Studenter og forskere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenter og forskere"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8

2 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk En vinter er over og heldigvis for det! Selv om vinteren har vært av god gammeldags sort med stabile kalde værforhold ønsker vi den ikke tilbake i hvert fall ikke med de ekstreme prisutslag vi har opplevd. Vi har full forståelse for at våre kunder er oppgitte og at det reageres på skyhøye strømregninger. Beskyldningene mot oss i kraftnæringen har vært mange. Det har heller ikke vært mangel på kortsiktige populistiske politiske innspill som overskygger de reelle utfordringer i kraftmarkedet. Jeg skal her ikke begi meg inn på en enkel forklaring på de mange årsakssammenhenger, men HK og bransjen har ikke nådd fram med forståelig informasjon. Det omdømme og den troverdighet vi har bygd millimeter for millimeter over mange år har fått hard medfart og er bokstavelig talt tapt meter for meter i løpet av vinteren. Vil vi kunne oppleve dette på nytt? Dessverre ja, hvis ikke flere tiltak for å øke tilbud og redusere etterspørsel i pressede timer iverksettes. Politisk unnfallenhet og mangel på handlekraft forsvinner neppe over natten. Derfor fryktes fortsatt beslutningsvegring mht. aksept for ny nettutbygging som kan redusere kritiske flaskehalser. Vi får heller ikke bygge ut nye magasinkraftverk og er derfor fortsatt sårbar ved manglende nedbør i lengre perioder. Småkraft bidrar ikke under vintre som denne. Større fleksibilitet (evne til å tilpasse forbruk til kortsiktige prisvariasjoner) på forbrukssiden må også til. Om noen år vil det komme nye muligheter via avanserte målesystemer slik at husholdninger har klar økonomisk gevinst ved å redusere forbruk i ekstremtimer. Større næringslivskunder har allerede denne teknologi, men mulighetene må utvikles. Neste høst blir Sverige på samme måte som Norge delt opp i flere prisområder. Det gir oss i nord større forutsigbarhet da vi blir koblet opp mot nord- Sverige som også er et kraftoverskuddsområde. De ustabile og uforutsigbare kraftpriser i vinter er ingen tjent med. Vi i HK som lever nært våre kunder opplever dette som en spesiell utfordring og vi vil bidra med vårt for å bygge tillit igjen. Forsker på spenningsvariasjoner i nettet Mikhail Grinblat og Siv-Elin Blix Bogfjellmo har forskningsprosjekt for Helgelands- Kraft som hovedoppgave ved høyskolen i Narvik. Den økende interessen for småkraftverk har skapt en ny utfordring for nettselskapene. Enkelt sagt kan spenningsvariasjonene bli så store at kundene får problemer. HelgelandKraft driver derfor et forskningsprosjekt for å se om spenningsproblematikken kan løses uten å investere så mye i nye nett at småkraftverkene blir ulønnsomme. Forskningsprosjektet er også avsluttende hovedoppgave for studentene Siv-Elin Blix Bogfjellmo (Mosjøen) og Mikhail Grinblat (Russland). Dette samarbeidet med høyskolen i Narvik er en bevisst satsing fra HelgelandsKraft for å sikre seg framtidig fagmedarbeidere. Stort potensial Helgeland har et gedigent uutnyttet potensial i småkraftverk på hele 1,7 TWh, som er halvparten av strømforbruket ved Alcoa Mosjøen. Allerede er 25 småkraftverk i drift og det kommer stadig nye til. Vi har tippet at antallet på Helgeland kan ligge på om noen år. Men det er en stor utfordring å ta imot den nye energien på små nett som ikke er dimensjonert for oppgaven, sier energiingeniør Eivind Parelius. Til forskningsprosjektet bruker vi Energiingeniør Eivind Parelius. Røvassdalen i Rana som case. Dalen forsynes i utgangspunktet fra Langvatn kraftstasjon. Når forbruket er på topp i kalde vinterdager vil spenningen falle hos kundene i dalen. Men nå er det bygd småkraftverk i området, og de produserer mest vår og høst mens forbruket er lavt. Dermed risikerer vi å få for høg spenning ute hos kundene, noe som kan skade maskiner og annet elutstyr. Alternativ til ny kraftlinje En løsning kan være å bygge ei ny og kraftigere høyspentlinje. Men det koster vanligvis så mye at det river beina unna økonomien for småkraftverkene. Derfor er vi veldig opptatt av alternative løsninger. Konkret tenker vi på trinnløs transformator (spenningsboostere) som både kan heve og senke spenningen automatisk. Dette er forskning som ikke minst alle grunneierne med fallrettigheter er svært interessert i. Her ligger nemlig nøkkelen til realismen i en rekke småkraftverk på Helgeland, sier Parelius. 2

3 Fem på gata Kan du tenke deg jobb i HelgelandsKraft? Vegard Lyeng Aanes, Herringen Drømmen er jobb på nettsida i HK. Jeg liker godt å klatre i stolper og trekke kabler. Utearbeid er topp, men jeg trives også godt i stasjoner. Statkraft kan være et alternativ til HK. Uansett håper jeg på en jobb med variert arbeid. Stian Mannvik Ravnå, Leirfjord Det første målet er lærlingekontrakt. Jeg har allerede søkt HK. Hvis det går bra og jeg trives, kan det tenkes at jeg fortsetter med en ingeniørutdannelse. Spennende jobb og godtd arbeidsmiljø er viktig, faktisk viktigere enn god lønn. Svært mange jobbmuligheter i HK Alderssammensetningen i HelgelandsKraft er slik at bedriften må rekruttere forholdsvis mange nye de nærmeste årene. Men det er kanskje ikke alle som tenker over hvor mange fagområder vi har behov for. Det er vel snart bare helsearbeidere vi ikke har jobbtilbud for, spøker organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. Fra 2002 har sykefraværet gått ned fra 6,5 til 3,7 prosent. Det er så lavt at mange andre bedrifter spør oss om oppskriften. Det finnes ikke et enkelt orakelsvar. Vi har over lang tid valgt å satse å bedriftskultur, kompetanse og arbeidsmiljø. I dag opplever vi at ansatte trives de gleder seg til å gå på Organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. jobb. Dermed får vi lavt sykefravær som en bonus. Andre stikkord er utholdenhet og langsiktighet. Jeg har liten tro på sporadiske stunt. Montører og ingeniører innen energiområdet er nok i flertall hos oss, men utover dem har vi utrolig mange fagområder representert i vår organisasjon. De fleste håndverksfag er representert, det meste innen merkantilt område og alle typer ingeniører; energi, bygg, maskin, sivilingeniører og økonomer. Generelt er HelgelandsKraft en bedrift med høg IT-kompetanse på alle områder. Derfor har vi også ei ren ITavdeling med fem stillinger på høyt nivå. Og så er det ikke alle som tenker over at vi har sambandskompetanse på nivå som ellers bare finnes i Telenor og tilsvarende selskap. Den hyggelige fraværsstatistikken er det beste bevis på at Helgelands- Kraft er en god arbeidsplass. Susann Jeanett Ulvang, Mosjøen Målet er lærlingekontrakt som elektriker snarest mulig. I dag er det få kvinnelige elektrikere, men jeg har fått mange signal om bedrifter som ønsker seg jenter, så derfor er jeg optimistisk. Godt arbeidsmiljø er viktig når jeg skal velge framtidig arbeidsplass. Raymond Andre Berg, Bjerka Yrkesretningen ble jo tatt da jeg valgte utdanning innen elenergi. HK og Statkraft er spennende muligheter, men jeg har også søkt flere plasser, bl.a. offshore. Uansett er dette et spennende yrke, så jeg håper på fast jobb. Kennet Antonsen, Leirfjord Jeg har allerede vært utplassert hos HK i tre runder. Jeg trivdes kjempegodt og vil gjerne tilbake. Målet er fagbrev og så fast jobb ute på montørsida. Jeg vil nødig flytte, så jeg håper det blir jobbmulighet på Helgeland. 3

4 Vedlikehold uten strømstans Før kablene løftes opp på trådene på motsatt side av stasjonen blir det sjekket at faserekkefølgene er korrekt. Mjølkarli koblingsstasjon skal bli strømløs. Midlertidige høyspentkabler henges opp i trådene. Fra venstre Willy Næstby, leder Ivar Sjåvik, Svein Krutnes og Geir Morten Åkvik. For få år siden ble det stadig annonsert strømutkobling på Helgeland. Nå er slike kunngjøringer en sjeldenhet. Nødvendig vedlikehold blir utført uten at kundene merker noe som helst. Vedlikeholdsfolkene har lært seg å arbeide under spenning (AUS). For en tid tilbake var det nødvendig å utbedre Mjølkarli koblingsstasjon. Denne stasjonen kan normalt ikke gjøres strømløs uten å kutte forsyningen til nesten hele Hattfjelldal kommune, inklusive sponplatefabrikken Arbor. Da sier det seg selv at strømstans i to timer ville blitt svært problematisk for mange av kundene. Nå ble jobben gjort med AUS, og ingen av kundene merket noe som helst. Kort forklart går jobben ut på at vi fører strømmen forbi stasjonen. Vi legger midlertidige høyspentkabler på bakken og kobler dem til nettet på hver side av stasjonen. Hele jobben utføres under full spenning i nettet. Derfor må vi være svært nøye med sikkerhetskravene. En hovedoppgave for arbeidsbasen er å påse at alle rutiner følges til punkt og prikke, forklarer Bård Svendsen. AUS-teknologien bruker vi også til rengjøring av eksempelvis trafostasjoner. År om annet blir det både støv, spindelvev og annen skitt som må bort. Derfor har vi investert i en svindyr støvsuger som gjør det mulig å støvsuge direkte på høyspent. Ved for eksempel oljesøl kan vi også våtvaske uten å koble ut strømmen. Denne måten å arbeide på er en klar fordel både for kundene og oss. Kundene slipper strømutkobling, og vi slipper presset som uvegerlig oppstår hvis vi får problemer og blir forsinket. Stress er alltid en risikofaktor. I tillegg slipper vi diskusjon om å kompensere kunden for ikke-levert energi, sier Svendsen. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Fotokonkurransen Bildene strømmer inn til vår fotokonkurranse. Her er et knippe innsendt av Erik Røtnes. Fortsatt er det mulig å sende inn bilder og være med i trekningen av gavekort på 1000 kwh. Bilder kan sendes til HelgelandsKraft AS, Industriveien 7, 8657 Mosjøen, epost: Nyheter fra eierne Energi sentralt tema i Sømna Energispørsmål står sentralt i mange sammenhenger i landbrukskommunen Sømna. Spredt bosetting gjør det krevende å føre fram strøm til alle nyinvesteringer. Ellers er vi veldig opptatt av alternativ energi. Det gjelder både småkraftverk i bekker, bioenergi basert på flis og biogass med utgangspunkt i husdyrgjødsel, sier ordfører Edmund Dahle. Som typisk landbrukskommune har vi næringslivet vårt spredt over hele kommunen. Dermed får både bedriftene og kommunen en ekstra utfordring med å bygge ut en fungerende infrastruktur. Gårdbrukere som vil satse på nye driftsbygninger må svært ofte ha økt strømforsyning, og da kommer kravet om anleggsbidrag. Kommunen bruker ganske mye penger på å hjelpe gårdbrukerne over slike økonomiske kneiker. Jeg kan ikke belegge det med tall, men min følelse ar at vi i små kommuner rammes forholdsvis hardere av dette systemet enn de store kommunene, sier Dahle. Også i vår kommune har vi mulighet for småkraftverk i mindre bekker. Bioenergi basert på flisfyring ser veldig lovende ut. Her samarbeider vi med Tine Meierier. Forprosjektet er så lovende at vi har valgt å gå videre. For oss som landbrukskommune er det enda mer spennende å utnytte husdyrgjødsel til biogass. Denne muligheten utreder i samarbeid med tre kommuner i Trøndelag. Avkastningen fra HelgelandsKraft Edmund Dahle, ordfører i Sømna har vi satt av til skoleutbygging. Nå planlegger vi omfattende restaurering og utbygging både på Berg og Vik. Eierskapet har altså vært viktig for Sømna, og da ser vi ingen grunn til å endre det. Jeg er heller ikke enig med dem som mener at HK bør fusjoneres inn i større enheter. Men jeg ser gjerne at HelgelandsKraft kan være en enda sterkere støttespiller når det gjelder infrastruktur i eierkommunene. Da tenker jeg både på strømforsyning og bredbånd, sier Edmund Dahle. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Navn: Ivar Smalås Funksjon i HK: Elektromaskinist. Hovedjobben er ettersyn og vedlikehold av kraftstasjoner Alder: 32 år Bosted: Sausvatn Hva er du opptatt av nå? I jobbsammenheng er det elektrorevisjon av Kolsvik kraftverk. Det er en omfattende sak som vil pågå hele året. Men før den tid skal jeg ut i seks ukers pappapermisjon. Hva er det beste med å jobbe i HK? Varierende arbeid og godt arbeidsmiljø. Ansvaret er klart definert, men vi har stor frihet til å legge opp jobben og dagen selv. Hva gjør du i fritida? Friluftsliv og fiske faller naturlig når man bor ved Sausvatn. Og så går det en del tid til ungene på 1 og 5 år. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det må bli olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Så kan jeg gi han noen gode argumenter for kraftutbygging i Tosbotn. Hva serverer du? Finnbiff, tror jeg vil passe bra. Og selvfølgelig god vin til. Hvilken bok vil du anbefale? Leser lite bøker så jeg har ingen anbefaling. Hva er du villig til å demonstrere for? Brønnøy kommune vil innføre eiendomsskatt. Det liker jeg dårlig, så det kan jeg nok demonstrere mot. Pir eiendom med en god miks av kompetansebedrifter og salgsvirksomhet. Landsdelens største på næringseiendommer Lokal utvikling har i alle år vært drivkraften til gründer Halvard Henning Olsen. I dag sitter han som aktiv styreleder i HHO Holding og leder landsdelens største selskap på næringseiendommer. For få uker siden åpnet selskapet sitt siste flaggskip i Mo i Rana; kjøpesenteret Byporten. Sentrale leietakere er Hennes & Maurtiz og Jula. Dette er eksempler på forretninger som krever et visst kundegrunnlag for å etablere avdelinger. På Helgeland er det bare Mo i Rana som kan få slike etableringer. Men vi både håper og tror at slike etableringer på Mo også gjør det mer attraktivt å bo i Sandnessjøen og Mosjøen, sier daglig leder Freddy Olsen. Effektiv organisasjon HHO Holding er et hundre prosent privateid selskap. Halvar eier 70 prosent, mens hver av de tre barna eier 10 prosent hver. Freddy har det daglige lederansvaret. Beslutningsprosessene har vært korte og effektive det er greit å gjøre avklaringer over lunsjbordet, skjemter han. Men det er også en seriøs bedriftsprofil å ha en rasjonell organisasjon. Det gir lønnsom drift, og det kommer i neste runde alle våre leietakere til gode, sier Freddy Olsen. Starten var det nedlagte slakteriet, som nå er blitt til Havnesenteret. Andre næringsarealer er SI-bygget, høyskole-lokaler, postterminal og snekkerfabrikk. Selskapet Moskjæran eiendom er utbygd i flere etapper og har både private og statlige leietakere. er også inne på eiersiden i tre sportsbutikker, Polarfakta, Friskhuset og Sjø og fritid for å nevne litt av den mangfoldige aktiviteten. Lokal lokomotiv Helgeland trenger sterke lokomotiver, noen som har lokal utvikling i fokus, og i et slikt perspektiv ønsker vi å bidra. Vi er ikke fornøyd med å administrere. Vi vil gjerne utvikle videre. Finanskrisen merket vi lite til. Faktisk har vi aldri investert mer enn vi gjorde i Selv mener vi at noe av forklaringen ligger i kostnadseffektive lokaler som frister leietakerne til ytterligere ekspansjon. I tillegg har vi god egenkapital som letter finansieringen av nye prosjekter. Framover er det vår ambisjon å bidra til utvikling av Rana. For å få til vekst er det nok nødvendig å flytte bygrensen litt. Høyskolesenter er et konkret prosjekt vi håper å kunne løse. Og så håper vi på ny flyplass uansett hvor den måtte komme, sier Freddy Olsen. 6

7 Nytt kraftverk i Velfjord Svartvatn kraftstasjon. (Tegning: Sweco) Så snart snøen er borte satser prosjektleder John Hansen på byggestart av Svartvatn kraftverk. Dette blir et mindre verk som skal utnytte vatnet som allerede renner forbi på tur ned til Langfjord kraftverk i Velfjord. Langfjord kraftverk ble satt i drift allerede i 1949, men i 2005 ble det bygd et helt nytt kraftverk. Hovedmagasin er Tettingvatn. Derfra går vatnet via Svartvatnet før det renner ned til inntaksdammen for Langfjord kraftverk. Fallhøyden mellom Tettingvatn og Svartvatn er 54 meter, og det er dette fallet HelgelandsKraft vil utnytte til et kraftverk som kan gi 5 GWh i året. Enkelt prosjekt Konsesjonsmessig er dette et enkelt prosjekt fordi det kan bygges innenfor konsesjonen til Langfjord kraftverk. Men det blir en spesiell utfordring at dette skal være et veiløst kraftverk. Det betyr at all transport av utstyr må skje med helikopter. Dermed blir maskineriet forholdsvis dyrt, fordi det må demonteres i mindre enheter på maks kilo og så monteres sammen igjen i stasjonen. En bieffekt at man etter utbyggingen kan øke produksjonen ved Langfjord kraftverk Kundesenteret svarer Bruker jeg mindre strøm hvis jeg monterer dimmebryter på lysene? Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys jo mindre strøm bruker du. Hva får dere oftest spørsmål om på kundesenteret? Kundesenteret fungerer også som sentralbord og vi tar i mot alle inngående samtaler. I avlesningsperioder gjelder nok mesteparten av henvendelsene avlesninger, mange kunder leverer avlesningen via målertelefon, internett eller e- post. Når fakturaene er utsendt er det ofte fakturaspørsmål om forbruk, priser, betalingsutsettelser i tillegg til at det blir en del korrigeringer av faktura dersom avlesningen er stipulert. Kundene tar også kontakt med oss ved flytting eller andre endringer i kundeforholdet. Vi registrerer at mange kontakter oss via e-post og vi prøver da å besvare disse så raskt som mulig. Det er også henvendelser fra kunder rundt om i landet som er interessert i pristilbud. med 1 GWh i året. I dag er det litt isproblemer ved dette verket slik at man ikke kan kjøre med full kapasitet i vinterhalvåret. Isproblemene vil bli sterkt redusert når Svartvatn kraftverk kjøres i gang høsten millioner Under anleggsperioden vil vi bruke Langfjord som base. Derfra vil helikopter frakte alt av maskiner og utstyr. Arbeidsfolkene vil bo inne i fjellet. Vi har allerede ei hytte ved Tettingvatn, og så frakter vi kanskje inn ei campingvogn eller to i tillegg. Målet er å gjøre så mye som mulig med egne folk, men vi må også leie inn firma til diverse montasje, sier John Hansen. Svartvatn kraftverk er forholdsvis enkelt. Prinsippet er å ta vare på energien som renner forbi i et allerede regulert område. Totalkostnadene er beregnet til 29 mill kroner. Transportkostnadene tar en unormalt stor andel av totalkostnadene. HKs kundesenter hjelper deg. F.v. Inger Lise Abrahamsen, Laila Sandvik, Linda Wikkelsmo, Rigmor Lande og Mona Nicolaisen. Kontakt kundesenteret på e-post: Nytt fra web Skogrydding Hvert år blir det ryddet skog rundt HKs linjenett, for å ivareta leveringssikkerheten. Hvor mange km tror du dette utgjør pr år? 500 km? 850 km? 70 km? 900 km? Gå inn på vår webside og finn det ut, og les hvordan dette arbeidet gjennomføres. Grønn spalte 150 km? 360 km? Hvilke boliger passer for luft/luft varmepumper? Luft/luft varmepumper kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. For at en luft/luft varmepumpe skal være lønnsom bør boligen ha en åpen planløsning for de rommene som brukes mest i boligen, slik at varmluften kan spres fritt rundt. Besparelsen for en vanlig enebolig med årlig energiforbruk på kwh og en strømpris på 75 øre/kwh vil kunne være på inntil kwh el kr per år. Da har vi tatt utgangspunkt i at 60 prosent av det årlige energiforbruket går til oppvarming, og at man ved bruk av luft/luft varmepumpe vil kunne redusere energibehovet til oppvarming med prosent. Man vinner mest på å installere Luft/luft varmepumpe dersom det årlige energiforbruket er over kwh. Kilde: enova 7

8 SPONSOR Vil bli beste damelag Bossmo & Ytterens damelag i fotball. I de yngre årsklasser er det veldig mange jenter som spiller fotball i Rana. Jeg skulle veldig gjerne sett at enda flere fortsatte som damespillere, sier trener Rudi Stupforsmo i Bossmo & Ytteren. I to og et halvt år har han hatt ansvaret for damene i klubben. I 2008 spilte vi kvalifisering mot Alta for opprykk til 1. divisjon, men vi røk ut to minutter på overtid. Foran årets sesong er det likevel ikke opprykk som er det fremste fokus. Vi er et ungt mannskap og må bygge stein for stein. Men fotballjenter som har ambisjoner skal få muligheten gjennom B&Y. Vi kan vel innrømme at 2. divisjon i Nordland er i minste laget. Det blir litt kjedelig å møte de samme lagene år etter år. Jeg skulle gjerne sett at hele Nord-Norge var med i ei større avdeling. Men steget opp i 1. divisjon er i største laget i år. Først må vi bygge opp et lag med dyktige og rutinerte spillere. I tillegg må vi ha en solid økonomi for en slik satsing. Derfor er vi glad for at HelgelandsKraft og andre lokale sponsorer støtter det arbeidet vi holder på med. 27. april serieåpnet vi mot Sandnessjøen. De andre motstanderne blir Halsøy, Innstranden og Grand Bodø. En litt større serie hadde bare vært positivt. Denne sesongen har vi spillere i stallen og trener tre dager i uka. Jeg vet at andre lag trener betydelig mer, men jeg vil nødig legge lista så høyt at vi skremmer jentene fra videre satsing. Vi jobber mye med spillerutvikling, treningskultur og holdninger. Jenter i denne alderen har mange jern i ilden, og derfor må vi få til et miljø som jentene trives i de må glede seg til hver treningskveld. Rekrutteringen er heldigvis bra, men jeg synes det er litt for mange jenter som legger fotballen på hylla etter pikeklassene. Faktisk er det noen som synes at satsingen i dameserien blir for seriøst, og det synes jeg er merkelig. Men uansett; vi skal bli beste damelag på Helgeland i år, sier Rudi Stupforsmo. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett

90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT 90 år 1 918-2 00 8 N r. 4 / 2 0 0 8 Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett Kunden i fokus Hva betyr det når Istad har kunden

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO AGENDA 1. Statkraft i verden, Trøndelag og Neadalen 2. Kultur del av Statkrafts identitet STATKRAFT ER KULTUR! VI GIR

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk i Lærdal kommune består av Øljusjøen kraftstasjon, Borgund kraftstasjon og Stuvane kraftstasjon. Kraftutbyggingen har funnet sted i etapper i perioden

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM 2017 Name: Roar Kleivhaug Date02.02.2017 Bilfinger Divisjon Industrielt vedlikehold Bilfinger Industrial Services Norway AS 15 Lokasjoner Hovedkontor i

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Perspektiver Arbeid med funksjonskrav Beslutningsgrunnlag for NVE Felles kravspesifikasjon for 6 nettselskap

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer