! anskeiighets-! kiighets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! anskeiighets-! kiighets"

Transkript

1 - I ẕ I Co Co - ol

2 961 _j stk 2 Mot lysere tider Ryktetlommen var enorm og lite gjennomskuelig før I slaget skulle stå på Hamar 14 januar i år I Presidenten skulle skytes og styret sendes ut av landet Ja, omtrent slik oppfattet undertegnede situasjonen i dagene før landsrådet skulle komme sammen for å klarlegge situasjonen I Stemningen ble ytterligere pisket opp av noen : riene bare ha vært av det gode, for det så ut som om I usmakelige avisartikler Imidlertid kan disse skrive- I samtlige landsrådsmedlemmer på forhånd var blitt klar over hva det meste dreide seg om Det var derfor Ikke så underlig at selve møtet ble et antiklimaks Presidenten hadde skriftlig påtatt seg ansvaret for alie klanderverdige forhold, også for forhold som så lange fra burde ha vært hans ansvar Styret innrømmet også sine feil og dermed var egent lig saken avgjort Man hadde «skåret inn til beinet» og ingen var interessert i å «skrape det» Denne ubehagelige post var hurtig unnagjort og rådet brukte resten av tiden tilkonstruktiv diskusjon om hva som kunne gjøres og hva som måtte gjøres for å bøte på de elendige økonomiske forhold som eksisterer pr idag Møtet ble ledet på en aldeles utmerket måte av Per A Bergersen som bare tillot opplysende replikker Inni meliom talerlisten Ikke for det, delegatene viste en saklighet som savner sidestykke I norske sjakkforum Mitt hovedinntrykk var at samtlige gikk lettet ut fra møtet og med en langt bedre forståelse for hva som i hadde tørt til våre vanskeligheter samtidig som rammen om det fremtidige opplegg syntes å være skissert Forbundets utgifter skjæres ned til et akseptabelt minimum og forbundet påtar seg ikke vi dere økonomiske forpliktelser før man har disponible midler Alle krefter settes inn på å få bedret økono mien samtidig som dette skal skje etter vanlig forret nlngsmønster Man fikk forståelsen av at nå skulle man først og fremst bruke penger til å styrke orga nisasjonen VI må drive mere profesjonelt og det kan vi bare gjøre dersom vi har skikkelig betalte ansatte - Postboks Hammerlest TIL (84) i i 948 Postgiro: Årsabonnement kr 5 - REDAKSJON: Partired Frans Larsen Layout: Knut Fagerhaug Forr fører: Kjell Johannessen nordisk pos1sjahk b1ad Nr I /D ABONNER Eventyrlig elektronikk fra romforskningen: 1 dager bytterett En enskemotstander som alltid har tid!år iki har tid 2 ars reklamasionsrett DAM 2 følge kiopsioven Denne datamaskinen i miniatyrformat har innebygget 4 millioner sjakktrekk og behersker alle sjakkspilets finesser, som f eks rokade, og en passant Den forandrer også automatisk bon de til dronning i forvandlingsfeltet Sjakkmaskinen kan inn stilles på 3 forskjellige vanskelighetsnivåer, slik at den passer for både nybegynnere og de som har litt mer erfaring DAM-maskinen er i plrinsippet bygget på samme måte, og med sine2 vanskelighetsni våer vil den utvilsomt bli familiens midtpunkt i de tusen hjem!! anskeiighets-! kiighets r J-OAM ned 2 Sjakk med 3 kr 69- L kr 99O Jeg bestiller herved pr postoppkrav: Navn SEN1P4LENJ Adresse TIf 47/ Niels Skorpensgt 3, 55 Haugesund Postnr SJAKK 3 stk Sted _z 1 -- I

3 t 4 Høstturneringen deltakere 1 Tor K Schøseth 55 2 LeifBjørnstad!7: 45 3 BengtEriksen 1 Martin Schølseth 2 Trygve Røtvold 3 Arne Risan 4 Arne Haugseth 1 Torleif Larsen 2 Brede Sæther 3 Knut Pettersen 4 Arne Larsen 1 Jostein Risan 2 Fred Gornitschni 3 Ulf E Larsen 4 Jørgen Svendsen Klasse IV: 1 B Kristoffersen 2 Bjørn Fløtten 3 Øystein Fløtten 4 Willy Selfors (3) 45 4 Kjell Figenschou ï 2 5 Erling Fløtten lngvald Nilsén Ragnvald Haugseth 1 Klasse III: 7 drevet en aktiv juniorsjakk 6 politikk, har det endelige 35 generasjonsskifte i toppen Selv om Kirkenes Sjakklubb i en årrekke har 3 latt vente på seg De «garnle» gutter (Leif Bjørnstad rn fl) har gått igjen, rnen i høstens klubrnesterskap skjedde det ting! Kirkenes ubestridt leden de juniorspiller de senere år, Tor Kristian Schølseth, vant en klar seier, og tendensen Tor Kristian Schølseth undrstrekes ved ungdommens 3 og 4 plass i mesterklassen Forøvrig fortsetter Kirkenes sin stabile kurs turneringen deltok 39 spil I høst- lere, noe som plasserer Kirkenes i kvantitet på en klar 2 plass på det nordnorske sjakkart etter Narvik Sjakklubb Frans Larsen ENGELSK Hvit: Leif Bjørnstad Sort: Tor K Schølseth 1 c4, c5 2 Sf3, Sf6 3 5c3, d5?! Litt vel aktivt 4 e3?, Lg4? Her var 4 -d4 langt å foretrekke Nå får hvit et svært fritt spill 5 cxd5, Sxd5 6 Da4+!, Ld7 7 Lb5, 5b6 8 Db3, e6? Schølseth er i ferd med å plassere brikkene der de ikke skal stå Flankering av sortiøperen (g6 etterfulgt av Lg7) er både bedre og mer konsekvent 9 -, Dc7 1 d4, c4 11 Dc2, Le7 12 5e5, Ld6? Det typiske tegn på vantrivsel! Sort overser springergaffelen på b5 13 Lxd7 +, 58xd7 14 Sb5, Db8 15 Sxd7? Fivad nuh? Hvorfor pluk ket ikke Bjørnstad den syke bonden på c4, etter først å ha byttet på d6? 15 -Kxd7 16 f4, a6 17 Sc3,g518Se4? Her gir hvit fra seg mitiativet for godt Kampen fortsetter etter 18 e4, og sort kan ikke få noe ut av sitt tilsynelatende initiativ på kongefløyen, da hvit dominerer sentrum (18 - gxf4 19 e5, Le7 2 Txf4 osv) 18 -gxf4 19 Sxd6 En høyst merkverdig avgjørelse Hvis hvit syntes den sorte løperen var så bry som, kunne han vel byttet den av mens den seivsamme springeren sto på b5 istedenfor å gjennomføre manø veren Sb6-c3-e4xd6 19 -Dxd6, 2 Txf4, f5 21 Ld2, TacS 22 a3, Sd5 23 Tf2, Sf6! 24 Lb4, Dc6? 25 Tdl, Dd5 26 Tf4, Thg8 27 Td2, 5e4 28 Te2, Sg5 29Kfl Sort truet med 29-5h e4 3 Da4+?, b5 31Ddl Hvit så at bonderovet på a6 ikke betaler seg pga Ta8 etterfulgt av Tgb8 med damefangst 31 -Tg6 32 Th4, h6 33 Tc2, Tcg8 34 Te2 34-5c3! Litt av et kølleslag som innkasserer sort hvits dame På kreditsiden kommer imidlertid sorts springer og det ene tårnet hans I parentes bemerket holder ikke det mer naturlige 34- Txg2 fordi hvit etter generalavbytte på g2 besvarer avdekkersjakken med det enkle Df3 35 Lxc3, Txg2 36 Txg2, Dxg2+ 37 Kel, Dhl+ 38 Kd2, Tg Kcl, Tgl 4 Oppgitt (Komm av Svein H Johnsen) [ VADSØ Høstturneringen deltagere 1 HansFEsbensen 2 SveinHJohnsen 3 Tor Nilssen 4 Georg Krogh Hvagjordu 6 for 5 Harald Oldernes 6 Arnt E Pleyrn 7 Leif Andreassen 8 Viggo Døvle 9 LarsAOldernes I tillegg kommer ca 15 skolesjakk/ Iilleputtspillere som også deltar i ymse ak tiviteter på klubbkveldene Et temmelig overraskende sluttresultat måtte kvalitetsberegning til, i toppen Det men likevel må Esbensen sies å være en klar og verdig mester idet han slo både nr 2 og nr 3 Vi merker oss videre at unge Krogh følger brukbart opp, og at Vadsø Sjakklubb har fått et fint tilskudd i den forhenværen de Øksfjord-spiller Leif Andreassen For en gangs skyld har «Nord Norsk Sjakk» vært stand til å gi en god oversikt over det lokale sjakkliv Vadsø Sjakklubb, dette ene og alene takket være Svein H Johnsens fine sjakk- å skaffe nye medlemmer I din sja kkl u bb 6 -ï , i i

4 6 spalte i bladet «Finnmar ken» (hver mandag) Frans Larsen Klasse Lilleputt: 1 GeorgKrohg 2 Lars A Oldernes 3 Steinar Methi Klasse Miniputt: i Henning Hoftaniska 2 Tor-G Bohinen 3 Finn-T Stoltz Vadsø Sjakklubbs høstmeserskap i lynsjakk, arran gert like før jul, ble vunnet av Georg Krohg med 1 av 11 poeng På andreplass kom gjestespilleren JarI Kvikstad, Tromsø, mens Svein H Johnsen ble nr 3 12 spillere deltok (SHJ) TRESPRINGERSPILL Hvit: Arne Pleym Sort: Svei II Johnsen Høstturneringen e4, e5 2 Sf3, Sc6 3 Sc3, g6 Høyst uvanlig Oftest velger sort her å gå inn i Fir springerspill med 3 -Sf6 4Lc4,Lg7 En vesentlig detalj, her er trekkrekkefølgen viktig Etter 4 -Sf6 følger nemlig 5 Sg5! 5 d3, Sa5?! En tvilsom manøver Det naturlige 5 -Sf6 kunne neppe pilels pga 6 Lg5 etter-fulgt av Sd5, og sort står meget passivt Alterna tivet til 5 -Sa5 er derfor 5 - h6, et trekk jeg av prinsip pielle grunner ikke spiller i Svein H Johnsen slike stillinger, idet jeg anser det som en innrømmelse Derfor5 -Sa5?! 6 Lg5!, f6 7 Le3 Bedre var nok 7 Lxg8, fxg5 8 Lb3, Sxb3 9 axb3 osv 7 -Sxc4 8 dxc4, Se7 9 Sd5 Innleder en høyt uvanlig laveringsserie med springeren, som slett ikke er dårlig hvis han vet å begrense seg Det gjør han nemlig ikke i fortsettelsen, og det hvite spill får en svært dogmatisk karakter Men det sjakklige slagferdighetsmoment skal man selvsagt ikke se bort fra , d6 11 Sc3, Le6 12 b3, fs 13 Sg5, Ld7 14 5d5, c6 15 Sc3? Nå går det for With! Avslag på e7 var obliga torisk 15 -h6 16 Sf3, fxe4 17 Sxe4, ds 18 cxd5, cxd5 19 5c5, Lg4 2 h3, Lxf3 21 gxf3, Dc8! 22 Kh2, b6 23 Sa4? Siden hvit uansett må tape en kvalitet (se fortsettelsen) var det like greitt å flytte springeren til d3 23 -e4 24 fxe4, dxe4 25 Tgl, Tf3 26 Tg3, Txg3 27 fxg3, Sf5! 28 Lf4 Bedre var 28 Lf2 28 -g5 29 Ld2, Dc7! 3 Lei, Td8 31 Dcl, Lxal Først nå plukkes kvali teten, tårnet har stått i slag i 9 trekk! 32 Dxal 32 -Td2 +! 33 Lxd2 Hvit er selvsagt fortapt også etter 33 Kgl -Pp- Hva gjør du for å skaffe nye medlemmer i din sjakk I u bb 33 -Dxg Khl, Df2! Og hvit ga opp i erkjen nelsen at dette stille trekk vinner enkelt Matten kan bare hindres ved at hvit ofrer dama for springeren (35 Dgl, Sg3+ osv), og sort har avgjørende ma teriell fordel (Komm av Svein H Johnsen) RETI Hvit: Hans F Esbensen Sort: Svein H Johnsen 1 Sf3, ds 2 e3 Tross dårlig erfåring med dette partiet (Esbensen Krogh i en tidligere runde) forsøker Esbensen seg igjen Sort velger her et annet motspill enn det Krogh gjor de, da forbedringer fra Esbensens side var ventet 2 -g6 3 c4, c6 4 cxd5, cxd5, 5 g3(?) Innleder en tvilsom plan, da hvit får for begrensede bruddmuligheter på de hvite feltene i sentrum Paradok salt nok er det denne «døde» løperen som etterhvert avgjør partiet til hvits fordel 5 -f5! Tar kontroll over e4 6 Lg2, Sf6 7 -, Lg7 8 d3, - 9 Sc3, Sbd7 Bedre var 9 -Sc6 1 Sg5!, Sc5 li b4, Se6 12 Sxe6, Lxe6 13 Lb2, Db6 14 a3, Lf7 15 Se2!, Sd7 Ellers biter løperen seg fast på d4 Hvis hvit nå unn later å slå på g7, får sort med stor kraft gjennomført e5 16 Lxg7, Kxg7 17 Tci, TfcS 18 Dd2, Da6? Georg Krohg Med ideen å trykke på a3 og d3, samtidig som c8 dekkes når b-bonden avanserer Mangelen med trekket er at det er for passivt, idet hvit med sitt neste trekk vinner et viktig tempo Sort burde heller spilt 18 -Df6! som tar kontroll over c3, samtidig som han får en sjanse til å gjennomføre sin store drøm, nemlig bondefram støtet e5 19 Tc3!, es 2 Tfcl, b5 21Db2 Og dermed er det klart at hvit står best, takket være c linja og det faktum at sorts sentrum har svak støtte bakfra Merk f eks bin Hans F Esbensen Tor Nilssen 7 dingstemaet i den lange diagonalen al/h8 21 -Kg8 Ut av bindinga 22 Tc7!, Txc7 23 Txc7, Dd6 24 Dc3, Sb6? Klart bedre var 24 -e4, selv om hvit også da står best

5 8 25 Dc5! Et flott trekk, som inneholder mer gift enn det jeg var istand til å se under partiet 25 -Dxc5? Og dermed oppnår hvit det han vil, selv om hvit også vinner etter det bedre 25 -Dd8 26 Sc3 osv Med en fiks kombinasjon vinner hvit nå offiser 26 bxc5, Sa4 Heller ikke 26 -Tc8 hjelper, da bonden garderer tårnet etter at Sb6 slås 27 Txf7! Som lyn fra klar himmel, selv om kombinasjonste maet er velkjent! Hvit vinner blank offiser etter 27 -Kxf7 28 Lxd5+, og dobbelttrusselen mot konge og tårn avgjør Jeg forsøkte: 27-e428Td7 Og sort ga opp 15 uinte ressahte trekk seinere (Komm av Svein H John sen) GEORG KROHG LARSA OLDERNES 18 Tlxe6!, fxe6 19 Txg7+, Kh8 2 Tg5 +, oppgitt r -1 2 Bj R Albrigtsen I HAMMERFEST I Harald Heggelund Klubbmesterskapet 1978 høst l7deltagere Klasse Mester: 1 Geir M Lorentsen f Kjell Johannessen ()X Børge Svanholm 5 I 4 Kjell Vatne PerA DahI 6 Alf K Veien 7 Geir Olsen j 8JohnHeggelund I Hutligsjakk (8 delt) 1 Børge Svanholm 4 Kyrre Markussen Alf Berglund 5 Svein Bårdsen 45 3 Geir M Lorentsen 6 Knut H Fagerhaug33 4O 4 Knut H Fagerhaug 7 AlfO Bergiund Paul Risvaag 37J 2 9 Knut Haugen (S fl i 5 Klasse I: 1 Kj M Karlstad imezeiitlr så ble det da en rettferdig utgang på Klubbmesterska pet tross alt (utsatte partier 85 m m) Geir Magne Lorent Geir Magne Lorentsen sen vant en meget fortjent seier etter å ha vært avskre vet vinnersjanser på grunn av sin elendige start Undertegnede kom a poeng med Lorentsen, men i dette tilfelle kunne man eventuelt forsvare å benytte regelen om at det ved poenglikhet skal tas hensyn til innbyrdes oppgjør I det innbyrdes oppgjør vant Lorentsen Klasse I ble tatt hånd om at Kjell Martin Karlstad som fra neste sesong blir å finne i mesterklassen Halvpoeng et bak kom Bjørn Ragnar Albrigtsen, og sammen var disse to i en klasse for seg, mens det øvrige felt forså vidtvarjevnt nok Kjell Johannessen [ ØKSFJORD i Høstturneringen deltagere Klasse Senior: 1 Stein Berntzen I9O5 2 Terje Briskelid L Thor Egil Dahl Stein Erik Wang 35 5 Einar Moen 3 6 Karl J Knutsen 2 7 lngolfbye Klasse Junior: 1 Arnt Pettersen 2 Jostein Størdahl 3 Knut Thomassen 4 Odd Lyngedahl 5 Johnny Tingvoll 6 Steve Staurvik 7 Lionel Barlier r ) i 4 i I r : --- [ SKJERVØY ] Klubbmesterskapet 1978, høst 6 deltagere 1 Viggo Nilsen 2 Odd Andersen 3 Nils HAlm 4 Tormod Fremstad 5 Steinar Pedersen 6 Tommy Thorsen Stein Berntzen I - ; Viggo Nilsen 9

6 1 [ TROMSØ I Klubbmesterskapet 1978, høst, 25 deltagere Klasse Mester: 1 GunnarJohnsen 2 Johannes Høie 3 Arnold Andreassen 4 FransLarsen 5 lvbjørn Nimki 6 Wiggo H Eilertsen 7 Magne Johansen 8 JarI Kvikstad Klasse I: 1 MagnarSigerset 2 HenryJohnsen 3 KaareNygaard 4 Arne Sivertsen 5 ReidarFinnset Klasse Il: 1 Robert Bergersen 2 Even Holt 3 OddleifAarø 4 Olav Holt 5 Jan Shotland 6 lngvar Mikkelsen 7 Tom Tveiten 8 Tor Ånstad Deltagerantallet er som vanlig for Tromsøs klubbturneringen under pari Det er ganske forbausende at Tromsø Sjakklubb ikke skal kunne makte å samle flere enn 25-3 spillere, når man betenker byens store medlemspotensiale (stør reise, studenter m m) Enkelte lysglimt har vært å finne de senere år i mesterklassens relativt høye kvalitet, men også her synes stagnasjon og tilbakegang å være et faktum Alt i alt ingen lystelige fremtids perspektiver ved inngangen til det nye år! Klubbmesteren var denne gang ikke til å true, to remis og resten vinst De øvrige to klasseseire kom også med meget klar margin I Klasse I avga eks-mesterspilleren Magnar Sigerseth kun en remis, mens Robert Bergersen ikke var stort snauere med 9 vinst og 2 remis Bergersen var forøvrig en av de som beseiret IM Christer Niklasson i høstens simul 1 IZ tanoppvisning, og er opp- 1 J lagt et betydelig sjakktalent som nok vil vite å la høre fra seg igjen! Frans Larsen Gunnar Johnsen HOLLANDSK Hvit: Frans Larsen Sort: Gunnar Johnsen Høstturneringen d4, d5 2 e4, fxe4 3 5c3, Sf6 4 f3 Her spilles også 4 Lg5 Poenget med teksttrekket er naturligvis å fjerne svarts sentrumsbonde 4 -d5 Ved siden av 4 -exf3 er dette det mest logiske trekket Svart beholder en bonde på e4 og krysser dermed hvits planer 5 Lg5, Lf5 6 fxe4, dxe4 Spilibart er vel 6 -Sxe4, men ikke i samsvar med ideen bak svarts 4 trekk 7 Lc4, Sc6 8 Sge2, Dd7 9 -, e6 Forhastet er pga 1 d5, Se5 11 Lb5, c6 12 dxc6, Sxc6 (12 -Dxdl 13 cxb7 + med klar fordel for hvit) 13 Del, og svarts stilung er lite misunnelsesver dig Etter teksttrekket er imidlertid 1 d5 svakt I partiet Surachow Kortschnoj, Leningrad 195, fikk svart initiativet etter 1 ds?, exd5 1 1 SxdS, Sxf6, Lc Khl, Dxdl 14 Taxdl, Txdl 15 Txdl, gxf6 16 Lxf6, Tf8 1 Lxf6?! Med 1 Del kan hvit legge opp til skarpt spill (1 -Sxd4? 1 1 Td 1, Sxe Dxe2, Lc5+ 13 Khl, De7 14 Sxe4, og hvit stor overlegent) Avslaget på f6 fortjener som forberedelse til framstøtet ds, men 1 Del er nok sterkere 1O-dxf611d5 Poenget med 9 Lxf6 åpenbarer seg: 1 1 -exd5? besvares ikke med 12 SxdS?, --, men derimot med 12 DxdS! og fordel for hvit 11-Lc5+? Merkelig nok er dette na turlige trekket svakt eller rettere sagt forhastet Korrekt var li -SeS, som i postsjakkpartiet Emil Gelenlczei (Ungarn)-Frans Larsen, 1967/68 Forrt settelsen ble 12 Lb3, Lc5 + (Rett tidspunkt!) 13 Khl, Sg3, Lg4 15 Del, exd5 16 SxdS, f5 17 Sf6, Dc6 18 Sxg4, Sxg4 19 De2, e3 2 Dc4, Sf Khl, f4 22 Se2, f3 23 De6 +, Dxe6 24 Lxe6 +, Kb8 25 gxf3, Td6 26 Lc4, Tg6+ 27 Sg3, h Khl, SeS 13 dxe6!, Dxdl 14 Taxdl, Lg4 15 Sxe4 Her ser en ulempene med løpersjakken Løperen henger, og dette danner hjørnesteinen i hvits kombinasjon som ble innle det med 13 dxe6 15 -Le7 En kritisk fase i partiet Tilsynelatende ser mulighe ten 15 -Sxc4 brukbar ut, men hvit svarer 16 Sxf6 +, Ke7 17 Sxg4, og nå er 17 - h5 mindre godt pga 18 Td7 +, Kxe6 19 Tff7 Best er sannsynligvis 17 -Thf8, selv om hvit har de beste sjanser (FL) 16 Lb5+, c6 17 h3, Lxe6 18 Ld3, Sxd3 19 Txd3 Hvit er kommet ut av komplikasjonene med utviklingsforsprang, terre DET AT SJAKKLIVET 11 ngfordel og bedre bondestil ling Svarts løperpar er ikke i stand til å oppveie disse rdelene, og hvit står følgelig best Men kan han vinne? På 19 -Lc4 hadde hvit planlagt 2 Sd6 +!, Lxd6 21 Txd6, Lxe2 22 Te6 +, og svart blir bundet til forsvaret av f-bonden 2 b3, Tad8 21 Txd8, LxdS 22 Sd4 Eller 22 Sf4, Lc8 23 Sd6, Le7! og hvit kommer ikke videre 22 -Ld5 23 Sd6, c5 24 S4f5, b6 25 Tel, La8 Hvi t truet med å trenge inn på 7 raden med 26 Se7 +, Lxe7 27 Txe7 Nå er 26 Se7 + et slag i lufta pga26 -Kh8 i ØYNENE BLOMSTRER! tt5ri A TLF(c82O1i-TRZ1SØ

7 for ihvertfall 12 i 3 26Kgl Truer 27 g4 som ville kneble svart fullstendig 26-h5!27Kf2 Spillerne er så smått begynt å komme i tidsnød, men hvit fikk iallfall med seg at 27 5g3, Lc7! 28 Sdf5, h4 29 5h5, Le5 3 Sxh4, Td8 gir svart mer enn tilstrekkelig kompensasjon for bonden 27 -Kh7 28 c4, Kg6 29 Se7 + Etter dette utligner svart på taktisk vis, men 29 g4?! er risikabelt siden det gir svart motspill i h-linja etter 29 -hxg4 osv 29 -Lxe7! Ser ved første øyekast ut som harakiri, men 3 Txe7, Td8 31 Txa7, Lxg2 32 Kxg2, Txd6 Re mis (Komm av Reidar Jenssen) [ HARSTAD Klubbmesterskapet høst 24 deltagere Klasse Mester: 1 OddGunnarsen i3! 2 AifLund 3 SigurdThune 4 Runar Iversen 5 Alf E Ryseth 6 Terje Korneliussen 7 Roy Melvoll 17 8 Lajos Kiss Klasse I: i Paal Aronsen 2 PetterDale 3 Hans Furnesvik 4 Arne Salminen 5 Otto Jensen Klasse Il: 1 Jan I Sørensen 2 Geir Bøgner 3 Kjell Næsvold 4 Kjetil Hetland 4 Geir Rydningen Harstad Sjakklubb har tra disjonelt de senere år ikke hatt stor oppslutning om sine klubbturneringer, men i likhet med Bodø er det små bedringstegn Derimot er det kvalitative nivå i mesterklassen noe forringet (vel, Stein Jensen og Roy Even sen kommer nok tilbakel), så Harstad synes fortsatt å stå foran betydelige proble mer/oppgaver i form av sjakk-pr, nivåhevning o I SICILIA NSK FransLarsen Hvit: Odd Gunnarsen Sort: Alf Lund 1 e4, c5 2 Sf3, Sc6 3 d4, cxd4 4 Sxd4, Sf6 5 Sc3, e5 6 Sdb5, d6 7 Lg5, a6 8 Lxf6, gxf6 9 Sa3, b5 1978, 1OSd5,Le6 Apningen er motevari anten Lasker-Pelikan (Svesjnikov) Sort avviker i 1 trekk, det beste er nok f5! (Shamkovitsj) 55 11c4 5 hvit kan ikke teorien helt: 4 11 c3!, Lg7 (11 -f exf5!) 12 5c2, f5 13 exf5, 25 Lxf5 14 Sce3, Lg6 15 a4 725 eller 11 -Tg8 12 Sc2, Lh a4!, Lxd5 14 Dxd5, Se7 15 Dd3 (Bhend-Kin zel, Venezia 1953), i begge 55 tilfelle med best stilling for 55 hvit Da5+ 12 Dd2, 35 Dxd2+ 13 Kxd2, Lh Kdl,b4!? Tilbyr kvalitet med 15 5c7+ osv Sc2,LxdS Sorts spilleplan med 4 avviklinger er ikke kon 3 formt med sorts beste 3 strategi i åpningen: beholde flest mulig av de langtrekkende offiserer! 16 cxd5, Sd4 17 Sxb4 Vinner riktignok en bonde, men lar sort få mer enn tilstrekkelig kompen sasjon i truselen e4! 17 -Tb8 18 Sd3, f5 19 f3, fxe4 2 fxe4, f5 21 b3, fxe4 22 Sf2, e3 23 Se4, Tb6 24 Lei, Tf8 25 g3, Sxe2 26 Kxe2, Ld7 27 Thfl, Tb5 28 Txf8, Lxf8 29 Kxe3, Lh6 + Vi må sjakke! 3 Kf3, Ke7 31 Tdl, as 32 Td3 a4 33 h4, axb3 34 axb3, Tb4 Fom trekk 34 synes begge parter å spille på remis forsiktig forsiktig 35 g4, Lf4 36 g5, Tb6 37 Kg4, Tb4 38 Kf5, Tb8 39 Kg4, Tb4 4 Kf3, Tb6 41 Sf6, Tb4 42 Se4, Tb6 43 Kg4, Tb4 44 KfS, Tb8 45 h5, Tf Kg4, Tg8 47 Kh4? En dårlig beslutning Hvit har gevinst med 47 Tc3! og truslene 48 Tc7 + og 48 Tc6 avgjør, f eks 47 -Kd7 (47 -h6 48 g6) 48 Tc6, Tb8 49 Txd6 +, Ke7 5 Th6 osv Komm kunne også ; analysert litt på 47 Tc3, LxgS (FL) 47 -Tb8 48 Kg4 Remis (Komm av Wiggo H Ei- 4 lertsen) r NARVIK Klubbmesterskapet høst Klasse Mester: i Kj Kristensen 9 2 Dag Svedenborg j3q 55 3 Arthur Jarhelle cg 5 4 Palmer Salomonsén Gunnar Halvorsen : 4 6 Erling Svedenborg &r 2 Klasse I: 1 Steinlndregard Ernst Lockertsen 6 3 Ketil Jarhelle?l 55 4 SteinarJenssen & 5 5 Selmer 4 6 Willy Teigen 4 7 Bjarne Kristensen 4 Klasse Il: 1 Bjørn M Simonsen 75 2 Sverre Arntzen 75 3 Ulf Stoltenberg 65 4 TorA Karlsen 6 5 Roald Thorstensen 5 6 Torfinn Eriksen 45 7 OlavUrsin Klasse III: 1 EldarLøkseth 75 2 John I Røstby 3 Vidar Blomli Dag Nordvåg 55 5 SveinATollefsen 5 6 Odd V Nilsen 5 7 HansTorvatn 5 LYNSJAKK Klasse Mester (22 part): 1 Dag Svedenborg 2 Kj Kristensen 3 Gunnar Halvorsen 4 Steinar Jenssen 5 Erling Svedenborg Klasse I (14 part): 1 Roald Thorstensen 1978, 2 Leif Knudsen 3 Tore Granseth Klasse Il: (14 part): 1 StigSandnes Torfinn Thorstensen 1 3 Svein A Tollefsen 1 Fortsatt ingen tegn til svikt i sjakkinteressen i Nar vik Klubbmesterskapet samlet som vanlig og i nord-norsk målestokk enorm deltagelse, dvs omkring 5 Pr i dag virker klubben meget stabil og solid, noe som sikkert kan trenges med tanke på sesongens store oppgaver I løpet av tre måneder skal det i Narvik arrangeres NNM, Åpne Nordlands mester skap og Sigurd Sve denborgs minneturnering Tilbake til klubbmester skapet og Kjell Ole Kris tensen, som er i kjempeslag fortiden Som Steinar Jenssen sier i «Fremover»s sjakkspalte: «Det er lenge siden klubbmesterskapet er vunnet så suverent som denne gangen får håpe at det er Kjell OIe Kristensen som har vært i kjempeform denne høsten, ellers ville det Kjell Ole Kristensen være dårlig med nivået blant Narviks toppspillere» Man merker seg også Arthur Jarhelles fine 3 plass, videre neste sesongs nye mesterspiller, Stein Indregard, som ikke helt uventet vant Klasse I FRANSK Frans Larsen Hvit: Kjell Kristensen Sort: Gunnar Halvorsen Høstturneringen e4, e6 2 d4, d5 3 Sc3, Sf6 4 Lg5, Le7 5 e5, Sfd7 6 h4!? Alekhine-Chatard angre pet! Hvit ofrer h-bonden for å få igang et angrep mot den svarte rokadestillingen 6 -Lxg5(?) En av de mindre gode trekk Alternativer er 6 --? 6 -h6(?), 6 -f6!? 6 - a6!? eller 6 -c5!? På det siste spiller hvit best 7

8 14 15 Lxe7!, Kxe7 og nå: 8 f4, cxd4 9 Dxd4, Sc6 1 Dd2 med et pluss til hvit, eller 8 Dg4, Kf8 9 Sf3(!), cxd4 1 Dxd4, Db6(!) (lo - Sc6(?) 11 Df4, a , Dc7 13 h5, Sdxe5 14 Kbl, f6 15 h6! med best stilling for hvit) 1) Dxb6, axb6! med uklar stilling, men hvor hvit ifølge praksis har de beste sjanser Dette (og mere til!) ifølge Rolf Schwarz, hvis bok om Fransk forsvar kan anbefales pga som omfattethet, om ikke sin korrekthet(!!) 7hxg5,Dxg58Sh3 Tematrekket! Springeren sikter mot idealfeltet f4, samtidig som vei til g4 forblir åpen 8 -De7 dronningens Så mange andre muligheter finnes ikke: A 8 -Df5? 9 Ld3! og vinner B 8 -Dg6? 9 Sf4, Df5 1 Dd2 fulgt av Ld3 c 8 -Dh6? 9 5b5!, Sa6 1 f4, og svart har ingen fornuftige trekk D 8 -Dd8? 9 Dg4, g6 1 Ld3, c5? 11 SbS, cxd4 12 5d6+,Kf8 13Sxf7) +- 9Sf4! Bra er også 9 Dg4, f eks A 9 -g6? 1 Sf4, 5b6 11 Ld3, Sc , Ld7 SEIL I MEDVIND- MED EN BANKKONTO I RYGGEN! SBANC 13 Sxg6, fxg6 14 Lxg6+, Kd8 15 Lxh7 med fordel til hvit (Euwe-van Hary ingsfelt, 1921) B 9 -f6 1 f4 (1 Sf4, Sf8? 11 Sfxd5!), a6 11 Ld3, f5 12 Dg3, c5 13 Lxf5, cxd4 (13 -exf5 14 SxdS!) 14 5g5!, exf5 15 Sxd5 med fordel (Krejcik-Roller, 1923) c 9 -f5 1 Dh5 +, g6 (Etter 1 -Df7 11 Dxf7+, Kxf7 12 Sg5 +, Ke7 har hvit det beste sluttspill) 1 1 Dh6, Sf8 12 Sf4, c6 med uklar stilling 9 -Sc6 1 Dg4, Sxd4? En avgjørende feil! Svart kan ikke tillate seg å åpne stillingen på denne måten I HARSTAD BJARKØV EVENSKJER stedet måtte 1 -g6 prøves Allerede Le Lionnais har analysert denne varianten og konkluderer med at hvit står til vinst etter i i Ld3, Sf , men det ryktes at nederlenderen Donner har funnet en forbedring i denne vananten, uten at min teonibok sier noe mn eksakt Kanskje Halvonsen kunne finne den også? Det kan i panentes bemenkes at Donner i IBM turneningen 1976 spilte mot Sax og ble syltet i 18 trekk! 11 --, Sc6 Svart synes allerede å ha resignert 1 1 -c5 er muligens ikke bedre, men mer konsekvent Nå raser svarts stilling sammen etter hvits tematiske springeroffer på d5 12 Sfxd5, exd5 13 SxdS, Dc5 Om 13 -Dxe5, så 14Th5! 14 Dxg7, Tf8 15 e6! Et meget pent trekk, basert på ideen 15 -fxe6? 16 Sxc7 +, Kd8 17 Sxe6 familie! Resten er krampe trekninger 15 -Se5 16 Sxc7+, Ke7 17 Dg5+, f6 18 Txh7+, oppgitt Slik går det når en ikke kan sin teori! (Komm av Helge Theting) FRANSK Hvit: Dag Svedenborg Sort: Palmer Salomonsen 1e4,e62d4,c5 Salomonsen legger opp til Franco-siciliansk 3 Sf3, g6 Litt betenkelig i og med at e6 er spilt 4 c3, a6 5 Ld3, b5 6 -, Lb7 Først i dette trekket får sort ut sin første offiser 7 Lf4, c4 8 Lc2, Sf6 9 Sbd2, Lg7 1 Ld6 Hvit hindrer sorts rokade, og sort står tvilsomt 1 -Db6 11 e5, Sd5 Sort får en sentral sprin ger, og løperen på b7 kan etterhvert bli god, men kongefløyen er svak 12 Se4, LfS Nå truer 1 3 -f5, men samtidig får hvit byttet sorts forsvarsløper på kongefløyen 13 Lxf8, Kxf8 14 Dd2, Kg7 15 h4, Sc6 16 Sfg5, Sce7 17 h5, h6 18 5h3, gxh5 Sort vil prøve å få spill i g-linjen i og med løperen på b7 19 De2, Tag8 2 Dxh5, Sg6 21 Tael, Kf8 22 f4, Dd8 Sort vil bytte dame på h4 og stå godt 23 Sd6! Hindrer 23 -Dh4 pga 24 Lxg6 23 -Lc6 24 f5!, exf5 25 TxfS, Tg7 Tvunget, da 25 -Th7 strander på 26 Dxh6 + Nå får imidlertid Svedenborg anledning til en forsert og avgjørende kombinasjon 4ÅX 2iÅ, Å/i Å4r %r%ål /, F rt ø 26 Sxf7!, Txf7 27 Txf7+, Kxf7 28 Dxg6+, Ke7 29 Dd6 +, oppgitt På 29 -Ke8 følger 3 Lg6 matt og på 29 -Kf7 3 Tfl + med matt i neste trekk (Komm av Steinar Jenssen) Dag Svedenborg SICILIA NSK Hvit: Dag Svedenborg Sort: Arthur Jarhelle 1 e4, c5 2 5c3, d6 3 f4, a6 4 Sf3, Sc6 5 d3, Sf6 6 Le2, e5 7 -, Le7 8 Del, - 9 f5, Kh8 1 Dg3, b5 11 Lg5, 5d4 12 Lxf6, Sxe Sxe2, Lxf6 14 c4, g6 15Dh3, gxf5 16 exf5, Tg8 17 Sc3, Lb7 18 5d5, bxc4 19 dxc4, LxdS 2 cxd5, Tb8 21 Tabl, Tb4 22 a3,

9 for 16 Tbg4 23 g3, e4 24 Sd2, Da8 25 Dg2, Dxd5 26 b3, Le5 27 Khl, Lxg3 28 h3, Tf4 29 Tbdl, Dxf5 3 Sc4, Lei 3i Se3, Txfi+ 32 Dxfi, Dxfi + 33 Sxfi, Lf2 34 Txd6, Tgi+ 35 Kh2, e3 36 Sxe3, Lxe3 37 Txa6, Tbi 38 Tb6, c4 39 Oppgitt L BODØ Høstturneringen deltagere Klasse Mester 1 Per Holmen 2 Egil Eikseth 3 Kjetil Vollan 4 Egil Fjeligård 5 OlafWidnes 55 :O7i i-z Gudmund Hoseth& 3 7 ErikVembre K Fr Isaksen ((,9 5 Klasse I: 1 Erik Holm!5 4 2 HaldorEriksen 17! Bjarne Skagen /1, RuhneJohansen Bernt Markussen bo? i 5 6 Kjell Brunes Li3i 5 Klasse li: 1 Arne Andersen 2 Eivind Bjørndal 3 Werner Sandvik 4 Rune Myrvold 5 Michele Capoferro 6 Adriano Capoferro 7 Terje Karlsen 8 Soløy Relativt sett er deltagel sen i Bodø Sjakkiags høt turnering ikke stor, men sammenlignet med oppsiut ningen de senere år er en påtagelig fremgang på gang Gledelig er det også at såpass mange yngre spil lere har funnet veien til sjakklubben Holmens turneringsseier er bortimot sensasjonell! Fra å være et nærmest ubeskre vet blad i nord-norsk sjakksammenheng går han hen og «tukter» sterke nord-nor ske mesterspillere som Egil Eikseth og Kjetil Vollan Hol men er opprinnelig fra Sørlandet, student, og en spiller Bodø vil ha glede av i flere år framover Opplagt et interessant bekjentskap i større nord-norske turneringer Dessverre er det ikke lyk tes oss å fremskaffe et Hol men-parti fra høstturnerin gen, men parti skal det likefullt bli Fra Fauske Åpne høstturnering 1978 viser vi oppgjøret Holmen Vol lan, og dermed skulle klubbmesteren være presentert første gang i NNS spalter RETI Hvit: Per Holmen Sort: Kjetil Vollan FransLarsen Fauske Åpne høstturnering 1978 i c4, e6 2 Sf3, Sf6 3 g3, b6 4 Lg2, Lb7 5 -, Le7 Jeg hadde veitet 5 -d5 med hurtigere avklaring i sentrum 6 5c3, - 7 d3 Her ville jeg ikke spille 7 d4 med sannsynlig overgang til Dronningindisk Teksttrekket tar sikte på kontroll over e4 7 -d6(?) Et usundt trekk Nå får hvit initiativet og står bedre 8 b4(!) Godt var også 8 e4 8 -ds 9 a3 Kanskje er 9 Db3 for å unngå dronningavbytte, f eks 9 -d4 1 Sb5, c5 (Ikke 1 -Sc6 11 Se5!) 11 bxc5, LxcS (Ikke li - bxc5 12 Sbxd4!) 12 Lf4, og hvit står bedre 9 -dxc4 io bxc4, cs(?) Her burde svart bytte damer ii Db3, 5a6(?) 12 b5, Sc7 i3 Tfdi, Dc8 i4 Se5! Hvit hytter av sin fian chetto-løper og plasserer en kjempespringer på e5 i4 -Lxg2 is Kxg2, Db7 + i6 5c6 Tfd8 i7 f3, Txdi i8 Dxdi Svart står dårlig og må forsvare seg mot Sxe7 + Nå var antageligvis 18 -Lf8 det beste for svart i8 -Sce8 i9 e4 Truer 2 e5! med of fisersgevinst i9 -h6 2 g4, Sh7 21 Lf4, Tc8 Antageligvis pønsker Vollan på å rydde unna den mektige springeren og fikk han bonde etter avbyttet, ville situasjonen være noe bedret 22 Da4! Holder presset ved like 22 -Ta8 Beskytter a-bonden På 22 -a5 kommer 23 bxa6ep!, Dxc6 24 Dxc6, Txc6 25 a7!, Tc8 26 Lb8! eller 25 -Sc7 26 Lxc7 og vinner 23 Tdi, Sf8? Tapstrekket, men heller ikke 23 -as er godt, noe jeg trodde under partiet: 24 bxa6ep, Txa6 25 Sxe7 + fulgt av 26 Dd7, og hvit står fortsatt til vinst 24Da6! Hva svart enn gjør, taper han offiser 24 -Dxa6 25 Sxe7, Kh8 26 bxa6 Og hvit vant etter famlen de spill (Komm av Per Holmen) SICILIANSK Hvit: Kjetil Vollan Sort: Egil Eikseth 1 e4, c5 2 Sf3, 5c6 3 d4, cxd4 4 Sxd4, e5 5 5b5, a6 6 5d6+, Lxd6 7 Dxd6, Df6 8 Ddi, Dg6 9 5c3, Sge7 io h4, h5 il Lg5, ds 12 exd5, 5b4 i3 Lxe7, Kxe7 14 d6 +, Dxd6 Dette gir sort et dårlig sluttspill Alternativet er 14 -Kd8 i5 Dxd6 +, Kxd6 i6 -- +Kc7 Heller ikke 16 -Ke7 gir sort særlig å håpe på 17 a3, 5c6 i8 5d5+, Kb8 i9 5b6, Ta7 2 Lc4, Tf8 2i Td7! Avgjør i realiteten partiet Vel hjemme etterpå 17 viste det seg at også dette var spilt før, nemlig i USSR 1966 mellom Begun og Koroljev Eikseth hadde selvsagt ikke til hensikt å gi opp Erfaringsmessig vet han at mye kan skje hvis man gjør oppgaven så vanskelig som mulig for motstanderen 21 -e4!? 22 Txf7, Txf7 23 Lxf7, Lg4 24 Tel, Kc7

10 18 25 Sd5 +, Kd6 26 Sc3! Ikke 26 Txe4, b5! 26 Se5 37 Sxe4 +, Kc7 28 Sg5, Kd6 29 f4 Godt nok til å vinne Et hakk bedre er nok imid lertid 29 f3 29 -Sc6 3 Le6, Lxe6 31 Txe6 +, Kd5 Sort håper å overleve pga sin aktive kongestilling 32 b3?! Hvit «ser noe» Planen er imidlertid prinsipiell gal idet bondestillingen svekkes Istedenfor f eks 32 Tg6 32 -b5 33 c4+, bxc4 34 bxc4 +, Kc5 35 Se4 + (?) Riktig er 35 Kb2 fulgt av Kc3 osv 35 -Kd4 36 Sd2! Dersom 36 Txc6 så 36 - Kxe4, og sort har remis sjanser 36 Tc7 Heller ikke 36 -Sa5 37 Kc2, Tc7 38 5b3+, Sxb3 39 Kxb3 holder 37 Kc2, Kc5 38 Kc3!, a5 Sort kan ikke lenger hindre katastrofen 39 Sb3+, Kb6 4 Sd4 Sort fortsatte enda noen trekk, men etter 4 -Kc5 41 Txc6 +, Txc6 42 Sxc6, Kxc6 43 Kd4 trenger man ikke være stormester for å vinne (Komm av Kjetil Vollan) CARO-KANN Hvit: Egil Eikseth Sort: Gudmund Hoseth 1 e4, c6 2 Df3, d5 3 Sc3, d4 4 Lc4, e6 5 Sce2, c5 6 Dg3, 5e7 7 c3, 5c6 8 Sf3, dxc3 9 dxc3, Sg6 1 Lf4, Sxf4 11 Sxf4, g6 12 -, Ld6 13 Tadi, Dc7 14 Txd6, Dxd6 15 Lb3, - 16 Dg5, f6 17 Dh6, Se5 18 Sxe5, DxeS 19 Sxg6, hxg6 2 Dxg6+, Kh8 21 f4, Dc7 22 Dh6+, Kg8 23 Tf3, Tf7 24 fs, c4 25 Lxc4, De7 26 fxe6, Tg7 Th3, Lxe6 28Ld3 Som fremgått ovenfor har Eikseth gått til saken uten hemninger Direkte overraskende er ikke dette, for man kjenner Eikseth som en frisk og djerv spiller, og det faktum at Hoseth i nord-norsk mesterskaps sammenheng ligger minst en klasse under, har kanskje også spilt inn i Eikseths vurderinger Overfiadisk synes hvits offerspill å ha gitt divi dende, vi tenker først og fremst på varianten 28 Lxe6 +, Dxe6 29 Dh8 +, Kf7 3 Dxa8, Dxh3 31 Dxb7+, Kf8 32 Dxg7+, Kxg7 33 gxh3 med vinst for hvit Derfor må det resignerte teksttrekk 28 Ld3 komme som noe av et sjokk på Eikseths tilhen gere Dessverre for hvit er det en liten hake i hans vinstvarianter Istedetfor 3 -Dxh3? spiller sort det kraftfulle 3 -Dxe4! som truer matt på g2 ev førsteranden og samtidig dekker feltene b7 og h7 Dermed er sorts gevinst grei (31 g3, Tg8 32 Dxa7, Td8), noe den selvsagt også er i tekstspillet 28 -Lxh3 29 Dxh3, Dc5+ 3 Kfl, Dg5 31 De6+, Kh8 32 Dh3+, Th7 33 Oppgitt (Komm av Frans Larsen) [ GRANE Høstturneringen deltagere Klasse A: 1 Jan Eivindsen 2 Åsmund Eivindsen 3 Tor Wærum 4 Erik Paulsen : 5 NilsHaustreis Klasse B: 1 Stig Solvang 2 Øystein Valberg DRONNINGINDISK Hvit: Åsmund Eivindsen Sort: Erling Haustreis d4, Sf6 2 Sf3, b6 3 c4, e6 4 Lg5, Le7 5 Sbd2, Lb7 6 e3, d5 7 Le2 Bedre 7 Ld , c5(?) 9 Sb3 (?), Sbd7! 1 Ld3, Tc8 11 Tcl!, 5e8? Forkastelig 11 -h6 hadde vel gjort seg bedre 12 Lf4, f6 13 cxd5, Lxd5? Bedre er nok 13 -e5 14 dxe5, fxe5 15 Lxe5, Sxe5 16 Sxe5, Dxd5 17 Sf3 osv som gir sort en brukbar stilung igjen! 14 e4, Lb7 15 Lc4!, Lxe4? 16 Lxe6 +, Kh8 17 dxc5, Sxc5 18 Lxc8, Dxc8 19 Sxc5, Lxc5? Bedre 19 -bxc5 2 b4, Dg4! 21 bxc5, Dxf4 22 cxb6, axb6? 22 -Lxf3 var vel å fore trekke 23 Sd4, Dg5 24 f3, Ld5 25 a4, 5d6 26 Tel, Te8? 27 Txe8 +, Sxe8 28 Tc8, De3+ 29 Khl, h6 3 De2, Dxd4 31 Txe8 +, Kh7(?) Kun 3 1 -Lg8 var spillbart, men også det er jo håpløst for sort i det lange løp 32 Dc2 +, oppgitt (Komm av Ivar Brede Lie) DRONNINGGAMBIT Hvit: Tor Wærum Sort: Reidar Nyheim 2 1 d4, Sf6 2 c4, d5 3 Sc3, dxc4 4 e4, e6 5 Lxc4, Lb4 6 Ld2, c6 7 Sf3, El SIKKERT ig Lxc3 8 Lxc3, Sxe4 9 Lb4, a5 1 La3, b5 il Ld3, Dd5 12 b3, Sa6 13 -, b4 14 Lb2, c5 15 Tel, 5g5 16 Lb5+, Ke7 17 5e5, Lb7 18 Dg4, f6 19 Lc4, Dxg2 + 2 Dxg2, Lxg2 21 Kxg2, fxe5 22 Txe5, Kf6 23 dxc5, 5c7 24 h4, Sf7 25 Txe6 +, KfS 26 Te7, Thf8 27 Lxf7, Tac8 28 Lxg7, Txf7 29 Txf7+, Kg6 3 TfS, oppgitt MO I RANA Da høstturneringen ikke beregnes ferdigspilt før utpå ARIENDAL FORSIKRINGSSELSKAB A S

11 Postgiro 2 21 vårparten engang (samme forhold gjelder også for Mosjøen Sjakklubb), må resul tatservicen utskytes til senere Kilder som står Mo Sjakklubb nær kan midler tid informere at mesterklas sen ledes av Harold Wie og Dick Dønnesen, dog gjør gjør hengepartier og utsatte partier bildet noe uklart Forøvrig nevner vi at det arbeides seriøst med opprettelsen av en sjakkspalte i ((Rana Blad», påtenkt redi gert av Mo Sjakklubbs formann Jim Christensen Det er så absolutt behov for en sjakkspalte som kan dekke Helgelands-området, så ((Nord-Norsk Sjakk» kan bare ønske lykke itl og håpe at samtlige (ikke minst avi sen) legger godviljen til for å få realisert planene ENGELSK Hvit: Kåre Lein Sort: Harold Wie Frans Larsen Høstturneringen c4, e6 2 e4, d5 3 cxd5, exd5 4 e5, 5c6 5 d4, Lb4 + 6 Ld2, De7 7 Lb5, Ld7 8 Lxc6, Lxc6 9 a3, Lxd2 + 1 Dxd2, Sf6 11 f3, Sd7 12 Sc3, - 13 Sge2, Sb6 14 -, Sc4 15 Dcl, a5 16 b3, Sb6 17 Sg3, Ld7 18 Sce2, TfcS Sort planlegger c5 for å få gjennombrudd på c-linjen, men hvit hindrer dette fore løbig med sitt neste trekk 19 Dc5, DfS 2 Sf4, Le6 21 Dxf8 +, Kxf8 22 Tfcl, a4 23 b4, Sc4 24 Tc3, b6 25 Sd3, Sd2 26 Tdl, Sb3 27Sb2,c5 Sort vil ha en åpen c-linje, koste hva det koste vil 28 bxc5 Eller 28 Sxa4, Txa4 29 Txb3, c4 3 Tc3, Tca8 31 Tal, Txb4 osv 28 -bxc5 29 dxc5, d4 3 Tc2, TaS 31 c6, Ta6 32 c7, Ta7 33 h3, Tcxc7 34 Txc7, Txc7 35 Se4, Tc2 36 Sxa4, Ld5 37 Sd6, Lc6 38 5b6, Tc3 39 Kf2, d3 KONTAKT HVIS DE TRENGER SNEKKER Alti nybygg og modernisering oss DØRER - VINDUER OG TRAPPER FRA EGET SNEKKERVERKSTED R OSKAR ERIKSEN Telefon Bankgiro VARDØ 4 Sdc4, Tc2+ 41 Kg3, d2 42 Kf2, Lb5 43 5e3, Tcl 44 a4, Ld3 45 a5, Tal? Det riktige var 45 -Ke8, og fortsettelsen hadde blitt en helt annen Sluttspillet er vanskelig og meget interessant 46 Txal, Sxal 47 Sd7+, Ke7 48 Sc5, Sc2 49 Sdl, Lb5 5 a6, Kd8 51 a7, Lc6 52 Sb3, Kc7 53 Ke2, Sel 54 5e3, dld+ 55 Kxdl, Sxg2 56 Sd4, Sxe3+ 57 Ke2, Sd5 58 Sxc6, Kb7 59 Sd8 +, Kxa7 6 Sxf7, Kb6 61Kf2 Dette var sansynligvis trekket som ikke førte til mer enn remis Hvit burde ha forsøkt 61 Sg5, h6 62 Se6, g5 63 Kd3, Kc6 64 a Ke4, Se7 65 Sd4 +, Kd7 66 Sf5, Sg8 67 h4, Ke6 (Om 67 -gxh4 68 Sxh4, Se7 69 Sf5, Sg8 7 Kd5, h5 71 f4 osv) 68 Sd4+, Kf7 69 hxg5, hxg5 7 hvit vinner 61 -Kc6 62 Sg5, Kd7 63 Kg3, h6 64 Se4, Ke6 65 f4, g5 66 Sc5+, Kf5 67 fxg5, hxg5 68 e6, Se7 Remis (Komm av Harold Wie)

12 Forretningen med det store utvalg! FILIAL: ROYALSENTRET, 8 Bodø I DISTRIKTETS TJENESTE MER ENN 1 ÅR! Dacapo, sofagruppe i et formspråk som ikke fort blir umoderne EKORNE FOR HANDLER: H F Esbensen VADSØ Skjærvø og Nordreisa Sparebank StressIessingo skammel i hud I Sorkjosen Skjervøy Burfjord Kautokeino Øksfjord Storslett

13 7 -, > med Mt r - f 2 Torfinn Eriksen, Narvik 3 Pål Henriksen, Kirkenes 4 Egil Teger, Narvik 5 AlfO Berglund, Hammerfest 6 Kjell M Karistad, Hammerfest 7 Brede Sæther, Kirkenes 8 Cari E Amundsen, Hammerfest Stein Jensen, Harstad 2 Frans Larsen, Tromsø 3 Magne Bergvoll, Tromsø 4 Bjarne Jacobsen jr, Bodø 5 Gunnar Johnsen, Kirkenes 6 Reidar Jenssen, Tromsø 7 Kjell Kristensen, Narvik 8 Terje W Larsen, Tromsø 9 Morten Groth, Harstad 1 Roar Lindbiom, Harstad Tromsø 1976 Spilledager: 5 juni Spillested: Saga Hotell Deltagerantall: 13 spillere TurnIeder: Werner Lockert sen Lagmester: Harstad Skjønnhtspremie: Svein H Jçhnsen for vinst mot Geir M Lorentsen, Kl Jr A Klasse la: 1 MagneJohansen, Narvik 2 Kjetil Vollan, Bodø 3 Arnfinn Sundsfjord, Harstad 4 Kjell Johannessen, Hammerfest 5 Henning Pettersen, Harstad 6 Leif Bjørnstad, Kirkenes 7 Gudmund Larsen, Tromsø 8 Sigurd Thune, Harstad Klasse IB: i Arnold Andreassen Harstad 2 Torbjørn Burchard, Narvik 3 Magnar Sigerset, Tromsø 5 4 Svein Thrana, Bodø 4 5 Ola Hansen, Nvik 6 Ernst Lockertsen, 4 Narvik 7 Jack M Antonsen, 35 Harstad =4 =2 =3 = =5 =1 =4 = = = = -3 =2 35 = = =2-4 = = = = i-lo =6 =1 = = = Anton Thorstensen, Narvik 3 3 Klasse IlA: i Reidar Finnset, Tromsø 3 2 Per R Kristiansen, Harstad 3 Asmund Røst, Tromsø 4 Gisle Nordstrand, 55 Narvik 45 5 Knut H Fagerhaug, Hammerfest 6 Leif Andreasen, 4 Øksfjord 7 Kolbjørn Kristensen, 35 Bodø 35 8 Harald Oldernes, Vadsø 3 Klasse IIB: 25 1 Ingvald Nilsen, Kirkenes 2 Trond Olsen Lid Kirkenes 3 Odd Gunnarsen, 25 Harstad 4 Wilh Urdal, Tromsø 5 Arild Erntsen, 4 Tromsø 5 6 Harald Agersen, 45 ÇTromsø 7 Josef Blaschke, Tromsø 8 Oluf Nordby, Narvik Klasse III: i Jan Shotland, 3 Tromsø 2 Erik Vembre, Bodø 3 3 OlafWidnes, Bodø 4 Arvid Karlsen, Vadsø 25 5 BørgeSvanholm, Hammerfest 6 Kjell Larsen, Tromsø S Stein Jensen 55 7 OddleifAarø, Tromsø 4 8 Odd lndbjør, Kirkenes 4 Klasse Junior A: 35 1 JonnyRobertsen, Mo 3 2 Jan 5 Bergiund, Hammerfest 3 3 SveinHJohnsen, 3 4 Vadsø GeirM Lorentsen, Hammerfest 25 5 Ketil Jarhelle, Narvik 6 Tor Nilssen, Vadsø 55 7 Arnt Esbensen, 55 Vadsø 4 8 Bjørnar Pedersen, 3 Vadsø 3 Klasse Junior B: 1 Tor K Schølseth, 3 Kirkenes For første gang i historien får vi et tresifret deltager antall, idet NNM 1976 kan prale med 13 deltagere Dette er fortsatt rekord Som i de aller fleste NNM (både før og etter 1976) glimret deltagerne sønnenfor Bodø med sitt fravær Hva kan gjøres for å få Helgelandsklubbene med i de nord-norske mester- 3 skap? Når skal Helgeland på nytt (det eneste i Mo 1958!) 2 5 få arrangere et NNM? I det hele tatt var sam mensetningen i de enkelte klasser bortimot represen tativt for nivået i Nord- 45 Norge, flere favorit ter i samtlige klasser 45 For de senere års store tri umfator i mesterklassen, 4 Gunnar Johnsen, ble årets mesterskap noe av et anti 4 klimaks At han skulle tape for tronarvingen, Stein 4 Jensen, var ingenlunde noen bombe, men med i 4 tillegg tap for Kjell Ole Kristensen og remis mot 35 Frans Larsen og Terje W Larsen kunne mestertittelen 35 selvsagt ikke forsvares Dermed var alt duket for den unge Harstad-spiller, og sener har som bekjent Stein 55 Jensen ridd nord-norske

14 26 mesterspillere som en mare I dette NNM spilte han god og fremfor alt fornuftig sjakk, men uten å levere noe virkelig pang-parti, noe som til en viss grad også kan sies om to eren i turneringen Mesterskapet ble sikkert ledet av Werner Lockertsen og hans spillende assistent Wiggo H Eilertsen I likhet med forrige år ble det utgitt en redigert av Karl Hojem, Kirkenes Ang partimaterialet der vi å gjøre oppmerksom på at samtlige klassevinnere ble presentert i «Nord-Norsk Sjakk» nr i /76 Også turneringens parti (Svein H Johnsens vinst mot Geir M Lorent sen, Kl Jr A) er tidligere vist (((Nord-Norsk Sjakk», nr 2/1976) Da både NNM 1977 og 1978 er behørig behandlet i herværende organ, skulle vår oversikt over de nordnorske mesterskap være kommet til veis ende Imidlertid skal vi i noen numre fremover foreta ende «oppsamlingsrunder» for NNM i årene , eksempelvis i femårsperio der Derfor fortsatt vel møtt til serien! SPANSK turneringsbulletin, skyl skjønnhets Hvit: Magne Bergvol, Tromsø Sort: Bjarne Jacobsen, Bodø 1 e4, e5 2 Sf3, Sc6 3 Lb5, a6 4 La4, Sf6 5, b5 6 Lb3, Le7 Tel, - 8c3,d6 Den posisjonelle 4- gambit variant 8 -d5 (Marshall) turde absolutt være noe etter Jacobsens spillelynne Variantene etter 9 exd5, Sxd5 1 Sxe5, Sxe5 11 Txe5, c6 13 d4, Ld6 er kon imidlertid mange og krete å man bør være godt forberedt før bondeofferet bringes til utførelse 9 h3, Sa5 1 Lc2, c5 11 d4, Dc7 12 d5 Bergvoll foretrekker å stenge sentrum før nene på kongefløyen tar til Et helt annet preg får spillet etter hovedvarianten 12 Sbd2, Sc6/cxd4 osv 12 -Sb7 13 Sbd2, c4 14 Sf1, h6 15 Sg3, Te8 16 aksjo, Le3, Lf8 17 Dd2, Kh7 18 Sh4, g6 19 TeZ, Dd82 Sf3, Lg7 21 Tf8 22 Sh2 Alt etter hvits spilleplan med forberedelse av f4 og angrep på kongefløyen tfl, 22 -Sxe4!? Et foretaksomt fer, men det er et spørsmål om ikke åpningen av spillet snarere er til hvits fordel 23 Lxe4, f5 24 f4 25 Lxf4! Dette motoffer er den beste metode å gjendrive og baserer seg på sorts kede kongefløybønder og kongens uheldige plassering på h7 25 -Txf4 26 Sh5, Tf8 27 f4, Lf5 På 27 -Lh8 er 28 g4 godt Dessuten tåler den sorte stilling ikke en ligere åpning av spillet med 27 -exf4, f eks 28 Sxf4, Lf5 29 Sxg6, Lxg6 (29 - Kxg6 3 3 Lxg6 +, Kxg6 3 i Dc2 +, Kh5 (31 -Kg Txf5 33 Dg5 34 Dg6 35 Kg5 36 Sf3 matt 28 Lxf5, Txf5 29 g4, Tf8 3 Sxg7, Kxg7 31 fxe5, 32 Sxfl, dxe5 33 Txe5, Db Kg2, Tf8 skinnof Lbl, sorts kombinasjon Dxf5+, Txfl+ Tf5+, g4+, Te6+) svek ytter h4+) Df7+, 35 Te7 +, Kg8 35 -Tf7 36 Txf7 +, Kxf7 37 Dxh6 har hvit to merbønder og en lett vunnet stilling 36 Te6, oppgitt Truselen 37 Txg6 + osv smadrer den sorte kongestil ung fullstendig Etter (Komm av Frans Larsen) Bare det beste er godt nok neden Diagramstillingen for er hentet fra 3 rundeoppgjøret mellom Roar Lindblom (hvit) og Magne Bergvoll Harstad-spilleren har lenge stått best i partiet, men samtidig som hans omsider er kommet til motspill, har Lindblom også fått blemer med betenknings tiden motstander MAGNE BERGVOLL ROAR LINDBLOM pro Hvits siste trekk 33 Td4 er en tidsnødsfeil, siden sort utmerket godt kan slå på d4 pga hvits svake kongestil ung, f eks 33 -Sxd4 34 Dxc7, Dxb3 35 Dxd8 +, Kh7 36 h3, 37 Ddl+ 27 Kh2, 5e2 eller 36 exd4, De3 + fulgt av den kvalte matt Har man imidlertid valget mellom to settelser, velger man jo å ofre dronningen! 33 -Dxb3! 34 Dxb3, Sxd4 Denne springer kan ikke slås: 35 exd4, Tcl + og matt Se2+ Magne Bergvoll Ddl, Kfi, vinstfort 35 Tcl! 36 Dxci, 37 Sxci 38 Oppgitt De materielle tap ble for store En typisk Bergvoll avslutning! (Komm av Frans Larsen) Eplene faller ikke langt fra stammen Nord-Norsk sjakkhistorie kan oppvise fler eksempler på «sjakksønner» som har fulgt i sine fedres fotspor

15 28 29 Svedenborg-dynastiet i Narvik er i så måte et velkjent og velbrukt parade nummer Samme by kan også vise til duo en Eskild Kristensen Kjell Ole Kris tensen, som begge er nordnorske mestre, og i Tromsø var Gunnar Johnsens fader lige opphav, John Johnsen, i sin tid en meget habil spiller Også Bodø har sitt å skilte med I 1952 ble Bjarne Jacobsen sr nord-norsk mester, og under NNM 1976 ble nettopp sønnen etterhvert en av de helt store favoritter til NNM-tittelen Helt til topps gikk han nå ikke, men en hederlig 4 plass etter godt og solidt spill er såmenn heller ikke å forakte Vi skal gi til beste et par prøver på Jacobsens spill under dette NNM Bodøværingen var blant de som viste mest fightervilje i mesterklassen, og skjønt han drasser på relativt lite åpningsteoretisk ballast, skal vi se at hans posisjonel le og taktiske slagferdighet både er skolert og effektiv Åpningstrekkene 1 e4, c5 2 Sf3, d6 3 d4, cxd4 4 Sxd4, Sc6 5 Sc3, a6 6 Le3, e6 7 Dd2, Le7 8 --, Sf6 9 f3, - 1 g4, Ld7 11 h4, b5 12 h5, Sxd4 13 Lxd4, SeS 14 Le3, f6 15 Se2, Tc8 16 Sf4, Sc7 har ført til diagramstillingen hvor Bjarne Jacobsen jr spiller hvit mot Narviks Kjell Ole Kristensen 17 Sg6!, d5?! Et besøk hos oss gir sikker gevinst! TREKK INNOM Selvsagt ikke 17 -hxg6 18 hxg6, og sort er forsvarsløs mot truselen 19 Th8+, Kxh8 2 Dh2+ TIL ET VIRKELIG GODT MÅLTID TIf 1162 l KJELL KRISTENSEN BJARNE JACOBSEN fulgt av matt Noe overraskende foretrekker imid lertid sort å miste kvalitet FIflflR4B Hammerfest STEDET FOR SJAKK OG ALLE ANDRE GODE AKTIVITETER Tlf 1612 SKAIDI GJESTEHUS SKAIDI A vslappende miljø! fremfor bonde etter vananten 17 -Tf7 18 Sxc7 og 19 Dxd6, selv om hvits fordel er udiskutabel 18 SxfS, DxfS 19 Lb6, Lc6 2 Ld3, Ld6 Med rette styrer sort unna løpenavbyttet 2 -dxe4 21 Lxe4, Lxe4 22 fxe4 21 Kbl, b4 22 Lxc7, $ Txc7 23 exd5, exd5 Eller 23 -Lxd5 24 Lc4 Som den matenielt overlegne vil hvit alltid være interes sent i avbytte 24Lf5 Truer bondegevinst med 25Le d4 25 Dxd4!, Le5 Sort går ikke i fellen 25 - Lxf3 26 Le6+, Kh8 27 Dxd6, Dxd6 28 Txd6, Lxhl 29 Td8 matt 26 Dd3, h6 27 Le4, DeS 28 Lxc6, Dxc6 29 Dd5 +, Dxd5 3 Txd5, Kf7 31 Thdl, Ke6 32 T5d3, f5? Knistensen som selvmatt komponist(!), men dette fremskynder bare et allerede uunngåelig tap 33 Tel, Kf6 34 Td5, Te7 Eller 34 -Lg3 35 TxfS matt Denne vending går igjen også i neste trekk etter cv løpentrekk til c7 eller f4 35 f4, fxg4 36 fxe5+, oppgitt Et dyktig gjennomført posisjonsparti, hvor en forbausende tafatt Kjell Ole ble nedkjempet med stor ro og enkle midler (Komm av Frans Larsen) Det vanskelige spill Som de fleste burde vite, er sjakk et vanskelig spill Ikke alle er i stand til å se igjennom en mattkombina sjon på 15 trekk, det er greitt, men endog mesterspillere kan stundom gå i de enkleste feller og overse de mest banale og opplagte trekk Eksempler på dette vil det alltid være nok av Vi har valgt nedenstående parti, som for størstedelen er velspilt, morsom og meget spennende Men altså, der er svin på skogen! SPANSK Hvit: Reidar Jenssen, Tromsø Sort: Bjarne Jacobsen, Bodø 1 e4, e5 2 Sf3, Sc6 3 Lb5, Sd4 En noe gammelmodig fortsettelse, som best besva res med 4 Sxd4 4 La4, b5?! 5 Lb3 Fremdeles mulig var 5 Sxd4, og på 5 -bxa4 har sort skaffet seg selv en ekkel dobbeitbonde i a-linjen 5 -Sxb3 6 axb3, d6 7 Sc3, b4 8 Sd5, c5 9 d3, h6 1 h3, Sf6 11 Sxf6+, Dxf6 12 -, Le7 13 Sh2, Dg6 14 Khl, - 15 f4, f5 16 exf5, LxfS 17 fxe5, dxe5 18 De2 18 -Dc6! Med ideen 19 DxeS, Ld6 fulgt av Tae8 og Lxh3 19 Sf3, e4 2 dxe4 Sterk i betraktning kom 2 Sd2, hvor sort ikke skal forledes til løperofferet 2 - exd3 21 Dxe7, Lxh3 (21 - Tae8 22 Dh4!) 22 Txf8+, Txf8 23 De4! og hvit vinner, f eks 23 - Tfl + 24 Kh2, Dd Kxh3, Thl + 26 Kg4 Imidlertid oppnår sort på 2 Sd2 minst likt spill med 2 -Tae8 21 dxe4 (21 Sxe4, Lxe4 osv), Lxe4! 22 D/Sxe4, Txfl + eller 22 Txf8, Lxf8 Jenssen foretrekker 2 dxc4 for å få dronningtårnet i spill over a-linjen 2 -Lxe4 21 Ta6, Dd5 22 Sd2, Txfl + 23 Sxfl, Tf8? Truer riktignok 24 - Lxg Dxg2, Txfl +, men sort måtte her spille 23 -Lh4 24 Sg3!, Ld6?! Begge løpere var jo truet På 24 -Lh4 vinner hvit likefullt offiser med 25 Sxe4, f eks 25 -Te Sxe4? Se innledningen! Hvit overser den enkle kombina sjon 25 Txd6, Lxg2 + (25- Dxd6 26 Sxe4) 26 Dxg2, Dxd6 27 Le3, og hvit bør vinne tross en noe svekket kongestilling Selvsagt ikke 25 Dxe4, Tfl + 26 Kh2, Lxg Dxe4! Med ideen 26 Dxe4, Tfi matt Denne førsterads kombinasjon forfølger hvit også i det følgende, og blir da også hans bane 26 Ddl, Lg3! Kroken på døra for den

16 3 hvite konge! 27 Txa7, DxcZ 28 DdS i-, Kh8 29 Le3, Tfl+ 3 Oppgitt Det er matt i tre trekk: 3 Lgl, Txgl + 3 Kxgl, Dbl + osv (Komm av Frans Larsen) GUNNAR JOHNSEN KJELL KRISTENSEN Begge spillere er i gjen sidig tidsnød, noe som sikkert forklarer sort siste trekk, avslaget på d3 Som vi skal se, fører dette forsert til tap for sort, hvorfor 37 - Dg6 -e6 foreslås som mer egnet til å opprettholde den posisjonelle likevekt 38 Tf8 +, Kh7 39 Dg8 +, Kg6 4 Tf6+, Kh5 I farten (tidskontrollen er ved 4 trekk) ser sort at 4 -Kg5 fører til matt etter 41 Tf5+, Kg6 (41 -Kg4 42 h3 matt) 42 h4, h5 43 Tg5+, Kh6 44 Dh8+, Dh7 45 Sf5 matt 41Tf5+,g5 På 41 -Kg6 42 h4 med konsekvenser som i ovenstå ende variant 42 Kh3! Mulighetene for å trå feil er selvsagt også til stede for den angripende part, f eks besvares det tilsynelatende sterke 42 h4 med 42 -Se4! Teksttrekket har til hensikt å forberede den utmerkede vending Tf4 42 -Se2 Håpløst er også 42 -Ddl 43 Tf4, g4+ 44 Kg2 (ikke 44 Txg4, Dfl matt eller 44 Dxg4, Dxg4 + med remis), Dc Tf2 og vinner pga dobbelttruselen mot Dc2 og Tf Df8, Sf4 + Uten hensikt er 43 - Sgl + 44 Kg2 Nå vinner sort riktignok kvalitet, men Kristensen har beregnet slutten meget nøyaktig 44 Txf4, gxf4 45 Dxf4, Tg7 46 Sf5 Med truselen 47 Dxh6 holmen fl 1L N RWAY matt 46 -Tg5 Krampetrekningene 46 - Kg6 47 Dg4+, Kf7 48 Dxg7 + osv er selvsagt håp- løse, og på 46 -Tg6 47 Dh4 matt 47 Se7!, oppgitt Etter det stille springer- $ trekk, som fratar sorts konge feltet g6, er matt nettet ferdigstrikket (Komm av Frans Larsen) Dronning mot to tårn Med kun to remis og resten tap ble Roar Lind blom, Harstad, mesterklas sen jumbo Det vil imidlertid være fullstendig galt å stemple Lindbiom som en klasse for seg av den grunn, såpass sterkt besatt som klassen var denne gang Harstadspilleren har betydelig åpningsteoretisk viten og spilte seg til utmer kede stillinger i nærmest samtlige partier Men som bekjent har gudene plassert midtspillet og sluttspillet etter åpningen, så Lindblom maktet ikke denne gang å «følge opp» sine gode stillinger Et brukbart eksempel på dette har vi i partiet Roar Lindblom (hvit) Reidar Jenssen, som diagramstil lingen er hentet fra REIDAR JENSSEN ROAR LINDBLOM 2 Lb6?! En litt overraskende beslutning Med dronning for to tårn kan hvit i høyden regne med remis i fortsettel sen (FL) 2 -Dxel+ 21 Txel, Txel + 22 Lfl, Tde8 Til remisspill fører 22 - f4 23 Lxd8, Lh3 24 De2 23 Le3? Etter 23 f4! som murer 31 begge sorts løpere inne, ville hvit hatt en utmerket stilling 23 -f4 24 Dd2, Tal 25 Kg2 Ellers avgjør 25 -Lh3 25 -fxe3 26 Dxd6, exf2 27 Dd3? Bonden var tabu, men tekststrekket er ikke stort bedre enn 27 Kxf2, Tf8 + Med 27 Dd4! ville imid lertid remisen vært innen rekkevidde, f eks 27 - Lh3+ (27 -Tf8 28 g4!) 28 Kxh3, Txfl 29 Kg2, Tcl 3 Kxf2, Tc2+ 31 Kf3, Tf Kg4, Txh2 33 c5, og hvit bør kunne holde partiet 27 -Tf8 28 h3, Lf5 29 De2 På andre dronningtrekk avgjør 29 -Txfl! 3 Kxfl, Lxh Tel 3 Oppgitt (Komm av Reidar Jenssen) LIEDER OHNE WORTE Til slutt to ukome menterte partier fra Klasse Mester I det første ser vi Gunnar Johnsen i godt Velkommen til et hyggelig opphold på et hyggelig hotell i sentrum av MO I RANA Moderne, komfortable rom, alle med eget bad eller dusj Moderne kafé, spisesal, TVrom Danserestaurant Salong Et besøk hos oss gir sikker gevinst! In E: ALTA SAMVIRKELAG

17 -- cl Cl) o r) i:e Q3 rc ;1 G)g CD CD - CD ( 2:( D CD)o 3 CD - G) ImmR CD CD CD m (DI ov, D CD D -1 mz O3o ZD Zcn r:p - - Q_ m cm I- G, cwi- I- m:1 c :1

18 NØYAKTIG - - v SEIKO QUARTZ GJØR MER ENN Å VISE f TID* *Maks avvik ±1 sek pr måned Landets to største forlag presenterer nå: Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon = =, = = -rorv i-tore OORE voer vtt* TToiE is*æ S1OIL S5*L sisme 511v r = 5 =5 =5 = vv u : -e v r r - r - v ; ; : - 5 / - s ; +t-c ië i::mij \Wo PTt s:rj si tjå 12 praktfulle bind-fylt av det viktigste av menneskets samlede kunnskap KALKULATOREN Seiko FH 1 Kalkulatorur med 8 siffere Dag dato Går i ett år ved 1 timers bruk av kalkulator Ett batteri Veil uts kr 1881, VERDENSURET Seiko FC 1 Verdensur 29 tidssoner Programeri dag dato og år til år 29 Veil uts stål kr 1539, Doublé kr 1879, &a SEIKO QUARTZ Som all watches will bemadethisway Importør: Optura Import A/S, Tønsberg J1%S I a SØNS EFTF J INNFH ROALD ROLNESS Tif HARSTAD UROPTlK-GULLSØ Nord-Norges eldste forretning i bransjen SEND INN BESTILLINGEN IDAG TIL: FIN NMARKENS PAPIRHANDEL AIS Havnegt 3 VADSØ Tif JA, JEG BESTILLER MED DETTE Aschehoug og Gyldendals Kirkenes Bok og papirhandel Dr Wesselsgt 1 KIRKENES Tif STORE NORSKEjeksikmt 12 bind a kr 315 Samlet pris kr 378 Jeg ønsker eksikonet,nribundet i NAVN FØDT I 19 sort helbind burgunder helbind ADRESSE Jeg ønsker å betale bindvis ELLER TIL: i: Jeg ønsker å betale i rater POSTNUMMER POSTSTED Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon leveres med full prisgaranti i utgivelsestiden som er fra høsten 1978 til høsten 198 Det beregnes ikke tillegg for ratebetal:ria Fri bvtterett for bøker som eventuelt skades under forsendelsen

19 C) Co ELG)c I_ LOG) CE c- ;1 c oc WE D c u LIJ COC cua)c O G)oc - c 4; t- - > - - c G) i c - o : 4 o Sz Lca< 4- ø- C-V G) I- I ( uie, coa) a)> _o $I -J D L - wo > w i c,, ø c u I G) c E c 2CcoG) -OCti5Q I_ DEC ) G)EE - > D O _j cdg)g)c al) Iz fl L o a 4; CG)=D _G)!hc (I) a2e- o_- M- D G) c -: G) 4 c ) cdccgvf C E - % Iii CD E G) cu L > Co c e o t- c a E oa ;zcc: G)- >E%c ø)c >_ a G)! D C G)E ce CG)øO) _D G) =-g: G) -- G) 4- øc --%> >3 F- -- D+ G) >Q ioc> ->c G) ao,b-5-doc Eä55d tø>g O O - (i) V) _ > G) (fl - C X a G)hG) cucd t - -tc ccd_---dcø C- G)G)G)G) - ;D_G)E c - a )cd (I) G) c -a aco G) E a a) øg)- 2v9 h D)C oc E I E > c!5a cwo (DC9 ; t c, % Co % E L CD D 2 cj - _CD 5 v - - g--5 g) E --L ) 5E5QcDo _3 CD ) C CQ u ) i > > c ) _ 2 c i-g)q) )C oc Q) >,;D-Dw aoe CUV 4- c»c E2 Q -J < o_ cø cdi -Ccv VD)CO, : LI) > -c C-c> G +- _c cd,- CD)C a&c4 -i a) > a) % - = +c --

20 et 38 svarte Jan Sigmund Berg lund, Hammerfest, Nord- Norges farger, og det gjorde han med militær presisjon til de grader Han spilte forsik tig og tok få sjanser, og flagget måtte bare en gang heises på halv stang Likevel ble det for mange remiser til laurbærkrans eller medaljeplass, men det går flere tog Klassen ble vunnet av Nord-Trøndelags egen elitespiller Johan Berg, Namsos Det var jo ekstra hyggelig sett utfra arrangørtylkets syn VURDERING AV TURNERINGEN GENERELT Mesterskapet kunne vært mye bedre planlagt, og det forekom endel rot, uten at vi skal gå i nærmere detalj Men for ettertiden bør lynsjakken arrangeres til slutt som under landsturnerin gen I Verdal ble det uoffi sielle NM i lynsjakk for skolesjakkspillere arrangert på lørdag ettermiddag etter 4 runde Det vil være en stor forbedring til neste år om 5 runde spilles iste denfor lynsjakken, og lynsjakken forskyves til søndag ettermiddag etter 6 rune På denne måten kan en om det blir aktuelt få spilt omkamp om NM-tittelen Med dette menes at de spillere som deler 1 plassen kutter ut lynsjakken og spiller om kamp istedet Etter Verdal opplegget var det overhodet ikke mulighet for å få spilt omkamp om to eller flere spillere kom på delt 1 plass, da nesten samtlige delta kere var avhengig av å nå et tog som gikk umiddelbart etter 6 runde Dette pga videre forbindelse med fly osv Man kan prise seg lykkelig over at det ikke ble nødvendig med omkamper, for det kan bli nokså dyrt å samle f eks spillere fra Kirkenes i nord til Stavanger i vest til omkamper Et lite glett av spillelokalet Jeg vil også komme med konkret forslag til Norges Sjakkforbunds Ungdom at lynsjakkturneringen får sta tus som Norgesmesterskap i lynsjakk for skolesjakkspil lere Det er bare tøy å kalle en så representativ turne ring for uoffisielt NM i lyn sjakk for skolesjakkspillere Premieringen var som vanlig elendig når en arran gerer skolesjakkturneringer utenfor Rogaland Dette er ikke noen kritikk som er 4 rettet spesielt til Verdal, for så lenge en utdeler i pre mien til i plassen og ikke har bruskorker i premie, så ligger en iallfall et hav foran hovedstadens prmiering av skolesjakkturneringer Min mening er at Norges Sjakkforbunds Ungdom må ta seg selv i nakken for å få bedre kontinuitet og stil over premieringen i skolesjakkturneringer Det kan vel ikke være så vanskelig å få noen bedrifter til å sette opp faste premier til f eks de 5 beste i hver klasse hvert år Resultater for de beste: Klasse A: (1 år og yngre): 1 Christian Aarefjord, Bygdøy, Oslo 2 Jon T Kristiansen, Oppsal, Oslo 3 Nils G Andersen, Akershus 4 Øivind Hjertner, Oppsal, Oslo 5 FrodeRasmussen, Strusshamn, Bergen KlasseB (11 l2år): 1 Terje Høidahl, Bergenhus, Østfold 2 Ronny Rasmussen, Strusshamn, Bergen 3 Jon Haug, Østfold 4 Bjørn Brunvoll, Molde 5 Morgan Hardingstad, Karmøy, Rogaland Klasse C (13 l4år): 1 Knut E Johansen, Østfold 2 Berge Christiansen, Oslo 3 Georg Krogh Vadsø, Finnmark 4 Geir Wærsland, Hinna, Rogaland 5 EinarBrekken, Ganddal, Rogaland Tor Ånstad, Tromsø, Troms 25 Klasse D: (15 l6år): 1 PerManne, Bergen 2 Tor K Schølseth, Kirkenes, Finnmark 3 Jostein Aanderaa Nord-Trøndelag 4 Ketil Johansen, Østfold 5 GeirAfdal, Østfold Even Holt, Tromsø Troms Klasse E: (17 2Oår): 1 Johan Berg, Namsos Nord-Trøndelag 2 Erik Høidahl, Østfold 3 Frank Hovde, Steinkjer Nord-Trøndelag 4 Jøran Jansson, Oslo 5 Jan 5 Berglund, Hammerfest, Finnmark NIMZOINDISK Ivbjørn Nimki Hvit: Georg Krogh, Vadsø Sort: Knut E Johansen NM i skolesjakk d4, Sf6 2 c4, e6 3 Sc3, Lb4 4 Sf3, b6 5 Db3, Le7 6 Lg5, Lb7 7 Lxf6, Lxf6 8 e4, - 9 Ld3, Te8 1 -, Sa6 11 Sb5, Le7 12 Tfel, d5 13 e5, c5 14 Tadi, 5c7 15 Sxc7, Georg Krohg Dxc7 16 Te3, Ted8 17 Dc2, h6 18 b3, dxc Dxc4, TacS 2 h3, Kh8 21 Tcl, Lxf3 22 Txf3, Txd4 23 Dxd4, cxd4 24 Txc7, Txc7 25 Txf7, Kg8 26 Tf4, Td7 27 Lc4, Kh7 28 Lxe6, Td8 29 Lf5 +, Kg8 3 Ld3, g5 31 Lc4+, KhS 32 Tf7, Lc5 33 Ld3, Te8 34 Tf5, Kg7 35 g3, Te7 36 f4, gxf4 37 gxf4, Te6 38 Kf2, Te7 39 Kf3, Te6 4 Ke4 Tg6 Remis SICILIANSK Hvit: Stig Guribye Sort: Tor K Schølseth, Kirkenes NM i skolesjakk e4, c5 2 Sf3, 5c6 3 d4, cxd4 4 Sxd4, e5 Denne varianten spiller

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Kanonene er på plass og åpnet med bulder og brak Bulletin nr 2 Runde 1: Blod på brettet i Eliten Bror Thanke under sitt parti mot FM Andreas Moen Det ble spilt kampsjakk

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015

Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Nummer 7, lørdag 11.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Bilder: Øystein Yggeseth, Linda Pettersen og Bjørn Berg Hansen Leif Erlend lynmester Lynsjakken fikk fredag kveld rekordstor

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie beseiret IM Frode O.O. Urkedal i 7. runde, og overtok ledelsen i Eliteklassen Bulletin nr 7 Eliten, runde 7: IM Espen Lie ny leder Runde 7 ble enda tyngre

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel

september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel BULLETIN NR. 1 NM i sjakk for junior- og barnelag (lokallag) Stavanger 2011 16. 18. september 2011 Scandic Stavanger Forus Hotel 1 VELLYKKET FØRSTE DAG I NM LOKALLAG! I denne bulletinen har vi samlet bilder,

Detaljer

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00

w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 w mm>*>w mi Nr. 6 SEPTEMBER 1979 Kr. 5.00 2 Den nye linje Den nyvalgte president og hans styre har presentert sin linje og nå gjenstår bare å se hva som praktisk vil komme ut av det. Enkelte personer er

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Aryan Tari er på vei mot Juniortittelen Bulletin nr 8 Eliten, runde 8: Det tetner til Det er igjen delt ledelse etter at IM Espen Lie spilte remis mot IM Frode Elsness,

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 To spillere i turneringen har 6 poeng og bare seire: Odin Nikolai Heier fra OSS i Miniputt, og Per Magnus Larsen fra Porsgrunn i Klasse 5 Bulletin nr 6 Eliten, runde

Detaljer

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy

BONDESLUTTSPILL XABCDEFGHY XABCDEFGHY PmK-+$ xabcdefghy BONDESLUTTSPILL Konge + bonde mot Konge Diagram 1 6-+-+-mk-+& 4-+-+PmK-+$ Dette er en av grunnstillingene i bondesluttspill.stillingen er remis, uansett hvem som er i trekket. Følgende trekk illustrerer

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Klasse 1, runde 2. Nede fra venstre har vi Gunnar Stake-Larsen og Ole Jørn Gyldenås, nede fra høyre Helge Theting og Henrik Carlsen. Bulletin nr 3 Runde 2: Elsness banket

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 1 FEBRUAR 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Morten Lilleøren,

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5,

r aa.a@as Nr.. 5 Juni 1977 Kr.5, r aa.a@as Nr.. 5 Jun 1977 Kr.5, -.. 2 PÅ TAM PEN Det gjenstår bare NM Bergen, så kan v lene oss tlbake og betrakte årets sesong. Aldr har vel nord-nor ske sjakkspllere, sett på landsbass, vært av en slk

Detaljer

Fra et lynsjakkparti.

Fra et lynsjakkparti. JOLENUMMEK 1990 6. Å R G A N G STØTTET AV STUDENTSAMSKIPNADENS KULTURSTYRE Fra et lynsjakkparti. Hvit: Henrik Sart: Benny Følgende stilling oppstod under el lynsjakkparti en torsdag i høst. Hvit har netlopp

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

3 Første utenlandssuksess

3 Første utenlandssuksess 3 Første utenlandssuksess Juli desember 2001 «Jeg er stolt av å være gift med en som har slått en framtidig verdensmester.» Stormester Arthur Kogan etter at kona hadde slått Magnus i Bergen. Magnus avanserte

Detaljer

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009

Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Bulletin Nr. 3 7. juli 2009 Blikkontakten GÅR VI TO TIL SAMME FRISØR, ELLER? Ikke vet vi. Men at 1. bordsoppgjøret i klasse Mester mellom Jon Kristian Haar fra Sandnes (hvit) og Ørnulf Stubberud fra OSS

Detaljer

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996

Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 Stjerneverdenen 33. ÅRGANG JUNI 1996 I redaksjonen: Kjell Iversen Tom Lilland Sjur Nørve Harald Mottang Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 2 6. juli 2009 Med hodet på plass I TENKEMODUS: Mesterspiller Jan Sørgjerd fra Nordstrand SK gjør dette helt frivillig omtrent hver eneste sommer. S I D E 2 Ole Woldseth Redaktør Foto: Arne

Detaljer

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5.

Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. Nr. 6 SEPTEMBER 1977 KR. 5. 2 3 kke bare ros Bergens Schakklubb kan kke bare få ros etter å ha stått som arrangør av årets NM. Nå må det være helt klart at splleforholdene var gode. Ltt trangt om plassen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind

Brno 26/6-5/7 2009. v/øyvind Brno 26/6-5/7 2009 v/øyvind Etter noen års fravær fra sommersjakk tok jeg i 2004 fram ryggsekken og et gammelt flat -magnetbrett for å reise til en turnering sommerstid. NM i Molde i 2004 ble etterfulgt

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10..

Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. Nr. 7 8 OKTOBER NOVEMBER 1977 KR.10.. 2 Dårlg kommu nkasjon Myndghetene synes å bl seg stt ansvar bevsst når det gjelder sjakken. Selvsagt er det bare begynnelsen på en lang ve, men en god begynnelse er

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Klubbmesterskap l<ji3

Klubbmesterskap l<ji3 23. årgang 2 81 FORMANNSSKIFTE Tor Henriksen (t.h. ) overtar formannsjobben etter Bjørn Øverland. NM I TRONDHEIM Petter Stigar nr. 3 i Elite Dag H. Sødtholt nr. 3 i Mester / Sk. 5tjern

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 2 MAI 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Den 15. OL-finalen 4 Partispalten 5 Bøker

Detaljer

2 En fremgangsrik elev

2 En fremgangsrik elev 2 En fremgangsrik elev Januar 2000 juni 2001 «Han var slett ikke dårlig.» NTG-elev Anders Bekker-Jensen etter remis mot en 9 år gammel gutt. Jeg husker godt første gang jeg så Magnus Carlsen. Det var vinter,

Detaljer

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009

Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Bulletin Nr. 9 13. juli 2009 Norgesmester Kjetil A. Lie FLERE KILO LETTERE: GM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn SK mottar kongepokalen fra Presidenten i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. S I D E 2 Ole

Detaljer

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160

eldres avdeling SJAKKLUBBEN STJERNENS MEDLEMSTALL PR. 31/10-1979: 134 hovedmedlemmer 14 bimedlemmer 12 støttemedlemmer 160 MEDLEMSBLAD FOR SJAKKLUBBEN STJERNEN eldres avdeling Redaktør: Svein Gustav Myreng Hårfagresgt. 9 - Oslo 3 Telefon: 69 31 20 Medarbeidere: Johan Andreassen Potter Stigar Dette nummeret er en smule sent

Detaljer

Bulletin Nr juli 2009

Bulletin Nr juli 2009 Bulletin Nr. 8 12. juli 2009 Juniormesteren BLANT DE STORE GUTTA TIL NESTE ÅR: Sondre Waage Tofte fra Stavanger SK sikret seg juniormestertittelen ved å slå Benjamin Arvola fra Tromsø SK i 8. runde. S

Detaljer

7 På tur i en kassebil

7 På tur i en kassebil 7 På tur i en kassebil August desember 2003 «Det er utrolig dejligt at se både Magnus og den øvrige sympatiske famile med smil på læben efter at have været saa tæt på den helt store triumf. Men skidt,

Detaljer

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3

JØRAN HEIMERS KNUT. Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll. STJERNE ' i VERDENEN. I%3 1976 tøårgang. se side 3 STJERNE ' i VERDENEN I%3 1976 tøårgang KNUT JØRAN HEIMERS se side 3 Stjernensførstenorgesmester Kjøp av Seitduksgt.ll I Styret i Sjakklubben Stjernen takker alle som ved aksjetegning, dugnad, eller på

Detaljer

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen! Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest fredag den 26. september. Vi ønsker derfor å invitere alle

Detaljer

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG

SlJERflEierdenen KNUT. \ god sommer / JØRAN HELMERS 18.ARGAIMG SlJERflEierdenen 8.ARGAIMG IM KNUT JØRAN HELMERS \ god sommer / SK Stjernen SEILDUKSGATEN OSLO 5 Telefon 5 9 0 - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager kl. 9 - - Stiftet 5/9 9 - Åpen alle hverdager 8.0 -.00

Detaljer

Bulletin 6. Landsturneringen 2006

Bulletin 6. Landsturneringen 2006 Bulletin 6 Landsturneringen 2006 1 Dag 6 Dagen gikk med til runde 7, simultan med GM Magnus Carlsen og Laglyn finale. Runde 7 gav noen skrell og noen større favoritter. Nybegynner turneringen ble i dag

Detaljer

6 Internasjonal mester

6 Internasjonal mester 6 Internasjonal mester Januar juli 2003 «Magnus snakker som han er 18, spiller som han er 25 men er faktisk utrolig nok fortsatt bare 12.» Hans Olav Lahlum i forhåndsomtalen før Landsturneringen. På bare

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David.

Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. C M Y CM MY CY CMY K BULLETIN 2 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Tjølsen i ledelsen! Katrine Tjølsen har tatt ledelsen i eliteklassen etter seier mot Edwin David. I dette

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Bulletin 7. Landsturneringen 2005

Bulletin 7. Landsturneringen 2005 Bulletin 7 Landsturneringen 2005 Dag 7 Alt har en ende, pølsa har to, eller sagt med Pernille og Mr. Nelseon: Men vi sees igjen, ja vi sees igjen. Takk for laget og god tur hjem. Det har vært travle dager,

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00

Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 Nr. 7 OKTOBER 1979 Kr. 5.00 - 9601 Telefon 2 Sgurds mnne Narvk Sjakklubb skal ha all ære av dette arrangementet som tl fulle vste hva Sgurd Svedenborg betydde for klubben. Et stort apparat var satt gang

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7.

STJERNE VERDENEN 1972 NR ÅRGANG. Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester. Mer fra N. M Side 7. STJERNE r VERDENEN 1972 NR. 3 12. ÅRGANG Anniken Omholt-Jensen, Stjernens første Norgesmester Mer fra N. M Side 7. Anniken demonstrerer sine ferdigheter for Jarl EN KLUBB I VEKST Styreprotokollen for Sjakklubben

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 3 AUGUST 2008 ÅRG. 64 Innhold NFSFs organisasjon 2 Redaktørens hjørne 3 Presidentens hjørne 3 Partispalten 5 To

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

ORDFØRERENS STARTSKUDD

ORDFØRERENS STARTSKUDD GJØVIK INTERNASJONALE SJAKKFESTIVAL NR 1 TIRSDAG 30. DESEMBER ORDFØRERENS STARTSKUDD Sjakkfestivalen er i gang med full fart i første runde. Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg hilste velkommen og foretok den

Detaljer

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden

Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Foto: Atle Grønn Mens vi venter på stikkampen... Søkes! Redaktør av Norsk Sjakkblad/Førsteraden Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ønsker å slå sammen medlemsbladene Norsk Sjakkblad

Detaljer

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer!

slo BULLETIN 8 Østenstad mot sin 8. NM-tittel? SJAKK-NM I dette nummer: 20,- Grillfesten Kommenterte partier Mange intervjuer Barnesiden...og mye mer! C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 8 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM Østenstad mot sin 8. NM-tittel? (Foto: Tore Hansen) I dette nummer: Grillfesten Kommenterte partier Mange

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

Bulletin 3. Landsturneringen 2005

Bulletin 3. Landsturneringen 2005 Bulletin 3 Landsturneringen 2005 Dag 3 Så var 4 kamper over og den dagens som tar mest på. Dobbelt runde er hardt for de fleste. Tett på toppen. For oss lokale så er det gledelig at vi klarer å henge med

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

3000- prestasjon i Kina

3000- prestasjon i Kina 3000- prestasjon i Kina EM for landslag NM for klubblag Aage Mella Lær sjakk nr. 6 2009 Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo Tlf. 22 15 12 41 E-post sjakkfor@online.no NSF på Internett: www.sjakk.no

Detaljer

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad.

STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. STJERnE- To ferske tilvekster til klubbmiljøet, san allerede har rukket å sette seg i respekt. Petter Simensen (t.v.) og Morten Gjemlestad. JANUAR 1988 SJA KKLUBBEN STJER NEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo

Detaljer

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013

Carlsen til VM-finale. nr. 2 2013 Carlsen til VM-finale nr. 2 2013 Advokatfirmaet Finn Chess International Harstad 11.-13. oktober Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til ny storturnering i Harstad! - Som i fjor inviteres utenlandske

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF)

FJERNSJAKK. Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) FJERNSJAKK Organ for Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) (tidl. Norges Postsjakkforbund) Nr. 4 DESEMBER 2010 ÅRG. 66 Innhold NFSFs organisasjon 2 Presidentens hjørne 3 Redaktørens hjørne 4 Seniormester Einar

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3

Sheila mot Sebastian BULLETIN 3 BULLETIN 3 Tirsdag 2. juli. Pris kr 20 Sheila mot Sebastian I fjerde runde fikk Mesterklassen et fargerikt toppoppgjør mellom Sheila Barth Sahl fra Black Knights (tidligere Moss) og unggutten Sebastian

Detaljer

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1

Foto: Sylvia Johnsen. Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54. nr. 1 Foto: Sylvia Johnsen Torbjørn Ringdal Hansen (24)... overrasket alle med Stormesterknapp se side 54 nr. 1 2004 Springer- trekk fargelitografi av Carl Oscar Schelbred Støtt norsk sjakk! En presang, en investering

Detaljer

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave!

Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Bulletin Nr. 10 Eksta jule-/nyttårsutgave! Takk for taket! GODT Å SKILLES SOM VENNER: Klasse 4-spillere har skjønt det: Det gjelder å ta resultatet med fatning og et smil uansett. Vi tar sjansen på at

Detaljer

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010

Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 Sjakk-OL til Tromsø nr. 5 2010 C M Y CM MY CY CMY K SK av 1911 fyller 100 år og inviterer til Landsturneringen 2011 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 Njårdhallen, Oslo 2.-10. juli o Ni runder

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Verdens yngste stormester

Verdens yngste stormester Verdens yngste stormester Foto: Ómar Óskarsson nr. 3 2004 Ny moderne nettbutikk www.sjakknett.no Vi har fått inn neste generasjon sjakkcomputere Nå med lavere priser og bedre spillestyrke Travel Elo: 1450

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Bulletin nr 1 Velkommen til Landsturneringen 2012 Sjakklubben Caissa er stolte og ydmyke arrangører av årets NM Formannen har ordet: VELKOMMEN! Det er en stor glede for

Detaljer

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus.

8 Stormester! «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. 8 Stormester! Januar mai 2004 «Dette er ekte talent!» Alexander Nikitin, Kasparovs tidligere trener, om Magnus. Magnus hadde i løpet av høsten gått opp omtrent 100 ratingpoeng, fra 2346 til 2461 på den

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester

nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester nr. 4 2012 Carlsen x 16 Sjakk-OL 2012 Lahlum om OCI Urkedal norgesmester Velkommen til en Landsturnering i særklasse Landsturneringen 2013 Sjakk-NM på Lillehammer blir festdager som du og familien helst

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

En god dag for Ole Christian

En god dag for Ole Christian BULLETIN 2 Mandag 1. juli. Pris kr 20 En god dag for Ole Christian Oslo Schakselskaps velkjente profil Ole Christian Moen (61) fikk flere positive opplevelser av søndagen 30. juni. I selve NM 2013 deltar

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN

STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG RETURKAMPEN FOR JR. VAN LØSE SKAKKLUB - SJAKK- KLUBBEN STJERNEN 10-10. MARY KLINGEN STJERNE 'i VERDENEN 1972 NR. 2 12. ÅRGANG MARY KLINGEN Norges kanskje beste kvinnelige sjakkspiller gjennom tidene står på høyden av sin karriere. I klubbmesterskapet i "Stjernen" 1971 spillte hun seg

Detaljer

Den beste vant BULLETIN 8

Den beste vant BULLETIN 8 BULLETIN 8 Søndag 7. juli. Pris kr 20 Den beste vant Norgesmestertittelen og Kongepokalen gikk til stormester Jon Ludvig Hammer (23) som hadde god kontroll på partituviklingen i siste runde mot Rune Djurhuus

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer