Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: (Batterisparende drift) 2. trykk: Åpner menyen for hurtiginnstillinger Spor for SD-minnekort 6. Strømtilkobling 3 Oversikt over produktet På undersiden finner du følgende betjeningselementer: 7. USB-kontakt 8. Forbindelse mellom Lucca og sugekoppen 4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet Sikkerhetsanvisninger... 9 Sikkerhetsanvisninger for navigering... 9 Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca. 9 Menyknappen 15 Hurtiginnstillinger.. 15 Info Andre funksjoner Sette inn mellomrom.. 17 Slette tegn List (Liste). 18 Knapper 18 Informasjon

3 19 GPS-status... Beskyttelsesfolier og deksler... Fjerne sugekoppen Montere Lucca på sugekoppen.. 14 Demontere Lucca Navigering Generell informasjon om navigering Starte navigeringen Taste inn en destinasjon Navigere hjem Vis kartet Innstillinger Gå ut av menyen Slå av/på Slå på. 15 Aktivere hvilemodus

4 Slå av. 15 Slå på igjen.. 15 Innholdsfortegnelse Andre funksjoner GPS-info.. 22 Ruteplanlegging Velge kart Foreta grunninnstillinger Velge tidssone Oppgi hjemmeadresse Oppgi en destinasjon Taste inn en destinasjon.. 24 Oppgi et destinasjonsland Oppgi en destinasjonsadresse Andre funksjoner Velge en spesialdestinasjon Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Andre funksjoner.. 29 Spesialdestinasjon på et bestemt sted

5 30 Nasjonal spesialdestinasjon.. 31 Overta en destinasjon fra kartet Forskyve kartutstnittet 34 Overta en destinasjon fra favorittene. 36 Overføre en favoritt til veivisningen Andre funksjoner Overta en av de siste destinasjonene Andre funksjoner.. 38 Bruke hjemmeadressen som destinasjon 38 Administrere destinasjoner...39 Lagre en destinasjon Lagre en av de siste destinasjonene. 40 Gi nytt navn til en destinasjon Slette en destinasjon.. 41 Slette hele listen Ruteplanlegging med etapper Oppgi destinasjonspunkter Redigere, lagre og administrere ruter Endre rekkefølgen

6 .. 43 Slette et rutepunkt Slette hele rutelisten.. 44 Administrere ruter Lagre en rute Laste inn en rute Innholdsfortegnelse Beregne en rute Vise ruten på kartet Simulering (demo-modus) Kartvisning under veivisning Navigeringshjelp Ruteinformasjon 55 Skilting Fartsgrense.. 55 Vise tilleggsinformasjon på kartet Kartinformasjon Ruteinformasjon Skilting Hastighet..

7 Velge rutealternativer.. 46 Veivisning.47 Forstyrret GPS-mottak Avslutte veivisningen Når du kommer frem til destinasjonen Arbeide med kartet Bruke kartet Vis kartet Trykke i kartet Knapper Kartvisning uten GPS-mottak 50 Kartvisning med GPS-mottak Andre funksjoner Dag-/nattvisning Lydutkobling Innstillinger.

8 . 53 Sperre, oppheve sperre Sette inn en mellomdestinasjon 53 Rutealternativer Neste destinasjon.. 53 Andre funksjoner under navigering Sette inn en mellomdestinasjon Kjøre mot neste destinasjon Sperre deler av ruten...60 Sperre manuelt Oppheve sperre Konfigurere Lucca/ grunninnstillinger Innstillinger Language (Språk) Hjemmeadresse Kartinformasjon Innholdsfortegnelse Ruteinformasjon Rutealternativer Ruteplanlegging Skilting.

9 Fartsgrense.. 63 Automodus Tidssone Format Visning Lydmelding Fabrikkinnstillinger Berøringsskjerm Produktinformasjon Ta ut SD-minnekortet Picture Viewer-funksjon...71 Starte Picture Viewer Velge bildefil Starte en bildefremvisning Starte fullt skjermbilde.. 72 Ta ut SD-minnekortet

10 73 Installere veikart 73 Ta ut SD-minnekortet.. 74 Tekniske data Avfallshåndtering Service 75 Garanti 76 Feilsøking/vanlige spørsmål (FAQ)...76 Slik fungerer GPS...67 MP3-funksjon Klargjøre SD-minnekortet Sette inn SD-minnekortet Velge MP3-funksjon Starte avspilling Velge MP3-funksjon Avspilling av MP3-fil.. 69 Gjenta (Repeat) Avslutte avspillingen.

11 70 8 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene og advarslene før du begynner å bruke Lucca. Sikkerhetsanvisninger for navigering Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. Merk: Det er best å planlegge en rute før du starter. Kjør til nærmeste parkerings- eller rasteplass dersom du ønsker å legge inn en ny rute underveis! Hvis du ikke har forstått en talemelding eller ikke er sikker på hva du skal gjøre i neste kryss, kan du orientere deg raskt ved hjelp av kart- eller pilvisningen. Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Obs: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Merk: Ta ut kontakten til Lucca når du parkerer bilen, for GPS-mottakeren bruker strøm hele tiden, og dermed kan bilbatteriet bli utladet. 9 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk Ikke dra kontakten ut etter ledningen. Det kan skade ledningen! Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre apparatet, bruk en fuktig klut som ikke loer. Første gangs bruk av Lucca Første gang du starter Lucca må du stille inn det språket du ønsker for menyene og talemeldingene. Merk: Når du kjøper Lucca, kan batteriet være tomt. Lad batteriet opp før du bruker apparatet. Når du starter Lucca for første gang, venter du noen minutter slik at apparatet kan skifte til navigeringsmodus. Pakkens innhold Pakken inneholder følgende deler: Lucca-enhet Sugekopp Laderkontakt for tilkobling til sigarettenneren Bruksanvisning (Kortversjon) CD/DVD med veikart over Europa og bruksanvisninger (Langversjon) 10 Første gangs bruk Valgfritt tilbehør: Strøm av/på Strøm av/på Med knappen Power blir Lucca slått av eller på. Når den leveres, er Lucca slått av. Trykk på knappen Power nederst i venstre hjørne av Lucca i mer enn tre sekunder. Veske Likestrømsadapter USB-kabel Sett til flere biler VAN/SUV-sugekopp Holder for ventilasjonsåpning Beskyttelsesfolier og deksler Fjern beskyttelsesfolien på displayet og på forsiden av huset før du bruker apparatet for første gang.

12 Før du setter i et SD-kort, tar du ut dummykortet. For å beskytte kontaktene kan du sette gummidekselet og dummykortet på plass igjen etter at du har brukt Lucca. 11 Velge språk Lade opp batteriet Velge språk Når du slår på Lucca for første gang, brukes engelsk (US) som standardspråk. Du må eventuelt velge det språket du ønsker i menyer og på talemeldinger: Slå på Lucca med knappen Power. En dialogmeny vises på skjermen. I denne menyen kan du velge det språket du ønsker. Følg anvisningene. Språket lastes inn, og hovedmenyen vises. Lade opp batteriet Det oppladbare batteriet gjør det mulig å bruke Lucca uten ekstern strømforsyning. Ladeindikatoren for batteriet ser du oppe på midten av displayet. Symbolene har følgende betydning: : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. Batteriet er fulladet. : Apparot; Battery (Batteri) Trykk på knappen Battery (Batteri). Batteristatus vises. Power Saving (Energisparende) Trykk på knappen Power Saving (Energisparende). Menyen Power Saving (Energisparende) vises. Backlight Time Out (Timeout bakgrunnsbelysning): Trykk på kvadratet på høyre side for å stille inn tiden fra siste betjening til lyset slår seg av (for å spare batteriet). Trykk på OK for å bekrefte. Battery Warning Time Out (Timeout batterivarsel): Trykk på kvadratet på høyre side fomiddot; Longitude/latitude, aktuell posisjon: Spesifikasjon av østlig lengde- og nordlig breddegrad. Satellites (Satellitter): Antall mottatte satellitter. Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. HDOP: Horizontal Dilution of Precision (Horisontal presisjonssenking). Angir kvaliteten på posisjonsbestemmelsen. I teorien er det mulig med verdier fra 0 til 50, og regelen er at jo mindre verdien er, desto mer nøyaktig er posisjonsbestemmelsen (verdien 0 = ingen avvik fra faktisk posisjon). Verdier opp til 8 er akseptabelt. Speed: angir kjøretøyets aktuelle hastighet. Position (Posisjon): Angir adressen til stedet du befinner deg på i øyeblikket (om mulig). Save current position (Lagre gjeldende posisjon): Trykk på denne knappen for å lagre stedet du befinner deg på, i favorittene. Trykk på knappen for å lukke GPS-vinduet. Navigering Generell informasjon om navigering Bruken av Lucca skjer på egen risiko. Obs: For å beskytte deg selv og andre mot ulykker må du ikke betjene Lucca mens du kjører! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. 20 Navigering Starte navigeringen Slå på apparatet med knappen Power. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i startskjermbildet. Fra menyen Navigation (Navigering) har du tilgang til alle navigeringsfunksjonene. Taste inn en destinasjon Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) for å taste inn en destinasjon for navigering. Les avsnittet "Oppgi en destinasjon". Navigere hjem Trykk på knappen Home (Hjem) for å bruke den lagrede hjemmeadressen som destinasjon for navigeringen. Les avsnittet "Bruke hjemmeadressen som destinasjon". Vis kartet Trykk på knappen Show map (Vis kartet) for å vise det innlastede veikartet. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Arbeide med kartet". Innstillinger Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å tilpasse innstillingene i Lucca. 21 Menyen Navigation (Navigering) vises. Navigering Les også avsnittet "Foreta grunninnstillinger". Gå ut av menyen Trykk på i menyen Navigation (Navigering) for å avslutte navigeringen. Da kommer du til startskjermbildet for Lucca. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Navigation (Navigering). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: GPS-info Trykk på knappen GPS info (GPSinfo) for å få informasjon om den aktuelle GPS-statusen og din aktuelle posisjon. Ruteplanlegging Trykk på knappen Itinerary (Ruteplanlegging) for å planlegge en rute med flere etapper. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Ruteplanlegging med etapper". Velge kart Trykk på knappen Select Map (Velge kart) for å velge et av de ulike veikartene som er tilgjengelige. Foreta grunninnstillinger Før du begynner å arbeide med Lucca angi riktig tidssone for stedet du befinner deg på, slik at riktig ankomsttid vises under navigeringen og angi hjemmeadressen din, slik at du raskt kan navigere hjem uansett hvor du befinner deg. 22 Navigering Velge tidssone Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. til skjermen Trykk på knappen viser knappen Time zone (Tidssone). Trykk deretter på Time zone (Tidssone). Menyen Time zone (Tidssone) vises. Merk: Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. Trykk på knappen OK. Hvis du vil stille om til sommertid, trykker du på knappen Daylight saving time (Sommertid). Det vises en liten hake på knappen. Merk: Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigering) vises. Oppgi hjemmeadresse Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises., til Trykk på knappen igjen Home address (Hjemmeadresse) vises. 23 Trykk på Time zone (Tidssone). Velg i listen og trykk på riktig tidssone for stedet du befinner deg på i øyeblikket (GMT uten sommertid). Navigering Trykk på knappen Home address (Hjemmeadresse). Menyen Home address (Hjemmeadresse) vises. Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigering) vises igjen. Oppgi en destinasjon I dette avsnittet lærer du hvordan du kan oppgi, velge og administrere destinasjoner med Lucca. Kapittelet "Veivisning" forklarer hvordan du starter navigeringen til en destinasjon. Taste inn en destinasjon Du kan oppgi eller velge destinasjoner med Lucca på forskjellige måter: Oppgi en destinasjonsadresse Velge en spesialdestinasjon Overta en destinasjon fra kartet Overta en destinasjon fra favorittene Bruke en av de siste destinasjonene på nytt Bruke hjemmeadressen Oppgi et destinasjonsland Først oppgir du landet som destinasjonen ligger i.

13 Trykk på knappen Enter your home address (Legg inn hjemmeadressen). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse) og oppgi hjemmeadressen din. Se "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen Set as home address (Angi som hjemmeadresse). Adressen overføres til menyen Home address (Hjemmeadresse). 24 Navigering Merk: Du trenger ikke å gjenta dette for hver gang. Hvis destinasjonen ligger i et annet land enn den forrige, må du oppgi land på nytt. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen (Land). Listen over land vises. Country Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Først taster du inn landet som destinasjonen ligger i. Menyen Address (Adresse) vises. 25 Navigering Merk: Du kan bare velge land som er lagret på det aktuelle kartet. Oppgi en destinasjonsadresse Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse). Menyen Address (Adresse) vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i øverste linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger og velger riktig på knappen land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. Trykk på feltet for by og tast inn destinasjonen. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Trykk på feltet for gate og tast inn gaten. Hvis du kjenner husnummeret for målet, trykker du på feltet for husnummer for å angi husnummeret. Merk: Hvis det ikke er lagret husnummer for den oppgitte gaten i kartmaterialet, er husnummerfeltet deaktivert. Hvis du vil definere et kryss som en destinasjon, klikker du på feltet for veikryss for 26 Navigering å oppgi tverrgaten til gaten du oppga ovenfor. Merk: Kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" forklarer hvordan du kan lagre en oppgitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Address (Adresse). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Listen over tilleggsfunksjoner inneholder følgende funksjoner: Route options (Rutealternativer): Her kan du velge rutealternativer for neste navigering. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Velge rutealternativer". Show (Vis): Velg denne knappen for å se den oppgitte adressen på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i favorittene. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". Velge en spesialdestinasjon Du kan vise spesialdestinasjoner, også forkortet til POI (Point of interest), på kartet. Spesialdestinasjoner er for eksempel flyplasser, fergekaier, restauranter, hoteller, bensinstasjoner og offentlige institusjoner. Du kan bruke spesialdestinasjoner som navigeringsdestinasjoner. Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Merk: Du kan bare velge spesialdestinasjoner fra det aktuelle området hvis du har godt nok GPS-mottak til å beregne posisjonen. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) i menyen Navigation (Navigering). 27 Navigering Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon). Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Trykk på knappen... nearby (... i nærheten). Undermenyen vises. Trykk på feltet for omgivelsesradius og angi radiusen for området du vil lete i. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. bensinstasjon) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Trykk på feltet for underkategori og velg hvilken underkategori (f.eks. Aral, BP, Shell e.l.) av spesialdestinasjoner det skal søkes i. 28 Navigering Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Klikk på feltet for spesialdestinasjon for å velge et konkret mål. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien og underkategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Merk: Du trenger ikke å fylle ut feltene Category (Kategori) og Subcategory (Underkategori). De bare begrenser listen over spesialdestinasjoner i feltet Point of interest (Spesialdestinasjon). Denne listen kan nemlig bli svært omfattende, særlig på større steder. Kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" forklarer hvordan du kan lagre en oppgitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Listen over tilleggsfunksjoner inneholder følgende funksjoner: Route options (Rutealternativer): Her kan du velge rutealternativer for neste navigering. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Velge rutealternativer". 29 Navigering Show (Vis): Velg denne knappen for å se den oppgitte adressen på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i favorittene. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". Spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. 30 Trykk på knappen... in a town (... i en by/på et sted) i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon).

14 Undermenyen vises. Navigering Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger og velger riktig på knappen land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. Klikk på feltet for sted og angi stedet der du vil søke etter en spesialdestinasjon. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Klikk på feltet for kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f.eks. kultur) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Underkategori og velg hvilken underkategori med spesialdestinasjoner (f. eks. museum, teater) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien og underkategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Nasjonal spesialdestinasjon Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. 31 Navigering Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. Kapittelet "Oppgi et destinasjonsland" forklarer hvordan du velger land. Trykk på knappen...nationwide (... i hele landet) i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Undermenyen vises. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. flyplasser) det skal søkes i. Du kan bare velge blant kategorier med spesialdestinasjoner som har nasjonal betydning. 32 Navigering Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien du har valgt. De inneholder også de bokstavene som du eventuelt har tastet inn. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Overta en destinasjon fra kartet Med denne funksjonen kan du velge destinasjon rett fra kartet. På denne måten kan du raskt velge både steder, gater og spesialdestinasjoner. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. I løpet av veivisningen trykker du på knappen On map (På kartet). Kartet vises. 33 Navigering Forskyve kartutstnittet For å se det ønskede destinasjonsområdet på kartet kan du forskyve kartutsnittet og forminske/forstørre kartet. Zoom/forskyv Trykk på knappen Zoom/Move (Zoom/forskyv) for å skifte mellom modusene zoom og forskyv. Zoom I zoommodus (knappen er ikke trykket inn) kan du zoome inn og ut på kartet. Du zoomer inn, dvs. forstørrer, ved å begynne i øvre venstre hjørne og trekke opp en diagonal. Du zoomer ut, dvs. forminsker, ved å begynne i nedre høyre hjørne og trekke opp en diagonal. Merk: Du kan også zoome inn og ut med knappene /. Forskyving I forskyvningsmodus (knappen er trykket inn) kan du forskyve kartet. Trykk på kartet og hold 34 pennen eller fingeren trykket mens du skyver kartet i ønsket retning. Trykk lenge på det stedet (veien eller spesialdestinasjonen) som du vil oppgi som destinasjon. Stedet får en oransje, stiplet ring. Det lastes inn og vises informasjon om det valgte punktet fra databasen. Under informasjonsfeltet ligger det knapper som gir deg tilgang til flere funksjoner for det valgte rutepunktet. Navigering Du har følgende muligheter: Trykk på knappen Start navigation (Start navigeringen) for å bruke det lagrede stedet som destinasjon for navigeringen. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du mottar GPS. Hvis du bruker funksjonen under en navigering, slettes alle tidligere angitte rutepunkter (både etapper og destinasjon)! Trykk på knappen Save (Lagre) for å lagre den valgte destinasjonen. Da kan du alltid velge destinasjonen fra listen over favoritter. Trykk på knappen Search nearby (Let i nærheten) for å finne en spesialdestinasjon i nærheten av den valgte destinasjonen. Trykk på knappen Add (Legg til) for å legge til den valgte destinasjonen på slutten av en rute (som siste etappe). Rutepunktet merkes av på kartet med et flagg. Samtidig føres det inn i listen over rutepunkter i menyen Itinerary (Ruteplanlegging). Merk: Hvis du bruker denne funksjonen under en navigering, beregnes ruten på nytt. Deretter fortsetter navigeringen. Trykk på knappen Interim destination (Etappemål) for å legge den valgte destinasjonen til en rute (som neste etappe). Ruten beregnes på nytt. Deretter fortsetter navigeringen. Trykk på knappen for å gå tilbake til kartvisningen uten å utføre en funksjon. 35 Navigering Overta en destinasjon fra favorittene I favorittene ligger alle destinasjonene som du har lagret med knappen Save (Lagre). I denne menyen kan du: Overta destinasjoner for navigering. Gi destinasjoner nytt navn. Slette lagrede destinasjoner. Overføre en favoritt til veivisningen Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen.

15 Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Favourites (Favoritter). Menyen Favourites (Favoritter) vises. Trykk på ønsket destinasjon. Merk: Hvis du vil se adressen til en lagret destinasjon, kan du trykke på denne destinasjonen. Trykk på More (Mer) og så på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK. Menyen Address (Adresse) vises. Adressen til den valgte destinasjonen er ført inn i feltene for dette. Kapittelet "Administrere destinasjoner" forklarer hvordan du kan slette eller gi nytt navn til en lagret destinasjon. 36 Navigering Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Favourites (Favoritter). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: Show details (Vis detaljer): Trykk på knappen Show details (Vis detaljer) for å vise adressen til den valgte destinasjonen. Delete entry (Slett innførsel): Trykk på knappen Delete entry (Slett innførsel) for å slette den merkede destinasjonen. Delete all (Slett alle): Trykk på knappen Delete all (Slett alle) for å slette alle destinasjonene fra Favourites (Favoritter). Du kan lese mer om dette i kapittelet "Slette en destinasjon". Rename entry (Endre navn på innførsel) Trykk på knappen Rename entry (Endre navn på innførsel) for å endre navn på den merkede destinasjonen. Overta en av de siste destinasjonene De siste destinasjonene du har kjørt mot, lagres automatisk i listen Last destinations (Siste destinasjoner). I denne listen kan du: Overta en destinasjon for navigering. Lagre en navigeringsdestinasjon i Favourites (Favoritter). Slette punkter fra listen Last destinations (Siste destinasjoner). Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Last destinations (Siste destinasjoner). Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) vises. 37 Navigering Merk destinasjonen du vil kjøre mot. Trykk på knappen OK. Destinasjonen blir overtatt og adressen føres opp i de tilhørende feltene. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Last destinations (Siste destinasjoner). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Der finner du følgende funksjoner: Show details (Vis detaljer): Trykk på knappen Show details (Vis detaljer) for å vise adressen til den valgte destinasjonen. 38 Delete entry (Slett innførsel): Trykk på knappen Delete entry (Slett innførsel) for å slette den merkede destinasjonen. Delete all (Slett alle): Trykk på knappen Delete all (Slett alle) for å slette alle punktene på listen Last destinations (Siste destinasjoner). Save under favourites (Lagre i favoritter): Trykk på knappen Save under favourites (Lagre i favoritter) for å lagre den merkede destinasjonen i Favourites (Favoritter). Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. Du finner informasjon om hvordan du lagrer hjemmeadressen i kapittelet "Hjemmeadresse". Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Administrere destinasjoner Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Home (Hjem). Ruten beregnes og navigeringen starter. Merk: Rutetypen som du har valgt i menyen Routing options (Rutealternativer), blir automatisk satt som rutetype for ruteberegningen. Administrere destinasjoner Enkeltdestinasjonene er lagret i to forskjellige lister: I Favourites (Favoritter) I listen Last destinations (Siste destinasjoner) Alle angitte destinasjoner og destinasjonene i listen Last destinations (Siste destinasjoner) kan lagres i Favourites (Favoritter). Det er praktisk hvis du skal kjøre mot en destinasjon flere ganger. Du kan endre navn på destinasjoner i Favourites (Favoritter). Du kan slette enkeltdestinasjoner fra begge listene igjen. Lagre en destinasjon Forutsetning: Du har oppgitt en destinasjon slik det er beskrevet i kapittelet "Oppgi en destinasjon". Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save (Lagre). 39 Administrere destinasjoner Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Lagre en av de siste destinasjonene Forutsetning: Du har åpnet listen Last destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". Velg den destinasjonen som skal lagres i Favourites (Favoritter). Trykk på Save under favourites (Lagre i favoritter). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Gi nytt navn til en destinasjon Åpne menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". Merk destinasjonen du vil gi nytt navn til. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på knappen More (Mer). 40 Administrere destinasjoner Trykk på Rename entry (Endre navn på innførsel). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn et nytt navn for destinasjonen. Trykk på knappen OK. Navnet på destinasjonen endres. Slette en destinasjon Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". - eller Du har åpnet listen Last destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". Merk destinasjonen du vil slette fra listen. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete entry (Slett innførsel). En bekreftelsesmeny vises. Trykk på knappen OK for å slette destinasjonen. Destinasjonen slettes fra listen. Slette hele listen Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en destinasjon fra favorittene". - eller Du har åpnet listen Last destinations (Siste destinasjoner) slik det er beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete all (Slett alle).

16 En forespørsel vises på skjermen. 41 Administrere destinasjoner Ruteplanlegging Ruteplanlegging med etapper Du kan også planlegge ruten uten GPS-mottaker hvis du for eksempel vil gjøre det hjemmefra. Du kan lagre opprettede ruter for gjenbruk. Hvis du for eksempel skal på ferie, kan du planlegge så mange ruter du vil. Oppgi destinasjonspunkter Slik planlegger du en rute: Trykk på knappen More (Mer) i menyen Navigation (Navigering). Trykk på Itinerary (Ruteplanlegging). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises. Trykk på knappen OK for å slette listen. - eller Trykk på hvis du ikke vil slette listen. 42 Ruteplanlegging Trykk på knappen Add (Legg til) for å oppgi det første rutepunktet. Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Oppgi rutepunktet på samme måte som du oppgir en destinasjon. Du finner mer informasjon i kapittelet "Oppgi en destinasjon". Trykk på knappen Add (Legg til). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises. Destinasjonen du har oppgitt, er oppført som rutepunkt 1 på listen. Redigere, lagre og administrere ruter Du kan planlegge så mange ruter du vil, for eksempel hvis du skal på ferie. Du kan lagre dem og bruke dem senere når du navigerer. Du kan alltid legge flere rutepunkt til en rute, endre rekkefølgen på rutepunktene eller vise ruten på kartet. Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) har flere knapper til dette: Trykk på rutepunktet du vil merke. Hvis listen har mer enn 3 punkter, bruker du følgende knapper: for å bla én Trykk på knappen side (3 punkter) oppover i listen. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) nedover i listen. Hvis du vil bla flere sider på én gang, trykke flere ganger på knappen. Merk: Hvis listen har mer enn 3 punkter, kan du se på rullefeltet hvor du befinner deg i listen. Endre rekkefølgen Forskyve et rutepunkt oppover. Merk rutepunktet du vil forskyve. 43 Gjenta trinnene for alle andre destinasjoner som du vil legge til ruten. Ruteplanlegging Trykk på knappen More (Mer). Trykk på knappen Move target up (Rutepunkt opp). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Det valgte rutepunktet er forskjøvet én plass oppover i rutelisten. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. Forskyve et rutepunkt nedover: Merk rutepunktet du vil forskyve. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på knappen Move target down (Rutepunkt ned). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Det valgte rutepunktet er forskjøvet én plass oppover i rutelisten. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. Slette et rutepunkt Merk rutepunktet du vil slette. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete from route (Slett fra rute). Rutelisten vises igjen. 44 Slette hele rutelisten Mens rutelisten som skal slettes vises, trykker du på knappen More (Mer). Trykk på Delete the complete list (Slette hele listen). Administrere ruter Lagre en rute Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save route (Lagre rute). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn en betegnelse for ruten. Trykk på OK. Merk: Rutepunktene lagres. Hvis du laster inn en lagret rute, må den beregnes på nytt. Laste inn en rute Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Load route (Hent rute). Merk ruten du vil bruke. Trykk på OK. Ruteplanlegging Beregne en rute Du kan også beregne en rute uten GPS-mottak for å få en oversikt over strekningen. Det første rutepunktet du har oppgitt, blir satt som startpunkt for ruten. Merk: Når du navigerer, er stedet der du befinner deg, startpunktet for ruten. Den første etappen er strekningen til det første oppgitte rutepunktet. Trykk på knappen Calculate (Beregn) for å beregne samlet reisevei og estimert kjøretid. Ruten beregnes. Et vindu viser hvor langt beregningen er kommet. Etter beregningen viser menyen Itinerary (Ruteplanlegging) hele ruten fra første til siste rutepunkt og den estimerte kjøretiden for denne ruten i stedet for knappen Calculate (Beregn). For hvert rutepunkt beregnes dessuten avstanden til forrige rutepunkt og estimert kjøretid for denne etappen. Vise ruten på kartet Trykk på knappen Show (Vis) for å vise hele ruten på kartet. Kartet vises. Ruten er merket med blått. Rutepunktene er merket med flagg. Simulering (demo-modus) Trykk i kartet. En valgmeny vises. Klikk på "Simulering". Ruten legges opp automatisk og det gis en kjørebeskrivelse. for å avslutte simu Trykk på leringen, hvis ikke gjentas simuleringen. Merk: Simuleringsstrekningen må være under 100 kilometer lang. 45 Velge rutealternativer Velge rutealternativer I menyen Routing options (Rutealternativer) kan du lagre bilens hastighetsprofil, velge rutetype og utelukke bestemte veityper fra ruten. Rutealternativene gjelder alle påfølgende veivisninger. Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. for å bla én Trykk på knappen side (3 punkter) oppover i listen. for å bla én Trykk på knappen side (3 punkter) nedover i listen. Hvis du vil bla flere sider på én gang, trykke flere ganger på knappen. Trykk på knappen Routing options (Rutealternativer) i menyen Settings (Innstillinger). Menyen Routing options (Rutealternativer) vises. Trykk på feltet Speed profile (Hastighetsprofil) for å bytte mellom de mulige profilene. Trykk på feltet Type of routing (Type rute) for å bytte mellom de forskjellige modiene: Fast route (Rask rute) Når du har valgt dette alternativet, beregnes den ruten som det går raskest å kjøre. Trykk på knappen Start navigation (Start navigeringen). Ruten beregnes. Kartet vises. Din posisjon vises med en gul trekant. Ruten er merket med blått. må ha loddrett sikt mot himmelen. er det bare å fortsette navigeringen. blir bedt om å bekrefte. Trykk på knappen OK for å avslutte veivisningen. du trykker én gang til, vises hjelpeknappene igjen. kan også velge stedet som navigasjonsdestinasjon. også inn denne modusen hvis du vil velge Zoom/forskyv Trykk på knappen Zoom/Move for å skif(zoom/forskyv) te mellom zoom og forskyv. Zoom I zoommodus (knappen er ikke trykket inn) kan du zoome inn og ut på kartet. Du zoomer inn, dvs. forstørrer, ved å begynne i øvre venstre hjørne og trekke opp en diagonal.

17 Du zoomer ut, dvs. forminsker, ved å begynne i nedre høyre hjørne og trekke opp en diagonal. Forskyving I forskyvningsmodus (knappen er trykket inn) kan du forskyve kartet. Trykk på kartet og hold pennen eller fingeren trykket mens du skyver kartet i ønsket retning. Vise hele ruten Trykk på denne knappen for å vise hele ruten på kartet. 51 Arbeide med kartet Kart i kjøreretning/kart mot nord Trykk på knappen In travel direction (I kjøreretning) / To, for å north (Mot nord) bytte mellom å ha kartet mot nord og i kjøreretning. Kart mot nord Trykk på denne knappen (knappen er ikke trykket inn) for å orientere kartet mot nord. Kart i kjøreretning Trykk på denne knappen (knappen er trykket inn) for å vise kartet i kjøreretning. 3D-visning Trykk på denne knappen for å vise kartet tredimensjonalt fra fugleperspektiv. 2D-visning Trykk på knappen More (Mer) for å gå tilbake til todimensjonal visning. Zoome ut Trykk på denne knappen for å zoome ut på kartet. Zoomlinje mellom knappene / Trykk på en del av linjen for å zoome inn eller ut på kartet. Zoome inn for Trykk på denne knappen å zoome inn på kartet. Avslutt navigeringen Trykk på denne knappen for å avslutte veivisningen. Andre funksjoner Trykk kort et sted i kartet for å aktivere tilleggsfunksjonene. Avhengig av om du er i en aktiv navigering, eller bare ser på kartet, har du forskjellige muligheter. Menyen med tilleggsfunksjonene vises. 52 Arbeide med kartet Dag-/nattvisning Trykk på knappen Night mode (Nattvisning) for å velge dag- eller nattvisning. Lydutkobling Trykk på knappen Mute (Lydutkobling) for å slå av eller på talemeldingene. Innstillinger Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å vise menyen Settings (Innstillinger). Les også avsnittet "Innstillinger". Sperre, oppheve sperre Knappen Block road (Sperr vei) er bare tilgjengelig mens du navigerer. Les også avsnittet "Sperre deler av ruten". Sette inn en mellomdestinasjon Trykk på knappen Interim destination (Etappemål) for å legge til en ny mellomdestinasjon mens du navigerer. Ruten beregnes på nytt slik at denne mellomdestinasjonen blir neste destinasjon på ruten. Når du har kommet frem til denne destinasjonen, styrer systemet deg mot de andre rutepunktene. Les også avsnittet "Sette inn en mellomdestinasjon". også avsnittet "Rutealternativer". denne funksjonen når du vil ekskludere neste rutepunkt. gule trekanten viser din posisjon på kartet. Dette symbolet står for etapper. All informasjon under dette symbolet gjelder neste destinasjon. : Estimert ankomsttid. : Estimert kjøretid som gjenstår. på digitale veikart kan være feilaktig på grunn av kortvarige endringer (veiarbeid osv.)! Trafikksituasjonen og skiltmerkingen på stedet har prioritet over informasjonen i Lucca. Vise tilleggsinformasjon på kartet Med Lucca kan du velge hva slags informasjon som skal vises på kartet. Alle innstillinger foretas i menyen Settings (Innstillinger). Slik aktiverer du tilleggsinformasjon på kartet: Åpne menyen Settings (Innstillinger) ved å berøre knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering), eller ved å berøre en hvilken som helst posisjon på kartet og så velge punktet Settings (Innstillinger). Kartinformasjon Trykk på Map information (Kartinformasjon). Aktiver punktet Info bar (Infolinje) slik at kompasset og din aktuelle hastighet vises nederst til høyre på kartet. Hvis du velger punktet Point of interest (Spesialdestinasjon) vises alle spesialdestinasjonene (standardinnstilling). Aktiver punktet Street names 2D (2Dgatenavn), slik at gatenavnene vises på kartet (bare mulig i 2D-visning). 56 Kartvisning under veivisning Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger). Ruteinformasjon Velg innstillingen Route information (Ruteinformasjon) med knappen. Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger). Skilting Trykk på Signpost information (Skilting). Menyen Signpost information (Skilting) vises. Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilt) for å aktivere eller deaktivere visningen av avkjøringsskilt. Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger). Hastighet Trykk på Speed limit (Fartsgrense). Menyen Speed limit (Fartsgrense) vises. Aktiver eller deaktiver ruteinformasjonen du vil vise med den tilhørende knappen. Informasjonen for neste etappe (øverst) og hele ruten (nederst) vises på kartet. 57 Kartvisning under veivisning du overskrider fartsgrensen i boligområder. Trykk på knappen Warning in urban areas (Advarsel by/tettsted) for å endre verdien eller sette den til Never (Aldri). Advarsel utenfor tettbebyggelse: Knappen Warning outside urban areas (Advarsel utenfor tettbebyggelse) viser i hvor stor grad du vil advares med et lydsignal når du overskrider fartsgrensen utenfor boligområder. Trykk på knappen Warning outside urban areas (Advarsel landevei) for å endre verdien eller sette den til Never (Aldri). Advarsel Aktiver knappen Warning (Advarsel) for å få et akustisk lydsignal. Trykk på knappen OK for å lagre innstillingene. Innstillingene blir overtatt og vises i kartet. I menyen Speed limit (Fartsgrense) kan du angi om fartsgrensene skal vises mens du navigerer og om du skal bli advart med et lydsignal om du overskrider fartsgrensen. Vis skilt Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilt)for å bytte mellom Show traffic signs Vis skilt): Always (Alltid), On speeding only (Bare ved fartsoverskridelse) og Never (Aldri). Advarsel i tettbebyggelse: Knappen Warning in urban areas (Advarsel i tettbebyggelse) viser i hvor stor grad du vil advares med et lydsignal når 58 Andre funksjoner under navigering Andre funksjoner under navigering Du kan bruke følgende funksjoner i Lucca under navigering: Sette inn en mellomdestinasjon Hoppe over en etappe Sperre deler av ruten Oppgi destinasjonen slik det er beskrevet i "Oppgi en destinasjon". Trykk på knappen Set as route point (Angi som rutepunkt). Ruten beregnes på nytt og mellomdestinasjonen blir neste rutepunkt.

18 Merk: Du kan også velge mellomdestinasjonen direkte fra kartet slik det er beskrevet i avsnittet "Overta en destinasjon fra kartet". Trykk deretter på Interim destination (Etappemål). Sette inn en mellomdestinasjon Du kan alltid legge til en ny mellomdestinasjon mens du navigerer. Ruten beregnes da på nytt slik at denne mellomdestinasjonen blir neste destinasjon på ruten. Når du har kommet frem til mellomdestinasjonen, styrer systemet deg mot de neste destinasjonene. Slik stiller du inn en mellomdestinasjon: Forutsetning: Du er i kartvisning og bruker navigeringsfunksjonen. Trykk kort et sted i kartet. Trykk på knappen Interim destination (Etappemål). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Kjøre mot neste destinasjon Denne funksjonen kan bare brukes under navigering på en rute med minst én mellomdestinasjon. Bruk denne funksjonen når du vil ekskludere neste rutepunkt. 59 Sperre deler av ruten Sperre deler av ruten Sperre manuelt Du kan sperre en delstrekning på ruten manuelt for å kjøre rundt den. Etter at du har sperret delstrekningen manuelt, blir ruten beregnet på nytt. Tenk deg at du befinner deg på motorveien og hører en trafikkmelding på radioen om en trafikkork på 5 km på din rute. Da kan du sperre dette avsnittet manuelt for å unngå trafikkorken. Den manuelle sperren gjelder bare for den aktuelle navigeringen. Neste gang du navigerer eller hvis du starter programmet på nytt, er sperren borte. Slik sperrer du en delstrekning: Forutsetning: Du er i kartvisning og bruker navigeringsfunksjonen. Trykk kort et sted i kartet. Velg punktet Block road (Sperr vei). Menyen Block road (Sperr vei) vises. Oppgi hvor mange kilometer du vil sperre fra posisjonen der du befinner deg. Ruten beregnes på nytt og du kjører rundt den sperrede delstrekningen. Den sperrede strekningen er merket med rødt. Oppheve sperre Trykk kort et sted i kartet. Velg punktet Block road (Sperr vei). Sperren oppheves og navigeringen bruker ruten som den beregnet først. 60 Konfigurere Lucca Konfigurere Lucca/ grunninnstillinger Innstillinger I Lucca kan du gjøre innstillinger for følgende områder: Language (Språk) Home address (Hjemmeadresse) Map information (Kartinformasjon) Route information (Ruteinformasjon) Routing options (Rutealternativer) Route planning (Ruteplanlegging) Signpost information (Skilting) Speed limit (Fartsgrense) Automodus Time zone (Tidssone) Format Visning Lydmelding Fabrikkinnstillinger Berøringsskjerm Produktinformasjon Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering) for å konfigurere Lucca. Når du har endret innstillingene, kan du akseptere de foretatte endringene ved å trykke på knappen OK i menyen Settings (Innstillinger). eller Trykk på knappen for å gå ut av menyen Settings (Innstillinger) uten å lagre endringene. Language (Språk) I menyen Language (Språk) kan du velge det språket du ønsker for menyer og talemeldinger. Trykk på knappen Language (Språk). Det aktuelle språket vises. Trykk på Set language (Velge språk). Listen over språk vises. Trykk på ønsket språk. 61 Konfigurere Lucca Hjemmeadresse I menyen Home address (Hjemmeadresse) kan du legge inn hjemmeadressen din og dermed raskt navigere hjem hvor enn du befinner deg. Trykk på knappen Enter your home address (Legg inn hjemmeadressen). Trykk på knappen Address (Adresse) og legg inn hjemmeadressen din i avsnittet "Oppgi en destinasjonsadresse". Trykk på knappen Set as home address (Angi som hjemmeadresse). Adressen overføres til menyen Home address (Hjemmeadresse). Kartinformasjon I menyen Map information (Kartinformasjon) kan du foreta følgende innstillinger: Info bar (Infolinje) Hvis du velger dette punktet, vises kompasset, høyden og din aktuelle fart nederst til høyre på kartet. Points of interest (Spesialdestinasjoner) Hvis du velger dette punktet, vises alle spesialdestinasjonene på kartet. Street names 2D (2D-gatenavn) Hvis du velger dette punktet, vises alle gatenavn på kartet. Ruteinformasjon I menyen Route information (Ruteinformasjon) kan du foreta følgende innstillinger: Dist. to final dest. (Avstand til sluttdestinasjon), Time to final dest. (Tid til sluttdestinasjon), ETA at final dest. (Estimert ankomsttid til sluttdestinasjon). Hvis du aktiverer disse punktene, viser kartet den estimerte ankomsttiden, den estimerte reisetiden og resterende kilometer/miles til sluttdestinasjonen. Dist. to next dest. (Avstand til neste destinasjon), Time to next dest. (Tid til neste destinasjon), ETA at next dest. (Estimert ankomsttid til neste destinasjon) 62 Konfigurere Lucca Hvis du velger dette punktet, viser kartet deg estimert ankomsttid, estimert kjøretid som gjenstår og resterende kilometer/miles til neste etappemål. Merk: Denne informasjonen vises kun når du navigerer mot flere forskjellige steder. Rutealternativer I menyen Routing options (Rutealternativer) kan du lagre bilens hastighetsprofil, velge rutetype og utelukke bestemte veityper fra ruten. Rutealternativene gjelder alle veivisninger frem til neste gang du endrer rutealternativene. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Velge rutealternativer". Ruteplanlegging I menyen Itinerary (Ruteplanlegging) kan du velge om neste etappe skal beregnes automatisk etter at du har tilbakelagt en etappe eller ikke. Hvis automatisk beregning er slått på, beregnes ruten til neste etappemål automatisk etter at en etappe er tilbakelagt. Hvis du har deaktivert automatisk beregning, kan du navigere til neste etappemål ved trykke på neste sted på kartet og velge alternativet Neste destinasjon. Skilting I menyen Signpost information (Skilting) kan du velge om du ønsker at informasjon om skilting du må følge, vises eller ikke mens du navigerer. Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilt) for å aktivere eller deaktivere visningen av avkjøringsskilt. Merk: Denne informasjonen kan kun vises hvis den finnes i kartmaterialet. Fartsgrense I menyen Speed limit (Fartsgrense) kan du angi om fartsgrensene skal vises mens du navigerer og om du skal bli advart med et lydsignal om du overskrider fartsgrensen. 63 Konfigurere Lucca Vise skilt Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilt) for å bytte mellom følgende modi: Show traffic signs: Always (Vis skilt: Alltid), Show traffic signs: On speeding only (Vis skilt: Bare ved fartsoverskridelse) eller Show traffic signs: Never (Vis skilt: Aldri).

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON SUNGOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON SUNGOO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U50T

Din bruksanvisning SONY NV-U50T Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U50T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U50T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brukerhåndbok Norsk August 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert april 2005 Ansvarlig utgiver NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brukerhåndbok Norsk Februar 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 5100 5110 Norsk Juni 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879

Din bruksanvisning NAVIGON 8450 http://no.yourpdfguides.com/dref/3951879 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8450. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8450 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Din bruksanvisning BECKER MAP PILOT http://no.yourpdfguides.com/dref/3798261

Din bruksanvisning BECKER MAP PILOT http://no.yourpdfguides.com/dref/3798261 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer