r Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,"

Transkript

1 r Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5,

2 -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk klasse som år. E heller har aktvteten vært så stor som nå. Stadg flere klubber an nonserer turnernger og skolesjakken er på sterk fremgang. Utgvelsen av et nordnorsk sjakkblad har vår landsdel bltt hlst med stor glede, og tltaket ser ut tl å overleve det te første året som alltd må betegnes som et krseår Samarbedet med Nor ges Sjakkforbund har vært det aller beste og v har fått full tlslutnng om de tltak og syns punkter som er mest fremtredende for vårt vedkommende. Forbundets resen struktør vl holde flere kurser neste halvår på flere forskjellge steder Nord-Norge, det er allerede bestemt. NM Bergen Det ser ut tl at v får en god deltagelse fra Nord-Norge årets NM. Størst forventnnger har v selvsagt tl våre to enere, Sten Jensen og Gunnar Johnsen. Begge vl gjøre en god fgur, det hersker det ngen tvl om, men unge Jensen kan vel komme tl å «overraske» stort om han fortsetter fremgangen. V ser også optmstsk på vår junordeltagelse og håper v også år kan vse tl sold fremgang, men selvsagt, noen ny Sten Jensen har v kke bakhand. NNSF tl Krkenes Styret Nord-Norges Sjakkforbund havnet for første gang Fnnmark. At det nettopp ble Krkenes kan kke ansees å ha vært en tlfeldghet. Krkenes Sjakklubb dsponerer over en betydelg arbedskapastet, ja, uten tvl den største vår lands. del. Aktvteten styret har de senere år kke nettopp vært preget av en voldsom arbeds aktvtet, men det er tng som tyder på at dette vl endre seg vesentlg grad året som kom mer. Den nyvalgte formann, Erlng Fløtten vl nok vte å set te sne tropper svng med mange vktge fremstøt på sjakkfronten. rr HRRRMMM!I LU.L S11JMP RØYKEN! P,,bk O 11/. (084) Redaksjon: Knut H. Fagerhaug Kjell Johannessen Frans Larsen PRESI DENTEN Med gpset arm og dermed nedsatt bevegellghet ankom han valp/assen og nntok en sentral plass mesterskapet. Råd og vnk gav han øst og vest der det trengtes og var på farten sent og tdlg. Det ble gjort herdge forsøk på å «prate han senk», men den som kjenner Arnold vet at det kke lykkes. At han fkk høre på våre deer og fremtdspaner skal være vsst, lke vsst er det også at han kke bare hørte på, men også allerede nå har tatt skrtt retnng av å løse problemene. W skal være stolte av en slk presdent! Splledager: ma. Spllested: Fjordtun Skole. Deltagerantall: 80 spllere. Turnerngsleder: Kar Hojem, Krkenes. LAGMESTERSKAPET: 1. Tromsø Krkenes Hammerfest Harstad Narv Alta Vardø Skjervøy Vadsø Bodø Havøysund 3.5 KL. LILLEPUTT BESTE 3-MANNS-LAG: 1. Hammerfest Vadsø Øksfjord Krkenes 6.0 I Mesterklassenl Helt tl det sste var det uklart om Gunnar Johnsen, Krkenes, vlle stlle opp årets NNM, men lkevel var det klart at fjorårets vnner Sten Jensen, Harstad, også år måtte fnne seg favorttstemplet. Dsse to var 3 c)lc:k******* * * * Hammerfest * * 28.3O. ma * 1977 *******************************************skk* Å Nord-Norsk mester, Sten Jensen

3 Sten Jensen, Harstad *4 =3 = Ounnar.Johnsen, Krkenes =3 +4 * Torbjørn Burchard, Narvk =4 *7 =5 =2 =1 = Kjell Nlsen, Bodø =3 +6 *11 l Gudmund Farstad, Vardø +9 2 =3 * Redar Jenssen, Tromsø = =9 +5 = Johannes Høe, Tromsø nl =9 * Fruen Larsen, Tromsø =1 =11 =9 5 =10 = Roar Lndbloe, Harstad 5 *12 =8 =6 = Nls V. Bakke, Hammerfest =11 1 =7 12 = Hrmold Andreassen, Hammerfest =10 = Lef Bjørostad, Krkenes 2 9 s =o en klasse for seg, men det var også klar forskjell på dsse to. Sten Jensen har, tl tross for sne unge år, rukket å bl en rutnert spller med langt større nternasjonal rutne og erfarng enn noen annen nord-norsk spller. Dette fkk v stadge bevser for turnerngen. Det nnbyrdes part mellom Jensen og Johnsen var en btter plle å svelge for sstnevnte som med de sorte brkker kom «bakpå hela» allerede åpnngen og bare fghterhjertet må ha fått han tl å fortsette. Jensen slap pet mdlertd kke av på jer ngrepet og kunne de påfølgende parter bare «safe» seeren land, vel vtende om at kvalteten vlle gå hans favør. Den store overraskelsen stod mdlertd Narvk-gutten, Tor bjørn Burchard for. Han var en av de som kom med klassen under tvl, men han bevste på en suveren måte at det nok må store utskftnger tl den bestående mesterklasse. Klasse Mester 1. ENGELSK hvt: Kjell Nlsen, Bodø Sort: T. Brchard, Narvk I. c4, e5. 2. Sc3, do. 3. gi, Lg2, Sf6. 5. d4, Sbd. 6. Sh3, co , Le. 8. ds! Vrker noe unaturlg på grunn av lukkngen av hvts løperdago- nal, men er vrkelgheten svært ubehagelg for sort på grunn av det svake feltet e6. Hvt får nå et vedvarende ntatv. 8. -c5. 9. Sg5, Sf8. Et nedvendg tlbaketog. Sort dekker e6 dobbelt og truer nå h e4, h Se6!?, Sxe dxe6, fxe4. Her kommer alternatvet Lxe6 på tale for å forsøke å unngå å mste rokademulgheten. Ek sempelvarant: 13. exf5, LXf Lxb7, Tb Da4+, Ld Dxa7?, Dc7 Il. Da4+, Kf Lh3 Hvt forsøker systematsk å nnskrenke sorts bevegelsesfr het gs.,. KJELL NILSEN Sorts kongestllng er vanske lg, og denne svekkelsen av kongefloyen gjør vel neppe stuasjonen værre. Kongen må for øvrg bort fra f8 der den står utsatt tl. 15. Ddl, Kg De2, b Sxe4, Lb Sxf6, Lxf Åpne lnjer må skaffes tl vee dersom det skal bl noe fres over angrepet gxf Dg4+ Trekket 20. gxf4 er kke fullt ut tlfredsstllende da Tg8 og en sterk løper på den lange dagonal blr ubehagelg for hvt Kf g6, De Lxf4! Ikke 22. gxf4, Tg8! // zw r j/// A // / // 22. -Dg7! Ikke 22. -exf Txf4 osv. 23. Dxg7+, Kxg7. Sort har forsvart seg utmerket og fått byttet dronnngene for sert. Stllngen er nærmest utlg net. 24. Le3, TafS. 25. a3, Le. Punktet d6 må holdes under observasjon. Det mer agressve 25. -e4?! kan hvt besvare med 26. Tadl! og det er gjen hvt som har de beste utskter. Ulempen ved den planen sort velger her er at den er tdkrevende. 26. Tfdl, Tf6. 27 b4, Lc8. 28 bxc5, bxc Tab, Lxe Tb7, Lxh3. 3. Txe+, Tf7, 32. Txf+, Kxf Txd6, TbS. 34. TxhO. Det er kke skkert at 34. Lxc5 gr større gevnstsjanser Tbl Kf2, Tb Kf3, Txh Th7+, Kg Txa7, Lg Kg4, Lh Kf3, Lg Ke2, Kf Tf7+, Ke4. 4:1. Lf2, Lh Kd2, Le T18, Lxc Kc3, Le LxcS, Tg Lf2, Lf Le, Tgl. Rems. Et ganske vesplt part! (Komm. av Kjetl Vollan). f RETI Hvt: Gunnar Johnsen, Krkenes Sort: Lef Bjornstad, KÇkenes 1. Sf3,, ds. 2. c4, d4. 3. dl, c5. 4. gs, Sc6. 5. Lg2, Sf , g6. 7. Sa3, Lg7. 8. Sc2, Tbl, es. 10. b4, e Sg5, exd exd3, h Se4, Sxe Lxe4, cxb Sxb4, Sxb Txb4, a Th5, Ta La3, Te Td5, Dc Ld6, Dc Lc5, b Td8 Dxc Txe8+, Kh Df3, h Thl, Lh TbS, oppgtt. HOLLANDSK Hvt: Sten Jensen, Harstad Sort: Frans Larsen, Tromsø 1. c4, f5. 2. b3, Sf6.3. Lb2, e6. 4. ga, Le7. 5. Lg2, d6. 6. f4, Sf3, Deg. 8. Sc3, c6. 9. Dc2, Ld , e fxe5, dxe e4, Sa dl, fxe dxe4, Sg De2. Rems. Klasse Mester RETI Hvt: Sten Jensen, Harstad Sort: Nls A. Bakke, H.fest 1. c4, c6. 2. b3, d5. 3. Lb2, Lf5. 4. Sf3, Sf h4, Lg6. 6. Sxg6. Løperparet er tross alt gull verd, selv om sort får en åpen h lnje. 6. -hxg6. 7. d4, e6. 8. el, Ld6. 9. Ld3 «Fscher-bonden» på h2 er selv sagt gftg ford hvt sperrer løperen nne med g Sbd d2, Db8!? Et trekk som fortjener opp merksomhet. 11. f4? Trekket ser ut tl â ta luven av sorts angrep dagonalen h2/b8, samtdg som feltet e5 blr «hel gardert» g5! Pà 12. fxg5 følger 12. -Sh5, og det truer både her og der. 12. g3, gxf exf4, g5! Reprse! 14. fxgs, Lxgl Ke2, 5h5, 16. Sf3(!) Eneste rednng Sf4+? Langt bedre mulgheter ga Lxh2t La oss se på noen varanter: 17. Txh2, Sf Ke3, Txh Sxh2, Sxd Kxd3, Dxh2, og sort har vunnet en bonde uten at hvt har kompensa sjon. Hvt har mdlertd et meget sterkt trekk bakhånda, og det er 17. g6!, f. eks. A Sg Kd2, Sxhl. 19. g7!, Tg Dxhl, Txg7. (20. -Lf Kc2, Dc Tgl, Lh7). 21. Sxh2, Df Kc3 (22. Kc2, Df2+!), TIl, Dg Sf3, og hvt bør vnne. B Sf Kd2, og sort har tre mulgheter: a fxg Dfl, Sxd Kxd3, og sort taper offser etter Dg2 eller De2. b Sxd Kxd3, fxg De2, og hvt vnner. c Sxg Lxg6, fxg Kc2! (truer 21. De2), Th De2, og sorts stllng raser sammen. 17. Kd2, Sxd KxdS, Lf4. 19, h4! Hndrer Th3, og dessuten er det et vktg skrtt retnng forvandlngsfeltet dxc4+! Vnner et tempo. 20. bxc4, Dd Kc2, De2, Thg8(?) 23. Tagl, e5? Gjør veen åpen for hvt, og partet er grunnen avgjort etter sorts sste trekk. Men det er vanskelg å fnne brukbare trekk for sort, Offserene tl sort samarbeder dårlg, mens hvt har en klar plan å splle etter, nemlg å få h-bonden mål. 24. dxe5, Dg Dd3! Dermed kommer den hvte kongen spll Dxd Kxd3, SxeS Ke4! Nå spller den hvte kongen hovedrollen det påfølgende sluttspll, der altså hvts frbonde h-lnja tl slutt blr avgjørende Sd3. Selvsagt kke 27. -Sxc4? 28. Lf6 eller 27. -Sxf Kxf3, Td Lal! og hvts h-bonde går mål. 28. L16(!) Tar kontroll over nøkkelfeltet d Tde Kxd3, Te Kd4, TxfS. 31. Ke4, Tf Taf 1, Te Kf5(!) Tee Txf2, Tx h5, oppgtt. (Komm. av Sten Jensen) Klasse Mester KATALANSK Hvt: Sten Jensen, Harstad Sort: Gunnar Johnsen, K.nes 1. gi, d5. 2. Lg2, Sf6. 3. Sf3, e6. 4. d4, Le7. 5. c4, , b6. Andre mulgheter er 6. -c6 eller 6. -dxc4. 7. cxd5, èxds. 8. Sc3, Lb7. 9. Lf4, Sa6(?) Ser ut som begynnelsen på en felaktg plan. Bedre er. -c6 fulgt Fortsettes neste sde. 7R,m

4 6 7 av Sbd7 og Te Tcl, Te8. Hvs svart vl splle c5, kan han lke godt gjøre det straks. Tårn trekket er kke drekte dårlg, men kanskje unødvendg på dette stadum av partet, og får senere uante konsekvenser. 11. Se5, c Sb5! Med enkle trekk har hvt splt seg tl fordel. Om nå 12. -cxd4, så 13. Sxd4 med trusler c-lnjen Sd7? En bukk. Svart overser hvts 13. trekk. 13. Sc4! Et trekk som på en utmerket måte llustrerer svakhetene den svarte stllngen. Sprngeren kan selvfølgelg kke slåes pga. nnslaget på b7 med sprngereller kvaltetsvrnst. Bonden på d5 er også dømt etter f. eks LeS. 14. Scd6, Tf dxcl osv. Svart velger derfor å g kvaltet, men uten kompensasjon er utfallet realteten gtt Sf Scd6, LeS. 15. Sxe8, Dxe Sc7! Etter læreboka. Når en mater ell fordel er oppnådd, kan stlln gen forenkles Sxcl. 17. Lxc7, hs. 18. dxcs, Lxc a3, Lb Lf3, Tc Lf4, a b4, axb axb4, Lfg. Bonden kan kke slåes pga. 24. Db3 og TxcB, og en av løperne må falle. Resten er teknkk og gjen gs uten kommentarer. 24. Txc8, Dxc Dd4, DeS. 26. Le3, Sg Dxb6, Sxe Dxe6, fxe fxe3, g Kf2, Kf Tel, Lc Tbl, Lb Tal, Lc Ta7+, Kf Tb7, Ke h5, Kd Tf7, Le b6, La Tg7, g LxhS, oppgtt. (Komm. av Helge Thetng). Hvt: A. Andreassen, ILfest Sort: Kjell Nlsen, Bodø 1. e4, c5. 2. Sc3 Meses-varanten eller Lukket sclansk. 2. -ef. Normalt splles 2. -SeS. 3. gi, g6. 4. Lg2, Lg7. 5. dl, ds. 6. LeI, e5 med uvsst utfall. Denne varan ten skal g lkt spll etter 3. g3, d5 osv. Jvfr. B 23-3 Encyclopeden. 3. Sf3, Sf6. 4. e5, $d5. 5. Sxd5, exd5. 6. d4, d6. Sort har nu bedre sentrum enn hvt. 7. exd6, Lxd6. 8. dxc5, LxcS. Sort har en bonde sentrum og kommet lke langt utvklngen som hvt. Den solerte bonde ser sterk ut. Sort står derfor ltt bedre allerede her. 9. Ld3, , h kl, Df Sh2 Hvt spller planløst. Hanburde angrpe d-bonden, først gjennom 12. c4, fulgt av b3, LbZ og even tuelt Le4 (LbS) for å angrpe Sc SeS. 13. Dh5 Håpløst tdlg dronnngutfall uten brodd SeS. 14. Lb5, L Sg4. Sxg hxg Le4. d-bonden er helt rktg sterkere enn hvts c-bonde. 17. c3, a La4 Nødvendg er 18. Le2. Fra nu av spller Andreassen med hodet under armen Ld3! Vnner kvaltet ford f2 må be skyttes. 19. g5 Hevntrussel I DfS. 20. g4? Hevntrusel II. (20. Le3 vlle ha holdt ut lenger) Dfl. 21. Ldl? Hevntrussel III Dg Kh, Lxf Opp gtt. Hvt må først g kvaltet og der etter dronnng for å hndre snar lg matt. (Det truer Le4+ med matt). (Komm. av Wggo H. Elertsen). UREGELMESSIG Hvt L. Bjørnstad, Krkenes Sort: R. Jenssen, Tromsø 1. d4, Sf6.2. e4, e6. 3. a3, c5. 4. Lg5, cxd4. 5. Dxd4, Sc6. 6. Dd2, Le7. 7. Sf3, d5. 8. e3, SeS, SaS. 10. Dc2, Sxc4. l. Ld3, h Lh4, Sd Tel, Ld Se5, Tc Sxd7, Dxd , Sfe Lxel, Dxel. 18. De2, Sxc bxe3, Tc a4, TfcS. 21. Db2, Sc Da2, Se Lbl, TxcS. 24. TxcS. TxcS. 25. Db2, Dc f4, Sg Tel, TxeS. 28. Tel. LI.W41 ;,&!, 4., Dcl! Mot avdekkertruselen 29. -Tel matt (som også følger på 29. Txc5) har hvt lte å stlle opp. Går hvts konge ut av dagonalen med 29. Khl, følger 29. -Tel+! 30. Txel, Sf Kgl, Sd3+ og vnner. 29. Kf 1, Sxh Kf2. Pà 30. Kgl kan sort, blant mye annet, velge 30. -Tel Kxh2, Dgl Kh3, Te Kg4, f Kh5, Dh2+ og matt to trekk Tc Oppgtt. Klasse Mester 4. Hvt: Frans Larsen, Tromsø Sort: Gudmund Farstad, Vardø 1. e4, cs. 2. Sf3, d6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6.5. Sc3, g&. 6. Le3, Lg7. 7. f3, Dd2, Sc6. 9. Lc4, Ld , Se5. l. Lb3, Tc Lh6, Sc Lxc4, Txc Sde2, Da h4, Tfc h Sxe4?!? Trass at Hvts Sc3 har ekstra garderng form av sprngeren på e2, fnner Farstad tden nne tll en større offersere. Vel, lykken har ofte før stått den kjekke b, så kanskje denne gang også! 17. fxe4. På 17. Sxe4 følger 17. -Dxa2! 18. S2e3 (18. c3, La4 eller 18. Dd3, Lxh6+), Dal Sbl, Txc Dxc2, TxcZ Kxc2, Dxb2+ fulgt av matt TxcS. 18. SxcS, Lxcl. 19. Dd5? Hvt ser spøkelser! 19. bxc3 kunne trygt skje, f. eks Da Kbl, Te6. (20. -Le c4 fulgt av c3). 21. Le3, Ta Dd3, Ta hxgs fulgt av ev. Ld4 og c4. Hvt står tl vnst Lxb2+! 20. Kxb2(?) Varanten 20. Kbl, Tc5 fulgt av Lc3 gr heller kke mye håp for hvt. GUDMUND ÈARSTAD 20. -Dc Kb, Dxc Ka, Dc3+. Men kke 22. -Le6? 23. Dxe6, fxe Tel med matt eller offservnst. 23. Kbl. Tc4(!) Dette hadde hvt helt oversett og kun kalkulert med 23. -Tc Tel! Fortsettelsen er kke lenger særlg nteressant. Hvt ble tvunget tl å g dronnng for får net, og etter endel unøyaktgheter fra begge sder ga hvt opp det 62. trekk Hvt: Johannes Hoe, Tromsø Sort: A. Andreassen, Il.fest 1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, e6. 5. Sc3, a6. 6. Le2, Dc , b5, 8. Khl, Sf6 (7) Bedre alternatver er 8. -Lb7 eller 8. -d6. 9. f4? Adskllg bedre er 9. Sxc6, bxc6. (9. -Dxc6? 10. Lf3). 10. f4, og hvt har fordel følge Bent Larsen. 9. -Sxd4(?) Her gr 9. -b e5, bxcl. 11. exf6, gxf6 svart et godt spll. 10. Dxd4, Lc Dd3 Samme stllng, etter kke helt ubetydelge trekkomkastnnger, oppato mtt part mot Trollda len, Sken Der splte jeg svart og ble hurtg meet ned etter 11. -d e5! LI. -Lb Lf3, h5?! En heller tvlsom dé da den korte rokade blr umulggjort, og sprngeren på g4 kke blr stand tl å skape noe konkret ut av sne trusler. 13. e5, Sg Lxb7, Dxb7. IS. Se4, DbS. 16. a4!, TdS(?) Både 16. -bxa Txa4 og b a5 gr hvt fordel. Dog synes 16. -Tel å være et bedre alternatv. 17. axb5, axbl. 18. Ld2. Utnytter svarts 16. trekk d5. Pà 18. -f exf6ep, gxf Sxf6+, og hvt vnner. Men heller kke andre trekk synes å redde svart, f. eks Tc Dc3 eller 18. -Tb8/Dc6, og hvt kan ved le lghet doble a-lnjen med en p0- ssjonelt vunnet stllng. 19. exd6ep, 5. ÉÅ 1Å 4/, 4Å Å Å! 20. LaS Her tenkte jeg 50 mnutter. men fant ngen tvngende an grepsfortsettelse og fant derfor å måtte gå nn det kommende sluttspll som dog er lett vunnet ved rktg spll fxe Lxb6, exdl. 22. LxcS! Ikke 22. Lxd8?, Kxd Ta8+, Kd Txh8, d2! 22. -dxc Tfcl, g3. el. 25. fxe5, Sxel. 26. Txc2 Dette sluttspll med merbonde og god løper er naturlgvs vun net, men svart kunne utvlsomt gjort oppgaven vanskelgere Sc TdI, Tf b4, Tf6. Fortsettes neste sde.

5 GM Te2, Td7. Svart kan kke slå nå d6. da 30. Ted2 vnner offser. 30. Td5, Kf Te7+, Txel. 32. dxe7, Ted. 33. Td8, Se Tf8+, oppgtt. (Komm. av Johannes Hale) SI CI LIANSK Hvt: Kjell Nlsen, Bodø Sort: Sten Jensen, Harstad I. e4, cs. 2. Sf3, g6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4 Lg7. 5.Le3, Sf6. 6. Sc3, Sc6. 7. Lc4, Lb3, a5. 9. a4, Sg Dxg4, Sxd Lxd4, Lxd , Lxc bxc3, Dc Td3, ds. 15. Dg5, dxe Tg3, Kg h4, f Dd5, fs. 19. h5, Dd Dc4, f hxgg, fxg gxh7, Led. 23. Dxe6, Dxe Lxe6, gxf Tf1, Tad g4, e Lc4, Kxh Oppgtt. PIRC Hvt: T. Burchard, Narvk Sort: G. Johnsen, Krkenes 1. e4, d6. 2. d4, Sf6. 3. Sc3, g6. 4. Le2, Lg7. 5. h4, Sc6. 6. h5, gxh5. 7. Le3, Sg4. 8. Txh5, Sxe3. 9. fxe3, e Dd2, De , Ld Sb5, d5, exd exds, c3, Se e4, Dg Dd3, Sxa7+, Kb Sb5, fxe Dc4, LxbS. 21. DxbS, Sf Db4, Lh Kbl, Le Dxe4, Sg Dxg6, hxg Txh8, Txh Lf3, Th2. Rems. CARO.KANN Hvt: Nls A. Bakke. ILfest Sort: L. Bjernstad, K.nes 1. e4, c6. 2. d4, ds. 3. es, 1.f5. 4. LdS, LxdS. 5. DxdS, e6. 6. Sel, Sd , c5. 8. c3, h5. 9. Sf4, Db Sd2, g Se2, (4, gxf Sxf4, Se Sf3, Sf a3, DcG, 16. b4, c De2, Lh Sel, Tdg Sc2, Tg SeS, Txf Txf4, Lxf SxfS, Lxh Kxhl, exf Lg5, Dg Lh4, f Tfl, Dgd , Tg Le7, De Dh4, 0g Dh3, 0e TfS, Kc7. Rems. Klasse Mester 5. KONGEINDISK Hvt: Roar Lndblom, Harstad Sort: Johannes Hale, Tromsø 1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. SeS, Lg7. 4. e4, d6. 5. f4, c5. 6. ds o-o. 7. Le2, e6. 8. Sf3, exd5. 9. e5 Bondeofferet og nøkkelen tl en hel verden av taktske og kombnatorske mulgheter. 9. -dxe fxe5, Sg4. Ansett for å være det beste. Fordelaktg for hvt er 10. -Se cxd5, SxcS. 12. bxcl. 11. Lg5!, Da5. Det beste ved sden av 11. -f6, mens 11. -De8 kke er særlg nnbydende grunnet 12. Sxd5 med truselen Sc7 eller Le7. På 11. -Dd7 splles 12. Sxd5 og dersom SxeS, så 13. Sxe5, LxeS. 14. Lf6 med malt eller dametap utskt. Ugunstg for sort er også 12. -h6, 12. -f6 eller 12. -SeL Johan Berg, Namsos, forsøkte 11. -Db6 mot R. Lndblom Det åpne NM på Guasdal 1975, med raskt tap som følge ! Mestersplleren og taktkeren D. Gedults anbefalng og splt med hell av samme turnerngs prakss. Mer sold er rktgnok 12. cxd d4. Hale anser bondefremstøtet som meget fordelaktg, mens Frebondegambtens store forkjemper G. Gunderam er av den fredge menng at teksttrekket er ROAR LINDBLOM svakt. Men nå er heller kke sst nevnte ansett for å være en serøs analytker, men en tøyleslos tak tker med orgnale og nye, uortodokse åpnngsveer. Et godt alternatv tl teksttrek ket er 12, -Sd7. (12. -Sc6 gr den samme stllng). 13. cxd5, Sgxe SxeS, Sxe Le7, Te d6, og hvt står godt. Mel. ft. Lnbom Spas sov, Bulgara, Det åpne NM Etter hvts 16. d6 gkk Spassov tenkeboksen 40 mn., hvoretter spllerne ble enge om rems, Spassov antar her at 16. -Lf5 er det beste stllngen. Sven Berg, Stjernen, splte her samme stl lng mot meg NM 1972, Røros, 16. -Scd, hvoretter den beste fort settelse er 17. Lc4, Led. (17. -Se Lxf7+ eller 18. Txf7). 18. Lxe6, fxed. 19. Dg4, Sd Df4, Sf g4, Ld Khl, e DfS, og sort kan stryke flagget. Ref. R. Lndblom Per Om tvedt, bykamp Harstad Narvk 1972, 16. -Le Sd5, som gr gode taktske mulgheter, f. eks. A Lxd DxdS. Tårnoffer luften B Tac Lf6 med truselen LxeS. C c Sc7, Txe Sxa8, Td Sc7. D Sc Sf6+, Lxf Lxf6, Sb8. (19. -Sc L43 med vnstsjanser, mattfelt på g7). 20. Dcl osv. 13. SdS Her vste det seg senere at begge var hellg overbevst om at gevnsten snart var skret! Sort hadde sterk tltro tl sne merbon der samt frbonden, mens hvt hevder at han har kompensasjon de taktske mulgheter som lgger stllngen. Leserne får selv bedømme! 13. -Se6. Her splte Øysten Sande, Volda, mot R. Lndblom Det åpne NM f exf6, Sxf Se7+, Kh8. (16. Sxd4?, Dd8!) Nå anbefaler Ole Chr. Moen 16. Se5! med overhengende trusel på g6. Eller 13. -SxeS. 14. Lf6, Sxf Txf3, Lxf6. (det truet 16. Ta3!) 16. SxfG+, Kg Dcl, h Df4, Sd Tall, Dd Dxh6+, Kxh Th3+, Kg Se4 matt. En brljant og vakker av slutnng av D. Gedult mot Vergn, Pars h3. Etter lengere tenkepause og under sterk tvl. Her forsøkte Kupertych mot D. Gedult 14. Sxd4, cxd Lxg4, Lxg Dxg4, Sxes. 17. Dg3, Kh b4, Da Le7, Tfe Dh4, Tac Tael, Sxc Sf6, h Sxe8, Txe Lf6. Hverken SeS. 25. Dh6+ eller 24. -Kg Lxg7, Txel. 26. Txel, Kxg Dxd4 etterfulgt av Dxc4 kan redde den sorte stllng Sgxe Lf6? Tvlsomt og nkonsekvent. Her måtte hvt splle 15. SxeS, Sxe Lf6, d Dcl! Og med grundg analyse av spllerne etter partet har hvt gode vnstmu lgheter, f. eks dxe Dh6!! Et syn for sjakkøyet av de sjeldne! Etter 15. Lf6 har hvt for splt sne sjanser Lxf Sxf6+, Kg Dcl? Her er begge sjakkblnde for etter 17. -Kxf Dg5+ (eller 18. SxeS+, KxeS! ev. 18. Dh6, Lf5), Kg Sxe5, (6! vnner sort med letthet d3? Hvt nnser nå at han mster ntatvet og at mulghetene er forsplt. Loddet kastes, han ofrer alt, med evg sjakk som det magre resultat. 18. LxdS! Med den prmære henskt å lokke sprngerdyret på e5 bort fra deknngen av feltet g6 for denne manoveren: 18. -Sxd ShS+!, gxhs. Lvsfarlg er 19. -Kg8? 20. Dh6, gxh Sgs med matt eller Kh8? 20. Dh6, Tg Sg5, også med matt. 20. DgS+, Kh8. Rems. Forgjeves er 21. Df6+ (21. Dh6, Dd8!), Kg Sg5, Dd8! 23. Dh6. Dd Khl, Dg7. (Komm. av Roar Lndblom). LêÅ ÇÅ. H /. I :!, 1 ILvt: Gunnar Johnsen, Krkenes Sort: Kjell Nlsen, Bodø I. e4, c5. 2. Sf3, ed. 3. d3, Sc6. Et utmerket alternatv var 3. - ds. 4. gs, g6. 5. LgZ. Lg , Sge7. 7. c3. Forbereder d4, og det spørs om kke sort her burde ha splt 7. -ds for å ta brodden av hvts bonde fstøt (?) 8. d4, cxd4. 9. cxd4, f5(?) På det frstende 9. -Db6 følger 10. ds!, exd exds. Lxb2. (Bonderovet 11. -Sb Sc3!, Lxc3? etterfulgt av Sbxds medfø rer en for stor svekkelse av kongestllngen). 12. Lxb2, Dxb clxc6!, Dxal. 14. cxd7, Dxa2. Is. dxc8d, Taxc Dd7, og hvt står nok best, Men tross alt var GUNNAR JOHNSEN vel denne varanten å foretrekke framfor partfortsettelsen. 10. exf5, fxfs. På 10. -Sxf ds! II. SeS, Sb h4, b a3 Sort truet 13. La6 fulgt av Sd Shd Se4, La Tel, Sc8? Sort har en mer enn tvlsom stllng, og det er vanskelg å ang noen tlfredsstllende plan. Kanskje kunne 15. -TIl med deen Sf5 forsokes. Teksttrekket gr hvertfall ngentng. 16. Lg5, 0c Tel, 11b Dd2, Lb Se5, Tf8. Selvsagt kke 19. -LxeS? 20. dxe5, Txe5? 21. Sf6-! Lh6, See7? Dermed vnner hvt en bonde Fortsettes neste sde. NATURVERN? DET GJØR DU KLOKT I! 9

6 Kjell med følgende forserte vendng. 21. Lxg7, Kxg Sd6, Da SxbS, DxbS. 24. Lfl, Da Tc4, Db Sxd7, Tfd Se5, Sf5. Relatvt bedre var 27. -h6 for å forhndre Dg5. Å.. _ 28. Tec, b5. Nå strandet 28. -h6 på 29. g4!, Sfe7. (29. -Sxh Tc7+). 30. Tc7!, Sxc7. (30. -Te Lc4 etterfulgt av Lxd5 og Df4). 31. Txc7, Te Df4 og vnner. 29. Tc5, a Dg5 Nà er det kke mye å stlle opp mot tursselen 31. Tc7-f-! (31. - Sxc Txc7+, Kh Txh7+!, Kxh DxgO+, Kh Sf7 matt Sdel. Premer alle størrelser og prskasser fnner De hos: OPAL GULLSMED A/» (081) BODØ Med déen 31. -be. Men Tc7, Te g4, oppgtt. (Komm. av Redar Jenssen). CARO-KANN Hvt: A. Andreassen, H.fest Sort: L. Bjørnstad, K.nes 1. e4, c6. 2. ds, ds. 3. Sc3, dxe4. 4. Se4, Lf5. 5. Sg3, Lg6. 6. Lc4, e6. 7. S1e2, h , Sf6. 9. f4, b Ld3, Lxdl. 11. Dxd3, Dd Ld2, a ScS, Dc Dxc4, bxc , exfs. 16. Sxf5, Sdb Tael+, Kd Sa4, a Se3, Se Sxc4, Sxd Sxd2, f Tf5, g Tf3, Ld Sc4, Lc Tfe3. Tg Te6, Tc g!, h T6, h Kg2, hxg hxg3, Tb Sc3, gs. 32. Sd5, Tb Sxc7, Txc Txc7, Kxc SxaS, oppgtt. Klasse Mester Hvt: Frans Larsen, Tromsø Sort: Torbj. Burchard, Narvk 1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, e5. 6. SdbS, d6. 7. Lg5, a6. 8. Lx16, gxf6. 9. Sa3, b5. Apnngstrekkene ble splt a tempo, og man legger opp tl samme varant som partet Magne Bergvoll Ole Krstensen fra vårens bykamp mellom Tromsø og Narvk. De teoretsk nteresserte henvses tl partkommentarene «Nord- Norsk Sjakk» nr. 4/76, sde Sd5, 15. II. esf5, Lxfs. 12. Df3(?) Hvt vsste jo at 12. c3! objektvt sett er hvts sterkeste fortsettelse, men partet ble splt 6. runde, og han hadde ntet å tape! Nyfkenheten om hvorvdt Narvkspllerne hadde funnet for bedrnger varanten ble for stor! 12. -Sd Se7+, Dxc Dxa8+, Ke c3, b4! 16. cxb4, Db Lxa6, Dxb Kfl, Dd h4(!), Tg Dh7+, Kf g! Sort truet 21. -Ld Lxd3, TORBJØRN BURCHARD Dxd Kg!, Sf3+ med dron nngvnst 21. -Lg4(!) Forsterknngen, følge Burc hard funnet ved brettet. Krstensen valgte 21. -Tg4 som synes sva kere, f. eks. 22. Tel, Lh Dd5! 22. Le4, Tg Db8? Et meget ulogsk trekk, som ved rktg spll av sort bor føre tl tap. Praktsk spll får vse om varanten er spllbar for hvt etter det korrekte 23. Ld Le Kgl Tl tap fører 24. Lxe2, Dxe Kg2 (25. Kgl, Txg fxg3, Sf3 matt), Df Kh3 (26. Kgl, Se2+), Dxf Thgl, Se Db3, Sxgl+ osv. Heller kke 24. Kg! er holdbart: 24. -Txg fxg3 (25. Kxgl, Df4+ og matt), Lf Kfl, Lg Kg!, Sf3 matt fxg3+! En enskestuasjon for en Nar vkspller! Hvt ml ta mot. (25. Kh2, Df4!) 25. txg3, De3+? Dermed kommer hvt unna med et blått remsøye, men Sf3+! setter et fnt punktum på sorts gode angrepsspll: 26. Kg2, Lxc Kh3 (27. Kxf3, De2 matt), Le g4, Lxg Kg3 (29. Kxg4, Dg Kh5, Dg6 matt), Lh6! og vnner. 26. Kg2! Men kke 26. Kh2, Df Kh3, Lg Kxg4. Df5 matt. Nå har sort ntet bedre enn remssjakker Df Kh!, DfS Kg2, DIII-. Rems. KATALANSK ÅXÅ, Hvt: fl. Lndbom, harstad Sort: G. Johusen, Krkenes I. d4, Sf6. 2. c4, e6. 3. g3, d5. 4. Lg2, Le7. 5. Sf3, , b6. 7. Se5, Lb7. 8. Se!, Sa6. 9. a3, c el, Se b!, Tb cxd5, Scxd SxdS, LxdS. 14. Sc6, LxcG. 15. LxcG, cxd exd4, Sd Df!, TcS. 18. Lxd5, Dxd DxdS, exd Tel, Lf Le!, Tc Tab, TfeS. 2!. Tedl, Kf KfI, Tc a4, Ke Tel, Kd Te2, Le Tb2, T2c Kel, La!. 30. rbl, 1b Kfl, Td Tbb2, La Tbc2, Txc Txc2, Txb Lf4, Tbl Ke2, Tb Kd3, Txc Kxc2, Ld Ld2. Kc Kb!, a6.4l. f3, h f4, Le!, Kd h3, Le g4, hxg hxg4, Kc Lf2, Ld Le, Le Lf2, f gs, Ld Le!, b Ld2, a Le!, Lb Le, Kbe. 55. Le3, Le. 56. Ka3, bxa Kxa4. Ka Lcl, Lf LdZ, Lxd Lxa5, Le Lc7, d Kb3. KbS. 63. Le5, d Kc3, d Kc2, Kc4, 66. Lc7, Kd Oppgtt. ENGELSK Hvt: Nls A. Bakke, Il.fest Sort: Kjell Nlsen, Bodø 1. c4, Se!, e5. 1. g3, d5. 4. exd5, Sxdl. 5. Lg2, Sb6. 6. Sf!, Sc , Le6. 8. d3, Le7. 9. Le3. f d4, exd Sxd4, Sxd Dxd4, Dxd Lxd4, rdfl, c Le!, Sc Ld5, LxdS. 17. SxdS, The Sxe7+, Txe Txd8+, Kxd Lxe5, Txe b3. Sb Tdl+, Sd Lxa7, Txa Le!, Tb Td!, Ke Ld4, Tbl Kg2, b Kl!, Ses. 29. LxcS+, bxc h4, Ke Kf4, g Ke4, Tel+. 3!. Kf4, Tel. 34. Ke4, Tc Kf!, Ke Kø!, h5.!7. Kl!, gs. 38. g4, hxg Kxg4, Txf h5, Th Te!+, Kd Thl, !. Kg!, Txh Kxh!, KeS. 45. Opp gtt. J Klasse ] mange år har Karl Arthur Larsen banket på døra tl den nord-norske mesterklasse, men det har lksom aldr vllet lykkes. Denne gang satset han for fullt og var kke tl å true med sne fem poeng og et halvt poengs forsprang tl toeren, Roy Even sen, Harstad. Evensen åpnet med tre strake og nervene kom vel ltt ulage etter hvert, men sammen med Larsen utgjorde dsse to en utlnærmelg tet gruppe. Bakover feltet hersket jev nheten, men man kan kanskje sette et lte spørsmålstegn ved nnsatsvljen ved flere anlednn ger. Jevnhet eller kke, det var for mange «stormesterremser» sluttrundene. Klasse I SKANDINAVISK Ilvt: Roy Evensen, Harstad Sort: W. II. Elertsen, Tromsø I. el, d5. 2. exds, Sf6. Tl klar fordel for hvt fører 2. - Dxd5. 3. Sc3, Da5 eller Dd8. Teksttrekket gr overgang tl Al jechn-lgnede stllnger. 3. d4, Sxd5. 4. c4, Sb6. Her er 4. -Sb4? dårlg pga. 5. Da4!, S8c6. 6. a3!, Sa6. 7. Le3, Ld7. 8. Dc2 med klar forde tl hvt (sentrum og mer terreng). Også Fortsettes neste sde. ROV EVENSEN

7 Is) 1. Karl 0. Larsen Krkenes *10 *11 =9 *2 ->4 = Ray Evensem, Harstad.15 *12 *3 1.9 = Kjel 1 Joharnessen, Hammerfest =9.5 = Kyrre Markussen, Haneerfest * lvbjørn Nmk, Tromsø =6 =14 8 *12.3 = Inge Svnnset, Tromsø =5 =0 =14 = Ingvald Krkenes 3.17 *10 6 * Stenar Jenssen, Narvk =14 =6 =5.15 =7 =9 3.6 Etter Først var Nlen, 9. Erlmg Fløtten, Krkenes = = Antan Thorstensen, Narvk l = Mnnar Sgerset, Tromsø = * Sgurd Thune, Harstad * Jan Kvkstad, Tromsø 12 *16 * Trygve Røtvald, Krkenes =8 =5 = Il WggO 6. Elertsen. Tromsø 2 *18 13 H = Asmun Røst. Tromsø = *17-14 = Olaf Skaslen, Alta = Per 8. Krstansen, Harstad = l har står sent Tartakowers7. Sf3 mot Marshall Karlovy Vary 1911 gr hvt fordel. 5. Sf3, Lg4. Dårlg er 5. -g6 pga. 6. Sc3, Lg7. 7. h3! Teksttrekket er sorts beste og gr hvt kun en meget lten fordel. 6. LeS? Et avgjørende punkt partet. Teoren angr 6. Le2, e , Sc6. 8. b3, Lxf3. 9. Lxf3, Sxd Lxb7, Tb Le3, Txb Dxd4, Dxd Lxd4, c Le3, Le Sc3, Tadl, Tc Td3, som skjedde Dely-Karakla jc, Beograd Hvt en tanke bedre sluttspllet. 6. Sc3 og 6. c5 oppnår kke hvt noe bedre med. Det er her for lte materale tl å g en endelg bedømmelse. Stllngene er uklare. 6. -e6? hvts trekk burde jeg ha gjort 6. -e51! for å sprenge rum. Jeg mdlertd borte vekk et øyeblkk og trodde hvt hadde trukket 6. Le2, og derfor kom mtt svar nesten automatsk. 7. Le2, c6(?) nu oppdaget jeg at det var «gal» løper Roy hadde gått med forrge trekk. Perpleks ble jeg og begynte å splle dårlg. 8. Dc2, Lb c3, Lf5?? Der skal skje avbytte på f3. Dametruselen tvnger bare hvt tl et felt, og nu han gevnststllng. Bedre var 9. -LxfS. 10. gxf3. (10. Lxf3, Sxc4). 10. Db3, De7? Bedre 10. -Lxc3+ fulgt av , Lxc bxc3, h a4, a5, SeS. 15. c5, a6? Overser neste trekk. Heller kke 15. -g5 fører tl elmnasjon av truselen på dronnngfloyen pga. 16. Lxgs, hxgs. 17. Sxgs, Dxg Dxb7, Lh g3, Lxfl. 20. Lxfl, Se Dxa8, Sd Dxa7, Td8, og hvt 4 bønder for offser. t. har 16. Lf4, e5? Gr en bonde for â truselen 17. LxbS, TxbB. 18. Lxa Lxe5, Sa7? Vsse taktske motsjanser gr 17. -Sd Lc4, Td Tfe, Df8? Heller 19. -Dd7, men sort trangt. 20. Dxb7, Sd Ld6, Tdb rere ekstra pa står LxbS enklest DxbS. 23. Dxb8, Txb Te7, Kh7. Bedre 24. -Tf Txf7, Lg h3, oppgtt. Hvt vnner offser. (Komm. av Wggo H. Elertsen). FRANSK Hvt: K. Markussen, H.fest Sort: Olaf Skaslen, Alta 1. e4, e6. 2. d4, ds. 3. Sd2, Sf6. 4. e5, Sfd7. 5. Ld3, c5. 6. c3, Sc6. 7. Se2, fl 8. exf6, gxf6. 9. Sf4, De , Df Le2, Kd Lh5, Dg Tel, e dxe5, fxe Sf3, Sf Sxe5, Sxe Txe5, Ld Sxd5, SxhS. 19. DxhS, Ld LgS+, KcS. 21. Se7+, Lxe Txe7, h Lf4, b Tdl, 13g Dxg4, Lxg Tc7+, Kb Th7+. oppgtt. PREUSSISK KYRRE MARKUSSEN Harstad Hvt: Sgurd Thune, Sort: Jan Kvkstad, Tromsø 1. e4, e (3, Sc6. 3. Lc4, Sf6. 4. d4, exd , Lc5. 6. e5, d5. 7. exf6, dxc4. 8. Le6. 9. Sg5, Dd Sc3, Df Sce4, Tel+, g4, Des; 13. Sxe6, fxe fxg7, Thg L56, d SxcS, Dxc c3, Se h3, Td Te3, Tf Del, d2, 21. De2 Td Tdl, Sd Txd2, e Tf3, 0d T18+, Td DeS, De6 27. Dxa7, Kd Dxb7, Dxh Dd5+, KcS. 30. Da8+, Kd Dxd8+, Ke De8+, Kd TxdS+, cxd Txg8, DxhS. 35. Da8+, c Td8+, Ke Dxc6+, Kf Tf8+, Kxg Kh De4+, oppgtt. gsn+, Klasse I. UREGELMESSIG Hvt: Kjell Johannessen, H.fest Sort: Kyrre Markussen, H.fest 1. d4, Sf6.2. LgS, b6. 3. Sd2, Lb7. 4. SgfS, d6. 5. e3, es. 6. Ld3, Le , c3, Sbd7. 9. De2, cs. Begge spllerne utvkle seg uten noen forsøk på fra motparten. 10. La6?! Hva skal dette avbytte tjene tl? 10. -Lxa Dxa6, ds. 12. De2, c4?! Tllater hvt å gjennomføre e4 under gunstge forhold. Spennm relser har fått forstyr gen sentrum burde vært opprett består Medfører lten rsko sentrum er har hastet var hvertfall Fort kongean for 22. hxc3, TbS. 23. Tel, La Tc2, Tbl. 25. S3d2, Tb5. Ikke 25. -Tb2? 26. Txb2, Lxb Sbl, Lal. 28. a3 og 29. Da2 med loperfangst. Hvts angrepsplan og senere plan for forsvar av dromngfløyen lg, men tl tross for sne gevnster har sort lte på dronnngfloyen. Det hvte kan derfor fortsette. 26. Sg3, De (5, Tg8. grepet sterkt harmonerte dår fått foreløbg fastlåsng reduserer bart strander truet (truer er tempo utrettet an Hvt: E. Fløtten, Krkenes Sort: A. Thorstensen, Narvk 3. e4, c5. 2. b4, cxh4. 3. Lb2, 5(6. 4, es, Sd5. 5. c4, bxc3ep. 6. SxcS, Sxc3. 7. Lxc3. 5c6. 8. f4,.9. d4, e Sf3, La Da4, De Tbl, D( La6, 1, Txb7, Tb Dxc6, Lxc Txb8=j- Kd Txf8, Txf Oppgtt. Klasse I ds: HOLLANDSE Hvt: W. Il. Elertsen, Tromsø Sort: Kvkstad, Tromsø Tx(l+. JarI -. d4, f5. 2, g3, 3. Lg2, Lg7. 4. Sf3, d , SeS, e3, c6. 8. Se2, Sf7.9. b3, Lb2, e Sd2, Sa6, 12. a3, 5c c4, d f6 14. Dc2, De Tfdl, Sh h3, Ser ut, men medfører en gs. 17. Tac, Le fs, DhS. 19. som fxe4, fxe g4, Lxg Sg3, angrepsmulghetene. Dh Sdfl, Lxdl. 23. Txd, Se Dfl fxe6) foreslås som 24. De2, g hxg4, Sxg alternatv. -,... Lal, Tf Dxf2, Sxf Kxf2, 28. -Df8? Tf Kel, Dg Kel, Tempotap Dd8 etterfulgt 31. Sxf1 Dxg Td2, av fh8 sorts beste Dgl. forsvar. 33. Tf2, Sg Lc3, Sf Ke2, Dg h4, Dbg. exd5, cxd b4, SeS Kd2, Sc Det Kel, er vanskelg å ang et hold- Dgl. 40. Ke2, Dg Kel, forsvar Th g5, h5? Sxa Oppgtt. på 31. Sxh5!, gxhs. 32. DxhS+, Kg Dg4, Th7. (Det avgjørende g6). 54. h5, og Klasse I runde, hvt må vnne. 30. g5, Df8. Hvs 30. -h5, så 31. Sxh5, gxhs?? ALKEKHINES FORSVAR 32. DxhS matt. 31. Th2!, h5 Mulgens utført tdsnød, men særlg bedre er kke 31. -Th h5, Kg DeS, og sort er fortapt. 32. Sxh5, Th Sg7, Kg h5, Db hxg6, fxg Txh8+, KxhS. 37, SxeS, Db Sf4 38. Dh2+, Kg Dh6, Kf Sf Sf Sxg6, Sxg Dh5+, oppgtt. (komm. av Arnold Andreassen). Eller p1g- Hvt: K. A. Larsen, Krkenes Sort: R. Evensen,. Harstad 1. e4, Sf6. 2. e5, 5d5. 3. c4, Sb6. 4. Ses Ikke fg. teoren. Bakdelen med c4 Alekhnes forsvar er at d-bonden lett kan bl svak. Bedre er derfor 5. c5, Sd5. 6. Sc e6. 5. Sf3, ds. 6. cxd5, exd Sxd5 vlle gtt hvt en somt etterhengende d-bonde, men sort vlle tl gjengjeld skelgheter med utvklngen av Fortsettes neste sde. holdt. 13. e4!, h6? A foretrekke er 13. -dxe4. settelsen kunne bl 14. Sxe4, Tac8 eller 14. -Sds. 14. Lxf6, Lxf e5, Le Sel, b5 Hvts mulgheter for grep er meget gode, og sorts eneste sjanse en hurtg motoffensv. 17. (4, g6? 18. g4! da låst Kh SefS Det kan dskuteres om sprngeren noe der à gjøre, men 19. fs?, exf gxf5, gxfs. 21. Tx15, f6, og sort står. mnst lke godt a Tf2, b Sf1, bxc3. fått van

8 15 den hvtfeltede løperen. 7. d4, Le7. 8. Le2, , Sc h3, Lf a3, 16! 12. Lf4!, fxe Lxe5, Sxe5?! Trolg en ref1e4sreaksjon, men denne stllngen må sprngeren være bedre enn loperen Lf6 er å foretrekke. 14. SxeS, CO. 15. Lg4, Ld Lxf5(?), Txf Dd3, Df6. Sort står mer aktvt. 18. g4!, Tf Se2, Lxe dxe5, TI3. Tårnet lot seg kke fange, men kanskje gkk hvt bevsst nn den tvungne overgang tl sluttspll. 21. Dxh7+, Kxh exf6, gxf6? Skrere er 22. -Txf6 og vlle gtt en lten fordel etter tårndoblng f-lnjen. Felaktg er 23. Sd4, Taf Tael?, Sc4! 23. Kg2, Tb3. Sort synes å stå klart best, men det er bare tlsynelatende. 24. Tabl, Te8. Bedre er kke 24. -Sc Sd4!, Td3. (25. -Txb Txb2, Sxb Tbl). 26. Sf5, Te8 med lk stllng som partfortsettelsen. 25. Sd4, Td Sf5 Der står sprngeren godt! 26. -Sc Tfel! Aktvt motspll er hvts eneste mulghet Te5! ! /,// ;7/ /4 4/, /,%,,, /4 Å,. /4 / l //7 / 28. -Te4. Bedre er kke 28. -Txel. 29. Txel, Td Kg3, Txb Te7+, Kg h4! Hvt truer å gå med bonden tl h7 og deretter Sh4 og Sg6 matt. Sorts beste fortset telse må være 32. -Tb Kf2, Tb2+ osv., men kke 32. -Sxa3? 33. h5, Tb Kh4!, Tbl. 35. h6, Thl Kg3 med truselen 37. Kg2, og hvt vnner. 29.Txe4, dxe Tel!, Td Kg3, Txb2? Bedre 31. -e3! 32. b3!, Sxa Txe3, og sjansene er omtrent lke. 32. Txe4, Sxal. Etter 32. -Tb Kg2, Sxa Te7+, Kh h4 tvnges sort tl å sjakke med tårnet, ford c bonden når forvandngsfeltet ett trekk for sent. 33. Te7+, KhS? 34. Kh4! Utnytter sorts kongeplasserng Kg8. Kongen må være borte fra h8 for den hvte kongen kommer tl g KhS, K Kg6, c5. Den sorte stllngen er ytterst prekær, for kke å s håpløs Sc h4, a5 blr for sent: 38. h5, a h6, a h7, Th Txb7, Ke Tb8+, eller 38. -Tg Txb7, Txg Kxf6, Ke h6 og vnner. 37. Tc7!, Ke Txb7, Txb7. Ellers følger Txa7 med trusel mot sprngeren. 39. Sd6+, Ke Sxb7, c Sa5, cl. 42. Sb3, cl. 43. h4, Sb5. Sort har ngen nytte av a bonden. 44, h Sd6. Etter 44. -Sd Sel, Se6 vnner 46. f5! (men kke 46. h6?, Sxf Kf5, Kf7! 48. Kxf4, Kg6 med rems), Sg h6, Kf h7, Sxh Kxh7, Kf Kh6, a Sa2, a Sel osv, og sort kommer trekktvang, eller 51. g5, fxg Kxg5, a Sa2, Kg f6+, Kf Sel. Kf Kg6, KgB. 57. f7+, Kf Sa2, a Sel og vnner. 45. h6, Sf h7, a g5!, fxg fxg5, Kf Kf6, a g6, oppgtt. (Komm. av Arnold Andreassen). ITALIENSK /7 /.* Å, ; Hvt: Sgurd Thune, Harstad Sort: Ivbjørn Nmk, Tromsø I. e4, es. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, LeS. 4. el Innleder kampen om d4. 4. Df6?! En annen mulghet for å utnytte sorts sste trekk var 5. d4!?, exd4. 6. Lg5, Dg , dxcl. 8. Sxc3, og hvt bor ha kompensasjon for bonden. 5. -Sge7. 6. a4, a6. 7. b4, La7. 8. Lb Sal, ds? o. exds, e Sel? Rktg var l. dxc6!, exf Dxf3, Dxf gxf3, SxcG. 14. d4! Det kan f. eks, følge 14. -Tfe Tfel,Lh Te3! Hvt har bonde og en klart bedre stllng SeS. 12. Lb3? Bedre var 12. De2. Nu taper hvt kvaltet uten kompensasjon Lg Dc2, Df4? Hvorfor dette tovtrekket? 13. Le2! er drekte avgjorende. Det kan følge 14. d4 (tvunget, ellers taper hvt blankt tårn p.g.a. mat ten på f2), exd3ep. 15. Dd2 (15. Sxd3?, Lxd3), Lxf Kxf 1, og sort har enkel vnst. 14. d f3+! 15. SxfS! Ikke 15. gxf3?, Lh3! med vnst for sort, 15. -exfl. 16. g3, Dh h4, Sf Kh2! Eneste trekk som holder partet. På andre trekk følger Sxh4 med avgjørende fordel for sort Sxh Thl, Sf Kgl, Df Sc4, Sh6. Ikke 21. -Sxg3? 22. Dxh7 matt. 22. Se5, Lf Ddl, Tfe DxfS, TxeS? 25. dxe5, DxeS. 26. Dh5?? Bedre 26. Th4, og hvt vnner! 26. -Dxg Oppgtt. (Komm. av Olav Thoresen). NIMZO-INDISK Hvt: Asmund Røst, Tromsø Sort: Olaf Skaslen, Alta 1. c4, Sf6. 2. Sc3, e6. 3. e4, Sc6. 4. Sf3, Lb4. 5. Dc2, e5. 6. a3, Lxc3. 7. bxc3, d6. 8. d4, Lg4. 9. d5, Se Le2, ho. 11. h3, Ld Sh4, Sh , Sxd Sf5, Lxf cxd5, Ld f4, De c4, b a4, fxe5, dxe Tf3, Te Tg3, Dh Dd3, Sf Te3, Sh Tg3, Sf Te3, Sh LxhS, Dsh Ld2, Kh Tf3, Kh2, g exfs, g Tf2, Tf Tafl, Lxa LeS, Tae De4, gxh gxhl, Ld LxeS+, Kh f6+, Dg Df4, Tf Tgl, Dd Tg3, Ddl. 41. Tfgl, Dh Tg7+, rg Txg7+, Kh , opp gtt. Klasse 2 Terje Wassbotn, Tromsø, ble en klar vnner av denne klasse og ratngen tatt betraktnng burde han vel stlt nest øverste klasse, men det var vel mangel på splletrenng som gjorde at klubben meldte han på denne klasse. Han vant som han vlle. Kl. II I, ER DER LIV, ER DER HÅP HELGE IVERSEN WILH. URDAL Med den ofrede løper under, kom 33. -SxeS sannsynlgvs som et lte sjokk for hvt. I sn jaktver etter den sorte kongen går v ut Toeren, Trond Olsen Ld; Krkenes, var ventet toppen og skuffet da heller kke. Klub ben venter seg meget av denne sympatske unggutten. Lkeledes må Alta Sjakklubb s seg meget godt fornøyd med Nls Martn Aslaksen som be satte fjerdeplassen. Det var nok mere fghtervlje å spore denne klassen. 1. Terje Vassbotm, Tromsø Trond Olsen Ld, Krkenes l Nls 9. Aslaksen. Alta =2 6 * l Wlh. Urdal Tromsø Helge Iversen, Tromsø +4 l Asle Jargensen, Hauaysund = l = Odd Andersen. Skjervøy = Fmn 4aug. Alta = Harald Oldernes. Aadsø Sørge Svanhglm, Hammerfest Sverre Andresen. lardø Knut 4. Fagerhaug. Hammerfest Borgmund Bang, Vadsø +7 = = Ragnvald Haugseth, Krkenes Nls Ab, Skjervay =6 = Jan Shotland, Tromsø -l S»erre Johansen. Krkenes Odd Indbjør, Krkenes ;t Å Å, Å fra at hvt «glemte» sprngertrek ket. Hvt ga øyeblkkelg opp. Er alle mulgheter nøye vurdert? Hvorfor kke sette opp en lten dyrefelle og håpe på det beste? 34. ThS! Eneste mulghet er enten 34. -g4 eller 34. -h4. Frtt valg. V holder pusten! 34. -g4(?) Den satt! FeIlen er klappet sammen! 35. Dxe6!! og sort gr opp ånden. Dermot ser 34. -h4 ut tl å holde: A. 35. Dd2 (35. Ddl, Dxf6), Dxf Txg5, Sg6. B. 35. Txg5, Sxd7. (Ikke DxgS? 36. Txh4+, Kg Dxe6+, Sf Tg4 med damege vnst eg gode mulgheter). 36. Txh4+, Dh Txh7+, Kxh Tg7+, Kh Txd7, Tds, og sort står best. (Komm. av Roar Lndblom).

9 5. 16 Klasse II 2. PHILIDOR Hvt: Jan Shotland, Tromsø Sort: R. l4augseth, K.nes 1. e4, e5. 2. Sf3, d6. 3. d4, exd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, Le7. 6. Ld3, Sg , Ses. 8. Le2, f4, Sec Sxc6, Sxc f5, Lf Sd5, Se g4, ho. 14. Le3, b Dd2, c Sxf6+, DxfG. 17. gs, De gxho, ds. 19. hxg7, Td , De Tfs, Lb Th5, 5g es, c5. Hvem skulle tro at hvt denne stllng ser seg tvunget tl å strek ke våpen bare 3 trekk senere!. 24. Th8+?? Idéen er god, men måtte først. forberedes med loperofferet 24. RAGNVALD HAUGSETH LxcS! og sort er hjelpeløs mot mattrusselen. (24. -bxc Th8+, Sxh gxh8d+, Kxh8. 27.Dh6+, Kg Dg7 matt Sxh gxh8d+, Kxh Lf2, Dh Oppgtt. Klasse FINN HAUG,/ 4 e (/ f 7f 4 fr//#4a7 TERJE VASSBOTN 33. Th3! I en prekær stuasjon (33. Lh3, g4) fnner hvt et oppfnnsomt rednngstrekk. Nå går kke Ixg4? pga. 34. Dh7+, Kf Dh6+, Kg Dh8 matt eller 33. -Del Kh2, hxg4? 35. Dxg5+, Kf8. (35. -Lg Dxg6+, Kf Df6+). 36. Th8+, Lg Df6 matt Le Dg6+, Dg7?? Synd! Sort måtte selvsagt splle 34. -Kf8, hvoretter hvts spll fortsettelsen kke er uten rems farer: A. 35. Tf3+, Lf Lx.hS, Del+ og Dh4+, en forsvarsressurs sort også har på andre trekk. B. 35. Dh6+, Dg7. (35. -Kg TxhS!) 36. Tf3+, Lf7! C. 35. TxhS, Dg7! D. 35. LxeO!, Dxe Tf3+, Ke Dxg5+, Kd Tf6 med vnstsjanser. 35. Dxeg+, oppgtt. Hvt: A. Jørgensen, H.sund Sort: K. II. Fagerhâug, H.fest 1. e4, cs.. Sf3, do. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sel, go. 6. fl, Lg7. 7. Le3, Dd2, Sc6. 9. Le2, Ld , Dc g4, a h4, b hs, b Sxc6, Dxc Sd5, SxdS. 16. DxdS, DxdS. 17. Txd5, Tfc TaS, Lb LxbS, axb Txa8, Txa Kbl, Tc hxg6, hxg Tdl, Td5, Tb Ld2, b cxbl, Kf LeI, Lf a4, bxa bxa4, e Tas, g Ta7+, Le a5, Th a6, Th Tb7, Th a7, Ta Ld4, oppgtt. Klasse II SPANSK Hvt: T. Vassbotn, Tromsø Sort: A. Jorgensen, Havøysund For å gå forb Vassbotn, som ledet klassen, måtte Asle Jorgensen vnne dette partet. L te ante han at den samme Terje er noe av en spesalst på Spansk og særlg Marshall-gambt, som ble varanten partet. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lh5, a6. 4. DnC -det holder La4, Sf , Le7. 6. Tel, b5. 7. Lb3, c3, d5. Og v er havnet Marshall gambtten. Denne er følge Tal korrekt. Sort vl få kompensasjon for bonden, og sannsynlg utfall er rems. 9. exd5, SxdS. 10. SxeS, SxeS. 11. Txe5, c d4, Ld Tel, Dh gi, Dh LeI, Lg Dd3, Tae Sd2, Te6. 18.»fl! Nu må sort passe seg! Dette trekket tl Suetn gr hvt hele poenget så og s grats, hvs sort kke er observant og spller f DhS. 19. a4, 15! Sort VAR obs. 20. Lxd5 Normalt kommer dette 22. trekk, Etter undertegnedes me nng ser det bedre ut på dette tdspunkt, så kanskje Vassbotn har forbedret teoren en smule? 20. -cxd g5? Tapstrekket. Sort spller frem deles med det håp å overlste Vassbotn. Her skulle 21. -Tb8!? skjedd. 22. axbs, Th Dg2, gxf Lxf4, Lxf gxf4, Tg Txa6! Garderer alle truslene og skrer seg den tredje merbonden, og frbonde. Nu kunne sort gtt opp! 26. -Tff Txf6, Txf Tel. Noe forsktg. Først 28. DxdS+ er mnst lke bra, men man leder jo, og bedre føre var heter det også. Det haster kke, d-bonden stkker kke av Tg Tg3, Lh Txg6+, hxg Dxd5+, Kh7. 32.»13, Lg Db7+, Kgs. 34. DdS+, Kf Dg2, Lh3. 36.»fl, Lg4. 37.»gI, Le bo, La DII, Dh4? TERJE VASSBOTN Nu tapes offseren også. 40. Da8+, Kg Dxa6, Dg4+. Hevnsjakkene begynner. 42. Kf2, Dh Ke2, Dxh Kdl, Dxf Dc8 Tar kontrollen over Iorvand lngsfeltet Dg Kc2. Dg b7, oppgtt. (Komm. av Wggo H. Elertsen). DRONNINGGAMBIT Hvt: Berge Svanholm, H.fest Sort: WIh. Urdal, Tromsø 1. d4. e6. 2. c4, d5. 3. Se3, Sf6. 4. Lg5, Le7. 5. e3, Sf3, co, 7. Tel, b6. 8. Ld3, Lb7. 9. cxds, cxd , Se4. l. Lxe7, Dxe Sd2, fl, SxcI. 14. TxcI, Sc f4, Sb Lb, La Tf2, Tac Txc8, Txc Sf3, Dc a3, Dcl. 21. Td2, Le Dxc, Txcl Kfl, Lxf KxfI, Txbl. 25. axb4, Tel. 26. Td3, Tc Tb3, Te b5, Kf hi, h g4, Kf6. Il. Kg3, g Kf3, fxg hxg4, h gs+, K Tal, Tc Tal, h Thl, 17 Th Thl, Th bi, Th b4, ThS. 41. Kf2, Kg Kg2, Th TIl, h Txh3, Txh Oppgtt. DRONNINGBONDESPILL Hvt: T. Olsen Ld, K.nes Svart: Fnn Haug, Alta 1. d4, e6. 2. Sf3, ds. 3. Lf4, cs. 4. e3, Sc6. 5. Le2, Sf6. 6. h3, c4. 7. c3, Ld6. 8. LxdO, Dxd , 0-0, 10. a4, SaS. l. Sbdl, Tb b3, exb Sxb3, Sxb Dxb3, Ld Ses, Se Tfdl, LeS. 17. Lb5, Sd3, Sb2, e Dc2, f Ldl, exd Lxe4, dxe Txd4, Dg Tadl, Dgs. 25. Sc4, Lh Tld2, Lf g3, h Se5, Tf h4, Dh Sd7, Tbf Db3+, Kh Sxfs+, Txf8. II. Td8, Txd Txd8, Df Te8, oppgtt. I TROND OLSEN LID [ Klasse 3 I Skuffende svak deltagelse denne klassen, men ngen tvl om at Oddlef AarØ, Tromsø, var suveren. I det hele tatt en merkelg dsponerng av Fortsettes neste sde.

10 Oddlef Vara, Tromsø Trygse Olsen, Vadsø l Karl P. Jornberg, Tromsø =4 l Tarkl Ijerk, Hammerfest = Arsd Karlsen, Vadsø l Vggo Hlsen, Vkjervay +5 2 l Tromsø Sjakklubb. Klassen besto av ((gamle rngrever» og nykommere en skjønn blandng og v fkk et be stemt nntrykk av at dsse gutta lker å splle sjakk. Plasserngen kom her sste rekke, spllegle den var det vktgste. Men Karl Petter Jernberg var synlg stolt over å ha erobret sn første 3. plass et Nord-Norsk Mester skap. Klasse III UREGELMESSIG hvt: Trygve Olsen, Vadsø Sort: Oddlef Aarø, Tromsø 1. e4, ds. 2. Sf3, a6. 3. Lc4, ho. 4. Lb3, el 5. c4, b6. 6. Dcl, Lb7. 7. Ses, Se?. 8. d4, Sg6. 9. Se2, Le? ODDLEIF AARØ Lf4, Sd Lg3, c5. Etter gjensdg orgnal åp nngsbehandlng, hvor partene stort sett har operert bak lnjene, kommer nå det første tegn på nærkamp sentrum. 12. Tdl, ds, SgeS? Et lte gjennomtenkt sprngertrekk, som burde føre tl såvel bondetap som svak bonde på e Sxes, dxes. 15. dxeo, fxe ? Hvorfor kke ta for seg av rettene? (16. LxeS). 16.-De?. 17. Dd3, Tads. 18. h4, Sf Des, De Lxes Hvt foretrekker å åpne spllet. På det nærlggende 20. f3 forsvarer sort seg fullgodt med 20. -Sd7. 20 Sxe Des? Sterkt betraktnng kommer 21.. Dh Txdj. 22. Txdl Sd2! Et morsomt sprngertrekk som forsert vnner kvaltet. Nå kan hvt selvsagt kke splle 23. Dxd2?, Dxg2 matt. 23. Dg3, Tf Le2(!) Kvalteten sto som forut annon sert kke tl å redde. På 24. Tel felger nemlg den fne overbelast nngskomhnasjonen 24. -Lxh4! og vnner Sxfl. 25. Kxfl. Lxh4? Au, aul Sant nok var trusselen 26. Lg6, Tf Lh7+ og matt stygg nok, men det enkle 26. -Lf6 vnner lett. 26. Dxh4, Dxg Kel, Td7. Truer ngentng, men hvt truet jo 28. Dd8+, Tf Lh7+, Kf7? 30. Dd7 matt. 28. DhS, Tds. 29. Sf4 Enklest var 29. Dg6, og sort kan pakke sammen. (29. -Dhl Sgl, Td7? 31. De8 matt) Dgl Ke2, Le4?? En ren bleff! 31. Lbs? Og frekkheten får sn belen nng! Hvt kunne trygt slå på e4 med loperen, for på 31. -Ddl Ke3 osv, får hvts konge tl slutt et trygt frsted på g LfS )84, Td La4?, bs! 34. exbs, axbs. 35. Lb3. Denne gang måtte leperen kontrollere feltet dl: 35. LxbS, Lg Ke3 (36. f3, Ddl Ke3/f2, Dxf3+), Del Ke4, De Ke3 (38. 5d3, De2+ ev , Lf5+), Dd Ke4, Td Lxd4, Dxd4 matt e Sh3, Dhl. 37. Dg3, Ld5+. Fremvnger matt eller dron nngtap, dvs. 38. Ke3, Del. 39. Kf4/f3, De4 matt eller 38. Kd2, Lc Kxe2, Ddl Kes, Dd2 matt. 38. Dxd3, Txds. 59. Oppgtt. Partet karakterserer godt Oddlef Aares sjakklge egen skaper: en gjennomgrpende «lassez-fareo-holdnng for spl let, godt mkset sammen med kaprsese åpnngsnnfall og en stundom oppfnnsom taktsk slagferdghet. Klasse III SLAVISK Hvt: K. P. Jernberg, Tromsø Sort: Vggo Nlsen, Skjervøy 1. d4, ds. 2. e4, e6. 3. Sc3, dxe4?! Sort vl prøve å holde på gambtbonden ved å gjennomføre ta neste trekk. 4. a4! Hndrer 4. -b a6? En bedre de var å få ut offserene. bs kan lkevel kke gjennomføres. 5. e3(?) Bedre var 5. e4 drekte. 5. -e6. 6. Lxe4, Lb4. 7. Sf3, Sf6. 8. De2, es(!) Sort trenger rom, men har han td? , Lxes. Bedre var fulgt av 5e bxe3, Tel, Ld3(?) Bedre var 12. La3 for deretter å KARL I. JERNBERG øve press på det svake punkt b h e4, SeS? Bedre var 13. -exd4 for å sette sprngeren på ds om hvt gjen nomferer es. En annen tng sorp vrker en smule komsk er at etter 13 trekk har sort alle sne offserer på 8. raden. 14. Ld2, f exfs, exfs. 16. Le4+, Kh8.. Ses, Df , Ta?. 19. f4, 1b Lxbl, Txb DdS, Tabl, cxd exd4, b sxb5, axhs. 25. Lb4!, Te5? Bedre var 25. -Td8, selv om også dette taper materell. Nå taper sort to bønder. 26. Lxd6!, DxdO. 27. TxbS, TxbS?? Nu er det kke bare to bønder som går tapt, men hele dronnn gen. 28. Sf7+, oppgtt. (Komm. av Olav Thoresen). ITALIENSK Hvt: Arvd Karlsen, Vadsø Sort: Trygve Olsen, Vadsø 1. e4, e5. 2. Sf3, SeG. 3. Le4, h , Sge7. 5. ds, ds. o. Lb3, Les, exds, SaS. 9. e4, SxbS. 10. Dxbs. Sf5. l. SxeS, De d4, gs. 13. Sxd7, Dxdl, 14. Db5, DxbS. 15. cxbs, Ses, Tg Tael, Lg a3, Sxd Tdl, Sb h3, f f4. g hxg4, fxg fs, Tgfs. 24. gs, SaS. 25. Tf4, Tffl, Sb Ld4, Lxd Txd4, Sd f6, TdeS. 30. Kg2, Tes. 31. Tdf4, Td f7, Td T1f2, Txfl Kxfl, Kd Res, Re? e4, 5sf?. 37. Sf6, Ths. 58. Tf5, SgS , KeO. 40. TxgS, Kxf TdS, ReS. 42. Kd4, gxh4, g dxc7, Tg TgS, Tc ARVID KARLSEN Txgs, Txe b4, KfO. 48. a4, Th Ths, Kf a5, Kg Thl, Kh Kd5, ThO. 55. Tel, Th Ke6, Th Kb7, Th Ka6, bxas. 57. bxas, Tg Te6, Kxh bo, sxbo. 60. axb6, Tgl. 61. Te4+, KgS. 62. Tb4, Tat Kb7, Kf Kb8, KeG , Kd ReS, Tcl KdS, oppgtt. Klasse III UREGELMESSIG Hvt: Oddlef Aarø, Tromsø Sort: Arvd Karsen, Vadsø 1. e4, es. 2. Sf5, 5e6. 5. a3, Les. 4. es, d , Sf6.6. LdS, Le?, Le6. 5. o-o, ds. 9. d4, exd exd4, Lb6. l. es, 5d LgS, fo. 15. DdS, g Lh4, De LgS, Lf Dd2, Lxe e6, SdbS. 18. Dxe2, Dxe Dd2, Sd Ses, 5e Tfel, Df Sb5, Sf Lxe7, a Sd6, Sxd Lxd6, Tfe Sh2, Tae Sg4, Kh Tadt, Le? , Dg TxeS+, Txe Lxe7, oppgtt. Junor Arnt Esbensen og Jan Sg mund Berglund, henholdsvs Vadsø og Hammerfest var utpekt som klare favortter og det hersket da heller ngen tvl om at de var det etter som turnern gen skred frem. Ingen av dem tapte et part, mens Esbensen vste at han skjerpet seg bedre avslutnngen av partene enn Berglund og unngkk dermed remser klart vunnet stllng. Det skal bl moro å følge dsse to vdere. Nå skal v for all del kke glemme, Tor Krstan Schøl seth, Krkenes. Han er adskllg yngre enn dsse to, men talen tet er mnst lke stort og der med fremtdsutsktene. Klassen var ellers uhyre jevn, Fortsettes neste sde.

11 1. 2. sort 3, rzz 4. En Året Esbensan, Vadsø Jan 5. Hergund, Hammerfest H Tor K. SchelseTh, Krkenes og os 1 ah +7 -V Harry 1. Luther, Harstad 7 H Ler l. Loreotsen, Haeaerfest J00 V. tngjrde, Troesa 2 +H 7-3 H Hengt Erkse, Krkeses H 1 3 H 3.8 V. Tor Nlsseo, Vadsø V +8 V Lef 6 Kofoed, Vardø V H IV. Håkon Vodtlbsen, Hammerfest H Even HalV, Traasa y Paal Rsvaag, Haeeerfest wo Taaey Thorsee, Skjeraay -H 15 aa I.0 men bærer tydelg bud om at Fnnmark nå har overtatt junorhegemonet. Hva vl Troms og Nordland gjøre med det? Klasse Junor SKANDINAVISK Hvt: H. I. Luther, Harstad Sort: 8. Erksen, Krkenes 1. e4, exds, Sf6. 3. e4, e6. 4. dxe6, Sxe6. 5. ds, e5. 6. Le2, Lf , e4. 8. dxe4, Lxe4. 9. Sf3, Ld6. o. Ses, Lg Lg5, Le , Dxd8, Taxds. 14. Tfdl, Lh4, Le Txds, Txd Tel, L Tdl, Txdl Lxdl, g Lg3, Ld Le2, Lxe Sxe2, Se Le, Les. 24.Lg3, a , La e5, exb6, Lxb Sel, fs , f Lh2, Sxf Kfl, Lgt, Lxgl. 33. Sxgl, 5e Kf2, 5d Sgfs, Sde Sxe2, Sxe Ses, SxaS. 38. g3, fxgs LxgS, 5e c6, hs , g e7+, Kf , Kg?. 44. Kf4, Kh Kg3, Kg Kf4, Sel. 47. Kg3, 5d Se7+, Kf SeG, Ke Sd4+, Kd Sf5, Sxh g7, as xh5 a4. Sf4+, Ke e2, Sel, KfS , 5d , Sf Kh4, Kg h7, Kxh Kg3, Kg Kf4, Kh Kg3, KgS a2, 5e Kg2, Kf Sel, g , Kg Sel, b3, a Sal, Sfs e2, Kf Sal, 5e Kgl, Kf Oppgtt. Klasse,Tdnor KATALANSK rtnde. Hvt: A. Esbensen, Vadsø Sort: Tor Nlssen, Vadsø 1. d4, ds. 2. e4, e6. 3. Sf3, Sf6.4. g3, dxe4. 5. De2, g6. 6. Sbd2, 1355?! Truer 7. -Lf5, men dette mete gås lett av hvt. I betraktnng kom 7. -bs og selvsagt 7. -Lg7. 7. e4, Le6?! 8. Lg2, Sbd , 5b6? Nå får hvt et sold stettepunkt på e5. Sterkere var 9. -Lg7. Mer tvlsomt var dermot 9. -bs? 10. SgS! 10. Ses, Lg Sdxe4, Sxe Sxe4, Relatvt best var kanskje Lxe4. Men uansett er kom met elendg ut av åpnngen. 13. f3, Lh Ses, 547. Et vel drstg befrelsesforsek, men sort måtte foreta seg noe mot tusselen 15. Db3. På kunne ha fulgt 15. Db3, Th Lf4, og stlt overfor turslene 17. 9V *65% - ÀJH ARNT ESBENSEN Sxf7 og 17. Sxe6 er tap av mater ell uunngåelg. 15. g4!, Dh Lf4 Mulg var også 16. Sxd7. (16. - Lxd4+? 17. Khl, Kxd Tdl, e Les, og sort står håplest) LxgZ. 17. Kxg2, Df6? Tapstrekket Sxes. 18. dxes, 0-0 med deen fs var sorts eneste mulghet. 18. Lg3 Og vnner! Nå truer 19. Sxd7 etterfulgt av Les med offsers gevnst. Sorts eneste mottrekk er 18. -gs eller 18. -Tg8 som begge lkefullt fører rett fortapelsen etter 19. Sxd7, Kxd ds, om enn kke på samme måte som partet! 18. -DeG. 19. ds!, exds. 20. exds, Db6. Heller kke 20. -DfG. 21. Sxd7, Kxd Dc7+, Ke d6 byr på 4 de helt lyse utskter. 21. Sxd7, Kxd. 22. Da4+, Kd Tsel, es. 24. dxefep, fxes. 25. Lh4+, gs. 26. LxgS+, Lf Lxf6 mstt. (Komm. av Redar Jenssen). Klasse Junor ENGELSK Hvt: T. K. Sehølseth, K.nes Sort: A. Esbensen, Vadsø I. e4, Sf6. 2. Ses, g3, Lg7. 4. Lg2, es. 5. Sf3, , SeG. 7. d3, ds. 8. exds, Sxds. 9. Dd2. Kunstg. Vanlg og bedre er 9. Ld es!? Esbensen satser frsk og prøver med dette temporære bondeoffer å g stllngen en åpen karakter. 10. SxeS, SxeS. Il. Sxe6, Sxe Dxe2, bxes. 13. LxeG, LaG. 14. Tdl Dersom hvt ønsker et pro blemfrtt, men remsartet spll, er f. eks. vsranten 14. LxaB, Lxd Dd2, Lxf Dxdl, Txdl. 17. Kxfl, Txa Le3, Lxb2. l9.tbl,ld Lxd4, cxd KeZ et godt alternatv Te Lg2, Dd Tbl Den svake Bd3 kan lkevel kke forsvares Tfd Lf 1, e Les, exds. 19. Df3, Ds Lxa7, Dxs2: I 1 :ÅkÅ ) 4; 4, t..-, L Å,.MS w& //al 21. b4 (?) Bedre forsvar synes 21. Tal, Dc Ta3 å g LbS. 22. Lb6, Le6! 23. De3, Dds. 24. f3, 42! Den nord-norske junormester har ført angrepet oppfnnsomt og med hårfn beregnng. Sort får akkurat td nok tl å gardere sn hyperfarlge bonde på d2, sden 25. Lxd8? er umulg pga hs? Den avgjørende fel, hvoretter sort med tempo kommer tl e3 med tårnet. Etter 25. Kg2 kan hvt fremdeles kjempe. (25. -Lh6, 26. Dxh6, Dxf Kgl, ev Tel. 26. Txd2 eller 25. -Td Le2) Lb Kg2, Te De4, Dxe fxe4, Lxe Kf2 På såvel 29. Kg, Td6 som 29. Kh3, Td5 får hvt tl slutt valget mellom matt eller store materel le tap Td Las, Ld Ke2, Te Kxd2 Eller 32. Kf2, Tel matt Le Kel, Ls Opp gtt. Klasse Junor Ilvt: J. 0. Lngjærde, Tromsø Sort: T. K. Seholseth, K.nes I. e4, es. 2. Sf3, d6. 3. d4, exd4. 4. Sxd4, Sf6.5. Ses, e6. 6. Le2, Le , f4, SeG. 9. Khl, Ld Lf3, a Le3, De?. 12. ss, Tae Dd2, Tfel. 14. Tael, Lf TfeI, Le?. 16. Tedl, SaS. 17. Le2, 5e Lxe4, Dxe De2, Tal, Tel. 21. Dxe4, Txe Lf2, 5g Lgl, e taes, dxes. 25. Sf3, f h3, 5h Te2, Les. 28. Lb? Tb Las, Sf Tdl, Sd Lxds, Txds. 32. TxdS+, xd Td2, Le?.,, rå.4./ 4. (t VA*Ek 7/ 34. Td axb4, Lxb Te3, Lxe. 37. bxea, [ Sd2, Ts e4, Kl?. 40. Kgl, Ke Kf2, Ts Te3, La es, Txe Txe2, Lxe Ke3, Kd e4, Ke Sd6, KxeS. 48. Ses, Ke Oppgtt. Klasse Junor - PIRC / Hvt: Jan 5. Bergund, H.fest Sort: Arnt Esbensen, Vadsø 1. e4, d , Sf6. 3. Ses, Sf3, Lg7. 5. Lg5 Mer sold er kanskje 5. Le2, Le4, es. 7. dxes Etter 7. Dd2, cxd4. 8. Sxd4 vlle det ha oppstått en typsk S clansk stllng. 7. -DaS. 8. Dd2, DxeS. 9. Lb3, 5e Le5(?) Bedre er 10, Da5. l. 53, h , Lb7. Ikke 12. -b4c?) 13. Se2, Sxe4? 14. Dd5 osv. 13. ss, Tfdg? Fortsettes neste sde. ntom stczstua KARL KLUGE 9901 KIRKENES BLOMSTER: en glede å få. glede å g, Tlf.o

12 22 JAN S. BERGLUND Svekkelsen av f7 bl farlg for sort. Ses. bxc4. skal vse seg å 14. Sg5, 15. 4, Sc , d5? 17. -h Sf3, gs Bedre ser tl å være 18. e5, Se4? Lxc4, ut Andre sprngertrekk leder også tl store problemer for sort, men dog kke så store som nå. Df2!, dxe Sxe4, cs. 20. fxg6, fxg Ld5. Dxe7, b4?? Her vlle Df7+, de. Det kunne ha fulgt 21. Kh e6! 24. -Te8? 25. Kg Kh8. (2&. 27. Df7+, Kh8. Ld4+ og 27. Kxg Tf7-l-, Kh e TfB, matt). Sf7+, -Lxh6 beste svar på Dxg7+!!, vært avgjøren Sh6+!, Ld4 matt. Sorts vlle ha vært men er lkevel fortapt etér Db Td Dc5, 27. LxcS, LxeS Sf6, Lxf Txf6, 31. Tf4, LeS Txd4, Txd Kf Lf Ld4, Kf2, Ke Ke3. Kd Kf4, h Kg5, Lc a4, Ke a5, Kf b5, LdS. 45. b6, La Kf4, 47. DxcS. TadS. Kg7(?) Tx64. Ke4?? Sf7+. Lxc3, Lxa7, La4. Her vlle poenget Kd Kb7. Rems. Tad, 47. Lb8 (Komm. av Jan Hvt: L. NI. Sxe4, Tfd4, Lxd4+, Ke6. Lxc2. skret hvt hele Lb8+, Kc6. S. Berlund). Kofoed, Vardø 49. Lc7, Sort: J. 0. Lngjærde, Tromsø 1. e4, cs. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, e6. 6. Sxc6, 7. e5, Sd5. 8. Sxd5, 9. Ld3, d f4, 11. fxes, Lb , 13. d Kf Dh5, g Kg Lg5, Le Lf6, LxfS. 19. Df Lc5+. dxes. Khl, Klasse Junor Hvt: J. Sort: e, cxd5. Dh6+, Dxf8+. Rems. 5. T. K LbS+, Bergund, H.fest cxd4. bxc6. exf6. Schølseth, Krkenes 1. c5. 2. Sf3, d6. 3. d4, cxd4. 4. Sf6. 5. SeS, a6. 6. Lg5, e6. 7. f4, Le7. 8. DfS, Dc og me. 9. -Ld Sc Sb3? De Sb , TcS. 13. Sxd4. Her er naturlg. Bedre er h3(?!), Ld3(?) både bedre Sxc6, Lxc6. llel Hvt har faktsk fullført sn off sersutvklng b Kb, SxdS Her er merksomhet Dc4. Dxd3(7) cxd3 verd ltt opp Det hører kanskje med se at sort spkrer seg annenplas å opply sen med rems, mens hvt må vnne for å oppnå samme plasse rng. 16. e5, DxdS. 17. Txd3, 18. fxe5, Sh Kxe Lxe7, dxe5. g36!), f5? Skaffer seg en svak e-bonde. 21. Sxf Sd4, Kf7 (?) The Ke Sd Td3, exf6ep, Ikke Trolg er -gxf6? Sf3(!), Thd8?! Bedre er Se2!, SeS+, Sd5+ -The8 noe bedre. Tde3, Ted8? Te Sd4 Sprngerne har nå nntatt deal possjoner, fortapt. T.e8. og bonden på Sxdl, Kxd7. Ted, Txe6. Td7+, b3(?) Sterkere er e6 er 28. -Te Kd Ke Kf T7d6, KfS. 36. Tf1+, KgG. 37. TxeS. 38. Tf3, Te Txe6+, c4?? Rktg var 39. b4. Kcl. Sxe6, TxdS+, Nå får sort remsmulgheter ved rktg spll. 39, -be. 40. a3, 41. Bedre bxa3. -Tb2+, ha bltt remsaktg. 41. c5, og a2+? spllet vlle 42. Tc b4, a TxcS. 45. Tc Kf Kb3, Ke Kb4, Kd a6, 50. KbS, Kc Tf3, Ta7. Ka, Ta3, (Komm. av Jan 5. Kxa2, bxa5, oppgtt. Berglund). Llleputt Det hersker forståelg nok alltd mest uskkerhet vedrøren de spllestyrken sen, men få var vel Alf vlle denne klas tvl I om at Ole Berglund, Hammerfest, bl å fnne helt toppen. Han har vært en flttg turne rngsdeltager og storebror Jan S. har vel «brynt» han ekstra mye foran denne turnerngen. Klubbens formann godtok den ne gang unntaksvs en stor mesterrems fra det hold og dermed avga unge Berglund bare et halvt poeng. Talentene stod kø og sam tlge klubber gjorde en respektabel fgur denne klas sen og rekrutterngen ser ut være orden. ITALIENSK Hvt: A. 0. Bergund, H.fest Sort: Georg Krogh, Vadsø 1. e4, es. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, LeS. 4. c3, Sf6. 5. d4, lag? tl Dekker e-bonden, men stenger loperen på for nne. Bedre var der c8 å 5. -exd Ld2 (7. Sxe4. 8. Sxb4. 9. Kxf d Ke c5! 13. Db6, og følge Pachnlans teorverker som angr Lxb4, Db3+, Dxb4, står bra. (SJ). cxd4, Lb4+ Sc3?, Sxe4!), Lxf7+!, Da4, Se5+, Bedre vlle vært Lb4+. cxd4, kanskje mange at å sort 5. -exd Sc Sxe4 Nå tenker vl være ypperlg, men der tar dere fel. Da følger nemlg bxc3, Lxcl. Db3!! står best. (AOB) VI f 0. Bergl and Hammerfest *8 +3 *2 = Georg Krogh, Vadsø =3 = Kjell M. Hammerfest.10 *12.11 =2 = Hjørn 5. Hammerfest =12 *6 =5 =1 = , LgS! , Sxc3. og hvt En ubehagelg bndng for sort. 7. -h6. 8. Lh4, b6. 9. Ld5! Nå Truer Karstad, 5. Tar Egl Dahl 6. Hlbrlgtsen, Arld Paulsen, 7. Ulf E. Larsen, 8. Inge Lyngedah, Lxc6, dxc6. med offsersgevnst. øksfjord dxe5 begår sort en stor fel, men det er 7 +5 =4-2 *12 =3 3.5 Vadsø = Krkenes = *6 = øksfjord 1 5 wo *9 11 * Tore 5. Larsem, Krkenes 2 wn 6 8 *13 * Vf K. Veen, Hammerfest 3 *7 =11 * Odd Lyngedah, Vksfjord 90 2 = Arne Vadsø =4 * s wo Egl Vadsø = ao Oldernes, nhansen, Klasse Llleputt 3. vanskelg å fnne brukbare trekk en mer enn prekær stllng. Hovedårsaken tl sorts problemer er sorts svake trekk. (SJ). 5. Truer dermed dxe5, så derfor er hans eneste mulghet det han også gjør. (AOB). 9. -g5? ALF OLE BERGL.UND En stygg svekkelse! Bedre var (SJ). 9. -Le Lg3, SxdS. 11. exdl, Taper offser, men stllngen er Se7? håpløs. (SJ) 12. cxb4 dxe5, LeS. 13. be, Lxb Dermed er hvt en offser over. (AOB) Lb7. IS. Se3, Sf Dd3! nn Den hvte dronnngen peler seg angrepspossjon mot sorts svake kongestllng. (SJ). fxgs(!) 16. -SxgS. 17. En gylden regel er at man skal dette slå nn mot sentrum, men tlfelle blr det et unntak det f lnjen åpnes for tårnet. (SJ) De8? 18. DfS!, c ds? En skjønnhetsfel. Rktg var Sxgs!, men hvt hadde det tankene, det følger trekk! (SJ). Bedre er 19. -c5. og 19. Sxg5. Nødvendg var (AOB) Dd8, neste selv om sort er fullstendg fortapt etter 20. Sxg5! 20. Se4! (SJ). Et typsk eksempel der den an grpende part offrer en offser for gjøre motpartens svekkede å kongestllng enda større. Unge Berglund har splt sterkt når ser bort fra skjennhetsfelen tekk, 19. og v det med stt sste trekk bekrefter han hvor farlg det er å blottlegge sn konge. En god re gel Spll aldr har rokert! (SJ) hxg5. oppgtt. 21. h6 og g5 Dxg5+, hvs du Kh Tf6, En praktfull avslutnng av den unge, lovende spller v Alf høre mere fra. (SJ). 0. Berglund, en fremtden skkert får Det truer avvergelg matt. (AOB). (Komm. av Sten Jensen Berglund). 23. og Alf Th6 0. Fortsettes neste sde.

13 4. 5. _J L Jln Sgmund Bergund Båbærjja 9600 HAMMERFEST Tf. (084) Klasse Llleputt SPANSK Hvt: Georg Krogh, Vadsø Sort: T. E. DahI, øksfjord 37. dxc6ep, bxc TaS, Kb Ke3, Td Ta4, Kb Tb4+, Kc Ta4, Kb Tf4, a Oppgtt. Klasse Llleputt 1. e4, e5. 2. Sf3, Se6. 3. Sc3, Lc5. 4. Lb5, d6. 5. Lxc6+, hxcg. 6. d4, exd4. 7. Sxd4, Lxd4? Bedre var 7. -Se7. 8. Dxd4, Df6. 9. Le3 Hvt har hele tden splt sterkt og sunt, og resultatet er bltt en klar fordel. Nå burde sort ha byttet dronnnger, men stedet begår han en fatal fel, og dermed 12. Sd5, Dxb Dxc7+, Ke , Db Dxd6, Ld LxcS!, oppgtt. En lte hyggelg sluttstllng for sort, som må ofre dronnngen, ellers blr han matt. (Komm. av Sten Jensen). ITALIENSK Hvt: Arld Paulsen, Vadsø Sort: U. E. Larsen, Krkenes 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, LeS. 4. c3, Sf6. 5. d4, exd4. 6. Sxd4, d6. 7. Lg5, h6. 8. Lh4, 1Å7. 9. SdZ, a a4, De , Sxd b4, La cxd4, Lxd Tel, Lc Ld5, LxdS. 16. exd5, Tc4, La Se4, gs. 19. Sxf6, Dxf LgS, h h4, Dg hxgs, TdeS. 23. Lh4, Te Txe4, Dxe gs, Dxb Tel, Db g4, Dd Dxd4,, Lxd Te7, hxg4. ITALIENSK Hvt: Arne Oldernes, Vadsø Sort: T. E. Dahl, øksfjord 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Le4, Lc5. 4. c3, Sf6.5. Sg5, d3, h6. 7. Sf3, d5. 8. exd5. SxdS , Le d4, exd cxd4, Ld Sc3, Sxc bxc3, Lxc Tel, Df Lb2, Ld Sd2, Dh h3, Df gs, Df h4. Tfe a3, Dh f3, DxgS Kfl, Dh Kf2, Lg Oppgtt. ITALIENSK Hvt: A. 0. Berglund, Hfest. Sort: Alf K. Veen, H.fest 1. e4, es. 2. Sf3, Sc6. 3. Lc4, De7. 4. Sc3, Sf6. 5. ds, h , DeS. 7. LeI, Sd4. 8. Sd2, De7. 9. Sb3, Sxb Lxb3, d Dd2, Sg hs, Sf Tad, Sh Sd5, Dd De2, g g4, Le gxhs, gxhs. 18. DxhS, Tg Kh2, Th Tgl, c Sel, Dc Dxf7+, Kd Tg8+, Txg Dxg8+, Kd Le6 matt. GEORG KROGH kommer hvts utvklngsfor sprang tl sn rett. 9. -c5? 10. DdS!, Tb Dc6+, Kd8. Bedre var 11. -Ld Dxc7, Txb Sd5, selv om hvt også da står suverent. Nå kommer mdlertd den sorte kongen ut på galeen, og de neste trekkene spl ler hvt sterkt og konsekvent. Sort er rednngslost fortapt, og hvts avslutnng er sterk. 30. Txf7, Txh g6, g g7, Lxg Txg7, gxf Kfl, Txa Kxf2, Td Tg5, c5. ALF IL VEIEN

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 - 9601 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00 Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5. 2 tc(k - roazc Regstrerng av sjakkspllere Det kan kke påpekes ofte nok hvor vktg det er med regstrerng av sjakkspllere. kke bare skolesjakkspllere, men samtlge kategorer spllere.

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj!

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj! z CD CD 3 0CD CD CD 0 0 2 Mye åg ede segover! En sannhet med modfkasjoner vl mange hevde. Tl det vl jeg s at tl tross for mange krtkkverdge forhold nnen norsk sjakk, så må v for all del kke glemme at det

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli.

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli. 0 0 d 0) 0) -J 0 c ) z av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- tl noe som forhåpentlgvs skal bl valgt å (1917-75) 8 nn sjakk- av de aller største. ten FORORD Forelggende spesalnummer starte opp med danner en årvss

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM.

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM. M 0 a) -J 0 h z - NM 2 3 Nye sjakkubber V kommer kke fra at det arbedes alt for lte med nystartng av sjakklubber Fnnmark har det vært foretatt flere forsøk på mange plasser, men man har kke gått systematsk

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5.

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5. Nr9 DESEMBER 1977 Kr.5. 2 GOD JUL Den «trehodede» redak sjon samt alle bladets medarbedere vl hermed nytte høvet tl å ønske samtlge av våre lesere en rktg god jul og et godt nytt år. kalenderåret som gkk

Detaljer

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5..

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5.. / f( Nr 3 MARS 1978 Kr 5 2 2 SOMMEL Da NNM 1977 var over ble det sendt et utvalg av parter fra de enkelte klasser tl bedømmelse sorpå Menngen var å premere beste part de enkelte klasser Nå begynner det

Detaljer

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 - 9601.. FØDT 2 Far Play kontra regler Det er kke å komme fra at dsse to momenter ofte gjør lvet surt for en sjakkspller, men dessverre også ganske ofte for samtlge

Detaljer

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales.

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales. M *1 LO 1%. 0) w CD 0 z ... kjemper. Når. 2 ;,! : Remspyser Hva er egentlg vtsen med å splle sjakk? Noen vl bare kose seg med et part sjakk og legger mest vekt på kameratskapet når de deltar turnernger.

Detaljer

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840 961 2 3 Så er det gjen td for tlbakeblkk og fremtds vyer For oss redaksjonen skal det kke legges skjul på at v har hatt et strev somt år Ambsjonene har så absolutt vært tl stede og stoffmengden har bare

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5..

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5.. Nr 6 SEPTEMBER 1978 Kr 5 Noe å satse på? skkert også NM 1980 Fnnmark En utrolg tanke, vl mange s Kanskje det, men Sjakklubb og Krkenes Sjakklubb vl n- Hvorfor da Et prkkfrtt null verdt Av erfarng vet v

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10.

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10. JAKK Nr. 4. MAI 1979 Kr. 1. - 2-3 Hva er fel med NSF? I lengre td har jeg prøvd å få gang en skkkelg debatt om hva som er fel nnen NSF. Jeg har kke lykkes for det er flere sentrale personer som kke vl

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

?6ffi, '.æ,:,ffi. TROMSø GRAND. oe»ffåru. %*-,ffå. i*, "%**z PRIX.BS 26.-28. FEBRUAR. %t%a. r,æk»: %%,i. 'ffiw. *uru-,d.k. %_'% '"%t-r ø *-%,

?6ffi, '.æ,:,ffi. TROMSø GRAND. oe»ffåru. %*-,ffå. i*, %**z PRIX.BS 26.-28. FEBRUAR. %t%a. r,æk»: %%,i. 'ffiw. *uru-,d.k. %_'% '%t-r ø *-%, ,, % TROMSø GRAND tt PRIX.BS %t%a?6ffi, oe»ffåru»,ffi;;:.%,: %%,i 'rø"-"%", 1 '%,.' 2 % *uru-,d.k '%Ø%--% 'w.,ru.% ''"ru%:lffi', W '"'ffir,,,,,,r;fr Y*r-,,,,,ffi,rlllffi '.æ,:,ffi *-%,,rrrffi,.,._ry"åru--

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

STJERnE- Juli. Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) ble igjen den suverene

STJERnE- Juli. Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) ble igjen den suverene STJERnE- Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) og Gustav Gudbrandsen. Sistnevnte ble igjen den suverene vinner. Juli 1987 SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5.

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad.

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. JANUAR 1988 SJA KKLUBBEN STJER NEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave!

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Takk for taket! GODT Å SKILLES SOM VENNER: Klasse 4-spillere har skjønt det: Det gjelder å ta resultatet med fatning og et smil uansett. Vi tar sjansen på at

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3 BULLETIN 3 Tirsdag 2. juli. Pris kr 20 Sheila mot Sebastian I fjerde runde fikk Mesterklassen et fargerikt toppoppgjør mellom Sheila Barth Sahl fra Black Knights (tidligere Moss) og unggutten Sebastian

Detaljer

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00 MARS Nr. 2-1980 Kr. 10.00 ... 2 Hold frem som dere stevner! Landets to største fodag presenterer nå: Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE lekskon Det kan kke stkkes under en stol at Norsk Sjakkblad nå

Detaljer

Nr.3 N'ovember t976

Nr.3 N'ovember t976 ry@&@ ery@bgk g@kkkr2, Nr3 N'ovember t976 ldealsmen mangler Norsk Sakkblad kontngent, kke få medlemsbadet Desto mer å få tl et skkkelg opplag beklagelg blr forholdet når flere når klubber med 3040 medlemmer

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

3000- prestasjon i Kina

3000- prestasjon i Kina 3000- prestasjon i Kina EM for landslag NM for klubblag Aage Mella Lær sjakk nr. 6 2009 Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo Tlf. 22 15 12 41 E-post sjakkfor@online.no NSF på Internett: www.sjakk.no

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 1 5. juli 2009 Klare til dyst TO MENN MED ULIKE OPPGAVER: GM Simen Agdestein skal prøve å vinne kongepokalen for 8. gang, mens IM Ivar Bern skal ofre mange nattetimer for å glede bulletinens

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

Magnus kom, så og vant

Magnus kom, så og vant BULLETIN 1 Søndag 30. jun. Prs kr 20 Magnus kom, så vant Magnus Carlsen har nnledet NM uka sjakk med å sjarme Lllehamm knep så den nøvendge seen 2 1/2 1 1/2 hurtgsjakk ov stormestkollega Bork Predojevc

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT En sjakkfestival er ikke minst en sosial begivenhet, et møtested for nye og gamle sjakkvenner. Her har vi i en tidlig nattestund fanget inn Emil Agdestein (til venstre) og

Detaljer

S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. tim* isi - -

S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. tim* isi - - S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl htä V E R D E N E N tim* isi - - /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. S.1AKX1 IIRRFM-^T SEIL DUKS GT. 11 0553 OSLO TLF.22-351903 IFPWPW ÅPEN:

Detaljer

til historien at B- mennesket Geir forsov seg

til historien at B- mennesket Geir forsov seg Nr. a 1998 Rallar Open Tromsøguttene måtte denne gangen se seg slått av blant andre Paul Svedenborg som gkk tl topps Rallar Open. Jon Krstan R@yset ble best av våre klasse A. Ger Pedersen mponerte mest

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 4 DESEMBER 2010 ÅRG. 66 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Redaktørens hjørne 4 Seniormester Einar

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 7 11. juli 2009 Alt vi har øyne for THE POKER FACE: Det gjelder å gi motstanderen så få tegn som mulig. Benjamin Arvola fra Tromsø SK under NM i Lynsjakk. S I D E 2 Klasse Elite 7.runde ble

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r I DKTTK NUMMER SLUTTTABELL KLUBBMESTERSKAPET 198V S. CI./ERUM VANT HØSTTURNERINGEN f ORDINÆR NM INNSATS POSTSJAKK ØSTLANDSSER1ETABELLER EN ELEGANT STUDIE liv i L trekker OK -v 11 il i ' r ASKOLADDEN MEDLEMSBLAD

Detaljer

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer!

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer! C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 8 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Østenstad mot sin 8. NM-tittel? (Foto: Tore Hansen) I dette nummer: Grillfesten Kommenterte partier Mange

Detaljer

Den beste vant BULLETIN 8

Den beste vant BULLETIN 8 BULLETIN 8 Søndag 7. juli. Pris kr 20 Den beste vant Norgesmestertittelen og Kongepokalen gikk til stormester Jon Ludvig Hammer (23) som hadde god kontroll på partituviklingen i siste runde mot Rune Djurhuus

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Bulletin nr 1 Velkommen til Landsturneringen 2012 Sjakklubben Caissa er stolte og ydmyke arrangører av årets NM Formannen har ordet: VELKOMMEN! Det er en stor glede for

Detaljer

4 Stigende sjakkfeber

4 Stigende sjakkfeber 4 Stigende sjakkfeber Januar juni 2002 «Ok, jeg får legge meg tidlig i kveld.» Magnus da han gikk med på å legge seg kvart på ett om natten på en turnering på Gausdal. Om den foregående høsten var aktiv

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING SK Stjernen SEILDUKSGATI..N OSLO 5 I I Telefon 35 19 03 - Stiftet 5/9-1923 - Apen alle hverdager 18.30-23.00 (Juni, juli, august: kun tirsdager og torsdager) Med lems- H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE

Detaljer

Nr.2 Oktober 1976 Kr.2,- MATT! 3 TREKK

Nr.2 Oktober 1976 Kr.2,- MATT! 3 TREKK g@ff ry@&@ ery@æffk Nr.2 Okober 1976 Kr.2, MATT 3 TREKK DSKUSJON NordNorsk Sjakk skal også være den enkele sjakkspllers KONKUR. RERER U? Lenger sør lande har de l forhlyelse av konngenen l NSF. nnlegg

Detaljer

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1 Foto: Sylvia Johnsen Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54 nr. 1 2004 Springer- trekk fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! En presang, en investering

Detaljer

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 C M Y CM MY CY CMY K SK av 1911 fyller 100 år og inviterer til Landsturneringen 2011 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 Njårdhallen, Oslo 2.-10. juli o Ni runder

Detaljer

Stein Bjørnsens partier i klasse 2 i NM 2015

Stein Bjørnsens partier i klasse 2 i NM 2015 Stein Bjørnsens partier i klasse 2 i NM 2015 En betenkning av Øystein Brekke Med en viss undring og bekymring har jeg gjennom de første månedene av 2016 registrert utviklingen av «Bjørnsen-saken» i norsk

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Foto: Atle Grønn Mens vi venter på stikkampen... Søkes! Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ønsker å slå sammen medlemsbladene Norsk Sjakkblad

Detaljer

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013 Carlsen til VM-finale nr. 2 2013 Advokatfirmaet Finn Chess International Harstad 11.-13. oktober Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til ny storturnering i Harstad! - Som i fjor inviteres utenlandske

Detaljer

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester Velkommen til en Landsturnering i særklasse Landsturneringen 2013 Sjakk-NM på Lillehammer blir festdager som du og familien helst

Detaljer

STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Knut J. Helmers. Andre Bjerke

STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Knut J. Helmers. Andre Bjerke STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG Knut J. Helmers KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Andre Bjerke S IAKK1 IIRRFM-gTIFPMFM SEILDUK5GT. 1 1 0553 OSLO TLF.22-351903 APEN: Tue OG TOR. KL. 18-23 LØRDAG KL. 12-18

Detaljer