Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5."

Transkript

1 Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

2 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen enkelte klasser, men store luftge lokaler gjorde at ngen kunne klage. Rundeoppsettet gkk grett og fel ble kke regstrert. Det oppstod en del tvster, men dsse ble tatt hånd om på en slk måte at ngen fant grunn tl å nnlevere skrftlge klager. Vel, vl mange s: Hva er det så å klage over? Den observante leser vl huske at undertegnede uttalte etter gjennomgåelse av nnbydelsen at det var ønskelg at Bergens Schakklubb gjorde seg mere fld med mesterskapet. Det falt også en ytrng om at arrangør klubben kke gjorde seg synderlge anstrengelser med fnanserngen av mesterskapet. Kongressen fant sted lokaler som kke tlfredsstlte kravene. Trangt om pl?ssen og lavt under taket gjorde stt tl at kongressen ble «drepende». Det vl s for de som fant frem tl lokalet. Selv om prvatbl var et stort pluss, så var det ngen garant for at man fant frem. Sklter manglet. Spllestedet lå adskllg lenger «ute på landet». Noen av oss måtte ta to busser for å komme frem. Det hadde gjort seg med bussruter påtrykt programheftet når det kke, uforståelg av hvlken grunn, var mulg å skaffe et lokale av mere sentral belggenhet. Turnerngskjemaene lå løse et blankt omslag og var en lten klde tl ergrelse. Glemte du kulepennen hjemme, var du lle ute, reservepenner fantes kke. Serverngen var det ngen tng å s på dersom kaffe servert plastbeger pleer å koste kr Samtlge andre varer stod forhold, prsmessg. Det er klart at dette ble dyrt lengden og det kom da heller kke som noen overraskelse at banketten (kr pro. pers) måtte avlyses da deltagerne kke så seg råd. Oss bekjent er dette første gang hstoren at banketten kke fnner sted. rrangementsmessg kom dette NM som en kalddusj etter mønster opplegget Harstad. Skal v håpe på bedre forhold Rsør 1978? H R R R M M M! STUMP RØYKEN! Postboks 27« Tlf. (084) Hammerfest Redaksjon: Knut H. Fagerhaug Kjell Johannessen Frans Larsen RØYKE FORBUD Tom Johansen, formann Oslo Sjakk-krets, la på kongressen frem et lovforslag om at det burde være røykeforbud under landsturnerngen. Gunnar Johnsens fravær ble dette enstemmg vedtatt, og v hadde med ett tatt et langt skrtt på ve tl røykeforbud alle sjakkturnernger dette land. Vl styret Nord-Norges Sjakkforbund nnføre samme ordnng for neste års NNM Harstad? KONGRESSEN Hele sju tmer satt v benket et knøttlte lokale for å ta oss av de mange saker som stod på programmet. Sakene gkk stort sett grett gjennom uten at gemyttene kom kok selv om noen og enhver følte seg ltt «oppkokt». Ltt kjedelg var det dog at lovene for Norges Sjakkforbunds Ungdom var bltt utarbedet fra to forskjellge hold uten kommunkasjon seg mellom. Forslagene var stort sett lke og v må bare g honnør for at partene kke gkk nn på «flsespkker». ldr har vel Ekrem med stt styre fått så mye ros for vel utførtsarbede som denne gang og det var derfor heller kkt grunn tl å gjøre store utskftnger styret. 1. Knut J. Helmers, Stjernen = 2 +8 = = = ' 2. Lef Ogaard, OSS = = 8 '=3 = = 10 = rne V. Guldbrandsen, Fscher = = = Jarl H. Ulrchsen, SKO = Sverre Hem, Tønsberg tl = = Gunnar Johnsen, Krkenes = = = 11-2 = Per Ofstad, Fredrkstad = 6-10 = 1 = 8 = 2-4 = = 9-3 = Bjørn Tller, OSS = 10-1 = 2 = 7-4 = = 9 = 3 = Øysten Hjertenes, Florø = 11-6 = 10 = 1 =8 = 7-4 = Thor G. Harestad, SKO = = 12-5 = 9-3 = 11 = 6 = ' 1 1. Sten Jensen, Harstad = = 6 = 10 = 1 = 8 = leks Semakoff, OSS = 10-1 = 8 = = KNUT JØRN HELMERS KLSSE MESTER ELTE Det var med en vss optmsme v så frem tl møtet mellom våre to nord-norske ess, Sten Jensen og Gunnar Johnsen, og den øvrge norgeselten. Gunnar Johnsen, Krkenes, har de sste,5 år vært vår landsdels mest solde trumfkort, og den fne 2. plass fra forrge års NM Harstad vtner jo om sold spllestyrke. Lkevel, det var kanskje først og fremst den nord-norske mester de to sste år, Sten Jensen, Harstad, som mange av oss satte de største forventnnger tl. Ung, talentfull og framgangsrk er de ord som best betegnet sjakksplleren Jensen før NM tok tl. Nå gkk det mdlertd slk at unge Jensen, helt ute av form (det er kke alle som får slappet av nede på Mallorca), skuffet stort. Det ble bare smuler gjen fra de rkes bord denne gang. ltså var det Gunnar Johnsen som gjen måtte trekke lasset. Han skuffet så vsst kke og lå lenge an tl en plasserng helt toppen. Det må være helt klart at som eltespller bosetter man seg kke Fnnmark uten å få sv for det. På tross av en enorm nvåhevnng samtlge klubber fylket (skyldes kke det nettopp G. J.), så er det klart at skkkelg splletrenng, det får han kke. Dette må for all del kke anses som en unnskyldnng, for en 6. plass dette selskap oppnår kke hvem som helst, men kanskje det forklarer den mangel på hardhet som unektelg var påkrevet enkelte av hans parter. Det er vel kke utenkelg at Tromsø Sjakklubb som fra høsten kan rulle ut den røde løper for å ønske Gunnar Johnsen velkommen, vl bl umulg sorn mostander lagmatcher. For ordens skyld gjør v oppmerksom på at v brnger parter av Sverre Hem da v, på tross av at han forlengst er flyttet fra Nord-Norge, betrakter han som 3/4 Tromsøvser n g ' (KJ).

3 4 MOTTTT DRONNNGGMBT Hvt: Gunnar Johnsen, Krkenes Sort: Jarl Ulrchsen, SKO Klasse Mester Elte 2. runde. 1. d4, d5.2. c4, e6.3. Sc3, dxc4. kke så dårlg som enkelte kommentatorer har vllet ha det tl, f. eks. splte Rubnsten konsekvent teksttrekket, selv om han fortsettelsen plede å splle c5 4. trekk. 4. e4, a6. 5. Lxc4, b5. 6. Lb3, c5. 7. Sf3, c4? Gr hvt ltt for fre hender sentrum, mens sorts forsøk på motspll på dronnngfløyen kke fører frem pga. dårlg utvklng. Bedre må være 7. -Lb7 fulgt av cxd4, selv om hvt med sn bedre utvklng nok står noen nyanser bedre. 8. Lc2, Lb , Se7. Ser kunstg ut, dog gr heller kke 9. -Sf6 sort noe større å håpe på pga. 10. e5, Sd5.11. Sg5 osv. og GUNNR JOHNSEN sort får problemer med å få ut brkkene. (11. -Le Dh5). 10. Tel, Sg Sg5, h6? Sort har opplagt første omgang vurdert det nærlggende 11. -Le7 og funnet ut at hvts trusler blr for sterke etter 12. Dh5!, Dxd Le3, Dd Tadl, Dc8. (14. -Sbd e5!) men varanten burde selvsagt vært splt. 12. Sxe6! Med deen 12. -fxe Dh5, Kf e5 og vnner Dd Sxf8, Kxf d5, Dd f4! tter en taktsk fnte: 15. -Sxf4? 16. e b e5, Dd7. Eller 16. -Dd8.17. Sa4, Lxd5? 18. Le4, Se Le3, Sbc6. (19. -Da Sb6, Lxe4? 21. Dd8 matt). 20. Lb6 og vnner. 17. Sa4, Dxd5. Oppgr ånden. Den logske slutt på partet turde snarere vært Lxd5.18. Sb6, Da7.19. Dxd5 (også 19. Le3 vnner lett), Dxb Le3, Dc Dd8+, De Lc5+, Se Lxe7+ og matt. Resten av partet «spller seg selv». 18. Dxd5, Lxd Sb6, Lc SxaX, Lxa8.21. Le3, Ke Tadl, Se Td6, Sc La4+, Ke Tddl, Lc Lc5+, Ke Lc2, f exf6ep+, Kxf Te5, b axb3, cxb Tf5--, Kg Tg5-r, Kf Lxb3-t>, Kf Ld4+, Ke Txg7-H, oppgtt. (Komm. av Gunnar Johnsen og Frans Larsen). RET Hvt: Sverre Hem, Tønsberg Sort: Thor G. Harestad, SKO Klasse Mester Elte 5. runde.. g3, d5. 2. Lg2, Sf6.3. Sf3, g6. En annen sunn og logsk utvklngsmåte er 3. -Lf5 med ev. senere h6 for å skaffe løperen en skker plass på dagonalen bl/h7. 4. b3, Lg7. 5. Lb2, Sort må nå bestemme seg hvordan han vl utvkle Lc8. Utvklng langs dagonalen h3/c8 er mndre elastsk etter at sort har valgt bondeformasjonen g6- h7, og med at løperen da vanskelg kan få en beskyttet plass på h7. Sort velger å fanchettere også sn hvtfeltede løper. Den eneste forskjell på hvts og sorts stllng blr da at sort allerede har en bonde centrum (d5). Dette har svekket feltet e5. Sorts økende kontroll over e4 (va d5, Lb7 og Sf6) er av mndre betydnng da hvt med d3 kan drve en offser vekk fra dette feltet. Kombnasjonen av dobbel fanchetto og tdlg d5 er altså mndre elastsk, mer kompromtterende, enn dobbel fanchetto uten tdlg centralt bondefremstøt. 6. -b6. Bedre er etter mn menng 6. - c5 fulgt av Sc6 og ev. senere e6. 7. c4, e6. Sort vl unngå å få byttet av sn Lg7 etter cxd5. 8. d4, Lb7. 9. Sbd2, Sbd Tel, Tc8. Hvt har en bonde på c4, sort har en bonde på e6, ellers er stllngene symmetrske. En frgjørng av den sorte stllngen måtte skje va c5 og en senere lkvdasjon centrum. Hvts følgende ommøblerng tar skte på å øke kontrollen med centralfeltene og gjøre trekket c5 for sort så lte 1 frstende som mulg.. Tc2, Te8? Ønsket sort å gjennomføre e5? Med tdlgere e6 vlle denne åpnngen av centrum være forbundet med tempotap og neppe akseptabel. Når sort velger en oppstllng med d5, e6, f5, som han neste trekk bestemmer seg for, stårtårnet bedre på f8 enn på e Dal, Sh5. Etter 12. -C5, 13. Tdl står hvt deelt med tanke på en åpnng av centrum, og sort velger derfor en «stenvegg»-type løsnng på motspllproblemene. 13. Tdl, f e3. Hndrer f4 for sort, men svekker de hvte feltene hvts kongestllng. En annen mulghet var straks ommøblerngen med Seds og Sdf g Sel De sorte feltene sorts centrum/kongestllng (speselt e5) er svake, og med de følgende sprngermanøvre søker hvt å øke sn kontroll over centralfeltene. Mulghetene for f3 og e4 åpnes også Sdf Sd3, Se Sf3, g Sfe5. # # Cf * ÅS ' B fr l % c e 18. -Lxe5 Sort har stvet av bondestllngen på kongefløyen på en slk måte at de svake hvte feltene hvts kongestllng blr gjort tlgjengelge for sorts sprngere (va g5). Ved nå å bytte bort sn sortfeltede løper mot en av hvts sprngere reduserer han hvts mulghet tl å forsvare dsse svekkede hvte feltene. og med at han gr opp denne løperen forplkter han seg mdlertd prakss tl aldr å tllate åpnng av den lange sorte dagonalen. SVERRE 19. Sxe5, Shf a4 HEM Med tanke på en ev. senere åpnng av a-lnjen va a Sd Sd3, Sg c5 For å kunne realsere sn possjonelle fordel må hvt åpne en lnje på dronnngfløyen før sorts motspll på kongefløyen blr for sterkt c cxb6, axb6.24. La3, Sf6. Sort kan kke tåle at den hvte løperen trenger nn tl de svekkede sorte centralfeltene. 25. Tdcl, Sfe Se5 Sort kan kke lenger hndre at hvts trykkspll mot centrum/dronnngfløyen gr materell gevnst Df Sxc6, Lxc Txc6, Txc Txc6, Sd2. Sorts eneste sjanse er et angrep mot hvts konge bygget opp rundt de svekkede hvte feltene f3 og h3 og den svake bonden på h2. fortsettelsen spller han konsekvent på dette. 30. Dc3 Hvt på sn sde må splle på å trenge nn sorts stllng va c-lnjen slk at sort kke får arbedsro tl kongeangrepet med dronnng og to sprngere Sgf Lxf3, Sxf3-K 32. Kfl, f4. Godt spll tdsnøden. På denne måten gjøres sorts h-bonde tl frbonde. 33. gxf4, Dg Tc7. Hvt har kke td tl bonderøvng på b Sxh2+ Hvs 34. -Dbl Lcl. 35. Ke2, g:. Sort fremtvnger mulghet for sdesjakker med dronnngen. 35. fxg3, Dxg Dc6, Dg2+. Sort gr tdsnøden noen sjakker med dronnngen for tlbaketoget tl g6. Derved vnner han td før tdskontrollen, men han frgjør også feltet f3 for sprngeren. 38. Kdl, Dg Kcl, Dg Ld6 Straks 40. Tc8 skulle også holde tl gevnst Sf3. n m P 9 HP f Å 'W> 41. Kb2 Hemmelg trekk, splt etter 42. Mm, :n <4. mn. ettertanke. Etter dette trekket er Tc8 en alvorlg trusel. Sort måtte da svare Dg2+, men etter Ka3 vlle kke sorts dronnng ha flere sjakker, og den vlle gå tapt etter hvt dronnngsjakk på 8de raden (etter tvunget tårnbytte). Hvs sort forsvarer seg mot truselen Tc8 med Kh8 (frgjør feltet g8 for tårnet), følger stedet Le7 med den vnnende truselen Lf6+, ev. først etter Dd7. (41. -Kh Le7, Tg d7) h5. Gr fluktfelt for kongen og setter sorts mottrumf, den fre h- bonden, bevegelse. Trekket svekker mdlertd g6 avgjørende. 42. f5, exf Dxd5-H, oppgtt. Bruddet med f5 vlle kke være

4 6 7 godt med bonden på h7, sden dronnngen da vlle kunne dekke sjakker g-lnjen på g6. (Etter 43. Dxd5+, De Dxf3, Dxd Dg2+). (Komm. av Sverre Hem). SCLNSK Hvt: S. Hem, Tønsberg Sort: Lef Øgaard, OSS Klasse Mester Elte 9. runde. 1. e4, c5. 2. Sf3, e6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sc6.5. Sc3, a6. 6.Le2, Dc , Sf6. 8. Khl,.e7. 9. f4, db. 10. Le3, Del, Ld Dg3, b e5!? Httl har partet vært fort kjente teoretske baner, hvor hovedvarantens vdere fortsettelse er 13. a3, Tab8 osv., mens også Hems teksttrekk, som nnebærer et bondeoffer, har vært prøvd tdlgere dxe fxe5, Sxe5. Selvsagt kke 14. -Dxe Sxc Txf6! Rktg en knallperle og samtdg en meget vesentlg teoretsk nyhet! Tdlgere har det vært prøvd trekk som 15. Lh6 og 15. Lf4, uten at man er kommet tl noen entydg konklusjon Lxf Sf3? Den gale trekkrekkefølge! Etter det mer nøyaktge 16. Lf4! synes sorts forsvarsmulgheter utlstrekkelg, f. eks Dc5.17. Se4, Dxd Sxf6+, Kh Lxe5 eller 16. -b Se4, Kh Ld3 fulgt av ev. Sf3. (18. -Da Sxf6, Rxf6 20. Dh4 ev Sxd Sxd7), Bemerk at sort tlfelle av 16. Lf4 kke har forsvarsvendngen Lc Lc Lf4, b4. Eneste alternatv var 17. -Lxf3, men sort har neppe rednng etter 18. Lxf3, b4. (18. -Tac8? 19. Tel). 19. Se4, Kh Tel. 18. Lxe5. Lxe5.19. Dxe5, Dxe Sxe5, Lxg2+. betraktnng kom 20. -Tac8 for ev. å trenge nn hvts stllng med tårnet. 21. Kxg2, bxc b4(!) Sterkere enn 22. bxc3 og tar skte på etablerng av en sterk frbonde b-lnjen Tfd Ld3, f Sc4, Td at, Tn. 26. Tbl, e b5, et. 28. Lfl, axb.k 29. axb5, B. 30. b6, f Tb3, Td2+! Et oppfnnsomt, men nødvendg kvaltetsoffer. Tl gjengjeld får Øgaard stablet på benene en bondehær som kke er hverdagskost partsjakk! 32. Sxd2, cxd Le2, Kf7. Partet ble splt sste runde, og ledende Helmers' oppgjør pågkk ennå. Slk stuasjonen var, måtte Øgaard vnne for å gjøre seg håp om ev. NM-tttel, og tl det formål var varanten 33. -f Kf2, fxe Kxe2 alt annet enn velegnet. 34. Kf2, Ke Lg4+, Ke Ke2, e3.37. b7, Kd6.38. Lf3, g h3, Kc Tc3-K Kb6. Hvts frbonde tvnger sort tl å g mere blod: 40. -Kd Tc8! eller 40. -Kd Tc Tc8, Txb Lxb7, Kxb Tf8. Sorts bender bør mane tl forsktghet,! eks. 43. Tg8?, f Kdl, f Tf8, h5! 43. -Kc Kdl, K< h4, h hxg5, xg Tf5+, Ke Txg5, f Tg4+, Ke Th4, Kf cl, Kg Td4, Kf c5, Ke Th4? Flere tmers hardt arbed kastet ut gjennom vnduet! Den logske slutt på partet vlle vært det opplagte 54. Td8, hvorved sorts konge avskjæres fra c- bonden, mens hvte tårn kontrollerer d-bonden og kongen f- bonden. En mulg vnstvarant er som følger: 54. -f Ke2, Kf C6, Kg C7, Kg Tg8+ (en vktg fnesse!), Kh2,. 58. Tf Kd c6, Kxc Th3, Thl, Kd Ke2, Kdl. 59. Tal, Ke. Rems. Sorts konge pendler mellom e4 og d4, mens tårnet aldr får forlate a-lnjen. (Komm. Frans Larsen) SCLNSK Hvt: leks Semakoff, OSS Sort: G. Johnsen, Krkenes Klasse Mester Elte 3. runde.. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6.5. Sc3, g6.6. Le2, Lg7. 7. Le3, Sc6. 8. f4 Vanlgvs splles 8. Sb3 for å unngå varanten 8. f4, Sg4. 9. Dxg4 (eller 9. Lgl!?), Sxd Ddl, Sc6, og sort har mnst utlgnng. Men sort avstår fra 8. - Sg4, dels for å unngå avbytte, dels for å få spllet nn en varant som han er mer fortrolg med, nemlg oppstllngen med Le6, Sa5osv. Uklart spll gr 8. f4, Db Sb3, Le gt, Sa5. På alternatvet 10. -d5 (Botwnnks trekk fra hans berømte remspart mot lekhne) får hvt etter dagens teor klar fordel med. f5, Lc exd5, Sb Lf3, men 10. -Tc8 er en god mulghet følge Encyclopedaen: 11. f5, Lxb axb3, d exd5, Sb Lf3, Sfxd5, dog er varanten høyst uklar etter 15. Sxd fs betraktnng kan komme 11. g5, Sd Ld Lc e5?! nteressant, men tvlsomt. Et typsk eksempel på varantens mulgheter for begge parter er snarere 12. Sxa5, Lxe Dxe2, Dxa Tac g5, Txc gxf6 (kke 16. bxc3, Sxe4!), Txe Dxe3, Lxf c3, Tc8 med lke sjanser Se8. kke 12. -dxe Dxd8, Tfxd Sxa5. Dessuten avstår sort fra den teoretske trekkfølge Lxe Dxe2, Sd f6, exf exd6. Hvorvdt dette er en korrekt vurderng, får tden vse. 13. Sxa5, Lxe2.14. Dxe2, Dxa5.15. Lg5 Et forsøk på å utnytte det tveeggede sorts 12. -Se8, men samtdg «henger» jo bonden på e * p <g\ : ' jf 15. -Lxe5! Mndre overbevsende er 15. -f exf6, Sxf Lxe7, Sf6! Hva som nå følger er et godt eksempel på eksakt «tmng» sjakk. 17. Lxf8, Lxc3-t bxc3, Dxc Kf2, Dd4+. Løperen får fortsatt stå! Bemerk at 20. De3 er umulg p.g.a Sf4+. (jvfr. komm. tl sorts 16. og 21. trekk). 20. Kg2 Nærlggende, men betraktnng kan også 20. Kg3 komme Tae Le7, Sd5. Bemerk varanten 22. f6, Sf Df3 Eller 22. Tadl, Sf4+. (kke Se Kh3!). 23. Kfl, Sxe Txd4, Sxc4.25. Lxd6, Sxc2 med en lten fordel for sort Se3-K 23. Kh3(?) Her var nok 23. Kg3 ltt bedre Txe Thel? Objektvt sterkere var 24. Tadl, Sxdl. 25. Txdl, Te Txd4, Txf3-K 27. Kg2, selv om sort bør vnne sluttspllet etter 27. -Tc3! 24. -hs! 25. gxh5, Te4? Her kunne sort satt et flott punktum på partet med 25. -g5! (26. Dg3, g Kh4, Df6 matt). Dessverre er tdsnøden ferd med å legge sn klamme hånd over partet, noe som gjelder for begge parter. 26. fxg6, fxg6? HVOR gjensdg tdsnød spller sort på en relatvt enkel tdsnødsfelle, men som v straks skal få se, burde han nok ha nøyd seg med evg sjakk med 26. -Th Kg3, Tg4+ osv. 27. hxg6? Den som gjør den sste fel! FDES SJKKFOK? KRKENES HVOR SJKKFOK FØDES

5 8 Nødvendg var 27. Dg3!, Kh8, og sort må slåss om remsen Dh Oppgtt. Det er helt slutt etter 28. Kg3, Dh4 matt. (Komm. av Gunnar Johnsen og Frans Larsen). SCLNSK Hvt: Sverre Hem, Tønsberg Sort: Sten Jensen, Harstad Klasse Mester Elte 3. runde. 1. e4, c5.2. Sf3, Sc6.3. Lb5, g , Lg7. 5. Tel, Sf6. 6. c3, d4, cxd4. 8. cxd4, d5. 9. e5, Se Sc3, Sxc bxc3, Sa Lg5, h L14, L Sh4, Le Ld3, Dd Te3, Tfc Tg3, Tc Lxh6, Lxh Dh5, oppgtt. ENGELSK Hvt: Sten Jensen, Harstad Sort: Gunnar Johnsen, K.nes Klasse Mester 7. runde. 1. c4, Sf6. 2. b3, c6. 3. Sf3, d5. 4. Lb2, Lg4. 5. e3, e6. 6. Le2, Sbd7. 7. d3, Ld6. 8. Sbd2, De7. 9. a3, a , 0-0, 11. Sel, Lxe Dxe2, Tfd d4, e Sc2, c Tfel, Te Ddl, Tad b4, b dxc5, bxc cxd5, axb e4, Sb Se3, Ta Sec4, Sal. Rems. KLSSE MESTER KNDDT Våre tre nordlgste fylker kan oppvse flere spllere som oppfyller kravene tl deltagelse denne klassen, men utrolg nok var det ngen av dem som møtte opp. Synd var det, for samtlge andre klasser var Mord-Nlorge representert og det tl og med med ypperlge plassernger. Det bør være hevet over enhver tvl at v også hadde klart det denne klassen, men det fkk v altså kke bevst. (KJ). Klasse Mester Kanddat (16 delt.) 1. Bjørn Hegghem, OSS T. Heberg, Stjernen E. versland, Bergen rne Danelsen, Oslo Magne Føllng, Bergen Ole Chr. Moen, OSS 5.0 KLSSE MESTER Tradsjonelt har spllere fra Nord-Norge vært å fnne helt toppen denne klassen, og årets NM var så måte kke noe unntak. Redar Jenssen, Tromsø, var bare fattge kvaltetspoeng fra å kvalfsere seg tl deltagelse neste års Kanddatklasse. Nå spørs det bare om Redar Jenssen, som ennå er å fnne «Kongens klær», mellomtden klarer å hamstre nok ratngpoeng tl lkevel å kunne få delta. Det blr et kunststykke å få det tl nord-norske turnernger. Den store overraskelsen, sett med våre øyne, var utvlsomt Kjetl Vollans nnsats. Bodøgutten har, tross herdge forsøk de tre sste år, kke maktet å splle seg opp den nord-norske mesterklassen. To 2. plasser vser at det har vært nære på. Nå ser det mdlertd ut tl at han har tatt mål av seg tl større oppgaver. Meget gledelg. Narvkgutten Torbjørn Burchard greer ennå kke å «stå dstansen fullt ut». Fn plasserng, ja vel, men han kan bedre. Klasse Mester (40 delt.) (KJ). 1. Dag Orseth. Bergen Sten Solld, OSS Redar Jenssen, Tromsø Rhor Sløre, OSS Trond Nlsen, Hamar Kjetl Vollan, Bodø T. Burchard, Narvk Johannes Hoe, Tromsø ngesvnnset, Tromsø 4.5 SCLNSK Hvt: O. Stangeland, Sandnes Sort: R. Jenssen, Tromsø 1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, g6. 5. Le3, Sf6. 6. Sc3, Lg7. 7. Lc4, Da , a3?!, d h3, Ld f4, Tac La2, a Of3, b Df2, Dc7. Hvt truet 15. Sxc6, Txc Ld Tfdl, Db Sde2, b axb4, Sxb Sg3, Lc6. Sterkere var 18. -Sxa2 og deretter Lc Lb3!, Sxe Sgxe4, Lxe Sxe4, Dxe c3, Sd Dd2, Sc5. Selvsagt kke 23. -Sxb2?? 24. Ld Lxc5, dxc Txa6, Db Lc4, Db8! Overtar d-lnjen. 27. Df2, Tfd Txd8+, Txd Tc6, Tc Dxc5? *r * # 1 s ^ k a l m Det er frstende å skaffe seg to forbundne frbønder, men følgen er at sort får avgjørende kongeangrep takket være e-bonden og de svake sorte feltene rundt hvts konge Txc Dxc6, Dxf Dc8+, Lf b4, e5. Med deen e5-e4 ev. e3, samt Kg7 fulgt av Ld6. Hvt kan kke forhndre dette. 34. b5, e De8, Kg Lxf7, Lc Kl, Dfl Kh2, Ld6+. Raskere var 38. -Dgl Kg3, Ld Kh4, Df Kg4, Dg3 matt. > 3«. g3, Df Khl, Df Kgl, Lc Oppgtt. (Komm. av Redar Jenssen). ENGELSK Hvt: R. Jenssen, Tromsø Sort: rnold Mundal, SKO Klasse Mester 4. runde. 1. c4, Sf6.2. Sf3, c6. 3. g3, d5. 4. b3, Lg4. 5. Lb2(?) Unøyaktg splt. Sort kunne nå ha svekket hvts bondestllng med 5. -dxc4. 6. bxc4, Lxf3. 7. exf3, c5. Korrekt var selvsagt 5 Lg2. (5. -dxc4. 6. bxc4, Lxf3. 7. Lxf3, Dd4. 8. Db3!) 5. -e6(?) 6. Lg2, Ld , Sbd7. 8. d3, De7. Fremstøtet e5 forberedes grundg. 9. Sbd2, Tel, La3.11. Lxa3, Dxa Tc2, Tac8(?) 13. Del, Dd6. ntagelg bedre enn avbytnng. 14. Db2, Tfe8.15. Tfcl, Te7.16. b4, Tce8. Omsder er sort klar tl å splle e5 uten dermed å bl tvunget tl å besvare cxd5 med Sxd5. REDR JENSSEN 17. a4, e cxd5, cxd e3 Skal forhndre e5-e4-e3 og forbereder d h b5, Sb6. Sort vl med sn følgende manøver mnske hvts trykk c- lnjen. 21. a5, Sa d4, e Se5, Tc Txc7, Sxc a6?! Et vel drstg fremstøt som burde vært besvart med 25. -Db6! med mnst lkt spll for sort. Men sort fryktet varanter som axb6? 26. Tc6, Dd Txf6!, og løperen henger. Derfor valgte han det følgende forsvarstrekk som mdlertd fører tl en brå avgjørelse av partet Lc8? n B ^ m &! HÅ JÉ f n 11 B a C' t" B 26. b6! Øyeblkkelg 26. Dc3/c2! vnner lke elegant etter26. -Te7. (26. - Sxb Dxc8!, Txc Txc8+, Kh7.29. axb7, og bonden går nn). 27. Lh3!, Dd8. (27. -Lxh axb7, Db6.29. Dc5!). 28. Lxc8, Dxc Dc5! 26. -axb Dc3!, Sxa Dxc8!, Txc Txc8+, Df8. For 29. -Kh7 strander på poenget kombnasjonen sprngergaffel på f7: 30. Th8+! 30. Txf8+, Kxf , exf Lxf3 Og sort ga opp det 59. trekk. (Dobbeltbonden b-lnjen er kke egnet tl å g hvt problemer av noe slag). (Komm. av Redar Jenssen). KJETL VOLLN, BODØ Jk. 1 g é 6 TOM J. JOHNSEN, OSS Klasse Mester 4. runde. Hengestllng. Hemmelg trekk var 41. -Tc7. Ved brettet hadde jeg store problemer med å fastslå hvorvdt 41. -b3 var korrekt. Det skal nnskytes at klokken på dette tdspunkt var Det hemmelge trekk ble gjort med tltro tl at jeg kunne oppnå den samme stllng etter trekkgjentagelse. Hjemmeanalysen kl ga heller kke noen klare gevnstvaranter, men kl nesten morgen var tankene noe klarere, og troen på at stllngen var vunnet vendt tlbake. Hengepartet som spltes kl forløp

6 slk Tc Ld2, Tb Le, b3! 44. Ta5+, Kc Ta6+, Tb6! Nemlg. 46. Txb6+, Kxb Kc3? Dette er galt, men sort står 47. -Lb4 +!! 48. Oppgtt. (Komm. av Kjetl Vollan). FRNSK KJETL VOLLN Hvt: Gunnar Moe, Tønsberg Sort: Kjetl Vollan, Bodø Klasse Mester 2. runde. 1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. Sc3, Lb4. 4. a3, Lxc bxc3, dxe4. 6. Dg4, Sf6. 7. Dxg7, Tg8. 8. Dh6, c5. Det mest energske er å angrpe sentrum med en gang. 9. Dd2 Mer vanlg og bedre er 9. Se Sc dxc5, Da Tbl, Dxc Tb5, De Sh3 Det er vanskelg å ang noe særlg bedre trekk. lternatvene er Lc4, Tg5, Se2 og g e5. Med dette trekk får også «den franske leper» mulgheter tl å bl svært aktv. Det er samtdg klart at hvt har problemer med å fnne akseptable trekk. 14. g3? Det truet 14. -Lxh3, og hvt stter gjen med en haug dårlge bønder, men hvt kommer lkevel med dette fra asken tl lden Lg4! alle tlfelle tl gevnst. På 47. Lc3, Lb Lb2 gr 48. -Le gevnststllng. Truselen 15. -Td8 er formdabel. Dagonalen dl/g4 kan heller kke lukkes (Le2) da Sh3 så fall henger. Det eneste som tenkes kan er Dh6, Enkel, logsk og sterkt! 16. Le2 Hvs 16. Ld2, Dxa3! (17. Dxf6?, Dcl+! og matt) Lxe2. en så god stllng er det gjerne flere gode trekk. Partfortsettelsen har den fordel at den er ganske forsert. 17. Kxe2 1 1 w, 17. -De6!! * m * fer-.- 1 Med dobbelttrussel på g4 og c Ke Eneste måte p E å komme unna begge truslene på Dg Ld2, e3!! vgjørende. Hvt må mnst tape offser, da 20. fxe3 besvares med 20. -Se4 og 20. Dxe3 med Tdl matt. 20. Dxe3, Dxh3. Resten er meget lettfattelg og gjengs uten kommentarer. 21. Df3, De Tc5, Td Txd5, Dxd Ke2, De4-K 25. Le3, Dxc Kfl, Dbl Kg2, De Tdl, Td8.29. Txd8+, Kxd c4, Ke a4, Ke a5, Sxa Oppgtt. (Komm. av Kjetl Vollan). SCLNSK Hvt: Johannes Høe, Tromsø Sort: Rolf Kvasshem, Sk Klasse Mester 3. runde. 1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, e6. 6. Sdb5, Lb4. 7. Lf4 lternatvet er 7. a3 som gr hvt en noe bedre stllng. Teksttrekket er en gambtfortsettelse som leder tl store forvklnger etter 7. -Sxe4. 8. Sc7+, Ke7. F. eks. 9. Df3, d , Lxc bxc3, g Lg3, f Lc4, Ld7 med uklart spll. Sorts avslag av gambten fører tl en dødssyk kongebonde på d6 da Lb4 før eller senere forsvnner fra brettet. 7. -e5? 8. Lg5, Le2, a Lxf6!, Dxf Sc7, Lxc3+. Det truet 12. S7d5, og hvt unngår dobbeltbonden c-lnjen. 12. bxc3, Tb , d Sd5, Dg Lc4, Lg Dd3, b Lb3, Dh5?! Det er nå lke før sorts stllng blr løftet av hengslene, og han søker sn rednng et spll på kongefløyen. Som v skal se, blr dette effektvt forhndret av hvt før det det hele tatt kommer gang. 18. Dg3, Kh8. Forbereder f5 og parerer truselen 19. h3 med offsersgevnst. s 1 1 #. * o 19. Se3! P -00/ å - t m Forhndrer sorts eneste mulghet for motspll, 19. -f5. Samtdg blottlegges kongebonden på d Le Tfdl, Tfd Td2, JOHNNES HØE Sa5. Sort ser ngen henskt å forsvare d-bonden, noe som lengden er fullstendg utsktsløst. 22. Tadl, Sc Lxc4, Lxc4? dskllg segere var 23. -bxc Txd6, Txd Txd6, Lxa2. Og dermed er det duket for en hurtg avgjørelse: 26. Sf5, Tg Td8!, oppgtt. På 27. -Dg Txg8+, Kxg Se7-K (Komm, av Redar Jenssen). SCLNSK Hvt: Joh. Høe, Tromsø Sort: Gunnar Moe, Tønsberg Klasse Mester 8. runde. 1. e4, t. 2. SO, e6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, a6. 5. Sc3, Lb4. 6. Ld3, Sc6. 7. Sb3, Sf , d5.9. exd5, Sxd Sxd5, Dxd5.11. Dg4, Lf8.12. f4, Ld7.13. Le3, Lb6, e f5, Te Tcdl, Sb Le4, Db Le3, h5.19. Dh3, De Ld5, Dg Dxg4, hxg Lxf7, Le Lxe8, Txe Sc5, Lc Se6, Lf Lg5, Txe fxe6, Lxg Tf8--. Kc e7, g e8d, gxh2-k 31. Kxh2, Lxe Txe8, Sc Kg3, Lf c3, Se Kg4, Sg g3, Se Td2, Kc Kf3, SfS. 39. g4, Sh Ke4, Sg Tdl, Kc g5, oppgtt. KLSSE gjen en god klasse for oss, tradsjonelt sett. Så også denne gang, men klassen var så jevn og det ble kjempet så hardt at det kke var noen lett oppgave å gå tl topps. Tallmessg er vel Klasse den klassen der v nordfra kan stlle flest deltagere, og på denne bakgrunn var deltagelsen for lten. Men premelsten vser mange fne plassernger, hvor selvsagt Roar Lndbloms (Harstad) merterende 4. plass rager høyest. Klasse (76 delt.) (KJ). 1. R. Edvardsen, Konnerud Øysten Brekke, SKO E. Hamre, Drammen Roar Lndblom, Harstad Bjordal, Sandnes M.Ljøsne,Sogndal Gudmund Farstad, Vardø S. H. Johnsen, Vadsø Fredrk Lorck, Bodø vbjørnnmk, Tromsø H. F. Esbensen, Vadsø Roy Evensen, Harstad K. Johannessen, H.fest 3.0 SPNSK Hvt:. Nordanger, Bergen Sort: R. Lndblom, Harstad Klasse 8. runde. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. 4. La4, Sf , Le7. 6. Tel, b5. 7. Lb3, O-O. 8. c3, d5. 9. d4 En av de tallrke mulgheter for å omgå Marshall-angrepet Spansk. Hvt kan pele seg nn på den åpne varanten Spansk dersom sort fortsetter med 9. - Sxe dxe5, Le6. Men med 11 Paul Keres' anbefalng (ref. Geler Kawtorn, Odessa 1951) erndrng splte jeg: 9. -dxe Sxe5, Lb Le3! Hvts sste trekk synes adskllg soldere enn fortsettelsen tl Geler: 11. Lg5, Sxe dxe5, Sd7, og sort står svært godt Sa5. Særlg nnbydende var kke Sxe dxe5, Sd e6, mens 11. -Sd5 mulgens er bedre enn teksttrekket. 12. Lc2, Sd Sd2, f5?! Et høyst tvlsomt trekk som det lukter svdd av! 14. Lb3+, Sxb Dxb3+, Kh Sf7+, Txf Dxf7, Sf Db3, Ld6. Sort har et samlet løperpar samt et vsst press på kongefløyen. Det trues umddelbart 19. -f4, men det er lkevel et stort spørsmål om dette kompenserer kvalteten. Partet har nådd et krtsk punkt hvor valget av fortsettelsen er avgjørende for utfallet. På 19. Lg5 følger 19. -Lxh2+, og på 19. Sfl, f4. Det ser ut som om hvt er nødt tl å svekke sn kongestllng for å «styrke» stt forsvar, men hva svekker mnst? å Å W 11 > 'lr. SK 'pl 1». g3, f4. Ser hasardøst ut, men da hvt truer øyeblkkelg med det sterke c4 som vl føre sort over på defensven, gjelder det å holde hvt ånde samt å bbeholde ntatvet. 20. gxf4 Bedre enn 20. Lxf Dd7! 21. Kfl På 21. Khl fryktet hvt 21. -Lxf Dh3-K 22. Ke2, Dh J, exf3-k 24. Kdl

7 12 13 ROR LNDBLOM lt annet forer tl tap for hvt f Te2, Lf3! 26. Sxf3, fld Oppgtt. (Koram. av Roar UNGRSK Lndblom). Hvt: rne Fnstad, OSS Sort: vbjørn Nmk, Tromsø Klasse 1 7. runde. LT 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, Le , Sf6. 5. Tel, d6. 6. d4, Sxd4. 7. Sxd4, exd4. 8. Dxd4, Sc3, a e5, dxe5.11. Dxe5, Ld6.12. Dg5 Hvt nnleder et felaktg kongeangrep Ld Dh4, h Lxh6? Et forhastet offer da svart er godt utvklet og lett kan trygge kongeløyen gxh Dxh6, Sg4! Dette sterke trekket kom uventet på hvt og gjendrver hvts loperoffer. m 1 % k m e l f* f l 16. Dg6+, Kh8. Nå kan kke hvt splle 17. Lxf7 pga. varanten 17. -Txf Dxf7, Dh Dxd7, Lxh2+ og matt neste trekk. 17. Dh54-, Kg7. Dermed har kke hvt flere FRYS E-MTV RER /S Nestlé-Fndus HMMERFEST sjakker. 18. Te4, f5 Dette trekket hadde hvt helt oversett, og nå er han uten sjanser. 19. Te2, Lxh Kfl, b Lb3, b4! 22. Tael, Ld6. Svart har kontroll over stllngen og vnner ytterlgere materell. 23. Sd5, Lb5! 24. Se3, Sxe fxe3, Lg3! 26. Kgl, Lxe2! Hvt er nødt tl å g tårnet på el også for kke å bl satt matt og burde vel gtt opp nå. 27. Dxe2, Lxel. 28. Dxel, Dd c3, Th8.30. De2, Tad8.31. Df4, c Db7 +, Td Df3, Dh Kfl, De Kgl, De Df2, Dbl Dfl, Thl-K 38. Oppgtt. (Komm. av vbjørn Nmk). KONGEGMBT Hvt: S. H. Johnsen, Vadsø Sort:. Mannerud, Edsvoll Klasse 1 4. runde. 1. e4, e5.2. f4, exf4.3. Sf3, d6. Fschers trekk, hvormed han mener å ha vederlagt Kongegambt. 4. Lc4, Sc6. Dermed er det allerede slutt på de teoretske forblder, men trekket kan jo være anvendelg for det! allfall gjør sort fortsettelsen rolge utvklngstrekk uten forsøk på å forsvare gambtbonden. Det motsatte er tlfelle teorvaranten med 4. -h6 fulgt av ev. g5. 5. d4, Sf6. 6. Sc3, Lg4. 7. Lxf4, De7(?) En kunstg og provoserende dronnngoppstllng med bonderov for øye. Mer naturlg må være 7. -Dd7 eller 7. -Le7, mens hvt på 7. -Lxf3. 8. gxf3 (8. Dxf3, Sxd4) står fullt tlfredsstllende, selv om f-lnjen er stengt , b4!? Skkert et typsk eksempel på Sven H. Johnsens kaprsøse spllestl. Det lgger opplagt få konkrete overveelser bak såvel lx>ndeofferet 9. -Sxb4 som 9. - Sxe4, men hvt vurderer ntutvt ut den åpne b-lnje hhv. utvkllngsforspranget skal oppvee det materelle mnus. 9. -Sxe Sd5, Dd Dd3, Te8. Mndre godt er 11. -Lf Sh b5(?) Det hvte kongeangrep har l)edre utskter på å slå gjennom med 12 a4 fulgt av vdere bondepågang med a5 og b Sa Lb3, h6(?) Sort frykter, med urette, Sg5 vsse varanter og burde heller styrket sn kongestllng med Kb Ld2! Hermed brnges bondeoffer nr. 2 og denne gang langt mer konkret underbygget enn ved 9. b4. Mndre forplktende, men også sjanserk, er den alternatve angrepsfortsettelse 14. c4 osv Sxd2. Sort gr selvsagt kke hvt grats angrepsmulgheter a- lnjenmedh. -Sb3? 15. axb3, men hvt på sn sde må se opp for forførelsen 15. Sxd2?, Le Dxd2, Dxb c4! Den naturlge konsekvens av 14. Ld2, hvormed hvt samtdg tlbyr bonde nr. 3. Lnjeåpnng er jo parolen ethvert kongeangrep, og så måte er det naturlgvs vesentlg å få «revet opp» c- lnjen. W 1 E ll k k \ w. må 16. -Sxb3? Nærmest harakr! Hvaenten sort lkte det eller kke, var han tvunget tl å danse etter hvts ppe med 16. -Sxc Lxc4 (mer SVEN HRLD JOHNSEN uklart synes 17. Dc3, Dxd Lxc4, Dc Db3, Db6 fulgt av Le6), Dxc4.18. Sxc7, Te2.19. Df4! med utmerkede angrepssjanser, f. eks K/Dxc Tacl, Tc Txc2, Dxc Tel. B Le Tacl, Tc Sd5! C Lxf Dxf3, Kxc Tacl, Tc Dxf7+! D Lxf Dxf3, Kb Tfcl, Tc2. (21. -Dxd Khl, De4/Tf Sa6--!). 22. Sa6+!?, bxa6. (22. -Kc Df5+ eller Ka Txc2, Dxc Tel, Dc Te8-H). 23. Tabl+, Kc Tel, og hvt bør vnne. E Kb Tacl, Tc Txc2, Dxc Tel, Df De3, Dd7. (23. -a6.24. De8--, Ka Sh4!). 24. Db3, og hvt bør vnne. lt dette kun ment som antydnnger! 17. axb3, Dxb Oas, b6. Selvsagt kke 18. -Dxc Tacl, D Dxa DaS-r-? En stygg skjønnhetsfel. 19. Dxa7 vnner straks: 19. -Kd7. (Eller 19. -Dxc Tacl ev Te Sxe7+, Lxe Da8+). 20. Dxc7+, Ke Sg5+, hxg Dxf7 matt. Dog vlle v såfall kke fått oppleve hvts sjeldent vakre dronnngoffer som senere følger!! 19. -Kd Db7, Tc Txa7, Kd8. Det truet 22. Sxb C5! Johnsen er atter på høyden! På 22. Ta8 (truer 23. Dxc7+) har sort paraden 22. -Dxc4, en forsvarsressurs han kke vl ha etter dxc Ta8, Ld dxc5. Dog er denne varant gunstgere for sort enn partfortsettelsen eller 22. -Le6.23. Ta8, Dxd Txc Lxf3?. é E flt k k k 'm å: :; S ; 23. Dxc8+!!? Her har v det, det Johnsen'ske dronnngoffer! Bare ltt synd at «bløsnngen» 23. Ta8! avgjør partet langt hurtgere pga. truslene mot c8 og c Kxc c6. Det «stlle» poeng. Hvt truer matt Kb Tb7+, Kc Txc7-H, Kd8. Eller 26. -Kb8.27. Tel, Le4. (27. -Le Tb7- -, Kc Sxe7- -). 28. Txe4, Dbl Kf2, Dxe Tb7+, Kc Sxb64, Kd c7+ og matt. 27. Td7- -, Kc8. kke 27. -Ke8? 28. Sc7 matt. 28. Tal! Hvt må splle angrepet nøyaktg. På det forførerske 28. Tel? (unngår 28. -Ddl med sjakk!) bar sort den over-

8 14 raskende parade 28. -Le Txe4, Dbl Kf2, Dc Kg3, og nå kke 31. -Dxe4? 32. Sxb6+, Kb Tb7 matt, men 31. -Dxc6! og hvts stllng raser sammen som et korthus Ddl+. Det eneste. På 28. -Kb C7+, Kb Ta7+, Kxa c8d matt. 29. Txdl, Lxd5. Etter 29. -Lxdl? opptrer på nytt mattbldet 30. Sxb6+, Kb Tb Tel? Truer rktgnok 31. c7, men det er også alt! Prnspelt sett skal tårnene plasseres på de åpne lnjer, og dette har også gyldghet her. Etter det korrekte 30. Ta7! vnner hvt alle varanter: Lxc Tel, Kb Txf7, Ld5. (32. -Le Tfc7, Lg Tc8+, Kb Tlc7+, Ka Ta8+, Kb Tcc8). 33. Td7, Le Td8+, Kb Tfl. B g5.31. Tel, Lxc6. (31. -Le d5). 32. Tx 7 med truslene 33. Tel og 33. Tfl. C KbB. 31. C7+, Kc Tbl, Kd Txb6, Le c8d+ (kke 34. Tb8, Tc8), Kxc Txe7. Dsse vendnger er det som bevser dronnngofferets korrekthet, for etter det svake teksttrekk bør hvts remssjanser kun være mkroskopske Lxc6? Den sste fel! Det rktge g5! redder alt. 31. Txf7, Kd Txc6, Le7. Der kom løperen ut! 33. Txb6, Kc Ta6, Te Ta74-, Kd Txg7, oppgtt. Tl slutt ltt trekktvang: Etter utførte bondetrekk taper sort sn løper ved konge- eller tårntrekk, mens løpertrekk fører tl matt. Tross sne unøyaktgheter et sjeldent morsomt og nnholdsrkt part, og Sven H. Johnsen fkk stt poeng tl slutt! (Komm. av Frans Larsen). KLSSE ngen god klasse, sett med nord-norske øyne. Dog et lte kryss margen for unge Ulf Stoltenberg fra Narvk som splte flere gode parter Bergen. Klasse (67 delt.) (FL). 1. M. Llleøren, Horten T. Edvardsen, Hønefoss G.S.Larsen,OSS T. Steen, Stjernen O.. ngelshaug, skøy asum, Halden U. Stoltenberg, Narvk M. Scholseth, Krkenes J. H. Olsen, Bodø K. P. Jernberg, Tromsø 3.5 BD OG UREGELMESSG Hvt: U. Stoltenberg, Narvk Sort:.. Malde, Stavanger Klasse 1. runde: 1. e4, b6. 2. d4, e6. 3. Sc3, Lb7. 4 g3, Lb4. 5. Lg2, d6. 6. Sge2, f , fxe4. 8. Sxe4, Lxe4. 9. Lxe4, d5 10. Ld3, Sf Lg c3 Le Sf4, Dd Tel, h6. 15 Lxf6, Txf Dg4, Ld Sh5 Tf Dg6. Tf Txe6, a6. 20 Dh7+, oppgtt. SCLNSK Hvt: U. Stoltenberg, Narvk Sort: J. Torkelsen, Kr.sand. Klasse 9. runde: 1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6.3. d4, cxd4. 4. Sxd4, e5. 5. Sf3 Teoren anbefaler 5. Sb5, hvt KJØKKEN som er tess... Snakk med BÅTSFJORD VVS NNEHVER J. HOLMGREN Tlf. (085) V LEVERER LT VRME- OG SNTÆRUTSTYR ULF STOLTENBERG velger en bvarant. ndre mulgheter var 5. Se2 og 5. Sb Sf6. følge Encyclopeden er 5. - Le7! det beste. 6. Sc3, Le7.7. Lc4, , a6. 9. Le3(?) Bedre var 9. a4! for å hndre sort å gjennomføre b d6? Her gr 9. -b5! sort et frtt spll. 10. h3, Sd a4, a5? Gr hvt anlednng tl å plassere en sprnger på b5 når tden er nne. 12. Sb5(?) For tdlg. Hvt burde dekt feltet e4 for gjennomførngen av sprngerutfallet. Truselen om å plassere sprngeren på b5 er noe sort hele tden må ta betraktnng. Et eksempel på hvor truselen er sterkere enn utforelsen Sf Sc3, Le6! 14. De2! Hvt er på høyden! 14. Lxe6? gr sort anlednng tl å gjennomføre d5 med godt spll Lxc4. Dårlg var her 14. -d5 pga. 15. Tfdl, og hvt bør vnne. 15. Dxc4, Tc Db5, Dd TacK?) Bedre 17. Tfdl drekte Ld Tfdl, Dc Td2, Sb Tcdl, Se8. De sorte brkkene dekker alle de svake feltene, men på bekostnng av samspllet mellom offserene. 21. De2, f6. Sort har kke flere brkker å sette nn forsvaret av punktet d Sb5, Dc Dxc4, Txc Sxd6, Sxd Txd6, Lc Td7, Txc2(?) en tapt stllng burde kanskje sort prøve 26. -Sxc2 håp om fortsettelsen 27. Tdcl?, Sxe Txc4, Sxc Txc7, Sxb Txb7, Sxa4 med rems. 27. Sh4, g Sf5, Kh8. 1 Hf B É L fll m Tl " Te7?! Hvt vl doble tårnene på 7.raden, ngen dårlg plan, men det rolge 29. h4!! er drekte avgjørende. Uansett hva sort foretar seg, blr det tap av materell eller matt Tg Tf7! og hvt dobler tårnene med hurtg matt. B h Sxh6, og sorts stllng raser sammen. C gxh4. (Eller 29. -g4). 30. Lh6!, Tg8! (På andre trekk følger 31. Lg74, Kg Sh6 matt). 31. Lg7+, Txg Txg7 med matt få trekk. Forøvrg ble 29. h4!! (hvor utrolg det enn kar hores) påvst av Stenar Jenssen, Narvk Ld Txb7, Lc Td7, Sa Ta7, Tc h4, Td Txd8+, Lxd Ta8, Kg Se7+, oppgtt. Et pent gjennomført part av hvt! (Komm. av Olav Thoresen). KLSSE JUNOR ngen ny Sten eller Redar Jenssen kan utpekes blant de nord-norske junorer denne gang, men «stadets» er det heldgvs flere av. Favorttene klassen fkk nerver starten, og kvalteten på spllet var kanskje noe lavere år enn tdlgere. Kanskje dette forklarer at v gjorde det adskllg bedre enn ventet, eller er forklarngen så enkel at våre junorer er bedre enn stt rykte? Ketl Jarhelles 5. plass var allfall en utmerket prestasjon og vser at megen splletrenng og sjakkstuder på skt må g resultater. Klasse Junor. (42 delt.) (KJ) 1. nders Klette,Fscher H.Egede-Nssen, Oppsal Jøran Jansson, sker Runar Mathsen, SKO Ketl Jarhelle, Narvk nders Kopperdal, Hnna rnt Esbensen, Vadsø J. S. Berglund, H.fest T.K.Scholseth,K.nes 4.5 SPNSK Hvt: V. ngebretsen, Sort: K. Jarhelle, Moss Narvk Klasse Junor 6. runde. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. 4. La4, Sf , Le7. 6. Tel, b5. 7. Lb3, h3. Her splles som oftest 8. a4 eller 8. c3. Etter 8. -Lb7 tvnges nå hvt tl 9. Sc3 som han skal forhndre d5 som gr fordel for sort. 8. -d5. 9. exd5, Sxd SxeS, Sxe Txe5, LbT.

9 16 Hvlke fordeler og bakdeler 8. h3 stedetfor 8. c3 nnebærer Marshall-varanten får bedre kjennere av systemet uttale seg om, men 11. -Sf6 må være ufordelaktg for sort, ford et senere sprngerutfall tl g4 er vanskelggjort uten tempotap. 12. Df3, c d4? Med bonde på c3 vlle dette vært et godt trekk Lf Te4. k % ; 'M Sc7? m 1 Her kunne sort vunnet kvaltet etter 14. -c5.15. dxc5, Sc7/e7. Hvt vlle hatt to bønder kompensasjon, men dårlgere utvklng medfører fordel for sort. 15. Tf4, Tb c3, c Ddl, Te Le3, c4! 19. Lc2, Sd5?! k Vnner bonden tlbake, men 19. -Lg Tg4, Lxe fxe3, Txe3 synes sterkere. 20. Tf3, Sxe Txe3, Txe fxe3, De De2, Te e4, Lxe Dxe4, Dxe Lxe4, Txe Kfl, Lg Sa3, h Sc2, Le Tel, Txel Kxel, f Se3. Hvt spller på gevnst, men her er lte å hente g Sd5, Ld b3?, cxb axb3, a Kd2, Kf c4, bxc4, 38. bxc4 Den hvte strategen var helt felaktg. Han setter sn lt tl to forbundne frhender, men sluttspll med lette offserer er fjerne frbønder langt farlgere. Hvt må nå kjempe desperat for rems Ke Sb6, Lc Sa4, g Kd3, g Ke3, Lh Sc5+, Ke hxg4, fxg Se4?, h Kf2, a Sc3, a3. Sort står nå tl gevnst, a- bonden burde kke fått rykke lenger frem. 48. Sa2, Lg Ke3, Kd Ke4, Kc6! 51. Sel, Kb Sb3, a Ke3, Kc6.54. Ke4, Kd Sal, Ke Sc2, Kf Sal, Kg Sb3, Lf2! 59. d5, Lc Sal, g Kf3, Kf5. Unødvendg, da 61. -Ld4 vnner lett. 62. Sb3, Le Sal, Lf Sb3, ald. 65. Sxal, Lxal. 66. c5, Le d6, Kg5?! Trolg en forbseelse, men det holder lkevel. 68. Ke4!, Lf Kd5, h c6, hxg c7, gld. 72. c8d, Ddl-K 73. Ke4, De Kd4, Dd Ke4, De Kd5, Dd Oppgtt. (Komm. av rnold ndreassen). NORDSK Hvt: O. H. Harestad, Stavanger Sort: T. K. Schelseth, K.nes Klasse Junor : 1. e4, e5. 2. d4, exd4. 3. c3, dxc3. 4. Sxc3,Sc6.5. Lc4, Sf6.6. Sge2, Le , d6. 8. b4, Le6. H T f _ 11: rn"**. TOR KRSTN SCHØLSETH På 8. -Sxb4 følger 9. Db3, d5.10. Sxd5, Sfxd Lxd5, Sxd Tdl, c6 osv. 9. Lxe6, fxe Sf4 Her kommer også 10. f4 betraktnng Dd7 På 10. -e5? følger 11. Se6! med bondevnst. 11. Db3, Sd Lb2, Sd3 Det truet 13. -Sxe4! 13. -Sf Tadl È w kb l lt M M!-- '- m É 1 ''lï>. --, l'.. s 14.-d5! 15. exd5, exd Sf4, c Tfel, Ld Sce2, Df Lxf6, Dxf Sh5? 20. Sh5? Bedre er 20. Sd Dh Shg3, Dxb Sd4, Dxb axb3, Tfe Sfg5, Lb Txe8+, Txe g3, Tel + (?) Mer aktvt er nok 26. -Sd Txel, Lxel. 28. Se6, Lc Kfl, Lf Sc5, b Sd7, Sd8. 32.Sxf6+, gxf Se7+, Kf Sc8, Ke6! 35. b4. På 35. Sxa7 følger 35. -Kd >4, b5 med sprngertap for sort a5? Her skulle fulgt 35. -b5! med sprngervnst. t. bxa5, bxa Sb6, Kd K«-2, c f4, Kc Sa4, Kb5. M.Sc3+,Kc4.42.Kd2, d Se4, al! 44. Sxf6, a Kc2, d Oppgtt. (Komm, av Tor K. Schølseth). JN S. BERGLUND, H.FEST. * m l B ; t à. S S JN SGMUND BERGLUND Lxd2, Dxal. 23. hxg7, Ddl Kg2, Kxg Tg4+, Kh Tg5, oppgtt. SCLNSK Hvt: K. Jarhelle, Narvk. Sort: 0. Mchelsen, Hnna. JON BSTNSEN, OPPSL K l a s s e J u n o r 4. r u n d e. Klasse Junor -7. runde. 23. Lxa5? Et trekk som forsert taper offser, og med svekkelsen av 1. raden. Bedre f. eks. 23. Db2, Sd Sxd4, exd Lxa5, Td Sxa Txa5, Lxe4! 25. Oppgtt. På 25. Dxe4 følger 25. -Ddl matt, og hvs 25. De2 (25. Da4+, Lc6), Lxf Dxf3, Dd2 matt. (Komm, av Frans Larsen). FRNSK Hvt: J. S. Berglund, Hf est Sort: S. G. Myreng, Stjernen Klasse Junor 2. runde. 1. e4, e6. 2. dl, d5. 3. Sc3, Le7. 4. Sf3, Sf6. 5. Ld3, Sc6. 6. a3, dxe4. 7. Sxe4, c3, b6. 9. Dc2, h h4, Lb Sxf6-(-, Lxf Sg5, e La6, Lxg Lxb7, Dd Lxa8, Txa8.16. hxg5, Dxg2.17. Th4, exd4.18.de4, Dgl-t-.l». Ke2, d Kf3,Td8.21. gxh6,d e4, c5. 2. d4, e6?! 3. Sf3 Om ønskelg medfører 3. d5 en fordelaktg overgang tl Benon. 3. -Sc6?! 4. Lf4? Nå vlle 4. d5 vært enda mer fordelaktg. 4. -cxd4. 5. c3? Hvt vl så gjerne splle Morragambt, men 4. Lf4 var kke et heldg valg. 5. -dxc3. Sterkere var 5. -Sf6!, f. eks. 6. e5, Sd5. 7. Ld2, Db6! eller 7. Dd2, d3! 8. Lxd3, d6. 9. Lg5, Dc7, og V tar Rna sort står best. 6. Sxc3, a6? Som de fleste gambtvaranter er det om å gjøre for den forsvarende part å gjennomføre utvklngen hurtgst mulg. 7. Lc4, b5? 8. Lb3, d6. 9. De2, Le , Sf Tdfl Truer 11. e Dc Tacl Hvt står nå klart best. Både a6 og b5 var tempotap for sort Lb7. m m\\ pr Jj ø JL gl pr Jj k l W ï -H 13. Sd5! Dette er trekket som straffer sorts manglende utvklng. På vlle også kunne fulgt 13. Sd5! Jarhelle var trolg*klar over dette fra teorstuder. Partet vser med all tydelghet hvor farlg Morra-gambt er for sort når man kke er helt på høyde med teoren! 13. -exd5. På dronnngtrekk vlle fulgt 14. Sxe7 og 15. Lxd exd5, Sxd5? Relatvt bedre var dxc6, Lc8, og sort kunne det flyttelasset NORFRKT FLYTTES E RVCE HMMERFEST

10 18 mnste holdt ut lenger. 15. Lxd5, 0-0. Eller 15. -Dd Lxc6, Lxc Lxd Lxc6, Lxc Sd4, Tae8. Løperen lot seg kke redde. Sorts desperate mottrusel er helt ufarlg. 18. Sxc6, Lg Dg4, Lxf Dxf4, Te Sd4, Tf Dxf6!, Dxcl. 23. Dxg7 +, Kxg Txcl, Te8. Hvs nå 25. Tc6, så 25. -Tel matt! 25. Sf5+, oppgtt. (Komm. av rnold ndreassen). CRO-KNN Hvt: K. Jarhelle, Narvk Sort:. Klette, SK Fscher Klasse Junor 9.. runde. 1. e4, c6. 2. d4, d5. 3. e5, Lf5. 4. g4, Lg6. 5. h4, h5. 6. e6, fxeo. 7. g5, e5. 8. dxe5, e6. 9. Ld3, Lxd3.10. Dxd3, Dd Th3, c Se2. Sc Dg6+, Df Sf4, Sxe Dxe6+, Dxd Sxe6, Kd Te3, Kxe f4, Ld fxe5, Lxe Sd2, Se Sf3, Sc b4, Kf Sxe5, Sxe bxc5, The Kfl, Sc Td3, Ted8. Rems. KLSSE JUNOR B gjen en klasse hvor Narvks junorspllere vser veen å gå. Gode plassernger og mange påmeldte tyder på at junorhege monet Nord-Norge er ferd med å snu seg sørover gjen! Klasse Junor B. <45 delt.) (FL). 1. R. Sten vold, Gjøvk Rognerudsengen, Fredrkstad L.Bjornes.Fr.stad Uggerud, Kongsvnger S.W.Østerhus, Evje E.ustreng, sker Kjell anes, Narvk B. Smonsen, Narvk B. Erksen, Krkenes T. Nordvaag, Narvk T. Erksen, Narvk Egl Teger, Narvk B. Kvalsvk, Narvk 3.5 KLSSE LLLEPUTT Hederlg nnsats av Nord- Norges to representanter denne klasse, hvor begge scoret omkrng 50%. Klasse Llleputt (24 delt.) (FL). 1. Kurt Hetland, Sandnes Per Manne, Bergen S. Torjusen, Ganddal J.H.Plo, Bergen Guttorm Sndre, Florø Enar Brekken, Gjøvk Georg. Krogh, Vadsø Rune Borøy, Fauske 4.0 KONTKT NÅR MEG DET GJELDER BYGNNGSGLSS ORNMENTGLSS TRÄDGLSS LMNERT GLSS SOLERGLSS SPEL NNRMMNG M.M. TLENSK Hvt: G.. Krogh, Vadsø Sort: Terje Hødahl Klasse Llleputt 3. runde. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, Lc5. 4. d3, Sf6. 5. Lg5 En standardstllng blant llleputtspllere! Sorts neste trekk burde nok vært erstattet med 5. d Sc3, h6. 7. Lh4, d6. 8. h3 Eller drekte 8. Sd Sd4(?) Sterkt betraktnng kom 8. -Le6 for enklest å unngå dobbelbonde f-lnjen. 9. Sd5, Le6. Med 9. -g5!? vlle sort rktgnok ha fjernet bndngen av Sf6, men svekkelsen av kongestllngen er mulgens en for høy prs å betale. F. eks. 10. Sxg5!? (eller 10. Lg3), Sxd5! (10. -hxg5? 11. Lxg5 og vnner). 11. Dh5, hxg5. (kke Sf Dg6+, Kh Dxh6+, REPRSJONER OG NYNNSETNMGER UTFØRES FGMESSG RNG 11989! (MORDG LSS HNS P. HNSEN MORENEVEEN 15- HMMERFEST Kg Sh7). 12. Lxg5, og hvt har kun rems ved evg sjakker på g6 og h Sxf6+, gxf Sd2! nnlednngen tl en plan hvor hvt målbevsst konsentrerer så mange offserer som mulg mot sorts svake bonde på f De c3, Sc Df3, Kg Ld5, Sd8(!) Sort forsvarer seg med omhu og utjevner på det nærmeste hvts stllngsfordel , c Lxe6 hvertfall kke dårlgere enn 16. Lb3, Lxb Sxb3, De6, og sort er klar tl fremstøtet d Sxe6. Ltt bedre synes 16. -fxe6 å være. 17. Dg4+, Kh Sf3, Tg Df5 + ^/ralbo^» f å f S m l é % r 18 ; T Kh8?? Dette var synd! Selvsagt måtte 19. -Kg7 (ev. Tg6 splles, og en nteressant og uvss kamp sto fortsatt på programmet. Dog beholder hvt fremdeles ntatvet og de bedre utskter etter f. eks. 20. Sh2, Sg Khl fulgt av f Lxf6+, Dxf Dxf6+, Kh7. FOR SJKKSPLLERE - Nybegynnere som vderekomne V ha* bøker, brett og brkker for de fleste behov stort utvalg. Sjakkfolk trekker tl: {en entrum Bok-og Paprhandel 9001 TROMSØ Sforgata 73 Telefon & Dxf7+, Sg Sh4(!> Truer 24. Dg6+, Kh Dxh6 matt Th8. Eller 23. -Kh Sg6+, Kh Se7! og sort må g tårn for sprnger. (25. -Tgf8? 26. Dg6+, Kh Dxh6 matt). 24. Sf5(?) Mer estetsk vrker 24. Dg6+, Kg Sf5, Th Se7+, Kh8. 27.Df7! fulgt av matt med 28. Sg Thg Dxb7, Kh Sxg7, oppgtt. (Komm, av Frans Larsen). Klasse Veteran (7 delt.) 1. J. ndreassen, Stjernen Lef Jacobsen, Kr.sand G.Klavestad, Halden Sverre Olsen, Stjernen Ola Børset, Surnadal 2.0

11 20 KRKENES Vårturnerngen deltagere. Klasse Mester: 1. Gunnar Johnsen 2. Karl. Larsen 3. Trond Olsen Ld 4. Lef Bjørnstad 5. Ragnvald Haugseth 6. Kjell Fgenschou 7. Trygve Røtvold 8. John Ekås 9. Jan P.Solhaug 10. Harald Nlsen Klasse : 1. Tor K. Schølseth 2. Martn Schølseth 3. rne Haugseth 4. ngvald Nlsen 5. Fredrk Øen Klasse : Bengt Erksen Bjarne Nordtvet Brede Sæther Ulf E. Larsen 5. rne Larsen Når man skal velge ut partet fra Krkenes' klubbturnernger, må nødvendgvs de langt fleste bl ved Gunnar Johnsen. Dette delvs ford det har vst seg nærmest umulg å få tlsendt partet fra andre Krkenes-spllere, delvs ford Gunnar Johnsen jo har vært totalt domnerende Øst-Fnnmark. Dessuten fortjener vel Johnsens avrese fra Krkenes en ekstra oppmerksomhet her form av ett vnst- og ett tapspart fra tdlgere klubbturnernger. Som bekjent er den tredobbelte nord norske mester nå flyttet tlbake tl Tromsø (og sn første sjakklubb!), etter en lengre perode hvor han var medlem av samtlge!?) sjakklubber Norge. Så får v håpe at rngen er sluttet! KONGEGMBT Hvt: Gunnar Johnsen Sort: Kjell Fgenschou Høstturnerngen e4, e5. 2. f4 Skjønt lte anvendt mesterprakss er denne romantske åpnng langt bedre enn stt rykte. Gunnar Johnsen har da også enkelte ganger benyttet seg av Kongegambt vktge parter. 2. -d5. 3. exd5, exf4. Dermed prøver Fgenshou å skfte åpnngssystem fra Falkbeers motgambt tl den såkalte Moderne varant som normalt oppstår etter trekkene 1. e4, e5.2. f4, exf4. 3. Sf3, d5.4. exd5 og regnes som fullt tlfredsstllende for sort. Det samme kan mdlertd også ses om hovedvaranten Falkbeer, 3. -e4, særlg sden sort kke lenger behøver være redd den lenge fryktede Keres-varant 4. d3, Sf6. 5. Sd2. En forsktg antydnng: 5. -exd3. 6. Lxd3, Sxd5. 7. De2+ (7. Se4, Sb4), De7. 8. Se4, Sb4. 9. Lb5+, S8c6.10. c3, Lf5.11. Sg3, Sc2-k 12. Kfl, Dxe Slxe2, Ld Tbl, Lc5 med godt spll for sort. Også Nmzowtsch' gambtfortsettelse 3. -c6 er nteressant og sjanserk, mens dermot hvt får et sterkt utvklngsforsprang etter 3. -Dxd5.4. Sc3, De6. 5. fxe5, Dxe Le2, Lg4. 7. d4, De6. 8. Dd2 osv. 4. Sf3 Eller straks 4. Lc Le7(?) Sorts beste fortsettelse må være 4. -Sf6. Løperens rette pas» denne varant er på d6. 5. Lc4. Sterkt betraktnng kommer r. Lb5+, c6. 6. dxc6, bxc6. 7. Lc4 fulgt av d Lg , Dd6? Sort ser seg nødsaget tl dette dronnngutfall, sekundærl truende 7. -Dc5+, for å skaffe Bl den nødvendge støtte (jvfr. note tl sorts 4. trekk). mdlertd star dronnngen utsatt på d6, hvorfor 6. -g5 foreslås som et mer adekval forsvars trekk. 7. d4, Sf6. 8. Sc3, a6. 9. Dd3, Sbd7 10. Se5!, Sxe5. Tross alt nødvendg, ellers kommer 11. Lxf4 med større vrk nng enn partet. H.dxe5,Dxe5.12. Lxf4, Lc5+. 13, Khl, Dd Lxc7, Kd7?! Med bondeantallet fre mot to på dronnngfløyen er hvts vnst mulgheter etter 14. -Dxd Lxd3 det lange løp kun et teknsk spørsmål, hvorfor Fgenschou heller søker lykken taktske for vklnger. Hvem vet, kanskje vl hvt spenne den kombnatorske bue for høyt?! '- - M. é Å å % Å W L : l 15. Dg3! Etter lengre tds betenknng beslutter hvt seg tl å møtekom me sorts ønske om forvklnger og tlbyr løperen på c4. Trekket for teller meget om Gunnar Johnsens selvtllt og evne tl possjonsbedømmelse, sden han umulg kunne levere noe entydg bevs for løperofferets korrekthet under spllets gang. La oss ta del hvts overveelser før han valgte 15. Dg3, og De vl se hvordan det er ment! 15. -Dxc Tf4, Ld4. Nå er 17. Lb6, Le5.18. Txc4, Lxg3.19. hxg3, Tuc8 kun en «reservevarant» om motet skulle svkte, derfor tårnofferet 17. Txd4 som forsert vnner etter 17. -Dxd Dd Ke Tel+, Le Txe6+, fxe Dxe6+, Kf Ld6 matt Kc La5, Dc4. (kke Se8.20. Dd8 matt eller 19. -b Dc6+, Kb Lxb6). 20. b3 med vnst. ltså er begge spllere på Txd4 tvunget tl varanten )xc7.18. d6, Dc Txg4, Sxg Dxg4+, Kd Tel. (21. -Te Txe8+, Kxe De4+, Kf Dxh7 med erobrng av Ta8). Ht, men kke lenger! Johnsen har altså vurdert den oppståtte stllng etter 21. Tel som meget sjanserk for hvt, og kan man fortenke ham det?! 15. -Sh5?! Oppfnnsomt spll, men sort burde lkevel tatt mot hansken med 15. -Dxc4 osv. På 16. Txf7+ vnner nå 18. -Ke De5, Dxc4? For sent! Sort burde bte det sure eplet med 16. -Dxe5. (Eller straks 16. -f6). 17. Lxe5, f Se4, Le Le3, f Sd2, og hvts gevnstsjanser er store, om enn kke den grad som partet. 17. Txf7+, Kc Se4, Ld7. Sort er rednngsløst fortapt. På 18. -Dd Sd6-K 19. Lb6, Lb Txd7!, oppgtt. Det sste offer! På 20. -Kxd7 følger matt med 21. De6. (Komm. av Frans Larsen). ENGELSK Hvt: Gunnar Johnsen Sort: Karl. Larsen Høstturnerngen c4, Sf6. 2. g3, g6. 3. Lg2, Lg7. 4. Sc3, d6. 5. e4 KRL RTHUR LRSEN Legger opp tl aktvt spll både sentrum og på fløyene. Da hvts offserer lett kan dekke d4, er svekkelsen av dette feltet uten betydnng. Men sort har ngen problemer med å få godt spll Sge2 Med 6. d4 kunne hvt ha spllet over Kongendsk. ført 6. -C , Sc6. 8. d3 Godt er også 8. a3, f. eks. 8. -a5. 9. Tbl, Lg f3 (på 10. h3 er Lxe2 best), Ld d3, Se Le3, Sc7 med lke sjanser. 8. -Tb8. Sort tar skte på spll på dronnngfløyen gjennom fremstøtet b5. Et utmerket alternatv tl teksttrekket er 8. -Se8. Sprngeren overføres tl c7 for å understøtte b5, og blokadetrekket f5 for å møtegå et ev. f4 mulggjøres. Dessuten forsterkes kontrollen over d4. 9. a.3 Sden det beste mddel mot et fløyangrep er motstot sentrum, kom følgende plan sterkt betraktnng : 9. h3 etterfulgt av Le3 og d4, f.eks. 9. -at. 10. a4!, Se8.11. Le3, Sc7. (På 11. -Sd4 er 12. Lg5 med truselen Sxd4 temmelg ubehagelg for sort). 12. d4, cxd Sxd4, Se Sde2 med godt spll for hvt a Tbl, Lg h3, Ld7(?) Bedre 11. -Lxe2 som bl. a. vanskelggjør d Le3, Dc Kh2, b6. Sort har kke mye å hente med 13. -b cxb5, axb b4 etterfulgt av f. eks. Dd2 og Tfcl med fordel for hvt. 14. Dd2 Selvsagt kke 14. d4, Sxd Sxd4, cxd Dxd4, Sg4, og hvt har valget mellom å g c-bonden eller å g fra seg løperparet med samtdg runerng av bondestllngen (Sxe3) Se b4? Utsktsløst. 15. b3 for å realsere fremstøtet d4 er sterkere og gr hvt fordel. På Sd4? 16. Sd5 etterfulgt av Sxd f exf5 kke særlg heldg. Hvt mnsker sn nnflytelse sentrum og aktvserer sorts dronnngløper Lxf bxc5, dxc5. Fel er 17. -bxc5 pga. 18. Lxc6, Txbl. 19. Ld5+, e Txbl, exd5.21. Sxd5, og hvt har en sunn merbonde. På 21. -Lh3? 22. Se Lf4, e5. Sort tjener et tempo tl styrkng av sentrum, menyfeltet d5 svekkes. 19. Lg5, Lf Sa4? Prsgr mdlertdg d-bonden, men tlbakeerobrngen fører tl fordel for sort. Bedre 20. Lxf6 fulgt av Sa Lxg Dxg5, Lxd Ld5+, Kg Tb2, Dd8! Da dronnngbytte er uholdbart for hvt, får sort et tempo tl aktvserng av dronnngen. 24. De3, Lxe Dxe2, DfS. 26. Txb6?! Temmelg drstg da sort nå får gang et angrep på kongefløyen. Etter 26. Lxc6, 27. Dxe5+, Sf Sc3, Tbe Dg5 har hvt en noenlunde akseptabel stllng Txb Sxb6, Sd Db2 Tvunget. Her står mdlertd dronnngen utsatt, noe sort øyeblkkelg utnytter e4!

12 Truer 29. -Sf Dbl er selvsagt svakt pga Sf3+ fulgt av Sd Kg2, Df Kh2, Sf Lb7, a5 å n 4 Mer nteressant enn godt er Sh5 (truer Sxg3), for etter 32. Sd7! (alt annet taper), Sxg fxg3, Dxfl. 34. Sxf8, Kxf Lxe4, Dxe Db8+ har hvt rems. Heller kke 31. -Se2 er godt, f. eks. 32. Sd7, Sxg Tgl!, Se Sxf8, Sxgl. 35. Se6-K 32. Sd5? Et trekke som burde ha vst seg å være den avgjorende felen. Det er rktgnok vanskelg å fnne noe tlfredsstllende for hvt, men 32. Sa4 var verdt et forsøk Db3? Overser at 32. -Sh5 nå var drekte avgjorende Tel, Dxf Dxf2, Txf Kgl (35. Khl, Sf3 og matt på h2), Tb2 og 36. -Sf3+ med kvaltet over. B. 33. Tbl, Se2! og snarlg slutt. C. 33. g4, Sg T-, Sde2 og matt folger. D. 33. Sc7 (truer Se6+), Df6! 34. Kg2, e f4 (35. f3, De5), e Tel, De7! 37. Sd5, De4-K 38. Kgl, Df3 og vnner. 33. >xb3, SxbS. 34. Sxf6, Txf l.xrlv Hvl lår snart erfare at bonden * '' forbuden frukt! Etter 35. Kg2 vlle han neppe ha tapt partet Sd Tel, Te Oppgtt. Etter 37. f3, Sxf3+! er alt forb. (Komm. av Redar Jenssen) NMZONDSK Hvt: Lef Bjørnstad Sort: Gunnar Johnsen Vårturnerngen d4, Sf6. 2. c4, e6. 3. Sc3, Lb4. 4. a3, Lxc bxc3, b6. 6. e4?! En orgnal vr på åpnngsproblemene. Hvt ønsket å åpne spllet for å g løperparet mer spllerom. 6. -Sxe4. 7. Dg4, f5! Fremtvnger et gunstg sluttspll og er klart bedre enn 7. - Sf6. 8. Dxg7, Tg8 osv. 8. Dxg7, Df6. 9. Dxf6, Sxf f3, Tg8.11. Sh3, La Lg5, Kf Kf2, Sc (15 Hvt står allerede vanskelg, men teksttrekket gr allefall hvt et lte håp om motspll mot den etterhengende bonde på e Sa dxe6+, dxe Lf4 å tr 1 k å * j 41 l B c l K En lten bukk, men selvsagt er sorts stllng lett vunnet etter 33. Txdl, Sxdl (merbonde pluss mulgheten tl etablerng av en fjern frbonde med a5) Txcl. 34. Oppgtt. (nalyser ved Gunnar Johnsen). VDSØ Vårturnerngen deltagere. Klasse Mester: 1. rnt Esbensen Sven H. Johnsen GerFarner Hans F. Esbensen 2.0(1) 4. TorNlssen 2.0 (1) 6. ksel Hldonen Harald Oldernes 1.0 Klasse : 1. Trygve Olsen 2. rvd Karlsen 3. Tore Johnsen Klubbmesterskapet lynsjakk, våren Sven H. Johnsen Hans F. Esbensen TorNlssen rnt Esbensen Georg. Krogh 7.0 KTLNSK Hvt/ rnt Esbensen 16. -Sl.',' Sort: Sven H. Johnsen Elmnerer sprngersjakken på g5 (17. Sg5+?, Kf6) og dermed et ev. senere press mot Be Lxc7, Tac Le5, Lxc f4, h Lxc4, Sxc Thcl? Klubbmesterskapet 1977, vår..d4, d5.2.c4, e6. 3:Sf3, Sf6.4. g3, Sbd7. 5. Lg2, Le , Dc2, dxc4<?) Den avgjørende fel. Selvsagt V er nne en lukket Katalaner måtte hvt beholde sn vktge som kjennetegnes av Sd7 og Le7.1 løper med 21. Ld Sxe fxe5, Tg Sgl, Sf Kf3, Sd Tc2, Sxe Kf2, Tgc Se2, Sg denne åpnngen er det som oftest dårlg for sort å slå på c4 ford han da gr opp sentrum og har lett for å få en trykket stllng. Kgl, Td Tacl, Se Tb2, 8. Sbd2(!) Td Tb4, Txb axb4, Tdl Kf2? Poenget er å slå bonden med sprngeren for kke å g sort tempo med Sb Sbf. Å forsvare bonden med 8. -b5 går selvsagt kke. Tl det er løperen på g2 altfor farlg. 9. Sxc4, Sbd5(?) Fører tl at hvt for eller senere får gjennomført e4 med tempo. 10. a3, C e4, Sc7? Årsaken tl at sorts spregnngsforsok 10. -c5 mslykkes totalt. Etter 11. -Sb6 kunne det skje 12. dxc5, Lxc Tdl, De b4, Sxc Dxc4, Lb6. Hvt står best, men sort har mulgheter tl å r stormen av. 12. dxc5, Lxc Tdl, De b4, Lb6.15. Sxb6, axb6.16. Lf4(!), Sce Le3, Sd7. Fast for sort: To nnelukkede tårn, en nnesperret løper, passve sprngere og et par solerte dobbelbønder. Huff! 18. Lfl V glemte vsst å nevne hvts løperpar! 18. -Sef6.19. Lb5, e Dc7, Se Dc2. Etter å ha forkastet varanten 21. Txd7, Sxc Txe7, Sxb Txe5, Txa3! Her forelgger det remsmulgheter. v k4 l \ l 1 ÉL * t. l ; Ö 'f-: yj tj 7; H 21. -Sd6?! Sort føler seg kke vel og vl satse alt på en taktsk kombnasjon. Det hele strander mdlertd på hvts 26. trekk. 22. Lxd7. Dxd7. På 22. -Lxd7 følger 23. Dc Dd3, Dg Sxe5, Dxe Dxd6. Lh3. Kombnasjonens poeng. 26. Dd5' Sorts kommentar: «Vardet S RNT ESBENSEN jævlg enkelt!?» Resten av partet kan forbgås taushet Dc Lxb6, Le Dd3, Da Sd7, Tfe8.30.Sc5, Dc Dd6, Df Sxe6, Txe Dc7, Tae Td8, h Txe8 +, Txe Df4, Dd Le3, Te Dd4, Df Tel, Te4.40. Ddl, Df Tc5, De Dxh5, Txe fxe3, Dxe Kg2, g Tc8+, oppgtt. (Komm. av rnt Esbensen). HMMERFEST Bymesterskapet 1977, vår. 22 deltagere. Klasse Mester: 1. JanS. Berglund Ger M. Lorentsen Bengt T. Jensen Knut Haugen Børge Svanholm 2.0 Klasse 1. Frank Wessel lf O. Berglund Kjell Hanssen Håkon Godtlbsen Sven ndreassen 2.0 Klasse PaulRsvaag Kjell M. Karlstad Even Karlstad Bjørn R. lbrgtsen Per Dahl lf K. Veen 1.5 Klasse Llleputt 1. Jan M. Lorentsen Tor. Paulsen Helge Lorentsen Lars G. Løkke Per Horn Tom Hansen 0.0 DRONNNGNDSK Hvt: Knut Haugen Sort: Jan S. Berglund Bymesterskapet 1977, Kl. M. 1. C4, b6. 2. g3, Lb7. 3. Sf3, Sf6. 4. Sc3, d5. 5. e3? Bedre må være avbyttemanøveren 5. cxd5, Sxd5. 6. Lg2, eller ev. senere. det hele tatt er hvts kardnalfel partet unnla telsen av å «følge opp» g3 med Lg c5. 6. d4, e6. 7. bs, cxd4. 8. exd4, Lb4. 9. Ld2(?) Mer naturlg vrker 9. Lb2, sden sorts Se4 kke er så farlg J W SGMUND BERGLUND

13 24 som den kan se ut tl! 9. -Sc De2? Bedre var 10. a3. (KJ) dxc4.11. Dxc4, Tc8.12. Dd3, 0-0(!) kke 12. -Sxd4? 13. Sxd4, Lxhl. 14. Db Lg2? Sorts trusel Sxd4 måtte møtegås med 13. a Sxd4! 14. Sxd4, Lxg Tgl, Lh3. Nå må hvt gjøre noe med truselen 16. -e5. På De3 følger enklest 16. -Lxc3, 17. Lxc3, Sd fl. Lf De3, Sg Oppgtt. B kåk denne stllngen var det at Haugen fkk det travelt med å komme seg hjem for å fortsette med malerarbedet. Forståelg nok vlle han, slk stuasjonen var, kunne utrette mere på malerfronten. (KJ). (Komm. av Frans Larsen og Kjell Johannessen). ØKSFJORD 1. Ka-Edgar Flåten 5. Runar versen Helge Wllassen 6. Erlng Moan Erk Ellngsen ngen mesterklasse! Klasse. 1. lfe.ryseth Klaus Nygård 5.0 SKJERVØY 3. Otto Jensen 4. RoyMelvoll Gunnvar Bergvoll 2.0 Vårturnerngen deltagere. Klasse Junor: 1. Odd ndersen Paal ronsen Vggo Nlsen Petter Dale Nls lm rve Mchaelsen Tormod Fremstad Jan. Sørensen rnulf Steffensen Rchard Metzer Johan Tvennng 0.5 Det drves også skolesjakkklubbens undervsnng reg. S*sJ. > ODD NDERSEN GRNE Klubbmesterskapet 1977, vår. 8. deltagere. 1. JanEvndsen 2. var Brede Le 3. Bjarne Valberg 4. Nls Haustres 5. Erk Paulsen 6. Magnor Kolberg 7. Øysten Valberg 8. Jørgen Tennngas Det bør også nevnes at en rekke junor- og skolesjakkspllere deltar på klubbens spllekvelder. BODØ Bymesterskapet 1977, vår. 3. OlafWdnes 8.5 LEKHNES FORSVR 4. John E. Wdnes 7.5 Hvt: Kjetl Vollan 5. ErkVembre 7.0 Sort: Bjarne Skagen Klasse Junor: Bymesterskapet sbjørn Larsen e4, Sf6.2. e5, Sd5. 3. d4, e6?! 2. Erk Holm 6.5 Det vanlge er 3. -d6. 3. Håkon ngell Sft, d«. 5. el, Sb6. 6. exd6, cxd6. 4. JanE. Vembre 6.0 vslag med løper/dronnng 5. Dag E.Kberg 1.0 taper offser etter 7. c5. Hurtgsjakk, våren deltagere. 7. Sc3, a6? Tempotap. 8. Ld3, Le , Se4?! 1. EglEkseth 13.0 Hvt angrper uten å være fullt 2. Fredrk Lorck 12.0 utvklet. Ønsket er å kunne foreta 3. Sven Thrana 10.5 seg noe agressvt på kongefløyen 4. Kjetl Vollan 10.5 med dårlg svart utvklng. 5. Karl Fr. saksen d5(!) 6. Gudmund Hoseth 8.5 Naturlg og godt. Hvt blr nå 7. Egl Fjellgård 7.0 stlt overfor problemer. Skal han 8. sbjørn Larsen 5.5 renonsere noe på kravene og NRVK BOKHNDEL Kongensgt. 44 NRVK Telefon (082) splle 11. cxd5 eller er det mulg å «stå på»? Leserne får selv bedømme. k l Å k k 1 S '- 'j # E %t* 11 ñ n Jf 11. Seg5?!, g6(?) Nå var sjansen der som kunne jevne ut spllet: 11. -h c5, hxg cxb6, Sd Sxg5, Lxg Dh5, Lh Lxh6, gxh Dxh6 og rems ved evg sjakk. 12. c5, S6d De2, Sf6.14. Se5!? Planen er å støte fram med h- bonden, og hvt trenger en ekstra deknng på h Sd. 15. Sxc6, bxc hl, Kg7<?) 17. De5, Ta Lf4, h Sf3, Kh h5!, Sg4?! Ser sterkt ut, men hxg6+, fxg Dh5, Tf5. Hvs 22. -Txf Dxg6+, Kh Dh7 matt. 23. Dxg4, h Dg3, e Sxe5, g Dh3, oppgtt. (Komm. av Kjetl Vollan). WENER-PRT Hvt: Kjetl Vollan Sort: Fredrk Lorck. Bymesterskapet Vårturnerngen deltagere. Klasse Junor: 1. Tor Egl Dahl 2. Josten Stordal 3. rnt Pettersen 4. Ole HugoWk 5. OddLyngedahl 6. Knut Thomassen Klusse Llleputt: HRSTD Harstad-mesterskapet 1977, 19 deltagere. Klasse Mester: 1. Sten Jensen 2. Harry.Luther 3. Sgurd Thune 4. Odd Gunnarsen vår deltagere. Klasse mester: 1. Kjetl Vollan EglEkseth GudmundHoseth SvenThrana Fredrk Lorck Bjarne Skagen 3.0 Klasse : 1. Egl Fjellgård Karl Fr. saksen 9.0 lt sjakkmaterell 1. e4, e5. 2. Sc3, Sc6. 3. Sf3, Sf6. 4. d4, exd4. 5. Sd5!?, Lc5. Sort vl kke ta bonde nummer to med 5. -Sxe4!? Det gr også hvt bra angrepssjanser. 6. Lg5, h6. 7. Lxf6, gxf6. 8. Dd2! Et nøkkeltrekk. 8. -d6(?) Sort avskjærer nå løperen fra forsvaret av kongefløyen. 9. Df4!, f5?! Sort forsøker å komplsere en

14 26 allerede dårlg stllng. 10. exf5, St>4?! 11. De4+? Ser naturlg og sterkt ut, men sort har følgende sterke svar som hvt hadde oversett. Rktg var 11. Sxb4, Lxb C3, Lc5.13. Sxd4 med stor fordel tl hvt Kd7! Snur alt på hodet. Hvt er plutselg stygg tapsfare. 12. f6! Splt etter 34 mnutters betenknngstd. kke , Te8! og sprngeren på d5 faller. Offeret 12. Se5+, dxe Sxb4, Lxb c3, Lc er også nteressant, men neppe helt korrekt Sxd Se5+! Det prosaske 13. Dxd5, Te Le2, Dxf6 gr kke hvt mye å håpe på dxe Dxd5+, Ld6. S k llf g Å p k fl r Ê l å n l ; Hl ; fl l Í3 SL ) 15. Dxf7 +? Etter å ha splt oppfnnsomt og godt trår hvt fel. Det beste var 15. Lb5- -, C Dxf7 +, Le fxe7, Dxe Dxe7+, Kxe7 med ubetydelg fordel tl hvt Kc Dc4+, Lc b4, Dd5! Hvt tvnges nn et dårlg sluttspll. 18. Db5-K Kd bxc54-, Dxc Dxc5+, KxcS. 21. Kd2, Tf f3, Txf6, 23. Tbl, c LdS, b Thel, Kd Te4, Ld7.27. c3? Hvt skal kke hjelpe sort tl á skaffe tl vee frbønder dxc Kxc3, Tg Te2, a a3, L Tad, Lxd Kxd3, Tg h3, Tf Kc3, Tc Kb2, a Tdl-t-, Td Tdel, a4.38. Kc3, c5? 39. Tbl, Kc Teb2, b cxb Txb4, Txb Txb4, Txg Txa4, Tf Ta6+, Kd Txh6, Txf Kd2, Ke. 48. Th8. Det hemmelge trekk Ta Tb8 Hjemmeanalysene har vst at hvts h-bonde er verdløs. Med kongen og tårnet de rette possjoner er stllngen lkevel rems Ta Ke, Kf Tb3+, Kf h4, Th Ta3, Txh Ke2 Hvt har oppnådd en teoretsk remsstllng. Tårnet står på 3. raden og kongen er nær forvandlngsfeltet Th Ke, Tg Tb3, Tc Ta3, Tc Ke2, Tc Ke. Rems. Dersom sort forsøker å splle bonden fram tl e3, spller hvt omgående tårnet tl 8. raden og FR holder rems ved å sjakke kongen ryggen. En hard fght! (Komm. av Kjel Vollan). ENGELSK Hvt: Fredrk Lorck Sort: Sven Th rana Bymesterskapet 1977, vår 1. c4, e5. 2. Sc3, Sf6. 3. e4, Sc6. 4. d3, d6. 5. h3, Le7. 6. f4, Ld7. 7. f5, g6. 8. g4, Sg8. 9. Sf:, l.h Kd2, a Sd5, Sd4!? Dersom dette trekket er splt med fullt overlegg, er det et djervt trekk. Den utsatte hvte kongestllngen rettferdggjør de,n agressve spllemåte som sort her velger. 12. Sxh4, c Sf3, cxd Sxd4, exd cxd5, Tc l)b:, Da Ke2, La! 18. Dxb7, Tc Kf3. -MT TH. MTHSEN VDSØ TELEFON KJØTT FSK 1 w. % 1 k k k k k.,' -/ 1 a / ", 1 p r Dd8? Det er forbausende at angrepssplleren Thrana kke velger varanten 19. -Del! Trekket vl sannsynlgvs avgjøre partet orhgående. Varantene overlates leserne. 20. Dxa6, Ld Da7, Dh Le2 Hvs 22. Dxd4, gxf exf5 (kke 23. gxf5, Dh5+ og evg sjakk), Sf h Lf4, Sf Thgl, Ke Dxd4, Thc g5, Sh f6+, Kf Lxd6+, Kg8. Sort har på en merkelg måte fått bragt kongen skkerhet og har på tross av at han lgger fem bønder under, gode angrepssjanser. 29. Lf4? Tapstrekk, men heller kke 29. De3, Dxh3+ med store komplkasjoner, er tlfredsstllende Txe2! 30. Kxe2, Dxf Tacl lt annet taper omgående, men heller kke dette er holdbart lengden Txcl.32. Txcl, Dxcl. 33. Db4, Lxh Db8-K Sf Db4, Dxg De7, Lg Kf2, Dd Kg3, Dxd Kf4, Dd Kg3, Dxb Dd6, Dc Oppgtt. Et underholdende part. (Komm. av Kjetl Vollan) NTURVERN? DET GJØR DU KLOKT! Når De forst er Narvk.. Eneste høyfjellshotell som lgger ved sjøen Nå reser folk tl havnebyen Nar for å oppleve fere høyfjellet. Og fjellet er vårt beste tlbud både sommer og vnter. Velger De Grand Royal Hotel under oppholdet, så er De skret al mulg komfort nnendørs. Det betyr dobbelt utbytte av turen. GRND ROYL HOTEL Kongensgt. 64 Telefon 083J Narvk 27

15 28 NORD-NORSKE LGMTCHER KRKENES - ROVNEM Splt: ma. Resultat: 9 7 for Krkenes. Matchtabell. (Krkenes spllere nevnt først). 1. Lef Bjørnstad 1.5 Vejo Håmålanen Trygve Røtvold 1.0 aroplosla 0.0 Trygve Røtvold 0.0 P. Hyvonen Erlng Fløtten 1.5 Paavo Vano Trond Olsen Ld 1.5 Vano Teravanen Ragnvald Haugseth 0.5 T. Vuolo Harald Nlsen 1.0 rtkander Bengt Erksen 1.0 rto Supojarv Jan P. Solhaug 1.0 Juha Posla 1.0 DRONNNGBONDESPLL Hvt: Vejo Hamalånen, Rovanem Sort: Lef Bjørnstad, Krkenes. d4, Sf6. 2. Sf3, c5. 3. c3, b6. 4. g3, Lb7. 5. Lg2, g , Lg7. 7. Db3, 0-0!? Bjørnstad satser frskt på forvklnger og brnger et høyst overraskende og uklart bondeoffer, som bl. a. baserer seg på hvts uutvklede dronnngfløy. 8. dxc5, Sa6. 9. cxb6, Sc Dc4? Hvt møtekommer sorts ønsker for stor grad. Bedre 10. Ddl axb Dh4? Sort truet såvel 11. -Ld5 som 11. -d5, hvorpå 11. Sbd2/a3 synes å være den mest egnete parade.. -Sb axb3, Txal. 13. Sa3, Slr,? LEF MM: BJØRNSTD Sort burde benytte anlednngen tl 13. -Lxf3 (eller senere) for å skre Tal mot mulge trusler fra kongesprngeren. 14. g4, Sf6.15. Sd4, Lxg Kxg2, Da , Sd Sdc2 kåt V k 18. -Txcl En dyd av nødvendghet. Menngsløst er selvsagt 18. -Ta e4, Sf6/c SB4 osv. 19. Txcl, Sf4-K 20. Kf2? Etter 20. Kfl er utgangen på partet uvsst, mens Bjørnstad nå får anlednng tl å nedkjempe all motstand med følgende to kraftfulle trekk g5! 21. Dg3, Le5! 22. Oppgtt. (Komm. av Frans Larsen). MO - Splt: 14. ma 1977 FUSKE Resultat: 13-3 for Mo. Matchtabell. (Mo's spllere nevnt forst). 1. Harold We 1.5 Lef Jacobsen Kåre Len 1.5 Edvard Hestekker Egl Kalkenberg 1.5 var Henrksen Jonny Robertsen 2.0 Otto Stemland Johs. ndersen 2.0 Hallvard Grmstad Otto Jørgensen 0.5 smund Evndsen Roald Elvebakk 2.0 Rune Borøy Sven Endresen 2.0 Kåre Carlsen 0.0 SKOTSK Hvt: Lef Jacobsen, Fauske Sort: Harold We, Mo. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, exd4. 4. Sxd4, Lc5. 5. Sxc6. ndre mulgheter er den gamle varant 5. Le3, Df6. 6. c3, Sge7. 7. Le2 eller den mer moderne 6. Sb3, Lb6. 6. a bxc6. nteressant er 5. -Df6, f. eks. 6. Dd2, DxcB. 7.Ld3,Sf , Df4, b6 med lke sjanser. (Wade Lttlewood, 1969). 6. Ld3, Sel. 7. Lf4. 0-fl , d5.9. Sd2 Her kan 9. Dh5 komme på tale. 9. -Sg Lg3, a5. En karakterstsk manøver stllnger av denne art, hvorved hvts farlge kongeloper søkes byttet av gjennom La Sf3, La Lxaf, Txa Tel, Tb b3, Ld6? Hvorfor tllate hvt å splle systemtrekket e5 med tempo? 15. e5, Lb4? Spørsmålstegnet kke så meget tl selve løpertrekket som tl hele sorts splleplan med d4, Lc3 osv. 16. Te2, d Dd3 Selvsagt kke 17. Dxd4?, Dxd Sxd4, Lc Lc3. l!. Tdl, c5.19. Sd2, Lxd Texd2 Eller kanske 20 Tdxd Se c3(!) Hvt står allerede klart bedre, og han har flere gode spllemåter tl dspossjon, således 21. Lh4 eller 21. f4, Dd Tfl, Sf Lf2, og selvsagt tekstfortsettelsen Sc f4, De Lf2, Td Dh3! Fremtvnger mnst bondevnst. tr Ü 1 å 4 UL Pt, 1 :>,/ å 24. -f6(?) På ltt lengre skt er varanten 24. -dxc Txd8+, Sxd Dxc3, Sb f5 håpløs, men det mnste ondet var nok å g bonden med en gang med 24. -Tbb cxd4 osv. 25. exf6, Dxf6? Tvunget var 25. -gxf6, alle den stund hvt nå kunne vunnet kvaltet med 26. Lh cxd4?, Sxd Dg4, Tbd Khl, Df Dxf5, Sxf Txd6, cxd6?, Taper bonde. Bedre 30. -Txd Lxc5, Tc b4?? Et optsk bedrag! Hvt har nok fremdeles «sett» tårnet plassert på d8! Etter 32. Lb6 (32. Lxd6?, Td8) har sort vsse remssjanser (skjønt de er mkroskopske) med 32. -Tc dxc Oppgtt. (Komm, av Frans Larsen) FRNSK Hvt: Harold We, Mo Sort: L. Jacobsen, Fauske. 1. e4. e6. 2. d4, d5. 3. Sd2, C5. 4. exd5. Dxd5. 5. Sgf3, cxd4. 6. Lc4, Dd , Sc6. 8. Sb3, Le7. 9. Sbxd4, Sxd Dxd4, Dxd Sxd4, Ld7, 12. Lb5, Le3, Sf6.14. Tadl, a6.15. Lxd7+, Txd Sf3, Txdl. 17. Txdl, Sd Td3, f6.19 Sd4, Sc Tc3, Kb Sc6+, bxc Lxc5, Lxc Txc5, Td g4, Kc h3. Rems. LEF JCOBSEN Mo Bok-og Paprhandel Meyers Gull og Sølv.S Tlf <5

16 30 31 m m VED FRNS LRSEN. Paul Svedenborg, Narvk = 3 = Gunnar Johnsen, Tromsø + 9 = 3-1 = 7 +8" Tore C. Bremseth, Harstad + 10 = Eskld Krstensen, Narvk = '. 5. Jon Hellnes, Bodø = 6-1 = Erlng Svedenborg, Narvk = » R. Wck1und-Hansen, St.nes lfred Nlsen, Bodø = 4-9 = 5 = rthur Jarhelle, Narvk S 10. Bjarne Jacobsen sr., Bodø ] 5 Bodø 1964 Splledager: mars. Deltagerantall: 34 spllere. Turnerngsleder: ugust Jenssen, Narvk. Lagmester: KLSSE : Narvk. 1. Enar Danelsen, Bodø Torbj. Burchard, Narvk Roald Larsen, Tromsø Oluf Nordby, Narvk Johan Rydar, Narvk Selmer Sgvaldsen.N.vk Sverre Thomassen, Bodø TerjeLndstrøm,N.vk 1.5 KLSSE : 1. Enar Ervland, Narvk Karl brahamsen, Bodø Oluf Gaustad, Bodø Bjarne Skagen, Bodø K. O. Krstensen, N.vk Olaf Melkersen, N.vk L. Bakkerngen, Tromsø lfr.johansen 0.5 KLSSE : 1. Bj. Jacobsen jr., Bodø Jan Jacobsen, Bodø H.Ravk Dag Svedenborg, Narvk Gudm. Hoseth,Bodø OttoKlaussen, St.nes Bj. ndreassen R.Jakobsen 1.0 Ungdommens gjennombrudd nord-norsk sjakk! Rktgnok vant Paul Svedenborg et overlegent mesterskap året før, og også denne gang er seeren meget overbevsende, men nå har han fått følge av to andre spllere under de 20, som besetter 2. og 3. plass. Gunnar Johnsen vl v nok komme tlbake tl en rekke ganger senereo). Mens dermot Tore C. Bremseth turde være et mer ukjent navn for en ny «generasjon» sjakknteresserte. Dog var Harstad-junoren et av de helt store talenter nord-norsk sjakk 1960-årene, og han oppnådde eksempelvs 2. plass junor-nm 1965 etter Terje Wbe. PUL SVEDENBORG Dessverre ble hans sjakklge vrketd relatvt kortvarg. Brdegespllet tok overhånd (som for så mange sjakkspllere!), og etter 1968 deltok han kke lenger noen NNM. nteressant er også Bodø Sjakklags possjon nord-norsk sjakklv mdten av 60-tallet. På denne td ble en nærmest frenetsk aktvtet nnledet, med bl. a. telefonmatcher mot Oslo Schackselskap, arrangerng av nternasjonale turnernger og NM 1966, ntensv skolesjakkvrksomhet, samt god oppslutnng om klubbturnerngene. Dessverre varte oppblomstrngen kun noen få år, sden var det tlbake tl det gamle gjen! Sjakknteressen på et sted går nettopp bølger, ofte beroende på en enkelt «ldsjels» nnsats, dette tlfelle Rch. Wcklund-Hansen. GRUNFELD NDSK Hvt: Jon Hellnes, Bodø Sort: P. Svedenborg, Narvk. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3, d5. 4. e3 Populær for tden er avbyttevaranten 4. cxd5, Sxd5. 5. e4, Sxc3 osv. Som hovedvarant regnes 4. Lf4, Lg7. 5. e3 osv. 4. -Lg7. 5. Sf3, cxd5 Spllbart. Men sterkere er 6. Db3 med fortsettelsen 6. -dxc4. 7. Lxc4, Sfd7 med lke sjanser. 6. -Sxd5. 7. g3? Dette trekket er dårlg når e3 er gjort. Hvt får store problemer med å få rokert da sort aktvserer Lc8 tl a6 eller h3, beroende på hvts løperutvklng. Bedre trekk er 7. Lc4 eller 7. Db b6 Sterkere er kanskje 7. -Sxc3. 8. bxc3, b6. 9. Lg2, La Se5, c6.. Sxc6, Sxc Lxc6, Tc8! og sort vnner bonden tlbake. (13. Da4, Dc Dxa6, Dxc6 med dobbel trusel på c3 og hl). 8. Sxd5, Dxd5. 9. Lg2, Db5. Hndrer hvt å rokere. 10. a4 Hvt går tl angrep på dronnngfløyen, men oppnår bare å få den svekket Da b4, c Tbl<?>, Lfa! 13. b5, Db Tb3, cxb5.15. axb5, Sd , Le! Her står løperen godt plassert og underbygger bondefremstøtet e Sh4 Her står sprngeren dårlg plassert og underbygger bondefremstøtet e Sh4 Her står sprngeren dårlg plassert. Bedre sprngertrekk er 17. Sel e5! 18. Lxe4, Dxe4. 1». f3(?) Ytterlgere en svekkelse. -Db dxe5 På 20. d5 følger 20. -Sc Tbl, e4! 20. -Sxe Lb2? Den avgjørende felen, mens hvts stllftg var lkevel betydelg svekket. # 4 W k k k * fk 21. -Tfd8! 22. De2, Dd5! 4 't Plutselg blr de hvte offserene angrepet tur og orden. 23. Tb4, Sd Tdl, Sf4! Kombnasjonens poeng. Hvt som gledet seg tl en bndng på dronnngen må stedet g fra seg kvaltet. 25. Txd5, Sxe Kf2, Txd Kxe2, Tad Oppgtt. Truselen Td2+ fulgt av Txh2 er for sterk. (Komm. av Edmund Forselv og Paul Svedenborg). PRESUSSSK Hvt: E. Svedenborg, Narvk Sort: G. Johnsen, Tromsø 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, Sf6. 4. Sc3 Svedenborg vl kke splle 4. Sg5, ford han antagelg frykter Traxlers motangrep 4. -Lc5H, som Johnsen er ekspert på. 4. -Sxe4. 5. Lxf7 +? Bedre er 5. Sxe4, d5. 6. Ld3, dxe4. 7. Lxe4 med lkt spll. 5. -Kxf7. 6. Sxe4, d5! 7. Seg5-t-, Kg , h6. 9. Sh3, e Se5, Lxh gxh3, Df6! 12. Sxc6, bxc Le3, Tb8. Etter hvts uheldge 5. trekk har svart på en forblledlg måte avvklet, så han står med bedre bondestruktur og halvåpen b- og f-lnje. 14. Tbl, Kh , Ld )g4, Thf Khl, Tf Tgl, Tbf Tg2, Lf Tbgl, Lxe fxe3, Kh c3, Df Dg3, Dxg hxg3, Tf3.25. Te2, g Kg2, h Kh2, Kg h4, g Tgg2, a5! 30. b3, a4! 31. b4, T8f a3 k é k l k k å 's' 32. -Kf7! Svart høster nå fruktene av stt presse spll. Hvt har ntet forsvar mot en svart kongemarsj va den svarte dronnngfløyen nn den hullete og pressede hvte stllngen. 33. c4?! Hvt vl kke stte med hendene fanget og bl spst levende, og prøver stedet å fske rørt vann dxc Tc2, Txe Txc4, Txa Tc5, Th6(?) t \ V ERLNG SVEDENBORG J Unødvendg forsktghet, som skyldes sterk tdsnød. 37. Ta5, Kcc. :t8. V2, c:. :t. '!< :>, Kd«. 40. TSxeS, T«e3. De sste trekkene før tdskontrollen er tydelg preget av gjensdg tdsnød, men stllnger har hele tden vært strategsk

17 32-33 vunnet for svart, som nå avgjør kampen få trekk. 41. Txe3, Th8! 42. Ta3, Ta Kg2, KdS. 44. Kf2, Kxdl. 45. Ke2, Kl. 46. Oppgtt. (Komm. av Nls. Bakke). SPNSK Hvt: Gunnar Johnsen, Tromsø Sort: T. C. Bremseth, Harstad 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. 4..a. csf , 1) , d6. 7. c3, Le7. 8. Tel, Lg4. 9. d3, Sbd2, Sa5.11. Lc2, c h3, Lh Sfl, Dd Se3, Sc Sf5, Ld g4, Lg Le3, h S3h4, Se Df3, Kh Kh2, Th {<:>, hxg hxgt, l.xfs. 23. gxf5, Sc Thl, Kg Kg2, Sh Le3, Sf Dg3, Lxh Txh4, Txh Dxh4. De Lg5. f Le3, g fxg6ep, Sxg Dg4, Kg Thl, Tg Th6, De Dh3, Kf Kfl, Tg Df5, Df7. k 4 * E B " Å { ' M p W Å Så langt har partet vært både velsplt og nteressant, med Gunnar Johnsen hele tden på offensven. Dog har Bremseth, som han hadde for vane, forsvart seg segt og dérkt. mdlertd befnner spllerne seg nå ekstrem tdsnød, og det resterende må sees lys av dette. 39. Dc8+ Også 39. Lb3 er godt De Dxa6, Ta Dxb5, Txa2?! Selv om spllerne er over tdskontrollen, befnner de seg fremdeles stor tdsnød!! ngen av partene syntes å ha td tl å telle, og areflekstrekkene» varte faktsk helt tl 44. trekk, da partet ble avbrutt. Sorts tårntrekk er typsk for slke stuasjoner. Enten han har oversett 42. La4, eller han satser på en høyst tvlsom tdsnødfelle! 42. La4, Tal Ke2? Og hvt plumper rett ut! Etter 43. Kg2 har han vnstspll Txa4! Med poenget 44. Dxa4?, Sd Kd2, Ta5(?). Rems! Hengepart, men før partet kom på verksted, ble man enge om poengdelng. En noe besynderlg avgjørelse! Rktgnok var kke sorts sste trekk det aller beste (som er 44. -Sce7!, dog kke 44. -Ta7? 45. Txg6), sden hvt kan fske en smule rørt vann med 45. Db6, og sorts bønder er temmelg svake. Et part, hvs avslutnng nok kke yter spllerne full rettferdghet. (Komm. av Frans Larsen). SLVSK Hvt: lfred Nlsen, Bodø Sort: E. Krstensen, Narvk 1. d4, d5. 2. C4, C6. 3. Sc3, Sf6. 4. Sf3, e6. 5. Lg5, Le7. 6. e3, Sbd7. 7. cxd5, exd5. 8. Ld3, Se4. 9. Lxe4, Lxg Lc2, Sf Se5, Lf , Sg f4, Dh5, Te8. ESKLD KRSTENSEN 15. Sxf7, Kxf7.16. f5, Kg8.17. fxg6, h Tael, De7.19. Ddl, Db Lb3, Le a3, Dd Dh5, Dd h3, Tf Se2, Tae Lc2, Lg Sf4, Lf Lxf5, Dxf g3, Tf Sg2, Dxg Dxg6, Txg6. Rems. Kommentar tl kommentaren (Nlsen-Burchard 5/77, s. 4) TORBJØRN kk. KJELL BURCHRD BfBW NLSEN Etter 23. Dxg7+, Kxg7 osv. endte partet rems. Jeg mener å ha funnet følgende forbedrng for hvt. 23. Lxe5! Hvs svart slår, ryker Lb7. (23. - dxe Txf6+, Kg Dxg7+, Kxg Tf7+), 23. -Dxg Txf6+, Dxf6. Hvs 24. -Kg7 følger 25. Txg6+, Kxg Lxh8, Txh Tdl, Td e7, Te Txd6+, og hvt bør vnne. 25. Lxf6 Hvt har to sterke løpere, svart har to svake tårn, svak d-bonde og svak a-bonde. ng. svarts neste trekk ser heller kke Th7 ut tl å g svart motspll Tg Tdl, Tg Lh4 Og hvt bør vnne. (Komm. av Fredrk Lorck). Mellom drøm og vrkelghet kan det være noen måneders sparng Før eller senere får de fleste bruk for et lån - stort eller lte. Tl bl, båt, farge-tv. Eller nytt kjøkken. Legg grunnlaget dag med en sparelånskonto Kredtkassen. På den kan du låne opptl kr ,- - uten skkerhet. Kontakt oss for nærmere nformasjon. KREDTKSSEN Sparelån

18 Karl Fabel. De Schwalbe Ved/N.. BKKE 14. Karl Fabel. De Schwalbe 'v v ål * 13.. W. Balle. FCR Sste trekk? Bondarevskj Keres og sterer fra Enevoldsens kokebok, sde 38: 66. -Tal! «Nu kan hvd kke splle Kf7 for skak på a7, og det hvde tårn kan kke gå mellem. Vl han vdere med sn bonde, må han gøre plads og splle 67. Ke7, hvorpå Ta7+. Td7, Ta8 og hvad nu? På 69. f6, Kxh6.70. Kf7, Kh7 er remsen skker. Det samme er tlfeldet efter69. Td8, Ta Kf8, Ta6 såvel som efter 69. Td8, Ta74-, 70. Kf6, Tal.» Det er alltd lettvnt å ty tl etterpåklokskap. For som Jens Enevoldsen bl. a. ser: «Der skal så uhyre ldt tl for at tabe et tårnslutspl eller tl at holde det rems. De mndste nuancer spller her en afgørende rolle. prakss er det meget vanskelg en gvet stllng straks at se dsse små detaller, hvorfor man også ser mestrene anvende særlg omhu og megen hovedbrud tårnslutspllet». «Forøvrgt er det rent ud utrolgt, hvad ljechn undertden kunne tllate sg forvssnng om, at går det galt mdtspllet, kan der alltd reddes rems tårnslutspl». Sste trekk? > 15. Karl Fabel. De Schwalbe l... n k Sste trekk? *? Å t:s " ' ' '',: ' U yy// Sste trekk? 'W' ål Sjakkproblem kan være så mangt. Dsse 4 mottene krever kke mattsettng, men et studum av stllngen for å fnne ut hvem som kunne ha gjort sste lovlge trekk, og hvlket bestemt trekk som hvert tlfelle kan være det eneste som følge sjakkreglene kan ha vært gjort. Leseren nnbys altså tl en enkel retrograd analyse, problemsjakkens detektvarbede. De 4 valgte eksemplene skulle kke være for vanskelge, og jeg håper leserne av problemsjakkspalten hygger seg med dem sommer. LØSNNGER: 13. (Balle): 14. (Fabel): 15. (Fabel): 16. (Fabel): TNNLEGE KJELL JOHNNESSEN Postboks 278-Tlf. (084) HMMERFEST Dbl-al. Tg2-gl. Lg2-fl. Sc3-bl. TNDBERG SØLVSUPER 12C Tandberg Sølvsuper den mest solgte bordrado Norge. Nå kan De også få den med nnebygd stereo kassettbåndopptaker, Sølvsuper 12 C. Kassettbåndopptakeren har mkrofonnngang, manuelt nnspllngsvolum og LE D nnspllngs ndkator. Det er mange grunner tl at Sølvsuper er bltt så populær. Først av alt drftsskkerhet og påltelghet. Dernest hensktsmessg utformng og enkel, logsk betjenng. Tenk etterservce - kontakt derfor Båtsfjord. loservce ^«TELEFON (081) BNKGRO POSTGRO GRUNNLGT 1904 NNEHVER: THORGER CHRSTENSEN * BØKER * PPR * KONTORUTSTYR * MUSKK* F U S K E

19 Tor. Stene, som vut skolemesterskapet spll mot Ttmo Br»yn, som kom pl 4. plass. Tor. Stene tl venstre. SJKK VRDØ 6. Bengt Erksen 7. Bans P. Kofoed SVENN EDMUND OLUFSEN Lørdag før påske sto Vardø Sjakk-klubb som arrangør av skolemesterskap! sjakk. v de femt elevene som hadde meldt seg på mesterskapet, deltok 19 spllere. Følgende resultat ble oppnådd: 1. Tor. Stene 5 p 6 å 2. Magne Kofoed 4 p 7 a 3. Ragnar Rassmussen 4 p 4c 4. Tmo Brøyn 3 p 3 a 5. Ger ndreassen 3 p 5 c 8. ndre Krstensen 3 p 9. Bjørnhld Stokvk 3 p 10. Jan Erk Larsen 21/2 p Xl.PerStensvk 21/2 p 12. Knut Bjarne Holt 2 p 13. Terje Dahl 2 p 14. Jan Enar Hansen 2 p 15. Kurt Salomonsen 2 p 18. Rune Rassmussen 2 p 17. Brynjar Belsnes 11/2 p 18. Grete Weydahl 11/2 p 19. Josten Svendsen 1 p Skolesjakk Sør-Varanger J k' Dl UD cn/l Sør-Varanger deltatt sjakkun- tsklubben «Vgør» drevet V/lKnL HUJtlVl dervsnng. Sjakk undervsnn- sjakkundervsnng for barn fra gen har vært lagt tl skolene Hesseng. Ved skolene løpet av skoleåret Krkenes og Bjørnevatn. tl- Krkenes og Bjørnevatn er det 1976/1977 har over 200 elever legg har sjakk-gruppen Spor- Krkenes Sjakklubb som har 6a 4a 8b 7a 4a 5a 7a 5a 3c 9b 3c 4c 2c 3b stått for undervsnngen. Ved skolen Krkenes har Karl rthur Larsen vært leder, og sammen med to andre nstruktører har dsse avvklet 13 undervsnngs kvelder, hver på to tmer. Ved skolen Bjørnevatn er det Lef Bjørnstad og Erlng Fløtten som har hatt ansvaret for undervsnngen. Her har det vært 17 kvelder, hver på to tmer. På Hesseng er det Karl Hojem som har vært leder. De første kveldene ble det benyttet to nstruktører, men senere har Karl Hojem vært alene som nstruktør. Her har det vært avvklet 26 kvelder, hver på tre tmer. Skolene Sør-Varanger har på stt budsjett ett beløp som skal brukes tl frtdsaktvtet for skoleelever. Derfor har all sjakkundervsnng ved skolene Krkenes og Bjørnevatn bltt betalt av skolene. Betalngen er fortden kr pr. tme. Når så Krkenes Sjakklubb har tlsammen 146 tmer ved dsse to skolene, blr det ett ganske stort beløp som kommer Krkenes Sjakklubb tlgode. Hva bruker så Krkenes Sjakklubb dsse pengene tl som de får nn på nstruksjon? Endel blr selvfølgelg brukt tl premerng skolesjakktur nernger, men det meste blr brukt på klubbens junorer. v Krkenes Sjakklubbs årsmeldng vl en se at junorene har fått kr tl deknng av utgfter forbndelse med representasjons oppgaver. Undervsnngen på Hesseng, 90 tmer, blr kke betalt av skolene. Forutsetnngen for betalng er at undervsnngen foregår på en skole. Derfor er all undervsnng på Hesseng gjort uten noen form for vederlag. Når det~gjelder materell så har Bjørnevatn skole år kjøpt 30 sett brett/brkker. Krkenes Tor Krstan Schølset tår sn velfortjente pokal av ungdomskonsulenten lor Slakk, Karl rthur Larsen. Et glmt fra Skolasjakkmønstrlng SarVaranger der landadelen» bealm skolesjakknstrukterer er vrksomhet. skole har tdlgere kjøpt endel sjakkutstyr, men også de har år kjøpt endel nytt. Blandt annet har de kjøpt endel klokker. Både Krkenes, Bjørnevatn og Hesseng har det vært avvk let barometer turnernger forbndelse med sjakkuth vsnngen. v andre turnernger vl on nevne Sør-Vararfjor mnsl skapet skolesjakk. Mostosku pet omfatter\u> l.c >u u n l v 37 duellt. Tr(!tn (M v.u,"u l.ul tl Bjørnevatn skoll), lltln l år blo Bjørntvtn»kol lull fulgt.v Kllk'll",."'!' '.' Lu ' ll H v.ln «h ln lnll l> l0l 'lll' '.pllllllll llll n tllllll H 11 lmy Svnln jmltl 1 Fløtltn. Jonny nln.m Øy. ntm, llny Wnk (u.l U Hn mul, lll V ll W lm.lll. K..ll lm lnn. H.ynl Htllk-nn. - L'.lu n r.l.n

20 38 Schølseth, Kjetl Hennnen og Bernt Åsgren. Det ndvduelle mesterskapet fkk følgende klassevnnere: 1. klasse: Hugo Hennnen, Bjørnevatn. 2. klasse: Bjørn Fløtten, Bjørnevatn. 3. klasse: Lars Erk Vellene, Krkenes. 4. klasse: Thomas Holde, Krkenes 5. klasse: Henry Bjørnstad, Bjørnevatn. 6. klasse: Kjartan Hanslen, Bjørnevatn. 7. klasse: Bjørn Krstoffersen, Krkenes. 8. klasse: Tor Krstan Schølseth, Bjørnevatn 9. klasse: Bengt Erksen, Krkenes. SKOLESJKK v/olf SKSLEN Vnteren 1976/77 har det for første gang vært arrangert sjakkurs for skoleelever lta. Det har vært holdt kurs for elever ved 3 forskjellge skoler. nstruktører har vært medlemmer av lta Sjakklubb. nstruktørene har kke fått noen godtgjørng, og lta skolestyre avslo dessverre en søknad om en beskjeden støtte tl deknng av drekte utgfter forbndelse med vrksomheten (premer, etc). Mdler tl deknng av dsse utgftene har mdlertd klubben fått fra annet hold, særlg fra Fnnmark Sjakkregon og Ungdoms- og drettsutvalget lta. Her følger en kort overskt over vrksomheten ved de enkelte skoler. Det bør bemerkes at mangel på nstruktører har begrenset vrksomheten. Mange nteresserte elever har kke fått anlednng tl å delta. BOSSEKOP SKOLE nstruktør var Nls M. slaksen. Kurset gkk over 19 kvelder, med to tmer hver kveld. alt var 53 elever nnom kurset. Det stable deltakerantallet lå på ca. 15. Det ble arrangert to turnernger. Den første ble vunnet av Jan Åge Walseth, den andre av Stenar Mathsen. Kurset ved Bossekop ble avsluttet med en lagkamp mot Komsa skole. Det var 10 deltakere på hvert lag, som hver splte to parter. Bossekop vant ELVEBKKEN SKOLE nstruktør var Olaf Skaslen. Kurset gkk over 9 kvelder, to tmer hver kveld. Gjennomsnttlg deltakertall var 16, og alt var 30 forskjellge elever nnom kurset. Også her ble det arrangert to turnernger Vnner ble Rune Kjelsnes og Tor Helge Skaslen. KOMS SKOLE nstruktør var Olaf Skaslen. Her ble deltakerantallet fra starten begrenset tl 16. Noen av dsse falt fra etter hvert. Totalt var 22 elever nnom kurset, som gkk over 12 kvelder a 2 tmer. Her ble turnerngene vunnet av Bernt 0. Rydnngen. fífíííffíícíís Har De byggeplaner? SJKK f VDSØ: GeorgKrogh suveren Junorsjakken opplever for tdenden ny oppblomstrng Vadsø. kke sden har det vært så god oppslutnng om sjakklubben Vadsø. Hovedårsaken tl at ungdommen nå søker tlbake er trolg at man nå spller på ettermddagstd, mens junorene tdlgere kke kunne bebynne å splle før klokka Fra nyttår av har 12 lovende unge sjakkspllere møtt trofast opp Vadsø sjakklubbs lokaler på samfunnshuset, og har avdekket en ganske utrolg ver og splleglede. Torsdag var så turnernga ferdgsplt, og på avslutnngsdagen avvklet man e uformell lynturnerng, med etterfølgende premeutdelng og festlg samvær. Hverken hovedturnernga eller lynsjakken var Georg Krogh tl å true, kke et eneste part var han vllg tl å g fra seg. Hans argeste konkurrenter så ut tl å mangle den nødvendge erfarng tl å gå helt tl topps, men så må det også tlføyes at Georg er en gammel rev dette gamet. Helt sden 1973 har han vært medlem av sjakklubben, selv om han kke har vært aktv hele tden. 9 - årngen Jørgen Skjånes er et utvlsomt talent med store utvklngsmulgheter. På tross av at han aldr har fått sjakkundervsnng har han en moden spllestl og et fnt blkk for spllet. Lars rne Oldernes har gått gradene klubben, og vl trolg utvkle seg hurtg den nærmeste tda. Han har sne evner særlg det taktske. Vadsø Sjakklubb llleputtpoltkk går ut på unngå stjernedyr kng, derfor blr de som kanskje ennå er ltt uferdge og lder mangt et nederlag på grunn av det, vet lke mye oppmerksomhet som de beste. Samtlge spllere vste fne takter et eller annet part, og dsplnær-problemer fantes kke. Turnerngsopplegget gkk ut på at m an først splte to forgrupper med seks deltakere hver, og fnalen møttes de to vnnerne tl kamp om førsteplassene, osv. Resultater: Forgruppe 1, alder parantes: 1. Jørgen Skjånes (9) 2 Egl Johansen (13) _ 3 Torger Krstoffersen (12) 4 Ragnvald Mathsen (12) 5 Lars Røe (9) 6 Kjetl Tdemandsen (12) 6. Stenar Meth 7. Ragnvald Mathsen 8. Johnny Roska 9. Lars Røe 10. Tommy Edvardsen 11. Kjetl Tdemandsen 12. Per Ukvtne Lynsjakkresultater: 1. Georg Krohg 9/9 poeng 2. Lars. Oldernes "3. Stenar Meth 6 4. Per Ukvtne 5 5. Egl Johnsen På de neste plassene fulgte Lårs Røe, Jørgen Skjånes, Ragnvald Mathsen, Kjetl Tdemandsen og Tommy Edvardsen. Rettelse: NM /77, s. 23. (Odd Gudmundsen Paul Svedenborg 3-0). Denne statstske påstand, verserende på folkemunne nnen Tromsø Sjakklubb gjennom et desennum, vser seg kke å være rktg, som påvst av Paul Svedenborg selv. Det korrekte styrkeforhold dem mellom skal være ffty-f f ty, dvs. 1, (Fl) V har hustypene! Fnale Gr. 2. res. 1. Georg Krogh (12) Lars rne Oldernes (12) Stenar Meth (12) Johnny Roska (12) Tommy Edvardsen (12) PerUkvtne(12) 2-0 Klppher Klppher Vennlgsc send meg Drrrs kallog Navn: dr lm mmm V leverer VesCla nsh «s f e rdlk oppsntt, el 1er som bytfcesf tt. TN BOLGBYGG Tana bru,9m5tan«tlf /S GEORG KROGH Den endelge lsta blr da slk: 1. Georg Krog 2. Jørgen Skjånes 3. Lars rne Oldernes 4. Egl Johansen 5. Torger Krstoffersen TRM

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 8 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 10 Andreasson,Ingvar 6 2335-1 Heberla,Bartlomiej 6 2556 0-1 2 11 Duncan,Chris

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 - 9601 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang

Detaljer

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00 Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5. 2 tc(k - roazc Regstrerng av sjakkspllere Det kan kke påpekes ofte nok hvor vktg det er med regstrerng av sjakkspllere. kke bare skolesjakkspllere, men samtlge kategorer spllere.

Detaljer

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli.

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli. 0 0 d 0) 0) -J 0 c ) z av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- tl noe som forhåpentlgvs skal bl valgt å (1917-75) 8 nn sjakk- av de aller største. ten FORORD Forelggende spesalnummer starte opp med danner en årvss

Detaljer

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj!

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj! z CD CD 3 0CD CD CD 0 0 2 Mye åg ede segover! En sannhet med modfkasjoner vl mange hevde. Tl det vl jeg s at tl tross for mange krtkkverdge forhold nnen norsk sjakk, så må v for all del kke glemme at det

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM.

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM. M 0 a) -J 0 h z - NM 2 3 Nye sjakkubber V kommer kke fra at det arbedes alt for lte med nystartng av sjakklubber Fnnmark har det vært foretatt flere forsøk på mange plasser, men man har kke gått systematsk

Detaljer

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5..

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5.. / f( Nr 3 MARS 1978 Kr 5 2 2 SOMMEL Da NNM 1977 var over ble det sendt et utvalg av parter fra de enkelte klasser tl bedømmelse sorpå Menngen var å premere beste part de enkelte klasser Nå begynner det

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 5 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 4 Raetsky,Alexander 4 2424-9 Hajnal,Zoltan 4 2359 ½ - ½ 2 12 Amato,Andrea

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales.

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales. M *1 LO 1%. 0) w CD 0 z ... kjemper. Når. 2 ;,! : Remspyser Hva er egentlg vtsen med å splle sjakk? Noen vl bare kose seg med et part sjakk og legger mest vekt på kameratskapet når de deltar turnernger.

Detaljer

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 - 9601.. FØDT 2 Far Play kontra regler Det er kke å komme fra at dsse to momenter ofte gjør lvet surt for en sjakkspller, men dessverre også ganske ofte for samtlge

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5..

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5.. Nr 6 SEPTEMBER 1978 Kr 5 Noe å satse på? skkert også NM 1980 Fnnmark En utrolg tanke, vl mange s Kanskje det, men Sjakklubb og Krkenes Sjakklubb vl n- Hvorfor da Et prkkfrtt null verdt Av erfarng vet v

Detaljer

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5.

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5. Nr9 DESEMBER 1977 Kr.5. 2 GOD JUL Den «trehodede» redak sjon samt alle bladets medarbedere vl hermed nytte høvet tl å ønske samtlge av våre lesere en rktg god jul og et godt nytt år. kalenderåret som gkk

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840 961 2 3 Så er det gjen td for tlbakeblkk og fremtds vyer For oss redaksjonen skal det kke legges skjul på at v har hatt et strev somt år Ambsjonene har så absolutt vært tl stede og stoffmengden har bare

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10.

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10. JAKK Nr. 4. MAI 1979 Kr. 1. - 2-3 Hva er fel med NSF? I lengre td har jeg prøvd å få gang en skkkelg debatt om hva som er fel nnen NSF. Jeg har kke lykkes for det er flere sentrale personer som kke vl

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnering i Stavanger 23. juni 1. juli.

NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnering i Stavanger 23. juni 1. juli. CO Norsk Sjakkblad Nr. 4 5 Aprl-Ma 1951 2 3. årgang Part fra byparken Stavanger med Domkrken bakgrunnen. : : : : = = W NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnerng Stavanger 23. jun 1. jul. NORSK SJAKKBLAD,

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

â 2: Â 'å1 sl lå A I 1 PREMIEKONKURRANSE NR. 7 Oppgave nr. 1. A B C D E F G H 8 5 'm 7 r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar

â 2: Â 'å1 sl lå A I 1 PREMIEKONKURRANSE NR. 7 Oppgave nr. 1. A B C D E F G H 8 5 'm 7 r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar Prs 50 øre. r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar 1951 23. årgang PREMIEKONKURRANSE NR. Oppgave nr. 1. 8 5 'm ' 2 H â 5 S 51 A 4 3 2 I 1 Hvt trekker. Det blr løserens sak å avgjøre om det er vnnst for hvt

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave!

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Takk for taket! GODT Å SKILLES SOM VENNER: Klasse 4-spillere har skjønt det: Det gjelder å ta resultatet med fatning og et smil uansett. Vi tar sjansen på at

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

[WUKK SJAKKENS DAG 2.N 0 V.

[WUKK SJAKKENS DAG 2.N 0 V. NORSK [WUKK BLAD SJAKKFORBUND ^^KK^m ORGAN FOR N Ø I G E S Nr. 20. oktober 1969. 41. Å rgang. SJAKKENS DAG 2.N 0 V. l/w - aller helgens dag - er samtidig besluttet å være S J A K K E N S D A G. D e t f

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

til historien at B- mennesket Geir forsov seg

til historien at B- mennesket Geir forsov seg Nr. a 1998 Rallar Open Tromsøguttene måtte denne gangen se seg slått av blant andre Paul Svedenborg som gkk tl topps Rallar Open. Jon Krstan R@yset ble best av våre klasse A. Ger Pedersen mponerte mest

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3 BULLETIN 3 Tirsdag 2. juli. Pris kr 20 Sheila mot Sebastian I fjerde runde fikk Mesterklassen et fargerikt toppoppgjør mellom Sheila Barth Sahl fra Black Knights (tidligere Moss) og unggutten Sebastian

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Magnus kom, så og vant

Magnus kom, så og vant BULLETIN 1 Søndag 30. jun. Prs kr 20 Magnus kom, så vant Magnus Carlsen har nnledet NM uka sjakk med å sjarme Lllehamm knep så den nøvendge seen 2 1/2 1 1/2 hurtgsjakk ov stormestkollega Bork Predojevc

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 7 11. juli 2009 Alt vi har øyne for THE POKER FACE: Det gjelder å gi motstanderen så få tegn som mulig. Benjamin Arvola fra Tromsø SK under NM i Lynsjakk. S I D E 2 Klasse Elite 7.runde ble

Detaljer

Ms Norsk Sjakkblad I \ y Ill * i i. Nr. 3 Mars årgang. Nr. 1. Nr. 2. Hvit trekker og vinner Hvit trekker, men svart vinner. Nr. 4. Nr. 3.

Ms Norsk Sjakkblad I \ y Ill * i i. Nr. 3 Mars årgang. Nr. 1. Nr. 2. Hvit trekker og vinner Hvit trekker, men svart vinner. Nr. 4. Nr. 3. Ms Norsk Sjakkblad Nr. 3 Mars 1951 23. årgang Nr. 1. Nr. 2. f y ll * Hvt trekker og vnner Hvt trekker, men svart vnner. Nr. 3. a# Nr. 4. A * \ 2 Hvt trekker og vnner. Løsnng på sde 45. A. Hvt trekker og

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP. cidres Audelmø Av A H Bøe. (En nesten korrekt fortelling om Eldres Avdeling i lys av klubbens historie.)

KLUBBMESTERSKAP. cidres Audelmø Av A H Bøe. (En nesten korrekt fortelling om Eldres Avdeling i lys av klubbens historie.) fuli 1990 Bildet viser Stjernens 6. lag som vant sin avdeling i, divisjon. Etter sine forutsetninger (erfaring) var det en like stor prestasjon som at vårt 1. lag vant sin avdeling i 2. divisjon. Vi ser

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00 MARS Nr. 2-1980 Kr. 10.00 ... 2 Hold frem som dere stevner! Landets to største fodag presenterer nå: Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE lekskon Det kan kke stkkes under en stol at Norsk Sjakkblad nå

Detaljer

3000- prestasjon i Kina

3000- prestasjon i Kina 3000- prestasjon i Kina EM for landslag NM for klubblag Aage Mella Lær sjakk nr. 6 2009 Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo Tlf. 22 15 12 41 E-post sjakkfor@online.no NSF på Internett: www.sjakk.no

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 1 5. juli 2009 Klare til dyst TO MENN MED ULIKE OPPGAVER: GM Simen Agdestein skal prøve å vinne kongepokalen for 8. gang, mens IM Ivar Bern skal ofre mange nattetimer for å glede bulletinens

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7.

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7. STJERNE r VERDENEN 1972 NR. 3 12. ÅRGANG Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester Mer fra N. M Side 7. Anniken demonstrerer sine ferdigheter for Jarl EN KLUBB I VEKST Styreprotokollen for Sjakklubben

Detaljer

Norsk Sjakkforbunds. : ^ :i :!'!! 'h : j i i; i! i ; n i :p il ir i i! ir i ; 'i:! : ii ii :! ir H! H. \Qadtos ja kkla nds kampen

Norsk Sjakkforbunds. : ^ :i :!'!! 'h : j i i; i! i ; n i :p il ir i i! ir i ; 'i:! : ii ii :! ir H! H. \Qadtos ja kkla nds kampen : ^ : :!'!! 'h : j ;! ; n :p l r! r ; ':! : :! r H! H NORSK SJAKKBLAD, utgtt av Norges sjakkforbund Abonnementsprs: Kr. 5,00 pr. år. Annonseprs: 35 øre pr. mm. Postgrokonto: 46111 Ansvarlg redaktør: Olav

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 4 DESEMBER 2010 ÅRG. 66 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Redaktørens hjørne 4 Seniormester Einar

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT En sjakkfestival er ikke minst en sosial begivenhet, et møtested for nye og gamle sjakkvenner. Her har vi i en tidlig nattestund fanget inn Emil Agdestein (til venstre) og

Detaljer

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING SK Stjernen SEILDUKSGATI..N OSLO 5 I I Telefon 35 19 03 - Stiftet 5/9-1923 - Apen alle hverdager 18.30-23.00 (Juni, juli, august: kun tirsdager og torsdager) Med lems- H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE

Detaljer

4 Stigende sjakkfeber

4 Stigende sjakkfeber 4 Stigende sjakkfeber Januar juni 2002 «Ok, jeg får legge meg tidlig i kveld.» Magnus da han gikk med på å legge seg kvart på ett om natten på en turnering på Gausdal. Om den foregående høsten var aktiv

Detaljer

viser han hvordan du angriper med en slik bonde. Side 18. Nr.2 April 1998

viser han hvordan du angriper med en slik bonde. Side 18. Nr.2 April 1998 Nr.2 Aprl 1998 Bymesterskapet Jon Krstan Røyset overtok ledelsen 10 runde etter et spennende part hvor Trond Romsdal ble slått. og med at Jon Krstan må stryke mnst et halvt poeng, kan ngen oppnå maksmale

Detaljer