Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Langt trykk (mer enn 3 sekunder): Slår av Lucca. Vise kømeldinger...31 Manuell omkjøring pga. kø Konfigurere Lucca Apparatinnstillinger Språk Klokkeslett Visning...33 Fabrikkinnstillinger Touchscreen (berøringsskjerm) Produktinformasjon Nattvisning Tyveribeskyttelse

3 ...34 Tastetone Lyd/video Innstillinger for navigasjon Fartsgrense Visning...35 TMC-sender Lydstyrke Kategori for hurtigsøk...35 Foretrukne bensinstasjoner Tastatur Velge kart Målenheter..

4 .36 Kartvisning Dataoverføring Bruke veikart fra SD-/MMC-kortet Bruke mediafiler fra SD-/MMC-kortet Bluetooth-funksjon...38 Starte Bluetooth-modus Starte tilkobling. 38 Koble Lucca til mobiltelefonen.38 Opprette og avbryte Bluetoothforbindelse Hente spesiell destinasjon Ringe Aktivere anrop Ta imot eller avvise anrop...39 Stille inn lydstyrke på ringetone Lydoverføring..39 Aktivere og deaktivere Bluetoothfunksjonen...

5 ...40 Koble fra mobiltelefoner...40 Mediaplayer Legge inn SD-/MMC-kortet Starte Mediaplayer Spille av musikkfiler Navigere gjennom musikkfilene Skifte til Music-utforskeren Spille av musikkfiler flere ganger (Repeat) Innholdsfortegnelse Spille av musikkfiler tilfeldig (Shuffle) (Tilfeldig avspilling). 41 Vise bildefiler...41 Navigere gjennom bildefilene...41 Vise bildemappe Snu bildefiler Skifte til Picture-utforskeren...

6 42 Konfigurere Slideshow..42 Starte Slideshow Spille av videofiler Stoppe avspilling Koble til ekstern lyd-video-kilde Avslutte mediaavspilling...42 Ta ut SD-/MMC-kortet Programvaren til Lucca..43 Installere navigasjonsprogramvare på nytt Oppdatere navigasjonsprogramvare Active Cradle. 43 Tilbehør 43 Pinneutlegg D-Sub Active Cradle.44 Tekniske data Deponering...

7 46 Service 46 Garanti 46 Ofte stilte spørsmål / FAQ...47 Feilsøking Inkludert i leveransen av Lucca Sikkerhetstips Inkludert i leveransen av Lucca Følgende deler er inkludert i leveransen: Lucca Sugekoppfeste Ladekabel for sigarettennerkontakt Nettadapter USB-kabel Antenne for TMC-mottak Bruksanvisning (kortversjon) DVD med veikart og bruksanvisning (langversjon), gjenopprettingsprogram Krybbe (Active Cradle kan leveres som ekstrautstyr) Tips: Vi anbefaler at man kun benytter originalt tilbehør fra Blaupunkt. Sikkerhetstips om navigasjon Merk: Ikke bruk Lucca mens du kjører; dette for å beskytte deg selv og andre mot ulykker! Se kun på skjermen når du er i en trygg trafikksituasjon! Veinett og trafikkskilt har prioritet foran anvisningene fra navigasjonssystemet. Følg kun anvisningene fra Lucca når forholdene og trafikkreglene tillater det! Planlegg helst ruten før du begynner reisen. kan også brukes av gående. og breddebegrensninger og maksimal tillatt veibelastning, er ikke en del av navigasjonsdataene! Navigasjon utenfor veiene (offroad) har kun begrensede muligheter med Lucca. Sikkerhetstips for bruk av Lucca Merk: Beskytt apparatet mot fuktighet, da det ikke er vanntett eller vannavstøtende. Ikke åpne eller utfør endringer på apparatet. Ikke utsett apparatet for ekstreme temperaturer (kulde, varme, brann), f.eks. i en parkert bil i direkte sollys; dette for å unngå overoppheting eller at det danner seg fuktighet i apparatet. I motsatt fall kan apparatet eller batteriet deformeres, antennes eller det kan eksplodere. 7 Sikkerhetstips Første gangs bruk av Lucca Tips: Trekk ut støpselet fra Lucca hvis kjøretøyet skal stå parkert i mer enn tre dager. GPSmottakeren bruker strøm hele tiden, og kan derfor lade Fjerne festet Hvis du bytter kjøretøy, er det enkelt å fjerne festet. u Vipp hendelen på sugekoppfestet bort fra ruten. u Løsne sugekopp-festeplaten fra ruten forsiktig på kanten, slik at det kan komme luft inn mellom sugekoppen og ruten. u Trekk sugekoppen forsiktig av fra ruten. Trykk på symbolet. En liste over tilgjengelige språk vises. u I listen trykker du på det språket som du ønsker å bruke for menyene og taleanvisningene. u Trykk på knappen OK. En melding gjør deg oppmerksom på at apparatet er endret. u Trykk på knappen Yes (Ja). Språket lastes inn. u 9 Montering i kjøretøy Av-/på-bryter Reset Montere krybbe Sugekoppfestet har et feste for krybben. u Smett krybben med sugekoppfestet inn på plass. Av-/på-bryter Slå på for første gang Når du slår på Lucca for første gang, lastes programvaren inn i systemet. Innkoblingsprosessen kan derfor vare opp til ett minutt. Også første gangs destinasjonssøking krever lengre tid enn normalt. Plassere Lucca i krybben Lucca har en åpning på undersiden for feste av krybben. u Fjern gummidekselet fra undersiden av huset. u Plasser Lucca i krybben og trykk Lucca bakover og inn på plass. Slå på u For å slå på Lucca, trykker du på av/påbryteren under skjermen. Lucca slår seg på. (Hvis apparatet er i klarstilling, vises siste aktive skjermvisning). Aktivere klarstilling u For å aktivere klarstilling, trykker du kort på av-/på-bryteren under skjermen. Lucca går i klarstilling. Slå av u For å slå av, holder du av-/på-bryteren inne i mer enn 3 sekunder. Lucca slår seg av. Tips: Det er kun nødvendig å slå Lucca helt av hvis du ikke skal bruke apparatet lenger, eller hvis du skal laste inn nytt kartmateriale fra SD/MMC-kortet. Fjerne Lucca u Trykk inn hendelen på krybben på baksiden av Lucca og trekk Lucca framover. u Fjern Lucca oppover fra krybben. For å beskytte kontaktene, kan du sette på plass gummidekslene og dummy-kortet igjen etter at du har brukt Lucca. Reset Med Reset-tasten kan du starte Lucca på nytt. u Trykk på Reset-tasten på undersiden av Lucca. 10 Betjeningselementer Betjeningselementer Basisknapper Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Trykk på denne knappen for å bekrefte en inntasting eller innstilling. Lister Ofte kan du få fram lister, der du kan velge en oppføring. Dette er f.eks. tilfellet hvis du ikke skriver inn hele navnet når du skal taste inn et stedsnavn. I listen vises alle oppføringer som begynner med innlagte bokstaver. For å vise en liste med flere passende oppføringer: Trykk på symbolet.

8 u Resultatlisten vises. u Trykk på den oppføringen du ønsker å velge. Listeelementet velges, og inntastingsmenyen vises igjen. Tips: Hvis en liste har mer enn 5 elementer, kan du se på rullefeltet hvor i listen du befinner deg. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst, vises et virtuelt tastatur på skjermen. Der kan du utføre all inntasting ved å trykke fingeren på ønsket symbol. Det er kun mulig å taste inn store bokstaver. Ved inntasting av steds- eller gatenavn, må du ikke bruke spesialtegn eller omlyder. Lucca utvider disse tegnene automatisk. I tillegg finner du disse knappene på tastaturet: Slette siste tegn Taste inn bindestrek Taste inn mellomrom Veksle til alternativt bokstavtastatur Hente fram talltastatur for f.eks. å taste inn husnummer Hente fram bokstavtastatur 11 Foreta grunninnstillinger Foreta grunninnstillinger Før du arbeider med Lucca, bør du stille inn den tidssonen som gjelder der du er, slik at du får korrekte ankomsttider under navigasjonen. I tillegg har du muligheten til å sperre Lucca for uvedkommende med en PINkode. Aktivere PIN-forespørsel Du har muligheten til å sperre Lucca for uvedkommende med en PIN-kode. Tips: Ved PIN-forespørsel har du 3 forsøk på å taste inn korrekt PIN-kode, og deretter 3 forsøk på å taste inn korrekt PUK-kode. Dersom du taster inn feil PUK-kode tre ganger, sperres apparatet. u I menyen Settings (Innstillinger) trykker du på knappen. Side to i menyen vises. Stille inn tidssone u I hovedmenyen trykker du på symbolet. Menyen Settings (Innstillinger) vises. u Trykk på symbolet. Menyen Time (Klokkeslett) vises. u u Trykk på knappen Time Zone (Tidssone). En liste over tilgjengelige tidssoner vises. u I listen trykker du på den tidssonen som gjelder der du er (GMT uten sommertid). Tips: Indikasjon av hovedsteder i de aktuelle tidssonene gjør valget enklere. u Trykk på knappen OK. u Trykk på knappen Daylight Saving Time (Sommertid) for å aktivere sommertid (PÅ) eller for å deaktivere (AV). Tips: Dersom klokkeslettet endres der du er, eller hvis du kjører til en annen tidssone, må du tilpasse innstillingene på nytt. u Trykk på knappen Format for å veksle mellom 12-timers- og 24-timers-visning. u Trykk på knappen OK. Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på symbolet. Menyen Anti Theft Protection (Tyveribeskyttelse) vises. u Trykk på knappen Protection Setup (Oppsett beskyttelse). u Følg anvisningene og tast inn en PINkode. u Trykk på knappen OK. Når du har tastet inn PIN-koden første gang, blir du bedt om å taste inn en PUK-kode. PUK-koden låser opp Lucca hvis du har glemt PIN-koden din. (Til sentrum) for å navigere til sentrum av byen. - eller u Trykk på knappen Points Of Interest (Interessante steder) for å legge inn en spesiell destinasjon. - eller u Tast inn en gate. Under inntasting vises opp til 3 muligheter som passer til inntastingen din. u Trykk på en oppføring. - eller Trykk på symbolet. u Resultatlisten vises. u Trykk på en oppføring. Menyen House Number (Husnummer) vises. Du kan taste inn et husnummer, eller navigere til midt i gaten: u Trykk på knappen Middle of the Road (Midt i gaten) for å navigere til midt i gaten. - eller u Tast inn et husnummer. u Trykk på knappen Proceed (Fortsett). Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Innlegging med stemme Innlegging med stemme er mulig på morsmål for Tyskland, Østerrike, England, Spania, Frankrike og Italia (tysk for Østerrike). u I menyen Town (By) eller i menyen Postcode (Postnummer) trykker du på knappen Voice Entry (Innlegging med stemme). u Uttal byen eller postnummeret høyt og tydelig. Resultatlisten vises. u Trykk på en oppføring. u Uttal gaten høyt og tydelig. Resultatlisten vises. u Trykk på en oppføring. u Uttal husnummeret høyt og tydelig. Resultatlisten vises. u Trykk på en oppføring. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") 15 Navigasjon Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetoothfunksjon", "Hente spesiell destinasjon") Overføre én av de siste destinasjonene De destinasjonene du kjørte til sist, lagres automatisk i listen Last Locations (Siste destinasjoner). De tre siste destinasjonene vises i menyen Select Destination (Velg destinasjon), og kan velges direkte. I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. Overføre destinasjon fra favorittene I favorittene finner du alle de destinasjonene du har lagret i menyen Detailed Information (Detaljinformasjon). Overføre favoritt til navigering I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Favourites (Favoritter) vises. u Trykk på ønsket destinasjon. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetoothfunksjon", "Hente spesiell destinasjon") u Trykk på én av de siste 3 destinasjonene. - eller u Trykk på knappen Last Locations (Siste destinasjoner) ved siden av de 3 siste destinasjonene. Menyen Last Locations (Siste destinasjoner) vises.

9 u Trykk på ønsket destinasjon. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") 16 Navigasjon Legge inn en spesiell destinasjon Underspesielledestinasjoner-forkortetPOI(Points of interest - interessante steder) - hører konkrete steder som hoteller, parkeringsmuligheter og bensinstasjoner. Disse spesielle destinasjonene er lagret i kartmaterialet, og kan brukes som navigasjonsdestinasjon. Velge en spesiell destinasjon I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. u Trykk på knappen Points of Interest (Interessante steder). Menyen Points of Interest (Interessante steder) vises. Nå kan du velge én av følgende spesielle destinasjoner: Hoteller Parkeringsmuligheter Bensinstasjoner Sykehus Restauranter Tips: Trykk på knappen Display More Special Destinations (Vis flere spesielle destinasjoner) for å hente fram flere spesielle destinasjoner, som f. eks. turistattraksjoner. Velg ønsket spesielle destinasjon ved å trykke på den. Trykk på knappen MERIAN Scout Guide for å komme til guiden. (Kap. "Guide") u Trykk på det symbolet du ønsker for å hente fram en kategori over interessante steder. Nå kan du velge om du ønsker å navigere til en spesiell destinasjon i nærheten, i destinasjonsomgivelsene, eller om du ønsker å navigere til en bestemt by. Velge en spesiell destinasjon i nærheten Hvis du ønsker å navigere til en spesiell destinasjon i nærheten: Trykk på symbolet for å velge en u spesiell destinasjon i nærheten av aktuell posisjon. Tips: Dersom apparatet ikke mottar noe GPSsignal, går Lucca ut fra sist kjente posisjon. Menyen Name (Søkebegrep) vises. Du kan legge inn en spesiell destinasjon eller vise alle spesielle destinasjoner: Legg inn en spesiell destinasjon eller en u del av beskrivelsen, og trykk deretter på symbolet. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfeller vises resultatlisten. u Trykk på en oppføring. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") 17 Navigasjon Velge en spesiell destinasjon i destinasjonsområdet Hvis du ønsker å navigere til en spesiell destinasjon i destinasjonsområdet: Trykk på symbolet for å velge en u spesiell destinasjon i destinasjonsområdet. Tips: Denne funksjonen kan kun brukes hvis du allerede har lagt inn en destinasjon og har startet navigering til destinasjon. Menyen Name (Søkebegrep) vises. Du kan legge inn en spesiell destinasjon eller vise alle spesielle destinasjoner: Legg inn en spesiell destinasjon eller en u del av beskrivelsen, og trykk deretter på symbolet. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle... ). I begge tilfeller vises resultatlisten. u Trykk på en oppføring. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") Velge en spesiell destinasjon i en by Hvis du ønsker å navigere til en spesiell destinasjon i en bestemt by: Trykk på symbolet for å velge en u spesiell destinasjon i en bestemt by. Menyen Town (By) vises. Destinasjonsinnleggingen viser det sist brukte landet. u Trykk på flagg-symbolet øverst i venstre hjørne for å velge et land. En liste over tilgjengelige land vises. u I listen trykker du på det landet du ønsker å velge. Landet velges og menyen Town (By) vises igjen. Nå velger du by: u Velg en by som beskrevet i avsnittet "Legge inn en destinasjon" med tastaturet eller med stemme. u Med tastaturet taster du inn navnet på en spesiell destinasjon. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle...). Tilgjengelige spesielle destinasjoner i denne kategorien vises. u Trykk på den spesielle destinasjonen du ønsker å navigere til. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") 18 Navigasjon Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") Guide Med guiden kan du navigere direkte til turistattraksjoner når du er på feriereise. Velge et reisemål I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. u Trykk på knappen Points Of Interest (Interessante steder). Menyen Points Of Interest (Interessante steder) vises. u Trykk på knappen MERIAN Scout Guide. Menyen MERIAN Scout Guide vises. Nå kan du velge én av følgende reisemål: Restaurant Shopping Golf Fritid Severdigheter På side to i menyen finner du i tillegg disse reisemålene: Gå ut Hotell u Trykk på et reisemål. Nå kan du velge om du ønsker å navigere til et reisemål i nærheten, i destinasjonsomgivelsene, eller om du ønsker å navigere til en bestemt by.

10 Velge et reisemål i nærheten Hvis du ønsker å navigere til et reisemål i nærheten: Trykk på symbolet for å velge et u reisemål i nærheten av aktuell posisjon. Tips: Dersom apparatet ikke mottar noe GPSsignal, går Lucca ut fra sist kjente posisjon. Menyen Name (Søkebegrep) vises. Du kan legge inn et reisemål eller vise alle reisemål: Legg først inn et reisemål eller en del av u beskrivelsen, og trykk deretter på symbolet. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfeller vises resultatlisten. u Trykk på en oppføring. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") 19 Navigasjon Velge et reisemål i destinasjonsområdet Hvis du ønsker å navigere til et reisemål i destinasjonsområdet: Trykk på symbolet for å velge et u reisemål i destinasjonsområdet. Tips: Denne funksjonen kan kun brukes hvis du har lagt inn en destinasjon og har startet navigering til destinasjon. Menyen Name (Søkebegrep) vises. Du kan legge inn et reisemål eller vise alle spesielle destinasjoner: Legg inn et reisemål eller en del av u beskrivelsen, og trykk deretter på symbolet. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfeller vises resultatlisten. u Trykk på en oppføring. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente reisemål") Velge et reisemål i en by Hvis du ønsker å navigere til et reisemål i en bestemt by: Trykk på symbolet for å velge et u reisemål i en bestemt by. Menyen Town (By) vises. Destinasjonsinnleggingen viser det sist brukte landet. u Trykk på flagg-symbolet øverst i venstre hjørne for å velge et land. En liste over tilgjengelige land vises. u I listen trykker du på det landet du ønsker å velge. Landet velges og menyen Town (By) vises igjen. Nå velger du by: u Velg en by som beskrevet i avsnittet "Legge inn en destinasjon" med tastaturet eller med stemme. u Med tastaturet taster du inn navnet på et reisemål. - eller u Trykk på knappen Display All... (Vis alle...). Tilgjengelige reisemål i denne kategorien vises. u Trykk på det reisemålet du ønsker å navigere til. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon og ekstra informasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") 20 Navigasjon Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") Stille inn rutealternativer (se "Bestemme rutealternativer") Kun for bestemte spesielle destinasjoner (f.eks. sykehus, hoteller): Hente fram destinasjon (kap. "Bluetooth-funksjon", "Hente spesiell destinasjon") Hurtigsøk Med hurtigsøkfunksjonen kan du gå direkte til en bestemt kategori over interessante steder. I menyen Fast Retrieval (Kategori for hurtigsøk) kan du bestemme kategorien for hurtigsøk. (Kap. "Innstillinger for navigasjon") I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Overføre destinasjon fra kartet Med denne funksjonen kan du velge en destinasjon direkte på kartet. I tillegg til byer og gater kan du også velge spesielle destinasjoner på denne måten. I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Kartet vises. u Trykk på symbolet. En liste over tilgjengelige kategorier over interessante steder vises. u Trykk på ønsket destinasjon. Menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) vises. Som kontroll vises innlagt destinasjon. Du har følgende muligheter: Navigere til destinasjon (se "Navigere til destinasjon") Lagre destinasjon som favoritt (se "Lagre destinasjonsadresse") Vise destinasjon i kartet (se "Vise kart") Trykk på kartet og skyv kartet i ønsket retning. Tips: Når du forskyver kartet, vises symbolet i nedre skjermliste til venstre. Trykk på symbolet for å gå tilbake til aktuell posisjon. 21 Navigasjon Overføre destinasjon fra kartet u Trykk på den byen (gate eller spesiell destinasjon) som du ønsker å velge som destinasjon. Byen blir merket, og navnet vises i den øverste skjermlisten. Hvis flere gater er merket, vises piltaster i tillegg. Trykk på piltastene for å velge. I den nederste skjermlisten til høyre vises dette symbolet: u Trykk på symbolet (fane) for å overføre byen som destinasjon. Navigeringen starter. u u u u u Trykk på symbolet for å veksle mellom kjøretøyprofilene. Trykk på symbolet for å tillate (merket) eller unngå (ikke merket) ferger. Trykk på symbolet for å tillate (merket) eller unngå (ikke merket) motorveier. Trykk på symbolet for å tillate (merket) eller unngå (ikke merket) bomveier. Trykk på symbolet for å veksle mellom ruteberegningstypene. Fast Route (Rask rute): Korteste rute tidsmessig sett beregnes. Short Route (Kort rute): Korteste rute i kilometer beregnes. Economic Route (Økonomisk rute): En kombinasjon av korteste og raskeste rute.

11 Tar hensyn til avstand og tid. Trykk på symbolet for å velge omkjøring pga. kø (kap. "TMCfunksjon"): Automatic By-pass (Automatisk omkjøring pga. kø): Lucca endrer rutenavigeringen automatisk så snart den mottar informasjon om trafikkhindringer. Manual By-pass (Manuell omkjøring pga. kø): Ved trafikkhindringer vises et symbol til høyre i kartet: Når du trykker på symbolet, kommer du til detaljvisningen for kø, og kan beregne en omkjøringsrute. No Congestion By-pass (Ingen omkjøring pga. kø): Lucca endrer ikke ruten, heller ikke når den mottar informasjon om trafikkhindringer. Bestemme rutealternativer I menyen Route Settings (Rutealternativer) kan du bestemme hastighetsprofil, velge rutetype, og utelukke veityper fra beregningen. Rutealternativene beholdes for alle påfølgende navigeringer. u I hovedmenyen trykker du på symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Route Settings (Rutealternativer) vises. - eller (etter destinasjonsvalg) I menyen Detailed Information u (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet. Menyen Route Settings (Rutealternativer) vises. u 22 Navigasjon Navigering Navigere til destinasjon Etter inntasting av destinasjon i u menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) trykker du på knappen. Ruten beregnes, og kartet vises. Tips: Gå ut i friluft hvis du befinner deg i et lukket rom. Lucca vil helst ha fri sikt loddrett mot himmelen. Hvis GPS-mottaket forstyrres under navigeringen, stanses navigeringen. Så snart mottaket er gjenopprettet, registrerer navigasjonssystemet automatisk om posisjonen har endret seg, og beregner eventuelt ruten på nytt. Da kan du bare fortsette navigeringen. Taleanvisning Dersom du ikke forsto taleanvisningene, eller hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre i neste kryss, kan du gjenta taleanvisningen: på nederste skjermliste u Trykk (ruteinformasjon). Markør: Aktuell posisjon indikeres med en blå trekant. Ruten er merket med blått. Kompass: Viser alltid retningen mot nord (til orientering) Tips: Ruten beregnes etter innstillingene i ruteberegningen. Innlagte destinasjoner lagres automatisk som Last Locations (Siste destinasjoner) i menyen Select Destination (Velg destinasjon). ("Legge inn destinasjon") GPS-mottak forstyrret Dersom GPS-signalet ikke er tilstrekkelig etter at du har lagt inn destinasjon, spør Lucca om du vil beregne ruten ut i fra siste kjente posisjon. Trykk på knappen for å beregne u ruten. - eller Trykk på knappen for å avbryte u ruteberegningen og begynne på nytt. Avslutte navigering til destinasjon I kartvisningen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises. Trykk på symbolet for å avslutte u navigering til destinasjonen. Kartet vises. - eller På første side i menyen Navigation u Menu (Navigasjonsmeny) trykker du på symbolet for å starte en annen modus, f.eks. Music Player. Hovedmenyen vises. Hvis du avslutter navigeringen før du har kommet fram til destinasjonen, åpnes menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny). Da kan du legge inn en ny destinasjon, eller fortsette navigeringen til opprinnelig destinasjon ved å velge opprinnelig destinasjon på nytt under "Siste destinasjoner". 23 Navigasjon Komme fram til destinasjonen Når du er ankommet destinasjonen, vises meldingen "Du har nå kommet fram til destinasjonen". I kartet vises nå kun din aktuelle posisjon. Som standard føres dato og klokkeslett opp. Denne oppføringen kan du endre: u Tast inn et annet navn. u Trykk på knappen. Aktuell posisjon lagres med valgt navn i menyen Favourites (Favoritter). Lagre destinasjon Alle destinasjoner som du legger inn, og destinasjonene i listen Siste destinasjoner, kan du lagre under Favoritter. Dette er særlig lurt hvis du kjører til denne destinasjonen ofte. Forutsetning: Velg destinasjon I menyen Detailed Information u (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet. Tastaturet vises. u Tast inn et navn for destinasjonen. Trykk på symbolet. u Destinasjonen lagres med valgt navn i menyen Favourites (Favoritter). Velge en lagret destinasjon: u I menyen Select Destination (Velg destinasjon) trykker du på knappen Favourites (Favoritter), og velg deretter ønsket destinasjon. Administrere destinasjoner Det finnes to lister hvor de enkelte destinasjonene er lagret: I Favoritter I Siste destinasjoner Du kan overføre destinasjoner fra Favoritter. Du kan slette enkelte destinasjoner fra begge listene. I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises. Trykk på symbolet. u Menyen Manage Destinations (Administrere destinasjoner) vises. Overføre destinasjon (kun Favoritter) Du kan overføre en lagret destinasjon til Favoritter: I menyen Manage Destinations u (Administrere destinasjoner) trykker du på symbolet. Menyen Rename Favourite (Gi Favoritt nytt navn) vises. u Trykk på den destinasjonen du ønsker å gi nytt navn. En meny for å taste inn navn vises. u Tast inn et nytt navn for destinasjonen. Trykk på symbolet. u Lagre aktuell posisjon Du kan lagre aktuell posisjon og bruke den som destinasjon senere. Forutsetning: GPS-mottak I kartvisningen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. u Trykk på knappen. Side to i menyen vises. u Trykk på symbolet. En meny for å taste inn navn vises. 24 Navigasjon Slette en destinasjon Du kan slette en lagret destinasjon i Favoritter eller Siste destinasjoner: I menyen Manage Destinations u (Administrere destinasjoner) trykker du på symbolet. Menyen Delete Favourite (Slett favoritt) vises. - eller I menyen Manage Destinations u (Administrere destinasjoner) trykker du på symbolet. Menyen Delete One Last Location (Slette en siste destinasjon) vises. u Trykk på den destinasjonen du ønsker å slette. Trykk på symbolet. u Slette alle destinasjoner (kun siste destinasjoner) Du kan slette alle siste destinasjoner: I menyen Manage Destinations u (Administrere destinasjoner) trykker du på symbolet. En bekreftelsesmeny vises. Trykk på symbolet for å slette listen. u - eller u Trykk på symbolet for ikke å slette listen. Tips: Du kan legge inn en rute med maksimalt 5 rutepunkter og en total avstand på 5000 km. Legge inn startpunkt I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. u Trykk på symbolet.

12 Menyen Route Planning (Ruteplanlegging) vises. Ruteplanlegging med etapper Du kan også utføre ruteplanlegging uten GPSmottak, f.eks. hjemme, og på denne måten skaffe deg en oversikt over ferieruten. Ruten kan ikke lagres. Med den planlagte ruten kan du: Starte en simulering (se "Rutesimulering") Vise rutebeskrivelsen (se "Rutebeskrivelse") Gå til et bestemt sted på kartet (se "Gå til et bestemt sted på kartet") Startpunkt er sist kjente posisjon, men kan også endres: u Trykk på symbolet for å endre startpunkt. Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. u Legg inn rutepunkt på samme måte som under Velge destinasjon. Mer informasjon om dette finner du i kapittelet "Legge inn destinasjon". I menyen Detailed Information u (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet. Menyen Route Planning (Ruteplanlegging) vises på nytt. Den innlagte destinasjonen vises som startpunkt. Legge til flere rutepunkter Du kan legge til et rutepunkt i menyen Route Planning (Ruteplanlegging), eller direkte på kartet: u I menyen Route Planning (Ruteplanlegging) trykker du på symbolet. 25 Navigasjon Menyen Select Destination (Velg destinasjon) vises. u Legg inn et ekstra rutepunkt. I menyen Detailed Information u (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet. Menyen Route Planning (Ruteplanlegging) vises på nytt. Den innlagte destinasjonen vises som rutepunkt. u Gjenta disse trinnene for alle ekstra destinasjoner som skal legges til på ruten (maksimalt 5). Tips: Etter beregning av ruten kan du legge til en vilkårlig by som rutepunkt direkte på kartet: I kartet trykker du på en by, og deretter på symbolet. Ruten beregnes på nytt. Slette rutepunkt u I menyen Route Planning (Ruteplanlegging) trykker du på det rutepunktet du ønsker å slette. Trykk på symbolet. u Rutepunktet slettes. u u Trykk på symbolet for å flytte rutepunktet oppover. Trykk på symbolet for å flytte rutepunktet nedover. Navigere til destinasjon u I menyen Route Planning (Ruteplanlegging) trykker du på knappen Start Navigation (Start navigasjon). Ruten beregnes, og kartet vises. Hvis du har endret startpunkt, vises dette symbolet øverst i kartet: Trykk på symbolet. u Navigeringen starter. Rutesimulering Forutsetning: Ruteplanlegging og navigering startet I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises. Trykk på symbolet. u Kartet vises og simuleringen begynner. Under simuleringen får du den samme informasjonen og taleanvisningen som under en navigasjon ("Kartframstilling under navigering til destinasjon"). Funksjoner under simulering Under simulering har du tilgang til følgende knapper: Stop Simulation (Avslutt simulering) Next Manoeuvre (Neste handling): Utelat neste rutepunkt og kjør til påfølgende destinasjon Optimalisere rekkefølgen I menyen Route Planning u (Ruteplanlegging) trykker du på symbolet for å veksle mellom symbolene. Trykk på symbolet for å plassere u rutepunktene automatisk i optimal rekkefølge. Startpunktet beholdes. Endre rekkefølge u I menyen Route Planning (Ruteplanlegging) trykker du på det rutepunktet du ønsker å flytte. Trykk på symbolet for å veksle u mellom symbolene. 26 Navigasjon Kartframstilling under navigering til destinasjon Under navigering til destinasjon vises ulik navigasjonshjelp og ruteinformasjon i kartvisningen. Du kan også bytte til pilframstilling (kap. "Arbeide med kartet", "Tilleggsfunksjoner") Merk Grunnet nylige endringer (veiarbeid osv. ) kan det være at informasjonen på de digitale veikartene ikke lenger er aktuelle! Ekstra informasjon, f.eks. fartsgrenser, kan kun vises hvis dette er inkludert i kartmaterialet. Trafikksituasjonen og skilting på stedet har prioritet foran informasjonen fra Lucca. Navigasjonshjelp I kartet vises følgende navigasjonshjelp: Ruteinformasjon I nederste skjermliste ruteinformasjon: vises følgende Beregnet ankomsttid Beregnet gjenværende tid Gjenværende avstand til destinasjon Aktuell hastighet Tips: I menyen Trip Info (Reiseinfo) vises tilleggsinformasjon, f.eks. gjennomsnittshastighet. ("Tilleggsfunksjoner" i dette kapittelet) Fartsgrense I høyre område av kartet vises fartsgrensen. Tips: Denne informasjonen kan kun vises hvis den er aktivert i navigasjonsinnstillingene. (Kap. "Konfigurere Lucca", "Innstillinger for navigasjon") Bluetooth-forbindelse Hvis du har koblet en mobiltelefon til Lucca, vises dette symbolet i kartet: Hvis du trykker på symbolet, kommer du til menyen Bluetooth Menu (Bluetoothmeny). Les kapittelet "Bluetooth-funksjon". Markør: Din posisjon (står alltid midt i kartet) Kompass: Viser alltid retningen orientering) Øvre felt: Navn på neste by og skilting Navigeringspil: Neste handling og avstanden dit. Når du nærmer deg sted for neste handling, vises en søyle til høyre i skjermen. Jo mer fylt søylen blir, jo nærmere er du stedet for neste handling. mot nord (til 27 Navigasjon Arbeide med kartet Vise kartet I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Kartet vises. - eller (direkte etter destinasjonsinntasting) I menyen Detailed Information u (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet. Kartet vises. Trykk på kartet og skyv kartet i ønsket retning. blir merket, og navnet vises i den øverste skjermlisten. Hvis flere gater er merket, vises piltaster i tillegg. Trykk på piltastene for å velge. Display (Visning) vises. Trykk på symbolet for å vise køinformasjon. (Kap. u u Tips: Verdiene kan du stille tilbake til "0" ved å trykke på knappen Reset (Tilbakestille). Trykk på symbolet for å gå til u pilframstilling for navigeringen. Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises. Trykk på symbolet. u Menyen Avoid Route (Sperre rute) vises. sperringer vises i den nederste skjermlisten. Oppheve alle sperringene: Trykk på symbolet. u Rutebeskrivelse Det er mulig å se beskrivelsen av ruten din. Display (Visning) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Directions (Retninger) vises. Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises.

13 Trykk på symbolet. u Menyen Go to... Settings (Innstillinger) vises. Trykk på symbolet. Selection (Frekvensvalg): Søk etter en TMC-sender i trinn på 100 khz. u Trykk på én av knappene for å velge innstillingen. Omkjøring pga. kø Du kan velge mellom manuell eller automatisk omkjøring pga. kø. I menyen TMC Transmitter (TMCu sender) trykker du på symbolet. Følgende innstillinger er mulig: Automatic By-pass (Automatisk omkjøring pga. kø): Lucca endrer rutenavigeringen automatisk så snart den mottar informasjon om trafikkhindringer. Manual By-pass (Manuell omkjøring pga. kø): Ved trafikkhindringer vises et symbol til høyre i kartet: Når du trykker på symbolet, kommer du til detaljvisningen for kø, og kan beregne en omkjøringsrute. No Congestion By-pass (Ingen omkjøring pga. kø): Lucca endrer ikke ruten, heller ikke når den mottar informasjon om trafikkhindringer. u Trykk på én av knappene for å velge innstillingen. Vise kømeldinger u u I kartvisningen trykker du på symbolet. Menyen Display (Visning) vises. Trykk på symbolet. Trafikkmeldingene vises. u Trykk på pilsymbolene for å veksle mellom meldingene. u Trykk på knappen TMC for å hente fram menyen TMC Transmitter (TMC-sender) og endre TMCinnstillinger. Manuell omkjøring pga. kø Hvis du har valgt manuell omkjøring pga. kø, må du utføre en ny beregning av alternativ rute: u Trykk på symbolet. Kø-detaljvisning vises. u - eller u Trykk på knappen for å gå ut av menyen uten å beregne en omkjøringsrute. Trykk på knappen for å beregne alternativ rute. 31 Konfigurere Lucca Konfigurere Lucca Lucca har to menyer der du kan foreta innstillinger: Apparatinnstillinger: Her stiller du inn egenskapene til apparatet. Innstilling for navigasjon: Her stiller du inn egenskapene for navigasjon. Apparatinnstillinger I menyen Settings (Innstillinger) kan du bestemme Lucca-innstillingene for de følgende områdene: Språk Klokkeslett Visning Fabrikkinnstillinger Touchscreen (berøringsskjerm) På side to i menyen finner du i tillegg disse innstillingene: Produktinformasjon Nattvisning Tyveribeskyttelse Tastetoner (tone til knappene) Lyd/video I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Settings (Innstillinger) vises. / Trykk på knappen for å u bla i denne menyen. u Når du har gjort endringer i innstillingene, kan du trykke på OK, slik at de endrede innstillingene blir overført. - eller Trykk på knappen for å gå ut av u menyen uten å lagre endringene. Språk I menyen Språk kan du stille inn hvilket språk menyene til Lucca skal vises på. Med ett unntak: Menystyringen til Multimedia-bruken og Bluetoothfunksjonen er engelsk. Taleangivelsene skjer på det innstilte språket. Trykk på symbolet. u En liste over tilgjengelige språk vises. u I listen trykker du på språket du ønsker å bruke for menyene og taleanvisningene. u Trykk på knappen OK. Språket lastes, og hovedmenyen vises. Klokkeslett u Trykk på symbolet. Menyen Time (Klokkeslett) vises. u Trykk på knappen Time Zone (Tidssone). En liste over tilgjengelige tidssoner vises. u I listen trykker du på den tidssonen som gjelder der du er (GMT uten sommertid). Tips: Indikasjon av hovedsteder i de aktuelle tidssonene gjør valget enklere. u Trykk på knappen OK. Slik stiller du om til sommertid: u I menyen Time (Klokkeslett) trykker du på knappen Daylight Saving Time (Sommertid) for å skifte mellom alternativene ON (PÅ) eller OFF (AV). på symbolet. u Menyen Representation (Visning) vises. på symbolet. u Menyen Factory Settings (Fabrikkinnstillinger) vises. begge tilfeller vises en forespørsel. MTP: Mediaoverføringsprotokoll. gjenkjennes som masselager. u Bekreft innstillingen med OK. Touchscreen (berøringsskjerm) Du kan justere (kalibrere) Touchscreen på nytt hvis den reagerer unøyaktig på berøringer. Trykk på symbolet. u En forespørsel vises. u Trykk på knappen Yes (Ja) og følg anvisningene i displayet for å kalibrere Touchscreen. Produktinformasjon Trykk på den andre siden av menyen u Settings (Innstillinger) på symbolet. Produktinformasjon om Lucca, som versjonen til kortet som er brukt og navigeringsprogramvaren, vises. Nattvisning Du kan gjøre omstillingen mellom dag/natt manuelt eller aktivere automatikken. For nattvisning brukes innstillingen i menyen Representation (Visning). Trykk på den andre siden av menyen u Settings (Innstillinger) på symbolet. Menyen Night Mode (Nattvisning) vises. u Trykk på knappen Day (Dag) for å aktivere dagvisningen (merket) eller for å deaktivere (ikke merket). u Trykk på knappen Night (Natt) for å aktivere nattvisningen (merket) eller for å deaktivere (ikke merket). u Trykk på knappen Automatic With CarConnectivity (Automatikk med forbindelse til kjøretøyet) for å aktivere funksjonen (merket) eller for deaktivere (ikke merket). Hvis du aktiverer funksjonen, kobler Lucca automatisk inn nattmodus når du slår på lyset på kjøretøyet. 33 Konfigurere Lucca Tips: For automatikken må Active Cradle kobles til bilradioen via Smart Cable. u Trykk på knappen Automatic With GPS Time (Automatikk med GPS-tid) for å aktivere funksjonen (merket) eller deaktivere (ikke merket). Hvis du aktiverer funksjonen, kobler Lucca automatisk om til nattmodus når solen går ned. Tips: For automatikken må tidssonen være korrekt innstilt (avsnittet "Klokkeslett" i dette kapitlet). u Bekreft innstillingen med OK. Tyveribeskyttelse I menyen Anti Theft Protection (Tyveribeskyttelse) kan du tilordne Lucca en PIN og en PUK for å beskytte den mot uautorisert bruk. Du kan til enhver tid endre PIN igjen. Registrer deg under for å arkivere PUK på en sikker måte. Les kapitlet "Aktivere PINforespørsel". Tastetone Trykk på symbolet på den andre u siden i menyen Settings (Innstillinger) for å koble inn eller ut. u Bekreft innstillingen med OK. Lyd/video u Trykk på den andre siden av menyen Settings (Innstillinger) på symbolet. Innstillinger for navigasjon I navigasjonsmenyen kan du bestemme innstillilngene til Lucca for følgende områder: Fartsgrense (Maksimumshastighet) Visning TMC-sender Lydstyrke Kategori for hurtigsøk Foretrukne bensinstasjoner På side to i menyen finner du i tillegg disse innstillingene: Tastatur Velge kart Målenhet I hovedmenyen trykker du på symbolet.

14 Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. u I hovedmenyen trykker du på symbolet. Menyen Settings (Innstillinger) vises. u Når du har gjort endringer i innstillingene, kan du trykke på OK, slik at de endrede innstillingene blir overført. - eller u Trykk på knappen for å gå ut av menyen uten å lagre endringene. u u Trykk på knappen Video Format (Videoformat) for å skifte mellom videoformatene PAL, NTSC og SECAM. 34 Konfigurere Lucca Fartsgrense I menyen Speed Limit (Fartsgrense) kan du stille inn om det skal vises hastighetsbegrensninger under navigeringen, og om du ønsker å bli varslet med et lydsignal når hastigheten overskrides. Merk: Grunnet nylige endringer (veiarbeid osv.) kan det være at informasjonen på de digitale veikartene ikke lenger er aktuelle! Ekstra informasjon, f.eks. fartsgrenser, kan kun vises hvis dette er inkludert i kartmaterialet. Trafikksituasjonen og skilting på stedet har prioritet foran informasjonen fra navigasjonssystemet. u Trykk på den andre siden av menyen Settings (Innstillinger) på symbolet. Menyen Speed Limit (Fartsgrense) vises. u Trykk på en hvilken som helst knapp for å velge innstillingen: Do Not Show (Ikke vis): Ikke vis skilt Show Without Warning (Visning uten advarsel): Vise skilt, varseltone av Warning at... excess (Advarsel ved... km/t overskridelse): Varseltone ved valgt hastighetsoverskridelse Visning I denne menyen kan du endre innstillinger for kartvisningen. Trykk på symbolet. u Menyen Representation (Visning) vises. Align Map Automatically (Dreie kart automatisk): Kartet blir innrettet nordover eller i kjøreretningen, avhengig av kartets målestokk Map In Driving Direction (Kart i kjøreretningen): Kartet blir alltid innrettet i kjøreretningen Align Map Northward (Innrett kartet nordover): Kart blir alltid innrettet nordover 3D Map (3D-kart): 3D-kartet blir alltid innrettet i kjøreretningen. Ikke mulig å forskyve kartet, skalering er mulig. TMC-sender I menyen TMC Transmitter (TMC-sender) kan du bl.a. stille inn om rutinemessige endringer ved trafikkhindringer skal gjennomføres automatisk av Lucca, eller først etter en manuell bekreftelse. Les kapitlet "TMC-funksjon". Lydstyrke I menyen Speech Volume (Talevolum) kan du stille inn lydstyrken for taleanvisningen til navigeringen. Trykk på symbolet. u Menyen Speech Volume (Talevolum) vises. Trykk på pilen for å stille inn u lydstyrken. Kategori for hurtigsøk For hurtigsøkefunksjonen kan du bestemme en kategori med interessante steder. I menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) kan du gå direkte til denne kategorien. (Kap. "Navigasjon", "Hurtigsøk") Trykk på symbolet. u En liste med tilgjengelige kategorier over spesielle destinasjoner vises. u I listen trykker du på kategorien du ønsker å bruke til hurtigsøket. 35 Konfigurere Lucca Foretrukne bensinstasjoner Du kan stille inn bensinstasjonsmerkene som du foretrekker for å vise disse når du søker etter en bensinstasjon. Dette er spesielt nyttig hvis du har bonuskort på enkelte bensinstasjoner. Trykk på symbolet. u En liste med de tilgjengelige bensinstasjonsmerkene vises. u Klikk på de bensinstasjonsmerkene du foretrekker. Du kan velge flere bensinstasjoner. Tastatur Hvis du legger inn en måladresse i menyen Select Destination (Velg destinasjon), vises et virtuelt tastatur. I stedet for standardtastaturet kan du også vise et tastatur som ligner mye på et mobiltelefon-tastatur. Trykk på den andre siden av menyen u Settings (Innstillinger) på symbolet. Menyen Keyboard (Tastatur) vises. Du har følgende muligheter: Keyboard (Standard Standard tastatur): Vanlig tastatur (Standard) Telefone Keyboard (Telefontastatur): Tastatur som på en mobiltelefon u Trykk på en knapp for å velge innstillingen. Velge kart I menyen Select Map (Velg kart) kan du velge annet kartmateriale. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du har lagret kartmateriale på SD/MMC-kartet. Trykk på symbolet. u En liste over tilgjengelige veikart vises. u I listen trykker du på ønsket veikart for å velge dette. Valgt veikart lastes inn. Målenheter Du kan stille inn hvilke målenheter som skal brukes for avstander. Trykk på den andre siden av menyen u Settings (Innstillinger) på symbolet. u Velg et format ved å trykke på den aktuelle knappen. Kartvisning Du kan stille inn om det skal skiftes til pilvisning under handlingen, f.eks. ved svinging. Trykk på den andre siden av menyen u Settings (Innstillinger) på symbolet. u Trykk på knappen for å vise pilvisningen under en handling. Etter handlingen vises kartet igjen. Trykk på knappen for å vise en u navigeringspil på kartet under en handling. 36 Dataoverføring Dataoverføring Du kan stille data (veikart, musikkfiler, bildefiler og videofiler) til disposisjon for Lucca via et SD/MMC-kort. Lucca støtter SD-/MMC-kort med en lagringskapasitet på opp til 4 Gigabyte. Merk: Fare for ødeleggelse Hvis du kobler Lucca til datamaskinen via en USBkabel, får du tilgang til det interne minnet på Lucca og til SD-/MMC-kortet. Hvis du endrer eller sletter filer i det interne minnet, kan det føre til at Lucca ikke lenger fungerer. Via datamaskinen må du kun gå til SD-/MMCkortet, og ikke endre eller slette filer i det interne minnet til Lucca. Hvis du ønsker å overføre data via den medleverte USB-kabelen: u Stikk SD-/MMC-kortet inn i SD-/MMCkortsporet inn til kortet smetter på plass. u Koble Lucca til en datamaskin med den medleverte USB-kabelen. Datamaskinen gjenkjenner Lucca som en kartleser. SD-/MMC-kortet og det interne minnet på Lucca vises som stasjoner. Tips: Alternativt kan du også overføre data med en kartleser til SD-/MMC-kortet. Bruke veikartet i Lucca: u Stikk SD-/MMC-kortet inn i SD-/MMCkortsporet. I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Navigation Menu (Navigasjonsmeny) vises. Trykk på symbolet. u Menyen Settings (Innstillinger) vises. Trykk på knappen. u Side to i menyen vises. Trykk på symbolet. u En liste over tilgjengelige veikart vises. u I listen trykker du på ønsket veikart for å velge dette. Valgt veikart lastes inn. Bruke mediafiler fra SD-/MMC-kortet Med Mediaplayeren på Lucca kan du spille av følgende mediafiler: MP3, WAV og WMA for musikkfiler, JPG og BMP for bildefiler samt WMV for videofiler. u Overfør mediafilene til SD-/MMC-kortet. u Start Mediaplayeren. (Kap. "Mediaplayer") Mediaplayer finner filene på SD-/MMC-kartet automatisk og viser dem i utforskeren.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tips: Til WMV-filer bruker du den medleverte USB-kabelen og overfører filene ved hjelp av MS Mediaplayer fra versjon 10 og MS ActiveSync. Bruke veikart fra SD-/MMC-kortet I minnet til Lucca er det forhåndsinstallert et veikart over Europa. På vedlagt DVD finner du dette veikartet for gjenoppretting. u Overfør veikartet til SD-/MMC-kortet med det installasjonsprogrammet som er på DVD-en for å installere dette. 37 Bluetooth-funksjon Bluetooth-funksjon Bluetooth er en trådløs signalforbindelse for korte avstander. Med en bluetooth-kompatibel mobiltelefon er det dermed mulig å bruke Lucca som trådløs enhet. I tillegg kan du spille av og bruke musikk som er lagret på mobiltelefonen. Forutsetning: Kompatibel Bluetooth-mobiltelefon (kap. "Tekniske data") Starte Bluetooth-modus u I hovedmenyen trykker du på symbolet. Menyen Bluetooth Menu (Bluetooth-meny) vises. Koble Lucca til mobiltelefonen u I forespørselen "Pairing Now?" trykker du på knappen Yes (Ja) for å koble til mobiltelefonen. u Aktiver Bluetoothfunksjonen på mobiltelefonen. Tips: Alle mobiltelefoner benytter ulike metoder for å opprette Bluetooth-forbindelse. Les derfor bruksanvisningen til mobiltelefonen for å aktivere Bluetooth-funksjonen og å søke etter Bluetooth-enheter. Lucca gjenkjennes med betegnelsen "Lucca 5.3". En PIN-forespørsel vises. u På mobiltelefonen taster du inn PIN-koden "0000". Apparatene blir tilkbolet, og Bluetoothforbindelsen opprettes. Du har følgende muligheter: Bruke Lucca som trådløs enhet Bruke Lucca til å spille av musikk Tips: Hvis du har slått av Lucca, eller hvis du fysisk har skilt fra hverandre mobiltelefonen og Lucca, må Bluetooth-forbindelsen opprettes på nytt. Du kan koble til maks. 10 mobiltelefoner. Hvis du kobler til en ellevte, blir den eldste tilkoblede mobiltelefonen slettet. Tips: Menyene i Bluetooth Menu (Bluetoothmeny) er på engelsk. Når du starter Bluetooth-modus for første gang, vises en melding om at det ikke ble koblet til noe apparat ("No Paired Device."). For Bluetooth-forbindelsen må du først og fremst koble Lucca til mobiltelefonen ("Koble Lucca til mobiltelefonen"). Hvis ikke starter tilkobling. Starte tilkobling I menyen Bluetooth Menu u (Bluetooth-meny) trykker du på symbolet. Menyen Bluetooth Settings (Bluetooth-innstillinger) vises. Trykk på symbolet. u Det vises en forespørsel om du ønsker å koble til et apparat. Opprette og avbryte Bluetooth-forbindelse Forutsetning: Mobiltelefon er allerede tilkoblet ("Starte Bluetooth-modus") I hovedmenyen trykker du på u symbolet. Menyen Bluetooth Menu (Bluetooth-meny) vises. 38 Bluetooth-funksjon u u Trykk på symbolet. Menyen Connection Settings (Tilkoblingsinnstillinger) vises. Trykk på symbolet for å opprette forbindelsen (merket) eller koble fra (ikke merket). - eller Trykk på symbolet for å slå på den automatiske forbindelsen (merket) eller koble fra (ikke merket). Hvis du aktiverer den automatiske forbindelsen, kobles mobiltelefonen din til automatisk med en gang den befinner seg i nærheten av Lucca. u Trykk på knappen Send. Oppringingen utføres. u Trykk på knappen End (Avslutt) for å legge på. Tips: Telefonnumrene som er valgt og mottatt med Lucca blir lagret og vist i menyen Call (Ring) ved siden av tastaturet. Du kan velge telefonnumrene ved å trykke. Ta imot eller avvise anrop Når det kommer inn et anrop, vises meldingen "Incoming call" (innkommende samtale) og telefonnummeret til den som ringer: u Trykk på knappen Accept (Svare) for å ta imot anropet. u Trykk på knappen End (Avslutt) for å legge på. - eller u Trykk på knappen End (Avslutt) for å avvise anropet. u Hente spesiell destinasjon Hvis du har en Bluetooth-forbindelse til mobiltelefonen din, kan du hente fram bestemte spesielle destinasjoner, som f.eks. hoteller, og dermed booke hotellet direkte. Etter inntasting av destinasjon i u menyen Detailed Information (Detaljinformasjon) trykker du på symbolet i den nederste displaylisten. En liste med telefonnumrene til den valgte spesialdestinasjonen vises. Telefonnumrene er sortert etter land. u Trykk på et telefonnummer i listen for å hente fram spesialdestinasjonen. u Trykk på knappen End (Avslutt) for å legge på. Stille inn lydstyrke på ringetone u I menyen Bluetooth Menu (Bluetooth-meny) trykker du på symbolet. Menyen Bluetooth Settings (Bluetooth-innstillinger) vises. Trykk på symbolet. Menyen Ringtone (Ringetone) vises. Trykk på en av knappene for å stille inn lydstyrken. u Ringe Hvis Lucca er koblet til mobiltelefonen din, kan du ta imot eller avvise anrop og aktivere anrop selv. Aktivere anrop Forutsetning: Bluetoothforbindelse til mobiltelefonen I menyen Bluetooth Menu u (Bluetooth-meny) trykker du på symbolet. Menyen Call (Ring) vises. u Med tastaturet taster du inn telefonnummeret. u Lydoverføring Hvis du har koblet Lucca til mobiltelefonen din, kan du høre musikk som du har lagret på mobiltelefonen din via Lucca. u I menyen Bluetooth Menu (Bluetoothmeny) trykker du på symbolet. Menyen Music Player vises. 39 Bluetooth-funksjon Mediaplayer u u u u u Trykk på knappen for å starte avspillingen. Trykk på tasten VOL - eller VOL + for å stille inn lydstyrken. Tips: Maksimal lydstyrke er avhengig av lydstyrken som er innstilt i mobiltelefonen. Trykk på knappen for å spille den neste tittelen. Trykk flere ganger på knappen for å spille den aktuelle tittelen eller forrige tittel. Trykk på knappen for å avslutte avspillingen. Mediaplayer Med Mediaplayer kan du spille av musikk-, bildeog videofiler (engelsk menyføring). Legge inn SD-/MMC-kortet SD-/MMCkortsporet er på høyre side av Lucca. u Stikk SD-/MMC-kortet inn i SD-/MMCkortsporet inn til kortet smetter på plass. Tips: Avslutt på forhånd Mediaplayer for å sette inn et annet SD-/MMC-kart Starte Mediaplayer u I hovedmenyen trykker du på symbolet. Menyen Multimedia vises. Aktivere og deaktivere Bluetooth-funksjonen u I menyen Bluetooth Menu (Bluetooth-meny) trykker du på symbolet. Menyen Connect Settings (Tilkoblingsinnstillinger) vises. Trykk på symbolet for å aktivere (merket) eller deaktivere (ikke merket) Bluetooth. u Koble fra mobiltelefoner u I menyen Bluetooth Menu (Bluetoothmeny) trykker du på symbolet. Menyen Bluetooth Settings (Bluetooth-innstillinger) vises. Trykk på symbolet.

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Ta kontakt med et av de

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer