Byggherreforskriften. FOR nr Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset"

Transkript

1 Byggherreforskriften FOR nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset

2 Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker arbeidsulykker Bygg og anleggsbransjen hadde: 7 % av arbeidstakerne 15 % av ulykker i industrisektoren 30 % av dødsulykkene 2

3 Hva forårsaket ulykkene Krevende arkitektur Organisasjonsmessige valg Dårlig planlegging 60 % av ulykkene er prosjektert og planlagt

4 Erfaringer fra gårsdagens forskrift Få byggherrer er aktive underveis i byggeprosessen Omfattende og generelle HMS-planer Mange byggherrer har lite kunnskap om innhold i egen plan Kjøpt produkt og mener ofte ikke det de har skrevet! Lite fokus på prosjektering! Sammenblanding av koordinering BHF samordning etter AML Hatte problematikken Manglende kompetanse Entreprenørene har litt ukritisk tatt alle roller og ansvar Vurdering av spesifikke tiltak som ordinær vurdering av risiko 4

5 Ny forskrift endringer Tydeliggjør byggherrens ansvar SHA-planen skal fange opp de forhold, som kan medføre fare for liv eller helse, som er særegent ved det aktuelle prosjekt Byggherren kan velge å engasjere byggherres representant (tidligere prosjektleder) Plikter for prosjekterende og arkitekt Koordinator blir gjort ansvarlig Byggherre skal vurdere rollekonflikter hos Byggherres representant og Koordinator Krav til Internkontroll for alle bedriftene i prosjektet Fokus på vurdering av risiko fra prosjektering/planlegging Utvidelse av krav til spesifikke tiltak Flere forebyggende tiltak Avklaring ift. forbrukere kun forhåndsmelding Overgangsordning: Ved forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kunne byggherren i stedet velge å følge gammel forskrift 5

6 Pressemelding Gjennom den nye reviderte byggherreforskriften har vi fått på plass et godt verktøy for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene i byggebransjen, sier statsråd Dag Terje Andersen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter i dag ny, revidert byggherreforskrift. Formålet med revisjonen har vært å oppnå en mer effektiv forskrift som på en bedre måte kan bidra til økt seriøsitet i bygge- og anleggssektoren. Fortsatt er dette en bransje som er spesielt ulykkesutsatt. Arbeidet med revisjonen har vært ledet av Arbeidstilsynet, og har foregått i tett samarbeid med arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og andre sentrale aktører. Arbeidet med den nye forskriften er et eksempel på at partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjonene og myndighetene i samarbeid kan komme fram til gode løsninger. Sammen med de andre tiltakene regjeringen har satt i verk, vil forskriften også være et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping, sier statsråden. Den reviderte forskriften tar særlig sikte på å tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS. I tillegg er forskriften omstrukturert, slik at kapitlene nå er inndelt etter aktører i byggeprosessen og ikke som tidligere etter de ulike fasene i prosjektet. Det er også utarbeidet en kommentar til forskriften. Dette har vært et sterkt ønske fra mange av aktørene i bransjen og vil bidra til bedre tilgjengelighet for brukerne. Kommentaren til forskriften blir lagt ut på Arbeidstilsynets hjemmeside i slutten av uke 34. Forskriften trer i kraft 1. januar

7 Forskriftens nye struktur Kapitlene er inndelt etter aktører i Byggeprosessen Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Byggherrens plikter Kapittel 3 Den prosjekterendes plikter Kapittel 4 Arbeidsgivernes og enmannsbedriftens plikter Kapittel 5 Straff Kapittel 6 Avsluttende bestemmelser 7

8 1 Formål (ny bestemmelse) Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 8

9 2 - Virkeområde Virkeområde 2 Arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- og anleggsarbeid Definisjoner 4 a) nr 1-8 Bygge- og anleggsarbeid alt er omfattet Ingen begrensning mht størrelse av byggeplassen unntak for 9 melding til Arbeidstilsynet Også mindre arbeider er omfattet Nybygg og rehab og vedlikehold Grunnarbeid Annet arbeid 9

10 Virkeområde Forskjellen mellom drift og vedlikehold Dugnadsarbeid Avgrensning mot ytre miljø Regulering av ytre miljø 10

11 Hvem er ansvarlig? 3 Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, koordinatorer, prosjekterende og arbeidsgivere og enkeltmannsforetak + byggherrens representant Definisjon av byggherre i 4 b) enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid Sml definisjon i NS 8405/NS 3431 kontraktspart som skal ha utført bygge- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter Byggherren opptrer i mange forskjellige sammenhenger 11

12 Byggherredefinisjonen Byggherre omfatter både fysiske og juridiske personer som får utført et bygge- eller anleggsarbeid Juridisk personrettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stat, kommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening el.l. Hva med forbrukerbyggherrer? Forskriften gjelder fysisk person. 3 fastslår nå at dersom byggherren er forbruker, gjelder kun 10 om forhåndsmelding 12

13 Forbrukeren Hvem er forbruker? En fysisk person som IKKE HOVEDSAKELIG handler som ledd i næringsforhold. Definisjonen er lik definisjonen i f eks bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Hva med borettslag? Andelseiere Eierseksjonssameie? Under 5 seksjonseiere anses som forbruker Hvem har ansvaret for HMS i forbrukertilfellene? 13

14 HMS i forbrukertilfellene Bustadoppføringslova 7 entreprenøren skal ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg Håndverkertjenesteloven 5 tilsvarende bestemmelse Tolkes/forstås slik at omsorgsforpliktelsen også omfatter ivaretakelse av HMS Arbeidsmiljøloven 2-2 om hovedbedrift Virksomhetenes selvstendige ansvar for samordning av HMS 14

15 Forbrukerbyggherren Byggherre Byggherres rep. Koordinator Prosjekterende Hovedbedrift Arbeidsgiver Enmannsbedrift 15

16 på vegne av byggherren Byggherrens representant og koordinator opptrer på vegne av byggherren, se definisjon i 4. Nytt at koordinator har selvstendig ansvar, jf. tidligere praksis fra Arbeidstilsynet Viktig å merke seg at dette gjelder selv om f eks koordinator er ansatt hos entreprenøren. 16

17 Organisasjon på vegne av byggherren Byggherre Representant Koordinator prosjektering Koordinator utførelse 17

18 HMS-org. Byggherre Linjeorg. Adm.dir. HMSkoordinator Prosjektering Utbyggingsdirektør HMSkoordinator Gjennomføring Prosjektleder Fagansvarlig ARK, RIB, RIV, RIE Byggeleder 18

19 Byggherrebegrepet i ulike sammenhenger Ulikeformer for entrepriser Totalentreprise, generalentreprise, delte entreprise mv. OPS kontrakter Funksjonskontrakter Utbyggingsselskaper (single purpose) 19

20 Straffebestemmelse og overgangsregler Overtredelse er straffbart 20 Personlig ansvar for alle aktører og ansvar for foretaket Vilkår for straff er at en har opptrådt uaktsomt Rettspraksis viser at ansvaret er reellt! Kan også straffes etter annet regelverk, f eks straffeloven. Mer om rettspraksis senere. Overgangsregler 21 Tidspunkt for mottak av forhåndsmelding er avgjørende for om ny eller gammel forskrift skal gjelde 20

21 Forhåndsmelding 10 krav til forhåndsmelding + 30 dager eller dagsverk Prinsipp bedre med en melding for mye enn for lite. Dokumentasjon er viktig. 21

22 PÅSE-PLIKT Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, nr 166 Byggherren/bestiller skal informere om minstekrav som følge av allmenngjøringsforskrifter. Påse hos hovedentreprenør, hvor det ikke er UE Hovedleverandør skal påse hos UE at kravene er oppfylt. Bestiller må påse hos hovedleverandør der det ikke benyttes UE. 22

23 23

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Regionalt verneombud Anders Johnsen

Regionalt verneombud Anders Johnsen Regionalt verneombud Anders Johnsen 4 Er bygningsarbeidere g mindre verdt enn andre? 5 Regionale verneombud Den regionale verneombudsordningens formål er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer