Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal være upolitisk. "Turisme skal ikke blandes med politikk" er en påstand jeg har hørt mange ganger og i ulike settinger gjennom mine 25 år i bransjen. Wishful thinking! Ethvert regime eller politisk bevegelse vil bruke alt som er formålstjenlig i sin politiske virksomhet eller argumentasjon - enten til støtte for det bestående eller angrepspunkt mot samme, uansett hva den som blir brukt måtte mene eller ha som intensjon. Innkommende turisme er for mange land en viktig økonomisk faktor, som selvsagt det sittende regimet vil søke å stimulere. Men innkommende turisme brukes også hyppig som et alibi : "Verden liker oss" av samme regime. Vi som representerer reiselivsindustrien as such, kan ikke lukke øynene for dette når vi planlegger, informerer eller omtaler virksomhetene våre. Det betyr slett ikke at bransjen skal politisere sine aktiviteter, ei heller sette dem inn i alle tenkelige, politiske konstellasjoner. Men vårt håp, og vår oppfordring til bransjeutøverne, er at de skal ha et bevisst forhold til den virkelige verden og de realpolitiske forhold som er der ute, og så langt mulig tilpasse sin omtale og beskrivelse av sine tilbud med virkeligheten for øyet. Velger en aktør å tilby reiser til et område med sterke, politiske motsetninger, er dette helt greit dersom tilbud og omtale gir kundene riktig informasjon, slik at markedet kan velge om de vil bli en del av det politiske spillet på destinasjonen eller ikke. Det er individene dvs de reisende selv- og ikke reiselivets aktører, som bør treffe valg om å styrke et sittende regime, en religion - eller en motstandsbevegelse. Det er jo dette prinsippet som dras fram når reiselivets aktører med rette - vegrer seg mot å boikotte salg av reiser til land eller områder vi ikke liker. Valget er kundens. Unntaket er der norske myndigheter har truffet valget for oss alle, ved f eks boikott eller andre virkemidler. Jeg har hørt sagt at "man må jo forutsette at kundene har kjennskap til viktige, utenrikspolitiske forhold. Vi kan ikke drive voksenopplæring". Ja, riktig. Når fotballens organer mener at et VM helt uproblematisk kan arrangeres i Russland i 2018 fordi "fotball og politikk ikke hører sammen", oppfatter jeg at "kunden" vegrer seg for å ta en beslutning basert på ubehagelige kjensgjerninger. Det er lettere å si at fotball ikke har noe med utenrikspolitikk å gjøre enn å revurdere tildelingen ut fra hva som faktisk skjer i den delen av verden. Det kan hende at man hadde funnet gode argumenter for å opprettholde valget men da hadde man i alle fall tatt inn over seg en realitet man i dag lukker øynene for. Når forskjellige fortballreisearrangører begynner å selge reiser dit gitt at det fremdeles er en ekspansiv politikk og hard linje fra Moskva har disse uansett blitt fanget av FIFA's tildeling. Om kundene fotballfans - vil reise til Russland eller ikke, er markedets valg.

2 Men det hele dreier seg om informerte valg og bransjens ansvar for at markedet skal kunne treffe slike. Selger en aktør reiser til "Palestina" men sier "Israel" kan det hende man kludrer med denne valgmuligheten. Sier man "Nybygde, jødiske områder på Gaza-stripen" bør man derimot kunne anta at de fleste vet at disse er svært så omdiskuterte. Jeg har undertegnet UNWTOs etiske manifest på vegne av våre medlemmer. Å bruke uriktige beskrivelser av faktiske, politiske forhold på en destinasjon er ikke i tråd med disse. Heller ikke å bruke turister og de inntekter de genererer som et virkemiddel for partsinteresser i en politisk kamp. Etikk og samfunnsansvar koster. I dette tilfelle enkelte medlemmers goodwill. Men jeg har tillit til at man kan leve med denne uenigheten. Rolf Forsdahl Fra agendaen til Virke Reise Utland: Virke ber Skattedirektoratet om å godta sjablonregel for beregning av verdi av hotellfrokost I desember 2013 skrev vi dette: "Når frokosten er inkludert i døgnprisen, men ikke spesifisert, får forretningsreisebyråene en utfordring: De skal beregne forskjellig mva-sats av hhv overnatting og måltid i overfor sine kunder. Fakturaen fra hotellet kommer ofte etter at faktura er sendt kunde, og da må det estimat av frokostprisen byrået gjorde, korrigerer opp mot den faktiske prisen hotellet har fakturert. Med påfølgende avregning av mva og kanskje tilleggsfaktura til kunden. Et irritasjonsmoment for både byrå og kunde, og som også legger beslag på verdifull, administrativ tid. Styret i Virke Reise Utland ønsket Virkes hjelp til å løse problemet. Og Virke sendte ganske umiddelbart etter styremøtet et brev til Skattedirektoratet, hvor forholdet ble beskrevet, og hvor vi meddelte at vi ville informere medlemmene om at man, i mangel av spesifisert frokostpris fra hotellet, kan bruke 10% av døgnprisen som mva-grunnlag for frokosten, dersom SKD ikke gir beskjed om at man ikke godtar en slik ordning." Nå har SD besvart henvendelsen, og de godtar ikke Virkes forslag foreløpig. Begrunnelsen er at hotellene oppgir korrekt frokostpris m korrekt mva i sin endelige faktura til byrået. Det faktum Virke påpekte, nemlig at byråene fakturerer sin kunde ofte lenge før hotellenes faktura foreligger, og dermed må "gjette" på frokostprisen for å beregne korrekt mva, ser SKD ikke som grunn nok til å fravike de vedtatte mva-reglene foreløpig. Men SKD har notert seg Virkes henvendelse til framtidige vurderinger av temaet. Kommende endring i Alminnelige vilkår for pakkereiser Samtalene om endringer i Alminnelige vilkår for pakkereiser som har pågått mellom Virke Reise Utland og FO en stund nå, har resultert i et endringsforslag fra bransjens side, som vi håpet FO ville

3 akseptere i løpet av august. FO har nylig meddelt at arbeidspress har forsinket saken, og at øverste ledelse der har noen prinsipielle innvendinger mot et par av endringene. Virke Reise Utland og FO's saksansvarlige mener disse innvendingene kan imøtekommes innenfor den realitetsrammen bransjens forslag er bygget på, og FO vil anstrenge seg for å få saken i havn før slutten av september. Virke Reise Utland arbeider fremdeles ut fra at endringer skal tre i kraft fra Islands vulkaner stikker kjepper i hjulene for arbeidet med utvidet ansvarsforsikring. I over to år har Virke Reise Utland arbeidet for at medlemmene skal kunne tegne en forsikring mot "pakkereiseansvar" slik man har i Danmark. Virke og den danske forsikringsgiveren Europæiske Rejseforsikring var nesten i mål, da forsikringsselskapet trakk seg pga ny strategi fra eierne. Virke fortsatte prosjektet med If som potensiell ny partner. Men If trakk seg høsten 2013, og vi gikk deretter i dialog med Gouda, som også er inne i det danske markedet med denne forsikringen. Gouda var i utgangspunktet interessert i det norske markedet, men det viser seg at det også der er skeptikere til et forsikringsprodukt med et relativt lite marked og en risiko som er vanskelig å beregne. Den pågående vulkanaktiviteten på Island gjør ikke interessen fra forsikringshold større, dessverre. Reisebransjeforeningens 75-årsfest 16. oktober nærmer seg! Invitasjoner er under utsendelse, og styret i Virke Reise Utland legger opp til en flott markering og litt historisk mimring for medlemmer, bransje og inviterte gjester fra inn- og utland. Der blir også den nye bransjedirektøren, som tiltrer i år, presentert. Påmeldingsmail er sendt medlemmer og bransje men om noen savner det, send mail til asap. Påmeldingsfristen er Virke Reise Utland ber om møte med US Embassy vedr visum for reiseledere Noen av Virkes medlemmer som tilbyr rundreiser i USA, og hvor man har med egne reiseledere som "administrator" under turen, opplever at det plutselig tilsynelatende er helt uforutsigbart om deres ansatte får visum eller ikke. Immigrasjonsmyndighetene oppfattes å ha foretatt innstramminger som bransjen har problemer med å tilpasse seg. Forsdahl møtte visekonsulen 22. september. Det viktigste punktene ambassaden informerte om, var disse: 1. Visa Waiver programme / ESTA: a. ESTA er ingen garanti for innreise det er immigrasjonskontrollen som er "politimyndighet" uansett medbragte papirer. Spørsmål/svar i immigrasjonskontrollen kan føre til avvisning. b. Man er pålagt å følge "guilty until proved innocent" prinsippet: Godtar offiseren i kontrollen ikke den framlagte dokumentasjon eller finner man svarene på spørsmålene som stilles utilfredsstillende, blir personen avvist. 2. Innreise nektes når: a. Personlige forhold: Domfelt for "felony" dvs annet enn mindre foreseelser. Trafikksaker "regnes ikke". Vold/narkotika/vinningsforbrytelser/økonomisk

4 kriminalitet fører normalt til avvisning, men kan likevel suspenderes etter en individuell og langvarig prosess. b. Yrkesmessige forhold: Utgangspunktet er at man på turistvisum ikke må utføre noe arbeid som amerikanske arbeidstagere kan gjøre. Dette fortolkes snevert og håndheves strengt. c. For reisearrangørbransjen skilles det på "tour guide" og "tour facilitator". T.g. tillates ikke da dette er en profesjon man vil skal forbeholdes lokale arbeidstagere. T.f. er "ok" i US- definisjonen av det. Ofte opplever immigrasjonskontrollen at personen representerer presentere seg slik at det oppstår en uklar grense mellom disse to kategoriene, med avvisning til følge. d. Tolketjenester som består i å oversette en lokal guides forklaring til norsk, regnes som "arbeid" som ikke er tillatt på turistvisum. Likeså enhver form for aktivitet som fører til at man mottar penger/tips under turen i USA, enten fra de norske gjestene eller fra amerikanske aktører/personer. Indikerer en reiseleder at man faller i noen av disse kategoriene under intervjuet, nektes innreise. 3. Anbefalinger fra ambassaden: a. Reisearrangører bør utstyre medfølgende reiseledere med en erklæring på bedriftens offisielle brevark, hvor det framgår at personen er "tour facilitator" hvis oppgaver er å ivareta bedriftens administrative ansvar og kontakt overfor hoteller, transportører og andre underleverandører i USA, samt å tilse at det aktuelle reiseprogrammet følges, eventuelt å foreta omdisponeringer ved plutselige og uforutsette behov, slik at ansvar etter den norske pakkereiseloven unngås. Videre bør det framgå at bedriften og den aktuelle personen er kjent med de strenge bestemmelsene mht hva en "tour facilitator" kan og ikke kan gjøre, slik at man f.eks. ikke vil gi oversettelse eller andre tjenester som amerikanske arbeidstagere kan utføre. Videre at personen er ansatt i bedriften og mottar full lønn derfra, og at ingen betaling fra amerikanske personer eller bedrifter vil finne sted, ei heller tips eller annen godtgjørelse fra de medfølgende norske turistene. b. Bedriften bør også sørge for at reiselederen er klar over hva man skal svare under immigrasjonsintervjuet, jfr pkt a). Antyder man at man vil være behjelpelig med å oversette Navajo-guidens kommentarer under turen i Monument Valley, vil avvisning kunne bli resultatet. Endringer i styret for Virke Reise Utland Medlemmene valgte nytt styre i april i år, og styreleder for ett år ble Christian Lunde, daværende adm. dir. i Star Tour. Christian takket imidlertid ja til en ledende stilling i Choice Nordic i sommer, og dermed har han trådt ut av styret. Lena Petersson, også fra Star Tour, er foreslått som nytt styremedlem. Rune Feltman, VIA Egencia, tar over som styreleder fram til april Styret ser etter dette slik ut fram til april 2015 : Styreleder fram til april 2015: Rune Feltmann (VIA Egencia). Styremedlemmer: Kristin Overvaag Guttormsen (HRG Nordic), Lena Petersson (Star Tour), Finn-Erik Carlsen (Peer Gynt Tours), Marie- Anne Zachrisson (Ving Norge) og Petter Brodahl (Berg-Hansen Reisebureau)

5 De skandinaviske reisebransjeforeningene reagerer på SAS' fjerning av serviceavgift på eget salg SAS fjernet nylig serviceavgiften på eget billettsalg. En dansk høyesterettsdom har fastslått at flyselskapene må ha en slik serviceavgift dersom de skal oppfylle forpliktelsene i IATA-avtalen, som berettiger IATA-reisebyråene til en "godtgjørelse" for distribusjon av flybilletter. Da det gamle provisjonssystemet ble erstattet av et "nettoprissystem" på slutten av nittitallet, skulle flyselskapene lege en serviceavgift til selve billettprisen, slik at byråene kunne gjøre det samme for å erstatte tapet av provisjon uten å prise seg ut i forhold til flyselskapenes direktesalg. Reisebyråforeningene i Skandinavia reagerte på at SAS fjernet avgiften uten å kontakte bransjeforeningene først. På et møte i Stockholm 18. september beklaget SAS at man ikke hadde kommunisert med bransjen først, og det kom også fram at SAS ikke hadde tenkt over det avtalerettslige forholdet som ligger i IATA-avtalen. Man hadde nemlig konstatert at alle agenter SAS har direkte avtale med, i tillegg til den generelle IATA-avtalen, har en eller annen form for vederlag innebygget i denne. På møtet kom det videre fram at SAS har slik direkteavtale med de fleste IATAagentene i Skandinavia, og SAS lovet å tilby de andre IATA-agentene som ønsket det, slike direkteavtaler. "Vi kan av konkurranserettslige grunner ikke blande oss bort i størrelsen eller form på vederlaget" sier Rolf Forsdahl. "Vi konstaterer at SAS for framtiden vil kommunisere med bransjeforeningene i slike saker, og at de nå innser at de har forpliktelser også overfor de IATA-agenter de ikke har direkteavtale med. Om en slik agent ikke er tilfreds med størrelse eller form på vederlaget i en tilbudt avtale og dermed avslår, er juridisk sett en del av spillets regler". Fra EU/ECTAA: Ny tekst fra nyvalgt EU-president forsinker revisjon av pakkereisedirektivet Revisjonsprosessen har gjentatte ganger blitt forsinket fordi det har vært uenighet mellom EU-landene når det gjelder definisjon av "pakkereiser" i forhold til dynamisk pakketering, som "alle" ville skulle inn i pakkereisedefinisjonen. Videre har det vært strid om en ny kategori reiser, "pakkereise light" som ble betegnet som "assisted travels". Det nyvalgte italienske presidentskapet har utarbeidet et notat hvor man foreslår endringer i det framlagte forslag til direktivtekst, men forslaget vil neppe bygge bro over de motstridende synspunktene. Forslaget er heller ikke i tråd med ECTAAs anbefalinger. Dermed er det duket for nye runder i løper av høsten og kanskje våren Fremdeles kamp om direktiv for forsikringsformidling EU ønsker å stramme inn kravene til de som formidler forsikring: De skal bl.a. ha spesiell og dokumenterbar kompetanse innen forsikringsfaglige områder. Dette ville ramme reisebyråenes salg av reiseforsikringer, idet det blir for dyrt å ha slik kompetanse som kreves "in house" for et vanlig reisebyrå. ECTAA har derfor involvert seg i debatten, og argumentert for at salg av reiseforsikringer blir unntatt fra kravene. Som vanlig i slike saker har det vært fram og tilbake mellom ulike EU-organer og interessentgrupper. Et nytt forslag som nå sirkulerer i EU-landenes politiske kretser, imøtekommer ECTAA's ønske ved at formidling av reiseforsikring unntas fra direktivet, men på den annen side foreslås det å la unntaket

6 være begrenset til forsikringsprodukter med en premie på under 200 euro for ett års dekning. Dermed vil de fleste reiseforsikringene likevel bli regulert av det nye direktivet. ECTAA fortsetter sin påvirkningsaktivitet i saken. Revisjon av Air Passenger Rights Regulation (EU ) Også dette arbeidet har tatt mye lenger tid enn opprinnelig forutsatt. Det avgåtte greske presidentskapet klarte ikke å få til den enigheten om ny ordlyd som matte til for å sluttføre revisjonen. EU-rådet har kommet et stykke på veg med endringsforslag som kan aksepteres i sluttrunden, men det er fremdeles uenighet om innslagspunkter for rett til kompensasjon ved kanselleringer og lengre forsinkelser, og flyselskapenes adgang til å påberope seg ekstraordinære omstendigheter for å unngå kompensasjonsplikt og ansvar for tilslutningsfly som passasjeren ikke rekker. Dette er en sak som følges tett av ECTAA's Air Matter Commitee, som Virkes Rolf Forsdahl var leder av fram til juni. Han vil bli foreslått som leder for en ny toårsperiode på et møte i slutten av september i år. ECTAA gjenvalgte Virkes bransjedirektør som leder av Air Matter Committee Rolf Forsdahl har de siste to årene vært leder av den tyngste komiteen i EU's reisebransjeforening ECTAA. På et møte 16. september ble han enstemmig gjenvalgt som komitéleder for en ny 2- årsperiode. Det er EU's forskjellige regler for luftfart, IATA/BSP-saker samt alt som for øvrig berører reisebyråers/reisearrangørers distribusjon av flybilletter som er komiteens arbeidsfelt. IATA-stoff: Det halvårlige møtet mellom utpekte representanter for den globale populasjon av IATA-agenter og IATAs ledelse (PAPGJC) fant sted i Genevè i begynnelsen av september. Dagsorden var for det meste knyttet til saker som skal behandles på IATA's "generalforsamling" PAConf i San Diego i oktober. Rolf Forsdahl fra Virke er 1 av 3 bransjerepresentanter fra EU i PAPGJC. De viktigste sakene som ble tatt opp, var disse: Bruk av BSP Link : IATA fremmer forslag på den kommende PAConf om å gi hvert IATAselskap rett til å "skru av" den elektroniske tilgangen til flybilletter dersom det oppstår mistanke om "irregulære transaksjoner" hos et reisebyrå, og varsel om dette skal gis via BSP Link. Bransjesiden påpekte at BSP Link er et administrativt verktøy og denne type viktig informasjon må rettes til byrået på en måte som sikrer at byråets øverste ledelse får budskapet og kan protestere på vedtaket på en adekvat måte. IATA vil ta med seg dette inn i den videre prosess. Reaksjoner ved feil i BSP-oppgjør: IATA foreslår å nyansere reaksjonene ved slike feil, slik at det blir større sammenheng mellom størrelse/art av feil og reaksjon. I dagens regler vil en agent bli avstengt uansett om det mangler 10 euro eller oppgjøret kommer 4 timer for sent. Bransjerepresentantene framhold at IATA måtte finne et godt skille på feil som representerte en økonomisk risiko for flyselskapene og de som ikke gjorde det. IATA-gebyr: IATA-agentene betaler et årlig gebyr til IATA for agenturet. Dette har stått uendret siden 2012, og IATA ville nå heve det med 7% og "lovfeste" en årlig økning på 3%. Bransjerepresentantene protesterte på dette og viste til at kostnadsindeksen IATA henviste til, ikke hadde økt 7% og at IATA, på samme måpte som både flyselskapene og agentene

7 måtte redusere kostnader så mye som mulig. En "pliktig" økning av agentbetalingen hvert år, ville være en sovepute i så måte. Hva IATA konkluderer med, vil vise seg på PAConf. Financial criterias Skandinavia: IATA har fremmet forslag om endringer i kravene til IATAbyråenes finansielle situasjon i Skandinavia. Dette forslaget ble utsatt på PAConf's agenda pga de pågående diskusjoner i APJC Skandinavia. Det som nå blir vedtatt, er tekstjusteringer bransje og flyselskap tidligere er enige om. Krav til melding om eierskifte før det blir effektuert: IATA-agenter plikter å underrette IATA om eierskifte, og IATA ønsket å innføre et krav om at slik beskjed skal gis før eierskiftet finner sted. Bransjen pekte på at dette ikke var mulig av forretningsmessige årsaker, f eks der det var snakk om børsnoterte selskaper etc. Forslaget ble endret til "så snart som mulig". Kritikk mot IATA-kontoret i Madrid: Etter at IATA sentraliserte sine europeiske oppgaver, har mange reagert på at viktige skriv og informasjoner, f eks om at årsregnskap ikke er innlevert tidsnok, blir sendt uten angivelse av hvordan man kan komme i kontakt med saksbehandler. IATA tok dette til etterretning. IATA foreslo å gi IATA-flyselskapene en egen rett til å trykke på "default-knappen" dersom man hadde begrunnet mistanke om at agentens risikoprofil endret seg drastisk og uten forklaring. Bransjerepresentantene hadde noen innvendinger mot forslaget, som i det store ble tatt til følge av IATA. Bransjeplukk: Roma økte turistskatten fra 1. september med bare 5 ukers forvarsel til bransjen. Tunis innfører avreiseskatt fra også dette ble annonsert ganske nylig. Maldivene gjeninnfører dødsstraff også gjeldende for barn for alvorlige volds- og narkotikaforbrytelser. Nye innreise- og utreisebestemmelser for Sør-Afrika har møtt sterk motstand i turistnæringen. De ter i i kraft 1.10., og et nytt krav var at alle barn under 18 år måtte medbringe fødselssertifikat. Sterk politisk aktivitet rundt det siste har ført til at kravet om fødselssertifikat er utsatt til Tyrkia med nye krav til gyldig pass: Fra må besøkende til Tyrkia ha et pass som er gyldig minst 60 dager etter at turistvisumet dere har gått ut. Oslo, Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013 Flyttet "Dreamliner"-saken grensene for flyselskapenes ansvar ved bytte av flytype? Flyklagenemnda avgjorde nylig saken om Norwegians Dremaliner-trøbbel

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI Ishockey VM 2016 Ishockey VM 2016 arrangeres i Moskva og St. Petersburg i Russland, i tidsrommet 6. - 22. mai. Norge skal spille gruppespillet i Moskva

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Nordic Choice Commercial Services AS Org nr 968 819 372 Fredriks Stangs Gate 22-24 0264 Oslo KONTAKTPERSONER BOOKING: Nordic Choice eller booking@choice.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Ordinær generalforsamling i FARA ASA ble avholdt den 24. mai 2007, kl. 1530, i selskapets lokaler i Grensen 12, Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser Av Sverre McSeveny-Åril, Virke Reise Utland Incomingprosjektet 2016: Temahefte 2: Spørsmål og svar om pakkereiser Temahefte 2 Spørsmål og svar om pakkereiser

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt.

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Styreinstruks PCN Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Formål Styreinstruks PCN Styreinstruksen har som formål å gi en utdyping av styrets arbeid og saksbehandling

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole. Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Det er likevel to sentrale elementer i høringsforslaget som er nødvendig å endre for at intensjonen med det skal oppnås.

Det er likevel to sentrale elementer i høringsforslaget som er nødvendig å endre for at intensjonen med det skal oppnås. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.05.2012 Vår ref.: EK Høring Endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse Det vises til Finansdepartementets høring 7. februar 2012 av et forslag

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 28. mai 2008 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Fosenkaia 3, 7010 Trondheim. DAGSORDEN

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Onsdag den 13. mai 2015,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Formål Denne styresaken er en vurdering av behovet for styreansvarsforsikring i helseforetaksgruppen.

Formål Denne styresaken er en vurdering av behovet for styreansvarsforsikring i helseforetaksgruppen. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 156 2011/253 Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 32 Dato: 8.6.2012 Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring Formål Denne styresaken er en vurdering av behovet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NAVAMEDIC ASA 12. MARS 2008 Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA onsdag den 12. mars 2008 klokken 15.00 på Felix Konferansesenter i Oslo kommune.

Detaljer

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart.

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.11.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 102-2007 FORETAKSREGISTERETS

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform 14.09.82. Odd Gunnar Skagestad: EF. Assosiering som mulig tilknytningsform (Utarbeidet i form av notat fra Utenriksdepartementets 1. økonomiske kontor til Statssekretæren, 14. september 1982.) Historikk

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Ny pakkereiselov Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Bakgrunn Nytt direktiv blir til ny lov de viktigste endringene Rettigheter

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER

VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER - 1 - VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER VEDLEGG XVII OMHANDLET I ARTIKKEL 93 STANDARD REGLER OG PROSEDYRER FOR VOLDGIFTSPANELER Alminnelige bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer