Skolene i Bergen kommune. Dato: 28. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolene i Bergen kommune. Dato: 28. november 2008"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skolene i Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 28. november 2008 Fagoppfølging av skolene - forberedelse, gjennomføring og veien videre Denne informasjonen utdyper informasjon som tidligere er gitt i notat fra Fagavdelingen datert 29. oktober. Informasjonen beskriver skolenes og fagavdelingens forberedelser til oppfølgingsmøtet, noe om gjennomføring av møtet og litt om videreføring av vurderingskonklusjonene. Forberedelser til møtet Skolens forberedelser Når skolen er bedt om å legge fram dokumentasjon angående standarder, er dette ikke ensbetydende med at skolen skal starte en produksjon av nytt materiale. Skolens dokumentasjon skal gi et så realistisk bilde som mulig av skolens daglige drift. Se vedlegg 2 "Oversikt over skolens dokumentasjon". Fortellinger er brukt som betegnelse på noe av den kvalitative dokumentasjonen skolen er bedt om å legge fram. Det er ikke nødvendig å produsere fortellinger i skriftlig form. Disse kan framføres muntlig i møtet. Det er videre viktig at skolens personale er godt informerte om hva skoleoppfølging i bergensskolen innebærer. Fagavdelingen håper derfor at skolens ledelse bidrar til at oppfølgingens intensjoner og rammer er kjente. Fagavdelingen har dessverre ikke kapasitet til å besøke skolene i forkant av selve oppfølgingsmøtet, men håper at kontakt med skolen i forkant kan gi nødvendige avklaringer som skoleledelsen kan bringe videre. Skolen vil i tiden fremover bli kontaktet av en av de aktuelle personene fra fagavdelingen. I denne forbindelse kan eventuelle uklare forhold avklares. Møtet har en stram tidsramme. Vi ber derfor om at møtedeltakerne fra skolen er godt kjent med egen dokumentasjon og fagavdelingens dokumentasjon, og at alle møtedeltakere er innforstått med sin rolle og sine oppgaver i møtet. Kommunikasjon 10 arbeidsdager/2 uker før oppfølgingsmøtet gjør skolen sin dokumentasjon tilgjengelig for fagavdelingen, samtidig med at fagavdelingen legger sin dokumentasjon tilgjengelig for skolen. Corporater portalen for balansert målstyring brukes som kommunikasjonskanal. Dette er et lukket administrativt system.

2 Dette innebærer at skolen og fagavdelingen legger dokumentasjonen inn i Corporator: Rektor bruker sitt vanlige brukernavn og passord. Dokumentasjon, analyser og konklusjoner i oppfølgingsarbeidet er i utgangspunktet ikke offentlige, men alle parter må i sine formuleringer ta høyde for at det kan bli krevd innsyn i dokumenter. Gjennomføring av oppfølgingsmøte Praktisk tilrettelegging Det må settes av et rom på skolen der oppfølgingsmøtet kan foregå uforstyrret. Møterommet må ha oppkoblet PC med prosjektor til presentasjonene. Møtedeltakere fra fagavdelingen Det er nå ferdigstilt en plan som i tillegg til å angi dato for oppfølgingsmøtet ved alle skoler, informerer om hvilke to personer fra fagavdelingen som møter skolen. Se vedlegg 1 Møteplan oppfølging av skoler 2008/2009 Det er møtedeltakere fra fagavdelingen som leder oppfølgingsmøtet. Oppvekstrådgiver i bydelen er med i oppfølgingsmøtet med skolen, og har et spesielt ansvar for videreføring av konklusjonene i etterkant. Møtedeltakere fra skolen Rektor deltar i hele møtet. Skolen velger selv hvilke personer som deltar i tillegg til rektor. Fagavdelingen anbefaler at plangruppemedlem og/eller personer med lederansvar deltar i hele møtet så langt skolens muligheter rekker. Personer som representerer fagkompetanse innenfor de 4 temaene som skal behandles, kan rullere, men av hensyn til fremdrift og flyt i møtet, anbefales det ikke at det gjøres svært store og hyppige utskiftinger. Møtets dagsorden Oppfølgingsmøtet har som formål å analysere skolens kvalitetstilstand på de fastsatte områdene. Det er 4 hovedtemaer som skal gjennomdrøftes: - Lesing - Matematikk - Naturfag - IKT Det avsettes 1 time til hvert av de 4 temaene. I tillegg er det nødvendig å klargjøre premissene for møtet ved oppstart. Det settes også av en tidsramme for oppsummering etter at de 4 temaene er gjennomgått. Samlet tidsramme er satt til kl Det er av stor betydning at tidsrammene følges nøye. For skoler som har elever på alle trinn i grunnskolen, vil det være nødvendig å utvide tidsrammen for møtet med 1 time. Dette avtales direkte med skolen Dagsorden: Presentasjon og klargjøring av premissene for møtet Tema 1 Skolens arbeid med lesing gjennomgås Pause Tema 2 Skolens arbeid med matematikk gjennomgås Matpause Tema 3 Skolens arbeid med naturfag gjennomgås Pause Tema 4 Skolens arbeid med IKT gjennomgås Oppsummering 2

3 Hvert av de 4 temaene gjennomgås etter samme mønster: Fagavdelingen klargjør gjeldende kvalitetsstandarder - Fagavdelingen gir oversikt over dokumentasjonen - Skolen gir oversikt over egen dokumentasjon, se skjema "Oversikt over skolens dokumentasjon Tidsramme 5 minutter Tidsramme 10 minutter - Gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og analyse av kvalitetstilstanden - Oppsummerende konklusjon Tidsramme 45 minutter Drøfting av innholdet i dokumentasjonen opp mot standardene er det viktigste elementet i møtet. Det er kun satt av 10 minutter til å gi en oversikt over hvilken dokumentasjon som skal brukes i analysen. Det er utarbeidet et enkelt skjema for å gi oversikt over den dokumentasjonen som skal benyttes. Se vedlegg 2 "Oversikt over skolens dokumentasjon". Relasjoner Fagoppfølging er et nyetablert tiltak i bergensskolen. Det er ikke sikkert at alle sider ved arbeidet har funnet sin form ved første gangs gjennomføring. Fagavdelingen vil gjøre sitt ytterste for at aktivitetene skal foregå i en form og med en tone som skaper tillit og som bidrar til gode relasjoner mellom fagavdelingen og alle involverte på skolene. Felles mål er å bidra til kvalitetsutvikling gjennom analyse og vurdering, og å bidra til god kommunikasjon mellom skole og byrådsavdeling. Tiltak for kvalitetsutvikling - Veien videre Analysen av skolens kvalitetstilstand munner ut i en beskrivelse av hva skolen lykkes med og hva som er områder for forbedring. Det er fagavdelingen som tar ansvar for å føre disse konklusjonene i pennen i etterkant av møtet. Skolen er ansvarlig for å diskutere konklusjonene og videre satsingsområder internt på skolen. Ut fra diskusjonen på egen skole velger skolen satsingsområde(r). Som støtte til dette arbeidet har Fagavdelingen utarbeidet en prosedyre. Denne vil det bli informert om på rektormøtet 10.desember. Utdypende informasjon I forkant av samlingen for skoleledere 10. desember, vil det bli gitt utdypende informasjon om forarbeid til og gjennomføring av oppfølgingsmøtet, og om hvordan skolen kan bruke analysen og konklusjonene som utgangspunkt for å legge strategi for forbedringer. Fagavdelingens muligheter for å støtte skolenes forbedringsarbeid vil også bli berørt i denne sammenhengen. Med hilsen Odd Harald Hundvin Fagdirektør Brita R. Instebø Seksjonsleder skole Vedlegg1: Møteplan oppfølging Vedlegg 2: Eksempel "Oversikt over skolens dokumentasjon". 3

4 Møteplan oppfølging av skoler 2008/2009 versjon Uke 2-7 Uke 8-13 Gr1 Bjørg L. Pedersen og Øystein Berentsen Gr1 Kjetil Myklebust og Barbro Havre Gr2 Janneke Tangen og Barbro Havre Gr2 Lill Hindenes og Øystein Berentsen Gr3 Kjetil Myklebust og Kjellaug Ellingsen Gr3 Bjørg L. Pedersen og Vidar Hansen Gr4 Lill Hindenes og Vidar Hansen Gr4 Janneke Tangen og Kjellaug Ellingsen Gr5 Sigbjørg Brodin og Monica Håkansson Gr5 Sigbjørg Brodin og Monica Håkansson Fagdag Fredag 6. februar Opptatt markert med gult En oppfølgingsuke: Mandag=planlegging av ukens besøk. Tirsdag, onsdag, torsdag=skolebesøk. Fredag=oppfølging Januar Februar Mars Navn Ant Type Bydel Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 11 Uke 12 Uke Garnes b 1 B Arna Gr1 Haugland 1 B Arna Gr1 Indre Arna 1 B Arna Gr1 Lone 1 B Arna Gr1 Trengereid 1 B Arna Gr5 Ådnamarka 1 B Arna Gr5 Ytre Arna 1 K Arna Gr1 Garnes u. 1 U Arna Gr5 Sum 8 Flaktveit 1 B Åsane Gr2 Haukedalen 1 B Åsane Gr2 Haukås 1 B Åsane Gr2 Hordvik 1 B Åsane Gr2 Kalvatræet 1 B Åsane Gr1 Li 1 B Åsane Gr1 Mjølkeråen 1 B Åsane Gr2 Rolland 1 B Åsane Gr2 Salhus 1 B Åsane Gr2 Tertnes 1 B Åsane Gr1 Ulsetskogen 1 B Åsane Gr2 Eidsvåg 1 K Åsane Gr1 Kyrkjekrinsen 1 K Åsane Gr2 Blokkhaugen 1 U Åsane Gr1 Breimyra 1 U Åsane Gr2 Marikollen 1 U Åsane Gr1 Åstveit 1 U Åsane Gr1 Sum 17 Christi Krybbe 1 B Berg Gr1 Haukeland 1 B Berg Gr1 Hellen 1 B Berg Gr2 Krohnengen 1 B Berg Gr2 Møhlenpris 1 B Berg Gr1 Nordnes 1 B Berg Gr2 Alrekstad 1 S Berg Gr1 Rothaugen 1 U Berg Gr1 Sum 8 Alvøen 1 B Laks Gr1 Bjørndalsskoge 1 B Laks Gr1 Damsgård 1 B Laks Gr2 Holen 1 B Laks Gr1 Loddefjord 1 B Laks Gr1 Mathopen 1 B Laks Gr2 Nygårdslien 1 B Laks Gr2 Vadmyra 1 B Laks Gr1 Kjøkkelvik 1 K Laks Gr1 Olsvik 1 K Laks Gr2 Godvik 1 S Laks Gr2 Håstein 1 U Laks Gr2 Sandgotna 1 U Laks Gr2 Sum 13 Sum A+Å+B+L 46 Side 1

5 Navn Ant Type Bydel Januar Februar Mars Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 11 Uke 12 Uke Apeltun 1 B Fana Gr3 Helldal 1 B Fana Gr3 Kaland 1 B Fana Gr3 Kringlebotn 1 B Fana Gr3 Krokeide 1 B Fana Gr4 Midtun 1 B Fana Gr4 Nordvik 1 B Fana Gr4 Paradis 1 B Fana Gr3 Riple 1 B Fana Gr3 Skjold 1 B Fana Gr3 Smørås 1 B Fana Gr3 Ulsmåg 1 B Fana Gr4 Kirkevoll 1 K Fana Gr4 Nattland 1 K Fana Gr3 Tveiterås skole 1 S Fana Gr4 Hop 1 U Fana Gr3 Rådalslien 1 U Fana Gr3 Slåtthaug 1 U Fana Gr4 Storetveit 1 U Fana Gr4 Sum 19 Fridalen 1 B Årstad Gr5 Kronstad 1 B Årstad Gr5 Landås 1 B Årstad Gr5 Minde 1 B Årstad Gr3 Slettebakken 1 B Årstad Gr3 Ny Krohnborg 1 K Årstad Gr4 Gimle 1 U Årstad Gr4 Sum 7 Bønes 1 B Fyll Gr3 Fjellsdalen 1 B Fyll Gr3 Lyshovden 1 B Fyll Gr3 Løvås 1 B Fyll Gr4 Seljedalen 1 B Fyll Gr4 Sælen 1 B Fyll Gr3 Varden 1 B Fyll Gr3 Lynghaug 1 U Fyll Gr4 Ortun 1 U Fyll Gr3 Sum 9 Aurdalslia 1 B Ytre Gr3 Hjellestad 1 B Ytre Gr3 Liland 1 B Ytre Gr3 Skeie 1 B Ytre Gr4 Søreide 1 B Ytre Gr4 Søråshøgda 1 B Ytre Gr4 Skranevatnet 1 K Ytre Gr4 Rå 1 U Ytre Gr4 Ytrebygda 1 U Ytre Gr4 Sum 9 Sum F+Å+F+Y 44 Nygård skole, g 1 S BBS Gr4 Voksenopplærin 1 S BBS Gr4 Sum 2 Totalt 92 Side 2

6 Vedlegg 2 Fagoppfølging av skolene Oversikt over skolens dokumentasjon et eksempel. NB! I dette eksempelet er det lagt inn elementer i noen av rubrikkene blå skrift. Disse elementene er ikke ment å være styrende for hva den enkelte skole velger å legge inn. Skjemaet skal bare gi en oversikt over hvilken dokumentasjon som skal benyttes. Selve dokumentasjonen legges i Corporater eller presenteres i møtet. Skolen bruker et tomt skjema til å gi oversikt over sin dokumentasjon for hver av de 4 temaene. Eksempel Skolenavn: Fag: Rotvold skole Lesing Legges i Corporater: - Plan for den første leseopplæringen - Tiltak for lesestimulering - Oversikt over læremidler Legges i Corporater: - Årsmelding fra skolebibliotekar - Oversikt over innkjøpt litteratur siste år Plan for leseopplæring og lesestimulering Skolebiblioteket Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Trinnleder forteller hvordan planen brukes - Trinnleder forteller om erfaringer med bruk av kartleggingsverktøy Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Eksempel på bruk av skolebiblioteket til lesestimulering Legges i Corporater: Annen dokumentasjon etter skolens valg Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Eksempel på tiltak for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag