Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013 Flyttet "Dreamliner"-saken grensene for flyselskapenes ansvar ved bytte av flytype? Flyklagenemnda avgjorde nylig saken om Norwegians Dremaliner-trøbbel som har vakt stor oppmerksomhet. Da Norwegian måtte parkere en Dreamliner på grunn av diverse tekniske problemer, og erstatte den med en Airbus, ble en passasjer tilkjent et prisavslag på 10 prosent fordi Norwegian da ikke kunne levere "Dreamliner.-opplevelsen". Passasjeren kom fram i tide, og han hadde fått tilbud om å kansellere hele reisen da han protesterte på flybyttet. Er det innført en ny rettstilstand når det gjelder passasjerrettigheter? Både ja og nei. Denne passasjeren hadde foretatt disposisjoner som gjorde at han ikke uten større tap kunne kansellere reisen. Dermed er kanselleringstilbudet fra Norwegian "parkert". Men prisavslag på grunn av flybytte? Nytt prinsipp i Norge, og helt feil mener selskapet, som ikke vil etterkomme nemndas avgjørelse denne gangen. Kunden kjøpte transport, og transporten ble levert etter avtale. Det er ikke vanskelig å forstå Norwegians innvendinger. Men på den annen side; reisebegrepet i dag er noe annet enn for noen tiår siden. Aktørenes konkurranse seg i mellom likeså. Det er mange om beinet, med rutenett og tidtabell som ligger tett opp til hverandre, og med priser som ikke er veldig forskjellige. Nå utvider man altså i tillegg leveransen til å omfatte mer enn selve transporten i alle fall i markedsføringen i den hensikt å framstå mer attraktive enn konkurrentene. Norwegian var tydelige på dette i sin kampanje; "Dremalineropplevelsen", setene, underholdningen og "touchscreen snacksbestilling ble framhevet som spesielle egenskaper ved den nye flytypen. Nemnda konstaterte enkelt og greit at disse egenskapene ikke ble levert, og havnet enstemmig - på at kunden hadde krav på et mindre prisavslag. Prinsippet om prisavslag når "tilsiktede egenskaper" mangler, er slett ikke nytt. Det er faktisk helt kurant i den kjøpsrettslige verden. Selv om ikke tjenester omfattes ikke av forbrukerkjøpsloven, brukes den flittig analogisk i mangel av annen hjemmel. Så flyklagenemnda flyttet ingen grensestolper her. Men det er nytt at man bruker dette prinsippet på flytransport ved bytte av flytype. Like nytt som at det reklameres med den nye flytypen byr på en helt unik opplevelse i forhold til de gamle. Jeg skal ikke ta stilling til om nemnda havnet på riktig konklusjon eller ikke det er ikke min jobb. Jeg konstaterer bare at som advokat ser jeg ikke noe nytt i premissene som ligger bak konklusjonen. Lærdommen reisebransjen får ta med seg, er at når man forespeiler spesielle opplevelser i

2 forbindelse med en transport og motiverer kjøp av akkurat denne reisen med disse opplevelsene, sitter man med et ansvar dersom opplevelsene uteblir. Vi har en mengde reisearrangører som bittert har fått erkjenne dette siden pakkereiseloven trådte i kraft "best year ever"? Nesten hvert år på denne tiden sier jeg noe slikt som "året som straks er historie, har vært et av de beste årene for medlemmene våre, og vi tror vel på en utflating i året som kommer". Nordmenns appetitt på utenlandsreiser har vokst hvert år siden årtusenskiftet ja egentlig siden krigen, for å sette det på spissen men unntak av enkelte "katastrofeår" a la finanskriser, skremmende virusutbrudd og dramatiske terrorangrep. (De to siste forholdene har mistet mye av skrekkeffekten det siste tiåret). Så når jeg nå sier at 2013 totalt sett kommer til å være nok et knallår for bransjen totalt sett, er det for meg et kjent refreng. Oppsummeringen og tallene skal vi komme tilbake til i januar Men hva med reiseåret som kommer? Sett fra mitt ståsted? Det er fremdeles mørke skyer på den økonomiske himmelen i Europa. Og mange her hjemme hevder at skyene er i ferd med å trekke innover gamlelandet også. Om det ikke blir storm og tordenvær, bør vi finne fram paraplyene, i alle fall. Er chartermarkedet mettet? Holder folk på pengene sine mer enn tidligere år? Stiger flyprisene? Både IATA og UNWTO har nedjustert vekstanslagene sine. Antallet internasjonale turister forventes dog å øke men veksten kommer stort sett fra Kina og India. Det er mange markører som foreløpig tyder på at nordmenns konsum av fritidsreiser i 2014 ikke blir høyere enn i Kanskje kan man ane en reduksjon. Når en jevn og lang vekstperiode flater ut, eller bikker svakt nedover, blir det fort oppfattet som "nedgang i bransjen". Jeg tror den delen av reisebransjen som leverer utenlandsreiser til nordmenn for lengst har sett at Norge er helt på verdenstoppen når det gjelder konsum av internasjonale reiser pr capita. Ingen vil føle at skuta synker om vi som nasjon skulle reise ørlite mindre enn hva vi har gjort de siste årene. De fleste av medlemmene våre kan tilpasse produksjonsapparatet til etterspørselen relativt greit. Konkurransen om kundene kan øke, men det skjerper aktørene. Spenningen er nok større hos flyselskapene konkurransen ser ut til å bli stadig tøffere og konkurrentbildet endres jevnt og trutt. Men det betyr også at det reisende publikum nok ett år kan nyte godt av hyggelige priser på flyseter. Og når Virke og andre aktører går ut og spør om hvordan folk har tenkt å bruke penger i året som kommer, vet vi at det ansvarlige svaret er" spare litt mer, nedbetale litt gjeld". Når vi spør om hva folk faktisk har gjort, blir bildet litt annet. Blant annet har man reist mer enn man hadde tenkt, ikke minst som følge av de mange gode tilbudene både fra flyselskap og reisearrangører. Rolf Forsdahl

3 Medlemsnytt: Virke ber Skattedirektoratet om å godta sjablonregel for beregning av verdi av hotellfrokost Når frokosten er inkludert i døgnprisen, men ikke spesifisert, får forretningsreisebyråene en utfordring: De skal beregne forskjellig mva-sats av hhv overnatting og måltid i overfor sine kunder. Fakturaen fra hotellet kommer ofte etter at faktura er sendt kunde, og da må det estimat av frokostprisen byrået gjorde, korrigerer opp mot den faktiske prisen hotellet har fakturert. Med påfølgende avregning av mva og kanskje tilleggsfaktura til kunden. Et irritasjonsmoment for både byrå og kunde, og som også legger beslag på verdifull, administrativ tid. Styret i Virke Reise Utland ønsket Virkes hjelp til å løse problemet. Virke sendte ganske umiddelbart etter styremøtet et brev til Skattedirektoratet, hvor forholdet ble beskrevet, og hvor vi meddelte at vi ville informere medlemmene om at man, i mangel av spesifisert frokostpris fra hotellet, kan bruke 10% av døgnprisen som mva-grunnlag for frokosten, dersom SKD ikke gir beskjed om at man ikke godtar en slik ordning. Kommersielle betingelser ut av Alminnelige vilkår for pakkereiser! Virke Reise Utland meddelte FO at det var behov for en full gjennomgang av Alminnelige vilkår for pakkereiser før sommeren i år. FO avviste ikke dette ønsket, men på grunn av ressurssituasjonen der i huset, insisterte man på å vente til etter at EU hadde vedtatt endringene i pakkereisedirektivet og vårt eget Storting hadde vedtatt de tilhørende justeringer i den norske pakkereiseloven. Da må også Alminnelige vilkår for pakkereiser, som er FO's oppfatning av hva en rimelig standardavtale om salg av pakkereiser skal inneholde, spavendes. Antagelig er man da i Virke Reise Utland ser at det er det faktum at regelsettet også setter standarder for kommersielle størrelser som alle andre næringsdrivende selv kan definere ut fra sin bedrifts behov og strategi. En intern vurdering Virke gjorde, konkluderer også med at denne type bransjereguleringer påvirker prisen og konkurransen i markedet. Hadde bransjen alene laget regelverket, hadde det vært grunnlag for tiltale og straff som følge av brudd på konkurranseloven. Virke Reise Utland har derfor underrettet FO om at man ønsker å ta ut alle bestemmelser om beløpsstørrelser og frister fra Alminnelige vilkår for pakkereiser. Virke vil i tilfelle anbefale medlemmene å bruke en felles, oversiktlig matrise hvor disse størrelsene framgår, slik at forbrukerne lett kan sammenligne de forskjellige aktørenes forretningsmessige betingelser en slags kommersiell varedeklarasjon. FO har bekreftet mottagelsen av henvendelsen, og informert om at det ikke er mulig å ta stilling til den før etter nyttår. Virke Reise Utland mener saken må avklares på en eller annen måte i god tid før sommersesongen 2014.

4 "Svartelister" Datatilsynet møtte Reisestyret Da bransjedirektør Forsdahl ytret ønske om å "svarteliste" farlige charterturister i bloggen sin før sommeren, vakte det en del medieoppmerksomhet. Datatilsynet var mildt sagt skeptisk men på et møte mellom tilsynet og styret i Reise utland i begynnelsen av desember, kom det fram at det var mulig å lage et slikt register for bransjen i regi av Virke. Lovverkets bestemmelser om lagringsansvar, informasjon, lagringstid og konsesjon må selvsagt overholdes, men ideen om et bransjeregister som er tilgjengelig for medlemmene, er mulig å gjennomføre. Styret registrerer denne muligheten, men ser også at det er administrative utfordringer, og ikke minst teknologiske: Et slikt register over uønskede kunder må "snakke med" bookingsystemene til de enkelte bedriftene, og her ser man for seg en dyr og komplisert prosess. Man må se disse forholdene opp mot det reelle behovet, og p.t. mener bransjen at de kan håndtere denne kundetypen, som utgjør et forsvinnende lite antall i forhold til salgsvolumene deres. Styret legger derfor tanken om et sentralt register av denne typen på is inntil videre. Arbeidet med utvidet ansvarsforsikring for reisearrangører fortsetter I over to år har Virke Reise Utland arbeidet for at medlemmene skal kunne tegne en forsikring mot "pakkereiseansvar" slik man har i Danmark. Virke og den danske forsikringsgiveren Europæiske Rejseforsikring var nesten i mål, da forsikringsselskapet trakk seg på grunn av ny strategi fra eierne. Virke fortsatte prosjektet med If som ny partner. Etter et drøyt år, og utarbeidelse av vilkår og "system", var forsikringen klar til å godkjennes av If's ledelse. Ledelsen fant imidlertid at produktet var veldig spesielt og at det brøt med deres forsikringstekniske struktur, så man takket nei på senhøsten i år. Virke har nå tatt kontakt med Gouda, som også er inne i det danske markedet med denne forsikringen. Gouda har tilkjennegitt sin interesse, og Virke og Gouda vil diskutere mulighetene for et samarbeide rett over nyttår. Alarm: Daglige BSP-oppgjør kommer! Da BSP endret oppgjørsfrekvensen for reisebyråenes flyomsetning fra 4 til først 2, så 1 uke for et tiår siden, skapte det store utfordringer for reisebyråene, spesielt forretningsreisebyråene med offentlige etater og institusjoner som kunder. Disse krever nemlig ofte fri kalendermåned + 30 dagers kreditt. Reisebyråene må dermed fungere som bank for disse kundene idet byrået må betale for flyreisene lenge før kundene gjør det. Bransjedirektør Rolf Forsdahl er en av 3 europeiske delegater i IATAs kontaktorgan PAPGJC. Etter høstens møte i Dublin forteller han at IATA's "next gen"-prosjekt, som skal "strømlinjeforme" mange prosesser i forholdet mellom IATA og deres medlemmer, også utvikles slik at "oppgjørssentralen" BSP skal kunne kreve daglige oppgjør fra reisebyråene med IATA-agentur. Reisebyråorganisasjonene går

5 selvsagt sterkt i mot en slik endring, som også vil forkorte selve rapporteringsperioden. "Vi fikk forsinket innføringen av ukentlige BSP-oppgjør med rundt 5 år da IATA ønsket denne endringen, men ikke stanset den. Jeg er redd at IATA også denne gangen etter hvert vil trumfe gjennom en endring de selv mener er bra, til tross for vår motstand" sier Forsdahl. Han forteller at han og de andre bransjerepresentantene har gjort det klart overfor IATA at en slik endring vil gjøre det ytterligere mindre interessant å være IATA-agent. IATA har allerede sett at antallet IATA-agenter i Europa har en dalende kurve, noe som burde bekymre både IATA og IATA-medlemmene. Med den kommersielle strukturen flybransjen nå har fått og ny teknologi som muliggjør helt nye løsninger i distribusjonen, er et IATA-agentur ikke lenger et "must" for ethvert reisebyrå. IATA's migrasjon til Madrid: Upersonlig og "mekanisk" håndtering av reisebyråenes liv? Mange av de funksjoner IATA's regionale kontor i Solna har utført, er nå flyttet til Madrid. En av disse er å passe på at reisebyråene overholder de betalingsfrister som ligger i BSP-systemet. Fra tid til annen vil et og annet reisebyrå oppleve at oppgjøret ikke går som planlagt, ofte av helt uskyldige årsaker. Eller at det mangler et mindre beløp, også helt forklarlig. Når den ukentlige betalingsforpliktelsen ikke overholdes, har IATA rett til å stenge reisebyrået ute fra salget av flybilletter. Men den regionale representanten var ofte godt kjent med både de aktuelle reisebyråene, deres historikk og lokale omstendigheter som kunne forklare et lite brudd på rutinene. Man tok en telefon og saken ble ordnet i løpet av timer eller dager. Når denne kontrollfunksjonen nå er overført til det europeiske hovedkontoret i Madrid, har det dukket opp tilfelle der reisebyråer med "uplettet vandel" i årtier, er koblet ut av bookingsystemet fordi det har skjedd en feil med betalingen av BSP-oppgjøret, uten at noen har forsøkt å finne ut av hva som er skjedd og hvor fort riktig betaling kan skje. Det har sågar vært tilfelle hvor feil fra IATA selv, har gitt slikt resultat. "Jeg så med egne øyne at en IATA-funksjonær holdt på å "henrette" galt reisebyrå da han skulle demonstrere systemets effektivitet" sier Forsdahl. "Han la rett og slett inn galt IATA-nummer i den aktuelle boksen på skjermen." Når feilen er rettet opp eller betalingen OK, vil reisebyrået bli gjeninnsatt i systemet. Men det må gå en canossagang overfor alle IATA-selskapene, som må åpne for sitt eget billettsalg hver for seg. Og dersom det er IATA som har gjort en feil, sier kilder at noen unnskyldning ikke kan påregnes. "Dette kommer nok til å gå seg til det er nye mennesker som må læres opp og noen standardrutiner som må justeres" sier Forsdahl, som forteller at han og andre representanter for bransjen har vært klare på at de forventer en forbedring fra IATA på dette området. Han oppfordrer i denne sammenhengen alle medlemmer som har negative opplevelser med IATA-kontoret i Madrid til å ta kontakt med ham. Høstens PAPGJC: Bransjeforeningene fikk moderert flere IATA-forslag Tradisjonen tro var det flere punkter på IATA's agenda på PAPGJC (Passenger sales Agent Panel Global Joint Council) som reisebyrårepresentantene fra den globale byråverden, ikke kunne godta. PAPGJC gir rom for å diskutere saken som skal vedras på IATA's "generalforsamling" PAConf, som

6 arrangeres dagen etter PAPGJC. Forsdahl forteller at motstanden fra de i alt 6 internasjonale reisebyrårepresentantene førte til at et par saker ble trukket fra behandling i PAConf, og et par saker fikk endret innstilling slik at de var akseptable for IATA-agentenes representanter. "Ingen dramatiske saker" sier Forsdahl. "Men vi fikk justert bestemmelser som går på bilaterale garantikrav fra flyselskapene og regler for Travel Agency Commissioners' arbeide. En sak som vi fra EU har spesiell interesse i, ble videreført til neste møte i mars Vi har også en stadig kamp rundt Financial Criterias. Det er viktig at vi hele tiden viser at vi tar til motmæle der det er grunnlag for det, og at vi stiller krav til IATA og deres medlemmer" Reisebransjens vårmøte 2014: Sett av 8. og 9. april!! Bransjens vårmøte 2014 avvikles i Stavanger med en get together om kvelden 8. april og med fagmøte den 9. april. Virke Reise Utland arbeider med å gjøre begge delene spennende og utbytterikt. På programmet den 9.4. vil man bl.a. finne gjennomgang av forslaget til revidert pakkereisedirektiv og revisjonen av EU's passasjerrettigheter, makroøkonomisk langtidsvarsel og andre, aktuelle temaer. Program og invitasjon vil bli utsendt i månedsskiftet februar/mars. Sett av 8. og 9. april 2014 til å bygge kunnskap, nettverk og forståelse! Bransjeforeningen fyller 75 år "festforestilling" i Oslo En annen dato som må reserveres, er ettermiddagen og kvelden torsdag 16. oktober Da feirer nemlig det som opprinnelig var Den Norske Reisebureauforening, og som via Den Norske Reisebransjeforening nå er Virke Reise Utland, 75 år! Direktør Rolf Forsdahl forteller: "Vi planlegger et stort arrangement på Royal Christiania med festmiddag og en mix av mimring, underholdning, fagstoff og framtidsblikk. Driftsdirektør Roar Ingdal i Choice ønsker å bidra til festen ved å la oss få både sal og mat/drikke til selvkost, noe vi er meget takknemlige for. Ving har allerede donert kr til jubileet dette før vi har rukket å antyde at det er muligheter for medlemmer å markere jubileet på denne måten. Vi har engasjert en kjent og kjær TV-personlighet som kveldens reiseleder, vi har andre godbiter på plass, og vi er lovet innsats fra Virkes kommunikasjonsavdeling, som har vist seg som profesjonelle filmprodusenter. Vi vil invitere gjester bl.a. gamle styreledere, kollegaer fra Norden, og representanter fra både offentlige og private deler av samfunnet som vi og medlemmene våre gjennom tidene har hatt mye med å gjøre. Det blir også det siste medlemsarrangementet jeg deltar i som bransjedirektør temmelig på dagen 25 år etter jeg ble tilsatt som administrerende direktør i Den Norske Reisebransjeforening. Så jeg personlig kommer til å gå inn i kvelden med blandede følelser men uansett skal det bli en knallkveld!" Sett av 16. oktober 2014 til en uforglemmelig kveld! Virke Reise Utland med i UNWTOs "Global Code of Ethics and CRS for private tourism enteprises"

7 Som mange nå har fått med seg, har Virke Reise Utland undertegnet UNWTO's etiske kodex for private aktører innen turistindustrien. Dette skjedde under en seremoni i Cordoba 9. november i år. Med dette forplikter Virke seg til å motivere medlemmene til å arbeide for å følge de verdinormer som ligger i dette etiske regelverket. De viktigste punktene i dette, i norsk oversettelse, finner man her: Virke Reise Utland er dermed også berettiget til å bruke UNWTOs spesielle logo (se øverst på nyhetsbrevet). Retten er begrenset til Virke og ikke medlemmene de må i tilfelle forplikte seg direkte overfor UNWTO. GfK's statistikkprodukt: Trang fødsel! Statistikk- og analyseselskapet GfK hadde møte med en del av medlemmene i Virke Reise Utland i begynnelsen av november. Hensikten var å "selge" muligheten til å bli med i GfK's statistikkpanel. Basert på automatisk registrerte tall fra bookinger kan deltagerne benchmark'e sitt eget salg på ukesbasis, man kan følge utviklingen i produktsegmenter og bransjeforeningen får et helt annet og solid tallgrunnlag for å snakke om bransjens produksjon, trender og svingninger. Noe man har savnet lenge og dypt i følge Forsdahl. GfK har tilsvarende bransjeanalyser for mange bransjer, også reisebransjen, i stadig flere land både innenfor og utenfor EU. "Solid, profesjonelt og fullstendig sikkert med tanke på beskyttelse av bedriftenes egne tall" slår Forsdahl fast. Det var stor interesse for prosjektet blant bransjerepresentantene, men som vanlig var det noen av de større aktørene som måtte tygge litt på forholdet til egen strategi før man hev seg på. Dessverre har et par av disse nylig sagt nei til deltagelse i det panelet som var nødvendig for å starte opp i Norge, og dermed dratt noen av konkurrentene med seg. Forsdahl beklager dette på vegne at både Virke og bransjen, men tror også at den norske reisebransjen etterhvert vil følge etter de øvrige bransjeforeningene i Norden GfK er nemlig allerede på full fart inn i de nabolandene, hvor de store aktørene ikke har sett samme betenkeligheter som de norske. Bransjeplukk: Felles visum skal stimulere turisme Mange land i Sørøst-Asia, Afrika og Midt-Østen planlegger å gå sammen om et felles visum. Men mener dette vil lette både turisme og handels-utviklingen i regionen. Det pågår samtaler mellom bl.a. Vietnam. Laos, Kambodsja, Burma, Kenya, Rwanda, Sudan, Namibia, Seychellene, Zambia og Mauritius om dette. Alitalia's økonomi fortsatt truet konkurs spås av mange Alitalia har flydd i motvind i mange år, og den italienske regjeringen har forsøkt seg med kapitalinnsprøytninger tidligere mot EU's regler om statsstøtte. Nå må man igjen ha frisk kapital inn i selskapet, noe som neppe blir enkelt. Selskapet har gått i rødt i mange år, og har en relativt merkbar gjeldsbyrde.

8 Om noen var i tvil: Pris er et viktig valgkriterium! Nå har Skyscanner gjort en undersøkelse som viser at hele 47% av de spurte lar prisen på flybilletten avgjøre valg av reisemål. Nesten 62% bekrefter at de bruker internettsider for å sammenligne flyprisene før de tar valget. Sverige anses som mer moderne enn Norge I alle fall av de europeiske turistene som har deltatt i en undersøkelse i høst. Sverige får også plusspoeng for design og barnevennlighet. Sverige kom bedre ut enn Danmark, Finland, Norge og Canada i denne undersøkelsen. EU-stoff: EUs svarteliste over flyselskap er revidert Den nylig offentlige "svartelista" fra EU ble offentliggjort med virkning fra 7. desember i år. Det er flere nye selskaper der i forhold til den gamle lista. Det er verdt å merke seg at EU ikke kan kontrollere alle aktuelle flyselskap utenfor EU, så det at et selskap ikke står på denne lista, betyr ikke at de er "friskmeldt". Den nye lista finnes på linken under. Til slutt ønskes en hjertelig god jul og et godt nyttår. Oslo, Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013. En tabloid sommer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013. En tabloid sommer Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013 En tabloid sommer Sommeren er mediehøytid for meg. Alt fra opptøyer i Egypt og andre land, via brann på flyplassen i Nairobi og magevirus i Tyrkia, til

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI Ishockey VM 2016 Ishockey VM 2016 arrangeres i Moskva og St. Petersburg i Russland, i tidsrommet 6. - 22. mai. Norge skal spille gruppespillet i Moskva

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen?

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? ved advokat Jens Thommesen, Bull & Co Advokatfirma AS Bull & Co Advokatfirma AS Er totalleverandør av forretningsjuridiske tjenester

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Manual Agentbooking- system

Manual Agentbooking- system Manual Agentbooking- system 1 Innhold 1 Innlogging 2 Bookingsiden 3 Lag en booking 3.1 FLY 3.2 BOK 3.3 LMP 3.4 KOM 4 Søke opp en booking 4.1 SÖK 4.2 KUN 5 Vanlige tillegg, endringer og bookingrelasjoner

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

FORSLAGTIL NYTT EUROPAPARLAMENTS- OG RADSDIREKTIV OM PAKKEREISERMV.

FORSLAGTIL NYTT EUROPAPARLAMENTS- OG RADSDIREKTIV OM PAKKEREISERMV. V1RKE HOVEDORGAN I SASJONEN Barne- likestillings og inktuderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. august 2013 FORSLAGTIL NYTT EUROPAPARLAMENTS- OG RADSDIREKTIV OM PAKKEREISERMV. Det

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

OPPLEVELSER UNDERVEIS

OPPLEVELSER UNDERVEIS ISLAND PROGRAM DAG 1 10.00 Avreise fra Gardermoen med SAS med ankomst Keflavik Lufthavn 11.55. Ved ankomst tar bussen dere direkte til den Blå Lagune for et velkomstbad i surrealistiske og spektakulære

Detaljer

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt 870.000 charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Nordmenns reisevaner 2015

Nordmenns reisevaner 2015 Nordmenns reisevaner 2015 - ja, vårt reisekonsum øker - både på forretningsreise- og feriereisefronten - vi er både tradisjonelle og utprøvende i valg av reisemål - vårt forhold til personlig ansvar etc

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester Parter Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Tjenesteyter (håndverker) Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Org.nr: Kontaktperson: Avtale om Kort besivelse av arbeidet som skal gjøres

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

AVTALE FLYTTEKONSEPT- KOMMUNER. (Kommunal informasjon til innflyttere) Denneavtalen er inngått mellom:

AVTALE FLYTTEKONSEPT- KOMMUNER. (Kommunal informasjon til innflyttere) Denneavtalen er inngått mellom: " 1 I Ihr posten bring AVTALE FLYTTEKONSEPT- KOMMUNER (Kommunal informasjon til innflyttere) Denneavtalen er inngått mellom: Bjugn Kommune med organisasjonsnummer 944 422 315 (heretter kalt Kunden) og

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010 Forberedelser før høstens flyforhandlinger Rune Feltman 15.09.2010 VIA Travel Norge Hvem er Rune Feltman VIA Travel Norge noen nøkkeltall Nordens og Norges største reisebyrå både innenfor forretning og

Detaljer

Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland

Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland Reisepuls med Innsikt og Utsyn 1. mars arrangerte Virke Reise Utland og Virke Reise Norge presseseminaret Reisepuls i Oslo Spektrum. Valg av lokale skyldes ikke

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 32. HAVNA-KURSET FREDAG 06. FEBRUAR

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

World Microfutsal Championship among clubs 2015

World Microfutsal Championship among clubs 2015 World Microfutsal Championship among clubs 2015 Mikrofutsal Det Europeiske Futsalforbundet tenker stadig nytt og innovativt innenfor organisert futsal. Neste steg i futsalsatsing har nå blitt organisert

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet 14.09.2011 Side 1 Dagens tema - Kort om Datatilsynet - En litt trist framtidsvisjon om internett - Noen fortellinger

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket.

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket. Fra: Øyvind Berven [mailto:oyvind.berven@gmail.com] Sendt: 28. november 2012 21:03 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent TOLK OG LITT TIL V/Inger Lise Vincent DØVBLINDETOLKROLLEN Som døvblindetolker står vi ofte ovenfor mange utfordringer. Vi har lært hva en tolks oppgave og rolle er, men det er så mye mer når komme ut i

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling Side 1 av 6 Publisert Dagbladet onsdag 10.10.2012 kl. 10:26 Tanntrøbbel: May Britt Dale tok tannlegebehandling i Tyrkia. Dette fikk alvorlige konsekvenser. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet - Har et tannlegehelvete

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016 003/16 Moss kommune Saksutredning Høring flypassasjeravgift i Norge Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 27.01.2016 Arkivref.: 16/3669/FA - Q65, GmlSak - 15/6715 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.02.2016

Detaljer

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber MARKEDSSITUASJONEN VED INNGANGEN TIL 2008 Noen basispunkter Tilbud Etterspørsel Lagre Utsikter

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Fakta om VIA Travel VIA Travel Group ASA Eierstruktur Internasjonal tilknytning Flyplasskontorer

Fakta om VIA Travel VIA Travel Group ASA Eierstruktur Internasjonal tilknytning Flyplasskontorer VIA Travel Group ASA er nå Skandinavias største reisebyrå konsern, og eier merkenavnene VIA Travel (forretningsreiser) og VIA Ferieverden (fritidsreiser) i Norge. I tillegg har vi kontorer i Sverige og

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer