Studenter og forskere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenter og forskere"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8

2 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk En vinter er over og heldigvis for det! Selv om vinteren har vært av god gammeldags sort med stabile kalde værforhold ønsker vi den ikke tilbake i hvert fall ikke med de ekstreme prisutslag vi har opplevd. Vi har full forståelse for at våre kunder er oppgitte og at det reageres på skyhøye strømregninger. Beskyldningene mot oss i kraftnæringen har vært mange. Det har heller ikke vært mangel på kortsiktige populistiske politiske innspill som overskygger de reelle utfordringer i kraftmarkedet. Jeg skal her ikke begi meg inn på en enkel forklaring på de mange årsakssammenhenger, men HK og bransjen har ikke nådd fram med forståelig informasjon. Det omdømme og den troverdighet vi har bygd millimeter for millimeter over mange år har fått hard medfart og er bokstavelig talt tapt meter for meter i løpet av vinteren. Vil vi kunne oppleve dette på nytt? Dessverre ja, hvis ikke flere tiltak for å øke tilbud og redusere etterspørsel i pressede timer iverksettes. Politisk unnfallenhet og mangel på handlekraft forsvinner neppe over natten. Derfor fryktes fortsatt beslutningsvegring mht. aksept for ny nettutbygging som kan redusere kritiske flaskehalser. Vi får heller ikke bygge ut nye magasinkraftverk og er derfor fortsatt sårbar ved manglende nedbør i lengre perioder. Småkraft bidrar ikke under vintre som denne. Større fleksibilitet (evne til å tilpasse forbruk til kortsiktige prisvariasjoner) på forbrukssiden må også til. Om noen år vil det komme nye muligheter via avanserte målesystemer slik at husholdninger har klar økonomisk gevinst ved å redusere forbruk i ekstremtimer. Større næringslivskunder har allerede denne teknologi, men mulighetene må utvikles. Neste høst blir Sverige på samme måte som Norge delt opp i flere prisområder. Det gir oss i nord større forutsigbarhet da vi blir koblet opp mot nord- Sverige som også er et kraftoverskuddsområde. De ustabile og uforutsigbare kraftpriser i vinter er ingen tjent med. Vi i HK som lever nært våre kunder opplever dette som en spesiell utfordring og vi vil bidra med vårt for å bygge tillit igjen. Forsker på spenningsvariasjoner i nettet Mikhail Grinblat og Siv-Elin Blix Bogfjellmo har forskningsprosjekt for Helgelands- Kraft som hovedoppgave ved høyskolen i Narvik. Den økende interessen for småkraftverk har skapt en ny utfordring for nettselskapene. Enkelt sagt kan spenningsvariasjonene bli så store at kundene får problemer. HelgelandKraft driver derfor et forskningsprosjekt for å se om spenningsproblematikken kan løses uten å investere så mye i nye nett at småkraftverkene blir ulønnsomme. Forskningsprosjektet er også avsluttende hovedoppgave for studentene Siv-Elin Blix Bogfjellmo (Mosjøen) og Mikhail Grinblat (Russland). Dette samarbeidet med høyskolen i Narvik er en bevisst satsing fra HelgelandsKraft for å sikre seg framtidig fagmedarbeidere. Stort potensial Helgeland har et gedigent uutnyttet potensial i småkraftverk på hele 1,7 TWh, som er halvparten av strømforbruket ved Alcoa Mosjøen. Allerede er 25 småkraftverk i drift og det kommer stadig nye til. Vi har tippet at antallet på Helgeland kan ligge på om noen år. Men det er en stor utfordring å ta imot den nye energien på små nett som ikke er dimensjonert for oppgaven, sier energiingeniør Eivind Parelius. Til forskningsprosjektet bruker vi Energiingeniør Eivind Parelius. Røvassdalen i Rana som case. Dalen forsynes i utgangspunktet fra Langvatn kraftstasjon. Når forbruket er på topp i kalde vinterdager vil spenningen falle hos kundene i dalen. Men nå er det bygd småkraftverk i området, og de produserer mest vår og høst mens forbruket er lavt. Dermed risikerer vi å få for høg spenning ute hos kundene, noe som kan skade maskiner og annet elutstyr. Alternativ til ny kraftlinje En løsning kan være å bygge ei ny og kraftigere høyspentlinje. Men det koster vanligvis så mye at det river beina unna økonomien for småkraftverkene. Derfor er vi veldig opptatt av alternative løsninger. Konkret tenker vi på trinnløs transformator (spenningsboostere) som både kan heve og senke spenningen automatisk. Dette er forskning som ikke minst alle grunneierne med fallrettigheter er svært interessert i. Her ligger nemlig nøkkelen til realismen i en rekke småkraftverk på Helgeland, sier Parelius. 2

3 Fem på gata Kan du tenke deg jobb i HelgelandsKraft? Vegard Lyeng Aanes, Herringen Drømmen er jobb på nettsida i HK. Jeg liker godt å klatre i stolper og trekke kabler. Utearbeid er topp, men jeg trives også godt i stasjoner. Statkraft kan være et alternativ til HK. Uansett håper jeg på en jobb med variert arbeid. Stian Mannvik Ravnå, Leirfjord Det første målet er lærlingekontrakt. Jeg har allerede søkt HK. Hvis det går bra og jeg trives, kan det tenkes at jeg fortsetter med en ingeniørutdannelse. Spennende jobb og godtd arbeidsmiljø er viktig, faktisk viktigere enn god lønn. Svært mange jobbmuligheter i HK Alderssammensetningen i HelgelandsKraft er slik at bedriften må rekruttere forholdsvis mange nye de nærmeste årene. Men det er kanskje ikke alle som tenker over hvor mange fagområder vi har behov for. Det er vel snart bare helsearbeidere vi ikke har jobbtilbud for, spøker organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. Fra 2002 har sykefraværet gått ned fra 6,5 til 3,7 prosent. Det er så lavt at mange andre bedrifter spør oss om oppskriften. Det finnes ikke et enkelt orakelsvar. Vi har over lang tid valgt å satse å bedriftskultur, kompetanse og arbeidsmiljø. I dag opplever vi at ansatte trives de gleder seg til å gå på Organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. jobb. Dermed får vi lavt sykefravær som en bonus. Andre stikkord er utholdenhet og langsiktighet. Jeg har liten tro på sporadiske stunt. Montører og ingeniører innen energiområdet er nok i flertall hos oss, men utover dem har vi utrolig mange fagområder representert i vår organisasjon. De fleste håndverksfag er representert, det meste innen merkantilt område og alle typer ingeniører; energi, bygg, maskin, sivilingeniører og økonomer. Generelt er HelgelandsKraft en bedrift med høg IT-kompetanse på alle områder. Derfor har vi også ei ren ITavdeling med fem stillinger på høyt nivå. Og så er det ikke alle som tenker over at vi har sambandskompetanse på nivå som ellers bare finnes i Telenor og tilsvarende selskap. Den hyggelige fraværsstatistikken er det beste bevis på at Helgelands- Kraft er en god arbeidsplass. Susann Jeanett Ulvang, Mosjøen Målet er lærlingekontrakt som elektriker snarest mulig. I dag er det få kvinnelige elektrikere, men jeg har fått mange signal om bedrifter som ønsker seg jenter, så derfor er jeg optimistisk. Godt arbeidsmiljø er viktig når jeg skal velge framtidig arbeidsplass. Raymond Andre Berg, Bjerka Yrkesretningen ble jo tatt da jeg valgte utdanning innen elenergi. HK og Statkraft er spennende muligheter, men jeg har også søkt flere plasser, bl.a. offshore. Uansett er dette et spennende yrke, så jeg håper på fast jobb. Kennet Antonsen, Leirfjord Jeg har allerede vært utplassert hos HK i tre runder. Jeg trivdes kjempegodt og vil gjerne tilbake. Målet er fagbrev og så fast jobb ute på montørsida. Jeg vil nødig flytte, så jeg håper det blir jobbmulighet på Helgeland. 3

4 Vedlikehold uten strømstans Før kablene løftes opp på trådene på motsatt side av stasjonen blir det sjekket at faserekkefølgene er korrekt. Mjølkarli koblingsstasjon skal bli strømløs. Midlertidige høyspentkabler henges opp i trådene. Fra venstre Willy Næstby, leder Ivar Sjåvik, Svein Krutnes og Geir Morten Åkvik. For få år siden ble det stadig annonsert strømutkobling på Helgeland. Nå er slike kunngjøringer en sjeldenhet. Nødvendig vedlikehold blir utført uten at kundene merker noe som helst. Vedlikeholdsfolkene har lært seg å arbeide under spenning (AUS). For en tid tilbake var det nødvendig å utbedre Mjølkarli koblingsstasjon. Denne stasjonen kan normalt ikke gjøres strømløs uten å kutte forsyningen til nesten hele Hattfjelldal kommune, inklusive sponplatefabrikken Arbor. Da sier det seg selv at strømstans i to timer ville blitt svært problematisk for mange av kundene. Nå ble jobben gjort med AUS, og ingen av kundene merket noe som helst. Kort forklart går jobben ut på at vi fører strømmen forbi stasjonen. Vi legger midlertidige høyspentkabler på bakken og kobler dem til nettet på hver side av stasjonen. Hele jobben utføres under full spenning i nettet. Derfor må vi være svært nøye med sikkerhetskravene. En hovedoppgave for arbeidsbasen er å påse at alle rutiner følges til punkt og prikke, forklarer Bård Svendsen. AUS-teknologien bruker vi også til rengjøring av eksempelvis trafostasjoner. År om annet blir det både støv, spindelvev og annen skitt som må bort. Derfor har vi investert i en svindyr støvsuger som gjør det mulig å støvsuge direkte på høyspent. Ved for eksempel oljesøl kan vi også våtvaske uten å koble ut strømmen. Denne måten å arbeide på er en klar fordel både for kundene og oss. Kundene slipper strømutkobling, og vi slipper presset som uvegerlig oppstår hvis vi får problemer og blir forsinket. Stress er alltid en risikofaktor. I tillegg slipper vi diskusjon om å kompensere kunden for ikke-levert energi, sier Svendsen. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Fotokonkurransen Bildene strømmer inn til vår fotokonkurranse. Her er et knippe innsendt av Erik Røtnes. Fortsatt er det mulig å sende inn bilder og være med i trekningen av gavekort på 1000 kwh. Bilder kan sendes til HelgelandsKraft AS, Industriveien 7, 8657 Mosjøen, epost: Nyheter fra eierne Energi sentralt tema i Sømna Energispørsmål står sentralt i mange sammenhenger i landbrukskommunen Sømna. Spredt bosetting gjør det krevende å føre fram strøm til alle nyinvesteringer. Ellers er vi veldig opptatt av alternativ energi. Det gjelder både småkraftverk i bekker, bioenergi basert på flis og biogass med utgangspunkt i husdyrgjødsel, sier ordfører Edmund Dahle. Som typisk landbrukskommune har vi næringslivet vårt spredt over hele kommunen. Dermed får både bedriftene og kommunen en ekstra utfordring med å bygge ut en fungerende infrastruktur. Gårdbrukere som vil satse på nye driftsbygninger må svært ofte ha økt strømforsyning, og da kommer kravet om anleggsbidrag. Kommunen bruker ganske mye penger på å hjelpe gårdbrukerne over slike økonomiske kneiker. Jeg kan ikke belegge det med tall, men min følelse ar at vi i små kommuner rammes forholdsvis hardere av dette systemet enn de store kommunene, sier Dahle. Også i vår kommune har vi mulighet for småkraftverk i mindre bekker. Bioenergi basert på flisfyring ser veldig lovende ut. Her samarbeider vi med Tine Meierier. Forprosjektet er så lovende at vi har valgt å gå videre. For oss som landbrukskommune er det enda mer spennende å utnytte husdyrgjødsel til biogass. Denne muligheten utreder i samarbeid med tre kommuner i Trøndelag. Avkastningen fra HelgelandsKraft Edmund Dahle, ordfører i Sømna har vi satt av til skoleutbygging. Nå planlegger vi omfattende restaurering og utbygging både på Berg og Vik. Eierskapet har altså vært viktig for Sømna, og da ser vi ingen grunn til å endre det. Jeg er heller ikke enig med dem som mener at HK bør fusjoneres inn i større enheter. Men jeg ser gjerne at HelgelandsKraft kan være en enda sterkere støttespiller når det gjelder infrastruktur i eierkommunene. Da tenker jeg både på strømforsyning og bredbånd, sier Edmund Dahle. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Navn: Ivar Smalås Funksjon i HK: Elektromaskinist. Hovedjobben er ettersyn og vedlikehold av kraftstasjoner Alder: 32 år Bosted: Sausvatn Hva er du opptatt av nå? I jobbsammenheng er det elektrorevisjon av Kolsvik kraftverk. Det er en omfattende sak som vil pågå hele året. Men før den tid skal jeg ut i seks ukers pappapermisjon. Hva er det beste med å jobbe i HK? Varierende arbeid og godt arbeidsmiljø. Ansvaret er klart definert, men vi har stor frihet til å legge opp jobben og dagen selv. Hva gjør du i fritida? Friluftsliv og fiske faller naturlig når man bor ved Sausvatn. Og så går det en del tid til ungene på 1 og 5 år. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det må bli olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Så kan jeg gi han noen gode argumenter for kraftutbygging i Tosbotn. Hva serverer du? Finnbiff, tror jeg vil passe bra. Og selvfølgelig god vin til. Hvilken bok vil du anbefale? Leser lite bøker så jeg har ingen anbefaling. Hva er du villig til å demonstrere for? Brønnøy kommune vil innføre eiendomsskatt. Det liker jeg dårlig, så det kan jeg nok demonstrere mot. Pir eiendom med en god miks av kompetansebedrifter og salgsvirksomhet. Landsdelens største på næringseiendommer Lokal utvikling har i alle år vært drivkraften til gründer Halvard Henning Olsen. I dag sitter han som aktiv styreleder i HHO Holding og leder landsdelens største selskap på næringseiendommer. For få uker siden åpnet selskapet sitt siste flaggskip i Mo i Rana; kjøpesenteret Byporten. Sentrale leietakere er Hennes & Maurtiz og Jula. Dette er eksempler på forretninger som krever et visst kundegrunnlag for å etablere avdelinger. På Helgeland er det bare Mo i Rana som kan få slike etableringer. Men vi både håper og tror at slike etableringer på Mo også gjør det mer attraktivt å bo i Sandnessjøen og Mosjøen, sier daglig leder Freddy Olsen. Effektiv organisasjon HHO Holding er et hundre prosent privateid selskap. Halvar eier 70 prosent, mens hver av de tre barna eier 10 prosent hver. Freddy har det daglige lederansvaret. Beslutningsprosessene har vært korte og effektive det er greit å gjøre avklaringer over lunsjbordet, skjemter han. Men det er også en seriøs bedriftsprofil å ha en rasjonell organisasjon. Det gir lønnsom drift, og det kommer i neste runde alle våre leietakere til gode, sier Freddy Olsen. Starten var det nedlagte slakteriet, som nå er blitt til Havnesenteret. Andre næringsarealer er SI-bygget, høyskole-lokaler, postterminal og snekkerfabrikk. Selskapet Moskjæran eiendom er utbygd i flere etapper og har både private og statlige leietakere. er også inne på eiersiden i tre sportsbutikker, Polarfakta, Friskhuset og Sjø og fritid for å nevne litt av den mangfoldige aktiviteten. Lokal lokomotiv Helgeland trenger sterke lokomotiver, noen som har lokal utvikling i fokus, og i et slikt perspektiv ønsker vi å bidra. Vi er ikke fornøyd med å administrere. Vi vil gjerne utvikle videre. Finanskrisen merket vi lite til. Faktisk har vi aldri investert mer enn vi gjorde i Selv mener vi at noe av forklaringen ligger i kostnadseffektive lokaler som frister leietakerne til ytterligere ekspansjon. I tillegg har vi god egenkapital som letter finansieringen av nye prosjekter. Framover er det vår ambisjon å bidra til utvikling av Rana. For å få til vekst er det nok nødvendig å flytte bygrensen litt. Høyskolesenter er et konkret prosjekt vi håper å kunne løse. Og så håper vi på ny flyplass uansett hvor den måtte komme, sier Freddy Olsen. 6

7 Nytt kraftverk i Velfjord Svartvatn kraftstasjon. (Tegning: Sweco) Så snart snøen er borte satser prosjektleder John Hansen på byggestart av Svartvatn kraftverk. Dette blir et mindre verk som skal utnytte vatnet som allerede renner forbi på tur ned til Langfjord kraftverk i Velfjord. Langfjord kraftverk ble satt i drift allerede i 1949, men i 2005 ble det bygd et helt nytt kraftverk. Hovedmagasin er Tettingvatn. Derfra går vatnet via Svartvatnet før det renner ned til inntaksdammen for Langfjord kraftverk. Fallhøyden mellom Tettingvatn og Svartvatn er 54 meter, og det er dette fallet HelgelandsKraft vil utnytte til et kraftverk som kan gi 5 GWh i året. Enkelt prosjekt Konsesjonsmessig er dette et enkelt prosjekt fordi det kan bygges innenfor konsesjonen til Langfjord kraftverk. Men det blir en spesiell utfordring at dette skal være et veiløst kraftverk. Det betyr at all transport av utstyr må skje med helikopter. Dermed blir maskineriet forholdsvis dyrt, fordi det må demonteres i mindre enheter på maks kilo og så monteres sammen igjen i stasjonen. En bieffekt at man etter utbyggingen kan øke produksjonen ved Langfjord kraftverk Kundesenteret svarer Bruker jeg mindre strøm hvis jeg monterer dimmebryter på lysene? Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys jo mindre strøm bruker du. Hva får dere oftest spørsmål om på kundesenteret? Kundesenteret fungerer også som sentralbord og vi tar i mot alle inngående samtaler. I avlesningsperioder gjelder nok mesteparten av henvendelsene avlesninger, mange kunder leverer avlesningen via målertelefon, internett eller e- post. Når fakturaene er utsendt er det ofte fakturaspørsmål om forbruk, priser, betalingsutsettelser i tillegg til at det blir en del korrigeringer av faktura dersom avlesningen er stipulert. Kundene tar også kontakt med oss ved flytting eller andre endringer i kundeforholdet. Vi registrerer at mange kontakter oss via e-post og vi prøver da å besvare disse så raskt som mulig. Det er også henvendelser fra kunder rundt om i landet som er interessert i pristilbud. med 1 GWh i året. I dag er det litt isproblemer ved dette verket slik at man ikke kan kjøre med full kapasitet i vinterhalvåret. Isproblemene vil bli sterkt redusert når Svartvatn kraftverk kjøres i gang høsten millioner Under anleggsperioden vil vi bruke Langfjord som base. Derfra vil helikopter frakte alt av maskiner og utstyr. Arbeidsfolkene vil bo inne i fjellet. Vi har allerede ei hytte ved Tettingvatn, og så frakter vi kanskje inn ei campingvogn eller to i tillegg. Målet er å gjøre så mye som mulig med egne folk, men vi må også leie inn firma til diverse montasje, sier John Hansen. Svartvatn kraftverk er forholdsvis enkelt. Prinsippet er å ta vare på energien som renner forbi i et allerede regulert område. Totalkostnadene er beregnet til 29 mill kroner. Transportkostnadene tar en unormalt stor andel av totalkostnadene. HKs kundesenter hjelper deg. F.v. Inger Lise Abrahamsen, Laila Sandvik, Linda Wikkelsmo, Rigmor Lande og Mona Nicolaisen. Kontakt kundesenteret på e-post: Nytt fra web Skogrydding Hvert år blir det ryddet skog rundt HKs linjenett, for å ivareta leveringssikkerheten. Hvor mange km tror du dette utgjør pr år? 500 km? 850 km? 70 km? 900 km? Gå inn på vår webside og finn det ut, og les hvordan dette arbeidet gjennomføres. Grønn spalte 150 km? 360 km? Hvilke boliger passer for luft/luft varmepumper? Luft/luft varmepumper kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. For at en luft/luft varmepumpe skal være lønnsom bør boligen ha en åpen planløsning for de rommene som brukes mest i boligen, slik at varmluften kan spres fritt rundt. Besparelsen for en vanlig enebolig med årlig energiforbruk på kwh og en strømpris på 75 øre/kwh vil kunne være på inntil kwh el kr per år. Da har vi tatt utgangspunkt i at 60 prosent av det årlige energiforbruket går til oppvarming, og at man ved bruk av luft/luft varmepumpe vil kunne redusere energibehovet til oppvarming med prosent. Man vinner mest på å installere Luft/luft varmepumpe dersom det årlige energiforbruket er over kwh. Kilde: enova 7

8 SPONSOR Vil bli beste damelag Bossmo & Ytterens damelag i fotball. I de yngre årsklasser er det veldig mange jenter som spiller fotball i Rana. Jeg skulle veldig gjerne sett at enda flere fortsatte som damespillere, sier trener Rudi Stupforsmo i Bossmo & Ytteren. I to og et halvt år har han hatt ansvaret for damene i klubben. I 2008 spilte vi kvalifisering mot Alta for opprykk til 1. divisjon, men vi røk ut to minutter på overtid. Foran årets sesong er det likevel ikke opprykk som er det fremste fokus. Vi er et ungt mannskap og må bygge stein for stein. Men fotballjenter som har ambisjoner skal få muligheten gjennom B&Y. Vi kan vel innrømme at 2. divisjon i Nordland er i minste laget. Det blir litt kjedelig å møte de samme lagene år etter år. Jeg skulle gjerne sett at hele Nord-Norge var med i ei større avdeling. Men steget opp i 1. divisjon er i største laget i år. Først må vi bygge opp et lag med dyktige og rutinerte spillere. I tillegg må vi ha en solid økonomi for en slik satsing. Derfor er vi glad for at HelgelandsKraft og andre lokale sponsorer støtter det arbeidet vi holder på med. 27. april serieåpnet vi mot Sandnessjøen. De andre motstanderne blir Halsøy, Innstranden og Grand Bodø. En litt større serie hadde bare vært positivt. Denne sesongen har vi spillere i stallen og trener tre dager i uka. Jeg vet at andre lag trener betydelig mer, men jeg vil nødig legge lista så høyt at vi skremmer jentene fra videre satsing. Vi jobber mye med spillerutvikling, treningskultur og holdninger. Jenter i denne alderen har mange jern i ilden, og derfor må vi få til et miljø som jentene trives i de må glede seg til hver treningskveld. Rekrutteringen er heldigvis bra, men jeg synes det er litt for mange jenter som legger fotballen på hylla etter pikeklassene. Faktisk er det noen som synes at satsingen i dameserien blir for seriøst, og det synes jeg er merkelig. Men uansett; vi skal bli beste damelag på Helgeland i år, sier Rudi Stupforsmo. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sluttrapport Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 2012-2014 Sammendrag Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer