Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland - Desember 2013 Flyttet "Dreamliner"-saken grensene for flyselskapenes ansvar ved bytte av flytype? Flyklagenemnda avgjorde nylig saken om Norwegians Dremaliner-trøbbel som har vakt stor oppmerksomhet. Da Norwegian måtte parkere en Dreamliner på grunn av diverse tekniske problemer, og erstatte den med en Airbus, ble en passasjer tilkjent et prisavslag på 10 prosent fordi Norwegian da ikke kunne levere "Dreamliner.-opplevelsen". Passasjeren kom fram i tide, og han hadde fått tilbud om å kansellere hele reisen da han protesterte på flybyttet. Er det innført en ny rettstilstand når det gjelder passasjerrettigheter? Både ja og nei. Denne passasjeren hadde foretatt disposisjoner som gjorde at han ikke uten større tap kunne kansellere reisen. Dermed er kanselleringstilbudet fra Norwegian "parkert". Men prisavslag på grunn av flybytte? Nytt prinsipp i Norge, og helt feil mener selskapet, som ikke vil etterkomme nemndas avgjørelse denne gangen. Kunden kjøpte transport, og transporten ble levert etter avtale. Det er ikke vanskelig å forstå Norwegians innvendinger. Men på den annen side; reisebegrepet i dag er noe annet enn for noen tiår siden. Aktørenes konkurranse seg i mellom likeså. Det er mange om beinet, med rutenett og tidtabell som ligger tett opp til hverandre, og med priser som ikke er veldig forskjellige. Nå utvider man altså i tillegg leveransen til å omfatte mer enn selve transporten i alle fall i markedsføringen i den hensikt å framstå mer attraktive enn konkurrentene. Norwegian var tydelige på dette i sin kampanje; "Dremalineropplevelsen", setene, underholdningen og "touchscreen snacksbestilling ble framhevet som spesielle egenskaper ved den nye flytypen. Nemnda konstaterte enkelt og greit at disse egenskapene ikke ble levert, og havnet enstemmig - på at kunden hadde krav på et mindre prisavslag. Prinsippet om prisavslag når "tilsiktede egenskaper" mangler, er slett ikke nytt. Det er faktisk helt kurant i den kjøpsrettslige verden. Selv om ikke tjenester omfattes ikke av forbrukerkjøpsloven, brukes den flittig analogisk i mangel av annen hjemmel. Så flyklagenemnda flyttet ingen grensestolper her. Men det er nytt at man bruker dette prinsippet på flytransport ved bytte av flytype. Like nytt som at det reklameres med den nye flytypen byr på en helt unik opplevelse i forhold til de gamle. Jeg skal ikke ta stilling til om nemnda havnet på riktig konklusjon eller ikke det er ikke min jobb. Jeg konstaterer bare at som advokat ser jeg ikke noe nytt i premissene som ligger bak konklusjonen. Lærdommen reisebransjen får ta med seg, er at når man forespeiler spesielle opplevelser i

2 forbindelse med en transport og motiverer kjøp av akkurat denne reisen med disse opplevelsene, sitter man med et ansvar dersom opplevelsene uteblir. Vi har en mengde reisearrangører som bittert har fått erkjenne dette siden pakkereiseloven trådte i kraft "best year ever"? Nesten hvert år på denne tiden sier jeg noe slikt som "året som straks er historie, har vært et av de beste årene for medlemmene våre, og vi tror vel på en utflating i året som kommer". Nordmenns appetitt på utenlandsreiser har vokst hvert år siden årtusenskiftet ja egentlig siden krigen, for å sette det på spissen men unntak av enkelte "katastrofeår" a la finanskriser, skremmende virusutbrudd og dramatiske terrorangrep. (De to siste forholdene har mistet mye av skrekkeffekten det siste tiåret). Så når jeg nå sier at 2013 totalt sett kommer til å være nok et knallår for bransjen totalt sett, er det for meg et kjent refreng. Oppsummeringen og tallene skal vi komme tilbake til i januar Men hva med reiseåret som kommer? Sett fra mitt ståsted? Det er fremdeles mørke skyer på den økonomiske himmelen i Europa. Og mange her hjemme hevder at skyene er i ferd med å trekke innover gamlelandet også. Om det ikke blir storm og tordenvær, bør vi finne fram paraplyene, i alle fall. Er chartermarkedet mettet? Holder folk på pengene sine mer enn tidligere år? Stiger flyprisene? Både IATA og UNWTO har nedjustert vekstanslagene sine. Antallet internasjonale turister forventes dog å øke men veksten kommer stort sett fra Kina og India. Det er mange markører som foreløpig tyder på at nordmenns konsum av fritidsreiser i 2014 ikke blir høyere enn i Kanskje kan man ane en reduksjon. Når en jevn og lang vekstperiode flater ut, eller bikker svakt nedover, blir det fort oppfattet som "nedgang i bransjen". Jeg tror den delen av reisebransjen som leverer utenlandsreiser til nordmenn for lengst har sett at Norge er helt på verdenstoppen når det gjelder konsum av internasjonale reiser pr capita. Ingen vil føle at skuta synker om vi som nasjon skulle reise ørlite mindre enn hva vi har gjort de siste årene. De fleste av medlemmene våre kan tilpasse produksjonsapparatet til etterspørselen relativt greit. Konkurransen om kundene kan øke, men det skjerper aktørene. Spenningen er nok større hos flyselskapene konkurransen ser ut til å bli stadig tøffere og konkurrentbildet endres jevnt og trutt. Men det betyr også at det reisende publikum nok ett år kan nyte godt av hyggelige priser på flyseter. Og når Virke og andre aktører går ut og spør om hvordan folk har tenkt å bruke penger i året som kommer, vet vi at det ansvarlige svaret er" spare litt mer, nedbetale litt gjeld". Når vi spør om hva folk faktisk har gjort, blir bildet litt annet. Blant annet har man reist mer enn man hadde tenkt, ikke minst som følge av de mange gode tilbudene både fra flyselskap og reisearrangører. Rolf Forsdahl

3 Medlemsnytt: Virke ber Skattedirektoratet om å godta sjablonregel for beregning av verdi av hotellfrokost Når frokosten er inkludert i døgnprisen, men ikke spesifisert, får forretningsreisebyråene en utfordring: De skal beregne forskjellig mva-sats av hhv overnatting og måltid i overfor sine kunder. Fakturaen fra hotellet kommer ofte etter at faktura er sendt kunde, og da må det estimat av frokostprisen byrået gjorde, korrigerer opp mot den faktiske prisen hotellet har fakturert. Med påfølgende avregning av mva og kanskje tilleggsfaktura til kunden. Et irritasjonsmoment for både byrå og kunde, og som også legger beslag på verdifull, administrativ tid. Styret i Virke Reise Utland ønsket Virkes hjelp til å løse problemet. Virke sendte ganske umiddelbart etter styremøtet et brev til Skattedirektoratet, hvor forholdet ble beskrevet, og hvor vi meddelte at vi ville informere medlemmene om at man, i mangel av spesifisert frokostpris fra hotellet, kan bruke 10% av døgnprisen som mva-grunnlag for frokosten, dersom SKD ikke gir beskjed om at man ikke godtar en slik ordning. Kommersielle betingelser ut av Alminnelige vilkår for pakkereiser! Virke Reise Utland meddelte FO at det var behov for en full gjennomgang av Alminnelige vilkår for pakkereiser før sommeren i år. FO avviste ikke dette ønsket, men på grunn av ressurssituasjonen der i huset, insisterte man på å vente til etter at EU hadde vedtatt endringene i pakkereisedirektivet og vårt eget Storting hadde vedtatt de tilhørende justeringer i den norske pakkereiseloven. Da må også Alminnelige vilkår for pakkereiser, som er FO's oppfatning av hva en rimelig standardavtale om salg av pakkereiser skal inneholde, spavendes. Antagelig er man da i Virke Reise Utland ser at det er det faktum at regelsettet også setter standarder for kommersielle størrelser som alle andre næringsdrivende selv kan definere ut fra sin bedrifts behov og strategi. En intern vurdering Virke gjorde, konkluderer også med at denne type bransjereguleringer påvirker prisen og konkurransen i markedet. Hadde bransjen alene laget regelverket, hadde det vært grunnlag for tiltale og straff som følge av brudd på konkurranseloven. Virke Reise Utland har derfor underrettet FO om at man ønsker å ta ut alle bestemmelser om beløpsstørrelser og frister fra Alminnelige vilkår for pakkereiser. Virke vil i tilfelle anbefale medlemmene å bruke en felles, oversiktlig matrise hvor disse størrelsene framgår, slik at forbrukerne lett kan sammenligne de forskjellige aktørenes forretningsmessige betingelser en slags kommersiell varedeklarasjon. FO har bekreftet mottagelsen av henvendelsen, og informert om at det ikke er mulig å ta stilling til den før etter nyttår. Virke Reise Utland mener saken må avklares på en eller annen måte i god tid før sommersesongen 2014.

4 "Svartelister" Datatilsynet møtte Reisestyret Da bransjedirektør Forsdahl ytret ønske om å "svarteliste" farlige charterturister i bloggen sin før sommeren, vakte det en del medieoppmerksomhet. Datatilsynet var mildt sagt skeptisk men på et møte mellom tilsynet og styret i Reise utland i begynnelsen av desember, kom det fram at det var mulig å lage et slikt register for bransjen i regi av Virke. Lovverkets bestemmelser om lagringsansvar, informasjon, lagringstid og konsesjon må selvsagt overholdes, men ideen om et bransjeregister som er tilgjengelig for medlemmene, er mulig å gjennomføre. Styret registrerer denne muligheten, men ser også at det er administrative utfordringer, og ikke minst teknologiske: Et slikt register over uønskede kunder må "snakke med" bookingsystemene til de enkelte bedriftene, og her ser man for seg en dyr og komplisert prosess. Man må se disse forholdene opp mot det reelle behovet, og p.t. mener bransjen at de kan håndtere denne kundetypen, som utgjør et forsvinnende lite antall i forhold til salgsvolumene deres. Styret legger derfor tanken om et sentralt register av denne typen på is inntil videre. Arbeidet med utvidet ansvarsforsikring for reisearrangører fortsetter I over to år har Virke Reise Utland arbeidet for at medlemmene skal kunne tegne en forsikring mot "pakkereiseansvar" slik man har i Danmark. Virke og den danske forsikringsgiveren Europæiske Rejseforsikring var nesten i mål, da forsikringsselskapet trakk seg på grunn av ny strategi fra eierne. Virke fortsatte prosjektet med If som ny partner. Etter et drøyt år, og utarbeidelse av vilkår og "system", var forsikringen klar til å godkjennes av If's ledelse. Ledelsen fant imidlertid at produktet var veldig spesielt og at det brøt med deres forsikringstekniske struktur, så man takket nei på senhøsten i år. Virke har nå tatt kontakt med Gouda, som også er inne i det danske markedet med denne forsikringen. Gouda har tilkjennegitt sin interesse, og Virke og Gouda vil diskutere mulighetene for et samarbeide rett over nyttår. Alarm: Daglige BSP-oppgjør kommer! Da BSP endret oppgjørsfrekvensen for reisebyråenes flyomsetning fra 4 til først 2, så 1 uke for et tiår siden, skapte det store utfordringer for reisebyråene, spesielt forretningsreisebyråene med offentlige etater og institusjoner som kunder. Disse krever nemlig ofte fri kalendermåned + 30 dagers kreditt. Reisebyråene må dermed fungere som bank for disse kundene idet byrået må betale for flyreisene lenge før kundene gjør det. Bransjedirektør Rolf Forsdahl er en av 3 europeiske delegater i IATAs kontaktorgan PAPGJC. Etter høstens møte i Dublin forteller han at IATA's "next gen"-prosjekt, som skal "strømlinjeforme" mange prosesser i forholdet mellom IATA og deres medlemmer, også utvikles slik at "oppgjørssentralen" BSP skal kunne kreve daglige oppgjør fra reisebyråene med IATA-agentur. Reisebyråorganisasjonene går

5 selvsagt sterkt i mot en slik endring, som også vil forkorte selve rapporteringsperioden. "Vi fikk forsinket innføringen av ukentlige BSP-oppgjør med rundt 5 år da IATA ønsket denne endringen, men ikke stanset den. Jeg er redd at IATA også denne gangen etter hvert vil trumfe gjennom en endring de selv mener er bra, til tross for vår motstand" sier Forsdahl. Han forteller at han og de andre bransjerepresentantene har gjort det klart overfor IATA at en slik endring vil gjøre det ytterligere mindre interessant å være IATA-agent. IATA har allerede sett at antallet IATA-agenter i Europa har en dalende kurve, noe som burde bekymre både IATA og IATA-medlemmene. Med den kommersielle strukturen flybransjen nå har fått og ny teknologi som muliggjør helt nye løsninger i distribusjonen, er et IATA-agentur ikke lenger et "must" for ethvert reisebyrå. IATA's migrasjon til Madrid: Upersonlig og "mekanisk" håndtering av reisebyråenes liv? Mange av de funksjoner IATA's regionale kontor i Solna har utført, er nå flyttet til Madrid. En av disse er å passe på at reisebyråene overholder de betalingsfrister som ligger i BSP-systemet. Fra tid til annen vil et og annet reisebyrå oppleve at oppgjøret ikke går som planlagt, ofte av helt uskyldige årsaker. Eller at det mangler et mindre beløp, også helt forklarlig. Når den ukentlige betalingsforpliktelsen ikke overholdes, har IATA rett til å stenge reisebyrået ute fra salget av flybilletter. Men den regionale representanten var ofte godt kjent med både de aktuelle reisebyråene, deres historikk og lokale omstendigheter som kunne forklare et lite brudd på rutinene. Man tok en telefon og saken ble ordnet i løpet av timer eller dager. Når denne kontrollfunksjonen nå er overført til det europeiske hovedkontoret i Madrid, har det dukket opp tilfelle der reisebyråer med "uplettet vandel" i årtier, er koblet ut av bookingsystemet fordi det har skjedd en feil med betalingen av BSP-oppgjøret, uten at noen har forsøkt å finne ut av hva som er skjedd og hvor fort riktig betaling kan skje. Det har sågar vært tilfelle hvor feil fra IATA selv, har gitt slikt resultat. "Jeg så med egne øyne at en IATA-funksjonær holdt på å "henrette" galt reisebyrå da han skulle demonstrere systemets effektivitet" sier Forsdahl. "Han la rett og slett inn galt IATA-nummer i den aktuelle boksen på skjermen." Når feilen er rettet opp eller betalingen OK, vil reisebyrået bli gjeninnsatt i systemet. Men det må gå en canossagang overfor alle IATA-selskapene, som må åpne for sitt eget billettsalg hver for seg. Og dersom det er IATA som har gjort en feil, sier kilder at noen unnskyldning ikke kan påregnes. "Dette kommer nok til å gå seg til det er nye mennesker som må læres opp og noen standardrutiner som må justeres" sier Forsdahl, som forteller at han og andre representanter for bransjen har vært klare på at de forventer en forbedring fra IATA på dette området. Han oppfordrer i denne sammenhengen alle medlemmer som har negative opplevelser med IATA-kontoret i Madrid til å ta kontakt med ham. Høstens PAPGJC: Bransjeforeningene fikk moderert flere IATA-forslag Tradisjonen tro var det flere punkter på IATA's agenda på PAPGJC (Passenger sales Agent Panel Global Joint Council) som reisebyrårepresentantene fra den globale byråverden, ikke kunne godta. PAPGJC gir rom for å diskutere saken som skal vedras på IATA's "generalforsamling" PAConf, som

6 arrangeres dagen etter PAPGJC. Forsdahl forteller at motstanden fra de i alt 6 internasjonale reisebyrårepresentantene førte til at et par saker ble trukket fra behandling i PAConf, og et par saker fikk endret innstilling slik at de var akseptable for IATA-agentenes representanter. "Ingen dramatiske saker" sier Forsdahl. "Men vi fikk justert bestemmelser som går på bilaterale garantikrav fra flyselskapene og regler for Travel Agency Commissioners' arbeide. En sak som vi fra EU har spesiell interesse i, ble videreført til neste møte i mars Vi har også en stadig kamp rundt Financial Criterias. Det er viktig at vi hele tiden viser at vi tar til motmæle der det er grunnlag for det, og at vi stiller krav til IATA og deres medlemmer" Reisebransjens vårmøte 2014: Sett av 8. og 9. april!! Bransjens vårmøte 2014 avvikles i Stavanger med en get together om kvelden 8. april og med fagmøte den 9. april. Virke Reise Utland arbeider med å gjøre begge delene spennende og utbytterikt. På programmet den 9.4. vil man bl.a. finne gjennomgang av forslaget til revidert pakkereisedirektiv og revisjonen av EU's passasjerrettigheter, makroøkonomisk langtidsvarsel og andre, aktuelle temaer. Program og invitasjon vil bli utsendt i månedsskiftet februar/mars. Sett av 8. og 9. april 2014 til å bygge kunnskap, nettverk og forståelse! Bransjeforeningen fyller 75 år "festforestilling" i Oslo En annen dato som må reserveres, er ettermiddagen og kvelden torsdag 16. oktober Da feirer nemlig det som opprinnelig var Den Norske Reisebureauforening, og som via Den Norske Reisebransjeforening nå er Virke Reise Utland, 75 år! Direktør Rolf Forsdahl forteller: "Vi planlegger et stort arrangement på Royal Christiania med festmiddag og en mix av mimring, underholdning, fagstoff og framtidsblikk. Driftsdirektør Roar Ingdal i Choice ønsker å bidra til festen ved å la oss få både sal og mat/drikke til selvkost, noe vi er meget takknemlige for. Ving har allerede donert kr til jubileet dette før vi har rukket å antyde at det er muligheter for medlemmer å markere jubileet på denne måten. Vi har engasjert en kjent og kjær TV-personlighet som kveldens reiseleder, vi har andre godbiter på plass, og vi er lovet innsats fra Virkes kommunikasjonsavdeling, som har vist seg som profesjonelle filmprodusenter. Vi vil invitere gjester bl.a. gamle styreledere, kollegaer fra Norden, og representanter fra både offentlige og private deler av samfunnet som vi og medlemmene våre gjennom tidene har hatt mye med å gjøre. Det blir også det siste medlemsarrangementet jeg deltar i som bransjedirektør temmelig på dagen 25 år etter jeg ble tilsatt som administrerende direktør i Den Norske Reisebransjeforening. Så jeg personlig kommer til å gå inn i kvelden med blandede følelser men uansett skal det bli en knallkveld!" Sett av 16. oktober 2014 til en uforglemmelig kveld! Virke Reise Utland med i UNWTOs "Global Code of Ethics and CRS for private tourism enteprises"

7 Som mange nå har fått med seg, har Virke Reise Utland undertegnet UNWTO's etiske kodex for private aktører innen turistindustrien. Dette skjedde under en seremoni i Cordoba 9. november i år. Med dette forplikter Virke seg til å motivere medlemmene til å arbeide for å følge de verdinormer som ligger i dette etiske regelverket. De viktigste punktene i dette, i norsk oversettelse, finner man her: Virke Reise Utland er dermed også berettiget til å bruke UNWTOs spesielle logo (se øverst på nyhetsbrevet). Retten er begrenset til Virke og ikke medlemmene de må i tilfelle forplikte seg direkte overfor UNWTO. GfK's statistikkprodukt: Trang fødsel! Statistikk- og analyseselskapet GfK hadde møte med en del av medlemmene i Virke Reise Utland i begynnelsen av november. Hensikten var å "selge" muligheten til å bli med i GfK's statistikkpanel. Basert på automatisk registrerte tall fra bookinger kan deltagerne benchmark'e sitt eget salg på ukesbasis, man kan følge utviklingen i produktsegmenter og bransjeforeningen får et helt annet og solid tallgrunnlag for å snakke om bransjens produksjon, trender og svingninger. Noe man har savnet lenge og dypt i følge Forsdahl. GfK har tilsvarende bransjeanalyser for mange bransjer, også reisebransjen, i stadig flere land både innenfor og utenfor EU. "Solid, profesjonelt og fullstendig sikkert med tanke på beskyttelse av bedriftenes egne tall" slår Forsdahl fast. Det var stor interesse for prosjektet blant bransjerepresentantene, men som vanlig var det noen av de større aktørene som måtte tygge litt på forholdet til egen strategi før man hev seg på. Dessverre har et par av disse nylig sagt nei til deltagelse i det panelet som var nødvendig for å starte opp i Norge, og dermed dratt noen av konkurrentene med seg. Forsdahl beklager dette på vegne at både Virke og bransjen, men tror også at den norske reisebransjen etterhvert vil følge etter de øvrige bransjeforeningene i Norden GfK er nemlig allerede på full fart inn i de nabolandene, hvor de store aktørene ikke har sett samme betenkeligheter som de norske. Bransjeplukk: Felles visum skal stimulere turisme Mange land i Sørøst-Asia, Afrika og Midt-Østen planlegger å gå sammen om et felles visum. Men mener dette vil lette både turisme og handels-utviklingen i regionen. Det pågår samtaler mellom bl.a. Vietnam. Laos, Kambodsja, Burma, Kenya, Rwanda, Sudan, Namibia, Seychellene, Zambia og Mauritius om dette. Alitalia's økonomi fortsatt truet konkurs spås av mange Alitalia har flydd i motvind i mange år, og den italienske regjeringen har forsøkt seg med kapitalinnsprøytninger tidligere mot EU's regler om statsstøtte. Nå må man igjen ha frisk kapital inn i selskapet, noe som neppe blir enkelt. Selskapet har gått i rødt i mange år, og har en relativt merkbar gjeldsbyrde.

8 Om noen var i tvil: Pris er et viktig valgkriterium! Nå har Skyscanner gjort en undersøkelse som viser at hele 47% av de spurte lar prisen på flybilletten avgjøre valg av reisemål. Nesten 62% bekrefter at de bruker internettsider for å sammenligne flyprisene før de tar valget. Sverige anses som mer moderne enn Norge I alle fall av de europeiske turistene som har deltatt i en undersøkelse i høst. Sverige får også plusspoeng for design og barnevennlighet. Sverige kom bedre ut enn Danmark, Finland, Norge og Canada i denne undersøkelsen. EU-stoff: EUs svarteliste over flyselskap er revidert Den nylig offentlige "svartelista" fra EU ble offentliggjort med virkning fra 7. desember i år. Det er flere nye selskaper der i forhold til den gamle lista. Det er verdt å merke seg at EU ikke kan kontrollere alle aktuelle flyselskap utenfor EU, så det at et selskap ikke står på denne lista, betyr ikke at de er "friskmeldt". Den nye lista finnes på linken under. Til slutt ønskes en hjertelig god jul og et godt nyttår. Oslo, Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012. Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland oktober 2012 Leder: Når forbrukerjournalistikk går seg vill Jakten på høye seer/lesertall har sin pris. Dette preger dessverre fra tid til annen både det journalistiske

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt 870.000 charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer