ELRAPP Kontroll. Kap 7 (PC) og 8 (PDA) fra Håndbok i ELRAPP. Utdrag fra håndbokas versjon 1.14 av kap 7 og 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELRAPP Kontroll. Kap 7 (PC) og 8 (PDA) fra Håndbok i ELRAPP. Utdrag fra håndbokas versjon 1.14 av kap 7 og 8"

Transkript

1 ELRAPP Kontroll Kap 7 (PC) og 8 (PDA) fra Håndbok i ELRAPP Utdrag fra håndbokas versjon 1.14 av kap 7 og 8

2 ELRAPP prosjekthåndbok 2 7 FREMGANGSMÅTE ELRAPP KONTROLL INNLEDNING OPPSTART PÅLOGGING UTFØRE KONTROLLER Registrering av punkt eller strekning Endre data Prosess 93 friksjon Avslutt Kontroll FANG VEGREFERANSE AKTIVE KONTROLLER OBJEKTSVISING FILMENYEN Hent kontroller fra ELRAPP Send utført kontroll til ELRAPP Velg kontroll Legg til egendefinert kontroll Eksport av database Import av database Avslutt VERKTØYMENYEN Oppdater vegnettsfiler Velg vegnettsfil Excel generering Søk etter GPS enhet Kople til GPS enhet Innstillinger VEGREFERANSE HJELP MENYEN Hjelp Om AVANSERT GPS ELRAPP KONTROLL - PDA PÅLOGGING INNSTILLINGER GPS Vegnett Byggherre HENTING AV KONTROLLER HENTING AV KONTROLLER UTFØRE KONTROLLER Valg av kontroller som skal utføres Hovedbilde Visning av informasjon Registrering av nytt avvik Vedlegg Stopping av kjørende avvik Fanging av vegreferanse Redigering av avvik Sletting av avvik Avslutte registrering SENDING AV KONTROLLER Sending av kontroller SLETTING AV KONTROLLER Sletting av kontroller... 38

3 7 FREMGANGSMÅTE ELRAPP KONTROLL 7.1 Innledning ELRAPP prosjekthåndbok 3 ELRAPP Kontroll er det arbeidsredskapet som benyttes til å registrere avvik for definerte kontroller ute i bil. Det å utføre kontroller består i all hovedsak av tre prosesser. Først planlegges alle kontrollene av byggherre, deretter lastes alle kontroller og kontraktsinformasjon inn i ELRAPP kontroll og kontrolløren kan utføre sine kontroller. Til slutt sendes utførte kontroller med eventuelle avvik tilbake til byggherre, her fremkommer alle registrerte avvik som egne meldinger i innboksen.

4 ELRAPP prosjekthåndbok Oppstart Ved oppstart av ELRAPP kontroll søker systemet etter den siste GPS enheten som var tilkoplet systemet. Om denne enheten av en eller annen grunn ikke er tilstede, får man etter ca 10 sekunder opp følgende dialog. Man har da tre valg: Kople til Her tvinger man systemet til å søke etter den siste oppkoplede GPS enheten en gang til. Nytt søk Om man har byttet GPS enhet er det nødvendig å foreta et nytt søk[7.9.4]. Avbryt Man avbryter søket etter GPS enhet, dette er et typisk valg om man arbeider med ELRAPP kontroll på kontoret uten en GPS enhet tilkoplet. Når systemet har startet opp vises status på satellittsignalet øverst i høyre hjørne. Symbolet er rødt ( ) om man ikke har kontakt med GPS, gult ( ) ved dårlig signal eller i oppstartfasen og grønt ( ) når man har et gyldig signal for stedfesting. Detaljert informasjon om status på GPS kan også vises[7.12]. 7.3 Pålogging Når kontrolløren har startet opp ELRAPP kontroll og skal hente kontroller [7.8.1] eller sende utførte kontroller[7.8.2] blir han bedt om å taste inn en bruker identifikasjon, denne brukeridentifikasjonen kontrolleres mot ELRAPP serveren. Den innloggede identifikasjonen er gjeldene så lenge ELRAPP kontroll kjører og er bestemmende for hvilke kontroller man har tilgang til. ELRAPP Kontroll vil som standard hente de kontrollene du personlig er kontrollør for, i nåværende og neste uke. Vil du hente alle planlagte kontroller, må du gjøre et valg i påloggingsvinduet.

5 ELRAPP prosjekthåndbok Utføre kontroller I ELRAPP kontroll finnes det bare kontroller som skal utføres eller som nylig er utført, og som ikke er sendt tilbake til ELRAPP ennå. Alle kontrollresultater må sendes tilbake til ELRAPP, uavhengig av om det finnes avvik eller ikke i kontrollen. Ved kontroll ute på vegen benyttes GPS for stedfesting. Koordinatene omregnes til vegreferanse ute i bilen, og blir vist på skjermen. Avvik kan angis enten til venstre, midten eller høyre av vegbanen. Ved å trykke inn en av avviksknappene angis startpunktet til et avvik. Avvikene knyttes så til en prosess med definerte objekt og avvikstekst.

6 ELRAPP prosjekthåndbok 6 Avvik avsluttes ved å trykke direkte på tekstene, som også bestemmer sluttpunktet for utstrekningen til avviket. ELRAPP Kontroll tar vare på stedfestingen og summert lengde for avvik. Man kan fritt legge til egendefinerte kontroller. Kontrolldata kan eksporteres til Excel[7.9.3] for videre bearbeiding om ønskelig, men standard rapporter/statistikker hentes fra ELRAPP byggherre Registrering av punkt eller strekning ELRAPP kontroll skiller ikke på registrering av et punktobjekt eller et strekningsobjekt. Har man et punktobjekt settes fra/til stedfestingen til å være lik, men for strekningsobjektet er de forskjellig Endre data I hovedskjermbildet kan man legge til nye avvik, slette avvik eller endre avvik. Man velger det avviket som skal endres i hovedskjermbildet og trykker en av de respektive knappene. Man kan også legge til en merknad og et vedlegg på et allerede eksisterende avvik direkte vha knapper på hovedskjermbildet

7 ELRAPP prosjekthåndbok 7 Om man velger å legge inn et nytt eller endre et avvik får man opp en dialog som beskriver avviket. Dersom avviket er på gang eller sykkelveg utenfor vegnettet (har ikke egen vegreferanse), skal man krysse av for Gang og Sykkelveg.

8 ELRAPP prosjekthåndbok 8 Vedleggsfiler (bilder) og merknader kan legges med til ELRAPP ved å velge fanen vedlegg, alle bilder skaleres til oppløsningen 640x480 når de sendes til ELRAPP byggherre Prosess 93 friksjon For prosess 93 Strøing kommer det opp en tredje fane. Her kan verdiene fra friksjonsmålingene legges inn Avslutt Kontroll Kontroller som kjøres kan avsluttes med "Avslutt kontroll" 7.5 Fang vegreferanse Enkelte strekninger kan være så uoversiktlige at det kan medføre en fare å registrere avvik, man har derfor innført en funksjonalitet som heter fang vegreferanse. Dette består av at man kjører

9 ELRAPP prosjekthåndbok 9 forbi det aktuelle områder og trykker knappen Fang vegref eller tasten F1 når man passerer start og sluttpunktet til avvikene. Når man så har passert den kritiske strekningen kan man i etterkant benytte de fangede vegreferansen til å registrere avviket. Alle fangede vegreferanser havner i en liste under fanen Fangede vegreferanse, her lagres de ti siste vegreferansene. Alle vegreferansene i denne listen kan så benyttes når man registrerer avvik. Man trykker da på knappen Hent vegref. Man får da frem en liste over alle vegreferanser som er fanget, og kan velge en av dem og fra/til stedfestingen blir automatisk fylt ut med den valgte vegreferansen.

10 ELRAPP prosjekthåndbok Aktive kontroller Her vises den valgte funksjonskontrakt med tilhørende valgte kontroller[7.8.3] med informasjon om hvilke veger de skal kjøres på. 7.7 Objektsvising Her har man mulighet for å se hvilke objekter som finnes 500 meter i begge retninger fra din nåværende posisjon. Dette krever at du henter ut et NVDB prosjekt med de data du trenger til kontrollen, deretter trykker du på knappen Importere prosjekt. Når du har fått en gyldig vegreferanse er det bare å trykke på knappen Oppdatere for å vise objektene. Det markerte objektet er det neste objektet på vegen i bilens kjøreretning, mens objektene under er de du har passert. Objektene kan ekspanderes for å se tilhørende egenskaper og underobjekter. Punktobjekter illustreres med et punktikon i trestrukturen, mens strekningsobjekter illustreres som strekikon.

11 ELRAPP prosjekthåndbok 11 Om det finnes en ny versjon av datakatalogen, laster du den ned ved å trykke på Importere Datakatalog knappen. 7.8 Filmenyen Filmenyen har følgende innhold Hent kontroller fra ELRAPP Å hente kontroller forutsetter at kontrolløren er tilkoplet SVV sitt nettverk, mao dette må gjøres på kontoret før man drar ut på en kontroll. Fremgangsmåten er at man velger Hent kontroller fra ELRAPP i fil-menyen. En dialog viser så framdriften for nedlastingen av funksjonskontrakter med tilhørende kontroller.

12 ELRAPP prosjekthåndbok 12 Alle planlagte kontroller i ELRAPP byggherre for den påloggede bruker[7.2] blir da lastet ned til ELRAPP kontroll. Man er nå klar til å velge kontroller[7.8.3] og utføre kontroller[7.4] Send utført kontroll til ELRAPP Etter at kontroll er utført sendes kontrolldata tilbake til ELRAPP. Det gjøres med menypunktet Send utført kontroll til ELRAPP. For at man skal kunne sende kontroller til ELRAPP byggherre må man være tilknyttet SVV sitt nettverk, mao dette må gjøres på kontoret etter at kontrollen er utført. Alle kontroller må sendes tilbake til ELRAPP; ellers vil de bli stående som utestående. Kontroller uten avvik må også returneres tilbake til ELRAPP. Når en kontroll er sendt tilbake til ELRAPP forsvinner den fra ELRAPP Kontroll. Og den er nå tilgjengelig i innboksen til ELRAPP byggherre. Dersom kontrollen er utgått, og ikke kommer til å bli gjennomført, skal det krysses av i Utgått kolonnen Velg kontroll Når man er ute i bilen og skal utføre en/flere kontroller må man først velge hvilke kontroller som skal utføre. Dette gjør man ved å velge Velg kontroll fra fil menyen. Dette forutsetter at man først har hentet kontroller fra ELRAPP [7.8.1].

13 ELRAPP prosjekthåndbok 13 Kontrollør velger hvilken kontrakt som er gjeldende, og får opp kontraktsinfo og oversikt over planlagte kontroller innenfor denne kontrakten. Man velger så de kontrollene (prosessene + vegstrekningene) som skal utføres på denne kontrollen. Hva som er den aktive funksjonskontrakten framkommer øverst i hovedskjermbildet, eller man kan få utvidet informasjon i fanen kontrakt [7.6] Legg til egendefinert kontroll I tillegg til kontroller definert i ELRAPP byggherre, kan også kontrolløren legge til egendefinerte kontroller. Kontrolløren må da angi kontrakt, prosess og strekning han ønsker å kjøre tilleggskontroller på. Til slutt må man velge at den egendefinerte kontrollen skal utføres, det gjøres på samme måte som for vanlige kontroller.

14 ELRAPP prosjekthåndbok 14 Her finnes det mulighet for å hente ut vegreferansen fra en kontroll gjennom å trykke på Hent vegref og velge Fra kontroller.

15 ELRAPP prosjekthåndbok 15 Eksport av database Man velger Eksporter database fra filmenyen Man får da opp en standard dialog for å velge hvor man vil lagre databasen, typisk valg er en minepinne el Import av database Man velger Importere database fra filmenyen Man får da opp en standard dialog for å velge hvor databasen finnes lagret, typisk valg er en minepinne el. Deretter velger man databasefilen og trykker Åpne, databasen blir så importert til ELRAPP kontroll.

16 ELRAPP prosjekthåndbok Avslutt Dette menyvalget avslutter ELRAPP kontroll på en kontrollert måte. 7.9 Verktøymenyen Verktøymenyen har følgende innhold: Oppdater vegnettsfiler ELRAPP Kontroll henter vegnettet fra NVDB. Dette menypunktet virker bare når man er tilknyttet SVV sitt nettverk. Ved å velge Oppdater vegnettsfiler framkommer en dialog for nedlasting og oppdatering av vegnettsfiler.

17 ELRAPP prosjekthåndbok 17 Vegnett merket med grønn farge er allerede oppdatert. For vegnett merket med rød farge har man en nyere versjon tilgjengelig, eller det betyr at vegnettet mangler. Man trenger kun vegnett for de fylkene man skal jobbe med. Vegnett lastes ned ved å markere dem for så å velge Last ned merkede. Om man velger å laste ned alle vegnett må man være tålmodig da det er store datamengder som skal lastes ned Velg vegnettsfil Database for vegreferanse er nødvendig for å kunne konvertere data mottatt fra GPS mottakeren til vegreferanser. Vegreferansedatabasene har suffix.ldf. Ved første gangs bruk må databasefil angis Excel generering Registrerte avvik kan eksporteres fra ELRAPP Kontroll til Excel. Her kan brukeren fritt filtrere, gruppere, summere og formatere data for videre behandling. Når man fra verktøymenyen velger Excel generering får man opp en dialog hvor man kan velge hvilke kontroller som skal endes til Excel.

18 ELRAPP prosjekthåndbok Søk etter GPS enhet Om man bytter GPS enhet eller kopler opp for første gang kan man her foreta et søk etter den nye enheten. I dag støttes to typer GPS enheter, seriell og blåtann(bluetooth) 1. En seriell GPS enhet kjennetegnes ved at det er en ledning mellom enheten og kontrolløren sin PC. 2. En blåtann GPS kjennetegnes ved at det ikke finnes noen ledning mellom enheten og kontrolløren sin PC (trådløs overføring av data) Kontrolløren velger Søk etter GPS enhet fra menyen og en dialog for valg av type GPS framkommer, man velger type og systemet starter søk etter en GPS enhet. Et statusvindu framkommer og gir en forklarende tekst på status for søket, om søket var vellykket kan man kople til den aktuelle GPS enheten.

19 ELRAPP prosjekthåndbok Kople til GPS enhet Ved å velge dette menyvalget starter ELRAPP kontroll prosessen med å kople til sist valgte GPS enhet Innstillinger I innstillingsmenyen kan man endre serveradressen, proxy, vegreferansedatabase og database for kontroller og avvik. Adressen till test serven er: Serveradresse: Proxyserver:

20 ELRAPP prosjekthåndbok Vegreferanse For å unngå at feil vegreferanser, er gang- og sykkelveger i utgangspunket ikke aktivert. Dersom man ønsker at gang- og sykkelveg vises, så kan det aktiveres under menyen Vegreferanse. Dersom gang- og sykkelveger skal kontrolleres, anbefales det at bilveger slås av Hjelp menyen Hjelp menyen har følgende innhold: Hjelp Dette er hjelpesystemet til ELRAPP kontroll, og er i all hovedsak en kopi av dette dokumentet Om Her har man mulighet for å avlese versjonsnummer for alle komponenter som inngår i ELRAPP kontroll, ved problemer skal man alltid oppgi versjonsnummer sammen med en beskrivelse av feilen til systemansvarlig Avansert GPS Ved problemer ved den automatiske oppkoplingen mot en GPS enhet kan det hende man manuelt må konfigurere enheten. Trykk på satellittikonet oppe i høyre hjørne.

21 ELRAPP prosjekthåndbok 21 Trykk så på Velg GPS-enhet. Velg så serie- eller bluetooth type GPS. Serieport GPS Bluetooth GPS Ved serieport GPS må port, hastighet, paritet og antall data- og stopp- bits angis, dette krever teknisk informasjon fra både PC og GPS enhet. For bluetooth-gps må enheten søkes opp. Skru på GPS enheten og trykk konfigurer. Velg Søk, og alle GPS enheter i nærheten søkes opp. Velg den aktuell enhet, tjeneste og trykk Ok. Vent til satellittinformasjon kommer opp på skjermen.

22 ELRAPP prosjekthåndbok 22

23 8. ELRAPP KONTROLL - PDA 8.1 Pålogging ELRAPP prosjekthåndbok 23 Start ElrappPDA ved å velge Programmer under Start menyen, og deretter ElrappPDA. For pålogging, skriv inn Elrapp brukernavnet, og trykk Logg inn. Har du ikke hardware tastatur, kan du trykke på tastatur-ikonet nederst i skjermbildet for å vise software tastaturet. Du vil da komme til hovedmenyen.

24 ELRAPP prosjekthåndbok Innstillinger Før bruk må GPS, Vegnett og Byggherre konfigureres GPS Steg 1. Velg Verktøy fra hovedmenyen, deretter Innstillinger GPS. Steg 2. Du kan søke etter enhet automatisk ved å trykke Søk etter enhet, deretter Seriell eller Bluetooth avhengig av hvilken type GPS enhet du har. Hvis søket finner enheten din, velg den fra listen og trykk OK. Hvis søket ikke fant GPS enheten din, gå til steg 3.

25 ELRAPP prosjekthåndbok 25 GPS konfigurering er ferdig, trykk OK for å gå tilbake til menyen. Steg 3. Hvis søket ikke finner GPS enheten din, må den konfigureres manuelt. Trykk Avbryt, deretter Velg GPS-enhet. Velg hvilken type GPS enhet du vil konfigurere, og trykk Konfigurer. Når konfigureringen er ferdig, trykk OK for å lagre, og OK igjen for å gå til menyen.

26 ELRAPP prosjekthåndbok Vegnett Steg 1. Velg Verktøy fra hovedmenyen, deretter Innstillinger Vegnett. Steg 2. Trykk Velg for å velge Vegnett database.

27 ELRAPP prosjekthåndbok 27 Steg 3. Velg en database fra listen, trykk OK for å lagre innstillinger. Hvis databasen du vil bruke ikke finnes i listen, kan du velge fil manuelt ved å trykke på Velg f il. Bla deg igjennom til plasseringen til database filen du vil bruke, trykk OK Byggherre Steg 1. Velg Verktøy fra hovedmenyen, deretter Innstillinger Byggherre.

28 ELRAPP prosjekthåndbok 28 Steg 2. Velg om du vil bruke Test eller Prod serveren, hvis adressen ikke stemmer, kan du redigere den i feltet. Trenger du å bruke Proxy, huk av Bruk Proxy. Trykk OK for å lagre innstillingene. 8.3 Henting av kontroller Før registrering av avvik kan begynne, må databasen oppdateres med kontrakt informasjon og planlagte kontroller. Dette krever Internett tilgang. Henting av kontroller Steg 1. Fra hovedmenyen, velg Hent Kontroller. Oppdateringen vil begynne. Trykk OK når oppdateringen er ferdig. 8.4 Utføre kontroller Etter henting av kontrakt info og kontroller, kan registreringen begynne. Du vil ikke trenge Internett tilgang under registreringen, kun ved henting og sending av data Valg av kontroller som skal utføres Steg 1. Velg Utfør Kontroller fra hovedmenyen. Du vil da få en liste over tilgjengelige kontrakter. Velg kontrakten du vil utføre kontroller for, og trykk Neste.

29 ELRAPP prosjekthåndbok 29 Steg 2. Neste steg er å velge kontroller som skal utføres. Du kan se prosess, antall avvik og frist i listen øverst. Merk en kontroll for å se vegstrekninger i listen under. Huk av en eller flere kontroller som skal utføres, og trykk OK.

30 ELRAPP prosjekthåndbok Hovedbilde Dette er hovedbildet. Øverst kan du se vegreferansen og satellitt ikonet. Trykk på satellitt ikonet for å konfigurere GPS enheten (se kapittel Innstillinger GPS). Den øverste listen viser hvilke kontrakter som er aktive (de som ble valgt i forrige avsnitt). Hovedlisten viser registrerte avvik, lengden og vegreferansene. Du kan rulle listen horisontalt for å vise mer informasjon. Kjørende avvik vil alltid vises øverst med rødt. Under hovedlisten er funksjonene som brukes til å registrere avvik. Nytt Trykk Nytt for å registrere et nytt avvik (se Registrering av nytt avvik). Info Trykk Info for å viste informasjon om valgt kontrakt og aktive kontroller (se Visning av informasjon). Rediger/Stopp Redigerer et avvik, eller stopper et kjørende avvik (se Registrering av nytt avvik). Slett Sletter et avvik (se Sletting av avvik). Fang Ref Fanger gjeldende vegreferanse, for senere bruk (se Redigering av avvik.) Meny Går tilbake til hovedmenyen, alle kjørende avvik må være stoppet Visning av informasjon Trykk på Info i hovedbildet for å vise informasjon om valg kontrakt og aktive kontroller. Kontrakt informasjon vises i neste bilde.

31 ELRAPP prosjekthåndbok 31 Trykk på Kontroller for å vise informasjon om kontrollene. Her kan du blant annet se vegstrekninger. Du kan registrere en merknad for selve kontrollen ved å trykke på Merknad. Merk: Kontroller som starter med en stjerne (*) indikerer en egendefinert kontroll (se Egendefinerte kontroller og avvik). Egendefinerte kontroller har ikke vegstrekninger, disse vil bli automatisk bli opprettet basert på avvik ved sending av kontrollen til Elrapp Byggherre. Trykk OK for å returnere til hovedbildet.

32 8.4.4 Registrering av nytt avvik ELRAPP prosjekthåndbok 32 Steg 1. Trykk på Nytt i hovedbildet for å registrere et nytt avvik ved gjeldene vegreferanse. Steg 2. Velg hvor på vegbanen avviket finnes i forhold til kjøreretningen. Venstre indikerer til venstre for vegbanen (ikke på vegbanen), Senter indikerer selve vegbanen, og Høyre indikerer til høyre for vegbanen. Steg 3. Velg hvilken kontroll som avviket skal registreres under. Hvis du vil registrere et egendefinert avvik, kan du huke av Egendefinert, du vil da få en liste over tilgjengelige prosesser som avviket skal registreres under (se Egendefinerte kontroller og avvik). Trykk Neste for å gå videre.

33 ELRAPP prosjekthåndbok 33 Steg 4. Velg objekt tekst fra listen. Trykk Neste. Steg 5. Velg avvik tekst fra listen. Trykk Neste.

34 ELRAPP prosjekthåndbok 34 Steg 6. Trykk Vedlegg hvis du vil legge til bilder (se Vedlegg), trykk Merknad hvis du vil registrere en merknad. Du kan legge til vedlegg eller redigere merknad senere ved behov i hovedbildet (se Redigering av avvik). Trykk OK når avviket er ferdigregistrert. Avviket er da et kjørende avvik, og slutt referansen vil bli satt når Stopp trykkes i hovedbildet (se Stopping av kjørende avvik).

35 ELRAPP prosjekthåndbok Vedlegg En eller flere bilder kan legges til som vedlegg til et avvik. Bildet over viser vedlegg bildet. Trykk på Kamera knappen for å ta et bilde med kamera og legge det til. Trykk på Bildefil knappen for å bla gjennom bilde filer som skal legges til. Trykk på Søppelbøtte knappen for å slette et bilde. Fram og Tilbake knappene brukes for å bla gjennom vedlegg. Merk: Bilde filene vil automatisk bli skalert til en passende størrelse, og datert med grønn tekst i nedre høyre hjørne Stopping av kjørende avvik Kjørende avvik merkes med rødt i avviklisten i hovedbildet. Disse avvikene må stoppes før de kan redigeres. Trykk Stopp for å stoppe et kjørende avvik og sette vegreferansen avviket slutter ved.

36 ELRAPP prosjekthåndbok Fanging av vegreferanse Trykk på Fang Ref for å fange en vegreferanse til senere bruk. Vegreferansene som er fanget vil vises i en hurtigliste når et avvik redigeres (se Redigering av avvik). Vegreferansen øverst i bildet vil blinke rødt i noen sekunder ved fanging Redigering av avvik Trykk på Rediger i hovedbildet for å redigere et avvik. Her kan du redigere avviket, endre merknaden eller legge til vedlegg. For å redigere vegreferanser, trykker du på fra eller til vegreferansen. Du kan også fylle inn vegreferansen fra en fanget vegreferanse (se Fanging av vegreferanse) ved å velge i listen under.

37 Trykk OK for å lagre endringer Sletting av avvik ELRAPP prosjekthåndbok 37 Velg avviket som skal slettes i listen fra hovedbildet, og trykk på Slett. Trykk Ja for å bekrefte Avslutte registrering For å avslutte registreringen, trykk på Meny, du vil da komme tilbake til hovedmenyen. Merk: Du må stoppe alle kjørende avvik før du kan avslutte. Kjørende avvik er merket med rødt. Du må også redigere avvik med manglende data, disse er merket med gult. 8.5 Sending av kontroller Etter kontroller er utført må de sendes til Elrapp Byggherre. Dette krever Internett tilgang Sending av kontroller Steg 1. Fra hovedmenyen, velg Send Kontroller. Steg 2. Velg kontrakt og kontroller som er ferdig registrerte. Trykk OK for å starte overføringen.

38 ELRAPP prosjekthåndbok Sletting av kontroller Kontroller kan fjernes fra ElrappPDA. Kontrollene vil ikke bli slettet fra Elrapp Byggherre, men status vil bli satt til «ikke gjennomført» (gul), slik at de kan slettes via Byggherre. Dette krever Internet tilgang Sletting av kontroller Steg 1. Velg Verktøy fra hovedmenyen, deretter Slett Kontroller. Steg 2. Velg kontrakt og kontroller som skal slettes. Trykk OK for å starte slettingen.

ElrappMobile. ElrappMobile Bruksanvisning

ElrappMobile. ElrappMobile Bruksanvisning ElrappMobile Bruksanvisning Triona AS 03.01.2012 1 Innhold Innhold... 2 Pålogging... 3 Innstillinger... 4 Byggherre... 5 Vegnett... 6 Hente kontrakter og kontroller... 7 Hente kontrakter og kontroller...

Detaljer

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.13

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.13 Håndbok i ELRAPP Versjon 1.13 18.01 2010 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av Godkjent 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.11

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.11 Håndbok i ELRAPP 19. mai 2009 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av Godkjent 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon av ELRAPP

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.2.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Åpne kontrakter 6 mnd før oppstart Kontrakter vil nå være aktive/tilgjengelige i ELRAPP 6 mnd før registrert

Detaljer

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.15

Håndbok i ELRAPP. Versjon 1.15 Håndbok i ELRAPP 18.03 2010 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon av ELRAPP hbj@norconsult.no

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning BASIL Rapportportal

Brukerveiledning BASIL Rapportportal Brukerveiledning BASIL Rapportportal Innhold Om Rapportportalen... 3 Hovedmeny... 3 Faste rapporter... 3 Rapportinformasjon... 4 Beskrivelse av rapportmeny... 5 Visning... 5 Legg til utvalg... 6 Enheter:...

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret:

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret: Veiledning Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0 Skrevet av: Seamless AS Opprettet: 12.02.2010 Sist endret: Illustrasjon med data er gjort med tillatelse fra Karmsund Havnevesen IKS ENDRINGER SIDEN

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem Utgave 003 22.09.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre 1 Start en nettleser 2 Pålogging til medlemssystemet 2 Skifte av passord 3 Legg til

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

FHI. Brukerveiledning for Vesuv

FHI. Brukerveiledning for Vesuv FHI Brukerveiledning for Vesuv Folkehelseinstituttet 01.12.2016 Innhold Bakgrunn... 2 Pålogging... 2 Pålogging via CIM... 2 Pålogging via portal... 2 Glemt passord... 3 Opprette ny brukerkonto... 4 Registrere

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16

B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16 B r u k e r h å n d b o k Utstyrs- og kompetansestyring ver. 16 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Styring av utstyr og materiell... 4

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP-kurs 2009 Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP Byggherremodul - planlegging av kontroller Planlegging av kontroller gjøres i Byggherremodulen under valget: Kontroller-Planlegge Ved

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer