortet Sette inn SD-minnekortet Velge MP3-/WMA-funksjon Starte avspilling Velge katalog Velge katalog med en knapp Velge katalog ved hjelp av fil-browseren Velg spor/filer Velge spor med en knapp Stille inn displayet Spor i tilfeldig rekkefølge (Mix/Shuffle) Spille av en katalog flere ganger (Repeat) Avslutte avspillingen

9 Innholdsfortegnelse Velge equalizer Ta ut SD-minnekortet Picture Viewer...82 Starte Picture Viewer Starte en bildefremvisning Stille inn tid for bildefremvisningen Avslutte bildefremvisningen Velge katalog Velge katalog med en knapp Velge katalog/bilde ved hjelp av fil-browseren Velge bilde Velge bilde med en knapp Stille inn displayet Tilpasse bilder til displayformatet.. 85 Ta ut SD-minnekortet Installere veikart...86 Ta ut SD-minnekortet Tilbehør...87 Dockingstasjon (Cradle) Montere dockingstasjonen Koblingsbokser i Blaupunkt bilradioer for Lucca MP Ekstrautstyr...89 Rattfjernkontroll RC Tekniske data...90 Garanti...90 Feilsøking/vanlige spørsmål (FAQ)

10 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene og advarslene før du begynner å bruke Lucca. Sikkerhetsanvisninger for navigering Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. Merk: Det er best å planlegge en rute før du starter. Kjør til nærmeste parkerings- eller rasteplass dersom du ønsker å legge inn en ny rute underveis! Hvis du ikke har forstått en talemelding eller ikke er sikker på hva du skal gjøre i neste kryss, kan du orientere deg raskt ved hjelp av kart- eller pilvisningen. Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Obs: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Merk: Ta ut kontakten til Lucca når du parkerer bilen, for GPS-mottakeren bruker strøm hele tiden, og dermed kan bilbatteriet bli utladet. 10

11 Første gangs bruk Ikke dra kontakten ut etter ledningen. Det kan skade ledningen! Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre apparatet, bruk en fuktig klut som ikke loer. Første gangs bruk av Lucca Når du tar i bruk Lucca for første gang, må du slå på hovedbryteren og velge meny- og talemeldingsspråk. Pakkens innhold Pakken inneholder følgende deler: Lucca eller Lucca MP3 Sugekoppholder Nettdel og lader 220 V Billader for å koble apparatet til sigarettenneren Vinduspusseklut Bruksanvisning Kort monteringsanvisning CD med veikart og bruksanvisning (langversjon), gjenopprettingsprogram Dockingstasjon (bare med Lucca MP3-utgave) 11

12 Første gangs bruk Beskyttelsesfolier og deksler Fjern beskyttelsesfolien på displayet og på forsiden av huset før du bruker apparatet for første gang. Fjern gummidekselet på undersiden av huset før du bruker dockingstasjonen. Fjern dummy-kortet før du setter inn et SDkort. For å beskytte kontaktene kan du sette gummidekselet og dummykortet på plass igjen etter at du har brukt Lucca. Slå på/av hovedbryteren Du slår på Lucca med hovedbryteren. Den brukes også når apparatet skal slås av for lengre tid. Lucca leveres med hovedbryteren avslått. Trykk på den skraverte knappen på lokket til batterirommet (se pil) og skyv lokket utover. Hovedbryteren ligger til venstre for batteriet. Bruk spissen av en kulepenn og skyv hovedbryteren til posisjonen ON. 12

13 Lade batteriet Velge språk Når Lucca har vært avslått med hovedbryteren, er amerikansk engelsk stilt inn som standardspråk. Du må eventuelt velge det språket du ønsker i menyer og på talemeldinger: Slå på Lucca med AV/PÅ-bryteren Trykk på Settings (Innstillinger). Trykk på eller til Language (Språk) vises. Du får se en liste over de tilgjengelige språkene. Trykk på det språket i listen som du vil bruke til menyer og talemeldinger. Språket lastes inn, og hovedmenyen vises. Reset Du kan bruke Reset-tasten til å starte Lucca på nytt. Trykk på Reset-tasten? på undersiden av Lucca. Lade batteriet Det innebygde batteriet gjør det mulig å bruke Lucca uten strøm i opptil fire timer. Driftstiden er avhengig av hvordan Lucca brukes. Ladeindikatoren for batteriet ser du oppe på midten av displayet. Symbolene har følgende betydning: : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. Batteriet er fulladet. : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. Batteriet lades opp. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er tilstrekkelig oppladet. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er nesten utladet. Antallet mørke blokker i batteriet indikerer hvor mye det er ladet opp (0 til 3 blokker). Merk: Når batteriet er nesten utladet, får du en varselmelding om dette. 13

14 Montering i bilen For å lade opp batteriet kobler du den medfølgende laderen eller sigarettennerledningen til ladekontakten. Merk: Batteriet må bare brukes og lades opp med originale ladere. Oppladingstiden er ca. 6 timer. Merk: Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Montering i bilen Hvis du ikke vil montere Lucca permanent i bilen, kan du bruke den medfølgende sugekoppholderen og feste apparatet til frontruten. Obs: Monter Lucca slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter Lucca i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at Lucca ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. Montere holderen Den medfølgende sugekoppholderen gjør det enkelt og trygt å montere Lucca i bilen. 14

15 Montering i bilen Velg et egnet sted for å montere Lucca. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør eventuelt ruten med den medfølgende vinduspussekluten. Press holderens sugekopp mot ruten. Bøy armen på sugekoppholderen mot ruten. Nå kan du justere holderen. Skinnen som skal holde Lucca, må stå loddrett. Demontere holderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på sugekoppholderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. Montere Lucca På baksiden av Lucca er det et feste til skinnen på sugekoppholderen. Skyv sporet på Lucca forsiktig over skinnen på sugekoppholderen. Montere dockingstasjonen (ekstrautstyr) På baksiden av dockingstasjonen er det et feste til skinnen på sugekoppholderen. Dockingstasjonen utvider Lucca med flere funksjoner. Den leveres med Lucca MP3. På de siste sidene i denne bruksanvisningen er 15

16 Slå på/av det forklart hvordan du kobler dockingstasjonen til bilradioen. Skyv sporet på dockingstasjonen forsiktig over skinnen på sugekoppholderen. Montere Lucca i dockingstasjonen På innsiden av dockingstasjonen er det en skinne til å holde Lucca med. Skyv sporet på Lucca forsiktig over skinnen på sugekoppholderen. Demontere Lucca Trekk Lucca opp fra dockingstasjonen eller holderen. Hold ev. dockingstasjonen/holderen fast. Slå på/av Slå på For å slå på Lucca trykker du på knappen under displayet. Apparatet slås på, og den siste aktive visningen (meny, veivisning) vises på nytt. Aktivere hvilemodus For å aktivere hvilemodus trykker du kort på knappen under displayet. Lucca går over i hvilemodus. Slå av For å slå av holder du knappen inne i mer enn fire sekunder. Lucca slås av. Merk: Det er bare nødvendig å slå av Lucca helt når du ikke lenger betjener apparatet eller vil laste inn nytt kartmateriale fra minnekortet. Slå på igjen Fra denne tilstanden må på-knappen trykkes inn i mer enn fire sekunder for å slå på Lucca. 16

17 Bruke navigeringsmenyene Bruke navigeringsmenyene Virtuelt tastatur Når du må taste inn tekst, vises et virtuelt tastatur på berøringsskjermen. Der kan du taste inn alt du trenger med fingrene. Du kan bare bruke store bokstaver. Når du taster inn steds- eller gatenavn, trenger du ikke å ta med spesialtegn eller omlyder. Lucca føyer til slike tegn automatisk. Sette inn mellomrom For å sette inn et mellomrom trykker du på knappen Slette tegn For å slette det siste tegnet trykker du på knappen Skifte mellom å taste inn tall, omlyder og bokstaver For å taste inn tall, for eksempel et postnummer, trykker du på knappen For å gå tilbake til å taste inn bokstaver trykker du på For å taste inn en omlyd trykker du på knappen. Omlydstastaturet vises. Når du har tastet inn en omlyd, vises bokstavtastaturet automatisk igjen. Merk: Du trenger ikke å bruke omlyder når du taster inn adresseopplysninger, men de kan være nyttige når du skal navngi lagrede destinasjoner og ruter. Lister Ofte vises det lister som du kan velge et punkt fra, f. eks. når du taster inn et sted, men ikke skriver hele navnet. 17

18 Bruke navigeringsmenyene For hver bokstav du taster inn, vises det første punktet som begynner med de bokstavene du har skrevet så langt. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen List (Listen). På slutten av listen finner du punkter som ikke har den inntastede bokstavrekkefølgen på begynnelsen, men i midten eller på slutten. Ett av punktene på listen er alltid merket. Du kan velge det merkede punktet ved å trykke på knappen OK. I slike lister finner du følgende knapper: : Trykk på knappen OK for å overta det merkede punktet. Du kan også overta et punkt ved å trykke rett på det. : Trykk på denne knappen for å bla én side (5 punkter) oppover i listen. : Trykk på denne knappen for å bla én side (5 punkter) nedover i listen. For å bla flere sider opp eller ned i listen trykker du flere ganger på den aktuelle knappen. Merk: Hvis listen har mer enn 5 punkter, kan du se på rullefeltet hvor du befinner deg i listen. : Trykk på denne knappen for å gå tilbake til inntastingen uten å velge et listepunkt. Knapper Alle menyene i Lucca inneholder knapper. : Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Hvis du er i menyen Navigation (Navigasjon), kommer du tilbake til Blaupunkts startskjermbilde med denne knappen (gjelder bare 18

19 Bruke navigeringsmenyene Lucca MP3). Der kan du starte et annet program, for eksempel MP3- spilleren eller Picture Viewer, eller du kan åpne Navigation igjen. More (Mer): Trykk på denne knappen for å få tilgang til flere funksjoner. Du tilbys ulike funksjoner avhengig av hvilken meny knappen befinner seg i. Når denne knappen er deaktivert, er ingen andre funksjoner tilgjengelige. Informasjon Du kan alltid få vist aktuelle kømeldinger og den aktuelle GPS-statusen fra menyen Navigation (Navigasjon). Trykk på knappen Traffic jam reports (Kømeldinger) i menyen Navigation (Navigasjon). Menyen TMC messages (TMC-Meldinger) vises. Kømeldinger Hvis du har koblet Lucca til en TMCbilradio fra Blaupunkt, mottar Lucca TMC-meldinger. De gjør det mulig å beregne dynamiske ruter som tar hensyn til den aktuelle trafikksituasjonen. Du kan også få vist TMC-meldingene på Lucca-displayet. 19

20 Bruke navigeringsmenyene Trykk på pilknappene i meldingsområdet for å bytte mellom de enkelte TMC-meldingene. For hver TMC melding vises veinummer og type hindring. Trykk på knappen Update display (Oppdater visning) for å vise TMCmeldinger som er mottatt etter at du åpnet menyen TMC messages (TMC-Meldinger). Trykk på knappen for å lukke menyen TMC messages (TMC-Meldinger). Les også avsnittet "Bruke TMC-funksjoner" for å se hvordan du kan vise og ta hensyn til TMC-meldinger under navigering. GPS-status Menyen GPS status (GPS-status) inneholder informasjon om stedet du befinner deg på for øyeblikket, og hvor fort du kjører. Her kan du også lagre stedet du befinner deg på for øyeblikket. Trykk på knappen More (Mer) i menyen Navigation (Navigasjon). Følgende vindu vises: Trykk på knappen GPS Info (GPSinfo). Menyen GPS Status (GPG-status) vises. 20

21 Bruke navigeringsmenyene GMT: Greenwich Mean Time - London-tid uten sommertid. Longitude/latitude, aktuell posisjon: Spesifikasjon av østlig lengde- og nordlig breddegrad. Satellites (Satellitter): Antall mottatte satellitter. Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Angir kvaliteten på posisjonsbestemmelsen. I teorien er det mulig med verdier fra 0 til 50, og regelen er at jo mindre verdien er, desto mer nøyaktig er posisjonsbestemmelsen (verdien 0 = ingen avvik fra faktisk posisjon). Verdier opp til 8 er akseptabelt. Speed (Hastighet): Angir bilens aktuelle hastighet. Position: Angir adressen til stedet du befinner deg på i øyeblikket (om mulig). Save current position (Lagre posisjon): Trykk på denne knappen for å lagre stedet du befinner deg på, i favorittene. Trykk på knappen for å lukke GPS-vinduet. 21

22 Navigering Navigering Generell informasjon om navigering Bruken av Lucca skjer på egen risiko. Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. Starte navigering Slå på apparatet med knappen. Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i startskjermbildet (gjelder bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. 22

23 Navigering Fra menyen Navigation (Navigasjon) har du tilgang til alle navigeringsfunksjonene. Merk: Lucca starter alltid med det skjermbildet som var aktivt sist apparatet ble slått av. Taste inn en destinasjon Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) for å taste inn en destinasjon for navigering. Les avsnittet "Oppgi en destinasjon". Navigere hjem Trykk på knappen Home (Hjem) for å bruke den lagrede hjemmeadressen som destinasjon for navigeringen. Les avsnittet "Bruke hjemmeadressen som destinasjon". Vise kartet Trykk på knappen Show map (Vis kartet) for å vise det innlastede veikartet. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Arbeide med kartet". Kømeldinger Trykk på knappen Traffic jam reports (Kømeldinger) for å få en oversikt over aktuelle trafikkmeldinger som radioen har mottatt. Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom Lucca er tilkoblet en Blaupunkt bilradio med TMCutgang. Innstillinger Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å tilpasse innstillingene i Lucca. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Konfigurere Lucca". Gå ut av menyen (gjelder bare Lucca MP3) Trykk på i menyen Navigation (Navigasjon) for å avslutte navigeringen. Da kommer du til startskjermbildet for Lucca. 23

24 Navigering Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Navigation (Navigasjon). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: GPS-info Trykk på knappen GPS Info (GPSinfo) for å få informasjon om den aktuelle GPS-statusen og om stedet du befinner deg på for øyeblikket. Ruteplanlegging Trykk på knappen Itinerary (Ruteplanlegging) for å planlegge en rute med flere etapper. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Ruteplanlegging med etapper". Foreta grunninnstillinger Før du begynner å arbeide med Lucca, bør du velge riktig tidssone for stedet du befinner deg på, slik at du kan få opplyst korrekte ankomsttider under navigering. I tillegg bør du oppgi hjemmeadressen din, slik at du raskt kan navigere hjem uansett hvor du befinner deg. Velge tidssone Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigasjon). 24

25 Navigering Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på knappen til du ser siden med knappen Time zone (Tidssone). Trykk deretter på Time zone (Tidssone). Menyen Time zone (Tidssone) vises. Trykk på Time zone (Tidssone). Velg i listen og trykk på riktig tidssone for stedet du befinner deg på i øyeblikket (GMT uten sommertid). Merk: Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. Trykk på knappen OK. Hvis det er sommertid der du befinner deg, trykker du på knappen Daylight saving time (Sommertid). Det vises en liten hake på knappen. Merk: Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Oppgi hjemmeadresse Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigasjon). Menyen Settings (Innstillinger) vises. 25

26 Navigering Trykk på knappene til du ser knappen Home address (Hjemmeadresse). Trykk på knappen Home address (Hjemmeadresse). Menyen Home address (Hjemmeadresse) vises. Trykk på knappen Enter your home address (Legg inn hjemmeadressen). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse) og oppgi hjemmeadressen din. Se "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen Set as home address (Angi som hjemmeadresse). Adressen overføres til menyen Home address (Hjemmeadresse). Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigasjon) vises igjen. Oppgi en destinasjon I dette avsnittet lærer du hvordan du kan oppgi, velge og administrere destinasjoner med Lucca. Kapittelet "Veivisning" forklarer hvordan du starter navigeringen til en destinasjon. Taste inn en destinasjon Du kan oppgi eller velge destinasjoner med Lucca på forskjellige måter: Taste inn en destinasjonsadresse Velge en spesialdestinasjon Overta en destinasjon fra kartet 26

27 Navigering Overta en destinasjon fra favorittene Bruke en av de siste destinasjonene på nytt Bruke hjemmeadressen Oppgi et destinasjonsland Først oppgir du landet som destinasjonen ligger i. Merk: Du trenger ikke å gjenta dette for hver gang. Hvis destinasjonen ligger i et annet land enn den forrige, må du oppgi land på nytt. Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Country (Land). Listen over land vises. 27

28 Navigering Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) i menyen Navigation (Navigasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse). Menyen Address (Adresse) vises. Først taster du inn landet som destinasjonen ligger i. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises igjen. Merk: Du kan bare velge land som vises på det kartet du har lastet inn for øyeblikket. Kartet må minimum vise en del av landet. Oppgi en destinasjonsadresse Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i øverste linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. 28

29 Navigering Trykk på feltet for by og tast inn destinasjonen. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Trykk på feltet for gate og tast inn gaten. Hvis du kjenner husnummeret for målet, trykker du på feltet for husnummer for å angi husnummeret. Merk: Hvis det ikke er lagret husnummer for den oppgitte gaten i kartmaterialet, er husnummerfeltet deaktivert. Hvis du vil definere et kryss som en destinasjon, klikker du på feltet for veikryss for å oppgi tverrgaten til gaten du oppga ovenfor. Merk: Kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" forklarer hvordan du kan lagre en oppgitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Address (Adresse). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Listen over tilleggsfunksjoner inneholder følgende funksjoner: Route options (Rutealternativer): Her kan du velge rutealternativer for neste navigering. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Bestemme rutealternativer". Show on map (Vis på kartet): Velg denne knappen for å se den oppgitte adressen på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". 29

30 Navigering Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i favorittene. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". Velge en spesialdestinasjon Du kan vise spesialdestinasjoner, også forkortet til POI (Point of interest), på kartet. Spesialdestinasjoner er for eksempel flyplasser, fergekaier, restauranter, hoteller, bensinstasjoner og offentlige institusjoner. Du kan bruke spesialdestinasjoner som navigeringsdestinasjoner. Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Merk: Du kan bare velge spesialdestinasjoner fra det aktuelle området hvis du har godt nok GPS-mottak til å beregne posisjonen. Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) i menyen Navigation (Navigasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Points of interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Trykk på knappen... nearby ( i nærheten). 30

31 Navigering Undermenyen vises. Trykk på feltet for omgivelsesradius og angi radiusen for området du vil lete i. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. bensinstasjon) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Trykk på feltet for underkategori og velg hvilken underkategori (f.eks. Aral, BP, Shell e.l.) av spesialdestinasjoner det skal søkes i. Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Klikk på feltet for spesialdestinasjon for å velge et konkret mål. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Trykk på knappen List (Listen). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien og underkategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. 31

32 Navigering Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Merk: Du trenger ikke å fylle ut feltene Category (Kategori) og Subcategory (Underkategori). De bare begrenser listen over spesialdestinasjoner i feltet Point of interest (Spesialdestinasjon). Denne listen kan nemlig bli svært omfattende, særlig på større steder. Kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" forklarer hvordan du kan lagre en oppgitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Listen over tilleggsfunksjoner inneholder følgende funksjoner: Route options (Rutealternativer): Her kan du velge rutealternativer for neste navigering. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Bestemme rutealternativer". Show on map (Vis på kartet): Velg denne knappen for å se den oppgitte adressen på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i favorittene. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". 32

33 Navigering Spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Points of interest (Spesialdestinas joner) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Trykk på knappen...in a town ( i en by/på et sted) i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Undermenyen vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. Klikk på feltet for sted og angi stedet der du vil søke etter en spesialdestina- 33

34 Navigering sjon. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Klikk på feltet for kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f.eks. kultur) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Underkategori og velg hvilken underkategori med spesialdestinasjoner (f. eks. museum, teater) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Listen). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien og underkategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Nasjonal spesialdestinasjon Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). 34

35 Navigering Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Points of interest (Spesialdestinas joner) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Undermenyen vises. Trykk på knappen...nationwide ( i hele landet) i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. flyplasser) det skal søkes i. Du kan bare velge blant kategorier med spesialdestinasjoner som har nasjonal betydning. 35

36 Navigering Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Listen). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Overta en destinasjon fra kartet Med denne funksjonen kan du velge destinasjon rett fra kartet. På denne måten kan du raskt velge både steder, gater og spesialdestinasjoner. Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Select on map (Velg på kartet) i destinasjonsfeltet. Kartet vises. 36

37 Navigering Forskyve kartutstnittet For å se det ønskede destinasjonsområdet på kartet kan du forskyve kartutsnittet og forminske/forstørre kartet. Zooming / forskyving Trykk på knappen Zoom / Pan (Forskyving), for å bytte mellom zooming og forskyving. Zoom I zoommodusen (knappen er ikke trykt inn) kan du zoome inn og ut på kartet. Du zoomer inn, dvs. forstørrer, ved å begynne i øvre venstre hjørne og trekke opp en diagonal. Du zoomer ut, dvs. forminsker, ved å begynne i nedre høyre hjørne og trekke opp en diagonal. Pan (Forskyving) I forskyvningsmodus (knappen er trykket inn) kan du forskyve kartet. Trykk på kartet og hold pennen eller fingeren trykket mens du skyver kartet i ønsket retning. Trykk lenge på det stedet (veien eller spesialdestinasjonen) som du vil oppgi som destinasjon. Stedet får en oransje, stiplet ring. 37

38 Navigering Det lastes inn og vises informasjon om det valgte punktet fra databasen. Under informasjonsfeltet ligger det knapper som gir deg tilgang til flere funksjoner for det valgte rutepunktet. Du har følgende muligheter: Trykk på knappen Start navigation (Start navigasjonen) for å bruke det lagrede stedet som destinasjon for navigeringen. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du mottar GPS. Hvis du bruker funksjonen under en navigering, slettes alle tidligere angitte rutepunkter (både etapper og destinasjon)! Trykk på knappen Save (Lagre) for å lagre den valgte destinasjonen. Da kan du alltid velge destinasjonen fra listen over favoritter. Trykk på knappen Search nearby (Let i nærheten) for å finne en spesialdestinasjon i nærheten av den valgte destinasjonen. Trykk på knappen Add (Legg til) for å legge til den valgte destinasjonen på slutten av en rute (som siste etappe). Rutepunktet merkes av på kartet med et flagg. Samtidig føres det inn i listen over rutepunkter i menyen Itinerary (Ruteplanlegging). Merk: Hvis du bruker denne funksjonen under en navigering, beregnes ruten på nytt. Deretter fortsetter navigeringen. 38

39 Navigering Trykk på knappen Interim destination (Etappemål) for å legge den valgte destinasjonen til en rute (som neste etappe). Ruten beregnes på nytt. Deretter fortsetter navigeringen. Trykk på knappen for å gå tilbake til kartvisningen uten å utføre en funksjon. Overta en destinasjon fra favorittene I favorittene ligger alle destinasjonene som du har lagret med knappen Save (Lagre). I denne menyen kan du: Overta destinasjoner for navigering. Gi destinasjoner nytt navn. Slette lagrede destinasjoner. Overføre en favoritt til veivisningen Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Favourites (Favoritter). Menyen Favourites (Favoritter) vises. Trykk på ønsket destinasjon. Merk: Hvis du vil se adressen til en lagret destinasjon, kan du trykke på denne destinasjonen. Trykk på More (Mer) og så på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK. 39

40 Navigering Menyen Address (Adresse) vises. Adressen til den valgte destinasjonen er ført inn i feltene for dette. Kapittelet "Administrere destinasjoner" forklarer hvordan du kan slette eller gi nytt navn til en lagret destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Favourites (Favoritter). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: Show details (Vis detaljer): Trykk på knappen Show details (Vis detaljer) for å vise adressen til den valgte destinasjonen. Delete entry (Slett innførsel): Trykk på knappen Delete entry (Slett innførsel) for å slette den merkede destinasjonen. Delete all (Slett alle): Trykk på knappen Delete all (Slett alle) for å slette alle destinasjonene fra Favourites (Favoritter). Du kan lese mer om dette i kapittelet "Slette en destinasjon". Rename entry (Endre navn på innførsel) Trykk på knappen Rename entry (Endre navn på innførsel) for å endre navn på den merkede destinasjonen. Overta en av de siste destinasjonene De siste destinasjonene du har kjørt mot, lagres automatisk i listen Recent destinations (Siste destinasjoner). I denne listen kan du: Overta en destinasjon for navigering. Lagre en navigeringsdestinasjon i Favourites (Favoritter). 40

41 Navigering Slette punkter fra listen Recent destinations (Siste destinasjoner). Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Recent destinations (Siste destinasjoner). Menyen Recent destinations (Siste destinasjoner) vises. Merk destinasjonen du vil kjøre mot. Trykk på knappen OK. Destinasjonen blir overtatt og adressen føres opp i de tilhørende feltene. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Recent destinations (Siste destinasjoner). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: Show details (Vis detaljer): Trykk på knappen Show details (Vis detaljer) for å vise adressen til den valgte destinasjonen. Delete entry (Slett innførsel): Trykk på knappen Delete entry (Slett innførsel) for å slette den merkede destinasjonen. 41

42 Navigering Delete all (Slett alle): Trykk på knappen Delete all (Slett alle) for å slette alle punktene på listen Recent destinations (Siste destinasjoner). Save under favourites (Lagre i Favoritter): Trykk på knappen Save under favourites (Lagre i Favoritter) for å lagre den merkede destinasjonen i Favourites (Favoritter). Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. Du finner informasjon om hvordan du lagrer hjemmeadressen i kapittelet "Hjemmeadresse". Trykk på knappen Navigation (Navigasjon) i hovedmenyen (bare Lucca MP3). Menyen Navigation (Navigasjon) vises. Trykk på knappen Home (Hjem). Ruten beregnes og navigeringen starter. 42 Merk: Rutetypen som du har valgt i menyen Routing options (Rutealternativer), blir automatisk satt som rutetype for ruteberegningen.

43 Administrere destinasjoner Administrere destinasjoner Enkeltdestinasjonene er lagret i to forskjellige lister: I Favourites (Favoritter) I listen Recent destinations (Siste destinasjoner) Du kan lagre alle destinasjonene du oppgir, og destinasjonene i listen Recent destinations (Siste destinasjoner) i Favourites (Favoritter). Det er praktisk hvis du skal kjøre mot en destinasjon flere ganger. Du kan gi nytt navn til destinasjonene i Favourites (Favoritter). Du kan slette enkeltdestinasjoner fra begge listene igjen. Lagre en destinasjon Forutsetning: Du har oppgitt en destinasjon slik det er beskrevet i kapittelet "Oppgi en destinasjon". Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save (Lagre). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Lagre en av de siste destinasjonene Forutsetning: Du har åpnet listen Recent destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". Merk destinasjonen som du vil lagre i Favourites (Favoritter). Trykk på knappen More (Mer). 43

44 Administrere destinasjoner Trykk på Save under favourites (Lagre i Favoritter). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Gi nytt navn til en destinasjon Åpne menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". Merk destinasjonen du vil gi nytt navn til. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Rename entry (Endre navn på innførsel). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn et nytt navn for destinasjonen. Trykk på knappen OK. Navnet på destinasjonen endres. Slette en destinasjon Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". - eller - Du har åpnet listen Recent destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". 44

45 Administrere destinasjoner Merk destinasjonen du vil slette fra listen. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete entry (Slett innførsel). En bekreftelsesmeny vises. Du har åpnet listen Recent destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete all (Slett alle). En forespørsel vises på skjermen. Trykk på knappen OK for å slette destinasjonen. Destinasjonen slettes fra listen. Slette hele listen Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". - Eller - Trykk på knappen OK for å slette listen. - Eller - Trykk på hvis du ikke vil slette listen. 45

46 Ruteplanlegging Ruteplanlegging med etapper Du kan også planlegge ruten uten GPS-mottaker hvis du for eksempel vil gjøre det hjemmefra. Du kan lagre opprettede ruter for gjenbruk. Hvis du for eksempel skal på ferie, kan du planlegge så mange ruter du vil. Oppgi destinasjonspunkter Slik planlegger du en rute: Trykk på knappen More (Mer) i menyen Navigation (Navigasjon). Trykk på Itinerary (Ruteplanlegging). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises. Trykk på knappen Add (Legg til) for å oppgi det første rutepunktet. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Oppgi rutepunktet på samme måte som du oppgir en destinasjon. Du finner mer informasjon i kapittelet "Oppgi en destinasjon". Trykk på knappen Add (Legg til). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises. Destinasjonen du har oppgitt, er oppført som rutepunkt 1 på listen. 46

47 Ruteplanlegging Gjenta trinnene for alle andre destinasjoner som du vil legge til ruten. Legge til rutepunkt Trykk på knappen Add (Legg til) for å legge til et ekstra rutepunkt. Menyen Destination Entry (Angi destinasjon) vises. Oppgi et nytt rutepunkt på samme måte som du oppgir en destinasjon. Det nye rutepunktet legges til på slutten av rutelisten. Redigere, lagre og administrere ruter Du kan planlegge så mange ruter du vil, for eksempel hvis du skal på ferie. Du kan lagre dem og bruke dem senere når du navigerer. Du kan alltid legge flere rutepunkt til en rute, endre rekkefølgen på rutepunktene eller vise ruten på kartet. I menyen Itinerary (Ruteplanlegging) finner du forskjellige knapper som du kan bruke til dette: Trykk på rutepunktet du vil merke. Hvis listen har mer enn 3 punkter, bruker du følgende knapper: Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) oppover i listen. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) nedover i listen. Hvis du vil bla flere sider på én gang, trykke flere ganger på knappen. 47

48 Ruteplanlegging Merk: Hvis listen har mer enn 3 punkter, kan du se på rullefeltet hvor du befinner deg i listen. Endre rekkefølgen Forskyve et rutepunkt oppover. Merk rutepunktet du vil forskyve. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på knappen Move target up (Rutepunkt opp). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Det valgte rutepunktet er forskyvet én plass oppover i rutelisten. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. Forskyve et rutepunkt nedover: Merk rutepunktet du vil forskyve. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på knappen Move target down (Rutepunkt ned). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Det valgte rutepunktet er forskyvet én plass nedover i rutelisten. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. 48 Slette et rutepunkt Merk rutepunktet du vil slette. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete from route (Slett fra ruten). Rutelisten vises igjen. Slette hele rutelisten Trykk på knappen More (Mer) mens rutelisten du vil slette, vises. Trykk på Delete the complete list (Slette hele listen). Administrere ruter Lagre en rute Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save route (Lagre rute). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn en betegnelse for ruten. Trykk på OK. Merk: Rutepunktene lagres. Hvis du laster inn en lagret rute, må den beregnes på nytt.

49 Ruteplanlegging Laste inn en rute Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Load route (Hent rute). Merk ruten du vil bruke. Trykk på OK. Beregne en rute Du kan også beregne en rute uten GPS-mottak for å få en oversikt over strekningen. Det første rutepunktet du har oppgitt, blir satt som startpunkt for ruten. Merk: Når du navigerer, er stedet der du befinner deg, startpunktet for ruten. Den første etappen er strekningen til det første oppgitte rutepunktet. Trykk på knappen Calculate (Beregn) for å beregne samlet reisevei og estimert kjøretid. Ruten beregnes. Et vindu viser hvor langt beregningen er kommet. Når beregningen er ferdig, vises samlet reisevei og estimert kjøretid fra første til siste rutepunkt i stedet for knappen Calculate (Beregn) i menyen Itinerary (Ruteplanlegging). For hvert rutepunkt beregnes dessuten avstanden til forrige rutepunkt og estimert kjøretid for denne etappen. 49

50 Velge rutealternativer Vise ruten på kartet Trykk på knappen Show on map (Vis på kartet) for å vise hele ruten på kartet. Kartet vises. Ruten er merket med blått. Rutepunktene er merket med flagg. Simulation (Simulering) Trykk i kartet. En valgmeny vises. Klikk på "Simulering". Ruten legges opp automatisk og det gis en kjørebeskrivelse. Trykk på for å avslutte simuleringen, hvis ikke gjentas simuleringen. Merknad Simuleringsstrekningen må være under 100 kilometer lang. Velge rutealternativer I menyen Routing options (Rutealternativer) kan du lagre bilens hastighetsprofil, velge rutetype og utelukke bestemte veityper fra ruten. Rutealternativene gjelder alle veivisninger frem til neste gang du endrer rutealternativene. Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigasjon). Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) oppover i listen. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) nedover i listen. Hvis du vil bla flere sider på én gang, trykke flere ganger på knappen. 50

51 Velge rutealternativer Trykk på knappen Routing options (Rutealternativer) i menyen Settings (Innstillinger). Menyen Routing options (Rutealternativer) vises. Trykk på feltet Speed profile (Hastighetsprofil) for å bytte mellom de mulige profilene. Trykk på feltet Type of routing (Type rute) for å bytte mellom de forskjellige modiene: Dynamic route (TMC) (Dynamisk rute) Dette alternativet krever at en ekstern TMC-mottaker er koblet til. Hvis du har valgt dette alternativet, tas det hensyn til trafikkmeldinger når ruten beregnes. Uten TMC-mottak blir den raskeste ruten beregnet. Fast route (Rask rute) Når du har valgt dette alternativet, beregnes den ruten som det går raskest å kjøre. Short route (Kort rute) Når du har valgt dette alternativet, beregnes den ruten som har færrest kilometer. Trykk på feltene Motorways (Motorveier), Ferries (Ferjer) og Toll roads (Bomveier) etter hverandre og bestem om disse veitypene skal tas med i ruten eller unngås. 51

52 Veivisning Permitted (Tillatt) Når du har valgt dette alternativet, tas den valgte veitypen med i ruten. Avoid (Unngå) Når du har valgt dette alternativet, unngås den valgte veitypen så langt det er mulig. Forbidden (Forbudt) Når du har valgt dette alternativet, utelukkes den valgte veitypen fra ruten. Veivisning Forutsetning: Du har oppgitt en destinasjon slik det er beskrevet i kapittelet "Oppgi en destinasjon". - eller - Du har valgt en destinasjon i Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". - eller - Du har valgt en destinasjon fra listen Recent destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". - eller - Du har planlagt eller lastet inn en rute (slik det er beskrevet i kapittelet "Ruteplanlegging med etapper"). Trykk på knappen Start navigation (Start navigasjonen). Ruten beregnes. Kartet vises. Din posisjon vises med en gul trekant. Ruten er merket med blått. 52

53 Veivisning Forstyrret GPS-mottak Hvis du ikke mottar et GPS-signal etter å ha oppgitt destinasjonen, får du en melding om dette. Merk: Ruten beregnes med de aktuelle innstillingene for ruteberegning. Du kan se på og endre innstillingene for rutealternativene via menyen Routing options (Rutealternativer). Du finner mer informasjon i kapittelet "Velge rutealternativer". Når navigeringen for en rute starter, er startpunktet alltid stedet der du befinner deg. Den første etappen er strekningen frem til det første oppgitte rutepunktet. Du har følgende muligheter: Åpne batteridekselet og kontroller at bryteren der står på "ON". Hvis du befinner deg i et lukket rom, må du gå ut i friluft. Lucca må ha loddrett sikt mot himmelen. Hvis GPS-mottaket blir forstyrret under veivisningen, stoppes navigeringen. Når mottaket er gjenopprettet, registrerer navigasjonssystemet automatisk om posisjonen din har endret seg, og beregner ruten på nytt hvis dette er nødvendig. Da er det bare å fortsette navigeringen. 53

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON SUNGOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON SUNGOO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert april 2005 Ansvarlig utgiver NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk Juni 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 max Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 5100 5110 Norsk Juni 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3300

Din bruksanvisning NAVIGON 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 3300 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer