KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050"

Transkript

1 KASUTUSJUHEND OPEN SUN 050

2 Kasutusjuhend / et / OPEN SUN 050 ULTRA POWER 0750 / 0

3 53 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / (0) 4 / JK-Licht GmbH Eduard-Rhein-Str Königswinter GERMANY +49 (0) 44 / (0) 44 / JK-Products GmbH Köhlershohner Straße Windhagen GERMANY +49 (0) 4 / (0) 4 / 88-66

4 Austatud kliendid Valinud Ergoline i aparaadi, olete otsustanud kõrgtehnoloogiliselt efektiivse seadme kasuks. Teie aparaat on toodetud suure hoolikusega ja täpsusega ja see on läbinud mitu kvaliteedi- ning ohutuskontrolli, tagamaks häireteta ja ohutu töö. Aga ka Teie ise võite oluliselt sellele kaasa aidata, et Te oma aparaadiga kaua rahul oleksite. Kui Te järgite kasutusjuhendis toodud näpunäiteid ja nõuandeid, on hetked, mil Te aparaati kasutate, seotud meeldivate elamustega. Küsimuste korral oleme valmis Teile meelsasti nõu andma. ) Teie JK-Sales GmbH Lugege ja järgige selles kasutusjuhendis antud informatsiooni. Nii väldite õnnetusi ja käsutate polüfunktsionaalset ning tarvitamisvalmis aparaati. Arvestage ka üldkehtivate, õiguslike ning muude regulatsioonide ja õigusaktidega (ka kasutaja riigi seadusandlusega), samuti kehtivate keskkonnakaitsenormidega! Alati tuleb järgida kutseühingute või muude järelevalveasutuste kohapeal kehtivaid õigusnorme! ) +49 (0) 4/ (0) 4/

5 4

6 Sisukord Tähtsad ohutusjuhised ja informatsioon Soovitatavad päevitamisajad Kirjeldus Kasutus Hooldus Tehnilised andmed/lisa Märksõnadeloend 5

7 Sisukord Tähtsad ohutusjuhised ja informatsioon Kasutusjuhendit kasutage nii Sümbolite tähendus Sihipärane kasutamine Ohutusnõuanded käitajale Ohutusnõuanded kasutajale Direktiivid Eksport Informatsioon käitajale Keskkonnakaitse Tootja garantii Soovitatavad päevitamisajad Päevitada aga õigesti! Päevitamistabeli sümbolid OPEN SUN 050 ULTRA POWER Kirjeldus Varustus Kirjeldus OPEN SUN 050 ULTRA POWER Tarvikud Kasutus Kasutamise ülevaade Juhtseade Käivitus UV-lampide sisse- ja väljalülitamine päevitamise ajal Näopäevitajate reguleerimine Kehajahutamise reguleerimine Näojahutamise reguleerimine Voice Guide Audiosüsteemi valimine Helitugevuse reguleerimine Muusikapala või stuudiokanali vahetamine MP3-mängija ühendamine

8 Sisukord Hooldus Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Lülitada aparaadi vool välja ja lukustada kaitsega sisselülitamise vastu Häired Puhastamine Filtrid ja filtermatid UV-lambid: vahetamise intervallid Akrüülklaasplaadid: vahetamise intervallid Filterplaadid: vahetamise intervallid Ventilaator: vahetamise inervallid UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Alumise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine Külgmise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine Ambient Light (kabiini valgustid) puhastamine/vahetamine Filtermattide puhastamine/vahetamine Tehnilised andmed/lisa Ühendusvõimsus, võimsus ja müratase Lampidega varustamine UV-lambid, filterplaadid Efektvalgustid Varuosad ja lisatarvikud Mõõdud Ülespanekukoht JK-aegreleega juhtimised SD-mälukaardi paigaldamine Märksõnadeloend

9 Kasutusjuhendit kasutage nii Lehekülgedele märgitud peatükkide pealkirjad aitavad Teil kiiresti leida vajaliku sisuga lehekülje. Peatüki esimesel lehel on märksõna kirjutatud suurelt (), järgnevatel lehtedel väiksemalt (). Lisaks sellele kasutatakse ka sümboleid. Sümboleid on mitut liiki: igal peatükil on oma sümbol (3), peatükkide ülevaate leiate leheküljelt 5. sümbolid, mis paiknevad vahetult joonise kohal (4), käivad tööoperatsiooni kohta, mida joonisel kujutatakse. Sümbolite tähendust selgitatakse alates lk 9 selles peatükis. Viide Jätame endale õiguse teha antud kasutusjuhendis tehnilisi muudatusi! Trükkimine ja paljundamine ka osaline on lubatud vaid meiega eelneval kirjalikul kokkuleppel ja allikale viitamisel. 8

10 Sümbolite tähendus Ohutusnõuanded Näiteks Oht! Ohu liik ja allikas! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga oht osutab sellele, et arvestada tuleb kõikvõimalike ohtudega (eluohtlikkusega, vigastusohuga) inimese tervisele. Eluohtlik! Elektrilöögioht! Inimesele ohtlik elektrilöögioht ja põletusoht. Ühendada aparaat vooluvõrgust lahti. Tähelepanu! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga Tähelepanu viitab sellele, et tuleb arvestada ohtudega seadmetele, materjalile või keskkonnale. Tähtis informatsioon Viide See sümbol ei tähista ohutusnõuandeid, vaid annab informatsiooni protsesside paremaks mõistmiseks. 9

11 Sümbolite tähendus Kirjelduse, käsitsemise ja hooldustööde sümbolid Klienditeenindus Filterplaadid Valmistaja Puhastus- ja desinfektsioonivahendid Osa/artikli number (tellimiseks) Kasutus Oht! Teha aparaat pingevabaks ühendada vooluvõrgust lahti Põletusoht! Mitte puudutada, kuum pealispind... Eelhäälestused Kuidas edasi toimida, on kirjas järgmisel lehel Madalsurvelambid Tööoperatsiooni lõpp Madalsurvelampide starter Päevitamisaeg 03:5 min Päevitamisaja näit UV-kõrgsurvelambid Seiskumisaeg 0:59 min Seiskumisaja näit (ventilaatori seiskumisaeg) 0

12 Sümbolite tähendus Veakood E040 Häireteade (näide) MP3-mängija ühendus Kirjeldus Hooldus Efektvalgustus UV-tüüp Vajutada nuppu Tähelepanu! Kaitselüliti! nt s Vajutada nuppu sekundit Keerata lahti/avada kruvi 0-3 min Kestus: 3 minutit Keerata kinni/lukustada kruvi Valjuhääldi Iminapp Kõrvaklappide ühendus Akrüülklaasplaadi tugi

13 Sümbolite tähendus Puhastamine Vahetamine Puhastada või vahetada sõltuvalt määrdumisastmest Visuaalvaatlus Filtermatt Filtrid ja filtermatid ei tohi olla märjad Selleks tööoperatsiooniks läheb vaja inimest. Tehnilised andmed/lisa

14 Sihipärane kasutamine Aparaat on ette nähtud kaubanduslikul, mitte isiklikul otstarbel kasutamiseks. Aparaat on mõeldud päevitamiseks täiskasvanud inimesele. Imikud ja kuni 7-aastased väikelapsed ei tohi seda aparaati kasutada. Lastele ja noorukitele 8-ndast kuni 7. eluaastani (viimane kaasa arvatud) kehtib reegel: Päevitamisaparaadi kasutamine toimugu lapsevanemaga või arstiga nõu pidades. Aparaadi kasutamine on lubatud ainult ette nähtud või samaväärsete lampidega. Kasutusjuhendis toodud päevitamisajad kehtivad ainult aparaadile ette nähtud lampide kohta. Igasugune muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks. Sellest tuleneva kahju eest tootja ei vastuta. Riski kannab üksnes käitaja. Sihipäraseks kasutamiseks loetakse ka kinnipidamist tootja poolt ettekirjutatud juhtnööridest, kasutamis- ja hooldustingimustest. Aparaati võivad kasutada, hooldada ja parandada ainult isikud, kes tunnevad seda ja on ohtudest teadlikud. 3

15 Ohutusnõuanded käitajale Oht! Montaaž ja elektriühendus peavad vastama riigi õigusaktidele. ) Elektriinstallatsioon tuleb paigaldamisel varustada liigpinge kategooria III nõuete järgi kogu pingestuse lahutusseadmega(pealülitiga), millele on vaba juurdepääs. See tähendab, et iga pooluse kontaktiava laius peab III liigpinge kategooria tingimuste kohaselt tagama kogu lahutamise. Kui ühendatakse pistikühendusega, tuleb kasutada ühendussüsteemi EN /A järgi; 5-kontaktiga; 400 VAC (50 A). Aparaadi montaaži, ülespanekut, laiendamist või parandamist tohib teha selleks väljaõpetatud ja koolitatud personal. Tuleb järgida kõiki aparaadile paigutatud ohu- ja kaitsenõuandeid! Akrüülklaasist lamamisalusplaadi maksimaalne lubatud koormus on kirjas tehnilistes andmetes - vaata lk 77. Keelatud on eemaldada kaitseseadiseid (nt plaadilülitit), eirata ohutusnõuandeid või lülitada välja kaitseseadiseid, mis võivad mõjutada aparaadi ohutut töötamist! Aparaati tohib kasutada ainult töökorras olekus! Ajaline juhtimine peab olema ehitatud nii, et ka juhtimisrikke korral hiljemalt <0% valitud tööaja möödudes lülitatakse aparaat automaatselt välja. Sellepärast peab aparaadi tööaeg olema kahekordselt kindlustatud aegrelee kaudu normide EN järgi. ) Mitte muuta, kitsendada või lisada aparaadi õhu juurde- ja äravooluala, mitte teha omavolilisi muudatusi aparaadi korpuses. Tootja välistab vastutuse sellest tulenevate kahjude kandmisel. Aparaati ei tohi paigaldada transpordiks mõeldud alusele ega seal kasutada Ülekuumenemise oht õhu juurdepääsuhäirete tõttu. Tähelepanu! Kood juurdepääsuks infrapunaliidese kaudu on käsiseadme tarkvaras eelhäälestatud ja seda võib kasutada igas aparaadis. Igaüks, kes laeb tarkvara internetist, võib käsiseadmega aparaadi andmetele juurde pääseda. Palun pöörake tähelepanu sellele, et klienditeenindus muudab esmasel sisselülitamisel eelhäälestatud juurdepääsukoodi. Märkige palun hilisemaks kasutamiseks uus kood üles! See kood on sõltumatu juurdepääsukoodist, mis mõeldud eelhäälestusteks juhtpuldi kaudu. ) Saksamaal: VDE-eeskirjad ) JK-aegreleega juhtimist vaata lk 83 4

16 Ohutusnõuanded kasutajale Naha ja silmade kahjustamise või nahahaiguste oht! Inimesed, kelle nahk on väga tundlik (nahatüüp I) ei tohi aparaati kasutada, kuna selle nahatüübi puhul ei ole päevitamine ilma nahakahjustusteta (nt päikesepõletus) võimalik. Ägeda päikesepõletusega isikud, ja isikud, kellel oli või on nahavähk, või isikud, kellel on kõrgenenud nahavähi risk, ei tohi aparaati kasutada. UV-aparaate ei tohi ilma arstiga nõu pidamata kasutada, kui 48 tunni jooksul pärast esimest päevitamist ilmnevad ootamatud nähud (nt kihelus). Mitte mingil juhul ei tohi päevitamisaparaati tarvitada siis, kui puudub mõni filterplaat või see on katki või ajanäitaja on rikkis! Päikese või UV-aparaatide UV-kiired võivad põhjustada naha- või silmakahjustusi. See bioloogiline mõju sõltub üksikisiku nahatundlikkusest ja UV-valguse liigist ning kogusest. Nahal võib ülekiirguse tagajärjel tekkida päikesepõletus. Liiga sagedaselt võetav päikese ultraviolett- (UV) või aparaatide (UV) kiirgus võib kaasa tuua naha enneaegse vananemise ja ka nahatuumori riski. Individuaalse tundlikkuse korral UV-kiirte suhtes ja siis, kui kasutatakse teatud ravimeid või kosmeetikat, tuleb rakendada erilist ettevaatust. Enne päevitamist eemaldage õigeaegselt kosmeetika ja ärge kasutage mingeid päikesekaitsevahendeid. Pöörduge arsti poole, kui nahale tekivad püsiv paistetus, haavandid või pigmenteerunud maksaplekid. Mõningad sees- või välispidised ravimid võivad UV-kiirte nahatundlikkust oluliselt tõsta. Näiteks: antibiootikumid, sulfonamiidid, psoraleenid nagu melaniin, askorbiinhape ja derivaadid. Taoliste preparaatide tarvitamise ajal ja järel tuleb päevitamisest - ka päikese käes - loobuda! Kahtluse korral küsige enne raviarstilt nõu! Katmata silma pinnal võib tekkida põletik ja teatud juhtudel võib liigne kiirgus kahjustada võrkkesta. Paljukordse kiirituse tagajärjel võib tekkida hall kae. Kasutage kaasasolevaid UV-kiiri mitteläbilaskvaid kaitseprille (tellimisnr ). Kahe esimese päevitamise vaheline aeg peab olema vähemalt 48 tundi! Ärge samal päeval enam päikest võtke! Pruunima naha saamiseks tuleb ka ekspositsiooniaega (kiirguse toimeaega) pikendada, või teatud pruunisusest alates pole võimalik enam pruunimaks saada. Kiirguse toimeaega ei tohi suvaliselt pikendada, see peab jääma lubatud kiirgusannuse piiridesse! Seega on tervist kahjustamata võimalik saavutada vaid naha tüübist olenev teatud pruunisuse lõppaste. : JK-Licht GmbH vaata lk. 5

17 Informatsioon käitajale Direktiivid Aparaat on ehitatud kooskõlas järgmiste direktiividega: EÜ direktiiv Elektromagnetiline ühilduvus 89/336/EMÜ (vastavalt käesoleval ajal kehtivale redaktsioonile) madalpingedirektiiv 7/3/EMÜ (vastavalt käesoleval ajal kehtivale redaktsioonile) Viide Eksport Juhime Teie tähelepanu sellele, et aparaadid on mõeldud eranditult ainult Euroopa turule ja neid ei tohi eksportida USA-sse või Kanadasse ega seal kasutada! Selle nõuande eiramise korral meie ei vastuta! Juhime tungivalt Teie tähelepanu sellele, et vastasel korral võib eksportöör ja/või kasutaja võtta endale kõrge vastutusriski. Sõltuvalt kohalikust elektrienergiaga varustamise ettevõttest võivad aparaadid kanda häireid üle maja vooluvõrku, mis avaldavad mõju elektriga varustaja poolt paigaldatud ringjuhtsüsteemile (TRA). Seetõttu võivad kannatada näiteks öise tariifiga töötavad küttesüsteemid. Viide Kui aparaatide töö tõttu esineb häireid, vastutab käitaja helisagedustõkise paigaldamise eest maja elektrisüsteemi. Palun pöörduge oma elektrifirma poole. Elektrifirmas on teada Teie kohaliku elektrienergiaga varustaja tehnilised ühendamistingimused, nii saab helisagedustõkise kohaldada Teie energiavarustaja vooluvõrguga. 6

18 Informatsioon käitajale MP3-muusika (lisavarustus) MP3-mängija individuaalne kasutamine päevitamise ajal ei ei ole muusika avalik edastamine autoriõiguse tähenduses, ning stuudio käitaja ei ole kohustatud sellest teatama firmale GEMA ega maksma selle eest teenustasu. MP3-muusikafailide avalikkuses kuulamise kohta kehtivad samad eeskirjad nagu kõigi muude muusikateoste puhul. Stuudio käitajana/ stuudio omanikuna tohite mängida oma stuudio ruumides ja Ergoline'i professionaalsete päevitusaparaatide MP3 muusika moodulites ainult originaal audio-cdsid, MCsid, audio-dvdsid, kui te olete taotlenud selleks vajalikud esitamisõigused (firmalt GEMA/GVL ) ). Kopeerimiskaitsega audio-cdsid, MCsid, audio-dvdsid vms ning nendele muusikakandjatele võetud muusikapalasid ei tohi konverteerida MP3-formaati ja/või salvestada HDDle, audio-cdle, MCle, audio-dvdle vms, kui selleks kasutatakse tarkvara, mis eirab või teeb kahjutuks muusika- või andmekandjate kopeerimiskaitse. Firma GEMA müügitöötajate või muude kontrollorganite nõudmisel peate esitama igal ajal firma GEMA poolt väljastatud esitamisõiguste loa. Kui te olete järginud kõiki eespool toodud juhiseid ning taotlenud MP3 muusika mooduli kasutamiseks vajalikud õigused, tohite konverteerida kõik oma originaalsed audio-cdd, MCd, audio-dvdd vms muusikaseadmele vajalikku MP3-formaati. Iga seaduslikult taotletud audio-cde, MCe, audio-dvde vms kohta tohib teha ainult ühe koopia (dublikaadi või MP3 vormingu). Algallikat (muusikakandja originaali) tuleb hoiustada, seda ei tohi samaaegselt kasutada. ) Või asutuselt oma riigis, kes annab esitamisõiguste lubasid ärieesmärgil 7

19 Informatsioon käitajale Keskkonnakaitse Keskkonnadeklaratsioon JK-ettevõttegrupp JK-ettevõttegrupp juhindub rangetest EÜ (nr) 76/00 ja EN ISO 400:996 direktiividest ja gruppi kontrollitakse regulaarselt koolitatud audiitorite poolt, kes koostavad keskkonna sise- ja välisauditeid. Keskkonnanormid lampide ja akude käitlemine UV-kõrgrõhklambid sisaldavad helenduvaid aineid ja teisi elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid. Akud sisaldavad raskmetalliühendeid. Vastavalt riigi jäätmeseadusele ja vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmemäärusele tuleb UV-lambid ja akud tõendatavalt kohustuslikus korras utiliseerida. Teie kohalik müügiagentuur on Teile UV-lampide ja akude utiliseerimisel meelsasti abiks. Teatage UV-lampide ja akude arv telefoni teel või kirjalikult oma agentuurile. Agentuur kutsub Teid toimetama lampe kättetoimetamiskohta ) või hoolitseb vastavalt korrale koos jäätmekäitlusettevõttega lampide toimetamise eest jäätmekäitlusesse. Pakend Pakend koosneb 00% taaskasutatavast materjalist. JK-ettevõttegrupi poolt ringlusesse võetud pakendi, mida enam ei kasutata, võib JKettevõttegruppi tagasi saata. Teie partneragentuur või müüja nõustab Teid meelsasti. Vananenud seadmete käitlemine Aparaat on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Hilisema vanarauaks muutumise korral tuleb aparaat nõuetele vastavalt utiliseerida. Kasutatud materjalide koostise või potensiaalse kahju kohta saate teavet JK-ettevõttegrupist. Seadmed tuleb vastavalt soovile viia kas JK-Ettevõtte gruppi või tavapärasele jäätmekäitlejale ). Teie partneragentuur või müüja nõustab Teid meelsasti. Koosteosad ja seadmed on tähistatud järgneva sümboliga: ) Siinkohal kehtivad vastavad rahvuslikud seadused. Pöörduge kohaliku müügiagentuuri poole. 8

20 Tootja garantii Ergoline vastutab päevitamisaparaadi defektide eest klientide ees, kes ostavad Ergoline i müügiesindustest omatarbeks või äris kasutamiseks Ergoline i päevitamisaparaadi vastavalt järgnevatele eeskirjadele; välja arvatud kuluvosad nagu UV-kõrgsurvelambid (põletid), UVmadalsurvelambid (torud) ja starter, samuti ka akrüülklaasist lamamisalusplaat. Garantii tähendab, et Ergoline kõrvaldab defektid ja puudused teatud aja jooksul, valides ise, kas parandab või vahetab defektse detaili välja. Garantii kehtib 4 kuud seadme ostmisest ja garantiitalongi või arve esitamisel Ergoline ile või Ergoline i müügiesindajale, kellelt klient toote ostis. Antud garantiist tulenevad kliendi õigused kehtivad koos võimalike ostumüügilepingust tulenevate klientide nõuetega ja ei muuda neid kehtetuks. 9

21 Päevitada aga õigesti! Paari asja tuleks silmas pidada, et päevitamisaparaadi kasutamist oleks võimalik tõeliselt nautida. Siin on mõned vastused küsimustele, mida ikka ja jälle esitatakse. Meik solaariumis? Parem mitte. Puhastatud nahk võtab UV-kiiri paremini vastu. Kosmeetikas sisaldub kõige erinevamaid koostisaineid. Ükskõik, kas tegemist on emulgaatorite, rasvade või niinimetatud lõhnaainetega UVvalgusega kombineerituna võivad need nahal esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Sellepärast tuleb alati enne päevitamisaparaadi kasutamist tingimata meik maha võtta! Meik sulgeb näo nahapoorid. Päevitamisaparaadi UVvalgus avab need suletud nahapoorid taas, mistõttu nahka ei tungi mitte ainult valgus, vaid ka meigi allergiat tekitavad koostisosad. Meigi veel üheks negatiivseks tagajärjeks on see, et naha üldpilt muutub aja jooksul halvemaks. Kui kaunis tagasihoidlik meik ka ei oleks koos UV-valgusega on sellest rohkem kahju kui kasu. Järeldus: eemaldada meik enne päevitamist, et see hiljem seda paremini mõjule pääseks. Dušš pärast solaariumi? Nahk pruunistub seest, mitte pealt, sellepärast ei saa pruuni nahka maha pesta. Kandke nahale pärast dušši niisutavat kreemi. Ravimid ja päevitamine üheaegselt? Mõningate ravimite kohta on teada, et nad suurendavad naha UVtundlikkust. Eriti suur on see tõenäosus antibiootikumide, sulfoonamiidide, psühhofarmakonide, rahustite, antidiabeetikumide ja diureetikumide puhul. Ka pruunistavad vahendid, mis sisaldavad psoraale või kumariini, muudavad naha tundlikumaks. Kahtluse korral tuleks kõigepealt küsida nõu arstilt, et päevitamist oleks võimalik nautida riskivabalt. Kontaktläätsed solaariumis? Vastus kõlab: jaa! Nagu kõik teisedki päevitamisaparaatide kasutajad, peaksid ka kontaktläätsede kandjad kandma spetsiaalseid kaitseprille, mis kaitsevad silmi UV-valguse eest. Et tagada paremat kaitset, võivad prilli- ja kontaktläätsekandjad küsida oma optikult UV-kaitsega vahetatavaid kontaktläätsi. Vahetatavatesse kontaktläätsedesse paigaldatud UVA ja UVB filter kaitseb sarvkesta ning silma sisemust peaaegu 00% liiga energiarikka UV-valguse eest. Sellest on päevitamisaparaatide kasutajatel kasu mitte ainult õues, vaid ka päevitamisaparaadis. Nad võivad neid kontaktläätsi piiranguteta kanda ka päevitamisaparaadis. Rohkem informatsiooni küsige palun oma optikult või silmaarstilt. 0

22 Päevitamistabeli sümbolid Päevitamistabeli sümbolid Nahatüüp I (tundlik nahk) Sagedane kuni alatine päikesepõletus. Talub vähe loomulikku päikest. Päevitusseansid ei ole lubatud. Nahatüüp II (hele nahk) Sagedane päikesepõletus. Talub ca 0-0 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk. Nahatüüp III (normaalne nahk) Harvaesinev päikesepõletus. Talub ca 0-30 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk. Nahatüüp IV (tõmmu nahk) Harvaesinev päikesepõletus. Talub ca 40 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk.

23 OPEN SUN 050 ULTRA POWER JK 60/80 EF Maksimaalne päevituskordade arv aastas

24 Varustus Olenevalt tüübist on aparaadid varustatud erinevalt. Siin antud kirjelduses on käsitletud kõiki seeriaviisiliselt toodetavaid ja valitavaid detaile/funktsioone, millega tuleb käsitsemisel ja/või hooldustöödel arvestada. Ka juhtpulte on erineva ülesehitusega. Nähtavad on nupud, mida on võimalik käsitseda, s.t vastav funktsioon peab aparaadi varustuse hulka kuuluma. 3

25 Kirjeldus OPEN SUN 050 ULTRA POWER. Näojahutamise õhudüüsid. Juhtseade 3. Näopäevitajad (UV-kõrgsurvelambid) 4. Audiosüsteem MP3 (lisavarustus) 5. Akrüülklaasplaadist alumine osa 6. Esiosa õhu sissevooluava ja efektvalgustusega 7. Kehapäevitajad (UV-kõrgsurvelambid) 8. Efektvalgustid, alumine osa 9. Akrüülklaasplaadid, alumine osa 0. Kehajahutamise ventilaator. Efektvalgustus, külgmine osa. Akrüülklaasplaadid, ülemine osa 3. Infrapunaliides 4. Tsentraale õhuäravooluava 5. Ambient Light (kabiini valgustus) / 4

26 Tarvikud 4. Audiosüsteem (Voice Guide) torupõlv Hooldustööde graafikus on kirjas ka mõningad lisadetailid alates lk 5, mis aga ei tähenda automaatselt seda, et Teie aparaat on juba sellega varustatud. Ülevaate võimalikes lisadest leiate müügidokumentidest / 5

27 Kasutamise ülevaade vaata eraldi juhendit Eelhäälestused, tellimisnr / 6

28 Juhtseade 0758 / 7

29 Käivitus Ülemise osa sulgemine Seadistamine käivitamisel 075 / 535 / 0 Käivitus Näopäevitajad Näoventilatsioon Kehaventil. 536 / / 0 8

30 UV-lampide sisse- ja väljalülitamine päevitamise ajal. Viide Kui UV-lambid lülitatakse päevitamise ajal välja, jookseb päevitamisaeg edasi. STOP Päevitamisaeg 0:3 min Päevitamisaeg 0:6 min 537 /

31 UV-lampide sisse- ja väljalülitamine päevitamise ajal. START Päevitamisaeg 0:3 min Päevitamisaeg 0:6 min 538 / 0 30

32 Näopäevitajate reguleerimine 0756 / 0 Näopäevitajad Näopäevitajad /... 3

33 Näopäevitajate reguleerimine Näopäevitajad Näopäevitajad / 3

34 Kehajahutamise reguleerimine / 0 Kehaventil. Kehaventil /... 33

35 Kehajahutamise reguleerimine Kehaventil. Kehaventil / 34

36 Näojahutamise reguleerimine / 0 Näoventilatsioon Näoventilatsioon 0763 /... 35

37 Näojahutamise reguleerimine Näoventilatsioon Näoventilatsioon 0763 / / 0 36

38 Voice Guide Voice Guide on akustiline tugi seadme käsitsemisel ning seda saab kasutada ainult koos audiosüsteemiga. Seeriaviisiliselt on Voice Guide sisse lülitatud, kui seade on tööks valmis ja päevitamise ajal / 0 VÄLJA Päevitamisaeg 0:30 min Voice Guide Väljas? -> OK 544 /

39 Voice Guide Voice Guide Väljas? -> OK Päevitamisaeg 0:35 min 545 / 0 SISSE 3 Päevitamisaeg 0:40 min Voice Guide Sees? -> OK 546 /

40 Voice Guide 4 Voice Guide Sees? -> OK Päevitamisaeg 0:45 min 547 / 0 39

41 Audiosüsteemi valimine Voice Guide välja/sisse, vaata lk 37 A Enda muusika MP3-mängija B Muusikapala valik SD-kaart Muusika ) C Stuudiokanalid ) Mälukaardi sisestamine, vt lisa eksternse ühendusega süsteem (nt CDmängija) Viide Näidikule kuvatakse ainult ühendatud või kasutusel olevad audiosüsteemid. Näiteks audiosüsteemist valitakse stuudiokanalid / 0 Päevitamisaeg 0:50 min Stuudiokanalid Sees? -> OK 548 /

42 Audiosüsteemi valimine Stuudiokanalid Sees? -> OK Päevitamisaeg 0:55 min 576 / 4

43 Helitugevuse reguleerimine / 0 Audio helitugev. Audio helitugev /... 4

44 Helitugevuse reguleerimine Audio helitugev. Audio helitugev / 43

45 Muusikapala või stuudiokanali vahetamine / 0 Muusikapala Muusikapala /... 44

46 Muusikapala või stuudiokanali vahetamine Muusikapala Muusikapala / 45

47 MP3-mängija ühendamine Audiosüsteemi olemasolu korral saavad stuudio külastajad ühendada oma MP3-mängija päevitamisaparaadiga. 568 / / 0 Mat.-nr annab kasutada stuudio käitaja (,5 m/x 3,5 mm stereopistik). MP3-mängija ühendamise kohta vaata tootja dokumentatsiooni. Valju muusika võib stuudio teisi külastajaid häirida. Kasutage kõrvaklappe

48 MP3-mängija ühendamine Tähelepanu! Kuumus võib MP3-mängijat kahjustada! Ärge hoidke seadet otsese kiirguse käes. 3 Toitejuhe võib välja tulla, puksid võivad kahjustuda! MP3-mängija pistikupesast väljavõtmisel mitte tõmmata toitejuhtmest. 570 / 0 47

49 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Eluohtlik! Hooldustöödeks, mis nõuavad aparaadi avamist, tuleb aparaadist vool välja lülitada. Vaata lk 49. Hooldus- ja korrashoiutööd aitavad oluliselt kaasa aparaadi nõuetele vastavale tööle. Etteantud hooldustööde graafikust kinnipidamine ja hooldus- ning korrashoiutööde läbiviimine on seega hädavajalik. Hooldatavate detailide konkreetset tööaega saate vaadata eelhäälestusrežiimist. Võimalikud kaitseseadised (nt filterplaadid) tuleb tööde järel tagasi monteerida. Juhime tähelepanu sellele, et aparaadi nõuetekohase korrasoleku huvides tuleb iga kuu järel (alates kasutusele võtmisest) teostada perioodilisi kontrolltoiminguid meie klienditeeninduses või volitatud firma spetsialisti poolt! Tähelepanu! Kasutada üksnes sama tüüpi originaalvaruosi! Teiste varuosade rakendamisel kaob CE-vastavus! Kahju korral, mis on tekkinud tõendatavalt mitteoriginaalvaruosade kasutamise tagajärjel, on igasugune vastutus välistatud. Tuleoht! Kõrgsurvelambid, mis ei ole Ergoline i poolt heaks kiidetud, võivad lõhkeda. Kuumad lambi osad võivad muud komponendid põlema süüdata, inimesed võivad vingumürgituses või tulekahjus raskesti vigastada või surma saada. Kasutage ainult Ergoline i poolt ette nähtud kõrgsurvelampe. Puhastage aparaati seest regulaarselt. Tolmupallid võivad süttida! JK 60/80 EF MADE IN GERMANY 5066 / 0 48

50 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Lülitada aparaadi vool välja ja lukustada kaitsega sisselülitamise vastu Eluohtlik! Aparaatide juures tööde tegemisel tuleb need vooluvõrgust välja lülitada. Mis tähendab, et kõik pingestatud juhtmed tuleb välja lülitada. Ainult aparaadi väljalülitamisest ei piisa, sest mõnesse kohta jääb veel pinge sisse. Seejärel lülitada kõik kaitsmed välja ja kui võimalik, ka eemaldada / Eluohtlik! Eksliku sisselülitamise tagajärjel võib juhtuda raskeid õnnetusi. Kohe peale pinge väljalülitamist tuleb kõik lülitid või kaitsmed, millega pinge välja lülitati; lukustada kaitsega sisselülitamise vastu. Kaitsekilbile panna tabalukk ette. Mitte väljakeeratava automaatkaitsme korral võib lülitile kleepida kleepriba kirjaga Mitte sisse lülitada, ohtlik!. 050 / Alati tuleb kohe paigaldada keelusilt kirjaga: Tööde teostamine! Koht:... Sildi eemaldab ainult:... usaldusväärselt paigaldada. Eluohtlik! 05 / Keelusilte ei tohi riputada pinge all olevate osade külge, samuti ei tohi sildid puutuda vastu pinge all olevaid osasid. 49

51 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Häired Vea põhjuse paremaks lokaliseerimiseks ) kuvatakse näidikule veakoodid. Kui tekib häire, ilmub näidikule vilkuv veakood. Kui esineb rohkem häireid, kuvatakse veateated näidikule üksteise järel. Vea kõrvaldamine kviteeritakse vajutades START/STOP-nuppu. Kui viga ei anna kõrvaldada, teatada klienditeenindusse vaata lk. ) vaata ka eraldi juhendit veakoodid, tellimisnr

52 Hooldustööde ülevaade 7 6 x 9 6 x x 5 vaata eraldi juhendit Eelhäälestused, tellimisnr / 5

53 Puhastamine Nakatumise oht! Nahakontakti kaudu võib saada nakkushaigusi. Kõiki esemeid/aparaadiosi, mida päevitamise ajal kasutaja võib puudutada, tuleb iga päevitamise järel desinfitseerida: lamamisplaat käepidemed ja juhtpaneel reguleeritavad õhudüüsid kaitseprillid MP3-kaabel Akrüülklaaspinnad Tähelepanu! Mitte kuivalt hõõruda kriimustusoht! Kasutage akrüülklaaspindade kiireks ja hügieeniliselt laitmatuks puhastamiseks ainult spetsiaalselt väljatöötatud kiirdesinfitseerimisvahendit Antifect. Teisi puhastusvahendeid, eriti desinfitseerimisvahendite ja lahustite kontsentraate (nt lüsoformi, etüülalkoholi või teisi alkoholi sisaldavaid vedelikke) ei tohi tarvitada. Sellest mittekinnipidamisel kaotab garantii oma kehtivuse. Kiirdesinfitseerimisvahend Antifect Antifect kontsentraat, 50 ml tellimisnr: Aerosoolpudel, liiter (tühi) tellimisnr: Pihusti tellimisnr: Segamisnõu, 5 liitrit (tühi) tellimisnr: Viide Põhjalikuks desinfitseerimiseks tuleb toimeajast kinni pidada. Pöörake tähelepanu tootja tarvitamisõpetusele! : JK-Licht GmbH vaata lk. 5

54 Puhastamine Kunstmaterjalist pinnad Muude kunstmaterjalist pindade puhastamiseks kasutage vaid sooja vett ja nahast puhastuslappi. Mitte mingil juhul tarvitada agressiivseid alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid, nagu näiteks tavalist sargotaani või eeterlikke õlisid. Need põhjustavad aja jooksul kahjustusi, millele me garantiid ei anna. Kummitihendite puhastamisel tulevad nahast lapile mustad plekid, mis on tingitud tootetehnoloogiast. Viide Vältige akrüülklaas- ja kunstmaterjalist pindade kahjustamist. Võtke enne puhastamist sõrmused, käekellad, käevõrud vms asjad ära. Filtrid ja filtermatid Filtermatid Kuivpuhastus: tolmuimejaga Märgpuhastus: vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga Mitte panna nõudepesumasinasse. Tähelepanu! Niiskus võib aparaati kahjustada! Tagasipaigaldamisel peavad puhastatud filtrid ja filtermatid olema kuivad / 0 53

55 Puhastamine Filterplaatide ja lampide puhastamine Kasutatavad UV-kõrgsurvelambid on lairibavalgustid, mis võivad töötada erineva võimsusega. UV-madalsurvelambid: puhastada puhta veega (niiske lapiga) UV-kõrgsurvelambid: vajadusel puhastada klaaskolbe piiritusega Filterplaadid: puhastada puhta veega (niiske lapiga) 54

56 Hooldus Akrüülklaasplaadid Akrüülklaasplaadid päevitamisaparaatidele on valmistatud spetsiaalselt selle rakenduse tarbeks loodud akrüülklaasist. Kasutatavaid akrüüle iseloomustab eriti kõrge UV-läbilaskevõime ja vastupidavus, pind on kergesti hooldatav, hügieeniline ja nahasõbralik. Tehniliselt töömahukal valmistamismeetodil vormitakse akrüülklaasplaadid aparaadi vormile vastavaks. Vaatamata tootmistehnoloogia kõrgele tasemele ei ole võimalik vältida akrüülplaatidele tekkivaid väikseid kühme, õnarusi ning vööte. Peale selle võivad lamamisplaadile tekkida kasutamise käigus juuspeened praod. Need nähtused on materjalist tingitud ja töötlemistehnoloogiliselt vältimatud, ning ei mõjuta nimetamisväärselt kasutamiskõlblikkust ja neid ei saa seetõttu puudusteks pidada. Tähelepanu! Kosmeetika ja päikesekaitsevahendid tuleb enne päevitamist õigeaegselt eemaldama, kuna need vahendid põhjustavad pikapeale kahjustusi (nt pragude teket pinnale). 55

57 Puhastus- ja hooldustööde intervallid Iga päevitamise järel MP3-kaabel / 5 5 Puhastamise kinnitamiseks tuleb vajutada START/STOP-nupule (kui aparaadi ventilaator on seiskunud)

58 Puhastus- ja hooldustööde intervallid h /

59 Puhastus- ja hooldustööde intervallid d 500 h c b e) 6 f) h a)-d) 5 x 67, 69, 7, 74 a 0754 / f e /

60 Puhastus- ja hooldustööde intervallid h h e) / 0 f) 6 f e /

61 Puhastus- ja hooldustööde intervallid h / 60

62 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Lambiridade A, B, C avamine B A C E D / / 0 Nõuanne / Nõuanne UV-kõrgsurvelampe ning A - E seeria lampide filterplaate puhastada ja vahetada samal viisil. 3 Kasutage akrüülklaasplaatide fikseerimiseks tuge, tellimisnr , vaata lk 63. Tähelepanu! Purunemis- ja kriimustusoht! Ärge kunagi avage korraga mitut rida, Te võite akrüülklaasi kahjustada /

63 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Lambiridade D, E avamine / / 0 Nõuanne / Kasutage akrüülklaasplaatide fikseerimiseks tuge, tellimisnr , vaata lk / / 0 6

64 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Toe paigaldamine, lambiread A-E UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Nõuanne Filterplaadi kinnitusklamber on kas üleval või all / / / / /

65 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine JK 60/80 EF MADE IN GERMANY 0757 / / / Ascsc yv Tsvy d84567d Zynnxy< D cxc sdc yc Ttuzhoo 5067 / / /

66 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Tähelepanu! Filterplaate ei tohi omavahel segamini ajada. Näopäevitaja ja kehapäevitaja filterplaadid on erinevad.. Näopäevitaja: Ultra Performance 3s (sinine), tellimisnr Kehapäevitaja: Ultra Performance 3s, tellimisnr Asc fcccxr vcscv dyd dsf bfv svy bfbd jnhmnfgj bc yv Tsvy d84567d Zynnxy ULTRA PERFORMANCE / / / /

67 UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Toe eemaldamine, lambiread A-E Lambiridade A-C sulgemine Lambiridade D, E sulgemine / / / 0 57 / / 0 66

68 Alumise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / 0759 / / / / /... 67

69 Alumise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / / / 0 68

70 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / 0 Nõuanne Keerake akrüülklaasi kruvisid natukene lahti. Mitte välja keerata / / 0 69

71 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / / /

72 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / 0 7

73 Külgmise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / / /

74 Külgmise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / 0 73

75 Ambient Light (kabiini valgustid) puhastamine/vahetamine 0765 / / / 0 74

76 Filtermattide puhastamine/vahetamine / / / / / /

77 Filtermattide puhastamine/vahetamine / / / / / 0 76

78 Ühendusvõimsus, võimsus ja müratase Aparaadi tüüp: Energiatarve: OPEN SUN 050 ULTRA POWER 00 W Nimipinge: V ~3N Nimisagedus: 50 Hz Kaitse: 3 x 50 A (viivitusega) Vastavusmärk: Müratase aparaadist m kaugusel: äratõmbesüsteemita: äratõmbesüsteemiga: 68,4 db(a) 63,7 db(a) Müratase aparaadis: < 8 db(a) 77

79 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH UV-lambid, filterplaadid Tellimisnumber ja lambi nimetus OPEN SUN 050 ULTRA POWER f Kõrgsurvelambid ja filterplaadid 338- JK 60/80 EF 640/500W (e) JK 60/80 EF 580W (f) Ultra Performance 3s (sinine) (e) Ultra Performance 3s (f) 7 e / 0 78

80 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Efektvalgustid Standardlambid d a) x valge 5 W -.. c b a 0754 / b) x sinine 58 W c) x sinine 36 W Kabiini valgustus Ambient Light d) x sinine 30 W Starter a) b) c) d) 5 x S

81 Varuosad ja lisatarvikud JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Filtrid, akrüülklaas Ventilaator, lisatarvikud 0 x x x x x x MP3-kaabel / / / 0 80

82 Mõõdud max. 00 kg B A C / 0 BK TK 0755 / / 0 A = B = C = 995 mm 635 mm 90 mm D F D = E = E = F = 05 mm 380 mm 480 mm 900 mm E E / 0 TK = BK = 700 mm 700 mm 8

83 Ülespanekukoht / 0 8

84 JK-aegreleega juhtimised MCS III plus MCS IV plus / / MCS VI Studiopilot / 0508 / 83

85 SD-mälukaardi paigaldamine Viide Muusikapalad SD-mälukaardil peavad olema MP3-failiformaadiga / / / 0 58 / 0 84

86 Märksõnadeloend A Akrüülklaasplaadid, tooteinfo Allergiad... 0 Ambient Light puhastamine/vahetamine Aparaadi tööaeg... 4 Audiosüsteemi valimine D Desinfektsioon... 5 Desinfitseerimise ülevaade Direktiivid... 6 Dušš... 0 E Efektvalgustid puhastamine/vahetamine... 67, 69, 7 standard Eksport... 6 F Filtermatid Filtermatid ülemises osas Filtrite/filtermattide puhastamine G Garantii... 9 H Häired Helitugevus... 4 Hooldus... 48, 5, 5 Hooldus ja korrashoid Hooldustööde ülevaade... 5 J Jäätmekäitlus... 8 Juhtelemendid... 7 K Kaitseprillid... 0 Kasutamise ülevaade... 6 Kehajahutamise reguleerimine Keskkonnakaitse... 8 Kontaktläätsed... 0 Kõrgsurvelampide vahetamine... 6 Kunstmaterjalist pinnad L Lamamisplaat, lubatud koormus... 8 Lampidega varustamine M Meik... 0 Mõõdud... 8 MP3-mängija ühendamine MP3-muusika, tooteinfo... 7 Müratase Muusikapala vahetamine N Nahatundlikkus...0 Näojahutamise reguleerimine...35 Näopäevitajate reguleerimine...3 Noorukid...3 O Ohutus...4 Ohutusabinõud...49 Ohutusnõuanded, üldised...9 Ohutusseadised...4 P Päevitamisajad...0 Päevitamise käivitamine...8 Päevitamise katkestamine/lõpetamine...9 Päevitusjuhend...0 Prillid...0 Puhastamine...5 filtrid...53 Puhastustööde intervallid...56 Puhastustööde ülevaade...56 R Ravimid

87 Märksõnadeloend S Seadistamine käivitamisel... 8 Sihipärane kasutamine... 3 Stuudiokanali vahetamine Sümbolid, tähendus... 9 T Tehnilised andmed Tellimisnumbrid Tootejuhised... 6 U Ühendusvõimsus Ülespanekukoht... 8 UV-kõrgsurvelambid... 6 UV-lambid V Väikelapsed... 3 Varuosad Varuosad, tellimisnr Varustus... 3 Voice Guide Võimsus

88 0066 JK-SALES GMBH. Köhlershohner Straße Windhagen. GERMANY Internet: Phone: +49 (0) 4/88-0. Fax: + 49 (0) 4/88-6

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge 0077-00 / et / 0.009 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN 60335--7:003+A:009

Detaljer

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES Kasutusjuhend 1004235-00A / et / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK SPV50E00SK Sisukord Ohutusnõuanded.................. 4 Enne seadme kasutuselevõtmist..... 4 Tarnimisel...................... 4 Installeerimisel.................. 4 Igapäevases kasutuses............ 4

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT Lugupeetud klient Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elktri ohutusega. Tootja Euroopa esindaja:

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Pioneering for You Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 535 457-Ed.03 / 2015-11-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Fig.

Detaljer

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge"

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 Originaalkasutusjuhendi tõlge Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge" Nr. 99 244..80F.0 EUROTOP 1251 A (Mudel SK 244 : +.. 01001) Vaaluti Teie Ihre / masinanumber Your / Votre

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Täiskasvanutele ja alates 15-aastastele noorukitele Montelukast Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Detaljer

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend STIH) STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend Sisukord BA_SE_094_002_52_16.fm Trükitud kloorita pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid. Paberit on võimalik taasväärtustada. ANDREAS STIHL

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Detaljer

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Detsember 2005 Kehtib jaanuarini 2009 1 (6) polüstüreen vahtplastist isoleermaterjalid RT K-37080 et RT/KH 375.2-37080 et 27.14 Talo 2000 FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend SM-N950F/DS Kasutusjuhend Estonian. 09/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 17 Aku 23 SIM või

Detaljer

KASVUHOONE STRONG LIGHT

KASVUHOONE STRONG LIGHT KASVUHOONE STRONG LIGHT 2,1m 3,0m min 4m ! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni juhendist ja ohutusjuhistest Kasutusjuhend Enne kasutamist tuleb kasvuhoone vastavalt paigaldusjuhendile

Detaljer

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA Lehekülg 1 of (millestki?) 10 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend EE5094 Notebook PC kasutusjuhend Jaanuar 2010 Sisukord Sisukord... 2 Ettevaatusabinõud... 3 Sülearvuti ettevalmistamine... 5 Puuteplaadi kasutamine... 7 Osade tundmine... 8 Parem külg... 8 Vasak külg...10

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

320iB Mark II, 525iB, 530iBX

320iB Mark II, 525iB, 530iBX DA Brugsanvisning 2-17 ET Kasutusjuhend 18-32 FI Käyttöohje 33-47 LT Operatoriaus vadovas 48-63 LV Lietošanas pamācība 64-80 NO Bruksanvisning 81-95 SV Bruksanvisning 96-111 320iB Mark II, 525iB, 530iB

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pakendi infoleht: teave kasutajale Pakendi infoleht: teave kasutajale Adalat Oros 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 60 mg toimeainet prolongeeritult

Detaljer

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 RAK 72.4 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 06/3-E-HL VKK 606/3-E-HL VKK 006/3-E-HL VKK 406/3-E-HL VKK 806/3-E-HL DK, EE, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning ecocraft exclusiv Gaskedel med kondensationsteknik

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele INFINITY Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK... 4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE... 22 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI... 38 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 54 Lietotaja rokasgramata

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år. TJEP CO-15 DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover. SE Vi hoppas att ni ska få mycket

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Eelmine kuupäev

Eelmine kuupäev 1 / 7 KESTO VEDELDI NR 3 Koostamise kuupäev 07.08.2000 TOOTE OHUTUSKAART Eelmine kuupäev 15.10.1998 1. ANDMED KEMIKAALI JA SELLE TOOTJA KOHTA 1.1 Andmed aine või toote kohta Toote nimi KESTO VEDELDI NR

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE...18 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 46 Lietotaja rokasgramata / Mikrovilnu

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte Hoidke infoleht

Detaljer

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1 AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.4 Kasutaja juhend AS Spin TEK 1 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 1.1 REENI EESMÄRK... 4 1.2 PROGRAMMI NÕUDED JA VÕIMALUSED... 5 1.3 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 6 2.

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 39 DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته Selle kuu peateemaks on hügieen. Kordame kõike seda, mida iga moslem peaks teadma rituaalsest puhastumisest

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 17.02.2011 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Hind DEH-1300MP CD-USB-SD

Detaljer

JK-INTERNATIONAL GMBH

JK-INTERNATIONAL GMBH Innholdsfortegnelse Den driftsansvarliges signatur... 1 Typeskilt... 1 Generelt... 2 Apparathåndb... 3 Driftshåndb... 5 Servicehåndb... 9 Vedlegg... 15 Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndben oppbevares

Detaljer

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Hansa Financials Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Installeerimine, Töökeskkond, Töö alustamine, Kliendid, Artiklid,

Detaljer

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Detaljer

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Dr. Heli Tähepõld/peremeditsiini praktika üldkoordinaator Liis Põld/õppekorralduse spetsialist Sisukord

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 10.01.2012 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Jaehind DEH-1300MP DEH-1320MP

Detaljer

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele.

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. Protan kaitseb väärtusi Protan on Norra tööstuskontsern,

Detaljer

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad Buderus Kataloog Alates.04 27 Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad www.buderus.ee Paigaldamine Kütus Võimsusvahemik

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708 H30 BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje Kasutamisõpetus USER GUIDE Print # 62251 040708 1 5 2 3 4 6 7 1 Dag (A) Dag (A) Päivä (A) Päev (A) Day (A) 2 Ønsket (innstilt) temp. Ønsket (indstillet)

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Eesti Mesinike Liit Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames. Autor: Aivo Sildnik Toimetaja

Detaljer

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

1 3Monteringsanvisning wc

1 3Monteringsanvisning wc Monteringsanvisning wc Monteringsanvisninger klosetter Monteringsanvisninger Asennus-, k 0 ytt 0 -ja huolto-ohjeet Paigaldusjuhendid ª ß ã ä â å Ü è Ú ñ Instruction manual www.ahlsell.com EN99 - CL - -

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndboken oppbevares på oppstillingsstedet for solariet eller BEAUTY-apparatet!

Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndboken oppbevares på oppstillingsstedet for solariet eller BEAUTY-apparatet! N 1010930 Innholdsfortegnelse Den driftsansvarliges signatur... 1 Typeskilt... 1 Generelt... 2 Apparathåndb... 3 Driftshåndb... 5 Servicehåndb... 8 Vedlegg... 15 Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndben

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART AQUATOP 276002 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

SODA MAKER INSTRUCTION MANUAL. Bruksanvisning/Brugsanvisning/Bruksanvisning/Käyttöopas/Kasutusjuhend

SODA MAKER INSTRUCTION MANUAL. Bruksanvisning/Brugsanvisning/Bruksanvisning/Käyttöopas/Kasutusjuhend SODA MAKER INSTRUCTION MANUAL Bruksanvisning/Brugsanvisning/Bruksanvisning/Käyttöopas/Kasutusjuhend 3 Content Innehåll Indhold Innhold Sisällys Sisukord English Safety precautions 5 Description of device

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1590-o Tallinnas 1. juunil 2017 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika

Detaljer

mass lõplikult tekkiva tähe massi sadu kordi. Gaasipilve kokkutõmbumisel hakkab pilv fragmenteeruma. Igast fragmendist võib moodustuda uus tõmbejõudud

mass lõplikult tekkiva tähe massi sadu kordi. Gaasipilve kokkutõmbumisel hakkab pilv fragmenteeruma. Igast fragmendist võib moodustuda uus tõmbejõudud Gravitatsioonilained. (seni mitte mõõdetud). Gravitatsioonilainete detektorid. Universum? See jääb järgmiseks korraks. Universumi sünd. Suur Pauk. Tähtede evolutsioon. Universum ja tähed kui kvantfüüsika

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/2010 - Euroopa Toote nimetus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer