Mobile Navigation TravelPilot 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 300"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon)

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet 1 Display (berøringsskjerm): Enkel og intuitiv betjening ved berøring av knappene på displayet. 2 VOL -: Redusere volumet 3 Av-/på-bryter: Langt trykk (lenger enn 3 sekunder): Slår apparatet på eller av. Kort trykk: Hovedmenyen åpnes. 4 VOL +: Øke volumet 5 Kontakt for TMC-antenne 6 Kontakt for hodetelefon 7 Minnekortspor 8 Kontakt for strømforsyning (nettlader eller ladekabel for sigarettenner) 9 Deksel over batterirom : Lyssensor for omkoblingsautomatikk fra dag- til nattdisplay (overside) ; Kontakt for ekstra ekstern GPS-antenne (intern GPS-antenne er montert) < USB-kontakt for dataoverføring = Seriell kontakt (for fremtidige utvidelser) 3

4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...7 Varselsymboler som benyttes...7 Forskriftsmessig bruk...7 Trafikksikkerhet...7 Generelle sikkerhetsanvisninger...7 Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en...8 Rengjøringsanvisninger...8 Kassering...8 Første gangs bruk...8 Leveringsomfang...8 Beskyttelsesfolie på skjermen...8 Lade batteriet...8 Slå på apparatet...9 Velge språk...9 Montering i bilen...9 Sette på sugekoppholderen...9 Plasser holderhylsen...9 Plasser apparatet i holderhylsen...10 Ta ut apparatet...10 Ta av sugekoppholderen...10 Slå på/av...10 Slå på...10 Slå av...10 Reset...10 Bruke menyene...11 Hovedmeny...11 Knapper...11 Tastatur...11 Intelligent fullføringsfunksjon...11 Feiltolerant inntasting...11 Lister...11 Informasjon via GPS...12 Slik fungerer GPS...12 Vise GPS-informasjon...12 Foreta grunninnstillinger...13 Stille inn tidssone...13 Legg inn hjemmeadressen...13 Aktivere PIN-forespørsel...13 Aktivere forespørsel om PIN-kode...14 Sperre/oppheve sperring av apparatet...14 Endre PIN-kode...14 Navigering...15 Start navigeringen...15 Angi destinasjon...15 Legge inn adresse...15 Bruke hjemmeadressen som destinasjon...16 Bruke en destinasjon fra favorittene...16 Bruke en av de siste destinasjonene...16 Legge inn koordinater...16 Overta en destinasjon fra kartet...16 Spesialdestinasjoner...17 User-POIs (Bruker-POIer)...17 Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted...17 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet...17 Velge en spesialdestinasjon på kartet...17 Velge en overregional spesialdestinasjon...18 Turplanlegging...18 Legge inn tur...18 Bearbeide en tur...18 Laste inn en tur fra favoritter...19 Starte veivisning herfra...19 Beregne rute herfra...19 Flere funksjoner etter turplanlegging...19 Avslutte turplanlegging

5 Innholdsfortegnelse Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse...20 Demo...20 Starte demo...20 Demoinnstillinger...20 Lagre en posisjon...21 Administrere destinasjoner...21 Lagre mål...21 Lagre en destinasjon som er lagt inn...21 Lagre en av de siste destinasjonene...21 Gi nytt navn til destinasjon (bare favoritter)...22 Slette en destinasjon...22 Slette alle destinasjonene...22 Beregne en rute...23 Starte ruteberegning...23 Flere funksjoner etter ruteberegning...23 Velge rutealternativer...23 Veivisning...24 Starte veivisning...24 Når du kommer frem til destinasjonen...25 Avslutte veivisningen...25 Veivisning i terreng (off-road)...25 Forstyrret GPS-mottak...25 Arbeide med kartet...26 Vise kartet...26 Forskyve og forstørre/forminske kartet...26 Trykke i kartet...26 Knapper...26 Foreta kartinnstillinger...26 Talemeldinger under veivisning...27 Kartvisning under veivisning...28 Navigeringshjelp...28 Ruteinformasjon...28 Fartsgrense...28 Flere funksjoner under veivisning...29 Legge inn en sperre...29 Avbryte veivisning...29 Hoppe over neste destinasjon...29 Vise informasjon om destinasjonen...29 Vise ruteliste...30 TMC-funksjon...30 Opprette TMC-mottak...30 Koble til TMC-antennen...30 Søke etter TMC-stasjon...30 Vise trafikkmeldinger...31 Slå på automatisk omkjøring ved kø...31 Trafikkproblemer i kartvisning...31 Bluetooth-funksjon...31 Begynne å bruke Bluetooth...31 Koble sammen enhetene...31 Snakke i telefonen...32 Utføre anrop...32 Slå et lagret telefonnummer...32 Slette lagrede telefonnumre...32 Akseptere eller avvise anrop...32 Bruke telefonboken...33 Lydoverføring...33 Foreta Bluetooth-innstillinger...33 Aktivere/deaktiver Bluetooth-funksjonen...34 Slå synlighet på/av...34 Tilkoblede enheter...34 Søk etter enheter...34 Ringetone...34 Opprette forbindelse automatisk...35 Nullstille Bluetooth (Reset)...35 Automatisk mottak av anrop...35 Laste telefonboken

6 Innholdsfortegnelse Infotainment...36 Starte infotainmentsystemet...36 Spille av musikkfiler...36 Tilfeldig avspilling (Mix)...36 Gjentatt avspilling (Repeat)...36 Vise ID3-tagger...36 Hente frem musikkliste (Browse)...37 Equalizer...37 Vise bildefiler...37 Presentasjon...37 Vise navn på filbane...37 Rotere bilde...37 Hente frem bildeliste (Browse)...38 Spille av videofiler...38 Bruke parløren...38 Diktafon...38 Spille av opptak...39 Redigere opptak...39 Sperre opptak...39 Spill...39 Dataoverføring...40 Sette inn og ta ut minnekortet...40 Kopiere data til minnekortet...40 Bruke veikart fra minnekort...40 Bruke mediefiler fra minnekort...40 Innstillinger...41 Foreta innstillinger for navigering...41 Hjemmeadresse...41 Fortsette turen automatisk...41 Velge datasett...41 POI-merknad...41 Talemeldinger...41 Enheter...41 Foreta enhetsinnstillinger...42 Display...42 Tastelyd...42 Språk...42 Klokkeslett...42 Spar strøm...43 Tyverisikring...43 Fabrikkinnstillinger og USB-grensesnitt...43 Kalibrere berøringsskjermen...43 Produktinformasjon...43 Sound...44 Demomodus...44 Programvare...44 Installere navigasjonsprogramvaren på nytt...44 Oppdatere navigasjonsprogramvaren...44 Service...45 Garanti...45 Tekniske data...45 Problemløsningstabell

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene før du begynner å bruke apparatet. Varselsymboler som benyttes Varselsymbolene i kapitlene henviser til viktige merknader om apparatet og bruk av dette. FARE! Advarer mot personskader eller mulig livsfare FARE! Advarer mot ulykker Forskriftsmessig bruk Apparatet er produsert for mobil bruk i bil. Spesiell informasjon angående navigering av lastebiler, busser og bobiler, for eksempel høyde- og breddebegrensninger eller maksimal tillatt veibelastning, er ikke inkludert i navigeringsdataene! Navigasjon utenfor veier (offroad-veivisning) er ikke mulig med dette navigasjonsutstyret. Trafikksikkerhet Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. Overhold alltid gjeldende trafikkregler. Bruk apparatet slik at du alltid kan kjøre bilen på en sikker måte. I tvilstilfeller må du stoppe bilen og betjene apparatet mens bilen står stille. Generelle sikkerhetsanvisninger Overhold følgende anvisninger, for å beskytte apparatet mot feil og deg selv mot personskader eller mulig livsfare på grunn av antennelse eller eksplosjon: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Apparatet må ikke endres eller åpnes. Da kan det bli skadd og dermed antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Ikke utsett apparatet for meget lave (under -20 C) eller meget høye temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheten av åpen flamme, ovner eller i en bil som er parkert i solen. Ellers kan det danne seg fuktighet i apparatet eller det kan bli overopphetet. Apparatet eller batteriet kan bli deformert eller til og med antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øyne eller hud må du straks skylle med vann og oppsøke lege. Ta ut kontakten til apparatet når du parkerer bilen, ellers fortsetter det å bruke strøm, og bilbatteriet da kan utlades. Ikke dra strømforsyningens kontakt ut etter ledningen. Da kan kabelen bli skadd og forårsake kortslutning. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en En CD-/DVD-plate med navigasjonsprogramvare og kartmateriell følger med apparatet. Følg disse rådene for å unngå at CD-/DVD-platen beskyttes mot skitt og skader: Oppbevar CD-/DVD-platen i coveret. Ta bare på kanten av CD-/DVD-platen. CD-/DVD-platen og coveret må ikke utsettes for direkte sollys. Bruk bare en ren CD-/DVD-plate. Rengjør platen ved behov ved å tørke av innenfra og utover med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri CD-/DVD-platen med sirkelbevegelser. Bruk ikke løsemidler, heller ikke på den siden av CD-/DVD-platen som har påtrykt skrift. Rengjøringsanvisninger Rengjør displayet med en tørr, myk klut. Vann og andre væsker kan ødelegge displayet. Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre kabinettet. Bruk en fuktig klut som ikke loer. Kassering Når et gammelt apparat skal kastes, må man kun benytte godkjente resirkulerings- eller returstasjoner. Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Første gangs bruk Leveringsomfang Pakken inneholder følgende deler: Navigasjonsapparat Sugekoppholder Ladekabel til sigarettenner TMC-antenne Bruksanvisning (kortversjon) DVD med sikkerhetskopi Vi anbefaler bruk av originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie på skjermen Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på displayet før du bruker apparatet for første gang. Lade batteriet Ved kjøp av navigasjonsapparatet kan batteriet være utladet. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. FORSIKTIG! Ikke godkjente ladeapparater kan ødelegge batterier Bruk kun det originale ladeapparatet fra Blaupunkt til drift og opplading for å sikre korrekt opplading av batteriet og for å beskytte mot overspenning. Avhengig av type bruk kan apparatet brukes i inntil 5 timer på det innebygde batteriet. Ladingen tar ca. 6 timer. Ladetilstandsindikatoren finnes i den øverste displaylinjen: : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. 8

9 Første gangs bruk Montering i bilen : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er tilstrekkelig oppladet. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er nesten utladet. Når batteriets ladetilstand blir meget lav, indikeres dette på navigasjonsapparatet. Koble til nettladeren eller ladekabelen fra sigarettenneren til ladekontakten. Batteriet er utstyrt med en beskyttelse mot overoppheting på grunn av for høy strøm. Beskyttelsen hindrer lading av batteriet ved omgivelsestemperaturer på 45 C og mer. Slå på apparatet Montering i bilen Hvis du ikke vil montere navigasjonsapparatet midlertidig i bilen, kan du bruke den medfølgende holderen og feste apparatet til frontruten. FARE! Montering på et uegnet sted kan forårsake ulykker Monter navigasjonsapparatet slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter apparatet i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at apparatet ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. Sette på sugekoppholderen Velg et egnet sted for å montere apparatet i bilen. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør om nødvendig ruten med en egnet klut. Trykk sugekoppen til holderen mot ruten. Bøy armen på holderen mot ruten. A Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Plasser holderhylsen Sugekoppholderen har to fester for holderhylsen. Skyv holderhylsen inn på festet til den går i inngrep. Velge språk Apparatet bruker engelsk som standardspråk for menyene og talemeldingene. Første gang du slår på apparatet, vises en dialogmeny der du kan velge et annet språk: Velg ønsket språk i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes inn, og hovedmenyen 9

10 Montering i bilen Slå på/av Plasser apparatet i holderhylsen På undersiden har apparatet to utsparinger, og på baksiden én utsparing for holderhylsen. Sett apparatet inn i holderhylsen med undersiden først, og trykk den bakover. Holderhylsens klemmefeste må gå hørbart i inngrep på apparatets bakside. Rett inn holderen. Ta ut apparatet Trykk klemmefestet ned. Apparatet løsner fra holderen. Ta apparatet ut. Ta av sugekoppholderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på holderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. Slå på/av Med av/på-bryteren kan du slå apparatet på og av og åpne hovedmenyen. Slå på Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Slå av Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Apparatet settes i hvilemodus og forblir klar for bruk. Først etter 20 minutter blir alle funksjonene helt utkoblet. Også når den er avslått bruker apparatet noe strøm. Hvis apparatet ikke er i bruk over et lengre tidsrom, kan det være nødvendig å lade opp batteriet igjen når du slår på. Reset Det kan ofte hjelpe å nullstille apparatet hvis den ikke fungerer riktig. Hold av/på-bryteren inne i mer enn 14 sekunder. Apparatet slås av og startes på nytt. 10

11 Bruke menyene Bruke menyene Hovedmeny Fra hovedmenyen kan du gå inn på navigering og innstillinger. Trykk kort på av/på-bryteren for å skifte fra andre menyer til hovedmenyen. Knapper Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Trykk på denne knappen for å få tilgang til flere funksjoner. OK: Trykk på denne knappen for å bekrefte enn inntasting eller en innstilling. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst (f.eks. destinasjonsangivelse), kommer er virtuelt tastatur frem på displayet. Der kan du taste inn alt du trenger med fingrene. Du kan bare bruke store bokstaver. Tastaturet har disse tastene: Hente frem bokstavtastatur Hente frem feiltolerant inntasting Intelligent fullføringsfunksjon Under inntastingen legger apparatet, om mulig, automatisk til tegn og foreslår bare de bokstavene på tastaturet som logisk kan følge etter. Feiltolerant inntasting Den feiltolerante inntastingen hjelper deg når du ikke kjenner den nøyaktige stavemåten for et stedsnavn. Når du har gjort inntastingen vises en liste med stedsnavn med lignende stavemåte. Trykk på symbolet i tekstinntastingen. Den feiltolerante inntastingen Tast inn bynavnet, og trykk på OK. Du får se en liste over alternative bynavn. Lister Du kan ofte få frem lister som du kan velge fra (f.eks. en destinasjon). Hvis du ikke taster inn for eksempel et stedsnavn fullstendig, vises en liste med mulige resultater. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen List (Liste). Lengre lister trenger lengre ladetid. Trykk på en av knappene for å bla i listen. Trykk direkte på en oppføring for å bruke denne. Trykk på knappen Expand (Mer) for fullstendig visning av den forkortede oppføringen. Slette siste tegn Sette inn mellomrom Hente frem alternativ bokstavtastatur (bl.a. spesialtegn) Hente frem talltastatur, f.eks. for å taste inn husnummer 11

12 Informasjon via GPS Informasjon via GPS GPS (Global Positioning System) muliggjør verdensomspennende navigering og posisjonering via satellitter som gir posisjonsbestemmelser. Slik fungerer GPS Navigasjonsapparatet måler bilens aktuelle posisjon via GPS og sammenholder disse koordinatene med kartmaterialet sitt. Kartmaterialet inneholder koordinater for spesialdestinasjoner, gater og steder som kan vises på apparatets display. Ut fra dette beregner apparatet ruten til destinasjonen du har lagt inn. Vise GPS-informasjon Informasjon fra apparatets GPS-mottaker, din aktuelle posisjon og hastighet finner du i menyen GPS Info (GPS-info). Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen GPS Info (GPS-info) Denne informasjonen finner du i denne menyen: Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i lengde- og breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet. Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet. Heading (Retning): Kjøreretning (pålitelig informasjon fra ca. 5 km/t) Satellites (Satellitter): Antall mottatte satellitter GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrken til de synlige GPS-satellittene. Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. Ytre påvirkninger kan forstyrre sikten til himmelen og dermed navigasjonsapparatets GPS-mottak. Se også kapitlet "Veivisning", "Forstyrret GPS-mottak". 12

13 Foreta grunninnstillinger Foreta grunninnstillinger Utfør disse grunninnstillingene før du starter en veivisning: Still inn riktig tidssone for din posisjon, slik at riktig ankomsttid vises under navigeringen. Legg inn din hjemmeadresse for å kunne navigere raskt hjem fra et hvilket som helst sted. Aktiver PIN-forespørselen for å sperre bruken av apparatet for uvedkommende. Stille inn tidssone Trykk på symbolet i hovedmenyen. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Time (Klokkeslett) Du får se en liste over de tilgjengelige tidssonene. Trykk i listen på tidssonen som gjelder for din posisjon. Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. "GMT" står for Greenwich Mean Time, middelsoltid på nullmeridianen uten hensyn til sommertid. Trykk på knappen OK. Trykk på symbolet for å bytte mellom 24-timers og 12-timers visning. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller deaktivere (ikke krysset av) sommertid. Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på knappen for å gå ut av menyen igjen. Legg inn hjemmeadressen Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Menyen Navigation Settings (Navigeringsinnstillinger) Menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse) Legg inn adressen slik det er beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse", "Legge inn adresse". Trykk på knappen OK. Hjemmeadressen lagres. Aktivere PIN-forespørsel Ved hjelp av PIN-forespørselen kan du sperre bruken av apparatet for uvedkommende. Da får du forespørsel om PIN (Personal Identity Code) hver gang du slår på apparatet. Du kan når som helst endre PIN-koden. Hvis du en gang skulle glemme PIN-koden, kan du sperre apparatet igjen ved bruk av PUK (Personal Unblocking Key) som du har valgt selv. PUK kan ikke endres. Når du taster inn PIN, har du bare tre forsøk på taste riktig kode, hhv. du kan taste inn riktig PUK etter tre forsøk. Hvis du taster inn feil PUK for tredje gang, blir apparatet sperret og du må sende inn apparatet til service hos Blaupunkt. 13

14 Foreta grunninnstillinger Aktivere forespørsel om PIN-kode Trykk på symbolet i hovedmenyen. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Anti-Theft Protection (Tyverisikring) Trykk på knappen Protection Setup (Oppsett for tyverisikring). Trykk på knappen OK. PIN-forespørselen vises på skjermen. Følg anvisningene og oppgi en fritt valgt PINkode. Trykk på knappen OK. Etter at du har oppgitt PIN-koden første gang, blir du bedt om å slå inn en PUK-kode. PUK-koden kan brukes til å låse opp apparatet hvis du har glemt PIN-koden. Følg anvisningene og tast inn en fritt valgt PUK-kode. Trykk på knappen OK. For en sikker oppbevaring av PUK-koden: Registrer deg på og følg anvisningene du får der. Endre PIN-kode Gå til menyen Anti Theft Protection (Tyverisikring), og klikk knappen Change PIN Code (Endre PIN-kode). PIN-forespørselen vises på skjermen. Følg anvisningene, og oppgi en ny, fritt valgt PIN-kode. Trykk på knappen OK. Sperre/oppheve sperring av apparatet Forutsetning: Du har aktivert forespørsel om PIN-kode. Gå til menyen Anti Theft Protection (Tyverisikring), og klikk Protection Setup (Oppsett for tyverisikring) for å sperre enheten (krysset av) eller for å oppheve sperring (ikke krysset av). PIN-forespørselen vises på skjermen. Legg inn din PIN-kode. Trykk på knappen OK. 14

15 Navigering Angi destinasjon Navigering Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. FARE! Manglende oppmerksomhet på trafikken kan føre til ulykker Ikke betjen apparatet under kjøring. Se kun på displayet i sikre trafikksituasjoner. Det er best å planlegge en rute før du starter. Legg inn grunninnstillingene først. Start navigeringen Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse) Du kan bare velge destinasjoner (land, byer, gater, husnumre, spesialdestinasjoner) som finnes i kartmaterialet. Legge inn adresse Ved første destinasjonsangivelse vises listen med land. Velg ditt destinasjonsland. Menyen Destination (Destinasjon) Fra kartet kan du skifte rett over til navigasjonsmenyen eller til kartinnstillingene (kap. "Arbeide med kartet"). Angi destinasjon I destinasjonsangivelsen har du mulighet til å legge inn en adresse, velge en destinasjon fra minnet eller søke deg frem til en spesialdestinasjon. Menyen Navigation (Navigering) Du trenger ikke skrive inn land, by og gate hver gang. Destinasjonsadressen må bare skrives inn på nytt hvis destinasjonen ikke er den samme sted som forrige gang. Trykk på symbolet for å velge et annet land. Trykk på symbolet, og skriv inn byen eller postnummeret. 15

16 Angi destinasjon Trykk på symbolet, og skriv inn bydelen. Trykk på symbolet, og skriv inn gatenavnet. Trykk på symbolet, og skriv inn husnummeret. Trykk på symbolet, og skriv inn gaten som krysser den oppgitte gaten. Trykk på knappen Start Route Guidance (Starte veivisning) i destinasjonsangivelsen for å starte veivisningen. Ruten beregnes, og veivisningen starter. Etter destinasjonsangivelsen kan du starte veivisningen eller f.eks. lagre destinasjonen. Les kapitlet "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse". Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. I innstillingene kan du se den lagrede hjemmeadressen og om nødvendig endre den (kap. "Innstillinger"). Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Bruke en destinasjon fra favorittene Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Bruke en av de siste destinasjonene Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Legge inn koordinater Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen Destination Coordinates (Destinasjonskoordinater) Trykk på symbolet, og skriv inn breddegraden. Trykk på symbolet, og skriv inn lengdegraden. Velg alltid himmelretningen først, og skriv deretter inn verdiene med tilhørende enheter. Trykk på knappen OK. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Overta en destinasjon fra kartet Trykk på knappen. Side to i menyen Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på knappen OK. Koordinatene til det valgte stedet Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). 16

17 Spesialdestinasjoner Spesialdestinasjoner Spesialdestinasjoner kalles forkortet POI (Points of interest) er konkrete steder som f.eks. parkeringsmuligheter og bensinstasjoner som er lagret i kartmaterialet. Trykk på symbolet i menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse). Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) User-POIs (Bruker-POIer) I spesialdestinasjoner finnes, i tillegg til bensinstasjoner & Co., kategorien User-POIs (Bruker- POIer). Dermed har du muligheten til å utvide navigeringen med individuelle spesialdestinasjoner, f.eks. adresser til venner eller til din favorittrestaurant. På den medfølgende CD-en/DVD-en finner du et installasjonsprogram med veiledning for å kunne opprette dine egne POI-lister på en datamaskin eller laste inn eksisterende POI-lister. Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Points Of Interest In Town (Spesialdestinasjoner i byen) Trykk på symbolet for å velge et annet land. Trykk på symbolet for å legget inn et annet sted. Trykk på knappen OK. Menyen Town District (Bydel) For storbyer skal du angi bydel. Trykk på et av symbolene for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. Tastaturet Angi navnet på spesialdestinasjonen. Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i nærheten. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i området til destinasjonen. Med området til destinasjonen menes destinasjonen du sist startet en veivisning til. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon på hjemmeadressen. Velg spesialdestinasjonskategori. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velge en spesialdestinasjon på kartet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. 17

18 Spesialdestinasjoner Turplanlegging Trykk på knappen OK. Velg spesialdestinasjonskategori. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velge en overregional spesialdestinasjon Hvis en spesialdestinasjon ikke kan tilordnes ett bestemt sted, for eksempel en flyplass, en motorveiavkjøring eller et fjellpass, kan du definere destinasjonen som overregional spesialdestinasjon. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Supra-Regional (Overregional) Trykk på knappen Select Country (Velge land) for å velge et annet land. Trykk på et av symbolene som tilbys for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. Tastaturet Angi navnet på spesialdestinasjonen. Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Turplanlegging Med turplanlegging kan du legge inn en tur med flere etappemål, og eksempelvis lagre for demoen (kap. "Demo"). Startposisjon er alltid den aktuelle posisjonen. Trykk på symbolet i menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse). Menyen Tour Planning (Turplanlegging) Legge inn tur Gå til menyen Tour Planning (Turplanlegging) og trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon). Legg inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du kan laste inn allerede lagrede turer fra Siste destinasjoner eller Favoritter og legge til ytterligere destinasjoner. Trykk på knappen OK. Gjenta trinnene for å legge inn flere destinasjoner. Du kan legge inn en tur med maksimalt ti destinasjoner. Bearbeide en tur Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å flytte destinasjonen. Menyen Move Destination (Flytt destinasjon) Trykk på knappene for å flytte destinasjonene på turlisten oppover eller nedover. 18

19 Turplanlegging Trykk på knappen OK. Trykk på symbolet for å slette destinasjonen. Laste inn en tur fra favoritter Du kan bruke en destinasjon for turplanleggingen fra favoritter, eller laste inn en lagret tur og deretter bearbeide den. Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet under "Bruke en destinasjon fra favorittene" i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Velg en lagret tur eller en destinasjon i menyen Favourites (Favoritter). Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Turlisten med destinasjonene Trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon) for å legge inn flere destinasjoner. Starte veivisning herfra Ved veivisningen kan man hoppe over destinasjoner i turlisten. Hvis du f.eks. avbryter turen, og så vil fortsette den: Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Ruten beregnes med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen, og veivisningen til neste etappemål starter. Beregne rute herfra Hvis du vil beregne ruten til et bestemt etappemål for å finne avstand og kjøretid: Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Ruten beregnes med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen. Flere funksjoner etter turplanlegging Forutsetning: Du har åpnet turlisten. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Starte veivisning (kap. "Veivisning") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre tur i favoritter (kap. "Administrere destinasjoner") Slette turen Vise tur på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Avslutte turplanlegging Trykk på denne knappen for å gå ut av menyen. Lagre turen i favoritter eller slett den. 19

20 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Demo Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Forutsetning: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du har tastet inn en spesialdestinasjon som beskrevet i kapitlet "Spesialdestinasjoner". Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Kun favoritter: Slette destinasjon (kap. "Administrere destinasjoner") Kun favoritter: Gi nytt navn til destinasjon (kap. "Administrere destinasjoner") Kun favoritter: Planlegge en tur med den valgte destinasjonen (kap. "Turplanlegging") Utvalget av funksjoner varierer alt etter om du legger inn en destinasjon eller har valgt en fra minnet. Demo Du kan planlegge feriereisen din fra sofakroken og skaffe deg oversikt over veistrekninger og kjøretider også uten GPS-mottak. Starte demo Innlegging i demo består av startposisjon, som kan være en annen enn din aktuelle posisjon, og destinasjonen. Hvis du vil kjøre gjennom en tur med etappemål med demoen, angir du startposisjon og velger en lagret tur som destinasjon (kap. "Turplanlegging"). Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Demo Trykk på det øvre feltet og tast inn startposisjonen. Trykk på det nedre feltet og tast inn destinasjonen. Legg inn startposisjonen og destinasjonen for demoen på vanlig måte som ved destinasjonsangivelse. Trykk på knappen Start Demo (Start demo) for å starte på ruten. Du har tilgang til samme funksjoner som under veivisning. (Kap. "Flere funksjoner under veivisning") Demoinnstillinger Du kan angi om ruten på demonstrasjonen bare skal kjøres én gang eller uendelig antall ganger. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å skifte mellom engangsdemonstrasjon og uendelig demonstrasjon. Den uendelige sløyfen på symbolet viser at den uendelige demonstrasjonen er aktivert. 20

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5

Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.5 Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 8 6 9 7 10 11 2 Oversikt over produktet 1

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Oversikt over produktet 1 Display

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE http://no.yourpdfguides.com/dref/3305700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754470 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1. Power (skjerm

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315498 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.3 LOW D- A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- og monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- og monteringsanvisning Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 5 6 2 Oversikt over produktet Under displayet finner du disse

Detaljer

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Bruksanvisning (Langversjon) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Bruksanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 3 1 2 2 Oversikt over produktet Ved siden av skjermen finner du disse knappene: 1 Av/på-bryter:

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://no.yourpdfguides.com/dref/3305461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3305430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.4 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH http://no.yourpdfguides.com/dref/3315172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT EASY D-A-CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 5.2 NORTH EUROPE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 72xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 72xx Norsk August 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brukerhåndbok Norsk Juni 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 83xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 83xx Norsk Mai 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 81xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 81xx Norsk April 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 21xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 21xx max Norsk Juni 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829

Din bruksanvisning MIO 269 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183829 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO 269. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO 269 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A-CH

Din bruksanvisning BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A-CH Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT LUCCA 3.5 D-A- CH. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer