Tilsyn med helseinstitusjoner 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med helseinstitusjoner 2013"

Transkript

1 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS Har virksomheten dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt? Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt. IK-HMS IK-HMS Har virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen? Foretar virksomheten systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt? Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. = Ikke tilgjengelig Side 1 av 6 Revidert

2 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk fke fke Oppfyller den som forestår utførelse av reparasjon av elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner? Oppfyller den som selvstendig utfører reparasjon av elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner? Den som foresto utførelse av reparasjon av elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner. Den som selvstendig utførte reparasjon av elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner. feu femu femu om elektrisk utstyr Nødvendige opplysninger for sikker Er nødvendige opplysninger for sikker bruk bruk av elektrisk utstyr innenfor de av elektrisk utstyr innenfor de bruksområder bruksområder det var laget for var ikke det er laget for på norsk? på norsk. Er det elektromedisinske utstyret som anskaffes til bruk, i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret og egnet til formålet? Har de som skal bruke elektromedisinsk utstyr, fått opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret? om elektromedisinsk utstyr Det elektromedisinske utstyret som ble anskaffet til bruk, var ikke i samsvar med de bestemmelser som gjaldt for det aktuelle utstyret og egnet til formålet. De som skulle bruke elektromedisinsk utstyr, hadde ikke fått opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret. = Ikke tilgjengelig Side 2 av 6 Revidert

3 femu femu femu femu femu femu femu Er det prosedyrer for opplæring av klinisk personell i bruk av elektromedisinsk utstyr? Blir prosedyrer for opplæring av klinisk personell i bruk av elektromedisinsk utstyr fulgt? Er opplæringen av de som skal bruke utstyr, systematisk og dokumentert? Blir det gjennomført systematisk opplæring ved nyanskaffelser? Blir det gjennomført systematisk opplæring av nyansatte/vikarer? Blir det gjennomført vedlikeholdsopplæring av den oplæringen som allerede er gitt? Er utstyr under bruk installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare? Prosedyrer for opplæring av klinisk personell manglet. Prosedyrer for opplæring av klinisk personell i bruk av elektromedisinsk utstyr ble ikke fulgt. Opplæringen av de som skulle bruke utstyr, var ikke systematisk og dokumentert. Det ble ikke gjennomført systematisk opplæring ved nyavskaffelser. Det ble ikke gjennomført systematisk opplæring av nyansatte/vikarer. Det ble ikke gjennomført vedlikeholdsopplæring av den oplæringen som allerede var gitt. Utstyr under bruk var ikke installert og plassert slik at utstyret fungerte som forutsatt og at bruk og betjening kunne skje uten fare. = Ikke tilgjengelig Side 3 av 6 Revidert

4 femu femu femu Er utstyr som har bevegelig nettledning og - plugg, tilkoblet fast montert stikkontakt der elektromedisinsk utstyr brukes ved operasjoner, til undersøkelse, behandling, overvåkning eller lignende, for å begrense fare for utilsiktet avbrudd, elektrisk sjokk og branntilløp? Er det bruk av skjøteledninger i romgruppene 1 og 2? Er elektromedisinsk utstyr vedlikeholdt på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare for skade på mennesker, dyr og materielle verdier? Er alt elektromedisinsk utstyr vurdert underlagt forebyggende vedlikehold? Er det restanser i forhold til det forebyggende vedlikeholdet? Utstyr som hadde bevegelig nettledning og -plugg, var ikke tilkoblet fast montert stikkontakt der elektromedisinsk utstyr ble brukt ved operasjoner, til undersøkelse, behandling, overvåkning eller lignende, for å begrense fare for utilsiktet avbrudd, elektrisk sjokk og branntilløp. Det var bruk av skjøteledninger i romgruppene 1 og 2. Elektromedisinsk utstyr var ikke vedlikeholdt på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid var sikkert og kunne brukes uten fare for skade på mennesker, dyr og materielle verdier. femu Er alt elektromedisinsk utstyr registrert? Alt elektromedisinsk utstyr var ikke registrert. femu Er alt elektromedisinsk utstyr risikovurdert? Alt elektromedisinsk utstyr var ikke risikovurdert eller risikovurderingen var ikke sporbar. Alt elektromedisinsk utstyr var ikke femu vurdert underlagt forebyggende vedlikehold. femu Det forebyggende vedlikeholdet hadde store restanser. = Ikke tilgjengelig Side 4 av 6 Revidert

5 femu femu femu Er informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr og tilbehør registrert på en systematisk måte? Er elektromedisinsk utstyr som kan være farlig for mennesker, enten under stadig tilsyn eller på annen måte sikret mot å bli betjent av uvedkommende? Er utstyr som skal kasseres, ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig? Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr og tilbehør var ikke registrert på en systematisk måte. Elektromedisinsk utstyr som kunne være farlig for mennesker, var ikke under stadig tilsyn eller på annen måte sikret mot å bli betjent av uvedkommende. Utstyr som skulle kasseres, var ikke ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig. = Ikke tilgjengelig Side 5 av 6 Revidert

6 Tilsyn med enkle helseinstitusjoner Type virksomhet Private klinikker Legesentra Alders / sykehjem Røntgeninstitutter Eksempler på hvilke typer ustyr som kan finnes i enkle helseinstitusjoner Eksempler på utstyr Utstyr for kirurgiske inngrep (opr. lampe, diatermi, sug) EKG utstyr Ergometersykkel Defibrillator Enklere laboratorieutstyr Blodtrykksmåler Utstyr for kirurgiske inngrep (opr. lampe, diatermi, sug) EKG utstyr Blodtrykksmåler EKG-utstyr Varmemadrasser Rullestoler m/ladeutstyr Sug Løfteanordninger US-lamper Røntgen laboratorier m/fremkallerutstyr Computer tomograf (CT) Type virksomhet Fysikalske institutter/ fysioterapeuter Kiropraktorer Veterinærtjeneste Eksempler på utstyr Elektroterapi Laser behandling Varmebehandling Transkutan Nervesimulator (TNS) Tredemølle Akupunktur Solarium Strekkbenk Røntgen m/fremkallerutstyr Div. elektroniske måle- og behandlingsutstyr Røntgen m/fremkallerutstyr EKG utstyr Operasjons utstyr (opr. lampe, diatermi, sug) Laboratorieutstyr (sentrifuger o.l.) Tannbehandlingsutstyr Utstyr for kiropraktikk Utgave 6: 22 november 2010

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer