Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: Saksbehandler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler med ungdomstrinn Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2015 Rundskriv om eksamen 2015 ble sendt til skolene i september Denne informasjon bør brukes sammen med informasjonen i dette rundskrivet. Generell informasjon Informasjon omkring eksamen i grunnskolen i 2015 ligger på nettet: Utdanningsdirektoratet sine nettsider under Vurdering og Eksamen grunnskole. Her er samlet både rundskriv, brev og skjema som angår eksamen. Fylkesmannen i Hordaland under Eksamen grunnskole har bl.a. oversikt over aktuelle prøvedager for sentralt gitt eksamen. Bergen kommune sine nettsider under Eksamen har bl.a. oversikt over skriv knyttet til eksamen i bergensskolen. Forskrift til opplæringslova. Vurdering i grunnskolen. I kapittel 3 i Forskrift til opplæringslova beskrives en rekke forhold om eksamen. Merk at Forskrift til opplæringslova gir følgende frister Skriftlige fag Standpunktkarakterer i skriftlige fag skal fastsettes senest dagen før fellessensurmøtet. I år er fellessensurmøtet onsdag 17. juni Muntlige fag Standpunktkarakterer i muntlige fag skal fastsettes senest dagen før melding om trekkfag. Skolene kan av praktiske grunner sette egne tidsfrister for innlevering av fagrapporter, innføring av standpunktkarakterer og kunngjøring av standpunktkarakterer. Disse tidsfristene må eventuelt ligge tidligere enn det loven oppgir som absolutt siste frister. Skriftlig eksamen Innmelding av fagpersoner til sensoroppdrag Skolene melder/setter status i PAS for personer som er aktuell til sensoroppdrag i Frist for innmelding er 1. februar, se brev fra fylkesmannen datert

2 Trekking og oppmelding av elever til skriftlig eksamen Trekking og oppmelding skjer i på følgende måte: 1. Basisgrupper norsk, matematikk og engelsk hentes 1. februar for kommunale skoler fra Extens. Privatskolene sender navn på gruppene med elevtall for hver gruppe til Fagavdelingen senest 1. februar. Kontroller gjerne gruppene og pass på at de ikke overstiger 30 elever. 2. Trekket gjennomføres uke 6 etter retningslinjer fra fylkesmannen. Elever som blir trukket ut i norsk skal gjennomføre eksamen både i hovedmål og sidemål. Resultatet av trekkingen gjøres kjent og overføres til PAS på kursene og i kurslokalet på Spelhaugen. Private skoler får resultatene på annen måte. Vær oppmerksom på at opplysninger om trekkfag er konfidensielle frem til onsdag 13. mai og at færrest mulig personer skal ha tilgang til disse opplysningene. 3. Skolene melder elevene på til skriftlig eksamen i PAS. Frist 1. mars. Brukerveiledning til PAS ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. 4. Fagavdelingen inviterer samtlige kommunale skoler til workshop i eksamensmodulen/overføring til PAS 10. eller 11. februar, påmelding i Kursbørsen. Trekk av fag skal fordeles jevnt på fag og skoler over tid, og samtidig slik at antall elevbesvarelser blir jevnt fordelt mellom fagene. IKT-basert eksamen Samtlige skoler i Bergen kommune skal gjennomføre IKT-basert eksamen i norsk og engelsk i Dette betyr at vi har samme rutiner som i fjor ved at elevbesvarelser sendes til Utdanningsdirektoratet sitt system, PGS. Dette systemet brukes også for at sensorer skal hente sine elevbesvarelser. Det blir altså ikke papirbesvarelser i år med unntak for beredskapsløsninger. Nærmere informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider om IKTbasert eksamen Datoer og hjelpemidler Minner om at det også i 2015 gjelder følgende for norsk og engelsk: På selve eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre hjelpemidler som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogram tillatt." De som skal ha tilgang til ordbøker eksamensdagen, må altså laste programmet ned på lokal PC. For matematikk er dagen todelt med Del 1 uten andre hjelpemidler enn skrivesaker, passer linjal og vinkelmåler. På del 2 gjelder samme hjelpemidler som for norsk og engelsk. Muntlig eksamen Oppnevning av sensorer til lokalt gitt eksamen I instruksen for muntlig eksamen står det bl.a. Skolen skal melde minst like mange lærere til sensoroppdrag fordelt på aktuelle fag, som antall sensorer skolen selv har behov for. Fyll ut vedlagte skjema "Sensorer lokalt gitt eksamen 2015". Skjemaet sendes som vedlegg til epost til Byrådsavdeling for barnehage og skole, Lasse Salthella senest fredag 13. mars 2015 Dersom lærere som har sagt seg villige til å være sensor får langvarig sykefravær eller annet langvarig fravær, må rektor melde fra om dette så tidlig som mulig til Lasse Salthella. Oppmelding av eksamenspartier Den muntlige eksamen vil i hovedsak bli avholdt innenfor vanlig skoletid. Det tas forbehold om grupper hvor samme lærer er faglærer i de fleste fagene. I slike grupper kan det bli aktuelt med partier også på ettermiddagstid. Noen skoler kan også bli forespurt om å 2 av 4

3 avvikle lokalt gitt eksamen over to dager dersom dette av tekniske grunner viser seg nødvendig Skolen melder opp eksamenspartier på maksimum 12 elever (avvikles på 1 dag) med et entydig navn (10A1, 10B2, 10C eller lignende). Alle elever i eksamenspartiet skal opp til eksamen i samme fag, og eksamenspartiet er gjennomgående i alle fag med unntak av fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag. Ved mange individuelle oppmeldinger i en gruppe, kan også gruppestørrelse på 12 elever være for stort. Innen eksamenspartiet kan elever velge individuell prøveform i noen fag, men samarbeidsgrupper i andre fag. Samarbeidsgruppene må være etablert før melding om trekkfag. For eksamenspartier i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag må skolen føre på hvilke andre eksamenspartier elevene kommer fra. Dette er nødvendig for å vite antall elever som eventuelt blir igjen til trekking av disse eksamenspartiene. Når det gjelder utfylling av oppmeldingsskjemaet, minner vi om rektors ansvar for å kvalitetssikre både arbeidsprosess og sluttprodukt. Oppmeldingslistene sendes som vedlegg til epost til Byrådsavdeling for barnehage og skole, Lasse Salthella. senest fredag 13. mars 2015 Trekking av fag Trekking av fag skjer for et eksamensparti, og alle elevene i partiet kommer opp i samme fag. Skolen bør tilstrebe at elevene så langt som mulig deltar i muntlig eksamen. Trekking av eksamenspartier i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag "overstyrer" andre eksamenspartier. Det betyr: at par/samarbeidsgrupper i andre eksamenspartier kan bli endret, og at elevene må være forberedt på dette. Eleven har imidlertid mulighet til å velge nye par/samarbeidsgrupper eller velge å gå opp alene umiddelbart etter at eksamensfaget er kjent for elevene.. at et eksamensparti som trekkes ut i fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, vil medføre at antall elever i de andre eksamenspartiene blir redusert med tilsvarende antall elever. Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Alle som deltar i gjennomføring av muntlig eksamen, må sette seg inn i instruksen som skolen kan hente fra nettet (oppdatert , følger med som vedlegg til dette skrivet). Elevene må også informeres om den del av instruksen som berører eleven. Gjennomføring av muntlig eksamen skal være i tråd med instruksen. Avvik kan påklages og kan føre til at klagen får medhold hos fylkesmannen.. Fagrapporter Elever gjøres kjent med rapporten. Den endelige fagrapporten, en for hvert fag og hver gruppe, må rektor ha godkjent fra den enkelte lærer innen melding om trekkfag for muntlig eksamen. Rapporten gjøres kjent for sensor i forbindelse med opplysninger om trekkfag. Fritak, karakterer, klagerett Fritak for eksamen og tilrettelegging av eksamen Bestemmelsene om fritak for vurdering med karakter i fagene finnes i Forskrift til opplæringsloven 3-20, 3-21, 3-22 og Hele kapittelet er endret Vi 3 av 4

4 minner samtidig om særskilt tilrettelegging av eksamen beskrevet i Forskrift til opplæringsloven Føring av karakter og fravær Når det gjelder føring av karakterer og fravær på vitnemålet, vises til Forskrift til opplæringsloven 3-40, 3-41 og For bergensskolene er det krav om at all føring av karakterer og vitnemål gjøres i Extens. Dette er en forutsetning for at det kan tas ut nødvendige rapporter knyttet til eksamen. Karakterer Karakterene i orden og oppførsel er ikke endelig satt før etter at all undervisning og annen skoleaktivitet er avsluttet. For å få alle klagesaker behandlet før skolene tar sommerferie, anbefaler vi skolene å ha lokale tidsfrister for å gjøre kjent standpunktkarakterene, for eksempel 1. juni. Klage på vurdering Informasjon om klage på vurdering er beskrevet i Forskrift til opplæringsloven Kapittel 5. Informasjon om klagerett skal være gjort i et klart forståelig språk for elever og foresatte. Dersom skolen velger å kopiere fra det aktuelle lov- og regelverket, må skolen i tillegg til dette gi en skriftlig orientering som på en enkel måte forteller hvilke praktiske konsekvenser regelverket har. Vedlagt er et forslag til et slikt skriv. Spørsmål kan rettes til Lasse Salthella, tlf eller Vidar Hansen tlf Vedlegg 1: Tidsplan for eksamen 2015 Vedlegg 2: Orientering til elever og foresatte om klagerett på karakterer Vedlegg 3 Fordeling av skoler på eksamensdatoer Vedlegg 4: Skjema for oppmelding av sensorer til lokalt gitt eksamen Vedlegg 5: Skjema for oppmelding av elever til lokalt gitt eksamen Vedlegg 6: Instruks for muntlig eksamen, oppdatert 4. november 2014 Lasse Salthella - saksbehandler Odd Harald Hundvin - fagdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 4 av 4

5 Tidsplan for eksamen i 2015, forberedelse og trekkfag Dato Oppgave Ansvar 1. februar Elevgrupper til skriftlig eksamen er klar. Fagavdelingen henter elevgrupper/klasser for kommunale skoler fra Skolen og Fagavdelingen Extens. Private skoler sender navn og elevtall på sine elevgrupper/klasser med epost. 1. februar Fagpersoner/sensorer til skriftlig eksamen er registrert i Skolen PAS 10. februar Trekking av elevgrupper til skriftlig eksamen er foretatt. Sammen med skolene legges resultatene for kommunale skoler i eksamensmodulen i Extens, kursdager i 2015 er 10. og 11. februar (Spelhaugen 20). Private skoler får resultatene pr telefon. 1. mars Elevene er meldt opp og registrert til skriftlig eksamen i PAS i følge resultatet etter trekking. Samtidig er spesielt tilrettelagt materiell bestilt i PAS. Skoler og Fagavdelingen Skolen 13. mars Sensorer er oppmeldt til muntlig eksamen, Skolen 13. mars Eksamenspartiene er oppmeldt til muntlig eksamen, maks Skolen 12 elever pr eksamensparti 6. mai Skolen får resultat av trekkfag for elever og oppdrag for faglærere og sensorer til muntlig eksamen. Diverse informasjon om skriftlig og muntlig eksamen Kursrom 1.etg i Nøstegaten 58A kl Fagavdelingen Tidsplan for skriftlig eksamen i 2015 Dato Oppgave Ansvar 13. mai Alle elever får melding om trekkfag Skolen kl mai Forberedelsesdag til eksamen i engelsk. Tilgang til Skolen forberedelsesmateriell kl mai Eksamen i engelsk. Skolen 20. mai Eksamen i matematikk Skolen 20. mai Forberedelsesdag til eksamen i norsk hovedmål/sidemål. Skolen Tilgang til forberedelsesmateriell kl mai Eksamen i norsk hovedmål Skolen 22. mai Eksamen i norsk sidemål Skolen 3. juni Fagsamling for sensorer til skriftlig eksamen Fylkesmannen 17. juni Fellessensur for alle sensorer i Hordaland Fylkesmannen 1

6 Tidsplan for muntlig eksamen i 2015 Dato Oppgave Ansvar Skoler i gruppe 1, eksamensdag onsdag 3. juni, reservedag fredag 12. juni (blå skrift) 21. mai Standpunktkarakterer for muntlige fag er ført (anbefalt) Skolen 22. mai kl Fagrapport er godkjent av rektor Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 3. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Skolen Skolen 1. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 3. juni Skolen 1. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 3. juni 2. juni Trekking av tema til eksamen 3. juni Skolen 3. juni kl Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 12. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og Skolen forberedelser. 3. juni Eksamensdag Skolen 10. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 12. juni Skolen 10. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper (navn på elevene) til eksamen 12. juni 11. juni Trekking av tema til eksamen 12. juni Skolen 12. juni Eventuell eksamensdag Skolen Skoler i gruppe 2, eksamensdag onsdag 10. juni, reservedag fredag 5. juni (blå skrift). 26. mai Standpunktkarakterer for muntlige fag er ført (anbefalt) Skolen 27. mai kl juni kl Fagrapport er godkjent av rektor Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 5. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Melding til sensor og faglærer om fagoppdrag 10. juni Faglærer kontakter sensor for nødvendige avklaringer og forberedelser. Skolen Skolen Skolen 3. juni Melding til elever om trekkfag tema til eksamen 6. juni Skolen 3. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 6. juni 4. juni Trekking av tema til eksamen 5. juni Skolen 5. juni Eventuell eksamensdag Skolen 8. juni Melding til elever om trekkfag til eksamen 10. juni Skolen 8. juni Melding til sensorer/faglærere om eksamensparti og Skolen samarbeidsgrupper(navn på elevene) til eksamen 10. juni 9. juni Trekking av tema til eksamen 10. juni Skolen 10. juni Eksamensdag Skolen Melding om standpunktkarakterer og klagefrist for juni Det anbefales skolene å gjøre kjent alle standpunktkarakterene (anbefalt) for elevene innen 1. juni. Dette for at eventuelle klager kan behandles før siste skoledag. (Forskrift for opplæringsloven gir senere frister for både muntlige (dagen før melding om trekkfag) og skriftlige fag (16. juni)) Skolen 2

7 Til elever på 10. årstrinn og deres foresatte i bergensskolen Klage på vurdering Om skrivet Dette skrivet tar for seg noen spørsmål i forbindelse med klage på vurdering i grunnskolen. Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en henvende seg til rektor. Alle paragrafhenvisningene er hentet fra Forskrift til opplæringsloven. Varsling 3-7 Hvis det er tvil om en elev kan få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, eller kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller oppførsel, må eleven og foreldre/foresatte snarest få skriftlig varsel. Hva kan det klages på 5-1? Det kan klages på - Standpunktkarakterer - Eksamenskarakterer - Vedtak om ikke sette standpunktkarakter Hvem kan klage 5-2? - Elever eller de som eleven gir skriftlig fullmakt til, har klagerett. - Foreldre/foresatte har selvstendig klagerett dersom eleven er under 18 år. - Dersom en elev er under 15 år, må eleven ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte Avgjørelse i klagesaker 5-3 Avgjørelsen i klagesaker skal grunngies. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. Saksgangen ved klage 5-4 og Formkrav De som har klagerett skal få informasjon om at de har rett til å få retningslinjene som sensorene har fått. - Klagen sendes til elevens skole. - Klager i forbindelse med skriftlig eksamen skal sendes til skolen som igjen sender denne videre til Fylkesmannen. - Klagen skal være skriftlig og underskrevet av klageren eller eventuelt en med fullmakt. - Klagen skal inneholde karakteren/vedtaket det klages på og, dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og klagefrist. Klagefrister 5-5 Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent for eleven, eventuelt foresatte. Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt. Rett til begrunnelse 5-7 Den som har klagerett kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse i fag som det blir holdt muntlig eksamen i eller fastsatt standpunktkarakterer i inklusiv orden og oppførsel. Dersom en elev ikke får standpunktkarakter, kan det kreves begrunnelse. Det kan ikke kreves begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen. 1

8 Rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorer ved skriftlig eksamen 5-8 Eleven har etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar. På oppmodning skal han eller hun få kopi av svaret. Eleven kan også kreve å få lagt frem eventuelle retningslinjer for sensorene. Klage på karakter til skriftlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling. 5-9 Klagen sendes til rektor som sender klagen og elevenes besvarelse videre til fylkesmannen. Klageinstansen for vurdering av skriftlig eksamen er en klagenemnd på 3 medlemmer oppnevnt av fylkesmannen. Klagenemnden fastsetter eventuelt ny karakter. Klage på karakter til muntlig eksamen. Klageinstans og klagebehandling Ved muntlig eksamen kan det kun klages på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagen sendes til rektor som innhenter uttalelse fra de to sensorene (en ekstern og en intern). Rektor sender egen uttalelse sammen med klagen og uttalelsene fra sensorene til fylkesmannen. Får klageren medhold, har eleven rett til å annullere karakteren, eller gå opp til ny eksamen med ny sensor. Eventuell trekking av fag må foretaes på nytt. Klage på standpunktkarakterer. Klageinstans og klagebehandling Klagen sendes til rektor som innhenter uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eventuelt hvorfor det ikke er fastsatt karakter. Sammen med beskrivelse av saksbehandlingen sender rektor klagen og uttalelsen fra faglærer videre til fylkesmannen. Klager skal ha kopi av uttalelsene. Får klageren medhold, skal rektor og faglærer gjennomføre ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Klage på karakterer i orden og oppførsel. Klageinstans og klagebehandling Klagen sendes til rektor som gir uttalelse sammen med uttalelse fra kontaktlærer. Uttalelsene skal gi begrunnelse for karakterene, informasjon om eventuell varsling og annen relevant informasjon som sendes til fylkesmannen. Fylkesmannen fastsetter endelig karakter. 2

9 Datoer for skolene for muntlig eksamen Elevtallet brukes til å fordele skolene på grupper, Gi et ord om tallet skal rettes. Skole Bydel Ant. Type Ca. antall elever Eksamensdag Eventuell ekstradag Gruppe 1 Garnes u Arna 1 U 143 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Rothaugen Bergenhus 1 U 163 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Slåtthaug Fana 1 U 171 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Storetveit Fana 1 U 145 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Ortun Fyllingsdalen 1 U 110 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Bjørgvin Montessoriskole Privat 1 K 5 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni St. Paul skole Privat 1 K 55 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Stiftelsen Montessoriskole Privat 1 K 8 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Skranevatnet Ytrebygda 1 K 90 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Gimle Årstad 1 U 181 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Ny Krohnborg Årstad 1 K 34 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Eidsvåg Åsane 1 K 46 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Kyrkjekrinsen Åsane 1 K 81 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Mjølkeråen Åsane 1 K 82 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni Åstveit Åsane 1 U 122 Onsdag 3. juni Fredag 12. Juni SUM Gruppe 2 Ytre Arna Arna 1 K 32 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni BKL avd. Alrekstad Bergenhus 1 S 12 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nygård BBS 1 S 30 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Hop Fana 1 U 129 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Kirkevoll Fana 1 K 66 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nattland Fana 1 K 71 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Nattland, avd Hunstad Fana 1 S 3 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Rådalslien Fana 1 U 148 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Lynghaug Fyllingsdalen 1 U 136 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Holen Laksevåg 1 K 112 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Kjøkkelvik Laksevåg 1 K 76 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Olsvik Laksevåg 1 K 81 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Sandgotna Laksevåg 1 U 113 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Bergen Kristne grunnskole Privat 1 K 29 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Danielsen Privat 1 U 90 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni International School Privat 1 K 11 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Møllebakken Privat 1 K 5 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Rå Ytrebygda 1 U 115 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Ytrebygda Ytrebygda 1 U 111 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Blokkhaugen Åsane 1 U 83 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni Breimyra Åsane 1 U 106 Onsdag 10. juni Fredag 5. Juni SUM Totalt

10 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Sensorer til muntlig eksamen i 2015 Navn på skole Dato Listen er godkjent av Listen sendes til Lasse Salthella Kryss av aktuelle fag Fremmedspråk Språklig fordypning Navn på sensor RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Tysk Spansk Fransk Kinesisk Norsk Engelsk Arbeidslivsfag

11 Fremmedspråk Språklig fordypning Navn på sensor RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Tysk Spansk Fransk Kinesisk Norsk Engelsk Arbeidslivsfag

12 Frist for innsending 13. mars Merknad

13 Merknad

14 Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Ole Ekroll Bjørg Pedersen Lasse Salthella Janneke Tangen Atle Hannevik Mons Stamnes Eksempel Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Eksamenspartier til muntlig eksamen i Fordeling av elever i fremmedspråk/språklig fordypning på andre eksamenpartier. Navn på skole Dato Listen er godkjent av Listen sendes til Eksempelskolen "Navn på eksamensansvarlig" Lasse Salthella Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf 10A A A B B2 9 10B3 10

15 Mikke Mus Mikke Mus Donald Duck Donald Duck Jose Enrique Jose Enrique Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf 10C1 9 10C2 9 10C3 8 Eksamens- Antall Faglærere parti elever Tysk Spansk Fransk Kinesisk Språk. ford. norsk Språk. ford. eng Fransk1 10 Fransk2 9 Tysk1 7 Tysk2 9 Spansk1 8 Spansk2 8

16 Xabi Alonso Xabi Alonso Steven Gerrard Steven Gerrard Henrik Ibsen Eksamens- Antall Faglærere parti elever RLE Norsk Matem Eng Saf Naturf Spansk 3 Spansk 4 8 Eng F 1 11 Eng F 2 10 NorF 8 Fordeling av elever i fremmedspråk/språklig fordypning på andre eksamenpartier. Eksamensparti i fremmedspråk med elever fra: Spansk1 10ab2=3 10ab1=1 10ab3=4 Spansk2 10ab3=1 10cd1=3 10cd2=2 10cd3=2 Spansk3 10cd2=1 10cd3=1 10ef1=3 10ef2=1 10ef3=2 Tysk1 10ab1=2 10ab2=1 10ab3=1 10cd2=2 10ef2=1 Tysk2 10ab1=1 10cd3=1 10ef1=3 10ef2=2 10ef3=1 Fransk1 10ab1=2 10ab2=2 10ab3=1 10ef2=1 10cd1=1 Fransk2 10cd2=1 10cd3=2 10ef1=1 10ef2=2 10ef3=1 Eng.ford 1 10ef2=2 10ef3=5 Eng.ford 2 10ab1=1 10ab2=2 10ab3=2 10cd3=1 Eng.ford 3 10cd1=3 10cd2=2 10cd3=3 Nor.ford 10ab1=2 10ab2=1 10cd1=3 10cd2=1 10ef1=1

17 Frist for innsending 13. mars 2015 Merknad

18 Merknad ALF Merknad 3 elever fra 10A1, 1 elev fra 10C2, 6 elever fra 10C3 Alle 9 fra 10B1 3 elever fra 10A1, 2 elever fra 10A2, 2 elever fra 10B1 Alle elever fra 10B2 osv..

19 tier. Merknad

20 Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert

21 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen, jfr. Forskrift til opplæringslova, Denne instruksen er forpliktende for skoleeier, for den enkelte skole i Bergen kommune og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre muntlig eksamen i Bergen. Dersom en skole ønsker å avvike fra denne instruksen, må skolen søke til Byrådsavdeling for barnehage og skole om godkjennelse av annen eksamensmodell. Rektor har ansvar for gjennomføringen av muntlig eksamen ved sin skole. Spørsmål som ikke er omtalt i denne instruksen, eller som er knyttet til skolens egne rutiner, avklares av rektor. 2. Begrepsavklaringer 2.1 Muntlig eksamen Begrepet «muntlig eksamen» er i Forskrift til opplæringslova, og i skriv fra Utdanningsdirektoratet brukt sammen med begrepene «lokalt gitt eksamen» og «lokalt gitt muntlig eksamen». I denne instruksen brukes betegnelsen «muntlig eksamen» i tråd med betegnelsen i de siste skrivene fra Utdanningsdirektoratet. 2.2 Sensor og faglærer Ved eksamen som krever eksaminasjon, skal det være to sensorer, den ene kan være elevens faglærer. Eksamensformen som er valgt for Bergen, forutsetter to sensorer. Begrepet «ekstern sensor» blir i denne instruksen brukt som betegnelse på den av sensorene som ikke er elevens faglærer. 3. Rammer for muntlig eksamen i Bergen. I Bergen kommune benyttes en eksamensform med følgende rammer: Eksamen består av en forberedt presentasjon av et tema, og en utdypingssamtale Elevene får opplyst eksamensfag 48 timer før eksamensdagen Elevene skal trekke tema og/eller problemstillinger 24 timer før eksamensdagen Elevene skal forberede en presentasjon innenfor tema og/eller problemstillinger i løpet av 24 timer før eksamensdagen Elevene skal ha tilgang til IKT-utstyr med internett under forberedelsen Elevene har møteplikt begge forberedelsesdager. Eleven har rett på faglig veiledning. Elevene kan gå opp til eksamen enkeltvis, i par, eller i grupper på 3 På eksamensdagen settes det av inntil 30 min. pr. elev. Tiden fordeles med en tredjedel til elevens (elevenes) forberedte presentasjon og to tredjedeler til en utdypingssamtale. 2

22 4. Faser i eksamensavviklingen 4.1 Forberedelse og oppmelding til muntlig eksamen Elever og lærere bør tidlig, og senest ved oppstarten av 10. trinn, gjøres oppmerksomme på rammene for muntlig eksamen. Det er ønskelig at det i løpet av 10. trinn arrangeres en prøvesituasjon som for elevene fortoner seg slik eksamen skal gjennomføres. Dette innebærer bl.a. følgende: Elevene er kjent med rammer og regler for eksamen Elevene har erfaringer med eksamenslignende tema/problemstillinger Elevene har erfaringer med hvordan veiledning blir gitt Elevene har erfaring fra presentasjon bl.a. med bruk av IKT-utstyr med internett Elevene har erfaring med arbeid og presentasjon sammen med andre elever Elevene og de foresatte har fått informasjon om reglene for klagerett knyttet til muntlig eksamen Skolen må være oppmerksom på følgende: Skolen må melde fra til Fagavdeling barnehage og skole hvilke lærere som skal være sensorer ved muntlig eksamen. Slik melding skal vanligvis gis i mars. Skolen skal melde minst like mange lærere til sensoroppdrag fordelt på aktuelle fag, som det antallet sensorer skolen selv har behov for. Skolen setter opp eksamenspartiene i god tid før eksamensperioden. Skolen melder opp eksamenspartier på inntil 12 elever til fagavdelingen, vanligvis i mars måned. Alle elever i partiet vil få eksamen i samme fag med unntak av elever som er trukket ut i Fremmedspråk/Språklig fordypning /Arbeidslivsfag. Trekking av eksamenspartier i Fremmedspråk/Språklig fordypning /Arbeidslivsfag «overstyrer» andre eksamenspartier. 4.2 Forberedelser for faglærere og sensorer Tidsrammer Faglærer og ekstern sensor får beskjed om eksamensfag og elevgruppe 5 skoledager før eleven får melding om eksamensfag. Disse 5 dagene står til rådighet for ekstern sensor og faglærer til å gjøre nødvendige avklaringer og forberedelser. Det er faglærer som har hovedansvaret for å etablere kontakt med ekstern sensor. Dersom faglærer ikke tar et slikt initiativ i løpet av den første dagen, må ekstern sensor ta kontakt med skolen. Fagrapport Innen faglærer og ekstern sensor får beskjed om trekkfag, må faglærer ha utarbeidet en fagrapport. Fagrapporten presiserer hvordan elevgruppen har arbeidet for å nå alle kompetansemålene i læreplanens fagplan. Fagrapporten bygger på alle kompetansemålene i fagplanen Fagrapporten beskriver de emner, tema, prosjekter eller lignende som det har vært arbeidet med for å nå fagplanens kompetansemål, med særlig vekt på arbeidet siste skoleår. Fagrapporten klargjør hvilke kompetansemål som har vært vektlagt innenfor de ulike emner, tema, prosjekter eller lignende. Fagrapporten klargjør hvilke arbeidsmåter, læringsmetoder, læremidler og utstyr som har vært benyttet i de ulike emner, tema, prosjekter eller lignende. 3

23 Rektor er ansvarlig for at fagrapporten er ferdig i tide, og godkjenner den. Fagrapporten gjøres kjent for sensor i forbindelse med opplysningen om trekkfag og elevgruppe. Kompetansemålene i fagplanene og fagrapporten er grunnlaget for utarbeidelse av tema og eksamensoppgaver. Se denne instruksens punkt 5.5 Ved spesielle forhold kan rektor gjøre avtaler med berørte lærere om andre tidsrammer for lærernes forberedelse. Klargjøring av skolens eksamensrutiner Denne instruksen er gjeldende for gjennomføring av muntlig eksamen i bergensskolen dersom skolen ikke har søkt om og fått godkjent avvik. Dersom skolen har egne rutiner for eksamensavviklingen som supplerer kommunens instruks, må disse gjøres kjent for sensor samtidig med opplysningen om trekkfag. Tema og/eller problemstillinger Faglærer utarbeider tema/problemstillinger til muntlig eksamen. Det utarbeides et nødvendig antall tema/problemstillinger til eksamenspartiet i aktuelt fag. I tillegg utarbeider faglærer et tilstrekkelig antall utdypingsspørsmål som er ukjente for elevene før eksamensdagen. Spørsmålene tar utgangspunkt i tema/problemstillingene, og har som formål å utdype elevens kompetanse innenfor temaet og gi eleven mulighet for å vise helhetlig kompetanse i faget. Ekstern sensor påser at tema/problemstillinger og utdypingsspørsmål gir grunnlag for å vurdere bredde og dybde ved elevens kompetanse slik denne er beskrevet i kompetansemålene i læreplanen og i fagrapporten. Ekstern sensor og faglærer drøfter hovedlinjene for de kriteriene som skal brukes for vurdering av elevbesvarelsene. Rolleavklaring mellom ekstern sensor og faglærer Faglærer har ansvaret for og styrer kommunikasjonen med eleven(e) under presentasjon og utdypingssamtale. Innenfor de rammene faglærer legger, kan ekstern sensor delta i samtalen med eleven(e) Elevenes forberedelsesperiode Tema/problemstillinger Eleven trekker blant de utarbeidete temaene. Tema/problemstillinger som gis til muntlig eksamen, må gi de enkelte elevgruppene muligheter for å vise bredde og dybde sin kompetanse. Tema/problemstillinger skal ikke instruere elevene i hva de skal presentere, men de kan ha både obligatoriske og valgfrie elementer. Temaene/problemstillingene bør gi eleven informasjon om de viktigste kriteriene for vurdering, og kan også inneholde lenker til nyttige nettsteder og henvisning til andre kilder. I utdypingssamtalen benyttes et sett av spørsmål som tar utgangspunkt i den forberedte presentasjonen, og som gir eleven muligheter for å vise bred kompetanse i faget. Elevenes muligheter, retter og plikter Elevene skal ha innflytelse på hvordan samarbeidsgruppene settes sammen, men det er skolen som til slutt avgjør hvilke elever som skal utgjøre en gruppe. Elevene har rett til å velge å gå opp til eksamen individuelt. Retten til å velge individuell eksamen gjelder frem til umiddelbart etter at eksamensfaget er kjent for elevene 48 timer før eksamensdagen. Elevene skal i hele forberedelsesperioden ha tilgang til IKT-utstyr med Internett. Skolen bør legge til rette for at elevgruppene får arbeide så uforstyrret av andre aktiviteter på skolen, som det er praktisk mulig å gjennomføre. Elevgrupper som ønsker det, kan i deler av 4

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 11.11.2013 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2016 Generell informasjon BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2016 Dato: 4. januar 2016 Saksnr.: 201600212-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2017 Generell informasjon

Skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen 2017 Generell informasjon BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2017 Dato: 2. januar 2017 Saksnr.: 201700010-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Skriftlig

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 2. januar 2013 Saksnr.: 201300138-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale, private, fylkeskommunale og

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten RETNINGSLINJER Lokalt gitt muntlig eksamen for grunnskolene Ofoten Hamarøy Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Retningslinjene gjøres gjeldende for alle grunnskolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.10.2011 63211/2011 2011/8948 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komitè for levekår 17.11.2011 11/171 Bystyret 08.12.2011 Forslag til reviderte

Detaljer

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret]

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] [RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Ansvar... 3 Rammer for muntlig eksamen i Trondheim... 3 Faser i eksamensavviklingen...

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 18.11.2010 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN KRISTIANSLYST SKOLE RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 1.ANSVAR Rektor ved Kristianslyst skole har ansvar for organiseringen av Lokalt Gitt Eksamen (LGE)-tidligere muntlig eksamen. Rektor kan delegere

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Undervisning revisjon pr. 8. februar 2012 Forord Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Eksamen 2013 Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen - Muntlig del av skriftlige fag - Orienteringsfag - Fremmedspråk - Språklig fordypning - Arbeidslivsfag Lokalt gitt eksamen Et lokalt

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

EKSAMEN 2017 Jordal skole

EKSAMEN 2017 Jordal skole EKSAMEN 2017 Jordal skole Skriftlig eksamen 16.05-24.05 Elevene kommer opp i enten norsk, engelsk eller matematikk Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål. Elever som er fritatt

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Eksamen samling 05. mai Lokalt gitt muntlig eksamen. Byrådsavdeling for oppvekst

Eksamen samling 05. mai Lokalt gitt muntlig eksamen. Byrådsavdeling for oppvekst Eksamen 2010 3. samling 05. mai 2010 Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt eksamen Et lokalt ansvar Se Instruks for lokalt gitt eksamen i bergensskolen 48 timers temaforberedelse med veiledning Bruk

Detaljer

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2014 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014 Eksamen 2014 - kursrekke 1. samling tirsdag 22. oktober 08.30-11.30 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling onsdag 30. oktober 08.30

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Versjon for eksamen 2015 justert januar/februar 2014 med endringer av 27.9.2013, presiseringer fra Utdanningsdirektoratet av 15.10.2013

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal LOKALT GITT EKSAMEN Instruks for lokal eksamen er utarbeidet i tråd med Forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering. Instruksen

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Eksamen 2012 Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen - Muntlig del av skriftlige fag - Orienteringsfag - Fremmedspråk - Språklig fordypning EKSAMEN FORMÅL - PREMISSER Likt for alle

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2017 Revidert: 06.04. 2017 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Alle videregående skoler Dato: 21.04.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 17/02460-1 Pernilde Vikanes, 976 82 311 Klage på vurdering i videregående skole Utdanningsadministrasjonen

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Oslo kommune Groruddalen skole Her får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Groruddalen skole

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016 INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER Skoleåret 2015/2016 Fylkesmannen i Buskerud Informasjon om saksbehandlingen ved klager på karakterer 3 Innhold 1 Klage på standpunktkarakter

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl.18.00. Skriftlig eksamen Onsdag 18.mai Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen Fredag 20. mai Eksamen

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Lokalt gitt muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Retningslinjer NordR Utarbeidet av nettverk for skoleeiere i Nord Rogaland (NordR) nov. 2008 Sist revidert 1.06.2015 Innhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Ansvar... 3 3. Organisering

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG...

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... Skoleåret 2015/2016 INNHOLD GENERELT... 1 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 1 Klagebehandling... 1 Oversendelse til Fylkesmannen... 1 KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... 2 Oversendelse til

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 25. mars 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 15. mai: vanlig

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2017 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Oversendelse til Fylkesmannen Hvilke dokumenter som skal sendes inn fremgår under hver enkelt klagetype.

Oversendelse til Fylkesmannen Hvilke dokumenter som skal sendes inn fremgår under hver enkelt klagetype. Oppvekst og utdanningsavdelingen INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ 1. STANDPUNKTKARAKTER I FAG 2. STANDPUNKTKARAKTER I ORDEN OG OPPFØRSEL 3. SKRIFTLIG EKSAMENSKARAKTER 4. MUNTLIG

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

21. mars

21. mars 21. mars 2017 Eksamen Skriftlig Muntlig Inntak til videregående skole Forhåndssvar Pc-ordning Skriftlig eksamen Opplysning om fag: fredag 12. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2016/2017 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Enhetsleder Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2018 er som

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Innledning... 3 Hva kan du klage på?... 3 Hvem kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klager... 3 Hvordan klager du?... 3 Hva

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN Kommunene: Skoleåret 2013/14 Oppdatert: 20.01.14 Vedtatt: Skoleforum Dalane 24.01.14 Bjerkreim Egersund Sokndal Lund Innhold Forord:... 3 Retningslinjer for eksamensgjennomføring...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Generelt... 3 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 3 Klagebehandling... 3 Oversendelse til Fylkesmannen... 3 Klage på

Detaljer

Orientering om avslutningen av 10. trinn 2017

Orientering om avslutningen av 10. trinn 2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole Orientering om avslutningen av 10. trinn 2017 I dette heftet får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister skriftlig eksamen muntlig eksamen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017 1 Kjære avgangselever! Tiden for eksamen 2017 nærmer seg, og i den anledning er det viktig at du og dine foresatte leser følgende informasjon om eksamen, om ansvar og rettigheter. Når dere har lest innholdet,

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2016 er som følger: Dato

Detaljer

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Tema for dagen Karakterpress Vurdering og fag Vurdering og fag Vurdering i skolen har to uttrykte formål: Fremme læring (formativ vurdering) Uttrykke kompetanse

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG...

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... Skoleåret 2016/2017 INNHOLD GENERELT... 1 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 1 Klagebehandling... 1 Oversendelse til Fylkesmannen... 1 KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... 2 Oversendelse til

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2016 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 2016 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1: SENSORENES

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde. Klage på karakterer Veiledning og skjemaer for elever (foreldre/foresatte) ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag, orden/atferd, muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener

Detaljer