Brukerhåndboken Navigationssoftware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken Navigationssoftware"

Transkript

1 Brukerhåndboken Navigationssoftware

2 - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting Viktige informasjoner Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet Ytterligere kartmaterial Overføring av kartmaterial til et minnekort Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet Betjening av navigasjonsprogramvaren Symboler Kart Mål Tast inn nytt mål Lete etter Favoritter Siste steder Ruteopsjoner Tilføye til favorittene Vise sted på kartet Beregning av ruten Hurtigsøk Omkretssøk Ruteplanlegging Lagre aktuelle posisjon Forvalte målminnet Rute Gå til Endre ruten Veibeskrivelse Ruteopsjoner Stanse målføringen Visning D-kart eller 3D-kart Pilvisning Kompass Tripinfo Ytterligere bruksområder Innstillinger Innstilling av enheten Fremstilling Lydstyrke Språk Tastaturvalg... 18

3 Velge navigasjonsområde Prioritert bensinstasjon Kategori for hurtigsøk Info Ytterligere informasjoner Garanti Varemerker... 21

4 Igangsetting I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 1.1 Viktige informasjoner 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet 1.3 Ytterligere kartmaterial 1.4 Overføring av kartmaterial til et minnekort 1.5 Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet

5 Viktige informasjoner Av sikkerhetsmessige grunner må sjåføren ikke taste inn informasjoner under kjøring. Navigasjonssystemets anvisninger er anbefalinger. Man må i ethvert tilfelle overholde veitrafikkloven. Bilvinduer laget av termoglass eller skiver som er metalldampet gir svakere GPS-mottak. For det meste finnes det en liten del av vinduet som ikke er dekket av metall, hvor man kan plassere navigasjonsenheten. Hvis dette ikke er tilfelle, må man montere vanlig GPS-antenne ute, for eksempel på biltaket. 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet Programvaren til ditt navigasjonssystem kan også installeres direkte fra et respektivt foreberedt minnekort. Det kan hende at den forhåndsinstallerte programvaren må deinstalleres (se håndboken til enheten). Under første gangs installasjon blir du oppfordret til å installere installasjonsprogramvaren. Gå frem på følgende måte: a. Ta minnekortet forsiktig ut av forpakningen. Pass på at kontaktene ikke berøres eller tilsmusses. b. Før minnekortet inn på SD-/MMC-plassen til det festes. c. Klikk på OK for å installere funksjonen. Etter at alle data er kopiert til ditt navigasjonssystem, vises hovedskjermen hvor du nå kan foreta navigasjonsinnstillingene. Notat Ta hensyn til at man etter installasjonen av programvaren må motta et gyldig GPS-signal og at man må innstille tidssonen, slik at riktig ankomsttid vises ved fremtidige ruteberegninger. 1.3 Ytterligere kartmaterial Navigasjonssystemet ditt er fra fabrikken utstyrt med et digitalisert kart over landet ditt i det interne minnet. Via et minnekort kan ytterligere digitaliserte kart settes inn i det interne minnet. Alt etter utførelse befinner det seg ytterligere digitaliserte kart på CD en din. Disse kartene kan straks overføres til et minnekort. Det anbefales at man bruker en ekstern kartleser (se håndboken til enheten). Alt etter kartmaterialets omfang, trenger man minnekort med 256 MB, 512 MB, MB eller mer.

6 - 6 - Notat Ta hensyn til at bestemte apparater i leveransen ikke inneholder minnekort. Her er installasjonsog kartfilene tilgjengelige i apparatene. Installasjonen går automatisk. Ytterligere minnekort (MMC- eller SD-kort) finner du hos fagforhandler. 1.4 Overføring av kartmaterial til et minnekort Overføring av ytterligere kartmaterial til et minnekort bør helst skje via Explorer på PC en din. Gå frem på følgende måte: a. Legg inn CD en med det ønskete kartmaterialet. b. Åpne arbeidsplassen din og velg CD-stasjonen. c. Kopier filen med endelsen.psf fra registeret til den ønskete regionen fra CD en til minnekortet ditt i registeret MapRegions. Du kan overføre flere filer med kartmaterial til minnekortet ditt, avhengig av størrelsen på minnekortet. Pass på at du har nok minne på minnekortet ditt. Hvis du har kopiert digitaliserte kart over flere land eller grupper av land på minnekortet, må du velge det ønskete landkartet i navigasjonsanvendelsen til enheten din. 1.5 Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet Enheten har et internt, ikke flyktig minne, som befinner seg i registeret \My Flash Disk. Med ActiveSync kan du via opsjonen Gjennomsøke vise dette og andre registre. Manipulasjoner i registre og filer kan foretas som i Explorer. For å gjøre installasjonsfilene og kartmaterialet tilgjengelig for enheten, må det nødvendige registeret opprettes. For installasjonsfilene anlegges registeret INSTALL (\My Flash Disk\INSTALL). Kartmaterialet legger du i registeret MapRegions (\My Flash Disk\MapRegions). Ta hensyn til at du skriver navnet på registeret som nevnt over. Hvis du har lagret ytterligere data på navigasjonsenheten din, må du passe på at det er tilstrekkelig kapasitet ved overføringen av dataene. Hvis dette ikke er tilfelle, fjernes de filene som ikke er nødvendige. Notat For overføring av data må navigasjonssystemet være tilkoplet datamaskinen via ActiveSync (se håndboken til enheten).

7 Betjening av navigasjonsprogramvaren I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 2.1 Symboler 2.2 Kart 2.3 Mål 2.4 Rute 2.5 Visning 2.6 Innstillinger

8 Symboler Symboler innenfor menyene Med dette symbolet kaller du opp menylisten. Med dette symbolet kommer du til menyen Visning. Med dette symbolet kommer du til menyen Mål. Med dette symbolet kommer du til menyen Rute. Med dette symbolet kommer du til menyen Innstillinger. Med dette symbolet kommer du til menyen Hjelp. Med dette symbolet kommer du til den forrige visningen. Med dette symbolet bekrefter du inntastingen og kommer du til den neste visningen. Med dette symbolet forlater du navigasjonsprogramvaren. Symboler på kartet Ved å trykke på dette symbolet kommer du til kompasset. Dette symbolet viser deg apparatets ladetilstand. Med dette symbolet kan du gjenkjenne GPS-mottakskvaliteten og ved å klikke på symbolet kan du gå til kompass-visningen.

9 Kart Kartvisningen inneholder følgende informasjoner: Oppløsning: 320 x 240 piksler Kompass Din aktuelle posisjon Veien hvor du befinner deg nå 1 Hovedmeny/Autozoom 2 Visning av batteristatus Antatt ankomsttid Visning av GPS-mottakskvaliteten Gjenværende kjøretid Målestokk Gjenværende distanse til målet Zoom Visning 1) Ved en manøver vises i tillegg distanse- og avkjøringsinformasjon. 2) Etter at man har zoomet inn eller ut, kan man via denne bryteren aktivere autozoomen igjen. Du kan velge et mål direkte fra kartet. For dette klikker du en gang inn i det området på kartet hvor du vil navigere. Hvis det området du har klikket på ikke er det ønskete målet, kan du ved hjelp av menyen i den nedre listen gå til ytterligere markerte områder i nærheten. Naviger med hermed til forrige markering på kartet. Naviger med hermed til neste markering på kartet. Velg markeringen som mål.

10 Mål Etter oppstart av navigasjonsprogramvaren, kan straks du planlegge og kjøre ruten via inntasting av målet Tast inn nytt mål Oppløsning: 320 x 240 piksler Valg av et mål blant de siste målene Valg av søkekategori (gate/vei eller spesielle steder) Inntasting av by eller valg av land Inntasting av postnummer Inntasting av vei eller husnummer 1 Valg av mål fra favorittene 1) Hvis man velger et bestemt sted (f. Eks. Hotell) som søkekategori, blir inntastingsfeltet Vei og Husnummer erstattet med inntastingsfeltet Navn. Notat Ved hjelp av postnummeret og/eller byen kan du søke etter et sted. For å inngrense søket, kan man oppgi vei/gate og husnummer. Hvis det kan tas hensyn til husnummeret ved ruteberegningen, vises dette i Detaljinformasjon. Du kan også navigere til sentrum uten å oppgi et veinavn eller til midten av veien uten å oppgi husnummeret. Ved søk etter et bestemt sted (f. Eks. Bensinstasjoner) muliggjør inntasting av navnet et mer nøyaktig søk. Tast inn måladressen ved hjelp av tastaturet. Navigasjonsprogramvaren fullstendiggjør adressen automatisk ved søk etter målet og viser etter inntasting av kun få tegn de tre beste resultatene og en liste med alle mulige resultater. Hvis det ønskete stedet ikke forekommer i listen, må man oppgi mer nøyaktige informasjoner i feltet for adresseopplysninger.

11 Lete etter Via søkekategorien kan man velge type mål. Standardmessig oppgis veien til den adressen man leter etter. I tillegg kan man ved valg av en annen kategori kan du i en bestemt by søke etter spesielle steder som f. Eks. Hoteller, flyplasser eller bensinstasjoner Favoritter I denne listen ligger mål som du har lagret og som du ofte kjører til Siste steder De sist valgte stedene lagres i kronologisk rekkefølge. Her kan de siste tre stedene i adresseinntastingen velges direkte, alle andre siste valgte steder kan kalles opp med Siste steder Ruteopsjoner Før du beregner ruten, kan du fastlegge ruteopsjonene i detaljinformasjonene til målet. Med ruteopsjonene påvirker du hvordan du føres til målet. Ruteberegning og ruteføring som er optimert for biler (standardopsjon) Ruteberegning og ruteføring som er optimert for syklister (mulig i en omkrets på 50 km.) Ruteberegning og ruteføring som er optimert for fotgjengere (mulig i en omkrets på 50 km.) Den beregnete ruten optimeres med hensyn til reisetid (standardopsjon). Den beregnete ruten optimeres med hensyn til avstand. Økonomisk rute: En kombinasjon av kort og rask rute Det tas hensyn til veier med bompenger ved ruteberegningen (standardopsjon) Veier med bompenger unngås ved beregning av ruten. Det tas hensyn til motorveier ved ruteberegningen (standardopsjon) Motorveier unngås ved beregning av ruten.

12 Det tas hensyn til ferger ved ruteberegningen (standardopsjon) Ferger unngås ved beregning av ruten Tilføye til favorittene Denne opsjonen kan du velge i detaljinformasjonene, for å lagre det viste stedet blant favorittene Vise sted på kartet Ved hjelp av denne opsjonen kan du få en forhåndsvisning av det stedet som vises under detaljinformasjoner Beregning av ruten Når du har kontrollert målinntastingen og ruteopsjonen er satt i henhold til dine preferanser, kan du starte ruteberegningen. Beregningen kan kun gjennomføres når enheten fungerer feilfritt. Feil er kjennetegnet på følgende måte: Feil ved GPS-mottak. Derfor kan ikke stedet du befinner deg fastlegges Hurtigsøk Med hurtigsøket kan du søke direkte etter en forhåndsinnstilt søkekategori (f. eks. hotell, flyplasser eller bensinstasjoner) Omkretssøk Spesielle steder nær stedet du befinner deg presenteres deg til utvalg. Dermed blir også avstanden til de stedene som er funnet vist i luftlinjeavstand. Notat Navigasjonsprogramvaren søker først i en nærmere omkrets. Hvis det ikke finnes noen resultater der, utvides søket til en større omkrets. Det kan føre til at det oppstår en tidsmessig forsinkelse.

13 Ruteplanlegging Ved hjelp av denne funksjonen kan du planlegge en rute (f. eks. kvelden før en ferietur), ved at du taster inn de ønskete start- og målposisjonene uten at GPS-mottakeren er slått på. Her kan du også taste inn flere mål, som det deretter kan navigeres til. Din startposisjon (standardmessig benyttes den siste kjente posisjonen). Du kan tilføre inntil 5 mål. Forskyv posisjonen til det valgte målet oppover. Forskyv posisjonen til det valgte målet nedover. Slett et mål. Her kan du endre startpunktet for ruten din eller optimere ruten med hensyn til den totale strekningen. Ved hjelp av funksjonen Starte målføring, kan man kalle opp den planlagte ruten etter en ruteplanlegging i hovedmenyen. For å gjennomføre dette, må GPS-mottakeren motta signaler Lagre aktuelle posisjon Ved hjelp av denne funksjonen kan du lagre din aktuelle posisjon som favoritt. Forutsetningen for dette er at kan motta et GPS-signal med navigasjonsenheten Forvalte målminnet Med funksjonen Forvalte målminnet kan du overta eller slette dine personlige favoritter, slette et mål du reiste til nylig eller slette alle de siste målene. 2.4 Rute Etter en vellykket ruteberegning føres du ved hjelp av akustiske og optiske manøvreringsanvisninger frem til det fastlagte målet. Følgende funksjoner kan være nyttige under ruteføringen:

14 Gå til Under en ruteføring eller etter en ruteplanlegging kan du her gå til en oversikt over ruten din, inn i målområdet eller tilbake til det stedet du står akkurat nå eller bytte startposisjonen ved ruteplanleggingen Endre ruten Her kan du endre din aktuelle rute, som beskrevet i Seksjon , Ruteplanlegging Veibeskrivelse Ut i fra veibeskrivelsen kan du se hvilke veier du må kjøre for å komme fram til målet. I tillegg er grenseoverganger til andre land markert. Veibeskrivelsen er kun tilgjengelig når du har beregnet en rute Ruteopsjoner Du kan også endre ruteopsjonene for på denne måte å påvirke hvordan du føres til målet (se Seksjon , Ruteplanlegging ) Stanse målføringen Med denne funksjonen kan du avbryte den aktuelle ruteføringen og slette ruten fra minnet.

15 Visning Under ruteføringen kan du bytte mellom ulike visninger: D-kart eller 3D-kart Her er et raskt bytte mellom 2D- og 3D-kart mulig Pilvisning Pilvisningen inneholder følgende informasjoner: Oppløsning: 320 x 240 piksler Neste manøver Veien du befinner deg på nå Visning av batteristatus Forhåndsvisning for den etterfølgende manøveren Med dette symbolet kommer du til den forrige visningen. Antatt ankomsttid Visning av GPS-mottakskvaliteten Gjenværende kjøretid Distanse til neste manøver Gjenværende distanse til målet

16 Kompass I kompasset kan du lese av hastigheten, den aktuelle lengde. Og breddegraden og mottakskvaliteten til GPSen Kjøreretningen blir pålitelig fra en hastighet fra ca. 5 km/h. I tillegg vil GPSen etter mottak av et signal, vise GPS-tiden i form av Greenwich Mean Time (GMT) Tripinfo I denne visningen finner du informasjoner angående den aktuelle ruten, som f. eks. din gjennomsnittshastighet, hvor lengde du allerede er underveis eller den totale strekningen som er tilbakelagt Ytterligere bruksområder Hvis ditt navigasjonssystem har ytterligere funksjoner, kan disse også startes direkte fra navigasjonsprogramvaren. 2.6 Innstillinger Navigasjonsprogramvaren kan konfigureres individuelt ved hjelp av en rekker innstillinger.

17 Innstilling av enheten Følgende innstillinger kan fortas på enheten din: For sparing av strøm kan du i denne inntastingsmasken velge tider for nett- eller batteridrift, etter hvilke enheten skal slås av. I denne visningen vises ladetilstanden til enhetens batteri eller om batteriet lades akkurat nå. I denne innstillingsmasken kan du kalibrere berøringsskjermen (justere) på nytt, hvis den reagerer unøyaktig på berøring. For kalibrering vises et kors midt på skjermen. Når man trykker på dette korset vandrer det videre over skjermen. Trykk på korset en gang til, til det igjen befinner seg midt på skjermen. Trykker du på berøringsskjermen en gang til, overtas kalibreringen. Hvis du ikke bekrefter kalibreringen, forlates visningen etter en forhåndsinnstilt tid uten endringer. Her kan du stille inn lydstyrken til enheten din (f. Eks. Tasteklikk). Her kan du tilpasse skjermens lysstyrke. Återställa fabriksinställningar

18 Fremstilling Kartet vises enten mot nord eller i kjøreretningen avhengig av kartets målestokk (2D-kartvisning). Kartet vises enten mot nord eller i kjøreretningen avhengig av kartets målestokk (2Dkartvisning). Kartet dreies alltid i kjøreretningen (2D-kartvisning). Kartet vises alltid mot nord (2D-kartvisning). 3D-kartet vises alltid i kjøreretningen. Zoom-funksjonen er fremdeles aktiv i 3D-kartet, det er likevel ikke mulig å forskyve kartet. Visning av kartet med design som er optimert for dagslys. Visning av kartet med design som er optimert for mørke. Designen av kartet tilpasses avhengig til dagslys eller mørke alt etter hvor mye klokken er. Under en manøver byttes det automatisk fra kartet til pilvisningen. Etter manøveren byttes tilbake til kartvisningen igjen. Kartet vises også under en manøver. Manøvreringspilen vises forminsket på kartet Lydstyrke Tilpass lydstyrken til de akustiske anvisningene, som benyttes i navigasjonsprogramvaren. Systemlydstyrken tilpasses i enhetsinnstillingene under Innstillinger eller Settings Språk Hvis flere språk er forhåndsinnstil på navigasjonsenheten, kan du her velge et av språkene. Etter valget startes enheten på nytt og det språket du har valgt benyttes Tastaturvalg Her kan du velge mellom standardtastaturet og telefontastaturet.

19 Velge navigasjonsområde Hvis du har installert mer enn en kartregion på minnekortet ditt, kan du velge den ønskete regionen her Prioritert bensinstasjon Still inn dine favoriserte bensinstasjonsmerker. Dette er spesielt nyttig når du har et kundekort knyttet til et bensinstasjonsmerke og hvis disse bensinstasjonen skal vises først ved søk etter en bensinstasjon Kategori for hurtigsøk Her kan du ved hurtigsøk fastlegge søkekategorien etter et bestemt sted (f. eks. bensinstasjon) Info Her finner du informasjoner angående programvare- og kartversjonen.

20 Ytterligere informasjoner I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 3.1 Garanti 3.2 Varemerker

21 Garanti Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. MEDION AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i framtiden. 3.2 Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Windows og ActiveSync er varemerker for Microsoft Corporation.

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 GoPal Navigator Versjon 4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkomsthilsen...1 Innhold på CD/DVDen....1 Systemforutsetninger...3 Konvensjoner

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0 SIGHT FIGHTER PLUS Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer