Brukerhåndboken Navigationssoftware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken Navigationssoftware"

Transkript

1 Brukerhåndboken Navigationssoftware

2 - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting Viktige informasjoner Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet Overføring av kartmaterial til et minnekort Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet Dataoverføring (GoPal Assistant) Betjening av navigasjonsprogramvaren Symboler Kart Mål Tast inn nytt mål Spesialmål Siste steder Favoritter Ruteopsjoner Tilføye til favorittene Vise sted på kartet Beregning av ruten Hurtigsøk Omkretssøk Ruteplanlegging Lagre aktuelle posisjon Forvalte målminnet Rute Gå til Endre ruten Rutesimulasjon Veibeskrivelse Ruteopsjoner Stanse målføringen Visning D-kart eller 3D-kart Pilvisning Trafikkforhold Kompass Tripinfo Ytterligere bruksområder Innstillinger Innstilling av enheten Fremstilling Lydstyrke... 22

3 Språk Velge navigasjonsområde Søke etter TMC-sendere Omkjøring pga. kø Prioritert bensinstasjon Kategori for hurtigsøk Info Ytterligere informasjoner Garanti Varemerker... 25

4 Igangsetting I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 1.1 Viktige informasjoner 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet 1.3 Overføring av kartmaterial til et minnekort 1.4 Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet 1.5 Dataoverføring (GoPal Assistant)

5 Viktige informasjoner Av sikkerhetsmessige grunner må sjåføren ikke taste inn informasjoner under kjøring. Navigasjonssystemets anvisninger er anbefalinger. Man må i ethvert tilfelle overholde veitrafikkloven. Bilvinduer laget av termoglass eller skiver som er metalldampet gir svakere GPS-mottak. For det meste finnes det en liten del av vinduet som ikke er dekket av metall, hvor man kan plassere navigasjonsenheten. Hvis dette ikke er tilfelle, må man montere vanlig GPS-antenne ute, for eksempel på biltaket. 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet Programvaren til ditt navigasjonssystem kan også installeres direkte fra et respektivt foreberedt minnekort. Det kan hende at den forhåndsinstallerte programvaren må deinstalleres (se håndboken til enheten). Under første gangs installasjon blir du oppfordret til å installere installasjonsprogramvaren. Gå frem på følgende måte: a. Ta minnekortet forsiktig ut av forpakningen. Pass på at kontaktene ikke berøres eller tilsmusses. b. Før minnekortet inn på SD-/MMC-plassen til det festes. c. Klikk på OK for å installere funksjonen. Etter at alle data er kopiert til ditt navigasjonssystem, vises hovedskjermen hvor du nå kan foreta navigasjonsinnstillingene. Notat Ta hensyn til at man etter installasjonen av programvaren må motta et gyldig GPS-signal og at man må innstille tidssonen, slik at riktig ankomsttid vises ved fremtidige ruteberegninger. 1.3 Overføring av kartmaterial til et minnekort Overføring av ytterligere kartmaterial til et minnekort bør helst skje via Explorer på PC en din. Gå frem på følgende måte: a. Legg inn CD/DVD en med det ønskete kartmaterialet. b. Åpne arbeidsplassen din og velg CD/DVD-stasjonen. c. Kopier filen med endelsen.psf fra registeret til den ønskete regionen fra CD/DVD en til minnekortet ditt i registeret MapRegions.

6 - 6 - Du kan overføre flere filer med kartmaterial til minnekortet ditt, avhengig av størrelsen på minnekortet. Pass på at du har nok minne på minnekortet ditt. 1.4 Overføring av installasjonsfiler og kartmaterial til det eksterne minnet Enheten har et internt, ikke flyktig minne, som befinner seg i registeret \My Flash Disk. Du kan overføre navigasjonsprogramvaren på nytt til ditt minnekort hhv. ditt apparat og deretter installere programvaren på navigasjonssystemet. Herved går du fram på følgende måte: a. Du forbinder navigasjonssystemet med din PC. b. For å gjøre installasjonsfilene og kartmaterialet tilgjengelig for enheten, må det nødvendige registeret opprettes. For installasjonsfilene anlegges registeret \My Flash Disk\INSTALL. Kartmaterialet legger du i registeret \My Flash Disk\MapRegions. Ta hensyn til at du skriver navnet på registeret som nevnt over. c. Kopiere alle filene fra mappen \Installasjon fra CD/DVDen til registeret \My Flash Disk\Installasjon på apparatet, for å overføre installasjonsfilene. d. Kopier de selvvalgte filene med endelsen.psf fra mappen \MapRegions fra CD/DVDen i registeret \My Flash Disk\MapRegions til apparatet ditt, for å overføre kartmaterialet. Hvis du har lagret ytterligere data på navigasjonsenheten din, må du passe på at det er tilstrekkelig kapasitet ved overføringen av dataene. Hvis dette ikke er tilfelle, fjernes de filene som ikke er nødvendige. Notat Hvis du allerede er bruker av operativsystemet Windows Vista TM, behøver du ikke ha kommunikasjonsprogramvaren ActiveSync. De systemfilene som trengs for dataoverføringen, er allerede fra leveringen integrert i ditt Vista-operativsystem. Koble apparatet ditt til PC-en din ved bruk av USB-synkroniseringskabelen. Etter at det ble funnet et nytt apparat, ble de nødvendige driverne installert automatisk. Etter vellykket installasjon er det nye apparatet ditt oppført i Windows Uttforsker-oversikten under punktet Bærbare apparater. Hvis du har lagret ytterligere data på navigasjonsenheten din, må du passe på at det er tilstrekkelig kapasitet ved overføringen av dataene. Hvis dette ikke er tilfelle, fjernes de filene som ikke er nødvendige. 1.5 Dataoverføring (GoPal Assistant) Installer GoPal Assistant fra CD/DVD-en til din PC for å kunne bruke følgende konfigurasjonsmuligheter: Overføring av installasjonsfilene Overføring av kartmateriale

7 Betjening av navigasjonsprogramvaren I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 2.1 Symboler 2.2 Kart 2.3 Mål 2.4 Rute 2.5 Visning 2.6 Innstillinger

8 Symboler Symboler innenfor menyene Med dette symbolet kaller du opp menylisten. Med dette symbolet kommer du til menyen Visning. Med dette symbolet kommer du til menyen Mål. Med dette symbolet kommer du til menyen Rute. Med dette symbolet kommer du til menyen Innstillinger. Med dette symbolet kommer du til menyen Hjelp. Med dette symbolet kommer du til den forrige visningen. Med dette symbolet bekrefter du inntastingen og kommer du til den neste visningen. Med dette symbolet forlater du navigasjonsprogramvaren. Symboler på kartet Ved å trykke på dette symbolet kommer du til kompasset. Dette symbolet viser deg apparatets ladetilstand. Med dette symbolet kan du gjenkjenne GPS-mottakskvaliteten og ved å klikke på symbolet kan du gå til kompass-visningen. Man kan motta aktuelle trafikkmeldinger via TMC-modulen, som så kan vises på kartet med det respektive trafikksymbolet. Man blir gjort oppmerksom på nærliggende trafikkforstyrrelser som ligger på ruten din og som påvirker reisetiden, ved et varselsymbol på kartet og en akustisk informasjon. Via varselsymbolet kommer du til trafikkvarselsvisningen. Hvis det ikke foreligger trafikkforstyrrelser på den forhåndsberegnete ruten, vises symbolene i grått.

9 Kart Kartvisningen inneholder følgende informasjoner: Oppløsning: 240 x 320 piksler Oppløsning: 320 x 240 piksler

10 Oppløsning: 480 x 272 piksler Kompass Hastighetsvisning Veien hvor du befinner deg nå 1 Gjennomsnittshastighet Visning av TMC-mottakskvaliteten Hovedmeny/Autozoom 2 Visning av batteristatus Antatt ankomsttid Visning av GPS-mottakskvaliteten Gjenværende kjøretid Målestokk Gjenværende distanse til målet Zoom Visning Din aktuelle posisjon 1) Ved en manøver vises i tillegg avstands- og avsvingningsinformasjoner. Avsvingningsinformasjonene kan også henvise til de kjørefelt som brukes, såfremt disse informasjoner finnes i kartmaterialet. 2) Etter at man har zoomet inn eller ut, kan man via denne bryteren aktivere autozoomen igjen. Ved å trykke på berøringsskjermen med en finger eller en penn, kan du bevege kartet fritt. Du kan velge et mål direkte fra kartet. For dette klikker du en gang inn i det området på kartet hvor du vil navigere. Hvis det området du har klikket på ikke er det ønskete målet, kan du ved hjelp av menyen i den nedre listen gå til ytterligere markerte områder i nærheten. Naviger med hermed til forrige markering på kartet.

11 Naviger med hermed til neste markering på kartet. Velg markeringen som mål. 2.3 Mål Etter oppstart av navigasjonsprogramvaren, kan straks du planlegge og kjøre ruten via inntasting av målet Tast inn nytt mål Oppløsning: 240 x 320 piksler

12 Oppløsning: 320 x 240 piksler Oppløsning: 480 x 272 piksler Valg av søkekategori (spesialmål) Inntasting av by eller valg av land Valg av et mål blant de siste målene Inntasting av vei eller husnummer Inntasting av postnummer Valg av mål fra favorittene Notat Ved hjelp av postnummeret og/eller byen kan du søke etter et sted. For å inngrense søket, kan man oppgi vei/gate og husnummer. Hvis det kan tas hensyn til husnummeret ved ruteberegningen, vises dette i Detaljinformasjon. Du kan også navigere til sentrum uten å oppgi et veinavn eller til midten av veien uten å oppgi husnummeret. Ved søk etter et bestemt sted (f. Eks. Bensinstasjoner) muliggjør inntasting av navnet et mer nøyaktig søk.

13 For å taste inn et mål, trykk enten på Postnr. eller Sted. Du kommer så til tastaturvisningen. Nå taster du inn din måladresse ved hjelp av tastaturet. Navigasjonsprogramvaren fullstendiggjør adressen automatisk ved søk etter målet og viser etter inntasting av kun få tegn de tre beste resultatene og en liste med alle mulige resultater. Hvis det ønskete stedet ikke forekommer i listen, må man oppgi mer nøyaktige informasjoner i feltet for adresseopplysninger. Notat Du kan også følge din aktuelle posisjon på kartet uten å oppgi et mål. Hvis tilgjengelig vises navnet på gaten/veien hvor du befinner deg akkurat nå Spesialmål Via søkekategorien kan man velge type mål. Standardmessig oppgis veien til den adressen man leter etter. I tillegg kan man ved valg av en annen kategori kan du i en bestemt by søke etter spesielle steder som f. Eks. Hoteller, flyplasser eller bensinstasjoner. Hvis du har et apparat med bluetooth-funksjon og hvis ditt utvalgte spesialmål har et telefonnummer, kan du ut fra visningen Detaljinformasjon velge dette telefonnummer Siste steder De sist valgte stedene lagres i kronologisk rekkefølge. Her kan de siste tre stedene i adresseinntastingen velges direkte, alle andre siste valgte steder kan kalles opp med Siste steder Favoritter I denne listen ligger mål som du har lagret og som du ofte kjører til.

14 Ruteopsjoner Før du beregner ruten, kan du fastlegge ruteopsjonene i detaljinformasjonene til målet. Med ruteopsjonene påvirker du hvordan du føres til målet. Ruteberegning og ruteføring som er optimert for biler (standardopsjon) Ruteberegning og ruteføring som er optimert for syklister (mulig i en omkrets på 50 km.) Ruteberegning og ruteføring som er optimert for fotgjengere (mulig i en omkrets på 50 km.) Den beregnete ruten optimeres med hensyn til reisetid (standardopsjon). Den beregnete ruten optimeres med hensyn til avstand. Økonomisk rute: En kombinasjon av kort og rask rute Det tas hensyn til veier med bompenger ved ruteberegningen (standardopsjon) Veier med bompenger unngås ved beregning av ruten. Det tas hensyn til motorveier ved ruteberegningen (standardopsjon) Motorveier unngås ved beregning av ruten. Det tas hensyn til ferger ved ruteberegningen (standardopsjon) Ferger unngås ved beregning av ruten. Ingen omkjøring pga. kø Manuell omkjøring pga. kø Automatisk omkjøring pga. kø Tilføye til favorittene Denne opsjonen kan du velge i detaljinformasjonene, for å lagre det viste stedet blant favorittene.

15 Vise sted på kartet Ved hjelp av denne opsjonen kan du få en forhåndsvisning av det stedet som vises under detaljinformasjoner Beregning av ruten Når du har kontrollert målinntastingen og ruteopsjonen er satt i henhold til dine preferanser, kan du starte ruteberegningen. Beregningen kan kun gjennomføres når enheten fungerer feilfritt. Feil er kjennetegnet på følgende måte: Feil ved GPS-mottak. Derfor kan ikke stedet du befinner deg fastlegges Hurtigsøk Med hurtigsøket kan du søke direkte etter en forhåndsinnstilt søkekategori (f. eks. hotell, flyplasser eller bensinstasjoner) Omkretssøk Spesielle steder nær stedet du befinner deg presenteres deg til utvalg. Dermed blir også avstanden til de stedene som er funnet vist i luftlinjeavstand. Notat Navigasjonsprogramvaren søker først i en nærmere omkrets. Hvis det ikke finnes noen resultater der, utvides søket til en større omkrets. Det kan føre til at det oppstår en tidsmessig forsinkelse.

16 Ruteplanlegging Ved hjelp av denne funksjonen kan du planlegge en rute (f. eks. kvelden før en ferietur), ved at du taster inn de ønskete start- og målposisjonene uten at GPS-mottakeren er slått på. Her kan du også taste inn flere mål, som det deretter kan navigeres til. Din startposisjon (standardmessig benyttes den siste kjente posisjonen). Du kan tilføre inntil 5 mål. Forskyv posisjonen til det valgte målet oppover. Forskyv posisjonen til det valgte målet nedover. Slett et mål. Her kan du endre rutens startpunkt. Via denne funksjonen optimerer du ruten med hensyn til totalstrekningen. Ved hjelp av funksjonen Starte målføring, kan man kalle opp den planlagte ruten etter en ruteplanlegging i hovedmenyen. For å gjennomføre dette, må GPS-mottakeren motta signaler Lagre aktuelle posisjon Ved hjelp av denne funksjonen kan du lagre din aktuelle posisjon som favoritt. Forutsetningen for dette er at kan motta et GPS-signal med navigasjonsenheten Forvalte målminnet Med funksjonen Forvalte målminnet kan du overta eller slette dine personlige favoritter, slette et mål du reiste til nylig eller slette alle de siste målene.

17 Rute Etter en vellykket ruteberegning føres du ved hjelp av akustiske og optiske manøvreringsanvisninger frem til det fastlagte målet. Følgende funksjoner kan være nyttige under ruteføringen: Gå til Under en ruteføring eller etter en ruteplanlegging kan du her gå til en oversikt over ruten din, inn i målområdet eller tilbake til det stedet du står akkurat nå eller bytte startposisjonen ved ruteplanleggingen Endre ruten Her kan du endre din aktuelle rute, som beskrevet i Seksjon , Ruteplanlegging Rutesimulasjon Etter en ruteplanlegging kan du fremstille og avspille den planlagte ruten via rutesimulasjonen Veibeskrivelse Ut i fra veibeskrivelsen kan du se hvilke veier du må kjøre for å komme fram til målet. I tillegg er grenseoverganger til andre land markert. Veibeskrivelsen er kun tilgjengelig når du har beregnet en rute Ruteopsjoner Du kan også endre ruteopsjonene for på denne måte å påvirke hvordan du føres til målet (se Seksjon , Ruteplanlegging ) Stanse målføringen Med denne funksjonen kan du avbryte den aktuelle ruteføringen og slette ruten fra minnet.

18 Visning Under ruteføringen kan du bytte mellom ulike visninger: D-kart eller 3D-kart Her er et raskt bytte mellom 2D- og 3D-kart mulig Pilvisning Pilvisningen inneholder følgende informasjoner: Oppløsning: 240 x 320 piksler Oppløsning: 320 x 240 piksler

19 Oppløsning: 480 x 272 piksler Neste manøver (vei) Gjenværende distanse til målet Visning av TMC-mottakskvaliteten Gjenværende kjøretid Visning av batteristatus Antatt ankomsttid Visning av GPS-mottakskvaliteten Forhåndsvisning for den etterfølgende manøveren Veien du befinner deg på nå Distanse til neste manøver Neste manøver Trafikkforhold Ved hjelp av denne funksjonen kan du la aktuelle trafikkinformasjoner vises i en liste. Her vises først de trafikkmeldingene som gjelder på din rute (sortering etter avstand) og så de resultatene som ikke befinner seg på din rute (alfabetisk sortering). Når du velger en innføring i listen, åpner detaljvisningen til denne trafikkmeldingen. Kun ved den nærmeste ruterelevante trafikkforstyrrelse (dvs.: kø, saktegående trafikk eller veisperringer) byttes det til trafikkvarselvisning. Hvis det ikke foreligger trafikkforstyrrelser på den forhåndsberegnete ruten, vises symbolene i grått. I trafikkvarselvisningen tilbys du i tillegg til avstanden til den ruterelevante trafikkforstyrrelsen og det antatte reisetidstapet muligheten til å beregne en alternativ rute. Hvis du ikke ønsker å beregne en alternativ rute, avviser du det og varselsymbolet på kartet forsvinner.

20 Hvis du ønsker at det skal beregnes en alternativ rute, beregner navigasjonsprogramvaren en rute hvor man forsøker å omgå trafikkforstyrrelsen. Hvis man ikke kan beregne en alternativ rute, forsvinner varselsymbolet på kartet, du kan likevel velge den ruterelevante trafikkforstyrrelsen en gang til i listevisningen og så la en ny alternativ rute beregnes i trafikkvarselvisningen Kompass I kompasset kan du lese av hastigheten, den aktuelle lengde. Og breddegraden og mottakskvaliteten til GPSen Kjøreretningen blir pålitelig fra en hastighet fra ca. 5 km/h. I tillegg vil GPSen etter mottak av et signal, vise GPS-tiden i form av Greenwich Mean Time (GMT) Tripinfo I denne visningen finner du informasjoner angående den aktuelle ruten, som f. eks. din gjennomsnittshastighet, hvor lengde du allerede er underveis eller den totale strekningen som er tilbakelagt Ytterligere bruksområder Hvis ditt navigasjonssystem har ytterligere funksjoner, kan disse også startes direkte fra navigasjonsprogramvaren. 2.6 Innstillinger Navigasjonsprogramvaren kan konfigureres individuelt ved hjelp av en rekker innstillinger.

21 Innstilling av enheten Følgende innstillinger kan fortas på enheten din: Bildeskjerminnstillinger: I denne innstillingsmasken kan du kalibrere berøringsskjermen (justere) på nytt, hvis den reagerer unøyaktig på berøring. For kalibrering vises et kors midt på skjermen. Når man trykker på dette korset vandrer det videre over skjermen. Trykk på korset en gang til, til det igjen befinner seg midt på skjermen. Trykker du på berøringsskjermen en gang til, overtas kalibreringen. Hvis du ikke bekrefter kalibreringen, forlates visningen etter en forhåndsinnstilt tid uten endringer. Her kan du tilpasse skjermens lysstyrke. Her kan du endre skjermens justering (f. eks.: tverr- eller høykantformat), hvis apparatet ditt støtter dette. Øvrige apparatinnstillinger: I denne visningen vises apparatbatteriets ladetilstand hhv. om batteriet nå lades. Dessuten kan du for å spare strøm for nett- og batteridrift, velge tider for avkopling av apparatet. Her kan du stille inn lydstyrken til enheten din (f. Eks. Tasteklikk). Via denne funksjonen kan du igjen gjenopprette fabrikkinnstillingene til ditt apparat. Herved slettes alle personlige innstillinger Fremstilling Kartet vises enten mot nord eller i kjøreretningen avhengig av kartets målestokk (2D-kartvisning). Kartet vises enten mot nord eller i kjøreretningen avhengig av kartets målestokk (2Dkartvisning). Kartet dreies alltid i kjøreretningen (2D-kartvisning). Kartet vises alltid mot nord (2D-kartvisning). 3D-kartet vises alltid i kjøreretningen. Zoom-funksjonen er fremdeles aktiv i 3D-kartet, det er likevel ikke mulig å forskyve kartet. Visning av kartet med design som er optimert for dagslys. Visning av kartet med design som er optimert for mørke. Designen av kartet tilpasses avhengig til dagslys eller mørke alt etter hvor mye klokken er.

22 Under en manøver byttes det automatisk fra kartet til pilvisningen. Etter manøveren byttes tilbake til kartvisningen igjen. Kartet vises også under en manøver. Manøvreringspilen vises forminsket på kartet Lydstyrke Tilpass lydstyrken til de akustiske anvisningene, som benyttes i navigasjonsprogramvaren. Systemlydstyrken tilpasses i enhetsinnstillingene under Innstillinger eller Settings Språk Hvis flere språk er forhåndsinnstil på navigasjonsenheten, kan du her velge et av språkene. Etter valget startes enheten på nytt og det språket du har valgt benyttes Velge navigasjonsområde Hvis du har installert mer enn en kartregion på minnekortet ditt, kan du velge den ønskete regionen her Søke etter TMC-sendere Her søkes det automatisk etter en sender. Ved en forverring av mottakskvaliteten søkes det straks videre etter en ny sender. Med det manuelle sendersøk kan du stille en TMC-sender fast inn. Hvis TMC-signalet forverrer seg, søkes det ikke automatisk etter en ny sender. Her kan du med 100 khz-skritt søke en TMC-sender.

23 Omkjøring pga. kø I denne visningen kan du innstille, om du ønsker å bli ledet utenom køer automatisk. Her beregner navigasjonsprogramvaren basert på de foreliggende trafikkinformasjonene automatisk omkjøringsruter utenom trafikkforstyrrelser som ligger på ruten din og som påvirker reisetiden din. Ved manuell omkjøring pga. kø, gjøres du ved et varselsymbol i kartvisningen oppmerksom på den neste trafikkforstyrrelsen som ligger på ruten din og som påvirker reisetiden din. Ved å klikke på varselsymbolet kommer du til trafikkvarselsvisningen, hvor du kan velge om det skal beregnes en alternativ rute. Hvis du har valgt ingen omkjøring pga. kø, tas det ikke hensyn til de aktuelle trafikkinformasjonene ved beregningen av ruten Prioritert bensinstasjon Still inn dine favoriserte bensinstasjonsmerker. Dette er spesielt nyttig når du har et kundekort knyttet til et bensinstasjonsmerke og hvis disse bensinstasjonen skal vises først ved søk etter en bensinstasjon Kategori for hurtigsøk Her kan du ved hurtigsøk fastlegge søkekategorien etter et bestemt sted (f. eks. bensinstasjon) Info Her finner du informasjoner angående programvare- og kartversjonen.

24 Ytterligere informasjoner I dette kapittelet finner du informasjoner angående følgende temaer: 3.1 Garanti 3.2 Varemerker

25 Garanti Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. Medion AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i framtiden. 3.2 Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Windows og ActiveSync er varemerker for Microsoft Corporation.

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 GoPal Navigator Versjon 4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkomsthilsen...1 Innhold på CD/DVDen....1 Systemforutsetninger...3 Konvensjoner

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hilsning... 4 1.2 Innholdet på CD/DVD-en... 4 1.3 Systemforutsetninger... 6 1.4 Konvensjoner i denne håndboken...

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Installasjon av Skatt

Installasjon av Skatt Installasjon av Skatt NB. For nettverksinstallasjon følges samme prosedyre, med henvisning til ditt share eller nettverksdrev. Se siste punkt i bunn av prosedyren. Nedlasting av vår programvare her: http://www.akelius.no/nedlastinger/

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer