Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske arbeidet og produksjonen av for eksempel forbrukerprogrammene hvor bl.a. reiselivets aktører blir eksponert. Vi har levd lenge med TV2 Hjelper deg og FBI og stort sett levd ganske godt. Det er faktisk mye verdifull forbrukeropplysning her, og det er en grei og fortjent korreks til bedrifter og til bransje når leveransen ikke sitter som den skal. Så får vi akseptere at det svir litt fra tid til annen. Men forbrukeropplysning sklir fort over i underholdning. TV2 s satsing TV2 redder ferien din er et slikt eksempel. Her var jakten på misfornøyde turister og revolverjournalistikk viktigere enn substans og balanse. Første serie som gikk før sommerferien, førte nesten til at en liten reiselivsbedrift måtte stenge dørene, og noen arbeidsplasser var seriøst truet en stund. Årsaken var ikke selve saken, men måten den ble framstilt på. Produksjonsselskapet Mastiff ble de facto både anklager, dommer og bøddel, på TV2 s vegne. Nå har Mastiff vært på ferie igjen og hengt opp oppslag rundt om på utvalgte feriedestinasjoner, hvor misfornøyde, ferierende nordmenn ble oppfordret til å kontakte journalistene dersom de ikke var fornøyde med pakkereisen, inklusive hotellet. Nå sies det at det ikke var så mange norske turister som lot seg friste i denne andre runden, men noen meldte seg til slutt: En av hovedsakene som sannsynligvis vil bli sendt i høst dreier seg om en gruppe unge jenter som hadde bestilt et 2-stjernes hotell i Hellas i sommer. Her opplevde de dessverre - at air condition, toalett og dusj fungerte mangelfullt, og at renhold og service var dårlig. Men ikke dårligere enn at jentene hadde tilbrakt åtte døgn på hotellet uten å kontakte reisearrangøren, slik det var gitt informasjon om at man skulle gjøre dersom det var noe man ville klage på. Reglene er klare: De som vil klage på en mangel ved reisen, plikter å reklamere til arrangøren på den måten arrangøren har anvist, så fort mangelen er oppdaget. Uten reklamasjon: Som hovedregel ingen rettigheter. Oppfordringen om hjelp fra Mastiff var fristende: Mastiff og TV2 ble satt på saken, og dermed ringte jentene til reiselederen en sen lørdags kveld. Han rykket straks ut til hotellet for å se på saken, slik han skal gjøre. Her ble han møtt med kamera og mikrofon. Den overrumplede, unge reiselederen verken ville eller kunne uttale seg til TV. Det er utenfor hans arbeidsoppgaver. Han henviste til pressekontakten på hovedkontoret i Oslo. Søndag formiddag fortsatte Mastiff jakten på noen som kunne uttale seg, både på telefon og ved frammøte på reiseleders kontor: Nei, det var ikke brann i hotellet eller ulykke av noe slag, men det var en ustabil dusj, et toalett og et air conditionanlegg som ikke virket og man krevde å få vite hva som ble gjort med det! NÅ! I parantes bemerket: Det må da være litt flaut for journalistene å sette sitt navn under et slikt innslag når det var det beste de kunne finne på en overfylt feriedestinasjon i høysesong?

2 Man behøver ikke å være mediekjenner for å forstå hvordan et slikt innslag blir vinklet og klippet. Reisearrangøren gjorde det beste man kunne i den mediesituasjonen som da var et faktum, og jentene fikk tilbud som nok gikk ut over hva pakkereisenemnda ville kommet til. Om de i det hele hadde fått noe der de hadde jo ikke reklamert. Seier til TV2/Mastiff, god TV-underholdning, og påvisning av hvor ille reisebransjen kan behandle sine kunder. Jeg ser med gru fram til teaseren for programmet som vil rulle på skjermene i prime time lenge før programmet sendes. Jeg kunne nevne flere episoder i samme gate. Det reiser ca 1,3 mill nordmenn på pakkereiser i år. Til Klagenemnda for pakkereiser kommer det klager fra ca 250 kunder som representerer i snitt 2,7 reisende. Rundt halvparten av klagene får ikke medhold. Det gir en klageandel pr solgt reise på ca 0,05% - en halv promille. Dette er selvsagt ingen trøst for dem som får et mangelfullt produkt. Men ingen, heller ikke forbrukerne, er tjent med at enkelte produksjonsselskaper/journalister framstiller ganske vanlige klagesaker på en måte som mistenkeliggjør bedrifter og bransje. Det er heller ikke i noens interesse at makten bak TV-kameraene skal gi større uttelling enn hva normal bruk av jus og klageorganer fører til. Programmer av denne typen er ikke forbrukeropplysning de er regissert underholdning som i ytterste konsekvens kan påføre uthengte personer og bedrifter ødeleggende belastninger. Vi kan som sagt leve godt med TV2 Hjelper deg. Vi samarbeider faktisk så gjerne. Men konseptet og håndverket i TV2 Redder ferien din kan ødelegge noe av bransjens vilje til å stille opp for media dessverre. For vi trenger hverandre.. Bransjeplukk: Skittværet i sommer førte til kjempesalg av reiser i høstferien Det ustabile, relativt kjølige og tidvis våte været i sommer førte ikke uventet til at etterspørselen etter høstreiser ut av landet ble svært stor. (Faktisk har mange allerede booket neste års sommerferie for å være på den sikre siden..) Nordmenn er tradisjonelt noe mer reiseglade enn sine naboer, men våre svenske kollegaer melder om en økning i sydenferier på opp mot 20% i den svenske høstferien. Så det er ikke bare vi nordmenn som ble litt værsjuke i sommer.. Solid topplassering.. På ICCA s (International Convention & Congress Association) liste over de mest populære MICEdestinasjonene i Asia, topper Singapore for tiende året på rad. Og rangeringen gir uttelling: i 2011 økte antall kongresser, messer og konferanser med 46%.

3 Svenskene sparte mer på sommerferien enn nordmenn gjorde Det er vanskelig å få et holdbart bilde over hva familier / enkeltpersoner bruker på sommerferien sin. Flere aktører forsøker dette, bl.a. Virke. Våre tall indikerer at veksten i feriebudsjettet fra 2011 til 2012 har stagnert, og vi kjenner igjen denne konklusjonen i andre undersøkelser vi har sett. Tilsvarende undersøkelser i Sverige viser at svenske husholdninger har redusert sitt feriebudsjett de tre siste årene. Norske husholdninger har merket mindre til Europas finansuro enn man har gjort i Sverige sier Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland. Han er derfor ikke overrasket over svenskenes forsiktighet. Melodi Grand Prix-finale 2013 skaper frustrasjon Svensk seier i MGP 2012 pålegger svenskene vertskapet i neste års finale. Og stedet blir Malmø. Et slikt arrangement er en kostbar affære, og uten eksponering av turistherligheter, overfylte hotell i den tiden arrangementet varer og god økning i temporære arbeidsplasser, er det tvilsomt om noen ville takket ja til å ta vertskapsansvaret. Valget av Malmø har satt sinnene i kok i Sverige: Svenske hotell-ledere mener København vil stikke av både med hotellgevinsten og de mange korttidsarbeidsplassene arrangementet medfører. En samfunnsøkonomisk skandale er dommen fra hotellhold i Sverige. CO2-nøytral flytransport fra 2020 Flyselskapene og flyprodusentene arbeider kontinuerlig for å redusere utslipp og forbruk fra passasjerfly. Utslippene har blitt redusert med ca 70% pr passasjer på 40 år, men veksten i antall passasjerer har ført til en økning i den totale utslippsmengden. Flyindustrien selv mener bestemt at ny teknologi og andre traseer/innflygingsrutiner vil føre til at fortsatt vekst i passasjerantall ikke vil gi vekst i totalutslippet fra Jubileer på rekke og rad Den svenske reisebransjeforeningen SRF fylte 75 år i slutten av august. Den danske søsterorganisasjonen DRF runder denne milepælen i 2013, mens Virke Reise Utland som er suksessoren til Den Norske Reisebransjeforening må planlegge slik feiring i FO: Regler om nettsalg av flybilletter og pakkereiser ønskes. Et forslag er oversendt Virke Reise Utland, som har hatt mange og tunge kommentarer til forslaget. Virke er bekymret for en utvikling der norske nettdistributører blir pålagt kostnader og forpliktelser deres skandinaviske / europeiske konkurrenter ikke har. Partene møtes 9. oktober til nærmere diskusjoner i saken.

4 Fra EU/ECTAA: Virke-direktør fikk fornyet tillit i viktig ECTAA-komitee Den europeiske reisebransjeorganisasjonen ECTAA utfører sitt arbeid gjennom spesialistkomiteer. En av de viktigste komiteene er Air Matter Committee, som arbeider både med forholdet til flyselskapene og deres internasjonale organisasjon IATA, og til EU s forskjellige regler som berører flytransport og billettsalg. På et møte i september i denne komiteen, ble Virkes reisebransjedirektør Rolf Forsdahl gjenvalgt som formann for en periode på 2 år. Forsdahl sier at han egentlig kunne tenke seg å trappe ned, men da både de store EU-landene og kollegaene i Skandinavia ønsket ham som formann i en ny periode, tok han gjenvalg. Jeg har deltatt i diskusjonene med IATA i tyve år og nå begynner vi å se noen resultater, sier Forsdahl, og det er jo bra å kunne sluttføre noen av disse sakene på en tilfredsstillende måte, samtidig som ledervervet gir meg mulighet til å spisse både konklusjoner og arbeid på den måten jeg mener tjener medlemmene våre best. Revisjonen av EU s pakkereisedirektiv går mot slutten EU har hatt en revisjonsprosess for sitt pakkereisedirektiv fra 1990 gående i et par år. ECTAA har gitt mange innspill i denne prosessen, men kommisjonen holder kortene tett til brystet og det er framdeles helt usikkert hvilken veg endringene vil gå. Virke Reise Utland regner med at definisjonen av pakkereiser vil bli endret, slik at enda flere reiseprodukter og distribusjonsformer vil bli underlagt direktivet. Det er ventet at den offisielle, reviderte teksten vil foreligge rundt årsskiftet. EU s Passasjerrettigheter blir endret men ikke mye EU forordning ( EU s passasjerrettigheter ) har skapt mye diskusjon og frustrasjon, spesielt hos flyselskap og reisearrangører siden reglene kom i Askestansen for et par år siden viste til fulle hvor urimelige utslag reglene kunne gi, og EU-domstolen har også fortolket enkelte av bestemmelsene på tvers av ordlyden. Av disse og flere andre grunner, har EU gjennomført både en helsesjekk av reglene og invitert til kommentarer og innspill fra berørte parter. Både flyselskap, forbrukerorganisasjoner og ECTAA har levert omfattende uttalelser. EU-kommisjonen vil snart legge fram sitt forslag til endringer av enkelte av bestemmelsene. Virke Reise Utland tror at det nå blir samsvar mellom ordlyden i bestemmelsene og de dommer EU-domstolen har truffet tidligere, og at det kanskje blir satt et tak på hvor lenge flyselskapene må bekoste hotell og mat i påvente av mulighet til å frakte passasjeren i h t billetten. Men noen gjennomgående lemping av ansvaret som påhviler flyselskapene tror Virke ikke på. Fra IATA Ønsket om globale, finansielle kriterier for IATA-agenter sterkt modifisert

5 IATA s forslag til nye, globale kriterier for IATA-agenter ville påført norske reisebyråer økte garantiforpliktelser på mange millioner. Derfor har saken hatt meget stor oppmerksomhet fra Virke reise Utland, og Rolf Forsdahl der sitter som en av tre representanter for EU s reisebyråer i de organer IATA har konstruert for dialog i saker som angår IATA-agentene. Et møte i Geneve i september gav uttelling: IATA foretok endring i det forslaget som skal behandles på IATAs generalforsamling i Abu Dhabi midt i oktober, slik at forslaget nå klart har karakter av retningslinjer adressert områder uten lokale, finansielle kriterier som fungerer. Forsdahl er meget fornøyd med resultatet, og sier at dette er den første gangen på de mange årene han har deltatt på disse IATA-møtene at flyselskapsrepresentantene har føyd seg etter agentenes ønske på en såpass god måte. Håp om at garantikravet ved eierskifte blir modifisert IATAs regler om garantikrav når et reisebyrå skifter eier, medfører at ny eier må stille kostbare garantier som sikkerhet for flyomsetningen. I noen tilfelle, spesielt der eierskiftet ikke har noen betydning for byråets løpende drift eller daglige ledelse, gir dette urimelige utslag. Også her har flyselskapene lyttet til de innsigelser som Forsdahl har kommet med, og Virke ser med spenning fram til det endelige resultatet. Virke deltar på møter i f b PAConf i Abu Dhabi Begge de ovenstående saker skal sluttbehandles forhåpentligvis på IATAs PAConf-møte i Abu Dhabi uke 42., sammen med en rekke andre saker som angår reisebyråene. Virke Reise Utland v Rolf Forsdahl møter både medrepresentanter fra den globale og europeiske reisebyråindustrien og flyselskapene på en rekke møter der i denne forbindelse. Turbulent for Europas flyselskap i 2012 Tross passasjervekst på mange ruter i 2012, fortsetter flyselskapene å tape penger. IATA anslår det samlede tap for Europas flyselskap i 2012 til å ende på rundt 9 MRD kroner. Det har vært mange flykonkurser i 2012, og analytikerne tror ikke vi har sett den siste i år. Oslo, 1. oktober 2012 Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland /

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI 2 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI Dobbel-jubileum: 2 år på forbrukerens side LES MER OM: DYRE SAMTALER REISEFORSIKRING BOLIGMARKEDET DAGLIGVARER INNHOLD UTGIVER:

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

NRK Forbrukerinspektørene

NRK Forbrukerinspektørene KASTING AV MAT METODERAPPORT SKUP 2004 NRK Forbrukerinspektørene Side 1 av 9 1. Innledning: 1.1. Journalister Elisabet Grøndahl, Karen-Margrethe Baltzrud, Geir Pettersen 1.2. Foto/Redigering Gjermund Tornholm,

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer