Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON SUNGOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON SUNGOO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual NAVIGON SUNGOO Bruksanvisning NAVIGON SUNGOO Brukerhåndbok NAVIGON SUNGOO Brukerveiledning NAVIGON SUNGOO Instruksjon NAVIGON SUNGOO Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

2 Manuell abstrakt: Fremheving av viktige tekststeder. AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i fremtiden. -6- Innledning Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. er et registrert varemerke som eies av NAVIGON AG. TMC-antenne SD-kort med programvare og navigasjonskart Håndbok CD med håndbøker (PDF, også på språk som ikke foreligger i trykket versjon) Før du begynner -7- Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Beskrivelse av SUNGOO Mobile Navigation Berøringsskjerm Mini-USB-kontakt for billadekabel / USB-kabel Lysdiode Hodetelefonkontakt (også for tilkobling av TMC-antenne) Plass til SD-minnekort På/Av/Standby Kontakt til ekstern GPS-antenne Ta i bruk SUNGOO Mobile Navigation Lade opp batteriet Koble billadekabelen til navigasjonsenheten og til sigarettenneren i bilen. (se også "Forsyne navigasjonsenheten med strøm", side 11) Lysdioden på SUNGOO Mobile Navigation lyser oransje mens ladingen pågår. -8Før du begynner Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Lysdioden lyser grønt når SUNGOO Mobile Navigation er ladet helt opp. Merk: Ved tomt batteri er ladetiden ca. 4-5 timer. Driftstiden til et fullt batteri er ca. 4 timer Minnekort Minnekortet med navigasjonsprogrammet er allerede satt inn i enheten. Ta ut minnekortet Hvis du må ta ut minnekortet av enheten, går du fram slik: 1. Slå av navigasjonsenheten. Hold knappen i minst 6 sekunder. (På/Av/Standby) inne 2. Skyv forsiktig inn minnekortet til sperren løsner. Sette inn minnekort Sett det vedlagte minnekortet i enheten (se bilde). Skyv inn minnekortet til det knepper hørbart på plass Ta i bruk navigasjonsenheten OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 11. Før du begynner -9- Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Montere holderen Monter holderen som vist på bildet. Du trenger ingen verktøy. Feste holderen 1. Rengjør frontruten på det stedet du vil feste holder tømmes. OBS! Åpne aldri dekselet til navigasjonsenheten. OBS! Utsett aldri navigasjonsenheten for sterk varme eller kulde. Dette kan skade enheten Før du begynner Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation OBS! Bruk bare den medfølgende batteriladeren eller en batterilader som er godkjent til bruk sammen med navigasjonsenheten. Koble batteriladeren til en egnet strømkilde. Spenningskravet finner du på batteriladeren og/eller forpakningen. Merk: Ikke brett kabelen, og sørg for at den ikke skades av skarpe gjenstander. Merk: Bruk bare fuktig klut ved rengjøring av navigasjonsenheten. Merk: Ikke trekk i ledningen for å dra ut kontakten. Kabalen kan da skades. Merk: Lag en sikkerhetskopi av det medfølgende minnekortet. Merk: Minnekortet må være i enheten når du bruker navigasjonssystemet. Merk: Bruk bare SD- eller MMCminnekort! Kontroller at kontaktene på minnekortet verken skades eller blir skitne Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil OBS! Fest holderen og TMC-antennen slik at de ikke forstyrrer sikten. OBS! Ikke fest holderen i funksjonsområdet til kollisjonsputen. OBS! Når du monterer holderen, må du sørge for at den ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko ved en eventuell ulykke. OBS! Ikke legg kabelen i nærheten av enheter og tilførselsledninger som har betydning for sikkerheten. OBS! Etter installasjonen må du kontrollere alle innretninger i bilen som har betydning for sikkerheten. Før du begynner Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere med spenning på 12 V Betjening av navigasjonsprogrammet Lydstyrke Lydstyrken på taleanvisningene i kan stilles inn mens du navigerer. Du har startet en navigasjon. Kartet er åpnet i modus Navigasjon eller i modus Søk destinasjon. 1. Trykk på skjermknappen Lydstyrke. Lydstyrkeskalaen åpnes. Den har tre knapper til innstilling av lydstyrken. Høyere, 2. Trykk igjen på Lavere, Lydstyrke. Lyd på/av. Lydstyrkeskalaen lukkes GPS Informasjon I øvre kant av skjermen finner du ulike symboler som viser informasjon. Symbolet GPS kan vise følgende informasjon om GPS-mottaket: Ingen GPS: Den integrerte GPS-mottakeren er ute av drift. Kontakt kundeservice hvis dette problemet ikke gir seg. Intet signal: Data mottas fra mindre enn 3 satelitter. Posisjonen kan ikke beregnes. GPS klar: Data mottas fra minst 3 satelitter. Posisjonen kan beregnes. Mer informasjon om GPS-status finner du i kapitlet "GPS-status" på side Betjening av navigasjonsprogrammet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Energi Symbolet Energi viser følgende informasjon om det innebygde batteriet: Enheten drives av en ekstern strømkilde. Batteriet er i ferd med å lades. Enheten drives av eget batteri. Batteriet er tilstrekkelig ladet. Enheten drives av eget batteri. Batteriladningen er lav. Retning Symbolet Retning viser i hvilken retning du beveger deg nå. Det kan angi disse himmelretningene: N, NO, O, SO, S, SW, W, NW. TMC (Trafikkmeldinger) Innbygd i SUNGOO Mobile Navigation finnes en TMC-mottaker som forsyner navigasjonssystemet med aktuelle trafikkmeldinger. Systemet kan endre ruten ved behov, f.eks. for å unngå kø. Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når du befinner deg i et land der det sendes trafikkmeldinger via TMC. Dette gjelder ikke alle land. Symbolet TMC viser følgende informasjon om TMC-mottaket: Intet symbol: Ingen TMC-mottaker er tilkoblet, eller den tilkoblede eller integrerte TMCmottakeren er ute av drift. Leter etter stasjon: TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. TMC klar: Trafikkmeldinger kan mottas. En beskrivelse av TMC-funksjonene finner du i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)" på side 42. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

3 3.3 Skjermtastatur Et skjermtastatur vises på skjermen når det er nødvendig å legge inn tekst. Du kan bruke fingeren når du taster inn tegn på skjermtastaturet. Du kan bare skrive med store bokstaver. Ikke bruk spesialtegn og aksenter når du legger inn steds- eller gatenavn. Navigasjonssystemet utfyller disse tegnene automatisk for deg. Hvis du f.eks. søker etter "Ålesund", skriver du bare "ALESUND". Betjening av navigasjonsprogrammet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Spesialtegn kan imidlertid være nyttige når du gir navn til lagrede destinasjoner og ruter. Spesielle taster legger inn et mellomrom sletter tegnet foran markøren. åpner talltastaturet. åpner bokstavtastaturet. åpner spesialtegntastaturet. Når du har oppgitt et spesialtegn, vises bokstavtastaturet automatisk. 3.4 Lister Det vises ofte lister der du kan velge en innførsel. Dette skjer f.eks. når du oppgir en by eller et sted. Når du har oppgitt den første bokstaven, vises den største byen/stedet i det oppgitte landet som begynner med denne bokstaven. Når du oppgir den andre bokstaven, vises en liste som inneholder alle de byene eller stedene som begynner med de oppgitte bokstavene. Når du oppgir flere bokstaver, tilpasses listen til innførslene dine. Den inneholder alltid bare de innførslene som begynner med, eller inneholder, den oppgitte teksten. Jo flere bokstaver du oppgir, desto kortere blir listen. Med skjermknappene Opp og Ned kan du bla i listen. Hvis du vil overføre en innførsel, trykker du bare på selve innførselen. Listen lukkes når du har overført en innførsel. 3.5 Alternativer I mange vinduer finnes det alternativer som gir deg tilgang til flere funksjoner. En beskrivelse av alle tilgjengelige alternativer finner du i kapitlet "Alternativer" på side Betjening av navigasjonsprogrammet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Menyer Mange skjermknapper inneholder en meny som åpnes når du trykker på den. Trykk på et menyvalg for å utføre funksjonen. Hvis du vil lukke menyen uten å utføre en funksjon, trykker du på den skjermknappen du åpnet menyen med. 3.7 Slå på SUNGOO Mobile Navigation Trykk på tasten (På/Av/Standby) i minst 6 sekunder. 4 Navigasjon Navigasjonssystemet brukes på eget ansvar. OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 11. Problemer med GPS-mottaket Navigasjonen stanses hvis du har problemer med GPS-mottaket. Navigasjonsprogrammet er imidlertid fortsatt åpent. Når du igjen mottar GPS-signaler, oppdager navigasjonssystemet automatisk om du har forandret posisjonen din. Det blir dermed enkelt å fortsette navigasjonen. Når du kommer frem til destinasjonen Når du har nådd frem til den oppgitte destinasjonen, vises en melding om dette. På kartet vises nå bare den nåværende posisjonen din (oransje trekant). 4.1 Starte SUNGOO Mobile Navigation Slå på navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten har vært slått helt av, dvs. når tasten (På/Av/Standby) har vært trykket inn i minst 6 sekunder, vises alltid følgende melding ved oppstart: "Vi gjør oppmerksom på at hvis anvisningene er i strid med trafikkreglene, må du følge trafikkreglene. Ikke betjen apparatet mens du kjører." 2. Når du har lest og forstått hele teksten, trykker du på OK. Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Hvis du ikke aksepterer denne instruksjonen, trykk på Avbryt for å avslutte navigasjonsprogrammet. HOVEDVINDU åpnes. Fra HOVEDVINDU får du tilgang til alle funksjonene i navigasjonsprogrammet Initialisere GPS-mottakeren Merk: Når du initialiserer den integrerte GPS-mottakeren for første gang, kan det ta opptil 20 minutter. Når du senere slår på navigasjonsenheten, starter GPS-mottaket i løpet av ett minutt. Hvis navigasjonsenheten ikke har vært slått på i over en uke, kan den neste initialiseringen ta opptil 10 minutter. Initialisering av GPS-mottakeren starter med en gang navigasjonsenheten slås på. Opp til høyre på skjermen ser du symbolet GPS. Når data fra minst 3 satelitter mottas, skifter symbolet til GPS klar. Merk: Hvis symbolet GPS viser innstillingen GPS klar før det har gått 20 minutter, så la for sikkerhets skyld navigasjonsenheten være slått på i ytterligere 15 minutter. Dermed sørger du for sikker drift. OBS! Hsjoner som ligger innenfor en bestemt radius av din nåværende posisjon. Du kan enkelt finne f.eks. den nærmeste bensinstasjonen, uansett hvor du befinner deg. Merk: GPS- mottaket må være godt nok til å bestemme posisjonen din. (GPS klar) viser om GPS-mottaket er godt nok. Symbolet Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "GPS-status" på side 40. Merk: I snarveier har du tilgang til tre kategorier av spesialdestinasjoner i nærheten. Du kan raskt søke etter disse uten å gi flere opplysninger. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Spesialdestinasjoner i snarveier" på side Trykk på Ny destinasjon > Søk spesialdestinasjon > i nærheten i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON I NÆRHETEN åpnes Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 3. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, sortert etter avstand. 4. Trykk på navnet på destinasjonen. 5. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. mer der. Spesialdestinasjon med nasjonal betydning Spesialdestinasjoner med nasjonal betydning er bl.a flyplasser, severdigheter, minnesmerker og større havner. Du kan finne f.eks. kjente severdigheter selv om du ikke vet på hvilket sted de er. 1. Trykk på Ny destinasjon > Søk spesialdestinasjon > i hele landet i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON MED NASJONAL BETYDNING åpnes. 2. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, sortert etter avstand. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

4 3. Trykk på navnet på destinasjonen. 4. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. mer der. Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted kan være nyttige når du navigerer i en fremmed by. 1. Trykk på Ny destinasjon > Søk spesialdestinasjon > i en by/på et sted i HOVEDVINDU. Vinduet SPESIALDESTINASJON I EN BY åpnes. 2. Oppgi destinasjonens navn eller postnummer. Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 4. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, alfabetisk sortert. 5. Trykk på navnet på destinasjonen. 6. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. mer der Spesialdestinasjoner i snarveier I snarveier har du tilgang til tre kategorier av spesialdestinasjoner. Du kan raskt og uten å gi nye opplysninger liste opp destinasjoner i nærheten som passer til en av disse kategoriene. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Spesialdestinasjoner i HOVEDVINDU for å velge hvilke kategorier du skal ha tilgang til i snarveier. Merk: GPS- mottaket må være godt nok til å bestemme posisjonen din. (GPS klar) viser om GPS-mottaket er godt nok. Symbolet Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "GPS-status" på side Trykk på Ny destinasjon i HOVEDVINDU. Menyen NY DESTINASJON åpnes. Nederst på menyen finner du symboler som viser kategorier av spesialdestinasjoner som du har tilgang til som snarvei. 2. Trykk på den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen Navn på destinasjon åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, sortert etter avstand. 3. Trykk på navnet på destinasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. I kapitlet "Starte navigasjonen", side 25, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Informasjon om destinasjonen Databasen har ytterligere informasjon om svært mange av de destinasjonene du oppgir. For mange restauranter er det lagret et telefonnummer. Du kan dermed ringe og f.eks. bestille bord. Et av de ovenfor beskrevne vinduene er åpent. Trykk på (Informasjon om destinasjonen). Vinduet INFORMASJON OM DESTINASJONEN åpnes. Det inneholder all informasjon om den oppgitte destinasjonen som er lagret i databasen. Trykk på Avbryt for å lukke vinduet INFORMASJON OM DESTINASJONEN. Trykk på (Vis på kartet) for å vise destinasjonen på kartet Velge en lagret destinasjon I SUNGOO Mobile Navigation finner du under Mine destinasjoner disse listene over destinasjoner og adresser: SISTE DESTINASJONER: alle destinasjoner du allerede har navigert til. FAVORITTER: alle destinasjoner du har lagret i SUNGOO Mobile Navigation Siste destinasjoner SUNGOO Mobile Navigation lagrer de 30 siste destinasjonene du har startet en navigasjon til, i listen SISTE DESTINASJONER. 1. Trykk på Mine destinasjoner > Siste destinasjoner i HOVEDVINDU. 2. Trykk på den destinasjonen du vil navigere til. 3. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. mer der Favoritter I listen FAVORITTER kan du lagre destinasjoner som du vil reise til igjen. I listen FAVORITTER kan du lagre inntil 300 destinasjoner. Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Informasjon om hvordan du lagrer en destinasjon finner du i kapitlet "Lagre destinasjoner" på side Trykk på Mine destinasjoner > Favoritter i HOVEDVINDU. 2. Trykk på den destinasjonen du vil navigere til. 3. Trykk på Starte navigasjonen. Kartet åpnes i modus Oversikt. mer der. 4.4 Navigere hjem I SUNGOO Mobile Navigation kan du lagre en adresse som hjemmeadresse. Du kan alltid starte navigasjonen til denne adressen gjennom å trykke på en skjermknapp. Første gang du trykker på Hjem, blir du bedt om å oppi adressen din. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Definere destinasjon som hjemmeadresse" på side 26. Trykk på Hjem i HOVEDVINDU. Hvis du ennå ikke har oppgitt hjemmeadressen, blir du bedt om å gjøre det i et dialogvindu. Navigasjonen starter. Ruteprofilen er den samme som sist gang du navigerte. 4.5 Velge destinasjon på kartet Du kan velge et navigasjonsmål direkte fra kartet. Du kan velge steder, veier og spesialdestinasjoner. 1. Trykk på Vis kart i HOVEDVINDU. 2. Trykk på (Søk destinasjon). Kartet åpnes i modus Søk destinasjon. 3. Trykk på det punktet du vil navigere til. Merk: I kapitlet "Kart i modus Søk destinasjon" på side 38 finner du mer informasjon om hvordan du endrer det viste kartutsnittet slik at destinasjonen blir godt synlig. Destinasjonen du har trykket på, vises under trådkorset Navigasjon Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Destinasjonens geografiske koordinater og adresse vises i den nedre delen av skjermen. 4. Trykk på (OK). Vinduet DESTINASJON PÅ KARTET åpnes. Trykk på Navigere dit. Kartet åpnes i modus Oversikt. er merket med et flagg. på Ruteprofil hvis du vil se eller endre ruteprofilen. på Avbryt. HOVEDVINDU åpnes. Destinasjonen er lagret i listen SISTE DESTINASJONER. Trykk på Demo. Ruten beregnes med utgangspunkt i sentrum av det oppgitte stedet. Deretter simuleres en navigasjon langs denne ruten. en destinasjon slik det er beskrevet i kapitlet "Oppgi en ny destinasjon" på side 18. Ikke trykk på Starte navigasjonen! 2. Trykk på Alternativer > Lagre destinasjon - ELLER 1. Velg en destinasjon fra listen SISTE DESTINASJONER slik det er beskrevet i kapitlet "Siste destinasjoner" på side 23. Ikke trykk på Starte navigasjonen! 2. Trykk på Alternativer > Lagre som favoritt. 3. Oppgi et navn på destinasjonen. 4. på Lagre. Trykk på Alternativer > Hjemmeadresse. Den valgte destinasjonen er nå lagret som din hjemmeadresse. hos deg selv. på Alternativer i HOVEDVINDU. Listen over alternativer åpnes. 2. Trykk på alternativet Ruteplanlegging. hotellet som startpunkt. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

5 startpunktet du oppgir, har derfor tallet "0". Trykk på feltet Angi startpunkt. på menyvalget Nåværende posisjon. Hvis du vil oppgi et annet startpunkt: 2. startpunktet. (se avsnittet om dette i kapitlet "Navigasjon", side 17) 4. Trykk på Angi startpunkt. kan nå oppgi et annet startpunkt. tall vises på en skjermknapp foran hvert rutepunkt. 1. Trykk på feltet Legg til rutepunkt. Menyen RUTEPUNKT åpnes. 2. Oppgi rutepunktet. (se avsnittet om dette i kapitlet "Navigasjon", side 17) 4. Trykk på Legg til. Det valgte rutepunktet vises nå ved siden av tallet. du vil hente en lagret rute, må den beregnes på nytt før navigasjonen. Du kan hente, gi nytt navn til eller slette lagrede ruter Lagre rute Vinduet RUTEPLANLEGGING er åpent. Du har oppgitt startpunktet og minst ett rutepunkt. 1. Trykk på Alternativer > Lagre rute. 2. Oppgi et navn på ruten. 3. Trykk på Lagre. Destinasjonen er nå oppført i listen LAGREDE RUTER. Dialogvinduet lukkes Hente rute 1. Trykk på Alternativer > Lagrede ruter. 2. Trykk på den ruten du vil hente. 3. Trykk på Hent rute. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes. Startpunktet og rutepunktene er oppført. 6.3 Navigasjon Ruten må først beregnes. Deretter kan du starte en navigasjon, eller bare simulere den Beregne og vise rute Du kan også beregne og vise en rute uten GPS-tilgang, for å skaffe deg et overblikk over reiseruten. Vinduet RUTEPLANLEGGING er åpent. Startpunktet og minst ett rutepunkt er oppført. 1. Trykk på Vis rute. Kartet åpnes i modus Oversikt. Ruter med etapper Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Startpunktet og rutepunktene er merket med flagg. Avstand og anslått reisetid er angitt for hver etappe. Disse opplysningene er også angitt for hele ruten Simulere ruten Du kan også bare simulere en navigasjon. Merk: Du trenger ikke GPS-mottak for å simulere. Du kan simulere ruter med en lengde på opptil 100 km. Du har beregnet en rute og vist den på kartet. Trykk på Alternativer > Simulering. Ruten blir beregnet på nytt for simuleringen. Simuleringen startes etter beregningen. Avslutte simuleringen Du kan når som helst avslutte simuleringen. Trykk på (Tilbake). Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes Starte navigasjonen Du har beregnet en rute og vist den på kartet. Ruteprofil Ruteberegningen er basert på såkalte rutealternativer. Trykk på Ruteprofil hvis du vil se eller endre rutealternativene. på ruteprofilen. Hjelp for informasjon om hvordan du endrer innstillinger i Veibeskrivelse Trykk på Alternativer > Vis veibeskrivelse for å vise en detaljert veibeskrivelse. Nærmere informasjon om funksjonene i vinduet VEIBESKRIVELSE finner du i kapitlet "Veibeskrivelse" på side Ruter med etapper Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Starte navigasjonen Trykk på Starte navigasjonen eller begynn å kjøre. Ikke GPS-mottak Hvis du ikke mottar et godt nok GPS-signal, vises denne meldingen: "Mangler for øyeblikket GPS-signal. på Avbryt. HOVEDVINDU åpnes. Destinasjonen er lagret i listen SISTE DESTINASJONER. 7 Alternativer I mange vinduer finnes det alternativer som gir deg tilgang til flere funksjoner. Trykk på Alternativer for å åpne listen over alternativer. Trykk på alternativet du vil utføre. Trykk på Alternativer en gang til på hvis du vil lukke listen over alternativer uten å utføre noen av dem. Slett alle: Sletter alle destinasjoner i listen SISTE DESTINASJONER. Listen vil da tømmes. Et dialogvindu ber deg om å bekrefte slettingen. Lagre som favoritt: Lagrer den oppgitte destinasjonen i listen FAVORITTER. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Lagre destinasjoner" på side 26. Vis på kartet: Viser den oppgitte adressen på kartet. Innstillinger: Åpner vinduet INNSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigasjonssystemet. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Konfigurere " på side 44. Loggbok: Åpner vinduet LOGGBOK. Her kan du starte eller avslutte registrering i loggboken. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Loggbok" på side 43. Lagrede ruter: Åpner et vindu hvor du kan hente en lagret rute. GPS-status: Åpner vinduet GPS-STATUS. Her kan du se detaljer om GPSmottaket. Lagrer den valgte adressen som din hjemmeadresse. kart: Kartet åpnes i modus Søk destinasjon. Her kan du velge en destinasjon direkte på kartet. eventuelt den forrige planlagte ruten! Åpner vinduet RUTEPLANLEGGING. Åpner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se og evt. endre alternativer for ruteberegning. Simulering: Simulerer en navigasjon på den viste ruten. Du kan gjennomføre simuleringen uten GPS-mottak. Du kan simulere ruter med en maksimal lengde på 100 km. Gi nytt navn: Åpner et vindu hvor du kan endre navnet på den valgte destinasjonen eller ruten. Trafikk: Åpner vinduet TRAFIKKMELDINGER. Her vises tidligere meldinger. Du finner mer informasjon i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)", side Alternativer Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Vis veibeskrivelse: Viser en detaljert beskrivelse av ruten med alle de stedene der du skal ta av veien. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Veibeskrivelse" på side 40. Fabrikkinnstillinger: Åpner et vindu hvor du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene. Slette destinasjon: Sletter den markerte destinasjonen fra listen (SISTE DESTINASJONER eller FAVORITTER). Et dialogvindu ber deg om å bekrefte slettingen. Lagre destinasjon: Lagrer den oppgitte adressen i listen FAVORITTER. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Lagre destinasjoner" på side 26. Legg til i ruten: Åpner ruteplanleggingen. Den oppgitte adressen blir gjort til rutepunkt 1 på en ny rute Bruke kartet Kartmaterial SUNGOO Mobile Navigation kan bare arbeide med ett kart, selv om du har lagret flere kart i minnekortet. Trykk på Alternativer > Innstillinger > Gjeldende kart for å se hvilket kart du bruker nå. Her kan du også velge et annet kart. 8.2 Kart i modus Oversikt Du har oppgitt en destinasjon og trykket på Starte navigasjonen. - ELLER Du har planlagt eller hentet en rute, og trykket på Vis rute. Kartet åpnes i modus Oversikt. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

6 Du ser hele ruten. Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Destinasjonen er merket med et flagg. Når du viser en rute du har planlagt eller hentet, er startpunktet og alle rutepunktene merket med et flagg. 2 3 Ruten er markert med oransje. En oransje trekant viser posisjonen din på kartet. Hvis du vil vise en planlagt eller hentet rute og det oppgitte startpunktet ikke er din nåværende posisjon, kan det hende at din nåværende posisjon ikke vises i forhåndsoversikten. 4 En liten infoboks viser hele reiseruten, anslått reisetid og anslått ankomstklokkeslett. I Alternativer > Innstillinger > Grunninnstillinger velger du om denne informasjonen skal vises eller ikke. Hvis det vises en en rute med flere etapper, vises denne informasjonen også for hver enkelt etappe. Trykk på Ruteprofil for å se og evt. endre de innstillingene som brukes i ruteberegningen. Trykk på Starte navigasjonen for å begynne å kjøre. Ruten blir evt. beregnet på nytt hvis du vil vise en planlagt rute eller en rute du har hentet. Din nåværende posisjon blir startpunkt. Navigasjonen går først til det først oppgitte rutepunktet. Trykk på Alternativer > Vis veibeskrivelse for å vise en detaljert veibeskrivelse (se "Veibeskrivelse", side 40). Trykk på (Søk destinasjon) for å vise kartet i modus Søk destinasjon. (Se "Kart i modus Søk destinasjon", side 38) Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Kart i modus Navigasjon Navigasjonen ble startet etter at ruten ble vist i modus Oversikt. Kartet åpnes i modus Navigasjon Her vises hvilken skilting du skal følge. Her vises evt. aktuelle fartsgrenser. Når mange anvisninger følger tett på hverandre, vises anvisningen etter den neste i det lille pilfeltet. Det store pilfeltet viser en skjematisk fremstilling av det neste krysset der du skal ta av. Under står det hvor langt det er igjen til veikrysset. Når du nærmer deg krysset, vises punkter i stedet for avstand. Jo nærmere du kommer veikrysset, desto flere gule prikker vises. Hvis det er lenge til du skal ta av i et veikryss, vises det bare en pil som peker rett frem, med en distanseangivelse som viser hvor langt du skal følge denne veien. Trykk på det store pilfeltet for å høre en aktuell taleanvisning. 5 6 Ruten er markert med oransje. Her vises høyde over havet og gjeldende hastighet. Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Feltet Totalt viser gjenværende avstand til destinasjonen, anslått reisetid og anslått ankomstklokkeslett. En oransje trekant viser posisjonen din på kartet. Kartutsnittet endrer seg fortløpende, og sørger for at posisjonen din alltid vises mest mulig sentrert på kartet. Hvis du navigerer langs en rute med flere etapper, vises gjenværende avstand til neste etappemål, anslått reisetid og anslått ankomstklokkeslett i feltet Etappe. De kjørefilene som leder deg til målet, vises i oransje. I det øvre veifeltet står navnet på den neste veistrekningen du skal kjøre. I det nedre veifeltet står navnet på den veistrekningen du kjører nå. Merk: Du kan du konfigurere hvordan flere av de nevnte områdene skal vises via Alternativer > Innstillinger > Grunninnstillinger. Enkelte visninger fungerer bare når de aktuelle opplysningene finnes i kartmaterialet. Merk: Hvis du trykker på det store pilfeltet, blir den aktuelle taleanvisningen gjentatt Trykk på Alternativer > Vis veibeskrivelse for å vise en detaljert veibeskrivelse (se "Veibeskrivelse", side 40). Trykk på (Søk destinasjon) for å vise kartet i modus Søk destinasjon. (Se "Kart i modus Søk destinasjon", side 38) Avslutte navigasjonen Trykk på (Tilbake) for å avslutte navigasjonen. Et dialogvindu ber deg om å bekrefte. Kartfunksjoner i modus Navigasjon Trykk et eller annet sted på kartet i modus Navigasjon. Det vises skjermknapper med ulike funksjoner. 2D/3D: Skifter mellom 2D- og 3D-modus. Symbolet som viser gjeldende modus, er markert med oransje. Dag/Natt: Skifter mellom skjermodusene "Dag" og "Kveld". Symbolet som viser gjeldende modus, er markert med oransje. Etappemål: Åpner en meny der du kan oppgi etappemål Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Navigasjonen leder deg da først til dette etappemålet. Deretter kan du fortsette navigasjonen til den opprinnelige destinasjonen. Hoppe over rutepunkt: Trykk på denne knappen for å hoppe over det neste rutepunktet. Denne knappen er bare aktiv hvis det gjenstår minst 2 rutepunkter. Sperre: Trykk på denne knappen for å sperre en veistrekning du har foran deg, dvs. for å beregne en rute utenom denne strekningen, f.eks. hvis du hører på radioen at det er kø der. Trykk en gang til på denne knappen for å oppheve sperren. Spesialdestinasjoner på ruten: Trykk på denne knappen for å vise spesialdestinasjoner på ruten. Dermed kan du raskt finne ut f.eks. hvor langt det er til neste rasteplass. Disse destinasjonene kan legges til som etappemål ved å trykke på innførselen i listen. (Etappemål) til høyre for 8.4 Reality View Når du nærmer deg et motorveikryss, skifter kartet til modus Reality View. Modus Reality View viser tydelig hvilken veiskilting og hvilke kjørefelt du skal følge. Visningen holder seg uforandret til du har passert krysset. Deretter skifter kartet tilbake til modus Navigasjon. Trykk hvor som helst på kartet for å skifte til modus Navigasjon. Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Merk: Modus Reality View er finnes ikke for alle motorveikryss. Dette avhenger av det kartmaterialet du bruker. 8.5 Kart i modus Søk destinasjon Kartet er alltid i modus Søk destinasjon når det vises et trådkors på kartet. Kartet endres ikke mens du kjører. Kartet vises alltid slik at nord er opp. Zoom ut: Det viste kartutsnittet blir større, men det vises færre detaljer på kartet. Zoom inn: Det viste kartutsnittet blir mindre, men det vises flere detaljer på kartet. Zoome: Når denne skjermknappen er aktiv, kan du markere et kartutsnitt med pennen eller fingeren. Hvis du markerer kartutsnittet fra øverst venstre til nederst høyre, vil det markerte utsnittet fylle hele skjermen og flere detaljer vises. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

7 Hvis du markerer kartutsnittet fra nederst høyre til øverst venstre, blir kartet større og færre detaljer vises Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Forskyve: Når denne skjermknappen er aktiv, kan du endre det viste kartutsnittet med pennen eller fingeren. Skyv kartet i den ønskede retningen. Hele ruten: Zoomer kartet slik at hele ruten vises. Nåværende posisjon: Viser kartutsnittet slik at den nåværende posisjonen din er sentrert Bruke kartet i modus Søk destinasjon 1. Trykk på det punktet du vil navigere til. Destinasjonen du har trykket på, vises under trådkorset. Destinasjonens geografiske koordinater og adresse vises i den nedre delen av skjermen. 2. Trykk på (OK). Det vises skjermknapper med ulike funksjoner. Navigere dit: Starter navigasjonen til det punktet du har valgt. Hvis du er i gang med å navigere, blir navigasjonen avbrutt. Etappemål: Legger inn det valgte punktet som etappemål. Navigasjonen leder deg da først til dette etappemålet. Deretter kan du fortsette navigasjonen til den opprinnelige destinasjonen. Denne funksjonen er bare aktiv hvis du befinner deg i en navigasjon. Legg til i ruten: Legger inn den valgte destinasjonen som siste destinasjon i ruteplanleggingen. Hvis du ennå ikke har åpnet ruteplanleggingen, blir den valgte destinasjonen til det første rutepunktet i en ny ruteplanlegging. Lagre: Åpner vinduet LAGRE DESTINASJON I... Du kan oppgi et navn som destinasjonen blir lagret under i listen FAVORITTER. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Lagre destinasjoner" på side 26. Let i nærheten: Åpner vinduet SPESIALDESTINASJON I NÆRHETEN. Her kan du søke etter destinasjoner i nærheten av den oppgitte destinasjonen. (Se "Spesialdestinasjon i nærheten", side 20) Bruke kartet Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Trykk på (Søk destinasjon) for å avslutte modus Søk destinasjon. Du kommer tilbake til det vinduet der du startet denne modusen. Trykk på (Tilbake) for å komme tilbake til HOVEDVINDU. Hvis du er i gang med å navigere, blir du bedt om å bekrefte at du vil avbryte navigasjonen Nyttige funksjoner GPSstatus, lagre nåværende posisjon I vinduet GPS-STATUS finner du en oversikt over den informasjonen som navigasjonssystemet beregner ut fra de mottatte GPS-signalene. GPS-status er tilgjengelig i flere vinduer via Alternativer. 1. Trykk på Alternativer > GPS-status. Din nåværende posisjon kan lagres i listen FAVORITTER. 2. Trykk på Lagre posisjon. Dialogvinduet LAGRE DESTINASJON I... åpnes. Markøren blinker i feltet Navn. 3. Oppgi et navn på destinasjonen. 4. Oppgi om du vil legge inn din nåværende posisjon som hjemmeadresse. 5. Trykk på Lagre. 9.2 Veibeskrivelse Før du starter navigasjonen, eller mens du navigerer, kan du vise en detaljert veibeskrivelse av den beregnede ruten. Denne listen viser alle taleanvisningene i tabellform. Kartet er åpent i modus Oversikt i modus Navigasjon eller i modus Reality View. Trykk på Alternativer > Vis veibeskrivelse. Vinduet VEIBESKRIVELSE åpnes Nyttige funksjoner Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Skjematisk fremstilling av det neste veikrysset der du skal ta av. Avstanden til dette veikrysset. Navn på veien du skal ta av til. Viser om du kan kjøre den aktuelle rutestrekningen. (Tillat): Den aktuelle strekningen kan inngå i ruten. (Forby): Den aktuelle strekningen kan ikke inngå i ruten Sperre rutestrekninger 1. Trykk på de rutestrekningene du ikke skal kjøre, slik at symbolet (Forby) vises ved siden av dem. 2. Trykk på (Endre rute). Navigasjonssystemet beregner en omkjøringsrute rundt rutestrekningen. De nye taleanvisningene vises i vinduet VEIBESKRIVELSE. 3. Trykk på (Tilbake) for å lukke vinduet VEIBESKRIVELSE Oppheve sperrer og bruke opprinnelig rute Du kan når som helst oppheve sperringen av rutestrekninger. Trykk på Alternativer > Beregn den opprinnelige ruten i vinduet VEIBESKRIVELSE Nyttige funksjoner Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation TMC (Trafikkmeldinger) Med den integrerte TMC-mottakeren kan du motta aktuelle trafikkmeldinger. Systemet kan ved behov endre ruten, f.eks. for å unngå kø Vise trafikkmeldinger Aktuelle trafikkmeldinger kan vises i flere vinduer via Alternativer. 1. Trykk på Alternativer > Trafikk. Vinduet TRAFIKKMELDINGER åpnes. Skjermknappen Trafikkmelding(er) over listen viser hva slags og hvor mange trafikkmeldinger som listes opp. 2. Trykk på Trafikkmelding(er) for å velge hvilke meldinger som skal vises. For hver trafikkmelding vises informasjon om hvor trafikkhindringen er og hva slags hindring det dreier seg om. Trykk på en melding for å vise flere detaljer. ) eller Ignorere ( ) Navigasjonssystemet kan Kjøre rundt ( hindringer langs ruten. Skjermknappen Kjøre rundt / Ignorere viser aktuell status. Trykk på skjermknappen for å endre innstillingen. Trykk på (Tilbake) for å lukke vinduet TRAFIKKMELDINGER TMC-innstillinger Trykk på Alternativer > TMC-innstillinger i vinduet TRAFIKKMELDINGER. I vinduet TMC-INNSTILLINGER kan du stille inn og konfigurere TMCstasjonen i forhold til hvordan trafikkmeldinger skal påvirke ruteføringen. Søkemodus Trykk på Søkemodus og velg innstillinger for stasjonen som trafikkmeldinger mottas fra. Automatisk: Du kan stille inn en annen sender med pilknappene i området Sender. Systemet søker en annen sender hvis mottaket blir dårlig. du blir bedt om det: Meldingen vises. registreres i filen "Logbook. xls". Denne filen kan åpnes med Microsoft Excel. Her blir hver registrert reise oppført som en ny innførsel nederst på tabellen. Filen "Logbook.xls" blir opprettet på minnekortet første gang du registrerer en reise i mappen "MN6\Logbook". Hvis du fjerner eller flytter denne filen, opprettes det en ny fil neste gang du registrerer en reise. Merk: Reisene registreres samtidig i en annen fil som er kompatibel med programmet WISO Sparbuch Denne filen heter "MN6DriversLog.bin". på Alternativer > Loggbok. 2. Oppgi den nødvendige informasjonen. 3. Trykk på Start. Avslutte registrering 1. Trykk på Alternativer > Loggbok. 2. Trykk på Stopp. er tilgjengelige i flere vinduer via Alternativer. Trykk på Alternativer > Innstillinger. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

8 Vinduet INNSTILLINGER har flere skjermknapper: Gjeldende kart, Spesialdestinasjoner, Grunninnstillinger og Ruteprofil. Trykk på en skjermknapp for å åpne det tilsvarende innstillingsvinduet. Innstillingene i det enkelte vinduet er fordelt over flere skjermsider. Du kan bla i dem med skjermknappene (Venstre) og (Høyre). Enkelte innstillinger har bare to eller tre verdier. Disse innstillingene vises på skjermknappen (Endre). Alle verdiene vises. Den aktuelle verdien er markert med hvit. Trykk på (Endre) for å skifte mellom de ulike verdiene. Enkelte innstillinger har mange ulike verdier. Disse innstillingene vises i (Liste). skjermknappen Den aktuelle verdien er synlig. 1. Trykk på (Liste). En liste over mulige verdier åpnes. Den aktuelle verdien er markert. 2. Trykk på den verdien du vil velge. Den er nå markert. 3. Trykk på OK. Listen lukkes. Den nye verdien vises Konfigurere SUNGOO Mobile Navigation Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Hver innstilling har en skjermknapp (Hjelp). Trykk på denne knappen for en nøyaktig forklaring av den enkelte innstillingen. Du kan lukke innstillingsvinduer på to måter: Trykk på Fullfør. Endringer overføres. Trykk på Avbryt. Endringer overføres ikke. Vinduet INNSTILLINGER er igjen åpent. Konfigurere SUNGOO Mobile Navigation Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Vedlegg Tekniske data Mål Vekt Temperatur under drift Temperatur under lagring Luftfuktighet CPU Operativsystem 108,7x 83,5 x 22,3mm Ca. 145 g -10 C til 60 C -20 C til 70 C 0% til 90%, ikke kondenserende Samsung Mhz Microsoft Windows CE Net 5.0 3,5"-LCDfargeskjerm med motstandsdyktig berøringspanel 320 x 240 piksler (WQVGA) Tverrformat, transmissiv Minne ROM RAM 256 MB 64 MB Innebygd (SiRF GPS III, 20 kanaler) GPS TMC Tastatur Høyttaler I/O Hodetelefon Minnekort USB Batteri Lading Billadekabel Type Levetid Elektronikk Varighet Inngang Utgang Innebygd antenne Kontakt for ekstern antenne Innebygd (GNS FM6) Skjermtastatur Innebygd 3,5 mm plugger SD, MMC USB 1.1 Li-Ion, 1200 mah Inntil 4 timer Innebygd Ca. 4-5 timer 12V = (likestrøm, DC) 5V =, 1A (likestrøm, DC) Driftsbetingelser Skjerm Vedlegg Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Samsvarserklæring Produkter med CE-merke er i samsvar med direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-direktivet), direktiv 89/336/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og direktiv 73/23/EF om lavspenningsutstyr (endret gjennom direktiv 93/68/EF), utstedt av EFkommisjonen. Overensstemmelse med disse direktivene innebærer samsvar med følgende europeiske normer: EN EN EN55022 EN55024 EN EN EN60950 / IEC Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer foretatt av brukeren som påvirker enhetens samsvar med CEmerkingen, eller for konsekvenser av dette. Vedlegg Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation A Stikkordfortegnelse GPS-status Alternativer , 31 H Håndbok Symboler Hjem , 27 Hjemmeadresse , 27 Hoppe over rutepunkt Hovedvindu D Destinasjon Angi adresse

9 Favoritter Fra kartet Hjem... 24, 27 Hjemmeadresse.. 24, 27 Inntastingsrekkefølge Lagre Mine destinasjoner Ny destinasjon 19 Siste destinasjoner Snarvei.. 22 Søk spesialdestinasjon.. 20 i en by/på et sted i hele landet.

10 i nærheten.. 20 Starte navigasjonen Veibeskrivelse I Innstillinger Fabrikkinnstillinger Kalibrering Konfigurasjon.. 44 Lydstyrke Produktinformasjon Inntastingsrekkefølge K Kalibrering Kart Navigasjon Oversikt Reality View..

11 .. 37 Søk destinasjon Konfigurasjon. 44 E Energi , 15 Etappemål F Fabrikkinnstillinger L Legg inn opplysninger Legge inn opplysninger. 16 Leveranse Loggbok... 32, 43 Lydstyrke G Garanti

12 ... 6 GPS Initialisere Problemer med mottaket Signaler Symboler M Meny Mine destinasjoner Stikkordfortegnelse Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Minnekort Veibeskrivelse N Nåværende posisjon Lagre Navigasjon Etappemål.. 36 Hoppe over rutepunkt Intet GPS-mottak

13 26, 31 Ruteprofil.. 25, 30 Sperre , 41 Spesialdestinasjoner på ruten. 37 Start 25, 30 Veibeskrivelse 25, 31 Ny beregning.. 43 Ny destinasjon S Sikkerhetsanvisninger Simulering Avslutt Start Skjermtastatur Søk spesialdestinasjon i en by/på et sted. 22 i hele landet

14 i nærheten. 20 Snarvei. 22 Søkemodus Sperre. 37, 41 Spesialdestinasjoner på ruten SUNGOO Mobile Navigation Beskrivelse.. 8 Energi Installering... 9 Leveranse... 7 Minnekort 9 Start

15 . 18 TMC Symboler i håndboken P POI i en by/på et sted i hele landet i nærheten Snarvei.. 22 Produktinformasjon.. 32 R Reality View Ruteplanlegging Ruteprofil.. 25, 30 Rutepunkter Oppgi

16 Rekkefølge , 29 Slett.. 29 Ruter Administrere Beregn.. 30 Lagre Planlegging Ruteprofil Rutepunkter Simulering.. 30 Starte navigasjonen Startpunkt..

17 27 Stikkordfortegnelse T Tastatur 15 TMC Ny beregning.. 43 Søkemodus Symboler Vis TMC-innstillinger Ny beregning.. 43 Søkemodus TMC. 42 Trafikkmeldinger.. 42 Trafikkmeldinger Ny beregning Søkemodus.

18 Powered by TCPDF ( 42 Vis Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation V Varemerker.. 7 Veibeskrivelse Sperre Vis.. 25, 31, Stikkordfortegnelse Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra NAVIGON AG er det ikke for noe formål tillatt å kopiere eller formidle hele eller deler av dette dokumentet, verken elektronisk, mekanisk eller på annen måte. Alle tekniske opplysninger, tegninger osv. omfattes av loven om opphavsrett. 2007, NAVIGON AG Med enerett.. Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 5100 5110 Norsk Juni 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 max Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN

Din bruksanvisning NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON P 9611 PORSCHE DESIGN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3300

Din bruksanvisning NAVIGON 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 3300 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 14xx 24xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 14xx 24xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 14xx 24xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U50T

Din bruksanvisning SONY NV-U50T Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U50T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U50T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 6350 LIVE

Din bruksanvisning NAVIGON 6350 LIVE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 6350 LIVE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 6350 LIVE i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brukerhåndbok Norsk August 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8410

Din bruksanvisning NAVIGON 8410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8410. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8410 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske

Detaljer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert april 2005 Ansvarlig utgiver NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk Juni 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

maps + more Brukerhåndbok Norsk

maps + more Brukerhåndbok Norsk maps + more Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer