Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Kort trykk: Åpner menyen for hurtiginnstillinger. Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Menyknappen 17 Hurtiginnstillinger.. 17 Knappen INFO Andre funksjoner Bruke navigeringsmenyene...18 Virtuelt tastatur Sette inn mellomrom.. 18 Slette tegn Inntasting av tall og bokstaver List (Liste) Knapper Informasjon Trafikkmeldinger GPS-status..

3 . 21 Første gangs bruk av Lucca...12 Pakkens innhold.. 12 Beskyttelsesfolie på skjermen Slå på Lucca Velge språk Fjerne sugekoppholderen 15 Montere Lucca i sugekoppholderen. 16 Demontere Lucca Start navigeringen Taste inn en destinasjon.. 24 Navigere hjem... Aktivere hvilemodus Slå av Trafikkmeldinger (TMC) Innstillinger Gå ut av menyen Andre funksjoner GPS-info.

4 . 25 Ruteplanlegging Velge kart Foreta grunninnstillinger Velge tidssone.. 26 Legg inn hjemmeadressen Taste inn en destinasjon Taste inn en destinasjon Oppgi destinasjonsland Oppgi destinasjonsadresse Andre funksjoner.. 30 Velge en spesialdestinasjon Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Andre funksjoner.. 33 Spesialdestinasjon på et bestemt sted Nasjonal spesialdestinasjon.. 35 Overta en destinasjon fra kartet Forskyve kartutsnittet Overta en destinasjon fra favorittene Overføre en favoritt til veivisningen. 39 Andre funksjoner.. 40 Overta en av de siste destinasjonene...

5 . 41 Andre funksjoner Bruke hjemmeadressen som destinasjon Administrere destinasjoner...43 Lagre en destinasjon Lagre en av de siste destinasjonene Gi nytt navn til en destinasjon Slette en destinasjon Slette hele listen med destinasjoner Ruteplanlegging med etapper Planlegge rute Bearbeide rute Endre rekkefølge for rutepunktene Innholdsfortegnelse Slette et rutepunkt Slette hele rutelisten.. 48 Lagre en rute.. 48 Laste inn en rute Beregne en rute.

6 .. 48 Starte veivisning (GPS-mottak nødvendig) Beregne ruten uten GPS-mottak.. 49 Vise ruten på kartet Kjøre gjennom ruten (simulering). 49 Arbeide med kartet.56 Bruke kartet Vis kartet. 56 Trykke i kartet Knapper Kartvisning uten GPS-mottak Kartvisning med GPS-mottak Andre funksjoner Dag-/nattvisning Lydutkobling Innstillinger Velge rutealternativer.

7 .50 TMC-funksjon Koble til TMC-antennen Slå på TMC-funksjonen Stille inn TMC-alternativene Vise trafikkmeldinger Kartvisning under navigering Navigeringshjelp Ruteinformasjon.. 61 Skilting (avkjøringsskilt) Fartsgrense Veivisning Forstyrret GPS-mottak Avslutte veivisningen Når du kommer frem til estinasjonen 55 7 Innholdsfortegnelse Aktivere ekstra kartinformasjon Kartinformasjon Ruteinformasjon Skilting (avkjøringsskilt).. 63 Fartsgrense Skilting..

8 .. 70 Fartsgrense Automodus Tidssone Format Visning Fabrikkinnstillinger Berøringsskjerm Produktinformasjon Andre funksjoner under veivisningen 65 Legge inn en etappemål. 65 Kjøre mot neste destinasjon Sperre deler av ruten...66 Sperre manuelt Oppheve sperre Slik fungerer GPS.

9 ..74 Bruke SD-/MMC-kort Klargjøring. 75 Legg inn SD-/MMC-kort Ta ut SD-/MMC-kortet Grunninnstillinger i Lucca Innstillinger Language (Språk) Hjemmeadresse Kartinformasjon Ruteinformasjon Rutealternativer Ruteplanlegging TMC (trafikkradio med datakanal) MP3-spiller Starte MP3-spiller Betjene MP3-spiller MP3-liste..

10 Innholdsfortegnelse Picture Viewer...78 Starte Picture Viewer Betjene Picture Viewer Bildefremvisning Fullskjermmodus Installere kartmateriell Lagre kartmateriell på SD-/MMC-kort Bruke kartmateriell på Lucca Ta ut SD-/MMC-kortet Oppgradere programvaren i Lucca.81 Tekniske data Avfallshåndtering Service Garanti Vanlige spørsmål / FAQ Om denne bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger Om denne bruksanvisningen Menyene og knappene har engelsk tekst på bildene. En oversettelse på aktuelt språk med unntak av engelsk står i parentes bak det engelske uttrykket, f.eks. menyen Quick Settings (Hurtiginnstillinger), slik at teksten blir lettere å forstå. Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene og advarslene før du begynner å bruke Lucca. Sikkerhetsanvisninger for navigering Obs: Ikke betjen Lucca mens du kjører, slik at du beskytter andre og deg selv mot ulykker! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. 10 Sikkerhetsanvisninger Merk: Det er best å planlegge en rute før du starter. Kjør til nærmeste parkerings- eller rasteplass dersom du ønsker å legge inn en ny rute underveis! Hvis du ikke har forstått en talemelding eller ikke er sikker på hva du skal gjøre i neste kryss, kan du orientere deg raskt ved hjelp av kart- eller pilvisningen.

11 Sikkerhetsanvisninger for å bruke Lucca Obs: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Merk: Ta ut pluggen til strømforsyningen til Lucca når du parkerer bilen. GPS-mottakeren bruker strøm hele tiden, og dermed kan batteriet utlades. Ikke dra kontakten ut etter ledningen. Det kan skade ledningen! Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre apparatet, bruk en fuktig klut som ikke loer. 11 Første gangs bruk Første gangs bruk av Lucca Første gang du slår på Lucca, får du spørsmål om hvilket språk Lucca skal bruke. (Les avsnittet "Velge språk" i dette kapittelet.) Etter denne innstillingen skal du vente i noen minutter inntil funksjonen Navigering er klar til bruk. Merk: Når du kjøper din Lucca, kan batteriet være tomt. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. Pakkens innhold Pakken inneholder følgende deler: Lucca Sugekoppholder Ladekabel til sigarettenner Antenne for TMC-mottak Bruksanvisning (kortversjon) CD-/DVD-plate med veikart for Europa og bruksanvisninger (langversjoner) Valgfritt tilbehør: Veske Nettlader for 110 til 230 V USBkabel Sett til flere biler Varebil/SUV-sugekoppholder Holder for ventilasjonsåpning 12 Første gangs bruk Beskyttelsesfolie på skjermen Ta av beskyttelsesfolien på skjermen før du bruker utstyret første gang.

12 Velge språk Lucca bruker britisk engelsk som standardspråk for menyene og talemeldingene. Første gang du slår på Lucca, vises en dialogmeny der du kan velge et annet språk: Velg ønsket språk i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes, og hovedmenyen vises igjen. Slå på Lucca Av/på-bryteren brukes til å slå Lucca på eller av. Når den leveres, Hvis du ikke trykker i løpet av 5 sekunder visningen, går Lucca automatisk tilbake til forrige meny. Knappen INFO Forutsetning: En veivisning er aktiv. Trykk på knappen INFO i menyen Quick Settings (Hurtiginnstillinger). Den siste talemeldingen gjentas. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) i menyen Quick Settings (Hurtiginnstillinger) for å hente frem andre funksjoner. Information (Informasjon) Trykk på knappen Information (Informasjon). Produktinformasjonen vises. Battery (Batteri) Trykk på knappen Battery (Batteri). Batteriets status vises. Power Saving (Strømsparing) Trykk på knappen Power Saving (Strømsparing). Menyen Power Saving (Strømsparing) vises. Backlight time out (Tidsutkobling bakgrunnsbelysning): Trykk på innstillingen under dette menypunktet for å stille inn tiden før utkobling av bakgrunnsbelysningen etter siste betjening (Strømsparing!). Trykk på OK for å bekrefte. 17 Menyknappen Battery Warning Time Out (Tidsutkobling batterivarsel): Trer betegnelsen på den aktuelle veien og type trafikkproblem. Trykk på knappen Update display (Oppdater visning) for å oppdatere trafikkmeldinger. for å lukke Trykk på knappen menyen. Merk: Hvis TMC-mottak ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet, søker Lucca automatisk etter TMCsignaler. Menyen TMC (Trafikkradio med datakanal) vises. GPS-status Menyen GPS status (GPS-status) inneholder informasjon om stedet du befinner deg på for øyeblikket, og hvor fort du kjører. Her kan du også lagre stedet du befinner deg på for øyeblikket. Gå til menyen Navigation (Navigering) og trykk på knappen More (Mer). Følgende vindu vises: 21 Bruke navigeringsmenyene GMT Greenwich Mean Time: Vesteuropeisk tid uten sommertid. Longitude/Latitude (Lengdegrad/Breddegrad): Aktuell posisjon. Angivelse av østlig lengdegrad og nordlig breddegrad. Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet. Direction (Retning): Aktuell kjøreretning når bilen er i bevegelse. Satellites (Satellitter): Antall mottatte satellitter. Det er nødvendig med signaler fra minst tre satellitter for å oppnå posisjonsbestemmelse. Dette er en forutsetning for veivisning. HDOP Horizontal Dilution of Precision (Horisontal presisjonsforringelse): Angir kvaliteten på posisjonsbestemmelsen. Teoretisk er det mulig å oppnå verdier fra 0 til 50. Betydning: Jo mindre verdi, desto mer nøyaktig posisjonsbestemmelse (verdi 0 = intet avvik fra faktisk posisjon). Verdi opp til 8 er akseptabelt for veivisning. Trykk på knappen GPS info (GPSinfo). Menyen GPS Status (GPS-status) vises. 22 Bruke navigeringsmenyene Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet. Current position (Posisjon): Adresse for den aktuelle posisjonen (hvis tilgjengelig). Save current position (Lagre gjeldende posisjon): Trykk på knappen for å lagre gjeldende posisjon i Favoritter. For å gjøre dette må det foreligge tilstrekkelig GPSmottak (minst 3 satellitter). for å lukke Trykk på knappen GPS-vinduet. Navigering Navigering Generell informasjon om navigering Bruken av Lucca skjer på egen risiko. Obs: Ikke betjen Lucca mens du kjører, slik at du beskytter andre og deg selv mot ulykker! Ikke se på displayet hvis du ikke befinner deg i en trygg trafikksituasjon! Selve veien og trafikkskiltene går foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Anvisningene fra Lucca må bare følges når forholdene og trafikkreglene tillater det! Lucca bringer deg dit du skal selv om du må avvike fra den planlagte ruten. 23 Navigering Start navigeringen Slå på enheten med av/på-bryteren. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Fra menyen Navigation (Navigering) har du tilgang til alle navigeringsfunksjonene. Taste inn en destinasjon Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon) for å angi en destinasjon for veivisningen. Les avsnittet "Taste inn en destinasjon". Navigere hjem Trykk på knappen Home (Hjem) for å bruke den lagrede hjemmeadressen som destinasjon for veivisningen. Les avsnittet "Bruke hjemmeadressen som destinasjon". Vis kartet Trykk på knappen Show map (Vis kartet) for å vise det innlastede veikartet. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Arbeide med kartet". Trafikkmeldinger (TMC) Trykk på knappen TMC (Trafikkradio med datakanal) for å få en over- Menyen Navigation (Navigering) vises. 24 Navigering sikt over de aktuelle trafikkmeldingene som din Lucca har mottatt. Innstillinger Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å tilpasse innstillingene i Lucca. Les også avsnittet "Foreta grunninnstillinger". Gå ut av menyen Trykk i menyen Navigation (Navigering) på for å avslutte navigeringen. Du kommer tilbake til hovedmenyen. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i navigeringen. Listen over tilleggsfunksjoner vises. GPS-info Trykk på knappen GPS info (GPSinfo) for å få informasjon om aktuell GPS-status og din aktuelle posisjon. Ruteplanlegging Trykk på knappen Itinerary (Ruteplanlegging) for å planlegge en rute med flere etapper. Du kan lese mer om dette i avsnittet "Ruteplanlegging med etapper". Velge kart Trykk på knappen Select Map (Velg kart) for å velge et av kartene som er tilgjengelig. 25 Navigering Foreta grunninnstillinger Før du starter veivisningen, still inn tidssonen som gjelder for din posisjon slik at korrekt ankomsttid vises under veivisningen, og legg inn din hjemmeadresse for å kunne navigere raskt hjem fra et hvilket som helst sted. Velge tidssone Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk gjentatte ganger på knappen inntil knappen Time zone (Tidssone) vises. Trykk deretter på Time zone (Tidssone). Menyen Time zone (Tidssone) vises. Trykk på Time zone (Tidssone) for å åpne listen med mulige Settings (Innstillinger).

13 Trykk i listen på tidssonen som gjelder for din aktuelle posisjon. (For vesteuropeisk tid velger du "(GMT) Greenwich Mean Time"). Tidssonen blir stilt inn og du kommer tilbake til menyen Time zone (Tidssone). Merk: Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. Hvis du vil stille om til sommertid, trykker du på knappen Daylight saving time (Sommertid). Det vises en liten hake på knappen. 26 Navigering Merk: Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigering) vises. Legg inn hjemmeadressen Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk gjentatte ganger på knappen inntil knappen Home address (Hjemmeadresse) vises. Trykk på knappen Home address (Hjemmeadresse). Menyen Home address (Hjemmeadresse) vises. Trykk på knappen Enter your home address (Legg inn hjemmeadressen). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse) og oppgi hjemmeadressen din. (se "Oppgi destinasjonsadresse") Trykk på knappen Set as home address (Angi hjemmeadresse). Adressen overføres til menyen Home address (Hjemmeadresse). Trykk på knappen OK. Menyen Navigation (Navigering) vises igjen. 27 Navigering Taste inn en destinasjon I dette avsnittet finner du ut om de forskjellige mulighetene for å oppgi, velge og administrere destinasjoner med Lucca. I kapittelet "Veivisning" er det beskrevet hvordan du starter veivisningen. Taste inn en destinasjon Med Lucca kan du oppgi og velge destinasjoner på forskjellige måter: Oppgi destinasjonsadresse Velge en spesialdestinasjon Overta en destinasjon fra kartet Overta en destinasjon fra favorittene Bruke en av de siste destinasjonene om igjen Bruke hjemmeadresse Oppgi destinasjonsland Oppgi først landet hvor destinasjonen ligger. Merk: Du trenger ikke å gjenta dette for hver gang. Det er bare når destinasjonen ligger i et annet land enn forrige destinasjon at du må oppgi land på nytt. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. 28 Navigering Merk: Du kan bare velge land som er lagret på det aktuelle kartet. Oppgi destinasjonsadresse For å hente frem menyen Address (Adresse): Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Gå til menyen Navigation (Navigering) og trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse). Menyen Address (Adresse) vises. Trykk på knappen Country (Land). Listen over land vises. Først taster du inn landet som destinasjonen ligger i. Menyen Address (Adresse) vises. 29 Navigering Merk: Hvis det ikke er lagret husnummer for den oppgitte gaten i kartmaterialet, er feltet Husnummer deaktivert. Hvis du vil oppgi et veikryss som destinasjon, trykker du på feltet for veikryss for å oppgi tverrgaten til gaten som er oppgitt ovenfor. Merk: I kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" finner du ut hvordan du kan lagre en angitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Address (Adresse). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i øverste linje, ikke er det landet (se landskoder) destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. Hvordan du velger land er beskrevet i avsnittet "Oppgi destinasjonsland". Trykk på feltet for by og tast inn destinasjonen. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Trykk på feltet for gate og tast inn gaten. Hvis du kjenner husnummeret for destinasjonen, trykker du på feltet for husnummer for å angi husnummeret. 30 Navigering Velge en spesialdestinasjon Det er også mulig å vise spesialdestinasjoner, også kalt "POI" (Point of interest), på kartet. Spesialdestinasjoner er blant annet lufthavner og fergeleier, restauranter, hoteller, bensinstasjoner, offentlige institusjoner osv. Spesialdestinasjonene kan brukes til veivisning. Disse tilleggsfunksjonene står til din disposisjon: Routing options (Rutealternativer): Her kan du stille inn rutealternativer for veivisningen. Les kapittelet "Velge rutealternativer". Show (Vis): Trykk på denne knappen for å se en oppgitt adresse på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". Spesialdestinasjon fra det aktuelle området Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Gå til menyen Navigation (Navigering) og trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon). Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i Favoritter. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". 31 Navigering Trykk på feltet for omgivelsesradius og angi radiusen for området du vil lete i. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. bensinstasjon) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Trykk på feltet for Underkategori og velg hvilken underkategori med spesialdestinasjoner (f. eks. bensinstasjon for et bestemt selskap) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner i det aktuelle området. Klikk på feltet for spesialdestinasjon for å velge en konkret destinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, tilhører kategorien og Merk: Spesialdestinasjonene som ligger i nærheten av deg, kan først velges når GPS-mottaket er tilstrekkelig for posisjonsberegning. Trykk på knappen... nearby (... i nærheten). Undermenyen vises. 32 Navigering underkategorien du har valgt. De inneholder også eventuelt de bokstavene du har oppgitt.

14 Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og så på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Merk: Du trenger ikke å fylle ut feltene Category (Kategori) og Subcategory (Underkategori). De bare begrenser listen over spesialdestinasjoner i feltet Point of interest (Spesialdestinasjon). Denne listen kan nemlig bli svært omfattende, særlig på større steder. I kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene" finner du ut hvordan du kan lagre en angitt destinasjon. Andre funksjoner Trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Point of interest (Spesialdestinasjon). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Disse tilleggsfunksjonene står til din disposisjon: Routing options (Rutealternativer): Her kan du stille inn rutealternativer for den neste veivisningen. Les kapittelet "Velge rutealternativer". Show (Vis): Trykk på denne knappen for å se en oppgitt adresse på kartet. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Arbeide med kartet". Save (Lagre): Med denne funksjonen kan du lagre den oppgitte adressen i Favoritter. Dette kan du lese mer om i kapittelet "Lagre en av de siste destinasjonene". Spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. 33 Navigering Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjonen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. I kapittelet "Oppgi destinasjonsland" er det beskrevet hvordan du kan velge land. Gå til menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) og trykk på knappen... i en by (... på et sted). Undermenyen vises. Klikk på feltet for By og angi stedet der du vil søke etter en spesialdestinasjon. Du kan taste inn postnummeret eller stedsnavnet. Trykk på feltet for Kategori og velg kategorien blant spesialdestinasjonene (f.eks. "Kultur") som det skal søkes i. 34 Navigering Du kan bare velge blant de kategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Underkategori og velg hvilken underkategori med spesialdestinasjoner (f. eks. museum eller teater) det skal søkes i. Du kan bare velge blant de underkategoriene som har spesialdestinasjoner på det oppgitte stedet. Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien og underkategorien du har valgt. De inneholder også eventuelt de bokstavene du har oppgitt. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og så på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Nasjonal spesialdestinasjon Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Point of interest (Spesialdestinasjon) i menyen. Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) vises. 35 Navigering nen ligger i, trykker du to ganger på knappen og velger riktig land. I kapittelet "Oppgi destinasjonsland" er det beskrevet hvordan du kan velge land. Trykk på feltet for Kategori og velg hvilken kategori med spesialdestinasjoner (f. eks. flyplasser) det skal søkes i. Du kan bare velge blant kategorier med spesialdestinasjoner som har nasjonal betydning. Trykk på feltet for Spesialdestinasjon. Tastaturet vises. Hvis du kjenner til en del av navnet på spesialdestinasjonen, kan du taste det inn her for å gjøre listen kortere. Du kan også gå videre uten å taste inn noe. Trykk på knappen List (Liste). Det vises en liste over spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene som vises, ligger i den kategorien du har valgt. De inneholder også eventuelt de bokstavene du har oppgitt. Trykk på den spesialdestinasjonen som du vil navigere til. Gå til menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) og trykk på knappen... nationwide (... i hele landet). Undermenyen vises. Merk: Hvis landet som er oppgitt i første linje, ikke er det landet destinasjo36 Navigering Hvis du vil ha mer informasjon om spesialdestinasjonen, trykker du på knappen More (Mer) og så på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK for å overta den valgte spesialdestinasjonen. Overta en destinasjon fra kartet Med denne funksjonen kan du velge destinasjonen for en veivisning direkte på kartet. På denne måten kan du raskt velge både steder, gater og spesialdestinasjoner. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. I Angi destinasjon trykker du på knappen On map (På kartet). Kartet vises. Forskyve kartutsnittet For å se det ønskede destinasjonsområdet på kartet kan du forskyve kartutsnittet og forminske/forstørre kartet. /Forskyve Zoome Trykk på denne knappen for å veksle mellom modusene Zoome og Forskyve. Zoome: I Zoome-modus kan du forstørre og forminske kartutsnitt. Forstørre: Trekk opp en diagonal som starter i øvre venstre hjørne. Forminske: Trekk opp en diagonal som starter i høyre nedre hjørne. 37 Navigering Merk: Du kan også forminske eller forstørre kartutsnittet med knappene /. Forskyve: I Forskyve-modus kan du forskyve kartet. Trykk på kartet og hold pennen eller fingeren trykket mens du skyver kartet i ønsket retning. Trykk lenge på det stedet (veien eller spesialdestinasjonen) som du vil oppgi som destinasjon. Stedet får en oransje, stiplet ring. Du har følgende muligheter: Trykk på knappen Start navigation (Start navigeringen) for å bruke det valgte stedet som destinasjon for veivisningen.

15 Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du mottar GPS. Hvis du bruker denne funksjonen under en veivisning, vil alle allerede fastlagte rutepunkter (etappe- og detinasjonspunkter) bli slettet! Trykk på knappen Save (Lagre) for å lagre den valgte destinasjonen. Da kan du alltid velge destinasjonen fra listen over favoritter. Det vises et vindu med informasjon om valgt sted. I tillegg kan du hente frem funksjoner for stedet i dette vinduet. 38 Navigering Trykk på knappen Search nearby (Let i nærheten) for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av den valgte destinasjonen. Trykk på knappen Interim dest. (Etappemål) for å tilføye den valgte destinasjonen til en rute (som neste etappe du skal kjøre mot). Ruten blir umiddelbart beregnet på nytt, og deretter videreføres veivisningen. Trykk på knappen Add (Legg til) for å tilføye valgt destinasjon til slutten av ruten (som siste etappe). Rutepunktet merkes av på kartet med et flagg, og samtidig føres det inn i listen over rutepunkter i menyen Itinerary (Ruteplanlegging). Merk: Hvis du bruker denne funksjonen under en veivisning, vil ruten umiddelbart bli beregnet på nytt, og deretter videreføres veivisningen. Trykk på knappen for å gå tilbake til kartvisningen uten å utføre en funksjon. Overta en destinasjon fra favorittene I favorittene ligger alle destinasjonene som du har lagret med knappen Save (Lagre). I denne menyen kan du: Overføre destinasjoner for veivisningen Sette ny betegnelse på destinasjoner Slette lagrede destinasjoner. Overføre en favoritt til veivisningen Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Favourites (Favoritter). Menyen Favourites (Favoritter) vises. 39 Navigering Andre funksjoner Gå til menyen Favourites (Favoritter) og trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Favourites (Favoritter). Listen over tilleggsfunksjoner vises. Disse tilleggsfunksjonene står til din disposisjon: Show details (Vis detaljer): Trykk på knappen Show details (Vis detaljer) for å vise adressen til den valgte destinasjonen. Delete entry (Slett innførsel): Trykk på knappen Delete entry (Slett innførsel) for å slette den merkede destinasjonen. Trykk på ønsket destinasjon. Merk: Hvis du vil se adressen til en lagret destinasjon, kan du trykke på denne destinasjonen. Trykk på More (Mer) og deretter på Show details (Vis detaljer). Trykk på knappen OK. Menyen Address (Adresse) vises. Adressen til den valgte destinasjonen er ført inn i feltene for dette. Kapittelet "Administrere destinasjoner" forklarer hvordan du kan slette eller gi nytt navn til en lagret destinasjon. Delete all (Slett alle): Trykk på knappen Delete all (Slett alle) for å slette alle destinasjonene fra Favourites (Favoritter). Du kan lese mer om dette i kapittelet "Slette en destinasjon". Rename entry (Endre navn på innførsel) 40 Navigering Trykk på knappen Rename entry (Endre navn på innførsel) for å endre navn på den merkede destinasjonen. Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) vises. Overta en av de siste destinasjonene De siste destinasjonene du har kjørt mot, lagres automatisk i listen Last destinations (Siste destinasjoner). Fra denne listen kan du: Overføre en destinasjon til veivisning, Lagre en destinasjon i Favourites (Favoritter) Slette én eller alle destinasjoner Hente frem detaljer for en destinasjon Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Destination entry (Angi destinasjon). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Last destinations (Siste destinasjoner). Merk destinasjonen du vil kjøre mot. Trykk på knappen OK. Destinasjonen overføres til menyen Address (Adresse) og adressen oppføres i det aktuelle feltet. Andre funksjoner Gå til menyen Last destinations (Siste destinasjoner) og trykk på knappen More (Mer) for å få tilgang til flere funksjoner i menyen Last destinations (Siste destinasjoner). Listen over tilleggsfunksjoner vises. 41 Navigering Disse tilleggsfunksjonene står til din disposisjon: Show details (Vis detaljer): Trykk på denne knappen for å legge inn adressen til den valgte destinasjonen. Delete entry (Slett innførsel): Trykk på denne knappen for å slette den markerte destinasjonen. Delete all (Slett alle): Trykk på denne knappen for å slette alle oppføringer fra listen Last destinations (Siste destinasjoner). Save under Favourites (Lagre i favoritter): Trykk på denne knappen for å lagre den markerte destinasjonen i Favourites (Favoritter). Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. Trykk på knappen Navigation (Navigering) i hovedmenyen. Menyen Navigation (Navigering) vises. Trykk på knappen Home (Hjem). Ruteberegningen blir utført og veivisningen startes. kan endre navn på destinasjoner i Favourites (Favoritter). Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save (Lagre). Trykk på knappen More (Mer). vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn et nytt navn for destinasjonen. Trykk på knappen OK. Navnet på destinasjonen endres. Merk destinasjonen du vil slette fra listen. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete entry (Slett innførsel). Tast inn navnet på destinasjonen. Trykk på knappen OK. Destinasjonen lagres i Favourites (Favoritter). Merk destinasjonen du vil gi nytt navn til. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Rename entry (Endre navn på innførsel). eller Trykk på hvis du ikke vil slette destinasjonen. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete all (Slett alle). Trykk på Itinerary (Ruteplanlegging). Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Add (Legg til). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises. Trykk på knappen More (Mer).

16 Trykk på knappen Route point up (Rutepunkt oppover). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Det valgte rutepunktet forskyves en plass oppover i rutelisten. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. på knappen More (Mer). Trykk på knappen Route point down (Rutepunkt nedover). Menyen Itinerary (Ruteplanlegging) vises igjen. Gjenta dette til rutepunktet vises der du vil ha det i rutelisten. Slette et rutepunkt Merk rutepunktet du vil slette. Trykk på knappen More (Mer). Trykk på Delete from route (Slett fra rute). Rutelisten vises igjen. Trykk på Delete the complete list (Slette hele listen). Trykk på OK. Merk: Rutepunktene lagres. Trykk på Load route (Hent rute). Trykk på ruten som du vil laste inn. veivisning (GPS-mottak nødvendig) Ved veivisning med planlagt rute er startpunktet lik gjeldende posisjon. Første etappe er kjøringen frem til første oppgitte rutepunkt. Lagre en rute Gå til menyen Destination entry (Angi destinasjon) og trykk på knappen More (Mer). Trykk på Save route (Lagre rute). Det vises en meny der du kan oppgi navn. Tast inn en betegnelse for ruten. 48 Ruteplanlegging For å starte veivisningen, last inn ønsket rute. Trykk på knappen Start navigation (Start navigeringen). Ruten beregnes. Kartet vises. Du finner nærmere informasjon om veivisning i kapittelet "Veivisning". Beregne ruten uten GPS-mottak Ved beregning av en planlagt rute uten GPS-mottak er det første oppgitte rutepunktet startpunkt for ruten. Når du har beregnet ruten kan du se på den på kartet eller også kjøre den virtuelt. For ruteberegningen: last inn ønsket rute. Trykk på knappen Calculate (Beregn). Ruten beregnes. Et vindu viser hvor langt beregningen er kommet. Etter beregningen vises menyen Itinerary (Ruteplanlegging) igjen. Knappen Calculate (Beregn) er ikke lenger tilgjengelig. Istedenfor kan du se avstand og estimert kjøretid. I rutelisten vises avstand og antatt kjøretid for hver etappe. Vise ruten på kartet Trykk på knappen Show (Vis) for å vise hele ruten på kartet. Kartet vises. Ruten er merket med blått. De oppgitte rutepunktene er merket med flagg. Kjøre gjennom ruten (simulering) Trykk i kartet. En valgmeny vises. Trykk på knappen Simulation (Simulering). Ruten legges opp automatisk og det gis en kjørebeskrivelse. for å stoppe simu Trykk på leringen. Hvis ikke blir simuleringen gjentatt. 49 Ruteplanlegging Merk: Lengden på strekningen ved simulering må ikke overskride 100 kilometer. Velge rutealternativer Velge rutealternativer I menyen Routing options (Rutealternativer) kan du fastsette hastighetsprofil for bilen din, velge type rute og velge hvilke veityper du ikke vil bruke. Rutealternativene gjelder alle påfølgende veivisninger. Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) oppover i listen. Trykk på knappen for å bla én side (3 punkter) nedover i listen. Hvis du vil bla flere sider på én gang, trykke flere ganger på knappen. Gå til menyen Settings (Innstillinger) og trykk på knappen Routing options (Rutealternativer). Menyen Routing options (Rutealternativer) vises. 50 Velge rutealternativer Short (Kort) Når du har valgt dette alternativet, beregnes den ruten som har færrest kilometer. Trykk på feltet Speed profile (Hastighetsprofil) for å bytte mellom de mulige profilene. Trykk på feltet Type of routing (Type rute) for å veksle mellom de forskjellige modusene: Dynamic (Dynamisk) For dette alternativet kobles TMC-funksjonen inn. Det vil si at det tas hensyn til trafikkmeldinger ved beregning av ruten. Uten TMC-mottak beregnes rask rute. Fast (Rask) Når du har valgt dette alternativet, beregnes den ruten som det går raskest å kjøre. Trykk etter tur på feltene Motorways (Motorveier), Ferries (Ferger) og Toll roads (Bomveier), for å ta med eller unngå veitypene i ruteberegningen: Permitted (Tillatt) Når du har valgt dette alternativet, tas den valgte veitypen med i ruten. Avoid (Unngå) Når du har valgt dette alternativet, unngås den valgte veitypen så langt det er mulig. Forbidden (Forbudt) Når du har valgt dette alternativet, utelukkes den valgte veitypen fra ruten. 51 TMC-funksjon TMC-funksjon TMC (Traffic Message Channel) forsyner Lucca med trafikkmeldinger. Disse meldingene sendes fra radiosendere ved hjelp av RDS-signal (RDS = Radio Data System). Lucca kan ta med disse trafikkmeldingene i ruteberegningen. Ved trafikkproblemer beregnes en alternativ rute. Lucca gjør det mulig med en dynamisk veivisning som tilpasser seg den aktuelle trafikksituasjonen. I tillegg kan du velge å vise TMC-meldingene. TMC er tilgjengelig i følgende land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Slå på TMC-funksjonen TMC-funksjonen slås på i menyen Routing options (Rutealternativer) (se "Velge rutealternativer"): Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på knappen Routing options (Rutealternativer). Menyen Routing options (Rutealternativer) vises. Trykk på knappen TMC (Traffic Message Channel). kan bekrefte eller avslå ruteendringene. vises. Trykk på pilene for å veksle mellom meldingene. eller Du har valgt en destinasjon fra listen Last destinations (Siste destinasjoner), som beskrevet i kapittelet "Overta en av de siste destinasjonene". - eller Du har planlagt eller lastet inn en rute (som beskrevet i kapittelet "Ruteplanlegging med etapper"). Trykk på knappen Start navigation (Start navigeringen). Ruten beregnes. Kartet vises. Din gjeldende posisjon vises med en gul trekant. Ruten er merket med blått. Trykk på knappene More (Mer) og hhv. etter hverandre for å vise og fjerne ytterligere knapper. Merk: Ruten beregnes med de innstilte rutealternativene. Disse innstillingene kan vises og endres i menyen Routing options (Rutealternativer). Utfyllende informasjon om dette finnes i kapittelet "Velge rutealternativer". Når veivisningen starter ut fra en planlagt rute, er startpunktet alltid gjeldende posisjon. Første etappe på ruten er strekningen til første rutepunkt.

17 54 Veivisning Forstyrret GPS-mottak Når det ikke mottas tilstrekkelige GPS-signaler, vises en melding. Hvis du avslutter veivisningen før du har kommet frem til destinasjonen, åpnes menyen Navigation (Navigering). Du kan da oppgi en ny destinasjon eller fortsette veivisningen til den opprinnelige destinasjonen ved å velge den opprinnelige destinasjonen fra "Siste destinasjoner". Når du kommer frem til destinasjonen Når du kommer frem til destinasjonen, vises meldingen "Du har nådd destinasjonen". Kartet viser da bare den aktuelle posisjonen din (gul pil). Hvis du befinner deg i et lukket rom, må du gå ut i friluft. Lucca må ha fri sikt til himmelen. På kartet vises symbolet når GPS-mottaket forstyrres. Veivisningen stanses. Straks GPS-mottaket er opprettet igjen registrerer Lucca automatisk om posisjonen har endret seg, og beregner eventuelt ruten på nytt. Nå kan du fortsette med veivisning som før. Avslutte veivisningen Trykk på denne knappen for å avslutte veivisningen. Du blir bedt om å bekrefte. Trykk på knappen OK for å avslutte veivisningen. 55 Arbeide md kartet Arbeide med kartet Bruke kartet I dette avsnittet får du vite hvilke opplysninger og redigeringsmuligheter du har tilgang til i kartvisningen. Avhengig av om du viser kartet for seg selv eller under veivisningen, har du forskjellige muligheter. Vis kartet Du kan vise kartet: Under ruteplanleggingen For å vise destinasjoner på kartet For å overta destinasjoner for veivisningen fra kartet Du kan åpne kartvisningen på følgende måter: Over knappen Show map (Vis kartet) i menyen Navigation (Navigering). Med knappen On map (På kartet) i menyn Destination entry (Angi destinasjon). Med knappen Show (Vis) i tilleggsfunksjonene i menyen Address (Adresse) etter valg av en destinasjon. 56 Trykke i kartet Trykk kort i kartet for å vise tilleggsfunksjoner. Avhengig av om du allerede befinner deg i en aktiv veivisning eller bare viser kartet, har du bestemte funksjoner til rådighet. Trykk lenge på kartet for å oppgi stedet (gaten eller spesialdestinasjonen) som destinasjon. (Markert som en oransje, sirkel av punkter rundt stedet.) Det vises et vindu med informasjon om valgt sted. Og du kan hente frem funksjoner for stedet i dette vinduet. Les også avsnittet "Overta en destinasjon fra kartet". Knapper I kartvisningen er det forskjellige knapper som du kan bruke til å tilpasse visningen til dine behov. Kartvisning uten GPS-mottak Vise/skjule knapper More (Mer) Med denne knappen kan du skjule tilleggsknapper for å få Arbeide med kartet bedre oversikt på kartet. Hvis du trykker én gang til, vises hjelpeknappene igjen. Fiksere kart I denne modusen er kartet fiksert og den aktuelle posisjonen (gul pil) beveger seg over kartet. Posisjon fiksert (standardinnstilling) I denne modusen forskyves kartet kontinuerlig slik at den aktuelle posisjonen (gul pil) alltid er mest mulig sentrert i nedre tredjedel av kartet. Merk: Modusen "Fiksert kart" settes med en gang du forskyver kartet, ellers ville kartet alltid gå tilbake til den aktuelle posisjonen. Still også inn denne modusen hvis du vil velge destinasjoner på kartet under veivisning. Zoome /Forskyve Trykk på denne knappen for å veksle mellom modusene Zoome og Forskyve. Kartvisning med GPS-mottak Automodus More (Mer) Trykk på denne knappen for å gjenopprette standardvisningen for kartet etter at du har foretatt endringer. Innstillingene for kartretning og autozoom blir da aktivert, hjelpeknappene skjules og kartet blir midtstilt rundt din posisjon. Tilleggsknapper / Med denne knappen kan du skifte over til tilleggsknapper, som blir fordelt på to sider. Fiksere kart / Fiksere posisjon Denne knappen er kun aktiv under veivisning. Trykk på denne knappen for å fiksere kart eller posisjon. 57 Arbeide med kartet Zoom: I zoom-modus kan du forminske eller forstørre kartutsnittet. Forstørre: Trekk opp en diagonal som starter i øvre venstre hjørne. Forminske: Trekk opp en diagonal som starter i nedre høyre hjørne. Merk: Du kan også forminske eller forstørre kartutsnittet med knappene /. Forskyve: I Forskyve-modus kan du forskyve kartet. Trykk på kartet og hold pennen eller fingeren trykket mens du skyver kartet i ønsket retning. Vise hele ruten Trykk på denne knappen, for å vise hele ruten på kartet. Kartorientering... i fartsretningen / mot nord Trykk på denne knappen for å se kartet i kjøreretningen eller orientert mot nord. 3D-visning Trykk på denne knappen for å vise kartet tredimensjonalt fra fugleperspektiv. Trykk på knappen More (Mer) for å gå tilbake til todimensjonal visning. TMC-trafikkmeldinger Trykk på denne knappen for å vise aktuelle trafikkmeldinger. (TMCmottak må foreligge) Avslutt navigeringen Trykk på denne knappen for å avslutte veivisningen. Andre funksjoner Trykk kort et sted i kartet. Menyen med tilleggsfunksjonene vises. Avhengig av om du allerede befinner deg i en veivisning eller bare viser kartet, har du bestemte funksjoner til rådighet. 58 Arbeide med kartet Block road (Sperre gate): Les i avsnittet "Sperre deler av ruten". Interim dest. (Etappemål): Les i avsnittet "Legge inn en etappemål". Next destination (Neste destinasjon): Les også avsnittet "Kjøre mot neste destinasjon". Routing options (Rutealternativer): Les også avsnittet "Rutealternativer". Simulation (Simulering): Les også avsnittet "Rutealternativer". For å lukke menyen med tilleggsfunksjoner og gå tilbake til kartet, trykk på knappen. Dag-/nattvisning Trykk på knappen Night mode (Nattmodus) for å slå nattmodus for skjermen på eller av. Lydutkobling Trykk på knappen Mute (Lydutkobling) for å slå av eller på talemeldingene. Innstillinger Knappen Preferences (Innstillinger) åpner menyen Settings (Innstillinger). Les kapittelet "Grunninnstillinger i Lucca". Alle andre knapper har kun betydning under veivisning: 59 Kartvisning under veivisning Kartvisning under navigering Under en veivisning vil det bli lagt inn forskjellige former for navigeringshjelp, ruteinformasjon og skilting i kartvisningen. Navigeringshjelp Nederst til venstre på kartet vises følgende navigeringshjelp: Obs! Informasjonen på digitale veikart kan være feilaktig på grunn av kortvarige endringer (veiarbeid osv.

18 )! Trafikksituasjonen og skiltmerkingen på stedet har prioritet over informasjonen i Lucca. Din posisjon vises i kartet med. Under veivisning forskyver kartvisningen seg slik at posisjonen din alltid vises mest mulig midt på kartet (såkalt "Moving Map"). I det lille pilfeltet øverst, vises handlingen etter neste handling når handlingene skal utføres raskt etter hverandre. I det store pilfeltet nederst vises neste handling og avstanden til neste handling. Når du kommer enda nærmere handlingsstedet, vises en gul 60 Kartvisning under veivisning bjelke istedenfor avstand til høyre for det store pilfeltet: : Estimert kjøretid som gjenstår. : Avstand som gjenstår til destinasjonen. Jo flere gule streker du ser, desto nærmere er du stedet for neste handling. I det øverste gatefeltet vises neste gatenavn. I det nederste gatefeltet vises det aktuelle gatenavnet. Skilting (avkjøringsskilt) I øverste del av kartet vises informasjon om skilting, f.eks. avkjøringsskilt. Når du følger skiltene kommer du til neste gate, som vises i øvre gatefelt): Ruteinformasjon Til høyre på kartet vises følgende ruteinformasjon: Merk: Denne informasjonen kan kun vises hvis den finnes i kartmaterialet. Fartsgrense I høyre del av kartet vises gjeldende fartsgrense: : Dette symbolet står for etapper. All informasjon under dette symbolet gjelder neste destinasjon. : Estimert ankomsttid. Merk: Denne informasjonen kan kun vises hvis den finnes i kartmaterialet. 61 Kartvisning under veivisning Aktivere ekstra kartinformasjon Med Lucca kan du velge hva slags informasjon som skal vises på kartet. Alle innstillinger foretas i menyen Settings (Innstillinger). Slik åpner du menyen Settings (Innstillinger): Trykk på knappen Settings (Innstillinger) i menyen Navigation (Navigering). - eller Trykk hvor som helst på kartet og trykk på knappen Preferences (Innstillinger). Kartinformasjon Gå til menyen Settings (<Innstillinger) og trykk på Map information (Kartinformasjon). Aktiver punktet Info bar (Infolinje) slik at kompasset og din aktuelle hastighet vises nederst til høyre på kartet. Aktiver oppføringen Point of interest (Spesialdestinasjon) slik at alle spesialdestinasjoner vises på kartet (standardinnstilling). Aktiver punktet Street names 2D (2D-gatenavn), slik at gatenavnene vises på kartet (bare mulig i 2D-visning). Trykk på knappen OK for å lagre innstillingene. - eller Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger) uten å lagre endringene. 62 Kartvisning under veivisning Ruteinformasjon Gå til menyen Settings (Innstillinger) og trykk på knappen Routing options (Rutealternativer). Menyen Route information (Ruteinformasjon) vises. Trykk på knappen OK for å lagre innstillingene. - eller Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger) uten å lagre endringene. Skilting (avkjøringsskilt) Gå til menyen Settings (Innstillinger) og trykk på Signpost information (Skilting). Menyen Signpost information (Skilting) vises. Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilting) for å aktivere eller deaktivere visning av avkjøringsskilt. Når du aktiverer knappen, vises skilting på kartet. Trykk på knappen OK for å lagre innstillingene. - eller Trykk på knappen for å gå tilbake til menyen Settings (Innstillinger) uten å lagre endringene. Aktiver ønsket ruteinformasjon med de aktuelle knappene. Informasjonen for neste etappe (øverst) og hele ruten (nederst) vises på kartet. 63 Kartvisning under veivisning Fartsgrense Gå til menyen Settings (<Innstillinger) og trykk på Speed limit (Fartsgrense). Menyen Speed limit (Fartsgrense) vises. Advarsel i tettbebyggelse: Still inn ved hvilken verdi for fartsoverskridelse du ønsker å blir varslet med lydsignal. Denne innstillingen gjelder kun i tettbygd strøk. Trykk på knappen Warning in urban areas (Advarsel i tettbebyggelse) for å endre verdien eller sette den til Never (Aldri). Advarsel utenfor tettbebyggelse: Still inn ved hvilken verdi for fartsoverskridelse du ønsker å blir varslet med lydsignal. Denne innstillingen gjelder kun utenfor tettbygd strøk. Trykk på knappen Warning in rural areas (Advarsel utenfor tettbebyggelse) for å endre verdien eller sette den til Never (Aldri). Advarsel Aktiver knappen Warning (Advarsel) for å bli advart om hastighetsbegrensninger ved våt veibane. Trykk på knappen OK for å lagre innstillingene. Innstillingene dine vises på kartet. I menyen Speed limit (Fartsgrense) kan du angi om fartsgrensene skal vises under veivisning og om du skal bli advart med et lydsignal om du overskrider fartsgrensen. Vis skilt Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilting) for å veksle mellom modusene "Always" ("Alltid"), "On speeding only" ("Kun ved fartsoverskridelse") eller "Never" ("Aldri"). 64 Andre funksjoner Andre funksjoner under veivisningen Under veivisningen kan du: Legge inn en etappemål Hoppe over et rutepunkt (Kjøre mot neste destinasjon) Sperre en veistrekning Legge inn en etappemål Du kan alltid legge til en ny etappemål under veivisning. Ruten beregnes da på nytt slik at denne etappemålen blir neste destinasjon på ruten. Når du har kommet frem til etappemålen, styrer systemet deg mot de neste destinasjonene. Slik stiller du inn en etappemål: Forutsetning: Ved veivisning befinner du deg i kartvisning. Trykk kort et sted i kartet. Menyen med tilleggsfunksjonene vises. Trykk på knappen Interim dest. (Etappemål). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Legg inn destinasjonen slik det er beskrevet i "Taste inn en destinasjon". Trykk på knappen Set as route point (Angi som etappemål). Ruten beregnes på nytt og etappemål blir neste rutepunkt. Merk: Du kan også velge etappemålen direkte fra kartet slik det er beskrevet i avsnittet "Overta en destinasjon fra kartet". Trykk deretter på Interim dest. (Etappemål). 65 Andre funksjoner Sperre deler av ruten Kjøre mot neste destinasjon Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du kjører en rute som har minst en mellomdestinasjon. Bruk denne funksjonen når du vil hoppe over neste rutepunkt.

19 Powered by TCPDF ( trykk på knappen Next destination (Neste destinasjon) når du vil ekskludere neste rutepunkt. Ruten beregnes på nytt og neste påfølgende rutepunkt blir neste destinasjon som du kjører mot. Sperre deler av ruten Sperre manuelt Du kan sperre en veistrekning på ruten manuelt for å kjøre utenom denne delstrekningen under veivisning. Etter at du har sperret delstrekningen manuelt, blir ruten beregnet på nytt. Tenk deg at du befinner deg på motorveien og hører en trafikkmelding på radioen om en trafikkork på 5 km på din rute. Da kan du sperre dette avsnittet manuelt for å unngå trafikkorken. Den manuelle sperringen gjelder kun for den aktuelle veivisningen. Ved en ny veivisning eller etter omstart av navigasjonsenheten finnes ikke sperringen lenger. Slik sperrer du en delstrekning: Forutsetning: Ved veivisning befinner du deg i kartvisning. Trykk kort et sted i kartet. Velg punktet Block road (Sperr vei). Menyen Block road (Sperr vei) vises. 66 Sperre deler av ruten Grunninnstillinger i Lucca Grunninnstillinger i Lucca Innstillinger I Lucca kan du gjøre innstillinger for følgende områder: Språk Hjemmeadresse Kartinformasjon Ruteinformasjon Rutealternativer Ruteplanlegging TMC (trafikkradio med datakanal) Skilting Hastighet Automodus Tidssone Format Visning Fabrikkinnstillinger Berøringsskjerm Produktinformasjon Oppgi hvor mange kilometer du vil sperre, med start i din gjeldende posisjon. Ruten beregnes på nytt og du kjører rundt den sperrede delstrekningen. Den sperrede strekningen markeres med rødt på kartet. Oppheve sperre Trykk kort et sted i kartet. Velg punktet Block road (Sperr vei). Sperren oppheves og veivisningen bruker ruten som den beregnet først. 67 Grunninnstillinger i Lucca Gå til menyen Navigation (Navigering) og trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å konfigurere Lucca. Hvis du har endret innstillinger i menyen Settings (Innstillinger), Trykk på knappen OK for å bekrefte endringene. - eller Trykk på knappen for å gå ut av menyen Settings (Innstillinger) uten å lagre endringene. Language (Språk) I menyen Language (Språk) kan du velge det språket du ønsker for menyer og talemeldinger. Trykk på knappen Language (Språk). Det aktuelle språket vises. Trykk på knappen Language:... (Språk:...). Listen over språk vises. Trykk på ønsket språk. Det valgte språket blir lastet inn. Hjemmeadresse I menyen Home address (Hjemmeadresse) kan du legge inn hjemmeadressen din og dermed raskt navigere hjem hvor enn du befinner deg. Trykk på knappen Home address (Hjemmeadresse). Menyen Home address (Hjemmeadresse) vises. Trykk på knappen Enter your home address (Legg inn hjemmeadressen). Menyen Destination entry (Angi destinasjon) vises. Trykk på knappen Address (Adresse) for å oppgi hjemmeadressen din som beskrevet i avsnittet "Oppgi destinasjonsadresse". Trykk på knappen Set as home address (Angi hjemmeadresse). Adressen overføres til menyen Home address (Hjemmeadresse). 68 Grunninnstillinger i Lucca Obs: Informasjonen i kartmaterialet kan være feilaktig på grunn av kortvarige endringer (veiarbeid osv.)! Trafikksituasjonen og skiltingen på stedet har prioritet over informasjonen i navigasjonssystemet. Kartinformasjon I menyen Map information (Kartinformasjon) kan du foreta følgende innstillinger: Info bar (Infolinje) Aktiver oppføringen slik at kompasset og din aktuelle hastighet vises nederst til høyre på kartet. Points of interest (Spesialdestinasjon) Aktiver oppføringen slik at alle spesialdestinasjoner vises i kartet (standardinnstilling). Street names 2D (2D-gatenavn) Aktiver oppføringen slik at gatenavnene vises på kartet (bare mulig i 2D-visning). Ruteinformasjon I menyen Route information (Ruteinformasjon) kan du foreta følgende innstillinger for hele ruten og neste etappe: Distance (Avstand) Duration (Kjøretid) Time of arrival (Ankomsttid) Når du aktiverer innleggingene for Total Trip (Hele ruten), viser kartet informasjon frem til destinasjonen. Når du aktiverer innleggingene for Stage Point (Etappe), viser kartet informasjon frem til neste rutepunkt. Merk: Denne informasjonen vises kun når din planlagte rute har flere rutepunkter eller når du har lagt inn minst en etappemål. Rutealternativer I menyen Routing options (Rutealternativer) kan du fastsette hastighetsprofil for bilen din, velge type rute og velge hvilke veityper du ikke vil bruke. 69 Grunninnstillinger i Lucca Rutealternativene gjelder alle påfølgende veivisninger. Les kapittelet "Velge rutealternativer". Ruteplanlegging I menyen Itinerary (Ruteplanlegging) kan du aktivere eller deaktivere automatisk veivisning for ruteplanleggingen: Trykk på knappen Automatically (Automatisk) for å aktivere og deaktivere automatikken: Automatikk aktivert: Lucca leder deg automatisk fra første til siste etappe. Automatikk deaktivert: Når en etappe er tilbakelagt spør Lucca om du vil fortsette på ruten frem til neste planlagte etappe. Du kan bekrefte eller hoppe over denne etappen. Trykk da på knappen Next destination (Neste destinasjon). TMC (trafikkradio med datakanal) I menyen TMC kan du stille inn om ruteleggingen ved trafikkproblemer skal endres automatisk av Lucca eller først når du velger det: 70 Merk: Du finner en grundig funksjonsbeskrivelse for TMC i kapittelet "TMC-funksjon". Skilting I menyen Signpost information (Skilting) kan du velge om du ønsker at informasjon om skilting du må følge, vises eller ikke under veivisning. Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilter) for å aktivere eller deaktivere visningen. Merk: Denne informasjonen kan kun vises hvis den finnes i kartmaterialet. Fartsgrense I menyen Speed (Hastighet) kan du angi om fartsgrensene skal vises under veivisning og om du skal bli advart med et lydsignal om du overskrider fartsgrensen. Vis skilt Trykk på knappen Show traffic signs (Vis skilting) for å veksle mellom modusene "Always" ("Alltid"), "On speeding only" ("Kun ved Grunninnstillinger i Lucca fartsoverskridelse") eller "Never" ("Aldri"). Advarsel i tettbebyggelse: Still inn ved hvilken verdi for fartsoverskridelse du ønsker å blir varslet med lydsignal. Denne innstillingen gjelder kun i tettbygd strøk.

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U50T

Din bruksanvisning SONY NV-U50T Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U50T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U50T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1210

Din bruksanvisning NAVIGON 1210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO

Din bruksanvisning NAVIGON SUNGOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON SUNGOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON SUNGOO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Bruksanvisning AVIC-S1

Bruksanvisning AVIC-S1 Bruksanvisning AVIC-S1 Sist oppdatert mai 2006 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra PIONEER Corporation

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert: Juni 2006 Ansvarlig utgiver Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert april 2005 Ansvarlig utgiver NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 pr. minutt, avhengig av landet du

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning BECKER MAP PILOT http://no.yourpdfguides.com/dref/3798261

Din bruksanvisning BECKER MAP PILOT http://no.yourpdfguides.com/dref/3798261 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 5100 5110 Norsk Juni 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3300

Din bruksanvisning NAVIGON 3300 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 3300 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>INNHOLDSFORTEGNELSE L IINNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sikkerhetsinstruksjoner 4 Becker MAP PILOT 5 Bruk 5 Pakke ut Becker MAP PILOT 5 Kontroller

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 max Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342

Din bruksanvisning NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE http://no.yourpdfguides.com/dref/4351342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. TomTom App 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom App. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer