EASY. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)"

Transkript

1 EASY Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre enn 3 sekunder): Setter apparatet i hvilemodus. Langt trykk (lengre enn 5 sekunder): Slår apparatet på/av. 2 Display (berøringsskjerm): Enkel og intuitiv betjening ved berøring av knappene på displayet. 3 Minnekortspor 4 Reset-knapp 5 USB-kontakt for batterilading/dataoverføring 3

4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...7 Varselsymboler som benyttes...7 Hensiktsmessig bruk...7 Trafikksikkerhet...7 Generelle sikkerhetsanvisninger...7 Rengjøringsanvisninger...8 Kassering...8 Første gangs bruk...8 Medfølgende tilbehør...8 Beskyttelsesfolie på skjermen...8 Beskyttelsesfolie på sugekopp...8 Lade batteriet...8 Slå på apparatet...9 Velge språk...9 Velge enkel modus/ekspertmodus...9 Montering i bilen...10 Sette på sugekoppholderen...10 Sette på apparatfestet...10 Plasser apparatet i holderhylsen...10 Ta ut apparatet...10 Ta av sugekoppholderen...10 Fjerne festet fra holderen...11 Slå på/av...11 Slå på...11 Slå av...11 Reset...11 Bruke menyene...11 Enkel modus/ekspertmodus...11 Skifte modus...11 Navigeringsmenyen...11 Ekspertmenyen Rute*...12 Ekspertmenyen administrasjon *...12 Knapper...12 Tastatur...12 Lister...12 Informasjon via GPS...12 Slik fungerer GPS...12 Vise GPS-informasjon...12 Navigering...13 Destinasjonsangivelse (søkemeny)...13 Legge inn adresse...13 Overta en destinasjon fra favorittene...14 Bruke en av de siste destinasjonene...14 Legge inn koordinater *...14 Bruke en destinasjon fra kartet*...15 Spesialdestinasjoner (POI)...15 Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted...15 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller langs ruten...15 Velge en spesialdestinasjon på kartet..16 Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier...16 Ruteplanlegging *...16 Legge inn rute manuelt...16 Starte ruteplanlegging...16 Ruteinfo...17 Reiseplan...17 Endre rute...17 Lagre en rute...18 Laste inn en rute...18 Slette rute...18 Overflyging/simulering *...18 Starte overflyging/simulering...18 Avslutte overflyging/simulering...18 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse...19 Lagre mål...19 Lagre en innlagt destinasjon/en av de sist brukte destinasjonene som favoritt.. 20 Velge ruteinnstillinger

5 Innholdsfortegnelse Veivisning...21 Starte veivisning...21 Når du kommer frem til destinasjonen...21 Avslutte veivisningen...21 Forstyrret GPS-mottak...22 Talemeldinger under veivisning...22 Kartvisning under veivisning...22 Hjelp til navigering...22 Kjøreinformasjonsvisning...23 Fartsgrense...23 Flere funksjoner under veivisning...23 Avbryte veivisning...23 Hoppe over neste destinasjon...23 Arbeide med kartet...24 Vise kartet...24 Forskyve og forstørre/forminske kartet...24 Trykke i kartet...24 Knapper...24 Quick Menu (Hurtigmeny)...25 Administrasjon...25 Endre lagrede ruter*...25 Administrere siste destinasjoner...26 Administrere favoritter...26 Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier...26 Administrere brukerdata...26 POI-administrasjon*...27 Opprette ny gruppe...27 Endre gruppedetaljer...27 Stille inn avstand for POI-symbol...27 Gi gruppe nytt navn...27 Endre gruppesymbol...27 Slette gruppe...27 Endre POI-detaljer...27 Gi POI nytt navn...28 Endre POI-symbol...28 Endre POI-posisjon...28 Legge inn nytt telefonnummer...28 Legge inn tilleggsinformasjon...28 Slette POI...28 Legge inn POI under en ny gruppe...28 Overføre POI-data fra datamaskin...28 Overføre ruter fra datamaskinen...29 Ruteopptak*...29 Spille inn ruter...29 Spille av ruteopptak...29 Redigere ruteopptak (Ruteinformasjon)..29 Gi ruteopptak nytt navn...29 Legge farge på en rute...30 Vise ruten på kartet...30 Slette ruteopptak...30 Eksportere ruteopptak...30 Innstillinger...30 Innstillinger for enkel modus...30 Kartvisning* D-innstillinger...31 Fargeprofiler D-landskap...31 Gatenavn...31 Spordata...32 Innstillinger for ruteplanlegging*...32 Navigeringsinnstillinger *...32 Gateposisjonering...32 Ny planlegging etter ruteavvik...32 Reaktivere posisjonsblokkering...33 Automatisk oversiktsmodus...33 Lydinnstillinger*...33 Stille inn generelt volum...33 Stille inn volum for talemeldinger...33 Stille inn tastelyder...33 Stille inn dynamisk volum

6 Innholdsfortegnelse Regionale innstillinger*...34 Stille inn programspråk...34 Stille inn meldingsspråk...34 Stille inn enheter...34 Stille inn dato- og tidsformat...34 Stille inn klokkeslett og tidssoner...34 Innstillinger for advarsler*...34 Advarsel ved fartsoverskridelse...35 Utføre innstillinger for radarvarsel...35 Aktivere advarsler i fotgjengermodus..35 Aktivere sikkerhetsmodus...35 Menyinnstillinger*...35 Velge bakgrunn...36 Innstillinger for ruteopptak*...36 Stille inn oppdateringsintervall...36 Aktivere autolagring...36 Velge maksimalt ruteminne...36 Opprette NMEA/SIRF-logg...36 Produktinformasjon*...36 Programvare...37 Oppdatere navigasjonsprogramvaren...37 Service...37 Garanti...37 Tekniske data...37 Problemløsningstabell

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene før du begynner å bruke apparatet. Varselsymboler som benyttes Varselsymbolene i kapitlene henviser til viktige merknader om apparatet og bruk av dette. FARE! Advarer mot personskader eller mulig livsfare FARE! Advarer mot ulykker Hensiktsmessig bruk Apparatet er produsert for mobil bruk i bil. Spesiell informasjon angående navigering av lastebiler, busser og bobiler, for eksempel høyde- og breddebegrensninger eller maksimal tillatt veibelastning, er ikke inkludert i navigeringsdataene! Navigasjon utenfor veier (offroad-veivisning) er ikke mulig med dette navigasjonsapparatet. Trafikksikkerhet Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. Overhold alltid gjeldende trafikkregler. Bruk apparatet slik at du alltid kan kjøre bilen på en sikker måte. I tvilstilfeller må du stoppe bilen og betjene apparatet mens bilen står stille. Generelle sikkerhetsanvisninger Overhold følgende anvisninger, for å beskytte apparatet mot feil og deg selv mot personskader eller mulig livsfare på grunn av antennelse eller eksplosjon: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Apparatet må ikke endres eller åpnes. Da kan det bli skadd og dermed antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Ikke utsett apparatet for meget lave (under -20 C) eller meget høye temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheten av åpen flamme, ovner eller i en bil som er parkert i solen. Ellers kan det danne seg fuktighet i apparatet eller det kan bli overopphetet. Apparatet eller batteriet kan bli deformert eller til og med antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øyne eller hud må du straks skylle med vann og oppsøke lege. Ta ut kontakten til apparatet når du parkerer bilen, ellers fortsetter det å bruke strøm, og bilbatteriet da kan utlades. Ikke dra strømforsyningens kontakt ut etter ledningen. Da kan kabelen bli skadd og forårsake kortslutning. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk Rengjøringsanvisninger Rengjør displayet med en tørr, myk klut. Vann og andre væsker kan ødelegge displayet. Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre kabinettet. Bruk en fuktig klut som ikke loer. Kassering Brukte apparater er spesialavfall og må leveres inn på egne oppsamlingssteder eller returstasjoner. Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Første gangs bruk Medfølgende tilbehør Pakken inneholder følgende deler: Navigasjonsapparat Sugekoppholder Ladekabel til sigarettenner Bruksanvisning Vi anbefaler bruk av originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie på skjermen Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på displayet før du bruker apparatet for første gang. Beskyttelsesfolie på sugekopp Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på sugekoppen før du bruker apparatet for første gang. Lade batteriet Ved kjøp av navigasjonsapparatet kan batteriet være utladet. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. FORSIKTIG! Ikke godkjente ladeapparater kan ødelegge batterier. Bruk kun det vedlagte originale ladeapparatet fra Blaupunkt til drift og opplading for å sikre korrekt opplading av batteriet og for å beskytte mot overspenning. Avhengig av type bruk kan apparatet brukes i inntil 3 timer på det innebygde batteriet. Ladetiden er 2 til 3 timer. Ladetilstandsindikatoren finnes i den øverste displaylinjen. I kartvisningen: Symbolet øverst på denne knappen viser batteriets ladetilstand. Når batteriets ladetilstand blir meget lav, indikeres dette på navigasjonsapparatet. 8

9 Første gangs bruk Koble til nettladeren eller ladekabelen fra sigarettenneren til ladekontakten. Batteriet er utstyrt med en beskyttelse mot overoppheting på grunn av for høy strøm. Beskyttelsen hindrer lading av batteriet ved omgivelsestemperaturer på 45 C og mer. Slå på apparatet A Velge enkel modus/ekspertmodus Når du har stilt inn språket og bekreftet lisensavtalen, får du valget mellom to 2 bruksmoduser. Du kan når som helst skifte modus (kap. "Bruke menyene", "Enkel modus/ekspertmodus"). Trykk på en av knappene for å velge modus: Simple Mode (Enkel modus): Oversiktlig betjening for rask destinasjonsangivelse. Tilgang til de viktigste funksjonene og innstillingene. For de andre innstillingene er det valgt verdier som er optimale ved bruk av apparatet. Advanced Mode (Ekspertmodus): Tilgang til tilleggsfunksjoner og -innstillinger på apparatet (merket med "*" i denne bruksanvisningen). Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder. Velge språk Første gang du slår på apparatet, vises en dialogmeny der du kan velge språk og stemme for navigeringen. Velg ønsket språk og stemme i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes inn. Lisensavtalen (EULA) Trykk på knappen Accept (Akseptere) for å bekrefte avtalen. 9

10 Montering i bilen Montering i bilen Hvis du ikke vil montere navigasjonsapparatet midlertidig i bilen, kan du bruke den medfølgende holderen og feste apparatet til frontruten. FARE! Montering på et uegnet sted kan forårsake skader. Monter navigasjonsapparatet slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter apparatet i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at apparatet ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. Kontroller med jevne mellomrom at holderen sitter ordentlig fast. Endringer i omgivelsestemperaturen kan føre til at festet blir dårligere. Sette på sugekoppholderen Velg et egnet sted for å montere apparatet i bilen. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør om nødvendig ruten med en egnet klut. Trykk sugekoppen til holderen mot ruten. Bøy armen på holderen mot ruten. Sette på apparatfestet Sugekoppholderen består av apparatfestet og sugekoppholderen med arm. Monter apparatfestet på baksiden av apparatet (knappen viser undersiden). Trykk på knappen for å låse festet til apparatet. Plasser apparatet i holderhylsen Sett apparat med feste på svingarmen. Skyv apparat med feste nedover til det låses fast med et tydelig klikk. Løsne låseskruen på holderarmen, og still apparatet inn i ønsket retning. Stram låseskruen på nytt. Ta ut apparatet Trykk på knappen på festet for å løsne apparatet fra holderen. Apparatet løsner fra holderen. Ta apparatet ut. Ta av sugekoppholderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på holderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. 10

11 Slå på/av Bruke menyene Fjerne festet fra holderen Du kan la apparatfestet bli stående i sugekoppholderen. Hvis du ønsker å fjerne festet fra sugekoppholderen, gjør du slik: Trykk den lille armen på sugekoppholderen hardt sammen. Trekk festet oppover og ut av holderen. Slå på/av Med av/på-bryteren 1 kan du slå apparatet av og på. Slå på Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder. Trykk på av/på-bryteren 1 i ca. 2 sekunder, og slipp den for å slå på enheten fra pausemodus. Slå av Trykk på av/på-bryteren 1 i ca. 2 sekunder, og slipp den for å sette enheten i pausemodus. Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder for å slå apparatet helt av. Også når det er avslått, bruker apparatet noe strøm. Hvis apparatet ikke er i bruk over et lengre tidsrom, kan det være nødvendig å lade opp batteriet igjen når du slår på. Reset Det kan ofte hjelpe å nullstille apparatet hvis den ikke fungerer riktig. Trykk på Reset-knappen med en spiss gjenstand (f.eks. en kulepenn) 4. Apparatet slås av og starter automatisk på nytt. Bruke menyene Enkel modus/ekspertmodus Ved bruk av apparatet kan du velge mellom to moduser: Enkel modus for rask destinasjonsangivelse og ekspertmodus med mange ekstra innstillinger og funksjoner. Du kan når som helst skifte modus. Tilleggsinnstillingene og -funksjonene i ekspertmodus er merket med "*" i denne bruksanvisningen. Den vedlagte kortversjonen inneholder utførlig informasjon om enkel modus. Skifte modus Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) Trykk på knappen Advanced Mode (Ekspertmodus) for å velge ekspertmodus. Trykk på knappen Simple Mode (Enkel modus) for å velge enkel modus. Navigeringsmenyen Når du har valgt ekspertmodus, får du tilleggsfunksjoner gjennom ekspertmenyene Route (Rute) og Manage (Administrasjon). 11

12 Bruke menyene Informasjon via GPS Ekspertmenyen Rute* Du får først tilgang til menyen Route (Rute) når du har lagt inn en destinasjon eller planlagt en rute med flere etappemål. I menyen Route (Rute) får du et overblikk og dessuten tilleggsfunksjoner for de beregnede rutene. Du kan redigere rutene eller fly over dem. Dette står beskrevet i kapitlene "Ruteplanlegging" og "Overflyging/simulering". Ekspertmenyen administrasjon * I menyen Manage (Adminstrasjon) kan du endre lagrede ruter og administrere hele ruteopptaket. Dessuten kan du redigere favoritter og de siste destinasjonene, administrere POI og endre lagrede søkekriterier for POI. Dette står beskrevet i kapitlene "Administrasjon" og "POI-administrasjon". Knapper Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Done (OK): Trykk på denne knappen for å bekrefte en innlegging eller en innstilling. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst (f.eks. destinasjonsangivelse), kommer er virtuelt tastatur frem på displayet. Der kan du taste inn alt du trenger ved å trykke med fingrene. Tastaturet har disse tastene: Slette siste tegn Sette inn mellomrom Vise spesialtegn Stille inn tastaturet etter region Under inntastingen legger apparatet, om mulig, automatisk til tegn og foreslår bare de bokstavene på tastaturet som logisk kan følge etter. Lister Du kan ofte få frem lister som du kan velge fra (f.eks. en destinasjon). Hvis du ikke taster inn for eksempel et stedsnavn fullstendig, vises en liste med mulige resultater. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen Done (OK). Lengre lister trenger lengre ladetid. Trykk på en av knappene for å bla i listen. Trykk direkte på en oppføring for å bruke denne. Informasjon via GPS GPS (Global Positioning System) muliggjør verdensomspennende navigering og posisjonering via satellitter som gir posisjonsbestemmelser. Slik fungerer GPS Navigasjonsapparatet måler bilens aktuelle posisjon via GPS og sammenholder disse koordinatene med kartmaterialet sitt. Kartmaterialet inneholder koordinater for spesialdestinasjoner, gater og steder som kan vises på apparatets display. Ut fra dette beregner apparatet ruten til destinasjonen du har lagt inn. Vise GPS-informasjon Informasjon fra apparatets GPS-mottaker, din aktuelle posisjon og hastighet finner du i menyen GPS Info (GPS-info). Skifte mellom små og store bokstaver 12

13 Informasjon via GPS Navigering Gå til menyen Navigation Meny (Navigeringsmeny), og trykk på knappen Map (Kart). Kartet Trykk på symbolet. Menyen Quick Menu (Hurtigmeny) Trykk på knappen GPS. Menyen GPS-Data (GPS-data) Navigering Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. FARE! Manglende oppmerksomhet på trafikken kan føre til ulykker. Ikke betjen apparatet under kjøring. Se kun på displayet i sikre trafikksituasjoner. Det er best å planlegge en rute før du starter. Legg inn grunninnstillingene først. Denne informasjonen finner du i denne menyen: Accuracy (Nøyaktighet): GPS-satellittenes signalstyrke Ved siden av vises antall mottatte GPS-satellitter som streker (fargen viser signalstyrken). Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i lengde- og breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet Time (GPS-tid): Aktuell tid som sendes fra GPS-satellittene Bygninger, tunneler og ytre påvirkninger kan forstyrre sikten til himmelen og dermed navigasjonsapparatets GPS-mottak. Destinasjonsangivelse (søkemeny) I destinasjonsangivelsen kan du legge inn en adresse, velge en destinasjon fra minnet (favoritter), velge en av de siste destinasjonene, legge inn koordinater* eller velge ut en spesialdestinasjon (POI). Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Find Menu (Søkemeny) Du kan bare velge destinasjoner (land, byer, gater, husnumre, spesialdestinasjoner) som finnes i kartmaterialet. Legge inn adresse Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Find Address (Søk adresse) 13

14 Navigering Du trenger ikke skrive inn land, by og gate hver gang. Destinasjonsadressen må bare skrives inn på nytt hvis den nye destinasjonen ligger på et annet sted enn den forrige. Trykk på knappen <Country> (<Land>) for å velge et annet land. Trykk på knappen <City> (<By>) for å taste inn byen eller postnummeret. Trykk på symbolet for å åpne en liste over de sist innlagte byene. Velg byen fra listen. Trykk på knappen City Centre (Sentrum) for å velge byens sentrum. Trykk på knappen <Street Name> (<Gatenavn>), og legg inn gatenavnet. Trykk på knappen <House Number> (<Husnummer>), og legg inn husnummeret. Trykk på knappen Street Midpoint (Gatemidtpunkt) for å finne gatemidtpunktet for gaten du har valgt. Trykk på knappen Intersection (Gatekryss), og legg inn gaten som krysser den innlagte gaten. Kartet Trykk på knappen Set As Destination (Velge som destinasjon). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Etter destinasjonsangivelsen kan du starte veivisningen eller f.eks. lagre destinasjonen. Les kapitlet "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse". Veivisningen starter så snart et GPS-signal mottas. Overta en destinasjon fra favorittene Forutsetning: Du har lagret minst én destinasjon i favoritter (kap. "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse"). Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bruke en av de siste destinasjonene Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen History (Siste destinasjoner) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Legge inn koordinater * Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Coordinate Input (Legge inn koordinater) 14

15 Navigering Koordinater kan for eksempel vises i breddeog lengdegrader. Trykk på knappen Coordinate Display Format (Visningsformat for koordinater) for å veksle mellom desimal- og GMS-format (Grader, Minutter og Sekunder) for koordinatene. Trykk direkte på breddegraden for å endre denne. Med knappen N/S veksler du mellom nordlig og sydlig breddegrad. Trykk direkte på lengdegraden for å endre denne. Med knappen E/W (Ø/V) veksler du mellom østlig og vestlig lengdegrad. Trykk på knappen Done (Ok). Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bruke en destinasjon fra kartet* Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Plan on Map (Planlegg på kartet). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på et sted eller en gate du vil velge. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på en av knappene for å bruke stedet som start, destinasjon eller etappemål i en rute: Add Start (Ny start): Bruke stedet som destinasjon for veivisningen og starte veivisningen Insert Via (Sett inn nytt etappemål): Legge til stedet som etappe i en rute Continue (Neste): Legge til stedet som etappemål i den aktuelle ruten. Flere steder kan legges inn på kartet som etappemål eller destinasjon. Remove (Slett): Når du markerer en destinasjon, vises knappen. Destinasjonen fjernes. Trykk på knappen Start Navigating (Starte navigering) for å starte veivisningen. Spesialdestinasjoner (POI) Spesialdestinasjoner kalles forkortet POI (Points of interest) er konkrete steder, f.eks. parkeringsmuligheter og bensinstasjoner som er lagret i kartmaterialet. Trykk på symbolet i menyen Find Menu (Søkemeny). Menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke). Menyen Find POI By Address (Søk POI ut fra adresse) Legg inn en adresse (kap. "Legge inn adresse"). Velg en POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller langs ruten Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av din aktuelle posisjon. Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av destinasjonen. Med området til destinasjonen menes destinasjonen du sist startet en veivisning til. 15

16 Navigering Ruteplanlegging Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon langs den aktuelle valgte ruten. Velg POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velge en spesialdestinasjon på kartet Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen øverst på displayet. Trykk på knappen OK. Velg POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier Med søkekriteriene kan du foreta et raskt søk etter spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene deles da inn i bestemte kategorier, f.eks. parkering, shopping og spisesteder. Gå til menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?), og trykk på knappen Saved Search Criteria (Lagrede søk). Velg et av de lagrede kriteriene. Det vises en liste over tilhørende spesialdestinasjoner. Velg ønsket spesialdestinasjon. Kartet Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Ruteplanlegging * Forutsetning: Du har lagt inn en destinasjon og startet en veivisning. Legge inn rute manuelt Når du ønsker en rute med en annen posisjon enn din aktuelle GPS-posisjonen, gjør du følgende: Legg inn ruten i destinasjonsangivelsen som vanlig. Tast inn en adresse (kap. "Destinasjonsangivelse"). Du kan legge inn favoritter som en adresse og redigere ruteplanleggingen. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) på kartet. Trykk på knappen Set As Start (Velge som start). Den valgte adressen blir lagt inn som startpunkt for ruten. Søk en ny adresse for å velge et etappemål eller en destinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å legge inn den valgte adressen som destinasjon. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) på kartet. Trykk på knappen Insert as Via (Legge til etappemål) for å legge inn den valgte adressen som etappemål. Starte ruteplanlegging Trykk på symbolet i navigeringsmenyen. Menyen Route (Rute) 16

17 Ruteplanlegging Ruteinfo Menyen Route Information (Ruteinformasjon) inneholder informasjon om ruten, f.eks. kjøretid og avstand, med de aktuelle ruteinnstillingene (Metode). Trykk på symbolet. Menyen Route information (Ruteinformasjon) Trykk på knappen Plan on Map (Planlegge på kart) for å vise ruten på kartet. Trykk på knappen Start Navigating (Starte navigering) for å starte veivisningen. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Trykk på knappen Delete Route (Slett rute) for å slette den aktuelle ruten. Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å endre ruteinnstillinger. Menyen Route Settings (Ruteinstillinger) Trykk på knappen Vehicle (Kjøretøy) for å velge hastighetsprofil. Profilen "Nødsfall" er bare beregnet på utrykningsbiler og fører deg også gjennom enveiskjørte gater og spesielle veier. Trykk på knappen Road Types Used for Route Planning (Velge gatetype) for å tillate (hake) eller unngå (ikke hake) bestemte gatetyper). Trykk på knappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for å velge ruteberegningsmåte: Fast (Hurtig): Ruten med den korteste kjøretiden blir beregnet. Short (Kort): Den korteste ruten blir beregnet. Easy (Lett): Ruten med det enkleste veivalget og spesielt få veikryss blir beregnet. Ecological (Miljøvennlig): Ruten med de laveste kjørekostnadene (drivstoffbesparende) blir beregnet. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Reiseplan I menyen Itinerary (Reiseplan) kan du vise en oversikt over ruten. Trykk på symbolet. Menyen Itinerary (Reiseplan) Trykk på knappen Modus for å skifte mellom visningene "Reiseplan", "Detaljert veiledning" og "Gateliste". Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Endre rute Trykk på symbolet. Rutepunktene Trykk på rutepunktet som du vil forskyve eller slette. Trykk på knappene for å flytte destinasjonene på turlisten oppover eller nedover. Trykk på knappen Remove (Slett) for å slette rutepunktet. Trykk på knappen Optimise (Optimere) for å optimere ruten. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. 17

18 Ruteplanlegging Overflyging/simulering Lagre en rute Trykk på symbolet for å lagre ruten. Tastaturet Tast inn navnet på ruten. Trykk på knappen Done (OK). Ruten lagres under inntastet navn. Laste inn en rute Forutsetning: Du har lagret minst en rute (kap. "Lagre en rute"). Når du laster inn en lagret rute, blir den aktuelle ruten overskrevet. Trykk på symbolet. De lagrede rutene vises i en liste. Trykk på en rute i listen for å laste den inn. Slette rute Trykk på symbolet. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på knappen Yes (Ja) for å slette ruten. Overflyging/simulering * Du kan planlegge feriereisen din fra sofakroken og skaffe deg oversikt over veistrekninger og kjøretider også uten GPS-mottak. Velg "Overflyging" eller "Simulering": Overflygingen består av en rask visning av ruten uten talemeldinger. Ved simulering blir ruten simulert med talemeldinger og realistisk hastighet. Starte overflyging/simulering Forutsetning: Du har planlagt en rute (kap. "Ruteplanlegging"). Når ingen GPS-signaler er tilgjengelige, må du velge et startpunkt (kap. "Ruteplanlegging"). Gå til menyen Route Menu (Rutemeny), og trykk på knappen Fly Over (Overflyging) for å fly over ruten. Gå til menyen Route Menu (Rutemeny), og trykk på knappen Simulate (Simulering) for å simulere ruten med alle talemeldingene. Under simulering/overflyging har du de samme mulighetene som ved veivisning (kap. "Kartvisning under veivisning"). Etter simulering/overflyging vises menyen Route Menu (Rutemeny). Avslutte overflyging/simulering Trykk på knappen Stop (Stopp) i kartvisningen. 18

19 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Forutsetninger: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du har tastet inn en spesialdestinasjon som beskrevet i kapitlet "Spesialdestinasjoner". Du har valgt en posisjon på kartet, som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet", "Trykke i kartet". Kartet Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Insert Via (Legge til etappemål)* for å legge til stedet som etappemål. Et etappemål kan bare legges til når du først har valgt en destinasjon. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Place Pin (Ny nål)* for å starte veivisningen. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) for å vise tilleggsknapper. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Routing Methods (Rutevarianter)* for å vise beregnede ruter ut fra tilgjengelige rutevarianter. Velg den ruten som passer dine behov best. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Set as Start (Velge som start)* for å sette den valgte adressen som utgangspunkt for ruten. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Continue (Neste)* for å sette den valgte adressen som siste destinasjon på ruten. Den gamle destinasjonen beholdes som etappemål. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Save as POI (Ny POI)* for å lagre den valgte adressen som POI. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Save as Camera (Ny Radar)* for å lagre den valgte adressen som posisjon for trafikkovervåkningskamera. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Add to Favourites (Lagre som favoritt)* for å lagre den valgte adressen som favoritt. Mulighetene funksjonene gir, avhenger av om du allerede har lagt inn en destinasjon eller legger inn en ny destinasjon. Knapper som bare er tilgjengelige i ekspertmodus, er merket med"*". Lagre mål Enkeltdestinasjonene er lagret i to forskjellige lister: I Favoritter I listen Siste destinasjoner Alle destinasjoner du har brukt under veivisning, lagres automatisk i Siste destinasjoner. De siste 100 destinasjonene lagres. Alle destinasjonene som legges inn, og alle destinasjonene i listen Siste destinasjoner kan lagres permanent i Favoritter. Det er praktisk hvis du skal kjøre mot en destinasjon flere ganger. Du kan gi destinasjonene i Favoritter nytt navn (kap. "Administrasjon"). Du kan på nytt slette enkelte destinasjoner fra begge listene (kap. "Administrasjon"). 19

20 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Lagre en innlagt destinasjon/en av de sist brukte destinasjonene som favoritt Forutsetning: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du har valgt en destinasjon fra listen History (Siste destinasjoner) som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Kartet Trykk på knappen Add to Favourites (Lagre i favoritter) for å åpne tilleggsmenyen. En liste vises på skjermen. Velg et punkt på listen der du vil lagre den valgte adressen. Du kan velge et tomt listepunkt eller skrive over et eksisterende. Tastaturet Legg inn navnet på destinasjonen, og trykk på knappen Done (OK). Destinasjonen lagres med det oppgitte navnet i Favoritter. Velge ruteinnstillinger Menyen Route Information (Ruteinformasjon) inneholder informasjon om rute, f.eks. kjøretid og avstand, med de aktuelle ruteinnstillingene (Metode). Du kan når som helst endre ruteinnstillingene. Når du endrer innstillinger, kan kjøretid og avstand endres. Trykk på symbolet for neste retningsanvisning i kartvisningen under veivisningen. Menyen Route information (Ruteinformasjon) Trykk på knappen Settings (Innstillinger). Menyen Route Settings (Ruteinstillinger) Trykk på knappen Vehicle (Kjøretøy) for å velge hastighetsprofil. Profilen "Nødsfall" er bare beregnet på utrykningsbiler og fører deg også gjennom enveiskjørte gater og spesielle veier. Trykk på knappen Road Types Used for Route Planning (Velg gatetype) for å tillate (hake) eller unngå (ikke hake) bestemte gatetyper. Trykk på knappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for å velge ruteberegningsmåte: Fast (Hurtig): Ruten med den korteste kjøretiden blir beregnet. Short (Kort): Den korteste ruten blir beregnet. Easy (Lett): Ruten med det enkleste veivalget og spesielt få veikryss blir beregnet. Ecological (Miljøvennlig): Ruten med de laveste kjørekostnadene (drivstoffbesparende) blir beregnet. 20

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 1310

Din bruksanvisning NAVIGON 1310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 1310. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 1310 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PDA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PDA Sist oppdatert mars 2007 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Din bruksanvisning CLARION MAP360

Din bruksanvisning CLARION MAP360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

FEILSØKINGSRUTINE FOR SD-NAVI MED ANC (versjon 1.00)

FEILSØKINGSRUTINE FOR SD-NAVI MED ANC (versjon 1.00) 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnostikk Oversikt og koplingsskjema Kap. 2 VIRKER IKKE I DET HELE TATT PÅ/AV (ingen lyd og ikke Kap. 3-1 noe bilde) INGEN LYD (bilde OK) Kap. 3-2 IKKE BILDE (lyd OK) Kap. 3-3

Detaljer