NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live"

Transkript

1 NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011

2 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler som er merket med dette symbolet. Disse produktene må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra NAVIGON AG er det ikke for noe formål tillatt å kopiere eller formidle hele eller deler av dette dokumentet, verken elektronisk, mekanisk eller på annen måte. Alle tekniske opplysninger, tegninger osv. omfattes av loven om opphavsrett. 2011, NAVIGON AG Med enerett.

3 Innhold 1 Innledning Om denne håndboken Konvensjoner Symboler Juridisk informasjon Garanti Varemerker Spørsmål om produktet Før du begynner Leveranse Beskrivelse av navigasjonsenheten Viktige sikkerhetsopplysninger Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Sikkerhetsanvisninger for navigasjonsenheten Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil Begynne å bruke navigasjonssystemet SIM-kort Montere navigasjonssystemet i kjøretøyet Minnekort Aktivere NAVIGON Live-tjenestene Navigasjon med GPS Slå på navigasjonsenheten Slå på enheten Sette navigasjonsenheten på standby Slå av navigasjonsenheten Å komme i gang med navigasjonssystemet Bruke navigasjonssystemet Skifte til et annet program Bla Bruke skjermknapplinjen Alternativer Informasjon Skjermtastatur Spesielle taster Tastaturoppsett med latinsk alfabet Kyrillisk og gresk tastaturoppsett Legge inn data Talestyring Aktivere talestyring Bruk talestyring Hjelp Deaktivere talestyringen Konfigurere talestyringen Brukerhåndbok Innhold III

4 7 Navigasjon Starte navigasjonsprogrammet Angi destinasjon Angi destinasjonsland Angi adresse Angi adresse med taleanvisning Spesialdestinasjon Informasjon om destinasjonen Favoritter Siste destinasjoner Fra telefonlisten Navigere hjem Velge destinasjon på kartet Alternativer i Destinasjon-vinduet Forhåndsvisning av ruten Administrere destinasjoner Lagre destinasjoner Slette destinasjon Endre navn på destinasjon i Favoritter-listen Definere hjemmeadressen Endre hjemmeadresse Ruter med etapper Åpne ruteplanlegging Planlegge en ny rute Behandle rutepunkter Administrere ruter Gjenopprette siste rute Beregne og vise rute Simulere ruten Forhåndsvisning av ruten Bruke kartet Velge navigasjonskart Kart i Standard-modus Kart i modus Forhåndsvisning av ruten Kart i modus Navigasjon Navigasjon i Kjøretøy-modus Navigasjon i Fotgjenger-modus Kartalternativer i Navigasjon-modus Avslutte navigasjonen Kart i Søk destinasjon-modus Endre kartutsnittet Velg destinasjon Forskyve målpunktet Slette målpunkt IV Innhold Brukerhåndbok

5 9 Nyttige funksjoner Ruteprofiler Innstillingene i ruteprofiler NAVIGON basisprofiler Opprette ny ruteprofil Velge ruteprofil Administrere ruteprofiler Skjermbilder Gjøre det mulig å lagre skjermbilder Lagre skjermbilde Parkere i nærheten av destinasjonen Spesielle funksjoner på en rute med flere etapper MyBest POI: Destinasjoner på ruten Vis spesialdestinasjoner på ruten Navigere til en av destinasjonene Velge kategorier GPS-status, lagre nåværende posisjon Sperre TMC (Trafikkmeldinger) Ruteoptimalisering: På forespørsel Ruteoptimalisering: Automatisk Vise trafikkmeldinger Filtrere trafikkmeldinger Se detaljerte opplysninger om enkeltmeldinger Redigeringsmodus Alternativer (Trafikkmeldinger) Innstillinger (Trafikkmeldinger) Håndfri-modul Bluetooth-forbindelse Søke etter og sammenkoble Bluetooth-enheter Sammenkoble fra mobiltelefonen Koble til enhet Aktivere mobiltelefon Slette enhet Importer telefonliste Importer samtaleliste Motta samtaler Motta SMS Ringe Velge telefonnummer Velge et hurtigvalgnummer Ringe en kontakt fra telefonlisten Ringe en av de siste samtalepartnerne Overføre samtale fra mobiltelefon Brukerhåndbok Innhold V

6 10.5 Mens samtale pågår Tilbake til å angi destinasjoner Legge kartet i forgrunnen Legge inn tall Sette mikrofonen på lydløs Overføre samtale til mobiltelefon Avslutte samtalen Nyttige funksjoner Navigere til en kontakt i telefonlisten Åpne SMS-innboksen Konfigurere håndfrimodulen Hurtigvalg Innstillinger NAVIGON Live Pris Bruke NAVIGON Live-tjenestene Vær Live Fotoboks Live (Mobile Radarkontroller Live) Parkering Live (CleverParking Live) Fylle bensin Live Lokalsøk (Google Local Search) Arrangementer Live Trafikkmeldinger (Traffic Live) Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene Vise status NAVIGON Live-modemtest Informasjon som har relevans for navigasjonssystemet Konfigurere navigasjonssystemet Vedlegg Tekniske data for navigasjonsenheten NAVIGON - lisensavtale Samsvarserklæring Problemløsninger Stikkordfortegnelse VI Innhold Brukerhåndbok

7 1 Innledning 1.1 Om denne håndboken Konvensjoner Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live For å gjøre håndboken tydeligere og lettere å lese, brukes følgende måter å skrive ting på: Halvfet og kursiv: SMÅ MAJUSKLER: Halvfet: Understreket: Understreket og kursiv: Produktnavn Navn på vinduer og dialogbokser Utheving av viktige tekststeder Navn på skjermknapper, inntastingsfelter og andre skjermelementer Navn på betjeningselementer på navigasjonsenheten Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstavsnitt: Råd og tips om bruken av programvaren Mer informasjon Advarsler 1.2 Juridisk informasjon Garanti Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dokumentasjon og programvare uten forvarsel. NAVIGON AG frasier seg alt ansvar for innholdets riktighet og for skader som oppstår som følge av bruken av håndboken. Vi er alltid takknemlige for opplysninger om feil og forslag til forbedringer som kan gjøre oss i stand til å tilby enda bedre produkter i framtiden. Innledning - 7 -

8 1.2.2 Varemerker Alle varemerker og -symboler som er nevnt i håndboken og evt. registrert av tredjepart, er uten innskrenkninger underlagt bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende lover for beskyttelse av varemerker og de angjeldende eiernes rettigheter. Alle varemerker, handelsnavn eller firmanavn som er brukt her, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine angjeldende eiere. Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke nevnes uttrykkelig her. Dersom eierskapet til et varemerke som er brukt i denne håndboken ikke er uttrykkelig oppgitt, kan man ikke derav slutte at det aktuelle navnet ikke er underlagt tredjeparts rettigheter. Microsoft, Outlook, Excel, Windows er beskyttede varemerker som tilhører Microsoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemerke som tilhører NAVIGON AG. 1.3 Spørsmål om produktet Har du spørsmål om produktet? Gå til vårt nettsted og klikk på "Kundeservice". Der finner du et område med vanlige spørsmål (FAQ senter), samt opplysninger om hvordan du kan kontakte oss på telefon eller e-post. 2 Før du begynner 2.1 Leveranse Kontroller at leveransen er fullstendig. Henvend deg omgående der du kjøpte produktet, dersom det er noe som mangler. Leveransen omfatter: Navigasjonsenhet Design-bilholder Billadekabel (12V strømadapter til sigarettenner/strømuttak) med integrert TMC-antenne USB-kabel Illustrert installasjonsveiledning Kun NAVIGON 92 Premium Live: Hurtigveiledning NAVIGON Live Services SIM-kortholder. Kortholderen er limt inn i hurtigveiledningen og er enkel å ta ut. SIM-kortet er allerede brukket ut. SIM-kort (sitter allerede i navigasjonsenheten) Før du begynner

9 Merk: Ta godt vare på SIM-kortholderen! Du vil få bruk for informasjonen på den hvis du skulle få behov til å henvende deg til NAVIGONs servicesenter. 2.2 Beskrivelse av navigasjonsenheten 1 På/Av 2 Berøringsskjerm 3 Mikrofon (kun NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live) 4 Plass til SIM-kortet (kun NAVIGON 92 Premium Live) 5 Mini-USB-kontakt for USB-kabel / strømadapter 6 Plass til microsd-minnekort 7 Reset 8 Lysdiode Før du begynner - 9 -

10 2.3 Viktige sikkerhetsopplysninger For din egen skyld bør du lese nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og advarslene nedenfor før du tar navigasjonssystemet i bruk Sikkerhetsanvisninger for navigasjonen Navigasjonssystemet brukes på eget ansvar. OBS! Ikke bruk navigasjonssystemet i fart - dette kan føre til alvorlige ulykker! OBS! Du må bare se på skjermen når du befinner deg i en trygg trafikksituasjon! OBS! Den faktiske veiføringen og veiskiltingen har forrang fremfor anvisningene til navigasjonssystemet! OBS! Navigasjonssystemets anvisninger må bare følges dersom forholdene og trafikkreglene tillater det! Navigasjonssystemet fører deg til målet selv om du blir nødt til å avvike fra den planlagte reiseruten. OBS! Kontroller alltid at holderen er festet og i riktig posisjon før du begynner å kjøre Sikkerhetsanvisninger for navigasjonsenheten OBS! Beskytt enheten mot fuktighet. Den er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. OBS! Skjermen er av glass. Den kan knuse hvis du mister enheten i bakken. OBS! Åpne aldri dekselet til navigasjonsenheten. OBS! Utsett aldri navigasjonsenheten for sterk varme eller kulde. Dette kan skade enheten (se "Tekniske data", side 116). OBS! Ikke trekk i ledningen for å dra ut kontakten. Apparatet kan da bli skadet eller ødelagt. OBS! Ikke utsett enheten for sterke temperatursvingninger. Det kan føre til kondensdannelse Før du begynner

11 Merk: Kabelen må ikke bøyes. Sørg for at den ikke skades av skarpe gjenstander. Merk: Ta sikkerhetskopi av dataene i navigasjonsenhetens internminne. Det er enkelt å gjøre dette med NAVIGON Fresh, som du kan laste ned gratis fra nettstedet Sikkerhetsanvisninger for bruk i bil OBS! Fest holderen slik at sjåføren enkelt kan se og betjene navigasjonsenheten, men uten at den hindrer sikten. OBS! Ikke fest holderen i funksjonsområdet til kollisjonsputen. OBS! Ikke fest holderen for nær rattet eller andre instrumenter i bilen. Unngå at enheten hindrer sjåføren i å kjøre bilen og betjene alle instrumentene. OBS! Når du monterer holderen, må du sørge for at den ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko ved en eventuell ulykke. OBS! Ikke legg kabler i funksjonsområdet til kollisjonsputer eller i nærheten av andre apparater og tilførselsledninger som har betydning for sikkerheten. OBS! Kontroller alltid at holderen er festet og i riktig posisjon før du begynner å kjøre. Sugekoppen kan løsne gradvis med tiden. OBS! Etter installasjonen må du kontrollere alle innretninger i bilen som har betydning for sikkerheten. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere/strømuttak med spenning på 12V. OBS! Ta ut strømkontakten til billadekabelen fra sigarettenneren/12vuttaket når du slår av tenningen. Kontakten trekker alltid en liten strømmengde, og kan dermed tømme bilbatteriet. 2.4 Begynne å bruke navigasjonssystemet SIM-kort Dette kapitlet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium Live. Før du begynner

12 Sette inn SIM-kortet SIM-kortet er allerede satt inn. SIM-kortplassen befinner seg på venstre side av navigasjonsenheten (se illustrasjon, punkt 4 i kapitlet "Beskrivelse av navigasjonsenheten", side 9). Ta ut SIM-kortet 1. Slå av navigasjonsenheten ved å trykke kort på -tasten (På/Av) og deretter på Slå av på skjermen. 2. Skyv minnekortet forsiktig inn i enheten til sperren løsner. Merk: Hvis SIM-kortet ikke settes inn korrekt, er det ikke sikkert det kan opprettes forbindelse til NAVIGON-serveren. Da vil ikke NAVIGON Live-tjenestene være tilgjengelige. Merk: Hvis det ikke kan opprettes forbindelse til NAVIGON Liveserveren, kan du gjennomføre en modemtest (se "NAVIGON Livemodemtest", side 113). Merk: Ikke ta ut SIM-kortet uten at du har en god grunn til det. Hvis du fjerner og setter inn igjen SIM-kortet ofte, kan navigasjonsenheten begynne å fungere dårligere Montere navigasjonssystemet i kjøretøyet OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 10. Feste holderen 1. Rengjør sugekoppen og frontruten på det stedet du vil feste holderen. Begge må være tørre, rene og fettfrie. 2. Åpne hendelen ved sugekoppen på holderen så langt som mulig. 3. Fest holderen med sugekoppen på frontruten. 4. Trykk hendelen på sugekoppen mot frontruten Før du begynner

13 Sette navigasjonsenheten inn i holderen På baksiden av navigasjonsenheten er det en sirkel med to utsparinger. 1. Fest navigasjonsenheten med den øvre utsparingen til den øvre haken på holderen (se figur). 2. Skyv den deretter mot holderen slik at den knepper hørbart på plass. Forsyne navigasjonsenheten med strøm Med navigasjonsenheten følger det en billadekabel som forsyner navigasjonsenheten med strøm fra sigarettenneren eller 12V-uttaket. Merk: Du må bare bruke den ladekabelen som fulgte med navigasjonsenheten eller en identisk modell fra NAVIGON! Hvis du bruker en annen ladekabel, er det ikke sikkert at du får tilgang til NAVIGON Live-tjenestene. Koble til billadekabelen til sigarettenneren/12v-uttaket i bilen og til mini-usb-porten på navigasjonsenheten. Lysdioden på undersiden av navigasjonsenheten lyser oransje mens ladingen pågår. Når batteriet er helt ladet, lyser lysdioden grønt. OBS! Billadekabelen skal bare kobles til sigarettennere/strømuttak med spenning på 12V. OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 10. Før du begynner

14 TMC-antenne Merk: Stikk USB-pluggene godt inn i USB-portene! Merk: Ved tomt batteri er ladetiden ca. 3 timer. Driftstiden til et fullt batteri er ca. 2 timer, avhengig av konfigurasjonen av enheten. Navigasjonsenheten har integrert TMC-mottaker. TMC-antennen er integrert i billadekabelen. Når billadekabelen er tilkoblet, kan den motta trafikkmeldinger. Ved behov kan systemet endre ruten, f.eks. for å unngå kø Minnekort Du trenger ikke et minnekort for å bruke navigasjonsenheten, fordi alle data som er nødvendige for navigasjonen, er lagret i internminnet. Når du kobler navigasjonsenheten til en datamaskin med en USBkabel, blir internminnet gjenkjent som disken "NAVIGON". Minnekortplassen vises som stasjonen NAVIGON SD. Sikkerhetskopiering, programvareoppdatering og oppdatering av navigasjonskart går raskt og enkelt med programmet NAVIGON Fresh, som du kan laste ned gratis ned fra nettstedet Hvis du kjøper ekstra navigasjonsplass som ikke får plass i navigasjonsenhetens internminne, kan du lagre dem på et minnekort (microsd), som du setter inn i navigasjonsenheten. Navigasjonsenheten kan bruke navigasjonskart fra begge lagringsmediene. 2.5 Aktivere NAVIGON Live-tjenestene Dette kapitlet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium Live. Før du tar i bruk NAVIGON Live-tjenestene for første gang, må de aktiveres. (Se "Pris", side 102.) SIM-kortet er allerede satt inn. Du har funnet fram hurtigveiledningen NAVIGON Live Services med aktiveringskoden som fulgte med. 1. Slå på navigasjonsenheten. Vinduet NAVIGASJON åpnes. 2. Trykk på (NAVIGON Live). Du blir spurt om du vil aktivere NAVIGON Live-tjenestene. 3. Trykk på OK Før du begynner

15 4. Vinduet AKTIVERINGSKODE åpnes. 5. Tast inn aktiveringskoden. 6. Trykk på OK. NAVIGON Live-tjenestene er nå aktivert. 7. Trykk på OK. Følgende melding vises: "Du overfører såk. 'Floating Car Data' anonymisert til NAVIGON. Analysen av disse dataene brukes til å beregne ankomstklokkeslett mer presist for våre tilknyttede bedrifter og partnere, oppdage køer tidligere og beregne bedre omkjøringsruter. Dataene kan ikke spores tilbake til deg. Hvis du ikke samtykker, setter du innstillingen 'Bli flinkere til å kjenne igjen køer' på 'Nei'." 8. Trykk på Neste. Vinduet NAVIGASJON åpnes. Nå har du tilgang til alle funksjoner på navigasjonsenheten og alle de tilgjengelige NAVIGON Live-tjenestene. Merk: Også etter aktiveringen fungerer de stedsavhengige NAVIGON Live-tjenestene (f.eks. Fylle bensin Live og Arrangementer Live) bare hvis navigasjonsenheten har GPS-mottak og kan beregne posisjonen sin. 2.6 Navigasjon med GPS Systemet anvender til sammen minst 24 satellitter som kretser rundt Jorden og sender ut posisjon din og klokkeslettet ditt. GPS-mottakeren mottar disse dataene og beregner sin egen geografiske posisjon ut fra satelittenes ulike posisjons- og tidsangivelser. En tilstrekkelig nøyaktig posisjonsbestemmelse krever data fra minst tre satelitter. Med data fra fire eller flere satelitter kan også høyden over havet beregnes. Posisjonen bestemmes med inntil tre meters nøyaktighet. Når navigasjonssystemet har bestemt posisjonen din, kan denne posisjonen deretter brukes til å beregne veien. Kartmaterialet på navigasjonsenheten inneholder de geografiske koordinatene til alle digitalt registrerte spesialdestinasjoner, veier, gater, byer og steder. Dermed kan navigasjonsenheten beregne ruten fra et utgangspunkt til en destinasjon. Den nåværende posisjonen beregnes og vises på kartet ca. hvert sekund. Dermed kan du se på kartet hvor du kjører. 3 Slå på navigasjonsenheten Navigasjonsenheten har tre forskjellige driftstilstander: På: Navigasjonsenheten er slått på og kan betjenes. Slå på navigasjonsenheten

16 Standby Når du setter navigasjonsenheten på standby, startes det opp veldig raskt når du slår den på igjen, og med det samme vinduet som det som var aktivt da du slo av. Vær oppmerksom på at enheten fortsatt bruker litt strøm når den står på standby. Avhengig av ladenivået kan det ta fra noen dager til flere uker til batteriet går tomt. Av Når du slår av enheten, bruker det knapt energi. Da kan det gå flere måneder til batteriet blir tomt. Når enheten slås på igjen, gjennomføres det en omstart. Dette tar omtrent 60 sekunder. Alle innstillinger og lagrede destinasjoner og ruter blir bevart. 3.1 Slå på enheten Trykk på (På/Av) helt til enheten blir slått på. Vinduet NAVIGASJON åpnes. 3.2 Sette navigasjonsenheten på standby Trykk raskt (maks. 1 sekund) på (På/Av). Det vises en melding om at enheten går over i standby-modus om noen sekunder. Vent til enheten går i standby-modus, eller trykk på Standby. Standby automatisk Du kan konfigurere navigasjonsenheten slik at den automatisk blir satt på standby når den ikke er i bruk. Trykk på (Flere) > Systeminnstillinger > Energi og skjerm > Standby automatisk i NAVIGASJON-vinduet. Oppgi hvor lenge navigasjonsenheten skal vente før den settes på standby (Aldri, Etter 10 min., Etter 20 min., Etter 30 min.). Velg Strømbrudd for å sette navigasjonsenheten på standby hvis strømtilførselen blir brutt. Når den eksterne strømforsyningen blir koblet til igjen, slår navigasjonsenheten seg automatisk på igjen. 3.3 Slå av navigasjonsenheten Trykk på (På/Av) helt til enheten blir slått av (ca. 10 sekunder). - eller - 1. Trykk raskt (maks. 1 sekund) på (På/Av). Det vises en melding om at enheten går over i standby-modus om noen sekunder. 2. Trykk på Slå av Slå på navigasjonsenheten

17 4 Å komme i gang med navigasjonssystemet Når du slår på navigasjonsenheten for første gang, blir du bedt om å foreta noen grunnleggende innstillinger: Vinduet SPRÅK åpnes. 1. Velg hvilket språk du vil bruke i programvaren 2. Trykk på OK. Vinduet DISTANSEENHET åpnes. 3. Velg hvordan avstander skal vises ('Kilometer' eller 'Engelske mil'). 4. Trykk på OK. Vinduet FORMAT KLOKKESLETT åpnes. 5. Velg format for klokkeslett ('12t (am/pm)' eller '24t'). 6. Trykk på OK. Vinduet DATOFORMAT åpnes. 7. Velg datoformat. Her betyr: ÅÅÅÅ: firesifret årstall MM: tosifret måned DD: tosifret dag 8. Trykk på OK. Hvis du har kjøpt NAVIGON Radar Info som tilleggsfunksjon til navigasjonssystemet, åpnes vinduet VARSLE OM FOTOBOKSER. 9. Les nøye gjennom teksten i dette vinduet. Her beskrives de mulige innstillingene for tilleggsfunksjonen. 10. Trykk på OK. Vinduet VARSLE OM FOTOBOKSER åpnes. 11. Velg ønsket innstilling. 12. Trykk på OK. Hvis du har valgt alternativet Avinstaller, blir du bedt om å bekrefte at du ønsker å avinstallere tilleggsfunksjonen. Trykk på Ja. Merk: Etter at du har avinstallert NAVIGON Radar Info, er det bare mulig å installere tilleggsfunksjonen på nytt ved hjelp av NAVIGON Fresh-programmet. Vinduet PRESENTASJONSMODUS åpnes. Presentasjonsmodusen er bare beregnet som en presentasjon av produktet når det ikke finnes noe GPS-mottak. Å komme i gang med navigasjonssystemet

18 Du kan ikke gjennomføre en navigasjon i presentasjonsmodus! Det er bare en navigasjon til midten av den valgte destinasjonen som simuleres. 13. Forsikre deg om at kontrollboksen Start i presentasjonsmodus ikke er aktivert. Hvis den er det, trykker du på kontrollboksen for å endre verdien fra Ja ( kontrollboks aktivert) til Nei ( kontrollboks ikke aktivert). 14. Trykk på OK. Merk: I "Problemløsninger"; avsnittet "Jeg har aktivert presentasjonsmodusen ved en feiltakelse" på side 122 kan du lese hvordan du slår av presentasjonsmodusen. Nå følger det en serie med bilder som gir deg en innføring i hvordan du bruker navigasjonsenheten. Du kan bla mellom bildene med skjermknappene (Neste) og (Tilbake). 15. Se på alle bildene. - eller - Trykk på Fullfør. Merk: Hvis du ønsker å se denne innføringen igjen senere, trykker du på (Flere) > Vis innføring i NAVIGASJON-vinduet. Et vindu med følgende melding åpnes: "Vi gjør oppmerksom på at hvis anvisningene er i strid med trafikkreglene, må du følge trafikkreglene. Ikke betjen apparatet mens du kjører." 16. Når du har lest og forstått hele teksten, trykker du på OK. Hvis du ikke aksepterer denne teksten, trykk på Avbryt for å avslutte navigasjonsprogrammet. Det åpnes et vindu med flere skjermknapper. 17. Trykk hvor som helst på skjermen. Vinduet NAVIGASJON åpnes Å komme i gang med navigasjonssystemet

19 5 Bruke navigasjonssystemet Merk: Første gang du startet navigasjonssystemet, fikk du en kort innføring i hvordan det brukes. Hvis du ønsker å se denne innføringen en gang til, trykker du på (Flere) > Vis innføring i NAVIGASJONvinduet. Navigasjonsprogramvaren inneholder et antall programmer som kan variere avhengig av hvilke funksjoner som finnes på din navigasjonsenhet. Fra disse programmene har du tilgang til alle funksjoner og innstillinger i navigasjonssystemet. Nederst på skjermen er det ofte flere skjermknapper. Hver knapp står for ett program. En farget søyle over en skjermknapp betyr at dette programmet er åpent (her: NAVIGASJON). (Håndfri-modul): Vinduet HÅNDFRI-MODUL åpnes, se "Håndfrimodul", side 84 (kun NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live). (Navigasjon): NAVIGASJON-vinduet åpnes; her har du tilgang til alle måter å angi og velge destinasjoner på. (Vis kart): Kartet åpnes i Standard-modus hvis ingen navigasjon blir gjennomført for øyeblikket (se "Kart i Standard-modus", side 53) eller i Navigasjon-modus hvis en navigasjon blir gjennomført (se "Kart i modus Navigasjon", side 56). (Navigasjonsmuligheter): NAVIGASJONSMULIGHETER-vinduet åpnes; det inneholder nyttige funksjoner for navigasjonen og tilpasning av kartet. (NAVIGON Live): Åpner vinduet NAVIGON LIVE. Der har du tilgang til alle NAVIGON Live-tjenestene, se "NAVIGON Live", side 101 (kun NAVIGON 92 Premium Live). 5.1 Skifte til et annet program Bla Du kan veksle mellom programmer på flere måter. Stryk fingeren vannrett over skjermen for å bla mellom programmene. Stryk fingeren over skjermen fra venstre mot høyre hvis du vil åpne det programmet som ligger til venstre for det som er åpent. Bruke navigasjonssystemet

20 Stryk fingeren over skjermen fra høyre mot venstre hvis du vil åpne det programmet som ligger til høyre for det som er åpent Bruke skjermknapplinjen Ved hjelp av skjermknapplinjen kan du bevege deg raskt mellom de ulike programmene. Trykk på en skjermknapp for å åpne det tilsvarende programmet. Når kartet er i Standard- eller Kjøretøy-modus, er skjermknapplinjen skjult. Trykk på kartet for å vise skjermknapplinjen. Trykk på en skjermknapp for å åpne det tilsvarende programmet Alternativer Øverst til høyre i mange vinduer finner du skjermknappen (Flere), som gir deg tilgang til flere funksjoner. Trykk på (Avbryt) for å lukke vinduet igjen uten å utføre en funksjon. Flere alternativer får du tilgang til ved å trykke på skjermknappen (Navigasjonsmuligheter) i skjermknapplinjen. Her finner du nyttige funksjoner for navigasjonen og tilpasning av kartet. 5.2 Informasjon GPS I øvre kant i mange vinduer finner du ulike symboler som viser informasjon. Ikonet GPS kan vise følgende informasjon om GPS-mottaket: Ingen GPS (Intet symbol): Den innebygde GPS-mottakeren er ikke driftsklar. Hvis problemet vedvarer, bør du henvende deg til oss (se "Spørsmål om produktet", side 8). Intet signal: Data mottas fra mindre enn 3 satellitter. Posisjonen kan ikke beregnes. GPS klar: Data mottas fra minst 3 satelitter. Posisjonen kan beregnes. Simulering: Hvis du befinner deg i en simulering, vises Demo-ikonet i stedet for GPS-symbolet. Mer informasjon om GPS-status finner du i kapitlet "GPS-status, lagre nåværende posisjon" på side Bruke navigasjonssystemet

21 Kompass Energi Symbolet Kompass viser hvilken retning du beveger deg i. Det kan angi følgende himmelretninger: N, NO, O, SO, S, SW, W, NW. Symbolet Energi viser følgende informasjon om det innebygde batteriet: Enheten drives av en ekstern strømkilde. Batteriet er helt ladet opp. Batteriet kan ikke lades, fordi temperaturen i batteriet er før høy. Enheten drives av en ekstern strømkilde. Batteriet er i ferd med å lades. Enheten drives av eget batteri. Batteriet er fullt. Enheten drives av eget batteri. Batteriet er tilstrekkelig ladet. Enheten drives av eget batteri. Batteriladningen er lav. Trafikkmeldinger TMC Navigasjonssystemet har en innebygd TMC-mottaker som leverer oppdaterte trafikkmeldinger. Dermed kan navigasjonssystemet endre ruten hvis det er behov for det, f.eks. ved kø. Merk: Denne funksjonen kan bare brukes når du befinner deg i et land der det sendes trafikkmeldinger via TMC. Dette gjelder ikke alle land. Symbolet TMC viser følgende informasjon om TMC-mottaket: Leter etter stasjon (i rødt): TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. Det finnes ingen trafikkmeldinger. Leter etter stasjon: TMC-mottakeren er i drift, men finner ingen stasjon som sender ut TMC-signaler. Det finnes imidlertid flere trafikkmeldinger. Dette kan f.eks. skje hvis man kjører gjennom en tunnel. TMC klar (i hvitt): Trafikkmeldinger kan mottas. Merk: TMC-antennen er integrert i billadekabelen. Symbolet Leter etter stasjon kan derfor vises hvis billadekabelen ikke er koblet til navigasjonsenheten. En beskrivelse av TMC-funksjonene finner du i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)" på side 76. Bruke navigasjonssystemet

22 Traffic Live Dette avsnittet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium Live. Trafikkinformasjon kan enten hentes fra NAVIGON Live-tjenestene (Traffic Live) eller fra radiostasjoner (TMC) (se "Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene", side 112). Symbolet Traffic Live vises når du henter trafikkinformasjon fra NAVIGON Live-tjenestene. Symbolet Traffic Live kan vise følgende tilstander for mottaket av trafikkmeldinger: (Rød) Forbindelse opprettes: Det siste forsøket på å hente trafikkinformasjon fra NAVIGON Live-serveren mislyktes. Dette kan f.eks. skje hvis man kjører gjennom en tunnel. Det kan også hende at det finnes meldinger som er blitt hentet tidligere. (Hvit) Traffic Live klar til bruk: Trafikkinformasjon ble hentet. Meldingene som finnes, er oppdaterte. Lydutkobling Symbolet Lydutkobling kan vise følgende tilstander: Intet symbol: Lyden fra navigasjonsprogrammet er ikke dempet. Lydutkobling: Lyden fra navigasjonsprogrammet er dempet. Hvis du er i gang med å navigere, hører du ingen taleanvisninger. Merk: Dette symbolet viser bare om taleanvisningene for navigasjon er dempet. Det sier ingenting om lydstyrken til håndfrifunksjonen. Bluetooth / Telefon Dette avsnittet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Navigasjonsenheten har en integrert Bluetooth-håndfrimodul. Dermed kan du også bruke den som håndfrienhet for opptil to mobiltelefoner med Bluetooth. Symbolet Telefon viser følgende informasjon om håndfrienheten: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funksjonen er deaktivert. Frakoblet (rød mobiltelefon): Navigasjonsenheten har ingen Bluetoothforbindelse til en annen enhet Bruke navigasjonssystemet

23 Tilkoblet (hvit mobiltelefon): Navigasjonsenheten har forbindelse til en mobiltelefon og kan brukes som håndfrisystem. Tallet angir hvilken av de to telefonene som er aktiv. Pågående samtale (grønn mobiltelefon): Håndfrimodulen til navigasjonsenheten brukes til å ringe med. Tallet angir hvilken av de to telefonene som brukes til samtalen. Headset: Hodetelefoner er tilkoblet. Du hører alle anvisningene fra navigasjonssystemet via hodetelefonene. Håndfrimodulen kan ikke brukes til å ringe eller ta imot telefonsamtaler med. NAVIGON Live Services Dette avsnittet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium Live. Symbolet NAVIGON Live Services viser om NAVIGON Live-tjenestene er tilgjengelige. Det kan vise følgende tilstander: (Intet symbol) Ingen "NAVIGON Live"-tjenester: NAVIGON Livetjenestene er deaktivert (se "Konfigurere NAVIGON Live-tjenestene", side 112). (Rød) Forbindelse opprettes: Det er ikke opprettet forbindelse til NAVIGON Live-serveren. Dette kan ha følgende årsaker: Brudd på mobilforbindelsen. NAVIGON Live-serveren svarer ikke. (Hvit) "NAVIGON Live"-tjenestene klare til bruk: Det er opprettet forbindelse til NAVIGON Live. NAVIGON Live-tjenestene er tilgjengelige. 5.3 Skjermtastatur Et skjermtastatur vises på skjermen når det er nødvendig å legge inn tekst. Ved inntasting av adresser eller navn på spesialdestinasjoner åpnes som standard tastaturet for alfabetet i det aktuelle landet. Hvis du vil lagre en destinasjon i Favoritter eller angi en spesialdestinasjonskategori eller et land, åpnes som standard tastaturet for det språket som er stilt inn for brukergrensesnittet. Du kan bruke fingeren når du taster inn tegn på skjermtastaturet. Du kan bare skrive med store bokstaver. Ikke bruk spesialtegn og aksenter når du legger inn steds- eller gatenavn. Navigasjonssystemet fyller ut disse tegnene automatisk. Hvis du f.eks. søker etter "Ålesund", skriver du bare "ALESUND". Bruke navigasjonssystemet

24 Spesialtegn kan imidlertid være nyttige når du gir navn til lagrede destinasjoner og ruter Spesielle taster legger inn et mellomrom sletter tegnet foran markøren Tastaturoppsett med latinsk alfabet Du kan veksle mellom bokstav-, spesialtegn- og numerisk tastatur ved hjelp av de to knappene nederst til høyre og venstre på skjermen. Venstre knapp: Høyre knapp: / : Veksler mellom numerisk og bokstavtastatur / : Veksler mellom spesialtegn- og numerisk tastatur Merk: Oppsettet for det latinske tastaturet kan konfigureres. Trykk på (Flere) > Systeminnstillinger > Språk og tastatur > Tastaturoppsett (Latinske) i NAVIGASJON-vinduet. Velg hvilket tastaturoppsett du vil bruke: alfabetisk (ABCDEF), engelsk (QWERTY), tysk (QWERTZ), fransk (AZERTY) Kyrillisk og gresk tastaturoppsett Fra det kyrilliske eller greske tastaturet kan du skifte til det latinske. Mange adresser kan du da også taste inn translitterert eller i brukergrensesnittets språk. Eksempel: Språket i brukergrensesnittet er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har disse mulighetene: "Москва" (kyrillisk) "Moskva" (translitterert) "Moskau" (tysk) Merk: Gate- og stedsnavn kan bare angis i brukergrensesnittets språk hvis de også finnes på dette språket i kartdataene Bruke navigasjonssystemet

25 Med skjermknappen nede til venstre på skjermen kan du veksle mellom latinsk og kyrillisk, eventuelt mellom latinsk og gresk tastatur. Med skjermknappen nede til høyre veksler du mellom bokstav-, spesialtegnog numerisk tastatur. Kyrillisk tastaturoppsett Venstre knapp: / : Veksler mellom latinsk og kyrillisk tastaturoppsett. Høyre knapp: Veksler mellom spesialtegn-, bokstav- og numerisk tastatur innenfor det valgte tastaturoppsettet. Gresk tastaturoppsett Venstre knapp: / : Veksler mellom latinsk og gresk tastaturoppsett. Høyre knapp: Veksler mellom spesialtegn-, bokstav- og numerisk tastatur innenfor det valgte tastaturoppsettet Legge inn data Du har ofte tilgang til lister der du kan velge en innførsel. Dette gjelder f.eks. når du oppgir en by eller et sted. Når du har oppgitt den første bokstaven, vises den største byen/stedet i det oppgitte landet som begynner med denne bokstaven. Når du taster inn flere bokstaver, vises hele tiden det første stedsnavnet som begynner med de bokstavene du har oppgitt. Når riktig stedsnavn vises, trykker du på (OK) for å fullføre stedsangivelsen. Du kan når som helst åpne en liste over alle stedsnavn som begynner på eller inneholder de bokstavene du har tastet inn. Jo flere bokstaver du har oppgitt, desto kortere blir listen. Trykk på (Åpne liste) for å vise denne listen. Med skjermknappene (Opp) og (Ned) kan du bla en side om gangen i listen. Trykk på selve innførselen hvis du vil overføre en innførsel til inntastingsfeltet. Bruke navigasjonssystemet

26 Listen lukkes når du har overført en innførsel. Du er dermed ferdig med å oppgi stedsnavnet. Trykk på (Lukk liste) hvis du vil lukke listen uten å overføre en innførsel. Merk: Listen åpnes automatisk når den inneholder 4 innførsler eller færre. 6 Talestyring Dette avsnittet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Merk: Funksjonen Talestyring er ikke tilgjengelig på alle språk. For språk som denne funksjonen ikke er tilgjengelig i, vises ikke skjermknappen Talestyring i NAVIGASJON-vinduet. Mange funksjoner i navigasjonsenheten kan du kalle opp enkelt ved hjelp av en talekommando. 6.1 Aktivere talestyring I noen vinduer aktiveres talestyringen av seg selv. Dette gjelder særlig vinduer der systemet forventer et svar fra deg, f.eks. hvis det har kommet en ny trafikkmelding som berører ruten din. I kartmodus Standard og Navigasjon aktiveres talestyringen når du viser skjermknapplinjen: Trykk på et eller annet sted på kartet. Du hører en enkelt kvitteringstone, og du kan si kommandoen. 6.2 Bruk talestyring Når funksjonene i et vindu kan kalles opp ved hjelp av talekommando, vises symbolet (Talestyring aktiv) nederst til venstre i vinduet. En enkelt signaltone og symbolet (Snakk) signaliserer at navigasjonssystemet venter på en talekommando. Si en kommando. Du hører den positive kvitteringstonen (to lyse toner), og funksjonen blir utført. Hvis navigasjonssystemet ikke forstod kommandoen, eller hvis du ikke sier noe på en stund, lyder den negative kvitteringstonen (to korte, mørke toner) Talestyring

27 Si kommandoen en gang til. Hvis navigasjonssystemet ikke har forstått deg etter flere forsøk, kommer meldingen "Si Hjelp". Merk: Lyden til navigasjonsanvisninger og advarsler slås av mens systemet venter på en talekommando. 6.3 Hjelp Si "Hjelp" hvis du vil vite hvilke talekommandoer som er tilgjengelige der du befinner deg nå. I nesten alle vinduer som har støtte for talestyring, vil navigasjonssystemet da fortelle deg hvilke kommandoer som kan brukes i det vinduet du befinner deg i. 6.4 Deaktivere talestyringen Talestyringen slår seg av i følgende tilfeller: Hvis du betjener navigasjonsenheten med fingrene når systemet venter på en talekommando. Ved et innkommende anrop og mens det pågår en telefonsamtale (hvis navigasjonsenheten brukes som håndfrimodul). 6.5 Konfigurere talestyringen Du kan stille inn hvilke oppgaver du ønsker å benytte talestyringen til. Trykk på (Flere) > Systeminnstillinger > Talestyring i vinduet NAVIGASJON. Angi hvilke oppgaver du ønsker å bruke talestyringen til: Angi adresser: Det er bare adresser som kan angis med talestyring. Svare: Du kan angi adresser og svare på spørsmål fra navigasjonsenheten. Alt: Du kan benytte alle funksjonene til talestyringen. Merk: Nærmere informasjon om hvordan du angir en destinasjon med talekommando, finner du i kapitlet "Angi adresse med taleanvisning" på side 32. Lydstyrken til veiviseren for talestyring kan reguleres uavhengig av lydstyrken til navigasjonsanvisningene. Dermed kan du høre oppfordringer om å gi talekommandoer selv om du har slått av lyden til navigasjonsanvisningene. 1. Trykk på (Flere) > Systeminnstillinger > Talestyring > Lydstyrke på veiviseren i NAVIGASJON-vinduet. 2. Still inn lydstyrken til veiviseren. Talestyring

28 Merk: Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Konfigurere navigasjonssystemet" på side Navigasjon Navigasjonssystemet brukes på eget ansvar. OBS! Følg alltid sikkerhetsanvisningene i kapitlet "Viktige sikkerhetsopplysninger", side 10. Problemer med GPS-mottaket Navigasjonen stanses hvis du har problemer med GPS-mottaket (f.eks. fordi du befinner deg i en tunnel. Navigasjonssystemet beregner da din sannsynlige posisjon ut fra rutedataene og kjørestilen din til da. Når systemet mottar GPS-signaler igjen, fortsettes navigasjonen med reelle GPS-data. Når du kommer frem til destinasjonen Når du har nådd frem til den oppgitte destinasjonen, hører du en melding om dette. På kartet vises da bare den nåværende posisjonen din (oransje pil) og målflagget. 7.1 Starte navigasjonsprogrammet Du har slått på navigasjonsenheten. Følgende melding vises: "Vi gjør oppmerksom på at hvis anvisningene er i strid med trafikkreglene, må du følge trafikkreglene. Ikke betjen apparatet mens du kjører." Når du har lest og forstått hele teksten, trykker du på OK. Hvis du ikke aksepterer denne teksten, trykk på Avbryt for å avslutte navigasjonsprogrammet. Vinduet NAVIGASJON åpnes. Derfra har du tilgang til alle funksjonene i navigasjonsprogrammet. Initialisere GPS-mottakeren Merk: For å oppnå godt mottak av GPS-data trenger GPS-mottakeren fri sikt til satellittene. Tunneler, høye hus tett å veien eller speiling mot husfasadene kan begrense eller stenge helt for GPS-mottaket. Hvis GPS-mottakeren / navigasjonsenheten befinner seg i en bil, kan en metallbelagt eller oppvarmet frontrute være årsaken til dårlig GPSmottak Navigasjon

29 Initialisering av GPS-mottakeren starter med en gang navigasjonsenheten slås på. Den første initialiseringen av den innebygde GPS-mottakeren skjer ved første oppstart av navigasjonsprogrammet. Dette kan ta inntil 5 minutter. Når du senere slår på navigasjonsenheten, starter GPS-mottaket i løpet av kort tid. Hvis navigasjonsenheten ikke har vært slått på i over en uke, kan den neste initialiseringen ta inntil 10 minutter. Merk: Rett etter at GPS-symbolet har begynt å vise GPS klar, kan posisjonsberegningen være unøyaktig i noen minutter. Oppe til høyre på skjermen ser du symbolet GPS. Når data fra minst tre satellitter blir tatt inn, skifter symbolet til (GPS klar). Merk: Initialiseringen går raskest hvis du ikke begynner å kjøre før initialiseringen er fullført. Nærmere informasjon om GPS-symbolet finner du i kapitlet "GPS" på side 20. Tilbake til Navigasjon-vinduet NAVIGASJON-vinduet åpnes når navigasjonsprogrammet startes. Hvis et vindu er åpent der skjermknapplinjen vises: Trykk på (Navigasjon) i skjermknapplinjen. Hvis kartet er åpnet i Standard-modus eller Kjøretøy-modus: Vis skjermknapplinjen (se "Skjermknapplinje", side 59). Trykk på (Navigasjon) i skjermknapplinjen. Hvis et annet vindu i navigasjonsprogrammet er åpent: Trykk på (Tilbake). Du kommer da tilbake til det forrige vinduet. Trykk på (Tilbake) helt til du kommer til NAVIGASJONvinduet. Navigasjon

30 7.2 Angi destinasjon Du kan enten angi en ny destinasjon eller velge en lagret destinasjon. Hvis du vil legge inn en ny destinasjon, kan du angi adressen til destinasjonen (se "Angi adresse", side 31) velge en spesialdestinasjon (se "Spesialdestinasjon", side 33) Merk: Når du oppgir en destinasjon for første gang, åpnes LANDvinduet. Trykk på det landet der destinasjonen ligger. Hvis du vil velge en lagret destinasjon, kan du bruke følgende lister over destinasjoner og adresser: FAVORITTER: Alle destinasjoner du har angitt og deretter lagret (se "Favoritter", side 37) I FAVORITTER lagres dessuten to spesielle destinasjoner: Min adresse: Adressen som er lagret som hjemmeadresse (se "Definere hjemmeadressen", side 45) Mitt kjøretøy: Kjøretøyets posisjon blir lagret automatisk hvis du benytter funksjonen Parkering i nærheten av destin (se "Parkere i nærheten av destinasjonen", side 69) SISTE DESTINASJONER: Destinasjoner du allerede har navigert til (se "Siste destinasjoner", side 38) FRA TELEFONLISTEN: Alle destinasjonene fra telefonlisten i en tilkoblet mobiltelefon (se "Fra telefonlisten", side 38) Angi destinasjonsland Hvis du angir en adresse (se "Angi adresse", side 31), en spesialdestinasjon i en by/på et sted (se Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted, side 34) eller en overregional spesialdestinasjon (se Spesialdestinasjon med nasjonal betydning, side 36), ser du skjermknappen Land øverst til venstre i det første inntastingsvinduet. Den viser flagget til det landet du kan oppgi destinasjoner i. Hvis destinasjonen ligger i et annet land, gjør du slik: 1. Trykk på Land. 2. Oppgi navnet til landet som destinasjonen ligger i. Flagget til destinasjonslandet vises på knappen. Merk: På listen kan man bare velge mellom de landene det er kart over i navigasjonsenheten Navigasjon

31 7.2.2 Angi adresse Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 1. Trykk på Angi destinasjon > Angi adresse i vinduet NAVIGASJON. Hvis kartet i navigasjonsenheten er over et land der man oppgir gate/vei først (f.eks. Sverige, Norge osv.), åpnes vinduet REKKEFØLGE FOR ADRESSEOPPLYSNINGENE. Velg ønsket rekkefølge (Gate først eller By først). Hvis du ønsker å lagre denne innstillingen og bruke den fast, krysser du først av i kontrollboksen ved siden av "Bruk denne innstillingen når jeg skal angi adresser i fremtiden". Merk: Du kan angi og endre rekkefølgen i NAVIGASJON-vinduet. Gå til (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Generelt > Rekkefølge for adresseopplysningene. Vær oppmerksom på at rekkefølgen Gate først ikke er mulig for alle land. Hvis kartet for det valgte landet ikke fungerer med begge rekkefølgene, må du angi by/sted først. Merk: Den følgende beskrivelsen tar utgangspunkt i By først som rekkefølge for adresseangivelse. Vinduet STED åpnes. 1. Oppgi destinasjonens navn eller postnummer. 2. Oppgi den veien du skal til. Hvis du angir en adresse i Tsjekkia eller Russland, og du har valgt riktig kart, kan du angi katasternummeret i stedet for gatenavnet. Trykk på (Flere) > Angi adressepunkt i GATE-vinduet og angi katasternummeret. Navigasjonssystemet beregner da en rute til denne adressen. 3. Oppgi gatenummeret. La feltet stå åpent hvis du ikke kjenner gatenummeret. Hvis du ikke kjenner gatenummeret, men derimot navnet på en tverrgate i nærheten, så trykk på (Flere) > Angi tverrgate i GATENUMMER-vinduet og oppgi navnet på tverrgaten. Navigasjonssystemet beregner da en rute til gatekrysset. Vinduet DESTINASJON åpnes. 4. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Navigasjon

32 Noen ganger er det umulig å bestemme destinasjonen entydig, eksempelvis fordi kombinasjonen av steds- og gatenavn forekommer flere ganger. Når dette skjer, åpnes et vindu med alle de adressene som passer til opplysningene du har oppgitt, sammen med tilleggsinformasjon. Trykk på den adressen du vil navigere til. Hvis det oppgitte gatenummeret ikke finnes i kartmaterialet, inneholder vinduet bare en adresse med det gatenummeret som er nærmest det du har oppgitt. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der. Merk: Du trenger ikke å oppgi alle adresseopplysningene. Du kan også starte navigasjonen tidligere, ved å trykke på skjermknappen (Kjør dit) under inntastingsfeltet ved siden av byen/stedet eller gaten du allerede har angitt. Hvis du bare oppgir navnet på byen, vil navigasjonsenheten beregne en rute til sentrum i byen. Hvis du bare oppgir byen og gaten, men verken gatenummeret eller tverrgaten, vil navigasjonsenheten beregne den beste ruten til denne gaten Angi adresse med taleanvisning Taleanvisninger er en spesielt komfortabel måte å angi en destinasjon på. 1. Trykk på Talestyring i NAVIGASJON-vinduet. Første gang du bruker Talestyring-funksjonen, åpnes et vindu med generell informasjon og tips om hvordan du bruker talegjenkjennelse. Hvis du ikke ønsker å se dette vinduet flere ganger, trykker du på "Vis denne meldingen igjen neste gang?". Trykk på Neste. Vinduet STED åpnes. Øverst i vinduet ser du hvilket land du kan angi adresser i. Trykk på landet hvis destinasjonen ligger i et annet land. Følg deretter instruksjonene fra navigasjonssystemet Navigasjon

33 Du blir bedt om å oppgi adresseopplysningene i rekkefølgen By > Gate > Gatenummer. En enkelt signaltone og symbolet (Snakk) signaliserer at navigasjonssystemet venter på en talekommando. 2. Følg instruksjonene fra navigasjonssystemet. Når du er ferdig med å angi adressen, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Merk: Funksjonen Talestyring er ikke tilgjengelig for alle språk. For de språkene denne funksjonen ikke er tilgjengelig i, vises ikke skjermknappen Talestyring Spesialdestinasjon Spesialdestinasjoner, også kalt POI (Point Of Interest), er nyttige adresser som er kategorisert etter bestemte kriterier. Spesialdestinasjoner er blant annet flyplasser, fergehavner, restauranter, hoteller, bensinstasjoner, offentlige steder, leger, sykehus, kjøpesentra med mer. Spesialdestinasjoner kan vises med et symbol på kartet. Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Kartvisning > Viste kategorier i NAVIGASJON-vinduet for å stille inn hvilke kategorier som skal vises på kartet. Spesialdestinasjon i nærheten Spesialdestinasjoner i nærheten er spesialdestinasjoner som ligger innenfor en bestemt radius av din nåværende posisjon. Du kan enkelt finne f.eks. den nærmeste bensinstasjonen, uansett hvor du befinner deg. Merk: GPS-mottaket må være godt nok til å bestemme posisjonen din. Symbolet (GPS klar) viser om GPS-mottaket er godt nok. Hvis GPS-mottaket ikke er godt nok, søker navigasjonssystemet etter spesialdestinasjoner i nærheten av siste kjente posisjon. Hvis det ikke finnes en siste kjente posisjon, er funksjonen Spesialdestinasjon i nærheten utilgjengelig. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Initialisere GPSmottakeren" på side Trykk på Angi destinasjon > Spesialdestinasjon > i nærheten i vinduet NAVIGASJON. Vinduet KATEGORI åpnes. Navigasjon

34 2. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Du kan ikke velge kategorier det ikke finnes destinasjoner fra i området du befinner deg i. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 3. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen DESTINASJON åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, sortert etter avstand. 4. Hvis listen er veldig lang: Trykk på (Lukk liste). Tastaturet vises. Tast inn noen bokstaver i navnet på destinasjonen. Trykk på (Åpne liste). Listen inneholder nå bare destinasjoner som begynner på de bokstavene du har angitt. 5. Trykk på navnet på destinasjonen. Vinduet DESTINASJON åpnes. 6. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der. Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted Spesialdestinasjoner i en bestemt by eller på et bestemt sted kan være nyttige når du navigerer i en fremmed by. 1. Trykk på Angi destinasjon > Spesialdestinasjon > i en by/på et sted i vinduet NAVIGASJON. Vinduet STED åpnes. 2. Oppgi destinasjonens navn eller postnummer Navigasjon

35 3. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Du kan ikke velge kategorier det ikke finnes destinasjoner fra i den valgte byen. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 4. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen DESTINASJON åpnes. Den inneholder de nærmeste spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien, alfabetisk sortert. 5. Hvis listen er veldig lang: Trykk på (Lukk liste). Tastaturet vises. Tast inn noen bokstaver i navnet på destinasjonen. Trykk på (Åpne liste). Listen inneholder nå bare destinasjoner som begynner på eller inneholder de bokstavene du har oppgitt. 6. Trykk på navnet på destinasjonen. Vinduet DESTINASJON åpnes. Noen ganger går det ikke an å bestemme destinasjonen entydig, eksempelvis fordi det finnes flere restauranter med samme navn i den aktuelle byen. Når dette skjer, åpnes et vindu med alle de destinasjonene som passer til opplysningene du har oppgitt, sammen med tilleggsinformasjon. Trykk på den destinasjonen du vil navigere til. Vinduet DESTINASJON åpnes. 7. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der. Navigasjon

36 Spesialdestinasjon med nasjonal betydning Spesialdestinasjoner med nasjonal betydning er bl.a flyplasser, severdigheter, minnesmerker og større havner. Du kan finne f.eks. kjente severdigheter selv om du ikke vet hvor de ligger. 1. Trykk på Angi destinasjon > Spesialdestinasjon > i hele landet i vinduet NAVIGASJON. Vinduet KATEGORI åpnes. 2. Oppgi den kategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Hvis den valgte kategorien har underkategorier, åpnes listen Underkategori. 3. Oppgi den underkategorien der du vil finne en spesialdestinasjon. Listen DESTINASJON åpnes. Den inneholder spesialdestinasjonene i den oppgitte kategorien i alfabetisk rekkefølge. 4. Hvis listen er veldig lang: Trykk på (Lukk liste). Tastaturet vises. Tast inn noen bokstaver i navnet på destinasjonen. Trykk på (Åpne liste). Listen inneholder nå bare destinasjoner som begynner på eller inneholder de bokstavene du har oppgitt. 5. Trykk på navnet på destinasjonen. Vinduet DESTINASJON åpnes. 6. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Navigasjon

37 7.2.5 Informasjon om destinasjonen Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Databasen har ytterligere informasjon om svært mange av de destinasjonene du oppgir. For mange restauranter er det lagret et telefonnummer. Du kan dermed ringe og f.eks. bestille bord. Du har angitt en destinasjon. Vinduet DESTINASJON er åpent. Trykk på (Informasjon). Vinduet INFORMASJON åpnes. Det inneholder all informasjon om den oppgitte destinasjonen som er lagret i databasen. Trykk på Lukk hvis du vil lukke vinduet INFORMASJON igjen. Trykk på (Vis på kartet) for å vise destinasjonen på kartet. Trykk på (Lagre) for å lagre destinasjonen i FAVORITTER. (Kun NAVIGON 92 Premium): Hvis navigasjonsenheten er koblet til en mobiltelefon og et telefonnummer er lagret for destinasjonen Favoritter du har valgt, kan du ringe dit direkte ved å trykke på (Ring). I listen FAVORITTER kan du lagre destinasjoner som du vil reise til igjen. I listen FAVORITTER kan du lagre inntil 500 destinasjoner. Informasjon om hvordan du lagrer en destinasjon finner du i kapitlet "Lagre destinasjoner" på side Trykk på Angi destinasjon > Favoritter i vinduet NAVIGASJON. 2. Trykk på den destinasjonen du vil navigere til. Vinduet DESTINASJON åpnes. 3. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der. Navigasjon

38 Merk: Favoritter kan vises på kartet som et lite flagg med navnet sitt på. Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Kartvisning i vinduet NAVIGASJON. Velg i Vis Favoritter om disse skal vises på kartet eller ikke (Ja eller Nei) Siste destinasjoner Navigasjonssystemet lagrer de 12 siste destinasjonene du har startet en navigasjon til, i listen SISTE DESTINASJONER. 1. Trykk på Angi destinasjon > Siste destinasjoner i vinduet NAVIGASJON. 2. Trykk på den destinasjonen du vil navigere til. Vinduet DESTINASJON åpnes. 3. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Fra telefonlisten Dette avsnittet gjelder bare hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Du kan angi adresser fra telefonlisten i den aktive mobiltelefonen som er tilkoblet via Bluetooth, som navigasjonsmål. 1. Trykk på Angi destinasjon > Fra telefonlisten i vinduet NAVIGASJON. 2. Velg ønsket kontakt i telefonlisten. 3. Trykk på den adressen du vil navigere til. Vinduet DESTINASJON åpnes. 4. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit Navigasjon

39 Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Navigere hjem Du kan lagre en adresse som hjemmeadresse. Du kan alltid starte navigasjonen til denne adressen ved å trykke på en enkelt skjermknapp. Nærmere informasjon om hvordan du lagrer hjemmeadressen din, finner du i kapitlet "Definere hjemmeadressen" på side 45. Trykk på Hjem i NAVIGASJON-vinduet. Hvis du ennå ikke har oppgitt hjemmeadressen, blir du bedt om å gjøre det i et dialogvindu. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet Velge destinasjon på kartet Du kan velge et navigasjonsmål direkte fra kartet. Du kan velge steder, veier og spesialdestinasjoner. 1. Hvis kartet ikke er åpent, trykker du på (Vis kart) i skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Søk destinasjon). Kartet åpnes i modus Søk destinasjon. 3. Trykk på det punktet du vil navigere til. Merk: I kapitlet "Kart i Søk destinasjon-modus" på side 63 finner du mer informasjon om hvordan du endrer det viste kartutsnittet slik at destinasjonen blir godt synlig. Målpunktet du trykket på, sentreres på kartet. 4. Trykk på Velg destinasjon. Målpunktet merkes på kartet med en knappenål ( ). Destinasjonens geografiske koordinater eller adresse vises i feltet Destinasjonsinfo. 5. Trykk på feltet Destinasjonsinfo. Navigasjon

40 Vinduet DESTINASJON åpnes. 6. Trykk på Start hvis du vil navigere til den angitte adressen. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit. Ruten blir beregnet. Etter at ruten er beregnet, åpnes kartet i Forhåndsvisning av ruten-modus. Destinasjonen vises på kartet. Du finner en beskrivelse av alle alternativene i DESTINASJON-vinduet i kapitlet "Alternativer i Destinasjon-vinduet", side 40. I kapitlet "Forhåndsvisning av ruten", side 41, finner du nærmere informasjon om hvordan du starter navigasjonen. Les mer der Alternativer i Destinasjon-vinduet Trykk på (Flere) i DESTINASJON-vinduet. Vinduet ALTERNATIVER åpnes. Der vises skjermknapper med ulike funksjoner. Landinfo: Åpner et vindu med viktig informasjon om landet der målpunktet du har angitt, ligger (f.eks. fartsgrenser, promillegrenser osv.). Etappemål: Legger inn det valgte punktet som etappemål. Navigasjonen leder deg da først til dette etappemålet. Deretter kan du fortsette navigasjonen til den opprinnelige destinasjonen. Denne funksjonen er bare aktiv hvis du befinner deg i en navigasjon. Legg til i ruten: Legger inn det valgte punktet som startpunkt i ruteplanleggingen. Du blir spurt om du ønsker å definere flere rutepunkter på kartet (Ja) eller ikke (Nei). Hvis du svarer Ja, åpnes kartet i Søk destinasjon-modus igjen. Svarer du Nei, åpnes vinduet RUTEPLANLEGGING. Der er punktet du valgte, ført inn som startpunkt. Let i nærheten: Åpner vinduet KATEGORI. Der kan du starte søk etter spesialdestinasjoner i nærheten av målpunktet du har angitt (se "Spesialdestinasjon i nærheten", side 33). Hjemmeadresse: Lagrer det valgte punktet som din hjemmeadresse. Vær: Viser været akkurat nå på det angitte stedet, samt en værmelding for de neste dagene Navigasjon

41 Forhåndsvisning av ruten Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Kartet er åpent i modus Forhåndsvisning av ruten. Destinasjonen er merket med et flagg. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Kart i modus Forhåndsvisning av ruten" på side 55. Ruteprofil Det ligger en ruteprofil til grunn for ruteberegningen. Den gjeldende ruteprofilen vises på skjermknappen (Ruteprofil) oppe til høyre i kartvinduet. Ruteprofiler tar hensyn til de særskilte egenskapene ved ulike måter å forflytte seg på. En ruteprofil for sykler vil f.eks. ikke ta med motorveier i ruteberegningen, men tar til gjengjeld med veier som er forbudt for andre kjøretøy. Dessuten blir det beregnet andre klokkeslett for ankomst med en sykkelprofil enn f.eks. med en motorsykkelprofil. Merk: Hvis du velger en fotgjengerprofil, startes en ruteføring som er spesielt utviklet for fotgjengere (se "Navigasjon i Fotgjenger-modus", side 61). Trykk på (Ruteprofil) hvis du vil velge en annen ruteprofil. Nærmere informasjon om hvordan du oppretter og velger ruteprofiler, finner du i kapitlet "Ruteprofiler" på side 65. MyRoutes Hvis funksjonen MyRoutes er aktivert, beregner navigasjonssystemet på grunnlag av den valgte ruteprofilen opptil tre ruter, og viser dem i forskjellige farger (oransje, grønn, blå) og med hvert sitt nummer på kartet. For hver rute er det en skjermknapp med samme nummer og et symbol i samme farge. I utregningen av ankomstklokkeslett og kjøretid tar navigasjonssystemet hensyn til andre faktorer, som ukedag og tid på døgnet. Det viktigste momentet er imidlertid kjørestilen din frem til da. Den ruten som stemmer best overens med den valgte ruteprofilen, markeres med påskriften "MyRoute". Merk: Selv om funksjonen MyRoutes er aktivert, kan det hende at det ikke kan beregnes flere ruter, eller bare en ekstra rute. I den aktuelle skjermknappen står det da Ingen flere forslag. Navigasjon

42 Aktiver MyRoutes Start Du kan velge om du vil motta flere alternative ruteforslag før navigasjonen startes. Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Generelt i vinduet NAVIGASJON. I Aktiver MyRoutes velger du om MyRoutes-funksjonen skal være tilgjengelig (Ja eller Nei). Trykk på knappen til den ruten du ønsker å bruke til navigasjonen. Hvis du har valgt På forespørsel som verdi i innstillingen Ruteoptimalisering, kan det hende du blir varslet om trafikkproblemer før starten av navigasjonen (se "Ruteoptimalisering: På forespørsel", side 76). Simulere en navigasjon Du kan velge å simulere navigasjonen fra posisjonen din til en angitt destinasjon. Merk: GPS-mottaket må være godt nok til at posisjonen din kan beregnes. i stedet for GPS- Merk: Mens simuleringen pågår, vises ikonet symbolet (se "GPS", side 20). Du har oppgitt en destinasjon. Ruten er blitt beregnet. Kartet er åpent i modus Forhåndsvisning av ruten. 1. Trykk på (Flere) > Simulering. Hvis funksjonen MyRoutes er aktivert, blir du bedt om å velge en rute til simuleringen. 2. Trykk på knappen til den ruten du ønsker å bruke til simuleringen. Du finner mer informasjon om funksjonen MyRoutes i kapitlet "MyRoutes" på side 41. Avslutte simuleringen Simuleringen avsluttes på samme måte som en navigasjon: 1. Trykk på kartet for å åpne skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) eller (Navigasjon) i skjermknapplinjen. 3. Trykk på Stopp simulering Navigasjon

43 Ikke GPS-mottak Hvis du ikke mottar et godt nok GPS-signal, vises denne meldingen: "Mangler for øyeblikket GPS-signal. Navigeringen startes automatisk når GPS-signalet blir tilstrekkelig." Du har disse mulighetene: Vent. Når GPS-mottaket er godt nok til å bestemme posisjonen din, beregnes ruten, og navigasjonen startes. Trykk på Avbryt. Destinasjonen vises i DESTINASJON-vinduet igjen og er nå også lagret i listen SISTE DESTINASJONER. Trykk på Demo. Ruten beregnes med utgangspunkt i sentrum av destinasjonsstedet. Deretter simuleres en navigasjon langs denne ruten. Avslutte demonstrasjon 1. Trykk på kartet for å vise skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) eller (Navigasjon) i skjermknapplinjen. 3. Trykk på Stopp simulering øverst til venstre på skjermen. 7.3 Administrere destinasjoner Du kan lagre alle destinasjonene du angir og destinasjonene fra listene SISTE DESTINASJONER og kontakter FRA TELEFONLISTEN i FAVORITTERlisten. Dette er særlig nyttig hvis du ofte reiser til denne destinasjonen. Destinasjoner på listene SISTE DESTINASJONER og FAVORITTER kan slettes. Destinasjoner i FAVORITTER kan du også endre navnet på. Merk: Favoritter kan vises på kartet som et lite flagg med navnet sitt på. Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Kartvisning i vinduet NAVIGASJON. Velg i Vis Favoritter om disse skal vises på kartet eller ikke (Ja eller Nei) Lagre destinasjoner Du har angitt en destinasjon (se Angi adresse", side 31 eller "Spesialdestinasjon", side 33). - eller - Du har valgt en destinasjon fra listen SISTE DESTINASJONER eller fra FRA TELEFONLISTEN (se "Siste destinasjoner", side 38 eller "Fra telefonlisten", side 38). Vinduet DESTINASJON er åpent. Navigasjon

44 1. Trykk på (Lagre) i vinduet DESTINASJON. Vinduet NAVN PÅ DESTINASJON åpnes. 2. Oppgi et navn på destinasjonen. 3. Trykk på Lagre Slette destinasjon Du kan slette enkeltdestinasjoner fra listen FAVORITTER eller SISTE DESTINASJONER. Du kan også slette hele FAVORITTER- eller SISTE DESTINASJONER-listen. Slette en enkelt destinasjon 1. Trykk på Angi destinasjon i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Favoritter eller Siste destinasjoner for å åpne den listen du vil slette en destinasjon fra. 3. Trykk på (Flere) > Endre. Vinduet ENDRE FAVORITTER eller ENDRE SISTE DESTINASJONER åpnes. 4. Trykk på knappen (Slett destinasjon) til høyre for destinasjonen du ønsker å slette. 5. Når du blir spurt om du virkelig vil slette destinasjonen, svarer du Ja. Slette hele Favoritter- eller Siste destinasjoner-listen 1. Trykk på Angi destinasjon i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Favoritter eller Siste destinasjoner for å åpne den listen du ønsker å slette. 3. Trykk på (Flere) > Slett alle. 4. Når du blir spurt om du virkelig vil slette alle destinasjoner, svarer du Ja. Den slettede listen er deaktivert. Favoritter- eller Siste destinasjoner-knappen vises i grått i ANGI DESTINASJON-vinduet Endre navn på destinasjon i Favoritter-listen 1. Trykk på Angi destinasjon i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Favoritter. 3. Trykk på (Flere) > Endre i vinduet FAVORITTER Navigasjon

45 Vinduet ENDRE FAVORITTER. 4. Trykk på knappen (Gi nytt navn) til høyre for destinasjonen du ønsker å endre navn på. 5. Tast inn det nye navnet. 6. Trykk på Lagre Definere hjemmeadressen Du kan alltid raskt begynne å navigere til hjemmeadressen ved å trykke på Hjem i NAVIGASJON-vinduet. Du kan bare oppgi en enkelt destinasjon som hjemmeadresse. Hjemmeadressen lagres i FAVORITTER med navnet Min adresse og merkes med et lite hus ( ) i listen. Merk: Hjemmeadressen vises også på kartet som et lite, oransje hus ( ). Angi hjemmeadresse 1. Trykk på Hjem i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet INGEN HJEMMEADRESSE åpnes med følgende melding: "Du har ennå ikke oppgitt hjemmeadresse. Vil du gjøre det nå?" 2. Trykk på Ja. Vinduet LEGG INN HJEMMEADRESSE åpnes. 3. Tast inn hjemmeadressen din eller velg en lagret destinasjon i en av listene FAVORITTER, SISTE DESTINASJONER eller TELEFONLISTE (se også "Angi destinasjon", side 30). 4. Hvis du vil lagre den angitte adressen som hjemmeadresse, trykker du på Hjemmeadresse i DESTINASJON-vinduet Endre hjemmeadresse Du kan når som helst definere en annen adresse som hjemmeadressen. Gå fram som følger: 1. Slett hjemmeadressen fra FAVORITTER-listen (se "Slette destinasjon", side 44). 2. Angi den nye hjemmeadressen (se "Angi hjemmeadresse", side 45). Navigasjon

46 Merk: Det er enkelt å definere enhver destinasjonen du har tastet inn eller valgt, som hjemmeadresse. Du behøver bare å trykke på (Flere) > Hjemmeadresse i DESTINASJON-vinduet, så lagres den valgte destinasjonen som din nye hjemmeadresse. 7.4 Ruter med etapper Du kan planlegge ruter også uten GPS-mottak, f.eks. hjemme hos deg selv. Du kan lagre ruter, og dermed planlegge så mange ruter du vil, for eksempel i forkant av en ferie Åpne ruteplanlegging 1. Trykk på Angi destinasjon i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Ruteplanlegging. Vinduet RUTER åpnes. Du har disse mulighetene: Trykk på Ny rute hvis du ønsker å planlegge en ny rute. Trykk på Hent rute hvis du ønsker å hente eller endre en lagret rute. Trykk på Siste rute hvis du ønsker å hente den ruten du planla eller hentet opp sist, på nytt Planlegge en ny rute Trykk på Ny rute i RUTER-vinduet. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes. Oppgi startpunkt Startpunktet på en rute er det punktet du vil starte reisen fra. Det må ikke alltid være din nåværende posisjon: Hvis du sitter hjemme og planlegger en rute til feriestedet, kan du f.eks. velge hotellet som startpunkt. Startpunktet er bare viktig når du vil vise en planlagt rute på kartet, men ikke har GPS-mottak eller ikke befinner deg på startpunktet. Det startpunktet du oppgir, har derfor tallet "0". Når du starter navigasjonen, blir din nåværende posisjon brukt som startpunkt for ruteberegningen. Den første etappen blir dermed reisen til det første angitte rutepunktet, som har tallet "1". 1. Trykk på Legg til rutepunkt. Vinduet LEGG TIL RUTEPUNKT åpnes Navigasjon

47 Hvis du vil oppgi din nåværende posisjon som startpunkt: 2. Trykk på Nåværende posisjon. 3. Trykk på Legg til i DESTINASJON-vinduet. Hvis du vil oppgi et annet startpunkt: 2. Trykk på skjermknappen for å velge hvordan du vil oppgi destinasjoner. 3. Angi startpunktet (se avsnittet om dette i kapitlet "Angi destinasjon", side 30). 4. Trykk på Legg til i DESTINASJON-vinduet. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes igjen. Adresseopplysningene for startpunktet vises. "0". Startpunktet er angitt med et oransje flagg med løpenummer Angi rutepunkter Rutepunktene på en rute er de destinasjonene du vil navigere til. Foran hvert rutepunkt står det et målflagg med rutepunktets løpenummer. 1. Trykk på Legg til rutepunkt. Vinduet LEGG TIL RUTEPUNKT åpnes. 2. Trykk på skjermknappen for å velge hvordan du vil oppgi destinasjoner. 3. Angi rutepunktet (se avsnittet om dette i kapitlet "Angi destinasjon", side 30). 4. Trykk på Legg til i DESTINASJON-vinduet. Det valgte rutepunktet vises nå ved siden av tallet. Gjenta disse skrittene for hver destinasjon du vil legge til ruten Behandle rutepunkter Du kan slette startpunkt og rutepunkter fra en rute. Rekkefølgen på rutepunktene kan endres etter ønske. Merk: Startpunktet (nummer "0") kan bare flyttes hvis innstillingen Nåværende posisjon ikke er angitt for det. Hvis du flytter startpunktet, blir rutepunktet med løpenummer "1" til rutens startpunkt. Navigasjon

48 Endre rutepunktenes rekkefølge 1. Trykk på (Flere) > Rediger rute i vinduet RUTEPLANLEGGING. Vinduet REDIGER RUTE åpnes. 2. Trykk på (Rutepunkt bakover) for å flytte det valgte rutepunktet bakover (eksempel: rutepunkt 2 blir til rutepunkt 3). - eller - Trykk på (Rutepunkt fremover) for å flytte det valgte rutepunktet forover (eksempel: rutepunkt 3 blir til rutepunkt 2). Merk: Du kan også flytte rutepunktene med fingeren. Mens du skyver rutepunktet, viser et oransje merke hvor rutepunktet blir satt inn hvis du slipper det nå. Slette rutepunkt 1. Trykk på (Flere) > Rediger rute i vinduet RUTEPLANLEGGING. Vinduet REDIGER RUTE åpnes. 2. Trykk på knappen (Slette rutepunkt) for å slette det valgte rutepunktet. 3. Bekreft at du vil slette rutepunktet Administrere ruter Lagre rute Du kan lagre hver planlagt rute under et bestemt navn. Merk: Bare startpunktet og rutepunktene blir lagret, men ikke den beregnede ruten. Hvis du vil hente en lagret rute, må den beregnes på nytt før navigasjonen. Du kan hente, gi nytt navn til eller slette lagrede ruter. Vinduet RUTEPLANLEGGING er åpent. Du har oppgitt startpunktet og minst ett rutepunkt. 1. Trykk på (Flere) > Lagre rute i vinduet RUTEPLANLEGGING. 2. Oppgi et navn på ruten. 3. Trykk på Lagre. Destinasjonen er nå oppført i listen LAGREDE RUTER. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes Navigasjon

49 Hente rute 1. Åpne RUTER-vinduet (se "Åpne ruteplanlegging", side 46). 2. Trykk på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åpnes. Der vises en alfabetisk liste over alle lagrede ruter. 3. Trykk på den ruten du vil hente. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes. Startpunktet og rutepunktene er oppført. Når ruten beregnes, erstattes startpunktet med den nåværende posisjonen din. Navigasjonen går så til det først oppgitte rutepunktet. Gi nytt navn til rute Slette rute 1. Åpne RUTER-vinduet (se "Åpne ruteplanlegging", side 46). 2. Trykk på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åpnes. 3. Trykk på (Flere) > Rediger rute i vinduet HENT RUTE. 4. Trykk på knappen (Gi nytt navn) til høyre for ruten du ønsker å endre navn på. 5. Tast inn det nye navnet. 6. Trykk på Lagre. Du kan slette en enkelt lagret rute. Du kan også slette hele LAGREDE RUTER-listen. Slette en enkelt rute 1. Åpne RUTER-vinduet (se "Åpne ruteplanlegging", side 46). 2. Trykk på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åpnes. 3. Trykk på (Flere) > Rediger rute i vinduet HENT RUTE. 4. Trykk på knappen (Slett rute) til høyre for ruten du ønsker å slette. 5. Når du blir spurt om du virkelig vil slette ruten, svarer du Ja. Slette hele Lagrede ruter-listen 1. Åpne RUTER-vinduet (se "Åpne ruteplanlegging", side 46). 2. Trykk på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åpnes. Navigasjon

50 3. Trykk på (Flere) > Slett alle ruter i vinduet HENT RUTE. 4. Når du blir spurt om du virkelig vil slette alle lagrede ruter, svarer du Ja. Merk: Lagrede ruter som var installert på navigasjonssystemet da du kjøpte det, slettes ikke. De forblir lagret i listen Gjenopprette siste rute Når du lukker ruteplanleggingen, blir den ruten som ble vist sist i RUTEPLANLEGGING-vinduet med start og minst ett rutepunkt, automatisk lagret som "Siste rute". Fordelen med dette er at du ikke umiddelbart mister en ny planlagt rute eller endringer i en lagret rute når du lukker ruteplanleggingen uten å ha lagret ruten eller endringene i en rute først. 1. Trykk på Angi destinasjon i NAVIGASJON-vinduet. Vinduet ANGI DESTINASJON åpnes. 2. Trykk på Ruteplanlegging. Vinduet RUTER åpnes. Trykk på Siste rute. Vinduet RUTEPLANLEGGING åpnes. Startpunktet og rutepunktet/ene i den siste ruten er oppført Beregne og vise rute Du kan også beregne og vise en rute uten GPS-tilgang, for å skaffe deg et overblikk over reiseruten. Vinduet RUTEPLANLEGGING er åpent. Startpunktet og minst ett rutepunkt er oppført. Trykk på Vis rute. Kartet åpnes i modus Forhåndsvisning av ruten. Startpunktet og rutepunktene er merket med flagg. Avstand og anslått reisetid er angitt for hver etappe Simulere ruten Du kan også bare simulere en navigasjon langs en planlagt rute. Merk: Du trenger ikke GPS-mottak for å simulere. Hvis du har planlagt en rute med flere etapper, simuleres bare den første etappen. i stedet for GPS- Merk: Mens simuleringen pågår, vises ikonet symbolet (se "GPS", side 20) Navigasjon

51 Du har beregnet en rute og vist den på kartet. Kartet er åpent i modus Forhåndsvisning av ruten. 1. Trykk på (Flere) > Simulering. Hvis du har planlagt en rute med bare ett rutepunkt, og funksjonen MyRoutes er aktivert, blir du bedt om å velge en rute til simuleringen. Ruten blir beregnet på nytt for simuleringen. 2. Trykk på knappen til den ruten du ønsker å bruke til simuleringen. Du finner mer informasjon om funksjonen MyRoutes i kapitlet "MyRoutes" på side 52. Avslutte simuleringen Simuleringen avsluttes på samme måte som en navigasjon: 1. Trykk på kartet for å åpne skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) eller (Navigasjon) i skjermknapplinjen. 3. Trykk på Stopp simulering øverst til venstre på skjermen Forhåndsvisning av ruten Du har beregnet en rute og vist den på kartet. Kartet er åpent i modus Forhåndsvisning av ruten. Destinasjonen er merket med et flagg. Nærmere informasjon om dette finner du i kapitlet "Kart i modus Forhåndsvisning av ruten" på side 55. Ruteprofil Det ligger en ruteprofil til grunn for ruteberegningen. Den gjeldende ruteprofilen vises på skjermknappen (Ruteprofil) oppe til høyre i kartvinduet. Ruteprofiler tar hensyn til de særskilte egenskapene ved ulike måter å forflytte seg på. En ruteprofil for sykler vil f.eks. ikke ta med motorveier i ruteberegningen, men tar til gjengjeld med veier som er forbudt for andre kjøretøy. Dessuten blir det beregnet andre klokkeslett for ankomst med en sykkelprofil enn f.eks. med en motorsykkelprofil. Navigasjon

52 Merk: Hvis du velger en fotgjengerprofil, startes en ruteføring som er spesielt utviklet for fotgjengere (se "Navigasjon i Fotgjenger-modus", side 61). Trykk på (Ruteprofil) hvis du vil velge en annen ruteprofil. Nærmere informasjon om hvordan du oppretter og velger ruteprofiler, finner du i kapitlet "Ruteprofiler" på side 65. Merk: Når du henter ruter som stammer fra en annen kilde enn NAVIGON, kan det hende at du ikke kan endre ruteprofilen for denne ruten. MyRoutes Hvis funksjonen MyRoutes er aktivert, beregner navigasjonssystemet på grunnlag av den valgte ruteprofilen opptil tre ruter, og viser dem i forskjellige farger (oransje, grønn, blå) og med hvert sitt nummer på kartet. For hver rute er det en skjermknapp med samme nummer og et symbol i samme farge. I utregningen av ankomstklokkeslett og kjøretid tar navigasjonssystemet hensyn til andre faktorer, som ukedag og tid på døgnet. Det viktigste momentet er imidlertid kjørestilen din frem til da. Den ruten som stemmer best overens med den valgte ruteprofilen, markeres med påskriften "MyRoute". Merk: Selv om funksjonen MyRoutes er aktivert, kan det hende at det ikke kan beregnes flere ruter, eller bare en ekstra rute. I den aktuelle skjermknappen står det da Ingen flere forslag. Aktiver MyRoutes Du kan velge om du vil motta flere alternative ruteforslag før navigasjonen startes. Start Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Generelt i vinduet NAVIGASJON. I Aktiver MyRoutes velger du om MyRoutesfunksjonen skal være tilgjengelig (Ja eller Nei). Trykk på knappen til den ruten du ønsker å bruke til navigasjonen. Hvis du har valgt På forespørsel som verdi i innstillingen Ruteoptimalisering, kan det hende du blir varslet om trafikkproblemer før starten av navigasjonen (se "Ruteoptimalisering: På forespørsel", side 76) Navigasjon

53 Ikke GPS-mottak Hvis du ikke mottar et godt nok GPS-signal, vises denne meldingen: "Mangler for øyeblikket GPS-signal. Navigeringen startes automatisk når GPS-signalet blir tilstrekkelig." Du har disse mulighetene: Vent. Når GPS-mottaket er godt nok til å bestemme posisjonen din, beregnes ruten, og navigasjonen startes. Trykk på Avbryt. Kartet åpnes i modus Forhåndsvisning av ruten. 8 Bruke kartet 8.1 Velge navigasjonskart Det finnes et eget navigasjonskart for hvert land. Hvis man kan beregne en kontinuerlig rute med de lagrede kartene, kan man navigere kontinuerlig over flere land i en verdensdel. Selv om det ligger kart over land i andre verdensdeler inne i navigasjonsenheten, kan den til enhver tid bare benytte kart fra én verdensdel. Trykk på (Flere) > Navigasjonsinnstillinger > Kartvisning > Land i i NAVIGASJON-vinduet for å se hvilke kart som brukes for øyeblikket. Der kan du også velge en annen verdensdel, dersom det er lagret kart over land i andre verdensdeler i navigasjonsenheten. 8.2 Kart i Standard-modus Kartet er alltid i Standard-modus når du verken navigerer, har beregnet en rute eller søker etter en destinasjon på kartet. Under følgende omstendigheter går kartet automatisk over til Standardmodus. Du begynner å kjøre mens NAVIGASJON-vinduet er åpent. Skiftet skjer etter kort tid. Du når destinasjonen for en navigasjon i Kjøretøy-modus. Slik åpner du kartet: Trykk på (Vis kart) i skjermknapplinjen. Merk: Hvis GPS-mottaket ikke er tilstrekkelig til å bestemme posisjonen din, vises din siste posisjon. Hvis heller ikke dette er lagret i navigasjonssystemet, vises bare et tomt kartutsnitt. Bruke kartet

54 Denne visningen har følgende kjennetegn: Skjermknapplinje Din nåværende posisjon vises sentral i nedre tredjedel av skjermen (oransje pil). Kartutsnittet følger dine bevegelser, slik at du alltid ser posisjonen din på skjermen. Målestokken på kartet tilpasser seg hastigheten. For å gjøre kartet ryddigere og mer oversiktlig er skjermknapplinjen skjult i kartmodus Standard. Trykk hvor som helst på kartet for å vise skjermknapplinjen. Etter kort tid skjules skjermknapplinjen automatisk igjen. Kartalternativer i Standard-modus 1. Trykk på kartet for å vise skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter). Et vindu åpnes med flere skjermknapper som gir deg tilgang til de viktigste funksjonene i forbindelse med kartet. Trafikk: Åpner vinduet TRAFIKK. Her vises aktuelle trafikkmeldinger (se "TMC (Trafikkmeldinger)", side 76). Dag/Natt: Skifter mellom skjermodusene "Dag" og "Natt". MyReport: Åpner vinduet MYREPORT. Der kan du varsle NAVIGON om endringer i trafikkovervåkningsanlegg og kjøremønster. 2D/3D: Skifter mellom 2D- og 3D-modus. Landinfo: Åpner et vindu med viktig informasjon om landet du befinner deg i (f.eks. fartsgrenser, promillegrenser osv.). Ruteprofil: Åpner vinduet RUTEPROFILER. Her kan du se og evt. endre alternativer for ruteberegning Bruke kartet

55 Lagre posisjon: Åpner vinduet NAVN PÅ DESTINASJON. Der kan du lagre din nåværende posisjon under et bestemt navn i listen FAVORITTER. GPS-status: Åpner vinduet GPS-STATUS. Her kan du se detaljer om GPSmottaket. Du kan også lagre opplysninger om den nåværende posisjonen din (se "GPS-status, lagre nåværende posisjon", side 75). 8.3 Kart i modus Forhåndsvisning av ruten Du har oppgitt en destinasjon og trykket på Start. - eller - Du har planlagt eller lastet en rute og trykket på Vis rute. Kartet åpnes i modus Forhåndsvisning av ruten. 1 Hvis funksjonen MyRoutes er aktivert, vises det opptil tre nummererte ruter i farger (oransje, grønn, blå) på kartet. I følgende tilfeller vises det bare en rute: Funksjonen MyRoutes er deaktivert (se "MyRoutes", side 41). Du har planlagt en rute med mer enn ett rutepunkt. En ruteprofil med hastighetsprofilen Fotgjenger er aktiv. 2 Destinasjonen er merket med et flagg. Når du viser en rute du har planlagt eller hentet, er startpunktet og alle rutepunktene merket med et flagg. I en rute med flere etapper vises kjørelengde og anslått reisetid for hver etappe. 3 Nåværende posisjon vises (oransje pil). Bruke kartet

56 Hvis du vil vise en planlagt eller hentet rute og det oppgitte startpunktet ikke er din nåværende posisjon, kan det hende at din nåværende posisjon ikke vises i forhåndsoversikten. 4 Den gjeldende ruteprofilen vises i skjermknappen (Ruteprofil). Symbolet viser hvilken måte å forflytte seg på som er brukt som grunnlag for profilen (se "Ruteprofiler", side 65). Trykk på symbolet hvis du vil endre ruteprofilen. 5 For hver rute (oransje, grønn, blå) er det en skjermknapp med samme nummer og et symbol i samme farge. I disse knappene vises anslått ankomstklokkeslett, total kjørelengde og anslått kjøretid for den enkelte ruten. Hvis det finnes trafikkmeldinger for en rute og verdien På forespørsel er valgt i innstillingen Ruteoptimalisering, vises antallet meldinger i et lite trafikkskilt i skjermknappen. De varslede hindringene vises også på ruten. Den ruten som stemmer best overens med den valgte ruteprofilen, er markert med "MyRoute". Hvis MyRoutes-funksjonen ikke er aktivert, vises bare én rute. Når du trykker på en av knappene, begynner navigeringen på den tilsvarende ruten. Trykk på (Ruteprofil) (se ill., punkt 4) hvis du vil endre ruteprofil. Hvis du vil starte navigasjonen, trykker du på skjemknappen for den ruten (se ill., punkt 5) du ønsker å bruke. Ruten blir evt. beregnet på nytt hvis du vil vise en planlagt rute eller en rute du har hentet. Din nåværende posisjon blir startpunkt. Navigasjonen går først til det først oppgitte rutepunktet. Trykk på (Vis på kartet) hvis du vil vise de(n) beregnede ruten(e) på kartet. 8.4 Kart i modus Navigasjon Måten du blir ført til målet på, er avhengig av flere forskjellige faktorer (ruteprofil, nåværende posisjon, type ruteplanlegging, trafikkmeldinger på ruten osv.). Navigasjonssystemet velger automatisk den beste ruteføringen Bruke kartet

57 8.4.1 Navigasjon i Kjøretøy-modus Navigasjonen ble startet etter at ruten ble vist i modus Forhåndsvisning av ruten. Kartet åpnes i modus Navigasjon. 1 Hvis det foreligger informasjon om veiskilt som du må følge, vises dette i øvre bildekant. Trykk på skiltet for å skjule det. 2 Åpner informasjonslinjen Destinasjoner på ruten (se "Destinasjoner på ruten", side 72). Hvis det vises et veiskilt (se punkt 1) eller en ny trafikkmelding på ruten (se punkt 7), er ikke denne knappen synlig. 3 Her vises evt. gjeldende fartsgrenser. 4 Ruten er markert i oransje. 5 Når mange anvisninger følger tett på hverandre, vises anvisningen etter den neste i det lille pilfeltet. 6 Det store pilfeltet viser en skjematisk fremstilling av det neste krysset der du skal ta av. Under står det hvor langt det er igjen til veikrysset. Når du nærmer deg krysset, vises det en fremdriftsindikator i tillegg til avstanden: Jo nærmere du kommer veikrysset, desto flere gule prikker vises. Bruke kartet

58 Hvis det er lenge til du skal ta av i et veikryss, vises det bare en pil som peker rett frem, med en distanseangivelse som viser hvor langt du skal følge denne veien. Hvis du trykker på det store pilfeltet, blir den aktuelle taleanvisningen gjentatt. Da vises samtidig Kjøreanvisningerlinjen, der du kan regulere lydstyrken til taleanvisningene (se "Lydstyrke", side 59). 7 Når en trafikkmelding kommer inn som gjelder din rute, vises feltet Trafikkhindring øverst på skjermen samt skjermknappen Trafikkmeldinger (se punkt 8). Trykk på (Lukk) hvis du vil skjule feltet. 8 Trafikkmeldinger-knappen vises sammen med feltet Trafikkhindring (se punkt 7) hvis det meldes om en hindring på din rute. Hvis det vises en avstandsangivelse i skjermknappen, er det ennå ikke blitt beregnet en omkjøringsrute rundt den gjeldende trafikkhindringen. Trykk på Trafikkmeldinger-knappen hvis du vil åpne vinduet TRAFIKKHINDRING (se "Ruteoptimalisering: På forespørsel", side 76). Det viser et kartutsnitt med den strekningen som trafikkmeldingen gjelder, samt en mulig omkjøring. Hvis det ikke finnes en avstandsangivelse, er det beregnet omkjøring rundt alle hindringer som er varslet på ruten og som fører til forsinkelser. Trykk på Trafikkmeldinger-knappen. Det kommer beskjed om at ruten allerede er optimalisert. Trykk på Detaljer hvis du vil åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79). En beskrivelse av TMC-funksjonene finner du i kapitlet "TMC (Trafikkmeldinger)" på side Når du nærmer deg destinasjonen, vises skjermknappen Parkering. Hvis du trykker på Parkering, åpnes vinduet ALTERNATIVER. Her har du to muligheter: Du kan velge en parkeringsplass som du så kan gå videre til destinasjonen fra til fots. Hvis du allerede har parkert, kan du lagre posisjonen og fortsette navigasjonen til fots. En beskrivelse av funksjonen Parkering finner du i kapitlet "Parkere i nærheten av destinasjonen" på side Før mange veikryss skjules opplysningene i punkt 11 og 12. Isteden vises hvilke kjørefelt som fører til din destinasjon. Trykk på feltet for å skjule opplysningene om kjørefelt. 11 Her vises høyde over havet og gjeldende hastighet Bruke kartet

59 12 Feltet Totalt viser gjenværende avstand til destinasjonen og ankomstklokkeslett. Trykk på ankomsttiden hvis du vil skifte til anslått reisetid. Trykk på infoboksen en gang til hvis du vil skifte tilbake til anslått ankomsttid. 13 Hvis du navigerer langs en rute med flere etapper, vises gjenværende avstand til neste etappemål og anslått ankomstklokkeslett i feltet Etappe. Trykk på ankomsttiden hvis du vil skifte til anslått reisetid. Trykk på infoboksen en gang til hvis du vil skifte tilbake til anslått ankomsttid. 14 I det øvre veifeltet står navnet på den neste veistrekningen du skal kjøre. 15 I det nedre veifeltet står navnet på den veistrekningen du kjører nå. 16 Du kan se nøyaktig hvor du befinner deg på kartet (oransje pil). Kartutsnittet endrer seg fortløpende, og sørger for at posisjonen din alltid vises på kartet. Merk: Du kan du konfigurere hvordan flere av de nevnte områdene skal vises. Da trykker du i skjermknapplinjen på (Navigasjonsmuligheter) > (Flere) > Navigasjonsinnstillinger. Enkelte opplysninger kan bare vises hvis den aktuelle informasjonen finnes i kartmaterialet. Trykk på (Søk destinasjon) for å vise kartet i Søk destinasjon-modus (se "Kart i Søk destinasjon-modus", side 63). Skjermknapplinje For å gjøre kartet ryddigere og mer oversiktlig er skjermknapplinjen skjult i kartmodus Navigasjon. Trykk hvor som helst på kartet for å vise skjermknapplinjen. Etter kort tid skjules skjermknapplinjen automatisk igjen. Lydstyrke Lydstyrken på taleanvisningene i kan stilles inn mens du navigerer. 1. Trykk på det store pilfeltet som vises nederst til venstre på skjermen under navigasjonen (se figur "Navigasjon i Kjøretøy-modus", punkt 6. Lydstyrkeskalaen Kjøreanvisninger åpnes. Den har tre knapper for innstilling av lydstyrken: (Lyd på/av), (Lavere), (Høyere). Bruke kartet

60 2. Trykk på (Lydstyrke) en gang til eller vent noen sekunder. Lydstyrkeskalaen lukkes. Merk: Du kan alltid også regulere lydstyrken på følgende måte: Trykk på (Navigasjonsmuligheter) eller (Navigasjon) i skjermknapplinjen. Trykk deretter på (Lydstyrke) øverst til høyre på skjermen for å åpne lydstyrkeskalaen. Reality View Kartet skifter til Reality View hvis du nærmer det et av de følgende punktene på en motorvei: et motorveikryss en motorveiforgrening avkjørselen du skal ta av fra motorveien på Modus Reality View viser tydelig hvilken veiskilting og hvilke kjørefelt du skal følge. Visningen holder seg uforandret til du har passert det viste stedet. Deretter går kartet tilbake til modus Navigasjon. Trykk hvor som helst på kartet for å skifte til modus Navigasjon. Merk: Reality View-modus er ikke tilgjengelig for alle motorveikryss og -forgreninger. Dette avhenger av det kartmaterialet du bruker Bruke kartet

61 8.4.2 Navigasjon i Fotgjenger-modus Denne modusen aktiveres når du velger en ruteprofil for fotgjengere. Disse profilene er merket med symbolet (Fotgjenger). Navigasjonen ble startet etter at ruten ble vist i modus Forhåndsvisning av ruten. Du får et ruteforslag, som blir beregnet på grunnlag av det digitaliserte gatenettet. I tillegg vises hvilken retning destinasjonen ligger i. Hvis du avviker den foreslåtte ruten, f.eks. for å ta en finere vei gjennom en park, vil du likevel alltid se hvilken retning du må gå i. NB: Du får ingen navigasjonsanvisninger, men du får en melding når du nærmer deg målet. Kartutsnittet følger dine bevegelser, slik at du alltid ser posisjonen din på skjermen. Hvis du forlater den beregnede ruten, blir det ikke beregnet ny rute automatisk. Hvis du navigerer på en rute, og det kommer flere rutepunkter etterpå, startes navigasjonen til det neste rutepunktet med en gang du har fått meldingen. Det blir ikke tatt hensyn til trafikkmeldinger. Merk: GPS-mottakeren sitter øverst på enheten. I fotgjengermodus må du derfor passe på å holde enheten slik at du ikke dekker til den øvre delen av enheten, ellers kan GPS-mottaket bli svekket. 1 Retningen som destinasjonen ligger i, blir også vist (rød trekant). 2 Den strekningen du har lagt bak deg, er merket i grønt. Bruke kartet

62 3 Kompasset viser nord. 4 Her vises målestokken som kartutsnittet vises i. Avstanden som er skrevet i linjalen, tilsvarer linjalens lengde i terrenget. 5 Nåværende posisjon vises (oransje pil). Du kan se hvilken retning du beveger deg i. 6 Ruten, som er beregnet ved hjelp av det digitaliserte veinettet, er merket i oransje. 7 I dette feltet ser du hvor langt det er igjen til målet (luftlinje). Bruke kartet Zoom ut: Det viste kartutsnittet blir større, men det vises færre detaljer på kartet. Zoom inn: Det viste kartutsnittet blir mindre, men det vises flere detaljer på kartet. Sentrer posisjon: Under fotgjengernavigasjon er det mulig å forskyve kartutsnittet for å vise omgivelsene på kartet. Da kan det hende at posisjonen din ikke er synlig i det kartutsnittet som vises. Hvis posisjonen din ikke er synlig i kartutsnittet, kan du trykke på skjermknappen Sentrer posisjon. Posisjonen din blir vist på kartet igjen. Beregn ruten på nytt: Utfører en ny beregning av ruten. Du kan bruke denne funksjonen hvis du har avveket fra ruten og ønsker et nytt ruteforslag Kartalternativer i Navigasjon-modus 1. Trykk på kartet for å vise skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter). Et vindu åpnes med flere skjermknapper som gir deg tilgang til de viktigste funksjonene i forbindelse med kartet. Merk: Ikke alle alternativene som er omtalt her, er tilgjengelige i alle kartmodusene. I Fotgjenger-modus er for eksempel ikke funksjonene Trafikk, Sperre og MyRoutes tilgjengelige. Trafikk: Åpner vinduet TRAFIKK. Her vises aktuelle trafikkmeldinger (se "TMC (Trafikkmeldinger)", side 76). Dag/Natt: Skifter mellom skjermodusene "Dag" og "Natt" Bruke kartet

63 Sperre: Åpner SPERRE-vinduet, der du kan sperre en veistrekning du har foran deg for å beregne en omkjøringsrute, f.eks. hvis du hører på radioen at det er kø på strekningen (se "Sperre", side 75). Hopp over neste destinasjon: Trykk på denne knappen for å hoppe over det neste rutepunktet. Denne knappen er bare aktiv hvis det gjenstår minst 2 rutepunkter (se "Ruter med etapper", side 46). MyReport: Åpner vinduet MYREPORT. Der kan du varsle NAVIGON om endringer i trafikkovervåkningsanlegg og kjøremønster. Parkering: Starter søk etter parkeringsplasser i nærheten av destinasjonen. Hvis du velger en parkeringsplass, kan du navigere direkte dit. MyRoutes: Kartet åpnes i modus Forhåndsvisning av ruten. Du får opptil tre forslag om hvordan du kan fortsette reisen. Velg en av rutene. 2D/3D: Skifter mellom 2D- og 3D-modus. Landinfo: Åpner et vindu med viktig informasjon om landet du befinner deg i (f.eks. fartsgrenser, promillegrenser osv.). Ruteprofil: Åpner vinduet RUTEPROFILER. Her kan du se og evt. endre alternativer for ruteberegning. Lagre posisjon: Åpner vinduet NAVN PÅ DESTINASJON. Der kan du lagre din nåværende posisjon under et bestemt navn i listen FAVORITTER. GPS-status: Åpner vinduet GPS-STATUS. Her kan du se detaljer om GPSmottaket. Du kan også lagre opplysninger om den nåværende posisjonen din (se "GPS-status, lagre nåværende posisjon", side 75) Avslutte navigasjonen Navigasjonen avsluttes på samme måte, uansett modus: 1. Trykk på kartet for å åpne skjermknapplinjen. 2. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) eller (Navigasjon) i skjermknapplinjen. 3. Trykk på Avslutt navigasjonen øverst til venstre på skjermen. 8.5 Kart i Søk destinasjon-modus Kartet er alltid i Søk destinasjon-modus når det nederst på skjermen er en linje med knapper for å forandre kartutsnittet, og enten Velg destinasjon- eller Fjern destinasjon-knappen vises. Nærmere informasjon om hvordan du velger en destinasjon på kartet, finner du i kapitlet "Velge destinasjon på kartet" på side 39. Kartet endres ikke mens du kjører. Kartet vises alltid slik at nord er opp. Bruke kartet

64 8.5.1 Endre kartutsnittet Du har følgende muligheter til å søke og vise destinasjoner og annen informasjon på kartet: Med fingeren: Du kan forskyve kartet i alle retninger med fingeren. Med skjermknappene nederst på skjermen: Zoom ut: Det viste kartutsnittet blir større, men det vises færre detaljer på kartet. Zoom inn: Det viste kartutsnittet blir mindre, men det vises flere detaljer på kartet. Hele ruten: Denne knappen er bare synlig hvis en rute allerede er blitt beregnet. Trykk på denne skjermknappen for å vise hele ruten på kartet. Hvis ingen rute er beregnet ennå, vises Vis valgt destinasjonknappen i stedet. Vis valgt destinasjon: Denne knappen er bare synlig hvis det ennå ikke er blitt beregnet en rute. Trykk på denne knappen hvis du har forskjøvet kartutsnittet slik at destinasjonen du har valgt, ikke synes på kartet lenger. Destinasjonen vises da midt på kartet igjen. Nåværende posisjon: Viser kartutsnittet slik at den nåværende posisjonen din er midt på kartet Bruke kartet

65 8.5.2 Velg destinasjon Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 1. Trykk på det punktet på kartet som du vil angi som målpunkt. Punktet du trykket på, sentreres på kartet. 2. Trykk på Velg destinasjon. Målpunktet merkes på kartet med en knappenål ( ). Destinasjonens geografiske koordinater eller adresse vises i feltet Destinasjonsinfo. I stedet for Velg destinasjon-knappen vises nå Fjern destinasjonknappen. 3. Trykk på feltet Destinasjonsinfo. Vinduet DESTINASJON åpnes. Du har disse mulighetene: 4. Trykk på Start hvis du vil navigere til det målpunktet du har valgt. - eller - Trykk på (Parkering) hvis du ønsker å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen og navigere dit Forskyve målpunktet En destinasjon du har satt på kartet, kan forskyves til et annet sted. Dra knappenålen til en annen posisjon. - eller - Trykk på det punktet på kartet som du vil angi som målpunkt Slette målpunkt Du kan omgjøre valget av et målpunkt. Trykk på Fjern destinasjon for å slette målpunktet du har definert. Deretter kan du velge et nytt målpunkt, som beskrevet i avsnittet "Velg destinasjon". 9 Nyttige funksjoner 9.1 Ruteprofiler Ruteprofilene definerer egenskapene ved ulike måter å forflytte seg på som må tas hensyn til ved beregningen av ruter. En ruteprofil for sykler vil f.eks. ikke ta med motorveier i ruteberegningen, men tar til gjengjeld med veier som er forbudt for andre kjøretøy. Dessuten blir det beregnet andre klokkeslett for ankomst med sykkel enn f.eks. med motorsykkel. Nyttige funksjoner

66 9.1.1 Innstillingene i ruteprofiler En ruteprofil består av en rekke innstillinger: Hastighetsprofil: definerer måten å forflytte seg på (f.eks. Sykkel, Fotgjenger, Personbil,...). Type rute: definerer hvilken rutetype som skal beregnes (f.eks. Optimal rute, Rask rute,...). Motorveier, Ferjer, Adkomstvei: definerer om disse veitypene og transportmidlene skal kunne benyttes. Bruk av bomveier: definerer om bomveier og oblatpliktige veier skal kunne brukes i beregningen av ruter. Trykk på (Endre). Vinduet BRUK AV BOMVEIER åpnes. Foreta innstillinger i samsvar med behovene dine (Ja, Nei, Spør alltid) (se også "Konfigurere navigasjonssystemet", side 114). Hvis du velger innstillingen Spør alltid, blir du bedt om å foreta et valg hver gang ruten din vil kunne legges om en bomvei eller oblatpliktig vei. Hver innstilling har en skjermknapp (Hjelp). Hvis du trykker på den, får du en detaljert beskrivelse av innstillingen. Hvilke innstillinger som må foretas, er avhengig av hvilken hastighetsprofil du har valgt. For hastighetsprofilen Fotgjenger utelates eksempelvis innstillingene Motorveier og Bruk av bomveier NAVIGON basisprofiler Det er definert en basisprofil for hver hastighetsprofil. Sykkel Fotgjenger Lastebil Motorsykkel Personbil I basisprofilene kan du ikke endre hastighetsprofilen. De andre innstillingene kan du fritt endre i samsvar med behovene dine. Basisprofilene kan verken navnes om eller slettes. Hvis du f.eks. ønsker ulike profiler for ulike biler, kan du opprette egne ruteprofiler Nyttige funksjoner

67 9.1.3 Opprette ny ruteprofil Du kan opprette egne ruteprofiler. Det kan f.eks. være nyttig hvis du har to biler, men bare den ene har oblat for motorveier i Østerrike. 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Ruteprofil i skjermknapplinjen. Vinduet RUTEPROFILER åpnes. 2. Trykk på (Flere) > Endre. 3. Trykk på (Kopier) til høyre for ruteprofilen du ønsker å bruke som grunnlag for den nye profilen. 4. Angi et navn for den nye ruteprofilen i vinduet NAVN PÅ RUTEPROFILEN. 5. Trykk på Lagre. 6. Foreta de ønskede innstillingene. 7. Trykk på OK. Den nye ruteprofilen vises i ENDRE-vinduet. 8. Trykk på OK Velge ruteprofil Den nye ruteprofilen vises nå i listen RUTEPROFILER. 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Ruteprofil i skjermknapplinjen. Vinduet RUTEPROFILER åpnes. 2. Trykk på navnet til den ruteprofilen du ønsker å bruke. 3. Trykk på OK Administrere ruteprofiler Brukerdefinerte ruteprofiler kan endres, navnes om og slettes. Endre ruteprofil 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Ruteprofil i skjermknapplinjen. Vinduet RUTEPROFILER åpnes. 2. Trykk på skjermknappen (Liste) ved siden av den ruteprofilen du ønsker å endre. 3. Foreta de ønskede endringene. 4. Trykk på OK. Nyttige funksjoner

68 Innstillingen Bruk av bomveier består av flere underinnstillinger. Du kan f.eks. for hvert land som har oblatpliktige motorveier, definere om du ønsker å benytte disse veiene i navigasjonen. 1. Trykk på skjermknappen (Endre) ved siden av innstillingen Bruk av bomveier. Vinduet BRUK AV BOMVEIER åpnes. 2. Foreta innstillinger i samsvar med behovene dine (Ja, Nei, Spør alltid). Hvis du velger alternativet Spør alltid, vil du hver gang systemet foreslår en rute om en bomvei, bli spurt om du ønsker å benytte den aktuelle typen bomvei. Denne innstillingen kan du så definere også for fremtidige turer. Gi nytt navn til ruteprofil 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Ruteprofil i skjermknapplinjen. Vinduet RUTEPROFILER åpnes. 2. Trykk på (Flere) > Endre. 3. Trykk på skjermknappen (Gi nytt navn) ved siden av den ruteprofilen du ønsker å endre navnet på. 4. Angi et nytt navn for ruteprofilen. 5. Trykk på Lagre. Merk: Basisprofilene kan ikke navnes om. Slette ruteprofil 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Ruteprofil i skjermknapplinjen. Vinduet RUTEPROFILER åpnes. 2. Trykk på (Flere) > Endre. 3. Trykk på skjermknappen (Slett) ved siden av den ruteprofilen du ønsker å slette. 4. Et dialogvindu ber deg om å bekrefte slettingen. 5. Trykk på Ja. Merk: Basisprofilene kan ikke slettes Nyttige funksjoner

69 9.2 Skjermbilder Brukerhåndbok NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Det er mulig å lagre skjermbilder Gjøre det mulig å lagre skjermbilder 1. Trykk på (Flere) > Systeminnstillinger > Generelt > Aktiver skjermbilder i NAVIGASJON-vinduet. 2. Velg om du ønsker det skal være mulig å lagre skjermbilder (Ja) eller ikke (Nei). Nede til høyre på skjermen vises skjermknappen (Skjermbilder) Lagre skjermbilde Trykk på (Skjermbilder). Skjermbilde lagres som grafikkfil. Skjermknappen (Skjermbilder) vises ikke på bildet. Skjermbildene lagres i mappen ScreenShots. Denne mappen kan enten ligge i navigasjonsenhetens internminne, på minnekortet som sitter i enheten, eller begge steder. 9.3 Parkere i nærheten av destinasjonen Når du nærmer deg destinasjonen, vises skjermknappen (Parkering) på skjermen. Denne knappen er synlig også etter at destinasjonen er nådd, så lenge du befinner deg i nærheten av destinasjonen og kartet ikke blir lukket. Man kan tenke seg følgende muligheter: Videre til fots Du ser en parkeringsplass, parkerer kjøretøyet og vil gå resten av veien. 1. Trykk på (Parkering). Vinduet ALTERNATIVER åpnes. 2. Trykk på Fotgjengermodus. Følgende melding vises: "Posisjonen din er blitt lagret. Du finner den i listen 'Favoritter' under 'Mitt kjøretøy'. Du finner alltid enkelt tilbake til ditt kjøretøy." Nyttige funksjoner

70 3. Trykk på OK. Posisjonen din vises som et flagg med stjerne på kartet. Navigasjonen fører deg videre til destinasjonen i Fotgjengermodus. Lete etter parkeringsplass Du ønsker å navigere til en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Derfra vil du gå resten av veien. 1. Trykk på (Parkering). Vinduet ALTERNATIVER åpnes. 2. Trykk på Parkering i nærheten av destin. Vinduet PARKERING I NÆRHETEN AV DESTIN åpnes. Det inneholder en liste over parkeringsplasser, ordnet etter avstanden fra destinasjonen. 3. Trykk på den parkeringsplassen hvor du vil parkere. Vinduet INFORMASJON åpnes. Der vises nærmere informasjon om denne parkeringsplassen. 4. Trykk på Etappemål. 5. Ruten beregnes på nytt. Deretter startes navigasjonen til den parkeringsplassen du valgte. Når du kommer dit, vises følgende melding: "Posisjonen din er blitt lagret. Du finner den i listen 'Favoritter' under 'Mitt kjøretøy'. Du finner alltid enkelt tilbake til ditt kjøretøy." 6. Trykk på OK. Posisjonen din vises som et flagg med stjerne på kartet. Navigasjonen fører deg videre til destinasjonen i Fotgjenger-modus. Tilbake til destinasjonen Du har kommet fram til destinasjonen. Navigasjonen er avsluttet. Av en eller annen grunn har du imidlertid kjørt videre, f.eks. fordi du ikke fant noen parkeringsplass. Nå ønsker du å bli ført tilbake til destinasjonen. 1. Trykk på (Parkering). 2. Trykk på Siste destinasjon. Navigasjonen fører deg nå i modusen til den valgte ruteprofilen tilbake til den opprinnelige destinasjonen Nyttige funksjoner

71 NAVIGON Clever Parking: Oppdatert informasjon om parkeringsanlegg Noen parkeringsanlegg er merket med en liten stjerne (f.eks. ). Dette betyr at det foreligger flere opplysninger om dette parkeringsanlegget, f.eks. åpningstider eller antall plasser for bevegelseshemmede eller kvinner. Disse opplysningene finnes for stadig flere parkeringsanlegg. Du kan kjøpe regelmessige oppdateringer via programmet NAVIGON Fresh. NAVIGON Fresh kan du laste ned gratis på nettsiden Spesielle funksjoner på en rute med flere etapper Du navigerer på en rute med flere etapper. Etter at du har nådd neste destinasjon, er det enda minst en etappe igjen. Du bruker en av funksjonene i Fotgjenger-modus som er beskrevet ovenfor, til å navigere til målet ditt. Når du kommer i nærheten av dette målet, vises skjermknappen (Framme ved destinasjonen) til venstre på skjermen. Man kan tenke seg følgende muligheter: Tilbake til kjøretøyet Du vil tilbake til bilen og kjøre videre til målet for neste etappe. 1. Trykk på (Framme ved destinasjonen). Vinduet ALTERNATIVER åpnes. 2. Trykk på Tilbake til kjøretøyet. Navigasjonen fører deg i Fotgjenger-modus til stedet der du satte fra deg bilen. Når du kommer i nærheten av bilen, vises skjermknappen (Framme ved kjøretøyet) til venstre på skjermen. 1. Sett deg i bilen og plasser navigasjonsenheten i holderen. 2. Trykk på (Framme ved kjøretøyet). Navigasjonen fører deg nå i modusen til den valgte ruteprofilen tilbake til målet for neste etappe. Nyttige funksjoner

72 Hopp over aktuell destinasjon Etter at du nådde destinasjonen, gikk du tilbake til bilen uten navigasjonshjelp. Nå ønsker du å kjøre videre til målet for neste etappe. 1. Sett deg i bilen og plasser navigasjonsenheten i holderen. 2. Trykk på (Framme ved destinasjonen). Vinduet ALTERNATIVER åpnes. 3. Trykk på Hopp over aktuell destinasjon. Navigasjonen fører deg nå i modusen til den valgte ruteprofilen tilbake til målet for neste etappe. Merk: Funksjonen Hopp over aktuell destinasjon kan du også bruke hvis du ønsker å fortsette turen i en annen bil. 9.4 MyBest POI: Destinasjoner på ruten Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig mens du navigerer i Kjøretøy-modus (se "Navigasjon i Kjøretøy-modus", side 57). Du kan velge 3 kategorier spesialdestinasjoner for funksjonen Destinasjoner på ruten. Spesialdestinasjoner i en av disse kategoriene som ligger langs ruten din, kan du enkelt vise og merke som etappemål mens du navigerer Vis spesialdestinasjoner på ruten 1. Trykk på skjermknappen (Destinasjoner på ruten) oppe til venstre på kartet (se punkt 2 i "Navigasjon i Kjøretøy-modus", side 57). Informasjonslinjen Destinasjoner på ruten blir åpnet. I den vises symbolene for de 3 definerte kategoriene av spesialdestinasjoner. For hver kategori vises avstanden til nærmeste destinasjon. Den lille, oransje trekanten ved siden av ruten viser dessuten om spesialdestinasjonen ligger på høyre ( ) eller venstre ( ) side av veien Nyttige funksjoner

73 Merk: Informasjonslinjen Destinasjoner på ruten lukkes automatisk etter noen sekunder. Trykk på (Lås på skjermen) hvis du vil at informasjonslinjen ikke skal bli lukket. Knappen endres til (Låst på skjermen). 2. Trykk på en av kategoriene hvis du vil se en liste over flere spesialdestinasjoner i den kategorien. Listen DESTINASJONER PÅ RUTEN åpnes. 1 I høyre bildekant vises symboler for de kategoriene av spesialdestinasjoner som er tilgjengelige. Symbolet for den kategorien som er valgt, er fremhevet. Trykk på symbolet for den kategorien du vil se spesialdestinasjoner i. 2 Listen er ordnet etter avstand i luftlinje og viser de 5 nærmeste spesialdestinasjonene i den valgte kategorien på ruten din. 3 Til venstre på skjermen viser en liten, oransje trekant om destinasjonen ligger på høyre ( ) eller venstre ( ) side av veien. 4 (Kun NAVIGON 92 Premium): Hvis Talestyring-funksjonen er aktivert, kan du også starte navigeringen til en av spesialdestinasjonene ved hjelp av talekommando. Talestyring-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk. 5 For hver av destinasjonene på listen kan det finnes ekstra informasjon. Trykk på skjermknappen (Informasjon) til høyre for destinasjonen (se også "Informasjon om destinasjonen", side 37). Nyttige funksjoner

74 9.4.2 Navigere til en av destinasjonene Trykk på den spesialdestinasjonen på listen som du vil navigere til. Den legges til som etappemål på ruten. Ruten beregnes på nytt. Når du har kommet frem til etappemålet, fortsettes navigasjonen til den opprinnelige destinasjonen Velge kategorier Du kan velge hvilke 3 kategorier eller underkategorier av spesialdestinasjoner på ruten som skal vises. 1. Åpne listen DESTINASJONER PÅ RUTEN. 2. Trykk på (Flere) > Fastlegg i listen DESTINASJONER PÅ RUTEN. Vinduet INNSTILLINGER: DESTINASJONER PÅ RUTEN åpnes. 3. Trykk på skjermknappen (Liste) ved siden av den kategorien du ønsker å endre. En liste over alle tilgjengelige kategorier av spesialdestinasjoner åpnes. 4. Velg en kategori. Hvis en kategori har underkategorier, vises skjermknappen (Liste) til venstre for den. Hvis du trykker på den, vises underkategoriene. Du kan også endre dem. Som standard vises alle underkategoriene til en kategori. Velg ut de ønskede underkategoriene og trykk på OK. Ved å trykke på det øverste punktet i listen, Alle kategorier, kan du raskt aktivere/deaktivere alle underkategoriene. 5. Trykk på OK hvis du vil lukke kategorilisten. Vinduet INNSTILLINGER: DESTINASJONER PÅ RUTEN åpnes. 6. Trykk på OK. 7. Listen DESTINASJONER PÅ RUTEN åpnes. Hvis det finnes spesialdestinasjoner i den nye kategorien på ruten, står disse nå på listen. 8. Trykk på (Tilbake) hvis du vil lukke listen. Kartet åpnes Nyttige funksjoner

75 9.5 GPS-status, lagre nåværende posisjon I vinduet GPS-STATUS finner du en oversikt over den informasjonen som navigasjonssystemet beregner ut fra de mottatte GPS-signalene. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > GPS-status i skjermknapplinjen. På venstre side ser du et kartutsnitt der din nåværende posisjon er plassert midt i utsnittet. Hvis du forflytter deg, endres også kartutsnittet, avhengig av din posisjon til enhver tid. Til høyre vises adresseinformasjonen for din nåværende posisjon og dataene for den gjeldende GPS-statusen. GPS-dataene oppdateres løpende, mens adressedataene hele tiden gjelder posisjonen din da vinduet ble åpnet. Lagre posisjon Din nåværende posisjon kan lagres i listen FAVORITTER. 1. Trykk på Lagre posisjon i GPS-STATUS-vinduet. Vinduet NAVN PÅ DESTINASJON åpnes. 2. Oppgi et navn på destinasjonen. 3. Trykk på Lagre. 9.6 Sperre Du kan når som helst sperre en veistrekning mens du navigerer, dvs. beregne en rute som unngår denne strekningen, f.eks. fordi du hører på radioen at det er kø der. Merk: Sperren gjelder bare for inneværende navigasjon. Ved neste navigasjon gjelder den ikke lenger. Du navigerer. Kartet er åpent i modus Navigasjon. 1. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Sperre i skjermknapplinjen. Vinduet SPERRE åpnes. Den inneholder skjermknapper med ulike avstandsangivelser. 2. Angi hvilken distanse du ønsker å sperre. Merk: Hvis du kjører på en motorvei, begynner omkjøringsruten ved neste avkjøring. I skjermknappene kan du se hvilket motorveikryss sperringen gjelder til. Ruten beregnes på nytt. Den sperrede veistrekningen unngås. Den vises på kartet (i rødt). Nyttige funksjoner

76 Opphev sperre Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Oppheve sperre i skjermknapplinjen. Sperren oppheves og ruten beregnes på nytt. 9.7 TMC (Trafikkmeldinger) Med den integrerte TMC-mottakeren kan du motta aktuelle trafikkmeldinger. Systemet kan ved behov endre ruten, f.eks. for å unngå kø. Merk: I mange europeiske land er TMC gratis. I enkelte land blir det (utelukkende eller i tillegg) tilbudt PremiumTMC som betalingstjeneste. Slike tjenester er betydelig raskere og mer oppdatert. Du kan abonnere på PremiumTMC-tjenester via vårt nettsted på Du kan velge om ruteoptimaliseringen skal skje Automatisk, På forespørsel eller Aldri. Denne innstillingen har betydning for visningen av trafikkmeldinger Ruteoptimalisering: På forespørsel Hvis det kommer en ny trafikkmelding som gjelder ruten du befinner deg på, vises Trafikkhindring-feltet øverst på skjermen. Det viser alle viktige opplysninger om den varslede trafikkhindringen i oversiktlig form. Nede til høyre ser du hvor mange meldinger som gjelder ruten din, og hvilke av disse meldingene som vises for øyeblikket. Trykk på Trafikkhindring-feltet for å vise neste melding. Trykk på (Lukk) hvis du vil skjule feltet. Samtidig vises Trafikkmeldinger-knappen. Den viser avstanden til neste meldte trafikkhindring og anslått forsinkelse som følge av denne hindringen. Fargen på skjermknappen angir også hvor mye tid du trolig vil miste. (Rød): Betydelig forsinkelse (mer enn 20 minutter). (Gul): Middels forsinkelse (5-20 minutter). (Ingen farge): Liten forsinkelse (mindre enn 5 minutter) Nyttige funksjoner

77 Merk: Du kan stille inn om bare trafikkhindringer som gir mer enn 20 minutters forsinkelse skal vises, eller om også dem som medfører mindre forsinkelser, skal vises (se "Innstillinger (Trafikkmeldinger)" under "Vis trafikkmeldinger", side 84). Trykk på (Trafikkmeldinger). Vinduet TRAFIKKHINDRING åpnes. Vinduet viser et kartutsnitt med den strekningen som trafikkmeldingen gjelder, og den optimaliserte ruten med omkjøring av trafikkhindringen. Dessuten vises informasjon om den optimaliserte ruten (tidsbesparelse, omvei, ankomstklokkeslett). Trykk på Ja hvis du vil ta den optimaliserte ruten. Trykk på Nei hvis du vil fortsette på den opprinnelige ruten. Trykk på Detaljer hvis du vil åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79). Trykk på (Vis på kartet) hvis du vil utvide kartet til hele skjermen. Trykk på (Tilbake) i kartvisningen for å åpne vinduet TRAFIKKHINDRING igjen. Merk: TRAFIKKHINDRING-vinduet åpnes også når du begynner på en ny navigasjon og det allerede finnes trafikkmeldinger for ruten. Nyttige funksjoner

78 Trafikkmelding opphevet Det kan forekomme at en trafikkmelding det er beregnet en omkjøring for, blir opphevet. Det kan være fordi køen har løst seg opp, eller fordi en stengt vei er blitt åpnet igjen. I slike tilfeller undersøker navigasjonssystemet om det lønner seg å kjøre tilbake til den opprinnelige ruten. Hvis det er tilfellet, vises skjermknappen (Trafikkmelding opphevet). Trykk på (Trafikkmelding opphevet) for å åpne vinduet TRAFIKKHINDRING (se over). Da kan du avgjøre om du vil kjøre tilbake til den opprinnelige ruten (Ja) eller ikke (Nei). Hvis du ikke trykker på (Trafikkmelding opphevet), føres du etter ca. 15 sekunder automatisk tilbake til den opprinnelige ruten Ruteoptimalisering: Automatisk Hvis det kommer en ny trafikkmelding under navigasjonen som gjelder din rute, velger systemet automatisk omkjøring hvis det fører til reduksjon i reisetiden uten større kostnader. Ellers blir trafikkmeldingen ignorert. Hvis det er beregnet en omkjøring, vises feltet Trafikkhindring øverst på skjermen. Det viser alle viktige opplysninger om den varslede trafikkhindringen i oversiktlig form. Nede til høyre ser du hvor mange meldinger som fører til endring av ruten din, og hvilken av disse meldingene som vises for øyeblikket. Ikonet (Kjøre rundt) viser at denne trafikkhindringen blir omkjørt. Trykk på Trafikkhindring-feltet for å vise neste melding. Trykk på (Lukk) hvis du vil skjule feltet. Så lenge det finnes trafikkmeldinger som gjelder ruten din, vises skjermknappen (Trafikkmeldinger). Den angir at navigasjonssystemet optimaliserer ruten automatisk. Trykk på (Trafikkmeldinger). Følgende melding vises: Nyttige funksjoner

79 Trykk på OK hvis du vil lukke meldingen. Trykk på Detaljer hvis du vil åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79) Vise trafikkmeldinger Du kan når som helst se på de gjeldende trafikkmeldingene. Trykk på (Navigasjonsmuligheter) > Trafikk i skjermknapplinjen. Vinduet TRAFIKK åpnes. Med skjermknappene (Opp) og (Ned) kan du bla i meldingslisten. Trykk på (Tilbake) hvis du vil lukke vinduet TRAFIKK igjen. Nyttige funksjoner

80 1 Skjermknappen Filter viser hvor mange trafikkmeldinger som foreligger totalt, hvilken type trafikkmeldinger som vises på listen, og hvor mange meldinger av denne typen som foreligger. Trykk på Filter for å velge hvilke meldinger som skal vises (se "Filtrere trafikkmeldinger", side 81). 2 Når det meldes om en ny trafikkhindring som berører din rute, merkes denne med "NEW". 3 Denne merkingen viser at den aktuelle meldingen kommer fra en PremiumTMC-leverandør. En lignende markering vises også når meldingen stammer fra NAVIGON Live-tjenesten ( ). 4 Her ser du hvor alvorlig hindringen er: Rød: Den aktuelle strekningen er stengt, eller det vil medføre betydelig tap av tid å kjøre den (mer enn 20 minutter). Grunnen kan f.eks. være at flere kjørefelt er sperret på grunn av en trafikkulykke. Gul: Hindringen sperrer ikke strekningen, men det er fare for forsinkelser (5-20 minutter). Dette kan f.eks. forekomme ved saktegående trafikk. Ingen farge: Hindringen anses ikke som alvorlig (mindre enn 5 minutters forsinkelse). Dette kan f.eks. dreie seg om saktegående trafikk på en kort strekning, hvis nødtelefoner langs veien er ute av funksjon eller hvis parkeringsplasser er sperret. 5 Her ser du hvor langt fra denne hindringen du befinner deg. Hvis hindringen ikke ligger på din rute, eller hvis det allerede er beregnet en omkjøringsrute, blir avstanden i luftlinje vist. 6 Her ser du hvilken delstat og hvilken vei hindringen er i. Merk: De fleste radiostasjoner varsler bare om trafikkhindringer i sin egen delstat/region. 7 Her er den varslede hindringen vist som trafikkskilt. 8 Her ser du hvilken strekning på den aktuelle veien hindringen befinner seg på. 9 Navigasjonssystemet kan Kjøre rundt ( ) eller Ignorere ( ) hindringer langs ruten. Ikonet viser gjeldende status. Merk: Hvis du har aktivert redigeringsmodusen, kan du trykke på skjermknappen for å veksle mellom innstillingene (se "Redigeringsmodus", side 82). 10 Trykk på (Oppdater) for å se etter endrede eller nye trafikkmeldinger Nyttige funksjoner

81 9.7.4 Filtrere trafikkmeldinger Du kan velge hvilke trafikkmeldinger du vil se. Trykk på Filter i TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 80, punkt 1). Vi skiller mellom følgende typer trafikkmeldinger: På ruten: Mens du navigerer, vises bare de trafikkmeldingene som berører din rute. I nærheten: Alle trafikkmeldinger i nærheten av posisjonen din vises. Hvis GPS-mottaket er utilstrekkelig, men navigasjonssystemet har lagret den siste posisjonen din, vises alle meldinger i nærheten av denne posisjonen. Regionale meldinger: Det vises trafikkmeldinger som ikke bare gjelder bestemte strekninger, f.eks. hvis trafikken i en hel by er berørt av et stort arrangement, eller hvis det er tett tåke i en bestemt region. Alle trafikkmeldinger: Listen ALLE TRAFIKKMELDINGER åpnes. Alle foreliggende meldinger er sortert etter land (stigende, f.eks. "N"), veitype (etter viktighet, f.eks. motorvei) og veinummer (stigende, f.eks. "E6"). Antallet meldinger for de enkelte veiene blir angitt. Trykk på et element på listen for å se alle meldte trafikkhindringer for den aktuelle veien (f.eks. E6) Se detaljerte opplysninger om enkeltmeldinger Trykk på en enkelt melding i TRAFIKK-vinduet. Vinduet TRAFIKKINFO åpnes. På venstre side av vinduet vises den berørte strekningen. Der får du informasjon om avstanden til hindringen, hvor langt den rekker, og hvor stor forsinkelse den ventelig vil føre til. Til høyre i vinduet vises innholdet i meldingen. Nyttige funksjoner

82 Navigasjonssystemet leser den aktuelle trafikkmeldingen høyt når detaljvinduet åpnes. Dette gjelder imidlertid ikke for alle språk. Merk: Du kan konfigurere hva som skal leses opp. Trykk på (Flere) > Innstillinger > Les opp trafikkmeldinger i TRAFIKKvinduet og velg om TMC-meldinger skal leses opp eller ikke (Ja eller Nei). Trykk på (Kartutsnitt) for å tilpasse kartutsnittet til den aktuelle strekningen. Trykk på (Informasjon) i kartutsnittet når du vil lukke det igjen. - eller - Trykk på (Vis på kartet) hvis du vil vise det aktuelle ruteavsnittet på kartet Redigeringsmodus For hver melding kan du selv bestemme om du vil ta en omkjøring eller ikke. Merk: Redigeringsmodusen kan bare aktiveres hvis følgende forutsetninger er oppfylt: Innstillingen Ruteoptimalisering må stå på På forespørsel. Du navigerer. Merk: Hvis du griper manuelt inn i beregningen av omkjøringer, kan det få uønskede følger. omkjøringen kan bli lenger enn nødvendig turen kan ta lenger tid enn nødvendig 1. Åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79). 2. Trykk på (Flere) > Redigeringsmodus i vinduet TRAFIKK. 3. Trykk på Ja. Vinduet TRAFIKK åpnes igjen. Ved siden av trafikkhindringer på ruten ser du en skjermknapp som angir statusen til hindringen: (Kjøre rundt): En omkjøringsrute blir beregnet for å unngå hindringen. (Ignorere): Hindringen blir ignorert Nyttige funksjoner

83 Trykk på skjermknappen for å endre innstillingen. Trykk på (Tilbake). På dette grunnlaget beregner navigasjonssystemet en "alternativ rute" og viser den i vinduet TRAFIKKHINDRING. Da kan du avgjøre om du vil bruke denne ruten (Ja eller Nei) Alternativer (Trafikkmeldinger) 1. Åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79). 2. Trykk på (Flere) i vinduet TRAFIKK. Det åpnes et vindu med flere skjermknapper. 3. Trykk på skjermknappen med den funksjonen du vil utføre. Innstillinger: Trykk på skjermknappen hvis du vil åpne vinduet INNSTILLINGER (se "Innstillinger (Trafikkmeldinger)", side 83). Automatisk modus: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis redigeringsmodusen er aktivert. Trykk på skjermknappen for å deaktivere redigeringsmodusen. Alle trafikkmeldingene på ruten gis da statusen "Ny". På dette grunnlaget beregner navigasjonssystemet en "optimalisert rute" og gir hver trafikkmelding status etter resultatet av denne beregningen (Kjøre rundt eller Ignorere). Ignorer alle: (Kun tilgjengelig når redigeringsmodusen er aktivert): Gir alle trafikkmeldingene på ruten statusen "Ignorere". Unngå alle: (Kun tilgjengelig når redigeringsmodusen er aktivert): Gir alle trafikkmeldingene på ruten statusen "Kjøre rundt". Beregn optimalisert rute: (Kun tilgjengelig når redigeringsmodusen er aktivert): Gir alle trafikkmeldingene på ruten statusen "Ny". På dette grunnlaget beregner navigasjonssystemet en "optimalisert rute" og gir hver trafikkmelding status etter resultatet av denne beregningen (Kjøre rundt eller Ignorere). Info: Åpner et vindu med mulige årsaker til at TMC-mottaket er dårlig Innstillinger (Trafikkmeldinger) 1. Åpne TRAFIKK-vinduet (se "Vise trafikkmeldinger", side 79). 2. Trykk på (Flere) > Innstillinger i vinduet TRAFIKK. I INNSTILLINGER-vinduet kan du foreta følgende innstillinger: Nyttige funksjoner

84 Ruteoptimalisering Her kan du konfigurere om og hvordan inngående trafikkmeldinger skal påvirke ruteføringen. Automatisk: En omkjøringsrute blir automatisk beregnet. Du blir informert om den nye ruten når den er beregnet. På forespørsel: En talemelding fra navigasjonsenheten informerer deg om at det er kommet en trafikkmelding som berører din rute. På skjermen viser feltet Trafikkmeldinger avstanden til den varslede trafikkhindringen. Aldri: Alle trafikkmeldingene på ruten din blir ignorert. Vis trafikkmeldinger Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt alternativet På forespørsel i innstillingen Ruteoptimalisering. Her kan du konfigurere om trafikkmeldinger bare skal vises hvis de forventes å medføre en forsinkelse av en viss størrelse. Kun ved forsink. > 5 min. Kun ved forsink. > 15 min. Vis alle Les opp trafikkmeldinger Her kan du konfigurere om TMC-meldinger skal leses opp når vinduet TRAFIKKINFO åpnes (Ja eller Nei). 10 Håndfri-modul Dette kapitlet gjelder bare deg hvis din navigasjonsenhet er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Navigasjonsenheten har en håndfrimodul som har støtte for Bluetoothtilkobling til mobiltelefoner og hodetelefoner med Bluetooth. Den kan være koblet til opptil to mobiltelefoner eller en hodetelefon samtidig. Hvis du har opprettet en forbindelse til en mobiltelefon, kan du benytte navigasjonsenheten som håndfrimodul for mobiltelefonen. Hvis du har opprettet en forbindelse til en hodetelefon med Bluetooth, hører du taleanvisningene fra navigasjonsprogrammet i hodetelefonen. Dette er nyttig f.eks. hvis du kjører motorsykkel. Ingen av funksjonene som er beskrevet nedenfor i dette kapitlet, er tilgjengelige hvis du bruker hodetelefon. Ikke alle Bluetooth-enheter er 100 % kompatible. Avhengig av enheten kan det hende at enkelte funksjoner ikke, eller bare i begrenset grad, kan brukes. Det kan forekomme at en enhet ikke kan kobles til dersom en bestemt annen enhet allerede er tilkoblet Håndfri-modul

85 Åpne håndfrimodulen Hvis kartet er åpent, trykker du et eller annet sted på kartet for å åpne skjermknapplinjen. Trykk på (Telefon) i skjermknapplinjen. Vinduet HÅNDFRI-MODUL åpnes. Hvis det er første gang du starter håndfrimodulen, åpnes et vindu der du kan begynne søket etter enheter med Bluetooth. Trykk på Ja hvis du vil starte søket og opprette en forbindelse til en mobiltelefon eller en hodetelefon. Når navigasjonsenheten har funnet Bluetooth-enheten, kan du starte sammenkoblingen (se "Sammenkoble enheten", side 87). Trykk på Nei hvis du vil vente med å opprette en forbindelse (se kapitlet "Søke etter og sammenkoble Bluetooth-enheter", side 86). Elementene i håndfrimodulen Fra vinduet HÅNDFRI-MODUL har du tilgang til alle funksjoner. 1 Statusvisning for håndfrimodulen. Denne statusvisningen finnes også i mange andre vinduer (se "Bluetooth / Telefon", side 22). 2 Åpner vinduet ALTERNATIVER. Her kan du endre systeminnstillingene, se side 114. endre Bluetooth-innstillingene, se side 99. se SMS-innboksen, se side 94. endre hurtignummerne, se side Åpner vinduet KJENTE ENHETER. Der kan du velge hvilke enheter som kan kobles til håndfrimodulen (se "Koble til enhet", side 89). Håndfri-modul

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brukerhåndbok Norsk August 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk Juni 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

maps + more Brukerhåndbok Norsk

maps + more Brukerhåndbok Norsk maps + more Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer