Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00"

Transkript

1 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

2 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang for å hedre denne avholdte sjakksplleren og økonomen så kke ut tl å splle noen rolle den sammenheng. Når det gjaldt Sgurds Mnneturnerng så det kke ut tl at sparng var god poltkk og bare det beste syntes å være godt nok. Det er første gang at en turnerng av slke dmensjoner blr arrangert Nord-Norge og de ansvarlge personer hadde lagt alt tl rette for et vellykket opphold under turnerngen. Sett ut fra en deltagers synspunkt kunne det kke vært bedrete. V har før vært nne på Narvk Sjakklubb som arrangørklubb og gtt utmerket attest, men en god tng kan kke nevnes for ofte. Speselt gledelg var det også at nettopp denne klubb var først ute med en slk «superturnerng». Nå var det selvsagt en spesell anlednng som gav støtet tl turnerngen, men v fasneres sterkt ved tanken om årvsse turnernger av samme slag også vår landsdel. V er bare så alt for klar over at det løft det er å arrangere noe lknende, men kanskje det var en tanke om v fkk tl en slags turnusordnng a la det som praktseres ved de Nord-Norske Mesterskap. Men gjen over tl Sgurd Svedenborgs Mnneturnerng: Nå ble det ngen ren stormesterkturnerng, alle bestrebelser tl tross. Heldgvs, må jeg s, ford jeg kke er tvl om at Sgurd selv vlle ha ment det samme. Det var mere tråd med Sgurds stl å la alle slppe tl og ngen må være et øyeblkk tvl om at det ble satt uhyre stor prs på at Jan Sgmund Berglund, en av landsdelens fremste junorspllere, også ble nvtert tl å delta dette storfne selskap. Selvsagt ble han «Pryggelknabe», men ngen tvl om at dette var en gest Sgurds ånd. çt Selv om turnerngen kke ble tttelkvalfserende, så vser deltagerlsten at arrangørkubben kke hadde noen grunn tlå klage. Unntaket måtte eventuelt være at Sgurds nevøer kke fant anlednng tlå delta. KJ Hos oss vl DE skkert trves... derfor besøk VARDØ by s nye spesafforretnng : RADO -TV-- BLSTEREO Vadsø Stereo & TV-Center forhand/er. AKA - ASA BANG & OLUFSEN FO R HANDLER PHLPS... PONEER Vadsø Stereo & TV-Center, drver utstrakt servce på produktene fra sne produsenter, bla. med spesallst for farge-tv. Vadsø Stereo & TV-Center: Har byens eneste platebar. Her kan du tl enhver td velge dn muskk blant ca LP-plater og ca kassetter. ;t t Postboks 278. b4 Hammerfest Tf. (084) w1 j Bankglro: Årsabonnement: kr. 50 REDAKSJON: Partred.: FRANS LARSEN Layout: KNUT FAGERHAUG Forr.ferer: KJELL JOHANNESSEN VELKOMMEN TL EN HYGGELG HANDEL... CVac1ø f tt o tu Ct tt Havnegt

3 nternasjonal sjakksus Nord-Norge Sgurd Svedenborgs Det som for noen år sden fortonte seg som ren utop, ble en realtet Narvk månedsskftet august-sep tember. Profesjonelle og halvprofesjonelle nternasjo nale sjakkmestre tørnet sammen mot hverandre og kke å forglemme de lokale nord-norske «størrelser». Hvor gjerne skulle v kke sett Sgurd Svedenborgs kombnasjoner gnstre over brettene! Men la det være sagt med en gang, turnern gen ble et verdg mnen om en av våre største sjakklge forfedre. Narvk Sjakklubbs nnsatsvllge medlemmer Mnneturnerng Narvk 25. august 2. september 1979 vgunnar Johnsen, Tromsø sammen med den utrettelge Arnold J. Ekrem sørget for et arrangement så tl de grader perfekt at selv de mest sensble av deltagerne bare var lutter sml og velvære. Suksessen var så ubetn get at den absolutt må frste tl gjentagelse. Mnst en slk turnerng årlg Nord-Norge må være målet. Resepten er målbevsst arbed med det økonomske opplegg lang td forveen, og Ekrem ord ner resten. Men nå tl de harde real teter. M Yrjö Rantanen vant en populær seer, særlg hans fne sere over Sven Johan nessen 5. og Krzysztof Py tel 6. runde er verd et nngående studum. Rantanen knver nå med stormester Westernen om å være Fnlands fremste spller. M John Fedorowcz på annenplass er en av de unge fremstormende spllere som amerkanerne nå har ganske mange av. Han fkk tdlgere år et nternasjonalt gjen nombrudd ved å bl nr. 19 av 72 deltagere en av verdens hardeste turnernger, den berømte Lone Pne-turne. M Yrjb Rantanen, Fn1and 2460 = = = M John Fedorowcz, USA 2405 =7 +]0 =8 = = Tothy Bnham, Fnland = l0 = Larry D. Evans, USA 2375 j = = = M Sven Johannessen, Moss = = M Krzysztof Pytel, Polen 2425 =10 = Gunnar Johnsen, Tromsø 2260 =2 = =10 = M Erk Lundn, Sverge = g. Thomas Heberg, Oslo Sten Jensen, Harstad l -9 =8 =7 = Kjell Ole Krstensen, Narvk g Jan 5. Bergund, Hammerfest = rngen. Flertallet av deltagerne var stormestre, og noen av dem havnet helt nede mellom 60. og 70. plass! Hadde undertegnede vsst det da jeg møtte ham første runde, hadde jeg vel falt helt av stolen. (Noen ganger er uvtenhet en dyd...) Engelsk-fnlenderen Tmothy Bnham og amer kaneren Larry D. Evans (k ke å forvekse med stormes teren av samme navn) delte 3. - plassen. Begge ble populære blant publkum for sn pågående spllestl, og morsomt var det for arran gørene at Evans fkk sn sste og Bnham sn første lm nntegnng Narvk. Evans seer over Lundn 8. runde er vrkelg feende og festlg, og Bnhams seer over sam me Evans 4. runde er også av den publkumsvennlge sorten. lm Pytel fra Polen og vår egen M Sven Johannessen på 5. - ) 2q. plass var nærmest for veteraner å regne, men begge ga så avgjort full va luta for pengene. Pytels se er over Lundn 4. runde er et flott og lærerkt possjo nelt mesterverk, mens Johannessens parter mot Heberg 6. runde og Pytel 8. runde er gnstrende a ngrepsparter.!: Turnerngsvnner Yrjö Rantanen. Rantanen måtte fnne seg et favorttstempel som han heller kke gjorde tl skamme. På 7. plass med 50% kom så all beskjedenhet undertegnede, et resultat som ob jektvt sett formodentlg må anses tlfredsstllende (jeg går vsstnok en del frem ra tng). Det mangler ennå en god del hardhet, særlg fordelaktge stllnger (som mot Rantanen og Bnham). På 8. - plass kom Tho mas Heberg, Oslo, og kke å forglemme turnerngens ubestrdte nestor, M Erk Lundn med sne utrolge ungdommelge 75 år. Begge satte høy grad stt preg på turnerngen med frskt og kompromssløst spll. noe som klart fremgår av tabel len. Sten Jensen er nok med rette skuffet over sne 3 p0- eng og 10. plass. Enda mer enn undrtegnede mangler

4 Hvs _ Kortschnoj), 6 7 Turnerngsledelsen var noe preget av stundens alvor borjan men Arnold Ekrem, Stenar Jenssen (tl v.) og Arthur Jarhelle er garvet gamet og kunne vel sagtens g sne kolleger gode råd. han hardhet de krtske stllnger, noe som grunnen er ltt rart, tatt betraktnng hans ganske store nter nasjonale rutne. Men med sn (ennå!) unge alder og sn fne possjonsfølelse kommer han skkert sterkere tlbake. Selv om Kjell Ole Krstensen og Jan S. Berglund ble «prügelknaben» dette tøffe selskap, så kan jeg kke ten ke meg annet enn at turnerngen må ha vært en stor nsprasjon for dem. Særlg for unge Jan S. må det ha vært en uforglem melg opplevelse å få suge så megen lærdom ved de profesjonelles ste for seg selv og kke føtter. han er mnst sjakken Fnnmark. av den støpnng som jeg tror, så vl dette g ham et Men nå skal de sjakkkraftg puff fremover, tl be- hungrge få stt. 1. RUNDE: Jensen-Pyte/ rems Evans-Rantanen rems Bergund-Lundn 0-1 Johnsen-Fedorowcz rems Heberg-Krstensen 1-0 Bnham-Johannessen 1-0 (Stllngen: Lundn, Bn- Johnsen, Fedorowk, u.5. ham, Heberg 1.0. Jensen, Bergund, Krstensen, Pytel, Evans, Rantanen, Johannessen 0.0). Sten hadde små proble mer med å avvkle tl rems mot Pytel, mens Rantanen og Evans var fornøyd med en rolg start. Jan 5. unnlot å splle det mnst 100 år gamle trekket 9. Dbl(!) og alt er 0K, men splte steden det langt mer nfantle 9. Ld3?, hvoretter alle sprell var nytteløse mot en bergskker Lundn. Verd å nevne her er at underteg nede også opplevde å overkjørt bl for et par år sden av samme Lundn en ne sten lke gammel varant, som jeg selvfølgelg kke kjente godt nok (den nteresserte leser vl fnne partet NNS). Man kan unektelg komme på den langtfra genale tanke at det kanskje kke lønner seg å splle arkaske systemer mot en spller som faktsk var ak tv på Spelrnanns og Nm zowtsch dager, for bare å nevne noen. Kjell Ole hadde et tragsk arbedsuhell mot Heberg det han msset den forserte matt (28. -Dh3) som var den logske avslutnng på partet. Heberg satt forøvrg den heldge enden av flere slke arbedsuhell, som v etter hvert skal få se. Men kanskje var det ngen tlfel dghet? Bnham halte pent land et sluttspll mot Johannes sen, hvor sstnevnte fra et tdlg stadum slet med bondesvakheter som tl slutt ble hans bane. Undertegnede fkk forbau sende små problemer med å oppnå rems mot Fedo rowcz, selv om jeg måtte «stte han av» et stykke ut sluttspllet. Partet påkaller kke all verdens nteresse, men noen sparsomme kommentarer vl jeg dog spandere. BENON Gunnar Johnsen Hvt: GunnarJohnsen, Tromsø. Sort: John Fedorowcz USA. 1. d4. Sf6. 2. Sf3, c5. 3. d5, g c3. d6. 5. e4, Lg7. 6. Le2, a Et godt systemrekk og kanskje det beste om det følges rktg opp. Hvs vt har tenkt å splle Lf4 (som sste arte1 VM-rnatchen Karl)()v burde han mdlertd gjort det straks, det manoveren 8. -Lg4 kke vlle gtt sort ull utlgnng. 8. -Sc7. 9. a4, a Lt4 Som antydet ovenfor blander sort systemene. 10. [el, Tb Lfl, b5. (11. -Sd a5!). 12. axb5, axh e5, dxe Sxe5 beholder en lten fordel for [ t Tb Tel. Fremstotet 11. e5, dxe Lxe5, Sfxd5 taper gan ske enkek en bonde for hvt. l. -Sd7! Bedreent l. -h e5, dxe Sxe5! 12. l)d2 Hvt oppgr à gjennomlø re e4-e5 med det første, og sort har dcred unnet en l talv seer. H vt oppdager nemlg o1(ler at et ter det planlagte 2. l. h5. 3. u\h5, axh e5, dxe Sxe5, Sxe Lxe5, Lxe Txe5 er 17. -b4 høyst ubehagelg for ht. (18. Se4, f6 eller 18. Sa4, Dd6). Heller kke var hvt helt fornøyd med 12. a5, b axb6, Txh6 pga. sorts trykk b-njen b axb5, abs. 14. Lh6, b Sdl. Sf Ld3, e6. Sort har nå et lte ntatv, men hvt har sapass manovrerngsrom at det er tl å bære xg7, Kxg dxe6, Lxe Se3, Te e5 Dette tematske remstot, SOfl skulle vært splt for lenge sden, er nå nødvendg tor å oppnå rems de Se5. 1)d S3c4, Lc Sc4, 1)d c3, bxc hc3. l)d l)c2 Hvs hvt nà fàr splt Se3 og Lc4, er det mulgheter for spll () f Txe Te, Te Te8. Mulgheten 26. Tdl. Se Se3, Dg Lc4, Sf4 gr fortsatt sort et vsst m t a v See l)e2. Sc Se3, )b )c2, 1)c Lc2, Std5. t! // w _jj, 2,; 2 8 L! % 33.S(11! Se1 de enkleste sluttspll mà splles nøyaktg. Etter

5 8 9 Det er alltd folksomt rundt Rantanens bord når han er form. «Der gves ntet ved dørene» og det er noe publkum vet å sette prs på. Erk Lundn er stll gong strong og hevder seg med glans det beste selskap. Selv gr han uttrykk for å bare vlle kose seg med sjakken. 33. Sxd5, Sxd c4, Sb6 (eller 34. -Sb4) får sort fordel ford hvts c-bonde står på samme farge som løperen. Nok tl å vnne er den ene svakheten neppe, men det kreves bare en lten svekkelse tl et annet sted på brettet, og vps, så er det gjort. Man bør derfor alltd unngå slke stllnger, så sant det er mulg g5. En del bakspllere undret seg over at sort kke her spl te 33. -Sb5, men etter 34. c4, Sd4. (eller Sa3/Sb4). 35. Lxg6 når hvt fnt å stoppe sorts c-bonde. Etter hvts neste trekk vlle den tlsvarende manøver medført lopernnslag på h g3 Flest mulg bønder på svarte felter! 34. -h Ld3, Se Le4 Hvts løper er nå aktv sert, og alt er 0K Sb Kfl, Sd Lc6, Sbc4. Rems. (Komm. av Gunnar Johnsen). SCLA NSK Hvt: Thomas Heberg, Oslo. Sort: Kj. 0. Krstensen Narvk.. e4, c5. 2. d4, cxd4. 3. c3, Sf6. 4. e5, Sd5. 5. Dxd4, e6. 6. Sf3, 5c6. 7. De4, f5. 8. exf6ep, Sxf6. 9. Dh4, d Lb5, Le g5, Lxc6, bxc , h Le3, Se Dh5, Tf Dg6, Tf Dh5, Ld Sbd2, Le Dh3, Tb Sxe4, dxe Sd2, Lg Tfdl, Df Sc4, Tb Dg3, Lh Td2, Tg Dc7, Lf g3, Df Lf4 w 4z p4 Å ratö 74.zrA rard 4 PdYAÅ FÅ 4jj Så langt har Krstensen splt aldeles utmerket, og partet er nå kommet tl det stadum da prkken skal seltes over en. Men 28. -Lg5? Hva er dette?! 9 av 10 lynsjakkpartet vlle Kjell Ole skkert funnet komb nasjonen 28. -Dh e3, Dxh2+!. 30. Kxh2, Th Kgl,Thl matt. 29. Dxc6, Lxf4? Det er slett kke umulg at Krstensen allerede på dette tdspunkt har oppdaget fadesen ved stt forrge trekk. Rystet stt nnerste gjør han enda et «selvmordstrekk» og oppdager kke at vnsten fremdeles er nnen rekkevdde med et tårnoffer: 29. -Dh e3, Lxf De8+, Kh Td8, Txg3 +! (33. hxg3, Dhl matt eller 33. fxg3, Lxe3 matt). Etter 29. -Lxf4? overtar Heberg med sterkt spll førngen partet og haler seeren land. 30. Td8+, Kh Dc8, Tf Th8+, Kg )e8+, Tf Tf8, Td )xf7 +, Dxf Txf7, Kxf gxf4, Kf Se3, Th c4, Th c5, Ke h4, Kd a4, Txf Ta2, Tf Td2+, Kc b5, h Td6, Te Kf, h a5, g b6+, axb ab6+, Kb Td7+, Ka b7, oppgll. (Komm. av Frans Larsen). DRONNNG- BONDESPLL Hvt: Jan 5. Bergund, Hammerfest. Sort: Erk Lundn, Sverge.. d4, ds. 2. Sf3, c5. 3. c3, e6. 4. Lf4, Sc6. 5. e3, Db6. 6. Dc2, Ld7. 7. Sbd2, Sf6. 8. h3, Tc8. 9. Ld3, cxd Db3, dxc3. l. bxc3, LeS , Dd, Dd Thl, Lb c4, SaS. 16. SeS, Lc )e2, b g4, dxc Sdxc4, Sxc Lxc4, SdS. 21. Tbcl, Sxf exf4, LxeS. 23. fxes, )h La6, Txcl. 25. Txcl, Dxh Tc7, Le )c4, hs. 28. gxhs, DxhS )d4, f6.

6 exf6, Txf Lc4, )g Kf, L)c Kg2, Lc6 ±. 34. Txc6, Tg Kf3, Dhl Ke2, Dxc Dd8 +, Kf Oppgtt. WENER-PA RT Hvt: Tmolhy Bnham, Fngland. Sort: Sven Johannessen MOSS.. e4, e5. 2. Sc3, Sf6. 3. g3, 1b4. 4. Lg2, Sge2, c6. 6. d4, d , Shd7. 8. h3, Te8. 9. a3, a e3, exd xd4, Lb Lxb6, Sxh )d4, d Tad, e Sf4, dxe Sxe6, fxe Sxe4, )xd Txd4, Sxe Lxe4, Tad Tfdl, Txd Txd4, Sd Kfl, Sf Ld3, Kf Ke2, h h4, Te Td8, Te Txe8, Kxe f4, Ke Kf3, h Ke3, Kd Kd4, c Ke3, Sd Ke4, Sf Kf3, b Lg6, Kd f7, Kd Ke3, Sd Kd3, Sf a4, Ke Lg6, Kd Kc4, a c3, Kc Lc2, b Kd3, Kd M, c Ke3, bxa Lxa4, Sg Kf3, Sf æ2, a Lg6, Kc Lf7, Sd Ke2, a Kd2, Sf Lg6, Kh Ke3, Kc Lf7. Sd Kd2, Sf g6, Kb Lc2, Sd Kt3, e Lg6, exf Kxf4, Sf Ke5, Kc Lc2, a bxa3, Sd Lg6, Sxc Nh5, 5h a4, c d, Sd h5, c xc2, Sc Kf5, 5e Kg6, Sf g4, Sh g5, Sf gh gh6, Oppgtt. ENGELSK Hvt: Slen Jensen, Harstad. Sort: Krzysztof Pytel, Polen. 1. c4, Sf6. 2. Sf3, e5. 3. g3, BOSCH Sc6. 4. Lg2, g , g7. 6. d4, Sc3, cxd4. 8. Sxd4, Sxd )xd4, d )h4,Tb8. l. h6, e xg7, Kxg Dd4, 1)c b3, DeS. 15. )xc5, dxc Tfdl. Rems. SPA NSK Hvt: larry ). Evans, USA. Sort: Yrjö Rantanen, Fnland. 1. e4, es. 2. Sf3, Sc6. 3. b5. Sge7. 4. c3, a6. 5. a4, d6. 6. d4, d7. 7. e3, h6. 8. Sbd2, 5g , e Sel, g5. l. 5d3, xe fxe3, Dg )e2, b3, 5a Ldl, g )f2, fs. 17. fxg l)e2, Se6. Rems. autoelektrsk Desel, skps og spesalverksted BOSCH representant for Troms og F n n mark Sentralbord (083) Teex del fl BOLGTELEFONER: Dsponent Tor Har orsen Verksmester N. Aofoseo NOR DESEL ELEKTRSK SERVCE AS (Td. Anhnsen & Hlmarsen) STAKKEVOLLVN. 69 POSTBOKS TROMSØ g4, Ctzen Quartz Dg-Ana Med Ctzens nye Dg-Ana får du tden på to måter: Dgtalt (med tall) og analogt (med vsere). * Dag, dato og måned. * Skuddårsprogrammert * Stopeuret regstrerer mnutter, sekunder og 1/100 sekund, melomtd og to sluddtder. PRS: Stål m/lenke kr Gulldouble m/enke kr V tpper CTZEN DG-ANA som verdensmester 979. CTZEN KRONOGRAFER fra kr Ctzen Dg-Ana forhandles av! URMESTER NA(f Herscu Stortorvet Tromsø

7 Tt. BESTE ORGEL- KJOP? 1 FRYDENLUNOGT. CABARET, ET NYTT vscount PRODUKT 27 NARVK TELEFON K. HANSEN U RMAKERMESTER Tolbugt TROMSØ

8 14 (Stllngen: Bnham 2.0. Rantanen, Fedorowcz 1.5. Pytel, Evans, Lundn, He berg, Johnsen 1.0. Johan nessen, Jensen, Bergund, Krstensen 0.5). Pytel og Evans tok lke godt en hvlerunde tl og Py tel uttalte: Det er kke nà turnerngen avgjøres. Mon det? Undertegnede hadde mtt tredje møte med Sven Johannessen, for tredje gang med de sorte brkker, og for tredje gang ble det rems. Etter Svens fne manø ver 17. Db4 og 19. Da5 fant jeg tden nne tl å returnere hans noe tdlgere remstlbud. Men jeg gleder meg tl det fjerde møte, for hva heter det kke eventyret? Rantanen gav Heberg (og forhåpentlgvs leseren) en leksjon sprnger mot kald (fransk) løper, mens Bnham trakk det lengste strå mot Lundn et overmåte komplsert, og derfor heller kke felfrtt oppgjør, jvfr. Fedorowcz nstruktve k o m m e n t a r e r 1 Etter det tvlsomme -Tb8 ante Sten tlsynelaten. de fred og ngen fare mot Fedorowcz, men ble brutalt vekket med 17. e5 og off 2 RUNDE: Pyte/-Evans rems Johannessen-Johnsen rems Rantanen-Heberg 1-0 Lundn-Bnham 0-1 Fedorowcz-Jensen 1-0 Krstensen-Bergund rems sertap. en skarp og spennende utgave av Fransk part sluttet Kjell Ole gjensdg og Jan 5. fred tdsnød. Stllngen var formodentlg lke uklar for dem som for tlskuerne BENKÖ-GAMBT Hvt: Erk Lundn, Sverge. Gunnar Johnsen Sort: Tmothy Bnham, Fnland. 1. d4, Sf6. 2. Sf3, c5. 3. d5, b5!? 4. c4?! Her er nok 4. a4 et sterkere alternatv. Fortsettelsen kan bl 4. -Lb7. 5. axb5, Lxd5. (5. -Sxd5. 6. e4, Sf6. 7. e5, og hvt står bedre). 6. Lg5, (med déen Lxf6), e c3, Lb7. 8. e4!?, h6. 9. Lxf6, Dxf Le2, d6. (10. -Le7. spll for hvt). hvt har fordel. 4. -g6.. e5 med godt. 5a4! og Klart bedre er 4. -Lb7. 5. a4!?, a6. 6. axb5. 7. Txa8, Lxa c3, DaS. (8. -b4. 9. Sb5, Db6 er også godt for sort). 9. Ld2, b Sb3, Db6. På 4. -Lb7 har også 5. g3 vært forsøkt prakss: 5. -g6. 6. Lg2, Lg , d6. 8. Tel, bxc4. 9. e4, Sfd2, Sbd Sxc4, Tb Ld2, Sb6, og sort står ltt bedre. (Klovan-Keres, Sovjetmesterskap 1957). 5. cxb5, a6. 6. b6!? nn Etter 6. bxa6 ledes spllet 6. -Dxb6. normal Benkö-gambt. Dette kunne selvsagt utsettes for senere å ha valget mellom avslag med sprnger eller dronnng. En slk plan kunne mdlertd føre tl me get skarpt spll. 7. 5c3, Lg7. 8. e4, Le2 Hvts manglende utvk ung hndrer Lundn å fore ta en øyeblkkelg aksjon sentrum med 9. es. Etter 9. -5g4 får han nemlg store problemer med å forsvare e bonden. 9. -d d2, Sbd , Dc7. Sort flytter dronnngen fra sn utsatte possjon på b6 og overlater feltet tl dronnngsprngeren. 12. Khl Et trekk som tar skte på bondefremstøtet f4. mer so ud var mdlertd 12. 5c4, f. eks Sb Se3 med déen a4-a Tb8.13.5c4,5b6! Sden sprngeren på c4 understøtter det planlagte sentrumsfremstøt f4 og e5, er det absolutt nødvendg for sort å få sprngeren tl å erklære seg e3, e6! På dronnngfløyen hr sort lte å splle på og retter derfor oppmerksomheten mot sentrum. 15. a4, exd exd5? Hvorfor kke 16. a5, d4. (Dersom sprngeren går, ser 17. Sexd5 godt ut). 17. axb6, Dd7!. 18. ScdS, dxe Sxf6+, Lxf Lxe3, Lxb Tbl, Txb e5! med uklart spll a5. Kanskje var 16. -Te8 mer sold b5? nteressant synes såvel 17. Ld2som 17. Ta3!? 17. -Dd7. Med deen Lb7, og hvt får problemer med sn d bonde. 18. Sc3? Her synes 18. Sc4! å være tvunget Lb f4, Dc Lf3. Hvt forsøker å dekke d bonden så godt som mulg, men kanskje var det aktve 20. f5!? bedre. Vel, sort har fordel uansett Tfe Ld2, c4!. 22. Tel, Dc5. Dermed ryker d-bonden omsder. 23. Dc2 Eller 23. Le, Sbxd5 med vnst Sfxd Sexd5, Lxd b5? Bedre motstand bød SxdS eller 25. Se Lxf gxf3, Txel +! På straks 26. -Df2 kan hvt fremdeles forsvare seg. 27.Txel På27. Lxel, Sd Df2.28.Ddl. Den eneste måte å forsva re f-bonden på. Hvs 28. Te3?, Dfl matt Sxa4! Etter dette faller restene av hvs stllng 29. Lxa5. runer. På 29. Dxa4, Dxf3+?. 30. Kgl, TxbS. 31. Te8+, Lf8 er stllngen sannsyn lgvs lk, men det enkle 29. -Dxd2 gr sort lett vnst Sxb2. Det er forbausende at sort kke spller 29. -TxbS! som gr vnstspll alle varanter: 30. Te8+ (30. Dxa4, Dxf3 + fulgt av Ld4 + eller 30. Dxd6, h5!), Lf Txf8+, Kxf Dxd6+, Kg Dxd6, Dxf Kgl, Tf8. kke 31. -TxbS?. 32. Te8 + og vnner d4, Dd3. Dersom hvt nå garderer den bundne sprnger med 33. Lb6, marsjerer c-bon den rett nn b5, Df5!. 34. Oppgtt. På 34. Db6 vnner 34. -Dxf4 uten besvær. (Komm. av M John Fedo rowcz). FRANSK Hvt: Yrjö Rantanen, Fnland. Sort: Thomas Heberg, Oslo. 1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. Sc3, Sf6. 4. Lg5, Le7. 5. e5, Sfd7. 6. Lxe7, Dxe7. 7. f4, a6. 8. Sf3, c5. 9. Dd2, 5c dxc5, Dxc , b Se2, 5b Sed4, Sc Lxc4, bxc Sxc6, Dxc d4, Dc Thfl, c Dxc3, 15 Dxc bxc3, Ld Kd2, Kd Tbl, Kc Tb3, g Tfbl, Tab Txb8, Txb Txb8, Kxb c4, dxc Kc3, Kc Kxc4, Kb Kb4, a Kc4, h g3, La b3, Lc a3, Le Kc3, Lc Kd4, La Kd3, Lb c4, La Kc3, Ld Kd4, Lc c5, Le e4, oppgtt. FRANSK Hvt: Kjell 0. Krstensen Narvk. Sort: Jan 5. Bergund, Hammerfest. 1. e4, e6. 2. d4, d c3, Lb4. 4. e5, c5. 5. a3, Lxc bxc3, Dc7. 7. Sf3, f6. 8. Lf4, f5. 9. c4, Se Le2, Sbc , 5a dxc5, DxcS. 13. Le3, Dc c5, Sac Tbl, Tb3, f Ld2, Sxe SxeS, DxeS. 19. Lc3, Dg Lf3, Sf Tel, 5h LeS, Tf Ld6, Kh g3, fxg hxg3. Rems.

9 Pzza Kaker Varme Han ble nok «spurv tranedans» unge Berglund, men han tåler slkt og mente selv å ha lært enormt mye dette garvete selskap. ENGELSK Hvt: John Fedorowcz, USA Sort: Sten Jensen, Harstad 2. runde. 1. c4, c5. 2. Sf3, Sf c3, b6. 4. g3 Dersom hvt forsøker 4. e4!?, d6. 5. d4, cxd4. 6. Sxd4, Lb7. 7. Ld3 (7. f3 gr sannsynlgvs lkt spl), e6. (7. -g6!?) , Le7 får han angrepssjanser med f Lb7.5.Lg2,e6. Sterkt betraktnng kom 5. -g6!? , Lg7. 7. d4, 5e4! (kke 7. -cxd4. 8. Sxd4 med en lten fordel for hvt). 8. Sxe4, Lxe4. 9. d5 (9. Le3, Sc ds, SaS! med godt spll for sort), Sel, Lxg Sxg2, b5! og sort har utlgnet spllet , d6. Eller6. -ds!? 7. b3 På 7. d4 følger 7. -cxd4. 8. Dxd4, a6. 9. Tdl, Sbd b3, Le7. l. Lb2, Tac, Dc e4, Tfe8! med lkt spll. 7. -Sbd7. 8. Lb2, Le7. 9. d3, e4,a6. betraktnng kom De2, Tb8?! Av bedre trekk har sort valget mellom l. -Tc8!?, 11. -Dc7!? eller 11. -e5!? 12. d4, cxd Sxd4, Te Tad, Lf f4! Med déen e5! 15. -Dc g4!, g6? Bedre var 16. -e5, selv om hvt etter 17. Sf5, g e3 har fordel. 17. e5! Vnner offser dxe fxe5, DxeS. 19. DxeS, SxeS. 20. Lxb7, Txb Txf6, Sxg Tf3! Resten er kun et spørsmål om teknkk Td8. Eller 22. -e c2, e Tg3 og vnner. 23. h3!, Se5. Et slag luften er 23. -Txd Txd4, Lc Se4! 24. Tffl, Lg Sde2, Sd Lal, Tbd Se4!, f5? Bedre var 27. -Lxal. 28. Txal, Kg Sf6 +, Lxf Lxf6, Tf Ld4, e Txd3, Tfd Tfdl, Kf T3d2, exd Txd4, Txd Txd4, Te Kf2, Ke Td5, Te Sd4 +, Kf Sc6, Te Sb4, a Sd3, g Kf3, h Sf2! Dermed er sorts bønder effektvt stoppet h Tb5, a bxa4, Tc Sdl!, Txc4. Eller 46. -g hxg4, fxg Kxg4, Txc Kh3, Txa Txb6+, Ke Sc3, Ta Tb3! 47. Txf5 +, Kg Tb5, Txa Txb6 +, Kg Sc3, Tf Ke3, Tfl. 52. Se4, Tel Kf3, Tfl Kg2, Tal. 55. Ta6, oppgtt. (Komm. av M John Fe dorowcz). HOLLA NDSK Hvt: Sven Johannessen, Moss. Sort: Gunnar Johnsen, Tromsø. 2. runde.. Sf3, f5. 2. g3, Sf6. 3. Lg2, d6. 4. d4, g , Lg7. 6. c4, Sc3, c6. 8. Dc2, Sa6. 9. a3, Dc e4, fxe Sxe4, Lf Sxf6+, exf Dc3, Dd Tel, Tae U4, Sc Txe8, Txe Db4, g Le3, Sa Da5, d5. Rems. DRONNNGGAMBT Hvt: Krzysztof Pytel, Polen. Sort: Larry D. Evans, USA. 2. runde. 1. c4, Sf6. 2. Sc3, e6. 3. Sf3, BAJAZZ ER STEDE c5. 4. e3, d5. 5. d4, cxd4. 6. exd4, Lb4. 7. c5, Ld3, b6. 9. cxb6, Dxb , Lxc bxc3, La6. 2. Se5, xd Dxd3, sc Lg5, Sxe dxe5, Se Le3, Da5. Rems. VL TLBYR Kaffe smørbrød Mneralvann fra kl hyggelge omgvel ser. Vl De ha pzzaen med Dem hjem, gjør v den ferdg på 15 mnutter. RNG OG BESTLL,TLF Åpnngstder: Mandag lørdag kl Søndag kl Kom som du er humøret er vktgere enn antrekket VADSØ

10 83 61 Landets to største forlag presenterer nå: Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE lekskon d.\ -.% 12 praktfulle bnd-fylt av det vktgste av menneskets samlede kunnskap N. MCHAELSEN AS Er. Nansens P1. 3 TROMSØ Tf SEND NN BESTLLNGEN DAG TL: 1ar5tab 0o1banöe[ JA. JEG BESTLLER MED DETTE Tf Aschehoug og Gyldendals 247.v. STORE NORSKE lekskon 12 bnd a kr Samlet prs kr Jeg ønsker lekskonet nnbundet G sort helbnd D burgunder helbnd D Jeg ønsker å betale bndvs NAVN FØDT 19 ADRESSE fl Jeg ensker betale rater POSTNUMMER POSTSTED AschehOug og Gyldendals STORE NORSKE lekskon leveres med full prsgarant utgvelsestden som er fra høsten 1978 tl høsten 1950 Det beregnes kke tllegg tor ratebetalna Fr bvtterett for boker som eventuelt skades under torsendelsen

11 Kaper, lt - (17? (Stllngen: Bnharn 2.5. Rantanen, Evans, Fedo rowcz, Pytel 2.0. Lundn, Jensen, Johannessen 1.5. Heberg, Johnsen 1.0. Bergund, Krstensen 0.5). Kjell Ole gkk voldsomt tl angrep på Johannessens kongestllng, men som så ofte skjer, gkk angrperens stllng først knas. Den oppmerksomme leser kan kanskje fnne forsterk nnger for det hvte angre pet. For meg synes 22. Tf2 å være den avgjørende fel, mens det etter 22. exf6, Sxd Se4 fortsatt er mye spll gjen. Det er tydelg uvant for våre lokale angrepsspllere å møte så benhard motstand! partet mellom Jan S. og Sten vlle det logske 17. Se5 (steden for 17. b4?) gtt hvt kke uvesentlge angrepsmulgheter. Som det gkk, fkk Sten etter det tveeggede 19. -gxf6 stand et mattangrep g-lnjen. Undertegnede var le av å remsere mot M er, og etter det nfantle «angrepsfor søk» 10. 5g5, 1. Dh5 lyktes det meg fortreffelg å bryte remsbølgen. Med 20. Tael kunne jeg ha fsket rørt vann, mens det av meg 3. RUNDE: Krstensen-Johannessen 0-1 Bergund-Jensen Johnsen-pyte/ vakjte sluttspll med mnusbonde langsomt, men tlsynelatende skkert ble halt land av Pytel. Rantanen hadde mul gens en lten fordel mot Bn ham, men tdsnød valgte han remshavnen, Evans behandlet en av Hebergs spesalvaranter Fransk overbevsende, og hans kommentarer nedenfor er nstruktve. Fedorowcz tok etter mn menng for tdlg rems mot Lundn. To løpere mot to sprngere på åpent brett er dog en formdabel kraft, selv om det var få bønder gjen. FRANSK Gunnar Johnsen Hvt: Larry D. Evans, USA. Sort: Thomas Heberg, Oslo. 1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. Sd2, Sc Rantanen-B/nham rems Evans-Heberg 1-0 L undn-fedorow/cz rems Et trekk man sjeldent stoter på mesterprakss, ford det blokkeres for det klassske c5-fremstotet. Mer vanlg er 3. -c5 og 3. -Sf6. 4. Sgf3, Sf6. 5. e5, 5d7. Hvt får fordel etter 5. -Se4. 6. c3! fulgt av Ld b3 Sprngertrekket har en dobbelt funksjon. For det første frgjøres dronnngløperen tl kontroll av sentralfeltet e5 fra f4, for det annet skal sprngeren sette under ld dobbeltbondekomplekset sort får etter LbSxc Le7. På 6. -f6. 7. Lb5, a6. 8. Lxc6, bxc , c Tel har hvt stor fordel (L. D. Evans - Hartford Open 1976), mens 6. -as besvares med 7. a4, b6. 8. h4! med déen h5 og Th3- g3. (L. D. Evans 7. Lb5, a6. Wahl). Sovjetruesterskapet 1944 prøvde Boleslavskj 7. -f6 mot Botwnnk, men etter 8. Lf4 har hvt et lte overtak. 8. Lxc6, bxc !? Teoren anbefaler straks 9. SaS, men da får sort mu lgheten tl 9. -Lb c5. Dersom sort prøver å utnytte trekkomkastnngen med 9. -a5, har hvt valget mellom kvaltetsofferet 10. a4, La SxaS!? eller det mer skre 10. Ld2, a SaS fulgt av 12. c4 med fordel for hvt a5, Sb8. l. c4. For å kunne utnytte utvklngsforspranget og sorts bondesvakheter må åpnng av spllet være den rette medsn. l. -c l)a4, Le3! Varanten 13. Sxc6, Sxc Dxc6, Ld7 er 0K for sort cxd Sxd4. Fs Kö ÅÅ P Å 2/Ø 14. -l)e8. r // ;,,,, Skkert de beste. Etter 14. -Ld7?. 15. cs! hør sort gà tl grunne, f. eks. 5. -LxcS?. 16. Sh7!, De7. 17 Sxc5, D\c S\e6! og vnner. 1-leller kke 14. -e5? hjelper sort: 15. Sdcô, Sxcô. 16. Sxcô, 1)e Sxe7 t )xe )a3! med vw.t sl1 tor l. 15. Sdxe6! Sort truet 15. -e5. Fela; er 15. Saxc6?, LeS d cxd5, ed )c2, 1.xa Sxa5, DxeS. 19.Tdl 1vt slàr nå bedre e6. Sort taper ateel etter savel 19. -d4?. 20. Se4 som ?. 20. )c5! 20.!.d4, 1)15?! Bedre var 20. -Dg5! 21. Tael, Dc7, Te8. kke 22. -Te8?. 23. Dh7! og vnner..._,, h7. 5( d6, TedS. 25. Tel, Se5? Også etter r Han gjorde det vel som ventet, Sten Jenssen, men v kan kke stkke under n stol at hans spll har vært for blasst den senere td. Kanskje den frske «Narvk-stlen» smtter over på ham nå som han er flyttet tl Narvk. Dette er kke godt, men -Dg De3 med déen h3 eller 25. -Sf LeS star ht hest !. 1)g4. Tl tap fører hàde De8 + og 26. -Sg. 27. h3. Varanten 26. -Sd T.e6, S\e. 28. )\el gr ogs:t h t nstspll es, ke e5. )d4+? fapstrekket. Etter 28. -c )a5 er [ ts turde) l_) langt nær erveklende! 29. Khl, 1)h fle7!. 1d )17+. Kh e6, LeX? )18 nall. (Kom. av Larr [). E ans.)

12 studum! DRONNNG. BONDESPLL Hvt: Jan S. Bergund Hammerfest. Sort: Sten Jensen, Harstad. 1. d4, d5. 2. Sf3, Sf6. 3. Lg5, e6. 4. Sbd2, Le7. 5. e3, c5. 6. c3, Sc6. 7. Dc2, b6. 8. Le2, , Lb Tad, cxd4?! Bedre var 10. -Dc7. déen med tekstrekket er senere å få splt b4 for så å bytte av på c3, og sort vl ha avgjø rende angrep mot hvts bøn der på dronnngfløyen. Men dette vser seg å ta så lang td at det er en urealstsk plan.. exd4, Dc Tfel, Tac Dbl, a Ld3, h Lh4, b a3(!) Forhndrer Sa5 ldéen er å levere sprngeren tl d6 og eventuelt tl e4 for så gå på med bøndene på dronnngfløyen. 17. b4?! Tvlsomt. Bedre var 17. Se5, Sc Sdf3, Sd6, men også her får sort et ntatv med fremryknng av bøndene med a5 og b c Lxc4, dxc Lxf6, gxf6! Sorts kongestllng blr dårlg og stllngen får en uklar karakter. Men med et løperpar og en åpen g-lnje klar tl tårndoblng gr dette sort gode angrepssjanser 19. -Lxf6 gr bare lkt spll. 20. Se4, f Sc5? Berglund undervurderer sorts angrep som etterhvert skal vse seg å bl fryktnngytende. Sprngeren på c5 blr dårlg, og bonden på a6 er ngentng verd. 21. Sg3 var bedre, og sort må være påpasselg overfor et sprngeroffer på f5. Sorts beste svar er sannsynlgvs 21. -Kh8. Hvs 22. Se5, så ser 22. -Lg5 ut tl å skre fordelen. Eller 22. Dcl, f4(!). 23. Se4, Tg8, og hvt har problemer Lxf gxf3, Kh Dcl, Tg Kh, Lg Dc2, Df4! Mattpatruljen kommer på vstt hos hvt. Nå har sort avgjørende fordel ettersom hvts trekk resten av partet er tvungne. Legg forøvrg merke tl sprngeren på c5 som bare står og måper. 26. De2, Dh De5+, Lf De3, Lg De5+, Lf6. Med remstlbud fra Berg lund, som jeg avslo. Jeg tar trekkgjentagelse for å få fle re trekk ned på papret ettersom jeg bare har 3 mn. gjen. 30. De3, Lg De5+, Kh7(!) Med den grusomme truse len32. -Lf4! 32. 0g3 ngen god plass for çlron nngen, men det er tvunget. 32..DhS 33. f4 Det truet Ld8 eller Ld Lxf4! Et ntusjonsoffer som jeg syntes så svært så lovende ut, selv om jeg kke hadde alt klappet og klart. Offeret er mulg ettersom sprngeren på c5 er helt ute av spll. 34. Dxf4, Tg4(!). Kroken på døra for hvt. 35. De5 Eller 35. Dd2, Dh3! og 35. De3, Th4! 35. -Tcg8. På grunn av dårlg td trakk jeg a tempo og ser lke etterpå at etter 35. -Dh3 må hvt splle 36. Dg3, Txg fxg3, h5! og hvt kan g opp partet. Men stllngen er så god at også teksttrek ket vnner for sort. 36.Te3 Hvts stllng er så dårlg at det kke fnnes noen rednng, f. eks. 36. De3, Th4! eller 36. De2, Dh Tg, Tg De5, Txgl Txgl, Df Tg2, Dxg2 matt Te4(!). 37. Dxe4 På 37. Txe4 blr hvt matt etter 37.-Dxdl fxe Tgl, Txgl Kxgl, Dg Kfl(?) Bedre sjanser ga 40. Tg3, men etter 40. -Df4 og 41. -h5 har hvt problemer Ddl Kg2, f5!. 42. Sxe6 Taper drekte, men etter 42. h3, h5!. 43. Sxe6, h Sf4, Dd2 vnner sort Txe4, Dg Kfl, Dh Kgl Hvs 45. Kel, så 45. -Dxc Kfl, Dd Te2, f f Oppgtt. (Komm. av Sten Jensen). SCLANSK Hvt: Yrjö Rantanen, Fnland. Sort: Tmothy Bnham, England. 1. e4, c5. 2. Sc3, Sc6. 3. Sge2, Sf6. 4. g3, d5. 5. exd5, SxdS. 6. Lg2, 5c7. 7. d3, e5. 8. f4, exf4. 9. Sxf4, Le Le3, , Sd Khl, Tb Dd2, b Tael, Lb Lxb7, Txb Dg2, Tb Lxd4, cxd ScdS, Ld Sxc7, Dxc d5, Dd Te2, Tbe Tfel, Te Df3, Tfe Txe6, Txe Te4. Rems. SCLA NSK Hvt: Kjell 0. Krstensen Narvk. Sort: Sven Johannessen, Moss. 1. e4, c5. 2. Sf3, e6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, a6. 5. c4, Sf6. 6. Sc3, Dc7. 7. Le2, Ld6. 8. h3, Sc6. 9. Le3, Lf E)d2, Lxe Dxe3, SeS. 12. b3, Sg g3, h4, h , b f4, Lb e5, 5e Ld3, 5e g4, d g5, hxgs. 21. hxgs, g Tf2, dxe Dh3, Sg Th2, Sh Sxe6, fxe Dxe6 +, Kg Le4, Dc Tf2, Sxf Dg4, Sh Dxh3, Dxf Oppgtt. SCLJA NSK Hvt: Gunnar Johnsen, Tromsø. Sort: Krzysztof Pytel, Polen. 1. e4, c5. 2. f4, e6. 3. Sf3, d5. 4. Lb5+, Ld7. 5. Lxd7+, Sxd7. 6. d3, Ld , Se7. 8. Sc3, a6. 9. Khl, b Sg5, h Dh5, e5, Lc Sf3, f exf6ep, Txf g3, e fxe5, SxeS. 17. Lf4, Tf Dh3, Sxf Txf3, Df Tffl, Lxf Txf4, Txf gxf4, Dxf De6 +, Df Tel, Ta Kg2, d Dxf7 +, Kxf Se4, Sd Sd6+, Kf Se8 +, Kg Te5, Se Kf3, Sxc Txc5, Sb Ke4, Te Te5, TxeS KxeS, Sxd Kxd4, Sxb Sc7, a SxbS, Kf Ke3, Ke d4, Sdl Kd3, Sf Kc4, a h4, g Sc6+, Ke4, 45. Se7, g hxg5, hxgs. 47. Kc3, g Sg6, Sdl Kd2, Se Sh4, a Ke2, Sd Kd2, Se Kc3, g Kd2, Sd Sg2, Kf Sh4+, Kf Kd3, Sb Kc3, Sxa Kb3, Sb Kxa3, Sd Kb3, 5e Kc2, Sf Sg6, Ke SeS, g Sg4 +, Kd Sh2, Ke Oppgtt. BENKÖ GAMBT Hvt: Erk Lundn, Sverge. Sort: John Fedorowcz, USA.. d4, Sf6. 2. Sf3, c5. 3. ds, g6. 4. c4, b5. 5. a4, bxc4. 6. Sc3, d6. 7. Sd2, Lg7. 8. e4, Lxc4, Sa , Sb a5, e dxe6, fxe e5, Se exd6, Sxd Le2, Sf Sb3, Dc Lc4, Kh Le3, Sxe fxe3, Lb De2, Le Txf8 +, Txf Tfl, Txfl Dxfl, Kg Lxe6, Lxh Khl, LeS. 26. Db5, De Lh3, La Dd7, Dxd Lxd7, Sd Sa4, Ld Kgl, Kf Lc6, Ke Le4, Lb Sc3, Lc Lxd3, Lxd a4, c Sd4, Kf Kf2, h SbS, Lb Sxa7, Lxa Sc6, Ld2. Rems. SJAKK VENNER! Våre annonsører :. er også verdt et nngående::

13 Har men Phlps 20 farge-tv gr deg pose og sekk: ANERKJENT KVALTET TL GUNSTG PRS. HER SER DU HVORDAN DET ER MULG: De fleste av oss har ca arbeds- pluss nærmere 150 kroner renter, dertmer året. En krone av hver tme- som årlg sparebeløp settes nn lønn satt av tl sparng med skatte- 7-t begynnetsen av tanuar måned. fradrag, tlsvarer maksmum-. Altså nesten kroner pr ( beløpet skatteklasse ren fortjeneste uansett hvor år kroner. Denne nnsatsen gr deg en mye du har tmelønn reduksjon nntektskatten på 800 kroner du egentlg råd tl å la være 7 NORDLANDSBANKEN Du kan nok få større skjerm samme prskasse da må du nøye deg med et mer ukjent merke! Phlps er Norges mest kjøpte TV-merke, og det blr man kke uten kvaltet. De 2 nye 20-tommerne er slett kke noe unntak. En av modellene har fjernkontroll. Og skjermen er så absolutt «voksen». Kom nnom og se selv. PHLPS Phlps kan farge-tv Arne Bjørnvold nrteh. Konrad og Ove Bjornvold TLF.: Sandnessjøen

14 og (Stllngen: Bnham 3.5. Py tel 3.0. Rantanen, Fedo rowcz, Johannessen 2.5. Evans, Heberg 2.0. Jensen, Krstensen, Lundn 1.5. Johnsen 1.0. Berglund 0.5.). - Rantanen Rundens høydepunkt var utvlsomt Pytels elegante, possonelle nedspllng av Lundn, samt Bnhams noe mer taktske seer over Evans. Fedorowcz fortjener ngen kommen tarer (beklager!), men dermot kanskje Heberg-John sen. Etter manøveren 14. -Sh8 var alt godt og etter 18. -Lg4 vlle hvts stllng vært moden for bsettelse. mdlertd senket det evge mørke seg over sorts stllng med 18. -Lf7 og de påføl gende merkverdge trekk. Heberg, dermot, utnyttet sn vane tro formørkelsen gledestrålende elegant. Som man ser jurstkretser: når man skjærer hodet av folk, skal man gjøre det på en høflg måte. Jan 5. splte lenge utmer ket mot Sven J., men stedenfor det solde 25. -Dd7 (plan f5, 5d4 etc.) kom det av mange grunner absurde 25. -Kf7, og alt var slutt. 4_ RUNDE: Bnham-Evans 1-0 Fedorowcz-Rantanen rems Pytel-Lundn 1-0 Heberg-Johnsen 1-0 Johannessen-Bergund 1-0 Jensen-Krstansen o- Sten gjorde sn vane tro ntet forsøk på å vederlegge Kjell Oles tveeggede sorte åpnngssystem, med det resultat at Kjell Ole fkk lov tl å bryte gjennom på e-ln jen. Etter at tdsnødtåken lettet, sto sort så klart tl vnst at det kke splte noen rolle om Sten presterte å forsegle et umulg hemmelg trekk. ENGELSK Gunnar Johnsen Hvt: Krzysztof Pytel, Polen. Sort: Erk Lundn, Sverge. 1. c4, e c3, Sf6. 3. Sf3, Sc6. 4. d4! Et gammelt trekk! våre dager er 4. g3 eller 4. e3 me re populært, men hvorfor egentlg?! 4. -exd4. En annen god fortsettelse er 4. -e4, f. eks. 5. Sd2, Sxd4. 6. Sdxe4, Se6. 7. g3, Sxe4. 8. Sxe4, f5?! (8. -Lb Ld2, Lxd Dxd2, b6=. Botwnnk - Flohr, match 1933). 9. 5c3, Lb Ld2, 0-0. l. Lg2, f4?. 12. Sd5!, Ld Lc3, Tb Dd3, Dg h4, Dh g4, Sc Dd2, b med fordel for hvt. (Rjumn - Euwe, Lenngrad 1934). 5. Sxd4, Lb4. 6. Lg5, h6. 7. Lh4, Lxc bxc3, 5e5?! Bedre var 8. -d6. Etter 9. f3 har hvt et sterkt sentrum svake bønder på c3 og c4! Spllet står lkt. 9. f4! En teoretsk nyhet. et gammelt part mellom Botwnnk og Löwenfsch (hvt) fulgte 9. e3, 5g Lg3, 5e Dc2, Sxg hxg3. Hvts sjanser synes å være ltt bedre hvs han føl ger oppstllngsskjemaet f4, Kf2, Le2, g3-g4-g Sg6. Det beste forsvar. Meget dårlg er 9. -Sxc e4, 5e3. l. De2, Sxfl. 12. e5! osv. 10. Lxf6, Dxf g3, a Dd2, Lg2, d , Te8. Med déen 5g6-f8-d7-c5 og en meget behagelg stllng for sort. Sant nok, men planen tar unektelg lang td! 15. Tabl, Ta e4! Alternatvet var 16. Tb2, Sf Tfbl, c e4 og hvs nå d7/5E Sf5! mdlertd er 18. -Td8 langt bedre, og hvt har vsse problemer Sf e5!, l)d8. Eller 17. -dxe fxe5, De7. (18. -Dxe5?. 19. Tbel). 19. Df2, c Ld5!, Le Sf5 med fordel for hvt. 18. l)f2, c Sf3, e6!? 20. Tfd, Lxc Txd6, )c7. Etter 21. -Da5 gledet jeg meg tl å vse frem det sterke trekk 22. Sd2, f. eks Dxc3/Dxa2. (22. -Lxa2?. 23. Tal).23. Dxc Tbdl, b a3!?, Lb Tb, Le Sd2, 1f Tdl, Se Se4, Lxe4. Dersom 27. -c Tc6!, De7. (28. -Dxc Sf6+). 29. Sd6, en meget pktoresk utnyttelse av stllngsforde len. 28. Lxe4, 1)a Lc6, Tf f5, Sd Dxc5, Sxc Txc6, Da4? Etter 32. -Taa Db4, Dxb cxb4 har hvt merbonde og et bedre sluttspll. 33. Td4, Dc2. Også etter 33. -b4!?. 34. axb4 er utgangen på partet klar. 34. Dxa7 Nå har sort forskjellge sjakker på lager, men et tårn er et tårn!! 34. -)cl Kf2, )c Kf3, Dxf Tf4, l)d )e3, Df +. Eller 38. -Dd De Kg4, Ddl Df3, oppgtt. På 40. -Dd7 følger 41. e6. (Komm. av M Krzysztof Pytel). SCLA NSK Hvt: Tmothy Bnham, England. Sort: Larry D. Evans, USA 1. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. Lb5 +, 5c , Ld7. Sort tlstreber en Spansklgnende oppstllng som kan oppstå etter f. eks. 5. c3, a6. 6. La4, b5. 7. Lc2, e5 osv. 5. Tel, a6. 6. Lxc6, Lxc6. 7. c3, Sf6. 8. d4!, e6. Mulgens burde sort ta mot bondeofferet, men etter 8. -LxeS. 9. Lg5 har han utvklngsproblemer, f. eks. 9. -ds. 10. Sbd2, Lxf Dxf3, e Lxf6, Dxf DxdS, De DeS med en lten fordel for hvt. (Georgadze-Tal, Sovjetmesterskapet 1978). 9. Lg5 Hvt får ntatv også etter 9. ds, Ld dxe6, fxe g h6. Evans synes å lke løperparet! Sannsynlgvs er teksttrekket det beste stllngen, f. eks. 9. -Le ds, Ld e5!, SxdS. 12. exd6, LxgS. 13. DxdS med meget godt spll for hvt. 10. Lxf6, Dxf6. l. d5, Ld e5, dxe Sxe5, Sannsynlgvs det eneste som redder stllngen. 14. c4, Ld6! Sort ser seg tvunget tl å g fra seg løperen. På 14. -exd5? følger 15. Sc3!, d4. (15. -Le LxdS med bedre spll for hvt) d5 og vnner. 15. Sxd7, Txd c3, Kb8? Korrekt var 16. -LeS, og sort synes å oppnå utlg nng, f. eks a4, exd TxeS, DxeS. 19. Sb6+, Kc7 eller 17. 5e4, De SxcS, Lxh2 +. Hvts beste trekk er sannsynlgvs 17. 5e4, De Dh5, og sort må fremdeles føre stt forsvar med omhu. Legg merke tl felen 16. -Df4?. 17. g3, Dxc Te4! 17. Dg4!, h Dh3, Th6? Aktvtet på fløyene er dømt tl å mslykkes når sentrumslnjene er åpne g5?. 19. dxe6, g De3 er endog dårlgere enn partfortsettelsen, men 18. -Te8 turde være spllbart, da sort har vsse motsjanser etter 19. DxhS, g dxe6, fxe Tadl, Ka7. Sort står allerede possjo nelt tl tap. Bøndene er sva ke, og offserene samar beder dårlg.

15 28 29 Polakkene er alltd et kjærkomment nnslag våre turnernger og denne gang var det M Krzysztof Pytel som tok turen opp tl det høye nord. 21. De3, b a4 Td3. Meget sterkt var også Dd a5, bxa5. Khl? Hvt er overforsktg. Mer energsk var 24. Se4!, Lxh2+. (24. -Dc Sxc5!, Lxc Txd7 +, Dxd DxcS +, Kb DxaS + ). 25. Kxh2, Txdl. 26. Txdl, Dxdl. 27. Dxc5 +, Kb8. (27. -Kb7?. 28. Sd6+). 28. Df8+, K Dxg7 + og vnner Le7. Ltt bedre var 24. -Lf De5, Tf Txd7+, Dxd Tdl, Db7. Bedre 27. -Dc Se4, Tg f3, Dc DxhS, Th Df7, Dc h3, Kb De8, Lh4(?). 34. Sc3. Dette var hva jeg forve en hadde planlagt, så jeg overså fullstendg 34. Td6 + som vnner med en gang a Sxa4+, Ka Tal, Kb Sc3, Kxc Da4 +, Kd De4 +, oppgtt. (Komm. av Tmothy Bn ham). ENGELSK Hvt: John Fedorowcz, USA. Sort: Yrjö Rantanen, Fnland. 1. c4, c5. 2. Sf3, g6. 3. g3, Lg7. 4. Lg2, Sc6. 5. Sc3, a6. 6. a3, Tb8. 7. Tbl, b5. 8. cxb5, axb b4, cxb axb4, e e4. Rems. FRANSK Hvt: Thomas Heberg, Oslo. Sort: Gunnar Johnsen, Tromsø. 1. d4, e6. 2. e4, ds. 3. e5, c5. 4. Sf3, Sc6. 5. Ld3, cxd , Sge7. 7. Lf4, Sg6. 8. g3, Lc5. 9. Sbd2, a3, a De2, Ld Tfel, Tc h4, f h5, Sh Lf4, Le g3, Le Kg2, LxhS. 18. Thl,Lf Sb3, g Ld2, Sg Th2, g Sfxd4, Scxe Tah, Lf Txh7, Sxd cxd3, Lxd Sxd4, )f )e3, e Sxf5, Sf gxf4, Dxf fxe5, Df l)xf3, gxf Kg3, Lg Txb7, Lxd e6, Tc Th5, Tf Tb8 +, Kg Tg5 +, Tg e7, oppg(1. ENGELSK Hvt: Sven.lohannessen Moss. Sor: Jan S. Bergund, H a n merfes.. c4, c5. 2. Sf3, g6. 3. Sc3, Lg7. 4. e3, Sf6. 5. Le2, , ds. 7. cxd5, Sxd5. 8. a3, Sc6. 9. L)c2, Sxc bxc3, e d3, Le Tbl, )e a4, Ld e4, Le La3, b Sd2, Dc Tfdl, Tfd Sf1, 1h Se3, Tac Le, Db Lf3, Lg Sd5, f )b2, Se c4, Sc Le3, Kf LxcS, )a e3, Lf )b5, Da Ld2, l)xb axb5, Sd lc3, Sf gxf3. LxdS, Td exd5, Td Kl, g Ke2, Kg Lb4, Lg Tg, Kf h4, ld2, g fxg4, hxg f3, gxf Kxf3, Th8. Oppgtt av sort. ENGELSK Hvt: Sten Jensen, Harstad. Sort: Kjell 0. Krstensen Narvk. 1. c4, e5. 2. Sc3, d6. 3. d4, Sd7. 4. g3, f5. 5. Lg2, Sgt6. 6. Sf3, c , Le7. 8. b3, Lb2, Te e3, e4. l. Sd2, c Se2, Lf a3, Tb b4, b )b3, 1)e Tad, l)f Sc3, cxd ed4, 1b Tfel, Sg c5, e l)xf7+, Kxf fxe3, xg Kxg2, Sxe Txe3, Txe Sc4, Tbe Sb5, Te Kf3, Txb Sxh2, bxc Sxa7, Ta8. 30.

16 r D r E + + +CD CD + n (1) + 1 +() = E 0 ld h 1h;!1 l»$h. h$o.;hhh C, h.,. HH!; J!! HH hhh h JJUUft h 1U H$ j F hph!!.h»ù W hblb\ ) 0 () > 0 t -. CC V)2 0 4) :-Q 0 0 fl : -D D C 0- -C 0.! a- >_5. 0 E E.:0 0V >ø. t3 C a C ) :t 0 r :0 V) Do >»- o_0. C 0 E.- 0) x : o h C -.; _r_ o 0 r 0.x 0 D _o 0 0 o.! 0 - w C øa -J 0 () 0 c)_ w Gg w 4 w fl uj 0 w fl D w - fl w >- z 4

17 32 (Stllngen: Bnham 4.0. Rantanen, Pytel 3.5. Fedo rowcz, Heberg 3.0. Evans, Johannessen, Lundn 2.5. Johnsen 2.0. Jensen, Krstensen 1.5. Bergund 0.5). Rundens part er nok Rantanens kraftfulle kongender mot Johannessen, studer seerherrens kommentarer. Tl en avvekslng fkk v også et spennende remspart, det hverken Pytel eller Bn ham la fngrene mellom stt møte. Sstnevnte har så langt turnerngen vært skkerheten selv og ser fore kunne løbg kke ut trues teten. tl Lundns nedvalsng av var feende og fest- Kjell Ole lg. Hans spesaltet å (?) med svart (fremstøt med g- og h bonden) har bltt undervurdert av mange, noe de som oftest har måttet betale dyrt for. og Lb fulgt av b3 hadde nok vært en bedre oppstllng for hvt enn den Dg4 Kjell Ole valgte. Så lenge hvt spller en nervøs 7. Fransk part, får selv som under- angrpe temmelg uforstyrret, noe tegnede sjel lov tl å denne gang Jan 5. fkk erfa re. Heberg «svndlet» denne gang Sten Jensen provoserende stl. 5. RUNDE: Evans-Fedorowcz rems Pytel-Bnham rems Krstensen-Lundn 0-1 Berg/und-Johnsen 0-1 Johannessen-Rantanen 0-1 sn følge Heberg angr Øgaard Dc2 med pluss for hvt. ENGELSK Hvt: Sten Jensen, Harstad. 10. Gunnar Johnsen Sort: Thomas Heberg, 1. 5c6. Oslo. c4, e c3, Sf6. 3. Sf3, Den kanske mest vanlga ställnngen när v spelar. c4. Ett otal stormästarpar ter, lksom många parter matchen Karpov Kortsc hnoj 1974, har haft denna utgångspunkt. Sten väljer nu modedraget för dagen, 4. e3. Tdgare spelade man regel 4. g3, men svart har här uppnått tllfredsställan de resultat. 4. e3, d5!? Ger partet sclansk ka raktär med ombytte färger. Många teoretker (b. a. Tamanov) anser draget något tveksamt men jag tror det är fullt spelbart re kommentarer). (se vda 5. cxd5, Sxd5. 6. Lb5, Sxc3. 7. bxc3, Ld6(!) Lundn spelade draget mot mg för ett par år sedan och fck bra spel. Flera teorverk cterar här partet Spelmann, Nmzowtsch 1928(!), där vt fck fördel efter exd Ld2, Lxd d4, Ld7. e4!, cxd4, Lb Dxd2, Men man bör va ra skeptsk mot partexem pel och specelt när de är så gamla! Såväl Heberg som Lundn spelar det bättre -e4! 8. och svart tycks nte ha några problem. 8.d4,e4!9.Sd2,Lf5. Ser naturlg ut, men jag tror två drag är bättre: 9. -f5 som Lundn spelade mot mg, eller 9. -Dg5!? som kanskje är mest exakt, t. ex. (alternatven tycks 10. Lfl sämre: 10.!? 10. Lxc6 + Lxc6+, bxc6. Sxe4?, Dxg cxd6. 0-0?, Lh3 ev , Ld7 eller 11. Sxd5+, Tfl, Lh3 + ev. g3, Dg6! följt av h5-h4 och Lg4), Dg6. Lg2, Te g3, Den vta omgrupperngen med Lfl, g3 och Lg2 är mycket typsk då planen går ut på att tryc ka mot e4. Svart bör på sn sda sträva efter att övergar dera denna vktge förpost. Dette är kanskje Nmzo wtsch mest betydelsesfulla bdrag tll mttspelsteorn, prncpen om övergarderng av centrala fält 10. Tbl centrum. En nturlg reakton då svart med stt förra drag försvagat b7, men vad hade egentlgen hänt om lat 10. vt spe d5. Följande varan ter är tänkbara: d5, a6. dxc6!? (l. La4?!, b5. Lc2 (12. dxc6, Dxa4. Sxe4 Dxa4, De7), Se7. (eller Lxe4, Le Lxf5, Lxc3!), Le5! och svart har kompensaton för bon den), axb A Db3! bättre. B Txb7. Sxe4 och -Dd7. -bxa4. -Txb vt 14. cxb7, Tb8. Dd5!, Dc8. står något a4, c6. (14. Dxa4! eller axb5). cxb5. (S -Dxh _ -Ç- 14. axb5, Sc4). 16. Dd5! med något bättre ställnng för vt. c. -c6!?. axb5, TxbS står lte bättre. Slutsats: kastat en 10. -Lf5 som tycks a4, Txb7. Da4 och 15. vt ds!? hade skugga över svart stör ge 9. re svårgheter än alternat ven 9. -f5 och g4? 9. -Dg5!? En vanlg dé när svart har etablerat en förpost på e4. Tanken är att bonden nu ska när vl bl f5 vt lättare att angrpa nte fnns. Dessutom öka sn terrängfördel på kungsflygeln samt passvsera f5-löparen. Men: tyngre väger det fak tum att vt nteharsäkrat sn kungsställnng och när svart stöter med f5 blr punkt. Bättre är f2 en svag 0-0. Sten fruktade möjlgen att försvagnngen g3 (efter ex. Dh4) skulle kunna ödesdger, men vt t. bl säkrar sn kungsställnng med Tel och Lfl.. -g6. följt h4, h6. Något bättre är av 45!. Lg Txb La4 Lfl Med det följande kval tetsoffret gxf5, TxfS. skte. Efter Sxe4?!, Th har svart goda angreppschanser. Möjlgt var 14. gxf5, TxfS. 15. Txh7!? även om svart naturlgtvs har kompen saton fbr den offrade bon den Sa5. Om 14. -f4 så följer 15.

18 drekte Lxc6, fxe Sxe4! 15. Tb5, c Txf5 Tvunget, då svart annars avgörmed 16. -f4osv Txf5? Enklare och bättre är att ta kvlateten med 16. -Lxf gxf5, Txf Sxe4, Le7, och vt har lätt pjås + 2 bönder men lksom tdga re för kungen en osäker tll varo centrum. Efter partfortsättnngen räknar svart sannolkt med att utnyttja de vta fälten på kungsfly gen (g4 och f3), men vt har försvarsresurser. 17. gxf5, Lxf f4!?, Kh7? Med kungen centrum hadde det vant naturlgare att öppna spelet med 18. -exf3ep, nu står vt bättre. Kungsdraget syftar förmod lgen tll att spela 19. -Le Dh5?, g6 och Lxh4+ då h6-bonden nu är garderad. Men svart får mycket svårt att öppna spelet på kungs flygen, hans pjäser samver kar dårlgt (Sa5). Vt kan nu säkra sn fördel med 19. Kf2!, Le Kg3! men äv en partdraget är spelbart, även om draget på längre skt an leda tll bondesvag heter. 19. c4, Le Kfl För att besvara 20. -Lxh4? med 21. Dh5 och två pjäser står slag. Bra var också 20. h5!?, Lh4+?!.21 Kfl med något bättre ställ nng för vt Dd6(!). 21. Lc2, De De2, Te8. Man ser här att kungen står sålgt på h7 då svart al drg har möjlghet tll sprängnngen g5. Det kan också framtden bl pro blem längs dagonalen h7/bl kombnaton med e4-bondens svaghet. 23. Kf2, Sb Lb2?! Vt vl! uppträda aktvt längs dagonalen al/h8 vlket och för sg är en rktg plan. kombnaton med den ha!vöppna g-lnjen kan vt trycka mot g7-bonden. Men genom stt nästa drag får svart motspel. Genom 24. a4 konsolderer vt sn fördel. stä!lnngar där man står bättre gäller det första hand att förhndra motståndarens aktvtet och först därefter angrpa. Dena prncp är det kanske mest utmärkande draget Karpovs spelstl Lb Tgl, Df6!. 26. Kg3? denna ställnng står ) kungen osäkert då svart nu har ett bra samspel mellom sna pjåser (jämför ställ nngen efter 18. drag). Bätt reär26. Th! Sd Lal, Lg6! Ett obehaglgt drag för vt! Fältet frläggs nu för sprngaren. 28. Thl, Df7. Svart tar nte ut fördelen av schacken för tdgt. Efter f Kf2, Sxh Dg4!, Lxd Dxh4 klarar sg vt, eller 29. -Lxd Dxd2, Sxh4. 3!. d5!? varda c14 TP / Fd/ p /% W%L F kra 29. Kf2? Förlustdraget. Dålgt är också 29. c5 pga Dxa2. Vt borde ha försökt 29. h5!? även om svart efter 29. -Lf5! hotar såväl Lxd2 som att rätt ögonblck spränga med g6. Däremot nte 29. -Lxh Dxh5, Dxh5. (30. -Lxd Dxf7, Sxf Td!, Lxe3?!. 33. Tel). 31. Txh5, Lxd2 och vt har pa raden 32. Te5! 29. -Lh5.30.Sxe4 Lka hopplöst är 30. De!, Sxc4. 3!. Lb3, Lxd Dxd2, Sxd Lxf7, Lxf7 osv Sxe Lxe4 +, Txe Db2, Le d5, Lf Dc2, Lg f5, Lxf Oppgtt. (Komm. av M Chrster Nklasson). ENGELSK Hvt: Krzsztof Pytel, Polen. Sort: Tmothy Bnham, Fnland. 1. c4, c5. 2. Sf3, Sf c3, e6. 4. g3, d5. 5. cxd5, Sxd5. 6. Lg2, Sc , Le7. 8. Sxd5. En annen mulghet var 8. d4, e4, men etter 9. -Sdb4!. 10. d5 (10. a3, cxd4!), exd exd5, Sd4 er det ngen fare på ferde for sort. Vennlgst studér partene Kortschnoj - Por tch (Wjk an Zee 1978) og Schmdt-Portsch (Buenos Ares 1978). 8. -exd5. 9. d4, dxc5 ntersone-turnerngen Petropols 1973 var Portsch godt fornøyd med sn stl-!ng mot Keres etter 10. Le3, Lf6. 1. dxc5, men sort kan splle sterkere 10. -c4 og står tlfredsstllende. Hvs nå 1. Se5, så har sort det sterke trekk (mn kones trekk!) l. -Sxe5 med déen f6 og b5. Kanskje må hvt etter 10. -c4 splle. b3. Kanskje?! 10. -Lxc5. Hva nå?! Uhlmann har en forkjærlghet for trekket l. b3. Hans part mot Velmrovc (Urbas 1977 fortsatte 11. -Df6. (11. -Lf Lb2, Le Dd2 med ltt bedre spll for hvt). 12. Lg5, De Tcl, Lb Tc2!, a5!. 15. Lcl!, h Lb2 (16. Td2!?), a Sd4, Dg6!. 18. Sxc6, bxc Txc6! med ltt bedre spll for hvt. Flere ganger spltes 1. Lg5, f Tel!, Lb6. (12. -Lxf2+?. 13. Txf2, fxg Sxg5!!). 13. Ld2 fulgt av Sf3-el-d3, men jeg håper dette snarere er godt for sort! Portsch fkk et vsst overtak mot Prtchet (Bue nos Ares 1978) etter 1 1. a3, a Sel, d Sd3, Le7. 4 1rA4rAt 4rArAa [rd F4rAr%n. 11. Dc2!? Den nye dé angrep mot bonden på d5!? Kanskje kke den aller beste dé, mulgens, men hva er egentlg best sjakk!? partet Tomanewsk-Pyte! (po! ske mesterskap 1979) spltes 11. Sel, d Sd3, Lb b4, Te Lb2, Lf Tel, Dd Tel, Le Lxe4, Txe a4, a La3, Tae Tc2, Se Sxe5, T4xe a5, Th5!. 23. axb6, Dh e3 (24. e4, Dxh Kf 1, d3!!), Dxh Kf 1, dxe3!! Lb6.12.Tdl Hvs nå 12. -Te Sg5 12.-h6.13.Ld2!? Bedre var kanskje 13. Lf4 (13. -Lg Se5!), men hva etter 13. -Te8!?

19 avslutnng Telefon Df6!. 14. a4!?, Lg4. Etter 14. -Lf Db3, Sd Sxd4, Lxd e3, Lxb Ta2, Le f4, Ld Lc3, De7 står sort bedre, dermot er 19. Dxb7 godt for hvt. 15. Lc3!, d Le, Tac Db3 Hvt har nå en lten fordel. 7. -Tfe8!. 18. a5, Lc h3!?, Le Db5 Meget dårlg for hvt er 20. Dxb7, Lc4! 20. -De7! Det beste. Etter 20. -b b4, a Dxa6 står hvt bedre. 21. Tac, b axb6, axb6. Og nå?! På 23. Dd3, Ld5! med sort fordel. 23. b4!?, Sxb Lxb4, Lxb Txc8, Lxc8! Etter 25. -Txc Dxb6, Lc Db2 gr angrepet mot d-bonden hvt fordel. 26. Sxd4!? Akkurat på déenfra 11. trekk! 26. -Lc e3. Rems. Og avslutnng på partet! (Komm. av M Krzysztof Pytel). KONGENDSK Hvt: Sven Johannessen Moss. Sort: Yrjö Rantanen, Fnland. 5. runde. 1. d4, Sf6. 2. c4, g c3, Lg7. 4. e4, d6. 5. f3, Le3, a6. 7. Ld3, c5!? 8. Sge2 Bedre er kanskje 8. dxc5, dxc4. 9. e5 (9. Lxc5, Sc Sge2, Da5 uklart), Sfd f4, Sc Sf3, f e6, Sb Lxc5, Lxe De2, og hvt står ltt bedre c6. 9. d5, 5e , Ld a4, Tb Ta2. Tl uklart spll fører 12. b3, Sxd Dxd3, Se8 med déen Sc7 og b5. (Hø Rantanen, Luzern 1979) e b3? Bedre var 13. dxe6, fxe6 fulgt av Lc6 og De exd exd5, Te Lg5. betraktnng kom 14. Lf4, b6!? hvoretter sort planlegger å gjennomføre fremstøtet b5 med først Te7 og De h Lh4, b5!. 17. axb5, axb5.,4w4å.4 4Å,Å1a,, y rara e4? Selv om sort fortsatt står ltt bedre etter 18. cxb5, måtte dette lkevel forsøkes: 18. -Sxd Dxd3, Db Ta6, Lxb Dxb5, Dxb SxbS, Txb Sc! 18.-g5.19.Sxf6+ Ltt bedre var 19. Lg3, Sxe fxe4, bxc bxc4, Lg4, men sort står best også her Dxf Lg3 Sterkt betraktnng kom 20. Lf2 fulgt av Sg Sxd Dxd3, bxc bxc4, Lf5. Nå har sort vnstspll. 23. Dd2 Bedre23. Ddl Tb4? Sterkere var 23. -Lb 1! Denne vendng burde sort også valgt det 24. trekk. 24. Tcl, Tb Txb2, Dxb Dxb2, Lxb Tel, Ld Kf2, Td Tdl, Lxc Tbl, Lf6. Tcl, Ld3! 32. Ke3, c Sc3, Te Kd2, Ld Tel, Tb Sdl, Ta c3, Ta Tcl, Tb Sdl, Lc Tal, Lb Oppgtt. (Komm. av M Yrjö Ranta nen). FRANSK Hvt: Jan 5. Bergund Ham merfest. Sort: Gunnar Johnsen, Tromsø. 5. runde. 1. e4, e6. 2. d4, ds. 3. 5c3, Lb4. 4. e5, c5. 5. a3, Lxc bxc3, 5e7. 7. Dg4, Dc7. 8. Dxg7, Tg8. 9. Dxh7, Tg e2, dxc3. «Normalt» er her 10. -Sbc6. l. f4, Ld Dd3, dxc3, men jeg vlle «for skkerhets skyld» gå ltt av læreboka, jvfr. sorts neste trekk. l. f4, b6!? d4 Spllbart er også 12. Sg3, men det sentralserende Sd4 kan umulg være dårlg. l2.-la6.l3.lb5+ Hvt fnner at sprngerne denne stllng er bedre enn løperne, noe som skkert er rktg. Dertl kommer jo nå en grusom sjakk på d6?! 13. -LxbS. 14. SxbS, Dc Sd6+, Kd7. Hvs nå 16. Dxf7 eller Sxf7, så 16. -Sbc6 og samtlge sorte brkker kaster seg nn strden. Hvt bestem mer seg derfor det følgende for å blåse tl retrett for å konsoldere stllngen og dette med «tempo» pga. tru selen Se4 og Sf6 +. Men v har jo nettopp konstatert at sprngerne er bedre enn lø perne. Glemmer hvt å vur dere om de kanskje er bedre enn tårnene også? 16. Dd3, Sbc6!. 17. Se4, Da f6+, Kc Sxg8, Txg8. kke nok med at en rekke fne sprngerfelter vnker det fjerne, det er også noe som heter utvklngsfor sprang. Jeg vl her og fortsettelsen kke gjøre noe forsøk på å «bevse» at sort har fordel, det lar seg nok kke gjøre. Men at sort på bass av en rent possjonell vurde rng har kompensasjon for kvalteten er jeg personlg kke tvl om. Det hadde neppe gjort noen prnspell forskjell om hvt nå hadde satset på kort rokade. Svart spller a la d4, Sf5, Dd5 osv., og hvt får store puste vanskelgheter. 20. g3, Sf Tb, a6. Sort fratar enkelt og gret hvt alle utvklngsfelter. 22. Tb3 Unødvendg, det d4 all kevel skal splles. Men man spør seg allerede, hva skal hvt gjøre? 22.-d4.23.Df3 Hvt vl hndre sentralse rng av sorts dronnng. Men sort har felter nok Dc Tfl, Se3. Det fne er nemlg at om hvt fjerner denne sprngeren, så har sort en tl. Kan man ønske seg bedre brk ker enn dsse sprngerne? 25. Tf2, 5e Te2, S De4, 5g4. Tpuer 28. -d3, blant annet 28. Dd3, Dc De4 TOMB Hva ellers? 29. -Dxe4. Det endelge bevs på sorts overlegenhet, nemlg dronnngbytte, et kke uvanlg fenomen Fransk. Og for hvem vet hvlken gang ser v at tårn uten åpne lnjer er døde treklosser. Resten er en «moppng up operaton», og sluttstlln gen ser v at c-bonden koster hvt en offser. (41. Tf 1, Sd Le3, Te Lcl, c2 fulgt av Tel). 30. Txe4, Sxh Kf2, Txg Tb4, Sg Kfl, Tf Kgl, Tf Tc4+, Kb Texd4, Sxd Txd4, Txc Td7+, Kc Td6+, Kc Tdl, Sf Oppgtt. (Komm. av Gunnar Johnsen). FRANSK Hvt: K. 0. Krstensen, Narvk. Sort: Erk Lundn, Sverge. 5. runde. Harald Skjærgård Grennegt e4, d5. 2. e5, c5. 3. c3, TRYKK Tromsø

20 38 Sc6. 4. d4, e6. 5. Sf3, Ld7 6. Le2, cxd4. 7. cxd4, Db6 8. Sc3, Sge , Sf Sa4, Da Ld2, Dd Lf4, h Tcl, Tc a3, Le Sc5, g Le3, g Sel, Sxe Sxb7, Db Sc5, Sxe fxe3, Lxc dxc5, Txc Txc5, Dxc Db3, c2, Tc d4, Db Da2, 5c b4, Sxd exd4, Dxd Khl, La Dbl, De Del, Tc Ldl, Dxel. 33. Txel, Tcl. 34. Oppgtt. DRONNNGGAMBT Hvt: Larry D. Evans, lsa. Sor(: John Fedorowcz, USA. 1. d4. Sf6. 2. c4, e6. 3. Sc3, ds. 4. cxd5, exd5. 5. Lf4, c6. 6. e3, Ld6. 7. Lxd6, Dxd6. 8. Sf3, Lf5. 9. Ld3, xd Dxd3, , Sbd Tfe, Tfc8. Rems. Bent Larsen SJAKKSKOLE Fnn kombnasjonen 2 Fnn planen 3 Fnn mestertrekkene 4 Praktske sluttspll Kr. 28, pr. bok Q& tl; Ø&v V FØRER UTSTYRET 22D9ÆNÆ Bent Larsen sknver stt torord tl den nye seren: «V har vlletlage noen bøker tl en rmelg prs, og v har særlg tenkt på de mange unge sjakkspllere som dyrker spllet skolesjakkubber og mange andre steder. Mange nstruktører har også savnet nstruksjonsmaterell. Bøkene kan anven des både tl sevstudum og tl gruppeun dervsnng. Seren vl fortsette med bl.a. mer om sluttspll og en samlng vanskelge kombna sjonsøvelser med «hjelpespørsmål. V er lydhøre overfor andre forslag om emner. Flere av de brev som er kommet (takk ) blr tl bøker. Skrv!» Tdlgere på norsk av Bent Larsen: LÆREBOK SJAKK ÅPN NGSSP LLET SJAKK Kr. 48, pr. bok ( (4..»%. \:) ( ) 4 / 4 Postboks 24, 8341 Stamsund Telefon 088/89200 f::;en :. «Både som lærenester og sjakkskrbent er Nordens sjakkhovdng særklasse. Anbefales!)) B 0 Norsk Sjakkblad DREYERSFORLAG

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 8. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 8 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 10 Andreasson,Ingvar 6 2335-1 Heberla,Bartlomiej 6 2556 0-1 2 11 Duncan,Chris

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj!

Sjokk. Mye åg Iede segover! Sjakk- NJET til H.fest. Kj! z CD CD 3 0CD CD CD 0 0 2 Mye åg ede segover! En sannhet med modfkasjoner vl mange hevde. Tl det vl jeg s at tl tross for mange krtkkverdge forhold nnen norsk sjakk, så må v for all del kke glemme at det

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00

Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5.00 Nr. 2 FEBRUAR 1979 Kr. 5. 2 tc(k - roazc Regstrerng av sjakkspllere Det kan kke påpekes ofte nok hvor vktg det er med regstrerng av sjakkspllere. kke bare skolesjakkspllere, men samtlge kategorer spllere.

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli.

FORORD. Sigurd Svedenborg 1917 1975. Foreliggende spesialnummer. av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- til noe som forhåpentligvis skal bli. 0 0 d 0) 0) -J 0 c ) z av «Nord-Norsk Sjakk» opptak- tl noe som forhåpentlgvs skal bl valgt å (1917-75) 8 nn sjakk- av de aller største. ten FORORD Forelggende spesalnummer starte opp med danner en årvss

Detaljer

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00

Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 Nr. 89 NovemberlDesember 1979 Kr.1 0.00 - 9601.. FØDT 2 Far Play kontra regler Det er kke å komme fra at dsse to momenter ofte gjør lvet surt for en sjakkspller, men dessverre også ganske ofte for samtlge

Detaljer

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM.

Landsturneringen i Risør --- : SJAKK i : VENNER! : Nye sjakkiubber. Klubbturne. ri ngene. i Våre annonsorer i. Årets NM. M 0 a) -J 0 h z - NM 2 3 Nye sjakkubber V kommer kke fra at det arbedes alt for lte med nystartng av sjakklubber Fnnmark har det vært foretatt flere forsøk på mange plasser, men man har kke gått systematsk

Detaljer

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde

Malta-Open Bugibba. Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Bugibba Bulletin 5. Runde Malta-Open 2013 Ergebnisse Runde 5 BrNrStNr Name Pkt Elo - StNr Name Pkt Elo W - B 1 4 Raetsky,Alexander 4 2424-9 Hajnal,Zoltan 4 2359 ½ - ½ 2 12 Amato,Andrea

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5..

Nr. 6 SEPTEMBER 1978 Kr. 5.. Nr 6 SEPTEMBER 1978 Kr 5 Noe å satse på? skkert også NM 1980 Fnnmark En utrolg tanke, vl mange s Kanskje det, men Sjakklubb og Krkenes Sjakklubb vl n- Hvorfor da Et prkkfrtt null verdt Av erfarng vet v

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales.

fint Remispyser Det fungerer ikke lenger «underholdende skre vet et vell av overraskende synspunkter og originale tanker... kan trygt anbefales. M *1 LO 1%. 0) w CD 0 z ... kjemper. Når. 2 ;,! : Remspyser Hva er egentlg vtsen med å splle sjakk? Noen vl bare kose seg med et part sjakk og legger mest vekt på kameratskapet når de deltar turnernger.

Detaljer

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5.

Nr9 DESEMBER 1977. Kr.5. Nr9 DESEMBER 1977 Kr.5. 2 GOD JUL Den «trehodede» redak sjon samt alle bladets medarbedere vl hermed nytte høvet tl å ønske samtlge av våre lesere en rktg god jul og et godt nytt år. kalenderåret som gkk

Detaljer

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5..

fi( Nr. 3. MARS 1978 Kr. 5.. / f( Nr 3 MARS 1978 Kr 5 2 2 SOMMEL Da NNM 1977 var over ble det sendt et utvalg av parter fra de enkelte klasser tl bedømmelse sorpå Menngen var å premere beste part de enkelte klasser Nå begynner det

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10.

JAKK. Nr. 4. MAI 1979 Kr. 10. JAKK Nr. 4. MAI 1979 Kr. 1. - 2-3 Hva er fel med NSF? I lengre td har jeg prøvd å få gang en skkkelg debatt om hva som er fel nnen NSF. Jeg har kke lykkes for det er flere sentrale personer som kke vl

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840

TI LBAKEBLI KK OG FREMTI DSVYER BLOMSTER TIL SJAKKLIVET I TROMSØ OG HELE NORD-NORGE. SJØGATEN 6 Tif. (083) 84 840 961 2 3 Så er det gjen td for tlbakeblkk og fremtds vyer For oss redaksjonen skal det kke legges skjul på at v har hatt et strev somt år Ambsjonene har så absolutt vært tl stede og stoffmengden har bare

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave!

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Takk for taket! GODT Å SKILLES SOM VENNER: Klasse 4-spillere har skjønt det: Det gjelder å ta resultatet med fatning og et smil uansett. Vi tar sjansen på at

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

â 2: Â 'å1 sl lå A I 1 PREMIEKONKURRANSE NR. 7 Oppgave nr. 1. A B C D E F G H 8 5 'm 7 r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar

â 2: Â 'å1 sl lå A I 1 PREMIEKONKURRANSE NR. 7 Oppgave nr. 1. A B C D E F G H 8 5 'm 7 r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar Prs 50 øre. r, CO Norsk Sjakkblad & Nr. 1 Januar 1951 23. årgang PREMIEKONKURRANSE NR. Oppgave nr. 1. 8 5 'm ' 2 H â 5 S 51 A 4 3 2 I 1 Hvt trekker. Det blr løserens sak å avgjøre om det er vnnst for hvt

Detaljer

[WUKK SJAKKENS DAG 2.N 0 V.

[WUKK SJAKKENS DAG 2.N 0 V. NORSK [WUKK BLAD SJAKKFORBUND ^^KK^m ORGAN FOR N Ø I G E S Nr. 20. oktober 1969. 41. Å rgang. SJAKKENS DAG 2.N 0 V. l/w - aller helgens dag - er samtidig besluttet å være S J A K K E N S D A G. D e t f

Detaljer

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00

MARS. Nr. 2. 1980 Kr. 10.00 MARS Nr. 2-1980 Kr. 10.00 ... 2 Hold frem som dere stevner! Landets to største fodag presenterer nå: Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE lekskon Det kan kke stkkes under en stol at Norsk Sjakkblad nå

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnering i Stavanger 23. juni 1. juli.

NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnering i Stavanger 23. juni 1. juli. CO Norsk Sjakkblad Nr. 4 5 Aprl-Ma 1951 2 3. årgang Part fra byparken Stavanger med Domkrken bakgrunnen. : : : : = = W NORGES SJAKKFORBUNUS kongress og landsturnerng Stavanger 23. jun 1. jul. NORSK SJAKKBLAD,

Detaljer

KLUBBMESTERSKAP. cidres Audelmø Av A H Bøe. (En nesten korrekt fortelling om Eldres Avdeling i lys av klubbens historie.)

KLUBBMESTERSKAP. cidres Audelmø Av A H Bøe. (En nesten korrekt fortelling om Eldres Avdeling i lys av klubbens historie.) fuli 1990 Bildet viser Stjernens 6. lag som vant sin avdeling i, divisjon. Etter sine forutsetninger (erfaring) var det en like stor prestasjon som at vårt 1. lag vant sin avdeling i 2. divisjon. Vi ser

Detaljer

Norsk Sjakkforbunds. : ^ :i :!'!! 'h : j i i; i! i ; n i :p il ir i i! ir i ; 'i:! : ii ii :! ir H! H. \Qadtos ja kkla nds kampen

Norsk Sjakkforbunds. : ^ :i :!'!! 'h : j i i; i! i ; n i :p il ir i i! ir i ; 'i:! : ii ii :! ir H! H. \Qadtos ja kkla nds kampen : ^ : :!'!! 'h : j ;! ; n :p l r! r ; ':! : :! r H! H NORSK SJAKKBLAD, utgtt av Norges sjakkforbund Abonnementsprs: Kr. 5,00 pr. år. Annonseprs: 35 øre pr. mm. Postgrokonto: 46111 Ansvarlg redaktør: Olav

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

til historien at B- mennesket Geir forsov seg

til historien at B- mennesket Geir forsov seg Nr. a 1998 Rallar Open Tromsøguttene måtte denne gangen se seg slått av blant andre Paul Svedenborg som gkk tl topps Rallar Open. Jon Krstan R@yset ble best av våre klasse A. Ger Pedersen mponerte mest

Detaljer

3000- prestasjon i Kina

3000- prestasjon i Kina 3000- prestasjon i Kina EM for landslag NM for klubblag Aage Mella Lær sjakk nr. 6 2009 Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo Tlf. 22 15 12 41 E-post sjakkfor@online.no NSF på Internett: www.sjakk.no

Detaljer

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING SK Stjernen SEILDUKSGATI..N OSLO 5 I I Telefon 35 19 03 - Stiftet 5/9-1923 - Apen alle hverdager 18.30-23.00 (Juni, juli, august: kun tirsdager og torsdager) Med lems- H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad.

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. JANUAR 1988 SJA KKLUBBEN STJER NEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

STJERNE ' i VERDENEN UNGDOMMEN KOMMER STERKT I "STJERNEN"

STJERNE ' i VERDENEN UNGDOMMEN KOMMER STERKT I STJERNEN STJERNE ' i VERDENEN 197 NR. 2 1. ÅRGANG UNGDOMMEN KOMMER STERKT I "STJERNEN" Sjakklubben "Stjernen" kan i jubileumsåret 197 glede seg over å ha en solid og bred stamme av unge lovende sjakkspillere som

Detaljer

STJERnE- Juli. Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) ble igjen den suverene

STJERnE- Juli. Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) ble igjen den suverene STJERnE- Formann Morten Løken deler ut premier til Leif Gulliksen (Øverst) og Gustav Gudbrandsen. Sistnevnte ble igjen den suverene vinner. Juli 1987 SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5.

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 7 11. juli 2009 Alt vi har øyne for THE POKER FACE: Det gjelder å gi motstanderen så få tegn som mulig. Benjamin Arvola fra Tromsø SK under NM i Lynsjakk. S I D E 2 Klasse Elite 7.runde ble

Detaljer

4 Stigende sjakkfeber

4 Stigende sjakkfeber 4 Stigende sjakkfeber Januar juni 2002 «Ok, jeg får legge meg tidlig i kveld.» Magnus da han gikk med på å legge seg kvart på ett om natten på en turnering på Gausdal. Om den foregående høsten var aktiv

Detaljer

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer!

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer! C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 8 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Østenstad mot sin 8. NM-tittel? (Foto: Tore Hansen) I dette nummer: Grillfesten Kommenterte partier Mange

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 1 5. juli 2009 Klare til dyst TO MENN MED ULIKE OPPGAVER: GM Simen Agdestein skal prøve å vinne kongepokalen for 8. gang, mens IM Ivar Bern skal ofre mange nattetimer for å glede bulletinens

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3 BULLETIN 3 Tirsdag 2. juli. Pris kr 20 Sheila mot Sebastian I fjerde runde fikk Mesterklassen et fargerikt toppoppgjør mellom Sheila Barth Sahl fra Black Knights (tidligere Moss) og unggutten Sebastian

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

?6ffi, '.æ,:,ffi. TROMSø GRAND. oe»ffåru. %*-,ffå. i*, "%**z PRIX.BS 26.-28. FEBRUAR. %t%a. r,æk»: %%,i. 'ffiw. *uru-,d.k. %_'% '"%t-r ø *-%,

?6ffi, '.æ,:,ffi. TROMSø GRAND. oe»ffåru. %*-,ffå. i*, %**z PRIX.BS 26.-28. FEBRUAR. %t%a. r,æk»: %%,i. 'ffiw. *uru-,d.k. %_'% '%t-r ø *-%, ,, % TROMSø GRAND tt PRIX.BS %t%a?6ffi, oe»ffåru»,ffi;;:.%,: %%,i 'rø"-"%", 1 '%,.' 2 % *uru-,d.k '%Ø%--% 'w.,ru.% ''"ru%:lffi', W '"'ffir,,,,,,r;fr Y*r-,,,,,ffi,rlllffi '.æ,:,ffi *-%,,rrrffi,.,._ry"åru--

Detaljer

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r

liv i L trekker OK -v 11 il i ' r I DKTTK NUMMER SLUTTTABELL KLUBBMESTERSKAPET 198V S. CI./ERUM VANT HØSTTURNERINGEN f ORDINÆR NM INNSATS POSTSJAKK ØSTLANDSSER1ETABELLER EN ELEGANT STUDIE liv i L trekker OK -v 11 il i ' r ASKOLADDEN MEDLEMSBLAD

Detaljer

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT

GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT NR 9 ONSDAG 7. JANUAR SOSIALT En sjakkfestival er ikke minst en sosial begivenhet, et møtested for nye og gamle sjakkvenner. Her har vi i en tidlig nattestund fanget inn Emil Agdestein (til venstre) og

Detaljer

Nr.3 N'ovember t976

Nr.3 N'ovember t976 ry@&@ ery@bgk g@kkkr2, Nr3 N'ovember t976 ldealsmen mangler Norsk Sakkblad kontngent, kke få medlemsbadet Desto mer å få tl et skkkelg opplag beklagelg blr forholdet når flere når klubber med 3040 medlemmer

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer