PR-SUKSESS FOR STJØRDALSKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PR-SUKSESS FOR STJØRDALSKLUBB"

Transkript

1 Nr PR-SUKSESS FOR STJØRDALSKLUBB LMK fikk i mai en henvendelse fra NVMC s lokalavdeling i Stjørdal som ønsket PR-hjelp til å få avisene til å skrive om Stjørdalsløpet D e fikk selvfølgelig oppfølging på dette. LMK har nå mottatt brev fra klubben med dette innlegget til LMK-Nytt: Etter samtaler med LMK der vi ble vist en god måte å lage PR på, bestemte klubben seg for at vi i år skulle prøve dette opplegget. Sammen med LMK ble det laget en forholdsvis kort pressemelding som sammen med et par bilder fra tidligere løp ble sendt på mail til mange lokalaviser i Midt-Norge. Vi forandret også litt i teksten på hver pressemelding slik at den var tilpasset stedet lokalavisa hadde nedslagsfelt. Alt i alt sendte vi pressemeldingen til 12 aviser. Og i dagene før treffet vårt kunne vi i 11 av de 12 avisene lese reportasjer om Stjørdalsløpet, alle med bilde! Dette var en skikkelig respons og en vitamininnsprøytning for oss som har strevd med å nå ut til avisene tidligere. Resultatet ble også at 60% av deltakerne kom utenbygds fra! Det kom også en avis under selve løpet, som hadde en helsides reportasje om oss i etterkant. Det ble også tatt mange bilder under løpet med tanke på å sende ut en sak til avisene så fort som mulig etter løpet. Det var tydelig at LMK sitt forslag om å sende med bilde av motorsyklist som hørte hjemme hos hver lokalavis var en ting som avisene ville ha. Vi vil med dette rette en stor til LMK som bidro til at vi fikk god forhåndsomtale og svært mange utenfra Stjørdal med i år. Dette er et konsept vi også kommer til å benytte oss av neste år! Med hilsen Arve N. Hofstad, Stjørdal Veteran Motorsykkel Club ARRANGEMENT-OMTALE I MEDIA Men ikke bare Stjørdalsklubben har fått omtale i media. LMK sendte i mai ut en full oversikt over arrangementer og løp for sommersesongen 2004 til nesten alle aviser, og det ser ut som om redaksjonene har sett på denne listen. Et kvalifisert søk på nyhetsmedienes internettutgaver viser at når vi sammenligner med fjorårets sesong i tidsrommet mai august, er det i år 3 ganger så mange oppslag på arrangementer med veteranbiler involvert,. 1

2 Dette betyr at det kan være en god ide for klubbene å bruke noe tid på PR-arbeid. Både før, under og etter arrangementene. Dette er arbeid som bør gjøres i løpet av vinteren for at tidsog aktivitetsplanen skal være ferdig til sesongen starter. Husk også på at gjennom hele sesongen må det tas relevante bilder med et digitalt kamera, og samle disse hos en ansvarlig person. Utsendelse av ferdigskrevet stoff til avisene med foto som avisene vederlagsfritt kan bruke øker sjansene for at dette kommer på trykk. Vi ber klubbene ta en runde på dette i et styremøte og eventuelt peke ut en ansvarlig person som kan kontakte daglig leder Tom T. Græger i LMK for veiledning. NEGATIVE MYTER OM FORSIKRING Svært mange henvendelser til LMK fra klubber og enkeltpersoner er relatert til den unike forsikringsordningen. De aller fleste er positive, men noen av søkerne som opplever avslag, takler dette svært dårlig. I stedet for å utbedre mangler, sprer de med negativt snakk og bitre kommentarer uriktige myter om hvor vanskelig det er å få LMK-Forsikring. Slike myter kan skade hele forsikringsordningen dersom de blir stående uimotsagt. LMK vil på vegne av klubbene og deres besiktigelsesmenn tilbakevise påstandene. Alle som er glade i kjøretøyet sitt og tar vare på dette på en skikkelig måte med utgangspunkt i det motorhistoriske aspekt får LMK-Forsikring. Vi har alle et ansvar for å oppfordre flest mulig til å søke LMK- Forsikring som er en av de store fordeler du har som medlem i en LMK-tilsluttet klubb. LMK-Forsikringen administreres og drives av 104 eierklubber, og er et unikt tilbud. En årspremie på NOK 395 for full kasko, fri kjørelengde og gjeldende over hele Europa har gjort LMK-Forsikringen til en av verdens beste og rimeligste forsikringer for veterankjøretøy. Driften av forsikringen er avhengig av at det er en tilfredsstillende standard på kjøretøyet, samt på papirsøknader, bilder og skjemaer. Det er svært viktig at arkivet inneholder de riktige opplysninger sammen med god foto-dokumentasjon på hvert eneste kjøretøy. LMK s arkiv omfatter nær kjøretøy som er eller har vært i Norge. Arkivet er i seg selv av stor historisk verdi, selv om hovedformålet er å sikre medlemmets erstatningsgrunnlag dersom det skulle foreligge en skade eller et totalhavari. Ryddig prosess Klubben lokalt er den aktive part før forsikringssøknaden sendes inn til LMK for endelig behandling i Sentralt Forsikringsutvalg. Klubbene har i dag over 300 registrerte besiktigelsesmenn som er spredt over hele Norge. Disse avtaler møtetid og sted med klubbmedlemmet, fyller ut besiktigelsesskjemaet sammen med søker og sørger for at søknad og minst 8 gode bilder blir tatt. Dette sendes over til klubbens forsikringskomitée for godkjenning. Når søknaden kommer inn til LMK, sendes den til If for sjekking mot Autosys, og forberedes av Forsikringsutvalgets sekretær (If-ansatt) for behandling. Utvalget med sekretær og tre erfarne fagmedlemmer har møte hver torsdag ettermiddag i fagbokhandelen Automobilia i 2

3 Oslo. Her kan de aller fleste spørsmål om kjøretøy og originalitet sjekkes i de utallige fagbøker og manualer som er tilgjengelige. Mange søknader er dessverre ikke undertegnet, noen mangler godkjenning fra klubben, og mange kjøretøy er oppført i Autosys med annen eier enn søker. Disse sendes i retur. I tillegg returneres søknader for kjøretøy med åpenbare tekniske mangler som for eksempel sterkt overdimensjonerte hjul/dekk, manglende støtfangere, fravær av hovedstrømsbryter, rustskader og bulker. Dårlige - og få bilder er også grunner til retur av søknad. Men mye kan ordnes der og da under utvalgets møte fordi søkers telefonnummer er påført søknaden slik at vedkommende kan ringes for faglige spørsmål. Dette er en service utvalget bestreber seg på å opprettholde for klubbenes medlemmer. Én enkelt telefonsamtale er ofte nok til å rydde opp i uklarheter slik at en godkjennelse kan gis. Mange søkere får også godkjennelse av sitt kjøretøy mot å ettersende dokumentasjon på utført utbedring/arbeid. Klubbenes satsning Besiktigelsesmannens innsats og utvalgets arbeid gjør at ordningen med å fullforsikre flest mulig motorhistorisk korrekte kjøretøy i Norge fungerer godt. Dette hadde ikke vært mulig dersom ikke klubbene og besiktigelsespersonellet hadde gjort en glimrende jobb ved å satse så mye på å administrere dette lokalt. Våre svenske naboer har nøyaktig samme ordning gjennom sine klubber og paraplyorganisasjonen Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). LMK og MHRF har jevnlig kontakt for å trekke veksler på den andres erfaringer, og ordningen justeres også der det er nødvendig. Dette for at forsikringen hele tiden skal være best mulig tilpasset deg som seriøs entusiast og forsikringstaker. CORTINA KLUBB NORGE ER MEDLEM NR. 104 Årsmøtet i Cortina Klubb Norge har nå godkjent de vedtektsendringer som ble gjort av klubbens styre for å få oppfylt kravene for medlemskap i LMK. Vi ønsker klubben velkommen inn under LMK-paraplyen. For det motorhistoriske miljøet i Norge er det viktig at LMK er en tallrik og bredt sammensatt organisasjon for å få størst mulig påvirkningskraft ovenfor myndigheter og samarbeids-partnere. LMK har nå 104 klubber som eiere, og landsmøtet gir hvert år styret beskjed om oppgaver og satsningsområder som skal prioriteres. Som medlem og eier kan nå Cortina Klubb Norge ha direkte påvirkning på LMK s arbeidsoppgaver, og LMK håper at klubben blir en aktiv medspiller for å få forbedret de generelle vilkårene for alle utøvere av vår hobby! FÅ SKADER INNMELDT LMK er glad for å kunne melde at inntil nå er det denne sesongen ikke tilflytt LMK rapporter om skader av alvorlig art på verken personer eller kjøretøy. Det kan selvfølgelig hende at det kommer inn noen i løpet av de nærmeste ukene, men så langt ser det ut til å ha gått riktig bra. Rapporter fra de ulike treff og løp som styret og sekretariat har fått tyder også på at oppslutningen har vært god, og at gjennomføringen av arrangementene har skjedd på en tilfredsstillende måte. 3

4 NVK HINDRER LMK S FREMTIDIGE ARBEID I FIVA LMK informerte i juni om Norsk Veteranvognklubb (NVK) som trenerer overgangen LMK forbereder for å gå inn i FIVA (Fédération Internationale Vehicules Anciens). Dette skal skje på FIVA S generalforsamling i Budapest oktober. NVK ved sitt styre ønsket ikke å overføre fullmakt og akkreditiver til LMK innen denne dato, og dette resulterte i at LMK orienterte sine 103 andre eierklubber om dette. Det ble så avtalt et møte mellom NVK og LMK i august som ikke brakte saken videre. NVK står fast på kravene om at: Trygve Krogsæther skal fortsette som delegat i teknisk komité Det er NVK s generalforsamling i november som skal bestemme om akkreditiver og fullmakt til utskriving av FIVA-pass skal overførestil LMK. Å kreve at en bestemt person skal sitte i et bestemt utvalg er ikke forenlig med de demokratiske spilleregler i LMK. LMK skal i FIVA representere alle medlemsklubbene, og da kan ikke en enkelt klubb gis særfordeler. LMK's styre ønsker dessuten å ta en helhetsvurdering av hvilke komiteer som er formålstjenlig å være representert i, og dette har i tillegg en kostnadsmessig side pga. reising internasjonalt. (Representanter til de ulike komiteer velges ikke, men pekes ut av sine enkelte medlemsorganisasjoner.) At LMK på generalforsamlingen i FIVA ikke kan representere de 103 andre klubbene fordi NVK ønsker å beholde sine privilegier i et år til er en helt uakseptabel handling av en klubb som er medlem i LMK. Dette er etter styrets mening å se på som en direkte motarbeiding av medlemmenes interesser. Konsekvensene blir også at Norge med sin store medlemsmasse fremstår som splittet og i utakt med seg selv. I FIVA s vedtekter fremgår det klart at NVK s akkreditiver og fullmakter på grunn av størrelse og bredderepresentasjon uansett vil bli overført til LMK. Sett i lys av dette fremstår NVK s styre som svært lite seriøst ved å klynge seg til akkreditiver som organisasjonen likevel vil bli fratatt. LMK s styre arbeider nå med å forberede denne saken til Landsmøtet i MER OM BRYLLUPSKJØRING Du skal kunne bruke ditt LMK-forsikrede kjøretøy i bryllupskjøring, fødselsdagsfeiringer eller andre arrangementer selv om du får betalt for kjøringen. LMK har i løpet av året fått flere henvendelser om dette, og gitt til svar at kjøretøy forsikret via LMK ikke kan brukes til ervervsmessig kjøring. Henvendelser til både klubber og LMK viser at begrepet ervervsmessig kjøring krever en nærmere forklaring slik at misforståelser unngås. Ervervsmessig kjøring er det samme som utleie av kjøretøy satt i system. Bevisst satsing på denne typen oppdrag gjennom annonsering eller via medlemskap/avtale med en organisasjon eller gruppe som har til formål å formidle/skaffe 4

5 slike oppdrag er ikke godkjent. Skader oppstått i en slik sammenheng dekkes ikke av LMK s forsikringer. Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring. De beløp som vanligvis gis mellom privatpersoner som kompensasjon/betaling for pussing og polering av en bil, venting i timevis utenfor kirke og fotograf i tillegg til etterarbeidet som følger (riskorn, søle m.m.), er normalt ikke av en størrelsesorden som gjør at dette kommer inn under kategorien ervervsmessig kjøring. Bryllup og andre typer feiring der hovedpersonene ønsker å la seg frakte til alters eller jubileumsarrangement er en glimrende anledning for det motorhistoriske miljøet å vise seg frem på. Festkledde jubilanter og brudepar i flotte dresser og lekker silke og tyll er et syn som blir lagt merke til av alle tilskuere og spesielt dersom disse befordres i et standsmessig veterankjøretøy. Det er klart at vi skal synes. Både til hverdags og fest!! BESIKTIGELSE VED EIERSKIFTE. Det har vært litt uklare rutiner på om det skal foretas besiktigelse av et kjøretøy som allerede er LMK-forsikret når kjøper er kvalifisert til å få LMK-Forsikring. Kan den eksisterende dokumentasjonen og de gamle bildene fortsatt brukes? Hovedregelen er at ny besiktigelse skal finne sted når kjøretøy skifter eier. Unntak er når selger kan legge ved kopi av forrige besiktigelse som dokumenterer at kjøretøyet er besiktiget i løpet av de siste 24 måneder før overdragelsen. Selger må også avgi skriftlig erklæring om at kjøretøyet er av samme utførelse og i samme tilstand som ved siste besiktigelse. Kopier av begge dokumenter må vedlegges kjøpers søknad om LMK-Forsikring. 5

KLUBBEN DIN KREVER STØ KURS!

KLUBBEN DIN KREVER STØ KURS! Mars 2007 KLUBBEN DIN KREVER STØ KURS! 52 klubber med til sammen 83 delegater møtte på LMK s Landsmøte i Folkets Hus i Oslo lørdag 10. mars. Det har aldri tidligere møtt så mange klubber, men med tanke

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014)

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) Skreddersydd for ALLE typer kjøretøy 30 år og eldre. Også ombygde kjøretøy, og biler / mc mellom 15 og 30 år. LMK

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Musikernes fellesorganisasjon Innhold Innledning 4 Å være tillitsvalgt 6 Organisasjonstillitsvalgt 6 Vedtektene 6 Prinsipprogram og handlingsprogram 6 Avtaletillitsvalgt 7 Din

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer