EASY. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)"

Transkript

1 EASY Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre enn 3 sekunder): Setter apparatet i hvilemodus. Langt trykk (lengre enn 5 sekunder): Slår apparatet på/av. 2 Display (berøringsskjerm): Enkel og intuitiv betjening ved berøring av knappene på displayet. 3 Minnekortspor 4 Reset-knapp 5 USB-kontakt for batterilading/dataoverføring 3

4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...7 Varselsymboler som benyttes...7 Hensiktsmessig bruk...7 Trafikksikkerhet...7 Generelle sikkerhetsanvisninger...7 Rengjøringsanvisninger...8 Kassering...8 Første gangs bruk...8 Medfølgende tilbehør...8 Beskyttelsesfolie på skjermen...8 Beskyttelsesfolie på sugekopp...8 Lade batteriet...8 Slå på apparatet...9 Velge språk...9 Velge enkel modus/ekspertmodus...9 Montering i bilen...10 Sette på sugekoppholderen...10 Sette på apparatfestet...10 Plasser apparatet i holderhylsen...10 Ta ut apparatet...10 Ta av sugekoppholderen...10 Fjerne festet fra holderen...11 Slå på/av...11 Slå på...11 Slå av...11 Reset...11 Bruke menyene...11 Enkel modus/ekspertmodus...11 Skifte modus...11 Navigeringsmenyen...11 Ekspertmenyen Rute*...12 Ekspertmenyen administrasjon *...12 Knapper...12 Tastatur...12 Lister...12 Informasjon via GPS...12 Slik fungerer GPS...12 Vise GPS-informasjon...12 Navigering...13 Destinasjonsangivelse (søkemeny)...13 Legge inn adresse...13 Overta en destinasjon fra favorittene...14 Bruke en av de siste destinasjonene...14 Legge inn koordinater *...14 Bruke en destinasjon fra kartet*...15 Spesialdestinasjoner (POI)...15 Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted...15 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller langs ruten...15 Velge en spesialdestinasjon på kartet..16 Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier...16 Ruteplanlegging *...16 Legge inn rute manuelt...16 Starte ruteplanlegging...16 Ruteinfo...17 Reiseplan...17 Endre rute...17 Lagre en rute...18 Laste inn en rute...18 Slette rute...18 Overflyging/simulering *...18 Starte overflyging/simulering...18 Avslutte overflyging/simulering...18 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse...19 Lagre mål...19 Lagre en innlagt destinasjon/en av de sist brukte destinasjonene som favoritt.. 20 Velge ruteinnstillinger

5 Innholdsfortegnelse Veivisning...21 Starte veivisning...21 Når du kommer frem til destinasjonen...21 Avslutte veivisningen...21 Forstyrret GPS-mottak...22 Talemeldinger under veivisning...22 Kartvisning under veivisning...22 Hjelp til navigering...22 Kjøreinformasjonsvisning...23 Fartsgrense...23 Flere funksjoner under veivisning...23 Avbryte veivisning...23 Hoppe over neste destinasjon...23 Arbeide med kartet...24 Vise kartet...24 Forskyve og forstørre/forminske kartet...24 Trykke i kartet...24 Knapper...24 Quick Menu (Hurtigmeny)...25 Administrasjon...25 Endre lagrede ruter*...25 Administrere siste destinasjoner...26 Administrere favoritter...26 Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier...26 Administrere brukerdata...26 POI-administrasjon*...27 Opprette ny gruppe...27 Endre gruppedetaljer...27 Stille inn avstand for POI-symbol...27 Gi gruppe nytt navn...27 Endre gruppesymbol...27 Slette gruppe...27 Endre POI-detaljer...27 Gi POI nytt navn...28 Endre POI-symbol...28 Endre POI-posisjon...28 Legge inn nytt telefonnummer...28 Legge inn tilleggsinformasjon...28 Slette POI...28 Legge inn POI under en ny gruppe...28 Overføre POI-data fra datamaskin...28 Overføre ruter fra datamaskinen...29 Ruteopptak*...29 Spille inn ruter...29 Spille av ruteopptak...29 Redigere ruteopptak (Ruteinformasjon)..29 Gi ruteopptak nytt navn...29 Legge farge på en rute...30 Vise ruten på kartet...30 Slette ruteopptak...30 Eksportere ruteopptak...30 Innstillinger...30 Innstillinger for enkel modus...30 Kartvisning* D-innstillinger...31 Fargeprofiler D-landskap...31 Gatenavn...31 Spordata...32 Innstillinger for ruteplanlegging*...32 Navigeringsinnstillinger *...32 Gateposisjonering...32 Ny planlegging etter ruteavvik...32 Reaktivere posisjonsblokkering...33 Automatisk oversiktsmodus...33 Lydinnstillinger*...33 Stille inn generelt volum...33 Stille inn volum for talemeldinger...33 Stille inn tastelyder...33 Stille inn dynamisk volum

6 Innholdsfortegnelse Regionale innstillinger*...34 Stille inn programspråk...34 Stille inn meldingsspråk...34 Stille inn enheter...34 Stille inn dato- og tidsformat...34 Stille inn klokkeslett og tidssoner...34 Innstillinger for advarsler*...34 Advarsel ved fartsoverskridelse...35 Utføre innstillinger for radarvarsel...35 Aktivere advarsler i fotgjengermodus..35 Aktivere sikkerhetsmodus...35 Menyinnstillinger*...35 Velge bakgrunn...36 Innstillinger for ruteopptak*...36 Stille inn oppdateringsintervall...36 Aktivere autolagring...36 Velge maksimalt ruteminne...36 Opprette NMEA/SIRF-logg...36 Produktinformasjon*...36 Programvare...37 Oppdatere navigasjonsprogramvaren...37 Service...37 Garanti...37 Tekniske data...37 Problemløsningstabell

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene før du begynner å bruke apparatet. Varselsymboler som benyttes Varselsymbolene i kapitlene henviser til viktige merknader om apparatet og bruk av dette. FARE! Advarer mot personskader eller mulig livsfare FARE! Advarer mot ulykker Hensiktsmessig bruk Apparatet er produsert for mobil bruk i bil. Spesiell informasjon angående navigering av lastebiler, busser og bobiler, for eksempel høyde- og breddebegrensninger eller maksimal tillatt veibelastning, er ikke inkludert i navigeringsdataene! Navigasjon utenfor veier (offroad-veivisning) er ikke mulig med dette navigasjonsapparatet. Trafikksikkerhet Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. Overhold alltid gjeldende trafikkregler. Bruk apparatet slik at du alltid kan kjøre bilen på en sikker måte. I tvilstilfeller må du stoppe bilen og betjene apparatet mens bilen står stille. Generelle sikkerhetsanvisninger Overhold følgende anvisninger, for å beskytte apparatet mot feil og deg selv mot personskader eller mulig livsfare på grunn av antennelse eller eksplosjon: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Apparatet må ikke endres eller åpnes. Da kan det bli skadd og dermed antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Ikke utsett apparatet for meget lave (under -20 C) eller meget høye temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheten av åpen flamme, ovner eller i en bil som er parkert i solen. Ellers kan det danne seg fuktighet i apparatet eller det kan bli overopphetet. Apparatet eller batteriet kan bli deformert eller til og med antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øyne eller hud må du straks skylle med vann og oppsøke lege. Ta ut kontakten til apparatet når du parkerer bilen, ellers fortsetter det å bruke strøm, og bilbatteriet da kan utlades. Ikke dra strømforsyningens kontakt ut etter ledningen. Da kan kabelen bli skadd og forårsake kortslutning. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk Rengjøringsanvisninger Rengjør displayet med en tørr, myk klut. Vann og andre væsker kan ødelegge displayet. Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre kabinettet. Bruk en fuktig klut som ikke loer. Kassering Brukte apparater er spesialavfall og må leveres inn på egne oppsamlingssteder eller returstasjoner. Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Første gangs bruk Medfølgende tilbehør Pakken inneholder følgende deler: Navigasjonsapparat Sugekoppholder Ladekabel til sigarettenner Bruksanvisning Vi anbefaler bruk av originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie på skjermen Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på displayet før du bruker apparatet for første gang. Beskyttelsesfolie på sugekopp Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på sugekoppen før du bruker apparatet for første gang. Lade batteriet Ved kjøp av navigasjonsapparatet kan batteriet være utladet. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. FORSIKTIG! Ikke godkjente ladeapparater kan ødelegge batterier. Bruk kun det vedlagte originale ladeapparatet fra Blaupunkt til drift og opplading for å sikre korrekt opplading av batteriet og for å beskytte mot overspenning. Avhengig av type bruk kan apparatet brukes i inntil 3 timer på det innebygde batteriet. Ladetiden er 2 til 3 timer. Ladetilstandsindikatoren finnes i den øverste displaylinjen. I kartvisningen: Symbolet øverst på denne knappen viser batteriets ladetilstand. Når batteriets ladetilstand blir meget lav, indikeres dette på navigasjonsapparatet. 8

9 Første gangs bruk Koble til nettladeren eller ladekabelen fra sigarettenneren til ladekontakten. Batteriet er utstyrt med en beskyttelse mot overoppheting på grunn av for høy strøm. Beskyttelsen hindrer lading av batteriet ved omgivelsestemperaturer på 45 C og mer. Slå på apparatet A Velge enkel modus/ekspertmodus Når du har stilt inn språket og bekreftet lisensavtalen, får du valget mellom to 2 bruksmoduser. Du kan når som helst skifte modus (kap. "Bruke menyene", "Enkel modus/ekspertmodus"). Trykk på en av knappene for å velge modus: Simple Mode (Enkel modus): Oversiktlig betjening for rask destinasjonsangivelse. Tilgang til de viktigste funksjonene og innstillingene. For de andre innstillingene er det valgt verdier som er optimale ved bruk av apparatet. Advanced Mode (Ekspertmodus): Tilgang til tilleggsfunksjoner og -innstillinger på apparatet (merket med "*" i denne bruksanvisningen). Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder. Velge språk Første gang du slår på apparatet, vises en dialogmeny der du kan velge språk og stemme for navigeringen. Velg ønsket språk og stemme i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes inn. Lisensavtalen (EULA) Trykk på knappen Accept (Akseptere) for å bekrefte avtalen. 9

10 Montering i bilen Montering i bilen Hvis du ikke vil montere navigasjonsapparatet midlertidig i bilen, kan du bruke den medfølgende holderen og feste apparatet til frontruten. FARE! Montering på et uegnet sted kan forårsake skader. Monter navigasjonsapparatet slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter apparatet i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at apparatet ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. Kontroller med jevne mellomrom at holderen sitter ordentlig fast. Endringer i omgivelsestemperaturen kan føre til at festet blir dårligere. Sette på sugekoppholderen Velg et egnet sted for å montere apparatet i bilen. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør om nødvendig ruten med en egnet klut. Trykk sugekoppen til holderen mot ruten. Bøy armen på holderen mot ruten. Sette på apparatfestet Sugekoppholderen består av apparatfestet og sugekoppholderen med arm. Monter apparatfestet på baksiden av apparatet (knappen viser undersiden). Trykk på knappen for å låse festet til apparatet. Plasser apparatet i holderhylsen Sett apparat med feste på svingarmen. Skyv apparat med feste nedover til det låses fast med et tydelig klikk. Løsne låseskruen på holderarmen, og still apparatet inn i ønsket retning. Stram låseskruen på nytt. Ta ut apparatet Trykk på knappen på festet for å løsne apparatet fra holderen. Apparatet løsner fra holderen. Ta apparatet ut. Ta av sugekoppholderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på holderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. 10

11 Slå på/av Bruke menyene Fjerne festet fra holderen Du kan la apparatfestet bli stående i sugekoppholderen. Hvis du ønsker å fjerne festet fra sugekoppholderen, gjør du slik: Trykk den lille armen på sugekoppholderen hardt sammen. Trekk festet oppover og ut av holderen. Slå på/av Med av/på-bryteren 1 kan du slå apparatet av og på. Slå på Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder. Trykk på av/på-bryteren 1 i ca. 2 sekunder, og slipp den for å slå på enheten fra pausemodus. Slå av Trykk på av/på-bryteren 1 i ca. 2 sekunder, og slipp den for å sette enheten i pausemodus. Hold av/på-bryteren 1 inne i mer enn 5 sekunder for å slå apparatet helt av. Også når det er avslått, bruker apparatet noe strøm. Hvis apparatet ikke er i bruk over et lengre tidsrom, kan det være nødvendig å lade opp batteriet igjen når du slår på. Reset Det kan ofte hjelpe å nullstille apparatet hvis den ikke fungerer riktig. Trykk på Reset-knappen med en spiss gjenstand (f.eks. en kulepenn) 4. Apparatet slås av og starter automatisk på nytt. Bruke menyene Enkel modus/ekspertmodus Ved bruk av apparatet kan du velge mellom to moduser: Enkel modus for rask destinasjonsangivelse og ekspertmodus med mange ekstra innstillinger og funksjoner. Du kan når som helst skifte modus. Tilleggsinnstillingene og -funksjonene i ekspertmodus er merket med "*" i denne bruksanvisningen. Den vedlagte kortversjonen inneholder utførlig informasjon om enkel modus. Skifte modus Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Settings (Innstillinger) Trykk på knappen Advanced Mode (Ekspertmodus) for å velge ekspertmodus. Trykk på knappen Simple Mode (Enkel modus) for å velge enkel modus. Navigeringsmenyen Når du har valgt ekspertmodus, får du tilleggsfunksjoner gjennom ekspertmenyene Route (Rute) og Manage (Administrasjon). 11

12 Bruke menyene Informasjon via GPS Ekspertmenyen Rute* Du får først tilgang til menyen Route (Rute) når du har lagt inn en destinasjon eller planlagt en rute med flere etappemål. I menyen Route (Rute) får du et overblikk og dessuten tilleggsfunksjoner for de beregnede rutene. Du kan redigere rutene eller fly over dem. Dette står beskrevet i kapitlene "Ruteplanlegging" og "Overflyging/simulering". Ekspertmenyen administrasjon * I menyen Manage (Adminstrasjon) kan du endre lagrede ruter og administrere hele ruteopptaket. Dessuten kan du redigere favoritter og de siste destinasjonene, administrere POI og endre lagrede søkekriterier for POI. Dette står beskrevet i kapitlene "Administrasjon" og "POI-administrasjon". Knapper Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Done (OK): Trykk på denne knappen for å bekrefte en innlegging eller en innstilling. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst (f.eks. destinasjonsangivelse), kommer er virtuelt tastatur frem på displayet. Der kan du taste inn alt du trenger ved å trykke med fingrene. Tastaturet har disse tastene: Slette siste tegn Sette inn mellomrom Vise spesialtegn Stille inn tastaturet etter region Under inntastingen legger apparatet, om mulig, automatisk til tegn og foreslår bare de bokstavene på tastaturet som logisk kan følge etter. Lister Du kan ofte få frem lister som du kan velge fra (f.eks. en destinasjon). Hvis du ikke taster inn for eksempel et stedsnavn fullstendig, vises en liste med mulige resultater. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen Done (OK). Lengre lister trenger lengre ladetid. Trykk på en av knappene for å bla i listen. Trykk direkte på en oppføring for å bruke denne. Informasjon via GPS GPS (Global Positioning System) muliggjør verdensomspennende navigering og posisjonering via satellitter som gir posisjonsbestemmelser. Slik fungerer GPS Navigasjonsapparatet måler bilens aktuelle posisjon via GPS og sammenholder disse koordinatene med kartmaterialet sitt. Kartmaterialet inneholder koordinater for spesialdestinasjoner, gater og steder som kan vises på apparatets display. Ut fra dette beregner apparatet ruten til destinasjonen du har lagt inn. Vise GPS-informasjon Informasjon fra apparatets GPS-mottaker, din aktuelle posisjon og hastighet finner du i menyen GPS Info (GPS-info). Skifte mellom små og store bokstaver 12

13 Informasjon via GPS Navigering Gå til menyen Navigation Meny (Navigeringsmeny), og trykk på knappen Map (Kart). Kartet Trykk på symbolet. Menyen Quick Menu (Hurtigmeny) Trykk på knappen GPS. Menyen GPS-Data (GPS-data) Navigering Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. FARE! Manglende oppmerksomhet på trafikken kan føre til ulykker. Ikke betjen apparatet under kjøring. Se kun på displayet i sikre trafikksituasjoner. Det er best å planlegge en rute før du starter. Legg inn grunninnstillingene først. Denne informasjonen finner du i denne menyen: Accuracy (Nøyaktighet): GPS-satellittenes signalstyrke Ved siden av vises antall mottatte GPS-satellitter som streker (fargen viser signalstyrken). Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i lengde- og breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet Time (GPS-tid): Aktuell tid som sendes fra GPS-satellittene Bygninger, tunneler og ytre påvirkninger kan forstyrre sikten til himmelen og dermed navigasjonsapparatets GPS-mottak. Destinasjonsangivelse (søkemeny) I destinasjonsangivelsen kan du legge inn en adresse, velge en destinasjon fra minnet (favoritter), velge en av de siste destinasjonene, legge inn koordinater* eller velge ut en spesialdestinasjon (POI). Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Find Menu (Søkemeny) Du kan bare velge destinasjoner (land, byer, gater, husnumre, spesialdestinasjoner) som finnes i kartmaterialet. Legge inn adresse Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Find Address (Søk adresse) 13

14 Navigering Du trenger ikke skrive inn land, by og gate hver gang. Destinasjonsadressen må bare skrives inn på nytt hvis den nye destinasjonen ligger på et annet sted enn den forrige. Trykk på knappen <Country> (<Land>) for å velge et annet land. Trykk på knappen <City> (<By>) for å taste inn byen eller postnummeret. Trykk på symbolet for å åpne en liste over de sist innlagte byene. Velg byen fra listen. Trykk på knappen City Centre (Sentrum) for å velge byens sentrum. Trykk på knappen <Street Name> (<Gatenavn>), og legg inn gatenavnet. Trykk på knappen <House Number> (<Husnummer>), og legg inn husnummeret. Trykk på knappen Street Midpoint (Gatemidtpunkt) for å finne gatemidtpunktet for gaten du har valgt. Trykk på knappen Intersection (Gatekryss), og legg inn gaten som krysser den innlagte gaten. Kartet Trykk på knappen Set As Destination (Velge som destinasjon). Ruten beregnes, og veivisningen starter. Etter destinasjonsangivelsen kan du starte veivisningen eller f.eks. lagre destinasjonen. Les kapitlet "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse". Veivisningen starter så snart et GPS-signal mottas. Overta en destinasjon fra favorittene Forutsetning: Du har lagret minst én destinasjon i favoritter (kap. "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse"). Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bruke en av de siste destinasjonene Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen History (Siste destinasjoner) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Legge inn koordinater * Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på symbolet i menyen Navigation Menu (Navigeringsmeny). Menyen Coordinate Input (Legge inn koordinater) 14

15 Navigering Koordinater kan for eksempel vises i breddeog lengdegrader. Trykk på knappen Coordinate Display Format (Visningsformat for koordinater) for å veksle mellom desimal- og GMS-format (Grader, Minutter og Sekunder) for koordinatene. Trykk direkte på breddegraden for å endre denne. Med knappen N/S veksler du mellom nordlig og sydlig breddegrad. Trykk direkte på lengdegraden for å endre denne. Med knappen E/W (Ø/V) veksler du mellom østlig og vestlig lengdegrad. Trykk på knappen Done (Ok). Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bruke en destinasjon fra kartet* Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Plan on Map (Planlegg på kartet). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på et sted eller en gate du vil velge. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på en av knappene for å bruke stedet som start, destinasjon eller etappemål i en rute: Add Start (Ny start): Bruke stedet som destinasjon for veivisningen og starte veivisningen Insert Via (Sett inn nytt etappemål): Legge til stedet som etappe i en rute Continue (Neste): Legge til stedet som etappemål i den aktuelle ruten. Flere steder kan legges inn på kartet som etappemål eller destinasjon. Remove (Slett): Når du markerer en destinasjon, vises knappen. Destinasjonen fjernes. Trykk på knappen Start Navigating (Starte navigering) for å starte veivisningen. Spesialdestinasjoner (POI) Spesialdestinasjoner kalles forkortet POI (Points of interest) er konkrete steder, f.eks. parkeringsmuligheter og bensinstasjoner som er lagret i kartmaterialet. Trykk på symbolet i menyen Find Menu (Søkemeny). Menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke). Menyen Find POI By Address (Søk POI ut fra adresse) Legg inn en adresse (kap. "Legge inn adresse"). Velg en POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller langs ruten Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av din aktuelle posisjon. Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon i nærheten av destinasjonen. Med området til destinasjonen menes destinasjonen du sist startet en veivisning til. 15

16 Navigering Ruteplanlegging Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?) for å søke etter en spesialdestinasjon langs den aktuelle valgte ruten. Velg POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velge en spesialdestinasjon på kartet Trykk på symbolet i menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen øverst på displayet. Trykk på knappen OK. Velg POI-gruppe. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Velge spesialdestinasjon ut fra lagrede kriterier Med søkekriteriene kan du foreta et raskt søk etter spesialdestinasjoner. Spesialdestinasjonene deles da inn i bestemte kategorier, f.eks. parkering, shopping og spisesteder. Gå til menyen Where to search? (Hvor kan jeg søke?), og trykk på knappen Saved Search Criteria (Lagrede søk). Velg et av de lagrede kriteriene. Det vises en liste over tilhørende spesialdestinasjoner. Velg ønsket spesialdestinasjon. Kartet Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Ruteplanlegging * Forutsetning: Du har lagt inn en destinasjon og startet en veivisning. Legge inn rute manuelt Når du ønsker en rute med en annen posisjon enn din aktuelle GPS-posisjonen, gjør du følgende: Legg inn ruten i destinasjonsangivelsen som vanlig. Tast inn en adresse (kap. "Destinasjonsangivelse"). Du kan legge inn favoritter som en adresse og redigere ruteplanleggingen. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) på kartet. Trykk på knappen Set As Start (Velge som start). Den valgte adressen blir lagt inn som startpunkt for ruten. Søk en ny adresse for å velge et etappemål eller en destinasjon. Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å legge inn den valgte adressen som destinasjon. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) på kartet. Trykk på knappen Insert as Via (Legge til etappemål) for å legge inn den valgte adressen som etappemål. Starte ruteplanlegging Trykk på symbolet i navigeringsmenyen. Menyen Route (Rute) 16

17 Ruteplanlegging Ruteinfo Menyen Route Information (Ruteinformasjon) inneholder informasjon om ruten, f.eks. kjøretid og avstand, med de aktuelle ruteinnstillingene (Metode). Trykk på symbolet. Menyen Route information (Ruteinformasjon) Trykk på knappen Plan on Map (Planlegge på kart) for å vise ruten på kartet. Trykk på knappen Start Navigating (Starte navigering) for å starte veivisningen. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Trykk på knappen Delete Route (Slett rute) for å slette den aktuelle ruten. Trykk på knappen Settings (Innstillinger) for å endre ruteinnstillinger. Menyen Route Settings (Ruteinstillinger) Trykk på knappen Vehicle (Kjøretøy) for å velge hastighetsprofil. Profilen "Nødsfall" er bare beregnet på utrykningsbiler og fører deg også gjennom enveiskjørte gater og spesielle veier. Trykk på knappen Road Types Used for Route Planning (Velge gatetype) for å tillate (hake) eller unngå (ikke hake) bestemte gatetyper). Trykk på knappen Route Calculation Method (Ruteberegningsmetode) for å velge ruteberegningsmåte: Fast (Hurtig): Ruten med den korteste kjøretiden blir beregnet. Short (Kort): Den korteste ruten blir beregnet. Easy (Lett): Ruten med det enkleste veivalget og spesielt få veikryss blir beregnet. Ecological (Miljøvennlig): Ruten med de laveste kjørekostnadene (drivstoffbesparende) blir beregnet. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Reiseplan I menyen Itinerary (Reiseplan) kan du vise en oversikt over ruten. Trykk på symbolet. Menyen Itinerary (Reiseplan) Trykk på knappen Modus for å skifte mellom visningene "Reiseplan", "Detaljert veiledning" og "Gateliste". Trykk på knappen for å gå ut av menyen. Endre rute Trykk på symbolet. Rutepunktene Trykk på rutepunktet som du vil forskyve eller slette. Trykk på knappene for å flytte destinasjonene på turlisten oppover eller nedover. Trykk på knappen Remove (Slett) for å slette rutepunktet. Trykk på knappen Optimise (Optimere) for å optimere ruten. Trykk på knappen for å gå ut av menyen. 17

18 Ruteplanlegging Overflyging/simulering Lagre en rute Trykk på symbolet for å lagre ruten. Tastaturet Tast inn navnet på ruten. Trykk på knappen Done (OK). Ruten lagres under inntastet navn. Laste inn en rute Forutsetning: Du har lagret minst en rute (kap. "Lagre en rute"). Når du laster inn en lagret rute, blir den aktuelle ruten overskrevet. Trykk på symbolet. De lagrede rutene vises i en liste. Trykk på en rute i listen for å laste den inn. Slette rute Trykk på symbolet. En forespørsel vises på skjermen. Trykk på knappen Yes (Ja) for å slette ruten. Overflyging/simulering * Du kan planlegge feriereisen din fra sofakroken og skaffe deg oversikt over veistrekninger og kjøretider også uten GPS-mottak. Velg "Overflyging" eller "Simulering": Overflygingen består av en rask visning av ruten uten talemeldinger. Ved simulering blir ruten simulert med talemeldinger og realistisk hastighet. Starte overflyging/simulering Forutsetning: Du har planlagt en rute (kap. "Ruteplanlegging"). Når ingen GPS-signaler er tilgjengelige, må du velge et startpunkt (kap. "Ruteplanlegging"). Gå til menyen Route Menu (Rutemeny), og trykk på knappen Fly Over (Overflyging) for å fly over ruten. Gå til menyen Route Menu (Rutemeny), og trykk på knappen Simulate (Simulering) for å simulere ruten med alle talemeldingene. Under simulering/overflyging har du de samme mulighetene som ved veivisning (kap. "Kartvisning under veivisning"). Etter simulering/overflyging vises menyen Route Menu (Rutemeny). Avslutte overflyging/simulering Trykk på knappen Stop (Stopp) i kartvisningen. 18

19 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Forutsetninger: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du har tastet inn en spesialdestinasjon som beskrevet i kapitlet "Spesialdestinasjoner". Du har valgt en posisjon på kartet, som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet", "Trykke i kartet". Kartet Trykk på knappen Set as Destination (Velge som destinasjon) for å starte veivisningen. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Insert Via (Legge til etappemål)* for å legge til stedet som etappemål. Et etappemål kan bare legges til når du først har valgt en destinasjon. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Place Pin (Ny nål)* for å starte veivisningen. Trykk på knappen More Options (Flere alternativer) for å vise tilleggsknapper. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Routing Methods (Rutevarianter)* for å vise beregnede ruter ut fra tilgjengelige rutevarianter. Velg den ruten som passer dine behov best. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Set as Start (Velge som start)* for å sette den valgte adressen som utgangspunkt for ruten. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Continue (Neste)* for å sette den valgte adressen som siste destinasjon på ruten. Den gamle destinasjonen beholdes som etappemål. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Save as POI (Ny POI)* for å lagre den valgte adressen som POI. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Save as Camera (Ny Radar)* for å lagre den valgte adressen som posisjon for trafikkovervåkningskamera. Bare tilgjengelig i ekspertmodus: Trykk på knappen Add to Favourites (Lagre som favoritt)* for å lagre den valgte adressen som favoritt. Mulighetene funksjonene gir, avhenger av om du allerede har lagt inn en destinasjon eller legger inn en ny destinasjon. Knapper som bare er tilgjengelige i ekspertmodus, er merket med"*". Lagre mål Enkeltdestinasjonene er lagret i to forskjellige lister: I Favoritter I listen Siste destinasjoner Alle destinasjoner du har brukt under veivisning, lagres automatisk i Siste destinasjoner. De siste 100 destinasjonene lagres. Alle destinasjonene som legges inn, og alle destinasjonene i listen Siste destinasjoner kan lagres permanent i Favoritter. Det er praktisk hvis du skal kjøre mot en destinasjon flere ganger. Du kan gi destinasjonene i Favoritter nytt navn (kap. "Administrasjon"). Du kan på nytt slette enkelte destinasjoner fra begge listene (kap. "Administrasjon"). 19

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer