Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013 Flyttet "Dreamliner"-saken grensene for flyselskapenes ansvar ved bytte av flytype? Flyklagenemnda avgjorde nylig saken om Norwegians Dremaliner-trøbbel som har vakt stor oppmerksomhet. Da Norwegian måtte parkere en Dreamliner på grunn av diverse tekniske problemer, og erstatte den med en Airbus, ble en passasjer tilkjent et prisavslag på 10 prosent fordi Norwegian da ikke kunne levere "Dreamliner.-opplevelsen". Passasjeren kom fram i tide, og han hadde fått tilbud om å kansellere hele reisen da han protesterte på flybyttet. Er det innført en ny rettstilstand når det gjelder passasjerrettigheter? Både ja og nei. Denne passasjeren hadde foretatt disposisjoner som gjorde at han ikke uten større tap kunne kansellere reisen. Dermed er kanselleringstilbudet fra Norwegian "parkert". Men prisavslag på grunn av flybytte? Nytt prinsipp i Norge, og helt feil mener selskapet, som ikke vil etterkomme nemndas avgjørelse denne gangen. Kunden kjøpte transport, og transporten ble levert etter avtale. Det er ikke vanskelig å forstå Norwegians innvendinger. Men på den annen side; reisebegrepet i dag er noe annet enn for noen tiår siden. Aktørenes konkurranse seg i mellom likeså. Det er mange om beinet, med rutenett og tidtabell som ligger tett opp til hverandre, og med priser som ikke er veldig forskjellige. Nå utvider man altså i tillegg leveransen til å omfatte mer enn selve transporten i alle fall i markedsføringen i den hensikt å framstå mer attraktive enn konkurrentene. Norwegian var tydelige på dette i sin kampanje; "Dremalineropplevelsen", setene, underholdningen og "touchscreen snacksbestilling ble framhevet som spesielle egenskaper ved den nye flytypen. Nemnda konstaterte enkelt og greit at disse egenskapene ikke ble levert, og havnet enstemmig - på at kunden hadde krav på et mindre prisavslag. Prinsippet om prisavslag når "tilsiktede egenskaper" mangler, er slett ikke nytt. Det er faktisk helt kurant i den kjøpsrettslige verden. Selv om ikke tjenester omfattes ikke av forbrukerkjøpsloven, brukes den flittig analogisk i mangel av annen hjemmel. Så flyklagenemnda flyttet ingen grensestolper her. Men det er nytt at man bruker dette prinsippet på flytransport ved bytte av flytype. Like nytt som at det reklameres med den nye flytypen byr på en helt unik opplevelse i forhold til de gamle. Jeg skal ikke ta stilling til om nemnda havnet på riktig konklusjon eller ikke det er ikke min jobb. Jeg konstaterer bare at som advokat ser jeg ikke noe nytt i premissene som ligger bak konklusjonen. Lærdommen reisebransjen får ta med seg, er at når man forespeiler spesielle opplevelser i

2 forbindelse med en transport og motiverer kjøp av akkurat denne reisen med disse opplevelsene, sitter man med et ansvar dersom opplevelsene uteblir. Vi har en mengde reisearrangører som bittert har fått erkjenne dette siden pakkereiseloven trådte i kraft "best year ever"? Nesten hvert år på denne tiden sier jeg noe slikt som "året som straks er historie, har vært et av de beste årene for medlemmene våre, og vi tror vel på en utflating i året som kommer". Nordmenns appetitt på utenlandsreiser har vokst hvert år siden årtusenskiftet ja egentlig siden krigen, for å sette det på spissen men unntak av enkelte "katastrofeår" a la finanskriser, skremmende virusutbrudd og dramatiske terrorangrep. (De to siste forholdene har mistet mye av skrekkeffekten det siste tiåret). Så når jeg nå sier at 2013 totalt sett kommer til å være nok et knallår for bransjen totalt sett, er det for meg et kjent refreng. Oppsummeringen og tallene skal vi komme tilbake til i januar Men hva med reiseåret som kommer? Sett fra mitt ståsted? Det er fremdeles mørke skyer på den økonomiske himmelen i Europa. Og mange her hjemme hevder at skyene er i ferd med å trekke innover gamlelandet også. Om det ikke blir storm og tordenvær, bør vi finne fram paraplyene, i alle fall. Er chartermarkedet mettet? Holder folk på pengene sine mer enn tidligere år? Stiger flyprisene? Både IATA og UNWTO har nedjustert vekstanslagene sine. Antallet internasjonale turister forventes dog å øke men veksten kommer stort sett fra Kina og India. Det er mange markører som foreløpig tyder på at nordmenns konsum av fritidsreiser i 2014 ikke blir høyere enn i Kanskje kan man ane en reduksjon. Når en jevn og lang vekstperiode flater ut, eller bikker svakt nedover, blir det fort oppfattet som "nedgang i bransjen". Jeg tror den delen av reisebransjen som leverer utenlandsreiser til nordmenn for lengst har sett at Norge er helt på verdenstoppen når det gjelder konsum av internasjonale reiser pr capita. Ingen vil føle at skuta synker om vi som nasjon skulle reise ørlite mindre enn hva vi har gjort de siste årene. De fleste av medlemmene våre kan tilpasse produksjonsapparatet til etterspørselen relativt greit. Konkurransen om kundene kan øke, men det skjerper aktørene. Spenningen er nok større hos flyselskapene konkurransen ser ut til å bli stadig tøffere og konkurrentbildet endres jevnt og trutt. Men det betyr også at det reisende publikum nok ett år kan nyte godt av hyggelige priser på flyseter. Og når Virke og andre aktører går ut og spør om hvordan folk har tenkt å bruke penger i året som kommer, vet vi at det ansvarlige svaret er" spare litt mer, nedbetale litt gjeld". Når vi spør om hva folk faktisk har gjort, blir bildet litt annet. Blant annet har man reist mer enn man hadde tenkt, ikke minst som følge av de mange gode tilbudene både fra flyselskap og reisearrangører. Rolf Forsdahl

3 Medlemsnytt: Virke ber Skattedirektoratet om å godta sjablonregel for beregning av verdi av hotellfrokost Når frokosten er inkludert i døgnprisen, men ikke spesifisert, får forretningsreisebyråene en utfordring: De skal beregne forskjellig mva-sats av hhv overnatting og måltid i overfor sine kunder. Fakturaen fra hotellet kommer ofte etter at faktura er sendt kunde, og da må det estimat av frokostprisen byrået gjorde, korrigerer opp mot den faktiske prisen hotellet har fakturert. Med påfølgende avregning av mva og kanskje tilleggsfaktura til kunden. Et irritasjonsmoment for både byrå og kunde, og som også legger beslag på verdifull, administrativ tid. Styret i Virke Reise Utland ønsket Virkes hjelp til å løse problemet. Virke sendte ganske umiddelbart etter styremøtet et brev til Skattedirektoratet, hvor forholdet ble beskrevet, og hvor vi meddelte at vi ville informere medlemmene om at man, i mangel av spesifisert frokostpris fra hotellet, kan bruke 10% av døgnprisen som mva-grunnlag for frokosten, dersom SKD ikke gir beskjed om at man ikke godtar en slik ordning. Kommersielle betingelser ut av Alminnelige vilkår for pakkereiser! Virke Reise Utland meddelte FO at det var behov for en full gjennomgang av Alminnelige vilkår for pakkereiser før sommeren i år. FO avviste ikke dette ønsket, men på grunn av ressurssituasjonen der i huset, insisterte man på å vente til etter at EU hadde vedtatt endringene i pakkereisedirektivet og vårt eget Storting hadde vedtatt de tilhørende justeringer i den norske pakkereiseloven. Da må også Alminnelige vilkår for pakkereiser, som er FO's oppfatning av hva en rimelig standardavtale om salg av pakkereiser skal inneholde, spavendes. Antagelig er man da i Virke Reise Utland ser at det er det faktum at regelsettet også setter standarder for kommersielle størrelser som alle andre næringsdrivende selv kan definere ut fra sin bedrifts behov og strategi. En intern vurdering Virke gjorde, konkluderer også med at denne type bransjereguleringer påvirker prisen og konkurransen i markedet. Hadde bransjen alene laget regelverket, hadde det vært grunnlag for tiltale og straff som følge av brudd på konkurranseloven. Virke Reise Utland har derfor underrettet FO om at man ønsker å ta ut alle bestemmelser om beløpsstørrelser og frister fra Alminnelige vilkår for pakkereiser. Virke vil i tilfelle anbefale medlemmene å bruke en felles, oversiktlig matrise hvor disse størrelsene framgår, slik at forbrukerne lett kan sammenligne de forskjellige aktørenes forretningsmessige betingelser en slags kommersiell varedeklarasjon. FO har bekreftet mottagelsen av henvendelsen, og informert om at det ikke er mulig å ta stilling til den før etter nyttår. Virke Reise Utland mener saken må avklares på en eller annen måte i god tid før sommersesongen 2014.

4 "Svartelister" Datatilsynet møtte Reisestyret Da bransjedirektør Forsdahl ytret ønske om å "svarteliste" farlige charterturister i bloggen sin før sommeren, vakte det en del medieoppmerksomhet. Datatilsynet var mildt sagt skeptisk men på et møte mellom tilsynet og styret i Reise utland i begynnelsen av desember, kom det fram at det var mulig å lage et slikt register for bransjen i regi av Virke. Lovverkets bestemmelser om lagringsansvar, informasjon, lagringstid og konsesjon må selvsagt overholdes, men ideen om et bransjeregister som er tilgjengelig for medlemmene, er mulig å gjennomføre. Styret registrerer denne muligheten, men ser også at det er administrative utfordringer, og ikke minst teknologiske: Et slikt register over uønskede kunder må "snakke med" bookingsystemene til de enkelte bedriftene, og her ser man for seg en dyr og komplisert prosess. Man må se disse forholdene opp mot det reelle behovet, og p.t. mener bransjen at de kan håndtere denne kundetypen, som utgjør et forsvinnende lite antall i forhold til salgsvolumene deres. Styret legger derfor tanken om et sentralt register av denne typen på is inntil videre. Arbeidet med utvidet ansvarsforsikring for reisearrangører fortsetter I over to år har Virke Reise Utland arbeidet for at medlemmene skal kunne tegne en forsikring mot "pakkereiseansvar" slik man har i Danmark. Virke og den danske forsikringsgiveren Europæiske Rejseforsikring var nesten i mål, da forsikringsselskapet trakk seg på grunn av ny strategi fra eierne. Virke fortsatte prosjektet med If som ny partner. Etter et drøyt år, og utarbeidelse av vilkår og "system", var forsikringen klar til å godkjennes av If's ledelse. Ledelsen fant imidlertid at produktet var veldig spesielt og at det brøt med deres forsikringstekniske struktur, så man takket nei på senhøsten i år. Virke har nå tatt kontakt med Gouda, som også er inne i det danske markedet med denne forsikringen. Gouda har tilkjennegitt sin interesse, og Virke og Gouda vil diskutere mulighetene for et samarbeide rett over nyttår. Alarm: Daglige BSP-oppgjør kommer! Da BSP endret oppgjørsfrekvensen for reisebyråenes flyomsetning fra 4 til først 2, så 1 uke for et tiår siden, skapte det store utfordringer for reisebyråene, spesielt forretningsreisebyråene med offentlige etater og institusjoner som kunder. Disse krever nemlig ofte fri kalendermåned + 30 dagers kreditt. Reisebyråene må dermed fungere som bank for disse kundene idet byrået må betale for flyreisene lenge før kundene gjør det. Bransjedirektør Rolf Forsdahl er en av 3 europeiske delegater i IATAs kontaktorgan PAPGJC. Etter høstens møte i Dublin forteller han at IATA's "next gen"-prosjekt, som skal "strømlinjeforme" mange prosesser i forholdet mellom IATA og deres medlemmer, også utvikles slik at "oppgjørssentralen" BSP skal kunne kreve daglige oppgjør fra reisebyråene med IATA-agentur. Reisebyråorganisasjonene går

5 selvsagt sterkt i mot en slik endring, som også vil forkorte selve rapporteringsperioden. "Vi fikk forsinket innføringen av ukentlige BSP-oppgjør med rundt 5 år da IATA ønsket denne endringen, men ikke stanset den. Jeg er redd at IATA også denne gangen etter hvert vil trumfe gjennom en endring de selv mener er bra, til tross for vår motstand" sier Forsdahl. Han forteller at han og de andre bransjerepresentantene har gjort det klart overfor IATA at en slik endring vil gjøre det ytterligere mindre interessant å være IATA-agent. IATA har allerede sett at antallet IATA-agenter i Europa har en dalende kurve, noe som burde bekymre både IATA og IATA-medlemmene. Med den kommersielle strukturen flybransjen nå har fått og ny teknologi som muliggjør helt nye løsninger i distribusjonen, er et IATA-agentur ikke lenger et "must" for ethvert reisebyrå. IATA's migrasjon til Madrid: Upersonlig og "mekanisk" håndtering av reisebyråenes liv? Mange av de funksjoner IATA's regionale kontor i Solna har utført, er nå flyttet til Madrid. En av disse er å passe på at reisebyråene overholder de betalingsfrister som ligger i BSP-systemet. Fra tid til annen vil et og annet reisebyrå oppleve at oppgjøret ikke går som planlagt, ofte av helt uskyldige årsaker. Eller at det mangler et mindre beløp, også helt forklarlig. Når den ukentlige betalingsforpliktelsen ikke overholdes, har IATA rett til å stenge reisebyrået ute fra salget av flybilletter. Men den regionale representanten var ofte godt kjent med både de aktuelle reisebyråene, deres historikk og lokale omstendigheter som kunne forklare et lite brudd på rutinene. Man tok en telefon og saken ble ordnet i løpet av timer eller dager. Når denne kontrollfunksjonen nå er overført til det europeiske hovedkontoret i Madrid, har det dukket opp tilfelle der reisebyråer med "uplettet vandel" i årtier, er koblet ut av bookingsystemet fordi det har skjedd en feil med betalingen av BSP-oppgjøret, uten at noen har forsøkt å finne ut av hva som er skjedd og hvor fort riktig betaling kan skje. Det har sågar vært tilfelle hvor feil fra IATA selv, har gitt slikt resultat. "Jeg så med egne øyne at en IATA-funksjonær holdt på å "henrette" galt reisebyrå da han skulle demonstrere systemets effektivitet" sier Forsdahl. "Han la rett og slett inn galt IATA-nummer i den aktuelle boksen på skjermen." Når feilen er rettet opp eller betalingen OK, vil reisebyrået bli gjeninnsatt i systemet. Men det må gå en canossagang overfor alle IATA-selskapene, som må åpne for sitt eget billettsalg hver for seg. Og dersom det er IATA som har gjort en feil, sier kilder at noen unnskyldning ikke kan påregnes. "Dette kommer nok til å gå seg til det er nye mennesker som må læres opp og noen standardrutiner som må justeres" sier Forsdahl, som forteller at han og andre representanter for bransjen har vært klare på at de forventer en forbedring fra IATA på dette området. Han oppfordrer i denne sammenhengen alle medlemmer som har negative opplevelser med IATA-kontoret i Madrid til å ta kontakt med ham. Høstens PAPGJC: Bransjeforeningene fikk moderert flere IATA-forslag Tradisjonen tro var det flere punkter på IATA's agenda på PAPGJC (Passenger sales Agent Panel Global Joint Council) som reisebyrårepresentantene fra den globale byråverden, ikke kunne godta. PAPGJC gir rom for å diskutere saken som skal vedras på IATA's "generalforsamling" PAConf, som

6 arrangeres dagen etter PAPGJC. Forsdahl forteller at motstanden fra de i alt 6 internasjonale reisebyrårepresentantene førte til at et par saker ble trukket fra behandling i PAConf, og et par saker fikk endret innstilling slik at de var akseptable for IATA-agentenes representanter. "Ingen dramatiske saker" sier Forsdahl. "Men vi fikk justert bestemmelser som går på bilaterale garantikrav fra flyselskapene og regler for Travel Agency Commissioners' arbeide. En sak som vi fra EU har spesiell interesse i, ble videreført til neste møte i mars Vi har også en stadig kamp rundt Financial Criterias. Det er viktig at vi hele tiden viser at vi tar til motmæle der det er grunnlag for det, og at vi stiller krav til IATA og deres medlemmer" Reisebransjens vårmøte 2014: Sett av 8. og 9. april!! Bransjens vårmøte 2014 avvikles i Stavanger med en get together om kvelden 8. april og med fagmøte den 9. april. Virke Reise Utland arbeider med å gjøre begge delene spennende og utbytterikt. På programmet den 9.4. vil man bl.a. finne gjennomgang av forslaget til revidert pakkereisedirektiv og revisjonen av EU's passasjerrettigheter, makroøkonomisk langtidsvarsel og andre, aktuelle temaer. Program og invitasjon vil bli utsendt i månedsskiftet februar/mars. Sett av 8. og 9. april 2014 til å bygge kunnskap, nettverk og forståelse! Bransjeforeningen fyller 75 år "festforestilling" i Oslo En annen dato som må reserveres, er ettermiddagen og kvelden torsdag 16. oktober Da feirer nemlig det som opprinnelig var Den Norske Reisebureauforening, og som via Den Norske Reisebransjeforening nå er Virke Reise Utland, 75 år! Direktør Rolf Forsdahl forteller: "Vi planlegger et stort arrangement på Royal Christiania med festmiddag og en mix av mimring, underholdning, fagstoff og framtidsblikk. Driftsdirektør Roar Ingdal i Choice ønsker å bidra til festen ved å la oss få både sal og mat/drikke til selvkost, noe vi er meget takknemlige for. Ving har allerede donert kr til jubileet dette før vi har rukket å antyde at det er muligheter for medlemmer å markere jubileet på denne måten. Vi har engasjert en kjent og kjær TV-personlighet som kveldens reiseleder, vi har andre godbiter på plass, og vi er lovet innsats fra Virkes kommunikasjonsavdeling, som har vist seg som profesjonelle filmprodusenter. Vi vil invitere gjester bl.a. gamle styreledere, kollegaer fra Norden, og representanter fra både offentlige og private deler av samfunnet som vi og medlemmene våre gjennom tidene har hatt mye med å gjøre. Det blir også det siste medlemsarrangementet jeg deltar i som bransjedirektør temmelig på dagen 25 år etter jeg ble tilsatt som administrerende direktør i Den Norske Reisebransjeforening. Så jeg personlig kommer til å gå inn i kvelden med blandede følelser men uansett skal det bli en knallkveld!" Sett av 16. oktober 2014 til en uforglemmelig kveld! Virke Reise Utland med i UNWTOs "Global Code of Ethics and CRS for private tourism enteprises"

7 Som mange nå har fått med seg, har Virke Reise Utland undertegnet UNWTO's etiske kodex for private aktører innen turistindustrien. Dette skjedde under en seremoni i Cordoba 9. november i år. Med dette forplikter Virke seg til å motivere medlemmene til å arbeide for å følge de verdinormer som ligger i dette etiske regelverket. De viktigste punktene i dette, i norsk oversettelse, finner man her: Virke Reise Utland er dermed også berettiget til å bruke UNWTOs spesielle logo (se øverst på nyhetsbrevet). Retten er begrenset til Virke og ikke medlemmene de må i tilfelle forplikte seg direkte overfor UNWTO. GfK's statistikkprodukt: Trang fødsel! Statistikk- og analyseselskapet GfK hadde møte med en del av medlemmene i Virke Reise Utland i begynnelsen av november. Hensikten var å "selge" muligheten til å bli med i GfK's statistikkpanel. Basert på automatisk registrerte tall fra bookinger kan deltagerne benchmark'e sitt eget salg på ukesbasis, man kan følge utviklingen i produktsegmenter og bransjeforeningen får et helt annet og solid tallgrunnlag for å snakke om bransjens produksjon, trender og svingninger. Noe man har savnet lenge og dypt i følge Forsdahl. GfK har tilsvarende bransjeanalyser for mange bransjer, også reisebransjen, i stadig flere land både innenfor og utenfor EU. "Solid, profesjonelt og fullstendig sikkert med tanke på beskyttelse av bedriftenes egne tall" slår Forsdahl fast. Det var stor interesse for prosjektet blant bransjerepresentantene, men som vanlig var det noen av de større aktørene som måtte tygge litt på forholdet til egen strategi før man hev seg på. Dessverre har et par av disse nylig sagt nei til deltagelse i det panelet som var nødvendig for å starte opp i Norge, og dermed dratt noen av konkurrentene med seg. Forsdahl beklager dette på vegne at både Virke og bransjen, men tror også at den norske reisebransjen etterhvert vil følge etter de øvrige bransjeforeningene i Norden GfK er nemlig allerede på full fart inn i de nabolandene, hvor de store aktørene ikke har sett samme betenkeligheter som de norske. Bransjeplukk: Felles visum skal stimulere turisme Mange land i Sørøst-Asia, Afrika og Midt-Østen planlegger å gå sammen om et felles visum. Men mener dette vil lette både turisme og handels-utviklingen i regionen. Det pågår samtaler mellom bl.a. Vietnam. Laos, Kambodsja, Burma, Kenya, Rwanda, Sudan, Namibia, Seychellene, Zambia og Mauritius om dette. Alitalia's økonomi fortsatt truet konkurs spås av mange Alitalia har flydd i motvind i mange år, og den italienske regjeringen har forsøkt seg med kapitalinnsprøytninger tidligere mot EU's regler om statsstøtte. Nå må man igjen ha frisk kapital inn i selskapet, noe som neppe blir enkelt. Selskapet har gått i rødt i mange år, og har en relativt merkbar gjeldsbyrde.

8 Om noen var i tvil: Pris er et viktig valgkriterium! Nå har Skyscanner gjort en undersøkelse som viser at hele 47% av de spurte lar prisen på flybilletten avgjøre valg av reisemål. Nesten 62% bekrefter at de bruker internettsider for å sammenligne flyprisene før de tar valget. Sverige anses som mer moderne enn Norge I alle fall av de europeiske turistene som har deltatt i en undersøkelse i høst. Sverige får også plusspoeng for design og barnevennlighet. Sverige kom bedre ut enn Danmark, Finland, Norge og Canada i denne undersøkelsen. EU-stoff: EUs svarteliste over flyselskap er revidert Den nylig offentlige "svartelista" fra EU ble offentliggjort med virkning fra 7. desember i år. Det er flere nye selskaper der i forhold til den gamle lista. Det er verdt å merke seg at EU ikke kan kontrollere alle aktuelle flyselskap utenfor EU, så det at et selskap ikke står på denne lista, betyr ikke at de er "friskmeldt". Den nye lista finnes på linken under. Til slutt ønskes en hjertelig god jul og et godt nyttår. Oslo, Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske

Detaljer

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk ORGANISASJON Servicetorvet Prikktildeling Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk Kristiansand inngikk sommeren 2013 et samarbeid med utelivsbransjen Aktørene som var med i avtalen

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

12. februar 15. februar

12. februar 15. februar 12. februar 15. februar Skiskyttereliten kommer nok en gang til Holmenkollen og denne gangen er det for å varme opp til VM i 2016! De siste årene har verdenscupen i Holmenkollen blitt mer og mer populær

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Ny pakkereiselov Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Bakgrunn Nytt direktiv blir til ny lov de viktigste endringene Rettigheter

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI

ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI ISHOCKEY VM 2016 MOSKVA/ST. PETERSBURG, 6. 22. MAI Ishockey VM 2016 Ishockey VM 2016 arrangeres i Moskva og St. Petersburg i Russland, i tidsrommet 6. - 22. mai. Norge skal spille gruppespillet i Moskva

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen?

Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? Nytt Pakkereisedirektiv hva er i vente og hva kan dette bety for bransjen? ved advokat Jens Thommesen, Bull & Co Advokatfirma AS Bull & Co Advokatfirma AS Er totalleverandør av forretningsjuridiske tjenester

Detaljer

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program

Commercial. Norwegian Pavilion! Delegat. Program Delegat Program Deltakelse på Commercial Norwegian Pavilion på Offshore Europe 2017 Suksessen med paviljongene i vårt velkjente konsept fortsetter i Aberdeen 2017. Messer & Display AS vil for 7. gang organisere

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013. En tabloid sommer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013. En tabloid sommer Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2013 En tabloid sommer Sommeren er mediehøytid for meg. Alt fra opptøyer i Egypt og andre land, via brann på flyplassen i Nairobi og magevirus i Tyrkia, til

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Manual Agentbooking- system

Manual Agentbooking- system Manual Agentbooking- system 1 Innhold 1 Innlogging 2 Bookingsiden 3 Lag en booking 3.1 FLY 3.2 BOK 3.3 LMP 3.4 KOM 4 Søke opp en booking 4.1 SÖK 4.2 KUN 5 Vanlige tillegg, endringer og bookingrelasjoner

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Nordmenns reisevaner 2015

Nordmenns reisevaner 2015 Nordmenns reisevaner 2015 - ja, vårt reisekonsum øker - både på forretningsreise- og feriereisefronten - vi er både tradisjonelle og utprøvende i valg av reisemål - vårt forhold til personlig ansvar etc

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet 14.09.2011 Side 1 Dagens tema - Kort om Datatilsynet - En litt trist framtidsvisjon om internett - Noen fortellinger

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

www.innovasjonnorge.no Go Global Norden Kom i gang! Hanne Wetland Lykke Gill Haanshuus Gøril E Selvik Danske Bank Bergen 19.1.2017 www.innovasjonnorge.no Program Hvem er du? Og Hvem er vi? Hva kan IN bistå

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010

Forberedelser før høstens flyforhandlinger. Rune Feltman 15.09.2010 Forberedelser før høstens flyforhandlinger Rune Feltman 15.09.2010 VIA Travel Norge Hvem er Rune Feltman VIA Travel Norge noen nøkkeltall Nordens og Norges største reisebyrå både innenfor forretning og

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av nordiske Orlogsstevner. Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent TOLK OG LITT TIL V/Inger Lise Vincent DØVBLINDETOLKROLLEN Som døvblindetolker står vi ofte ovenfor mange utfordringer. Vi har lært hva en tolks oppgave og rolle er, men det er så mye mer når komme ut i

Detaljer