Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4"

Transkript

1 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

2 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten SANDVIKA Sentralbord: Brukerstøtte: E-post: Internett: Merk! Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel. Norconsult Informasjonssystemer har ikke ansvar for feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Innhold 2 Versjon NOIS AS

3 Innhold Innhold 3 Hurtigstartguide Beskrivelse 5 Kom i gang... 5 Kurs... 5 Lisenser... 5 Enbrukerlisens... 5 Nettverkslisens... 5 Moduler... 6 ISY G-prog Beskrivelse - Grunnstammen til programmet... 6 Utvidet versjon... 6 ElementBeskrivelse... 6 Pris- og Elementregister... 6 NS 3420 Utgave NS 3420 Leser... 6 Prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket... 6 Beskrivelse BIM... 6 Opprette en ny beskrivelse... 7 Ny beskrivelse fra mal... 7 Prosjektoppsett... 8 Prosjektoppsett - Databaser... 9 Tilknyttede NS-databaser... 9 NS 3420-koder og tekster Databaseoppslagsvindu Lag ny post fra databasevinduet Utfylling av stikkord Andre krav Anbudsbehandling med ISY G-prog Linker NoIS as Versjon Innhold 3

4 Lag anbudsfil...14 Les inn priser...15 Utskriftsmuligheter...16 Forhåndsvisning Beskrivelse...16 Filtyper og Anbudsbehandling...17 Innhold 4 Versjon NoIS as

5 Hurtigstartguide Beskrivelse Kom i gang Kurs ISY G-Prog Beskrivelse lastes ned fra vår internettside For spørsmål om nedlasting, installasjon og lisens ta kontakt med oss på eller send epost til Spørsmål om det faglige innholdet i NS3420 supporteres av Standard Norge. Det arrangeres jevnlig kurs i ISY G- G-prog Beskrivelse. De mest kjørte Beskrivelseskursene våre er: Beskrivelse Grunnkurs etter NS 3420 Beskrivelse Videregående kurs etter NS 3420 Beskrivelse BIM-kurs etter NS 3420 Beskrivelse Prosesskode Se vår kurskalender på for oppsatte kurs, eller ta kontakt med Jørn Romberg på epost for informasjon om bedriftsinterne kurs. Lisenser Enbrukerlisens Denne lisensen er knyttet fysisk til en maskin. Lisensfilen NOIS.enb.lic lagres lokalt på maskinen. Start lisensprogrammet FlexLic for å se aktive lisenser, antall og utløpsdato. Nettverkslisens Denne lisensen installeres på en server og tillater en tilkoblet bruker per lisens. Dette gir bedre fleksibilitet og bedre utnyttelse av lisensene. Med en serverlisens kan man også installere programvaren sentralt på serveren, og enkelt distribuere oppdateringer med minimal tidsbruk for IT ansvarlig. For brukeren er det bare å taste inn servernavn foran servernavnet!) første gang programmet skal brukes. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 5

6 Moduler ISY G-prog Beskrivelse består av en rekke moduler som kan kombineres for å passe ditt behov. ISY G-prog Beskrivelse - Grunnstammen til programmet Profesjonelt i innhold - enkelt å bruke. G-prog Beskrivelse anses av mange som bransjestandard i Norge for utarbeidelse av byggebeskrivelser. Beskrivelse er markedsleder og har mer enn fornøyde brukere. Utvidet versjon Utvidet versjon av ISY G-prog Beskrivelse er nødvendig for de som ønsker å utnytte programmet mer profesjonelt. Utvidet versjon tilbyr anbudsbehandling, erfaringsprisbank, mengdekalkulator, endringsmengder og endringsmeldinger, m.m. ElementBeskrivelse Lag dine byggebeskrivelser med ferdige bygningselementer. Elementregisteret inneholder over 1500 ferdig sammensatte og gjennomarbeidede elementer. En ny og bedre arbeidsmetode som sparer tid og øker kvaliteten! Pris- og Elementregister Denne modulen gir en oversikt over erfaringspriser for 5000 prislinjer. Det er et flott verktøy for å sjekke anbudspriser eller anslå konsekvens av en endring, og benytter samme datagrunnlag som i ISYCalcus og Norsk Prisbok. NS 3420 Utgave 4 NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide anbudsbeskrivelser, kalkyler, prising og oppføling av byggeprosjekter. NOIS er forhandler av databaseversjon NS Databasen kan kjøpes i FullTekst og SpesTekst. NS 3420 Leser For å kunne lese NS 3420 databasene trenger man en egen leser til dette. Dette er et meget kraftig oppslagsverktøy for å finne frem til og velge ut de riktige NS kodene for anbudet. Prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket ISY G-prog Beskrivelse har to egne moduler for å kunne lage beskrivelser etter prosesskoden fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Beskrivelse BIM Beskrivelse BIM er en videreutviklet metode av løsningen som er i bruk i ISY Calcus for import av mengder fra BIM-modeller i filformatet *.ifc. BIM-modellen vises grafisk i programmet, og det er enkelt å knytte bygningselementer eller NS 3420-koder til objekter fra modellen. Benytt denne modulen til å hente inn hele bygg fra BIM inn i din beskrivelse eller til å sette sammen flere BIMmodeller i én og samme beskrivelse. For mer informasjon om disse modulene eller bestilling, ta kontakt med Jørn Romberg på telefon eller send en epost til Hurtigstartguide Beskrivelse 6 Versjon NoIS as

7 Opprette en ny beskrivelse Ny beskrivelse fra mal Start programmet eller hvis du allerede har gjort det bruk knappen Ny Beskrivelse som vist under: Nå får du flere valg muligheter: Velger du Ny beskrivelse gir det deg en tom beskrivelse uten kontoplan. Velger du Åpne en eksisterende fil kan du åpne et tidligere prosjekt og jobbe videre med det. Vi anbefaler ikke å starte et nytt prosjekt ved å åpne et eksisterende for så å gi dette et nytt navn. Årsaken vil du se senere. Velger du Ny Beskrivelse fra mal får du følgende maler å starte ut fra. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 7

8 Malene er gruppert for Arkitekt, Bygg, Elektro osv. og inneholder kontoplan med fagkapitler og bygningsdeler iht. NS3451. Disse malene følger med programvaren. Ny Beskrivelse fra mal gir deg et nytt prosjekt med kontoplan sideoppsett m.m. Egne firma-, prosjekt- eller fagtilpassede maler kan opprettes og lagres slik at de ligger sammen med våre standardmaler. Kontoplanen er selvsagt fullt redigerbar slik at du kan slette, endre og legge til nye mapper! Prosjektoppsett Hvis du kanskje var litt rask ved å trykke ok eller ENTER, så finner du Prosjektoppsettet på din verktøymeny eller ved å gå inn på Fil -> Prosjektoppett. Prosjektnavn blir foreslått til det samme som filnavnet. Den tekst du skriver inn her vil komme i toppteksten på arket. Hurtigstartguide Beskrivelse 8 Versjon NoIS as

9 Prosjektoppsett - Databaser Her velger du hvilke databaser som skal være aktive i ditt prosjekt. Normalt er dette kun NS 3420 utg.4, men du kan også ha utgave 3 eller andre databaser. Her kan du også velge års versjon for dette prosjektet. Tilknyttede NS-databaser Trykk på knappen > fanen NS3420 i database-oppslagsvinduet og velg NS 3420-fliken. Eller Verktøy->oppsett- Du kan ha flere års versjoner (max. 4) av NS3420 tilknyttet i Beskrivelse som vist over. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 9

10 NS 3420-koder og tekster Databaseoppslagsvindu I dette vinduet styrer du hvilke databaser som er tilknyttet i Beskrivelse, hvilke databaser som skal være synlig, hvilke som er gyldig i prosjektet og hvilken versjon kodene har i prosjektet. Oppsett databaser: Vis kun nyeste versjon:: Prosjektoppsett databaser: Kode sjekk: Lag ny post fra databasevinduet Du kan velge valget Lag ny post i beskrivelsen eller benytte Dra /Slipp metoden. Velger du den først metoden må du velge konto hvor posten skal opprettes først. Knappen du både på verktøymenyen og i databasevinduet. finner Posten opprettes med første ledige løpenummer. Fra 1 og oppover. For å plassere ny post mellom eksisterende poster, må du velge ny post før. Utfylling av stikkord I NS 3420 utg. 4 er det kommet stikkord på hver kode. Dette er tekst som skal fortelle mer om posten. Dette kan for eksempel være Lokalisering, Dimensjonering eller Veggtykkelse. Disse stikkordene kommer automatisk med hver post. Man skal fylle ut alle de relevante stikkordene og fjerne linjene med irrelevante stikkord. For at posten skal være rett utfylt må man fylle ut alle stikkordene. Hurtigstartguide Beskrivelse 10 Versjon NoIS as

11 Andre krav 9 er koder er blitt erstattet av Andre krav i NS 3420 utg. 4. Dette vil si at hvis posten avviker fra standarden krysser man av for Andre krav og posten vil automatisk få en A til slutt i koden. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 11

12 Det vil også komme opp avsnitt (a-x). Andre krav skal spesifiseres under en eller flere av disse avsnittene. De avsnitt som ikke fylles ut kan slettes. Slik at posten ikke er ferdig før den ser slik ut: Er man uheldig og krysser av på nei etter at man har skrevet inn Andre krav husker programmet hva du har skrevet inn. Haker du av for Ja igjen vil teksten du har skrevet inn komme opp igjen. Hurtigstartguide Beskrivelse 12 Versjon NoIS as

13 Anbudsbehandling med ISY G-prog Linker Anbudsbehandling med ISY G-prog Linker er en rask og effektiv metode for elektronisk utsendelse av anbudet, og innhenting av priser. Når anbudet er klart for utsendelse lages en såkalt "Anbudsfil". Dette er en skrivebeskyttet Beskrivelses fil med etternavn..gab. som kan åpnes i ISY G-prog Linker. Når du velger Anbudsbehandling fra Filmenyen (Fil -> Anbudsbehandling med ISY G-prog Linker) får du opp denne dialogen: I dette vinduet kan du velge mellom: Lage anbudsfil Sende anbudsfil som e-post Lese inn priser NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 13

14 Lag anbudsfil Når du er ferdig med anbudsbeskrivelsen, og ønsker å sende ut en prisforespørsel til anbyderne, velger du Lag anbudsfil. Her har du følgende valgmuligheter: Notat til anbyder Legger inn et notat til anbyder med informasjon om kontaktperson, telefonnummer etc. Skriv ut beskrivelsens post-notater Skriver post-notater (hvis brukt) til anbudsfilen slik at mottaker kan lese disse. Tillat visning av mengde-variabler Viser mengdevariabler (hvis brukt) Skriv ut priser fra anbyder Skriver ut priser fra den anbyder som er valgt i listen. Passord Hurtigstartguide Beskrivelse 14 Versjon NoIS as

15 Les inn priser Gi inn passord for beskyttelse av anbudsfilen. Mottaker må da ha dette for å kunne åpne filen. De andre flikene i dialogboksen (poster, postutvelgelse etc.) er de samme som ved vanlig utskrift. For bruken av disse, se Postutvelgelse. Når anbyder har lagt inn priser på anbudsfilen vha. ISY G-prog Linker lager han en prisfil (.gap fil). Denne returneres for innlesning til Beskrivelse. Innlesning skjer via Anbudsbehandling, Les inn priser knappen. Du får opp denne dialogen: Velg den prisfilen du ønsker å lese inn og velg Open/Åpne. Denne dialogen kommer opp: Her har du følgende valgmuligheter: Les inn priser til anbyder Velg hvilken anbyder du vil lese inn prisene til i listen. Nullstill alle anbyders priser før import NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 15

16 Dette valget sletter alle anbyders priser i Beskrivelsen før import fra prisfil. Overskriv all priser med priser fra prisfil Dette valget overskriver alle priser med priser fra prisfil også hvis disse er 0. Overskriv kun priser der pris fra prisfil ikke er 0 Dette valget overskriver kun priser hvor priser i prisfil ikke er 0. Overskriv kun priser der postens pris er 0 Dette valget overskriver kun prisen hvis denne postens pris er 0. Utskriftsmuligheter Forhåndsvisning Beskrivelse Bruk verktøyknappen dialogboks: eller gå inn på Fil -> Forhåndsvisning ->Beskrivelse. Da får du følgende Det er en rekke innstillingsmuligheter for utskrift og forhåndsvisning. På den første fanen bestemmer man i hvordan utskriften skal se ut, mens på fanen Utvelgelse velger man hvilke deler av beskrivelsen man skal ha med. Man kan eksempelvis filtrere på grunnlag av flaggede poster, delmengder, eller attributter. Tilsvarende er det også for utskrift. Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke forhåndsvisningsknappen aktivt for å spare unødvendige utskrifter! Hurtigstartguide Beskrivelse 16 Versjon NoIS as

17 Filtyper og Anbudsbehandling Det finnes mange forskjellige filtyper som brukes i bransjen i dag. Her er en oversikt over hvilke dere kan komme borti i forbindelse med ISY G- prog Beskrivelse, og ISY G- prog Linker. Linker er et gratis program som kan lastes ned fra Når du skal sende ut forespørselen som Linker fil er det lurt å skrive noe om hvordan prosessen foregår i dokumentet. Forslag til tekst kan du importere som Generell del, digital utsendelse av anbud. Vi anbefaler våre kunder på det sterkeste å bruke de mulighetene som finnes i programmet for digital anbudsbehandling. Prising for hånd, og tilhørende inntasting av priser er svært tidkrevende og har mange feilkilder! *.GA1 Dette er prosjektfilen din. Denne kan åpnes og redigeres i ISY G-prog Beskrivelse. Hvis man åpner filen i ISY G- prog Linker vil kan kunne lese beskrivelsen, men ikke redigere. Legg merke til at man ikke kan prise anbudet i ISY G-prog Linker hvis man har sendt ut en.ga1 fil. *.GAB Dette er en Linker anbudsfil. Den lages fra Beskrivelse og sendes ut for prising. Dette gjøres ved å gå inn på Fil -> Anbudsbehandling med ISY G- prog Linker. Bruk valget Lag anbudsfil. GAB-filen prises i ISY G- prog Linker. *.GAP Dette er en ISY G-prog Linker Prisfil. Dette er filen dere skal få tilbake fra prising. Denne filen inneholder anbyderens priser. Denne leses inn ved å gå inn på Fil ->Anbudsbehandling med ISY G- prog Linker. Bruk valget Les inn priser. *.XML Dette er NS 3459:2009- eller NS 3459:2012- filer. Dette er en standard for overføring av data mellom ulike systemer. Disse filene kan brukes til flere forskjellige ting. Dette kan være Prisforespørsel, Tilbud og Prosjektoverføring. Skal du sende ut fil som skal brukes til et annet beskrivelses program velger man prosjektoverføring. Skal du sende ut en fil til prising velger du prisforespørsel. Da vil du få en tilbuds-fil tilbake. Denne leses inn ved å gå inn på Fil -> Import - >NS 3459, les inn pristilbud. Skal du åpne en beskrivelse fra et annet anbudsbeskrivelse-program, velger du Fil -> Åpne og velger filtype *.xml. *.TXT Dette er NS3459-filer fra den gamle versjonen (utgave 2). Skal du sende ut fil til prising velger du Fil -> Eksport -> Utgått -> NS (valget uten versjons nummer). Får du tilbake en prisfil på dette formatet leses den inn ved å velge Fil -> Import ->Ns3459 utg. 2. Regneark (*.TXT) For eksport til regneark velger du Fil ->Eksport ->Regneark. Det lages det en tekstfil som kan importeres i Excel. Vær obs på steg 3 i tekstimporten i Excel. En del postnummer blir ofte tolket som datoer hvis man ikke setter formateringen til Tekst. NoIS as Versjon Hurtigstartguide Beskrivelse 17

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer