liv i L trekker OK -v 11 il i ' r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "liv i L trekker OK -v 11 il i ' r"

Transkript

1 I DKTTK NUMMER SLUTTTABELL KLUBBMESTERSKAPET 198V S. CI./ERUM VANT HØSTTURNERINGEN f ORDINÆR NM INNSATS POSTSJAKK ØSTLANDSSER1ETABELLER EN ELEGANT STUDIE liv i L trekker OK -v 11 il i ' r

2 ASKOLADDEN MEDLEMSBLAD FOR AKADEMISK SJAKKLUBB OSLO I NNIIOI.I) - Kors 1 do 1 Innhold 2 Reduksjon 2 kvdnklørcn har ordet 2 Klubbncstcrskapet Sjø I - Arntzen 3 lløstturneringen Bcalal - Glarum 6 Slollchaug - Glarum 6 LI.r MIM - Bakken 7 I nml.i urnnringen K Vu I lo - Sjøl 8 Sl udin 8 1'oNtnJnkk 9 llnlvorson - Sjøl 9 BJØ] llnnsen 12 ø.i liuiilksnrion 12 REDAKTØR : Hom Ik B iøl Møl lolmkknn 3 i M i KtlSMhtl* MBDARBBi Sigurd Clarua (LUBBENS POSTADRESSE: ASKO Boks 67, Blindern 0313 OSLO 3 DER' Kra og med delte laaaataral er jeg ikke lenger med I ASKO's slyre. Jeg kommer imidlertid fromdloes t i l å vare redaktør av det bladet dere leser nå. Jeg håper at ALLE vil gi sine bidrag slik at utgivelsene kan bli l i t t mer regelmessige. 1 alle tilfeller planlegger jeg 4 nummer i løpet av Jeg har satt følgende "dead-line"-datoer: Nr. 1 : 1. april Nr. 2 M5. juni Nr. 3 I. september Nr. 4 :15. november Jeg akter å gi ut et blad med det stoffet jeg har ved disse datoene. Dere vil forhåpentligvis ha bladet i posten ca. 14 dager etter de nevnte datoene. Dere må regne ned l i t t "masing" fra min side når disse datoene narmer seg. For å unngå dette, bør dere sende inn stoff UOPPFORDRET! Dette nummeret inneholder reportasje fra landsturnnringen og høstturneringen. Dessuten har vi et par interessante (?!) postsjakkpartier av redaktøren. I tillegg har vi krysstabell fra klubbmesterskapets øverste gruppe i Dermed skulle vi stort sett vire ajour med det som har hendt i La oss håpe på et godt 1988 sjakk Iig sett, der bl. a. NM arrangeres i Asker. ASKO pleier jo å gjøre det bra når NM går av stabelen i Oslo-oarådet. Neste nummer inneholder bl.a. reportasje fra starten av klubbmesterskapet, avslutningen av Hstlandsserien, postsjakk og en teorlorllkkel av Sverre Johnsen. Dessuten v i l det bli startet minst en ny spalte 1 neste nummer. Om det blir flere, er opp t i l dere!! GODT NYTT AR!!! HENRIK SJØL KLUBBMESTERSKAPET Trond K. Botnen X = X 2. Gjermund Surseth = X 1 1 = = = 1 =(1) 5JÉ 3. Jonos Szalai 0 0 X = 1 = Knut L. Tangen 0 0 X 1 = Henrik Sjøl 0 = 0 0 X Ole R. Arntzen 1 = a = 0 X (1) 3 x 7. Hurre Nielsen = 1 X Haakon Bakken X 1 (1) 2 9. Lars Valle 0 = x tø) \% 10. Kristjan Jønsson (0) (o)(x) x % For å gjøre oss ferdig med aktivitetene våren 1987, følger her krysstabell for A-gruppen i klubbmesterskapet. Vi har dessverre ikke noe parti av vinneren, Trond K. Botnen, men derimot et interessant oppgjør son skulle vare representativt for nivået i mesterskapet. Vinneren fikk 4 poeng (av B), mens taperen fikk 3 poeng. Etter 2 tap var jeg "sugen på" et helpoeng. Offeret var Ole E. Arntzen, og det ble et skikkelig kampparti! Hvit: Henrik Sjøl Sort: oie E. Arntzen Klubbmesterskapet 1987, 3. runde BENK» GAMBIT 1. dl i:5 2. d5 srfi 3. c4 b5 4. cxb5 a6 5. e3 gb 6. Si:3 db 7. Sf3 Lg7 8. I.c Db6 10. a4 Truer I I. a5 og 12. b axbli I I. I.xb5 Lb7 12. Ta3 SaS 13. Sd2 feltet c4 er et av hvits sterke fell i denne åpningen. Dessuten kommer springeren dit med tempo! TfbS 14. Si:4 DdB 15. i-4 Hvit skal kjøre på i sontrum ned el og f5. Springeren på i:4 gjør detln lettere! Si: Sibfi 17. axb!i 17. SxbSV S«o Sd7 Sort ønsker A ln opp kumpen om c4. 1«. 1)1 I Mil.?!/!? 19. SaS I I.il4i 20. IM Till!, Sort er nødt t i l fl gi kvalitet for ikke å bli overkjørt. Hvit truer Sc6 «cd kjempespill. Sort fflr imidlertid motspill for kvaliteten. 21. Txa5 Sxd5 22. Ta3 Sf6 23. Tel Tafi 24. Dd3 21. Txa5 Sxd5 22. Ta3 Sf6 23. Tel Ta8 24. Dd3 Et sentrumsbrudd for å utnytte den l i l l e materielle overvekten ligger i lufta Txa3?! Gir hvit 2 sammenhengende fribøndcr, en sort får skummel i. motspill 1 t idsnøden. 25. bxa3 DaS 26. Le3 3 7

3 Taper nok en bonde, men far byttet av noen offiserer. Håpet er at f r i - bøndene på danefløyen skal avgjøre Lzc3 27. Dxc3 Lxe4 lier kom det første romis-tilbudet. 28. Db2 h5 29. b6 h4 30. hi greit å demme opp for slike bondnstormer i tidsnøden. Ellers ser det ut som on 30. Tal ned pågang av a- bonden er et godt alternativ. Men i tidsnøden er det ikke lett å ta slike avgjørelser! Dh7 31. a4 Sd5 32. a5 Sb4 33. De2 Enkelte "småfinter" må vare lov 1 tidsnøden. Det truer 34. Lxc5 dxc5 35. Dxe Sc2 34. Tel Sxe3 35. Dxe3 Lxg Kh2 Det materielle betyr ikke så mye dersom hvits fribønder får fart på seg. Nå har imidlertid hvits konge b l i t t utrygg l,d5 37. f5! Skal svekke sorts kongestilling. Sort må passe seg, men ingen av oss har mye tid igjen! Kg7 38. fxg6?! 38. Dc3+ er nok bedre, da sort mangler muligheten t i l å spille e fxg6 39. Dc3* e5 40. Tgkj Le4 41. Dr. 4 Her ble det tatt hengeparti. Da hvit truer 42. a6, nå sort flytte løperen. Men hvor? Det mest naturlige er Ld5, nen analyser gjennomført like før opptagelsen av hengepartiet viste at Lf5! med ideen Df3 kan gi hvit endel å tenke på. heldigvis spilte hvit det natur Iign Ld5?! 42. a6! Dc Lxc4 43. axb7 - er selvmord. 43. Dc2 Le4 44. Db2 Ld )7 Df3 Sort kon hit t i l slutt, men et par tempi senere. Dermed blir ikke angrepet så kraftfylt som etter Lf5! 46. Dd2! 46. b8=d? Df Kgl Le Dg2 I.xg Txg2 (49. Kxg2 Dg KTI Df3«51. Kei De3+ med remis) DTI Kh2 Df Kgl Dcl Kf2 Dd2 + og hvit slipper ikke unna rem i s s 'pikkene I.T5 47. Tg2 Dxh3+ Her kon det andre rem is-ti I budet! Men nå er mine fribønder så langt framme at mulighetene for å vinne partiet er neget store. 48. Kgl Db3 49. Dg5 h3 50. Dxf5! Bytter ytterligere noen brikker. Alternativet er 50. Td2, aen etter teksttrekket er det enklere. Dessuten nærmer neste tidsnød seg ned stormskritt hxg2 51. Dd7+ Kh6 52. Dg4 I tidsnøden hadde jeg først plan lagt 52. Dh3+??, men ser tidsnok at det ikke er det beste!! DtiH 53. Kxg2 Da Kg3 Olil» 55. Df3 Dh4 56. Df8+ Kg5 57. llilr i Kh5 58. b8=d Tre damer på et brett er ikke noe vanlig syn i seriøs sjakk. Nå gjelder det bare å komme unna sorts sjakker! Dg Kf2 Dd4t 60. Ke2 De Kd2 Dd Ki:2 Dc Kb2 Dcl4t 64. Ka3 Her ble det tatt hangeparti på nytt, nen partiet bie aldri gjennopptatt, da det er lett å se at sort ikke har evig sjakk. Derfor: ]-o Konnentarer: Henrik Sjøl IIØSTTURNER I NI.1 :N Sigurd Clærum Roar Slettehaug = Atle C. Olaussen = a 4. Janes Szalai XXX Haakon Bakken + WO = 03 = Arne Nissen = 1 1 = Håvard Haug = 05 XXX n 8. Viggo Hansteen WO G eir Kristiansen WO XXX Terje L. Borg XXX Terje Wivestad XXX = % 12. Carlos Sierra XXX XXX Lasse Mosti XXX XXX XXX Tom Starung WO XXX XXX Morten Gjellestad XXX XXX XXX XXX XXX Rolf Brevig XXX XXX XXX XXX XXX Ragnar Jakobsen XXX XXX XXX XXX XXX lløstturneringen ble Igjen avviklet på Blindern, nærmere bestemt på Frederikke. Deltakelsen på 17 mann var l i t t i underkant av forventningene. Det var imidlertid mange nye ansikter, og det var jo gledelig. Dessverre ble turneringens 2-3 siste runder preget av endel WO-seire/tap (dette fremgår ikke av tabellen over.). Storfavoritt var Janos Szalai. som var eneste klasse I-spiller. Det er imidlertid ikke lett 6 vare favoritt, noe Janos rikk merke. I 2. runde nøtte han Sigurd Glarua, og Sigurd Tant en Tiks aaltkonbinasjon. I 4. runde ble Janos igjen utsatt Tor et natfangrep. Denne gangen vor det Atle Gj. Olaussen son var angrepsspilleren. Janos kom t i l slutt på 4. plass. Nå så det lenge ut t i l at en av de nye medlemmene skulle stikke av ned seieren. Roar Slettehaug hadde nemlig 5 poeng etter 5 runder! I (i. runde møtte han en revnusjesugen Szalai, og Slettehaug fikk 0 poeng.. Dermed var det duket for on spnnnende avslutning. SloLlfthnug og Glærum hadde begge 5 poeng ettnr 6 runder. Glarun møffn llnaknn Rukken, mens Slettehaug møtte Arno Nissen. Slettehaug hadde best kvalitet, så han behøvde "kun" simne resultat som Glxrum Sigurd gjorde Jobben sin, og banket llnnkon I 12 trekk!! Dermed var det opp t i l Roar (og Arne) om hven som skulle ga av ned seieren. Arne kjempet tappert, og etter en hurd og spennende kamp endte det med remis. Dermed vant Sigurd høstturneringen ned 6 poeng av 7 mulige. Hans eneste tap kon for Roar Slettehaug. De beste i hver klasse ble: C

4 "'H HIHI IMIIIHIIIMIIIIHI : : '! i!, : : : : :!! Ii: : i : i K I. A S S K Dg5?? Txg2* Ilaukon Bakken 2. Torjo Borg K L A S S E 3 = 1. Sigurd Glzrum 2. Alla Gj. Olaussen K L A S S E 4= 6 4* Etter 23. Dxd5 Tf7 ser det ikke lyst ut for sort, skjønt det fins en dei "evigsjakk-varianter": 24.hxg4? Df Khl Dh4 osv. Enda bedre for hvit må 23. Tc2 Dg3 24. Txf2 Dh Kfl osv. vire. Kommen tarer: Sigurd blærum Nå blir sort for ivrig, jeg ser gjennombrudd der de ikke finnes. Resultatet blir at hvit får sjansen t i l både det ene og det andre. 32. a3 axb axb4 Tf3 34. Kd4 Tf I Ikke Kxb4? 35. Tb Ke5 Kxb4 36. Kxe6 Kxc5 37. To2 + Kb4 38. Kxd5 Tdl Ke5 Tbl 40. Ka4 41. Txg7 b5 42. f5 b4 43. f6 Tfl 44. Tg4 Ka3 45. Tf4 Txf4 46. Kxf4 b3 47. f7 1-0 L A N D S T U R N E R I M I. I I N l.andsturneringen 1987 ble avvlklot I Kristiansand. ASK0's resultator var nok l i t t i underkant, men vi hadde I alle f a l l en fin uke på sørlandskysten. SluttresuItatcnc var (etter 9 runder): 1. Roar Slettehaug 2. Arne Nissen Hvi f: Janos Szalai Sort: Sigurd Glzrum Høstturnerlngen 1987, 2.runde IRANSK 5K 4 I. e d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. c5 Sl ily S. I.d3 c5 6. i;3 Sc6 7. Sc2 Db6 B. Sf3 i;xd4 9. cxd4 Lb4? Mildt sagt. inkonsekvent å bytte svartfeltede løpere nå. Planen er jo å bryte med f7-f6 og skape sjanser i f-linja, helst hjulpet av e6-e5. Da bør svart ha løperen på d6. F.eks.: exf6 Sxf Ld I.d2 I.xd2 11. Dxd2 f6 12. exf6 Sxr Tfel?! Svekker f2 og tillater sort å komplisere. Bedre er Tael evt. først a3 for å hindre Sb c5 16. dxe5 Sg4 17. Sc3 I.c6 18. Sa4(?) Ildn' 19. I.xh7r Kxh7 20. Sgb + Kg8 21. Sxo6 Dh4 22. h3 Txf2 Hvit: Roar Slettehaug Sort: Sigurd Glzrum Høstturner ingen 1987, 5. runde FRANSK 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Si:3 I.b4 4. e5 c5 5. I.b5*? Kan ikke vire bra. Hvit bytter sin gode løper mot sorts dårlige Ld7 6. I.xd7* Sxd7 7. Sf3 Se7 8. Lg Dd3 f6 10. exf6 Sxf I.xc3? Bedre or c4 fulgt av I.d6. Dette beholder løperen og kan gi muligheter for operasjoner mol den hvite kongen (Da5, b7-b5-b4). 12. Dxc3 Sel 13. De3 Sf5 14. Lxd8 Sxe3 15. fxe3 TaxdS 16. Thfl Tf6 17. Se5 Tdf8 18. Tf3 Txf3 19. gxr3 Sg5 20. f4 Sc4 Nå burde vel dette egentlig ende med en fredelig remis, men enkelte synes ikke at remis er noe morsomt c3 TfFi 22. Tgl Th5 23. Tg2 cxd4?» 24. cxd4 Th3 25. Te2 Kf8 26. Sd7» Ke7 27. Sc5 Sxc5 28. dxc5 Kd7 29. Kc2 Kc6 30. b4 Kb5 31. Kc3 a5? Kommentarer: Sigurd Glzrum Hvit: Sigurd Glzrum Sort: Haakon Bakken Høstturneringen 1987, 7. runde SICILIANSK 1. e4 c5 2. S13 dl cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. I.e2 e Le7 8. Le f4 Sbd7(?) Det spørs om ikke denne springeren må t i l c6, evt. burde 9. - Dc7 spilles. 10. a4! b6? 11. Sc6 DeR 12. e5! Haakon ble her angrepet av manglende spillelyst. Det ser da heller ikke morsomt ut etter f. eks dxe5 13. fxe5 Sd5 (13. - I,c5 14. Lxc5 Sxc5 15. exf6 Dxc6 16. Lf3 med kvalitetstap) 14. Sxd5 exd5 15. Dxd5 og svart står nærmest patt. Det truer Se7 med kvalitetsgevinst. ( Kh8 16. Sd8!) 1-0 Kommentarer: Sigurd Glzrum K L A S S E Janos Szalai 46. Trond K. Botnen (50 deltakere) K L A S S E Henrik Sjøl 46. Lars Va I In (47 delfnknrn) K L A S S E 4X 4K 18. Ronald Wolf 5K (74 deltakere) Son man ser var Ronald Wolf den eneste ASKO-spilleren son fikk mer enn 50 % score. Det var Imidlertid et tidligere ASKO-medlem som gjorde det enda bedre; Knut Valle, Hammerfest (tidligere formann i ASK0) kom på 3. plass i klasse 2 med 6X poeng. Denne prestasjonen har en liten forhistorie. Både Knut og Lars hadde sagt fra t i l turneringslederen at de ikke kunne spille siste runde fordi de skulle i bryllup t i l broren deres. Etter 7 runder hadde Knut 5 poeng. I 8. runde møtte han Henrik Sjøl. Knut var sugen på revansj etter at jeg hadde svindlet t i l meg 1 poeng not han i klubbmesterskapet for noen år siden. Knut hadde initiativet gjennom hele partiet, og avsluttet med en fiks kombi nusjon. Dermed hadde Knut 6 poeng av 8, og han syntes at det var for ille å ikke spille sisterunden. Han måtte forandre flybiletten t i l en senere avgang, noe son kostet han noen hundrelapper. Han rakk dermed ikke seremonien i kirken, aen han rakk å spille remis mot Pål Noe, OSS, som L

5 v.mi klattan tuvarant mnd 8 poeng av '' hoi som j i ; B hudde slått Knut dl lnr partiet hadde endt med remis) linilile ikke Knut vært i t v i l om at han ville dratt rør siste runde. Bek lager at Jeg ikke slo deg. Knut! Nadanfor felger partiet mitt mot Knut. Kommentarene er Knuts, og er hentet fra den fine NM-bulletinen. Hvit: Knut Valle. Hammerfest Sort: Henrik Sjøi NM-87 klasse 2 8. runde I.ONDONSVSTKN I. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lf4 I.g7 4. o I.d3 d5 6. h3 CS 7. c3 cxd4 8. cxd4 Sid I.d7 10. Sbd2 Di:8 I I. Se5 Sh5 12. Sxc6 Alternativet 12. Sxd7 Sxf4 13. Sxf8 Sxd3 14. Sxg6 hxg6 15. Dc2 Sf4 er noe tvllsoat. Forsøket på å fange springeren med 12. I.h2 Sxe5 13. dxe5 besvares enklest med Lh6 (trusseles var 14. g4) DxcB 13. Lh2 b5 14. Db3 a6 15. Sf3 I.f5 Sort påtar seg dobbeltbonde not å få åpnet g-linjen Lhfi er bedre. 16. I.xf5 gxf5 17. Trel Tae8 18. Sc5 Db7 Alternativet l.xc5 19. Txe5 c6 20. g4 ser også tvilsomt ut for sort. 19. a4 f Sd3 I.h6 21. axb5 axb5 22. Ddl Nå mister sort f-bonden, men kan muligens svekke de hvite bøndene på dronningfløyen. En annen, og kanskje bedre variant er 22. Ta5 Tb8 23. Sc5 Dc Sf6 23. Lxf4 l.xf4 24. Sxf4 b4 25. Df3 bxc3 26. lm: 3 Kh8 Dersom sort hadde spilt Se4, taper han bonde etter 27. Sxd c4 efi 28. c5 Se4 29. Sh5 f6 Hvits trussel var 30. Txe4 fxe4 31. Df6+ Kg8 32. Dg7«30. Tebl Di:7 31. Tb2 e5 32. Tabl exd4 33. Tb7 De5 34. Td7 Sd2 35. Dd3 De4 36. Dxe4 Sxc dxe4 går ikke pga. 37. Tbb7 med ugarderlig matt. 37. Tbb7 Sg5 38. h4 Sf7? Bedre er Sc6, men etter 39. Txd5 får hvit fordel 1 sluttspillet. 39. Kh2 d3 40. Sxf6 d2 41. Txf7 Txf7 42. Txf7 Te7 43. Txe7 dl=d 44. Txh7» 1-0 Kommentarer: Knut Va 1 le STUDIK I neste nummer vil vi starte en komhinsajonsspai le. Den vil kunne inneholde kombinasjoner på alle nivåer, og spilt av både klubbens ned lemmer og andre. Dersom dere kommer over en "fiks" kombinasjon son dere synes at resten av medlemmene bør få se, så skriv t i l redaktøren (adresse side 2). Son en "oppvarningsøvelse" tar jeg ned følgende elegante studie (komponert av Kasantsev) : POSTSJAKK Det 14. lag-nn nzrmer seg slutten, og mye tyder på at Brugata vinner igjen. Det er individuelle poeng som teller, men hvis et lag vinner alle kampene, er det laget mestre. Da både Brugata og Hammerfest kan vinne alle sine kamper, kan den innbyrdes kampen mellom disse bli avgjørende. Pr. 10/12-87 leder Brugata med 1-0. Når det gjelder ASK0's innsats, er den nok i underkant., men Knut I.. Tangen ble nødt t i l å trekke seg fra 1. bord. Han fikk \% poeng. Dermed forsvant muligheten t i l å gå helt t i l topps. Janos Szalai har forsynt seg grovt av poengene på 2. bord. 7 poeng av 8 er fasiten pr. idag. Pga. lang tid for postgang t i l USA, bruker Chris Varrone lang tid på partiene sine på 3. bord. Han har tatt 2% poeng av 4 t i l nå. Redaktørens Innsats på 4. bord har ikke vart helt patent. 2% poeng av 9 ble resultatet. En årsak t i l det noe skuffende resultatet var at jeg var nødt t i l å spille hardere på vinst i de fleste partiene da Knut var nødt t i l å trekke seg. Dette førte t i lat jeg over spilte endel stillinger, og poengene uteble sakte men sikkert! Når alle lagene har spilt ferdig sine 36 partier, vil ASKO sannsynligvis ligge på 5. eller 6. plass. Tabellen pr. 10. desember 1987 er: 14. I.AC NM 1. Brugata 24 /28 85 n 2. Hammerfest 18* IX 3. Kongcklubbcn 21 /3I 67 n 4. ICH B. Larsen 14 /24 58 n 5. Noss I5X/30 51 TX 6. ASKO MX/30 48 n 7. NKL 12/31 38 r/. 1. Ski 1 OK/30 35 ox ' l. Hamar fl /33 24 n 10. Vadsø 7 /3I 22 6X Jeg fikk kun et "skikkelig" holpoeng, aen det er jeg t i l gjengjeld svart godt fornøyd med: Hvit: Adolf Hu I vor sen. Hanuu Sort: Henrik Sjøl. ASKO 14. l.ag-nm, 4. BORD DRONNINGINDISK I. d4 Sr6 2. c4 c6 3. Bf]»6 4. g] La6 5. Di;2 Mer vanlig er 5. b c5 6. Lg2 Sc6 7. dxc5 Teorien anbefaler l.xc5 8. a3 Tc8 9. e3 Avviker fra en sidevarianl i KLO. som fortsatte med 9. b4 Le7 10. li'. Lxb5 11. cxb5 Sb4 12. Db2 Si:2 13. Kdl Se4 14. Dxc2 Sxf Kol Txi:>. 16. Kxf2 I.f6 med fordel for sort Lb I I. Sc3 Dc7 12. Tdl Tfd8 13. b3 d5 sort har oppnådd det han v i l, nemlig å bryte i sentrum og åpne en n-llnje hvor hvits dronning står. 14. cxd5 exd5 15. Lb2 a6 For å hindre Sb5 fra hvit. 16. b4 I.c7(?!) l.fr er kanskje bedre, da sort senere i partiet vil trenge feltet o7 t i l dama Sxb4!? er også verdt å undersøke: 17. axb4 Lxb4 18. Tacl Se4 19. Td3 gir sort 2 bønder + initiativ for offiseren. 17. Tacl Dd6 d-linjen er en utrygg plass for dama Db8 er selvfølgelig et alternativ. Hvis sort hadde spill l.ffi. kunne sort nå ha spilt De Db3 Sa7 Skal doble i c-llnjen, non del nr mulig at dette skal gjøres før springeren flyttes Se4? er dårlig p.g.a. 19. Smi4 Dxe4 20. Sxd5! 19. c4 Dd7 Hvit truet jo 20. o5! 20. e5 Sh5 21. Sd4! Fribonden nå blokkeres b5 Feltet i:4 skul erobros! 22. Td3 Tt:4 Legg meike I i l ilel le tårnet. Det blir av i; mi i-iiile for partiet. 23. Ddl gl Sk7 25. I.T3 Seb 26. Kg2?«Hva er poenget? Sort vi 1 forsterke sitt sterke felt c4 for hvert trekk, så hvit har neppe tid t i l slike "luksus-trekk". 9 9

6 kgl 27 Bell Sb6 2«. Sxc6 fxe6 e II N4 Lfll ii>r kunna bøivare 30. Lg4 med ToB. Slug på <:4 Tra hvits side v i l f: i sort sterke Tribønder. 30. Lg 4 Te8 31. Kl 2 Hvits konge bør ut av diagonalen aflhl, men måtte han gå t i l f2 via g2? S»4 32. Td2 a5! Vinner materiell! Eksempel A) 33. bxa5 Sxb2 34. Txb2 Lxa3 B) 33. Txc5 bxc5 (truer c3 og bondegevinst på b4.) 33. I.c2 Letter presset på e6 og truer kvalitet på c4. Nå begynner partiets kritiske fase, men sort har initia tivet. Hvis hvit tar kvaliteten, v i l diagonalen a8-hl bli avgjørende i mange varianter. DErfor: axb4! De kritiske variantene kommer etter 34. I,xc4 dxc4 A) 35. axb4 Lxb4 36. Tdc2 Dd5 (36. - Sxb2 37. Txb2 La3 -+) 37. Lai (Trusselen var Sxb2 38. Txb2 Dg2 + og Dxb2 Dg2* 38. Ke3 De KT2 Sc5! 40. Tbl Sb3* 41. Kri [41. Kgl Dhlffl h5 I Konger løyen skal ribbes! ] 42. Txb4 Sxb4 43. Tf2 Sd3 44. Td2 Dhl* 45. Ke2 Dxh Kfl Dxg3+ -+ B) 35. Sc2 Dc6 36. Sxb4 (36. axb4 c3 - I Dg2f 37. Ke3 De Kf2 Sxb2 39. Txb2 Dg2 + og Tb2 raller! 34. nxlh I.xb4 35. Tdc2 Lc5 Truer Sxb2 etterfulgt av Lxd4+. Her kunne jeg ikke ha vunnet kvalitet med Sxb2 36. Txb2 Txcl 37. Dxcl La3 da hvit har 3«. Lxb5! som holder balansen. Dessuten vil jeg tvinge hvit t i l å slå på c4 med løperen! 36. Lai Tei:R Dette tårnet er nå frigjort fra forsvaret av e Kfl Hvit har nå brukt 4 trekk med kongen for å komme Tra gt t i l f l! Lxd4 38. Lxd4 Dc6 39. I.d3 (!) Eneste trekk som forlenger kampen. Alternativene 39. Txc4 eller 39. Lxc4 gir sort 2 farlige fribønder b4! : 40. Lxc4 dxc4 41. Txc4? La6! 42. Dd3 Dg Kei Txc4 44. Txc4 Dd5! -+ I I : 40. Txc4 dxc4 41. Txc4 Dhl+ A: 42. Lgl Dg2+ vinner ofriser. B: 42. Ke2 Lf3+ vinner dame C: 42. Kf2 Dxdl vinner dame I I I : 40. Txc4 dxc4 41. Lxc4 Dhl4 42. Kf2 Dxdl 43. Txdl Txc4 40. Df3 Dd7 Truer slag på d Df2 La6! Hvit har ikke lenger noe valg, han må slå på c4. Derfor: 0-1 Kommentarer: Henrik S iøi ASKO's resultater lige lagene er: ASK0 mot de forskjel- Brugata %-2% Hammerfest 1-2 Kongeklubben 2-1 IGM B. Larsen 1-2 Moss 1-2 NKL IK-IK Ski 1-3 Hamar 4-0 Vadsø 2K-IK Så over t i l de individuelle turneringene: NM «6 Janos vant det avgjørende partiet mot Kristian Saga (Jfr. Askoladdcn 1/2-87) og vant dermed "mester B"- gruppen ned 7% poeng av 10. Saga fikk 2. plass med 6K poeng. Når det gjelder "klubbmesterskapet" i postsjakk, så er det avgjort i Henrik Sjøis favør etter at det avgjørende partiet mellom Sjøl og Grøttum endte remis. Det var et dramatisk parti der en offiser skiftet eier 4 ganger i løpet av partiet!! Jeg har imidlertid ikke vunnet gruppen da Sørensen kan gå forbi meg med seier over Tørkli i siste parti. Stillingen er: KLASSE 2, GRUPPE 8 Henrik Sjøl 6K Odd L. Sørensen 6 (1) Krik Grøttum 6 Haakon Bakken 3 (3) Karl J. Tørkli II (4) Kjell Roseth 1 (4) NM 8 7 Som nevnt i et tidligere nummer har Janos b l i t t "mester A"-spiller, dvs. at han er med i kampen on NMtittelen. Pr. Idag ligger han ca. midt på tabellen, men mye er fortsatt uklart. Stillingen er: MESTER A Tore Resøy 6 ( 2) Erling Iver lund 5X ( 3) Stig Børje Larsen 5 ( 3) Petter Stigar 4X ( 4) Kurt Strand 4 ( 2) Janos Szalai n ( 3) Øystein Sande 2% ( 6) Thoralf Johansen 2% ( 5) Frans Larsen 2% ( 5) Eivind Kjerstad 2 ( r.) Arild Johansen 2 ( 4) Helge Theting 0 (10) Ronald Wolf åpnet sin gruppe i klasse 2 i et forrykende tempo. Han har imidlertid fått l i t t større problemer underveis, og v i l sannsynligvis ikke vinne sin gruppe. Sti LI Ingen er følgende: KLASSE 2, GRUPPE 2 Jan Sørgjerd Ronald Wolf Oddvar Iglebekk Knut II Fagerhaug Svein Moldestad Torger Nilsen 6 (3) 4X (2) 4K 4 (4) IX (4) U (3) Redaktørens innsats i NM-87 nr preget av for mye tid t i l lim NM. og generelt for liten tid t i l alt. Pr. idag har jeg 2 poeng av 4. Peder Halvorsen kan nok bli vanskelig A stoppe. Stillingen er: KLASSE 2, GRUPPE 3 Peder A. Halvorsen 5 ( 5) Frank Melloby 2 ( 7) Henrik Sjøl 2 ( 6) Kar I-Potter Jernberg 2 (5) John Johansen 1 ( J) Anders S. Johansen 0 (10) Nordisk Cup I startet i slutten av mal 1987, og Henrik Sjøl deltar 1 forgruppe 56. Det er totalt 560 deltakere fra Norden, hvorav 68 fra Norge. Det spilles 80 forgrupper ned 7 spillere i hver. Vinnerne (»10 t i l ) går videre t i l 10 semi r inali-i fi 9 spillere. Vinnerne av hver semifinale går videre t i l finalen. Det er langt igjen, non pr. idag ser det bra ut for redaktøren. Stillingen er: NORDISK CUP I. GRUPPE 56 Lr no Bark (S ) Henrik Sjøl (N ) li mim i To i vimen (S ) Tino Karvi (SK) Mats Eriksson (S ) Thore Pettcrsson (S ) Lars Hansen (DK) 2X. (3) 2 (4) % (51 0 (6) 0 (5) 0 (5) 0 (4) Jeg fikk "flying start" etter følgende nnrispiiling. Min motstander er on 29 år gammel lok-føror fra Danmark. Hin andre seier t i l nå i turneringen kom forøvrig også mot en lok-fører (han var pensjonert)! Dessverre var dette de to eneste lok-førerne i gruppen. 10 II

7 Hvit: Henrik Sjøl Sort: Lars Hansen, Danmark Nordisk Cup, gruppe 56 FRANSK I. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 a6 8. Dd2 b5 9. dxc5 DaS 10. I.d3 Vi har t i l nå fulgt Short - S. Agdestein, Nzstved 1985, som fortsatte med b4 11. Se2 Lxc Khl Lb7 14. Lxh7+ Kxh7 15. Sg5+ Kg8 16. Dd3 + Min motstander fortsatte med: Lxc5 I I. 0-0»? Ønsker å vri partiet tilbake t i l Short - S. Agdestein, og legger samtidig en liten "felle".: I I. - d4l Sxal 17. Txal Tdl! Hvit har nå klar fordel pga bonden og posisjonen overlegenhet. Sort har store problemer med å få brikkene sine ut b4 19. Se4 Sa4 20. b3! Dxf Kxf2 Sb x6 a5 23. Td6 Her ville ikke den danske lokføreren spille mer. Vi får håpe at han er heldigere med togkjøringen! 1-0 Kommentarar: Henrik S iøl ØSTLANDSSERIEN 2 - D I V I S J O N AVD Løten ASK0 Hamar ASK0 3X-1X Stjernen 2%-2% ASK0 2%-2% Ser ved første (og) andre øyekast godt ut, noe min motstander også kommenterte. Men: 12. Sxd4! Sxd l.xdt 13. Lxd4 Sxd4 14. Le4 Sxc2 15. Dxc2 Tb8 og hvit står l i t t bedre. 13. I.e4 Db6(?) Overraskende, da hvit na vinner materiell. Bedre er: U. - Sxc2 15. Lxc5 Sxc5 16. Dxc2 og hvit star l i t t bed re. 14. LxaS! Sb3' Eneste måten å få kvaliteten til bake pd. 15. Lxc5 Sxc Sxd2? 16. Lxb6 Sxfl 17. Lc6 Sd2 18. b3! Df2 16. axb3?? Se Brugata II Cjøvlk Elverum ASK % 2 4. Løten 102 6K 2 5. Eidsvoll 102 5K 2 7. Stjernen Hamar D I V I S J O N AVD» = ASK Nordstrand K-3X Kongsvinger- ASK0 II 4-0 (W0) ASK Strømmen Strømmen Kongsvinger 210 9X 5 3. Bærum Nordstrand II 110 5X 3 5. Gjøvik II Trysil 002 IX 0 7. ASKO I I 003 X 0

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

! anskeiighets-! kiighets

! anskeiighets-! kiighets - I ẕ I Co Co - ol 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE. «Slot I sp I I I ved Henrik Sjøl. » Johnson avdekker munglende teorikunnskaper

STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE. «Slot I sp I I I ved Henrik Sjøl. » Johnson avdekker munglende teorikunnskaper NR./4 1986 4. ÅRGANG STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE i d a t t e nummer- = * llonrik Sjøl klubbmester I Mt * Meget fors I rike I porlns Jn f rn Del. Åpne NM pfl Cuusdal lin i f jellshotoll

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

NR ÅRGANG

NR ÅRGANG NR. 1 1992 10. ÅRGANG STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Askoladden er tilbake igjen. Det er gått over et år siden sist, men det har vært like ved at den er blitt lagd ferdig. I dette bladet er

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David.

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 2 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Tjølsen i ledelsen! Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. I dette

Detaljer

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer!

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer! C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 8 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Østenstad mot sin 8. NM-tittel? (Foto: Tore Hansen) I dette nummer: Grillfesten Kommenterte partier Mange

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

Infobrev (141) till Täby SK:s medlemmar

Infobrev (141) till Täby SK:s medlemmar Infobrev (141) till Täby SK:s medlemmar www.tabyschack.se Som det framgår av annonsen kommer Börje att begravas fredagen den 20 september kl. 14 i Täby Kyrka. Efter begravningen blir det en minnesstund

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

NR 1/2 1987, 5. ÅRGANG

NR 1/2 1987, 5. ÅRGANG NR 1/2 1987, 5. ÅRGANG STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE PRESENTERER - S i g u r d G!J. «ruin. " t h e s w n, 1 t h e y c a r - Ro ii«l t i W 1 b r a i n n s a t s i S t r ø m m e n GP A

Detaljer

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy BONDESLUTTSPILL Konge + bonde mot Konge Diagram 1 6-+-+-mk-+& 4-+-+PmK-+$ Dette er en av grunnstillingene i bondesluttspill.stillingen er remis, uansett hvem som er i trekket. Følgende trekk illustrerer

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

Verdens yngste stormester

Verdens yngste stormester Verdens yngste stormester Foto: Ómar Óskarsson nr. 3 2004 Ny moderne nettbutikk www.sjakknett.no Vi har fått inn neste generasjon sjakkcomputere Nå med lavere priser og bedre spillestyrke Travel Elo: 1450

Detaljer

3000- prestasjon i Kina

3000- prestasjon i Kina 3000- prestasjon i Kina EM for landslag NM for klubblag Aage Mella Lær sjakk nr. 6 2009 Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo Tlf. 22 15 12 41 E-post sjakkfor@online.no NSF på Internett: www.sjakk.no

Detaljer

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave!

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Takk for taket! GODT Å SKILLES SOM VENNER: Klasse 4-spillere har skjønt det: Det gjelder å ta resultatet med fatning og et smil uansett. Vi tar sjansen på at

Detaljer

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen! Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest fredag den 26. september. Vi ønsker derfor å invitere alle

Detaljer

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3 BULLETIN 3 Tirsdag 2. juli. Pris kr 20 Sheila mot Sebastian I fjerde runde fikk Mesterklassen et fargerikt toppoppgjør mellom Sheila Barth Sahl fra Black Knights (tidligere Moss) og unggutten Sebastian

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Nr. 7 lørdag 15. juli www.nm2006.sjakknet.no Magnus Carlsen best også i lynsjakk Bildet: De fire beste i Lynsjakk-NM var f. v. Kjetil A. Lie, Torstein Bae, Magnus

Detaljer

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1 Foto: Sylvia Johnsen Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54 nr. 1 2004 Springer- trekk fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! En presang, en investering

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Bulletin 3. Landsturneringen 2005

Bulletin 3. Landsturneringen 2005 Bulletin 3 Landsturneringen 2005 Dag 3 Så var 4 kamper over og den dagens som tar mest på. Dobbelt runde er hardt for de fleste. Tett på toppen. For oss lokale så er det gledelig at vi klarer å henge med

Detaljer

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Foto: Atle Grønn Mens vi venter på stikkampen... Søkes! Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ønsker å slå sammen medlemsbladene Norsk Sjakkblad

Detaljer

Infobrev (142) till Täby SK:s medlemmar

Infobrev (142) till Täby SK:s medlemmar Infobrev (142) till Täby SK:s medlemmar www.tabyschack.se Magnus tar inga chanser Kan sykmelde seg ved matforgiftning Sjakkens regjerende verdensmester Viswanathan «Vishy» Anand gir ikke mange intervjuer

Detaljer

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 - 9601 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang

Detaljer

STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Knut J. Helmers. Andre Bjerke

STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Knut J. Helmers. Andre Bjerke STJERNE NEN JUNI-1997 35. ÅRGANG Knut J. Helmers KLUBB-SJAKKEN. ØSTLAN DSSE RIE N. Andre Bjerke S IAKK1 IIRRFM-gTIFPMFM SEILDUK5GT. 1 1 0553 OSLO TLF.22-351903 APEN: Tue OG TOR. KL. 18-23 LØRDAG KL. 12-18

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Bulletin nr 1 Velkommen til Landsturneringen 2012 Sjakklubben Caissa er stolte og ydmyke arrangører av årets NM Formannen har ordet: VELKOMMEN! Det er en stor glede for

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 7 11. juli 2009 Alt vi har øyne for THE POKER FACE: Det gjelder å gi motstanderen så få tegn som mulig. Benjamin Arvola fra Tromsø SK under NM i Lynsjakk. S I D E 2 Klasse Elite 7.runde ble

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 4 DESEMBER 2010 ÅRG. 66 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Redaktørens hjørne 4 Seniormester Einar

Detaljer

Den beste vant BULLETIN 8

Den beste vant BULLETIN 8 BULLETIN 8 Søndag 7. juli. Pris kr 20 Den beste vant Norgesmestertittelen og Kongepokalen gikk til stormester Jon Ludvig Hammer (23) som hadde god kontroll på partituviklingen i siste runde mot Rune Djurhuus

Detaljer

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7.

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7. STJERNE r VERDENEN 1972 NR. 3 12. ÅRGANG Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester Mer fra N. M Side 7. Anniken demonstrerer sine ferdigheter for Jarl EN KLUBB I VEKST Styreprotokollen for Sjakklubben

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 1 5. juli 2009 Klare til dyst TO MENN MED ULIKE OPPGAVER: GM Simen Agdestein skal prøve å vinne kongepokalen for 8. gang, mens IM Ivar Bern skal ofre mange nattetimer for å glede bulletinens

Detaljer

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 C M Y CM MY CY CMY K SK av 1911 fyller 100 år og inviterer til Landsturneringen 2011 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 Njårdhallen, Oslo 2.-10. juli o Ni runder

Detaljer

En verdensmester mot en norsk 14-åring

En verdensmester mot en norsk 14-åring En verdensmester mot en norsk 14-åring se side 24 Foto: Tore Nilssen nr. 5 2004 Foto: Bjarke Kristensen Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund dro siste helgen i august på studietur til London.

Detaljer

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING

*** H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE MEDLEMMER BIMEDLEMMER' HALVTBETALENDE STØTTEMEDLEMMER, HERI INKLUDERT DE SOM BARE STAR I ELDRES AVDELING SK Stjernen SEILDUKSGATI..N OSLO 5 I I Telefon 35 19 03 - Stiftet 5/9-1923 - Apen alle hverdager 18.30-23.00 (Juni, juli, august: kun tirsdager og torsdager) Med lems- H HELT8ETALENDE MEDLEMMER HALVTBETALENDE

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

4 Stigende sjakkfeber

4 Stigende sjakkfeber 4 Stigende sjakkfeber Januar juni 2002 «Ok, jeg får legge meg tidlig i kveld.» Magnus da han gikk med på å legge seg kvart på ett om natten på en turnering på Gausdal. Om den foregående høsten var aktiv

Detaljer

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester Velkommen til en Landsturnering i særklasse Landsturneringen 2013 Sjakk-NM på Lillehammer blir festdager som du og familien helst

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG MARY KLINGEN Norges kanskje beste kvinnelige sjakkspiller gjennom tidene står på høyden av sin karriere. I klubbmesterskapet i "Stjernen" 1971 spillte hun seg

Detaljer

S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. tim* isi - -

S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. tim* isi - - S T J E R N E - ^ \ / ET D Pl ET Kl ET Kl htä V E R D E N E N tim* isi - - /DESEMBER -1997 35. ÅRGANG HØST-SJAKKEN. ØSTLANDSSERIEN. S.1AKX1 IIRRFM-^T SEIL DUKS GT. 11 0553 OSLO TLF.22-351903 IFPWPW ÅPEN:

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

Simen (38) vant superduellen og sin syvende NM-tittel. nr. Foto: Atle Grønn

Simen (38) vant superduellen og sin syvende NM-tittel. nr. Foto: Atle Grønn Foto: Atle Grønn Simen (38) vant superduellen og sin syvende NM-tittel nr. 6 2005 Sjakk og fotball «Sjakk er noe alle spiller, men ingen forstår. Fotball er noe ingen spiller, men alle forstår.» Anatolij

Detaljer

4. ÅRGANG NR. 1/ ASKO's styre Vidar Ingebretsen Henrik Sjøl Lars Valle Terje L. Borg Marianne Hagen Knut L. Tangen Haakon Bakken

4. ÅRGANG NR. 1/ ASKO's styre Vidar Ingebretsen Henrik Sjøl Lars Valle Terje L. Borg Marianne Hagen Knut L. Tangen Haakon Bakken NR. / 986 4. ÅRGANG STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE ASKO's styre 986 F o r m a n n N e s t f o r m a n n Kasserer Sekretær Materialforvalter Bibliotekar Varamedlem Vidar Ingebretsen Henrik

Detaljer

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013 Carlsen til VM-finale nr. 2 2013 Advokatfirmaet Finn Chess International Harstad 11.-13. oktober Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til ny storturnering i Harstad! - Som i fjor inviteres utenlandske

Detaljer

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad.

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. JANUAR 1988 SJA KKLUBBEN STJER NEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo

Detaljer

ASKOLADDEN Medlemsblad for Akademisk Sjakklubb

ASKOLADDEN Medlemsblad for Akademisk Sjakklubb 1 ASKOLADDEN Medlemsblad for Akademisk Sjakklubb Nummer 1/2003 21. årganng I dette nummeret finner du mer om Østlandsserien 2002/2003 Landsturneringen på Røros 2002 Høstturnering og klubbmesterskap En

Detaljer

Kortsjnoj (73) satte spiss på sjakkfesten i Drammen. nr. 1. Foto: Rune Elven

Kortsjnoj (73) satte spiss på sjakkfesten i Drammen. nr. 1. Foto: Rune Elven Kortsjnoj (73) Foto: Rune Elven satte spiss på sjakkfesten i Drammen nr. 1 2005 Copenhagen Chess Festival 27. Copenhagen Open POLITIKEN CUP 16.juli - 24. juli 2005 Skandinavias største og sterkeste åpne

Detaljer

5 På internasjonal titteljakt

5 På internasjonal titteljakt 5 På internasjonal titteljakt Juli desember 2002 «Hei Magnus...Du er søt...lyst på en date eller??...kozer og klemzer Berit*smask*» Spørsmål til Magnus på VG Nett Interaktiv. I løpet av vinteren og våren

Detaljer

Stjerneverdenen RGANG OKTOBER n Fasting fylte 60 år i høst. GRATULERER!

Stjerneverdenen RGANG OKTOBER n Fasting fylte 60 år i høst. GRATULERER! Stjerneverdenen RGANG OKTOBER 1996 n Fasting fylte 60 år i høst. GRATULERER! I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Du holder nå femte nr. av "Nye Stjerneverdenen i hånda. Etter

Detaljer

Helt konge! Kjetil A. Lie vant kongepokalen for andre år på rad

Helt konge! Kjetil A. Lie vant kongepokalen for andre år på rad Helt konge! Kjetil A. Lie vant kongepokalen for andre år på rad nr. 6 2010 C M Y CM MY CY CMY K SK av 1911 fyller 100 år og inviterer til Landsturneringen 2011 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer