Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk"

Transkript

1 Brukerhåndbok NAVIGON Norsk August 2007

2 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra NAVIGON AG er det ikke for noe formål tillatt å kopiere eller formidle hele eller deler av dette dokumentet, verken elektronisk, mekanisk eller på annen måte. Alle tekniske opplysninger, tegninger osv. omfattes av loven om opphavsrett. 2007, NAVIGON AG Med enerett.

3 Innhold 1 Innledning Om denne håndboken Konvensjoner Symboler Juridisk informasjon Garanti Varemerker Kundeservice Før du begynner Leveranse Beskrivelse av NAVIGON Ta i bruk NAVIGON Før første gangs bruk Registrere navigasjonssystemet Ta i bruk navigasjonsenheten Annet Navigasjon med GPS Viktige sikkerhetsopplysninger Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Sikkerhetsanvisninger for navigasjonsenheten Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil Betjening av navigasjons- programmet Lydstyrke Informasjon Skjermtastatur Lister Alternativer Menyer Passordbeskyttelse Aktivere passordbeskyttelse Endre passord Oppheve passordbeskyttelse...20 Brukerhåndbok Innhold III

4 4.4 Slå på NAVIGON Har du glemt passordet? Navigasjon Starte NAVIGON Initialisere GPS-mottakeren Oppgi en ny destinasjon Oppgi destinasjonsland Destinasjonsadresse Spesialdestinasjon Spesialdestinasjoner i snarveier Informasjon om destinasjonen Velge en lagret destinasjon Siste destinasjoner Favoritter Navigere hjem Velge destinasjon på kartet Starte navigasjonen Administrere destinasjoner Lagre destinasjoner Definere destinasjon som hjemmeadresse Ruter med etapper Ruteplanlegging Oppgi startpunkt Oppgi rutepunkter Behandle rutepunkter Administrere ruter Lagre rute Hente rute Navigasjon Beregne og vise rute Simulere ruten Starte navigasjonen Alternativer Bruke kartet Kartmaterial...37 IV Innhold Brukerhåndbok

5 9.2 Kart i modus Oversikt Kart i modus Navigasjon Kart i modus Søk destinasjon Bruke kartet i modus Søk destinasjon Nyttige funksjoner GPS-status, lagre nåværende posisjon Veibeskrivelse Sperre rutestrekninger Oppheve sperrer og bruke opprinnelig rute TMC (Trafikkmeldinger) Vise trafikkmeldinger TMC-innstillinger Loggbok Konfigurere NAVIGON Vedlegg Tekniske data Varemerke og serienummer Samsvarserklæring Stikkordfortegnelse...51 Brukerhåndbok Innhold V

6 1 Innledning 1.1 Om denne håndboken Konvensjoner For å gjøre håndboken tydeligere og lettere å lese, brukes følgende måter å skrive ting på: Halvfet og kursiv: SMÅ MAJUSKLER: Halvfet: Understreket: Egennavn, firma- og produktbetegnelser. Navn på vinduer og dialogbokser. Fremheving av viktige tekststeder. Betegnelse på skjermknapper, inntastingsfelter og andre skjermelementer Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstavsnitt: Råd og tips om bruken av programvaren Mer informasjon Advarsler 1.2 Juridisk informasjon Garanti Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. NAVIGON AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i fremtiden Innledning

7 1.2.2 Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Windows og ActiveSync er varemerker for Microsoft Corporation. NAVIGON er et registrert varemerke som eies av NAVIGON AG. 1.3 Kundeservice Våre servicemedarbeidere kan nås på telefon eller e-post i mange land. Mer informasjon finner du på nettsidene til NAVIGON AG (www.navigon.com), klikk på "Service & Støtte". Kundeservice per telefon Tyskland Belgia Danmark Merk: Alle oppgitte priser refererer til samtaler fra fastnettet i det enkelte landet. For samtaler med mobiltelefon kan det gjelde andre priser. Telefon: Åpningstider: Mandag til lørdag fra til SET Pris: 0,14 /min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: 0,45 /min. + 0,05 /samtale Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Innledning - 7 -

8 Finland Frankrike Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til (Lokal tid) Pris: Avhengig av telefonselskap Storbritannia Italia Nederland Norge Østerrike Polen Telefon: Åpningstider: Mandag til lørdag fra til SET Pris: 0,225 /min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til (Lokal tid) Pris: 0,10 GBP/min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: 0,08 /min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: 0,30 /min. + 0,045 /samtale Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: 0,145 /min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Innledning

9 Portugal Sverige Sveits Spania Andre land Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Kl : 0,11 CHF/min. Kl : 0,09 CHF/min. Kl : 0,06 CHF/min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: 0,0966 /min. Telefon: Åpningstider: Mandag til fredag til SET Pris: Avhengig av telefonselskap Brukerstøtte via e-post Dansk: Tysk: Engelsk: Finsk: Fransk: Italiensk: Nederlandsk: Norsk: Svensk: Spansk: Polsk: Tsjekkisk: Slovakisk: Ungarsk: (bare på engelsk) Innledning - 9 -

10 2 Før du begynner 2.1 Leveranse Kontroller av leveransen er fullstendig. Hvis leveransen er ufullstendig, må du kontakte oss innen 14 dager etter kjøpet. Leveransen omfatter: Navigasjonsenhet NAVIGON Bilholder Billadekabel (12 V strømadapter til sigarettenner) med integrert TMC-antenne. SD-kort med programvare og navigasjonskart Installasjonsanvisning CD med håndbøker (PDF) 2.2 Beskrivelse av NAVIGON Lysdiode 2 Berøringsskjerm 3 Reset 4 Mini-USB-kontakt for billadekabel Før du begynner

11 5 Plass til SD-minnekort 6 På/Av/Standby 7 Kontakt til ekstern GPS-antenne 2.3 Ta i bruk NAVIGON Før første gangs bruk Lade opp batteriet Med NAVIGON følger det en billadekabel som forsyner navigasjonsenheten med strøm fra sigarettenneren. Billadekabelen kobles til mini-usb-kontakten NAVIGON på undersiden av OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere med spenning på 12 V. Koble billadekabelen til navigasjonsenheten og sigarettenneren. Lysdioden på NAVIGON lyser oransje mens ladingen pågår. Lysdioden lyser grønt når NAVIGON er ladet helt opp. Merk: Ved tomt batteri er ladetiden ca. 2-3 timer. Driftstiden til et fullt batteri er ca. 3 timer. Sette inn minnekort Sett det vedlagte minnekortet i enheten (se bilde). Skyv inn minnekortet til det knepper hørbart på plass. Før du begynner

12 2.3.2 Registrere navigasjonssystemet Vi anbefaler at du registrerer navigasjonssystemet NAVIGON på nettsiden til NAVIGON AG. Du oppnår dermed følgende fordeler: Du mottar informasjon om nye produkter hvis du ønsker dette. Du kan laste ned oppdateringsprogrammet NAVIGON fresh slik at du alltid kan holde navigasjonssystemet oppdatert. Du kan f.eks. kjøpe navigasjonskart over andre land på internett og overføre dem til navigasjonssystemet ved hjelp av NAVIGON fresh Ta i bruk navigasjonsenheten OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 14. Montere holderen Monter holderen som vist på bildet. Du trenger ingen verktøy. Feste holderen Før du begynner

13 1. Rengjør frontruten på det stedet du vil feste holderen. Ruten må være tørr, ren og fettfri. 2. Plasser den medfølgende holderen med sugekoppen mot frontruten. 3. Trykk hendelen på sugekoppen mot frontruten. Feste navigasjonsenheten til holderen Sett navigasjonsenheten i bilholderen ved først å skyve den inn i de nedre hakene og deretter vippe den lett bakover til festemekanismen knepper på plass. Forsyne navigasjonsenheten med strøm Koble billadekabelen til navigasjonsenheten og sigarettenneren. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere med spenning på 12 V. TMC-antenne NAVIGON har integrert TMC-mottaker. TMC-antennen er integrert i billadekabelen. Du trenger derfor ikke å koble til en egen TMC-antenne. Slå på navigasjonsenheten Trykk på tasten (På/Av/Standby) helt til skjermbildet vises Annet Ta ut minnekortet 1. Slå av navigasjonsenheten. Hold tasten (På/Av/Standby) inne i minst 6 sekunder. 2. Skyv forsiktig inn minnekortet til sperren løsner. Slå av navigasjonsenheten Du kan slå av navigasjonsenheten på to måter: Hviletilstand: Trykk kort på tasten (På/Av/Standby). Enheten bruker nå nesten ikke strøm. Når du slår på enheten igjen, vises skjermen slik den var før du slo den av. Før du begynner

14 Slå av: Hold tasten (På/Av/Standby) inne i minst 6 sekunder. Enheten bruker nå nesten ikke strøm. Når enheten slås på igjen, vises denne meldingen: "Vi gjør oppmerksom på at hvis anvisningene er i strid med trafikkreglene, må du følge trafikkreglene. Ikke betjen apparatet mens du kjører." Når du trykker på skjermknappen OK, åpnes HOVEDVINDU. 2.4 Navigasjon med GPS Systemet anvender til sammen 24 satellitter som kretser rundt Jorden og sender ut posisjon din og klokkeslettet ditt. GPS-mottakeren mottar disse dataene og beregner sin egen geografiske posisjon ut fra satelittenes ulike posisjons- og tidsangivelser. En tilstrekkelig eksakt posisjonsbestemmelse krever data fra minst tre satelitter. Med data fra 4 eller flere satelitter kan også høyden over havet beregnes. Posisjonen bestemmes med inntil 3 meters nøyaktighet. Når navigasjonssystemet har bestemt posisjonen din, kan denne posisjonen deretter brukes til å beregne veien. Kartmaterialet på navigasjonsenheten inneholder de geografiske koordinatene til alle digitalt registrerte spesialdestinasjoner, veier, gater, byer og steder. Dermed kan navigasjonsenheten beregne ruten fra et utgangspunkt til en destinasjon. Den nåværende posisjonen beregnes og vises på kartet hvert sekund. Dermed kan du se på kartet hvor du kjører. 2.5 Viktige sikkerhetsopplysninger For din egen skyld bør du lese nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og advarslene nedenfor før du tar i bruk navigasjonssystemet Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Navigasjonssystemet brukes på eget ansvar. OBS! Ikke bruk navigasjonssystemet i fart - dette kan føre til alvorlige ulykker! OBS! Du må bare se på skjermen når du befinner deg i en trygg trafikksituasjon! OBS! Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang fremfor anvisningene til navigasjonssystemet! Før du begynner

15 OBS! Navigasjonssystemets anvisninger må bare følges dersom forholdene og trafikkreglene tillater det! Navigasjonssystemet fører deg til målet selv om du blir nødt til å avvike fra den planlagte reiseruten. OBS! Kontroller alltid at holderen er festet og i riktig posisjon før du begynner å kjøre. Merk: Hvis du ikke forstår taleanvisningene eller ikke er sikker på hvor du skal i neste kryss, kan du raskt orientere deg ved å se på kartet eller pilene Sikkerhetsanvisninger for navigasjonsenheten OBS! Beskytt enheten mot fuktighet. Den er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. OBS! Ikke legg kabelen i nærheten av enheter og tilførselsledninger som har betydning for sikkerheten. OBS! Etter installasjonen må du kontrollere alle innretninger i bilen som har betydning for sikkerheten. OBS! Ta ut strømkontakten til navigasjonsenheten når du slår av tenningen. Enheten trekker strøm også i standby-modus, og dette kan føre til at batteriet tømmes. OBS! Åpne aldri dekselet til navigasjonsenheten. OBS! Utsett aldri navigasjonsenheten for sterk varme eller kulde. Dette kan skade enheten. OBS! Bruk bare den medfølgende batteriladeren eller en batterilader som er godkjent til bruk sammen med navigasjonsenheten. Koble batteriladeren til en egnet strømkilde. Spenningskravet finner du på batteriladeren og/eller forpakningen. Merk: Ikke brett kabelen, og sørg for at den ikke skades av skarpe gjenstander. Merk: Bruk bare fuktig klut ved rengjøring av navigasjonsenheten. Før du begynner

16 Merk: Ikke trekk i ledningen for å dra ut kontakten. Kabalen kan da skades. Merk: Lag en sikkerhetskopi av det medfølgende minnekortet. Merk: Minnekortet må være i enheten når du bruker navigasjonssystemet. Merk: Bruk bare SD- eller MMC-minnekort! Kontroller at kontaktene på minnekortet verken skades eller blir skitne Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil OBS! Fest holderen slik at den ikke forstyrrer sikten. OBS! Ikke fest holderen i funksjonsområdet til kollisjonsputen. OBS! Når du monterer holderen, må du sørge for at den ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko ved en eventuell ulykke. OBS! Ikke legg kabelen i nærheten av enheter og tilførselsledninger som har betydning for sikkerheten. OBS! Etter installasjonen må du kontrollere alle innretninger i bilen som har betydning for sikkerheten. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere med spenning på 12 V. 3 Betjening av navigasjonsprogrammet 3.1 Lydstyrke Lydstyrken på taleanvisningene i kan stilles inn mens du navigerer Betjening av navigasjonsprogrammet

17 Du har startet en navigasjon. Kartet er åpnet i modus Navigasjon eller i modus Søk destinasjon. 1. Trykk på skjermknappen Lydstyrke. Lydstyrkeskalaen åpnes. Den har tre knapper til innstilling av lydstyrken. Høyere, Lavere, Lyd på/av. 2. Trykk igjen på Lydstyrke. Lydstyrkeskalaen lukkes. 3.2 Informasjon GPS I øvre kant av skjermen finner du ulike symboler som viser informasjon. Symbolet GPS kan vise følgende informasjon om GPS-mottaket: Ingen GPS: Den integrerte GPS-mottakeren er ute av drift. Kontakt kundeservice hvis dette problemet ikke gir seg. Intet signal: Data mottas fra mindre enn 3 satelitter. Posisjonen kan ikke beregnes. GPS klar: Data mottas fra minst 3 satelitter. Posisjonen kan beregnes. Mer informasjon om GPS-status finner du i kapitlet "GPS-status" på side 43. Energi Retning Symbolet Energi viser følgende informasjon om det innebygde batteriet: Enheten drives av en ekstern strømkilde. Batteriet er i ferd med å lades. Enheten drives av eget batteri. Batteriet er tilstrekkelig ladet. Enheten drives av eget batteri. Batteriladningen er lav. Symbolet Retning viser i hvilken retning du beveger deg nå. Det kan angi disse himmelretningene: N, NO, O, SO, S, SW, W, NW. Betjening av navigasjonsprogrammet

18 TMC (Trafikkmeldinger) Innbygd i NAVIGON finnes en TMC-mottaker som forsyner navigasjonssystemet med aktuelle trafikkmeldinger. Systemet kan endre ruten ved behov, f.eks. for å unngå kø. Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når du befinner deg i et land der det sendes trafikkmeldinger via TMC. Dette gjelder ikke alle land. Symbolet TMC viser følgende informasjon om TMC-mottaket: Intet symbol: Ingen TMC-mottaker er tilkoblet, eller den tilkoblede eller integrerte TMC-mottakeren er ute av drift. Leter etter stasjon: TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. TMC klar: Trafikkmeldinger kan mottas. En beskrivelse av TMC-funksjonene finner du i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)" på side Skjermtastatur Et skjermtastatur vises på skjermen når det er nødvendig å legge inn tekst. Du kan bruke fingeren når du taster inn tegn på skjermtastaturet. Du kan bare skrive med store bokstaver. Ikke bruk spesialtegn og aksenter når du legger inn steds- eller gatenavn. Navigasjonssystemet utfyller disse tegnene automatisk for deg. Hvis du f.eks. søker etter "Ålesund", skriver du bare "ALESUND". Spesialtegn kan imidlertid være nyttige når du gir navn til lagrede destinasjoner og ruter. Spesielle taster legger inn et mellomrom sletter tegnet foran markøren. åpner talltastaturet. åpner bokstavtastaturet Betjening av navigasjonsprogrammet

19 3.4 Lister åpner spesialtegntastaturet. Når du har oppgitt et spesialtegn, vises bokstavtastaturet automatisk. Det vises ofte lister der du kan velge en innførsel. Dette skjer f.eks. når du oppgir en by eller et sted. Når du har oppgitt den første bokstaven, vises den største byen/stedet i det oppgitte landet som begynner med denne bokstaven. Når du oppgir den andre bokstaven, vises en liste som inneholder alle de byene eller stedene som begynner med de oppgitte bokstavene. Når du oppgir flere bokstaver, tilpasses listen til innførslene dine. Den inneholder alltid bare de innførslene som begynner med, eller inneholder, den oppgitte teksten. Jo flere bokstaver du oppgir, desto kortere blir listen. Med skjermknappene Opp og Ned kan du bla i listen. Hvis du vil overføre en innførsel, trykker du bare på selve innførselen. Listen lukkes når du har overført en innførsel. 3.5 Alternativer I mange vinduer finnes det alternativer som gir deg tilgang til flere funksjoner. En beskrivelse av alle tilgjengelige alternativer finner du i kapitlet "Alternativer" på side Menyer Mange skjermknapper inneholder en meny som åpnes når du trykker på den. Trykk på et menyvalg for å utføre funksjonen. Hvis du vil lukke menyen uten å utføre en funksjon, trykker du på den skjermknappen du åpnet menyen med. 4 Passordbeskyttelse Ved å opprette et passord kan du beskytte navigasjonsenheten mot urettmessig bruk. Passordbeskyttelse

20 Merk: Passordbeskyttelsen trer bare i kraft hvis navigasjonsenheten har vært slått helt av, f.eks. hvis tasten trykket inn i minst 6 sekunder. 4.1 Aktivere passordbeskyttelse 1. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Alternativer > Passordbeskyttelse i HOVEDVINDU. Vinduet NYTT PASSORD åpnes. 2. Oppgi et passord i feltet Nytt passord. (På/Av/Standby) har vært 3. Oppgi dette passordet en gang til i feltet Bekreft det nye passordet. 4. Trykk på Aktivere. Merk: Passordet må inneholde eksakt 4 tall. 4.2 Endre passord 1. Trykk Alternativer > Innstillinger > Alternativer > Passordbeskyttelse i HOVEDVINDU. Vinduet PASSORDBESKYTTELSE åpnes. 2. Oppgi passordet i feltet Passord. 3. Trykk på Endre passord. Vinduet NYTT PASSORD åpnes. 4. Oppgi et passord i feltet Nytt passord. 5. Oppgi dette passordet en gang til i feltet Bekreft det nye passordet. 6. Trykk på Aktivere. Merk: Det nye passordet må inneholde eksakt 4 tall. 4.3 Oppheve passordbeskyttelse 1. Trykk Alternativer > Innstillinger > Alternativer > Passordbeskyttelse i HOVEDVINDU. Vinduet PASSORDBESKYTTELSE åpnes. 2. Trykk på Alternativer > Slå av beskyttelsen. 3. Oppgi passordet i feltet Passord. 4. Trykk på Deaktiver Passordbeskyttelse

21 4.4 Slå på NAVIGON Trykk på (På/Av/Standby). Hvis passordbeskyttelsen er aktiv, åpnes vinduet PASSORDBESKYTTELSE. 2. Oppgi passordet. 3. Trykk på OK Har du glemt passordet? Gå frem slik hvis du har glemt passordet: 1. Trykk på Info. 2. Følg vejledningen på skærmen. 5 Navigasjon Navigasjonssystemet brukes på eget ansvar. OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 14. Problemer med GPS-mottaket Navigasjonen stanses hvis du har problemer med GPS-mottaket. Navigasjonsprogrammet er imidlertid fortsatt åpent. Når du igjen mottar GPS-signaler, oppdager navigasjonssystemet automatisk om du har forandret posisjonen din. Det blir dermed enkelt å fortsette navigasjonen. Når du kommer frem til destinasjonen Når du har nådd frem til den oppgitte destinasjonen, vises en melding om dette. På kartet vises nå bare den nåværende posisjonen din (oransje trekant). Navigasjon

22 5.1 Starte NAVIGON Slå på navigasjonsenheten. Hvis passordbeskyttelsen er aktiv, åpnes vinduet PASSORDBESKYTTELSE. 2. Oppgi passordet. 3. Trykk på OK. Når navigasjonsenheten har vært slått helt av, dvs. når tasten (På/Av/Standby) har vært trykket inn i minst 6 sekunder, vises alltid følgende melding ved oppstart: "Vi gjør oppmerksom på at hvis anvisningene er i strid med trafikkreglene, må du følge trafikkreglene. Ikke betjen apparatet mens du kjører." Når du har lest og forstått hele teksten, trykker du på OK. Hvis du ikke aksepterer denne instruksjonen, trykk på Avbryt for å avslutte navigasjonsprogrammet. HOVEDVINDU åpnes. Fra HOVEDVINDU får du tilgang til alle funksjonene i navigasjonsprogrammet Initialisere GPS-mottakeren Merk: Når du initialiserer den integrerte GPS-mottakeren for første gang, kan det ta opptil 20 minutter. Når du senere slår på navigasjonsenheten, starter GPS-mottaket i løpet av ett minutt. Hvis navigasjonsenheten ikke har vært slått på i over en uke, kan den neste initialiseringen ta opptil 10 minutter. Initialisering av GPS-mottakeren starter med en gang navigasjonsenheten slås på. Opp til høyre på skjermen ser du symbolet GPS. Når data fra minst 3 satelitter mottas, skifter symbolet til GPS klar. Merk: Hvis symbolet GPS viser innstillingen GPS klar før det har gått 20 minutter, så la for sikkerhets skyld navigasjonsenheten være slått på i ytterligere 15 minutter. Dermed sørger du for sikker drift. OBS! Hvis du forsyner navigasjonsenheten med strøm fra sigarettenneren, så trekk ut kontakten hvis du skal la bilen stå i lengre tid. GPS-mottakeren trekker strøm hele tiden og kan tømme bilbatteriet Navigasjon

23 Åpne hovedvinduet HOVEDVINDUET åpnes når navigasjonsprogrammet startes. Trykk på (Tilbake) hvis et annet vindu er åpent. Du kommer da tilbake til det forrige vinduet. Trykk på (Tilbake) helt til HOVEDVINDU åpnes. 5.2 Oppgi en ny destinasjon Nye destinasjoner er for NAVIGON alle destinasjoner som du ennå ikke har navigert til eller som du ikke har lagret. Her kan du oppgi en adresse, velge en spesialdestinasjon eller en destinasjon i snarveier. Når du oppgir en destinasjon for første gang, åpnes listen LAND PÅ KARTET. Trykk på det landet der destinasjonen ligger Oppgi destinasjonsland Over til høyre for det øverste inntastingsfeltet i vinduene ADRESSE, SPESIALDESTINASJON I EN BY og SPESIALDESTINASJON MED NASJONAL BETYDNING, finner du skjermknappen Land. Det viser landkoden til det landet der du for tiden kan oppgi destinasjoner. Hvis destinasjonen ligger i et annet land, gjør du slik: 1. Trykk på Land. Listen LAND PÅ KARTET åpnes. 2. Trykk på det landet der destinasjonen ligger. Listen LAND PÅ KARTET lukkes. Landkoden for destinasjonslandet vises på symbolet. Merk: Du kan bare velge land som helt eller delvis dekkes av det kartet du bruker Destinasjonsadresse 1. Trykk på Ny destinasjon > Angi adresse i HOVEDVINDU. Hvis du vil oppgi en adresse i USA eller Canada (og har valgt det tilsvarende kartet), åpnes menyen INNTASTINGSREKKEFØLGE. 1a Velg om du vil oppgi gate først og deretter sted (Gate først) eller sted først og deretter gate (By først). Navigasjon

24 Merk: Den følgende beskrivelsen forutsetter at du har valgt By først som rekkefølge når du oppgir adresser. Vinduet ADRESSE åpnes. 2. Oppgi destinasjonens navn eller postnummer. 3. Oppgi den veien du skal til. Du kan også oppgi navnet på et kjent sted, f.eks. "Olympiastadion" eller "Eiffeltårnet". 4. Oppgi gatenummeret. La feltet stå åpent hvis du ikke kjenner gatenummeret eller hvis du oppga et sted i forrige skritt. Hvis du ikke kjenner gatenummeret, men derimot navnet på en tverrgate i nærheten, så trykk på feltet Tverrgate og oppgi navnet på tverrgaten. Navigasjonssystemet beregner da en rute til gatekrysset. Merk: Du trenger heller ikke oppgi alle adressedataene. Hvis du bare oppgir navnet på byen, vil navigasjonsenheten beregne en rute til bysentrum. Hvis du bare oppgir byen og gaten, men verken gatenummeret eller tverrgaten, vil navigasjonsenheten beregne en rute til midten av den oppgitte gaten. 5. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. Merk: I kapitlet "Starte navigasjonen", side 29, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Spesialdestinasjon Spesialdestinasjoner, også kalt POI (Point Of Interest), er nyttige adresser som er kategorisert etter bestemte kriterier. Spesialdestinasjoner er blant annet flyplasser, fergehavner, restauranter, hoteller, bensinstasjoner, offentlige steder, leger, sykehus, kjøpesentra med mer. Spesialdestinasjoner kan vises gjennom et symbol på kartet. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Spesialdestinasjoner i HOVEDVINDU for å velge hvilke kategorier som skal vises på kartet. Spesialdestinasjon i nærheten Spesialdestinasjoner i nærheten er spesialdestinasjoner som ligger innenfor en bestemt radius av din nåværende posisjon. Du kan enkelt finne f.eks. den nærmeste bensinstasjonen, uansett hvor du befinner deg Navigasjon

25 Merk: GPS- mottaket må være godt nok til å bestemme posisjonen din. Symbolet (GPS klar) viser om GPS-mottaket er godt nok. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "GPS-status" på side 43. Merk: I snarveier har du tilgang til tre kategorier av spesialdestinasjoner i nærheten. Du kan raskt søke etter disse uten å gi flere opplysninger. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Spesialdestinasjoner i snarveier" på side Trykk på Ny destinasjon > Spesialdestinasjon > i nærheten i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON I NÆRHETEN åpnes. 2. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 3. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, sortert etter avstand. 4. Trykk på navnet på destinasjonen. 5. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. Informasjon om å starte navigasjonen finner du i kapitlet "Starte navigasjonen" på side 29. Les mer der. Spesialdestinasjon med nasjonal betydning Spesialdestinasjoner med nasjonal betydning er bl.a flyplasser, severdigheter, minnesmerker og større havner. Du kan finne f.eks. kjente severdigheter selv om du ikke vet på hvilket sted de er. 1. Trykk på Ny destinasjon > Spesialdestinasjon > i hele landet i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON MED NASJONAL BETYDNING åpnes. 2. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, alfabetisk sortert. 3. Trykk på navnet på destinasjonen. 4. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. Navigasjon

26 Informasjon om å starte navigasjonen finner du i kapitlet "Starte navigasjonen" på side 29. Les mer der. Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted kan være nyttige når du navigerer i en fremmed by. 1. Trykk på Ny destinasjon > Spesialdestinasjon > i en by/på et sted i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON I EN BY åpnes. 2. Oppgi destinasjonens navn eller postnummer. 3. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 4. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, alfabetisk sortert. 5. Trykk på navnet på destinasjonen. 6. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. Informasjon om å starte navigasjonen finner du i kapitlet "Starte navigasjonen" på side 29. Les mer der Spesialdestinasjoner i snarveier I snarveier har du tilgang til tre kategorier av spesialdestinasjoner. Du kan raskt og uten å gi nye opplysninger liste opp destinasjoner i nærheten som passer til en av disse kategoriene. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Spesialdestinasjoner i HOVEDVINDU for å velge hvilke kategorier du skal ha tilgang til i snarveier. Merk: GPS- mottaket må være godt nok til å bestemme posisjonen din. Symbolet (GPS klar) viser om GPS-mottaket er godt nok. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "GPS-status" på side Trykk på Ny destinasjon i HOVEDVINDU. Menyen NY DESTINASJON åpnes Navigasjon

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer