Skolene i Bergen kommune. Dato: 28. november 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolene i Bergen kommune. Dato: 28. november 2008"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skolene i Bergen kommune Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 28. november 2008 Fagoppfølging av skolene - forberedelse, gjennomføring og veien videre Denne informasjonen utdyper informasjon som tidligere er gitt i notat fra Fagavdelingen datert 29. oktober. Informasjonen beskriver skolenes og fagavdelingens forberedelser til oppfølgingsmøtet, noe om gjennomføring av møtet og litt om videreføring av vurderingskonklusjonene. Forberedelser til møtet Skolens forberedelser Når skolen er bedt om å legge fram dokumentasjon angående standarder, er dette ikke ensbetydende med at skolen skal starte en produksjon av nytt materiale. Skolens dokumentasjon skal gi et så realistisk bilde som mulig av skolens daglige drift. Se vedlegg 2 "Oversikt over skolens dokumentasjon". Fortellinger er brukt som betegnelse på noe av den kvalitative dokumentasjonen skolen er bedt om å legge fram. Det er ikke nødvendig å produsere fortellinger i skriftlig form. Disse kan framføres muntlig i møtet. Det er videre viktig at skolens personale er godt informerte om hva skoleoppfølging i bergensskolen innebærer. Fagavdelingen håper derfor at skolens ledelse bidrar til at oppfølgingens intensjoner og rammer er kjente. Fagavdelingen har dessverre ikke kapasitet til å besøke skolene i forkant av selve oppfølgingsmøtet, men håper at kontakt med skolen i forkant kan gi nødvendige avklaringer som skoleledelsen kan bringe videre. Skolen vil i tiden fremover bli kontaktet av en av de aktuelle personene fra fagavdelingen. I denne forbindelse kan eventuelle uklare forhold avklares. Møtet har en stram tidsramme. Vi ber derfor om at møtedeltakerne fra skolen er godt kjent med egen dokumentasjon og fagavdelingens dokumentasjon, og at alle møtedeltakere er innforstått med sin rolle og sine oppgaver i møtet. Kommunikasjon 10 arbeidsdager/2 uker før oppfølgingsmøtet gjør skolen sin dokumentasjon tilgjengelig for fagavdelingen, samtidig med at fagavdelingen legger sin dokumentasjon tilgjengelig for skolen. Corporater portalen for balansert målstyring brukes som kommunikasjonskanal. Dette er et lukket administrativt system.

2 Dette innebærer at skolen og fagavdelingen legger dokumentasjonen inn i Corporator: Rektor bruker sitt vanlige brukernavn og passord. Dokumentasjon, analyser og konklusjoner i oppfølgingsarbeidet er i utgangspunktet ikke offentlige, men alle parter må i sine formuleringer ta høyde for at det kan bli krevd innsyn i dokumenter. Gjennomføring av oppfølgingsmøte Praktisk tilrettelegging Det må settes av et rom på skolen der oppfølgingsmøtet kan foregå uforstyrret. Møterommet må ha oppkoblet PC med prosjektor til presentasjonene. Møtedeltakere fra fagavdelingen Det er nå ferdigstilt en plan som i tillegg til å angi dato for oppfølgingsmøtet ved alle skoler, informerer om hvilke to personer fra fagavdelingen som møter skolen. Se vedlegg 1 Møteplan oppfølging av skoler 2008/2009 Det er møtedeltakere fra fagavdelingen som leder oppfølgingsmøtet. Oppvekstrådgiver i bydelen er med i oppfølgingsmøtet med skolen, og har et spesielt ansvar for videreføring av konklusjonene i etterkant. Møtedeltakere fra skolen Rektor deltar i hele møtet. Skolen velger selv hvilke personer som deltar i tillegg til rektor. Fagavdelingen anbefaler at plangruppemedlem og/eller personer med lederansvar deltar i hele møtet så langt skolens muligheter rekker. Personer som representerer fagkompetanse innenfor de 4 temaene som skal behandles, kan rullere, men av hensyn til fremdrift og flyt i møtet, anbefales det ikke at det gjøres svært store og hyppige utskiftinger. Møtets dagsorden Oppfølgingsmøtet har som formål å analysere skolens kvalitetstilstand på de fastsatte områdene. Det er 4 hovedtemaer som skal gjennomdrøftes: - Lesing - Matematikk - Naturfag - IKT Det avsettes 1 time til hvert av de 4 temaene. I tillegg er det nødvendig å klargjøre premissene for møtet ved oppstart. Det settes også av en tidsramme for oppsummering etter at de 4 temaene er gjennomgått. Samlet tidsramme er satt til kl Det er av stor betydning at tidsrammene følges nøye. For skoler som har elever på alle trinn i grunnskolen, vil det være nødvendig å utvide tidsrammen for møtet med 1 time. Dette avtales direkte med skolen Dagsorden: Presentasjon og klargjøring av premissene for møtet Tema 1 Skolens arbeid med lesing gjennomgås Pause Tema 2 Skolens arbeid med matematikk gjennomgås Matpause Tema 3 Skolens arbeid med naturfag gjennomgås Pause Tema 4 Skolens arbeid med IKT gjennomgås Oppsummering 2

3 Hvert av de 4 temaene gjennomgås etter samme mønster: Fagavdelingen klargjør gjeldende kvalitetsstandarder - Fagavdelingen gir oversikt over dokumentasjonen - Skolen gir oversikt over egen dokumentasjon, se skjema "Oversikt over skolens dokumentasjon Tidsramme 5 minutter Tidsramme 10 minutter - Gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og analyse av kvalitetstilstanden - Oppsummerende konklusjon Tidsramme 45 minutter Drøfting av innholdet i dokumentasjonen opp mot standardene er det viktigste elementet i møtet. Det er kun satt av 10 minutter til å gi en oversikt over hvilken dokumentasjon som skal brukes i analysen. Det er utarbeidet et enkelt skjema for å gi oversikt over den dokumentasjonen som skal benyttes. Se vedlegg 2 "Oversikt over skolens dokumentasjon". Relasjoner Fagoppfølging er et nyetablert tiltak i bergensskolen. Det er ikke sikkert at alle sider ved arbeidet har funnet sin form ved første gangs gjennomføring. Fagavdelingen vil gjøre sitt ytterste for at aktivitetene skal foregå i en form og med en tone som skaper tillit og som bidrar til gode relasjoner mellom fagavdelingen og alle involverte på skolene. Felles mål er å bidra til kvalitetsutvikling gjennom analyse og vurdering, og å bidra til god kommunikasjon mellom skole og byrådsavdeling. Tiltak for kvalitetsutvikling - Veien videre Analysen av skolens kvalitetstilstand munner ut i en beskrivelse av hva skolen lykkes med og hva som er områder for forbedring. Det er fagavdelingen som tar ansvar for å føre disse konklusjonene i pennen i etterkant av møtet. Skolen er ansvarlig for å diskutere konklusjonene og videre satsingsområder internt på skolen. Ut fra diskusjonen på egen skole velger skolen satsingsområde(r). Som støtte til dette arbeidet har Fagavdelingen utarbeidet en prosedyre. Denne vil det bli informert om på rektormøtet 10.desember. Utdypende informasjon I forkant av samlingen for skoleledere 10. desember, vil det bli gitt utdypende informasjon om forarbeid til og gjennomføring av oppfølgingsmøtet, og om hvordan skolen kan bruke analysen og konklusjonene som utgangspunkt for å legge strategi for forbedringer. Fagavdelingens muligheter for å støtte skolenes forbedringsarbeid vil også bli berørt i denne sammenhengen. Med hilsen Odd Harald Hundvin Fagdirektør Brita R. Instebø Seksjonsleder skole Vedlegg1: Møteplan oppfølging Vedlegg 2: Eksempel "Oversikt over skolens dokumentasjon". 3

4 Møteplan oppfølging av skoler 2008/2009 versjon Uke 2-7 Uke 8-13 Gr1 Bjørg L. Pedersen og Øystein Berentsen Gr1 Kjetil Myklebust og Barbro Havre Gr2 Janneke Tangen og Barbro Havre Gr2 Lill Hindenes og Øystein Berentsen Gr3 Kjetil Myklebust og Kjellaug Ellingsen Gr3 Bjørg L. Pedersen og Vidar Hansen Gr4 Lill Hindenes og Vidar Hansen Gr4 Janneke Tangen og Kjellaug Ellingsen Gr5 Sigbjørg Brodin og Monica Håkansson Gr5 Sigbjørg Brodin og Monica Håkansson Fagdag Fredag 6. februar Opptatt markert med gult En oppfølgingsuke: Mandag=planlegging av ukens besøk. Tirsdag, onsdag, torsdag=skolebesøk. Fredag=oppfølging Januar Februar Mars Navn Ant Type Bydel Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 11 Uke 12 Uke Garnes b 1 B Arna Gr1 Haugland 1 B Arna Gr1 Indre Arna 1 B Arna Gr1 Lone 1 B Arna Gr1 Trengereid 1 B Arna Gr5 Ådnamarka 1 B Arna Gr5 Ytre Arna 1 K Arna Gr1 Garnes u. 1 U Arna Gr5 Sum 8 Flaktveit 1 B Åsane Gr2 Haukedalen 1 B Åsane Gr2 Haukås 1 B Åsane Gr2 Hordvik 1 B Åsane Gr2 Kalvatræet 1 B Åsane Gr1 Li 1 B Åsane Gr1 Mjølkeråen 1 B Åsane Gr2 Rolland 1 B Åsane Gr2 Salhus 1 B Åsane Gr2 Tertnes 1 B Åsane Gr1 Ulsetskogen 1 B Åsane Gr2 Eidsvåg 1 K Åsane Gr1 Kyrkjekrinsen 1 K Åsane Gr2 Blokkhaugen 1 U Åsane Gr1 Breimyra 1 U Åsane Gr2 Marikollen 1 U Åsane Gr1 Åstveit 1 U Åsane Gr1 Sum 17 Christi Krybbe 1 B Berg Gr1 Haukeland 1 B Berg Gr1 Hellen 1 B Berg Gr2 Krohnengen 1 B Berg Gr2 Møhlenpris 1 B Berg Gr1 Nordnes 1 B Berg Gr2 Alrekstad 1 S Berg Gr1 Rothaugen 1 U Berg Gr1 Sum 8 Alvøen 1 B Laks Gr1 Bjørndalsskoge 1 B Laks Gr1 Damsgård 1 B Laks Gr2 Holen 1 B Laks Gr1 Loddefjord 1 B Laks Gr1 Mathopen 1 B Laks Gr2 Nygårdslien 1 B Laks Gr2 Vadmyra 1 B Laks Gr1 Kjøkkelvik 1 K Laks Gr1 Olsvik 1 K Laks Gr2 Godvik 1 S Laks Gr2 Håstein 1 U Laks Gr2 Sandgotna 1 U Laks Gr2 Sum 13 Sum A+Å+B+L 46 Side 1

5 Navn Ant Type Bydel Januar Februar Mars Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 11 Uke 12 Uke Apeltun 1 B Fana Gr3 Helldal 1 B Fana Gr3 Kaland 1 B Fana Gr3 Kringlebotn 1 B Fana Gr3 Krokeide 1 B Fana Gr4 Midtun 1 B Fana Gr4 Nordvik 1 B Fana Gr4 Paradis 1 B Fana Gr3 Riple 1 B Fana Gr3 Skjold 1 B Fana Gr3 Smørås 1 B Fana Gr3 Ulsmåg 1 B Fana Gr4 Kirkevoll 1 K Fana Gr4 Nattland 1 K Fana Gr3 Tveiterås skole 1 S Fana Gr4 Hop 1 U Fana Gr3 Rådalslien 1 U Fana Gr3 Slåtthaug 1 U Fana Gr4 Storetveit 1 U Fana Gr4 Sum 19 Fridalen 1 B Årstad Gr5 Kronstad 1 B Årstad Gr5 Landås 1 B Årstad Gr5 Minde 1 B Årstad Gr3 Slettebakken 1 B Årstad Gr3 Ny Krohnborg 1 K Årstad Gr4 Gimle 1 U Årstad Gr4 Sum 7 Bønes 1 B Fyll Gr3 Fjellsdalen 1 B Fyll Gr3 Lyshovden 1 B Fyll Gr3 Løvås 1 B Fyll Gr4 Seljedalen 1 B Fyll Gr4 Sælen 1 B Fyll Gr3 Varden 1 B Fyll Gr3 Lynghaug 1 U Fyll Gr4 Ortun 1 U Fyll Gr3 Sum 9 Aurdalslia 1 B Ytre Gr3 Hjellestad 1 B Ytre Gr3 Liland 1 B Ytre Gr3 Skeie 1 B Ytre Gr4 Søreide 1 B Ytre Gr4 Søråshøgda 1 B Ytre Gr4 Skranevatnet 1 K Ytre Gr4 Rå 1 U Ytre Gr4 Ytrebygda 1 U Ytre Gr4 Sum 9 Sum F+Å+F+Y 44 Nygård skole, g 1 S BBS Gr4 Voksenopplærin 1 S BBS Gr4 Sum 2 Totalt 92 Side 2

6 Vedlegg 2 Fagoppfølging av skolene Oversikt over skolens dokumentasjon et eksempel. NB! I dette eksempelet er det lagt inn elementer i noen av rubrikkene blå skrift. Disse elementene er ikke ment å være styrende for hva den enkelte skole velger å legge inn. Skjemaet skal bare gi en oversikt over hvilken dokumentasjon som skal benyttes. Selve dokumentasjonen legges i Corporater eller presenteres i møtet. Skolen bruker et tomt skjema til å gi oversikt over sin dokumentasjon for hver av de 4 temaene. Eksempel Skolenavn: Fag: Rotvold skole Lesing Legges i Corporater: - Plan for den første leseopplæringen - Tiltak for lesestimulering - Oversikt over læremidler Legges i Corporater: - Årsmelding fra skolebibliotekar - Oversikt over innkjøpt litteratur siste år Plan for leseopplæring og lesestimulering Skolebiblioteket Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Trinnleder forteller hvordan planen brukes - Trinnleder forteller om erfaringer med bruk av kartleggingsverktøy Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Eksempel på bruk av skolebiblioteket til lesestimulering Legges i Corporater: Annen dokumentasjon etter skolens valg Utdypes muntlig i oppfølgingsmøtet: - Eksempel på tiltak for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Fagavdelingen barnehage og skole. Fagoppfølgingsmøte temaer, standarder, møteplan og brukermedvirkning

Fagavdelingen barnehage og skole. Fagoppfølgingsmøte temaer, standarder, møteplan og brukermedvirkning BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200900363-161 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skolene Fagavdelingen barnehage og skole Dato: 16. august 2011 Fagoppfølgingsmøte

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefravær for 2. kvartal 20 for byrådsavdeling barnehage og skole Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-1 dg % 17-5 dg % >5 dg % sum 2.kv. 2.kv.09 diff Adm. 494,5 30,5 0, % 4,0 0,1 % 22,0 0,4 % 124,3

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser.

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og Notat Saksnr.: 200900363-102 Saksbehandler: HIFU Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte r fagavdeling Dato: 10. mai

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 216-229 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE MAI 216 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 5 ARNA BYOMRÅDE... 6 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 7 Barnehageområde 2 - Haugland

Detaljer

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefraværsoversikt byrådsavdeling barnehage og skole, hele 2010 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % -16 dg % 17-56 dg % >56 dg % sum 2010 2009 diff Adm. 1812,1 139, 0,8 % 62,1 0,3 % 153,0 0,8 % 68,7

Detaljer

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008 OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 28 Notatet presenterer oppdatert elevtallsprognose for Bergen kommune og de ulike bydelene. Den nye prognosen er en justering av elevtallsprognosen fra 25 som ligger til grunn

Detaljer

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr Oversikt over internleie i Bergen kommune for 2010 - fordelt på resultatenhet pr. 18.10.2010 Resultatenhet Kontraktspart Total årspris Areal 2893 Seksjon informasjon 1 003 250 791 2894 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 2016-2029 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE OKTOBER 2016 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 6 ARNA BYOMRÅDE... 7 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 8 Barnehageområde 2 -

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner

Detaljer

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2014-2015 1.0 Bakgrunn Høringsnotatet viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen skoleåret 2014-2015. Det blir gitt en orientering

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Oversikt over netto driftsbudsjett 2011 pr. byrådsavdeling og resultatenhet

Oversikt over netto driftsbudsjett 2011 pr. byrådsavdeling og resultatenhet Oversikt over netto driftsbudsjett pr. byrådsavdeling og resultatenhet pr. 30.05. 1 - Byrådsleders avdeling 0130 - Seksjon informasjon 23 537 003 23 537 003 0133 - Byrådsleders avdeling, stab 17 717 118

Detaljer

Oversikt over netto driftsbudsjett 2010 pr. byrådsavdeling og resultatenhet

Oversikt over netto driftsbudsjett 2010 pr. byrådsavdeling og resultatenhet Oversikt over netto driftsbudsjett pr. byrådsavdeling og resultatenhet 1 - Byrådsleders avdeling 0130 - Seksjon informasjon 22 302 600 22 302 600 0133 - Byrådsleders avdeling, stab 20 293 300 19 798 300

Detaljer

Oversikt over netto driftsbudsjett 2012 pr byrådsavdeling og resultatenhet

Oversikt over netto driftsbudsjett 2012 pr byrådsavdeling og resultatenhet Oversikt over netto driftsbudsjett pr byrådsavdeling og resultatenhet Vedlegg til tertialrapport 1/12 1 - Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 016 789 25 018 389 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

Netto driftsbudsjett 2017 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter

Netto driftsbudsjett 2017 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Netto drifts og prognose årsavvik pr - fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 24 923 761 25 598 761-4 548 000 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Netto drifts og prognose årsavvik pr - fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Avdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 088 964 25 088 964-1 700 000 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

Byrådssak 1154 /13. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK

Byrådssak 1154 /13. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK Byrådssak 1154 /13 Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2013-2014 CHRL ESARK-2213-201312537-1 Hva saken gjelder: Saksutredningen viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergenskoleåret

Detaljer

Bergenhus og Årstad bydeler

Bergenhus og Årstad bydeler Arna bydel *Lone skole utvides til en kapasitet på 600 elever innen 2025. Skolen får eget ungdomstrinn. *Haugland skole nedlegges. Elevene flyttes til Ytre Arna, som beholder eget ungdomstrinn. *Trengereid

Detaljer

Anleggsoversikt heiser

Anleggsoversikt heiser Anleggsoversikt heiser Bygg NHK nr Kontrollfrekvens Type Bruksområde Last Installert år Installatør Garanti Allehelgensgården 3120125222 6 Personheis 800 kg 1970 Schindler Stahl Alvøen skole 3120130790

Detaljer

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Netto drifts og prognose årsavvik pr 31.08.16 - fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 088 964 27 318 964-0133 Byrådsleders avdeling, stab 30 648

Detaljer

Justert budsjett 2015 pr Vedtatt budsjett 2015

Justert budsjett 2015 pr Vedtatt budsjett 2015 Byrådsavdeling Resultatenhet Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 24 783 764 24 783 764 0 0133 Byrådsleders avdeling, stab 27 637 985 27 637 985 100 000 0134 Kommuneadvokaten 15 815 458 15 815

Detaljer

Prosjekt 415. Rehabilitering av skolenes fasader Foreløpig vurdering. Forklaringsnøkkel, koder. Bydel Tilstand Beskrivelse

Prosjekt 415. Rehabilitering av skolenes fasader Foreløpig vurdering. Forklaringsnøkkel, koder. Bydel Tilstand Beskrivelse Prosjekt 415 Rehabilitering av skolenes fasader 2008-2010. Foreløpig vurdering. Forklaringsnøkkel, koder Bydeler Tilstand AR Arna 1 God BE Bergenhus 2 OK FA Fana 3 Dårlig FY Fyllingsdalen Tiltak LA Laksevåg

Detaljer

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet Justert netto driftsbudsjett og prognose årsavvik pr. resultatenhet Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 035 164 29 000 0133 Byrådsleders avdeling, stab 27 109 185-1 000 000

Detaljer

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet.

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet. Byrådssak 1083 /15 Høring: Forskrift om skolenes opptaksområder 2015-16 HENA ESARK-2213-201504344-1 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage og skole foreslår å sende på høring sak om forskrift om skolenes

Detaljer

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Resenhet Avdeling august 2013 2013 0130 Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling 607 000 25 821 964 27 039 364 0133 Byrådsleders avdeling, stab 1 Byrådsleders

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Vedlegg til 2. tertialrapport 2014 Budsjett og prognose årsavvik per resultatenhet

Vedlegg til 2. tertialrapport 2014 Budsjett og prognose årsavvik per resultatenhet Byrådsleders avdeling Brannvesen Bergen brannvesen 205 544 003 158 000 Sentrale resultatenheter - nivå 2 Kommuneadvokaten 12 650 758-27 000 Sentrale staber - nivå 1 Byrådsleders avdeling, stab 26 466 685

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Rapport fra arbeid med fagoppfølging i grunnskoler skoleåret 2008/2009

Rapport fra arbeid med fagoppfølging i grunnskoler skoleåret 2008/2009 Rapport fra arbeid med fagoppfølging i grunnskoler skoleåret 2008/2009 I. Mandat og bakgrunn Den enkelte grunnskoleenhet har selv ansvar for å levere en tjeneste av god kvalitet, og kommunen som skoleeier

Detaljer

VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE

VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE Del 2 VEDLEGG i f.m. Arbeidstilsynspålegg Christi Krybbe skoler SFO Krybbesmauet 7 og 5 (Sett inn skråfoto-sørg for at bilde tilpasses ramme på best mulig måte. Dette dokument skal være på kun 1 side )

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Byrådssak 1127 /14. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK

Byrådssak 1127 /14. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK Byrådssak 1127 /14 Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2014-2015 ASKI ESARK-2213-201405673-9 Hva saken gjelder: Saksutredningen viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen

Detaljer

Kontaktinfo Barneskole Jenter Skole Kontaktperson E-post Telefon

Kontaktinfo Barneskole Jenter Skole Kontaktperson E-post Telefon Kontaktinfo Barneskole Jenter Alvøen Christian Pedersen Christian.pedersen@bergen.kommune.no 90066746 Apeltun Jarle Brekke jarle.brekke@bergen.kommune.no brekke.jarle@gmail.com 90724608 Aurdalslia Tove

Detaljer

Påmeldte lag Skolecupen

Påmeldte lag Skolecupen Påmeldte lag Skolecupen 2019-2020 Barneskoler gutter Alvøen Kjersti Skogseth kjersti.skogseth@bergen.kommune.no 92869525 Apeltun Erik Hovlandsdal erik.hovlandsdal@bergen.kommune.no Aurdalslia Kjersti Vassel

Detaljer

Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl til kl

Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 21. mars 2017 holdt Valgstyret møte i 14. etg. fra kl. 09.30 til kl. 09.36. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra Bystyrets

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010

Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010 Dato: 27. oktober 2009 Byrådssak 411/09 Byrådet Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010 LRS SARK-20-200815979-7 Hva saken gjelder:

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Intern korrespondanse Saksnr.: 201009147-15 Saksbehandler: MEGJ Emnekode: SARK-03 Til: Barnehage og skole - felles Fra: Byrådsavdeling

Detaljer

Kvalitetsoppfølging høst Informasjon om dialogmøte og dokumentasjon

Kvalitetsoppfølging høst Informasjon om dialogmøte og dokumentasjon FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE Nøstegaten 58A, 5011 Bergen Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 23 35 fagavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kommunale barnehager Deres

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

29-16 Skolebruksplan Rett bygg på rett sted til rett tid 29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen

Detaljer

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer

Detaljer

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo

Kort veiledning for les fra fil (ved kjøring av makro) til møtebo Kort veileding for bruk av Excel til å føre møtebok for valgstyret: - - - - - - Hvert kapittel i møteboken har fått hver sin arkfane. Når du klikker på arkfanene nederst på skjermen, får du frem de respektive

Detaljer

I tråd med høringsforslaget foreslår byråd for barnehage, skole og idrett følgende bydelsvise endringer og tiltak for skoleåret 2016/2017:

I tråd med høringsforslaget foreslår byråd for barnehage, skole og idrett følgende bydelsvise endringer og tiltak for skoleåret 2016/2017: Byrådssak 1105 /16 Skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2016-2017 CHRL ESARK-2213-201537567-14 Hva saken gjelder: Saksutredningen redegjør for elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen skoleåret

Detaljer

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke

Fylkestingsvalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke Fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret i Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 219 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 219 Kommune: Fylke: Bergen Vestland

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 215-23 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 215, REVIDERT NOVEMBER 215 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning Dato: 25.09.07 Fullmaktsak 25 /07 Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BAKL SARK-1632 200500621-168 Hva

Detaljer

Turnéplan: BENDIK. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Turnéplan: BENDIK. Hordaland fylkeskommune  Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN Man 21. sep. 2015 kl. 10:00 Fana kulturhus Hop ungdomsskole: trinn: 8, antall: 170 Kringlebotn skole: trinn: 7, antall: 21 Paradis skole: trinn: 7, antall: 69 Riple skule: trinn: 7, antall: 6 Sædalen skole:

Detaljer

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke

Kommunestyrevalget Valgprotokoll for valgstyret i. Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyrevalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret i Bergen kommune, Vestland fylke Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019 Kommune: Fylke: Bergen

Detaljer

Dato: 25. mars Forskrift om skolenes opptaksområder - grunnskolen i Bergen skoleåret

Dato: 25. mars Forskrift om skolenes opptaksområder - grunnskolen i Bergen skoleåret Dato: 25. mars 2011 Byrådssak 1137/11 Byrådet Forskrift om skolenes opptaksområder - grunnskolen i Bergen skoleåret 2011-2012 BNO SARK-2213-201108096-1 Hva saken gjelder: Saksutredningen viser elevfordeling

Detaljer

Turnéplan: Rikskonsertene og Femtastic presenterer: Forbilder i hiphop, R&B og Urban

Turnéplan: Rikskonsertene og Femtastic presenterer: Forbilder i hiphop, R&B og Urban Man 2. nov. 2015 kl. 10:30 Bergen - Logen Teater Fridalen skole: trinn: 7, antall: 67 Gimle skole: trinn: 8, antall: 142 Haukeland skole: trinn: 7, antall: 41 Kronstad skole: trinn: 7, antall: 25 Landås

Detaljer

Endringen i fordelingen mellom stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt valgdagen har ikke medført til nevneverdige endringer i valgdeltakelsen.

Endringen i fordelingen mellom stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt valgdagen har ikke medført til nevneverdige endringer i valgdeltakelsen. VALG /16 Valgstyret Endringer i stemmekretsinndelingen og antall valglokaler valgdagen ELSO ESARK-0211-201615629-1 Hva saken gjelder: Stemmekretsinndelingen i Bergen har hatt en moderat reduksjon fra 58

Detaljer

Hordaland. Kartlegging av tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i grunnskolen - et samfunn med plass til alle. Av Stian Brosvik Bayer

Hordaland. Kartlegging av tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i grunnskolen - et samfunn med plass til alle. Av Stian Brosvik Bayer Hordaland Kartlegging av tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i grunnskolen - et samfunn med plass til alle Av Stian Brosvik Bayer Metode og svarprosent Gjennomført via nettskjema som fylles ut av en

Detaljer

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. Dato: 25. september 2004 /04 Fullmaktssak Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200402412-4 Hva saken gjelder:

Detaljer

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2016 Dato: 4. januar 2016 Saksnr.: 201600212-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Saksnr: Saksbehandler: TSHE Delarkiv: ESARK Samarbeidsutvalg ved barnehager og skoler

Saksnr: Saksbehandler: TSHE Delarkiv: ESARK Samarbeidsutvalg ved barnehager og skoler Saksnr: 201532213-4 Saksbehandler: TSHE Delarkiv: ESARK-0220 Samarbeidsutvalg ved barnehager og skoler BARNEHAGER: Barnehage - Apeltun samarbeidsutvalg Som medlem velges: Anette Strand (H) Som varamedlem

Detaljer

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg.

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg. Dato: 21.03.07 Fullmaktsak 17/07 Enøk-tiltak i kommunale bygg 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg TWO BBE-1652 200402412-22 Hva saken gjelder: Med bakgrunn i Energimeldingen

Detaljer

LÆRERNETTVERK FOR INNFØRINGSSKOLER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

LÆRERNETTVERK FOR INNFØRINGSSKOLER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT LÆRERNETTVERK FOR INNFØRINGSSKOLER 04.09.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lærernettverk for innføringsskoler 4.9.2018 08.30-08.35 Velkommen 08.35-08.40 Plan for dagen 08.45-09.00 Kommunaldirektøren

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Fagdag: Sammenheng og skole 12.09.17 DATO 12.09.2017 STED Scandic City INSTRUKTøRER Cecilie Sæverud Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Aina Hågensen Aina.Hagensen@bergen.k

Detaljer

Del 2 VEDLEGG i f.m. Arbeidstilsynspålegg

Del 2 VEDLEGG i f.m. Arbeidstilsynspålegg Del 2 VEDLEGG i f.m. Arbeidstilsynspålegg Christi Krybbe skoler Vetrlidsallmenningen 10 (Sett inn skråfoto-sørg for at bilde tilpasses ramme på best mulig måte. Dette dokument skal være på kun 1 side )

Detaljer

Kultur og musikk Lungegaardens Musikkorps Blessing Tensing Fana Løvstakkens Jægerkorps Varden Skoles Musikkorps 10.

Kultur og musikk Lungegaardens Musikkorps Blessing Tensing Fana Løvstakkens Jægerkorps Varden Skoles Musikkorps 10. Kultur og musikk Lungegaardens Musikkorps 10.000 Blessing Tensing Fana 10.000 Løvstakkens Jægerkorps 10.000 Varden Skoles Musikkorps 10.000 Salhus Musikklag 10.000 Ytrebygda Ten Sing, Norges KFUK-KFUM

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor. Ungdommens bystyre. Den 18. februar 2010 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor. Ungdommens bystyre. Den 18. februar 2010 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 18. februar 2010 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus. Til stede under opprop: Akademiet - Mathias Iversen - vara Arna yrkesskole

Detaljer

Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole

Fagnotat, , Sluttmelding 30 prosjekter BUD089 Inneklimatiltak - skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-39 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Turnéplan: Skolegårdskonserter med COMET KID

Turnéplan: Skolegårdskonserter med COMET KID Tir 26. mai. 2015 kl. 10:15 Lynghaug skole Seljedalen skole: trinn: 7, antall: 19 Løvås oppveksttun: trinn: 7, antall: 33 Lynghaug skole: trinn: 8 10, antall: 408 Fjellsdalen skole: trinn: 7, antall: 68

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Fagdag: Sammenheng og skole 12.09.17 DATO 12.09.2017 STED Scandic City INSTRUKTøRER Cecilie Sæverud Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Aina Vårbakken Aina.Varbakken@bergen.

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 310516 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til

Detaljer

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2916422-4 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: o Skolene Søreide, Skeie, Skjold, Aurdalslia og Skranevatnet o Rådsorgan ved disse

Detaljer

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2017 Generell informasjon

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2017 Generell informasjon BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2017 Dato: 2. januar 2017 Saksnr.: 201700010-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Skriftlig

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-72 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med heldagsmøter 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Byrådssak 380/09. Dato: 07.oktober Byrådet. Fagoppfølgingen i bergensskolen skoleåret 2008/2009 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 380/09. Dato: 07.oktober Byrådet. Fagoppfølgingen i bergensskolen skoleåret 2008/2009 SARK Hva saken gjelder: Dato: 07.oktober 2009 Byrådssak 380/09 Byrådet Fagoppfølgingen i bergensskolen skoleåret 2008/2009 LIGA SARK-20-200905357-94 Hva saken gjelder: Saken beskriver innholdet i - og resultatene av - fagoppfølgingen

Detaljer

Fyllingsdalen vgs Eira Vilde Garrido. Hop oppveksttun Inger Blom Huus Intern School of Bergen Edvard Leonchanka

Fyllingsdalen vgs Eira Vilde Garrido. Hop oppveksttun Inger Blom Huus Intern School of Bergen Edvard Leonchanka BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 18. februar 2014 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl. 14.00 Til stede under opprop: Akademiet Martin Blytt

Detaljer

Møteplan for våren Oppvekstetaten

Møteplan for våren Oppvekstetaten MØTEPLAN - skoleåret 2009-2010 Faste møter i Fagavdelingen: Ledermøte: Hver mandag fra kl 13. Seksjonsmøter: Hver torsdag kl 0815-1130 (barnehage og skole) Oppvekstrådgiverne har møter hver tirsdag kl

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Pakke Skole Hjemmeadresse Ant. elever Alene Rullestol Tre rader Ledsager Pakke 1 Laksevåg Fyllingsdalen 82 1 Alvøen Skole Leirvikveien 1 Ja Ja

Pakke Skole Hjemmeadresse Ant. elever Alene Rullestol Tre rader Ledsager Pakke 1 Laksevåg Fyllingsdalen 82 1 Alvøen Skole Leirvikveien 1 Ja Ja Pakke 1 Laksevåg Fyllingsdalen 82 1 Alvøen Skole Leirvikveien 1 Ja Ja 1 Godvik Skole Adolph Bergs vei 13 Damsgårdslunden Ja Gullfjellsvegen Harald Sæveruds Veg Ja Haukåsvegen Hylkjeneset Nordåsbrotet Norheimsvegen

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Bergen bystyre behandlet saken i møtet 160616 sak 164-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Individuell vurdering

Individuell vurdering Individuell vurdering Kursprogram for lærere i grunnskolen Skoleåret 2009 / 2010 Bergen kommune Fagavdeling for barnehage og skole Velkommen til kursprogram! Tema: Individuell vurdering 6 Samlinger fordelt

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Klubb Lag Fødselsår Kommune FOTBALL Arna J Bergen Arna-Bjørnar Ballsidighet Garnes jenter Bergen Ask fotball Gutter Askøy

Klubb Lag Fødselsår Kommune FOTBALL Arna J Bergen Arna-Bjørnar Ballsidighet Garnes jenter Bergen Ask fotball Gutter Askøy Klubb Lag Fødselsår Kommune FOTBALL Arna J09 2009 Bergen Arna-Bjørnar Ballsidighet Garnes jenter 2009 2009 Bergen Ask fotball Gutter 13 2003 Askøy Ask fotball Ask j08 2008 Askøy Ask Fotball J16 2000 Askøy

Detaljer

Fagplan i regning som grunnleggende ferdighet Bergen kommune

Fagplan i regning som grunnleggende ferdighet Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200803503-62 Saksbehandler: JATA Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Alle kommunale grunnskoler i Bergen Fagavdeling barnehage og skole Dato:

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

Skoler i Bergen med ungdomstrinn, barnetrinn og kombinerte skoler Fagavdelingen. Dato: 10. februar 2010

Skoler i Bergen med ungdomstrinn, barnetrinn og kombinerte skoler Fagavdelingen. Dato: 10. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Kompetanseutvikling Videreutdanning 30 studiepoeng på statlige vilkår. Notat Saksnr.: 200900363-78 Saksbehandler: HIFU Emnekode: SARK-2237 Til: Fra:

Detaljer

Til grunnskolene og barnehagene

Til grunnskolene og barnehagene BERGEN KOMMUNE Rundskriv Rundskriv nr.: 2/2009 Dato: 6. januar 2009 Saksnr.: 200900009-2 Saksbehandler: ELCL Emnekode: SARK-20 Til grunnskolene og barnehagene Nordisk lærerutveksling 2009 inviterer med

Detaljer

Omorganisering av opplæringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever i Bergen kommune. Bergen kommune

Omorganisering av opplæringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever i Bergen kommune. Bergen kommune Omorganisering av opplæringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever i Bergen kommune. 2. mai. 2016 flobul 1 Omorganisering -2009 I forbindelse med behandling av bystyrets sak 78/09 ba bystyret

Detaljer

NORDNES IL - FOTBALLKAMPER 2005 APRIL Dato KL. Turnering Hjemmelag Bortelag Særidrettsflate 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen

NORDNES IL - FOTBALLKAMPER 2005 APRIL Dato KL. Turnering Hjemmelag Bortelag Særidrettsflate 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen APRIL 14.04.2005 00:00:00 1815 Smågutter 14 avd 01 Fyllingen Nordnes/Djerv Varden kunstgress 16.04.2005 00:00:00 1500 1. div Menn 7er Nordnes 7er Flaktveit 7er Gyldenpris idrettsplass 17.04.2005 00:00:00

Detaljer

ÅPNINGSCUP 2016, Årstad IL håndball

ÅPNINGSCUP 2016, Årstad IL håndball Fredag 19. august 016 17.0 1 1 HA 1 Bjørnar Stord Elite DB 1 BSI Mathopen DB 1 Løv-Ham Viking 1815 1 4 HA 1 FyllingenBergen Kjøkkelvik 5 DB Åsane Bergen 6 HB Viking Bønes 1900 1 7 DA 1 Fana 1 Bjørnar 8

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Den 14. februar 2013 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl

Den 14. februar 2013 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 14. februar 2013 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 0900 1215 Til stede under opprop: Bergen Katedralskole Benjamin Jakobsen

Detaljer