TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOIMIVUSDEKLARATSIOON"

Transkript

1 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX 2. Kavandatud kasutusala(d): Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigu tihenditele, vt ETA-10/0109 ( ) Kaablite läbiviigud Kaablid, kaablikimbud, ümbrised Rakendusala peab olema kooskõlas Torude läbiviigud Plasttorud, metalltorud seotud Segaläbiviigud Kaablid, kaablirennid, metall- ja plasttorud ETA-10/ Tootja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik 4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1 5. Euroopa hindamisdokument: ETAG nr ja ETAG nr Euroopa tehniline hinnang: ETA-10/0109 ( ) Tehnilise hindamise asutus: SINTEF Building and infrastructure Teavitatud asutus(ed): UL International (UL) Ltd, nr Deklareeritud toimivus: Põhiomadused Tuletundlikkus Tulepüsivus Õhuläbilaskvus Ohtlikud ained Löögi-/liikumiskindlus Kaitse müra vastu Vastupidavus ja hooldatavus Muu Deklareeritud toimivus / ühtlustatud tehniline kirjeldus Klass E vastavalt EN le Tulepüsivuse toimivus ja rakendusala on kooskõlas EN ga. Vt lisa Vastavalt EN 1026-le Vt lisa Vt lisa Testitud vastavalt EOTA tehnilisele aruandele - TR001. Vt lisa Vastavalt EN ISO le, EN ISO le la EN ISO le. Vt lisa Y2, (-20/+70) C, vastavuses EOTA tehnilise aruandega - TR024 Pole rakendatav / toimivus pole kindlaks määratud Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja eest ja vastutusel allkirjastanud: Martin Althof Kvaliteedijuht Kemikaalide äriüksus Hilti Corporation Schaan, märts 2016 DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 0843-CPD-0100

2 3.2 Õhu läbilaskvus ja läbilaskvus mõnede teiste gaaside suhtes Läbilaskvust on testitud vastavalt standardile EN Antud õhusurve erinevuste ( p) kohta saavutati õhu läbilaskvuse jaoks järgmised kaks voolukiirust (q) pindala kohta (A): p [Pa] q / A [m 3 /(h* m 2 )] Kihi paksus 50 0, , Gaaside N 2, CO 2 ja CH 4 (metaan) kohta käiv läbilaskvus on 174 mm paksuse vahukihi jaoks määratud kindlaks järgmiselt; voolukiiruse indeks q näitab gaasi tüüpi: p [Pa] q N2 / A [m 3 /(h m 2 )] q CO2 / A [m 3 /(h m 2 )] Q CH4 / A [m 3 /(h m 2 )] 50 0,0006 0,0004 0, ,0031 0,0021 0,0035 Deklareeritud väärtused osutavad Hilti tulekindlast vahust CFS-F FX valmistatud läbiviigu tihendile ilma mistahes läbistava paigalduseta. 3.3 Ohtlike ainete või kiirguse emissioon Lähtuvalt tootja deklaratsioonist on toote kirjeldust võrreldud Euroopa Komisjoni ohtlike ainete nimekirjaga, tegemaks kindlaks, et see ei sisalda selliseid aineid üle vastuvõetavate piirväärtuste. ETA-tunnustuse omaniku poolt esitati selle kohta käiv kirjalik deklaratsioon. Lisaks selles Euroopa tehnilises tunnustuses (ETA) sisalduvatele ohtlike ainetega seotud konkreetsetele punktidele võib leiduda muid toote kohta kehtivaid nõudeid, mis selle rakendusvaldkonda jäävad (nt üle võetud Euroopa õigusaktid ja riiklikud seadused, regulatsioonid ning haldusnormid). Rahuldamaks Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi sätteid, peavad need nõuded vastama nõuetele seal, kus ja millal need kehtivad. 3.4 Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus EOTA TR001 järgi läbi viidud löökkatsetel täideti kõrgeima riskitsooni tüübi (tüüp IV) nõuded nii, nagu need on seesmiste seinte ohutuse jaoks EOTA TR 001 A.1 järgi määratletud nii kasutamisel (500 Nm pehme keha löök, 10 Nm kõva keha löök) kui hooldatavusel (120 Nm pehme keha löök, 6 Nm kõva keha löök). Tulemused kehtivad läbiviigu tihendi maksimaalsele suurusele, mis on võrdne või madalam kui 0,4 m x 0,4 m.

3 3.6 Õhumüra isolatsioon Ette on valmistatud ka testitulemused müra vähendamise mõõtmiste kohta vastavalt standarditele EN ISO :2010+A1:2012, EN ISO :2010 ja EN ISO 717-1: Nende testitulemuste järgi on ühenumbrilised väärtused järgmised: Kaalutud müra vähendamise indeks: Kaalutud elemendi-normaliseeritud taseme erinevus: R w(c;c tr) = 61(-2;-6) db D n,e,w(c;c tr) = 69(-2;-7) db Akustilise mõõtmise katsetulemused kehtivad katsenäidise kohta nii, nagu seda on järgnevalt kirjeldatud. Väärtuse D n,e,w (C;C tr): A o = 10 m 2 kontrollala suhtes Allolevas tabelis kirjeldatud seinaelemendi kogupaksus: t wall = 155 mm. Sama seina välismõõtmed: L x K = 1200 mm x 1480 mm. Seda seinaelementi läbistas ruudukujuline ava (l x k = mm 2 ), mis oli täidetud Hilti tulekindla vahuga CFS-F FX. Läbiviigu tihendi kogupaksus oli 200 mm, st 45 mm võrra paksem kui seinaelement. Selle tegi võimalikuks igale küljele ava ümber paigaldatud 3 kipslaadi kihti. Seinaelemendi kirjeldus, kihtides 2 x 12,5 mm kipsplaat 50 mm terasraam koos 40 mineraalvillaga 5 mm õhuvahe, st kaugus 50 mm terasraam koos mineraalvillaga 2 x 12,5 mm kipsplaat Antud tulemused kehtivad mõõtmisele, kus tihendit ei läbistanud ükski kaabel ("tühi tihend"). Asjakohaste mõõtmiste järgi ei ole tihendil mingit akustilist mõju seinaelementidele, mille R w väärtused on kuni ligikaudu 61 db; eeldades samu "läbiviigu tihendi kuubiku" mõõtmeid, mille paksus on 155 mm lähedal, läbi seina paigaldusel. Paigalduste korral, kus läbiviigu tihendit läbistavad kaablirennid, torud jne, peab eeldama teistsuguseid tulemusi.

4 LISA 2 HILTI TULEKINDLA VAHU CFS-F FX TULEPÜSIVUSE KLASSIFIKATSIOON 2.1 Üldine Konkreetsed ehitised, kus läbiviigu tihendiks võib kasutada Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, on järgmised: Paindlikud seinad: Sein peab koosnema puidust või terasest tugedest, mis on mõlemal välisküljel kaetud vähemalt 2 kihi 12,5 mm paksuste plaatidega. Puidust tugedega seinte korral peab tihendi ja mistahes toe vaheline vahekaugus olema vähemalt 100 mm. Õõnsus peab olema täidetud vähemalt 100 mm klassi A 1 või A 2 isolatsiooniga kooskõlas standardiga EN Seina minimaalne paksus nagu on määratletud lisas 2 Jäigad seinad: Sein peab koosnema betoonist, poorbetoonist või müüritisest, mille vähim tihedus on 650 kg/m 3. Seina minimaalne paksus nagu on määratletud lisas 2 Jäigad põrandad: Põranda minimaalne paksus peab olema 150 mm ja see peab koosnema poorbetoonist või betoonist, mille minimaalne tihedus on 2200 kg/m 3. See ETAtunnustus ei kata selle toote kasutamist läbiviigu tihendina kihiliste paneelidega ehituste korral. Tihendeid võivad läbistada vaid lisas 2 kirjeldatud teenused. Teised osad või tugikonstruktsioonid ei tohi tihendit läbistada. Teeninduse tugikonstruktsioon peab olema kinnitatud läbiviigu tihendit sisaldava ehituselemendi külge või sobiva külgneva ehituselemendi külge mõlemal küljel sel viisil, et tulekahju korral ei koormata tihendit täiendava koormusega. Lisaks sellele eeldatakse, et see tugi säilitatakse paljastamata küljel nõutavaks tulepüsivuse perioodiks. Konkreetsed kaalutlused: Seotud kaablikimpude korral ei pea kaablite vahel olev ruum olema tihendatud. Kaablite kogu ristlõige (sh sellised kaabli tugisüsteemid nagu kaablirennid jne) ei tohi olla suurem kui 60% tihendi (avause) kogusuurusest. Torud peavad olema tihendi pinna suhtes ristloodis. Toru tihendi toimimine pneumaatiliste lähetussüsteemide, surve all oleva õhu süsteemide jne korral on garanteeritud vaid siis kui süsteemid on tule korral välja lülitatud. Heakskiit ei kehti mistahes riskidele, mis on seotud tulekahju korral toru(de) tõrke poolt põhjustatud ohtlike vedelike või gaaside lekkimisega. Kestvuse hinnang ei võta arvesse läbiviigu tihendil olevast torust läbi tungivate ainete võimalikku mõju. Metall- ja plasttorude klassifikatsioonid on seotud C/U (suletud ahju sees/avatud väljas), U/C (avatud ahju sees/suletud väljas) ja U/U'ga (avatud ahju sees/avatud väljas). Täiendava teabe saamiseks vaadake riiklikke määrusi.

5 Läbiviigu tihendi tulepüsivuse hindamiseks kasutades "Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX" nii, nagu on määratletud lisas 2, on eeldatud, et - läbiviigu tihendi paigaldus ei mõjuta külgnevate ehituselementide stabiilsust isegi tulekahju korral - on paigaldused kinnitatud külgnevate ehituselementide (mitte tihendi) külge kooskõlas asjakohaste määrustega sel viisil, et tulekahju korral ei koormata tihendit täiendava mehaanilise koormusega; - paigalduste tugi säilitatakse nõutavaks klassifitseerimisperioodiks ja - pneumaatilised lähetussüsteemid, surve all oleva õhu süsteemid jne on tulekahju korral täiendavate meetodite teel välja lülitatud. Tulepüsivuse klassifitseerimine on viidud läbi kooskõlas EN :2007 punktiga Klassifitseerimised nõuavad lisas 3 ära toodud paigaldamisreeglite järgmist. Eraldavad elemendid peavad olema klassifitseeritud kooskõlas standardiga EN nõutavaks tulepüsivuse perioodiks või täitma asjakohase euronormi nõudmisi. id ei kehti kihiliste paneelidega ehituste jaoks. Läbiviigu tihendid vajavad vähemalt 200 mm vahekaugust. Teenuste vähimate kauguste kohta läbiviigu tihendi sees (läbiviigu mitmik- või segatihend) vaadake lisa Kaablite ja torude tugikonstruktsioonide minimaalse kauguse kohta seina- ja põrandatihenditest vaadake lisa

6 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) Kaablid Rakendus Küttetorud Läbistuse materjal Kihiti Traadid seotud kimbud Tootja, toode (näidised) Soojust. vaadake lisa 2 Paindlik ja jäik sein 100 mm Kaablikaitsetorud PVC, PO Vask CS LS Joogivee torud Jahutatud vee torud Reoveetorud Pneumaatilised torud Tööstuse torud Teras, roostevaba Al-komposiit Vask Roostevaba Al-komposiit Vask Teras, roostevaba Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo CS LS CS - CS LS CS LS CS CS LS CS LS Jäik põrand 150 mm EN ISO 15494, PE - DIN 8074/ PE EN PVC-U EN ISO PVC-U EN ISO Vask Teras, roostevaba - CS LS CS LS Al-komposiit Geberit: Mepla CS Fränkische RW: Alpex duo PE EN ISO 15494, DIN 8074/ PVC-U EN ISO Õhukonditsioneer Clima Split torude kimbud CS

7 2.1.1 Tihendi paksus Kohas, kus lisas 2 antud nõutav tihendi paksus t A on suurem kui seina või põranda paksus t E, peab kooskõlas standardiga EN paigaldama Hilti tulekindla vahu CFS-F FX toetamiseks tugiraami (E 1), mis on valmistatud A 1 või A 2 klassi materjalist (nt kipsplaat) nii, nagu on selgitatud joonisel 1. Raam võib olla paigaldatud avause sisse (selle minimaalne sügavus on tihendi paksus t A) juhul kui läbiviigu tihend on seina suhtes keskpunktis. Teisel juhul võib ava ümber oleva seina või põranda külge kinnitada kipsplaadist raami (laius w A 50 mm seinarakenduste jaoks, w A 75 mm põrandarakenduste jaoks, seina pluss raami kogupaksus tihendi paksus t A). Raam peab olema kinnitatud vähemalt 2 metallist kruviga raami külje kohta ning kruvidevaheline maksimaalne kaugus on 150 mm. Seinas oleva läbiviigu tihendi korral peab raam olema mõlemale küljele nii paigaldatud, et läbiviigu tihend on seina suhtes keskpunktis. Lühendite selgituseks vaadake seotud teksti ja lisa 4 Joon. 1: Tugiraamide valikud (tihendi paksus on suurem kui seina/põranda paksus) Mõnede põrandarakenduste jaoks võib betoonpõrandasse valada PVC-torudest valmistatud torumuhvi (F); toru läbimõõt 75 mm 110 mm, kusjuures 200 mm pikkuses on see paigaldatud põranda alumise pinnaga ühes tasapinnas nii, nagu on näidatud joonisel 2. Joon. 2: Muhvid põrandarakenduste jaoks Ava raamistik Juhul kui tegemist on paindliku seinaga, mille paneelide vahel ei ole isolatsioonimaterjali, isolatsiooniga, mis ei täida vooderduste vahelist ruumi täielikult, isolatsiooniga, mille tihendus on väiksem kui 100 kg/m 3 või isolatsiooniga, mis on valmistatud klaasvillast, peab avale paigaldama raamistiku. See peab olema valmistatud seina ehitamiseks kasutatud materjalist, st plaadi minimaalse paksusega 12,5 mm toed ja plaadid nii, nagu on näidatud joonisel 3.

8 Lühendite selgituseks vaadake seotud teksti ja lisa 4 Joon. 3 Ava raamistik Tihendi suurus Tulemused kehtivad mistahes läbiviigu tihendile, mis on võrdne või madalam kui: tihendi suurus: tihendi paksus: l x k Ø t A Seina läbistused EI x 600 mm 600 mm 100 mm EI x 400 mm 400 mm 150 mm Põranda läbistused EI x 400 mm 400 mm 150 mm Tingimusel, et teenuste koguhulk (sh isolatsioon) on võrdne või madalam kui 60% läbistuste pinnast.

9 2.1.3 Minimaalsed kaugused läbistuse korral Kaugused kehtivad üksik-, mitmik- ja segaläbistustele. Sein Põrand s 1 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) s 2 (kaablitugede vaheline kaugus) 25 0 s 3 (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) 0 0 s 4 (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) s 5 (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) 0 20 s 6 (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) 20 - s 7 (metalltorude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) 0 15 s 8 (metalltorude vaheline kaugus) sirgjooneline asetus (metalltorude vaheline kaugus) rühmitatud asetus 0 20 s 9 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) 20 - s 10 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s 11 (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s 12 (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s 13 (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) s 14 (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) 50 80

10 2.1.4 Kaugused torude ja kaablite tugikonstruktsioonide jaoks Tugikonstruktsioonide kaugused ehituselementidest on: Sein (kaugus seina välisküljest mõlemal küljel): Põrand (kaugus põranda ülemisest küljest) Torud 300 mm 250 mm Kaablid 500 mm 415 mm Lisakomponendid torude läbistuste jaoks Mõnede kergesti süttivate isolatsioonidega plast- ja metalltorude korral (tuletundlikkuse klass B kuni E vastavalt standardile EN ) on toru ümber mähitud Hilti tulekindel sidematerjal CFS-B (vt ETA-10/0212). Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja traadiga kinnitatud. Vajamineva sidematerjali kihtide arvu jaoks vaadake asjakohast peatükki lisas 2 (erilist hoolt tuleb kanda selle eest, et juhul kui nõutav Hilti tulekindla vahu CFS-F FX tihendi paksus on suurem kui seina või põranda paksus, kasutatakse õiget asendit) Vahtmaterjalist elastomeersed isolatsioonitooted torude isoleerimiseks Torude isolatsiooniks võib kasutada järgnevat tüüpi vahtmaterjalist elastomeerseid isolatsioonitooteid: Tootja Toote nimetus Armacell International GmbH Armaflex AF (CE-märgisega vastavalt EN 14304), Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HT NMC Group Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaimann GmbH Kaiflex KK plus, Kaiflex KK L Isolante K-Flex l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K-Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Nimetatud materjali võib kasutada isoleerimistoru, -sideme/-mähise või -plaatide kujul. Kaitsva isolatsiooni D P kasutamisel peaks see olema tehtud samast elastomeersest materjalist, mis toru enda soojusisolatsioon.

11 2.2 Tühjad tihendid Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. * Kui teenuseid lisatakse tühjale tihendile hiljem, võib nõutava klassifikatsiooni täitmiseks lisada vaid allolevates tabelites loetletud teenuseid Tühi tihend paindlikes ja jäikades seintes vastavalt lisale 2.1 tihendi suurus: tihendi paksus: tihendi suurus: tihendi paksus: l x k 600 x 600 mm t A 100 mm l x k 400 x 400 mm t A 150 mm EI 90 EI Tühi tihend jäikades seintes vastavalt lisale 2.1, tihendi suurus: tihendi paksus: l x k 400 x 400 mm t A 150 mm EI 120

12 2.3 Kaablid Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Kaablid kaablirennides (kaugused vastavalt lisale 2.1.3): Kaabli tugikonstruktsioon: augustatud metallist kaablirennid, mille sulamispunkt on kõrgem kui 1100 C (nt tsingitud teras, roostevaba teras). Orgaaniliste katetega rennid on kaetud siis kui nende üldine klassifikatsioon on standardist EN lähtuvalt vähemalt A 2.

13 B) Kaablirennita kaablid: Vähim kaugus ilma kaablirennideta (mm): Kaablist tihendi ääreni (s 1): 0 Kaablist kaablini (s 2): 0 Kaablist kaablikimbuni (s 2): 33

14 2.3.1 Kaablid paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused t A 200 t A 200 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille läbimõõt on: Ø 21 mm EI 60 EI Ø 50 mm EI 60 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 Kõik kaetud ühe südamikuga kaablid Ø 21 mm EI 120 EI 120 Kaetud mitme südamikuga halogeenivabad kaablid vasatvalt HD Ø 50 mm EI 90 Ühe kattega mitme südamikuga kummist kaablid vastavalt HD 22.4 Ø 80 mm EI 120 Seotud kaablikimp 6, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm Katteta kaablid Ø 100 mm, EI 60 EI 120 Ø 24 mm, - EI Kaablid jäikade põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused t A 250 t A 250 t A 200 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille läbimõõt on: Ø 21 mm EI 60 EI 120 EI Ø 50 mm EI 60 EI 90 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 EI 90 Seotud kaablikimp 6, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm Katteta kaablid Ø 100 mm, EI 60 EI 120 EI 120 Ø 24 mm, - - EI 90 1 Definitsiooni jaoks vaadake peatükki Tihendi maks. suuruse jaoks vaadake lisa 2.1.2

15 2.4 Kaablikaitsetorud ja torud Ehituse üksikasjade ja joonise jaoks vaadake lisa Kaablikaitsetorud ja torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused Terasest kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm 1 (kaablitega ja ilma) t A 100 t A 200 EI 90 U/U EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metallist kaablikaitsetorudele või torudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Plastikust kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm Painduvad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäigad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Plastikust kaablikaitsetorude kimp (polüolefiin, PVC), painduvad või jäigad kaablikaitsetorud,16mm Ø 32 mm Ø 100 mm EI 120 U/U EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U Kaablikaitsetorud ja torud jäikade põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused Terasest kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm 1 (kaablitega ja ilma) t A 150 mm t A 200 mm EI 120 U/U EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metallist kaablikaitsetorudele või torudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Plastikust kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm Painduvad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäigad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Plastikust kaabikaitsetorude kimp (polüolefiin, PVC), painduvad või jäigad kaablikaitsetorud, 16mm Ø 32 mm Ø 100 mm EI 120 U/U EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U 2.5 Metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Kaugused vastavalt lisale Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4.

16 2.5.1 Isolatsioonita metalltorud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale Isolatsioonita vasktorud Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm 28 1,0 14,2 3 EI 90-C/U 3 14,2 mm on EN eeskirjade poolt kaetud maksimaalne väärtus. See väärtus võib olla piiratud toru konkreetse läbimõõdu saadavusega tegelikkuses

17 2.5.2 Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud A) Jätkuv isolatsioon B) Lokaalne isolatsioon: Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud Paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos püsiva isolatsiooniga (D), mis on tehtud materjalist Rockwool RS800 või samaväärsest materjalist Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud paindliku või jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm

18 Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Sein: 4 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 2,6 läbimõõdu 33,7 jaoks ja 3,6 läbimõõdu 114,3 jaoks.

19 Mineraalvillast isolatsiooniga terastoru põrandakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U 114, ,6/14 14,2 3,5 40 EI 120 C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3 14,2 3, EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Põrand: 5 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon vahemikus 3,6 läbimõõdu 114,3 jaoks ja 14 läbimõõdu 168 jaoks.

20 Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud Paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos püsiva isolatsiooniga, mis on tehtud materjalist Rockwool RS800 või samaväärsest materjalist Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud paindliku või jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 6 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 28 jaoks ja 2,0 läbimõõdu 88,9 jaoks. 7 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 12 jaoks ja 1,5 läbimõõdu 48 jaoks. 8 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,5 läbimõõdu 48 jaoks ja 2,0 läbimõõdu 88,9 jaoks

21 Vasktorud koos mineraalvillaga isoleeritud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90 C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) tihendi paksus t A ( mm) t A 150 mm t A 200 mm 28 88,9 1,0/2,0 14, EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Mineraalvillaga isoleeritud vasktorud põrandakonstruktsioonides vastavalt lisale 2.1, koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides, läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Lokaalse mineraalvillast isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 1,0 14, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

22 2.5.3 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Jätkuv isolatsioon B) Lokaalne isolatsioon:

23 Mõnede põrandarakenduste korral PVC-muhv (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Seejärel kantakse selle muhvi siseküljele Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, mille tulemuseks on tihendi paksus t A = 200 mm Minimaalne vahemaa muhviga põrandarakenduste korral (mm): toru ja PVC-muhvi ääre vahel - 10 kahe PVC-muhvi vahel: Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud paindlike ja jäikade seinakontsruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,2 14,2 3 7,0/9,0 EI 90-C/U ,0 14,2 3 7,0/8,0 EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,2 14,23 7,0/9,0. EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

24 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga terastorud, põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2,6 14, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Teenused on mõlemal küljel kaetud kahe kihi Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B. Sidematerjal on paigutatud nii, et selle keskkoht on joondatud tihendi pinnaga tasapinnaliselt. Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Jätkuv isolatsioon

25 B) Lokaalne isolatsioon: Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1, t E 112 mm paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru Isolatsioon läbimõõt (d C) seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U -

26 Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud põrandakonstruktsioon vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru Isolatsioon läbimõõt (d C) seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U -

27 Põrand : Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 500 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 9 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 28 jaoks ja 1,5 läbimõõdu 54 jaoks

28 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1, t E 112 mm paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 90-C/U - Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

29 Sein : Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud põrandakonstruktsioon vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Toru seina paksus (t C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 90-C/U EI 60-C/U ,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 500 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 120-C/U

30 Põrand, tihendi paksus t A 150 mm: Põrand, tihendi paksus t A 200 mm: Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 2.6 Al-komposiittorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga Al-komposiittorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga + põrandakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast 2.1.6

31 Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud "Mepla" (C) püsiv C/U Tootja: Geberit Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud "Alpex duo" (C) püsiv C/U Tootja: Fränkische Rohrwerke Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U

32 2.7 Plasttorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. Mõnel juhul on teenused mõlemal küljel kaetud kahe kihi Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B. Sidematerjal on paigutatud nii, et selle keskkoht on joondatud tihendi pinnaga tasapinnaliselt.

33 Mõnede põrandarakenduste korral on PVC-muhvid, läbimõõduga 75 mm 110 mm, pikkusega 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Seejärel kantakse selle muhvi siseküljele Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, mille tulemuseks on tihendi paksus t A = 200 mm Minimaalne vahemaa muhviga põrandarakenduste korral (mm): toru ja PVC-muhvi ääre vahel - 10 kahe PVC-muhvi vahel: PE-torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 U/U Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm 40 2,3 3,7 EI 120-U/U PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ja DIN 8074/8075 U/C paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 2,9 4,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 U/U Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm ,9/2,7 10,0 EI 120-U/U

34 2.7.2 PVC-U torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) 40 1,9 3,0 EI 120-U/U PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ja DIN 8061/8062 U/U paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 3,7 EI 120-U/U PVC-U torud (C) vastavalt EN ja DIN 8061/8062 U/C paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 3,7 5,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PVC-U torud (C) vastavalt EN ja DIN 8061/8062 U/U Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) seinarakenduste jaoks ,8/2,2 12,3 EI 120-U/U põrandarakenduste jaoks ,8 12,3 EI 120-U/U

35 2.7.3 PVC-torud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. PVC-torud (C) U/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 32 1,9 - - EI 120-U/U 2.8 Eriläbistused Ehituse üksikasjad: Läbistav teenus on 2 vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorust, 2 kaablist ja 1 plasttorust koosnev kimp. Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. Minimaalsed kaugused (mm): sein põrand teenuste ja tihendi ääre vahel (s 1): 0 20 kõigi "clima split" kimbu sees oleva teenuste vahel (s 2): 0 0 teenuste ja tihendi ülemise ääre vahel 20 -

36 2.8.1 Torude & kaablite "clima split" kimbud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 "Clima split" kimbud (C) Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) Läbistaja Tüüp / läbimõõt (d C) vasktorud (C 1) kaablid (C 2) PVC-torud (C 3) seina paksus (t C) toru ots ,0 C/U 5 x 1,5mm 2 5 x 6mm² paindlik paindlik 40 2,4 - U/U t A 200 mm EI 90 Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) vasktorud (C 1) kaablid (C 2) PVC-torud (C 3) ,0 C/U 5 x 1,5mm 2 5 x 6mm² paindlik paindlik 40 2,4 - U/U EI Torude & kaablite "Clima split" kimbud, PVC-U torud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 "Clima split" kimbud (C) Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) Läbistaja Tüüp / läbimõõt (d C) vasktorud (C 1) seina paksus (t C) toru ots t A 200 mm ,0 C/U EI 120

37 LISA 4 LÜHENDID JA VIITEDOKUMENDID Joonistel kasutatud lühendid Lühend Kirjeldus Lühend Kirjeldus A, A 1, A 2,.. Tuletõkketoode k Läbiviigu tihendi kõrgus/pikkus C, C 1, C 2,.. Läbistavad teenused s 1, s 2 Kaugused D Toru isolatsioon t A Läbiviigu tihendi paksus E, Ehituselement (sein, põrand) t c Toru seina paksus E 1, E 2, Ava- või tugiraamistik t D Isolatsiooni paksus F sisse valatud torumuhv t E Ehituselemendi paksus L D Isolatsiooni pikkus l Läbiviigu tihendi paksus d c Toru läbimõõt w A Raamistiku laius

Hilti Brannstopp bandasje

Hilti Brannstopp bandasje Hilti Brannstopp bandasje CFS-B Enkel brannsikring til isolerte stål- og kobberrør Bruksområder Brannsikring rundt isolerte (varm/kald) rør Rør: kobber, stål og andre metaller med varmeledningsevne lavere

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Ekspanderende brannstopp skum

Ekspanderende brannstopp skum Ekspanderende brannstopp skum CFS-F FX Bruksområder Permanent branntetting i små og mellomstore åpninger (Størrelsesområde: 100 x 100 mm til 300 x 300 mm Kabelgater, single kabler, kabelbunter, små rør

Detaljer

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL. European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL. European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085 Teknisk Datablad Hilti Brannstopp mansjett CFS-C EL Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085 Issue 04 / 2014 Hilti Brannstopp mansjett CFS-C EL Utgivelse 04 /

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter FS- P Brannstopp for brennbare rør opp til 250 mm i diameter med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50mm til 250mm diameter, i \ gjennomføringer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Brannstopp akryl fugemasse

Brannstopp akryl fugemasse Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR En akrylbasert brannstopp fugemasse som gir rom for bevegelsesevne i brannklassifiserte fuger og gjennomføringstetninger Bruksområder Innenfor eller mellom fleksible

Detaljer

Brannstopp blokk. Teknisk data. Produktbeskrivelse Dimensjoner Minimum ordreantall. Produktbeskrivelse Innhold mengde Minimum ordreantall

Brannstopp blokk. Teknisk data. Produktbeskrivelse Dimensjoner Minimum ordreantall. Produktbeskrivelse Innhold mengde Minimum ordreantall Brannstopp blokk CFS-BL Bruksområder Midlertidig eller varig tetting rundt kabler, kabelbunter og kabelgater i vegg- og dekkegjennomføringer Kabler, kabelbunter og kabelgater Rør og rørbunter Koaksialkabler

Detaljer

SISSEJUHATUS SISUKORD

SISSEJUHATUS SISUKORD Vau, tööle! SISSEJUHATUS Teatmik Noored ja töö on noortele suunatud tööteemaline infoteatmik. Käesolevas teatmikus jagatakse nõuandeid CV-de ja avalduste kirjutamise, tööseadusandluse, tööalaste mõistete,

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26. Side 2 av 22 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA050 av 20150326. 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, NORGE www.firesafe.no 2. Produsent Firesafe as 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus

Hansa Financials. Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale. Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Hansa Financials Integreeritud majandustarkvara Macintosh ja Windows keskkonnale Volume 1: Introduction to Hansa Esimene raamat: Sissejuhatus Installeerimine, Töökeskkond, Töö alustamine, Kliendid, Artiklid,

Detaljer

BIS Pacifyre EFC Brannkrave

BIS Pacifyre EFC Brannkrave BIS Pacifyre EFC Brannkrave Fleksibel Effektiv Godkjent walraven.com BIS Pacifyre EFC Brannkrave Problemløseren for mange situasjoner! BIS Pacifyre Brannkraven er fleksibel i størrelse og kan endres på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele INFINITY Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK... 4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE... 22 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI... 38 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 54 Lietotaja rokasgramata

Detaljer

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL

Teknisk. Datablad. Hilti Brannstopp hylse CFS-SL. Europeisk Teknisk Godkjenning. Hilti Firestop Sleeve CFS-SL Teknisk Datablad Hilti Brannstopp hylse CFS-SL Europeisk Teknisk Godkjenning Issue 04/2011 Utgave 2012 page 1 Brannstopp hylse CFS-SL Monteringsanvisning Enkel og rask branntetting av kabler Ideel ved

Detaljer

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24

CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5. CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11. M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 Innholdsfortegnelse CFS-S SIL Brannstopp silikon fugemasse... 5 CFS-S ACR Brannstopp akryl fugemasse... 11 M.B.F. Motek Brannstopp Fugemasse... 24 CFS-IS Ekspanderende brannstopp fugemasse... 36 CP660A

Detaljer

K-FLEX K-FLEX K-FONIK SYSTEM 62 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX K-FONIK SYSTEM 62 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S 62 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FONIK SYSTEM Bruk: - VVS og avløp - Industri- og fabrikkstøy - Lydisolasjon for vegger og skillevegger - Gulv- og takisolasjon

Detaljer

Vegg- Teknisk Godkjennelse 20081 8 SE C95 db+ 1F/1F M0 60 15 125 35 - - 4800 4600 6200 5700

Vegg- Teknisk Godkjennelse 20081 8 SE C95 db+ 1F/1F M0 60 15 125 35 - - 4800 4600 6200 5700 VEGGTABELL TABELL : W Vegg Cprofil CFprofil Cprofil CFprofil R w R w+c 50350 SE C70 db+ / M0 30 2,5 95 30 3700 3600 4900 4400 2 SE C95 db+ / M0 30 2,5 20 35 4800 4600 6200 5700 3 SE C20 db+ / M0 30 2,5

Detaljer

Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41397653.aspx Väline hanke ID 2013-305168/OCT205209

Detaljer

U S E R G U I D E F O R ANCHOR LINE 1231

U S E R G U I D E F O R ANCHOR LINE 1231 A N C H O R L I N E 1 2 3 1 U S E R G U I D E F O R ANCHOR LINE 1231 EN 353-2:2002 DK Brugervejledning til Forankringsline 1231 S Användarguide för Säkringslina 1231 N Bruksanvisning for Forankringsline-1231

Detaljer

PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV AIR-CONDITION-ANLEGG

PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV AIR-CONDITION-ANLEGG PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV AIR-CONDITION-ANLEGG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett å installere Egnet for kjølemidlene R-410A og R-407C Sikrer estetisk integrasjon

Detaljer

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data

Brannstopp hylse. Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Teknisk data Brannstopp hylse CFS-SL Enkel og rask branntetting av kabler, ideell ved etterinstallering av kabler. Bruksområder Tetting av gjennomføringer med enkeltstående kabler og kabelbunter Velegnet for små og

Detaljer

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 30.06.2008 Gyldig til: 30.04.2013 Side:

Detaljer

3 Tekniske data og målskisser

3 Tekniske data og målskisser Tekske data og målsksser ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Tekske data og målsksser. ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK ECOFAST certed Fuksjosbeskrvelse AXX ECOFAST -koorme vekselstrømsmotorer

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Brannstopp plugg CFS-PL

Brannstopp plugg CFS-PL Brannstopp plugg CFS-PL Bruksområder Midlertidig eller varig tetting rundt kabler og kabelbunter i vegg og gulv åpninger Kabler og kabelbunter Trekkrør- enkle og bunter Optimal for rom med støv og fiberfri

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Økt sikkerhet gjennom fremragende brannytelse og redusert røyktetthet Innfrir

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Rørføringslist. Produktblad PB 6.C. HZ rørføringslist. U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling

Rørføringslist. Produktblad PB 6.C. HZ rørføringslist. U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling Rørføringslist U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling HZ tilkobling for rask og enkel installasjon av radiatorer Rørføringslist for å skjule rørføringer og elektriske

Detaljer

Prekvalifisering - Designtjenester

Prekvalifisering - Designtjenester Prekvalifisering - Designtjenester Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45521028.aspx Väline hanke ID 2014-653127 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Läbirääkimistega

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune

Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/47972925.aspx Väline hanke ID 2014-190620 Nr. 2014/10104 Hanke liik Hange Dokumendi liik

Detaljer

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1)

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1) YTELSESERKLÆRING DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1) 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: SPIT EPOMAX PLUS 2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater

brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater brann www. itabrann.no Sertifikater EU Samsvarssertifikater 0470 - CPD - 0006 ITA brannpost type I beskrevet prøvingsplan, og at det godkjente sertifiseringsorganet har utført en innledende typeprøving

Detaljer

PÆRER HALOGEN 151-158 XENON LED 160-163 PÆREHOLDERE 164-167 SIDE FOR EGNE NOTATER

PÆRER HALOGEN 151-158 XENON LED 160-163 PÆREHOLDERE 164-167 SIDE FOR EGNE NOTATER HALOGEN XENON LED PÆREHOLDERE SIDE FOR EGNE NOTATER 151-158 159 160-163 164-167 168 HALOGEN H1 - HEAVY DUTY MAXLIFE 24V, 70W 1 987 302 712 H1 - HALOGEN 12V, 55W, Philips 12258 12V, 55W, Europart 8900 018

Detaljer

Sølvfarget overflatebeskyttelse mot mekanisk skade.

Sølvfarget overflatebeskyttelse mot mekanisk skade. Slvfarget overflatebeskyttelse mot mekanisk skade. Kaiflex Protect F-ALU er et fleksibelt mantelsystem av solid glassfiber med værbestandig aluminiumsfolie. Produktet kjennetegnes av lave emisjoner og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010. GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING APRIL 2015 ETA 15/0026 Norway: SPFR AA-050 Denmark: MK. 6.10/0795 Sweden: Sitac: 2061/89 Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

Detaljer

Produktkatalog El-distribusjon

Produktkatalog El-distribusjon Produktkatalog El-distribusjon REKA El-distribusjon 2012 NOTATER 2 REKA El-distribusjon 2012 Innhold 3 Fordelingskabel 1 kv PFSP Cu 0,6/1 kv 4 PFSP Al 0,6/1 kv 5 IFSI-EMC Cu 0,6/1 kv 6 IFSI-EMC Al 0,6/1

Detaljer

Grønn godstransport. Ole A. Hagen

Grønn godstransport. Ole A. Hagen Grønn godstransport Ole A. Hagen Posten Norden Nordisk infrastruktur Norge: Omsetning 2,5 mrd. NOK og 900 ansatte 29 terminaler og 600 utleveringssteder 60.000 pakker og 20.000 paller hver dag Sverige:

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV VARMEPUMPER OG AIR-CONDITION

PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV VARMEPUMPER OG AIR-CONDITION PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR HOLDBAR OG ENKEL TILKOBLING AV VARMEPUMPER OG AIR-CONDITION Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Enkel montasje Egner seg for kjølemidlene R-410A og R-407C Sikrer estetisk integrasjon

Detaljer

K-FLEX K-FLEX IN-IC CLAD SYSTEM 52 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX IN-IC CLAD SYSTEM 52 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX K-FLEX IN-IC CLAD SYSTEM 52 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX IN-IC CLAD SYSTEM Den første fleksible elastomer isolasjonen godkjent av DNV For LNG og kryogeniske

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm

Hovednavn. Kapittel 11. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn. Kobbermalm Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn Ikke-jern metaller Kobbermalm 137 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Ikke-jern metaller Kobber- og kobberbaserte legeringer (bronser)...139-142

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

Construction. Høykvalitets bolte- og forankringslim. Produktbeskrivelse. Produktdatablad Dato: 08/2011 Identifikasjons nr.: 02 04 02 06 001 0 000020

Construction. Høykvalitets bolte- og forankringslim. Produktbeskrivelse. Produktdatablad Dato: 08/2011 Identifikasjons nr.: 02 04 02 06 001 0 000020 Construction Produktdatablad Dato: 08/2011 Identifikasjons nr.: 02 04 02 06 001 0 000020 Sika AnchorFix -2 Høykvalitets bolte- og forankringslim Produktbeskrivelse Løsemiddel- og styrenfri, epoksy akrylat

Detaljer

NYHET: standard med lysgitter. Hurtigporter

NYHET: standard med lysgitter. Hurtigporter NYHET: standard med lysgitter Hurtigporter Teknisk manual per 01.03.2011 Hörmann hurtigporter Et bredt programspekter for innendørs og utendørs bruk Fra prisgunstig grunnmodell til sikker nattavstenging

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Teknisk Datablad Pyrocoustic brannfugemasse UIC for produkttype: PYROC

Teknisk Datablad Pyrocoustic brannfugemasse UIC for produkttype: PYROC Teknisk Datablad Pyrocoustic UIC for produkttype: PYROC 1121 Produsent: FSi Limited Westminster Industrial Estate Tamworth Road Measham DE12 7DS, UK 14 1121-CPR-JA5009 ETA-13/1069 ETA-13/1070 ETAG 026-Part

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Ecophon Focus Wing. Sortiment. Dimensjon mm 1200x200 T24 Tykkelse M143, M209. Inst.diagr. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Sortiment. Dimensjon mm 1200x200 T24 Tykkelse M143, M209. Inst.diagr. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing er et system med vingeformede lydabsorbenter som monteres i avslutningen på en fritthengende himling av Ecophon Focus Ds eller Focus E. Systemet består av Ecophon

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

91872 www.ifosanitar.com

91872 www.ifosanitar.com Ifö Cera 6-0- 88-0 800 860 861 86 870 871 89 89 NO Klosett GB WC-Unit RU Унитаз EE WC-pott LT Klozetas LV Tualetes pods 800 86 860 861 870 871 89 89 9187 www.ifosanitar.com NO GB RU EE LT LV Monterings-og

Detaljer

Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong

Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong Christian J. Engelsen Seniorforsker, SINTEF SINTEF Building and Infrastructure 1 Innhold Litt sement- og betongkjemi Eksempler på materialgjenvinning

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Plommer i Hardanger. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. Œ œ. œ œ œ. Œ œ Vi. œ Œ Œ œ. Œ Œ j œ. Œ j œ. œ œ œ œ. œ Œ Ó.

Plommer i Hardanger. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. Œ œ. œ œ œ. Œ œ Vi. œ Œ Œ œ. Œ Œ j œ. Œ j œ. œ œ œ œ. œ Œ Ó. ellkoret rr: ove Kragset / i i skulle plukke plommer i Har danger, levd slaraffenliv fra hånd til munn, kasta av oss uggelet skulle plukke plommer i Har danger, levd slaraffenliv fra hånd til munn, kasta

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips:

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips: Hilti byggskum CF 125 5W50 Rist boksen og skru pistolen på boksen Fukt overflatene før påføring Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom

Detaljer

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE REGISTER 3 REGISTER 4 SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE HSS Valsede bor, for normal boring i metall. DIN 338. Dim Total Spiral Vare- Ø lengde lengde nummer 0,3 19 3 01003 0,35 19 4 010035 0,4

Detaljer

Lokaslt kontor Norge: ARMACELL GMBH Lindemann vei 10 N-1453 Bjørnemyr Tel. 97762700 E-post: bjorn.frostmann@armacell.com

Lokaslt kontor Norge: ARMACELL GMBH Lindemann vei 10 N-1453 Bjørnemyr Tel. 97762700 E-post: bjorn.frostmann@armacell.com 1. INNLEDNING 1.1 Generell informasjon: Syntetisk gummi med lukket cellestrukt 1.2 Armacell GmbH, Robert Bosch Str. 10, D-14153 Münster, 1.3 Leveranseliste: se eventuelt vedlegg laget av entreprenør 1.4

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr. 2115 Utstedt: 20.02.1997

Detaljer

Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i henhold til EN685. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget MC tråd.

Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i henhold til EN685. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget MC tråd. Prosjekt: FORBO-beskrivelser Side: 021-1 021 Malerarbeid 021.254 Gulv og overflate 021.254.1 TH2.13 MATERIALE: LINOLEUM Type belegg: Det skal benyttes Linoleum med fyllmiddel av tremel for optimal fargeimpregnering

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr

Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43039726.aspx Väline hanke ID 2014-700310 Nr. 1341 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161 EN 1504-2:2004 08 0921 EN 13813: 2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 050 0 000001 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: 2. Type- parti- eller serienummer

Detaljer

ISOPARTNER AS PRODUKTBROSJYRE CELLEGUMMI

ISOPARTNER AS PRODUKTBROSJYRE CELLEGUMMI ISOPARTNER AS PRODUKTBROSJYRE CELLEGUMMI KAIFLEX KKplus Slanger Lengde: 2 m Farge: svart Kobberrr CU Toer Stålrr FE KKplus 1 7,0-10,0 NRF-nr. KKplus 2 9,5-16,0 6 4 7,0 KK+1/006 9415775 466 9,5 KK+2/006

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS EN 1504-2: 2004 08 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 014 0000007 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type-

Detaljer

De nye koblingsboksene. En utvikling av originalen. Nivå 1 - For installasjon utendørs. www.enycase.eu

De nye koblingsboksene. En utvikling av originalen. Nivå 1 - For installasjon utendørs. www.enycase.eu De nye koblingsboksene. En utvikling av originalen. Nivå 1 - For installasjon utendørs. 2014 1931 www.enycase.eu Hensels koblingsboks: En suksesshistorie! Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid taklet

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

Tilhenger reservedeler

Tilhenger reservedeler Tilhenger Spesialdeler HEN 1010000 Aksling AL-KO spesialmål 23212.000,00 HEN 1010001 750-1000 Brems:160x35 A:1400 B:1850 232 5.660,00 HEN 1010002 750-1000 Brems:160x35 A:1200 B:1700 232 5.660,00 HEN 1010003

Detaljer

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises.

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises. Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato: Klasse: 0 0 0 90 0 9 9 68 9 98 9 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 6 6 8 8 9 9 00 0 0 0 0 0 9 0 6 6 6 Materiale ID: MAT... Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato:

Detaljer

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.)

Driv Karr Dør Syl./ Effekt Gir Pris PERSONBILER stof type ant volum Kw/Hk ant (ca.kr.) A L F A R O M E O 147 1,9 JTD 120 Hk. 5D. Distinctive D COM 5 4/1910 88/120 5 309 900 159 1,9 JTD 120 HK Elegante D SED 4 4/1910 88/120 6 389 900 159 1,9 JTD 120 HK Sport D SED 4 4/1910 88/120 6 409 900

Detaljer

Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00

Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00 Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00 Deltakere Piasecki, (MP) Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Ton Hazes (TH), Junjie Cao(JC), Erik Storelv (ES), Mariusz Forfall Fredrik

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer