Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar"

Transkript

1 Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

2 Innhold Orientering om vårt nye oppfølgingssystem, med muligheter og begrensninger. Det ivaretar teknisk oppfølging, ikke økonomisk oppfølging Dette er ikke et brukerkurs, kun en orientering Temaer: Hvorfor dette nye opplegget Framdrift for prosjektet Moduler Eksempler

3 Funksjonskontrakter - status 107 pågående kontrakter i Statens vegvesen 20 nye kontrakter med oppstart Disse kontraktene skal ta i bruk det nye opplegget. Kontraktssum for disse 20 kontraktene er ca. 1,7 milliarder kr.

4 Oppfølging av kontraktene i dag Status: Mye skal dokumenteres, dvs. mye papir Hittil kun krav om manuell oppfølging Vanskelig å dokumentere hva som er gjort ute på veien hvis det skjer ulykker osv. Ressurskrevende å nyttiggjøre data Ressursknapphet mht. oppfølging Ulike rutine i og mellom regionene, og mellom hver kontrakt

5 Pålegg fra overordnet myndighet om mer systematisk og enhetlig oppfølging Får vi det vi bestiller og betaler for? Arbeid ble satt i gang for å lage et slikt databasert system: Elektronisk rapportering av data for funksjonskontrakter - ELRAPP

6 ELRAPP-prosjektet Designfase: Start høsten 2005 Detaljeringsfase: Januar 2006 Gjennomføringsfase: Mai 2007 Tas i bruk: Høsten nye kontrakter Kurs/opplæring: September november 2007 Pr. i dag: ca. 30 prosjektmøter

7 ELRAPP-prosjektgruppa Hvem er med prosjektgruppe (totalt ca. 14): Vegdirektoratet v/ Trafikkavdelingen Prosjekteier Vegdirektoratet v/ Teknologi Prosjektleder Statens vegvesen alle fem regioner Entreprenører - EBA Konsulent: Norconsult Informasjonssystem (NOIS) Konsulent: VegInformatikk

8 ELRAPP-prosjektet Hvem er vi forskjellige roller: Prosjektgruppa Administratorer Regionkontakter: superbrukere og byggherrer Entreprenører ELRAPP-nettverk

9 ELRAPP innhold.. Byggherremodulen - webmodul for byggeledere, rapportering og dokumentasjon fra entreprenør, planlegging av byggherrekontroller Entreprenørmodulen - webmodul for entreprenører, innrapportering til byggherre ihht. krav i kontrakten Kontrollmodulen - verktøy for byggherrens kontrollører for gjennomføring av teknisk kontroll på veg (tidl. SOPP) Oversiktslister webmodul der entreprenører melder inn mannskap som er på jobb. Det gjelder alle typer kontrakter som for eksempel for asfaltkontrakter, vegmerking- og funksjonskontrakter, og investeringsprosjekter

10 Statens vegvesen Entreprenør Entreprenørmodul (Internett) Byggherremodul (intranett) System for automatisk datainnsamling (alt. manuelt system) Integrasjoner med tilgrensende systemer Database DAU format Kontrollmodul (tidl. SOPP) Oversiktslister

11 Fremgangsmåte byggherremodul Grunndata Administratoren legger inn og ajourholder følgende grunndata: Registrerer kontrakter Legger inn nye entreprenører Laster opp vegnett fra NVDB Legger inn prosesser for aktuell kontrakt Legger inn administrative krav for aktuell kontrakt Malversjoner

12 Registrering av ny kontrakt -bhm

13 Registrering av kontrakter - bhm

14 Innlegging av prosesser - bhm

15 Innboks hos byggherren - bhm I innboksen kommer meldinger til byggeleder fra entreprenøren. Unntatt skjema R10 som går rett i arkivet, og blir sendt til Vegtrafikksentralen som e-post. Avvik fra ELRAPP kontroll kommer også opp her. Uleste meldinger ligger med fet skrift. Meldingene kan sorteres.

16 Oppfølgingslogg hos byggherren - bhm Meldinger om aktiviteter hos entreprenøren, for eksempel administrative krav, meldinger vedr. løpende drift. Meldinger med rød skrift har frist som ikke er overholdt. Her kan man sortere på hver kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften

17 Planlegging av kontroller - bhm Under valget Kontroller Planlegge, legger man inn planlagte kontroller.

18 Fremgangsmåte ELRAPP-kontroll Kontroller planlegges i ELRAPP og utføres i ELRAPP Kontroll. ELRAPP Kontroll er en PC-applikasjon som benyttes ute på vegen. I ELRAPP Kontroll registreres alle avvik. ELRAPP Kontroll har to hovedbilder. Det ene er et tabellvindu med vegident og kontrolldata, mens det andre er et visuelt 3D-bilde.

19 Entreprenør innlogging - em Entreprenøren logger seg inn på entreprenørmodulen via Internett. Nedenstående skjermbilde kommer opp.

20 Innrapportering - em Innrapportering av skjemaer og avvik, se meny til venstre

21 Eksempel: skjema R2 hendelse, skade - em

22 Eksempel: skjema R12 oppf. drift og vedl. - em Rapportering av vinteroppgaver (brøyting, salting), ev. ved overføring av DAU-filer

23 Oppfølgingslogg - em Ved å gå inn på Oppfølgingslogg får man en oversikt over aktiviteter med tilhørende frist for tilbakemelding og status. Rød tekst indikerer at frist for tilbakemelding har utløpt. Her kan man sortere på hver kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften.

24 Arkiv søking - em Under Arkiv kan man søke etter alle meldinger som er sendt til byggeleder. Det finnes her en mulighet for utskrift i PDF-format. Dette muliggjør utskrift på papir eller lokal lagring digitalt.

25 Oversiktslister Kravet er å finne i byggherreforskriftens Oversiktslister Koordinatoren skal føre en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger: a) navn og adresse på bygge- og anleggsplassen, b) navn på byggherren, c) navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet. Listene skal lagres i minst seks måneder etter føringsdato. Forskrift 7 okt 2005 nr (i kraft 1 jan 2006).

26 ELRAPP - oversiktslister

27 Oversiktslister - WAP løsning

28

29

30 Brukermanual - oversiktslister Egne brukermanualer for: Statens vegvesen Registrere: - kontraktsdata - underentreprenører - mannskap (navn, fødselsdato, nasjonalitet) Entreprenør (manual på - tilgang til sin kontrakt registrert av Svv - velg personer som er registrert - kan også slette og legge til nye personer - også tilgjengelig som WAP-løsning Utskrifter - oversiktslister: velge ut personer på dato - samlelister: hvem som er registrert på dato