LMK: , LMK Forsikring: (Versjon mai 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014)"

Transkript

1 LMK: , LMK Forsikring: (Versjon mai 2014) Skreddersydd for ALLE typer kjøretøy 30 år og eldre. Også ombygde kjøretøy, og biler / mc mellom 15 og 30 år. LMK Forsikring gir tilbud på alle dine øvrige private forsikringer.

2 HVORFOR LMK FORSIKRING 1. Markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy. 2. Med flere forsikringer ut over LMK kjøretøyforsikringene får du LMK rabatt på 15 %! 3. LMK styrker sin økonomi i arbeidet med å bedre forholdene for bruk av motorhistoriske kjøretøy. 4. Klubben din får kr. 100,- for hver nye forsikring som medfører en besiktigelse. HVEM KAN FÅ LMK FORSIKRING Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK Søker må ha 1 års medlemskap i klubben. (Klubben kan i spesielle tilfeller gi unntak) KRAV TIL KJØRETØY Samleobjekt som eies av privatperson, firma eller museum. For firma eller museum må en navngitt person være innført i polisen. Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng. Mest mulig historisk korrekt og i godt bevart original stand. Tidstypiske endringer og bruksslitasje fra kjøretøyets driftsperiode godkjennes. Felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie. Oppbevares i låst garasje/bygning med maksimalt 30 kjøretøy. For Blivende Klassiker maks 3 kjøretøy i samme garasje. Kjøretøyene skal rebesiktiges hvert 10. år. Lastebil over 7,5 tonn som oppbevares ute under tak/presenning/plasthall må rebesiktiges hvert 5. år. SLIK SØKER DU Utfylt søknad og besiktigelse med foto sendes direkte til forsikringskontakten i din klubb. Kjøper du et kjøretøy som er besiktiget i løpet av de siste 24 måneder, så behøver du ingen besiktigelse. Fyll da bare ut de to første sidene av søknaden. Alt kan sendes per e-post, på CD/DVD eller som papir med vanlig post. Nye bilder, og de sendes i epost som vedlegg, ikke limt rett inn i selve epostens tekstfelt. Bildene skal være på minst 500kb (0,5MB). 2

3 HELFORSIKRING For alle registrerte historiske motorkjøretøy der eier disponerer en bruksbil 24 timer i døgnet. Dekker ansvar, kasko, fører og passasjerulykke, redning og rettshjelp. Fri kjørelengde. Forsikringen går opp til maksimalt antall på 8 passasjerer. Du kan tegne utvidet bussforsikring som også omfatter det totale antall tillatte sitteplasser. Lastebil f.o.m kg må melde fra til LMK Forsikring om de skal kjøre med større last enn 50 % av nyttelast angitt i vognkortet. I "Regularityløp" der hastighetsfaktorer er avgjørende øker egenandelen med kr ved kaskoskade. Kjøretøyet må føres av eier eller person i eierens husstand eller av annen person som selv har eget LMK-forsikret kjøretøy. Egenandelen øker med kr ved kaskoskade dersom en annen enn disse er sjåfør. BLIVENDE KLASSIKER (BK) år For kjøretøy med alder mellom 15 og 30 år som eier ønsker å bevare. Kjørelengde maks kilometer. Kan ikke brukes mellom 15. oktober og 15.mars, og skal være meget velholdt. Søker må ha hatt en LMK Helforsikring i minst et år. Sier du opp din Helforsikring, gjelder heller ikke forsikringen for BK. Det kreves en LMK Helforsikring for veteranmc dersom du søker om en BK for en Mc, og en LMK Helforsikring for veteranbil dersom du søker om BK for bil. Bil med verdi over kr ,- skal ha GUARD. Originalt alarmanlegg skal være i orden. For Mc kreves det en ekstra kraftig lås. OMBYGD / MODIFISERT En modifisering eller ombygging må være av høy kvalitet både teknisk og estetisk. Kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. Besiktiges av en besiktigelsesmann. Fri kjørelengde. I tillegg til den vanlige dokumentasjonen kreves kopi av vognkort og foto av for- og bakstilling, fjæring, samt hjuloppheng. Ombygginger og modifiseringer dokumenteres særskilt med egne bilder. OPPSTILLINGSFORSIKRING Kjøretøy besiktiget og godkjent som Helforsikring, men avskiltet, uten ansvarsforsikring. 3

4 BESIKTIGELSE Kjøretøy: - med verdi under kr besiktiges av besiktigelsesmann eller av eier sammen med et vitne som selv har en LMK Helforsikring. - med verdi over kr besiktiges av besiktigelsesmann. - med Restaureringsforsikring som skal sendes til utlandet. - med Lagerforsikring år. Kjøretøyet (ikke mc) skal ha godkjent brannslukningsapparat av type ABC, minimum 2 kg. Liste over besiktigelsesmenn sortert på postnummer finner du på MIDLERTIDIG FORSIKRING Du kan kun søke om Helforsikring, Ombygd/modifisert og Blivende Klassiker på registrerte kjøretøy. Med denne midlertidige forsikringen kan du sette skilt på kjøretøyet i to måneder. Denne forsikringen har ansvar/trafikk, men ingen kasko. RESTAURERINGSFORSIKRING For kjøretøy under aktiv restaurering. Gjelder for både kjøretøy og deler helt frem til ferdigstillelse. Dekker også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted dersom dette er en del av restaureringen. Skal forsikringen gjelde i utlandet, må dette avklares med LMK i god tid. Bruk av kjøretøyet dekkes ikke. Kjøring som er nødvendig for restaureringen dekkes imidlertid, hvis det er tegnet ansvarsforsikring og kjøretøyet er registrert. Verdien vil normalt stige betydelig under restaureringen. Ettersend fotodokumentasjon. LAGERFORSIKRING For urestaurerte kjøretøy og deler som ikke er i bruk, og forsvarlig lagret i låst bygning eller i låst rom i bygning. Skader oppstått ved restaureringsarbeider på lagret kjøretøy dekkes ikke. Send inn søknad, bilder og en detaljert fortegnelse over kjøretøyet og deler du ønsker å forsikre, hvor kjøretøyene og delene er, samt verdi. Melde fra om du selger eller flytter gjenstander fra et sted til et annet. LAGER år For kjøretøy år som oppbevares for restaurering og/eller i påvente av å bli 30 år.. Gjelder i bygning på forsikringssted angitt i forsikringsbeviset. HVIS EN SKADE OPPSTÅR Det kan skje noe med kjøretøyet underveis på tur e.l. Da er det praktisk å ha med seg en liste over besiktigelsesmenn sortert på postnummer. Du finner denne på: Det er viktig å komme i kontakt med kyndige folk lokalt når man behøver det. Dersom besiktigelsesmannen gjør noe som det bør betales for, sørg for å lage en slags kvittering på jobben. Får man ikke gjort noe ringer du skade/havari på

5 VERDI OG ERSTATNING Husk at summen du forsikrer kjøretøyet for er en øvre grense for erstatningen, og er ikke et bevis på den reelle markedsverdien. Det er markedsverdien i Norge på skadetidspunktet som danner grunnlaget for erstatningen. HUSK! LMKs kjøretøyforsikringer må gå via klubben for anbefaling. Det er kostnadsfritt å bytte selskap. I tillegg er det slik at LMK får en godtgjørelse som går til det arbeid LMK gjør på vegne av klubbene og veteranhobbyen for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Noen av satsingsområdene er årsavgift, kulturminnefondet, panserornamenter og andre begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne møter med vegmyndighetene. VÆR NØYE VED UTFYLLING AV SØKNAD Det er viktig å fylle ut søknadsskjema og egenmelding / besiktigelsesskjema nøye, og ta riktige bilder. Dette er dokumentasjon som LMK oppbevarer for eier for å få et korrekt oppgjør i tilfelle det skulle skje noe med kjøretøyet. Ved å vise til gode bilder og besiktigelsesskjema eller vitneattestert egenmelding, vil sjansen for å være uenig om et oppgjør minimaliseres. Mangelfulle skjema og / eller dårlig fotografering forsinker behandlingen av søknaden. I tillegg gir det både søker og kontoret ekstraarbeid. SKJEMA FOR EGENMELDING / BESIKTIGELSE Alle rubrikker skal i utgangspunktet fylles ut. Kryss av etter hvert nedover skjemaet for å vise at punktene er gjennomgått. Kommenter til høyre for punktene dersom noe bør bemerkes for å beskrive avvik og / eller spesielle andre forhold også positive! Rubrikk for Helhetsinntrykk / øvrige kommentarer må fylles ut! Skriv om kjøretøyet er restaurert til original stand, kun restaurert eller er i original urestaurert stand. Tenk sikkerhet, bemerk evt. slitasje og feil. Husk at kjøretøy 1959 og eldre ikke kontrolleres, og at eier kan ha behov for å få vurdert kjøretøyets sikkerhetstilstand. Ikke krav til hovedstrømbryter, men den skal bryte mot jord dersom den er montert. Både motornummer (der det finnes) og rammenummer på kjøretøyet skal føres opp i søknad. Besiktigelsesperson / vitne skal sjekke om dette er det nummer som er oppført. Dersom bagasjebrett er montert, skal monteringen være tilpasset kjøretøyets konstruksjon og skal ikke overbelastes. For førkrigsbiler (frem t.o.m. 1945) bør fortrinnsvis diagonaldekk benyttes. De første radialdekkene kom på markedet i 1946/47 (Michelin X), men kom ikke i vanlig bruk før På etterkrigsbiler vil radialdekk bli godkjent, selv om originale dimensjoner fortsatt sterkt anbefales. Kjøretøyet skal oppbevares i låst garasje når det ikke er i bruk. (Maks 30 kjøretøy i samme fellesgarasje. For BK: minimum 3 kjøretøy på samme oppbevaringssted). Husk at kjøretøyet skal være rengjort (også i motorrom). Husk å orientere om bruksbegrensningen (kun hobbybruk). Husk at det skal oppgis nøyaktig miles / kilometerstand. 5

6 FOTODOKUMENTASJON Ta kjøretøyet ut av garasje / bygning før det tas minst 10 gode og lyse bilder av kjøretøyet. Bildene skal være fra alle fire sider utvending (med kamera i knehøyde), motor fra begge sider. For biler også: setet (foran og bak), taktrekk, dashbord og bagasjerom uten matte. For Mc må du også ta foto av sete og instrumenter. Se de neste sidene for gode eksempler. FOTO BIL 6

7 7

8 FOTO MC Det må være en jevn belysning på kjøretøyet slik at det ikke både er i sterkt lys og skygge. Spesielt gjelder dette bilder tatt utendørs i sol. Bilder tatt krever en brukbar styrke på kameraets blits. KLUBBMERKNAD Hvis besiktigelsesmannen ikke har autorisasjon fra klubben til å skrive under i klubbfeltet må søknaden sendes til forsikringskontakten i klubben. Er søker medlem av annen klubb må dokumentasjonen sendes den respektive klubben. Avtal med søker hvem som sender og til hvem. Det som er svært viktig er at det sendes til riktig person til riktig epostadresse eller postadresse. Les i klubbmagasinet, på internettsidene 8

9 eller kontakt noen i klubben direkte for å få riktig person og adresse. Brukes det epost kan det være lurt å sende en epost til vedkommende for å sjekke hvor mange MB (størrelse) eposten kan inneholde maksimalt. Så slipper du / dere at den ikke kommer gjennom. EKSEMPEL PÅ UTFYLT SØKNADSSKJEMA (for restaurerings- og lagerforsikring fylles kun ut de første 2 sider) 9

10 10

11 11

12 Nyttige kontakter: LMK Forsikring LMK Ved skade : : :

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel.

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Innhold Den viktigste delen i bilen din er ikke motoren. Dekk.............................................. 3 Dekk fra Continental..................................

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel

Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel Mange drømmer om å kjøre motorsykkel. Uansett om du allerede har eller skal kjøpe din første motorsykkel, finnes det viktige saker å tenke på. Derfor har vi satt

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer