Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. MobileNavigator 5"

Transkript

1 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert april 2005

2 Ansvarlig utgiver NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D Würzburg Servicetelefon: (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du ringer fra. Kostnadene refererer til samtaler fra fastnettet i det henholdsvise landet.) Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra MEDION AG er det ikke tillatt å kopiere eller formidle verken hele eller deler av dette dokumentet, uavhengig av om dette skjer elektronisk eller mekanisk eller på annen måte. Alle tekniske opplysninger, tegninger osv. omfattes av loven om opphavsrett. Copyright 2005, NAVIGON GmbH Med enerett.

3 Innhold 1 Innledning Finne fram i håndboken Garanti Brukerstøtte Varemerker Før du begynner Installere programvaren Gjenopprette innholdet i minnekortet Installere maskinvaren Feste og koble til lomme-pc Feste og koble til GPS-mottakeren Bluetooth-modul TMC-modul Initialisere GPS-mottakeren og TMC-modulen Hvordan navigasjonssystemet virker Viktige sikkerhetsopplysninger Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Sikkerhetsanvisninger for GPS-mottakeren Sikkerhetsanvisninger for bruk i motorkjøretøy Betjening av navigasjonsprogramvaren Knapper på lomme-pc-en Skjermtastatur Bruke skrivemaskintastaturet Bruke det vanlige tastaturet Bruke mobiltelefontastaturet Knapper Knapper med skrift Lister Brukermoduser To brukermoduser Skifte brukermodus Standardmodus Utvidet modus Navigasjon Generelt om navigering Starte MobileNavigator Utvidet modus Standardmodus Angi en destinasjon Legge inn adresse til destinasjon Velge spesialdestinasjon Brukerhåndbok Innhold i

4 5.3.3 Bruke kontakter Hente destinasjon fra kartet Hente destinasjon fra Favoritter Hente en av de sist angitte destinasjonene Bruke hjemmeadresse Talekommando Administrere destinasjoner Lagre destinasjon Lagre talekommando Endre destinasjonsnavn Slette destinasjon Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper) Angi etappemål Behandle, lagre og administrere ruter Beregne rute Vise ruten på kartet Simulere en rute Starte navigasjonen Kart egenskaper og bruksmuligheter Velge kart Bruke kartet Kartvisning mens du navigerer Vise tilleggsinformasjon på kartet Nyttige funksjoner mens du navigerer Legge inn etappemål Kjøre til neste destinasjon Sperre veistrekninger Bruke TMC-funksjonene Føre loggbok Konfigurere MobileNavigator Innstillinger Brukermodus Kartinformasjon Ruteinformasjon Retningsinformasjon Fartsbegrensinger Lydstyrke Skjermvalg Automodus Rutealternativer Loggbok Tastatur Ruteplanlegging Format GPS TMC Hjemmeadresse Radiodemping Produktinformasjon ii Innhold Brukerhåndbok

5 9 Vedlegg Vedlegg A: Oppgradere GPS-mottakeren Montere TMC-modul Montere Bluetooth-modul Vedlegg B: Problemløsninger Systemets ytelse GPS-mottaker Ordforklaringer Stikkordfortegnelse

6

7 1 Innledning I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 1.1 Finne fram i håndboken Side Garanti Side Brukerstøtte Side Varemerker Side 7 Innledning - 5 -

8 1.1 Finne fram i håndboken Finne informasjon raskt Håndboken inneholder følgende elementer som gjør det enklere å finne fram i den: Nederst på hver side i håndboken står det hvilket kapittel og hvilket avsnitt du til enhver tid befinner deg i. Bakerst i håndboken finner du en ordliste med forklaringer av faguttrykk. Bakerst i håndboken finner du også en stikkordfortegnelse med sidehenvisninger. Dette gjør det enkelt å lete etter informasjon om spesifikke emner. Konvensjoner I denne håndboken brukes ulike typografiske og grafiske elementer for å framheve viktig informasjon og gjøre det enklere å bruke håndboken. Skrift halvfet halvfet og kursiv SMÅ MAJUSKLER Kursiv og understreking Knapper, felt og visuelle elementer i programvaren. Framheving av advarsler og anvisninger. Beskyttede egennavn. Navn på vinduer og dialogbokser. Navn på den brukermodusen det aktuelle avsnittet gjelder for. Avsnitt som ikke gjelder den brukermodusen du jobber i, behøver du ikke å lese. Symbol Utnyttelsesgrad Dette symbolet markerer anvisninger og tips som gjør det enklere å bruke MobileNavigator. Dette symbolet henviser til steder i håndboken der du finner mer informasjon om samme eller et beslektet emne. Dette symbolet advarer deg mot risiko for personskader eller materielle skader Finne fram i håndboken

9 1.2 Garanti Begrensning av garantien Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. NAVIGON GmbH frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i framtiden. 1.3 Brukerstøtte Trenger du hjelp? Servicetelefonen er betjent mandag til fredag fra kl til Du kan ringe vår servicetelefon på følgende nummer Servicetelefon for kunder: (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du ringer fra. Kostnadene refererer til samtaler fra fastnettet i det henholdsvise landet.) Servicefaks: (Faxgebyr avhengig av lokal nettleverandør.) Mer informasjon finner du også på nettsidene til NAVIGON GmbH, klikk på "Support". 1.4 Varemerker Registrerte varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Windows og ActiveSync er varemerker for Microsoft Corporation. Innledning - 7 -

10

11 2 Før du begynner I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 2.1 Installere programvaren Side 10 Gjenopprette innholdet i minnekortet 2.2 Installere maskinvaren Side 10 Feste og koble til lomme-pc Feste og koble til GPS-mottakeren Bluetooth-modul TMC-modul Initialisere GPS-mottakeren og TMC-modulen 2.3 Hvordan navigasjonssystemet virker Side Viktige sikkerhetsopplysninger Side 16 Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Sikkerhetsanvisninger for GPS-mottakeren Sikkerhetsanvisninger for bruk i motorkjøretøy Brukerhåndbok Innhold 9

12 2.1 Installere programvaren Slik installerer du programvaren på PDA-en I den medfølgende hurtigveiledningen finner du en utførlig beskrivelse av hvordan programvaren installeres. Dessuten finnes det et Installer-Tool på MobileNavigator DVD-ROM 1 som veileder deg gjennom installeringen av programvaren og overføringen av kart til et minnekort. Merk: ActiveSync må være installert på PC-en og lomme-pc-en din. Les også bruksanvisningen for lomme-pc-en. Gå fram som følger: 1. Koble lomme-pc-en til datamaskinen med ActiveSync. 2. Sett inn MobileNavigator DVD-ROM 1 i DVD-spilleren. 3. Installer-Tool starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. Merk: Hvis Installer-Tool ikke starter automatisk, åpner du Windows Explorer. Finn fram til DVD-stasjonen, åpne den og dobbelklikk på filen "Setup.exe" Gjenopprette innholdet i minnekortet Slik gjenoppretter du innholdet på minnekortet Koble lomme-pc-en til datamaskinen med ActiveSync. 2. Sett inn MobileNavigator DVD-ROM 1 i DVD-spilleren. 3. Installer-Tool starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. Merk: Hvis Installer-Tool ikke starter automatisk, åpner du Windows Explorer. Finn fram til DVD-stasjonen, åpne den og dobbelklikk på filen "Setup.exe". 2.2 Installere maskinvaren Oversikt Før du kan begynne å bruke navigasjonssystemet, må lomme- PC-holderen og GPS-mottakeren monteres i bilen. Deretter må GPS-mottakeren og eventuelt TMC-modulen initialiseres. Merk: Dersom holderen og lomme-pc-adapteren ikke følger med i pakken, kan begge kjøpes via vår serviceavdeling, nettbutikken vår eller i faghandelen Installere programvaren

13 2.2.1 Feste og koble til lomme-pc OBS! Fest holderen til lomme-pc-en på frontruten i bilen slik at den ikke hindrer sikten. Slik kobler du til lomme-pc-en Forbind bilholderen med svanehalsholderen. Merk: Ta hensyn til påskriften på svanehalsholderen. Pilen med påskriften close skal peke i festeretningen. Forbindelsen skal kneppe hørbart på plass. 2. Fest holderen med sugekoppen til sugekopp-platen (eller direkte på frontruten) og trykk hendelen på sugekoppen ned. 3. Plasser lomme-pc-en sikkert i bilholderen. 4. Stikk inn adapteren på undersiden av lomme-pc-en. Før du begynner

14 2.2.2 Feste og koble til GPS-mottakeren OBS! Fest GPS-mottakeren slik at den ikke er i veien eller hindrer sikten. Slik kobler du til GPS-mottakeren Legg GPS-mottakeren flatt under frontruten på dashbordet, så langt fram det går an. Merk: Mottaket av GPS-signaler kan forstyrres av en frontrute med oppvarming eller metallisert glass. I slike tilfeller bør du bruke en utvendig antenne. Du kan bestille utvendig antenne fra vår serviceavdeling, nettbutikken vår eller i faghandelen. 2. Stikk kabelen fra GPS-mottakeren inn i boksen som forbinder mottakeren med lomme-pc-en og strømforsyningen. 3. Sett inn strømkontakten i sigarettenneren. 4. Slå på GPS-mottakeren Bluetooth-modul Bluetooth-modul Hvis du har anskaffet Bluetooth-modulen sammen med GPSmottakeren, er den allerede montert. Under installasjonen ble den også initialisert. Hvis du har kjøpt Bluetooth-modulen senere, får du fram som beskrevet i kapitlet "Montere Bluetooth-modul" på side TMC-modul TMC-modul Hvis du har anskaffet TMC-modulen sammen med GPSmottakeren, er den allerede montert. Under installasjonen ble den også initialisert. Hvis du har kjøpt TMC-modulen senere, får du fram som beskrevet i kapitlet "Montere TMC-modul" på side Installere maskinvaren

15 2.2.5 Initialisere GPS-mottakeren og TMC-modulen Initialisere TMC Initialiseringen av TMC-modulen startes automatisk. I løpet av få sekunder skifter TMC-symbolet på lomme-pc-en fra Ingen TMC til Leter etter stasjon og til slutt til TMC klar. Ingen TMC Leter etter stasjon TMC klar Merk: Hvis TMC-symbolet Ingen TMC vises, er enten TMCmodulen ikke riktig koblet til eller GPS-mottakeren ikke korrekt tilkoblet. TMC-symbolet Ingen TMC vises også hvis det er ikke er noen TMC-modul koblet til navigasjonssystemet. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan TMC-modulen virker i kapitlet "Bruke TMC-funksjonene" på side 102. Initialisere GPS Initialiseringen av GPS-mottakeren startes automatisk. I løpet av 15 sekunder skifter GPS-symbolet på lomme-pc-en fra Ingen GPS til Intet signal. Når mottakeren tar inn signal fra mer enn 3 satellitter, skifter GPS-symbolet til GPS klar. Ingen GPS Intet signal GPS klar Dette kan ta inntil 20 minutter. Hvis GPS-signalet skifter til grønt raskere enn det, bør du for sikkerhets skyld la mottakeren være koblet til strøm i minst 15 minutter. Dette er for å sikre pålitelig drift av mottakeren. Hvis det er angitt mer enn 3 satellittsignaler etter 20 minutter, er initialiseringen fullført. Før du begynner

16 Merk: Du behøver bare å gjennomføre initialiseringen én gang. Ved senere bruk vil GPS-mottakeren være klar til bruk etter ca. 1 minutt. Merk: Første gang du bruker GPS-mottakeren, bør du la den være koblet til strøm i minst 2 timer, slik at batteriet blir fulladet. Merk: Hvis det er mer enn en uke siden GPS-mottakeren ble brukt sist, kan det være nødvendig med en ny initialisering. I slike tilfeller er mottakeren imidlertid klar til bruk senest etter 10 minutter. OBS! Ta ut strømkontakten til GPS-mottakeren når du slår av tenningen. Mottakeren trekker strøm hele tiden og kan tømme bilbatteriet. En utførlig beskrivelse av hvordan GPS-mottakeren virker, finner du i kapitlene "Knapper" på side Installere maskinvaren

17 2.3 Hvordan navigasjonssystemet virker MobileNavigator Slik virker GPS Navigasjon med GPS Trafikkmeldinger med TMC Slik virker TMC Den tiden er nå forbi da du måtte sitte bøyd over kartene for møysommelig å finne den riktige veien. Nå fører navigasjonssystemet MobileNavigator deg raskt og pålitelig fram, uten store og uhåndterlige kart. Global Positioning System (GPS) ble utviklet av det amerikanske forsvaret på 70-tallet. Formålet var da styring av våpen. Systemet anvender til sammen 24 satellitter som kretser rundt Jorden og sender ut signaler. GPS-mottakeren fanger opp disse signalene og beregner avstanden til de enkelte satellittene på grunnlag av differanser i signalenes løpetid. Dermed kan den også beregne sin egen geografiske posisjon. For å bestemme lengde- og breddegrad trengs det signal fra minst tre satellitter. Med et fjerde signal kan også høyden beregnes. Posisjonen bestemmes med 3 meters nøyaktighet. Kartene som medfølger, inneholder også de geografiske koordinatene til spesialdestinasjonene, veiene og stedene/byene som er med på dem. Dermed kan navigasjonssystemet beregne ruten fra et utgangspunkt til et punkt på kartet. Hvis navigasjonssystemet tar inn signaler fra minst 3 satellitter, kan det bestemme posisjonen din og vise den på kartet. Denne posisjonen kan da tjene som utgangspunkt for å beregne en rute. Posisjonen din blir oppdatert på kartet en gang i sekundet. Dermed kan du følge med på hvor du er på kartet. Traffic Message Channel (TMC), som er tilgjengelig som tilleggsutstyr, forsyner navigasjonssystemet med trafikkmeldinger. Dette skjer ved hjelp av en spesiell GPSmottaker med integrert TMC-enhet som tar inn trafikkmeldinger fra radiostasjonene. Traffic Message Channel, eller TMC, er en europeisk standard som alle radiostasjoner kan bruke, og som sendes sammen med RDS-signalet (RDS = Radio Data System) til fra en radiostasjon. Trafikksituasjonen på en del motorveier og større veier overvåkes av køsensorer eller køvarslere og politiet. Disse trafikkopplysningene sendes til veitrafikksentralene, som behandler dem og formidler dem videre til radiostasjonene. Derfra sendes opplysningene direkte via TMC. TMC-mottakeren filtrerer ut de digitale trafikkopplysningene i RDS-signalet og sender dem videre til navigasjonssystemet. På kartet vises så aktuelle trafikkhindringer (f.eks. veiarbeider eller kø) grafisk og i en liste. Trafikkmeldingene som kommer inn, kan tas hensyn til når systemet skal beregne en rute. Hvis det hender noe på den ruten som er beregnet, kan systemet bruke informasjonen til å beregne en alternativ rute (omkjøring). På denne måten kan MobileNavigator navigere dynamisk og tilpasse seg den aktuelle trafikksituasjonen. Før du begynner

18 2.4 Viktige sikkerhetsopplysninger OBS! For din egen skyld bør du lese nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og advarslene nedenfor før du tar i bruk navigasjonssystemet Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen MobileNavigator brukes på eget ansvar. OBS! Ikke bruk navigasjonssystemet i fart dette kan føre til alvorlige ulykker! OBS! Du må bare se på skjermen når du befinner deg i en trygg trafikksituasjon! OBS! Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang framfor anvisningene til navigasjonssystemet. OBS! Anvisningene til MobileNavigator må bare følges dersom forholdene og trafikkreglene tillater det! MobileNavigator fører deg til målet selv om du blir nødt til å avvike fra den planlagte reiseruten. Merk: Det lønner seg å planlegge reiseruten før du begynner å kjøre. Hvis du ønsker å legge inn en ny rute underveis, bør du kjøre til nærmeste parkerings- eller rasteplass! Merk: Hvis du ikke forstår taleanvisningene eller ikke er sikker på hvor du skal i neste kryss, kan du raskt orientere deg ved å se på kartet eller pilene Viktige sikkerhetsopplysninger

19 2.4.2 Sikkerhetsanvisninger for GPS-mottakeren OBS! Ikke utsett GPS-mottakeren for vann den er ikke vanntett. OBS! Ikke legg kabelen rett i nærheten av enheter og ledninger som har en sikkerhetsfunksjon. OBS! Etter monteringen bør du kontrollere at alle sikkerhetsanordninger i bilen virker. OBS! Ta ut strømkontakten til GPS-mottakeren når du slår av tenningen. Mottakeren trekker strøm hele tiden og kan tømme bilbatteriet. OBS! Fest GPS-mottakeren slik at den ikke er i veien eller hindrer sikten. Merk: Ikke lakker GPS-mottakeren. Dette kan forringe mottaket av satellittsignaler. Merk: Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler. Bruk bare en fuktig klut som ikke loer. Ellers kan huset til GPS-mottakeren bli skadet. Merk: Ikke trekk i ledningen for å dra ut kontakten. Dette kan resultere i skader på ledningen! Merk: Ikke brett kabelen. Sørg for at den ikke kan bli skadet av gjenstander med skarpe kanter Sikkerhetsanvisninger for bruk i motorkjøretøy OBS! Ikke fest holderen til MobileNavigator i funksjonsområdet til kollisjonsputen. OBS! Når du monterer holderen, må du sørge for at den ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko ved en eventuell ulykke. Før du begynner

20

21 3 Betjening av navigasjonsprogramvaren I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 3.1 Knapper på lomme-pc-en Side Skjermtastatur Side 20 Bruke skrivemaskintastaturet Bruke det vanlige tastaturet Bruke mobiltelefontastaturet 3.3 Knapper Side 24 Knapper med skrift 3.4 Lister Side 27 Betjening av navigasjonsprogramvaren

22 3.1 Knapper på lomme-pc-en Angi knappenes funksjoner I MobileNavigator kan du fordele funksjonene "opp", "ned", "venstre", "høyre", "OK" og "tilbake" blant knappene på lomme- PC-en slik det passer best for deg. Når du avslutter navigasjonsprogrammet, får knappene de vanlige funksjonene sine igjen. 1. Trykk på knappen Innstillinger i HOVEDMENYEN. Skjermbildet INNSTILLINGER blir åpnet. 2. Velg innstillingsskjermen TASTATUR ved hjelp av pil-knappen. 3. Trykk på knappen Angi knappenes funksjoner. 4. Velg knapper for de ulike funksjonene. 5. Trykk på Lagre-knappen. 3.2 Skjermtastatur Oversikt Når du må taste inn tekst, vises det et tastatur nede på skjermen. Dette kan enten være et skrivemaskintastatur, et vanlig tastatur eller et mobiltelefontastatur. Du kan velge mellom tastaturene med knapper på skjermen. Knappen for det aktive tastaturet er trykt inn Bruke skrivemaskintastaturet Knapper på lomme-pc-en

23 Det er best å bruke pennen til å skrive på skrivemaskintastaturet. Når du legger inn destinasjoner, har det ingenting å si om du bruker små eller store bokstaver. Du trenger heller ikke å bry deg om spesialtegn eller æ, ø, å MobileNavigator fyller ut disse tegnene automatisk. Eksempel: Hvis du for eksempel søker etter "Ålesund", trenger du bare skrive "alesund" Bruke det vanlige tastaturet Legge inn mellomrom, slette enkelttegn Veksle mellom inntasting av tall og bokstaver På det vanlige tastaturet kan du skrive med fingeren. Du kan bare skrive med store bokstaver på det vanlige tastaturet. Når du skal oppgi steds- eller gatenavn, trenger du ikke å ta hensyn til aksenter og spesialtegn. MobileNavigator tar automatisk hensyn til disse tegnene. Hvis du for eksempel søker etter "Ålesund", trenger du bare skrive "ALESUND". Hvis du vil legge inn et mellomrom, trykker du på. Hvis du vil slette tegnet foran markøren, trykker du på. Hvis du vil oppgi et tall, for eksempel et postnummer, trykker du på knappen. Når du vil gå tilbake til bokstaver, trykker du på. Betjening av navigasjonsprogramvaren

24 Spesialtegn Hvis du vil angi et spesialtegn, trykker du på knappen. Spesialtegntastaturet vises. Flytte markøren Når du har skrevet et spesialtegn, går systemet automatisk tilbake til bokstavtastaturet. Det er ikke nødvendig å taste inn spesialtegn når du skal oppgi en adresse, men de kan være nyttige når du skal gi navn til lagrede destinasjoner og ruter. Hvis du vil slette et annet tegn enn det siste eller vil sette inn et tegn et annet sted enn bakerst, må du flytte markøren til riktig sted. Trykk på det stedet du vil flytte markøren til Skjermtastatur

25 3.2.3 Bruke mobiltelefontastaturet Legge inn mellomrom, slette enkelttegn Veksle mellom inntasting av tall og bokstaver På mobiltastaturet kan du skrive med fingeren. Du kan bare skrive med store bokstaver på mobiltastaturet. Som på en mobiltelefon er det flere bokstaver på hver tast. Trykk på en tast helt til den bokstaven du ønsker, blir vist. (Hvis du for eksempel vil skrive "S", trykker du fire ganger på "PQRS".) Når du skal oppgi steds- eller gatenavn, trenger du ikke å ta hensyn til aksenter og spesialtegn. MobileNavigator tar automatisk hensyn til disse tegnene. Hvis du for eksempel søker etter "Ålesund", trenger du bare skrive "ALESUND". Hvis du vil legge inn et mellomrom, trykker du på. Hvis du vil slette tegnet foran markøren, trykker du på. Hvis du vil oppgi et tall, for eksempel et postnummer, trykker du på knappen. Når du vil gå tilbake til bokstaver, trykker du på. Betjening av navigasjonsprogramvaren

26 Spesialtegn Når du trykker på en knapp, vises over programtastaturet en linje med alle bokstaver og spesialtegn som kan legges inn med denne knappen. Den aktive bokstaven er markert. Flytte markøren Hvis du for eksempel vil skrive "Ø", trykker du på "MNO"- knappen til bokstaven "Ø" blir markert. Det er ikke nødvendig å taste inn spesialtegn når du skal oppgi en adresse, men de kan være nyttige når du skal gi navn til lagrede destinasjoner og ruter. Hvis du vil slette et annet tegn enn det siste eller vil sette inn et tegn et annet sted enn bakerst, må du flytte markøren til riktig sted. Trykk på det stedet du vil flytte markøren til. 3.3 Knapper Knapper I alle skjermbilder i MobileNavigator finner du følgende funksjonsknapper til høyre på skjermen: Tilbake Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Denne knappen vises alltid, unntatt når du er i HOVEDMENYEN. Hovedmeny Trykk på denne knappen for å åpne hovedskjermbildet. Denne knappen vises alltid, unntatt når du er i hovedskjermbildet. GPS GPS-knappen befinner seg oppe til høyre på skjermen. De ulike symbolene i knappen har følgende betydning: Symbol Ingen GPS Intet signal GPS klar Betydning GPS-mottakeren er slått av eller ikke korrekt tilkoblet. GPS-mottakeren er slått på, men signalet er ikke tilstrekkelig til navigasjonen. Dette er f.eks. tilfellet når du befinner deg i en lukket bygning. GPS-status tilgjengelig. Klar til navigering Knapper

27 Du kan trykke på denne GPS-knappen for å få informasjon om den gjeldende GPS-status: Informasjon GMT Lengde/bredde Satellitter HDOP Hastigh. Nåværende posisjon Lagre nåværende posisjon Lukk vindu Betydning Greenwich Mean Time London-tid uten sommertid. Gjeldende posisjon. Angir østlig lengde- og nordlig breddegrad. Antall satellitter som mottas. Signal fra minst tre satellitter er nødvendig for at navigasjonssystemet skal fungere. Horizontal Dilution of Precision Angir kvaliteten (nøyaktigheten) til posisjonsbestemmelsen. Teorietisk kan denne verdien ligge mellom 0 og 50, og tolkes som følger: jo lavere verdi, desto mer nøyaktig er posisjonsbestemmelsen (0 = ingen avvik fra faktisk posisjon). Verdier inntil 8 er akseptable for navigeringen. Viser kjøretøyets aktuelle hastighet. Viser hvor du befinner deg. Trykk på denne knappen for å lagre din nåværende posisjon i Favoritter. Trykk på denne knappen for å lukke GPSvinduet. Betjening av navigasjonsprogramvaren

28 Loggbok Trykk på denne knappen for å bruke loggboken. Du finner en beskrivelse av hvordan du fører loggbok i kapitlet "Føre loggbok" på side 106. TMC TMC-knappen befinner seg i nedre kant av skjermen. Knappene har følgende betydninger: Symbol Ingen TMC Leter etter stasjon Betydning TMC-modulen er ikke montert eller ikke korrekt montert. -ELLER- GPS-mottakeren er slått av eller ikke korrekt tilkoblet. TMC-mottakeren er klar, men tar ikke inn noe TMC-signal. Dette er f.eks. tilfellet når du befinner deg i et område der det ikke sendes ut TMCsignaler. TMC-signal tilgjengelig. TMC klar TMC Trykk på denne knappen for å hente TMC-meldinger. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan TMC-modulen virker i kapitlet "Bruke TMC-funksjonene" på side Knapper med skrift Knapper Nesten alle skjermbilder i MobileNavigator har knapper med skrift. Disse knappene kan deles inn i tre grupper: 1. Knapper med en definert funksjon. Disse knappene utfører den funksjonen navnet betegner. Dette er knapper som Lagre, OK, Avbryt, Velg kart, Angi destinasjon osv. Når du trykker på en slik knapp, lukkes som regel det skjermbildet du er i, og du kommer et trinn videre. 2. Knapper for å velge mellom to alternativer. Disse knappene brukes til å velge mellom to mulige tilstander. Som regel angis den gjeldende tilstanden på knappen. Eksempler på slike knapper er Standard-Utvidet, Ja-Nei, På-Av. Hvis du trykker på en slik knapp, endres skriften til det andre alternativet. Endringen må bekreftes med et trykk på en annen knapp (vanligvis OK eller Lagre) før skjermbildet lukkes Knapper

29 3. Knapper for inntasting av data. Disse knappene vil i fortsettelsen bli omtalt som inntastingsfelt. Eksempler på dette er felt som By/sted, Gate/vei, Kategori (om POI) osv. Når du trykker på et inntastingsfelt, åpnes et skjermbilde med et tastatur, en liste eller begge deler. Der kan du legge inn den informasjonen som trengs. Inntastingen må bekreftes med et trykk på en annen knapp (vanligvis OK eller Lagre) før skjermbildet lukkes. Da overføres inntastingen til inntastingsfeltet. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker tastaturet i kapitlet "Skjermtastatur" på side 20. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Lister Oversikt Markert listeinnførsel Knapper I mange tilfeller vises en liste du kan velge en innførsel fra. Slik er det f.eks. hvis du ikke legger inn hele navnet på et sted. Da vises en liste som inneholder alle byer og steder som inneholder eller begynner med den bokstavrekkefølgen du har angitt. Bak stedsnavnene på listen vises postnummeret, slik at du kan skille mellom steder med samme navn. En innførsel på listen er alltid markert. Den markerte innførselen står med halvfete typer og lenger til venstre enn de andre. Dessuten vises det ofte en ekstra linje med tilleggsinformasjon om den markerte innførselen. For eksempel kan det stå hvilken kommune et markert sted ligger i. Til høyre for slike lister er det tre knapper: OK: Trykk på denne knappen for å hente den markerte innførselen (den som står rett til venstre for denne knappen). Opp: Trykk på denne knappen for å rulle listen ett element opp. Ned: Trykk på denne knappen for å rulle listen ett element ned. Hvis du vil bla flere elementer opp eller ned på listen, trykker du flere ganger på Opp- eller Ned-knappen. Betjening av navigasjonsprogramvaren

30 Eksempel Eksempel: Søke etter stedet NAMSSKOGAN. 1. Trykk på knappen Destinasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Adresse-knappen. Skjermbildet ANGI ADRESSE åpnes. 3. Trykk på Sted eller postnr.-knappen. Skjermtastaturet hentes fram. 4. Tast inn bokstavene NAM. Det kommer opp en liste over alle steder som begynner med eller inneholder NAM Lister

31 Hvis listen er lang, kan du trykke på en bokstav til. Da oppdateres listen, og det vil være færre stedsnavn på den. 5. Skriv S. I inntastingsfeltet står det nå NAMS. Det kommer opp en liste over alle steder som begynner med eller inneholder NAMS. 6. Trykk på Ned-knappen helt til stedsnavnet NAMSSKOGAN står rett under inntastingsfeltet. Stedet NAMSSKOGAN er nå markert. Betjening av navigasjonsprogramvaren

32 7. Trykk på. Skjermbildet ANGI ADRESSE åpnes. NAMSSKOGAN er lagt inn i Sted eller postnr.-feltet Lister

33 4 Brukermoduser I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 4.1 To brukermoduser Side Skifte brukermodus Side Standardmodus Side Utvidet modus Side 34 Brukermoduser

34 4.1 To brukermoduser Oversikt MobileNavigator kan brukes i to forskjellige bruksmoduser: Standard og utvidet. Dermed kan alle dra maksimalt nytte av systemet: Uerfarne brukere og de som ikke har bruk for alle funksjonene, bruker standardmodus. Erfarne brukere som også er innstilt på å bruke litt tid på å sette seg inn i systemet, benytter utvidet modus. Noen innstillinger som også gjelder for standardmodus, kan bare endres i utvidet modus. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Konfigurere MobileNavigator" på side Skifte brukermodus Du kan skifte brukermodus når som helst. 1. Trykk på Innstillinger i HOVEDMENYEN. Skjermbildet INNSTILLINGER åpnes: Brukermodus er det øverste punktet på listen. 2. Trykk på To brukermoduser

35 Skjermbildet BRUKERMODUS åpnes: I knappen Nåværende brukermodus ser du hvilken modus du befinner deg i nå. 3. Trykk på Nåværende brukermodus for å skifte til den andre modusen. Navnet på den brukermodusen du skifter til, vises i knappen. 4. Trykk på Lagre for å lagre endringen. Merk: Hvis du skifter til standardmodus, blir du spurt om du vil beholde innstillinger som er blitt endret. Du får dette spørsmålet selv om du ikke har foretatt noen endringer. Trykk på Ja hvis du vil beholde endringene Skjermbildet BRUKERMODUS lukkes, og du befinner deg i hovedmenyen til den brukermodusen du har valgt. Brukermoduser

36 4.3 Standardmodus Oversikt Funksjoner Standardmodusen er den modusen som er enklest å betjene. Siden den inneholder færre funksjoner enn utvidet modus, er de tilgjengelige funksjonene raskere å utføre. Så hvis du ikke har behov for ruteplanlegging eller angivelse av destinasjon på kartet, anbefaler vi standardmodus. I standardmodus kan du: Velge et annet kart Angi et mål for navigasjonen (adresse, spesialdestinasjon) Navigere hjem Velge destinasjoner i Favoritter Velge en av de sist angitte destinasjonene Endre noen innstillinger 4.4 Utvidet modus Oversikt Funksjoner I utvidet modus har du tilgang til alle funksjonene i MobileNavigator. Du kan f.eks. angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper) og endre alle konfigurasjonsparametrene. Hvis du har bruk for alle funksjonene, anbefaler vi utvidet modus. I utvidet modus kan du, i tillegg til funksjonene i standardmodus: Angi en destinasjon direkte på kartet Planlegge og lagre en rute med flere etapper Definere rutealternativene før hver navigasjon Foreta mer detaljerte innstillinger i konfigurasjonen Standardmodus

37 5 Navigasjon I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 5.1 Generelt om navigering Side Starte MobileNavigator Side 37 Utvidet modus Standardmodus 5.3 Angi en destinasjon Side 41 Legge inn adresse til destinasjon Velge spesialdestinasjon Bruke kontakter Hente destinasjon fra kartet Hente destinasjon fra Favoritter Hente en av de sist angitte destinasjonene Bruke hjemmeadresse Talekommando 5.4 Administrere destinasjoner Side 63 Lagre destinasjon Lagre talekommando Endre destinasjonsnavn Slette destinasjon 5.5 Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper) Side 68 Angi etappemål Behandle, lagre og administrere ruter Beregne rute Vise ruten på kartet Simulere en rute 5.6 Starte navigasjonen Side 80 Navigasjon

38 5.1 Generelt om navigering MobileNavigator brukes på eget ansvar. OBS! Ikke bruk navigasjonssystemet i fart dette kan føre til alvorlige ulykker! OBS! Du må bare se på skjermen når du befinner deg i en trygg trafikksituasjon! OBS! Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang framfor anvisningene til navigasjonssystemet. OBS! Anvisningene til MobileNavigator må bare følges dersom forholdene og trafikkreglene tillater det! MobileNavigator fører deg til målet selv om du blir nødt til å avvike fra den planlagte reiseruten. Problemer med GPSmottaket Avslutte navigasjonen Når du kommer fram til destinasjonen Hvis du slår av GPS-mottakeren før du har kommet fram, eller mottaket av GPS-signalet blir brutt, forblir programmet MobileNavigator åpent og navigasjonen blir stanset. Når GPS-mottakeren er i drift igjen, oppdager navigasjonssystemet automatisk at posisjonen din er forandret, og beregner eventuelt ruten på nytt. Det blir dermed enkelt å fortsette navigasjonen. Hvis du avslutter navigasjonen mens systemet er i bruk, åpnes HOVEDMENYEN. Fra hovedskjermbildet kan du angi en ny destinasjon. Du kan også velge den opprinnelige destinasjonen i listen over de siste destinasjonene. Når du kommer fram til destinasjonen, får beskjeden "Du er framme". Kartvisningen endrer seg, og nå vises bare den nåværende posisjonen din (grønn pil) Generelt om navigering

39 5.2 Starte MobileNavigator Slik starter du MobileNavigator 1. Slå på PDA-en. 2. Trykk på MobileNavigator-symbolet på skjermen. Ved første gangs start (og alltid etter at MobileNavigator er blitt avsluttet med Avslutt-knappen) vises et vindu med følgende melding: 3. Trykk på OK. Hvis du ikke godtar, og trykker på apparatet av igjen. Avbryt, slås Utvidet modus Hovedmeny HOVEDMENYEN blir åpnet: Fra HOVEDMENYEN har du tilgang til alle programmets funksjoner. Merk: MobileNavigator åpnes alltid med det skjermbildet som var aktivt da det ble slått av. Du kan gå fra et hvilket som helst annet skjermbilde til HOVEDMENYEN ved å trykke på. Navigasjon

40 Angi destinasjon Trykk på knappen Navigasjon for å angi et mål for reisen. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Angi en destinasjon" på side 39. Navigere hjem igjen Trykk på knappen Hjem for bruke hjemmeadressen som mål for reisen. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Bruke hjemmeadresse" på side 62. Navigere per talekommandor Trykk på denne knappen for å angi en lagret destinasjon ved hjelp av en talekommando. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Talekommando" på side 63. Ruteplanlegging Trykk på knappen Ruteplanlegging for å foreta en ruteplanlegging. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)" på side 68. Vise kartet Trykk på knappen Vis kart for å vise det aktive, innlastede kartet. Velge kart Trykk på Kart-knappen for å velge et annet kart på minnekortet. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Kart egenskaper og bruksmuligheter" på side Starte MobileNavigator

41 Innstillinger Trykk på knappen Innstillinger for å endre innstillingene av MobileNavigator. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Innstillinger" på side 110. Avslutte Trykk på denne knappen for å avslutte MobileNavigatorprogrammet Standardmodus Hovedmeny HOVEDMENYEN blir åpnet: Merk: MobileNavigator åpnes alltid med det skjermbildet som var aktivt da den ble slått av. Du kan gå fra et hvilket som helst annet skjermbilde til HOVEDMENYEN ved å trykke på. Angi destinasjon Trykk på knappen Navigasjon for å angi et mål for reisen. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Angi en destinasjon" på side 41. Navigasjon

42 Navigere hjem igjen Trykk på knappen Hjem for bruke hjemmeadressen som mål for reisen. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Bruke hjemmeadresse" på side 62. Navigere per talekommandor Trykk på denne knappen for å angi en lagret destinasjon ved hjelp av en talekommando. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Talekommando" på side 63. Favoritter Trykk på knappen Favoritter for å velge en lagret destinasjon. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Hente destinasjon fra Favoritter" på side 58. Siste destinasjoner Trykk på knappen Siste destinasjoner for å velge en av de sist angitte destinasjonene. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Hente en av de sist angitte destinasjonene" på side 60. Velge kart Trykk på Kart-knappen for å velge et annet kart på minnekortet. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Kart egenskaper og bruksmuligheter" på side Starte MobileNavigator

43 Innstillinger Trykk på knappen Innstillinger for å endre innstillingene av MobileNavigator. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Innstillinger" på side 110. Avslutte Trykk på denne knappen for å avslutte MobileNavigatorprogrammet. 5.3 Angi en destinasjon Navigasjonsgrunnlag Angi destinasjoner I dette avsnittet vil du stifte bekjentskap med de ulike mulighetene MobileNavigator gir til å velge og administrere destinasjoner. En utførlig beskrivelse av hvordan du kan bruke en destinasjon i den senere navigasjonen, finner du i kapitlet "Starte navigasjonen" på side 80. I MobileNavigator er det flere måter å angi og hente destinasjoner på: Legge inn adresse til destinasjon, side 42 Velge spesialdestinasjon, side 44 Bruke kontakter, side 51 Hente destinasjon fra kartet, side 55 Hente destinasjon fra Favoritter, side 58 Hente en av de sist angitte destinasjonene, side 60 Bruke hjemmeadresse, side 62 Talekommando, side 63 Navigasjon

44 5.3.1 Legge inn adresse til destinasjon Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Landfeltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Adresse. Standardmodus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes Angi en destinasjon

45 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Adresse. Slik angir du en destinasjon Skjermbildet ANGI ADRESSE åpnes. 2. I feltet Sted eller postnr. oppgir du byen/stedet du vil reise til. Du kan enten oppgi postnummeret eller stedsnavnet. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Trykk i Gate/vei-feltet og angi den gaten/veien du vil reise til. 4. Hvis du kjenner husnummeret, skriver du inn det i feltet Nr. Merk: Hvis husnumrene for den veien du har valgt, finnes i systemet, kan du trykke i husnummerfeltet. Det vises da en liste over alle husnummere i den aktuelle veien/gata, og du kan velge nummer fra denne listen. Hvis det ikke foreligger husnummere for den aktuelle veien, er feltet deaktivert og MobileNavigator fører deg til den veien du har valgt. 5. Hvis du vil definere et veikryss som destinasjon (for eksempel fordi husnummer ikke var lagt inn), velger du den kryssende veien i feltet Tverrgate. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer en destinasjon i kapitlet "Lagre destinasjon" på side 64. Navigasjon

46 5.3.2 Velge spesialdestinasjon Spesialdestinasjoner Spesialdestinasjoner, eller POI (Points Of Interest) er angitt på kartet og kan vises der. Spesialdestinasjoner er blant annet flyplasser, ferjehavner, restauranter, hoteller, bensinstasjoner og offentlige steder. Du kan bruke spesialdestinasjoner som navigasjonsmål. Spesialdestinasjon i nærheten Merk: Spesialdestinasjoner i nærheten kan du bare velge når GPS-mottakeren er slått på og signalene er gode nok til å bestemme posisjonen din. Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Spesialdestinasjon Angi en destinasjon

47 Skjermbildet SPESIALDESTINASJON åpnes: 1c I skjermbildet VELGE SPESIALDESTINASJON trykker du på knappen...i nærheten. Standardmodus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen...i nærheten. Navigasjon

48 Slik velger du en spesialdestinasjon i nærheten Skjermbildet SPESIALDESTINASJON I NÆRHETEN blir åpnet: 2. I feltet Radius angir du omkretsen i kilometer du leter etter en spesialdestinasjon i. 3. Velg en hovedkategori i feltet Kategori (f.eks. bilverksted). Bare spesialdestinasjoner innenfor den oppgitte radiusen blir vist. 4. Trykk på feltet ved siden av og velg en Underkategori (f.eks. Audi Seat Skoda VW). Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side 27. Merk: Hvis du lar feltet Underkategori stå tomt, vises alle spesialdestinasjoner i hovedkategorien innenfor den oppgitte radiusen i feltet Spesialdestinasjon. 5. Velg hvilken spesialdestinasjon du vil dra til i feltet Spesialdestinasjon. Merk: Du er ikke nødt til å fylle ut feltene Kategori og Underkategori. De er bare der for å gjøre listen i feltet Spesialdestinasjon kortere. Denne listen kan bli veldig lang, særlig i større byer. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer en angitt destinasjon i kapitlet "Lagre destinasjon" på side Angi en destinasjon

49 Spesialdestinasjon på et bestemt sted Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Spesialdestinasjon. Skjermbildet SPESIALDESTINASJON åpnes: 1c I skjermbildet ANGI SPESIALDESTINASJON trykker du på knappen...i en by/på et sted. Navigasjon

50 Standardmodus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen...i en by/på et sted. Slik velger du en spesialdestinasjon på et bestemt sted Skjermbildet SPESIALDESTINASJON PÅ BESTEMT STED blir åpnet: Angi en destinasjon

51 2. I feltet Sted eller postnr. angir hvilket sted du leter etter en spesialdestinasjon i. 3. Velg en hovedkategori i feltet Kategori (f.eks. underholdning). Bare spesialdestinasjoner på det valgte stedet blir vist. 4. Trykk på feltet ved siden av og velg en Underkategori (f.eks. kino). 5. Velg hvilken spesialdestinasjon du vil dra til i feltet Spesialdestinasjon. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side 27. Merk: Du er ikke nødt til å fylle ut feltene Kategori og Underkategori. De er bare der for å gjøre listen i feltet Spesialdestinasjon kortere. Denne listen kan bli veldig lang, særlig i større byer. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer en angitt destinasjon i kapitlet "Lagre destinasjon" på side 64. Spesialdestinasjon av nasjonal betydning Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. Navigasjon

52 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Spesialdestinasjon. Skjermbildet SPESIALDESTINASJON åpnes: 1c I skjermbildet VELGE SPESIALDESTINASJON trykker du på knappen...i hele landet. Slik velger du en overregional spesialdestinasjon... Skjermbildet SPESIALDESTINASJON AV NASJONAL BETYDNING blir åpnet: Angi en destinasjon

53 2. Velg type spesialdestinasjon i feltet Kategori (f.eks. flyplass). 3. Velg hvilken spesialdestinasjon du vil dra til i feltet Spesialdestinasjon. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side 27. Merk: Du er ikke nødt til å fylle ut Kategori-feltet. Det er bare der for å gjøre listen i feltet Spesialdestinasjon kortere. Denne listen kan nemlig bli ganske lang, avhengig av hvilket kart som er aktivt. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer en angitt destinasjon i kapitlet "Lagre destinasjon" på side Bruke kontakter Kontaktadresse som destinasjon Alle adresser i Kontakter på lomme-pc-en kan brukes som destinasjon for navigasjonen eller som rutepunkter i ruteplanleggingen. For at kontaktadressene skal være entydige, bør de inneholde poststed og postnummer, samt gate/vei og husnummer. Merk: Kontaktene kan bare brukes som navigasjonsdestinasjoner hvis adressen ligger på det gjeldende kartet. Adresseopplysninger mangler Hvis ikke kontaktene inneholder alle adresseopplysninger, er det ikke sikkert adressen kan identifiseres entydig. Dette gjelder for eksempel hvis postnummeret mangler flere steder kan ha samme navn. I slike tilfeller viser MobileNavigator alle steder med dette navnet, sammen med de enkelte stedenes postnummer. Marker riktig sted og trykk på OK-knappen. Hvis gate-/veinavnet ikke er oppgitt i en kontakt, men stedet ble funnet, brukes stedets sentrum som måladresse. For å unngå problemer bør du fylle ut alle adresseopplysningene i Kontakter. Navigasjon

54 Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Kontakter. Standardmodus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land Angi en destinasjon

55 Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Kontakter. Slik bruker du kontakter som destinasjon Kontakter åpnes på lomme-pc-en. 2. Velg den kontakten du vil bruke til navigeringen og trykk på kontakten slik at hurtigmenyen vises: 3. Velg MobileNavigator. Navigasjon

56 3a Hvis det er lagt inn flere adresser til kontakten, åpnes følgende vindu: 3b Trykk på OK bak den adressen du vil bruke som destinasjon. Adresseopplysningene til kontakten overføres til MobileNavigator. 4. Trykk på knappen Lagre hvis du kommer til å dra til kontakten flere ganger. Da kan du raskt velge kontaktadressen fra Favoritter hver gang du trenger den Angi en destinasjon

57 5.3.4 Hente destinasjon fra kartet Med denne funksjonen kan du velge destinasjoner direkte fra kartet. Slik kan du raskt velge både steder, gater og spesialdestinasjoner. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. Navigasjon

58 Slik henter du destinasjoner fra kartet I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Velg på kart. Kartet vises: 3. Trykk lenge på det punktet (gata eller spesialdestinasjonen) du vil angi som destinasjon. Punktet blir markert med en blå, prikkete sirkel: Angi en destinasjon

59 Opplysningene om det valgte punktet hentes fra databasen og vises. Under informasjonsfeltet befinner det seg knapper for en rekke funksjoner som er tilgjengelige for det valgte rutepunktet. Du har da følgende muligheter: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når systemet tar inn GPS-signaler. Trykk på knappen Start navigasjonen for å bruke det valgte stedet som destinasjon for navigasjonen. OBS! Hvis du bruker denne funksjonen under navigasjon, blir alle rutepunkter du har lagt inn (etapper og sluttdestinasjon), slettet! Trykk på knappen Lagre for å lagre det valgte rutepunktet. Da kan du raskt velge rutepunktet fra FAVORITTER hver gang du trenger det. Trykk på knappen Let i nærheten for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av det valgte rutepunktet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Trykk på knappen Legg til for å legge det valgte rutepunktet til i ruten (som destinasjon). Rutepunktet vil deretter bli markert på kartet med et flagg og lagt til i listen over rutepunkter i skjermbildet RUTEPLANLEGGING. Hvis du bruker denne funksjonen under navigasjon, blir ruten beregnet på nytt. Deretter fortsetter navigasjonen. Navigasjon

60 Denne funksjonen er bare tilgjengelig under navigasjon i utvidet modus. Trykk på knappen Etappemål for å legge det valgte rutepunktet til i ruten (som neste destinasjon du skal kjøre til). Ruten blir beregnet på nytt. Deretter fortsettes navigasjonen Hente destinasjon fra Favoritter Favoritter Utvidet modus I Favoritter ligger alle reisemål du har lagret ved å trykke på Lagre-knappen. I dette skjermbildet kan du: hente destinasjoner for navigasjonen, endre navn på destinasjoner, og slette lagrede destinasjoner. 1. Trykk på knappen Angi destinasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Favoritter Angi en destinasjon

61 Standardmodus Hente destinasjon 1. Trykk på knappen Favoritter i HOVEDMENYEN. Skjermbildet FAVORITTER åpnes. 2. Marker ønsket destinasjon. Merk: En stjerne bak et navn betyr at det finnes en taleinnspilling for dette navnet. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side 27. Navigasjon

62 3. Trykk på. Skjermbildet ANGI ADRESSE åpnes. Adressen til den valgte destinasjonen er lagt inn i de respektive feltene. Du finner en beskrivelse av hvordan du sletter eller gir nytt navn til en lagret destinasjon i kapitlet "Administrere destinasjoner" på side Hente en av de sist angitte destinasjonene Siste destinasjoner De siste destinasjonene du har reist til, lagres automatisk i listen SISTE DESTINASJONER. I dette skjermbildet kan du: hente en destinasjon for navigasjonen, lagre en destinasjon i Favoritter, og slette destinasjoner i listen Siste destinasjoner Angi en destinasjon

63 Utvidet modus 1. Trykk på knappen Navigasjon i HOVEDMENYEN. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 1a Hvis Land-feltet ikke inneholder det landet destinasjonen befinner seg i, trykker du på knappen og velger riktig land. Merk: Du kan bare velge land som i hvert fall delvis er på det kartet som er aktivt. 1b I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Siste destinasjoner. Navigasjon

64 Standardmodus Hente destinasjon 1. Trykk på knappen Siste destinasjoner i HOVEDMENYEN. Skjermbildet SISTE DESTINASJONER åpnes. 2. Marker ønsket destinasjon. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Trykk på OK. Destinasjonen hentes og adressen legges inn i de riktige feltene Bruke hjemmeadresse Oversikt Slik navigerer du hjem Hvis du har lagret hjemmeadressen din, er det enkelt å navigere hjem fra hvor du enn måtte befinne deg. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer hjemmeadressen din i kapitlet "Hjemmeadresse" på side Trykk på knappen Hjem i HOVEDMENYEN. Ruten beregnes og navigasjonen startes. Til ruteberegningen brukes automatisk de innstillingene du har valgt i innstillingsskjermbildet RUTEALTERNATIVER. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Innstillinger" på side Angi en destinasjon

65 5.3.8 Talekommando Oversikt Slik navigerer du per talekommando For destinasjonene i FAVORITTER kan du legge inn et lydopptak som du kan bruke til å angi destinasjon med en talekommando. Du finner en beskrivelse av hvordan du lagrer et lydopptak for en destinasjon i FAVORITTER i kapitlet "Lagre talekommando" på side Trykk på knappen Talekommando i HOVEDMENYEN. 2. Når du får beskjed om det, sier du navnet på destinasjonen inn i mikrofonen på lomme-pc-en. Ruten beregnes og navigasjonen startes. Til ruteberegningen brukes automatisk de innstillingene du har valgt i innstillingsskjermbildet RUTEALTERNATIVER. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Innstillinger" på side Administrere destinasjoner Oversikt Noen destinasjoner er lagret i to lister: i FAVORITTER i listen SISTE DESTINASJONER Alle destinasjoner som du angir, og destinasjonene i listen SISTE DESTINASJONER kan lagres i FAVORITTER. Dette er særlig nyttig for destinasjoner du kjører ofte til. Du kan endre navnene på destinasjonene i FAVORITTER. Du kan slette destinasjoner enkeltvis i begge listene. Navigasjon

66 5.4.1 Lagre destinasjon Forutsetning Du har angitt en destinasjon, som beskrevet i kapitlet "Angi en destinasjon" på side 41 - ELLER du har åpnet listen SISTE DESTINASJONER, som beskrevet i kapitlet "Hente en av de sist angitte destinasjonene" på side Trykk på Lagre-knappen Hvis du befinner deg i listen Siste destinasjoner, trykker du på knappen Behandle. Skjermbildet NAVN PÅ DESTINASJON åpnes.. 2. Oppgi et navn for destinasjonen. Informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, finner du i kapitlet "Skjermtastatur" på side Administrere destinasjoner

67 3. Trykk på. Følgende vindu vises: 4. Trykk på. Destinasjonen er lagret i FAVORITTER Lagre talekommando Oversikt Slik foretar du en talekommando For alle destinasjonene i FAVORITTER kan du spille inn navnet på destinasjonen og deretter kalle opp og navigere til denne destinasjonen ved hjelp av talekommando. 1. Åpne FAVORITTER og marker den destinasjonen du vil legge inn en talekommando for. 2. Trykk på knappen Behandle. Dialogboksen NAVN PÅ DESTINASJON åpnes. 3. Trykk på knappen Taleinnspilling. Navigasjon

68 Følgende meldingsvindu blir åpnet: 4. Si navnet på destinasjonen inn i mikrofonen på lomme-pc-en. Meldingsvinduet lukkes. 5. Trykk på i skjermbildet NAVN PÅ DESTINASJON. Talekommando til destinasjonen er lagret Endre destinasjonsnavn Endre destinasjonsnavn 1. I skjermbildet ANGI DESTINASJON trykker du på knappen Favoritter. Skjermbildet FAVORITTER åpnes. 2. Marker destinasjonen du vil endre navnet på. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Administrere destinasjoner

69 3. Trykk på knappen Behandle. Dialogboksen NAVN PÅ DESTINASJON åpnes. 4. Oppgi et nytt navn for destinasjonen. Informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, finner du i kapitlet "Skjermtastatur" på side Trykk på. Navnet til destinasjonen er endret Slette destinasjon Forutsetning Du har åpnet FAVORITTER, som beskrevet i kapitlet "Hente destinasjon fra Favoritter" på side 58 - ELLER du har åpnet listen SISTE DESTINASJONER, som beskrevet i kapitlet "Hente en av de sist angitte destinasjonene" på side Marker destinasjonen som du vil fjerne fra listen. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Trykk på Slette-knappen. Skjermbildet BEKREFT åpnes. 3. Trykk på for å slette destinasjonen. Destinasjonen er slettet fra listen. Navigasjon

70 5.5 Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper) Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Ruteplanlegging Du trenger ikke GPS-mottakeren for å planlegge ruten. Du kan for eksempel gjøre det hjemme i ro og mak. Du kan lagre ruter, og dermed planlegge så mange ruter du vil, for eksempel i forkant av en ferie Angi etappemål Slik planlegger du en rute 1. Trykk på knappen Ruteplanlegging i HOVEDMENYEN. Skjermbildet RUTEPLANLEGGING blir åpnet: 2. Trykk på knappen Legg til rutepunkt for å velge målet for første etappe Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

71 Skjermbildet ANGI DESTINASJON blir åpnet. 3. Angi destinasjonen. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du gjør dette, i kapitlet "Angi en destinasjon" på side Trykk på knappen Legg til. Skjermbildet RUTEPLANLEGGING åpnes igjen. Den angitte destinasjonen vises som rutepunkt 1. Navigasjon

72 5. Gjenta trinn 2 til 4 for alle destinasjonene som ruten skal bestå av Behandle, lagre og administrere ruter Oversikt Du kan planlegge så mange ruter du vil, for eksempel i forkant av en ferie. Du kan lagre rutene og hente dem når turen begynner. Du kan når som helst legge til nye etapper og destinasjoner i rutene, endre rekkefølgen på dem eller vise ruten på kartet. Du har tilgang til følgende funksjoner i skjermbildet RUTEPLANLEGGING: Markere Du kan bare markere rutepunkter når det finnes rutepunkter på listen. Ellers er disse knappene deaktivert. Opp Ned Trykk på denne knappen for å markere rutepunktet over det som nå er markert. Trykk flere ganger på denne knappen for å markere et rutepunkt lenger opp. Trykk på denne knappen for å markere rutepunktet under det som nå er markert. Trykk flere ganger på denne knappen for å markere et rutepunkt lenger ned Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

73 Endre rekkefølgen Rutepunkt opp Trykk på denne knappen for å flytte det valgte rutepunktet lenger opp på listen (dra dit tidligere). Eksempel: Rutepunkt 2 blir til rutepunkt 1. Rutepunkt ned Trykk på denne knappen for å flytte det valgte rutepunktet lenger ned på listen (dra dit senere). Eksempel: Rutepunkt 1 blir til rutepunkt 2. Slette og legge til rutepunkt Slette rutepunkt Legge til rutepunkt Trykk på denne knappen for å slette det markerte rutepunktet. Denne knappen er deaktivert hvis det ikke er markert et rutepunkt. Trykk på denne knappen for å legge til et nytt rutepunkt. Det nye rutepunktet (destinasjonen) blir lagt til foran det markerte rutepunktet. Du kan flytte det til ønsket plass på listen med Rutepunkt opp- og Rutepunkt ned-knappen. Administrere ruter Lagre rute 1. Trykk på denne knappen for å lagre ruten du har planlagt. Skjermbildet RUTENS NAVN åpnes. 2. Oppgi et navn for ruten. Informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, finner du i kapitlet "Skjermtastatur" på side Trykk på. Merk: Bare rutepunktene blir lagret. Når du henter en lagret rute, må den beregnes på nytt. Navigasjon

74 Hente rute 1. Trykk på denne knappen for å hente en lagret rute for å endre den eller bruke den til navigasjonen. Skjermbildet VELGE RUTE åpnes: 2. Marker ønsket rute. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Trykk på. Gi nytt navn til rute 1. Trykk på knappen Hente rute. (Denne knappen er deaktivert hvis det ikke finnes minst én lagret rute.) Skjermbildet VELGE RUTE åpnes. 2. Velg hvilken rute du vil gi nytt navn Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

75 Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Trykk på knappen Behandle. Skjermbildet RUTENS NAVN åpnes: 4. Endre navnet på ruten. Informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, finner du i kapitlet "Skjermtastatur" på side 20. Navigasjon

76 5. Trykk på. Skjermbildet VELGE RUTE åpnes igjen. Rutenavnet er endret. oder Slette rute 6. Trykk på OK for å hente ruten du har gitt nytt navn. - ELLER - Trykk på knappen Tilbake for å gå til skjermbildet RUTEPLANLEGGING uten å hente ruten du har endret navnet på. 1. Trykk på knappen Hente rute. Skjermbildet VELGE RUTE åpnes. 2. Velg hvilken rute du vil slette. Informasjon om hvordan du bruker lister, finner du i kapitlet "Lister" på side Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

77 3. Trykk på Slette-knappen for å slette den markerte ruten. Skjermbildet BEKREFT åpnes. 4. Trykk på. Skjermbildet VELGE RUTE åpnes igjen. Ruten som ble slettet, vises ikke lenger på listen. Navigasjon

78 5.5.3 Beregne rute Du kan også beregne en rute uten GPS-tilgang, for å skaffe deg et overblikk over reiseruten. Det første rutepunktet brukes da som startpunkt for ruten. Merk: Ved navigasjon er den nåværende posisjonen startpunktet. Den første etappen blir dermed til det første angitte rutepunktet. 1. Trykk på denne knappen for å beregne rutens lengde og anslått reisetid. Skjermbildet RUTEALTERNATIVER blir åpnet: 2. Foreta de ønskede innstillingene. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du stiller inn rutealternativene i kapitlet "Rutealternativer" på side 115. Merk: Du kan endre standardinnstillingene for rutealternativene i skjermbildet INNSTILLINGER - RUTEALTERNATIVER. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du gjør dette, i kapitlet "Konfigurere MobileNavigator" på side Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

79 3. Trykk på knappen Beregn rute. Ruten blir beregnet. Det kommer opp et vindu der du kan følge prosessen. Når beregningen er avsluttet, vises samlet distanse fra første til siste rutepunkt og anslått kjøretid under listen med rutepunktene. For det markerte rutepunktet vises i tillegg avstanden fra forrige rutepunkt, samt den anslåtte reisetiden for inneværende etappe. Navigasjon

80 5.5.4 Vise ruten på kartet Vise på kartet Trykk på knappen Vis på kart for å vise hele ruten på kartet. Kartet åpnes. Ruten er markert med oransje. Rutepunktene er markert med flagg. Informasjon om hvordan du bruker kart, finner du i kapitlet "Kart egenskaper og bruksmuligheter" på side Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)

81 5.5.5 Simulere en rute Simulering Etter at en rute er beregnet, kan du la systemet simulere en navigasjon av den. Merk: Du trenger ikke GPS-mottak for å simulere ruten. Du kan simulere ruter på inntil 100 km. 1. Trykk på knappen Vis på kart. Ruten vises på kartet. 2. Trykk kort på kartet. Skjermbildet TILLEGGSFUNKSJONER åpnes. Navigasjon

82 3. Velg Simulering. Ruten beregnes på nytt til simuleringen. Etter beregningen starter simuleringen. Stoppe simulering Simuleringen kan avsluttes når som helst. 1. Trykk kort på kartet. Skjermbildet TILLEGGSFUNKSJONER åpnes. 2. Trykk på knappen Avslutt navigasjon. 5.6 Starte navigasjonen Forutsetning Du har angitt en destinasjon, som beskrevet i kapitlet "Angi en destinasjon" på side 41, - ELLER - du har valgt en destinasjon i FAVORITTER, som beskrevet i kapitlet "Hente destinasjon fra Favoritter" på side 58, - ELLER du har valgt en destinasjon i listen SISTE DESTINASJONER, som beskrevet i kapitlet "Hente en av de sist angitte destinasjonene" på side 60, - ELLER - du har planlagt eller hentet en rute, som beskrevet i kapitlet "Angi flere destinasjoner (ruteplanlegging med etapper)" på side Starte navigasjonen

83 Utvidet modus 1. Trykk på knappen Start navigasjonen. Skjermbildet RUTEALTERNATIVER blir åpnet: 2. Foreta de ønskede innstillingene. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du stiller inn rutealternativene i kapitlet "Rutealternativer" på side 115. Merk: Du kan endre standardinnstillingene for rutealternativene i skjermbildet INNSTILLINGER - RUTEALTERNATIVER. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du gjør dette, i kapitlet "Konfigurere MobileNavigator" på side 109. Navigasjon

84 Ruten blir beregnet. Kartet vises. Den nåværende posisjonen vises ved hjelp av en grønn trekant. Ruten er markert med oransje. Merk: Når navigasjonen for en rute påbegynnes, er startpunktet alltid den nåværende posisjonen. Første etappe på ruten er til det første rutepunktet. Standardmodus 1. Trykk på knappen Start navigasjonen. Ruten blir beregnet. Kartet vises. Den nåværende posisjonen vises ved hjelp av en grønn trekant. Ruten er markert med oransje. Merk: Ruten ble beregnet med de gjeldende innstillingene for beregning av ruter. Du kan se og endre disse innstillingene for rutealternativene i skjermbildet INNSTILLINGER - RUTEALTERNATIVER. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan Starte navigasjonen

85 du gjør dette, i kapitlet "Konfigurere MobileNavigator" på side 109. Mangler GPSmottak? Hvis systemet ikke mottar et tilstrekkelig GPS-signal, vises følgende melding: Du har da følgende muligheter: Vente til navigasjonen begynner. Dette skjer automatisk når GPS-signalet blir tilstrekkelig. Du kan trykke på Avbryt og starte navigasjonen igjen manuelt når du ser på GPS-symbolet at GPS-mottaket er tilstrekkelig. Navigasjon

86

87 6 Kart egenskaper og bruksmuligheter I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 6.1 Velge kart Side Bruke kartet Side Kartvisning mens du navigerer Side Vise tilleggsinformasjon på kartet Side 95 Kart egenskaper og bruksmuligheter

88 6.1 Velge kart Bruke medfølgende kart Med systemet følger det flere kart på DVD. Hvis du vil bruke et av disse kartene, kan du overføre det til et minnekort ved hjelp av en kortleser. Merk: ActiveSync må være installert på PC-en og lomme-pc-en din. Les også bruksanvisningen for lomme-pc-en. Går du fram som følger: 1. Koble lomme-pc-en til datamaskinen med ActiveSync. 2. Sett inn MobileNavigator DVD-ROM 1 i DVD-spilleren. Installer-Tool starter automatisk. 3. Klikk på "Overføre kart". 4. Følg instruksjonene på skjermen. Deretter følger du anvisningene i avsnittet Velge kart (se neste avsnitt).. Merk: Hvis Installer-Tool ikke starter automatisk, åpner du Windows Explorer. Finn fram til DVD-stasjonen, åpne den og dobbelklikk på filen "Setup.exe". Merk: Kart du ikke har lisens til å bruke, må først gjøres tilgjengelige i systemet. Les om dette i den egne bruksanvisningen. Velge kart Hvis du vil bruke et annet kart som ligger på et minnekort, går du fram som følger: 1. Hvis kartet ligger på et annet minnekort enn det som sitter i apparatet, trykker du på Avslutt i HOVEDMENYEN. 1a Sett det nye minnekortet inn i kortsporet. 1b Start MobileNavigator igjen. Merk: Skritt 2 til 4 trenger du bare å gjennomføre hvis det er mer enn ett kart på det aktuelle minnekortet Velge kart

89 2. Trykk på knappen Kart i HOVEDMENYEN. Skjermbildet TILGJENGELIGE KART blir åpnet: 3. Marker ønsket kart. 4. Trykk på. Nå brukes det kartet du har valgt. HOVEDMENYEN vises. Kart egenskaper og bruksmuligheter

90 6.2 Bruke kartet Oversikt Dette avsnittet handler om hvilke opplysninger kartskjermbildet inneholder og hvordan du kan bruke det. Mulighetene er avhengige av om du viser kartet under navigasjon eller ikke. Vise kartet Du kan vise kartet under ruteplanleggingen, for å vise destinasjoner på kartet, eller for å hente destinasjoner fra kartet. Utvidet modus I utvidet modus kan du åpne kartvisningen ved å trykke på knappen Vis kart i HOVEDMENYEN ved å trykke på knappen Velg på kart i skjermbildet ANGI DESTINASJON ved å trykke på knappen Vis på kart i skjermbildet ANGI ADRESSE etter at du har valgt en destinasjon. Standardmodus I standardmodus kan du åpne kartvisningen ved å trykke på knappen Vis på kart i skjermbildet ANGI ADRESSE etter at du har valgt en destinasjon. Når du starter en navigasjon, blir kartet åpnet automatisk. Trykke på kartet Hvis du trykker kort på kartet, vises tilleggsfunksjonene. Utvalget av tilgjengelige tilleggsfunksjoner er avhengig av om du viser kartet under navigasjon eller ikke. Hvis du trykker lenge på kartet, vises den tilgjengelige informasjonen om stedet du trykker på, og du kan for eksempel angi dette stedet som destinasjon. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Hente destinasjon fra kartet" på side Bruke kartet

91 Knapper Oversikt I kartvisningen finnes det flere knapper som du kan bruke til å tilpasse visningen etter dine egne behov. Kartvisning uten GPS-mottak Skjul/vis knapper Med denne knappen kan du skjule de andre knappene, slik at du får et bedre overblikk over kartet. Hvis du trykker raskt på kartet en gang til, vises hjelpeknappene igjen. Kartvisning med GPS-mottak Automodus Trykk på denne knappen for å gå tilbake til standard kartvisning etter at endringer er blitt utført. Her brukes innstillingene for nordjustering og autozoom, hjelpeknappene skjules og kartet sentreres om den nåværende posisjonen din. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Automodus" på side 114. Hold posisjon/hold kart Denne knappen er bare aktiv under navigasjon. Trykk på knappen Hold posisjon/hold kart ( / ), for å skifte mellom en kartvisning der posisjonen din brukes som fast punkt og en kartvisning der kartet holdes fast og posisjonen beveger seg. Holder kartet I denne modusen (knappen ikke trykt inn) holdes kartet fast og posisjonen din (grønn pil) beveger seg over kartet. Denne modusen velges automatisk når du forskyver kartet ellers ville kartet hele tiden hoppet tilbake til den nåværende posisjonen din. Du bør også velge denne modusen når du skal velge destinasjoner på kartet under navigering. Holder posisjonen (standardinnstilling) I denne modusen (knappen trykt inn) forskyves kartet kontinuerlig slik at posisjonen din (grønn pil) holdes sentrert i nedre tredjedel av kartet. Kart egenskaper og bruksmuligheter

92 Zoom/forskyve Trykk på knappen Zoom/forskyve ( / ), hvis du vil veksle mellom zoom- og forskyvingsmodus. Zoom I zoom-modus (knapp ikke trykt inn) kan du zoome inn og ut på kartet. Du zoomer inn (forstørrer) ved å tegne en firkant begynn med øvre venstre hjørne. Du zoomer ut (forminsker) ved å tegne en firkant begynn med nedre høyre hjørne. Forskyve I forskyv-modus (knapp trykt inn) kan du forskyve kartet. Trykk på kartet, hold pennen eller fingere trykt mot skjermen og flytt kartet i ønsket retning. Vise hele ruten Trykk på denne knappen for å vise hele ruten på kartet. Kart i kjøreretning / nordjustert Trykk på knappen I kjøreretning/nordjustert ( / ), for å veksle mellom å vise kartet justert mot jord eller i kjøreretningen. Nordjustere kartet Trykk på denne knappen (knapp ikke trykt inn) for å rette opp kartet i forhold til nord. Kart i kjøreretning Trykk på denne knappen (knapp trykt inn) for å vise kartet i kjøreretningen. 3D-visning Trykk på denne knappen for å vise kartet tredimensjonalt i fugleperspektiv. 2D-visning Trykk på denne knappen for å vise kartet todimensjonalt igjen. Forminske Trykk på denne knappen for å zoome ut på kartet. Zoomskala Trykk på et av alternativene på skalaen for å zoome inn eller ut på kartet. Forstørre Trykk på denne knappen for å zoome inn på kartet Bruke kartet

93 Tilleggsfunksjoner Trykk kort et sted på kartet hvis du vil aktivere tilleggsfunksjonene. Utvalget av tilgjengelige tilleggsfunksjoner er avhengig av om du viser kartet under navigasjon eller ikke. Hvilke funksjoner som er tilgjengelig, er også avhengig av om du er i standard- eller utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Skjermbildet TILLEGGSFUNKSJONER blir åpnet: Trykk på denne knappen for å aktivere enten natt- eller daginnstilling for kartvisningen. Trykk på denne knappen for å slå taleanvisningene av/på. Innstillinger Velg Innstillinger for å gå til skjermbildet INNSTILLINGER. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Innstillinger" på side 110. Kart egenskaper og bruksmuligheter

94 Avslutte navigasjonen Denne funksjonen er bare tilgjengelig under aktiv navigasjon. Velg Avslutt navigasjonen for å avbryte navigasjonen. Sperre, Oppheve sperre Denne funksjonen er bare tilgjengelig under aktiv navigasjon. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Sperre veistrekninger" på side 101. Etappemål Denne funksjonen er bare tilgjengelig under aktiv navigasjon i utvidet modus. Velg Etappemål for å legge til et nytt etappemål under navigasjonen. Ruten blir beregnet på nytt, dette etappemålet legges inn som neste destinasjon på ruten. Deretter dirigeres du til alle de neste destinasjonene på ruten. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Legge inn etappemål" på side 100. Rutealternativer Denne funksjonen er bare tilgjengelig under aktiv navigasjon i utvidet modus. Velg Rutealternativer for å endre rutealternativene. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Rutealternativer" på side 115. Neste destinasjon Denne funksjonen er bare tilgjengelig under navigasjon i utvidet modus på en rute med minst en mellometappe. Bruk denne funksjonen hvis du vil hoppe over neste rutepunkt. Eksempel: Du har lagt en rute fra kontoret, via kunde A og til kunde B, og har allerede startet turen. Før du kommer fram til kunde A, får du beskjed om at du ikke behøver å dra dit. Da kan du trykke på knappen Neste destinasjon for å kjøre rett til det neste rutepunktet (her kunde B ). Ruten blir beregnet på nytt, uten den destinasjonen du vil utelate. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Kjøre til neste destinasjon" på side Bruke kartet

95 6.3 Kartvisning mens du navigerer Under navigasjon vises ulike hjelpemidler til bruk i navigasjonen, ruteopplysninger og en ekstra knapp: Navigasjonshjelpemidler Nede og til venstre på kartet vises følgende navigasjonshjelpemidler: Område Informasjon Når mange anvisninger følger tett på hverandre, vises anvisningen etter den neste i det lille pilfeltet. Den grønne trekanten viser posisjonen din på kartet. Kartutsnittet blir fortløpende oppdatert slik at posisjonen din alltid er mest mulig sentrert på kartet (såkalt Moving Map). I det store pilfeltet vises den neste anvisningen. I avstandsfeltet ser du hvor langt det er til neste anvisning. Når du nærmer deg stedet, forandrer feltet seg til en liggende skala: Jo flere gule stolper som vises, desto nærmere befinner du deg stedet for den neste anvisningen. I det øvre veinavnfeltet vises navnet på den neste veien/gata. I det nedre veinavnfeltet vises navnet på den veien/gata du befinner deg i nå. Kart egenskaper og bruksmuligheter

96 Skilting Oppe på kartet vises opplysninger om skilting du må følge: Merk: Denne informasjonen kan bare vises dersom den finnes i kartmaterialet. Fartsbegrensinger Til venstre på kartet vises eventuelt den gjeldende fartsgrensen: Merk: Denne informasjonen kan bare vises dersom den finnes i kartmaterialet. OBS! Informasjonen i kartmaterialet kan være feil på grunn av midlertidige endringer (veiarbeid osv.). Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang framfor anvisningene til navigasjonssystemet. Ruteinformasjon Til høyre på kartet vises følgende ruteinformasjon: Område Informasjon Dette symbolet står for etapper. Alle opplysninger under det har med neste destinasjon å gjøre. Anslått ankomstklokkeslett. Anslått tid til ankomst. Kilometer til destinasjonen. Trykk på denne knappen for å høre den gjeldende navigasjonsanvisningen en gang til. I tillegg vises alle ruteopplysninger. Tilleggsopplysningene fjernes igjen etter noen sekunder Kartvisning mens du navigerer

97 6.4 Vise tilleggsinformasjon på kartet I MobileNavigator kan du velge hvilke opplysninger som skal vises på kartet. Alle innstillinger gjøres i skjermbildet INNSTILLINGER. Slik aktiverer du de ekstra kartopplysningene 1. Åpne skjermbildet INNSTILLINGER enten med knappen Innstillinger i HOVEDMENYEN, eller med et kort trykk et hvilket som helst sted på kartet; velg deretter Innstillinger. 2. Velg innstillingen Kartinformasjon: Infolinje 3. Hvis du slår på Infolinje, vises målestokk, høyde over havet, veiens helning, kompass og nåværende hastighet nede til høyre på kartet. Spesialdestinasjoner Gatenavn 4. Hvis du slår på Spesialdestinasjoner, vises alle spesialdestinasjoner (Points of Interest) på kartet. 5. Hvis du slår på Gatenavn, vises navnene på gater og veier på kartet. Kart egenskaper og bruksmuligheter

98 6. Velg innstillingen Ruteinformasjon ved hjelp av pilknappene: 7. Slå på de ruteinformasjoner du ønsker å se på kartskjermen. På kartet vises de valgte opplysningene for hele ruten (oppe) og neste etappe (nede). Område Informasjon Dette symbolet står for hele strekningen. Alle opplysninger under det har med hele ruten å gjøre. Dette symbolet står for etappene. Alle opplysninger under det har med neste destinasjon å gjøre. Hvis ruten bare omfatter én destinasjon, vises ikke dette området. 2. linje Anslått ankomstklokkeslett. 3. linje Anslått tid til ankomst. 4. linje Kilometer til destinasjonen Vise tilleggsinformasjon på kartet

99 8. Velg innstillingen Retningsinformasjon ved hjelp av pilknappene. På knappen Vis skilt står det om visningen av avkjøringsskilt er slått på eller av. 9. Trykk på Vis skilt for å skifte til den andre modusen. Den modusen du skifter til, vises i knappen. 10. Velg innstillingen Fartsbegrensinger ved hjelp av pilknappene. Kart egenskaper og bruksmuligheter

100 I innstillingsskjermbildet FARTSBEGRENSINGER kan du velge om fartsgrenser skal vises under navigering, og om du skal varsles om fartsovertredelser med et lydsignal. Innstilling Vis skilt Advarsel by/tettsted Advarsel landevei Betydning På knappen Vis skilt står det om visningen av avkjøringsskilt er slått på eller av. Trykk på knappen Vis skilt og velg om skilt alltid skal vises, om de bare skal vises ved fartsovertredelser, eller om de aldri skal vises. I knappen Advarsel by/tettsted står det hvor mye du må overskride fartsgrensen med i byer og tettsteder før lydsignalet kommer. Trykk på knappen Advarsel by/tettsted for å endre verdien eller stille den på Aldri. I knappen Advarsel landevei står det hvor mye du må overskride fartsgrensen med utenfor byer og tettsteder før lydsignalet kommer. Trykk på knappen Advarsel landevei for å endre verdien eller stille den på Aldri. 11. Trykk på knappen Lagre for å lagre innstillingene. Innstillingene blir lagret. De valgte opplysningene vises på kartet Vise tilleggsinformasjon på kartet

101 7 Nyttige funksjoner mens du navigerer I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 7.1 Legge inn etappemål Side Kjøre til neste destinasjon Side Sperre veistrekninger Side Bruke TMC-funksjonene Side Føre loggbok Side 106 Nyttige funksjoner mens du navigerer

102 Oversikt Følgende funksjoner kan brukes i MobileNavigator mens du navigerer: Legge inn etappemål, se nedenfor Kjøre til neste destinasjon, se side 101 Sperre veistrekninger, se side 101 Bruke TMC-funksjonene, se side 102 Føre loggbok, se side Legge inn etappemål Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Nytt etappemål mens du navigerer Slik legger du inn et nytt etappemål Under navigasjonen kan du når som helst legge inn et nytt etappemål. Ruten blir beregnet på nytt, dette etappemålet legges inn som neste destinasjon på ruten. Når du har nådd denne destinasjonen, fører navigasjonen deg til de neste destinasjonene. Forutsetning: Du må være i kartvisningen og navigasjonen må være i gang. 1. Trykk kort på kartet. 2. Velg Etappemål. Skjermbildet ANGI DESTINASJON blir åpnet. 3. Angi destinasjonen. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan du gjør dette, i kapitlet "Angi en destinasjon" på side Trykk på knappen Angi som etappemål. Ruten blir beregnet på nytt og det nye etappemålet legges inn som den neste destinasjonen på ruten. Merk: Du kan også legge inn et nytt etappemål direkte fra kartet, slik det beskrives i avsnittet "Hente destinasjon fra kartet" på side 55. Velg i så fall handlingen Etappemål Legge inn etappemål

103 7.2 Kjøre til neste destinasjon Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Neste destinasjon Denne funksjonen er bare tilgjengelig under navigasjon i utvidet modus på en rute med minst en mellometappe. Bruk denne funksjonen hvis du vil hoppe over neste rutepunkt. Eksempel: Du har lagt en rute fra kontoret, via kunde A og til kunde B, og har allerede startet turen. Før du kommer fram til kunde A, får du beskjed om at du ikke behøver å dra dit. Da kan du trykke på knappen Neste destinasjon for å kjøre rett til det neste rutepunktet (her kunde B ). Ruten blir beregnet på nytt, uten den destinasjonen du vil utelate. 7.3 Sperre veistrekninger Manuell sperre Slik sperrer du en veistrekning Det er mulig å sperre en veistrekning i ruten manuelt for å tvinge fram en omkjøring. Etter en manuell sperre blir ruten beregnet på nytt. La oss for eksempel anta at du kjører på motorveien og hører på radioen om en lang kø lenger fram. Da kan du ved hjelp av en manuell sperre få forslag til omkjøring. Den manuelle sperren gjelder bare for inneværende navigasjon, og lagres ikke. Det vil si at hvis du starter navigasjonen eller programmet på nytt, vil sperren være slettet. Forutsetning: Du må være i kartvisningen og navigasjonen må være i gang. 1. Trykk kort på kartet. 2. Velg Sperre. Skjermbildet SPERRE blir åpnet. 3. Angi hvor mange kilometer du vil sperre fra det punktet du befinner deg på. 4. Trykk på OK. Nyttige funksjoner mens du navigerer

104 Ruten blir beregnet på nytt med en omkjøring rundt den sperrede veistrekningen. Den sperrede strekningen markeres med rødt. Opphev sperre 1. Trykk kort på kartet. 2. Velg Opphev sperre. Sperren oppheves og programmet benytter den ruten som ble beregnet først. 7.4 Bruke TMC-funksjonene TMC-modul Hvis systemet har en TMC-modul, som tar imot trafikkmeldinger og gjør det mulig å beregne dynamiske ruter (omkjøring ved kø o.l.), kan du lese av trafikkmeldingene direkte i MobileNavigator. 1. Trykk på TMC-symbolet. Skjermbildet TMC-MELDINGER blir åpnet Bruke TMC-funksjonene

105 Stasjonssøk Vise køvarsler Oppdatere trafikkmeldingene I feltet Stasjon vises hvilken stasjon som tas inn for øyeblikket. 2. Trykk på pilknappene ved siden av navnet for å skifte radiokanal. 3. Hvis du ikke vil at systemet automatisk skal velge stasjonen med best mottaksforhold, velger du ønsket stasjon selv. Trykk deretter på knappen Automatisk stasjonssøk. Skriften endres til Hold stasjon. Hvis du vil gå tilbake til automatisk stasjonssøk, trykker du på knappen Hold stasjon. Skriften endres til Automatisk stasjonssøk. 4. Trykk på pilknappene i feltet Melding for å bla deg gjennom trafikkmeldingene. For hver trafikkmelding vises veinummeret og hva slags type hindring som er oppstått. 5. Trykk på knappen Oppdater for å vise trafikkmeldinger som er kommet inn siden skjermbildet TMC-MELDINGER ble åpnet. Lukke skjermbildet TMC-meldinger 6. Trykk på OK-knappen for å lukke skjermbildet TMC- MELDINGER. Ta hensyn til trafikkmeldinger ved ruteberegning Automatisk ruteendring I TMC-innstillingene kan du bestemme hva slags innflytelse relevante trafikkmeldinger skal ha på reiseruten din. Du finner en beskrivelse av hvordan du foretar disse innstillingene i kapitlet "Innstillinger" på side 110. Forutsetning: Du har konfigurert MobileNavigator slik at ruteendringer skjer automatisk (forhåndsinnstilling). Ved varsel om trafikkhindring på ruten din beregnes det automatisk en omkjøringsrute. Mens denne omkjøringsruten beregnes, vises følgende vindu: Nyttige funksjoner mens du navigerer

106 Manuell ruteendring Forutsetning: Du har konfigurert MobileNavigator slik at ruteendringer må bekreftes manuelt. Ved varsel om trafikkhindring på ruten din blir følgende vindu vist: Kjøre rundt Ignorere Ta hensyn til / ignorere trafikkmelding etterpå Trykk på knappen Kjøre rundt hvis du vil at systemet skal beregne en omkjøringsrute for å unngå trafikkhindringen. MobileNavigator beregner en omkjøringsrute, slik at du kan unngå trafikkhindringen. Trykk på knappen Ignorere hvis du ikke vil at systemet skal ta hensyn til trafikkhindringen på ruten din. Du kan når som helst endre innstillingen du har foretatt. Gå fram som følger: 1. Trykk på TMC-symbolet Bruke TMC-funksjonene

107 Skjermbildet TMC-MELDINGER blir åpnet: Bruk pilknappene til å finne en trafikkhindring på ruten din. 2. Trykk på Status-knappen og velg Ignorer eller Kjør rundt. 3. Trykk deretter på OK-knappen for å oppdatere ruten. Om nødvendig blir ruten beregnet på nytt. Nyttige funksjoner mens du navigerer

108 7.5 Føre loggbok Oversikt Slik oppretter du en loggbokinnførsel... Du kan stille inn MobileNavigator slik at systemet fører en kjørebok, eller loggbok. For hver navigasjon som blir loggført, opprettes det en egen fil i rotkatalogen til lomme-pc-en som du senere kan overføre til datamaskinen og behandle med for eksempel Microsoft Excel. 1. Trykk på knappen Loggbok. Skjermbildet START AV LOGGBOKEN åpnes: 2. Trykk på feltet Kommentar. Oppgi f.eks. årsaken til turen. 3. Trykk på feltet Kilometerstand. Oppgi kilometerstanden ved turens begynnelse. 4. Trykk på feltet Formål og oppgi om turen er privat eller jobbrelatert. 5. Trykk på. Loggbokinnførselen blir opprettet og fargen på knappen Loggbok endres til Loggbok aktiv. Avslutte loggbokinnførsel Når du avslutter navigasjonen, avsluttes loggbokinnførselen. Eventuelt kan du også avslutte innførselen manuelt: Trykk på Loggbok-knappen og velg Avslutt innførselen i feltet Handling. Knappen Loggbok aktiv endres til Loggbok inaktiv igjen Føre loggbok

109 Ny loggbokinnførsel Behandle loggboken Hvis du vil foreta flere innførsler i loggboken, for eksempel fordi du har fylt drivstoff eller besøkt flere kunder på samme sted, trykker du på Loggbok-knappen igjen og velger Ny innførsel i feltet Handling. Du kan overføre loggbokinførslene til en datamaskin og viderebehandle dem der. 1. Koble lomme-pc-en til datamaskinen med ActiveSync. 2. Marker filen "Loggbok.xls" i rotkatalogen til lomme-pc-en. 3. Kopier filen til datamaskinen og åpne den i Microsoft Excel. Loggbokinnførslene inneholder informasjon som kilometerstand ved turens begynnelse, din egen kommentar, by og vei/gate, dato for turen, distanse med mer. Innførselen kan skrives ut og brukes som bilag til likningskontoret. Nyttige funksjoner mens du navigerer

110

111 8 Konfigurere MobileNavigator I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 8.1 Innstillinger Side 110 Brukermodus Kartinformasjon Ruteinformasjon Retningsinformasjon Fartsbegrensinger Lydstyrke Skjermvalg Automodus Rutealternativer Loggbok Tastatur Ruteplanlegging Format GPS TMC Hjemmeadresse Radiodemping Produktinformasjon Konfigurere MobileNavigator

112 8.1 Innstillinger Innstillinger I MobileNavigator kan du endre innstillingene på følgende områder: Brukermodus, se side 111 Kartinformasjon, se side 111 Ruteinformasjon, se side 112 Retningsinformasjon, se side 112 Fartsbegrensinger, se side 113 Lydstyrke, se side 113 Skjermvalg, se side 114 Automodus, se side 114 Rutealternativer, se side 115 Loggbok, se side 115 Tastatur, se side 116 Ruteplanlegging, se side 116 Format, se side 116 GPS, se side 117 TMC, se side 117 Hjemmeadresse, se side 117 Radiodemping, se side 118 Produktinformasjon, se side 118 Trykk på knappen Innstillinger i hovedskjermbildet for å konfigurere MobileNavigator. Hvis du har gjort endringer i innstillingene, må du trykke på Lagre-knappen i skjermbildet INNSTILLINGER for at de nye innstillingene ikke skal gå tapt Innstillinger

113 8.1.1 Brukermodus Brukermodus I innstillingsskjermbildet BRUKERMODUS kan du foreta følgende innstillinger: I knappen Nåværende brukermodus ser du hvilken modus du befinner deg i nå. Trykk på Nåværende brukermodus for å skifte til den andre modusen. Navnet på den brukermodusen du skifter til, vises i knappen. Merk: Hvis du skifter til standardmodus, blir du spurt om du vil beholde innstillinger som er blitt endret. Du får dette spørsmålet selv om du ikke har foretatt noen endringer. Trykk på Ja. Gjenopprett fabrikkinnstillingene 1. Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene, trykker du på knappen Fabrikkinnstillinger. 2. Bekreft med tilbakestillingen Kartinformasjon Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Kartinformasjon I innstillingsskjermbildet KARTINFORMASJON kan du gjøre følgende innstillinger: Innstilling Infolinje Betydning Hvis du slår på Infolinje, vises målestokk, høyde over havet, veiens helning, kompass og nåværende hastighet nede til høyre på kartet. Spesialdestinasjon er Gatenavn Hvis du slår på Spesialdestinasjoner, vises alle spesialdestinasjoner (Points of Interest) på kartet. Hvis du slår på Gatenavn, vises alle gateog veinavn på kartet. Konfigurere MobileNavigator

114 8.1.3 Ruteinformasjon Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Ruteinformasjon I innstillingsskjermbildet RUTEINFORMASJON kan du gjøre følgende innstillinger: Innstilling Distanse totalt Reisetid totalt Ankomsttid sluttdestinasjon Betydning Hvis du aktiverer disse alternativene, vises anslått ankomstklokkeslett, anslått gjenværende reisetid og antall kilometer til sluttdestinasjonen på kartet. Distanse etappe Reisetid etappe Ankomsttid etappe Hvis du aktiverer disse alternativene, vises anslått ankomstklokkeslett, anslått gjenværende reisetid og antall kilometer til det neste etappemålet på kartet. Disse opplysningene vises bare hvis ruten består av flere etapper Retningsinformasjon Skilting I innstillingsskjermbildet RETNINGSINFORMASJON kan du velge om systemet skal eller ikke skal vise informasjon om skilt du må følge. På knappen Vis skilt står det om visningen av disse opplysningene er slått på eller av. Trykk på Vis skilt for å skifte til den andre modusen. Den modusen du skifter til, vises i knappen. Merk: Denne informasjonen kan bare vises dersom den finnes i kartmaterialet Innstillinger

115 8.1.5 Fartsbegrensinger Fartsbegrensinger I innstillingsskjermbildet FARTSBEGRENSINGER kan du velge om fartsgrenser skal vises under navigering, og om du skal varsles om fartsovertredelser med et lydsignal. Innstilling Vis skilt Advarsel by/tettsted Advarsel landevei Betydning På knappen Vis skilt står det om visningen av avkjøringsskilt er slått på eller av. Trykk på knappen Vis skilt og velg om skilt alltid skal vises, om de bare skal vises ved fartsovertredelser, eller om de aldri skal vises. I knappen Advarsel by/tettsted står det hvor mye du må overskride fartsgrensen med i byer og tettsteder før lydsignalet kommer. Trykk på knappen Advarsel by/tettsted for å endre verdien eller stille den på Aldri. I knappen Advarsel landevei står det hvor mye du må overskride fartsgrensen med utenfor byer og tettsteder før lydsignalet kommer. Trykk på knappen Advarsel landevei for å endre verdien eller stille den på Aldri. Merk: Denne informasjonen kan bare vises dersom den finnes i kartmaterialet. OBS! Informasjonen i kartmaterialet kan være feil på grunn av midlertidige endringer (veiarbeid osv.). Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang framfor anvisningene til navigasjonssystemet Lydstyrke Lydstyrke I innstillingskjermbildet LYDSTYRKE kan du lydstyrken til talemeldingene. Trykk på feltet Lydstyrke og velg en annen verdi. Konfigurere MobileNavigator

116 8.1.7 Skjermvalg Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Skjermvalg I innstillingsskjermbildet SKJERMVALG kan du gjøre følgende innstillinger: Innstilling Skin Gjør mørkere om kvelden Betydning Trykk på dette feltet hvis du vil velge et annet "skin" (skjermbildenes utseende) til MobileNavigator. I dette feltet angir du om lomme-pcskjermen skal stilles mørkere om kvelden Automodus Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Automodus I innstillingsskjermbildet AUTOMODUS kan du gjøre følgende innstillinger: Innstilling Betydning Start med Velg om kartet skal vises i 3D-visning eller i 2D-visning som standard. 3D autozoom Velg om du under navigasjon med 3Dvisning ønsker Autozoom eller Ikke autozoom som standard. Hvis du velger autozoom, endres zoomdybden med hastigheten din. Hvis du kjører langsomt, er målestokken liten. Hvis du kjører fortere, blir målestokken større. 2D autozoom Velg om du under navigasjon med 2Dvisning ønsker Dyp autozoom, Normal autozoom, Høy autozoom eller Ikke autozoom som standard. Hvis du velger autozoom, endres zoomdybden med hastigheten din. Hvis du kjører langsomt, er målestokken liten. Hvis du kjører fortere, blir målestokken større. Jo dypere autozoomen er, desto mindre blir målestokken på kartet. 2D-visning Velg om kartet under navigasjon med 2Dvisning skal være justert mot Nord eller I kjøreretningen som standard Innstillinger

117 8.1.9 Rutealternativer Kjøreprofil I innstillingskjermbildet RUTEALTERNATIVER kan du justere kjøreprofilen din. Innstillingen her påvirker beregningen av reisetid. 1. Trykk på feltet Hastighetsprofil og velg en innstilling som passer til transportformen din. 2. Trykk på feltet Type rute og velg et av de følgende alternativene: Alternativ Dynamisk rute (TMC) Rask rute Kort rute Betydning Dette alternativet er avhengig av at systemet har en TMC-modul. Hvis dette alternativet er aktivert, tas det hensyn til trafikkmeldinger i beregningen av ruter. Hvis systemet ikke tar inn TMC-meldinger, beregner det Rask rute. Den ruten som tar kortest tid, blir beregnet. Den ruten som er kortest i antall kilometer, blir beregnet. 3. Trykk på feltene Motorveier, Ferjer og Bomveier og velg et av de følgende alternativene: Alternativ Tillatt Unngå Forbudt Betydning Den aktuelle veitypen tillates i beregningen av ruter. Den aktuelle veitypen unngås om mulig. Den aktuelle veitypen tas ikke med i beregningen av ruter Loggbok Loggbok I innstillingsskjermbildet LOGGBOK kan du velge om navigasjonssystemet skal føre loggbok for hver tur eller ikke. Uavhengig av denne innstillingen kan du imidlertid når som helst, ved hjelp av denne knappen: / slå loggboken av eller på. Konfigurere MobileNavigator

118 Tastatur Knapper på lomme- PC-en I MobileNavigator kan du fordele funksjonene opp, ned, venstre, høyre, legg inn og tilbake på knappene på lomme-pc-en. Det gjør det enklere og mer komfortabelt å bruke systemet. Når du avslutter navigasjonsprogrammet, får knappene de vanlige funksjonene sine igjen. Hvis du vil se hvilke funksjoner som er tildelt hvilke knapper, eller endre dette, trykker du på knappen Angi knappenes funksjoner Ruteplanlegging Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Beregne etapper I innstillingsskjermbildet RUTEPLANLEGGING kan du velge hva som skal skje når du har nådd et etappemål: Skal veien til neste destinasjon beregnes automatisk eller ikke? Hvis automatisk beregning er slått på, blir ruten til neste etappemål automatisk beregnet når du har nådd en destinasjon. Hvis den automatiske beregningen er slått av, kan du navigere til neste etappemål ved å trykke kort på kartet og velge Neste destinasjon Format Måleenheter I innstillingsskjermbildet Format kan du velge hvilke måleenheter programmet skal bruke for tid og avstander. Innstilling Tid Avstand Betydning Trykk på dette feltet for å veksle mellom 12- og 24-timers klokke. Trykk på dette feltet for å veksle mellom kilometer og engelske mil Innstillinger

119 GPS GPS I innstillingsskjermbildet GPS kan du foreta innstillinger for GPSmottakeren. Trykk på Automatisk gjenkjenning første gang du har koblet til en bestemt GPS-mottaker eller etter at du har skiftet mottaker. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis den automatiske gjenkjenningen ikke fører fram, trykker du på Manuelle innstillinger. Foreta følgende innstillinger: Innstilling GPS-mottaker COM-port Baud Betydning Trykk i dette feltet for å velge GPSmottaker. Trykk i dette feltet for å velge det aktuelle grensesnittet til GPS-mottakeren. Trykk i dette feltet for å velge baud-rate for GPS-mottakere av typen Andre mottakere TMC TMC I innstillingsskjermbildet TMC kan du, dersom systemet har en TMC-modul, velge om det ved trafikkhindringer skal beregnes en omkjøringsrute automatisk eller først etter en manuell bekreftelse Hjemmeadresse Hjemmeadresse I innstillingsskjermbildet HJEMMEADRESSE kan du legge inn hjemmeadressen din, slik at det går raskt å navigere hjem fra hvor du enn måtte befinne deg. 1. Trykk på knappen Legge inn hjemmeadressen. Skjermbildet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Adresse-knappen og oppgi hjemmeadressen, slik det beskrives i avsnittet "Legge inn adresse til destinasjon" på side Trykk på knappen Angi som hjemmeadresse. Adressen overføres til innstillingsskjermbildet. Konfigurere MobileNavigator

120 Radiodemping Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utvidet modus. Du finner en beskrivelse av hvordan du skifter brukermodus i kapitlet "Skifte brukermodus" på side 32. Radiodemping I innstillingsskjermbildet RADIODEMPING kan du aktivere radiodempingen. Dermed sikrer du at forsinkelser i håndfrisystemet ikke virker forstyrrende på talemeldingene fra navigasjonssystemet Produktinformasjon Produktinformasjon I innstillingskjermbildet PRODUKTINFORMASJON vises programmets navn og versjon. Trykk på knappen Se innføring hvis du ønsker en innføring i de viktigste funksjonene i programmet Innstillinger

121 9 Vedlegg I dette kapitlet finner du informasjon om følgende emner: 9.1 Vedlegg A: Oppgradere GPS-mottakeren Side 120 Montere TMC-modul Montere Bluetooth-modul 9.2 Vedlegg B: Problemløsninger Side 122 Systemets ytelse GPS-mottaker Vedlegg

122 9.1 Vedlegg A: Oppgradere GPS-mottakeren Oppgradere Du kan ettermontere en Bluetooth-modul (trådløs overføring) og TMC-modul (gjør at navigasjonssystemet kan ta inn trafikkmeldinger) på GPS-mottakeren. Du kan lese mer om dette i den egne bruksanvisningen Montere TMC-modul Slik oppgraderer du GPS-mottakeren med TMC-modul Fjern alle ledninger fra GPS-mottakeren. 2. Sett inn TMC-modulen. 3. Sett inn alle ledningene igjen. 4. Sett cinch-pluggen fra den medfølgende antennen inn i antenneinngangen på GPS-mottakeren. Merk: Istedenfor å bruke den medfølgende antennen, kan du også koble TMC-modulen direkte til radioantennen ved hjelp av en Y-adapter. Y-adapteren kan du kjøpe via vår serviceavdeling, nettbutikken vår eller i faghandelen. 5. Slå på GPS-mottakeren. Initialisere TMC Initialiseringen av TMC-modulen startes automatisk. I løpet av få sekunder skifter TMC-symbolet på lomme-pc-en fra Ingen TMC til Leter etter stasjon og til slutt til TMC klar. Du finner en utførlig beskrivelse av hvordan TMC-modulen virker i kapitlet "Bruke TMC-funksjonene" på side Vedlegg A: Oppgradere GPS-mottakeren

123 9.1.2 Montere Bluetooth-modul Slik oppgraderer du GPS-mottakeren med Bluetoothmodul Fjern alle ledninger fra GPS-mottakeren. 2. Sett inn Bluetooth-modulen. 3. Sett inn strømledningen igjen. 4. Slå på GPS-mottakeren. Den blå lysdioden blinker (1 sek. på, 1 sek. av). Merk: Framgangsmåten for å initialisere forbindelsen mellom lomme-pc-en og en Bluetooth-enhet finner du i bruksanvisningen til lomme-pc-en. 5. Start MobileNavigator på lomme-pc-en for å aktivere Bluetooth-forbindelsen. 6. Trykk på knappen Innstillinger i HOVEDMENYEN. Skjermbildet INNSTILLINGER blir åpnet. Automatisk gjenkjenning 7. Velg innstillingsskjermen GPS ved hjelp av pil-knappen. 8. Trykk på Automatisk gjenkjenning første gang du har koblet til en bestemt GPS-mottaker eller etter at du har skiftet mottaker. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Vedlegg

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 max Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 5100 5110 Norsk Juni 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U50T

Din bruksanvisning SONY NV-U50T Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U50T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U50T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON SUNGOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON SUNGOO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 6350 LIVE

Din bruksanvisning NAVIGON 6350 LIVE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 6350 LIVE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 6350 LIVE i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3300

Din bruksanvisning NAVIGON 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 3300 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk Juni 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 14xx 24xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 14xx 24xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 14xx 24xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8410

Din bruksanvisning NAVIGON 8410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8410. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8410 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brukerhåndbok Norsk August 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN

Din bruksanvisning NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

maps + more Brukerhåndbok Norsk

maps + more Brukerhåndbok Norsk maps + more Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Sight Fighter Plus SIGHT FIGHTER PLUS. Brukerveiledning. Versjon 1.0 SIGHT FIGHTER PLUS Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer