KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES"

Transkript

1 KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

2 Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge / et / PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN :003+A:009

3 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 0784 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / (0) 4 / JK-Licht GmbH Eduard-Rhein-Str Königswinter GERMANY +49 (0) 44 / (0) 44 / JK-Products GmbH Köhlershohner Straße Windhagen GERMANY +49 (0) 4 / (0) 4 / 88-66

4 Austatud kliendid Valinud Ergoline i aparaadi, olete otsustanud kõrgtehnoloogiliselt efektiivse seadme kasuks. Teie aparaat on toodetud suure hoolikkusega ja täpsusega ja see on läbinud mitu kvaliteedi- ning ohutuskontrolli, tagamaks häireteta ja ohutu töö. Aga ka Teie ise võite oluliselt sellele kaasa aidata, et Te oma aparaadiga kaua rahul oleksite. Kui Te järgite kasutusjuhendis toodud näpunäiteid ja nõuandeid, on hetked, mil te aparaati kasutate, seotud meeldivate elamustega. Küsimuste korral oleme valmis Teile meelsasti nõu andma. ) Teie JK-Sales GmbH Lugege ja järgige selles kasutusjuhendis antud informatsiooni. Nii väldite õnnetusi ja käsutate polüfunktsionaalset ning tarvitamisvalmis aparaati. Arvestage ka üldkehtivate, õiguslike ning muude regulatsioonide ja õigusaktidega (ka kasutaja riigi seadusandlusega), samuti kehtivate keskkonnakaitsenormidega! Alati tuleb järgida kutseühingute või muude järelevalveasutuste kohapeal kehtivaid õigusnorme! ) +49 (0) 4/ (0) 4/

5 4

6 Sisukord Tähtsad ohutusjuhised ja informatsioon Soovitatavad päevitamisajad Kirjeldus Kasutus Hooldus Tehnilised andmed/lisa Märksõnadeloend 5

7 Sisukord Tähtsad ohutusjuhised ja informatsioon Kasutusjuhendit kasutage nii Sümbolite tähendus Sihipärane kasutamine Ohutusnõuanded käitajale Informatsioon käitajale Direktiivid Eksport MP3-muusika (lisavarustus) Keskkonnakaitse Tootja garantii Soovitatavad päevitamisajad Päevitada aga õigesti! Päevitamistabeli sümbolid PRESTIGE-seeria Päevitamisaegadest EN Kirjeldus Varustus Kirjeldus Tarvikud Kasutus Ohutusnõuanded kasutajale Tähtsad Päevitamisaparaadi Kasutamise ülevaade Juhtimisstruktuur Funktsioonid Käivitamine MP3-mängija ühendamine Hooldus Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Lülitada aparaadi vool välja ja lukustada kaitsega sisselülitamise vastu Häired Hooldustööde ülevaade Hoolduskomplekt (kriimustamise kaitse, tööriistad) Puhastamine Hooldus Puhastus- ja hooldustööde intervallid Uue lambikomplekti kiipkaardi sisestamine Alumise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine Külgmise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine Ülemise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine

8 Sisukord Siseruumi valgustite puhastamine/vahetamine Ülemise ja külgmise osa UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Näopäevitaja UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine Puhastage/vahetage UV-kõrgsurvelambid ja filterplaatide Ülemise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine Alumise osa filtrite puhastamine Ülemise osa filtermattide puhastamine/vahetamine Climatronic/Climatronic Plus : kondensaadianuma tühjendamine ja filtri puhastamine AROMA kanistri vahetamine AQUA FRESH-süsteem: kanistri vahetamine Tehnilised andmed Ühendusvõimsus, võimsus ja müratase Nimivõimsus, UV-lampide tüürimine ja võimsusastmed Lampidega varustamine Efektvalgustid Varuosad ja lisatarvikud Mõõdud Ülespanekukoht Ventilatsiooniseadmed Töötamiskoha kõrgus JK-aegreleega juhtimised Märksõnadeloend Eelhäälestused vaata «Eelhäälestused», tellimis-nr Häire, põhjus ja abi vaata «Veakoodid», tellimis-nr

9 Kasutusjuhendit kasutage nii Lehekülgedele märgitud peatükkide pealkirjad aitavad Teil kiiresti leida vajaliku sisuga lehekülje. Peatüki esimesel lehel on märksõna kirjutatud suurelt (), järgnevatel lehtedel väiksemalt (). Lisaks sellele kasutatakse ka sümboleid. Sümboleid on mitut liiki: igal peatükil on oma sümbol (3), peatükkide ülevaate leiate leheküljelt 5. sümbolid, mis paiknevad vahetult joonise kohal (4), käivad tööoperatsiooni kohta, mida joonisel kujutatakse Sümbolite tähendust selgitatakse alates leheküljest 9 selles peatükis. Viide Jätame endale õiguse teha antud kasutusjuhendis tehnilisi muudatusi! Trükkimine ja paljundamine ka osaline on lubatud vaid meiega eelneval kirjalikul kokkuleppel ja allikale viitamisel. 8

10 Sümbolite tähendus Ohutusnõuanded Näiteks Oht! Ohu liik ja allikas! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga oht osutab sellele, et arvestada tuleb kõikvõimalike ohtudega (eluohtlikkusega, vigastusohuga) inimese tervisele. Eluohtlik! Elektrilöögioht! Inimesele ohtlik elektrilöögioht ja põletusoht. Ühendada aparaat vooluvõrgust lahti. Tähelepanu! See ohumärk ohukolmnurk sõnaga Tähelepanu viitab sellele, et tuleb arvestada ohtudega seadmetele, materjalile või keskkonnale. Tähtis informatsioon Viide See sümbol ei tähista ohutusnõuandeid, vaid annab informatsiooni protsesside paremaks mõistmiseks. 9

11 Sümbolite tähendus Kirjelduse, käsitsemise ja hooldustööde sümbolid Klienditeenindus UV-kõrgsurvelambid Valmistaja Filterplaadid Osa/artikli number (tellimiseks) Oht! Teha aparaat pingevabaks ühendada vooluvõrgust lahti Põletusoht! Mitte puudutada, kuum pealispind... Puhastus- ja desinfektsioonivahendid Eelhäälestused Kuidas edasi toimida, on kirjas järgmisel lehel Madalsurvelambid Tööoperatsiooni lõpp UV-madalsurvelambid Nahal ei ole kosmeetikatooteid Madalsurvelampide starter Päevitamisaeg 03:5 min Päevitamisaja näit 0

12 Sümbolite tähendus Seiskumisaeg 0:59 min Seadme seiskumisaja näit (ventilaatori seiskumisaeg) Valjuhääldi Veakood E040 Häireteade (näide) Kõrvaklappide ühendus Kirjeldus MP3-mängija ühendus Efektvalgustus UV-tüüp Kehajahutamine AQUA SOLAR WITH SKIN+ ADDITIVE Tähelepanu! Kaitselüliti! Lõhn Relax Cabin Keerata lahti/avada kruvi Vajutada nuppu Keerata kinni/lukustada kruvi nt s Vajutada nuppu sekundit Pealemineku koha kriimustamise kaitse (pehmendus ülemise plaadi jaoks) 0-3 min Kestus: 3 minutit Ergoline i võti

13 Sümbolite tähendus Iminapp Filtrid ja filtermatid ei tohi olla märjad Puhastamine Lambikomplekti kiipkaart Vahetamine Puhastada või vahetada sõltuvalt määrdumisastmest Kontrollida testribaga Tühjendamine Visuaalvaatlus Climatronic Filtermatt

14 Sihipärane kasutamine Seade on ette nähtud kaubanduslikul, mitte isiklikul otstarbel kasutamiseks. Seade on ette nähtud kosmeetiliseks päevitamiseks, kasutatuna ühe, päevitamiseks sobiva nahaga täiskasvanu poolt. Lisainfot leiate selle kohta leheküljelt 0 ja 6. Alla 8-aastased isikud ei tohi seadet kasutada. Seadet ei tohi kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega inimesed ning need, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks. Seadme nõuetele vastava ja ohutu kasutamise eest vastutab nende turvaisik, kuna seadet tohib kasutada ainult tema järelevalve all või juhendamisel. Vähimagi kahtluse korral on seadme kasutamine nimetatud isikutel keelatud! Aparaadi kasutamine on lubatud ainult ette nähtud või samaväärsete lampidega. Kasutusjuhendis toodud päevitamisajad kehtivad ainult aparaadile ette nähtud lampide kohta. Igasugune muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks. Sellest tuleneva kahju eest tootja ei vastuta. Riski kannab üksnes käitaja. Sihipäraseks kasutamiseks loetakse ka kinnipidamist tootja poolt ettekirjutatud juhtnööridest, kasutamis- ja hooldustingimustest. Aparaati võivad kasutada, hooldada ja parandada ainult isikud, kes tunnevad seda ja on ohtudest teadlikud. 3

15 Ohutusnõuanded käitajale Oht! Montaaž ja elektriühendus peavad vastama riigi õigusaktidele. ) Elektriinstallatsioon tuleb paigaldamisel varustada liigpinge kategooria III nõuete järgi kogu pingestuse lahutusseadmega (pealülitiga), millele on vaba juurdepääs. See tähendab, et iga pooluse kontaktiava laius peab III liigpinge kategooria tingimuste kohaselt tagama kogu lahutamise. Kui ühendamine toimub pistikühendusega, tuleb kasutada pistikute süsteemi vastavalt kehtivale standardile EN Aparaadi montaaži, ülespanekut, laiendamist või parandamist tohib teha selleks väljaõpetatud ja koolitatud personal. Tuleb järgida kõiki aparaadile paigutatud ohu- ja kaitsenõuandeid! Akrüülklaasist lamamisalusplaadi maksimaalne lubatud koormus on kirjas tehnilistes andmetes vaata lk 99. Keelatud on eemaldada kaitseseadiseid (nt plaadilülitit), eirata ohutusnõuandeid või lülitada välja kaitseseadiseid, mis võivad mõjutada aparaadi ohutut töötamist! Aparaati tohib kasutada ainult töökorras olekus! Ajaline juhtimine peab olema ehitatud nii, et ka juhtimisrikke korral hiljemalt <0% valitud tööaja möödudes lülitatakse aparaat automaatselt välja. Sellepärast peab aparaadi tööaeg olema kahekordselt kindlustatud aegrelee kaudu normide EN järgi. ) Mitte muuta, kitsendada või lisada aparaadi õhu juurde- ja äravooluala, mitte teha omavolilisi muudatusi aparaadi korpuses. Tootja välistab vastutuse sellest tulenevate kahjude kandmisel. Planeerimise dokumentides kirjas olevatest ventilatsiooniseadmete tehnilistest andmetest tuleb rangelt kinni pidada vaata lk 00. Aparaati ei tohi paigaldada transpordiks mõeldud alusele ega seal kasutada Transpordialusel ei ole aparaat optimaalselt paikalooditud. Häirete tekkimine on paratamatu. Tähelepanu! Kood juurdepääsuks infrapunaliidese kaudu on käsiseadme tarkvaras eelhäälestatud ja seda võib kasutada igas aparaadis. Igaüks, kes laeb tarkvara internetist, võib käsiseadmega aparaadi andmetele juurde pääseda. Palun pöörake tähelepanu sellele, et klienditeenindus muudab esmasel sisselülitamisel eelhäälestatud juurdepääsukoodi. Märkige palun hilisemaks kasutamiseks uus kood üles! See kood on sõltumatu juurdepääsukoodist, mis mõeldud eelhäälestusteks juhtpuldi kaudu. ) Saksamaal: VDE-eeskirjad ) JK-aegreleega juhtimist vaata lk 0 4

16 Informatsioon käitajale Direktiivid Aparaat on ehitatud kooskõlas järgmiste direktiividega: EÜ-direktiiv Elektromagnetiline ühilduvus 004/08/EÜ (vastavalt kehtivale redaktsioonile) madalpingedirektiiv 006/95/EÜ (vastavalt kehtivale redaktsioonile) Viide Eksport Juhime Teie tähelepanu sellele, et aparaadid on mõeldud eranditult ainult Euroopa turule ja neid ei tohi eksportida USA-sse või Kanadasse ega seal kasutada! Selle nõuande eiramise korral meie ei vastuta! Juhime tungivalt Teie tähelepanu sellele, et vastasel korral võib eksportöör ja/või kasutaja võtta endale kõrge vastutusriski. Sõltuvalt kohalikust elektrienergiaga varustamise ettevõttest võivad aparaadid kanda häireid üle maja vooluvõrku, mis avaldavad mõju elektriga varustaja poolt paigaldatud ringjuhtsüsteemile (TRA). Seetõttu võivad kannatada näiteks öise tariifiga töötavad küttesüsteemid. Viide Kui aparaatide töö tõttu esineb häireid, vastutab käitaja helisagedustõkise paigaldamise eest maja elektrisüsteemi. Palun pöörduge oma elektrifirma poole. Elektrifirmas on teada Teie kohaliku elektrienergiaga varustaja tehnilised ühendamistingimused, nii saab helisagedustõkise kohaldada Teie energiavarustaja vooluvõrguga. 5

17 Informatsioon käitajale MP3-muusika (lisavarustus) MP3-mängija individuaalne kasutamine päevitamise ajal ei ole muusika avalik edastamine autoriõiguse tähenduses, ning stuudio käitaja ei ole kohustatud sellest teatama vastavale firmale ega maksma selle eest teenustasu. MP3-muusikafailide avalikkuses kuulamise kohta kehtivad samad eeskirjad nagu kõigi muude muusikateoste puhul. Stuudio käitajana/ stuudio omanikuna tohite mängida oma stuudio ruumides ja/või Ergoline i professionaalsete päevitusaparaatide MP3 muusika moodulites ainult originaal audio-cdsid, MCsid, audio-dvdsid vms, kui te olete taotlenud selleks vajalikud esitamisõigused ). Kopeerimiskaitsega audio-cdsid, MCsid, audio-dvdsid vms ning nendele muusikakandjatele võetud muusikapalasid ei tohi konverteerida MP3-formaati ja/või salvestada HDDle, audio-cdle, MCle, audio-dvdle vms, kui selleks kasutatakse tarkvara, mis eirab või teeb kahjutuks muusika- või andmekandjate kopeerimiskaitse. Vastava firma müügitöötajate või muude kontrollorganite nõudmisel peate esitama igal ajal esitamisõiguse loa. Kui te olete järginud kõiki eespool toodud juhiseid ning taotlenud MP3 muusika mooduli kasutamiseks vajalikud õigused, tohite konverteerida kõik oma originaalsed audio-cdd, MCd, audio-dvdd vms muusikaseadmele vajalikku MP3-formaati. Iga seaduslikult taotletud audio-cde, MCe, audio-dvde vms kohta tohib teha ainult ühe koopia ) sihtriigis kommertseesmärgil esitamisõigust väljastav firma (Saksamaal: GEMA/GVL) (dublikaadi või MP3 vormingu). Algallikat (muusikakandja originaali) tuleb hoiustada, seda ei tohi samaaegselt kasutada / Viide. Lisainfot allalaadimiseks vt Audio-Guide alt Interneti aadressilt 6

18 Informatsioon käitajale Keskkonnakaitse Keskkonnadeklaratsioon JK-ettevõttegrupp JK-ettevõttegrupp juhindub rangetest EÜ (nr) 76/00 ja DIN EN ISO 400:004 direktiividest ja gruppi kontrollitakse regulaarselt koolitatud audiitorite poolt, kes koostavad keskkonna sise- ja välisauditeid. Keskkonnanormid lampide ja akude käitlemine UV-vaakumlambid ja UV-kõrgrõhklambid sisaldavad helenduvaid aineid ja teisi elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid. Akud sisaldavad raskmetalliühendeid. Vastavalt riigi jäätmeseadusele ja vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmemäärusele tuleb UV-lambid ja akud tõendatavalt kohustuslikus korras utiliseerida. Teie kohalik müügiagentuur on Teile UV-lampide ja akude utiliseerimisel meelsasti abiks. Teatage UV-lampide ja akude arv telefoni teel või kirjalikult oma agentuurile. Agentuur kutsub Teid toimetama lampe kättetoimetamiskohta ) või hoolitseb vastavalt korrale koos jäätmekäitlusettevõttega lampide toimetamise eest jäätmekäitlusesse. Pakend Pakend koosneb 00% taaskasutatavast materjalist. JK-ettevõttegrupi poolt ringlusesse võetud pakendi, mida enam ei kasutata, võib JKettevõttegruppi tagasi saata. Teie partneragentuur või müüja nõustab Teid meelsasti. Vananenud seadmete käitlemine Aparaat on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Hilisema vanarauaks muutumise korral tuleb aparaat nõuetele vastavalt utiliseerida. Kasutatud materjalide koostise või potensiaalse kahju kohta saate teavet JK-ettevõttegrupist. Seadmed tuleb vastavalt soovile viia kas JK-Ettevõtte gruppi või tavapärasele jäätmekäitlejale ). Teie partneragentuur või müüja nõustab Teid meelsasti. Koosteosad ja seadmed on tähistatud järgneva sümboliga: ) Siinkohal kehtivad vastavad rahvuslikud seadused. Pöörduge kohaliku müügiagentuuri poole. 7

19 Tootja garantii Ergoline vastutab päevitamisaparaadi defektide eest klientide ees, kes ostavad Ergoline i müügiesindustest omatarbeks või äris kasutamiseks Ergoline i päevitamisaparaadi vastavalt järgnevatele eeskirjadele; välja arvatud kuluvosad nagu UV-kõrgsurvelambid (põletid), UVmadalsurvelambid (torud) ja starter, samuti ka akrüülklaasist lamamisalusplaat. Garantii tähendab, et Ergoline kõrvaldab defektid ja puudused teatud aja jooksul, valides ise, kas parandab või vahetab defektse detaili välja. Garantii kehtib 4 kuud seadme ostmisest ja garantiitalongi või arve esitamisel Ergoline ile või Ergoline i müügiesindajale, kellelt klient toote ostis. Antud garantiist tulenevad kliendi õigused kehtivad koos võimalike ostumüügilepingust tulenevate klientide nõuetega ja ei muuda neid kehtetuks. 8

20 Päevitada aga õigesti! Paari asja tuleks silmas pidada, et päevitamisaparaadi kasutamist oleks võimalik tõeliselt nautida. Siin on mõned vastused küsimustele, mida ikka ja jälle esitatakse. Meik solaariumis? Parem mitte. Puhastatud nahk võtab UV-kiiri paremini vastu. Kosmeetikas sisaldub kõige erinevamaid koostisaineid. Ükskõik, kas tegemist on emulgaatorite, rasvade või niinimetatud lõhnaainetega UVvalgusega kombineerituna võivad need nahal esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Sellepärast tuleb alati enne päevitusaparaadi kasutamist tingimata meik maha võtta! Meik sulgeb näo nahapoorid. Päevitamisaparaadi UVvalgus avab need suletud nahapoorid taas, mistõttu nahka ei tungi mitte ainult valgus, vaid ka meigi allergiat tekitavad koostisosad. Meigi veel üheks negatiivseks tagajärjeks on see, et naha üldpilt muutub aja jooksul halvemaks. Kui kaunis tagasihoidlik meik ka ei oleks koos UV-valgusega on sellest rohkem kahju kui kasu. Järeldus: eemaldada meik enne päevitamist, et see hiljem seda paremini mõjule pääseks. Dušš pärast solaariumi? Nahk pruunistub seest, mitte pealt, sellepärast ei saa pruuni nahka maha pesta. Kandke nahale pärast dušši niisutavat kreemi. Ravimid ja päevitamine üheaegselt? Mõningate ravimite kohta on teada, et nad suurendavad naha UVtundlikkust. Eriti suur on see tõenäosus antibiootikumide, sulfoonamiidide, psühhofarmakonide, rahustite, antidiabeetikumide ja diureetikumide puhul. Ka pruunistavad vahendid, mis sisaldavad psoraale või kumariini, muudavad naha tundlikumaks. Kahtluse korral tuleks kõigepealt küsida nõu arstilt, et päevitamist oleks võimalik nautida riskivabalt. Kontaktläätsed solaariumis? Vastus kõlab: jaa! Nagu kõik teisedki päevitamisaparaatide kasutajad, peaksid ka kontaktläätsede kandjad kandma spetsiaalseid kaitseprille, mis kaitsevad silmi UV-valguse eest. Et tagada paremat kaitset, võivad prilli- ja kontaktläätsekandjad küsida oma optikult UV-kaitsega vahetatavaid kontaktläätsi. Vahetatavatesse kontaktläätsedesse paigaldatud UVA ja UVB filter kaitseb sarvkesta ning silma sisemust peaaegu 00% liiga energiarikka UV-valguse eest. Sellest on päevitamisaparaatide kasutajatel kasu mitte ainult õues, vaid ka päevitamisaparaadis. Nad võivad neid kontaktläätsi piiranguteta kanda ka päevitamisaparaadis. Rohkem informatsiooni küsige palun oma optikult või silmaarstilt. 9

21 Päevitamistabeli sümbolid Nahapõletuste ja pikaajaliste kahjustuste oht! Isikud, kellel on nahatüüp I, ei tohi päevitusaparaati kasutada. Isikute puhul, kellel on nahatüüp II, III ja IV, kehtib: Pidage kinni päevitamisaegadest, mis on ära toodud alates lk. Pidage kinni ohutusnõuetest lk 6. Nahatüüp I (tundlik nahk) Sagedane kuni alatine päikesepõletus. Talub vähe loomulikku päikest. Päevitusseansid ei ole lubatud. Nahatüüp II (hele nahk) Sagedane päikesepõletus. Talub ca 0-0 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk. Nahatüüp III (normaalne nahk) Harvaesinev päikesepõletus. Talub ca 0-30 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk. Nahatüüp IV (tõmmu nahk) Harvaesinev päikesepõletus. Talub ca 40 min loomulikku päikest. Maksimaalne päevituskordade arv aastas, vaata alates lk. 0

22 Päevitamistabeli sümbolid Ettevaatust, põletusoht! Kasutada tohib ainult nimetatud UV-lampe ja filterplaate, muude lampide ning filterplaatide kasutamisel võib seadme kasutaja valede päevitusaegade valimisel end tugevalt ära põletada! Viide: Seadmed tarnitakse tavaliselt ilma madalsurvelampideta. Päevitamisajad leheküljel kehtivad ainult kleebisele () märgitud lampide kohta. Lampide tellimisnumbrit vt tabelist leheküljel 93.

23 PRESTIGE-seeria Päevitamisaegadest EN Ergoline Trend 60W Ergoline Trend 8 W ) EN ) Maksimaalne päevituskordade arv aastas (NMSC): ) vaata kleebist Lampide kokkupanek ) EN , maks. kiiritustugevus 0,3 W/m² (NMSC)

24 Varustus Olenevalt tüübist on aparaadid varustatud erinevalt. Siin antud kirjelduses on käsitletud kõiki seeriaviisiliselt toodetavaid ja valitavaid detaile/funktsioone, millega tuleb käsitsemisel ja/või hooldustöödel arvestada. Ka juhtpulte on erineva ülesehitusega. Nähtavad on nupud, mida on võimalik käsitseda, s.t vastav funktsioon peab aparaadi varustuse hulka kuuluma. 3

25 Kirjeldus. Näojahutamise õhudüüsid. Näopäevitajad (UV-kõrgsurvelambid + UV-madalsurvelambid) 3. Õlapäevitajad koos soundsüsteemiga (lisatarvik) 4. Kõrvaklappide ja MP3-ühendus 5. Infrapunaliides 6. Akrüülklaasplaadist alumine osa 7. Vaheplaat 8. UV-madalsurvelambid, alumine osa 9. Jalgade osas õhudüüsid keha jahutamiseks 0. UV-madalsurvelambid, külgmine osa. UV-madalsurvelambid, ülemine osa. AQUA FRESH AROMA süsteemi düüsid 3. Õhudüüsid kehajahutamiseks 4. Käepide juhtimisnuppudega 5. Kuvarmoodul 6. Siseruumi efektvalgustid 7. Tsentraalne õhuäravooluava (lisatarvik) 8. Efektvalgustid, ülemine osa 9. Kirja valgustus 0. Efektvalgusti esiosas. Suletud päevitamiskapsel (Prestige 00-S seerial) / 0 4

26 Tarvikud 3. Õlapäevitajad koos audiosüsteemiga (Voice Guide) 7. Tsentraale õhuäravooluava. Suletud päevitamiskapsel Hooldustööde graafikus on kirjas ka mõningad lisadetailid alates lk 50, mis aga ei tähenda automaatselt seda, et Teie aparaat on juba sellega varustatud. Ülevaate võimalikes lisadest leiate müügidokumentidest / 0 5

27 Ohutusnõuanded kasutajale Tähtsad Kuulmiskahjustuste oht! Inimkõrv harjub aja jooksul valjemate helidega. Mida kõrgemaks te helitugevuse seate, seda kiiremini võivad tekkida kuulmiskahjustused. Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib põhjustada püsivaid kuulmiskahjustusi. Päevitamisaparaadi Naha ja silmade kahjustamise või nahahaiguste oht! Isikud, kelle nahk ei päevitu kunagi või kes saavad päevitamisel kergesti päikesepõletuse, ei tohi seadet kasutada. Ägeda päikesepõletusega isikud ja isikud, kellel oli või on nahavähk, või isikud, kellel on kõrgenenud nahavähi risk, (nt perekonnas on olnud nahavähk), ei tohi aparaati kasutada. Tedretähtede, ebatüüpiliste või rohkem kui 0 maksaplekiga isikud ei tohi aparaati kasutada. Ebatüüpilised on nt asümmeetrilised maksaplekid, mille läbimõõt on üle 5 mm, millel on erinev pigmentatsioon ja ebakorrapärased piirjooned. Individuaalse tundlikkuse korral UV-kiirte suhtes ja siis, kui kasutatakse teatud ravimeid või kosmeetikat, tuleb rakendada erilist ettevaatust. Ühe päevitamiskorraga ei tohi ületada kiirgushulka, mis põhjustab naha punetumist (MED, minimaalne erüteemne doos). Kui nahk hakkab mõni tund pärast päevitamist punetama, ei tohi päevitusaparaati enam nädal aega kasutada. Ühe nädala pärast võib esimese päevitamiskorraga uuesti alustada, järgides päevitamistabelit. UV-aparaate ei tohi ilma arstiga nõu pidamata kasutada, kui 48 tunni jooksul pärast esimest päevitamist ilmnevad ootamatud nähud (nt kihelus). Mitte mingil juhul ei tohi päevitusaparaati tarvitada siis, kui puudub mõni filterplaat või see on katki või ajanäitaja lüliti on rikkis! Päikese või UV-aparaatide UV-kiired võivad põhjustada naha- või silmakahjustusi. See bioloogiline mõju sõltub üksikisiku nahatundlikkusest ja UV-kiirte liigist ning kogusest. Nahal võib ülekiirguse tagajärjel tekkida päikesepõletus. Liiga sagedaselt võetav päikese ultraviolett (UV) või aparaatide (UV) kiirgus võib kaasa tuua naha enneaegse vananemise ja ka nahatuumori riski. Enne päevitamist eemaldage õigeaegselt kosmeetika ja ärge kasutage mingeid päikesekaitsevahendeid. Pöörduge arsti poole, kui nahale tekivad püsiv paistetus, haavandid või pigmenteerunud maksaplekid.... 6

28 Ohutusnõuanded kasutajale Mõningad sees- või välispidised ravimid võivad UV-kiirte nahatundlikkust oluliselt tõsta. Näiteks: antibiootikumid, sulfonamiidid, psoraleenid nagu melaniin, askorbiinhape ja derivaadid. Taoliste preparaatide tarvitamise ajal ja järel tuleb päevitamisest - ka päikese käes - loobuda! Kahtluse korral küsige enne raviarstilt nõu! Katmata silma pinnal võib tekkida põletik ja teatud juhtudel võib liigne kiirgus kahjustada võrkkesta. Paljukordse kiirituse tagajärjel võib tekkida hall kae. Kasutage kaasasolevaid UV-kiiri mitteläbilaskvaid kaitseprille (tellimis-nr ). Kahe esimese päevitamise vaheline aeg peab olema vähemalt 48 tundi! Ärge samal päeval enam päikest võtke! Pruunima naha saamiseks tuleb ka ekspositsiooniaega (kiirguse toimeaega) pikendada, või teatud pruunisusest alates pole võimalik enam pruunimaks saada. Kiirguse toimeaega ei tohi suvaliselt pikendada, see peab jääma lubatud kiirgusannuse piiridesse! Seega on tervist kahjustamata võimalik saavutada vaid naha tüübist olenev teatud pruunisuse lõppaste. : JK-Licht GmbH vaata lk. 7

29 Kasutamise ülevaade 8 vaata eraldi juhendit Eelhäälestused, tellimisnr / 0...

30 Kasutamise ülevaade START/STOPP klahv UV-kõrgsurvelampide (näopruunistaja) piktogramm Õlapruunistaja piktogramm Climatronic'u piktogramm Kehaventilaator piktogramm Näoventilaator piktogramm AQUA FRESH/AROMA piktogramm Audiosüsteemi/hääljuhtimise piktogramm Helitugevuse piktogramm Ekraan kellaaeg, funktsioonid... Navigeerimismoodul /

31 Kasutamise ülevaade Navigeerimismooduli kirjeldus: Päevitamisaparaati juhitakse nuppudega, mis on integreeritud ülemise osa käepidemesse. Päevitamise sisse- ja väljalülitamine, katkestamine. Funktsiooni kinnitamine. Nupu kuvamine/mittekuvamine sõltub valitud funktsioonist. Päevitamisaparaadi käivitamisel helendavad põhiseisundis kuvarmoodulil kõik piktogrammid. Pärast funktsiooni valimist hakkab vastav piktogramm vilkuma, näidikule kuvatakse valitud funktsiooni häälestamis- ja valikuvõimalused. (Vaata Juhtimisstruktuur lk 3.) Viide Kui 8 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, taastatakse põhiseisund. Aparaadi funktsiooni valimine (valida piktogramm) Alamfunktsiooni valimine (kui on) Häälestuse muutmine (edenemisriba kujutisega), nt Temperatuuri reguleerimine Muusikapala või stuudiokanali vahetamine (põhiseisundis) Nupu kuvamine/mittekuvamine sõltub valitud funktsioonist. 30

32 Juhtimisstruktuur Voice Guide Aqua Fresh Impulss Õlapäevitajad Näoventilatsioon Enda muusika Komfortprg. Muusikapa. valik Peadüüs Stuudiokanalid Kehadüüs Näopäevitajad Kehaventil. Aroma Audio helitugev. Climatronic 3

33 Funktsioonid Funktsioon UV-alarõhulambid Piktogrammi valik/klahvide järgnevus Kirjeldus/ekraaninäit Start / Stop: UV-lampide sisse- ja väljalülitamine päevitamise ajal Kui UV-lambid lülitatakse päevitamise ajal välja, jookseb päevitamisaeg edasi. Näopruunistaja Näopruunistaja reguleerimine, astmed -9 Näopruunistaja väljalülitamine hoidke klahvi kinni: Näopäevitajad Väljas? OK Näopruunistaja sisselülitamine minut maksimaalvõimsuseni, seejärel tagasipöördumine viimase seadistuse juurde enne väljalülitamist. Õlapruunistaja Õlapruunistaja väljalülitamine: Ölapäevitajad Väljas? OK Õlapruunistaja sisselülitamine: Ölapäevitajad Sees? OK minut maksimaalvõimsuseni.... 3

34 Funktsioonid Funktsioon Piktogrammi valik/klahvide järgnevus Kirjeldus/ekraaninäit Climatronic Temperatuuri reguleerimine, astmed -9 Automaatkonditsioneeri (Climatronic) tõrke korral jahutatakse lamamispinda ilma reguleerimiseta. Niisugusel juhul saab kasutaja jahutamist lülitada ainult sisse ja välja. Kehaventilaator Kehaventilaatori reguleerimine, astmed -9 Näoventilaator Näoventilaatori reguleerimine, astmed -9 Õhuvoo suunda võib käsitsireguleerida. AQUA FRESH AQUA FRESH impulsi aktiveerimine: AQUA FRESH Impulss Sees? OK AQUA FRESH Komfort-programmi sisselülitamine: Komfortprg. Sees? OK AQUA FRESH Komfort-programmi väljalülitamine: Komfortprg. Väljas? OK... 33

35 Funktsioonid Funktsioon AQUA FRESH AROMA Piktogrammi valik/klahvide järgnevus Kirjeldus/ekraaninäit AQUA FRESH peadüüsi sisselülitamine: Peadüüs Sees? OK AQUA FRESH peadüüsi väljalülitamine: Peadüüs Väljas? OK AQUA FRESH kehadüüsi sisselülitamine: Kehadüüs Sees? OK AQUA FRESH kehadüüsi väljalülitamine: Kehadüüs Väljas? OK AROMA sisselülitamine: Aroma Sees? OK AROMA väljalülitamine: Aroma Väljas? OK... 34

36 Funktsioonid Funktsioon Voice Guide Audiosüsteemi Piktogrammi valik/klahvide järgnevus Kirjeldus/ekraaninäit Voice Guide väljalülitamine: Voice Guide Väljas? OK Voice Guide sisselülitamine: Voice Guide Sees? OK Audiosüsteemi valimine: A: Enda muusika, MP3-mängija B: Muusikapala valik, SD-kaart Muusika C: Stuudiokanalid, eksternse ühendusega süsteem (nt CD-mängija) Näiteks: Audiosüsteemist valitakse stuudiokanalid. Stuudiokanalid Sees? OK Voice Guide on akustiline tugi seadme käsitsemisel ning seda saab kasutada ainult koos audiosüsteemiga. Seeriaviisiliselt on Voice Guide sisse lülitatud, kui seade on tööks valmis ja päevitamise ajal. Audiosüsteemist ühe võimaluse valimisel desaktiveeritakse teised automaatselt. Muusika või stuudiokanali vahetamine Helitugevuse Helitugevuse reguleerimine 35

37 Käivitamine Ülemise osa sulgemine Seadistamine käivitamisel / / 0 Start 36

38 MP3-mängija ühendamine Audiosüsteemi olemasolu korral saavad stuudio külastajad ühendada oma MP3-mängija päevitamisaparaadiga. 660 / / 0 Mat.-nr annab kasutada stuudio käitaja (,5 m/x 3,5 mm stereopistik). MP3-mängija ühendamise kohta vt tootja dokumentatsiooni. Valju muusika võib stuudio teisi külastajaid häirida. Kasutage kõrvaklappe

39 MP3-mängija ühendamine Tähelepanu! Kuumus võib MP3-mängijat kahjustada! Ärge hoidke seadet otsese kiirguse käes. 3 Toitejuhe võib välja tulla, puksid võivad kahjustuda! MP3-mängija pistikupesast väljavõtmisel mitte tõmmata toitejuhtmest / 0 38

40 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Eluohtlik! Hooldustöödeks, mis nõuavad aparaadi avamist, tuleb aparaadist vool välja lülitada. Vaata lk 4. Hooldus- ja korrashoiutööd aitavad oluliselt kaasa aparaadi nõuetele vastavale tööle. Etteantud hooldustööde graafikust kinnipidamine ja hooldus- ning korrashoiutööde läbiviimine on seega hädavajalik. Hooldatavate detailide konkreetset tööaega saate vaadata eelhäälestusrežiimist ). Võimalikud kaitseseadised (nt filterplaadid) tuleb tööde järel tagasi monteerida. Juhime tähelepanu sellele, et aparaadi nõuetekohase korrasoleku huvides tuleb iga kuu järel (alates kasutusele võtmisest) teostada perioodilisi kontrolltoiminguid meie klienditeeninduses või volitatud firma spetsialisti poolt! Põletusoht! UV-madalsurvelampide vahetamise korral tuleb kindlasti sisestada juuresolev kiipkaart! UV-madalsurvelambid töötavad õige võimsusega ainult siis, kui samaaegselt vahetatakse välja lambikomplekt ja kiipkaart. Kui vana kiipkaart jäetakse masinasse, töötab uus lambikomplekt liiga suure võimsusega ja kasutaja võib saada raskeid põletushaavu! ) vaata «Eelhäälestused», tellimis-nr Põletusoht! Kasutada ainult ettenähtud UV-originaallampe ja filterplaate (vaata Lampidega varustamine lk 93 ja vaata Päevitamistabeli sümbolid lk 0)! Muude UV-lampide ja filterplaatide kasutamine avaldab mõju päevitustoimele, mille tulemusel võivad kasutajal tekkida rasked põletused! Muude UV-lampide ja filterplaatide kasutamisel kaotavad CEvastavusavaldus ja GS-tüübikinnitusmärk kehtivuse! Tähelepanu! Kasutada üksnes sama tüüpi originaalvaruosi! Teiste varuosade rakendamisel kaob CE-vastavus! Kahju korral, mis on tekkinud tõendatavalt mitteoriginaalvaruosade kasutamise tagajärjel, on igasugune vastutus välistatud

41 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Tuleoht! Kõrgsurvelambid, mis ei ole Ergoline i poolt heaks kiidetud, võivad lõhkeda. Kuumad lambi osad võivad muud komponendid põlema süüdata, inimesed võivad vingumürgituses või tulekahjus raskesti vigastada või surma saada. Kasutage ainult Ergoline i poolt ette nähtud kõrgsurvelampe. Puhastage aparaati seest regulaarselt. Tolmupallid võivad süttida!... 40

42 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Lülitada aparaadi vool välja ja lukustada kaitsega sisselülitamise vastu Eluohtlik! Aparaatide juures tööde tegemisel tuleb need vooluvõrgust välja lülitada. See tähendab, et kõik pinge all olevad juhtmed tuleb välja lülitada. Ainult aparaadi väljalülitamisest ei piisa, sest mõnesse kohta jääb veel pinge sisse. Sellepärast tuleb kõik kaitsmed välja lülitada ja kui võimalik, ka välja võtta / Eluohtlik! Eksliku sisselülitamise tagajärjel võib juhtuda raskeid õnnetusi. Kohe peale pinge väljalülitamist tuleb kõik lülitid või kaitsmed, millega pinge välja lülitati; lukustada kaitsega sisselülitamise vastu. Kaitsekilbile panna tabalukk ette. Mitte väljakeeratava automaatkaitsme korral võib lülitile kleepida kleepriba kirjaga Mitte sisse lülitada, ohtlik!. 050 / Alati tuleb kohe paigaldada keelusilt kirjaga: Tööde teostamine! Koht:... Sildi eemaldab ainult:... usaldusväärselt paigaldada. Eluohtlik! 05 / Keelusilte ei tohi riputada pinge all olevate osade külge, samuti ei tohi sildid puutuda vastu pinge all olevaid osasid.... 4

43 Ohutusnõuanded hooldus- ja korrashoiutöödeks Häired Vea põhjuse paremaks lokaliseerimiseks ) kuvatakse näidikule veakoodid. Kui tekib häire, ilmub näidikule vilkuv veakood. Kui esineb rohkem häireid, kuvatakse veateated näidikule üksteise järel. Vea kõrvaldamine kviteeritakse vajutades START/STOP-nuppu. Kui viga ei anna kõrvaldada, teatada klienditeenindusse vaata lk. ) vaata ka eraldi juhendit veakoodid, tellimisnr

44 Hooldustööde ülevaade x a 8b vaata eraldi juhendit Eelhäälestused, tellimisnr / 43

45 Hoolduskomplekt (kriimustamise kaitse, tööriistad) Hoolduskomplekti asukoht Hoolduskomplekt / / 0. Ergoline i võti. Iminapp filterplaatide või vaheplaadi jaoks 3. Pealemineku koha kriimustamise kaitse (pehmendus ülemise plaadi jaoks)... 44

46 Hoolduskomplekt (kriimustamise kaitse, tööriistad) 6 / / 0 6 / 0 45

47 Puhastamine Nakatumise oht! Nahakontakti kaudu võib saada nakkushaigusi. Kõiki esemeid/aparaadiosi, mida päevitamise ajal kasutaja võib puudutada, tuleb iga päevitamise järel desinfitseerida: lamamisplaat peatugi käepidemed ja juhtpaneel reguleeritavad õhudüüsid kaitseprillid MP3-kaabel Akrüülklaaspinnad Tähelepanu! Mitte kuivalt hõõruda kriimustusoht! Kasutage akrüülklaaspindade kiireks ja hügieeniliselt laitmatuks puhastamiseks ainult spetsiaalselt väljatöötatud kiirdesinfitseerimisvahendit Antifect. Teisi puhastusvahendeid, eriti desinfitseerimisvahendite ja lahustite kontsentraate (nt lüsoformi, etüülalkoholi või teisi alkoholi sisaldavaid vedelikke) ei tohi tarvitada. Sellest mittekinnipidamisel kaotab garantii oma kehtivuse. Kiirdesinfitseerimisvahend Antifect Antifect kontsentraat, 50 ml tellimisnr: Aerosoolpudel, liiter (tühi) tellimisnr: Pihusti tellimisnr: Segamisnõu, 5 liitrit (tühi) tellimisnr: Viide Põhjalikuks desinfitseerimiseks tuleb toimeajast kinni pidada. Pöörake tähelepanu tootja tarvitamisõpetusele! : JK-Licht GmbH vaata lk

48 Puhastamine Kunstmaterjalist pinnad Muude kunstmaterjalist pindade puhastamiseks kasutage vaid sooja vett ja nahast puhastuslappi. Mingil juhul ei tohi kasutada agressiivseid alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid ega eeterlikke õlisid. Need põhjustavad aja jooksul kahjustusi, millele me garantiid ei anna. Kummitihendite puhastamisel tulevad nahast lapile mustad plekid, mis on tingitud tootetehnoloogiast. Viide Vältige akrüülklaas- ja kunstmaterjalist pindade kahjustamist. Võtke enne puhastamist sõrmused, käekellad, käevõrud vms asjad ära. Filtrid ja filtermatid Filtrid alumises osas, konditsioneeris Kuivpuhastus: tolmuimejaga (vastavalt määrdumisele) Märgpuhastus: vee ja puhastusvahendiga, ka nõudepesumasinas Filtermatid ülemises osas, õlapäevitajates Kuivpuhastus: tolmuimejaga Märgpuhastus: vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga Mitte panna nõudepesumasinasse. Tähelepanu! Niiskus võib aparaati kahjustada! Tagasipaigaldamisel peavad puhastatud filtrid ja filtermatid olema kuivad / 0 Tähelepanu! Seadme kahjustamise oht! Konditsioneeri filtermatti ja jahutusribisid tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada vaata lk 84. Jahutusribide puhastamiseks soovitame kasutada selleks spetsiaalselt valmistatud lamellkammi, toote nr

49 Puhastamine Filterplaatide ja lampide puhastamine Kasutatavad UV-kõrgsurvelambid on lairibavalgustid, mis võivad töötada erineva võimsusega (ca W). UV-madalsurvelambid: puhastada puhta veega (niiske lapiga) UV-kõrgsurvelambid: vajadusel puhastada klaaskolbe piiritusega Filterplaadid: puhastada puhta veega (niiske lapiga) 48

50 Hooldus AQUA FRESH AQUA FRESH funktsioon seisneb keha jahutamises, aurustades päevitamisruumis AQUA SOLAR WITH SKIN+ ADDITIVE-i +. Oht teie kliendi tervisele! Bakteritega kontamineerunud vesi võib päevitamisaparaadi kasutajal põhjustada nahalöövet ja muid allergilisi reaktsioone. Sellepärast ärge täitke AQUA FRESH kanistreid kraanivee ega muude vedelikega. Vahetage AQUA FRESH kanister ainult originaalkanistri vastu. Ärge kallake jääke vanast kanistrist uude kanistrisse! Järgige transpordi ja hoiustamise maksimaaltemperatuuri. Pidage kinni kanistrile märgitud säilivuskuupäevast. AROOM AQUA FRESH AROMA süsteemi kuulub ka lõhn Relax, mida levitatakse peadüüside kaudu. Lõhn Cabin on mõeldud kabiinile. Viide Pakume ka muid lõhnu. Täpsemat teavet saate firmalt JK- Licht GmbH. Akrüülklaasplaadid Akrüülklaasplaadid päevitusaparaatidele on valmistatud spetsiaalselt selle rakenduse tarbeks loodud akrüülklaasist. Kasutatavaid akrüüle iseloomustab eriti kõrge UV-läbilaskevõime ja vastupidavus, pind on kergesti hooldatav, hügieeniline ja nahasõbralik. Tehniliselt töömahukal valmistamismeetodil vormitakse akrüülklaasplaadid aparaadi vormile vastavaks. Vaatamata tootmistehnoloogia kõrgele tasemele ei ole võimalik vältida akrüülplaatidele tekkivaid väikseid kühme, õnarusi ning vööte. Peale selle võivad lamamisplaadile tekkida kasutamise käigus juuspeened praod. Need nähtused on materjalist tingitud ja töötlemistehnoloogiliselt vältimatud, ning ei mõjuta nimetamisväärselt kasutamiskõlblikkust ja neid ei saa seetõttu puudusteks pidada. Tähelepanu! Kosmeetika ja päikesekaitsevahendid tuleb enne päevitamist õigeaegselt eemaldama, kuna need vahendid põhjustavad pikapeale kahjustusi (nt pragude teket pinnale). 49

51 Puhastus- ja hooldustööde intervallid Iga päevitamise järel / , 46 Puhastamise kinnitamiseks tuleb vajutada START/STOP-nupule (kui aparaadi ventilaator on seiskunud)

52 Puhastus- ja hooldustööde intervallid x 078 / Tühjendamine h /

53 Puhastus- ja hooldustööde intervallid Intervallid Intervallid, vt PRODUCT INFORMATION AQUA SYSTEM (tellimisnr: ). 300 h 8a 8b / 0 a) b) 49,

54 Puhastus- ja hooldustööde intervallid e f 000 h a) 66 d a b b) 7 c) 57 c d) / 0 e) 6 l g h f) 70 f) 70 i g) - l) 63, 76, 78 k 0787 /

55 Puhastus- ja hooldustööde intervallid 500 h h 5 a) / 0 b) 7 e d a b c 0786 / 0 54

56 Uue lambikomplekti kiipkaardi sisestamine Põletusoht! UV-madalsurvelampide vahetamise korral tuleb kindlasti sisestada juuresolev kiipkaart! UVmadalsurvelambid töötavad õige võimsusega ainult siis, kui samaaegselt vahetatakse välja lambikomplekt ja kiipkaart. Kui vana kiipkaart jäetakse masinasse, töötab uus lambikomplekt liiga suure võimsusega ja kasutaja võib saada raskeid põletushaavu! / / /

57 Uue lambikomplekti kiipkaardi sisestamine / / / 0 56

58 Alumise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / / / /

59 Alumise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / / / 0 58

60 Külgmise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / / / /

61 Külgmise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / 0 60

62 Ülemise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / 0308 / / / /

63 Ülemise osa UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / 0 6

64 Siseruumi valgustite puhastamine/vahetamine / 0777 / / / /

65 Siseruumi valgustite puhastamine/vahetamine 6 kui on 8 kui on / / / / /

66 Siseruumi valgustite puhastamine/vahetamine / / / / 0 65

67 Ülemise ja külgmise osa UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Külgmise plaadi avamine / / 0 Ülemise plaadi avamine Tähelepanu! Purunemis- ja kriimustusoht! Ärge avage ülemist ja külgmist osa korraga, Te võite neid kriimustada. Vahetage järgemööda / /

68 Ülemise ja külgmise osa UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine: Viide Mudelil PRESTIGE tuleb enne UVkõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamist/vahetamist ülemises osas näopäevitaja UVmadalsurvelambid välja võtta, vaata lk JK csc vbvbrnfci / 0773 / / / /

69 Ülemise ja külgmise osa UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine / / JK csc vbvbrnfci sdsx dsef / / /

70 Ülemise ja külgmise osa UV-kõrgsurvelampide ja filterplaatide puhastamine/vahetamine Külgmise plaadi sulgemine Ülemise plaadi sulgemine 0 3 JK csc vbvbrnfci / / / / / / 0 69

71 Näopäevitaja UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / 500 / A B C 3 A B / / 0 C 50 /

72 Näopäevitaja UV-madalsurvelampide puhastamine/vahetamine / / / / / 0 7

73 Puhastage/vahetage UV-kõrgsurvelambid ja filterplaatide kui on 5975 / / / /

74 Puhastage/vahetage UV-kõrgsurvelambid ja filterplaatide ERGOLINE ULTRA S / / / / / /

75 Puhastage/vahetage UV-kõrgsurvelambid ja filterplaatide 9 a b a b 5985 / / / 0 0 Tähelepanu! Filterplaatide mitte ära vahetada. Õlapruunistaja on varustatud erinevate filterplaatide. a) Ultra Performance 9 (sinine), Tellimisnr b) kattekihita, Tellimisnr / /

76 Puhastage/vahetage UV-kõrgsurvelambid ja filterplaatide kui on / / / / / 0 75

77 Ülemise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / 0 kui on / / /

78 Ülemise osa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / 0 kui on / / 0 77

79 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine / / / / /

80 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine kui on / / / /

81 Esiosa efektvalgustite puhastamine/vahetamine kui on / / / / 0 80

82 Alumise osa filtrite puhastamine / / / /

83 Alumise osa filtrite puhastamine / / 0 8

84 Ülemise osa filtermattide puhastamine/vahetamine 630 / / / 0 83

85 Climatronic/Climatronic Plus : kondensaadianuma tühjendamine ja filtri puhastamine / /

86 Climatronic/Climatronic Plus : kondensaadianuma tühjendamine ja filtri puhastamine / /

87 Climatronic/Climatronic Plus : kondensaadianuma tühjendamine ja filtri puhastamine / 0 86

88 AROMA kanistri vahetamine / 0 HALTBAR BIS BEST BEFORE 0 / 007 OPENED ON / / / 0 HALTBAR BIS BEST BEFORE 0 / 007 OPENED ON 08/03/ /

89 AROMA kanistri vahetamine / / 0 88

90 AQUA FRESH-süsteem: kanistri vahetamine 4 AQUA FRESH 0784 / / 3 5 AQUA FRESH AQUA FRESH 0783 / / 0785 /

91 AQUA FRESH-süsteem: kanistri vahetamine 6 Viide Pärast kanistri vahetamist minna õhu väljalaskmiseks eelhäälestusrežiimi ja valida funktsioon 3 (vaata eraldi juhendit Eelhäälestused, tellimisnr: ) sec 6 59 / / / / 0 90

92 Ühendusvõimsus, võimsus ja müratase Aparaadi tüüp: PRESTIGE-seeria Nimipinge: V 3N~ V ~3 Nimisagedus: 50 Hz 50 Hz või Kaitse: 3x35A (viivitusega) 3x50A (viivitusega) Ühendusjuhe (näiteks): H05VV-F 5G 6 mm² H05VV-F 4G 0 mm² Vastavusmärk:! Aparaadi tüüp: Prestige 990-S Dynamic Power Climatronic Prestige 00-S Dynamic Power Climatronic Plus Energiatarve: 7800 W 8700 W Müratase aparaadist m kaugusel (äratõmbesüsteemiga): Müratase aparaadis: 6,9 db(a) 63, db(a) < 8 db(a) 9

93 Nimivõimsus, UV-lampide tüürimine ja võimsusastmed e f Nimivõimsus Tüürimine / võimsusastmed Prestige-seeria d a b a) 50 W 50 W / 40 W / 360 W / 60 W / 0 W b) 50 W 50 W / 0 W c) 60 W 60 W c 5030 / 0 d) 60 W 60 W e) 60 W 60 W f) 8 W 8 W / 0 W 9

94 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH UV-lambid, starter, filterplaadid Tellimisnumber ja lambi nimetus EN ) Prestige 990-S Dynamic Power Climatronic ) Prestige 00-S Dynamic Power Climatronic Plus ) d e f Tähelepanu! Muude UV-lampide ja filterplaatide kasutamisel kaotavad CE-vastavusavaldus ja GStüübikinnitusmärk kehtivuse! a b c 5030 / 0 Madalsurvelambid Ergoline Trend 60 W c, d, e c, d, e Ergoline Trend 8 W f f Starter Starter Q6 (f) 3 3 Kõrgsurvelambid ja filterplaadid UV-HDL Ergoline ultra 50 W (a) Ergoline ultra 50 W (b) 3) 3) Ultra Performance 4 (a) Ultra Performance 9 (b) 3) 3) katmata (b) 3) 3) ) Päevitamisaegadest (vaata lk ) ) Aparaat tarnitakse ilma lampideta 3) Lisatarvikud (õlapäevitaja) 93

95 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Efektvalgustid l g h i Design Silverpearl Blue Standardlambid g) x sinine 36 W h) x sinine 58 W i) x valge 8 W k 0787 / 0 k) x sinine 36 W l) AQUA FRESH AROMA-süsteemiga x sinine 5 W x makroloonist torudega (sinine) l) AQUA FRESH AROMA-süsteemita x valge 38 W Starter x makroloonist torudega (sinine) g) - l) 6 x S

96 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Efektvalgustid l g h i Design Fashionpink Orange Standardlambid g) x valge 36 W h) x valge 58 W x makroloonist torudega (kollane) i) x valge 8 W k 0787 / 0 k) x punane 36 W l) AQUA FRESH AROMA-süsteemiga x sinine 5 W l) AQUA FRESH AROMA-süsteemita x valge 38 W Starter x makroloonist torudega (sinine) g) - l) 6 x S

97 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Efektvalgustid l g h i Design Shining Blue Standardlambid g) x sinine 36 W h) x sinine 58 W i) x valge 8 W k) x sinine 36 W k 0787 / 0 x makroloonist torudega (õrnrosa) l) AQUA FRESH AROMA-süsteemiga x sinine 5 W l) AQUA FRESH AROMA-süsteemita x valge 38 W Starter x makroloonist torudega (sinine) g) - l) 6 x S

98 Lampidega varustamine JK-Global Service GmbH JK-Licht GmbH Efektvalgustid l g h i Design Mystic Black Standardlambid g) x valge 36 W h) x valge 58 W i) x valge 8 W k) x valge 36 W k 0787 / 0 Starter l) x valge 5 W g) - l) 6 x S

99 Varuosad ja lisatarvikud Filter, AQUA FRESH, AROMA x Akrüülklaas, lisatarvikud 4 x x x x x 4 6 x / 0 x / x AQUA FRESH, 6000 ml a) b) AROMA, 00 ml 8a 8b / 0 a) Relax b) Cabin 98

100 Mõõdud max. 35 kg B A C C / TK BK 53 / / 0 E3 A = B = C = C = 006 mm 53 mm 576 mm 500 mm F D E E D = E = E = E3 = F = 00 mm 34 mm 380 mm 390 mm 953 mm / 0 TK = BK = BK = 300 mm 400 mm 500 mm (ilma suletud päevitamiskapslita) (suletud päevitamiskapsliga) 99

101 Ülespanekukoht Ventilatsiooniseadmed Tähelepanu! Talitlushäirete oht! Ergoline i planeerimise dokumendis toodud ventilatsiooniseadmete tehniliste andmete eiramise tagajärjel võivad tekkida ulatuslikud häired. Sisse- ja äratõmbe planeerimise andmed leiate Ergoline i planeerimise dokumentidest ) ( inglise ja saksa keeles). Neid andmeid saate ka oma müügiesindusest või klienditeenindusest (vaata lk ). Töötamiskoha kõrgus Merepinnast üle 000 meetri kõrgusel kasutamisel tuleb häireteta töö tagamiseks teostada ümberehitus. Enne kasutuselevõtmist võtke tingimata ühendust klienditeenindusega (vaata lk ) / 0 ) Saksa keeles, tellimisnr Inglise keeles, tellimisnr

102 JK-aegreleega juhtimised MCS III plus MCS IV plus / / MCS VI Studiopilot / 0508 / 0

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050 KASUTUSJUHEND OPEN SUN 050 Kasutusjuhend 0066-00- / et / 03.007 OPEN SUN 050 ULTRA POWER 0750 / 0 53 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / 88-86

Detaljer

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES Kasutusjuhend 1004235-00A / et / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK SPV50E00SK Sisukord Ohutusnõuanded.................. 4 Enne seadme kasutuselevõtmist..... 4 Tarnimisel...................... 4 Installeerimisel.................. 4 Igapäevases kasutuses............ 4

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT Lugupeetud klient Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elktri ohutusega. Tootja Euroopa esindaja:

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Pioneering for You Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 535 457-Ed.03 / 2015-11-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Fig.

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge"

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 Originaalkasutusjuhendi tõlge Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge" Nr. 99 244..80F.0 EUROTOP 1251 A (Mudel SK 244 : +.. 01001) Vaaluti Teie Ihre / masinanumber Your / Votre

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend

SM-N950F/DS. Kasutusjuhend SM-N950F/DS Kasutusjuhend Estonian. 09/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 17 Aku 23 SIM või

Detaljer

KASVUHOONE STRONG LIGHT

KASVUHOONE STRONG LIGHT KASVUHOONE STRONG LIGHT 2,1m 3,0m min 4m ! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni juhendist ja ohutusjuhistest Kasutusjuhend Enne kasutamist tuleb kasvuhoone vastavalt paigaldusjuhendile

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Täiskasvanutele ja alates 15-aastastele noorukitele Montelukast Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend STIH) STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend Sisukord BA_SE_094_002_52_16.fm Trükitud kloorita pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid. Paberit on võimalik taasväärtustada. ANDREAS STIHL

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Detsember 2005 Kehtib jaanuarini 2009 1 (6) polüstüreen vahtplastist isoleermaterjalid RT K-37080 et RT/KH 375.2-37080 et 27.14 Talo 2000 FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend EE5094 Notebook PC kasutusjuhend Jaanuar 2010 Sisukord Sisukord... 2 Ettevaatusabinõud... 3 Sülearvuti ettevalmistamine... 5 Puuteplaadi kasutamine... 7 Osade tundmine... 8 Parem külg... 8 Vasak külg...10

Detaljer

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA Lehekülg 1 of (millestki?) 10 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 RAK 72.4 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või

Detaljer

320iB Mark II, 525iB, 530iBX

320iB Mark II, 525iB, 530iBX DA Brugsanvisning 2-17 ET Kasutusjuhend 18-32 FI Käyttöohje 33-47 LT Operatoriaus vadovas 48-63 LV Lietošanas pamācība 64-80 NO Bruksanvisning 81-95 SV Bruksanvisning 96-111 320iB Mark II, 525iB, 530iB

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1 AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.4 Kasutaja juhend AS Spin TEK 1 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 1.1 REENI EESMÄRK... 4 1.2 PROGRAMMI NÕUDED JA VÕIMALUSED... 5 1.3 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 6 2.

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 17.02.2011 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Hind DEH-1300MP CD-USB-SD

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele INFINITY Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK... 4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE... 22 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI... 38 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 54 Lietotaja rokasgramata

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år. TJEP CO-15 DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover. SE Vi hoppas att ni ska få mycket

Detaljer

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Hansa Financials Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Installeerimine, Töökeskkond, Töö alustamine, Kliendid, Artiklid,

Detaljer

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE

ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 1206/3-E-HL VKK 1606/3-E-HL VKK 2006/3-E-HL VKK 2406/3-E-HL VKK 2806/3-E-HL DK, EE, NO, SE ecocraft exclusiv VKK 806/3-E-HL VKK 06/3-E-HL VKK 606/3-E-HL VKK 006/3-E-HL VKK 406/3-E-HL VKK 806/3-E-HL DK, EE, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning ecocraft exclusiv Gaskedel med kondensationsteknik

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011

AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 10.01.2012 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Jaehind DEH-1300MP DEH-1320MP

Detaljer

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

Juridiske betingelser

Juridiske betingelser Juridiske betingelser JK-International GmbH, Division JK-Global Service Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 22 24 / 818-861 +49 (0) 22 24 / 818-205 E-post: service@jk-globalservice.de

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708

H30. BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje USER GUIDE. Print # 62251 040708 H30 BRUKERVEILEDNING BRUGERVEJLEDNING Käyttöohje Kasutamisõpetus USER GUIDE Print # 62251 040708 1 5 2 3 4 6 7 1 Dag (A) Dag (A) Päivä (A) Päev (A) Day (A) 2 Ønsket (innstilt) temp. Ønsket (indstillet)

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pakendi infoleht: teave kasutajale Pakendi infoleht: teave kasutajale Adalat Oros 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 60 mg toimeainet prolongeeritult

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad Buderus Kataloog Alates.04 27 Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad www.buderus.ee Paigaldamine Kütus Võimsusvahemik

Detaljer

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

Eelmine kuupäev

Eelmine kuupäev 1 / 7 KESTO VEDELDI NR 3 Koostamise kuupäev 07.08.2000 TOOTE OHUTUSKAART Eelmine kuupäev 15.10.1998 1. ANDMED KEMIKAALI JA SELLE TOOTJA KOHTA 1.1 Andmed aine või toote kohta Toote nimi KESTO VEDELDI NR

Detaljer

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Cardace Comp, 2,5 mg/12,5 mg tabletid Cardace Plus, 5 mg/25 mg tabletid Ramipriil/hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte Hoidke infoleht

Detaljer

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele.

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. Protan kaitseb väärtusi Protan on Norra tööstuskontsern,

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE...18 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 46 Lietotaja rokasgramata / Mikrovilnu

Detaljer

BRUKSANVISNING ESPRIT SERIES

BRUKSANVISNING ESPRIT SERIES BRUKSANVISNING ESPRIT SERIES Bruksanvisning 00455-00A / no / 08.007 ESPRIT 770 DYNAMIC POWER 5046 /0 ESPRIT 770 DYNAMIC POWER ESPRIT 770 DYNAMIC POWER CLIMATRONIC 07786 / 0 JK-Global Service GmbH Rottbitzer

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

JK-INTERNATIONAL GMBH

JK-INTERNATIONAL GMBH Innholdsfortegnelse Den driftsansvarliges signatur... 1 Typeskilt... 1 Generelt... 2 Apparathåndb... 3 Driftshåndb... 5 Servicehåndb... 9 Vedlegg... 15 Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndben oppbevares

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

Juridiske betingelser

Juridiske betingelser Juridiske betingelser JK-International GmbH, Division JK-Global Service Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 22 24 / 818-861 +49 (0) 22 24 / 818-205 E-post: service@jk-globalservice.de

Detaljer

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 39 DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته Selle kuu peateemaks on hügieen. Kordame kõike seda, mida iga moslem peaks teadma rituaalsest puhastumisest

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Eesti Mesinike Liit Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames. Autor: Aivo Sildnik Toimetaja

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

mass lõplikult tekkiva tähe massi sadu kordi. Gaasipilve kokkutõmbumisel hakkab pilv fragmenteeruma. Igast fragmendist võib moodustuda uus tõmbejõudud

mass lõplikult tekkiva tähe massi sadu kordi. Gaasipilve kokkutõmbumisel hakkab pilv fragmenteeruma. Igast fragmendist võib moodustuda uus tõmbejõudud Gravitatsioonilained. (seni mitte mõõdetud). Gravitatsioonilainete detektorid. Universum? See jääb järgmiseks korraks. Universumi sünd. Suur Pauk. Tähtede evolutsioon. Universum ja tähed kui kvantfüüsika

Detaljer

Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndboken oppbevares på oppstillingsstedet for solariet eller BEAUTY-apparatet!

Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndboken oppbevares på oppstillingsstedet for solariet eller BEAUTY-apparatet! N 1010930 Innholdsfortegnelse Den driftsansvarliges signatur... 1 Typeskilt... 1 Generelt... 2 Apparathåndb... 3 Driftshåndb... 5 Servicehåndb... 8 Vedlegg... 15 Merk: Apparat-, drifts- og servicehåndben

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

BRUKSANVISNING INSPIRATION SERIES

BRUKSANVISNING INSPIRATION SERIES BRUKSANVISNING INSPIRATION SERIES Bruksanvisning 1004233-00 / no / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Eksperimentaalfüüsika konspekt

Eksperimentaalfüüsika konspekt Eksperimentaalfüüsika konspekt 04.03.011 Koostanud: Tõnu Laas 1 Arvutustehnika rakendamine mõõtmistel...3 1.1. Analoog-digitaalmuundurid. Digitaal-analoogmuundurid...3 1.. Koodid...4 1.3. Diskreetimine...6

Detaljer

Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. Semiootika osakond. Marit Hansen

Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. Semiootika osakond. Marit Hansen Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Semiootika osakond Marit Hansen REAALIDE TÕLKIMINE NORRA KEELEST EESTI KEELDE KETIL BJØRNSTAD ROMAANI MUUSIKALE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendajad: Terje Loogus, Anu Laanemets

Detaljer

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Dr. Heli Tähepõld/peremeditsiini praktika üldkoordinaator Liis Põld/õppekorralduse spetsialist Sisukord

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART AQUATOP 276002 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad

Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad Venemaa, Peterburi, 31. juuli 4. august 2007 Individuaalarvestuse ülesannete lahendused Ülesanne nr!1 Kiri on ülesehitatud

Detaljer