Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på OSL Side 20

2 Kunden har alltid rett Vi kjenner behovene, vi er tilgjengelige og vi er tilpasningsdyktige. Kort og godt skal det være enkelt å være kunde hos oss. Leder Tilbakemeldinger fra kunder er viktig informasjon for oss som programvareleverandør. Vår suksess er ene og alene basert på at våre kunder opplever merverdi ved å benytte våre produkter og tjenester. Gjennom konstruktive tilbakemeldinger kan vi gjøre denne merverdien større. Vår evne til å lytte til våre kunder er derfor avgjørende for vår og våre kunders fremtidige suksess. Vi legger stor vekt på å ha tette relasjoner til våre kunder, og ønsker å fremstå som en langsiktig partner. Vi opplever at nærhet til kundene er et viktig konkurransefortrinn som vi har etablert i det norske markedet. Vi kjenner behovene, vi er tilgjengelige og vi er tilpasningsdyktige. Kort og godt skal det skal være enkelt å være kunde hos oss. Vi opplever at vår evne til å yte service og hjelp blir stadig viktigere. Kravene til effektivitet og produktivitet i arbeidslivet er økende. Fremdriften blir strammere og milepælene tettere. Det å kunne utnytte og beherske programvaren som benyttes blir avgjørende. Samtidig får brukerne liten tid til å sette seg inn i nye ting. Står man fast, blir fort leveransen forsinket, ofte med alvorlige konsekvenser. Da er det viktig at man kan få hjelp og at hjelpen er nær. Vårt supportteam består av ca. 15 årsverk, og behandler over saker hvert år. Forhåpentligvis har vi bidratt til at mange kunder har kommet videre i sitt arbeid og nådd sine frister. Vi er opptatt av å forbedre oss kontinuerlig, og kartlegger derfor hvor tilfredse våre kunder er med våre produkter, vår kundeservice, vår markedsføring og vår kvalitet som leverandør. Høsten 2009 deltok over av våre kunder i en spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Igjen fikk vi stor anerkjennelse for vår faglige kompetanse og problemforståelse. Kundene er spesielt godt fornøyd med vår kundeservice og kvaliteten i våre løsninger. Hele 90 % av alle kunder vil anbefale oss som leverandør. En stor takk til alle som har bidratt med tilbakemeldinger gjennom kundeundersøkelser, brukerforeninger, seminarer og brukerstøtte. Vi vet hvilke forventninger dere har til oss og innspillene gjør oss bedre. Så fikk kunden rett denne gangen også. Innhold > Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold > ISY-dagene 2009 tok av på Gardermoen > ISY Innovation Award 2009 > Tilgang til grunnboken > Mer forebyggende vedlikehold > Bryter ned BIM-barrierene > Nye fjes i NoIS > ISY G-prog Stål og Tre med Eurocode 2 > ISY ProAktiv Matrikkelen > Neste generasjons forvaltningsløsninger for renovasjonsbransjen > Vinnende kalkyle > Nå lanserer vi nye ISY Prosjekt Økonomi > Nytt grensesnitt i ISY WinMap Matrikkelen > Tett på prisene i byggebransjen > Verktøy å regne med på OSL > Terminal 2 prosjekteres med BIM > Nordland Fylkeskommune velger ISY Prosjekt Økonomi > Webhotell for Leica TruView-modeller > Bentley samhandlingsløsning > B2B - efaktura for bedrifter > Kurs & seminarer 23 Bård Hernes Administrerende direktør 20 Informasjonssystemer

3 effektivt Miljøsparende og vegvedlikehold Da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som eget aksjeselskap (Mesta AS) i 2003 og konkurranseutsatt, ble den nødvendige følgen å lyse ut vegvedlikeholdet til private entreprenører. Det krevde en egnet administrasjonsløsning. Resultatet ble webløsningen ELRAPP som NoIS har utviklet for Statens vegvesen. Kontakt i NoIS: Gjennom å kreve obligatoriske kvalitetsplaner av entreprenørene og foreta rutinemessige stikkprøvekontroller, kan vi nå raskt iverksette endringstiltak hvis situasjonen krever det. Med ELRAPP har Vegdirektoratet og Statens vegvesen fått et elektronisk rapporterings- og oppfølgingssystem som sikrer rasjonell drift og kvalitet både for byggherre og entreprenører og sentral styringsdokumentasjon for ledelsen og myndighetene. Per i dag forvalter Statens vegvesen 106 landsomfattende entreprenørkontrakter, avtaler verdt til sammen ca. 10 milliarder kroner. Årlig omsettes det for over to milliarder gjennom de 4-5-årige kontraktene. God oppfølging og kontroll er derfor essensielt. - Dette er et stort forvaltningsansvar på vegne av myndighetene og skattebetalerne, sier Torgeir Leland, sjefsingeniør i byggherreseksjon i Vegdirektoratets avdeling for veg og transport. - Ikke bare med hensyn til pengene, men fremfor alt for at vegvedlikeholdet skal bli utført i henhold til kontraktene, slik at både vi, entreprenørene, myndighetene og trafikantene blir fornøyd. Da NoIS i sin tid fikk oppdraget med å utvikle en formålstjenlig forvaltningsløsning, var det papirkontrakter og ressurskrevende oppfølging som gjaldt. - Vi etablerte derfor en egen arbeidsgruppe med folk fra alle regioner for å kartlegge samhandlings- og kommunikasjonsbehovene mellom entreprenør og byggherre, sier Leland. - Senere har vi også fått med folk fra bransjen for stadig å forbedre ELRAPP. Nå brukes arbeidsgruppen som referanse hele tiden med hensyn til nye implementeringsvalg og endringer som gjøres. Med denne ordningen mener vi å ha lykkes godt med å ta vare på interessene på begge sider av bordet. Resultatet er blitt en webbasert løsning bestående av tre moduler; én modul som entreprenørene benytter til innrapportering og oppfølging av de kontraktsmessige oppgavene de er satt til (som sand- og saltstrøing, brøyting osv.); én modul for Statens vegvesen til å ivareta byggherrens behov for oppfølging av entreprenørene og av egne aktiviteter; og en ny kontrollmodul som vil benyttes av personellet fra Statens vegvesen for gjennomføring av stikkprøvekontroller på vegene. I ELRAPP får man også resultatene fra den automatiske datafangsten fra lastebilene på vegen; om forbruket av strøsand, saltmengder, brøytekilometer, osv. Sammen med Vegvesenets SaltSmart-prosjekt er håpet bl.a. at dette vil føre til mer optimal og mindre bruk av salt, og dermed mindre forurensing. Det vurderes også en utvidelse med kart for å lette oppfølgingen i byggherremodulen. Med bruk av kart får man vist forbruk av brøyting og strøing i en integrert GIS-løsning. Alle krav merkes som egne oppgaver med tidsplaner og milepæler i ELRAPP. Dermed blir alle aktiviteter synlig for alle parter. Man ser fort om innrapportering skjer som avtalt og frister overholdes. - Vi har på denne måten fått inn et sterkere element av kvalitetssikring i det hele, fortsetter Leland. - Gjennom å kreve obligatoriske kvalitetsplaner av entreprenørene og foreta rutinemessige stikkprøvekontroller, kan vi nå raskt iverksette endringstiltak hvis situasjonen krever det. Med visning av kontroller og avvik på kart ser vi også raskt hvor vi har gjentatte avvik og har dermed et godt hjelpemiddel for å planlegge tiltak. En annen ny dimensjon med ELRAPP er at vi nå til en hver tid kan få full oversikt over det som innrapporteres av avvik, og med dette rapportere til vår egen ledelse og Samferdselsdepartementet. Siden alle rapportdata lagres i en sentral database kan de enkelt settes sammen til formålstjenlige presentasjoner. - Alle disse mulighetene sikrer nå at vi i langt større grad kan styre i henhold til beste praksis. Ledelsen kan foreta raske oppfølgingstiltak om nødvendig og drive kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring av situasjonen. En uvurderlig egenskap, mener Torgeir Leland, som også roser samarbeidet med, og jobben fra NoIS sin side. Som datterselskap til Norconsult har NoIS vist at de har meget god fagkompetanse på området, mener han. Torgeir Leland, Vegdirektoratet 4 ISY-nytt ISY-nytt 5

4 ISY-dagene 2009 tok av på Gardermoen - i år er det landing på Hell Hvordan kan man gjøre alle fornøyd når flere hundre forskjellige fagmennesker skal sette hverandre i stevne to gråtunge høstdager? Attpåtil en mandag og tirsdag! Jo, man gir dem ganske enkelt det de er ute etter: en herlig blanding av faglig påfyll og moro. Business og pleasure heter det på «nynorsk». Kontakt i NoIS: Og nettopp det var det NoIS gjorde da de samlet sine mange brukere til ISY-dagene 2009 på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, november. Tross usikre tider fant godt over fire hundre veien! Mandag morgen kan jo være en utfordring for de fleste av oss. Derfor var det å sakte «våkne opp» til høvding Bård Hernes presentasjon om «NoIS-rikets» imponerende «krisetilstand» videre en tankevekkende «presentasjonsduell» om høyhastighetstog kontra fortsatt flyplassutbygging i Norge (forfektet av Fremtiden i våre hender og Oslo Lufthavn) og sist, men ikke minst, et befriende «antimotivasjonskurs», lattervekkende presentert av Freddy Kjensmo fra Tullekontoret ja, det kurerte alle eventuelle blåmandagfølelser. Hele 10 parallelle fagsesjoner ga for øvrig deltagerne god faglig valuta for pengene. Presentasjoner og minikurs dekket nyttige nyheter og erfaringer om NoIS mange fagområder og produkter; fra GIS, NIS, fotogrammetri, kommunale eiendomsavgifter, FDV, eiendomsforvaltning, prosjektadministrasjon, prosjektstyring, bygg- og anleggsdrift, til DAK. Foruten utdeling av NoIS sine innovasjonspriser, var det komikerduoen Bye og Rønning som var festmiddagens store underholdningsbidrag. Og de sviktet heller ikke. Skrikende morsomme parodier og gullkorn, ga festdeltagerne full trening av lattermusklene, en god oppvarming før også dansemusklene fikk svingt seg Og alle hjerter gleder seg til mer «business and pleasure» i Da arrangeres ISY-dagene på Hell. ISY Innovation Award 2009 Under festmiddagen på ISY-dagene 2009 ble årets innovasjonspris delt ut. Prisen gis til prosjekter som inneholder stor grad av fremtidsrettet teknologi og i 2009 var det 3 prosjekter som ble æret med diplom og plakett. Jernbaneverket Utbygging (JBV) har gjennom 15 år vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av våre prosjektstyringsløsninger. JBV er en betydelig pådriver for videreutvikling og forbedring av våre løsninger, nå senest som deltagere i styringsgruppen til utviklingsprosjektet ISY Prosjekt Økonomi. JBV har med sine mange brukere fordelt på ulike divisjoner gitt oss løpende utfordringer, noe som har medført bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet. Ved å samarbeide med Jernbaneverket har ISY Prosjekt Økonomi blitt en innovativ og fremtidsrettet løsning til glede for Jernbaneverket og alle andre kunder som i dag bruker løsningen. Xstrata Nickelverk AS (tidligere Falconbridge) har i ti år vært bruker av våre løsninger innen eiendomsforvaltning. Xstrata har på en forbilledlig måte jobbet for å utnytte eiendomsforvaltningssystemet alene og i kombinasjon med andre systemer. Xstrata har økt nytten av systemet ved å fokusere på systemets muligheter, og ved systematisk registrering av detaljerte fakta om egen eiendomsmasse. Dette har medført betydelige kostnadsbesparelser, samt solid dokumentering overfor eksterne myndigheter og interne revisjoner. Xstrata er en innovativ kunde, og har gitt verdifulle innspill til utviklingen av eiendomsforvaltningsløsningen ISY Eiendom som nå også andre brukermiljøer og sektorer nyter godt av. Oslo kemnerkontor har sammen med NoIS vært med å utvikle den siste versjonen av ISY ProAktiv. Løsningen inneholder bl.a. eiendoms- og gebyrregister, reskontroløsning og modul for overføring til hovedbok i Agresso. I tillegg til å ha deltatt i utforming og testing av den nye versjonen har Oslo kemnerkontor også innført elektronisk utveksling av fakturadata mot næringskunder, også kjent som B2B. De har også deltatt aktivt i utvikling av ny innsynsmodul mot Matrikkelen og ny modul for elektronisk internfakturering mot Agresso. Oslo kemnerkontor er en stor pådriver for videreutvikling og forbedring av vår programvare og gir oss mange spennende utfordringer. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og vil gi Oslo kemnerkontor et effektivt forvaltningssystem for å utføre sine tjenester. 6 ISY-nytt ISY-nytt 7

5 Mer forebyggende vedlikehold SKS Produksjon har kommet langt i å utvikle program tilpasset forebyggende vedlikehold for sine ni kraftverk ved hjelp av den såkalte RCM-metoden. Kontakt i NoIS: Tilgang til Grunn- boken Fra 1. januar 2010 må alle kommuner innhente informasjon fra Grunnboken i matrikkelarbeidet. Informasjon fra Grunnboken er også nyttig i mange andre sammenhenger i forbindelse med eiendomsinformasjon. Kontakt i NoIS: Statens kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon (NE) har inngått avtale som sikrer kommunene fri tilgang til denne informasjonen i forbindelse med oppgaver etter Matrikkelloven som lokal matrikkelstyresmakt. Bruk av data fra Grunnboken reguleres gjennom en egen avtale som inngås mellom den enkelte kommune og NE. Tilgang til EDR Direkte og Gammel Grunnbok Alle brukere av ISY WinMap WebInnsyn kan nå få tilgang til EDR Direkte og gammel Grunnbok. Gjennom EDR Direkte vil du også få tilgang til søk på rettigheter som er tinglyst på en eiendom fra det tidspunkt grunnboksinformasjonen ble registrert elektronisk. Du som matrikkelfører er gitt fri tilgang til rapporter fra EDR. Andre brukergrupper har også samme tilgang, men da med betaling per rapport. Vi har utviklet en egen modul i WebInnsyn som benytter NE sine webtjenester for oppslagsfunksjoner i EDR. Dette er en løsning som gjør at du på en enkel og automatisert måte får tilgang på rapporter fra EDR i kartbildet noe som ytterligere vil forenkle matrikkelarbeidet. Så enkelt kan det gjøres: > Søk frem aktuell eiendom > Pek og klikk for matrikkelinformasjon > Velg EDR informasjon > Hent aktuell rapport Eiendomsregisteret (EDR) er et av basisregistrene i forvaltningen i Norge. Det danner grunnlaget for all eiendomsomsetning og alle transaksjoner med pant i fast eiendom. Eiendomsregisteret består av to deler - Grunnboken og GABregisteret. Norsk Eiendomsinformasjon er et statlig foretak som er gitt ansvaret for å drive Eiendomsregisteret. Grunnboken inneholder all tinglyst informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom, slik som informasjon om Hjemmelsforhold, Pengeheftelser, Servitutter, Grunndata, Heftelser i leieavtale, Festeavtaler, Rettigheter, Eiendomsopplysninger, Adresser og Bygninger. Informasjon fra Grunnboken har stor betydning ved eiendomsomsetning, lånebehandling, eiendomstvister m.v. - I 2010 vil alle våre kraftverk være analysert ved hjelp av RCM-motoden (Relability Centered Maintenance). Det betyr at vi kan forbedre og tilpasse vedlikeholdsprogrammet ISY JobTech,og bruke dette verktøyet på en riktig måte, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen i SKS Produksjon AS. Det vil innebære at alle viktige data om komponentene i selskapets kraftverk er blitt dokumentert og lagret elektronisk som et dokumentarkiv sammen med bilder og tegninger. Ved hjelp av RCManalysen og ISY JobTech har kraftverkene fått et forebyggende vedlikeholdsprogram, der de enkelte jobbene er pakket og kvalitetssikret. Vedlikeholdskultur I løpet av prosessen er det blitt skapt en vedlikeholdskultur i selskapet som følge av at medarbeiderne ser nytte og interesse av å arbeide på den nye måten. Når vi nå snart har fått alle kraftstasjonene inn i vedlikeholdssystemet, gleder vi oss til å kunne drifte dette selv,uten å måtte ha hjelp utenfra,sier Jensen. Han sikter til at SKS har fått bistand fra firmaet MainTech til å utføre RCM-analyser og til å innføre rutiner for mer systematisk og effektivt vedlikehold. Kampanjer Vi har begynt å få erfaring med å bruke analysene til å planlegge vedlikeholdet. I stadig større grad blir vedlikeholdet nå lagt opp som kampanjer. Vi samler opp en rekke jobber, og kan for eksempel gjennomføre en kampanje mens et aggregat står, og en annen mens det er i drift. Når vi på forhånd har bestemt oss for en dato, pakker vi jobbene i forhold til det som ligger i databasen av dokumentasjon om de ulike komponentene. Når vi først stopper en maskin,er det viktig at vi får gjort mest mulig samtidig. Jensen understreker at de nå har fått langt bedre oversikt over det som må gjøres av vedlikehold i kraftverkene. Det er blitt lettere å planlegge vedlikeholdet og spre det ut over hele året. - ISY JobTecht gir oss bedre oversikt over tidsbruken for de ulike oppgavene, slik at vi kan planlegge bruken av ressurser, hva vi trenger av utstyr og verktøy etc. Slitesterke kraftverk Det er ikke minst viktig med verktøy for systematisk vedlikehold når stasjonene begynner å nå en viss alder. Vårt nyeste kraftverk er fra 1983, ellers trekker de seg bakover til 1950-årene. Vi opplever Det har vært en spennende prosess å lære seg bruk av dataverktøy for systematisk vedlikehold av kraftverkene våre, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen i SKS Produksjon Bak ham står Cato Lund, også han en av nøkkelpersonene i utviklingen av vedlikeholdsprogrammet. ISY JobTech gir oss bedre oversikt over tidsbruken for de ulike oppgavene, slik at vi kan planlegge bruken av ressurser, hva vi trenger av utstyr og verktøy etc. at kraftverk er utrolig slitesterke og at utstyret kan vare lenge med fornuftig vedlikehold. Samtidig setter endret kjøremønster ekstra krav til vedlikeholdet. Vi har nok ikke vært flinke nok jevnt over, blant annet merker vi nå at reguleringsveiene med luker ikke har vært godt nok overvåket de siste årene. Du må være i forkant i vedlikeholdet, hvis noe ryker, kan det bli kostbart, spesielt dersom komponenter må bestilles og det er lang leveringstid, sier kraftverkssjef Thor Åge Jensen. 8 ISY-nytt ISY-nytt 9

6 Det er ikke bare Statsbygg og Forsvarsbygg som nå krever BIM-prosjektering av sine nye byggeprosjekter, det gjør i høyeste grad Statoil også. Deres Visjon Sandsli-prosjekt i Bergen, som etter planen skal bli verdens største driftssenter for olje og gass, er «spec et» med BIM. Kontakt i NoIS: Det er Niels Torp arkitekter som har tegnet, eller rettere sagt BIM-modellert, det kvadratmeter store bygget som planlegges i tilknytning til Statoils eksisterende bygg på Sandsli. I dag sitter det Statoil-medarbeidere der. Etter utbyggingen skal bygningskompleksene til sammen romme bortimot mennesker og 800 biler. Sammen med Sweco som er tildelt den bygningstekniske prosjekteringen av det omfangsrike bygget, befinner arkitektene seg (i skrivende stund) på forprosjektstadiet. Samhandling på tvers Med 40 års erfaring med kostnadskrevende gigantprosjekter i Nordsjøen tar Statoil også full kontroll over sine landbaserte byggeprosjekter. Visjon Sandsli er Statoil sitt første BIM-prosjekt. - Som vanlig ellers stiller Statoil også i BIM-sammenheng tøffe krav til metoder, prosesser, rapportering og dokumentasjon, forteller Lars Vegsund, overordnet BIM-koordinator i prosjektet og innleid fra Norconsult.- Men dette er da også helt sentrale kriterier for å lykkes med BIM, poengterer han. - BIM er nemlig ikke bare teknologi som mange tror. Teknologien er nødvendig, men først og fremst handler det om prosesser, metoder og integrasjon. Og menneskelig samhandling på tvers av fagområder. Omstillingsevne og felles forståelse - For å få til det kreves det en forankret ledelsesstrategi og nedfelte arbeidsstandarder. Det er ekstremt viktig med enhetlig og felles prosjektforståelse for å oppnå god samhandling, understreker Vegsund. - Nye samarbeidsformer krever derfor stor omstillingsevne av den enkelte. BIM utgjør et paradigmeskifte mht. arbeidsmåte. Forankret BIM-standard Av den grunn har Statoil investert mye i å lage både en standard BIM-manual for konsernet, og en derav utledet «Sandslimanual». Det er denne den tverrfaglige prosjektkravspec en er bygget på, og som er avgjørende for felles målforståelse og ansvarsforhold. Visuell samhandling og kvalitetssikring Ett område som Statoil legger spesielt vekt på i prosjektfremdriften, er parallell og visuell samhandling. BIM er nemlig ikke bare teknologi som mange tror. Teknologien er nødvendig, men først og fremst handler det om prosesser, metoder og integrasjon. Og menneskelig samhandling på tvers av fagområder. - Statoil er ekstremt opptatt av integrerte, parallelle samhandlingsprosesser, sier Lars Vegsund. - Derfor har de stilt krav om at alle aktører må ha videokonferanseutstyr for at man skal kunne styre og kvalitetssikre fremdriften best mulig. Luker bort tidlige feil Ved hjelp av det avanserte «koordineringsverktøyet» NavisWorks, sammenstilles de ulike BIM-modellene som kommer fra fagaktørene i én felles innsynsmodell som kan snus og vendes på, og betraktes fra alle vinkler, på storskjerm. På den måten kan alle de ulike aktørene sitte på hver sin «tue», og i fellesskap audiovisuelt diskutere løsninger, endringer, luke ut feil og komme til konsensus. Statoil krever daglig levering av fagmodellrevisjoner til Navis- Works-modellen, som løpende oppdateres. Integrerte BIM-verktøy Aktørenes fagmodeller i prosjektet designes i tre forskjellige DAK-verktøy, alle IFC-kompatible. Det er et basiskrav at utvekslingsformatet IFC skal benyttes der det er formålstjenlig. Arkitektsystemet Revit Architecture er DAK-verktøyet Niels Torp bruker, mens Sweco bruker henholdsvis Revit Structure til byggeteknikk og MagiCAD til prosjektering av tekniske installasjoner. NoIS ISY Calcus og ISY ByggOffice er brukt som kalkulasjonsverktøy. Avklarende rapportering - En annen faktor Statoil er spesielt opptatt av, er rapportering, forteller Vegsund. - Av og til kan det kanskje virke som «overrapportering», men for aktørene er dette faktisk svært nyttig erfaringsdokumentasjon for å se hvor man egentlig står i forhold til måloppnåelse. Menneskene er med andre ord den største utfordringen. BIM er en ledelsestilnærming. Derfor er det både gledelig å se at Statoil følger boka og spennende å følge deres BIM-utvikling videre Bryter ned BIM-barrierene Niels Torp as arkitekter mnal interiørarkitekter mnil 10 ISY-nytt ISY-nytt 11

7 Nye fjes i NoIS Neste generasjons forvaltningssystemer for renovasjonsbransjen Atle Høidalen Atle (32) er ansatt som Systemkonsulent i vår DAK-avdeling i Sandvika og skal jobbe med drift og support av DAK- og BIM-applikasjoner internt i Norconsult. Han kommer fra divisjon Bygg og Anlegg i Norconsult hvor han hovedsaklig jobbet med DAK og BIM i oppdrag innen BA-sektoren. ISY G-prog Stål og Tre med Eurokode 2 Kontakt i NoIS: Renovasjonsbransjen er i sterk vekst og behovet for videreutvikling av dagens programvare er nødvendig for å følge med i bransjen. Avfall Sør har inngått avtale med NoIS om utvikling av nye fremtidsrettede moduler i ISY ProAktiv. Gledelig nok vil funksjonaliteten som utvikles i samarbeid med Avfall Sør bli tilgjengelig også for andre brukere av ISY ProAktiv. Amund Nedland Amund (34) er ansatt som senior systemutvikler knyttet til ISY WinMap ved vårt kontor i Trondheim. Amund kommer fra stillingen som seniorkonsulent hos Capgemini Norge AS hvor han har hatt langsiktige konsulentoppdrag innen systemutvikling mot kunder som StatoilHydro, Thales, Force Technology etc. Håkon Erdal Håkon (46) er ansatt som senior systemkonsulent ved vårt Lillehammerkontor og skal i første rekke jobbe med renovasjonsmodulen i ISY ProAktiv. Han har lang erfaring både som systemutvikler og konsulent og har tidligere jobbet bl.a. i Televerket, Norges Bank, Hiadata, Visma og IT Factory. Ivan Skjervø Ivan (49) er ansatt som senior GIS-konsulent ved vårt kontor i Trondheim og skal jobbe med ISY WinMapproduktene. Han har tidligere jobbet hos Ressursplan AS, ALLSKOG BA og DOF Subsea Norway. Ivan har bred erfaring i tilrettelegging av geografiske data i ulike GIS-system. Som Norges største programleverandør til BA-næringen er vi stolte av å være først ute med nye beregningsprogrammer for kontroll og dimensjonering etter Eurokode 2 standardene med norske nasjonale tillegg. ISY G-prog Betong EU ble lansert høsten Nå lanserer vi også Ståltverrsnitt, Stålbjelke Utvidet Stålbjelke, Tretverrsnitt og Trebjelke for Eurokode. Oppgraderingen til Eurokodemodulene er gratis for våre vedlikeholdskunder. De nye programmene har versjonsnummer 6.20, og kan lastes ned fra ISY ProAktiv og Matrikkelen Kontakt i NoIS: NoIS har utviklet en en ny modul som er tett integrert mot ISY WinMap LMK. Modulen er tilgjengelig i versjon 6.0 og har utvidet funksjonalitet i forhold til dagens versjon. I den nye modulen ligger det inne ajourføringsrutiner mot kunderegister og rutiner for oppdatering hjemmelshavere. Modulen inneholder også funksjonalitet for å opprette eiendommer fra matrikkelen basert på etableringsdato. I tillegg er det utviklet flere rapporter som bl.a. viser statusendringer på bygg, hjemmelsoverganger, sammenføyninger, nye matrikkelenheter og utgått matrikkelenheter. Rapportene og funksjonaliteten skal bidra til en enklere og mer effektiv forvaltning av kommunale eiendomsavgifter. Kontakt i NoIS: De nye modulene skal utvikles i forbindelse med oppgradering til versjon 6.0. Avfall Sør er et interkommunalt avfallsselskap eid av Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Selskapet henter avfall fra samtlige husholdninger, driver gjenvinningsstasjoner og tilbyr komplette avfallstjenester for private og offentlige virksomheter. Fra 2010 har Avfall Sør overtatt den markantile driften av de private renovasjonstjenestene fra Kristiansand kommune. Progamvaren ISY ProAktiv har vært et sentralt system ved forvaltning av renovasjonsløsninger for private kunder siden 1998, og for næringslivskunder siden Det skal utvikles en egen modul som har fått navnet Hentested. Modulen holder orden på hvilke fraksjoner og størrelser som er utplassert på de forskjellige hentestedene. Den holder også orden på hvilke ruter den enkelte fraksjon og størrelse er tilknyttet og når enheten er tømt. I tillegg inneholder modulen mulighet for å sette opp deling av renovasjonsavgiften mellom flere kunder basert på fraksjoner og størrelser som er utplassert på hentestedet. Ved administrasjon av renovasjonsløsninger skjer det daglige endringer på hentestedene. Fraksjoner skal tømmes, det skal settes ut nye renovasjonsdunker og gamle skal hentes inn. Det utvikles en ordremodul, som er tett knyttet mot Hentested, for å håndtere en rekke slike arbeidsordre. Ordre som produseres på kontoret må overføres til transportør/renovatør. Integrasjonen mot transportører/renovatører legges ut i en egen Transportør-modul. Denne modulen skal ha funksjonalitet for å overføre alle type ordre digitalt. Modulen har også grensesnitt for å få tilbake kvittering på de forskjellige ordrene som sendes fra systemet. Transportørmodulen vil sammen med Ordremodulen ersatte dagens løsning hvor mye av dette er manuelt og basert på arbeidslister som skrives ut på papir. 12 ISY-nytt ISY-nytt 13

8 Vinnende kalkyle Tor Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør bygger nytt hovedkontor for Skagerak Energi i Porsgrunn. Med ISY Calcus og ISY ByggOffice som verktøy og NoIS som medhjelper, vant entreprenørpartnerne den bygningsmessige totalentreprisen av det regionale prestisjeprosjektet. Kontakt i NoIS: Skagerak Energis mange hundre ansatte kan se frem til et moderne kontorbygg med spenstig utseende, når det etter planen står ferdig i Byggestart blir i løpet av mars Det er Arken arkitektkontor i Skien som er hovedarkitekt for det kvm store bygget, som ble lagt ut på byggeanbud sommeren Arbeidsfellesskap - Det er et stort og komplisert byggeprosjekt, og det var knapt med ressurser sommeren 2009 da anbudsinnbydelsen kom, forteller driftssjef Petter Solli i Telemark Vestfold Entreprenør (TVE). - Derfor inngikk vi et arbeidsfellesskap med Tor Entreprenør for ikke å binde opp alle våre ressurser, og kontaktet NoIS for å få litt hjelp i anbudsprosessen, da vi ble prekvalifisert. Kalkylebistand fra NoIS NoIS systemkonsulent Randi Wærnes i Trondheim fikk oppgaven med å bistå med tidligfasekalkyler og beskrivelser. Hun satte seg inn i tegninger og byggherrenes funksjonsbeskrivelse, genererte mengder med bakgrunn i dette, og opprettet en grovkalkyle i ISY Calcus på basis av entreprenørenes valg i forhold til funksjonsbeskrivelsen. Etter en gjennomgang av partene ble så grovkalkylen revidert og godkjent av entreprenørenes arbeidsgruppe og overført til ISY ByggOffice for detaljkalkyle og anbud. God hjelp - Denne prosessen var svært nyttig i denne fasen, fortsetter Solli. - På den måten fikk vi klarhet i «hvor landet lå» og kunne konsentrere oss om anbudet på en betryggende måte. Vi hadde lite ressurser på dette tidspunkt, like før sommeren, så det var godt å få kompetent bistand. Og ISY ByggOffice hadde entreprenørene benyttet seg av lenge. De var godt kjent med verktøyet. Uvurderlig verktøy - ISY ByggOffice er et kjempeprogram som vi bruker i alle mulige sammenhenger, sier Solli. - Vi får kalkylene gjort på en enkel og ordentlig måte, og i mange nyttige utskriftsformer som gjør at vi får god oversikt over timer, kostnader, utpriser, og ikke minst fortjeneste. Med grovkalkylen lagt over i ISY ByggOffice kunne Tor Entreprenør og TVE i samarbeid med Randi Wærnes, gjennomgå og bearbeide de individuelle postene i detalj, og komme frem til det endelige anbudet som etter hvert fikk tilkjent entreprisen fra Skagerak Energi. Entreprenørene fordelte kapitlene og jobbet med delkalkylene hver for seg. ISY ByggOffice er et kjempeprogram som vi bruker i alle mulige sammenhenger Nyttig erfaring - Vi ble gledelig overrasket over hjelpen og grundigheten i NoIS sitt arbeid. Jobben var solid, understreker Solli. - I ettertid ser vi imidlertid at et par møter underveis i prosessen kunne ha gjort samarbeidet enda mer effektivt, men på grunn av tidsnød og avstanden Trondheim-Skien lot det seg vanskelig gjøre. En annen nyttig erfaring entreprenørene gjorde seg, var at det etter hvert ble litt vrient å flette sammen delkalkylene til én kalkyle, ettersom de ble gjort på hver sin server. Det vil være bedre å gjøre kalkylene på én og samme server, er lærdommen. - Når alt kommer til alt er vi imidlertid veldig godt fornøyd med både ISY Calcus, ISY ByggOffice og den bistanden vi har fått fra NoIS. Og vi setter daglig stor pris på ISY ByggOffice. Verktøyet vil bli brukt gjennom hele byggeperioden. Jeg er ikke redd for å bestille nye slike oppdrag, slutter Petter Solli, som gleder seg til byggestart til våren ISY-nytt ISY-nytt 15

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

NTI NESTORNEWS 1/2009

NTI NESTORNEWS 1/2009 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer