Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde. 1. November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde. 1. November 2013"

Transkript

1 Innspill til Planprogram for Langhus sentrumsområde 1. November 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Idrett Generelt Kapasitet Muligheter Kultur Generelt Kapasitet Muligheter Rekreasjon / Uteområder Generelt Muligheter Offentlige og private tjenester Muligheter Bolig og næringsutvikling Muligheter Infrastruktur Generelt Muligheter Miljø Bærekraftig samfunnsutvikling Positive ringvirkninger, grenseløse muligheter Skoler Ny barnehage Ny videregående skole? Aktivitetsmuligheter for idrettsparken Konklusjon

3 1 Bakgrunn I kommuneplanen er det planlagt en betydelig bygging av boliger på Langhus. Dette vil medføre behov for å utvikle mer areal i idrettsparken. Nå er vi så heldig stilt at vi har et stort areal som kan utnyttes, og kapasitetsutvidelsen bør gå parallelt eller helst i forkant av boligbyggingen. I planprogrammet til Ski Kommune står det at det er spesielt viktig å legge til rette et godt miljø for barn og unge. Utvidelse av idrettsparken er et tiltak for å tilstrebe dette. I forslag til planprogram for Langhus sentrumsområde står det at det skal foretas en kartlegging av arealbehov for fremtidige idrettsanlegg og andre behov knyttet til lokaler og arealer for kulturvirksomhet. Arealet innenfor planprogrammet kan dekke behovet for både idrett, kultur og offentlige tjenester som lege, tannlege, fysioterapi o.s.v. Vedlagte innspill fra Langhus AIL går på at Ski kommune fokuserer på en utvidelse av idrettsparken med fokus på idrett og kultur i en størrelse som dekker fremtidig kapasitetsbehov. Vi ønsker ved dette å skape et senter for positiv aktivitet sentralt plassert mellom næringsområdet i nord og omkringliggende bomiljøer som Bøleråsen, Vevelstadåsen, Sloratoppen, «Gamle» Langhus med Ramstad og Foss Smedsrud. Det ligger an til en videreutvikling/lokalisering av fremtidige sentrumsfunksjoner rundt Vevelstad stasjon. Eventuell lokalisering av kjøpesenter kan bli i dette området. Langhus AIL ønsker deler av området i idrettsparken avsatt til kombinert anvendelse; idrett, næring og bolig. En slik omdisponering vil sikre at vi ikke stenger muligheten for eventuelt samarbeid med næring i utviklingen av idrettsparken

4 2 Idrett 2.1 Generelt Langhus Idrettspark fremstår i dag som en park full av aktivitet både inne og ute. Med fokus på breddeidrett ivaretar parken et behov fra stadig større barne- og ungdomskull, spesielt innen håndball og fotball. Toppidretten er representert ved Follo Håndball som spiller og trener i Follo Trykk Arena. 2.2 Kapasitet Kapasiteten er sprengt i forhold til lag som ønsker halltid, samt at Langhus IL Fotball har store utfordringer med treningsareal under serieavvikling grunnet arealmangel og ikke minst kunstgresstid. Banearealene blir sannsynligvis oppgradert i Bordtennis foregår i et bomberom i Langhuset, dans i andre rom ikke spesielt tilpasset denne aktiviteten. Turn, sportsdans, aerobics, styrketrening må legges til lokaler utenfor parken og til private aktører. Skolene i området er også fullbooket. Svømmeklubber ser etter nye muligheter, gamle anlegg må restaureres. 2.3 Muligheter Langhus Idrettspark har et areal som kan bygges ut for å dekke alles behov. Fordelen ved å ha et felles anlegg for alle idretter er at man kan drive mange typer trening, alternativ trening ved skadeavbrekk og å skape et positivt miljø med tilbud til alle, også de som ikke ønsker å drive idrett i fullskala. Eksempelvis et sterkt etterlengtet 50 meters basseng som vil dekke behovet for svømmeopplæring for barn, og vil være billigere å drifte enn ved å bygge flere 25 meters basseng. Vil gi muligheter for hele regionen. Et anlegg for toppfotball i regionen bør etableres, arealene i dette konseptet viser at det er mulig på Langhus

5 3 Kultur 3.1 Generelt Ski kommune har i dag stor aktivitet på kultursiden, alt fra drama og dans til kulturskole, korps, kor og bandvirksomhet. Aktiviteten foregår i hele kommunen i lokaler som er stilt til rådighet. Kommunens tilbud er spredd rundt i lokaler som oftest ikke oppfyller krav til areal, bygningsmaterialer og akustikk. Det kreves mye arbeid for å tilpasse lokaler til øvinger og lagringsplass for instrumenter og utstyr er sterkt etterlengtet. Pr. nå øver skolekorps i gymsaler, kor på skoler og i kirker. Kulturskoletilbud finnes ikke på Langhus. 3.2 Kapasitet Det er store utfordringer med å finne gode nok lokaler for kommunenes kulturvirksomhet. 3.3 Muligheter Ved å bygge et nytt kultur- og idrettshus på Langhus, oppnår man en maksimal utnyttelse av lokalene, samt et samarbeid som kan gå på tvers av virksomheten man utøver. Alt innen musikk bør ha lokaler som dekker kravene til plass, akustikk, ventilasjon og lagringsplass. Det kan lages lokaler for følgende kulturaktiviteter: musikk/korps/brass/kor-sal trim for eldre/seniorlagsrom bridge/sjakk kursrom/møterom dans/teater annet - 5 -

6 4 Rekreasjon / Uteområder 4.1 Generelt Langhus Idrettspark har et stort skogsareal som bør utnyttes bedre. I dag er det en lysløype som brukes av joggere og folk som går tur. 4.2 Muligheter Ved å oppgradere dagens trasé kan en åpne for muligheter for mange aktiviteter. Turløype for gang og løp, sykkel, rulleski, apparater langs løypen for styrketrening, lekemuligheter for barnehager, møteplasser for grilling, stoppested ved historiske steder

7 5 Offentlige og private tjenester 5.1 Muligheter Det er muligheter for å etablere lokaler for helsetjenester innenfor arealet. Ved å legge til rette for eksempelvis lege og fysioterapi, kan disse kan være knyttet opp mot fastlegetjenester, samt tilbud til de som er aktive i idrettsparken. Planen er at man enkelt kan aksessere disse via ny innkjøringsløsning nord for anlegget eller via kollektivtilbud. 6 Bolig og næringsutvikling 6.1 Muligheter I sammenheng med at det skal etableres et nytt sentrum for Langhus nær Vevelstad stasjon, bør dette sees i sammenheng med planene for Langhus idrettspark. Ved samhandling om en plan for hele området, kan det vedtas en helthetlig plan i stedet for stykkevis og delt. Ved å lage en utbyggingsplan i faser kan en oppnå maksimal utnyttelse og fremdrift i utbyggingen, noe som medfører lavere kostnader og ivaretakelse av innbyggere under anleggsperioden

8 7 Infrastruktur 7.1 Generelt I planprogrammet er det lagt opp til en oppgradering i området for å bedre dagens utfordringer ved gjennomgangstrafikk, parkering og gang- og sykkelstier. Idrettsparken ligger tett opp i mot Vevelstad stasjon, noe som gjør adkomst via tog enkelt. Kommunikasjon via buss er også et bra alternativ, noe som også fungerer bra i dag. 7.2 Muligheter Vi har hensyntatt dette i våre planer ved å lage et parkeringshus i nordenden av anlegget. Dette blir lokalisert der hvor dagens 7 er kunstgress ligger. Konseptet vårt er å lage en bru over «søkket» som er adkomst til Bøleråsen, og lage en rundkjøring under broen for adkomst til nytt P-hus. Videre er det planlagt en adkomst gjennom anlegget ned til Tussebanene hvor ny parkering etableres under høyspenttrase. Det vil lages en gang og sykkelsti parallelt med vei for å skape et trygt bevegelsesmønster inne i parken. Ved å gjøre dette tiltaket unngår man opphopning av parkerte biler ved Vevelstad stasjon og man kan sperre av adkomst via Berghagan industriområde ned til idrettsparken. Det må også sette fokus på trygg skolevei for elever ved Haugjordet ungdomsskole

9 8 Miljø 8.1 Bærekraftig samfunnsutvikling Miljø- og klimautfordringene krever nye samfunnsløsninger. For å kunne tilfredsstille behovene ved en økende befolkningstilvekst, må Ski kommune bidra med mindre ressurskrevende og forurensende løsninger i utformingen av tettsteder. Samtidig som en har et mål for kvalitet og lønnsomhet, må en parallelt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fordeler ved å bygge et sentralt anlegg rettet mot idrett, kultur og offentlige tjenester: funksjonelle og trygge løsninger for aktiviteter funksjonelle løsninger for arbeidsplasser mer effektiv distribusjon og bruk av energi samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere produksjon som er effektiv, lønnsom og miljøvennlig lavere driftskostnader med en samlet bygningsmasse/areal - 9 -

10 9 Positive ringvirkninger, grenseløse muligheter 9.1 Skoler Skolene i området får en mulighet til å utvide aktivitetstilbudet. Haugjordet ungdomsskole og barneskolene på Bøleråsen, Vevelstadåsen og Langhus vil kunne bruke parken til alt fra sportslige aktiviteter til skogsturer i turløypen. 9.2 Ny barnehage Det kan bygges ny barnehage innenfor arealet til idrettsparken, med enkel adkomst for avlevering/henting av barn, samt nærhet til offentlig transport. 9.3 Ny videregående skole? Det kan bygges ny videregående skole nordvest for Haugjordet ungdomsskole, med idrettsfaglige utdanningsmuligheter. 9.4 Aktivitetsmuligheter for idrettsparken sandvolleyball badminton turn fekting bryting kampsport squash skyting bordtennis disco/freestyle dans cheerleading boccia/petanque svømmebasseng musikk/korps/brass/kor sykkel/lysløype golf bridge sjakk kursrom treningsstudio barnehage idretts-sfo ungdomsklubb trim for eldre/seniorlagsrom husmorlag kafé/restaurant lege/tannlege fysioterapi 10 Konklusjon Med basis i dette dokumentet ønsker vi å komme med et felles innspill til Ski kommune i forhold til videre prosess. Vi ser kun muligheter ved å planlegge en felles løsning ved å samle aktivitet og tjenester innenfor et begrenset område. Vi ser frem i mot en spennende planprosess. På vegne av Langhus AIL (anleggsgruppa) Geir Frode Trondseth

11 Vi bekrefter at vi står bak innspillet fra Langhus AIL Bjørn Hansen Leder Langhus AIL Håvard Larsen Nestleder Langhus IL Håndball Anne-Kirsti Brattlie Leder Langhus IL Fotball Ulf Johnsson Leder Langhus IL Bordtennis Nina Andersen Leder Langhus Brass Ronny Engen Leder Langhus IL Golf Aina Gilje Leder Ski Svømmeklubb Frank Westby Adm. Dir. Follo Håndball Tommy Schierning og Ole Bjørn Fausa Follo FK

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer