Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet 1 VOL -: Redusere volumet 2 Av/på-bryter: Langt trykk (mer enn 3 sekunder): Lucca slås på eller av. Kort trykk: Hovedmenyen åpnes. 3 VOL +: Øke volumet 4 Display (berøringsskjerm): Alle registreringer og styringen av Lucca utføres enkelt og intuitivt ved å berøre knapper som vises på skjermen. 5 TMC-antenneinngang 6 USB-kontakt for bruk som kortleser for SD-/ SDHC-/MMC-kort 7 Hodetelefonplugg 8 SD-/SDHC-/MMC-kortspor 9 Kontakt for tilkobling av Lucca til nettlader eller ladekabel til sigarettenner : Lysføler ; Seriell tilkobling (for fremtidige utvidelser) 3

4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...6 Forskriftsmessig bruk...6 Sikkerhetsregler for navigering...6 Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca...6 Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en...6 Kassering...7 Første gangs bruk av Lucca...7 Pakkens innhold...7 Beskyttelsesfolie på skjermen...7 Lade batteriet...7 Slå på Lucca...8 Velge språk...8 Montering i bilen...8 Sette på sugekoppholderen...8 Sette på klemmen...8 Sette Lucca i klemmen...8 Demontere Lucca...8 Ta av sugekoppholderen...9 Slå på/av...9 Slå på...9 Slå av...9 Reset...9 Bruke menyene...10 Hovedmeny...10 Tastatur...10 Intelligent fullføringsfunksjon...10 Feiltolerant inntasting...10 Lister...10 Knapper...10 GPS-info...11 Slik fungerer GPS...11 Vise GPS-informasjon...11 Foreta grunninnstillinger...12 Stille inn tidssone...12 Legg inn hjemmeadressen...12 Aktivere PIN-forespørsel...12 Aktivere forespørsel om PIN-kode Sperre/oppheve sperring av Lucca...13 Endre PIN-kode...13 Navigering...13 Generell informasjon om navigering...13 Starte navigering...13 Oppgi en destinasjonsadresse...14 Bruke hjemmeadressen som destinasjon..15 Bruke en destinasjon fra favorittene...15 Bruke en av de siste destinasjonene...15 Legge inn en spesialdestinasjon...15 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet...16 Velge en spesialdestinasjon på et sted..16 Velge en spesialdestinasjon på kartet..17 Velge en overregional spesialdestinasjon...17 Legge inn koordinater...18 Bruke en destinasjon fra kartet...18 Lagre en posisjon...19 Administrere destinasjoner...19 Lagre mål...19 Lagre en destinasjon som er lagt inn...19 Lagre en av de siste destinasjonene...19 Gi nytt navn til destinasjon (bare favoritter)...20 Slette en destinasjon...20 Slette alle destinasjonene...20 Beregne en rute...21 Demo...21 Starte demo...21 Demoinnstillinger...21 Turplanlegging...22 Planlegge en tur...22 Turplanlegging ved bruk av favoritter...22 Starte veivisning...22 Beregne en rute...23 Lagre turen...23 Slette turen...23 Vise på kartet...23

5 Innholdsfortegnelse Gå ut av menyen...23 Velge rutealternativer...23 Veivisning...24 Starte veivisning...24 Forstyrret GPS-mottak...25 Avslutte veivisningen...25 Når du kommer frem til destinasjonen...25 Arbeide med kartet...25 Vise kartet...25 Forskyve og forstørre/forminske kartet...25 Trykke i kartet...25 Knapper...26 Foreta kartinnstillinger...26 Talemeldinger under veivisning...27 Kartvisning under veivisning...27 Navigeringshjelp...27 Ruteinformasjon...28 Fartsgrense...28 Flere funksjoner under veivisning...28 Legge inn en sperre...28 Avbryte veivisning...29 Hoppe over neste destinasjon...29 Vise informasjon om destinasjonen...29 Vise ruteliste...29 TMC-funksjon...30 Koble til TMC-antennen...30 Slå på automatisk omkjøring ved kø...30 Søke etter TMC-stasjon...30 Vise trafikkmeldinger...30 Multimedia...31 Legge inn minnekort...31 Starte multimediefunksjonen...31 Spille av musikkfiler...31 Tilleggsfunksjoner...31 Browse...32 Equalizer...32 Vise bildefiler...32 Presentasjon...32 Tilleggsfunksjoner...32 Browse (vis)...33 Avslutte multimediefunksjonen...33 Ta ut minnekort...33 Dataoverføring...33 Forberede minnekort...33 Bruke veikart fra minnekort...33 Bruke mediefiler fra minnekort...34 Konfigurere Lucca...34 Enhetsinnstillinger...34 lysstyrke på displayet...34 Tastelyd...35 Språk...35 Klokkeslett...35 Strømsparing...35 Tyverisikring...35 Fabrikkinnstillinger...35 Kalibrere berøringsskjermen...35 Produktinformasjon...35 Demomodus...36 Innstillinger for navigering...36 Hjemmeadresse...36 Fortsette turen automatisk...36 Velge datasett...36 POI-merknad...36 Talemeldinger...36 Enheter...36 Luccas programvare...37 Installere navigasjonsprogramvaren på nytt...37 Oppdatere navigasjonsprogramvaren...37 Tekniske spesifikasjoner...37 Service...38 Garanti...38 Feilsøking

6 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene og advarslene før du begynner å bruke Lucca. Forskriftsmessig bruk Apparatet er produsert for mobil bruk i bil, Spesiell informasjon angående navigering av lastebiler, busser og bobiler, for eksempel høyde- og breddebegrensninger eller maksimal tillatt veibelastning, er ikke inkludert i navigeringsdataene! Navigering utenfor veier (Offroad) er mulig med Lucca. Sikkerhetsregler for navigering Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. 6 Det er best å planlegge en rute før du starter. Kjør til nærmeste parkerings- eller rasteplass dersom du ønsker å legge inn en ny rute underveis. Hvis du ikke har forstått en talemelding eller ikke er sikker på hva du skal gjøre i neste kryss, kan du orientere deg raskt ved hjelp av kart- eller pilvisningen. Alternativt kan du gjenta talemeldingen ved å trykke på displaylinjen i kartvisningen. Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Obs: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Apparatet må ikke endres eller åpnes. Apparatet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer (kulde, varme, flammer), f.eks. i en parkert bil i direkte sollys, dette for å unngå at det dannes fuktighet eller oppstår overoppheting i apparatet. Det kan føre til at apparatet eller batteriet deformeres, antennes eller eksploderer. Ta ut kontakten til Lucca, når du parkerer bilen, ettersom Lucca ellers fortsetter å bruke strøm, og bilbatteriet da kan utlades. Ikke dra kontakten ut etter ledningen. Det kan skade ledningen. Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre apparatet. Bruk en fuktig klut som ikke loer. Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en En CD-/DVD-plate med navigasjonsprogramvare og kartmateriell følger med apparatet. Følg disse rådene for å unngå at CD-/DVD-platen beskyttes mot skitt og skader: Oppbevar CD-/DVD-platen i coveret. Ta bare på kanten av CD-/DVD-platen. CD-/DVD-platen og coveret må ikke utsettes for direkte sollys. Bruk bare en ren CD-/DVD-plate. Rengjør platen ved behov ved å tørke av innenfra og utover med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri CD-/DVD-platen med sirkelbevegelser. Bruk ikke løsemidler, heller ikke på den siden av CD-/DVD-platen som har påtrykt skrift.

7 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk av Lucca Kassering Ikke kast det gamle apparatet i husholdningsavfallet! Bruk retur- og innsamlingssystemene der du bor for å avhende det gamle apparatet. Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Første gangs bruk av Lucca Pakkens innhold Pakken inneholder følgende deler: Lucca Sugekoppfeste med klemme Nettlader Ladekabel til sigarettenner TMC-antenne Bruksanvisning (kortversjon) DVD med sikkerhetskopi Vi anbefaler bruk av originalt Blaupunkt-tilbehør. Beskyttelsesfolie på skjermen Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på displayet før du bruker apparatet for første gang. Lade batteriet Det innebygde batteriet gjør det mulig å bruke Lucca uten nettilkobling i opptil tre timer. Den nøyaktige driftstiden er avhengig av hvordan Lucca brukes. Ladeindikatoren til batteriet befinner seg oppe på displayet. Antall mørke blokksegmenter på batterisymbolet viser batteriets ladenivå (0 til 3 segmenter). Symbolene har følgende betydning: : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er tilstrekkelig oppladet. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er nesten utladet. Batteriet må bare brukes og lades opp med originale ladere. Batteriet er utstyrt med beskyttelse mot overoppheting. Det lades ikke opp hvis omgivelsestemperaturen er over 45 C. 7

8 Første gangs bruk av Lucca Montering i bilen Slå på Lucca Av/på-bryteren brukes til å slå Lucca på og av. Når den leveres, er Lucca slått av. Når du kjøper din Lucca, kan batteriet være tomt. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. Montering i bilen Hvis du ikke vil montere Lucca permanent i bilen, kan du bruke den medfølgende sugekoppholderen og feste apparatet til frontruten. Obs: Monter Lucca slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter Lucca i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at Lucca ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. A Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Velge språk Lucca bruker engelsk som standardspråk for menyene og talemeldingene. Første gang du slår på Lucca, vises en dialogmeny der du kan velge et annet språk: Velg ønsket språk i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes inn, og hovedmenyen Sette på sugekoppholderen Med holderen kan du enkelt montere Lucca i kjøretøyet. Velg et egnet sted for å montere Lucca. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør om nødvendig først ruten med en egnet klut. Trykk sugekoppen til holderen mot ruten. Bøy armen på holderen mot ruten. Nå kan du justere holderen. Skinnen som skal holde Lucca, må stå loddrett. Sette på klemmen Sugekoppholderen har et feste for klemmen. Trykk fast klemmen nedover med sugekoppholderen. Sette Lucca i klemmen Lucca har to utsparinger for klemmen på over- og undersiden. Sett først Lucca med oversiden i klemmen, og trykk Lucca ned for å feste. Demontere Lucca Hold Lucca med begge hendene, og trykk den mot klemmen med tomlene. Dra Lucca oppover og ut av klemmen. 8

9 Montering i bilen Slå på/av Ta av sugekoppholderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på holderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. Slå på/av Med av/på-bryteren kan du slå Lucca på og av og åpne hovedmenyen. Slå på Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Slå av Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Lucca settes i hvilemodus og forblir klar for bruk. Først etter 20 minutter blir alle funksjonene helt utkoblet. Også når den er avslått bruker Lucca noe strøm. Hvis Lucca ikke er i bruk over et lengre tidsrom, kan det være nødvendig å lade opp batteriet igjen når du slår på. Reset Det kan ofte hjelpe å nullstille Lucca hvis den ikke fungerer riktig. Hold av/på-bryteren inne i mer enn 14 sekunder. Lucca slås av. Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Lucca startes på nytt. 9

10 Bruke menyene Bruke menyene Hovedmeny Fra hovedmenyen har du tilgang til alle applikasjonene til Lucca, navigasjonsfunksjonen, multimedia (Music Player og Picture Viewer) og innstillingene. Trykk kort på av/på-bryteren for å skifte fra andre menyer til hovedmenyen. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst (f.eks. destinasjonsangivelse), kommer er virtuelt tastatur frem på displayet. Der kan du taste inn alt du trenger med fingrene. Du kan bare bruke store bokstaver. Tastaturet har disse tastene: Slette siste tegn Hente frem feiltolerant inntasting Sette inn mellomrom Hente frem alternativ bokstavtastatur (bl. a. spesialtegn) Hente frem talltastatur, f.eks. for å taste inn husnummer Hente frem bokstavtastatur Den feiltolerante inntastingen Tast inn bynavnet, og trykk på OK. Du får se en liste over alternative bynavn. Lister Du kan ofte få frem lister som du kan velge fra (f.eks. en destinasjon). Hvis du ikke taster inn for eksempel et stedsnavn fullstendig, vises en liste med mulige resultater. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen List (Liste). Lengre lister trenger lengre ladetid. Trykk på en av knappene for å bla i listen. Trykk direkte på en oppføring for å bruke denne. Andre knapper i lister: Expand (Utvide): Ettersom displayets visningsområde er begrenset, forkortes lange oppføringer. Trykk på denne knappen for å vise hele oppføringen. Knapper I mange menyer i Lucca finner du disse knappene: Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Trykk på denne knappen for å få tilgang til flere funksjoner. Intelligent fullføringsfunksjon Under inntastingen legger Lucca, om mulig, automatisk til tegn og foreslår bare de bokstavene på tastaturet som logisk kan følge etter. Feiltolerant inntasting For bynavn kan du aktivere feiltolerant inntasting hvis du ikke er helt sikker på hvordan navnet skrives: Trykk på symbolet i tekstinntastingen. 10

11 GPS-info GPS-info Menyen GPS Info (GPS-info) inneholder informasjon om stedet du befinner deg på for øyeblikket, og hvor fort du kjører. Her kan du også se styrken til GPS-signalene. Slik fungerer GPS GPS baseres på i alt 24 satellitter som går i bane rundt jorden og sender ut signaler. Lucca mottar disse signalene, og ut fra overføringstiden beregner den signalenes avstand til de enkelte satellittene. På bakgrunn av denne informasjonen beregner Lucca den aktuelle geografiske posisjonen og sammenligner denne med kartmaterialet. Det medfølgende kartmaterialet inneholder geografiske koordinater for spesialdestinasjoner, gater og steder som kan vises på skjermen til Lucca. Lucca beregner ruten til destinasjonen du har angitt ved hjelp av informasjonen fra GPS-satellittene og kartmaterialet. Det er nødvendig med signaler fra minst tre satellitter for å oppnå posisjonsbestemmelse. Med en fjerde kan også høyden over havet beregnes. Posisjonsbestemmelse kan foretas med inntil tre meters nøyaktighet. Ettersom posisjonsbestemmelsen og -visningen skjer en gang i sekundet, kan du følge med på kartet hvordan du beveger deg, også uten aktiv veivisning. Vise GPS-informasjon Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen GPS Info (GPS-info) Denne informasjonen finner du i denne menyen: Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i østlig lengdeog nordlig breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet. Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet. Heading (Retning): Kjøreretning (pålitelig informasjon fra ca. 5 km/t) GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrken til de synlige GPS-satellittene. Navigering krever signaler fra minst fire satellitter. Kraftig metalliserte frontruter kan noen ganger forstyrre Luccas GPS-mottak. Hvis GPSmottaket ikke er tilstrekkelig for navigering, kan du forsøke å montere Lucca et annet sted i bilen. Se også kapitlet "Veivisning", "Forstyrret GPS-mottak". 11

12 Foreta grunninnstillinger Foreta grunninnstillinger Utfør disse grunninnstillingene før du starter en veivisning: Still inn riktig tidssone for din posisjon, slik at riktig ankomsttid vises under navigeringen. Legg inn din hjemmeadresse for å kunne navigere raskt hjem fra et hvilket som helst sted. Aktiver PIN-forespørselen for å sperre bruken av Lucca for uvedkommende. Stille inn tidssone Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Clock (Klokkeslett) Du får se en liste over de tilgjengelige tidssonene. Trykk i listen på tidssonen som gjelder for din aktuelle posisjon. Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. "GMT" står for Greenwich Mean Time, middelsoltid på nullmeridianen uten hensyn til sommertid. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller deaktivere (ikke krysset av) sommertid. Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på symbolet for å skifte mellom 24-timers- (krysset av) og 12-timersvisning (ikke krysset av). Trykk på knappen for å gå ut av menyen igjen. Legg inn hjemmeadressen Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Du har oppgitt en adresse slik det er beskrevet i kapitlet "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen OK. Hjemmeadressen lagres. Aktivere PIN-forespørsel Ved hjelp av PIN-forespørselen kan du sperre bruken av Lucca for uvedkommende. Da får du forespørsel om PIN (Personal Identity Code) hver gang du slår på Lucca. Du kan når som helst endre PIN-koden. Hvis du en gang skulle glemme PIN-koden, kan du sperre Lucca igjen ved bruk av PUK (Personal Unblocking Key) som du har valgt selv. PUK kan ikke endres. Når du taster inn PIN, har du bare tre forsøk på taste riktig kode, hhv. du kan taste inn riktig PUK etter tre forsøk. Hvis du taster inn feil PUK for tredje gang, blir apparatet sperret og du må sende inn Lucca til service hos Blaupunkt. 12

13 Foreta grunninnstillinger Navigering Aktivere forespørsel om PIN-kode Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Anti-Theft Protection (Tyverisikring) Menyen Anti-Theft PIN (Tyverisikring PIN) Følg anvisningene og oppgi en fritt valgt PINkode. Trykk på knappen OK. Etter at du har oppgitt PIN-koden første gang, blir du bedt om å slå inn en PUK-kode. PUK-koden kan brukes til å låse opp Lucca hvis du har glemt PINkoden. Følg anvisningene og tast inn en fritt valgt PUK-kode. Trykk på knappen OK. For en sikker oppbevaring av PUK-koden: Registrer deg på og følg anvisningene du får der. Sperre/oppheve sperring av Lucca Forutsetning: Du har aktivert forespørsel om PIN-kode. Trykk på symbolet i menyen Anti- Theft Protection (Tyverisikring). Symbolet vises statusen (sperret/ikke sperret). En PIN-forespørsel vises på skjermen. Tast inn PIN-koden for å sperre eller oppheve sperringen av Lucca. Endre PIN-kode Trykk på symbolet i menyen Anti- Theft Protection (Tyverisikring). Menyen Anti-Theft PIN (Tyverisikring PIN) Følg anvisningene, og oppgi en ny, fritt valgt PIN-kode. Trykk på knappen OK. Navigering Generell informasjon om navigering Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. For å få størst mulig nytte av Lucca navigasjonssystem bør du legge inn grunninnstillingene (kap. "Foreta grunninnstillinger") før du bruker det til navigering for første gang. Starte navigering Du kan bare velge destinasjoner (land, byer, gater, husnumre) som finnes i kartmaterialet. Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Kartet Fra kartet kan du skifte direkte til navigasjonsmenyen eller menyen Map Settings (Kartinnstillinger). 13

14 Navigering Menyen Navigation (Navigering) Trykk på symbolet, og skriv inn byen eller postnummeret. Trykk på symbolet, og skriv inn bydelen. Trykk på symbolet, og skriv inn gatenavnet. Menyen Map Settings (Kartinnstillinger) Oppgi en destinasjonsadresse Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Menyen Destination (Destinasjon) Trykk på symbolet, og skriv inn husnummeret. Trykk på symbolet, og skriv inn gaten som krysser den oppgitte gaten. Trykk på knappen Start Route Guidance (Starte veivisning) i destinasjonsangivelsen for å starte veivisningen. Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Tast inn destinasjonsadressen slik: Du trenger ikke skrive inn land, by og gate hver gang. Destinasjonsadressen må bare skrives inn på nytt hvis destinasjonen ikke er den samme sted som forrige gang. Trykk på symbolet, og skriv inn landet. Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") 14

15 Navigering Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. I innstillingene kan du se den lagrede hjemmeadressen og om nødvendig endre den (kap. "Konfigurere Lucca"). Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Ruten beregnes, og veivisningen starter. Bruke en destinasjon fra favorittene Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Slette eller gi nytt navn til destinasjon (kap. "Administrere destinasjoner") Planlegge en tur med valgt destinasjon (kap. "Turplanlegging") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Bruke en av de siste destinasjonene Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Lagre eller slette destinasjon i favoritter (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Legge inn en spesialdestinasjon Til spesialdestinasjonene - forkortet med POI (Point of interest) - hører konkrete steder som parkeringsplasser og bensinstasjoner. Disse spesialdestinasjonene kan brukes som navigeringsdestinasjoner. Du kan bare velge spesialdestinasjoner som finnes i kartmaterialet. Kategorien spesialdestinasjoner User POI (Bruker-POI) i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) inneholder dine personlige spesialdestinasjoner. PC-verktøyet med beskrivelse av hvordan du oppretter egne spesialdestinasjoner finnes på vedlagte CD/DVD. Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). 15

16 Navigering Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) Nå kan du velge hvor spesialdestinasjonen befinner seg. Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i nærheten. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i området til destinasjonen. Med området til destinasjonen menes destinasjonen du sist startet en veivisning til. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon på hjemmeadressen. Trykk på et av symbolene som tilbys for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Velge en spesialdestinasjon på et sted Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Points Of Interest In Town (Spesialdestinasjoner i byen) Trykk på symbolet for å velge et annet land. En liste over tilgjengelige land Trykk på det landet du vil velge i listen. Landet velges, og menyen Points Of Interest In Town (Spesialdestinasjoner i byen) vises igjen. Så velger du et sted: Tastaturet Oppgi en adresse som beskrevet i kapitlet "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen OK. Menyen Town District (Bydel) Oppgi en bydel hvis byen er stor. Trykk på et av symbolene for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. Tastaturet Angi navnet på spesialdestinasjonen. Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. 16

17 Navigering Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Velge en spesialdestinasjon på kartet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kap. "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Trykk på knappen. Menyen In Map (Fra kartet) Trykk på et av symbolene som tilbys for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Velge en overregional spesialdestinasjon Hvis en spesialdestinasjon ikke kan tilordnes ett bestemt sted, for eksempel en flyplass, en motorveiavkjøring eller et fjellpass, kan du definere destinasjonen som overregional spesialdestinasjon. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Supraregional (Overregional) Trykk på symbolet for å velge et annet land. En liste over tilgjengelige land Trykk på det landet du vil velge i listen. Landet velges, og menyen Supraregional (Overregional) vises igjen. Trykk på et av symbolene for å velge et bestemt sted, f.eks. en flyplass. Tastaturet Oppgi navnet til spesialdestinasjonen som beskrevet i kap. "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") 17

18 Navigering Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Legge inn koordinater Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen Destination Coordinates (Destinasjonskoordinater) Trykk på symbolet, og skriv inn breddegraden. Trykk på symbolet, og skriv inn lengdegraden. Velg alltid himmelretningen først, og skriv deretter inn verdiene med tilhørende enheter. Trykk på knappen OK. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Bruke en destinasjon fra kartet Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Trykk på knappen. Side to i menyen Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kap. "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på knappen. Koordinatene til det valgte stedet Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") 18

19 Lagre en posisjon Administrere destinasjoner Lagre en posisjon Du kan lagre posisjonen du befinner deg i og senere bruke den som destinasjon. Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Menyen Position Information (Posisjonsinformasjon) Denne informasjonen finner du i denne menyen: Adressen til posisjonen du befinner deg i for øyeblikket, forutsatt at denne finnes i kartmaterialet Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i østlig lengdeog nordlig breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet. Kompass: Kjøreretning (pålitelig informasjon fra ca. 5 km/t) Trykk på knappen Save As Destination (Lagre som destinasjon). Tastaturet Skriv inn navnet på destinasjonen, og bekreft med knappen OK. Destinasjonen lagres med det angitte navnet i menyen Favourites (Favoritter). Administrere destinasjoner Enkeltdestinasjonene er lagret i to forskjellige lister: i Favoritter i listen Siste destinasjoner Du kan gi nytt navn til destinasjonene i Favoritter. Du kan slette enkeltdestinasjoner fra begge listene igjen. Lagre mål Alle destinasjoner du starter en ruteberegning for (kap. "Beregne en rute"), lagres automatisk i Siste destinasjoner. De siste 20 destinasjonene lagres. Alle destinasjonene som legges inn, og alle destinasjonene i listen Siste destinasjoner kan lagres permanent i Favoritter. Det er praktisk hvis du skal kjøre mot en destinasjon flere ganger. Lagre en destinasjon som er lagt inn Forutsetning: Du har lagt inn en destinasjon i henhold til beskrivelsen i kapitlet "Navigering", under "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen i menyen Destination (Destinasjon). Tastaturet Skriv inn navnet på destinasjonen, og trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. Lagre en av de siste destinasjonene Forutsetning: Du har åpnet listen Last destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet under "Bruke en av de siste destinasjonene" i kapitlet "Navigering". Velg destinasjonen som skal lagres, i listen Last destinations (Siste destinasjoner). 19

20 Administrere destinasjoner Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Tastaturet Skriv inn navnet på destinasjonen, og trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. Gi nytt navn til destinasjon (bare favoritter) Du kan gi nytt navn til en lagret destinasjon i Favoritter: Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet under "Bruke en destinasjon fra favorittene" i kapitlet "Navigering". Velg destinasjonen du ønsker å gi nytt navn, i menyen Favourites (Favoritter). Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Tastaturet Skriv inn det nye navnet på destinasjonen, og trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. Slette en destinasjon Du kan slette en lagret destinasjon fra favorittene eller en siste destinasjon: Forutsetning: Du har oppgitt en destinasjon som beskrevet under "Bruke en av de siste destinasjonene" i kapitlet "Navigering". Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet under "Bruke en destinasjon fra favorittene" i kapitlet "Navigering". Velg destinasjonen du ønsker å slette. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på Yes (Ja) for å slette destinasjonen. Trykk på No (Nei) for ikke å slette destinasjonen. Slette alle destinasjonene Du kan slette alle de siste destinasjonene eller alle destinasjonene i favorittene: Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Favourites (Favoritter) Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på Yes (Ja) for å slette destinasjonen. Trykk på No (Nei) for ikke å slette destinasjonen. 20

21 Beregne en rute l Demo Beregne en rute Etter at du har angitt destinasjonen, kan du beregne ruten, slik at du får vite kjøretiden og avstanden. Etter ruteberegningen kan du starte veivisningen eller vise ruten på kartet. Forutsetning: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Navigering". Ruten beregnes med de innstillingene for ruteberegning. (Kap. "Velge rutealternativer") Destinasjonene som skrives inn, lagres automatisk i Siste destinasjoner. Hvis GPS-mottak ikke er tilgjengelig, brukes den sist kjente posisjon som startpunkt for ruten. Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Ruten beregnes, og destinasjonene vises med informasjon om kjøretid og avstand. Trykk på knappen Start Route Guidance (Starte veivisning) i destinasjonsangivelsen for å starte veivisningen. Ruten vises på kartet. Demo I demomodus kan du angi en rute og starte kjøreturen. Samme informasjon vises, og samme talemeldinger gis som under veivisning (kap. "Kartvisning under veivisning"). Starte demo Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Demo Trykk på det øverste feltet for å legge inn startpunktet. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Legg inn en destinasjon (en destinasjonsadresse eller en rute) som beskrevet i "Oppgi en destinasjonsadresse", og trykk på OK. Menyen Demo vises igjen. Trykk på det nederste feltet for å legge inn destinasjonen. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Tast inn en destinasjon (en destinasjonsadresse eller en rute), og trykk på OK. Trykk på knappen Start Demo (Start demo) for å starte på ruten. Du har tilgang til samme funksjoner som under veivisning. Demoinnstillinger Du kan angi om ruten på demonstrasjonen bare skal kjøres én gang eller uendelig antall ganger. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å skifte mellom engangsdemonstrasjon og uendelig demonstrasjon. Den uendelige sløyfen på symbolet viser at den uendelige demonstrasjonen er aktivert. 21

22 Turplanlegging Turplanlegging Du kan foreta turplanlegging også uten GPS-mottak, for eksempel i ro og mak hjemme, og få oversikt over strekningen du skal kjøre i ferien. Beregnede ruter lagres i Siste destinasjoner. Du kan legge inn en tur med maksimalt ti rutepunkter. Planlegge en tur Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Menyen Tour Planning (Turplanlegging) Turplanleggingen avbrytes ved å gå ut av menyen og trykke på symbolet. Trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Oppgi en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Oppgi en destinasjonsadresse". Gjenta dette trinnet hvis du skal legge inn flere destinasjoner. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene (beskrevet under): Starte veivisning Beregne en rute Lagre turen Slette turen Vise på kartet Turplanlegging ved bruk av favoritter Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på destinasjonen du ønsker å bruke som rutepunkt for turplanen. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Menyen Tour Planning (Turplanlegging) Startpunktet er den valgte destinasjonen. Trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Oppgi en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Oppgi en destinasjonsadresse". Gjenta dette trinnet hvis du skal legge inn flere destinasjoner. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene (beskrevet under): Starte veivisning Beregne en rute Lagre turen Slette turen Vise på kartet Starte veivisning Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Ruten beregnes, og veivisningen starter. 22

23 Turplanlegging Velge rutealternativer Beregne en rute Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Ruten beregnes, og destinasjonene vises med informasjon om kjøretid og avstand. Trykk på knappen Start Route Guidance (Starte veivisning) i destinasjonsangivelsen for å starte veivisningen. Lagre turen Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Tastaturet Skriv inn navnet på ruten, og trykk på knappen OK. Ruten lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. Slette turen Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) Trykk på knappen OK. Ruten slettes. Vise på kartet Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Ruten vises på kartet. Gå ut av menyen Trykk på denne knappen for å gå ut av menyen. Hvis du ønsker å gå ut av menyen etter at du har lagt inn en rute, har du disse mulighetene: Lagre ruten som favoritt Slette ruten Velge rutealternativer Trykk på symbolet i kartvisningen. Menyen Navigation (Navigering) Menyen Routing Options (Rutealternativer) Trykk på symbolet for å velge type ruteberegning: Fast (Rask): Ruten med kortest kjøretid blir beregnet. Short (Kort): Den korteste ruten blir beregnet. Optimal (Optimal): Kombinasjon av korteste og raskeste rute i forholdet 40 til 60 prosent. Det tas hensyn til avstand og tid. Denne rutetypen kan stilles inn og er beskrevet nedenfor. Ecological (Miljøvennlig): Ruten med de laveste kjørekostnadene (drivstoffbesparende) blir beregnet. Den korteste og raskeste ruten kombineres da i forholdet 75 til 25 prosent. Economic (Økonomisk): Kombinasjon av korteste og mest miljøvennlige rute. Det tas hensyn til tid og kostnader. Den korteste og raskeste ruten kombineres da i forholdet 40 til 60 prosent. Trykk på symbolet for å skifte mellom hastighetsprofilene som tilbys. For profilene Fast (Rask) og Slow (Langsom) kan du velge alternativet Adaptive (Adaptiv). Lucca tilpasser profilen til din kjøremåte ut fra den valgte hastighetsprofilen. Profilen kan nullstilles igjen (Reset). Trykk på knappen for å se tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å koble inn (krysset av) eller koble ut (ikke krysset av) automatisk omkjøring ved kø med TMC. 23

24 Velge rutealternativerg Veivisnin Trykk på symbolet for å tillate (krysset av) eller unngå (ikke krysset av) motorveier. Trykk på symbolet for å tillate (krysset av) eller unngå (ikke krysset av) bomveier. Trykk på symbolet for å tillate (krysset av) eller unngå (ikke krysset av) ferger. Trykk på knappen. Side to i menyen Trykk på symbolet for å tillate (krysset av) eller unngå (ikke krysset av) tunneler. Trykk på symbolet for å tillate (krysset av) eller unngå (ikke krysset av) sesongveier. Sesongveier er veier som stenges på spesielle årstider, for eksempel ved snø. Trykk på symbolet for å stille inn forholdet mellom kort og rask optimalt for rutetypen. Trykk på denne knappen for å gå ut av menyen. Veivisning Starte veivisning Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Hvis du legger inn enda en destinasjon mens en veivisning er aktiv og starter veivisningen igjen, har du to muligheter: Du kan legge til destinasjonen som etappemål. Ruten blir da beregnet på nytt, og du kjører først til etappemålet. Du kan også starte en ny veivisning til destinasjonen du har lagt inn. Den såkalte "Carsor" angir posisjonen din. Kompass: Viser alltid i retning nord (for orientering) Ruten beregnes med de innstillingene for ruteberegning. (Kap. "Velge rutealternativer") Destinasjonene som skrives inn, lagres automatisk i Siste destinasjoner. 24

25 Veivisning Arbeide med kartet Forstyrret GPS-mottak På kartet angir symbolet at det ikke mottas godt nok GPS-signal. Hvis du nå starter en veivisning, beregner Lucca ruten ut fra den siste kjente posisjonen. Hvis du befinner deg i et lukket rom, må du gå ut i friluft. Lucca er avhengig av mest mulig fri loddrett sikt mot himmelen. Hvis GPS-mottaket blir forstyrret i lengre tid under navigering, stoppes veivisningen. Så snart mottaket er opprettet igjen registrerer Lucca automatisk om posisjonen har endret seg, og beregner eventuelt ruten på nytt. Nå kan du fortsette med veivisning som før. Avslutte veivisningen Trykk på et tilfeldig sted på kartet. Tilleggsmenyen Route Guidance Options (Veivisningsalternativer) Trykk på symbolet for å avslutte veivisningen. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på Yes (Ja), for å avslutte veivisningen. Kartet Trykk på No (Nei) for å fortsette veivisningen. Når du kommer frem til destinasjonen Når du kommer frem til destinasjonen, får du en melding om dette. På kartet vises bare den aktuelle posisjonen din. Arbeide med kartet Vise kartet Trykk på symbolet i hovedmenyen til Lucca. Gå fra menyen Navigation (Navigering) til kartvisningen: Trykk på knappen. Forskyve og forstørre/forminske kartet For å se det ønskede destinasjonsområdet på kartet kan du forskyve kartutsnittet og forminske/forstørre kartet. Trykk på et av symbolene for å forminske eller forstørre kartet. Trykk på kartet, og skyv det i ønsket retning. Trykk på knappen for å gå tilbake til den aktuelle posisjonen din. Trykke i kartet Trykk på et sted (gaten eller spesialdestinasjonen) på kartet. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å bruke stedet som destinasjon. Veivisningen starter. Hvis du trykker et sted på kartet under veivisningen, vises en tilleggsmeny med ytterligere funksjoner. Les kapitlet "Flere funksjoner under veivisning". Trykk på symbolet for å lagre stedet og senere bruke det som destinasjon. Tastaturet 25

26 Arbeide med kartet Skriv inn navnet på destinasjonen, og trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. (Kap. "Administrere destinasjoner") Knapper I kartvisningen har du følgende knapper: Trykk på symbolet for å komme til menyen Navigation (Navigering). Trykk på symbolet for å komme til menyen Map Settings (Kartinnstillinger). Foreta kartinnstillinger Trykk på symbolet i kartvisningen. Menyen Map Settings (Kartinnstillinger) Trykk på symbolet for å skifte mellom dag- og nattvisning eller aktivere den automatiske innstillingen. Hvis du aktiverer den automatiske innstillingen, skifter Lucca automatisk til dag- eller nattmodus når lysforholdene endres. Lyssensorens følsomhet kan reguleres (kap. "Konfigurere Lucca", "Enhetsinnstillinger"). / Trykk på symbolet for å skifte mellom 2D- og 3Dvisning. / Trykk på symbolet for å veksle kartorientering, mellom kjøreretning og nordretning. Trykk på symbolet for å endre innstillingene for fartsgrensen: Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) hastighetsvarsling på kartet. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller koble ut (ikke krysset av) varsellyden. Trykk på symbolet for å stille inn en toleranseverdi for hastighetsvarslingen. Varsling utløses først etter at toleranseverdien er overskredet. Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) spesialdestinasjoner. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller slå av (ikke krysset av) automatisk zooming. Automatisk zooming betyr at Lucca tilpasser kartets målestokk optimalt til kjøresituasjonen under veivisning. Hvis du nærmer deg en handling, forstørrer Lucca visningen, slik at du for eksempel kan forberede deg godt på neste veikryss. Hvis neste handling er lengre unna, forminskes visningen, slik at du kan følge godt med på hvordan veien går. Trykk på knappen. Side to i menyen Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) høyde og hastighet på kartet. Ved veivisning med flere etappemål vises tiden og avstanden til neste etappemål på kartet. Trykk på symbolet for også å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) tiden og avstanden til siste destinasjon. Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) avstanden til spesialdestinasjoner. Avstanden vises bare for spesialdestinasjoner langs ruten og bare på motorveier. / Trykk på symbolet for å skifte mellom visning av ankomsttid og restkjøretid (reisetid). 26

27 Talemeldinger under veivisning Kartvisning under veivisning Talemeldinger under veivisning Lucca støtter veivisningen med kjøreanbefalinger i form av talemeldinger og angir avkjøringssteder i tide. I den forbindelse gir det deg også navnet på hovedveier og motorveier. I innstillingene kan du aktivere og deaktivere talemeldingene for navigeringen (kap. "Konfigurere Lucca", "Innstillinger for navigering"). Volumet kan bare endres når talemeldingen er aktiv. Trykk på knappen VOL - eller VOL + under en talemelding for å endre volumet på talemeldingene. Trykk på feltet nede på displayet for å gjenta den siste talemeldingen. Kartvisning under veivisning Når du navigerer, vises ulike former for navigeringshjelp og ruteinformasjon i kartvisningen. Obs! Informasjonen på digitale veikart kan være feil på grunn av kortvarige endringer (veiarbeid osv.)! Tilleggsinformasjon, f.eks. fartsgrenser, kan bare vises hvis den finnes på kartmaterialet. Trafikksituasjonen og skiltmerkingen på stedet har prioritet over informasjonen i Lucca. Navigeringshjelp Følgende former for navigeringshjelp vises på kartet: Den såkalte "Carsor" angir posisjonen din. Kompass: Viser alltid i retning nord (for orientering) Felt oppe: navnet på den neste gaten Felt nede: navnet på den aktuelle gaten Handlingspil: Neste handling og avstand til denne En søyle vises når du nærmer deg stedet for den neste handlingen: Jo færre gule segmenter som vises, desto nærmere er du stedet for den neste handlingen. Talemelding er aktivert. Talemelding er deaktivert (dempet). Når du trykker kort på symbolet, aktiveres talemelding igjen. 27

28 Kartvisning under veivisning Flere funksjoner under veivisning Ruteinformasjon I den nederste linjen på displayet vises som standard følgende ruteinformasjon: Avstand som gjenstår til destinasjonen. Estimert ankomsttid Istedenfor ankomsttiden kan du også se restkjøretiden. Under veivisning med flere etappemål vises ruteinformasjonen for det neste etappemålet. Dessuten kan avstanden og tiden til den siste destinasjonen Les om innstillingene under "Kartinnstillinger" i kapitlet "Arbeide med kartet". Fartsgrense Til venstre på kartet vises fartsgrensen. Flere funksjoner under veivisning Forutsetning: Veivisning Rutesimulering (demo) Trykk kort et sted på kartet for å vise tilleggsfunksjonene. Tilleggsmenyen Route Guidance Options (Veivisningsalternativer) Denne informasjonen vises bare hvis den er aktivert i navigeringsinnstillingene. (Kap. "Arbeide med kartet", "Foreta kartinnstillinger") Disse funksjonene står nå til din disposisjon: Legge inn en sperre Avbryte veivisning Hoppe over neste destinasjon Vise informasjon om destinasjonen Vise ruteliste Legge inn en sperre Under veivisningen kan du sperre strekningsdelen som ligger foran deg. En alternativ rute blir beregnet, slik at den sperrede strekningen omkjøres. Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Menyen Traffic Jam Ahead (Kø lenger fremme) I denne menyen kan du velge lengden på sperringen. Start fra posisjonen du befinner deg i. Trykk på knappene for å taste inn lengden på sperringen. 28

29 Flere funksjoner under veivisning Trykk på knappen OK. Ruten beregnes på nytt og du kjører rundt den sperrede delstrekningen. Symbolet markerer sperringen. Den! sperrede strekningen er merket med rødt. Deaktivere sperringen: Trykk på symbolet i tilleggsmenyen (avkryssingen viser at det er lagt inn en sperring). En forespørsel vises på skjermen. Trykk på Yes (Ja) for å slette sperringen. Ruten blir beregnet på nytt. - Eller - Trykk på No (Nei) for ikke å slette sperringen. Vise informasjon om destinasjonen Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Destinasjonsadressen med informasjon om avstand og ankomst- hhv. restkjøretid Destinasjonen kan vises på kartet: Trykk på knappen Show In Map (Vis på kartet). Trykk på symbolet for å gå ut av kartvisningen igjen. Vise ruteliste Du kan få frem en ruteliste for å få oversikt over strekningen. Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. Rutelisten Avbryte veivisning Trykk på symbolet i tilleggsmenyen. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på Yes (Ja), for å avslutte veivisningen. Kartet Trykk på No (Nei) for å fortsette veivisningen. Hoppe over neste destinasjon Forutsetning: Turplanlegging (rute med minst ett etappemål) Trykk på symbolet i tilleggsmenyen for å hoppe over det neste etappemålet. Ruten beregnes på nytt, og du kjører til det neste etappemålet. Trykk på knappene for å bla i rutelisten. Trykk på symbolet for å gå ut av rutelisten igjen. 29

30 TMC-funksjon TMC-funksjon TMC (Traffic Message Channel) forsyner Lucca med trafikkmeldinger. Disse meldingene sendes fra radiosendere ved hjelp av RDS-signal (RDS = Radio Data System). Lucca kan ta de mottatte trafikkmeldingene med i ruteberegningen og bruke dem til å beregne en alternativ rute hvis det er trafikkproblemer. Symbolet angir trafikkproblemer. De berørte strekningene merkes med rødt, hhv,! grått utenfor ruten din. TMC er tilgjengelig i følgende land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Koble til TMC-antennen Koble TMC-antennen som følger med, til TMCantenneinngangen på Lucca. Fest TMC-antennen ved hjelp av sugekoppene mest mulig parallelt med dashbordet Lucca kan nå motta tilgjengelige trafikkmeldinger. Lucca søker alltid automatisk etter en TMCsender. Hvis mottakskvaliteten blir dårligere, søker den straks etter en annen sender. Søke etter TMC-stasjon Lucca stiller automatisk inn på nærmeste TMCstasjon som kan tas inn. Du kan også søke etter ønsket TMC-stasjon. Trykk på knappen i menyen TMC Messages (TMC-meldinger). TMC-stasjonssøk starter. Vise trafikkmeldinger Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Trafikkmeldinger vises i en liste. Trykk på knappene for å veksle mellom meldingene. Trykk på knappen Show Message (Vis melding) for å se alt innholdet i en melding. Slå på automatisk omkjøring ved kø Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Routing options (Rutealternativer) Trykk på symbolet for å koble inn (krysset av) eller koble ut (ikke krysset av) automatisk omkjøring ved kø. 30

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 max Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk Juni 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer