Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual ZENEC ZE-NA2000 Bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 Brukerhåndbok ZENEC ZE-NA2000 Brukerveiledning ZENEC ZE-NA2000 Instruksjon ZENEC ZE-NA2000 Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

2 Manuell abstrakt: Du kan enkelt finne ut av ZENEC Navigation Software mens du bruker den, men vi anbefaler likevel at du leser denne håndboken slik at du får en bedre forståelse av skjermbildene og funksjonene i ZENEC Navigation Software. 3 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon Komme i gang med ZENEC Navigation Software Knapper og andre kontroller på skjermen Bruke tastaturene Bruke markøren (den valgte kartplasseringen)...

3 ZENEC Navigation Software-konsepter Smart zoom Posisjonsmerker Gjeldende GPS-posisjon og Posisjonssperre...

4 Gå tilbake til normal navigasjon Valgte plassering (markør) Original posisjon i Markør-menyen

5 Fargestiler for dag og natt Fargemal i tunneler Rutekalkulering og rekalkulering Reiserute...

6 Rutedemonstrasjon POI (interessepunkt) Fartsgrense-advarsel...

7 TMC (Traffic Message Channel) Navigere med ZENEC Navigation Software Velge destinasjonen for en rute Velge markøren som destinasjon Taste inn en adresse eller deler av en adresse

8 Skrive inn en adresse (Europa) Skrive inn en adresse hvis husnummereringen har startet på nytt Skrive inn en adresse uten å kjenne distriktet/forstaden Velge et veikryss som destinasjon.

9 Velge et bysentrum som destinasjon Taste inn en adresse med et postnummer Tips om hvordan du kan raskt kan taste inn adresser Velge destinasjonen fra favorittene dine..

10 Velge destinasjonen fra POI Velge destinasjonen fra loggen Velge destinasjonen ved å taste inn koordinatene Opprette en flerpunktsrute (sette inn et rutepunkt) Opprette en flerpunktsrute (sette inn en ny destinasjon)...

11 Redigere ruten Se på simuleringen av ruten Sette den aktive ruten i pause Slette neste rutepunkt fra ruten...

12 Slette den aktive ruten Lagre en rute Laste inn en lagret rute 37 4 Referanseveiledning

13 Kart-skjerm Ikonene på kartet Kvalitet for GPS-posisjon-indikator..

14 Statusindikator-stripe De neste to rutehendelsene (Forhåndsvisning av sving-felter) Objekter på kartet Gater og veier.

15 D-objekttyper Elementer i den aktive ruten Unngå-meny

16 Markørmeny Posisjon-meny Ruteinformasjon-skjermen...

17 Turinformasjon-skjermen Reisedatamaskin-skjermen Hurtigmeny...

18 GPS-data-skjermbilde Finn-meny Rutemeny Behandle meny.

19 Behandle Lagrede ruter Behandle Logg Behandle POI...

20 Behandle Favoritter Administrering av brukerdata Innstillinger-meny.

21 Innstillinger for kart-skjerm Navigeringsinnstillinger Alternativer for ruteplanlegging Regionale innstillinger...er. Flytte kartet: ta tak i kartet, og flytt det i ønsket retning. 8 Oppgaver Instruksjoner Snarvei for å åpne Kart-skjermen: før fingeren din fra nedre høyre hjørne av skjermen til nedre venstre hjørne. Snarvei for å åpne Navigeringsmenyen: før fingeren din fra øvre høyre hjørne av skjermen til øvre venstre hjørne. Begynne å bruke ZENEC Navigation Software Når ZENEC Navigation Software startes for første gang, må du gjøre følgende: Velg det skriftlige språket for grensesnittet i programmet. Du kan endre dette senere i Innstillinger (sidenr 61). Velge språket og høyttaleren som brukes for stemmeveiledning-meldinger. Du kan endre dette senere i Innstillinger (sidenr 61). Les advarselsmeldingen og pek på Godta for å fortsette. Etter dette vises Navigeringsmenyen, og du kan begynne å bruke ZENEC Navigation Software. Den vanligste måten ZENEC

22 Navigation Software brukes på er å velge en destinasjon og starte navigeringen. Du kan velfor mer informasjon, pek på Trykk på for å åpne Posisjon-menyen.. Adressen, koordinater og listen over nærliggende POI vises. Du kan sjekke detaljene for en plassering ved å peke på den på kartet: Pek hvor som helst på kartet for å åpne kartkontrollknappene. Pek på ønsket plassering på kartet. Markøren ( plasseringen vises nederst på kartet. For mer informasjon, pek på Trykk på ) vises her. Adressen for for å åpne Markør-menyen.. Adressen, koordinater og listen over nærliggende POI vises. 11 Det er enklere hvis du velger ønsket punkt i Finn-menyen. Deretter åpnes Markør-menyen automatisk. Du trenger kun å peke på -knappen Manipulere kartet Posisjonspunkter på kartet: Gjeldende GPS-posisjon: Valgte plassering (markør): (sidenr 18) (sidenr 18) Følgende kontroller hjelper deg med å tilpasse kartvisningen for best å møte behovene dine. De fleste av disse kontrollene vises kun hvis du peker én gang på skjermen, og forsvinner etter et par sekunders inaktivitet. Handling Flytte kartet med dra og slipp Knapp(er) Ingen knapper Beskrivelse Du kan flytte kartet i hvilken som helst retning: Pek og og hold kartet, og flytt fingeren i den retningen du vil flytte kartet til. Hvis GPS-posisjonen er tilgjengelig, og du har -knappen. Pek på denne flyttet kartet, vises knappen for å gå tilbake til GPS-posisjonen. Åpne/lukke kartkontrollknappene Pek på denne knappen for å vise eller skjule følgende kartkontrollknapper: Zoom inn/ut Rotere til venstre/høyre (kun 3D-kart) Vipp opp/ned (kun 3D-kart) Forhåndsinnstilte zoomnivåer-knapper (kun 2D-kart) Forhåndsinnstilte vipp og zoom-knapper (kun 3D-kart) Gå tilbake til GPSposisjon-knapp Smart zoom-knapp Zoome inn og ut, Endrer hvor mye av kartet som vises på skjermen. ZENEC Navigation Software bruker vektorkart av høy kvalitet, som lar deg se kartet med ulike zoomnivåer, alltid med optimert innhold. Enheten viser alltid gatenavn og annen tekst med samme skriftstørrelse, aldri opp-ned, og du ser bare de gatene og objektene du har behov for. Kartskalering har ulike grenser i 2D- og i 3Dkartvisningsmodiene. Vippe opp og ned, Endrer den vertikale visningsvinkelen på kartet i 12 Handling Rotere til venstre og høyre Knapp(er) 3D-modus. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

23 Beskrivelse Endrer den horisontale visningsvinkelen på kartet i 3D-modus. Når GPS-posisjonering er tilgjengelig, roterer ZENEC Navigation Software alltid kartet slik at toppen av kartet vender mot reiseretningen (Sporopp-orientering). Du kan gå bort fra Spor-opp med disse knappene. Hvis GPS-posisjonen er tilgjengelig, og du har -knappen. Pek på denne rotert kartet, vises knappen for å aktivere automatisk kartrotasjon på nytt., Visningsmodi, Gir deg følgende kartperspektiver Navigation Software: klassisk topp-ned-visning (2D) perspektivvisning (3D) i ZENEC Verdien viser alltid modusen knappen bytter til: Hvis du er i 2D-modus, kan du se -knappen, og du må peke på den for å bytte til 3D-modus. Smart zoom ZENEC Navigation Software kan automatisk rotere, skalere og vippe kartet og gi deg den optimale visningen Når du nærmer deg en sving, vil ZENEC Navigation Software zoome inn og heve visningsvinkelen slik at du enkelt kan kjenne igjen manøveren din ved neste kryss. Hvis neste sving er ved en avstand, vil ZENEC Navigation Software zoome ut og senke visningsvinkelen slik at du kan se veien fremfor deg. Pek én gang på denne knappen for å aktivere Smart zoom. Pek og hold knappen for å angi zoomgrensene for Smart zoom. Gå tilbake til normal navigasjon (tilbake til GPS-posisjonen med automatisk kartrotasjon) Forhåndsinnstilte zoomnivåer-knapper Pek på den knappen for å flytte kartet tilbake til nåværende GPS-posisjon. Hvis kartet har blitt rotert i 3D-modus, er også automatisk kartrotasjon aktivert på nytt. Pek på en av forhåndsinnstillingsknappene for å angi zoomnivået til en fast, forhåndsdefinert verdi. Smart zoom er deaktivert. Disse knappene er tilgjengelig i 2D-modus. Pek og hold en av knappene for å angi verdien til nåværende zoomnivå, eller tilbakestille den til sin 13 Handling Forhåndsinnstilte vipp og zoom-knapper Knapp(er) Beskrivelse opprinnelige verdi. Pek på en av forhåndsinnstillingsknappene for å angi vippeog zoomnivåene til faste, forhåndsdefinerte verdier. Smart zoom er deaktivert. Disse knappene er tilgjengelig i 3Dmodus. Pek og hold en av knappene for å angi verdien til nåværende vippe- og zoomnivåer, eller tilbakestille den til sin opprinnelige verdi. Kartskala ZENEC Navigation Software viser skalaen på kartet i 2D-modus Statusinformasjon og skjulte kontroller på kartet Følgende informasjon vises i det runde feltet i øvre venstre hjørne, Forhåndsvisning av sving-feltet. Når du peker på dette området, varierer resultatet av informasjonen som vises for øyeblikket. Ikon Informasjon Det er ikke en aktiv rute Detaljer Hvis det ikke er en rute som skal navigeres, vises dette ikonet i Forhåndsvisning av svingfeltet. Handling Pek på dette området for å åpne Finn., Det er ingen gyldig Hvis en aktiv rute Pek på dette området for å åpne Ruteinformasjon-skjermen. GPS-posisjon. eksisterer, og det ikke er en gyldig GPS-posisjon, vises utsikten av himmelen over deg med fargede prikker for hver satellitt. Noen prikker må først bli grønne for å kunne navigere. GPS-posisjon og en aktiv rute er tilgjengelig, men automatisk ruteavviksrekalkulering er slått av, og du avviket fra ruten. Hvis ikonet er animert, ZENEC Navigation pågår rekalkulering av Software kalkulerer eller ruten rekalkulerer ruten. Neste rutehendelse GPS-posisjon og en aktiv (neste manøver) rute er tilgjengelig, og du navigerer den anbefalte ruten. Dette området gir deg informasjon om type og avstand for neste rutehendelse. Hvis ikonet er et statisk bilde, er rutekalkulering nødvendig Pek i dette området for få ZENEC Navigation Software til å kalkulere den anbefalte ruten på nytt. Ingenting skjer hvis du peker på dette området i skjermen. Pek på dette området for å åpne Ruteinformasjon-skjermen., 14 Følgende område vises ved siden av det runde området som er beskrevet over. Når du peker på dette området, varierer resultatet av informasjonen som vises for øyeblikket. Ikon Informasjon Det er ingen gyldig GPS-posisjon. Detaljer Handling Trafikkbegrensning, Andre rutehendelse (manøver etter neste manøver) Dette symbolet vises her Pek i dette området for å åpne GPS data-skjermen for å sjekke hvis det ikke er en gyldig signalstatusen eller GPS-posisjon. tilkoblingsinnstillinger. Når GPS-posisjon er Ingenting skjer hvis du peker på tilgjengelig, men det ikke er dette området i skjermen. en rute som skal navigeres, vises trafikkbegrensningene for neste veikryss, hvis det er noen. Når både GPS-posisjon og Pek i dette området for å åpne en aktiv rute er tilgjengelig, Reiseruteskjermen med sving viser dette feltet for sving-instruksjoner. rutehendelsen som følger etter neste rutehendelse som vises i området som er beskrevet over. Stopper simuleringen som kjører Fremgang for Ruterekalkulering Dette ikonet vises under Pek i dette området for å stoppe simuleringen. simulering av ruten. Under ruterekalkulering, viser dette feltet rekalkuleringsfremgangen med en verdi mellom 0% og 100%. - lydene dempes/aktiveres - TMC-status Ingenting skjer hvis du peker på dette området i skjermen. Indikatorstripe Ingenting skjer hvis du peker på dette området i skjermen. Følgende symboler vises på indikatorstripen: Ikon Beskrivelse Lydutgangen for ZENEC Navigation Software er dempet. Lydutgangen for ZENEC Navigation Software er aktivert. Ingen TMC-mottaker er tilkoblet, eller TMC er slått av. er nye, uleste TMC-hendelser. 15 Ikon Beskrivelse En del av ruten er forbigått, basert på TMC-hendelser. En del av ruten er nevnt i TMC-hendelsene, men kunne ikke forbigås (for eksempel er destinasjonen i en blokkert gate). Følgende informasjon er synlig i de tre datafeltene som vises på kartskjermen. Pek i dette området for å åpne Tur-informasjon-skjermen hvor du kan velge hvilke verdier som skal vises i disse tre feltene. Når det ikke er en aktiv rute, viser disse feltene følgende informasjon: nåværende hastighet, kompass og gjeldende tid på dagen. Ikon Type Kompass Mer informasjon Viser retningen du reiser imot både når kartet er automatisk rotert (3D) og når kartet alltid viser mot nord (2D). Det er fartsverdier som kan vises: Nåværende hastighet Fartsgrense på gjeldende vei Fartsinformasjon Tidsinformasjon Det er tidsverdier som kan vises: Gjeldende GPS-tid Gjenværende tid for å nå destinasjonen Gjenværende tid for å nå neste rutepunkt Antatt ankomsttid ved destinasjonen Antatt ankomsttid ved neste rutepunkt Avstandsinformasjon Det er avstandsverdier som kan vises: Gjenværende avstand for å nå destinasjonen Gjenværende avstand til neste rutepunkt Nåværende høydegrad Det neste området er Kvalitet på GPS-posisjon-indikatorfeltet. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

24 Pek på dette området for å åpne Hurtigmenyen (sidenr 51). Ikon Status for Kvalitet på GPSposisjon Mer informasjon Et høyere antall tente linjer indikerer bedre GPSposisjon nøyaktighet Bruke markøren (den valgte kartplasseringen) Først plasserer du markøren på den valgte kartplasseringen med et av følgende alternativer: Bruk Finn-menyen for å velge en plassering. Kartet kommer tilbake med det valgte punktet (markøren) i midten, og Markør-menyen vises med de valgte alternativene. 16 Pek på skjermen og pek igjen for å plassere markøren ved den valgte plasseringen. Pek nå på for å åpne markørmenyen. Du kan utføre følgende handlinger: Knapp Handling I den aktive ruten brukes markøren som startpunkt ved å erstatte gjeldende GPSposisjon I den aktive ruten brukes markøren som destinasjon ved å erstatte den forrige destinasjonen I den aktive ruten brukes markøren som et rutepunkt (en mellomliggende destinasjon) før destinasjonen I den aktive ruten brukes markøren som destinasjon ved å beholde den den forrige destinasjonen som et rutepunkt Viser de ulike rutene som er kalkulert med tilgjengelige rutemetoder. Velg den som passer dine behov best Lagrer markøren som en POI Lagrer markøren som en Favoritt-plassering Merker kartet med en tegnestift ved markøren Åpner en skjerm med navnet, adressen og koordinatinformasjonen for markøren, og listen over POI i nærheten 2. 3 ZENEC Navigation Software-konsepter Smart zoom Smart zoom er mye mer enn bare en vanlig automatisk zoomfunksjon: Når du følger en rute som er kalkulert av ZENEC Navigation Software: Når du nærmer deg en sving, vil visningen automatisk zoome inn og løfte visningsvinkelen slik at du lettere kan se hvordan du skal manøvrere ved neste kryss. Hvis neste sving er langt unna, zoomes kartet ut, og visningsvinkelen legges flat slik at du kan se veien fremfor deg. Når du kjører uten aktiv rute i ZENEC Navigation Software: Smart zoom vil zoome inn hvis du kjører sakte, og zoome ut når du kjører i høy hastighet. Aktivere Smart zoom Pek på kartet for gjøre kartkontrollknappene synlige, og pek deretter på zoom. for å aktivere Smart 17 Finjustere Smart zoom Pek på kartet for gjøre kartkontrollknappene synlige, og pek deretter og hold på for å åpne vinduet Smart zoom-innstillinger. Tilpass zoomgrensene til Smart zoom hvis det er nødvendig Posisjonsmerker Gjeldende GPS-posisjon og Posisjonssperre Når din GPS-posisjon er tilgjengelig, markerer ZENEC Navigation Software din gjeldende posisjon med -ikonet på kartet. -ikonet tildeles den nærmeste veien for å undertrykke feil med GPS-posisjonen. Retningen til ikonet er en av retningene i ruten. For å bruke den nåværende GPS-posisjonen, pek på GPS-posisjonen som en av følgende: en favoritt et POI en tegnestift. Posisjon-menyen vises og du kan lagre Gå tilbake til normal navigasjon Når GPS-posisjonen er tilgjenglig, og du har flyttet kartet ( -ikonet flytter eller er ikke engang synlig), eller du har rotert kartet i 3D-modus, vises -knappen. Pek på den for å flytte kartet tilbake til GPS-posisjonen og aktivere Spor-opp-kartorienteringen (automatisk kartrotasjon) igjen. Obs! Selv om du flytter kartet mens du kjører, fortsetter ZENEC Navigation Software navigasjonen hvis det er en aktiv rute: den spiller av stemmeveiledninger, og viser forhåndsvisning for sving-ikonene i henhold til din nåværende GPS-posisjon Valgte plassering (markør) Hvis du velger en plassering i Finn-menyen, eller du peker på kartet når kartkontrollknappene er synlige, vises markøren ved det valgte punktet på kartet. ZENEC Navigation Software viser markøren som en pulserende rød prikk ( bakgrunnen på en 3D-kartvisning. Når markøren er valgt, peker du på som en av følgende: startpunktet for en rute ) og gjør den synlig i alle zoomnivåer, selv når den er i. Markørmenyen kommer opp, og du kan bruke markøren 18 et rutepunkt i en rute destinasjonen for en rute Du kan også søke etter POI rundt markøren. Eller du kan lagre plasseringen til markøren som: en favoritt et POI en tegnestift Original posisjon i Markør-menyen Når Markør-menyen er åpen, viser et spesialikon ( med. ) markørposisjonen som menyen ble åpnet Du kan flytte og zoome kartet, og du kan sette markøren til et annet sted. Den vanlige markøren ( ) vises, og knappene i Markør-menyen starter handlinger for denne nye plasseringen.. Kartet hopper tilbake til For å gå tilbake til den opprinnelige markør-posisjonen, pek på posisjonen for hvor Markør-menyen ble åpnet, og -ikonet vises igjen Fargestiler for dag og natt ZENEC Navigation Software bruker ulike fargestiler om dagen og om natten. Dagfarger ligner på papirveikart. Nattfargestilene bruker mørke farger for store objekter for å holde den gjennomsnittlige klarheten på skjermen lav. ZENEC Navigation Software har flere fargestiler for dag og natt. Det kan også automatisk bytte mellom dag- og nattfargestil basert på datoen i dag og GPS-posisjon noen minutter før soloppgang, når himmelen allerede har blitt lys, og noen minutter etter solnedgang, før det blir mørkt Fargemal i tunneler Når du kjører inn i en tunnel, endres fargene på kartet. Alle bygninger forsvinner, store objekter )som overflatevann eller skoger) og tomme områder mellom veiene blir svarte. Veier og gater beholder imidlertid deres opprinnelige farger for dags- eller nattfargestilen som brukes. Etter at du er ute av tunnelen kommer de opprinnelige fargene tilbake Rutekalkulering og rekalkulering ZENEC Navigation Software kalkulerer ruten basert på preferansene dine: Rutekalkulering-metode: Rask Kort Økonomisk Enkel Veityper Veier uten fast dekke Tillatelse nødvendig Motorveier Bomveier Avgiftsbelagte veier Ferger Planlegge grensekryssing ZENEC Navigation Software rekalkulerer automatisk ruten hvis du avviker fra den foreslåtte reiseruten. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

25 Hvis maskinvaren din støtter TMC: Avhengig av typen TMC-hendelse, rekalkulerer ZENEC Navigation Software også ruten hvis en TMC-hendelse gjelder en del av den anbefalte ruten. For mer informasjon om alternativer for Ruteplanlegging, se sidenr Reiserute Reiserute er listen over rutehendelser, dvs. kjøreinstruksjoner. Når du er i Kart-skjermen, kan du vise reiseruten på en av følgende måter: Pek på området mellom Forhåndsvisning av sving og Reisedata-feltene hvor symbolet for den andre neste manøveren vises (for eksempel Pek på følgende knapper:,, ).. 20 Du har følgende alternativer i Reiserute-skjermen: Knapp Ethvert av listeelementene Beskrivelse Åpner kartet med den valgte manøveren i midten. Endrer detaljnivået i reiseruten. Nivåene er som følger: Detaljerte instruksjoner: alle veikryss står oppført Reiserute: kun viktige veikryss (de som er annonsert i stemmeveiledning) står oppført Veiliste: listen over veier som brukes under navigeringen av ruten Flytter mellom sider for flere listeelementer., Når kartet er åpent med en manøver i midten: Knapp Zoomer inn på kartet. Zoomer ut av kartet. Beskrivelse Flytter kartet for å vise forrige eller neste manøver., Åpner en skjerm hvor du kan unngå en del av ruten fra den valgte manøveren Rutedemonstrasjon En simulering leder deg gjennom ruten, og følger kjøreinstruksjonene (sidenr 36). Du kan for eksempel bruke den til å se hvilken bro ZENEC Navigation Software har planlagt for ruten; hvis du ikke vil ta den broen, kan du unngå den. Rutedemontrasjon kan startes fra Rute-menyen ved å peke på -knappen POI (interessepunkt) Et interessepunkt (POI) er et sted som noen kan finne nyttig eller interessant. ZENEC Navigation Software leveres med tusenvis av POI, og du kan også opprette dine egne POI i programmet. POI-plasseringer er merket på kartet med spesialikoner. POI-ikoner er ganske store, for at det skal være lett for deg å kjenne igjen symbolet. Ikonene er også delvis gjennomsiktige: De dekker ikke gatene og veikryssene som ligger under. POI er gruppert inn i flere nivåer med kategorier og underkategorier. Ikonet for et POI som leveres med kartet viser symbolet for POI-kategorien. Hvis du lagrer ditt eget POI, kan du velge et eget ikon for det uavhengig av hvilken POI-kategori du har lagt det i. 21 Lagre POI For å lagre et POI, plasser markøren ( knapper:,, ) ved ønsket plassering, og pek deretter på følgende. Behandle POI Du kan velge hvilke POI-grupper som skal vises og hvilke som skal skjules på kartet, og fra hvilke zoomnivåer POI-ikoner er synlige. Du kan også behandle dine lagrede POI på samme sted. Et lagret POI kan gis nytt navn, flyttes til en annen POI-gruppe, få endret ikon, eller få lagt til et telefonnummer og annen informasjon. Pek på følgende knapper:,, Fartsgrense-advarsel Kart kan noen ganger inneholde informasjon om fartsgrensene på veiene. Denne informasjonen kan være utilgjengelig for området ditt (spør din lokale forhandler), eller kan være ukorrekt for noen av veiene på kartet. Du kan konfigurere ZENEC Navigation Software til å advare deg dersom du overstiger fartsgrensen. Pek på følgende knapper:,,,. Når du overstiger fartsgrensen, skjer følgende: Visuell advarsel: Et symbol med fartsgrensen vises i hjørnet på kartet (for eksempel: Advarselsignal: En talemelding spilles av med den valgte profilen for stemmeveiledning ) TMC (Traffic Message Channel) Obs! Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis maskinvaren din støtter TMC. ZENEC Navigation Software kan gi deg enda bedre ruter dersom Traffic Message Channel (TMC)informasjon er tilgjengelig. TMC er en spesifikk anvendelse av FM Radio Data System (RDS), som brukes for direkte kringkasting av trafikk- og værmeldinger. TMC er som standard aktivert i ZENEC Navigation Software. Obs! TMC er ikke en global tjeneste. Det kan hende at den ikke er tilgjengelig i landet eller området ditt. Forhør deg med forhandleren. Hvis offentlig TMC-data kringkastes der du befinner deg, vil ZENEC Navigation Software automatisk ta den mottatte TMC-data-informasjonen med i beregningen. Du trenger ikke stille inn noe i programmet. FM-radiostasjonene som kringkaster TMC-data blir automatisk gjennomsøkt av mottakeren, og dekodet informasjon brukes umiddelbart i ruteplanleggingen. I det øyeblikket ZENEC Navigation Software mottar trafikkinformasjon som kan påvirke ruten din, vil programmet advare deg om at det rekalkulerer ruten, og navigasjonen fortsetter med en ny rute som egner seg best etter de aller siste trafikkforholdene. 22 Hvis nødvendig, kan du endre innstillingene som er knyttet til TMC, eller velge en spesifikk radiostasjon som du vil motta. Pek på følgende knapper:,, Navigere med ZENEC Navigation Software Du kan sette opp ruten din i ZENEC Navigation Software på flere måter: Hvis du trenger en enkel rute (en rute med kun én destinasjon uten mellomliggende rutepunkter), kan du velge destinasjonen og starte navigasjonen med en gang Du kan planlegge en flerpunktsrute Du kan også planlegge en rute uavhengig av din gjeldende GPS-posisjon, eller selv uten GPSmottak 3.1 Velge destinasjonen for en rute ZENEC Navigation Software lar deg velge destinasjon og rutepunkter (mellomliggende destinasjoner) på flere måter: Bruk den valgte plasseringen på kartet (markøren) (sidenr 24). Tast inn hele adressen eller deler av en adresse, for eksempel et gatenavn uten et husnummer eller navnene på to kryssende gater (sidenr 25). Tast inn en adresse med postnummer (sidenr 30). På denne måten trenger du ikke å velge navnet på tettstedet, og det kan være raskere å søke etter gatenavn. Bruk koordinater (sidenr 34) Bruk en lagret plassering: Tips! en favoritt (sidenr 32) et POI (sidenr 32) loggen for tidligere valgte destinasjoner og rutepunkter (sidenr 33) Hvis du skal bruke en rute senere, kan du lagre den før du begynner å navigere. Pek på følgende knapper:,, Velge markøren som destinasjon Finn destinasjonen din på kartet: flytt og skaler kartet etter behov (sidenr 12). Pek på plasseringen du vil velge som destinasjon. Markøren ( Pek på for å åpne markørmenyen. (Enkel modus) eller ) vises. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

26 Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere. Tips! Hvis du vet at du vil bruke en destinasjon senere, kan du når Markør-menyen vises, lagre den som et POI eller først legge den i listen over favoritter. Markør-menyen 24 returnerer automatisk med samme punktet. Nå kan du bruke det som et rutepunkt Taste inn en adresse eller deler av en adresse Hvis du vet deler av adressen, er dette den raskeste måten å velge destinasjonen for ruten på. Med samme skjerm kan du finne en adresse ved å taste inn: den nøyaktige adressen, inkludert husnummer sentrum av et tettsted et veikryss midtpunktet i en gate et av valgene over, der søket starter med postnummeret (sidenr 30) Skrive inn en adresse (Europa) Det er fire linjer på skjermen: Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet, og velger et annet fra listen. Hvis nødvendig, endre tettstedet: For å velge tettstedet fra listen over nylig brukte tettsteder, trykker du på knappen. For å angi et nytt tettsted: 1. Trykk på knappen med navnet på tettstedet, eller hvis du har endret land/delstat, trykker du på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på automatisk. for å åpne listen over treff før den vises Begynn med å taste inn tettstedet på tastaturet. Velg tettstedet fra listen Tast inn gatenavnet: Pek på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk.. Begynn med å taste inn gatenavnet på tastaturet. Velg gaten fra listen. 5. Angi husnummeret: Pek på. Tast inn husnummeret på tastaturet. Pek på for å skrive ferdig adressen. (Enkel modus) eller 6. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Skrive inn en adresse hvis husnummereringen har startet på nytt Det finnes lange veier der husnummereringen startes på nytt et sted. På denne måten kan det samme husnummeret vises to eller flere ganger for samme vei. Hvis dette skjer, må du velge den aktuelle adressen etter distrikt/forstad etter å ha angitt husnummeret. Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet/delstaten og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet/delstaten, og velger et annet navn fra listen. Hvis nødvendig, endre tettstedet: For å velge tettstedet fra listen over nylig brukte tettsteder, trykker du på knappen. For å angi et nytt tettsted: 1. Trykk på knappen med navnet på tettstedet, eller hvis du har endret land/delstat, trykker du på Gå til listen over treff: Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste Begynn med å taste inn tettstedet på tastaturet Pek på automatisk. for å åpne listen over treff før den vises Velg tettstedet fra listen. Tast inn gatenavnet: Pek på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk.. Begynn med å taste inn gatenavnet på tastaturet. Velg gaten fra listen. 5. Angi husnummeret: Pek på. Tast inn husnummeret på tastaturet. Pek på for å skrive ferdig adressen En liste med adressetreffene vises. Pek på den du ønsker. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Skrive inn en adresse uten å kjenne distriktet/forstaden Lange veier kan gå gjennom flere distrikt eller forsteder. Du vet kanskje ikke hvilke gatenummer som ligger hvor. I dette tilfellet må du følge instruksjonene under: Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet/delstaten og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet/delstaten, og velger et annet navn fra listen. Hvis nødvendig, endre tettstedet: For å velge tettstedet fra listen over nylig brukte tettsteder, trykker du på knappen. For å angi et nytt tettsted: Trykk på knappen med navnet på tettstedet, eller hvis du har endret land/delstat, trykker du på Begynn med å taste inn tettstedet på tastaturet. Gå til listen over treff: Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på automatisk. for å åpne listen over treff før den vises Velg tettstedet fra listen. Tast inn gatenavnet: Trykk på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk... Begynn med å taste inn gatenavnet på tastaturet. I stedet for å velge en av gatene, peker du på 5. Angi husnummeret: Pek på. Tast inn husnummeret på tastaturet. Pek på for å skrive ferdig adressen En liste med adressetreffene vises. Pek på den du ønsker. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Velge et veikryss som destinasjon Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

27 Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet/delstaten og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet/delstaten, og velger et annet navn fra listen. Hvis nødvendig, endre tettstedet: For å velge tettstedet fra listen over nylig brukte tettsteder, trykker du på knappen. For å angi et nytt tettsted: 1. - Trykk på knappen med navnet på tettstedet, eller hvis du har endret land/delstat, trykker du på Begynn med å taste inn tettstedet på tastaturet. Gå til listen over treff: Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på automatisk. for å åpne listen over treff før den vises Velg tettstedet fra listen. Tast inn gatenavnet: Pek på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk.. Begynn med å taste inn gatenavnet på tastaturet. Velg gaten fra listen. -knappen. 5. Pek på Hvis det finnes kun et par kryssende gater, vises listene for dem med en gang. Hvis det gjelder en lengre gate, vises en tastaturskjerm. Begynn med å taste inn navnet på den kryssende gaten på tastaturet. Etter hvert som du skriver, og hvis de samsvarende gatene kan vises på én skjerm, vises listene med dem automatisk Pek på den ønskede kryssende gaten på listen. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Velge et bysentrum som destinasjon Bysentrum er ikke det geometriske midtpunktet i et tettsted, men et vilkårlig punkt kartmakerne har valgt. I bygder og tettsteder er det vanligvis det viktigste veikrysset; i større byer er det et viktig veikryss. Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt. 1. Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus) Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet/delstaten og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet/delstaten, og velger et annet navn fra listen. Hvis nødvendig, endre tettstedet: For å velge tettstedet fra listen over nylig brukte tettsteder, trykker du på knappen. For å angi et nytt tettsted: 1. Trykk på knappen med navnet på tettstedet, eller hvis du har endret land/delstat, trykker du på Gå til listen over treff: 4. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på automatisk. for å åpne listen over treff før den vises Begynn med å taste inn tettstedet på tastaturet. Velg tettstedet fra listen. -knappen. (Enkel modus) eller Pek på Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Taste inn en adresse med et postnummer Alle mulighetene for adressesøk som er beskrevet over kan utføres ved å skrive inn postnummeret i stedet for navnet på tettstedet. Nedenfor finner du et eksempel med full adresse: Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Som standard foreslår ZENEC Navigation Software landet/delstaten og tettstedet der du befinner deg. Hvis det er nødvendig, peker du på knappen med navnet på landet/delstaten, og velger et annet navn fra listen. Pek på knappen med navnet på tettstedet, og skriv inn postnummeret: Begynn med å taste inn postnummeret på tastaturet. Gå til listen over treff: 3. Etter å ha skrevet inn et par tall, vises treffene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk. 3. Velg tettstedet fra listen. 4. Tast inn gatenavnet: Pek på Gå til listen over treff:. Begynn med å taste inn gatenavnet på tastaturet. Etter at du har tastet inn et par tegn, vises navnene i en liste. Pek på for å åpne listen over treff før den vises automatisk Velg gaten fra listen. Angi husnummeret: Pek på. Tast inn husnummeret på tastaturet. Pek på for å skrive ferdig adressen. (Enkel modus) eller 6. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Tips om hvordan du kan raskt kan taste inn adresser Når du taster inn navnet på et tettsted eller en gate, viser ZENEC Navigation Software kun de tegnene som vises i mulige søkeresultater. De andre tegnene skyggelegges. -knappen etter et par Når du angir navnet på tettstedet eller gaten, pek på bokstaver; ZENEC Navigation Software lister elementene som inneholder de spesifikke bokstavene. Du kan gjøre det raskere å finne et veikryss: Søk først etter gaten med det mest uvanlige navnet; det er nok med et par bokstaver for å finne den. Hvis en av gatene er kortere, søker du etter denne først. Du kan deretter finne den andre gaten raskere. Du kan søke etter både typen og navnet på en vei. Hvis samme ordet vises i flere navn, for eksempel i navnet på gater, veier og alléer, kan du få et raskere resultat hvis du taster inn den første bokstaven i gatetypen: For eksempel, tast inn Ha G for å hente frem Havnegata og hoppe over alle Havneveier og Havnealléer. Du kan også søke i postnummer. Dette er nyttig når det er et vanlig gatenavn, som brukes i flere distrikter i en by Velge destinasjonen fra favorittene dine Du kan velge et sted du allerede har lagret som en favoritt som destinasjonen din. Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Avansert modus). (Enkel modus) eller, Pek på favoritten du vil velge som destinasjon. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Velge destinasjonen fra POI Du kan velge destinasjonen din fra den medfølgende POI-listen i ZENEC Navigation Software, eller fra de du tidligere har opprettet. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

28 Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: (Enkel modus) eller, (Avansert modus). Velg området rundt der et POI skal søkes etter: : POI søkes også etter rundt en gitt adresse. : Kartet vises med markøren i midten. Endre plasseringen til markøren hvis nødvendig, og pek deretter på plasseringen.. POI søkes etter rundt den gitte : POI søkes også etter rundt nåværende GPS-posisjon. : POI søkes etter rundt destinasjonen til den aktive ruten. : POI søkes ikke rundt et gitt punkt, men etter størrelsen på omturen som den legger til den aktive ruten. Dette kan være nyttig hvis du søker etter et senere stoppested som kun betyr en minimal omtur, for eksempel bensinstasjoner eller restauranter. Velg POI-gruppen (f.eks. Innkvartering), og etter dette, hvis nødvendig, velg POIundergruppen (f.eks. Hotell eller motell). 3. Du kan begrense søket med følgende: 32 For å finne POI etter navnen på det, pek på inn en del av navnet. For å vise alle POI i en gitt POI-gruppe, peker du på, og bruk tastaturet til å skrive 4.. [valgfritt] Når listen med treff vises, kan du sortere listen: : sorter listen alfabetisk (tilgjengelig når du søker rundt en enkel plassering) : sorter listen etter avstand fra din nåværende posisjon i en rett linje (tilgjengelig når du søker rundt en enkel plassering) : sorter listen etter avstanden det tar å kjøre i ruten fra din nåværende posisjon (tilgjengelig når du søker langs den aktive ruten) : sorterer listen etter størrelsen på den nødvendige omveien (tilgjengelig når du søker langs den aktive ruten) Pek på ønsket POI i listen. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Velge destinasjonen fra loggen Destinasjonene du har valgt tidligere vises i loggen. Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper:,. for å se tidligere destinasjoner. Hvis nødvendig, blar du mellom sidene med Pek på det ønskede elementet. Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Enkel modus) eller (Avansert modus) fra markørmenyen. Ruten blir automatisk kalkulert, og du kan begynne å navigere Velge destinasjonen ved å taste inn koordinatene Fremgangsmåten er forklart med navigeringsmenyen som utgangspunkt Pek på følgende knapper: [valgfritt] Pek på,. for å endre formatet på koordinatene som vises. Pek på verdien for breddegrad eller lengdegrad for å endre koordinatene. Skriv inn koordinatverdiene i WGS84-format på tastaturet: breddegrad (N eller S) og lengdegrad (Ø eller V). Pek på. (Enkel modus) eller Kartet vises med det valgte punktet i midten. Pek på (Avansert modus) fra markørmenyen Velg en ny plassering, som du gjorde i de forrige avsnittene. Dette vil bli tilleggsdestinasjonen i ruten. nye punktet er det valgte punktet på listen. blir reversert. 34 Knapp Handling Ruten er optimalisert. valgte punktet fjernes fra ruten. forrige destinasjonen blir det siste rutepunktet i ruten Velg en ny plassering, som du gjorde i de forrige avsnittene. Dette vil bli tilleggsdestinasjonen i ruten. på et av rutepunktene på listen. blir reversert. er optimalisert Pek på følgende knapper: Rutemenyen vises. Du har også et annet alternativ. 2. Pek på følgende knapper:,,. du bruker ruten senere, vises den som om den var lagret Hvis du velger dette alternativet, deaktiveres den automatiske Ruteavvikrekalkuleringen. Hvis du velger å beholde gjeldende GPSposisjon som startpunkt, rekalkuleres ruten fra din nåværende posisjon. Kartet vises, og du kan starte navigeringen Referanseveiledning På følgende sider finner du beskrivelsen for de ulike menyskjermene i ZENEC Navigation Software. Navigeringsmenyen: ZENEC Navigation Software starter med navigeringsmenyen. Derfra har du tilgang til følgende skjermbilder: Skjermbilde Kart Finn Knapp Kart-skjermen. Beskrivelse Velge destinasjonen (for eksempel en adresse eller et POI) eller bruke søkemotoren til ZENEC Navigation Software av hvilken som helst annen grunn (for eksempel se etter telefonnummeret til et POI). Behandle den aktive ruten (hente ut informasjon om den, endre eller slette hele eller deler av den), eller planlegge en rute uten GPS-mottak. Behandle brukerdata, som lagrede plasseringer (POI, Favoritter, Tegnestifter og Logg-elementer) og Lagrede ruter. Behandle hvordan ZENEC Navigation Software fungerer, for eksempel kartlayout under navigering, språk som brukes eller advarsler. Rute Behandling Innstillinger 4.1 Kart-skjerm ZENEC Navigation Software er hovedsaklig ment for navigering på land. Dette er grunnen til at kartene i ZENEC Navigation Software ligner på papirveikart. ZENEC Navigation Software inneholder imidlertid mye mer enn vanlige papirkart. Du kan tilpasse utseendet på kartene og innholdet i dem. Det viktigste og mest brukte skjermen i ZENEC Navigation Software er Kart-skjermen. Under navigering, viser skjermen ruteinformasjon og reisedata (venstre skjermbilde), men når du peker på skjermen, vises ekstra knapper og kontroller i et par sekunder (høyre skjermbilde). Mesteparten av skjermen oppfører seg som knapper. Symbol Navn Handling Forhåndsvisning av sving, dvs. neste Åpner Ruteinformasjon-skjermen rutehendelse Andre kommende rutehendelse Åpner Reiserute 39 Symbol Reisedata Navn Handling Åpner Ruteinformasjon-skjermen Åpner Hurtigmenyen Kvalitet på GPS-posisjon Øverste rad Nederste rad Neste gate i/t Gjeldende gate og husnumre til venstre i/t og høyre Kartvisningsmodi Veksler mellom kartmodi 2Dog 3D-, Meny Unngå Åpner Navigeringsmenyen Åpner Unngå-skjermen, som har to muligheter for å unngå deler av ruten: Posisjon-meny (vises når du navigerer en Åpner Posisjon-menyen rute) Markør-meny (vises når det ikke er en Åpner markørmenyen GPS-posisjon eller markøren ikke er ved nåværende GPS-posisjon) Åpne/lukk kartkontrollknapper Pek på denne knappen for å vise eller skjule følgende kartkontrollknapper: Zoom inn/ut Rotere til venstre/høyre (kun 3D-kart) Vipp opp/ned (kun 3D-kart) Forhåndsinnstilte zoomnivåer-knapper (kun 2D-kart) Forhåndsinnstilte vipp og zoom-knapper (kun 3Dkart) Gå tilbake til GPS-posisjonknapp Smart zoom-knapp Roter til venstre, roter til høyre, Roterer 3D-kartet mot venstre eller høyre 40 Symbol, Navn Vipp opp, vipp ned Handling Vipper 3D-kartet Zoom inn, zoom ut, Skalerer kartet Gå tilbake til GPS-posisjon (vises når Pek på den knappen for å flytte GPS-posisjonen er tilgjengelig og du har kartet tilbake til nåværende GPSflyttet kartet) posisjon. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

29 Hvis kartet har blitt rotert i 3D-modus, er også automatisk kartrotasjon aktivert på nytt. Aktiver Smart Zoom (erstatter den forrige Pek én gang på denne knappen knappen hvis det ikke er en GPSfor å aktivere Smart zoom. posisjon eller kartet ikke har blitt flyttet) Pek og hold knappen for å angi zoomgrensene for Smart zoom. Forhåndsinnstilte zoomnivåer-knapper Pek på en av forhåndsinnstillingsknappene for å angi zoomnivået til en fast, forhåndsdefinert verdi. Smart zoom er deaktivert. Disse knappene er tilgjengelig i 2Dmodus. Pek og hold en av knappene for å angi verdien til nåværende zoomnivå, eller tilbakestille den til sin opprinnelige verdi. Forhåndsinnstilt vipp-knapper Pek på en av forhåndsinnstillingsknappene for å angi vippe- og zoomnivåene til faste, forhåndsdefinerte verdier. Smart zoom er deaktivert. Disse knappene er tilgjengelig i 3Dmodus. Pek og hold en av knappene for å angi verdien til nåværende vippeog zoomnivåer, eller tilbakestille den til sin opprinnelige verdi. Gjeldende GPS-posisjon (på nærmeste i/t vei) Markør (valgte kartplassering) Baneinformasjon i/t i/t Oransje linje Aktiv rute Kartskala (kun 2D-kart) i/t i/t Ikonene på kartet Det er flere statusikoner på kartet. De fleste av dem fungerer også som en knapp. Informasjonen de gir er som følgende: Kvalitet på GPS-posisjon Lydstatus (dempet eller aktivert) TMC-status for mottak og behandling Kvalitet for GPS-posisjon-indikator Dette området er en statusindikator, og fungerer også som en knapp som åpner Hurtigmenyen. Kvaliteten for GPSmottak viser nåværende nøyaktighet for posisjonsinformasjonen. Ikon Beskrivelse ZENEC Navigation Software har ingen forbindelse til GPS-mottakeren: Navigering med GPS er ikke mulig. Enheter med en innebygd GPS-mottaker er permanent koblet til. På slike enheter, vises ikke ikonet i vanlige omstendigheter. ZENEC Navigation Software er tilkoblet til GPS-mottakeren, men signalet er for svakt og mottakeren kan ikke bestemme GPS-posisjonen. Navigering med GPS er ikke mulig. Kun et par satellitter mottas. for ZENEC Navigation Software er aktivert. Ingen TMC-mottaker er tilkoblet, eller TMC er slått av. er nye, uleste TMC-hendelser. En del av ruten er forbigått, basert på TMC-hendelser. Sving til høyre., Sving tilbake., Hold høyre., Skarp sving til venstre., Hold venstre., Fortsett rett frem i krysset., Beskrivelse Ta rundkjøringen. Tallet for utgangen vises i sirkelen, men kun for neste sving., Kjør inn på motorvei., Kjør av motorvei., Gå ombord i ferge., Forlat ferge., Neste rutepunkt nærmer seg., Destinasjonen nærmer seg., I enkelte situasjoner når rutehendelser ikke er viktige, viser disse feltene annen nyttig informasjon. De er beskrevet her: sidenr Objekter på kartet Gater og veier ZENEC Navigation Software viser gatene på en måte som ligner på hvordan de ser ut på papirveikart. Deres bredde og farger viser til betydningen av dem: Du kan enkelt se forskjell på en motorvei og en liten gate. Tips! Hvis du foretrekker å ikke se gatenavn under navigasjonen, slå dem av (sidenr 58) D-objekttyper For å aktivere eller deaktivere 3D-visualisering på kartet, peker du på følgende knapper:,.,, ZENEC Navigation Software støtter følgende 3D-objekttyper: Type 3D-landemerker Beskrivelse Landemerker er kunstneriske 3D-representasjoner eller blokkrepresentasjoner av fremtredende eller velkjente objekter. 3D-landemerker er kun tilgjengelig i utvalgte byer og land. Bakker og fjell vises i bakgrunnen på 3D-kartvisningen, og illustreres av farge på 2D-kartet. Kompliserte veikryss og vertikalt undergrunnstunneler) vises i 3D. isolerte veier (som overganger eller Høydemodell Hevede veier 3D-bygninger 3D-terreng Fullstendig bygningsdata for 3D-byer som representerer størrelsen og posisjonen til en faktisk bygning på kartet. Bygningsdata er begrenset til sentrum i de store byene i USA og Europa. 3D-terrengdataene viser endringer i terrenget, forhøyninger eller nedsenkinger i landet når du viser kartet, og bruker det for å tegne opp rutekartet i 3D når du navigerer Elementer i den aktive ruten ZENEC Navigation Software viser ruten på følgende måte: Symbol Navn Gjeldende GPS-posisjon Beskrivelse Din nåværende posisjon vises på kartet. Dette er ikke den nøyaktige GPS-posisjonen. Pilen plasseres på nærmeste vei. Plasseringen som er valgt i Finn-menyen, eller et kartpunkt som er valgt ved å peke på kartet. Det første punktet i ruten. Vanligvis, hvis GPS-posisjon er tilgjengelig, er dette startpunktet for ruten. Hvis det ikke finnes en gyldig GPS-posisjon, bruker ZENEC Navigation Software Markør (valgte kartplassering) Startpunkt 44 Symbol Navn Beskrivelse den sist kjente GPS-posisjonen som startpunktet. Når du bruker en lagret rute, spør ZENEC Navigation Software deg om du vil bruke GPS-posisjonen din eller det første punktet i den lagrede ruten som startpunkt. Du kan også tilpasse startpunktet i Markør-menyen. Hvis du gjør dette, må automatisk Ruteavvikrekalkulering slås av for å beholde det valgte punktet som startpunkt. Hvis automatisk ruteavviksrekalkulering er deaktivert -ikonet i for noen av de over, når du peker på Forhåndsvisning av sving-feltet starter ikke bare ruterekalkulering fra nåværende GPS-posisjon, men vil også aktivere automatisk ruteavviksrekalkulering på nytt. Rutepunkt Destinasjon (sluttpunkt) Rutefarge Et rutepunkt er en mellomliggende destinasjon. Du kan plassere så mange rutepunkter som du vil. Det siste punktet i ruten, den endelige destinasjonen. Ruten skiller seg alltid ut med sin farge på kartet, både i dag- og natt-fargemodus. Den aktive delstrekningen av ruten vises alltid i en lysere fargetone enn de inaktive (kommende) delstrekningene. Delen av ruten du kjører på. Hvis du ikke har lagt til noen rutepunkter (kun en destinasjon), er hele ruten den aktive delstrekningen. Hvis du har lagt til rutepunkter, er den aktive delstrekningen delen av ruten fra din nåværende plassering til neste rutepunkt (neste rutepunkt, eller destinasjon hvis det ikke er noen flere rutepunkter igjen). Rutens aktive strekning Rutens inaktive strekning Gatene og veiene som er unntatt fra navigasjonen Fremtidige deler av ruten; hver av dem blir aktive når du når rutepunktene på begynnelsen av delen. Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAV N GO IGO 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAV N GO IGO 8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Brukerhåndbok for NVE-M300P Navigasjonsenhet

Brukerhåndbok for NVE-M300P Navigasjonsenhet Brukerhåndbok for NVE-M300P Navigasjonsenhet 1 1 Viktig informasjon Les nøye før du bruker dette produktet Dette produktet er beregnet på å gi sikre instrukser for hver sving på veien for å få deg til

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Norge. Brukerhåndbok, nettutgave

Norge. Brukerhåndbok, nettutgave Norge Brukerhåndbok, nettutgave LES DETTE FØR DU BRUKER GO!EXPLORE Sjekk at PSP -systemet har korrekt date and time/dato og tid og time zone/tidssone, og at systemprogramvaren er av versjon 3.90 eller

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1236130

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1236130 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S2 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerveiledning EasiNav

Brukerveiledning EasiNav Brukerveiledning EasiNav Navigasjonsprogramvare for PNA Norsk DocVersion 2.0 Merknad om kopibeskyttelse Produktet og informasjonen heri kan endres uten forvarsel. Håndboken kan ikke reproduseres eller

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

TomTom App for Android Referanseguide

TomTom App for Android Referanseguide TomTom App for Android Referanseguide Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App for Android... 5 Oppdatere TomTom App for Android... 5 Kartoppdateringer... 6 GPS-mottak... 6 Planlegge en rute 7 Planlegge

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

PMD-B200P versjon 2.0 Brukerhåndbok

PMD-B200P versjon 2.0 Brukerhåndbok 1 1 Viktig informasjon Les nøye før du bruker dette produktet Dette produktet er beregnet på å gi sikre instrukser for hver sving på veien for å få deg til et ønsket reisemål. Les følgende forholdsregler

Detaljer

Din bruksanvisning MIO H610 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183673

Din bruksanvisning MIO H610 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183673 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO H610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO H610 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

INA-W910R Brukerveiledning Navigasjonsprogramvare for INA-W910R

INA-W910R Brukerveiledning Navigasjonsprogramvare for INA-W910R INA-W910R Brukerveiledning Navigasjonsprogramvare for INA-W910R Norsk Mars 2011, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INA-W910R som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte.

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte. TomTom 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom D E AB C F G H A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Antenneinngang E Høyttaler F USB-tilkobling G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte b Minnekort

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator og HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator og HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator og HP ipaq 914 Series Business Messenger Merknad om kopibeskyttelse Produktet og informasjonen inkludert heri kan endres uten forvarsel. Veiledningen

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

(Navigeringsmeny) peker du på,. For å bytte fra Avansert modus til Enkel modus: på oppstartsskjermen. (Navigeringsmeny) peker du på,.

(Navigeringsmeny) peker du på,. For å bytte fra Avansert modus til Enkel modus: på oppstartsskjermen. (Navigeringsmeny) peker du på,. Operasjonsmoduser Når EasiNav startes for første gang, må du velge om du vil starte programmet i Enkel modus eller i Avansert modus. Hovedforskjellene til de to operasjonsmodusene til EasiNav er menystrukturen

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Kapittel 1 Hva er i esken

Kapittel 1 Hva er i esken TomTom RIDER 2 Kapittel 1 Hva er i esken Hva er i esken a TomTom RIDER 1. Touch-skjerm 2. Av/på-knapp 3. Stativkonnektor 4. Minnekortspalte (SD-kort) 5. USB-konnektor 6. Ladekonnektor 7. Tilbakestillingsknapp

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968

Din bruksanvisning TOMTOM GO 930T http://no.yourpdfguides.com/dref/2366968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner.

TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Billader. RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke. USB-kabel. * Ikke inkludert med alle versjoner. TomTom ONE 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom ONE EasyPort TM -holder Billader RDS-TMC Trafikkmottaker* Dokumentasjonspakke USB-kabel * Ikke inkludert med alle versjoner. 2 2. Kom igang Kom igang

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

For å stille inn din navigasjonsenhet, må du svare på noen spørsmål ved å peke på skjermen.

For å stille inn din navigasjonsenhet, må du svare på noen spørsmål ved å peke på skjermen. TomTom 1. Før du går i gang Før du går i gang Slå på Følg instruksjonene i begynnelsen av denne bruksanvisningen for å dokke din TomTom bilstereoen. Din TomTom kan også benyttes uten å dokke den i din

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Kontakt E Høyttaler F USB-kontakt G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte. c USB-kabel.

A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Kontakt E Høyttaler F USB-kontakt G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte. c USB-kabel. TomTom Eclipse 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom D E AB C F G H A Ladelys B Av/på-knapp C Berøringsskjerm D Kontakt E Høyttaler F USB-kontakt G Tilbakestillingsknapp H Minnekortspalte b Minnekort

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning TOMTOM GO 730 http://no.yourpdfguides.com/dref/2355437

Din bruksanvisning TOMTOM GO 730 http://no.yourpdfguides.com/dref/2355437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

Kapittel 1 Hva er i esken

Kapittel 1 Hva er i esken TomTom GO Kapittel 1 Hva er i esken Hva er i esken a TomTom GO A Utløserknapp B Mikrofon C Ladelys D Av/på-knapp E Lyssensor F Tilbakestillingsknapp G Høyttaler H Minnekortspalte* b Dokkingenhet for frontrute

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsskjerm 2. PÅ-/Av-knapp 3. Ladelys 4. USB-kontakt B Holder C RAM Mount monteringssett D Hjemmelader

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide TomTom Navigation app for iphone/ipad Referanseguide Innhold Komme i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Oppdatere TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dele informasjon med TomTom...

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

Ovi Kart for mobil. 1. utgave

Ovi Kart for mobil. 1. utgave Ovi Kart for mobil 1. utgave 2 Innhold Innhold Oversikt over Kart 3 Min posisjon 4 Vise din posisjon og kartet 4 Kartvisning 4 Endre utseendet til kartet 4 Laste ned og oppdatere kart 5 Bruke kompasset

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer