Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på OSL Side 20

2 Kunden har alltid rett Vi kjenner behovene, vi er tilgjengelige og vi er tilpasningsdyktige. Kort og godt skal det være enkelt å være kunde hos oss. Leder Tilbakemeldinger fra kunder er viktig informasjon for oss som programvareleverandør. Vår suksess er ene og alene basert på at våre kunder opplever merverdi ved å benytte våre produkter og tjenester. Gjennom konstruktive tilbakemeldinger kan vi gjøre denne merverdien større. Vår evne til å lytte til våre kunder er derfor avgjørende for vår og våre kunders fremtidige suksess. Vi legger stor vekt på å ha tette relasjoner til våre kunder, og ønsker å fremstå som en langsiktig partner. Vi opplever at nærhet til kundene er et viktig konkurransefortrinn som vi har etablert i det norske markedet. Vi kjenner behovene, vi er tilgjengelige og vi er tilpasningsdyktige. Kort og godt skal det skal være enkelt å være kunde hos oss. Vi opplever at vår evne til å yte service og hjelp blir stadig viktigere. Kravene til effektivitet og produktivitet i arbeidslivet er økende. Fremdriften blir strammere og milepælene tettere. Det å kunne utnytte og beherske programvaren som benyttes blir avgjørende. Samtidig får brukerne liten tid til å sette seg inn i nye ting. Står man fast, blir fort leveransen forsinket, ofte med alvorlige konsekvenser. Da er det viktig at man kan få hjelp og at hjelpen er nær. Vårt supportteam består av ca. 15 årsverk, og behandler over saker hvert år. Forhåpentligvis har vi bidratt til at mange kunder har kommet videre i sitt arbeid og nådd sine frister. Vi er opptatt av å forbedre oss kontinuerlig, og kartlegger derfor hvor tilfredse våre kunder er med våre produkter, vår kundeservice, vår markedsføring og vår kvalitet som leverandør. Høsten 2009 deltok over av våre kunder i en spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Igjen fikk vi stor anerkjennelse for vår faglige kompetanse og problemforståelse. Kundene er spesielt godt fornøyd med vår kundeservice og kvaliteten i våre løsninger. Hele 90 % av alle kunder vil anbefale oss som leverandør. En stor takk til alle som har bidratt med tilbakemeldinger gjennom kundeundersøkelser, brukerforeninger, seminarer og brukerstøtte. Vi vet hvilke forventninger dere har til oss og innspillene gjør oss bedre. Så fikk kunden rett denne gangen også. Innhold > Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold > ISY-dagene 2009 tok av på Gardermoen > ISY Innovation Award 2009 > Tilgang til grunnboken > Mer forebyggende vedlikehold > Bryter ned BIM-barrierene > Nye fjes i NoIS > ISY G-prog Stål og Tre med Eurocode 2 > ISY ProAktiv Matrikkelen > Neste generasjons forvaltningsløsninger for renovasjonsbransjen > Vinnende kalkyle > Nå lanserer vi nye ISY Prosjekt Økonomi > Nytt grensesnitt i ISY WinMap Matrikkelen > Tett på prisene i byggebransjen > Verktøy å regne med på OSL > Terminal 2 prosjekteres med BIM > Nordland Fylkeskommune velger ISY Prosjekt Økonomi > Webhotell for Leica TruView-modeller > Bentley samhandlingsløsning > B2B - efaktura for bedrifter > Kurs & seminarer 23 Bård Hernes Administrerende direktør 20 Informasjonssystemer

3 effektivt Miljøsparende og vegvedlikehold Da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som eget aksjeselskap (Mesta AS) i 2003 og konkurranseutsatt, ble den nødvendige følgen å lyse ut vegvedlikeholdet til private entreprenører. Det krevde en egnet administrasjonsløsning. Resultatet ble webløsningen ELRAPP som NoIS har utviklet for Statens vegvesen. Kontakt i NoIS: Gjennom å kreve obligatoriske kvalitetsplaner av entreprenørene og foreta rutinemessige stikkprøvekontroller, kan vi nå raskt iverksette endringstiltak hvis situasjonen krever det. Med ELRAPP har Vegdirektoratet og Statens vegvesen fått et elektronisk rapporterings- og oppfølgingssystem som sikrer rasjonell drift og kvalitet både for byggherre og entreprenører og sentral styringsdokumentasjon for ledelsen og myndighetene. Per i dag forvalter Statens vegvesen 106 landsomfattende entreprenørkontrakter, avtaler verdt til sammen ca. 10 milliarder kroner. Årlig omsettes det for over to milliarder gjennom de 4-5-årige kontraktene. God oppfølging og kontroll er derfor essensielt. - Dette er et stort forvaltningsansvar på vegne av myndighetene og skattebetalerne, sier Torgeir Leland, sjefsingeniør i byggherreseksjon i Vegdirektoratets avdeling for veg og transport. - Ikke bare med hensyn til pengene, men fremfor alt for at vegvedlikeholdet skal bli utført i henhold til kontraktene, slik at både vi, entreprenørene, myndighetene og trafikantene blir fornøyd. Da NoIS i sin tid fikk oppdraget med å utvikle en formålstjenlig forvaltningsløsning, var det papirkontrakter og ressurskrevende oppfølging som gjaldt. - Vi etablerte derfor en egen arbeidsgruppe med folk fra alle regioner for å kartlegge samhandlings- og kommunikasjonsbehovene mellom entreprenør og byggherre, sier Leland. - Senere har vi også fått med folk fra bransjen for stadig å forbedre ELRAPP. Nå brukes arbeidsgruppen som referanse hele tiden med hensyn til nye implementeringsvalg og endringer som gjøres. Med denne ordningen mener vi å ha lykkes godt med å ta vare på interessene på begge sider av bordet. Resultatet er blitt en webbasert løsning bestående av tre moduler; én modul som entreprenørene benytter til innrapportering og oppfølging av de kontraktsmessige oppgavene de er satt til (som sand- og saltstrøing, brøyting osv.); én modul for Statens vegvesen til å ivareta byggherrens behov for oppfølging av entreprenørene og av egne aktiviteter; og en ny kontrollmodul som vil benyttes av personellet fra Statens vegvesen for gjennomføring av stikkprøvekontroller på vegene. I ELRAPP får man også resultatene fra den automatiske datafangsten fra lastebilene på vegen; om forbruket av strøsand, saltmengder, brøytekilometer, osv. Sammen med Vegvesenets SaltSmart-prosjekt er håpet bl.a. at dette vil føre til mer optimal og mindre bruk av salt, og dermed mindre forurensing. Det vurderes også en utvidelse med kart for å lette oppfølgingen i byggherremodulen. Med bruk av kart får man vist forbruk av brøyting og strøing i en integrert GIS-løsning. Alle krav merkes som egne oppgaver med tidsplaner og milepæler i ELRAPP. Dermed blir alle aktiviteter synlig for alle parter. Man ser fort om innrapportering skjer som avtalt og frister overholdes. - Vi har på denne måten fått inn et sterkere element av kvalitetssikring i det hele, fortsetter Leland. - Gjennom å kreve obligatoriske kvalitetsplaner av entreprenørene og foreta rutinemessige stikkprøvekontroller, kan vi nå raskt iverksette endringstiltak hvis situasjonen krever det. Med visning av kontroller og avvik på kart ser vi også raskt hvor vi har gjentatte avvik og har dermed et godt hjelpemiddel for å planlegge tiltak. En annen ny dimensjon med ELRAPP er at vi nå til en hver tid kan få full oversikt over det som innrapporteres av avvik, og med dette rapportere til vår egen ledelse og Samferdselsdepartementet. Siden alle rapportdata lagres i en sentral database kan de enkelt settes sammen til formålstjenlige presentasjoner. - Alle disse mulighetene sikrer nå at vi i langt større grad kan styre i henhold til beste praksis. Ledelsen kan foreta raske oppfølgingstiltak om nødvendig og drive kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring av situasjonen. En uvurderlig egenskap, mener Torgeir Leland, som også roser samarbeidet med, og jobben fra NoIS sin side. Som datterselskap til Norconsult har NoIS vist at de har meget god fagkompetanse på området, mener han. Torgeir Leland, Vegdirektoratet 4 ISY-nytt ISY-nytt 5

4 ISY-dagene 2009 tok av på Gardermoen - i år er det landing på Hell Hvordan kan man gjøre alle fornøyd når flere hundre forskjellige fagmennesker skal sette hverandre i stevne to gråtunge høstdager? Attpåtil en mandag og tirsdag! Jo, man gir dem ganske enkelt det de er ute etter: en herlig blanding av faglig påfyll og moro. Business og pleasure heter det på «nynorsk». Kontakt i NoIS: Og nettopp det var det NoIS gjorde da de samlet sine mange brukere til ISY-dagene 2009 på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, november. Tross usikre tider fant godt over fire hundre veien! Mandag morgen kan jo være en utfordring for de fleste av oss. Derfor var det å sakte «våkne opp» til høvding Bård Hernes presentasjon om «NoIS-rikets» imponerende «krisetilstand» videre en tankevekkende «presentasjonsduell» om høyhastighetstog kontra fortsatt flyplassutbygging i Norge (forfektet av Fremtiden i våre hender og Oslo Lufthavn) og sist, men ikke minst, et befriende «antimotivasjonskurs», lattervekkende presentert av Freddy Kjensmo fra Tullekontoret ja, det kurerte alle eventuelle blåmandagfølelser. Hele 10 parallelle fagsesjoner ga for øvrig deltagerne god faglig valuta for pengene. Presentasjoner og minikurs dekket nyttige nyheter og erfaringer om NoIS mange fagområder og produkter; fra GIS, NIS, fotogrammetri, kommunale eiendomsavgifter, FDV, eiendomsforvaltning, prosjektadministrasjon, prosjektstyring, bygg- og anleggsdrift, til DAK. Foruten utdeling av NoIS sine innovasjonspriser, var det komikerduoen Bye og Rønning som var festmiddagens store underholdningsbidrag. Og de sviktet heller ikke. Skrikende morsomme parodier og gullkorn, ga festdeltagerne full trening av lattermusklene, en god oppvarming før også dansemusklene fikk svingt seg Og alle hjerter gleder seg til mer «business and pleasure» i Da arrangeres ISY-dagene på Hell. ISY Innovation Award 2009 Under festmiddagen på ISY-dagene 2009 ble årets innovasjonspris delt ut. Prisen gis til prosjekter som inneholder stor grad av fremtidsrettet teknologi og i 2009 var det 3 prosjekter som ble æret med diplom og plakett. Jernbaneverket Utbygging (JBV) har gjennom 15 år vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av våre prosjektstyringsløsninger. JBV er en betydelig pådriver for videreutvikling og forbedring av våre løsninger, nå senest som deltagere i styringsgruppen til utviklingsprosjektet ISY Prosjekt Økonomi. JBV har med sine mange brukere fordelt på ulike divisjoner gitt oss løpende utfordringer, noe som har medført bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet. Ved å samarbeide med Jernbaneverket har ISY Prosjekt Økonomi blitt en innovativ og fremtidsrettet løsning til glede for Jernbaneverket og alle andre kunder som i dag bruker løsningen. Xstrata Nickelverk AS (tidligere Falconbridge) har i ti år vært bruker av våre løsninger innen eiendomsforvaltning. Xstrata har på en forbilledlig måte jobbet for å utnytte eiendomsforvaltningssystemet alene og i kombinasjon med andre systemer. Xstrata har økt nytten av systemet ved å fokusere på systemets muligheter, og ved systematisk registrering av detaljerte fakta om egen eiendomsmasse. Dette har medført betydelige kostnadsbesparelser, samt solid dokumentering overfor eksterne myndigheter og interne revisjoner. Xstrata er en innovativ kunde, og har gitt verdifulle innspill til utviklingen av eiendomsforvaltningsløsningen ISY Eiendom som nå også andre brukermiljøer og sektorer nyter godt av. Oslo kemnerkontor har sammen med NoIS vært med å utvikle den siste versjonen av ISY ProAktiv. Løsningen inneholder bl.a. eiendoms- og gebyrregister, reskontroløsning og modul for overføring til hovedbok i Agresso. I tillegg til å ha deltatt i utforming og testing av den nye versjonen har Oslo kemnerkontor også innført elektronisk utveksling av fakturadata mot næringskunder, også kjent som B2B. De har også deltatt aktivt i utvikling av ny innsynsmodul mot Matrikkelen og ny modul for elektronisk internfakturering mot Agresso. Oslo kemnerkontor er en stor pådriver for videreutvikling og forbedring av vår programvare og gir oss mange spennende utfordringer. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og vil gi Oslo kemnerkontor et effektivt forvaltningssystem for å utføre sine tjenester. 6 ISY-nytt ISY-nytt 7

5 Mer forebyggende vedlikehold SKS Produksjon har kommet langt i å utvikle program tilpasset forebyggende vedlikehold for sine ni kraftverk ved hjelp av den såkalte RCM-metoden. Kontakt i NoIS: Tilgang til Grunn- boken Fra 1. januar 2010 må alle kommuner innhente informasjon fra Grunnboken i matrikkelarbeidet. Informasjon fra Grunnboken er også nyttig i mange andre sammenhenger i forbindelse med eiendomsinformasjon. Kontakt i NoIS: Statens kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon (NE) har inngått avtale som sikrer kommunene fri tilgang til denne informasjonen i forbindelse med oppgaver etter Matrikkelloven som lokal matrikkelstyresmakt. Bruk av data fra Grunnboken reguleres gjennom en egen avtale som inngås mellom den enkelte kommune og NE. Tilgang til EDR Direkte og Gammel Grunnbok Alle brukere av ISY WinMap WebInnsyn kan nå få tilgang til EDR Direkte og gammel Grunnbok. Gjennom EDR Direkte vil du også få tilgang til søk på rettigheter som er tinglyst på en eiendom fra det tidspunkt grunnboksinformasjonen ble registrert elektronisk. Du som matrikkelfører er gitt fri tilgang til rapporter fra EDR. Andre brukergrupper har også samme tilgang, men da med betaling per rapport. Vi har utviklet en egen modul i WebInnsyn som benytter NE sine webtjenester for oppslagsfunksjoner i EDR. Dette er en løsning som gjør at du på en enkel og automatisert måte får tilgang på rapporter fra EDR i kartbildet noe som ytterligere vil forenkle matrikkelarbeidet. Så enkelt kan det gjøres: > Søk frem aktuell eiendom > Pek og klikk for matrikkelinformasjon > Velg EDR informasjon > Hent aktuell rapport Eiendomsregisteret (EDR) er et av basisregistrene i forvaltningen i Norge. Det danner grunnlaget for all eiendomsomsetning og alle transaksjoner med pant i fast eiendom. Eiendomsregisteret består av to deler - Grunnboken og GABregisteret. Norsk Eiendomsinformasjon er et statlig foretak som er gitt ansvaret for å drive Eiendomsregisteret. Grunnboken inneholder all tinglyst informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom, slik som informasjon om Hjemmelsforhold, Pengeheftelser, Servitutter, Grunndata, Heftelser i leieavtale, Festeavtaler, Rettigheter, Eiendomsopplysninger, Adresser og Bygninger. Informasjon fra Grunnboken har stor betydning ved eiendomsomsetning, lånebehandling, eiendomstvister m.v. - I 2010 vil alle våre kraftverk være analysert ved hjelp av RCM-motoden (Relability Centered Maintenance). Det betyr at vi kan forbedre og tilpasse vedlikeholdsprogrammet ISY JobTech,og bruke dette verktøyet på en riktig måte, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen i SKS Produksjon AS. Det vil innebære at alle viktige data om komponentene i selskapets kraftverk er blitt dokumentert og lagret elektronisk som et dokumentarkiv sammen med bilder og tegninger. Ved hjelp av RCManalysen og ISY JobTech har kraftverkene fått et forebyggende vedlikeholdsprogram, der de enkelte jobbene er pakket og kvalitetssikret. Vedlikeholdskultur I løpet av prosessen er det blitt skapt en vedlikeholdskultur i selskapet som følge av at medarbeiderne ser nytte og interesse av å arbeide på den nye måten. Når vi nå snart har fått alle kraftstasjonene inn i vedlikeholdssystemet, gleder vi oss til å kunne drifte dette selv,uten å måtte ha hjelp utenfra,sier Jensen. Han sikter til at SKS har fått bistand fra firmaet MainTech til å utføre RCM-analyser og til å innføre rutiner for mer systematisk og effektivt vedlikehold. Kampanjer Vi har begynt å få erfaring med å bruke analysene til å planlegge vedlikeholdet. I stadig større grad blir vedlikeholdet nå lagt opp som kampanjer. Vi samler opp en rekke jobber, og kan for eksempel gjennomføre en kampanje mens et aggregat står, og en annen mens det er i drift. Når vi på forhånd har bestemt oss for en dato, pakker vi jobbene i forhold til det som ligger i databasen av dokumentasjon om de ulike komponentene. Når vi først stopper en maskin,er det viktig at vi får gjort mest mulig samtidig. Jensen understreker at de nå har fått langt bedre oversikt over det som må gjøres av vedlikehold i kraftverkene. Det er blitt lettere å planlegge vedlikeholdet og spre det ut over hele året. - ISY JobTecht gir oss bedre oversikt over tidsbruken for de ulike oppgavene, slik at vi kan planlegge bruken av ressurser, hva vi trenger av utstyr og verktøy etc. Slitesterke kraftverk Det er ikke minst viktig med verktøy for systematisk vedlikehold når stasjonene begynner å nå en viss alder. Vårt nyeste kraftverk er fra 1983, ellers trekker de seg bakover til 1950-årene. Vi opplever Det har vært en spennende prosess å lære seg bruk av dataverktøy for systematisk vedlikehold av kraftverkene våre, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen i SKS Produksjon Bak ham står Cato Lund, også han en av nøkkelpersonene i utviklingen av vedlikeholdsprogrammet. ISY JobTech gir oss bedre oversikt over tidsbruken for de ulike oppgavene, slik at vi kan planlegge bruken av ressurser, hva vi trenger av utstyr og verktøy etc. at kraftverk er utrolig slitesterke og at utstyret kan vare lenge med fornuftig vedlikehold. Samtidig setter endret kjøremønster ekstra krav til vedlikeholdet. Vi har nok ikke vært flinke nok jevnt over, blant annet merker vi nå at reguleringsveiene med luker ikke har vært godt nok overvåket de siste årene. Du må være i forkant i vedlikeholdet, hvis noe ryker, kan det bli kostbart, spesielt dersom komponenter må bestilles og det er lang leveringstid, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen. 8 ISY-nytt ISY-nytt 9

6 Det er ikke bare Statsbygg og Forsvarsbygg som nå krever BIM-prosjektering av sine nye byggeprosjekter, det gjør i høyeste grad Statoil også. Deres Visjon Sandsli-prosjekt i Bergen, som etter planen skal bli verdens største driftssenter for olje og gass, er «spec et» med BIM. Kontakt i NoIS: Det er Niels Torp arkitekter som har tegnet, eller rettere sagt BIM-modellert, det kvadratmeter store bygget som planlegges i tilknytning til Statoils eksisterende bygg på Sandsli. I dag sitter det Statoil-medarbeidere der. Etter utbyggingen skal bygningskompleksene til sammen romme bortimot mennesker og 800 biler. Sammen med Sweco som er tildelt den bygningstekniske prosjekteringen av det omfangsrike bygget, befinner arkitektene seg (i skrivende stund) på forprosjektstadiet. Samhandling på tvers Med 40 års erfaring med kostnadskrevende gigantprosjekter i Nordsjøen tar Statoil også full kontroll over sine landbaserte byggeprosjekter. Visjon Sandsli er Statoil sitt første BIM-prosjekt. - Som vanlig ellers stiller Statoil også i BIM-sammenheng tøffe krav til metoder, prosesser, rapportering og dokumentasjon, forteller Lars Vegsund, overordnet BIM-koordinator i prosjektet og innleid fra Norconsult.- Men dette er da også helt sentrale kriterier for å lykkes med BIM, poengterer han. - BIM er nemlig ikke bare teknologi som mange tror. Teknologien er nødvendig, men først og fremst handler det om prosesser, metoder og integrasjon. Og menneskelig samhandling på tvers av fagområder. Omstillingsevne og felles forståelse - For å få til det kreves det en forankret ledelsesstrategi og nedfelte arbeidsstandarder. Det er ekstremt viktig med enhetlig og felles prosjektforståelse for å oppnå god samhandling, understreker Vegsund. - Nye samarbeidsformer krever derfor stor omstillingsevne av den enkelte. BIM utgjør et paradigmeskifte mht. arbeidsmåte. Forankret BIM-standard Av den grunn har Statoil investert mye i å lage både en standard BIM-manual for konsernet, og en derav utledet «Sandslimanual». Det er denne den tverrfaglige prosjektkravspec en er bygget på, og som er avgjørende for felles målforståelse og ansvarsforhold. Visuell samhandling og kvalitetssikring Ett område som Statoil legger spesielt vekt på i prosjektfremdriften, er parallell og visuell samhandling. BIM er nemlig ikke bare teknologi som mange tror. Teknologien er nødvendig, men først og fremst handler det om prosesser, metoder og integrasjon. Og menneskelig samhandling på tvers av fagområder. - Statoil er ekstremt opptatt av integrerte, parallelle samhandlingsprosesser, sier Lars Vegsund. - Derfor har de stilt krav om at alle aktører må ha videokonferanseutstyr for at man skal kunne styre og kvalitetssikre fremdriften best mulig. Luker bort tidlige feil Ved hjelp av det avanserte «koordineringsverktøyet» NavisWorks, sammenstilles de ulike BIM-modellene som kommer fra fagaktørene i én felles innsynsmodell som kan snus og vendes på, og betraktes fra alle vinkler, på storskjerm. På den måten kan alle de ulike aktørene sitte på hver sin «tue», og i fellesskap audiovisuelt diskutere løsninger, endringer, luke ut feil og komme til konsensus. Statoil krever daglig levering av fagmodellrevisjoner til Navis- Works-modellen, som løpende oppdateres. Integrerte BIM-verktøy Aktørenes fagmodeller i prosjektet designes i tre forskjellige DAK-verktøy, alle IFC-kompatible. Det er et basiskrav at utvekslingsformatet IFC skal benyttes der det er formålstjenlig. Arkitektsystemet Revit Architecture er DAK-verktøyet Niels Torp bruker, mens Sweco bruker henholdsvis Revit Structure til byggeteknikk og MagiCAD til prosjektering av tekniske installasjoner. NoIS ISY Calcus og ISY ByggOffice er brukt som kalkulasjonsverktøy. Avklarende rapportering - En annen faktor Statoil er spesielt opptatt av, er rapportering, forteller Vegsund. - Av og til kan det kanskje virke som «overrapportering», men for aktørene er dette faktisk svært nyttig erfaringsdokumentasjon for å se hvor man egentlig står i forhold til måloppnåelse. Menneskene er med andre ord den største utfordringen. BIM er en ledelsestilnærming. Derfor er det både gledelig å se at Statoil følger boka og spennende å følge deres BIM-utvikling videre Bryter ned BIM-barrierene Niels Torp as arkitekter mnal interiørarkitekter mnil 10 ISY-nytt ISY-nytt 11

7 Nye fjes i NoIS Neste generasjons forvaltningssystemer for renovasjonsbransjen Atle Høidalen Atle (32) er ansatt som Systemkonsulent i vår DAK-avdeling i Sandvika og skal jobbe med drift og support av DAK- og BIM-applikasjoner internt i Norconsult. Han kommer fra divisjon Bygg og Anlegg i Norconsult hvor han hovedsaklig jobbet med DAK og BIM i oppdrag innen BA-sektoren. ISY G-prog Stål og Tre med Eurokode 2 Kontakt i NoIS: Renovasjonsbransjen er i sterk vekst og behovet for videreutvikling av dagens programvare er nødvendig for å følge med i bransjen. Avfall Sør har inngått avtale med NoIS om utvikling av nye fremtidsrettede moduler i ISY ProAktiv. Gledelig nok vil funksjonaliteten som utvikles i samarbeid med Avfall Sør bli tilgjengelig også for andre brukere av ISY ProAktiv. Amund Nedland Amund (34) er ansatt som senior systemutvikler knyttet til ISY WinMap ved vårt kontor i Trondheim. Amund kommer fra stillingen som seniorkonsulent hos Capgemini Norge AS hvor han har hatt langsiktige konsulentoppdrag innen systemutvikling mot kunder som StatoilHydro, Thales, Force Technology etc. Håkon Erdal Håkon (46) er ansatt som senior systemkonsulent ved vårt Lillehammerkontor og skal i første rekke jobbe med renovasjonsmodulen i ISY ProAktiv. Han har lang erfaring både som systemutvikler og konsulent og har tidligere jobbet bl.a. i Televerket, Norges Bank, Hiadata, Visma og IT Factory. Ivan Skjervø Ivan (49) er ansatt som senior GIS-konsulent ved vårt kontor i Trondheim og skal jobbe med ISY WinMapproduktene. Han har tidligere jobbet hos Ressursplan AS, ALLSKOG BA og DOF Subsea Norway. Ivan har bred erfaring i tilrettelegging av geografiske data i ulike GIS-system. Som Norges største programleverandør til BA-næringen er vi stolte av å være først ute med nye beregningsprogrammer for kontroll og dimensjonering etter Eurokode 2 standardene med norske nasjonale tillegg. ISY G-prog Betong EU ble lansert høsten Nå lanserer vi også Ståltverrsnitt, Stålbjelke Utvidet Stålbjelke, Tretverrsnitt og Trebjelke for Eurokode. Oppgraderingen til Eurokodemodulene er gratis for våre vedlikeholdskunder. De nye programmene har versjonsnummer 6.20, og kan lastes ned fra ISY ProAktiv og Matrikkelen Kontakt i NoIS: NoIS har utviklet en en ny modul som er tett integrert mot ISY WinMap LMK. Modulen er tilgjengelig i versjon 6.0 og har utvidet funksjonalitet i forhold til dagens versjon. I den nye modulen ligger det inne ajourføringsrutiner mot kunderegister og rutiner for oppdatering hjemmelshavere. Modulen inneholder også funksjonalitet for å opprette eiendommer fra matrikkelen basert på etableringsdato. I tillegg er det utviklet flere rapporter som bl.a. viser statusendringer på bygg, hjemmelsoverganger, sammenføyninger, nye matrikkelenheter og utgått matrikkelenheter. Rapportene og funksjonaliteten skal bidra til en enklere og mer effektiv forvaltning av kommunale eiendomsavgifter. Kontakt i NoIS: De nye modulene skal utvikles i forbindelse med oppgradering til versjon 6.0. Avfall Sør er et interkommunalt avfallsselskap eid av Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Selskapet henter avfall fra samtlige husholdninger, driver gjenvinningsstasjoner og tilbyr komplette avfallstjenester for private og offentlige virksomheter. Fra 2010 har Avfall Sør overtatt den markantile driften av de private renovasjonstjenestene fra Kristiansand kommune. Progamvaren ISY ProAktiv har vært et sentralt system ved forvaltning av renovasjonsløsninger for private kunder siden 1998, og for næringslivskunder siden Det skal utvikles en egen modul som har fått navnet Hentested. Modulen holder orden på hvilke fraksjoner og størrelser som er utplassert på de forskjellige hentestedene. Den holder også orden på hvilke ruter den enkelte fraksjon og størrelse er tilknyttet og når enheten er tømt. I tillegg inneholder modulen mulighet for å sette opp deling av renovasjonsavgiften mellom flere kunder basert på fraksjoner og størrelser som er utplassert på hentestedet. Ved administrasjon av renovasjonsløsninger skjer det daglige endringer på hentestedene. Fraksjoner skal tømmes, det skal settes ut nye renovasjonsdunker og gamle skal hentes inn. Det utvikles en ordremodul, som er tett knyttet mot Hentested, for å håndtere en rekke slike arbeidsordre. Ordre som produseres på kontoret må overføres til transportør/renovatør. Integrasjonen mot transportører/renovatører legges ut i en egen Transportør-modul. Denne modulen skal ha funksjonalitet for å overføre alle type ordre digitalt. Modulen har også grensesnitt for å få tilbake kvittering på de forskjellige ordrene som sendes fra systemet. Transportørmodulen vil sammen med Ordremodulen ersatte dagens løsning hvor mye av dette er manuelt og basert på arbeidslister som skrives ut på papir. 12 ISY-nytt ISY-nytt 13

8 Vinnende kalkyle Tor Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør bygger nytt hovedkontor for Skagerak Energi i Porsgrunn. Med ISY Calcus og ISY ByggOffice som verktøy og NoIS som medhjelper, vant entreprenørpartnerne den bygningsmessige totalentreprisen av det regionale prestisjeprosjektet. Kontakt i NoIS: Skagerak Energis mange hundre ansatte kan se frem til et moderne kontorbygg med spenstig utseende, når det etter planen står ferdig i Byggestart blir i løpet av mars Det er Arken arkitektkontor i Skien som er hovedarkitekt for det kvm store bygget, som ble lagt ut på byggeanbud sommeren Arbeidsfellesskap - Det er et stort og komplisert byggeprosjekt, og det var knapt med ressurser sommeren 2009 da anbudsinnbydelsen kom, forteller driftssjef Petter Solli i Telemark Vestfold Entreprenør (TVE). - Derfor inngikk vi et arbeidsfellesskap med Tor Entreprenør for ikke å binde opp alle våre ressurser, og kontaktet NoIS for å få litt hjelp i anbudsprosessen, da vi ble prekvalifisert. Kalkylebistand fra NoIS NoIS systemkonsulent Randi Wærnes i Trondheim fikk oppgaven med å bistå med tidligfasekalkyler og beskrivelser. Hun satte seg inn i tegninger og byggherrenes funksjonsbeskrivelse, genererte mengder med bakgrunn i dette, og opprettet en grovkalkyle i ISY Calcus på basis av entreprenørenes valg i forhold til funksjonsbeskrivelsen. Etter en gjennomgang av partene ble så grovkalkylen revidert og godkjent av entreprenørenes arbeidsgruppe og overført til ISY ByggOffice for detaljkalkyle og anbud. God hjelp - Denne prosessen var svært nyttig i denne fasen, fortsetter Solli. - På den måten fikk vi klarhet i «hvor landet lå» og kunne konsentrere oss om anbudet på en betryggende måte. Vi hadde lite ressurser på dette tidspunkt, like før sommeren, så det var godt å få kompetent bistand. Og ISY ByggOffice hadde entreprenørene benyttet seg av lenge. De var godt kjent med verktøyet. Uvurderlig verktøy - ISY ByggOffice er et kjempeprogram som vi bruker i alle mulige sammenhenger, sier Solli. - Vi får kalkylene gjort på en enkel og ordentlig måte, og i mange nyttige utskriftsformer som gjør at vi får god oversikt over timer, kostnader, utpriser, og ikke minst fortjeneste. Med grovkalkylen lagt over i ISY ByggOffice kunne Tor Entreprenør og TVE i samarbeid med Randi Wærnes, gjennomgå og bearbeide de individuelle postene i detalj, og komme frem til det endelige anbudet som etter hvert fikk tilkjent entreprisen fra Skagerak Energi. Entreprenørene fordelte kapitlene og jobbet med delkalkylene hver for seg. ISY ByggOffice er et kjempeprogram som vi bruker i alle mulige sammenhenger Nyttig erfaring - Vi ble gledelig overrasket over hjelpen og grundigheten i NoIS sitt arbeid. Jobben var solid, understreker Solli. - I ettertid ser vi imidlertid at et par møter underveis i prosessen kunne ha gjort samarbeidet enda mer effektivt, men på grunn av tidsnød og avstanden Trondheim-Skien lot det seg vanskelig gjøre. En annen nyttig erfaring entreprenørene gjorde seg, var at det etter hvert ble litt vrient å flette sammen delkalkylene til én kalkyle, ettersom de ble gjort på hver sin server. Det vil være bedre å gjøre kalkylene på én og samme server, er lærdommen. - Når alt kommer til alt er vi imidlertid veldig godt fornøyd med både ISY Calcus, ISY ByggOffice og den bistanden vi har fått fra NoIS. Og vi setter daglig stor pris på ISY ByggOffice. Verktøyet vil bli brukt gjennom hele byggeperioden. Jeg er ikke redd for å bestille nye slike oppdrag, slutter Petter Solli, som gleder seg til byggestart til våren ISY-nytt ISY-nytt 15

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar

Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Innhold Orientering om vårt nye oppfølgingssystem, med

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Standard Vegmodell Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Powels rolle Powel leverer programvare til entreprenører som bygger veger for Statens vegvesen og andre Statens vegvesen er største landbaserte utbygger

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører. 25. august 3. september 2009

VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører. 25. august 3. september 2009 VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører 25. august 3. september 2009 ELRAPP ELektronisk RAPPortering av data for funksjonskontrakter Funksjonskontrakter 106 kontrakter i Statens vegvesen pr. 1.9.09

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy inattika AS Astrids vei 1 1473 Lørenskog www.inattika.no e-post: post@inattika.no inattika AS ble formelt opprettet i 4. kvartal 2008 og har kontorer på Skårer i Lørenskog kommune. Vi utvikler web-baserte

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Utdanning i takt med arbeidsmarkedet

Utdanning i takt med arbeidsmarkedet Stikningskonferansen 5. og 6. oktober 2001 Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Utdanning i takt med arbeidsmarkedet Utfordringer Løsninger - Standardtemaer - Skreddersøm Høgskolelektor Bjørn Godager, Høgskolen

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T T2 Oslo Lufthavn Gardermoen bakgrunn og nøkkeltall OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Del I. 140.000 m2 2010

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS

Sentral lagring av FKB med ISY WinMap. Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS Sentral lagring av FKB med ISY WinMap Kjell Sandal Norconsult Informasjonssystemer AS 1 Sentral lagring av FKB - hvem deltar? Kommunene Status og overordnet plan Kommunikasjonsprosjekt Kartverket og leverandørene

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Helga Nes Utbyggingsdirektør RIFs årsmøte 27. april 2017 Agenda for presentasjonen Innledning Noen fakta om jernbane Erfaringer fra samarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP-kurs 2009 Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP Byggherremodul - planlegging av kontroller Planlegging av kontroller gjøres i Byggherremodulen under valget: Kontroller-Planlegge Ved

Detaljer

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as

Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør. Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Samspill mellom arkitekt og oppdragsgiver/entreprenør Lars-Idar Vegsund Incudo Plan as Agenda Presentasjon av Frydenberg prosjektet som gjennomføres på et BIM nivå Hva er utfordringene og fordelene med

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 K103 Molde vgs Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 Agenda Orientering om prosjektet Rutiner for innlevering av anbud Orientering om evaluering Teknisk integrasjon FDV-dokumentasjon BIM-prosjektering

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Det enkle er ofte det beste. Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek

Det enkle er ofte det beste. Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek Det enkle er ofte det beste Fremtidsrettet byggeledelse på nye Deichmanske Hovedbibliotek Espen Myhre Tømrermester Avdelingsleder i OPAK AS for avdeling byggeledelse Hovedbyggeleder Nye Deichmanske hovedbibliotek

Detaljer

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no

InnlandsGIS. Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no InnlandsGIS Espen Gudevang, Fylkesmannen i Oppland / InnlandsGIS-samarbeidet, 18/3-2015 espen.gudevang@fylkesmannen.no Temadata: Dyrka mark, dyrkbar jord Flomsoner Kulturminner Naturtyper Arter osv. osv.

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Velkommen til BA-Nettverket Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Agenda før lunsj 10.00 Velkommen, kaffe og prat 10.30 En kort presentasjon av Powel, Håkon Veland 10.45 Samarbeidsform og forslag til organisering.

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Innlegg på KDV seminar om Utvikling av utstyr og metoder for drift og vedlikehold 12. oktober 2010 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Sesjon 8 - Prosjektstyring. Geir Scott Janssen - Avdelingsleder Prosjektstyring

Sesjon 8 - Prosjektstyring. Geir Scott Janssen - Avdelingsleder Prosjektstyring Sesjon 8 - Prosjektstyring Geir Scott Janssen - Avdelingsleder Prosjektstyring 1 Viktige begivenheter 2016 Levert integrert løsning for Timeregistrering Bærum kommune 2 Viktige begivenheter 2016 Levert

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Brukerveiledning Soliditet Online

Brukerveiledning Soliditet Online Brukerveiledning Soliditet Online Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Fanene... 3 Logg Inn... 4 Logg Ut... 4 Hjem... 4 Foretak Rapport... 5 Gjenpartsbrev... 6 Treffliste... 6 Rapport valg... 7 Årsrapport...

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer