ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører."

Transkript

1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens vegvesen (SVV) utviklet systemet ELRAPP. Systemet settes i drift høsten 2007 og vil tas i bruk på alle kontrakter med oppstart 1.september Formål ELRAPP skal sikre en effektiv oppfølging av oppgavene i drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (funksjonskontrakter). Formålet med løsningen er å: - Etablere et godt styringssystem for SVV sine byggeledere for oppfølging av entreprenører og SVV sine egne aktiviteter. - Sikre korrekt innrapportering fra entreprenørene og forbedre innrapporteringsmulighetene i forhold til dagens løsning ved å gå over til elektronisk rapportering der det er hensiktsmessig. - Kvalitetssikre administrasjon, oppfølging og kontroll av funksjonskontrakter. - Sikre arbeidsbesparende dokumentbehandling. - Sikre et konsistent datagrunnlag for statistikk, blant annet ved å bedre innsamlingen av mengdeinformasjon fra aktivitetene på veien (salt, sand etc.). Målsetningen er at systemet skal være effektiviserende og bidra til kvalitetssikring, både for byggherren og entreprenøren. 2 Systemets oppbygning ELRAPP skal benyttes både av entreprenørene og av byggherre (Statens vegvesen). Systemet har derfor følgende moduler: - SVV-modul. Benyttes av byggherre for innlegging av kontraktsspesifikke data, samt oppfølging og kontroll. - Kontraktsmodul. Benyttes av entreprenørene for innrapportering og kontroll med egne arbeider. - Modul for innrapportering av mengdeinformasjon fra entreprenørene. Statens vegvesen Entreprenør SVV modul (Intranett) Kontrakts modul (Internett) System for automatisk datainnsamling (alt. manuelt system) Integrasjoner med tilgrensende systemer Database DAU format 6 Side 1 av 5

2 2.1 SVV-modul SVV-modulen er den modulen som vil benyttes av personellet fra Statens vegvesen. Denne er WEBbasert og vil være tilgjengelig gjennom SVV sitt intranett. Modulen ivaretar SVV sine behov for oppfølging av entreprenørene og av egne aktiviteter. Dette inkluderer: - Entreprenørenes innrapportering av informasjon. - SVV sine egne kontroller. - Oppfølgingspunkter i kontrakter (frister og avvik). - Rapportering. 2.2 Kontraktsmodul Kontraktsmodulen benyttes av entreprenørene. Denne vil derfor ha noe annen funksjonalitet enn SVVmodulen. Kontraktsmodulen vil være WEB-basert, og være tilgjengelig for entreprenørene via Internett. Modulen skal ivareta sentrale deler av entreprenørens behov for rapportering til SVV, samt inneholde oversikt over oppfølgingspunkter i kontrakten. Modulen inneholder i hovedsak følgende: - Overordnet kontraktsinformasjon. - Innrapportering til byggherre basert på rapportskjema fra vedleggsmappe R i kontrakten, samt planer, mengdeinformasjon og avvik. - Oppfølgingslogg over aktuelle oppfølgingspunkter i kontrakten (frister og avvik). 2.3 Rapportering av mengdeinformasjon Entreprenørene skal rapportere inn forbrukte/utførte mengder. Innrapportering av vinterdriftsmengdedata (sand, salt og brøytekilometer) kan skje på to måter: - Gjennom manuell innlegging i rapporteringsskjema for dette i Kontraktsmodulen (jfr. vedlegg R12 i kontrakten). - Gjennom bruk av system for automatisk datainnsamling. I hvert konkurransegrunnlag er det klargjort på hvilke veger/strekninger i vedkommende kontrakt det evt. stilles krav til bruk av automatisk datainnsamling. Data fra øvrige strekninger i kontraktsområdet legges inn manuelt, i den grad entreprenøren ikke på eget initiativ bruker automatisk datainnsamling også på disse strekningene. Det er entreprenørens ansvar å anskaffe og idriftsette løsning for automatisk datainnsamling iht. krav i konkurransegrunnlaget. Det finnes en rekke standard systemer for dette i markedet. SVV har definert et grensesnitt for elektronisk innrapportering av mengdeinformasjon. Dette er basert på DAU-formatet som er foreslått som europeisk standard, og som støttes av de fleste systemer for dette på markedet. 3 Rapporteringskrav til entreprenørene Entreprenørene skal rapportere til byggherre i henhold til kontraktens krav. I Kontraktsmodulen i ELRAPP vil følgende skjema benyttes: - R2 Rapportering av hendelser, skader, feil og mangler - R5 Rapportering av skade på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn (D a). - R10 Innrapportering av kjøreforhold - R11 Rapporteringsskjema for skred og skredfare - R12 Oppfølging av drift og vedlikehold - mengderapportering vinter - R13 Rapportering av vintertiltak og avvik i funksjonskontrakter - R14 Oppfølging av drift og vedlikehold - mengderapportering sommer - R15 Avfallshåndtering - R18 Melding om uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS (entreprenørhendelser) - R19 Månedsrapport - HMS Side 2 av 5

3 Utover den rapporteringen som gjøres gjennom disse skjemaene fra vedleggsmappe R, skal entreprenøren gjennom ELRAPP rapportere inn avvik i henhold til kontrakten, mengder, planer og andre dokumenter fastsatt av byggeleder. S kisse automatisk datainnsamling Entreprenør Statens vegvesen Leverandør spesifikk programvare på entreprenørsiden ELRAPP - VINTERCOM FTP / WEB DAU-filer med dataoppsamling Leverandør spesifikk kommunikasjon SVV har definert et standard grensesnitt for kommunikasjon - DAU. Leverandør velger selv system og standard for kommunikasjon med eget utstyr. GP S DAU filene kan overføres via FTP eller lastes inn via Kontraktsmodulen (WEB). 13 Planer som skal rapporteres inkluderer vinterplan, hovedplan, årsplan og beredskapsplan. Godkjente filformat for planer og dokumenter er PDF, DOC, XLS og JPG. Kontrakten vil beskrive på hvilke veger det skal benyttes automatisk dataoppsamling med GPS, og hvor det kan benyttes manuell registrering av vinterdriftsmengdedata. Data fra veger/strekninger med automatisk dataoppsamling skal oversendes byggherren på DAU-formatet ukentlig, dersom ikke annen frekvens er beskrevet i kontrakten. Der automatisk dataoppsamling benyttes, skal følgende data rapporteres som et minimum (se for øvrig DAU standarden for ytterligere informasjon): Enhet, bil- eller maskinnr (1250) GPS posisjon (2022 og 2023) Start/stopp på rode (931000) Km kjørt (1080) Hastighet (2105) Km med spreder på ( eller ) Spredebredde (2074 eller ) Forbruk salt/sand (2077) Materialtype (1300) Er spreder på ( eller ) Er plog nede (931005) Tallene i parentes angir feltkode (rec. id) i DAU standarden. Side 3 av 5

4 4 Opplæring gjennom kurs Byggherren vil arrangere kurs for entreprenørene i bruk av kontraktsmodulen før 1.september 2007, og det forutsettes at entreprenøren deltar på denne opplæringen. Kurset vil være gratis, men kursdeltakerne må selv betale kostnadene med reise og opphold. 5 DAU formatet DAU formatet er en spesifikasjon/standard utviklet av en tysk arbeidsgruppe med spesialister innen mobile datainnsamlingssystemer. Standarden definerer en tekstbasert protokoll der tekstfil blir overført fra entreprenør til byggherre med forhåndsdefinerte datafelt. Protokollen er bygget opp av følgende tre nivåer av informasjon: Data felt, definert som DACODE Data oppføring, definert som DRCODE Beskjeder eller grupper med oppføringer, definert som DGRCODE Alle koder er definert med et nummer mellom 0 til , dette gjelder alle tre grupper av informasjon. DAU formatet dekker eller har reservert koder i intervallet 0 til , og alle koder i intervallet er ledige til å definere brukerspesifikke data. En mer detaljert beskrivelse av DAU versjon 1.40 spesifikasjonen finnes på URL: 6 Tekniske krav Kommunikasjon mellom det utstyret entreprenøren benytter med støtte for automatisk datainnsamling og ELRAPP foregår på følgende måte: - Et leverandørspesifikt program hos entreprenør tar hånd om kommunikasjon mellom utstyret og en datamaskin hos entreprenøren. - Dette programmet må være i stand til å eksportere tekstbaserte filer i henhold til DAU versjon 1.40 spesifikasjonen. DAU versjon 1.40 kan håndtere toveis kommunikasjon mellom entreprenør og utstyret, men det er kun kommunikasjon fra utstyret til entreprenør som er nødvendig for ELRAPP. DAU filene må lages med Windows tegnsett for å støtte de norske bokstavene æ, ø og å. - Hvordan kommunikasjonen mellom utstyret og entreprenør foregår, er irrelevant for ELRAPP, så lenge programvaren hos entreprenøren kan eksportere datafiler i DAU format. - Filer i DAU format skal lagres med filnavn på følgende format: xxx01234.txt. Hvor xxx brukes til å identifisere entreprenør / underentreprenør for kontrakten, og er et stigende løpenummer. De eksporterte DAU filene lastes opp på et avtalt filområde på en FTP server hos SVV for deretter å bli automatisk importert i ELRAPP. - Alle data records (data for hver aktivitet) i DAU filene skal registreres på format DRCODE (931105;VINTERMAN data, large). I tillegg skal hver aktivitet ha en header på format DRCODE For alle data i DAU filene skal det lagres GPS koordinater (lengde- og breddegrad). Koordinatene skal registreres som latitude og longitude i radianer (ikke i grader). - Utstyret skal settes opp til å registrere data om aktuell aktivitet (strøing/brøyting) for hver 100 meter. - Forbruk ved strøing angis alltid i kg salt eller sand. For å bruke ELRAPP's web grensesnitt kreves nettleseren Internet Explorer 6.0 eller høyere, og støtte for JavaScript må være skrudd på. Side 4 av 5

5 7 Begrensninger For å kunne bruke automatisk dataoppsamling er det en forutsetning at de veger det skal samles inn data for er definert i Nasjonal Veg Data Bank (NVDB). Pr i dag mangler det data for mange gang- og sykkelveger i NVDB. Automatisk dataoppsamling kan derfor vanligvis ikke benyttes på gang- og sykkelveger, disse vegene må foreløpig rapporteres manuelt i Kontraktsmodulen. Tilsvarende begrensing gjelder for fortau. Side 5 av 5

Brukerveiledning ELRAPP

Brukerveiledning ELRAPP Brukerveiledning ELRAPP Versjon 2011.2.1 08.08.2011 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system 18.01.2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Gjennomført arbeid... 3 4. Overordnende intensjoner... 3 5. Planlagt

Detaljer

Intern rapport nr. 2268

Intern rapport nr. 2268 Intern rapport nr. 2268 System for driftsoppfølging i Produksjon April 2002 Vegteknisk avdeling Intern rapport nr. 2268 System for driftsoppfølging i Produksjon Sammendrag Produksjonsavdelingen i Statens

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Tjenestebeskrivelse efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Fakturautsteder og -mottaker Versjon 2.0 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSDEFINISJONER... 3 3 TJENESTEBESKRIVELSE...

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Dokumentbehandling og arkiv

Dokumentbehandling og arkiv Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumentbehandling og arkiv Enebakk kommune 30. desember 2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA):

Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): Innhold i informasjonspakken om nytt valgadministrasjonssystem (EVA): I. Valgadministrasjonssystemet EVA II. Etablering av mottaksprosjekt 1. Eksempler på risikoer III. Opplæring IV. Kommunikasjon og informasjon

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Kredittilsynet v1.0 01.10.2006 Side 1 av 19 INNLEDNING Med bakgrunn i finansforetakenes økte bruk og avhengighet av IKT, utarbeidet Kredittilsynet

Detaljer