a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)"

Transkript

1 TomTom RIDER

2 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort C Et minnekort (SD-kort) D Cardo scala-rider -hodesett E RAM Mount monteringssett F Holder og sikkerhetsstropp G TomTom RIDER eske 2

3 H Strømlader I Dokumentasjonspakke J Batterikabel K USB-kabel 3

4 2. Bruk av din TomTom RIDER Bruk av din TomTom RIDER Slå på 1. Åpne rommet på bunnen av din TomTom RIDER. 2. Skyv minnekortet inn i minnekortspalten. 3. Trykk på og hold på/av-knappen inne i 2 sekunder, eller til din TomTom RIDER starter. Første gang du slår på TomTom RIDER, kan den bruke opptil 20 sekunder på å starte. Når du skal slå av TomTom RIDER, trykker du og holder inne av/påknappen i to sekunder. Oppsett Først må du svare på noen få spørsmål for å sette opp enheten din og ditt Cardo scala-rider -hodesett. Svar på spørsmålene ved å berøre skjermen. Du bruker berøringsskjermen til alt du gjør på TomTom RIDER. Følg instruksjonene for å etablere en Bluetooth-forbindelse mellom din TomTom RIDER og ditt Cardo scala-rider -hodesett. Når du har svart på spørsmålene, vises kjørevisningen på TomTom RIDER. Skjermen vises i sort og hvitt til din TomTom RIDER finner din aktuelle posisjon. Når dette er gjort, ser du kjørevisningen i farger. 4

5 Cardo scala-rider -hodesett A C B D E F G A Mikrofon B Av/på-knapp C Høyttaler D Indikator E Volum ned F Volum opp G Ladekonnektor Før du kan bruke Bluetooth-hodesettet, må hodesettet lades helt opp ved hjelp av laderen som fulgte med hodesettet. Obs: Sørg for at du bruker riktig lader. Det er ulike ladere for din TomTom RIDER og hodesettet. Bruk av feil lader kan skade enheten. Bruk av hodesettet Det tar mellom 2 og 3 timer å lade hodesettet helt opp. Under ladingen lyser indikatoren kontinuerlig rødt. Når ladingen er fullført, slukker indikatoren. Når batteriene er nesten tomme, høres en varseltone. For å slå på hodesettet, trykk på/av-knappen og hold den inne i 6 sekunder, til indikatoren blinker blått 3 ganger. En stigende varseltone høres. Når hodesettet er på, blinker indikatoren blått hvert 3. sekund. For å slå hodesettet av, trykk på på/av-knappen og hold den inne i 3 sekunder, til indikatoren blinker rødt 3 ganger. En synkende varseltone høres. Hvis du ikke fikk etablert en Bluetooth-tilkobling mellom Bluetooth-headsettmopdulen og din TomTom RIDER når du første gang slo din RIDER på, kan du opprette en forbindelse når som helst. I hovedmenyen, pek på Endre preferanser. Pek på Koble til hodesett, og følg instruksjonene for å etablere forbindelsen. Fest hodesettet til hjelmen slik det er vist på Installasjonsplakaten. Sørg for at mikrofonen er korrekt plassert. For best resultat, ikke polasser mikrofonen rett foran munnen, men litt til side for munnen. 5

6 Finne den aktuelle posisjonen din Din TomTom RIDER må være utendørs for å kunne lokalisere din aktuelle posisjon. Føste gangen du starter din RIDER, tar det opp til 5 minutter før enheten finner din gjeldende posisjon. Etter dette vil din posisjon bli funnet mye raskere, vanligvis i løpet av noen sekunder. Hvis din RIDER bruker mer enn 5 minutter for å lokalisere din gjeldende posisjon, pass på at du er på et åpent sted uten høye bygninger eller trær rundt deg. Din RIDER oppgir ikke din plassering, så andre kan ikke bruke den til å følge deg mens du kjører. Obs: Før du kjører med din TomTom RIDER, anbefaler vi at du lader den helt opp ved hjelp av strømladeren. TomTom RIDER bruker en GPS-mottaker til å finne din gjeldende posisjon. Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, se Hvordan fungerer navigasjonen? på side 55. Montere din TomTom RIDER Sikre din TomTom RIDER Fest RAM -monteringsettet til motorsykkelen som vist på Installasjonsplakaten, og plasser deretter din RIDER i holderen. Følg disse retningslinjene når du fester monteringssettet på motorsykkelen: Hvis du på å montere monteringssettet selv, be en fagmann gjør det for deg. Sørg for at monteringssettet ikke kommer i veien for noen av betjeningselementene på motorsykkelen. Bruk alltid riktig verktøy. Hvis du bruker uegnede verktøy, kan du ødelegge monteringssettet. Ikke skru muttrene for hardt til. Du kan ødelegge deler av monteringssettet eller ødelegge styret dersom du skrur muttrene for hardt til. Hvis du bruker U-bolten, ikke glem å bruke de vedlagte gummihettene over de eksponerte gjengene. Skader på grunn av modifisering, feilaktig installering eller ulykker på veien dekkes ikke. Verken RAM etomtom svarer for skader, tap eller ødeleggelse, direkte eller følgeskader, som skyldes feilaktig montering eller manglende evne til å buke produktet. Før bruk skal brukeren avgjøre om produktet er egnet for den tiltenkte bruken. Brukeren overtar alt ansvar i forbindelse med monteringssettet. Legg inn et passord for din TomTom RIDER slik at bare du kan bruke den. Hver gang du starter opp RIDER, må du skrive inn passordet. For å legge inn passordet, må du benytte din RIDER ved å bruke TomTom HOME. Du kan da bruke TomTom HOME for å angi passordet. Gjør følgende for å legge inn et passord på enheten din: 1. Koble RIDER til datamaskinen din og slå den på. 2. Start TomTom HOME om den ikke starter automatisk. Hvis du ikke har installert TomTom HOME, sett inn CD-en som kom med din RIDER for å installere programmet. 6

7 Alternativt kan du laste ned TomTom HOME fra Forsikre deg om at du alltid har nyeste versjon av TomTom HOME. Hvis du vil ha mer informasjon om TomTom HOME, se Hvordan bruke TomTom HOME på side I planleggingsdelen, velg din RIDER. Et bilde av din RIDER vises i hovedseksjonen av TomTom HOME. 4. Klikk på på/av-knappen på bildet av din RIDER for å slå den på i TomTom HOME. Din RIDER starter i TomTom HOME. Du kan nå velge passordet på din RIDER ved å benytte TomTom HOME. Ikke koble fra din RIDER, bare bruk den som du ville gjort vanligvis ved å klikke på de viste knappene på datamaskinen. 5. Fra hovedmenyen på enheten, klikk på Endre preferanser. 6. Klikk på Still inn eier. Du må muligens klikke på pilen til du kommer til siden der Still inn eier vises. Hvis du ikke finner knappen Still inn eier, sørg for at alle knappene blir vist på RIDER. Pek på knappen Vis ALLE menyalternativer. Alle knapper vil nå vises. Still inn eier Du kan nå legge inn passordet for din RIDER. Du kan også legge inn navn og adresse, som vil bli vist når din RIDER starter opp. Ta vare på dintomtom RIDER Det er viktig at du vedlikeholder RIDER og rengjør den på riktig måte. Bruk en myk klut til å tørke av skjermen på RIDER. Flytende rengjøringsmidler skal ikke benyttes. Hvis din RIDER blir våt, tørker du av den med en myk klut. Du må ikke under noen omstendigheter åpne bakdekselet på RIDER. Det kan være farlig, og det opphever også garantien. Du må ikke bruke minnekortet (SD-kortet) på andre enheter enn en TomTom-enhet. Andre enheter kan skade minnekortet. RIDER må ikke utsettes for svært høye eller lave temperaturer. Dette kan føre til varig skade. Du må for eksempel ikke oppbevare enheten i bilen på varme sommerdager eller kalde vinternetter. Ta sikkerhetskopi av TomTom RIDER Det er alltid lurt å ta en sikkerhetskopi av innholdet på TomTom RIDER. Du kan ta en sikkerhetskopi ved hjelp av TomTom HOME. Du kan installere TomTom HOME ved hjelp av CD-en som ble levert sammen med din TomTom RIDER. Hvis du vil ha mer informasjon om TomTom HOME, se Hvordan bruke TomTom HOME på side 53. 7

8 3. Den første turen Den første turen lanlegge en rute Det er veldig enkelt å planlegge en rute med TomTom RIDER. Følg trinnene nedenfor for å planlegge den første reiseruten din. Obs: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig å planlegge ruter mens du kjører. 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Naviger til For din første tur, skal vi navigere til en adresse. 3. Pek på Adresse. Du kan velge mellom fire alternativer når du angir en adresse: Bysentrum - pek på denne knappen for å stille inn destinasjon som sentrum i en by eller tettsted. Gate og husnummer - pek på denne knappen for å angi nøyaktig adresse.. Postnummer - pek på denne knappen for å angi postnummer.. Obs: Du kan skrive inn et postnummer for hvilket som helst land. I Storbritannia og Nederland er postnumrene detaljerte nok til til å kunne identifisere et enkelt hus. I andre land kan du skrive inn et postnummer for å identifisere en by eller et område. Du må deretter legge inn gate og husnummer. 8

9 Kryss - pek på denne knappen for å finne et punkt hvor to veier møtest. Vi skal angi en eksakt adresse for den første reisen din. 4. Pek på Gate- og husnummer. 5. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til. Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du skriver inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på bynavnet for å angi dette som reisemål. 6. Begynn å taste inn gatenavn. På samme måte som for byen, vises navnene på gatene som stemmer over ens med det du har tastet inn. Når reisemålet vises på listen, kan du trykke på gatenavnet for å stille dette inn som reisemål. 7. Angi nå husnummeret for reisemålet ditt, og pek deretter på Utført. 8. Din RIDER spør deg om du ønsker å ankomme på et spesielt tidspunkt. Pek på JA for å angi et ankomsttidspunkt. Din RIDER informerer deg om du vil komme tidsnok frem. Se Ankomsttid på side 10 hvis du vil ha mer informasjon. 9

10 TomTom RIDER beregner deretter ruten. 9. Når ruten er beregnet, pek på Utført. TomTom RIDER begynner umiddelbart å vise vei til reisemålet ditt, med talte instruksjoner og visuelle instruksjoner på skjermen. Du bør planlegge reisen før du begynner å kjøre. Når du har begynt å flytte på deg, er det ikke mulig å planlegge reisen i detalj. Mens du kjører, vises kun kjøremenyen. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du gå til kapitlet: Menyer på side 15. Obs: Før du kan planlegge en rute på denne måten, må TomTom RIDER først finne din nåværende posisjon. Ankomsttid Når du planlegger en rute, spør din RIDER om du behøver å ankomme til et bestemt tidspunkt: Pek på JA for å angi et ankomsttidspunkt. Din RIDER beregner din ankomsttid, og viser om du vil ankomme til riktig tid. Du kan også bruke denne informasjonen for å finne ut når det er på tide å dra. Dersom RIDER viser at du vil ankomme 30 minutter for tidlig, kan du vente og dra om 30 minutter heller enn å ankomme tidlig. Din ankomsttid blir konstant rekalkulert under reisen. Statuslinjen viser hvorvidt du vil ankomme i tide eller for sent, som vist under: Du vil ankomme 55 minutter før ankomsttiden du la inn. Om den estimerte ankomsttiden er mer enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i grønt. Du vil ankomme 3 minutter før ankomsttiden du la inn. Dersom den estimerte ankomsttiden er mindre enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i gult. 10

11 Du vil ankomme 19 minutter for sent. Dersom den estimerte ankomsttiden er senere enn tidspunktet du har lagt inn, vises dette i rødt. Hva er de andre navigasjonsalternativene? Når du peker på Naviger til..., kan du angi reisemålet ditt på mange måter, ikke bare ved å angi adressen. De andre alternativene er nevnt her: Pek på denne knappen for å navigere til ditt hjem. Hjem Du vil trolig bruke denne knappen mer enn noen annen. For informasjon om hvordan du angir hjemsted, se Endre hjemsted på side 39. Pek på denne knappen for å velge en favoritt som ditt reisemål. Favoritt For mer informasjon om favoritter, se Favoritter på side 21. Pek på denne knappen for å velge ditt reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Nylig besøkt destinasjon Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI). Interessepunkter For mer informasjon om interessepunkter og hvordan du navigerer til et interessepunkt, se Interessepunkter på side 25. Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som ditt reisemål ved hjelp av en kartsøker. Punkt på kart For mer informasjon om kartsøkeren, se Å bruke kartet på side 19. Pek på denne knappen for å legge inn et reisemål med breddegrad- og lengdegradsverdier. Breddegrad Lengdegrad Pek på denne knappen for å navigere til hvor en TomTom Buddy befinner seg. Ikke glem at din Buddy kan forflytte seg før du når ham eller henne. TomTom Buddy For mer informasjon om TomTom Venner, se TomTom PLUS på side 51. Planlegging på forhånd Du kan også bruke din RIDER til å planlegge reiser på forhånd ved å velge både ditt startpunkt og ditt reisemål. Du kan, for eksempel, gjøre følgende: Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg. Sjekke ruten for turen du planlegger. Sjekke ruten for noen som kommer til deg, slik at du kan forklare dem veien. 11

12 For å planlegge en rute på forhånd, følg disse trinnene: 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Avansert planlegging. Avansert planlegging 3. Velg startpunktet for din reise på samme måte som du vanligvis ville valgt ditt reisemål. 4. Sett reisemålet for din reise. 5. Velg hvilke type rute som skal planlegges. Raskeste rute - ruten som tar minst tid. Korteste rute - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder. Unngå motorveier - en rute som unngår motorveier. Gangrute - en ruten som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen. Sykkelrute - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen. Begrenset hastighet - en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum fart. 6. Din TomTom RIDER planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt. Mer informasjon om en rute For å finne ut om reiseruten i detalj, pek på Detaljer-knappen på rutens oppsummeringsskjerm. Du kan også velge fra følgende alternativer: Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige svinginger langs ruten. Vis som tekst Dette er spesielt nyttig dersom du skal forklare ruten til noen andre. 12

13 Vis som bilder Pek på denne knappen for å se alle nødvendige svinginger langs ruten. Pek på høyre- og venstrepilen for å flytte deg fremover og bakover i den planlagte turen. Pek på skjermen for å slå av 3D-displayet og se kartet ovenfra. Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av en kartsøker. Vis som rute på kart For mer informasjon om kartsøkeren, se Å bruke kartet på side 19. Pek på denne knappen for å se en demonstrasjon av turen. Du kan avbryte denne demonstrasjonen når som helst ved å berøre skjermen. Vis rutedemo Pek på denne knappen for å åpne rutesammendrag-skjermen. Vis ruteoppsummering Du kan finne disse alternativene for den siste ruten du planla ved å peke på Vis rute i Hovedmenyen. 13

14 4. Kjørevisning Kjørevisning A Knapper for å zoome inn og ut fra posisjonen din. B Din nåværende posisjon. C Navnet på neste viktige vei eller veiskilt-informasjon, hvis relevant. D Neste instruksjon. Dette området viser hva du må gjøre og når du må gjøre det. Pek på dette området for å gjenta den siste taleinstruksjonen og for å endre volumet. E Navnet på den neste veien du skal svinge inn på. F Informasjon om reisen. Dette området inneholder vanligvis gjenværende reisetid, gjenværende avstand og ankomsttid. For å angi hvilken informasjon som skal vises, pek på Statuslinje-preferansene i preferansemenyen. G Indikator for GPS-signalets styrke. Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, se Hvordan fungerer navigasjonen? på side

15 5. Menyer Menyer Hovedmeny Pek på skjermen når som helst under TomTom RIDER kjørevisning for å åpne hovedmenyen. Naviger til... Pek på denne knappen for å begynne å planlegge en reiserute. Finn alternativ... Pek på denne knappen når du vil unngå deler av ruten, reise via et bestemt sted, eller beregne en alternativ rute. TomTom Trafikk Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktivere trafikkinformasjon. Se TomTom Traffic på side 48 hvis du vil ha mer informasjon. Mobiltelefon Denne knappen åpner mobiltelefonmenyen. Du kan for eksempel ringe og skrive eller lese meldinger.se Håndfritelefonering på side 33 hvis du vil ha mer informasjon. Endre preferanser Denne knappen åpner preferansemenyen. Du kan endre mye på måten TomTom RIDER ser ut og oppfører seg. Se Preferanser på side 36 hvis du vil ha mer informasjon. Skjulte knapper og funksjoner Når du tar i bruk TomTom RIDER for første gang, vises ikke alle knappene på menyen. Mange knapper og noen mer avanserte funksjoner er skjulte fordi du ikke har bruk for disse funksjonene så ofte. 15

16 For å vise alle knapper og funksjoner, pek på Vis ALLE menyalternativer i Preferansemenyen. For å skjule disse knappene igjen, pek på Vis færre menyalternativer i Preferansemenyen. Kjøremeny Dersom du peker på skjermen når du kjører, vises kjøremenyen: Naviger til Pek på denne knappen for å velge reisemål. Slå av lyd / Slå på lyd Pek på denne knappen for å slå av eller på taleinstruksjonene. Slett rute Pek på denne knappen for å slette den planlagte reiseruten. Din TomTom RIDER vil slutte å gi deg retningsanvisninger. Du ser likevel posisjonen din i kjørevisningen. Du trenger ikke å slette reiseruten før du begynner å planlegge ny reiserute eller navigere til et nytt reisemål. Legg til favoritt Pek på denne knappen for å legge til stedet der du befinner deg som favoritt. TomTom RIDER bruker adressen for din aktuelle plassering som favorittnavn. Du kan senere gå tilbake og endre navnet på favoritten dersom du ønsker det. Denne knappen er nyttig dersom du ser noe interessant mens du kjører. Du kan legge det til som favoritt, slik at TomTom RIDER husker stedet. Hvorfor kan jeg ikke åpne hovedmenyen mens jeg kjører? Sikkerhet? Det ville vært farlig å betjene TomTom RIDER med alle tilgjengelige menyknapper under kjøringen. Hansker? Når du har på deg hansker er det vanskelig å bruke knappene i den normale menyen. Det er mulig å trykke på de store knappene i kjøremenyen under kjøringen. Hvordan kan jeg avbryte kjøremenyen? Det er ikke mulig å avbryte kjøremenyen. Menyen forsvinner etter ti sekunder dersom du ikke peker på noen knapper. 16

17 6. Finn alternative ruter Finn alternative ruter Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet. Hvorfor endre rute? Kanskje på gunn av en av disse årsakene: Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg. Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller fylle bensin. Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker. Pek på Finn alternativ... i Hovedmenyen for å endre den aktuelle planlagte ruten. Finn alternativ... Pek deretter på et av alternativene under. Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er planlagt. Kalkuler alternativ Din RIDER vil søke etter en annen rute fra der du befinner deg nå til reisemålet. Dersom du likevel skulle foretrekke å bruke den opprinnelige ruten, pek på Rekalkulér original. Hvorfor må jeg gjøre dette? Utover veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på. Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor langt av ruten foran deg du ønsker å unngå. Unngå veiproblemer Velg mellom følgende alternativer: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Din RIDER vil rekalkulere ruten din, mens du unngår den delen av ruten du har valgt bort. Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart. Dersom veisperringen plutselig skulle bli fjernet, pek på Rekalkulér original for å vende tilbake til din originale rute. 17

18 Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Reis via... Du velger besøkssteder du ønsker å oppleve på veien til reisemålet. Så du kan velge fra alle de samme alternativene: for eksempel, Adresse, Favoritt, Interessepunkt og Punkt på kartet. Din RIDER vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går gjennom de stedene du velger. Ved bruk av denne kanppen, kan du kun reise via ett sted. hvis du vil kjøre via flere steder, bruk da en reiseruteplanlegger. Se Reiserute-planlegging på side 30 hvis du vil ha mer informasjon. Pek på denne knappen for å gå tilbake til den opprinnelige ruten uten noen avvik for veiblokkeringer eller uten å kjøre via spesielle steder. Rekalkuler opprinnelig Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjente for å ha trafikkproblemer. Unngå deler av ruten Minimer trafikk-forsinkelser Du kan deretter velg deg veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din. Pek på denne knappen for å rekalkulere din rute så den unngå trafikkproblemer så godt det lar seg gjøre. Din RIDER vil undersøke om det er flere trafikkproblemer langs ruten og tilrettelegge den best mulige ruten for å unngå problemer. For mer informasjon om bruken av TomTom Traffic, se TomTom Traffic på side

19 7. Å bruke kartet Å bruke kartet Hver gang du bruker din TomTom RIDER for å planlegge en rute, bruker du kartet. Du kan imidlertid bruke kartet på mange andre måter også. For å åpne kartet, pek på Bla gjennom kart i Hovedmenyenn. Plasser fingeren på skjermen, og flytt den over skjermen for å flytte kartet. A Målestokk Beveg håndtaket på målestokken for å zoome inn på eller ut av markørposisjonen. B Gjeldende posisjon C GPS-knapp. Pek på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til din gjeldende posisjon. D Alternativer-knappen Bruk Alternativer-knappen til å angi hva som skal vises på kartet. E Markøren F Finn-knappen Pek på denne knappen får å finne bestemte adresser og interessepunkter på kartet. G Markøren Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen, angi markørposisjonen som favoritt, eller finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen. Se under for mer informasjon. H Zoomfeltet. 19

20 Bruk av markørknappen Flytt zoomfeltet opp eller ned for endre målestokken for kartet. Du kan bruke kartet for å finne adresser og interessepunkter (POIer), for eksempel, restauranter, togstasjoner og bensinstasjoner. Med markørknappen, kan du bruke det du har funnet. Pek på markørknappen for å åpne siden med knapper vist under: Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen. Din RIDER vil kalkulere ruten dit. Naviger dit Finn interessepunkter i nærheten Pek på denne knappen for å finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen. For eksempel, hvis du har funnet en restaurant du vil besøke, kan du lete etter et parkeringshus i nærheten. Pek på denne knappen for å ringe til markørposisjonen. Denne knappen er kun tilgjengelig om din RIDER har telefonnummeret til markørposisjonen. Ring Telefonnummeret til mange interessepunkter er lagret i din RIDER. Om du har lagt inn telefonnumre for interessepunkter du har opprettet, kan du også ringe dem. For mer informasjon om håndfritelefonering, se Håndfritelefonering på side 33. Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved markørposisjonen. For mer informasjon om favoritter, se Favoritter på side 21. Legg til som favoritt Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt av markørposisjonen. Legg til som favortitt For mer informasjon om interessepunkter, se Interessepunkter på side 25. Pek på denne knappen for å reise via markørposisjonen. Denne knappen er kun tilgjengelig om du i øyeblikket navigerer til et reisemål. Reis via... 20

21 8. Favoritter Favoritter Hva er favoritter? Favoritter er steder du ofte besøker. Du kan opprette favoritter slik at du ikke trenger å legge inn adressen hver gang du ønsker å navigere dit. Det behøver ikke bare være steder du foretrekker, det kan også være nyttige adresser. Hvordan kan jeg opprette en favoritt? Fra hovedmenyen, pek på Legg til favoritt. Obs!: Knappen Legg til favoritt vises muligens ikke på første side i hovedmenyen. Pek på pilen for å åpne andre sider på Hovedmenyen. Du kan deretter velge plasseringen for favoritten fra listen nedenfor. Gi din favoritt et navn som det er lett å huske. Din RIDER vil alltid foreslå et navn, vanligvis er dette adressen for favoritten. For å legge inn navnet, bare begynn å skriv. Du behøver ikke slette det foreslåtte navnet. Du kan angi Hjemme som en favoritt. Hjem Du kan ikke opprette en favoritt fra en annen favoritt. Denne muligheten vil alltid være utilgjengelig på denne menyen. Favoritt For å gi nytt navn til en favoritt, pek på Administrere favoritter i Preferansemenyen. Se Administrer favoritter på side 39 hvis du vil ha mer informasjon. Du kan spesifisere en adresse som favoritt. Når du legger inn en adresse, kan du velge fra følgende fire alternativer. De samme alternativene vises i Navigér til... menyen: Adresse Bysentrum Gate og husnummer Postnummer (støttes fullt kun i Storbritannia og Nederland) Kryss 21

22 Velg et favorittreisemål fra en liste over steder du nylig har besøkt. Nylig besøkt destinasjon Du kan legge til et interessepunkt (POI) som favoritt. Hvorfor bør jeg gjøre det? Interessepunkt Hvis du besøker et interessepunkt som du liker svært godt, for eksempel en restaurant, kan du legge den til som favoritt. For å legge til et interessepunkt som favoritt, pek på denne knappen, og gjør deretter følgende: 1. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger. Du kan velge en av disse alternativene: POI nær deg - søk fra en liste over POI nær din nåværende posisjon. POI i by - for å velge POI i en gitt by eller tettsted. Du må spesifisere hvilken by eller tettsted. POI nær hjemmet - sør fra en liste med POI nær der du bor. Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en av disse alternativene: POI langs ruten POI nær destinasjon 2. Velg kategorien for interessepunkt. Pek på den interessepunkt-kategorien dersom den vises, eller pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste. Pek på Alle POI-kategorier for å søke etter et POI ved hjelp av navnet. For mer informasjon om interessepunkter, se Interessepunkter på side 25. Pek på denne knappen for å legge til aktuell posisjon som favoritt. GPS-posisjon For eksempel, hvis du stopper et sted du liker, kan du markere dette for å legge det til som favoritt. 22

23 Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren. Velg stedet for favoritten ved å bruke markøren, og pek deretter Utført. Punkt på kart For mer informasjon om kartsøkeren, se Å bruke kartet på side 19. Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved å legge inn breddegrad- og lengdegradverdier. Breddegrad og lengdegrad Pek på denne knappen for å opprette en favoritt for den aktuelle posisjonen til en TomTom Buddy. TomTom Buddy For mer informasjon om TomTom Buddies, se TomTom PLUS på side 51. Hvordan kan jeg bruke en favoritt? Du vil vanligvis bruke en favoritt for å navigere til et sted uten å måtte legge inn adressen. For å navigere til en favoritt, gjør følgende: 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Naviger til 3. Pek på Favoritt. 4. Velg en favoritt fra listen. Din RIDER kalkulerer ruten for deg. 5. Når ruten er beregnet, pek på Utført. DinRIDER vil umiddelbart begynne å guide deg til reisemålet med talte instruksjoner og visuelle instruksjoner på skjermen. Hvor mange favoritter kan jeg opprette? Du kan opprette opp til 48 favoritter. Dersom du ønsker å legge til mer enn 48, foreslår vi at du oppretter noen interessepunkt-kategorier og legger til noen av dine favoritter som interessepunkter. For mer informasjon om interessepunkter, se Interessepunkter på side 25. Hvordan kan jeg slette en favoritt? 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Endre preferanser for å åpne Preferansemenyen. 3. Pek på Administrere favoritter. Tips: Pek på pilen for å gå til knappene på neste side. 4. Pek på favoritten du ønsker å slette. 5. Pek på Slett. Hvordan kan jeg endre navnet på en favoritt? 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 23

24 2. Pek på Endre preferanser for å åpne Preferansemenyen. 3. Pek på Administrere favoritter. Tips: Pek på pilen for å gå til knappene på neste side. 4. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn. 5. Pek på Gi nytt navn. 24

25 9. Interessepunkter Interessepunkter Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshus Bensinstasjoner Hvordan vise interessepunkter på kartet 1. Pek på Akvivere/deaktivere interessepunkter i Preferansemenyen. Aktiver/ deaktiver POIer 2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet. Pek på Finn for å søke et POI ved hjelp av navnet. 3. Pek på Utført. Interessepunktene du valgte, vises som symboler på kartet. Hvordan ringe til et interessepunkt TomTom RIDER har telefonnumrene til mange interessepunkter. Du kan for eksempel ringe til en restaurant for å reservere et bord, eller til en kino for å bestille billetter. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker TomTom RIDER for å ringe håndfritt, se Håndfritelefonering på side

26 Hvordan navigere til et interessepunkt 1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen. 2. Pek på Naviger til...i Hovedmenyen. 3. Pek på Interessepunkt. 4. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger. Du kan velge en av disse alternativene: POI i nærheten - for å søke fra en liste over POI i nærheten av der du er nå. POI i by - for å velge et POI i en spesiell by eller tettsted. Du må spesifisere hvilken by eller tettsted. POI nær hjemmet - for å søke fra en liste over POI i nærheten av der du bor. Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en av disse alternativene: POI langs ruten POI nær destinasjon 5. Velg kategori for interessepunkt Pek på Alle POI-kategorier for å søke etter et POI ved hjelp av navnet. Pek på kategorien av interessepunkt dersom den vises. Pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategorien fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien, og velg kategorien når den dukker opp på listen. 6. Fra listen over viste interessepunkter, velg det interessepunktet du ønsker å navigere til. Tabellen under forklarer avstanden oppført ved siden av hvert interessepunkt. POI i nærheten POI i by POI nær hjemmet POI langs ruten POI nær destinasjon Avstand fra der befinner deg nå Avstand fra bysentrum Avstand fra ditt hjem Avstand fra der befinner deg nå Avstand fra destinasjonen 26

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

TomTom BRIDGE Referanseguide

TomTom BRIDGE Referanseguide TomTom BRIDGE Referanseguide Innhold Velkommen til TomTom BRIDGE 6 Starte TomTom BRIDGE 8 Apper på TomTom BRIDGE 9 Kobler til TomTom BRIDGE 10 Om tilkobling av TomTom BRIDGE...10 Smarttelefon-tilkobling...10

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15300 15400 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 5 Hva er nytt 6 Nytt i denne utgaven... 7 TomTom Bridge 9 Starte TomTom Bridge... 10 Bruke fingerbevegelser... 12 Apper på TomTom

Detaljer

TomTom GO Mobile Referanseguide

TomTom GO Mobile Referanseguide TomTom GO Mobile Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 5 Kom i gang 6 Starte appen... 6 Språk... 6 Sende informasjon til TomTom... 6 Om TomTom-tjenester... 7 Oppdatering av GO Mobile-appen...

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15 200 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 5 Starte TomTom Bridge 7 Bruke fingerbevegelser... 8 Apper på TomTom Bridge... 9 Koble til TomTom Bridge... 10 Om tilkobling av TomTom

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Montere navigasjonsenheten

Montere navigasjonsenheten TomTom Start 1. Kom i gang Kom i gang Montere navigasjonsenheten 1. Skyv EasyPort-monteringen på din TomTom Start mot bilens frontrute. 1 2 2. Juster vinkelen på enheten. 3. Lås EasyPort-monteringen ved

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer