Finansiering av politiske partiorganisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av politiske partiorganisasjoner"

Transkript

1 2225 Kongsvinger Finansiering av politiske partiorganisasjoner Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Passord:? Trenger du hjelp med utfylling av papirskjemaet, ring tlf eller send e-post til 0 Opplysningene nedenfor er den informasjonen SSB har om den politiske organisasjonen, organisasjonens leder og kontaktperson. Er opplysningene feil eller mangelfulle, vennligst oppdater i feltene til høyre: Navn: Postadresse: Postnummer/ sted: Hovedorganisasjon: Ev. eget organisasjonsnummer: Leder: Gateadresse: Postnummer/ sted: Kontaktperson: E-postadresse: Telefonnr.: RA Bokmål

2 I skjemaet skal du kun rapportere informasjon om egen partiorganisasjon, det vil si den partiorganisasjonen som er trykket på forsiden. Alle brutto inntekter skal oppgis i skjemaet og inntekten skal kun føres under en post. 1 Hadde partiorganisasjonen mer enn kr i inntekter, utenom all offentlig støtte, i 2012? Offentlig støtte vil si støtte fra stat, fylke eller kommune Offentlig støtte 2 Fikk partiorganisasjonen statlig støtte etter kapittel 3 i partiloven i 2012? 3 Hvor mye fikk partiorganisasjonen i statlig partistøtte? 4 Fikk partiorganisasjonen støtte fra kommunen eller fylkeskommunen i 2012? Gjelder støtte som kommunen eller fylkeskommunen tildeler partiorganisasjonen på frivillig basis. 5 Hvor mye fikk partiorganisasjonen i støtte fra kommunen/ fylkeskommunen? 6 Fikk partiorganisasjonen annen offentlig støtte i 2012? 9 7 Vennligst spesifiser hvilken annen offentlig støtte partiorganisasjonen fikk: 8 Hvor mye fikk partiorganisasjonen i annen offentlig støtte? Inntekter fra egen virksomhet 9 Hadde partiorganisasjonen kontingentinntekter i 2012? Kun kontingentinntekter som er motatt direkte fra medlemmene skal tas med. Kontingentinntekter mottatt via andre partiledd skal føres under "interne overføringer" Hvor store kontingentinntekter hadde partiorganisasjonen? 2

3 11 Hadde partiorganisasjonen inntekter fra lotterier, bingo, spilleautomater, innsamlingsaksjoner eller lignende i 2012? 12 Hvor store inntekter hadde partiorganisasjonen fra lotterier, bingo, spilleautomater, innsamlingsaksjoner og lignende? 13 Hadde partiorganisasjonen kapitalinntekter, det vil si renteinntekter eller aksjeutbytte, i 2012? 14 Hvor store kapitalinntekter hadde partiorganisasjonen? 15 Hadde partiorganisasjonen inntekter fra salg av varer/tjenester, utleie av eiendom eller annen forretningsvirksomhet i 2012? Alle inntekter skal regnes med, også inntekter som eventuelt er tjent inn med tap. 16 Hvor store inntekter hadde partiorganisasjonen fra forretningsvirksomhet? 17 Hadde partiorganisasjonen andre inntekter fra egen virksomhet i 2012? Hvor mye utgjorde disse? Interne overføringer 19 Har partiorganisasjonen fått overføringer fra andre partiledd i 2012? Hvor mye har partiorganisasjonen fått overført fra andre partiledd? Bidrag 21 Har partiorganisasjonen fått bidrag i form av penger, varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet i 2012? Bidrag fra privatpersoner 22 Har partiorganisasjonen mottatt pengegaver fra privatpersoner i 2012? Ta også med testamentariske pengegaver fra privatpersoner? 3

4 24 Har partiorganisasjonen mottatt andre testamentariske gaver, som boliger, hytter, biler, kunstgjenstander, verdipapirer osv. fra privatpersoner i 2012? Verdien på gaven skal anslås som det gaven normalt ville ha kostet ut ifra markedsverdi. Kun gaver verdt kr eller mer behøves oppgitt. 25 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av andre testamentariske gaver fra privatpersoner? 26 Har partiorganisasjonen mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet fra privatpersoner i 2012? Verdien på ytelser skal anslås som det beløpet giveren vanligvis ville ha tatt betalt for ytelsen/det ytelsen normalt ville ha kostet. Kun ytelser som overstiger kr og som kan regnes som en del av giverens yrke/inntektsgrunnlag behøves oppgitt. Se eksempler i separat veiledning. 27 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av ytelser fra privatpersoner? 28 Finnes det privatpersoner som hver har gitt pengegaver, testamentariske gaver og/eller ytelser til en samlet verdi av kr eller mer i løpet av 2012? Vennligst oppgi navn, bostedskommune og beløp for hver av disse i Vedlegg 1 (eget ark) Bidrag fra arbeidslivsorganisasjoner 30 Har partiorganisasjonen mottatt pengegaver fra arbeidslivsorganisasjoner, som NHO, LO, YS og KS, i 2012? 31 fra arbeidslivsorganisasjoner? 32 Har partiorganisasjonen mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet fra arbeidslivsorganisasjoner i 2012? Verdien på ytelser skal anslås som det beløpet giveren vanligvis ville ha tatt betalt for ytelsen/det ytelsen normalt ville ha kostet. Kun ytelser som overstiger kr og som kan regnes som en del av giverens yrke/inntektsgrunnlag behøves oppgitt. Se eksempler i separat veiledning. 33 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av ytelser fra arbeidslivsorganisasjoner? 34 Har noen av arbeidslivsorganisasjonene hver gitt pengegaver eller ytelser til en samlet verdi av kr eller mer i løpet av 2012? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i Vedlegg 2 (eget ark) 4

5 Bidrag fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond 36 Har partiorganisasjonen mottatt pengegaver fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond i 2012? 37 fra disse? 38 Har partiorganisasjonen mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond i 2012? Verdien på ytelser skal anslås som det beløpet giveren vanligvis ville ha tatt betalt for ytelsen/det ytelsen normalt ville ha kostet. Kun ytelser som overstiger kr og som kan regnes som en del av giverens yrke/inntektsgrunnlag behøves oppgitt. Se eksempler i separat veiledning. 39 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av ytelser fra disse? 40 Har noen av disse organisasjonene, foreningene og sammenslutningene, institusjonene, stiftelsene eller fondene hver gitt pengegaver eller ytelser til en samlet verdi av kr eller mer i løpet av 2012? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i Vedlegg 2 (eget ark) Bidrag fra bedrifter/firmaer 42 Har partiorganisasjonen mottatt pengegaver fra bedrifter/firmaer i 2012? 43 fra bedrifter/firmaer? 44 Har partiorganisasjonen mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet fra bedrifter/firmaer i 2012? Verdien på ytelser skal anslås som det beløpet giveren vanligvis ville ha tatt betalt for ytelsen/det ytelsen normalt ville ha kostet. Kun ytelser som overstiger kr og som kan regnes som en del av giverens yrke/inntektsgrunnlag behøves oppgitt. Se eksempler i separat veiledning. 45 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av ytelser fra bedrifter/firmaer? 46 Har noen av bedriftene/firmaene hver gitt pengegaver eller ytelser til en samlet verdi av kr eller mer i løpet av 2012? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i Vedlegg 2 (eget ark) 5

6 Bidrag fra andre aktører 48 Har partiorganisasjonen mottatt pengegaver fra andre aktører i 2012? 49 fra disse? 50 Har partiorganisasjonen mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet fra andre aktører i 2012? Verdien på ytelser skal anslås som det beløpet giveren vanligvis ville ha tatt betalt for ytelsen/det ytelsen normalt ville ha kostet. Kun ytelser som overstiger kr og som kan regnes som en del av giverens yrke/inntektsgrunnlag behøves oppgitt. Se eksempler i separat veiledning. 51 Hvor mye mottok partiorganisasjonen i form av ytelser fra andre aktører? 52 Har noen av disse andre aktørene hver gitt pengegaver eller ytelser til en samlet verdi av kr eller mer i løpet av 2012? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av 53 disse i vedlegg 2 (eget ark). 54 Vi erklærer at partiorganisasjonen ikke har hatt andre inntekter enn de som er oppgitt tidligere i skjemaet. Kryss av for å erklære Vi erklærer at partiorganisasjonens inntekter var under kr, utenom all offentlig støtte, i Kryss av for å erklære. 56 Har partiorganisasjonen inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med givere?

7 57 Vi erklærer at partiorganisasjonen har inngått skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med følgende givere: Kryss av for å erklære og oppgi deretter navn og bostedskommune for privatpersoner eller postadresse for andre givere. Etternavn, fornavn: Bostedskommune (privatpersoner) eller postadresse (andre givere): 58 Har dere kommentarer, vennligst før inn disse her: Gjelder kommentarene enkeltspørsmål i skjemaet, skal det henvises til disse. 59 For at rapporteringen og erklæringene skal kunne regnes som godkjente, må skjemaet signeres av den som vanligvis søker om eller kvitterer for statlig støtte, samt et styremedlem. For organisasjoner som ikke har søkt om statlig støtte, skal skjemaet signeres av leder eller kasserer i tillegg til et annet styremedlem. Signatur, søker/leder/kasserer Signatur, styremedlem Takk for innsatsen! Vennligst returner skjemaet i vedlagte svarkonvolutt. 7

8 8

Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no

Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2014? A Navn: Tlf.nr.: E-post: B Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningene nedenfor er den

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Lov om endringar i partiloven

Lov om endringar i partiloven Lov om endringar i partiloven Prop.140 L (2011-2012), Innst.155 L (2012-2013), Lovvedtak 35 (2012-2013). Stortingets første og andre gongs behandling hv. 18. desember 2012 og 10. januar 2013. Fremja av

Detaljer

Økonomisk status for person med verge

Økonomisk status for person med verge Returneres til fylkesmannen i det fylket der personen med verge er folkeregistrert Økonomisk status for person med verge Utfylling av økonomisk status for person med verge Når det blir opprettet et vergemål

Detaljer

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samordnet registermelding Del 1 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts-

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer