ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECO601 KASUTUSJUHEND ME04"

Transkript

1 RAK # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

2 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või distantsilt helistamise või tekstisõnumite abil. Seadmele saab määrata kuni viis kasutajat, kel on võrdsed õigused seadet distantsilt juhtida ja kes saavad ka alarmsignaale häirete kohta. Esipaneelil on kaks LED märgutuld. Neist ülemine näitab GSM ühenduse staatust. See LED vilgub pidevalt (kord kolme sekundi jooksul) kui GSM ühendus toimib. Alumine LED näitab, et seade on ühendatud võrgutoitele. SEADME TÖÖ VÄLJUNDID 1, 3 JA 4 NING TÖÖREŽIIMID KOHALOLEK, SAABUMINE, ÄRAOLEK KOHALOLEK, SAABUMINE ja ÄRAOLEK on töörežiimid, mida kasutatakse maja süsteemide juhtimiseks sõltuvalt sellest, kas elanikud on kodus või kodunt ära. Neid režiime saab vahetada koha pealt (juhtimisnupu või koodilüliti abil) või distantsilt (helistamise või tekstisõnumi abil). Töörežiime kasutatakse kütte- ja valvesüsteemide juhtimiseks sõltuvalt elanike kohalolekust. Need on näiteks kütteseadmete sisse- ja väljalülitamine ning reguleerimine; ventilatsiooni- ja õhuvahetuse seadmete töö juhtimine; alarmsüsteemid või erinevad väljundahelad. Töörežiim Elanike asukoht Näited seadmetest, mida saab juhtida KOHALOLEK Elanikud on kohal Ruumide tavaolukord: Temperatuuri juhtimine harilik Sissemurdmisehäire välja lülitatud Väljundahelad sisse lülitatud Ventilatsioonisüsteemi töökiirus tavaline SAABUMINE Elanikud on lühikeseks ajaks kodunt lahkunud või saabumas pärast pikemat äraolekut. (Poes käimine, töölt tulek, saabumine suvilasse) Ruumide turvaolukord: Temperatuuri juhtimine harilik Sissemurdmishäire aktiveeritud Köögi pistikupesad välja lülitatud Ventilatsioonisüsteemi töökiirus madal ÄRAOLEK Elanikud on ära pikemaks ajaks (Ei ole kodus mitu päeva) Ruumid on energiasäästu režiimis: Temperatuur on alandatud Sissemurdmishäire aktiveeritud Köögi ja koduelektroonika pistikupesad välja lülitatud Ventilatsioonisüsteemi töökiirus minimaalne 2

3 ECO601 keskseadmel on releeväljundid erinevate seadmete töö juhtimiseks vastavalt ruumide olukorrale. Väljundid 1, 3 ja 4 reageerivad töörežiimi muutusele ainult alloleva tabeli kohaselt. Väljund Relee Kohalolek Saabumine Äraolek Väljund1 Kohalolek Vekselkontakt Sees Väljas Väljas Väljund2 - Sireen - Smart juhtimine - Käsitsijuhtimine Sees-Väljas Ei mõjuta Väljas Ei mõjuta Ei mõjuta Väljas Ei mõjuta Ei mõjuta Smart Ei mõjuta Väljund3 Saabumine Sees-Väljas Väljas Sees Väljas Väljund4 Äraolek Vekselkontakt Väljas Väljas Sees Releeväljundi maksimaalne vool aktiivkoormuse ja 230VAC pinge korral on 10A. NB! Kõik releed peavad olema ühendatud samale faasile. Kui juhitakse tarbijaid, mis on ühendatud eri faasidele, tuleb kasutada ka eraldi juhtimisseadmeid. Releekontaktid on potentsiaalivabad. VÄLJUND 2: SIREEN Väljund 2 on mõeldud välise sireeni juhtimiseks alarmsituatsioonis. Kui soovitakse väljundi 2 funktsiooni muuta, siis selleks on juhised toodud leheküljel 7 käesolevas juhendis. Relee aktiveerub, kui tuleb signaal kas sissemurdmis- või suitsualarmi ahelast ja relee tagastub kui need häired on tagastatud. Kui häireid ei ole 5 minuti möödudes alates viimasest häiresignaalist tagastatud, siis relee automaatselt tagastub. VÄLJUND 2: SMART JUHTIMINE Väljundi 2 võib seada Smart juhtimisfunktsioonile, mida saab kasutada Ensto ECO16FR termostaatide korral. Smart temperatuurialandus on sisse lülitatud juhul kui ÄRAOLEK režiim on aktiivne. Kui soovitakse väljundi 2 funktsiooni muuta, siis selleks on juhised toodud leheküljel 7 käesolevas juhendis. VÄLJUND 2: KÄSITSIJUHTIMINE Väljundi 2 võib seada mingite kolmandate seadmete, näiteks aiavalgustuse vms sisse- ja väljalülitamiseks käsitsijuhtimise meetodil sõltumata hetkel aktiivsest töörežiimist. Kui väljund 2 on viidud käsitsijuhtimisele, siis ei reageeri ta ühelegi töörežiimi vahetusele või häiresignaalile anduriahelatest. ALARMID ECO601 seadmel on alarmsisendid erinevate häireahelate ühendamiseks. Need on sissemurdmise-, niiskuse-, suitsu- ja elektrikatkestuse häired. Seadmel on ka üldine alarmisisend näiteks elektrikütteseadmete ahela rikkevoolukaitse rakendumise tuvastamiseks. Lisaks sellele on ECO601 varustatud sise- ja välistemperatuuri anduritega nende temperatuuride mõõtmiseks. Häireahelatest saabuvate signaalide edastamine kasutajaile sõltub seadme aktiivsest töörežiimist. Alarmid ja töörežiimid on omavahel seotud nii nagu näitab allolev tabel: 3

4 Alarm Kohalolek Saabumine Äraolek Alarm 1 Üldine Aktiivne Aktiivne Aktiivne Alarm 2 Niiskus Aktiivne Aktiivne Aktiivne Alarm 3 Sissemurdmine Välja lülitatud Aktiivne Aktiivne Alarm 4 Suits Aktiivne Aktiivne Aktiivne Alarm 5 Pingekatkestus Välja lülitatud Aktiivne Aktiivne Alarm 6 Sisetemperatuur Välja lülitatud Aktiivne Aktiivne Alarm 7 Välistemperatuur Välja lülitatud Aktiivne Aktiivne Kõik häiresisendid on normaalselt suletud kontaktidega, s.t. alarm aktiveerub kui kontaktid avanevad. Häire tekkimisel saadetakse tekstisõnum kõikidele kasutajaks määratud mobiiltelefonidele. Ainult üks sõnum saadetakse kui häireahela kontaktid on avatud, hoolimata sellest kui sama häireahela andur annab uue signaali enne eelmise tagastamist. Ainult sissemurdmise- ja suitsuandurite häired aktiveerivad sireeni. Elektrikatkestuse häireahelale on seatud 4 minutiline viivitus; seega lühikesed katkestused ei aktiveeri ahelat ja sõnumit ei saadeta. Temperatuurihäire sõnum saadetakse juhul kui anduri poolt mõõdetud temperatuur langeb alla seatud taseme. Teade saadetakse ka siis, kui mõõdetud temperatuur jälle ületab etteantud taseme. Temperatuuri häiret ei saa tagastada. Vaikimisi on sisetemperatuuri jaoks seatud +10 C, välistemperatuuri häire on vaikimisi deaktiveeritud. Kõik muud häiresignaalid peale temperatuurihäire tuleb alati tagastada võimaldamaks häiresõnumite saamist ka edaspidi. Häireid saab tagastada tekstisõnumi abil või koha peal asuva juhtimisnupuga. Kui häiret ei ole 15 minuti jooksul alates viimasest signaalist tagastatud, saadetakse kõikidele kasutajatele meeldetuletussõnum aktiivsete häirete kohta. Meeldetuletus saadetakse vaid üks kord. Kui häired on tagastatud, põhjustab häireahela kontaktide avanemine uue häire. Kui ahela kontakt on avatud ka sel ajal, mil häire tagastatakse, saadetakse uus häiresõnum otsekohe. Kui häireahelasse ühendatud andur on vigane, ei saa häiret tagastada. Pärast anduri parandamist tuleb häire tagastada, vastasel juhul uusi häiresignaale ei anta. NB! Kui mõnda häiresisendisse ei ole vastavat andurit ühendatud, tuleb see ahel deaktiveerida tekstisõnumi abil, vt lk 11. MÄRKUSED Kui ECO601 lülitatakse sisse, saadetakse sõnum Seade on käivitunud kõikidele kasutajaks määratud mobiilinumbritele. Toitepinge kadumisel saadetakse sõnum kui seade ei ole ühendatud varutoiteallikaga. Kui seade on varutoiteallikaga ühendatud, saadetakse kasutajatele sõnum võrgutoite taastumisest. Kui seadmele saadetakse mittekorrektne tekstisõnum, vastab seade sõnumiga Tundmatu käsklus ja saadab nimekirja võimalikest käsklustest. 4

5 KASUTUSJUHEND JUHTIMISNUPU KASUTAMINE ECO601 juhtimiseks koha pealt saab kasutada nupplülitit või koodlülitit. Nupu kaudu edastatav info põhineb kontakti sulgemisel tekkival signaalil. Juhtimisnupu abil saab töörežiime muuta alljärgnevalt: SAABUMINE muutub alati režiimiks KOHALOLEK. ÄRAOLEK muutub alati režiimiks KOHALOLEK. KOHALOLEK muutub alati režiimiks SAABUMINE. Aktiivse häire saab ka tagastada juhtimisnupust. Kui alarm on aktiivne, siis ei ole nupu abil võimalik vahetada töörežiimi KOHALOLEK režiimiks SAABUMINE. Kui alarm tagastatakse, muutub töörežiim alati KOHALOLEK režiimiks. Kui alarm on juhtimisnupust tagastatud, saadetakse sellekohane tekstisõnum kõikidele kasutajaks määratud mobiiltelefonidele. Märgutule (max. 3.3V/1.5mA) saab ühendada juhtimisnupuga paralleelselt näitamaks seadme aktiivset töörežiimi. Märgutuli ei põle režiimis KOHALOLEK. Märgutuli põleb režiimis SAABUMINE. Märgutuli põleb režiimis ÄRAOLEK. Märgutuli vilgub kui sissemurdmishäire on aktiivne. SEADME JUHTIMINE HELISTAMISE TEEL Helistades ECO601 seadmele asetub see režiimi SAABUMINE. Seda võimalust on hea kasutada näiteks olles teel suvilasse või töölt koju kui on vaja ruumides temperatuuri tõsta; samuti minnes naabri juurde kohvi jooma on hea lülitada distantsilt valveahelad sisse. SEADME JUHTIMINE TEKSTISÕNUMITE ABIL ECO601 töörežiime KOHALOLEK, SAABUMINE ja ÄRAOLEK saab vahetada tekstisõnumite abil. Samuti saab tekstisõnumite abil juhtida ka muid parameetreid. Seade saadab vastussõnumi igale käsklusele, mis talle saadetud on, seda juhul, kui sõnumi saatja kuulub määratud kasutajate hulka. Kui mingi käskluse saadab isik, kes ei ole määratletud kasutajate hulk, saadab seade selle kohta teate. Seepärast tuleks keelata igasuguste reklaamisõnumite saatmine seadme numbrile. Sulgusid ei tohi käsklustes kasutada. Järgnevates näidetes on need toodud vaid näitamaks erinevaid väärtusi. Nii suur- kui väiketähti võib käsklustes kasutada. Järgnevates näidetes on käsklused selguse mõttes toodud suurte tähtedega. KÄSKLUSED ENG (FIN, SWE) Selle käsklusega määratakse seadme töökeel: inglise, soome või rootsi. See on ka uue seadme käivitamiseks esimene käsklus. 5

6 PHONE [JÄRJEKORRA NR] [MOBIILTELEFONI NUMBER] (PUH, TEL) Selle käsklusega määratakse kasutajad. Kasutajate nimekirja reeglid: Kui kataloog on tühi Igaüks võib seadet juhtida Seade ei väljasta ühtegi alarmiteadet Kui kataloogis olevad numbrid ei ole kinnitatud Kasutajaid saab lisada ja kustutada ükskõik milliselt mobiilinumbrilt Seadet saab juhtida ainult nendelt numbritelt, mis on kataloogis (NB: kataloogis sisalduv number saab kinnitatud kui sellelt saadetakse seadmele kinnituskäsklus) Seade ei väljasta ühtegi alarmiteadet Number saab kinnitatud kui tema number on kataloogi sisestatud Kui kataloog sisaldab vähemalt ühe kinnitatud numbri Kasutajaid saab lisada või kustutada ainult kataloogis olevatelt numbritelt Seadet saab juhtida ainult kataloogis olevatelt numbritelt Seade väljastab alarmiteateid ainult kinnitatud numbritele Numbrite lisamine ja kinnitamine: Kaks parameetrit antakse numbri sisestamisel ette: kataloogi järjekorra nr. ja telefoni nr. Kataloogis on viis kohta (1-5). Iga sisestatud number tuleb kinnitada saates sellelt numbrilt kinnitussõnum seadmele. Näide. Kasutaja soovib sisestada telefoninumbri kataloogi asukohale 1. See on Eesti number ja riigi kood on Seega tuleb saata käsklus» PHONE Kasutaja kinnitab numbri saates näiteks STATUS käskluse. Telefoninumbri asendamine ja kinnitamine: Kaks parameetrit antakse numbri sisestamisel ette: kataloogi järjekorra nr. ja telefoni nr. Kui numbrit soovitakse lisada sellisele kataloogi positsioonile, mis on juba kasutusel, asendatakse vana number uuega. Uus number tuleb kinnitada saates sellelt kinnitussõnum seadmele. Näide. Kasutaja soovib asendada numbri positsioonil 1 uue numbriga See on Eesti number ja riigi kood on +372.» PHONE Kasutaja kinnitab numbri saates näiteks STATUS käskluse. Numbri kustutamine: Seadmele tuleb saata käsklus selle positsiooni numbriga, mida soovitakse kustutada. Näide. Kasutaja kustutab kataloogist positsioonilt 1 numbri saates käskluse» PHONE 1 Kasutajate nimekiri: Käskluse PHONE saatmisel väljastab ECO601 vastussõnumiga nimekirja kõikidest sisestatud kasutajatest koos vastavate positsiooninumbritega. 6

7 RESET (RESET, RESET) ECO601 tehaseseadistused saab taastada käsklusega RESET. Kõik seadme mällu salvestatud telefoninumbrid säilivad. Tehaseseadistused: Seade on režiimis KOHALOLEK Väljund2 on seadistatud juhtima sireeni Smart temperatuurialandus on +5 C Sisetemperatuuri häire piir on +10 C Välistemperatuuri alarm ei ole aktiivne ALARM [SISENDI NUMBER] [D/E] (HÄLYTYS, ALARM) See käsklus aktiveerib / deaktiveerib alarmisisendid. Kui alarmisisend on deaktiveeritud, siis ECO601 ei reageeri vastavast häireahelast saabuvale signaalile. Sisendite numeratsioon: 1 = Üldalarm 2 = Niiskusalarm 3 = Sissemurdmisalarm 4 = Suitsualarm 5 = Elektrikatkestuse alarm ALARM 4 D 6 = Sisetemperatuuri alarm 7 = Välistemperatuuri alarm Aktiveeri / deaktiveeri alarm D = Deaktiveeri E = Aktiveeri Näide. Deaktiveerida suitsualarm:» ALARM 4 D CONTROL2 [ON/OFF/SMART/SIREN] (OHJAUS2, STYRNING2) See käsklus muudab väljundi 2 tööd ON aktiveerib väljundi 2 OFF deaktiveerib väljundi 2 SMART asetab väljundi 2 juhtima Smart temperatuurialandust SIREN asetab väljundi 2 juhtima sireeni (tehaseseade) Näide. Kasutaja aktiveerib väljundi 2:» CONTROL2 ON DELAY [VIIVITUSE PIKKUS] (VIIVE, FÖRDRÖJNING) RESET Factory settings saved Alarm 4 disabled See käsklus määrab sissemurdmishäire aktiveerimise viivituse. Selle aja jooksul on võimalus ruumi siseneda või väljuda ilma, et häireahelat aktiveeritakse. Viivituse pikkus võib olla s. Näide. Kasutaja seadistab viivituse pikkuseks 60 s:» DELAY 60 TEMPOUT [SOOVITUD TEMPERATUUR] (ULKOLÄMPÖ, UTETEMP) See käsklus määrab välistemperatuuri, mille puhul antakse häiresignaal. See võib olla vahemikus C. Näide. Kasutaja seadistab välistemperatuuri häire piiriks -10 C :» TEMPOUT -10 TEMPOUT -10 Outside temperature alarm limit set to C 7

8 TEMPIN [SOOVITUD TEMPERATUUR] (SISÄLÄMPÖ, INNETEMP) See käsklus määrab sisetemperatuuri, mille puhul antakse häiresignaal. See võib olla vahemikus C. Näide. Kasutaja seadistab sisetemperatuuri häire piiriks 5 C:» TEMPIN 5 JUHTIMISKÄSKLUSED PRESENT (PAIKALLA, NÄRVARANDE) Käsklus PRESENT asetab ECO601 seadme ja ruumid režiimi KOHALOLEK. ARRIVING (TULOSSA, ANKOMST) Käsklus ARRIVING asetab ECO601 seadme ja ruumid režiimi SAABUMINE. Telefonikõne seadme numbrile täidab sama funktsiooni. AWAY (POISSA, BORTA ) Käsklus AWAY asetab ECO601 seadme ja ruumid režiimi ÄRALOLEK. ACK (KUITTAUS, BEKRÄFTNING) Käsklus ACK tagastab kõik alarmid ning häiresisendid, mis alarmi põhjustasid. all alarms and reactivates the alarm inputs which caused the alarm SETBACK [SOOVITUD TEMPERATUURI ALANDUS] (PUDOTUS, SÄNKNING) See käsklus juhib Ensto ECO16FR termostaadi temperatuurialandust. Näide. Kasutaja seadistab ÄRAOLEK režiimis temperatuuriks 10 C» SETBACK 10 SMS [TEKST] (SMS, SMS) See käsklus saadab tekstisõnumi kõikidele seadme kasutajateks määratud mobiiltelefonidele. Näide. Kasutaja 1 teatab kõikidele teistele kasutajatele, et ta on koju tulnud:» SMS I AM HERE NOW PRESENT ACK SETBACK 10 State set: Present All alarms checked Smart setback set to 10 degrees PÄRINGUD HETKESEISU JA TOIMUNU KOHTA 8 STATUS (TILANNE, STATUS) Käsklusele STATUS saadab ECO601 vastuse, mis sisaldab hetkeandmeid ruumide, häirete ja väljundahelate kohta. LOG (LOKI, LOGG) Käsklusele LOG saadab ECO601 vastuse loeteluga kümne viimati toimunud sündmuse kohta kronoloogilises järjestuses alustades kõige viimasest. Vastussõnum sisaldab sündmuse nimetust, selle põhjust ning aega, mis on sündmuse toimumises hetkest kulunud päevades, tundides ja minutites arvestades praegusest hetkest.

9 Vastussõnum START GSMUP GSMDN ALARM ACK HOME AWAY ARVNG RESET T1LMT T2LMT R2CHG DELAY SMART Sündmus Seade käivitunud GSM on leidnud võrguühendus GSM ühendus on katkenud Häire, mille tüüp on Põhjused tulbas Häire tagastus KOHALOLEK režiim on sisse lülitatud ÄRAOLEK režiim on sisse lülitatud SAABUMINE režiim on sisse lülitatud Tehaseseadistused taastatud T1 häire temperatuur asetatud T2 häire temperatuur asetatud Väljundrelee 2 asetused muudetud Sissemurdmise häire viivitus muudetud SMART temperatuurialanduse väärtus muudetud LOG ALARM, BRGL, -00d00h12m HOME, LCL, -00d00h25m ARVNG, PHN1, -00d00h26m- HOME, LCL, -00d00h26m ARVNG, LCL, -00d00h26m- HOME, LCL, -00d00h26m ARVNG, LCL, -00d00h26m GSMUPSYS, -00d00h28m START, SYS, -00d00h28m START, SYS, -**d**h**m Vastussõnum Põhjused, mis tekitasid sündmuse SYS Süsteem PHN1 Tekstisõnum või telefonikõne kasutajalt 1 PHN2 Tekstisõnum või telefonikõne kasutajalt 2 PHN3 Tekstisõnum või telefonikõne kasutajalt 3 PHN4 Tekstisõnum või telefonikõne kasutajalt 4 PHN5 Tekstisõnum või telefonikõne kasutajalt 5 PHNE Tekstisõnum või telefonikõne, kasutajaid pole määratletud LCL Juhtimine koha pealt FIRE Suitsuhäire GNRL Üldhäire HMDT Niiskushäire PWR Elektrikatkestuse häire BRGL Sissemurdmisehäire T1 Sisetemperatuuri häire T2 Välistemperatuuri häire Näide. Vastussõnum ARVNG, LCL, -00d00h26m näitab, et ECO601 oli asetatud SAABUMINE režiimi koha peal juhtimise abil 26 minutit tagasi. 9

10 TEMPLOG (LÄMMÖT, TEMPLOGG) Käsklus TEMPLOG näitab informatsiooni temperatuuri kohta kümne eelneva tunni kohta. Mõõtmisi alustatakse seadme sisselülitamisel ja teostatakse kord tunni jooksul. Vastussõnum sisaldab sisetemperatuuri T1, välistemperatuuri T2 ja aja, mis on mõõtmisest möödunud tundudes ja minutites arvestades praegusest hetkest. INFO TIEDOT, INFO) Käsklusele INFO saadab ECO601 vastussõnumi, mis sisaldab järgmiseid andmeid: Seerianumber Tarkvara versioon Installeerimise päev GSM võrgu signaalitugevus dbm ja protsentides MUUD KÄSKLUSED HELP (HELP, HELP) Käsklusele HELP saabub vastussõnum loeteluga võimalikest käsklustest. TEHNILISED PARAMEETRID GSM, neli sagedust Antenn: Väline, SMA ühendus Kasutustemperatuur: C Säilitustemperatuur: C Tööpinge: VDC / 0,65 A Gabariitmõõdud: 105 x 90 x 52 Paigaldus DIN-latile Kaitseaste: IP 20 Automaatrežiimi tüüp: 1.B Saasteklass: 2 Nimiülepinge: Releed 2500 V Toiteahel 330V Temperatuur survetesti ajal: 75 C NB! Seadme tohib ühendada ainult kogemustega ja ohuteadlik elektrik. Ühenda toitepinge lahti enne paigaldust või hooldust. Seade tuleb paigaldada kinnisesse karpi või elektrikilpi vältimaks klemmikruvipeade juhusliku puudutamise võimalust. Kõik väljundahelad peavad olema ühendatud sama faasi alla. Kõik tule- ja suitsuandurid, mis seadmega ühendatakse, peavad olema varustatud varutoitesüsteemiga kui see on nõutav ja need andurid peavad tekitama ise ka häiresignaali. Seadme SIM kaardil tuleb keelata kõik üldised teenindusnumbrid. Käesolev juhend tuleb säilitada turvalises kohas ja see peab olema hooldus ja paigaldustööde ajal alati kättesaadav. Klienditeenindus: Tehniline tugi:

11 SEADME KÄIVITAMINE START 1. Paigalda ECO601 SIM kaart mobiiltelefoni. 2. Deaktiveeri PIN koodi küsimine mobiiltelefoni määrangutes. 3. Lülita ECO601 toitepinge ja varutoiteallikas (kui on kasutusel) välja. 4. Paigalda SIM kaart seadmesse. 5. Lülita toitepinge sisse. 6. ECO601 seade aktiveeritakse saates mobiiltelefonilt seadmele keeleseadistuse käskluse ENG (inglise keele puhul) või FIN (soome keele puhul) või SWE (rootsi keele puhul). Ühtegi teist käsklust ei ole enne võimalik kasutada kui keeleseadistuse käsklus on saadetud. See käsklus seadistab edasise kasutuskeele, salvestab installatsiooni kuupäeva, võimaldab väljundite ja sisendite juhtimise ning asetab seadme KOHALOLEK režiimi. NB! See käsklus ei aseta veel sõnumi saatjat seadme kasutajate nimekirja! ENG Device installed HÄIREALARMIDE SEADISTAMINE Kõik ülejäänud häireahelad on vaikimisi aktiivsed välja arvatud välistemperatuuri ahel, mida saab aktiveerida saates käskluse ALARM 7 E 2 Kui mõnda seadme häiresisendisse pole vastavat andurit ühendatud, tuleb see ahel deaktiveerida saates käskluse ALARM [SISENDI NUMBER] D Näide. ALARM 5 D. Vaikimisi on sisetemperatuuri häire piiriks +10 C. Kui vaja, saab seda muuta saates käskluse TEMPIN [SOOVITUD SISETEMPERATUURI HÄIRE PIIR] ja välistemperatuuri puhul TEMPOUT [SOOVITUD VÄLIS- TEMPERATUURI HÄIRE PIIR]. Näide. TEMPOUT 5 PÄRING OLUKORRA KOHTA Pärast käivitamist saada seadmele käsklus STATUS. Seadme andmed, väljundite ja häiresisendite olukorra info saabub vastussõnumiga. ALARM 5 D STATUS Alarm 5 disabled State: Away Temp in: 21.3C Temp out: 8.7C General: no alarm 3 KASUTAJATE LISAMINE Saada seadmele käsklus PHONE [JÄRJEKORRA NR] [MOBIILTELEFONI NUMBER]. Näide. PHONE Lisatud numbrid tuleb kinnitada selleks, et häiresignaalide kohta hakkaks info kasutajaile saabuma. Number saab kinnitatud kui antud mobiiltelefonilt saab pärast numbri sisestamist saadetud seadmele sõnum, näiteks PHONE. Kõik kasutajanumbrid tuleb sisestada rahvusvahelise koodi abil. Eesti mobiiltelefoni number tuleb number sisestada algusega PHONE xxxxxxx *Number saved: 1: : Empty 3: Empty 4: Empty 5: Empty 4 11

12 ÜHENDAMISE NÄIDE L F1 max. 6A Antenn NB! ECO605 on lisatarvik DC LO DC OK CHARGE POWER R1 R2 R3 R4 GSM PWR DSP L N ECO605 ECO601 IN OUT IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 T1 T t t N Magnetventiil Ventilatsioon tavaline Ahi *Temperatuurialandus Väljundahelad A1 A1 A1 A1 K1 K2 K3 K4 A2 A2 A2 A2 Kohalolek Sireen/ Smart-temperatuurialandus/ Käsitsi juhtimine (soovi korral) Reguleerimisvõimalused Ventilatsioon keskmine Saabumine Äraolek Ventilatsioon minimaalne *NB! Temperatuurialanduse juhtpinge peab tulema samalt faasilt, mis seadme põhitoide N Elektrikatkestuse alarm IN0 4-8 Kohapealne juhtimine (nupp- või koodilüliti) IN1 8-9 Üldalarm IN Niiskusalarm IN Sissemurdmisalarm IN Suitsualarm IN Elektrikatkestuse alarm (ECO605 ei ole kasutusel) T Sisetemperatuuri andur (NTC 10 kω, max 10 m) T Välistemperatuuri andur (NTC 10 kω, max 10 m) ENSTO FINLAND OY P.O.BOX PORVOO, FINLAND TEL FAX Technical support:

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT Lugupeetud klient Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elktri ohutusega. Tootja Euroopa esindaja:

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK SPV50E00SK Sisukord Ohutusnõuanded.................. 4 Enne seadme kasutuselevõtmist..... 4 Tarnimisel...................... 4 Installeerimisel.................. 4 Igapäevases kasutuses............ 4

Detaljer

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708 H30 BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje Kasutamisõpetus USER GUIDE Print # 62251 040708 1 5 2 3 4 6 7 1 Dag (A) Dag (A) Päivä (A) Päev (A) Day (A) 2 Ønsket (innstilt) temp. Ønsket (indstillet)

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1 AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.4 Kasutaja juhend AS Spin TEK 1 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 1.1 REENI EESMÄRK... 4 1.2 PROGRAMMI NÕUDED JA VÕIMALUSED... 5 1.3 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 6 2.

Detaljer

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge 0077-00 / et / 0.009 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN 60335--7:003+A:009

Detaljer

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Detsember 2005 Kehtib jaanuarini 2009 1 (6) polüstüreen vahtplastist isoleermaterjalid RT K-37080 et RT/KH 375.2-37080 et 27.14 Talo 2000 FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam

Detaljer

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES Kasutusjuhend 1004235-00A / et / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad Buderus Kataloog Alates.04 27 Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad www.buderus.ee Paigaldamine Kütus Võimsusvahemik

Detaljer

Eksperimentaalfüüsika konspekt

Eksperimentaalfüüsika konspekt Eksperimentaalfüüsika konspekt 04.03.011 Koostanud: Tõnu Laas 1 Arvutustehnika rakendamine mõõtmistel...3 1.1. Analoog-digitaalmuundurid. Digitaal-analoogmuundurid...3 1.. Koodid...4 1.3. Diskreetimine...6

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050 KASUTUSJUHEND OPEN SUN 050 Kasutusjuhend 0066-00- / et / 03.007 OPEN SUN 050 ULTRA POWER 0750 / 0 53 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / 88-86

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 17.02.2011 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Hind DEH-1300MP CD-USB-SD

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

kahekordse integreerimisega ADM Lülid S/H ja T/H Analoogelektroonika lülitus Operatsioon(i) võimendi...

kahekordse integreerimisega ADM Lülid S/H ja T/H Analoogelektroonika lülitus Operatsioon(i) võimendi... Sisukord Sisukord.... Elektroonika ajalugu... 3. Elektroonika osad...4 3. Ülevaade komponentidest... 4 3.. Passiivsed...4 3.. Dioodid (mittelineaarsed passiivelemendid)... 5 3.3 Transistorid...6 3.4. Türistor...

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele INFINITY Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK... 4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE... 22 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI... 38 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 54 Lietotaja rokasgramata

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

DEFA Link. WarmUp User Manual. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet Kasutusjuhend

DEFA Link. WarmUp User Manual. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet Kasutusjuhend DEFA Link WarmUp User Manual Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet Kasutusjuhend English 5 Norsk 15 Svenska 25 Dansk 35 Suomi 45 Eesti 55 DOWNLOAD APP Iphone users, download

Detaljer

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend SM-N950F/DS Kasutusjuhend Estonian. 09/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 17 Aku 23 SIM või

Detaljer

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Hansa Financials Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Installeerimine, Töökeskkond, Töö alustamine, Kliendid, Artiklid,

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend EE5094 Notebook PC kasutusjuhend Jaanuar 2010 Sisukord Sisukord... 2 Ettevaatusabinõud... 3 Sülearvuti ettevalmistamine... 5 Puuteplaadi kasutamine... 7 Osade tundmine... 8 Parem külg... 8 Vasak külg...10

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge"

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 Originaalkasutusjuhendi tõlge Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge" Nr. 99 244..80F.0 EUROTOP 1251 A (Mudel SK 244 : +.. 01001) Vaaluti Teie Ihre / masinanumber Your / Votre

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Pioneering for You Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 535 457-Ed.03 / 2015-11-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Fig.

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 10.01.2012 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Jaehind DEH-1300MP DEH-1320MP

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år. TJEP CO-15 DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover. SE Vi hoppas att ni ska få mycket

Detaljer

WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm

WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm Bruker MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672AGSM Power Outage AlarmUser Manual V1.4 1 INTRODUKSJON Power Outage alarm er en enkel enhet for

Detaljer

Strømforsyning ESE 24/2 Nødstrømsforsyning til 2 x EGM100A

Strømforsyning ESE 24/2 Nødstrømsforsyning til 2 x EGM100A Strømforsyning ESE 24/2 Nødstrømsforsyning til 2 x EGM100A Sammen med spjeldmotor EGM 100 A gir ESE nødopplukksfunskjon for friskluftsventilene ved spenningsbortfall. Sentralen har utgang for 2 stk. spjeldmotorer

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Täiskasvanutele ja alates 15-aastastele noorukitele Montelukast Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA 120 24 960 AC/DC PROXLL 0 4 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email mail@mpecathodic.no Fax 47 6990 Phone 47 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 0 4 960 C/DC Manufacturer (Company) Company name

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 06/3-E-HL VKK 606/3-E-HL VKK 006/3-E-HL VKK 406/3-E-HL VKK 806/3-E-HL DK, EE, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning ecocraft exclusiv Gaskedel med kondensationsteknik

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris 637804-01 Ratt f/mengdeside, Nautic 434 26 35 GB41637804 01 636479-01 Avstengningsratt, krom, Nordic 434 30 61 GB41636479

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND 2006 SISUKORD 1. Üldsätted... 3 2. Kõrgusvõrgu ülesehitus... 4 3. Kõrgusvõrgu ülevaatus ja ehitamine... 8 4. Reeperite (tsentrite) tüübid...16

Detaljer

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

EURODESK MX

EURODESK MX MX9000 1.1 2002 7 www.behringer.com 2 EHRINGER EHRINGER 2001 EHRINGER 1. MX9000 + 1.1 1.1.1 + 1.1.2 + + + 1.1.3 19 2.5 HU 3 HU PSU + + + 1. 3 1.1.4 1.1: 2. 2.1 SPLIT INLINE SPLIT INLINE 24 into 8 into

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL 0 4 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email mail@mpecathodic.no Fax 47 6990 Phone 47 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 80 4 690 C/DC Manufacturer (Company) Company

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

Küttesüsteemid eramutes

Küttesüsteemid eramutes Küttesüsteemid eramutes See on sinu teejuht eramajade ringluspumpadele Grundfos PAIGALDAJA KÄSIRAAMAT 4. väljaanne Käsiraamat koosneb järgmistest osadest: Rakendused Pumbavalik Lisavarustus Teooria Nõuanded

Detaljer

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine EESTI-SVEITSIKOOSTOOPROGRAMM ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale Targo Kalamees Teet Tark

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL

MPE CATHODIC AS PROXLL : : : : Customer Plant designation Drawing Number commission PROXELL COSTUMER PA AC/DC PROXLL 0 5 6 7 8 9 DIN_DB_ Idrettsveien, N 580 Rygge email moss@mpecathodic.no Fax 7 6990 Phone 7 69900 Customer Plant designation Drawing Number commission P 0 0 C/DC Manufacturer (Company) Company name Path

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad

Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad Venemaa, Peterburi, 31. juuli 4. august 2007 Individuaalarvestuse ülesannete lahendused Ülesanne nr!1 Kiri on ülesehitatud

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

JARES AS. Kommunikasjon og konsulentvirksomhet

JARES AS. Kommunikasjon og konsulentvirksomhet AS, Nordsetergrenda 15 A, 1161 Oslo. AS Kommunikasjon og konsulentvirksomhet AS, Nordsetergrenda 15 A, 1161 Oslo. Käyttäjät - Nimet, tunnukset - Käyttäjäkohtainen tilastointi - Laskutuksen tiedot - Käyttäjäryhmät

Detaljer