SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2"

Transkript

1 SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2 en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING PRAKSIS sivilarkitekter as STEINKJERHALLEN Elvenget 20, 7716 Steinkjer / Telefon: / E-post: /

2 2 TRYKTE VEDLEGG 1 Oversikt over leietakere 2 Driftsbudsjett 3 Lånetilsagn 4 Beskrivelse av anlegget 5 Statusrapport Campus 6 Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år 7 Avskrivingsbudsjett hele anlegget 10 år 8 Finansbudsjett hele anlegget 10 år en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

3 3 SØKNAD Nord-Trøndelag fylkeskommune søkes om garanti for Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjenesten og Steinkjer videregående skole sine leiearealer i Idrettsbygget. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, tannhelsetjenesten har et leieareal på 534 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjer videregående skole har et leieareal på 517 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjerhallen søker Nord-Trøndelag Fylkeskommune om en total garanti på kr 25 mill. Det sendes en likelydende søknad til Steinkjer kommune for garanti av leieareal til Voksenopplæringa i Steinkjer. Steinkjer kommune sin garantisum er på 12 mill. For øvrig vises til vedlegg 3, lånetilsagn fra DNB NOR og spesielt vedleggene 2, 6, 7 og 8. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

4 4 BAKGRUNN / HISTORIKK I forbindelse med beslutningen om sammenslåing av Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole, ble det i 2007 gjennomført en mulighetsstudie og stedsanalyse for Guldbergaunet. Denne omfattet alle aktørene i det berørte området. Studien bidro blant annet til å iverksette et makeskifte mellom Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjer kommune. Konsekvensen ble at nye Steinkjer Ungdomsskole nå etableres i de opprinnelige lokalene til Steinkjer Videregående skole (Kvarvingbygget). Mulighetsstudien og prosessen omkring denne, vakte engasjement og gav tilslutning til nye ideer. Prosjektet Campus Steinkjer , et partnerskap mellom Nord-Trøndelag Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer Videregående skole, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen AS har bidratt aktivt til foredling og oppfølging av disse ideene. Det vises her til vedlegg 5; statusrapport Campus Steinkjer pr. mai I forprosjektrapporten fra februar 2009; Forslag til utvikling av Campus Steinkjer innhold funksjoner samhandling drift, heter det blant annet: Den største trusselen mot Campus Steinkjer er: At prosjektet ikke kommer på plass i løpet av våren 2009 At man ikke får på plass et treningssenter med fysioterapi og idrettsmedisinske tjenester At idretten ikke forstår muligheten som kompetansepoolen gir At friidrettshallen ikke blir bygd At utbygging av Idrettsbygget ikke blir gjennomført en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

5 5 BYGGETRINN 2 - IDRETTSBYGGET FOR TUR Dette idretts-, utdannings- og helsefaglig service- og kompetansebygget skal være dynamoen som bidrar til at visjonene i Campus Steinkjer oppnås, og hvor idrett, utdanning og helse virkelig satser sammen. Gjennom en realisering av byggetrinn 2, med de aktørene som nå har forpliktet seg til å flytte inn, vil den siste store trusselen mot å kunne nå visjonen være eliminert. Området med utdanning, idrett og helse tett integrert både fysisk og relasjonelt har etter vår og manges mening et potensial til å fremstå som unikt i nasjonal sammenheng. Mange nye tjenester vil se dagens lys nasjonalt som et resultat av en sterkere kobling og samhandling mellom nettopp helse, utdanning og idrett. Et nyskapende og kreativt samspill mellom de kompetansemiljøene som nå har forpliktet seg til å flytte inn i byggetrinn 2, bør absolutt ha gode muligheter til å være med å forme noen av fremtidens tjenester innenfor dette feltet. Dette vil være med å sette Nord-Trøndelag på det nasjonale kartet. Som et eksempel kan nevnes at det allerede er forskningsprosjekter i gang i regi av aktørene i Campus-prosjektet med relevans også til HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag. I tillegg vil anlegget og området totalt sett kunne yte meget verdifulle bidrag til å befeste Nord-Trøndelag som landets sprekeste fylke. Det rapporteres om rekordstor søkning på de 60 elevplassene på idrettslinja ved Steinkjer Videregående skole fra høsten Det er grunn til å tro at det som nå er i ferd med å vokse frem av faciliteter på området og muligheter er en sterk driver til økt interesse fra nord-trønderungdommen om å foretrekke skolen. Det som ovenfor er nevnt av muligheter betinger at byggetrinn 2 blir realisert. Uten dette vil vi bare stå tilbake med noen flere haller (friidrett, turn og basishall). Det er byggetrinn 2, med kompetansemiljøene og de brede brukergruppene som representerer det store potensialet for å skape merverdi for samfunnet både regionalt og nasjonalt. I tillegg mener vi at byggetrinn 2 vil bidra positivt til den totale driftsøkonomien i hele anlegget. Dette gjelder spesielt i forhold til det som omfattes av driftsøkonomien knyttet til byggetrinn 1. Dette handler om at mennesker og aktørene i byggetrinn 2 vil generere større utleie av flatene i byggetrinn 1. Viser til vedlegg 1. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

6 6 KORT OM BYGGETRINN 1 Steinkjerhallen AS er i ferd med å ferdigstille byggetrinn 1. Byggearbeidene skal sluttføres i august/september 2011, og regionen får en av Nordens mest moderne friidrettshaller, en basishall og regionens første skreddersydde turnhall med fastmonterte apparater. I tillegg ferdigstilles tilhørende garderober. Offisiell åpning av disse hallene vil skje i september Norges Friidrettsforbund har allerede besluttet at den nye friidrettshalen skal være rammen for Nordisk landskamp for senior i 2012, Innendørs-NM senior I tillegg vil NORDLEK, et av de største folkedansarrangementene i Norden med tilreisende over 6 dager, benytte de nye facilitetene. Dette for å nevne noe som allerede er besluttet skal finne sted. I tillegg til dette pågår det mange gode prosesser som vil generere flere større arrange-menter i Disse involverer også næringsliv. Basis- og turn hall Friidrettshall en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

7 VEDLEGG 1 Leietakere trinn Areal Pris Sum Pris fellesareal Sum Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjeneste Kafe 300, Nord Trøndelag Idrettskrets Olympia Toppen (testsenter) Steinkjer Aktiv as Fysioterapi og Trening Steinkjer as 622, Steinkjer Håndballklubb 22, Steinkjer videregående skole Steinkjer Voksenopplæring Treningslokaler Utleie møterom en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

8 VEDLEGG 2 VEDLEGG 2 : Driftsbudsjett hele anlegget 1. hele driftsår Driftsbudsjett hele anlegget første hele driftsår Eksisterende Trinn 1 Trinn 2 Antatte driftsinntekter eks. mva Hall Ny hall Husleie NTFK Leieinntekt fra Steinkjer kommune Inntekt fra utleie av kontorer/shk Tilskudd lån fra NTFK Utleie av Hall utenom skolens bruk Reklame Netto inntekt fra diverse salg Adm. kunstgress Salg av fjernvarme kunstgress Leieinntekter fra Friidrett Inntekt fra årlig turnstevne friidrettshall Leieinntekter fra Fotball Leieinntekt fra flerbruk Leieinntekt Basishall Turn Leieinntekt Gymsal Leieinntekt fra andre arrangement Salg av Hallens navn Leie Steinkjer Fysiotren Fylkes Tannhelsetjeneste Kafe Utleie møterom Nord Trøndelag Idrettskrets Olympia Toppen (test lab.) Steinkjer Aktiv as Steinkjer videregående skole Steinkjer Voksenopplæring Treningslokaler (kveld og helg) Treningslokaler (dagtid, arealpris kr 1250) Fellesutgifter Sum inntekter Personalkostnader Energiforbruk Andre driftsutgifter Mva Sum driftsutgifter eks avskr Driftsresultat Rentekostnader Avdrag Sum drifts og kapitalkostnader Årlig resultat ( )

9 VEDLEGG 3-1 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

10 VEDLEGG 3-2 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

11 VEDLEGG 3-3 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

12 VEDLEGG 3-4 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

13 VEDLEGG 4-1 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Campus Steinkjer landets mest komplette idrettspark Campus Steinkjer er utviklet til en ny bydel hvor idrett og utdanning har både lokaliteter og anlegg som dekker et bredt behov. Campus Steinkjer med slagordene helse idrett utdanning omfatter mye som er med å dekke et bredt behov til befolkningen i regionen. OMRÅDET INNEHOLDER: Steinkjer ungdomsskole Steinkjer videregående skole Håndballhall med tre håndballflater Friidrettsshall med 6 200m løpebaner (eneste i norden) med Mondo dekke Turnhall To fotballbaner med kunstgress en med oppvarmet kunstgress Flere treningsfelt med gras To Tennisbaner Friidrettsbane med 6 400m løpebaner med tartandekke Golfbane (8 hull) Garderobeanlegg Senter for fysioterapi og trening Testsenter (hvor man kan teste max O2, spenst, hurtighet og lungefunksjonstest) Garderobeanlegg Skianlegget på Steinkjer skistadion ligger tilgjengelig med plasthoppbakker og rulleskiløyper innen 2,5 km. PRAKSIS sivilarkitekter as Denne unike kompakte samlingen av ulike anlegg gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett. Det er i dag større og større krav til at folk i alle aldre skal holde seg i aktivitet, og her har man fått et generasjonssenter hvor alle har mulighet til å finne sin tilpassede aktivitet. Her vil det være mulig å gjøre to ting samtidig. Man kan transportere sine håpefulle på trening samtidig som man får trimmet selv gjennom bruk av treningsenteret, hallene, uteområdene, eller man kan velge aktiviteter som golf eller bowling hvis man ønsker det. Det vil også være fullt mulig å få kjøpt en kopp kaffe i kafeteriaen.

14 VEDLEGG 4-2 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten vil holde til i tredje etasje med lokaler som er skreddersydd for formålet. Lokalitetene vil være lett tilgjengelig gjennom gode parkeringsforhold og heis som stopper rett ved venterommet. NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Nord-Trøndelag Idrettskrets hører naturlig inn i dette miljøet med sine utøvende særkretser. Nord-Trøndelag har flere ganger vært nær ved å flytte til Guldbergaunet uten at det har lykkes. Den kompetanse som de innehar vil være til stor nytte for skoledelen og den aktiviteten som ellers vil være i Campus Steinkjer. FYSIOTERAPI OG TRENING STEINKJER Fysiterapi og trening Steinkjer er et nyopprettet firma som er startet av tre fysioterapeuter. De har tidligere hatt sin praksis på Kolvereid og i Bodø. Denne sammensetningen vil medføre at man får inn erfaringer fra hvordan man driver fysioterapitjenesten og drifter treningsentre andre steder i landet. Konseptet man legger opp til på fysioterapisida er rettet mot grupper som har livsstilsykdommer som fedme. diabetes, kols, etc. Denne formen for gruppetreninger har vist seg å spare helsebudsjettene for mange utgifter når de organiseres på riktig måte. Selve treningssenteret vil være åpent alle dager i året fra kl Det er allerede inngått flere avtaler som gjør at senteret blir benyttet av både toppidretten, breddeidretten og til rehabilitering. STEINKJER AKTIV Steinkjer Aktiv er et firma som eies av Steinkjerhallen AS. Firmaet har i dag et bowlingsenter med 12 bowlingbaner, biljardbord og golfsimulator i Bomveien. Ved å flytte senteret inn i et miljø hvor det er mye folk både på dagtid og kveldstid vil det tjene både Steinkjer Aktiv og det totale tilbudet i Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING

15 VEDLEGG 4-3 STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Steinkjer videregående skole med 185 idrettsfagelever vil få plass til sine faglærere i idrett. Det vil også bli klasserom og auditorium som vil gi et godt miljø for undervisning. Steinkjer videregående skole med kroppsøving for alle sine elever og spesialfagene til idrettsfagelevene vil få ekstremt gode vilkår med nye skreddersydde lokaler. STEINKJER VOKSENOPPLÆRING Steinkjer Voksenopplæring holder i dag til hos Grande eiendom i gamle Rønninggården. Steinkjer Voksenopplæring har i dag samarbeid med både Steinkjer Videregående skole og Steinkjer Ungdomsskole. Det er også slik at voksenopplæringa har bruk for andre fasiliteter enn rene kontorlokaler og klasserom. De har bruk for gymsaler, språklaboratorium, kantine etc. som man vil kunne løse gjennom et samarbeid med de andre skolene og Steinkjerhallen AS. Steinkjer Voksenopplæring har mange elever som kommer fra andre nasjoner enn Norge, rent integreringsmessig vil en lokalisering til Campus Steinkjer være bedre enn de forhold de har i byen i dag. KAFETERIA Kafeteriakonseptet er ikke utredet i detalj. Et slikt senter må ha et utsalgssted hvor man kan kjøpe seg mat og forfriskninger. Det er viktig at alle grupper trives, og at kafeteriaen tilbyr et variert, sunt og godt kosthold. SAMHANDLING MELLOM DE ULIKE LEIETAKERNE Det er viktig at leietakerne jobber sammen på alle de områdene det er mulig å samarbeide. Dette vil være til beste for den enkelte leietaker og vil også gi det beste tilbudet til de som skal benytte seg av Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

16 VEDLEGG 4-4

17 VEDLEGG 4-5 PRAKSIS sivilarkitekter as

18 VEDLEGG 4-6 PRAKSIS sivilarkitekter as

19 VEDLEGG 4-7

20 VEDLEGG 4-8

21 VEDLEGG 4-9

22 VEDLEGG 4-10

23 VEDLEGG 4-11

24 VEDLEGG 5-1 VEDLEGG 5: STATUSRAPPORT CAMPUS Status Campus Steinkjer Campus Steinkjer er et prosjekt som har nasjonale, regionale og lokale målsettinger. Noen av delprosjektene har mål som dekker alle disse områdene. Gjennom en kort oppsummering gir vi en oversikt over de viktigste delene av prosjektet: Nasjonale prosjekter PROSJEKT IDRETT- SKOLE Det er totalt 130 elever ved Steinkjer og Egge ungdomsskoler som testes. De er delt i tre grupper. En gruppe som driver kroppsøving som de øvrige ungdomskoleelevene. En gruppe som øker timetallet i kroppsøving. En gruppe hvor man endrer innholdet i kroppsøving, (mer intensive øvelser). Elevene blir testet våren 2010, 2011 og Testen går ut på O2 test, lungefunksjonstest og aktivitetsmåling. I tillegg får elevene spørsmål som de skal besvare. Første test er gjennomført og analysert. Steinkjer kommune med leger og helsesøstre vil bli med i en styringsgruppe hvor man skal se på hvorledes man skal bruke testresultatene. De skal også vurdere om det er spørsmål man ønsker å ha svar på som ikke er med i undersøkelsen. Det vurderes å ta med HUNT i denne styringsgruppen. NASJONALET SENTER FOR IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I forbindelse med utbyggingen som skjer ved Campus Steinkjer er det blitt spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede (utover universell utforming) for ca 6,5 mill. Vi er i gang med å lage en beskrivelse av hva et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede skal inneholde. Denne rapporten ventes å være ferdig våren Arrangementssenter Det jobbes med en database hvor man beskriver de forskjellige fasene i et arrangement. Det lages en arrangementsplan for INVEST kommunene. Det etableres en onlinebooking som kan benyttes av arrangører og anleggseiere. Dette vil gi muligheter for arrangører i hele fylket. Landslinje Friidrett Norges Friidrettsforbund og Nord-Trøndelag Fylkeskommune går inn for å opprette en landsline friidrett ved Steinkjer videregående skole. Dette vil passe godt inn når man får en friidrettshall og Olympiatoppen Midt Norge legger utviklingen av Friidrett til Campus Steinkjer. Topptrener 1 studiet Topptrener 1 studiet, som gjennomføres nå, har 20 studenter som er godt og vel halvveis i studiet. Det er avholdt 9 samlinger av totalt 12. Det jobbes aktivt for å kunne opprettholde studiet sammen med Oslo og Bergen. Her er det viktig å finne løsninger som dekker de behov som idretten og utdanningsinstitusjonene har. I midt- Norge er det fortsatt mange som underviser i idrettsfag uten å ha topptrener 1-utdannelsen. Selv i spisset toppidrett er det trenere som ikke har denne utdanningen, selv om det er et krav å ha topptrener 1 eller tilsvarende. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

25 VEDLEGG 5-2 REGIONALE PROSJEKTER TESTSENTERET Testsenteret vil bli utviklet gjennom at fysioterapidelen flytter inn i treningssenteret. Her vil det bli kjøpt inn ny stor tredemølle og hele senteret blir designet slik at det gir optimale forhold for teknikk og bevegelsesanalyser. Utvikling forskning og testing på friidrettssida er av Olympiatoppen MN lagt til Campus Steinkjer. Campus Steinkjer vil inngå et samarbeid med multimedialinja ved Høgskolen i Nord-Trøndelag for å få laget best mulig opptak av trening på mølle og i friidrettshallen. Dette vil gi store muligheter både på forskning og utviklingssida. TRENINGSSENTER Det vil bli etablert et treningssenter i samarbeid med en privat aktør. Forholdet mellom Campus Steinkjer og treningssenteret vil bli regulert gjennom en partnerskapsavtale. Denne avtalen er på plass, og treningssenteret vil etter planen være operativt i løpet av MØTEPLASS OG SERVICEFUNKSJONER FOR IDRETTEN Arbeidet med å etablere en møteplass for idretten regionalt og lokalt gjennom et Idrettens servicekontor er igangsatt. Kontoret skal levere etterspurte administrative tjenester, idrettsfaglig rådgivning og veiledning samt kompetanseutvikling. Dette arbeidet vil bli forsterket i siste fase av prosjektet. KOMPETANSENETTVERK Arbeidet med å etablere et kompetansenettverk mellom de ulike aktørene i Campus Steinkjer har ikke kommet så langt som ønsket i løpet av Dette er en meget viktig sak som vil få høyeste prioritet i siste fase av prosjektet. IDRETTSMEDISINSKE TJENESTER Det er inngått avtale om etablering av fysioterapitjenester i Campus Steinkjer. Det vil bli arbeidet videre med å få samarbeidsavtale med lege som gir tilgang til andre medisinske tjenester. LOKALE PROSJEKTER De fleste av de ovennevnte prosjekter er også lokale og har betydning for både toppidretten og breddeidretten lokalt. På lokalt nivå har man stor fokus på folkehelse og sunne aktiviteter. Vi skaper aktiviteter gjennom utadvendt virksomhet i hele regionen, samt at vi lager konsept i hallene som dekker alle aldersgrupper og er tilpasset om man er i god form eller i en fase hvor man har behov for å trene opp et grunnlag for videre utvikling. KONKLUSJON Alle prosjektene i Campus Steinkjer er iht. forprosjekt og prosjektbeskrivelse. Det er noen delprosjekter hvor man ikke har kommet så langt som man ønsket. I andre delprosjekter har man kommet lengre enn man forventet og man har opplevd at enkelte delprosjekter har større potensialer enn man forventet. Slik det ser ut i dag vil man nå målsettingene med prosjektet når det avsluttes det vises til delrapporter og handlingsplan. Disse er utlagt på Campus Steinkjer sin hjemmeside med adresse Jan Erik Granamo, Prosjektleder Campus Steinkjer

26 VEDLEGG 6 VEDLEGG 6 : Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år LIKVIDITETS BUDSJETT - Hele anlegget 10 år Leieøkning 1,50 % Kostnadsøkning 3,00 % Inntekt Driftsutgifter Vedlikehold nyanlegg EBITDA Avskrivning EBIT Rente Res.f.sk Skatt (28%) Res.e.skatt Utbytte Avdrag Cash-flow Akk. Cask-flow Tippemidler/tilskudd Restlån UB

27 VEDLEGG 7 VEDLEGG 7 : Avskrivningsbudsjett hele anlegget 10 år AVSKRIVNINGS BUDSJETT Hele anlegget 10 år Årlig avskrivning Avskrivning nytt bygg trinn 1 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % Gruppe j 10 % 30 % Sum 100 % Årlig avskrivning Saldo Avskrivning gammelt bygg Årlig avskrivning Saldo Avskrivning nytt bygg trinn 2 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % Gruppe j 10 % 30 % Sum 100 % Årlig avskrivning Saldo

28 VEDLEGG 8 VEDLEGG 8 : Finansbudsjett hele anlegget 10 år FINANSBUDSJETT - Hele anlegget 10 år Årlig rente Årlige avdrag Tilskudd/Tippemidler Lånesaldo Lån kommunalbank Årlig avdrag Saldo Rente eff 3,10 % Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Saldo Rente eff 4,82 % Midlertidig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Tippemidler/tilskudd Saldo Rente eff 5,50 % Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Saldo Rente eff 5,50 %

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2009/1216 Klassering: D11 Saksbehandler: Trond Waldal

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2009/1216 Klassering: D11 Saksbehandler: Trond Waldal SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1216 Klassering: D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - BYGGETRINN 2 - KOMMUNAL LÅNEGARANTI Trykte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. LOGO / LOGO MED UNDERTEKST 5. LOGOVARIANTER 6. TYPOGRAFI 7. PROFILFARGER / TILLEGGSFARGER 8. DESIGNELEMENT PROFILEN I BRUK / MALER 9. e-postsignatur 10. brevark

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Foto DT. tirsdag 21. mai 13

Foto DT. tirsdag 21. mai 13 Foto DT Nye Drammen Foto DT Foto DT Idrettsbyen Drammen Foto DT Dette er Norges fineste idrettsanlegg - midt i byen Foto dt Idretts byen Drammen Drammenshallen Drammensbadet Gamle Gress Tennishall Turnhall

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte Styringsgruppemøte 27.5.2014 Agenda 1. Økonomi og muligheter for faglig måloppnåelse i forprosjekt for CK2 i forhold til anbefaling til Høgskolestyret 2. Funksjonstilpasset arbeidsmiljø Vurdering av prosjektet

Detaljer

Forslag til utvikling av Campus Steinkjer

Forslag til utvikling av Campus Steinkjer Rapport fra forprosjektet Forslag til utvikling av Campus Steinkjer Innhold - funksjoner - samhandling - drift 1 Forord Denne utredningen eies av Steinkjer videregående skole. Utredningen har kommet i

Detaljer

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Presentasjon på Landskonferansen for Bad, Park og Idrett Hamar - 10. juni 2015 Styreleder Eli Sætersmoen www.terningenarena.no

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015. Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14.

TILTAKSPLAN 2015. Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14. TILTAKSPLAN 2015 Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan 2013 2016. Vedtatt av Idrettskretsstyret 04.12.14. 2 VISJON Nordtrønderidrettens visjon for perioden 2013 2016 Nord-Trøndelag Norges sprekeste fylke

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV TOPPIDRETTSSENTER/NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 11/14112

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV TOPPIDRETTSSENTER/NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 11/14112 Saksframlegg ETABLERING AV TOPPIDRETTSSENTER/NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 11/14112 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å gjøre kommunal tomt

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Presentasjonstittel settes her

Presentasjonstittel settes her Status i samspelet 2. november 2017 1 Innhald Bakgrunn Kva er Idrettscampus Bergen? Kva har vi fått til og kva er vi i gang med? Delprosjekt knutepunkt 2 Slik starta det Presentasjonstittel I september

Detaljer

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget. En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner. Syv flerbrukshaller(handballhaller) En konkurransesvømmehall

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL UTFORMING AV AKTIVITETSSTIEN I SØR-ØSTERDAL

SØKNAD OM MIDLER TIL UTFORMING AV AKTIVITETSSTIEN I SØR-ØSTERDAL Saknr. 10/5710-4 Ark.nr. 243 C22 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om 127 500,- til utvikling av Aktivitetsstien i Sør-Østerdal. Kr 63 750,- tas fra

Detaljer

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs.

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Verktøykasse for (spissa)toppidrett Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Krav, forventninger og utfordringer Forbund - Satsningsskole Landslinjestatus - Anbefale utøvere? Olympiatoppen - Prestasjoner

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN

LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN Levanger kommune Rådmannen LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN Levanger 20. april 2008 1 Notatets hensikt Hensikten med dette notatet er å vise den sterke viljen Levanger kommune

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen 1 010 idrettslag i Rogaland representerer heldigvis toppidrett men først og fremst breddeidrett.

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Innledning: Troms Idrettskrets (TIK) er i dag lokalisert på Idrettens Hus på Bardufoss. Idrettens Hus for Troms ble etablert på Bardufoss for

Detaljer

Inkludering i idrett

Inkludering i idrett Inkludering i idrett Inkludering i idrett Ett årsverk til arbeidet med inkludering i idrett. 50% ved Fjell bydel og 50% på resten av Drammen 750.000,- fra kommunen og 650.000 fra staten via NIF til dette

Detaljer

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund Sluttrapport fra Norges Blindeforbund I farta Rehabilitering 2007/3/0042 av Unn Ljøner Hagen prosjektleder 1 Forord: Norges Blindeforbund vil med dette takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering for støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Ny fotballstadion i Sandnes

Ny fotballstadion i Sandnes Ny fotballstadion i Sandnes Tom Rune Espedal 16.10.2013 Planene har vært tilstede Status 2013 Vi har en oppgradert flerbruksstadion som har vokst med klubben. Sandnes Kommune har vist vilje og initiativ

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016)

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN 2017 2020 (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) 2 1. INNLEDNING Idretten i Nord-Trøndelag IDRETTSLAGENE er grunnpilaren i nordtrønderidretten. Nordtrønderidretten

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/1862-1 Dato: 25.01.13 REGIME FOR UTLEIE AV DRAMMENSHALLEN, HISTORIKK OG ØKONOMI INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG KULTUR:

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Nøkkeltall for Rogaland Ca 406 000 innbyggere 21 371 søkere til videregående i 2007 Kraftig elevvekst på 5 år; nesten 3000 nye

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

ORIENTERING OM GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

ORIENTERING OM GULDBERGAUNET IDRETTSPARK ORIENTERING OM GULDBERGAUNET IDRETTSPARK Bakgrunnen for prosjektet Nord-Trøndelag fylkeskommune har slått sammen de to videregående skolene Steinkjer videregående skole og Egge videregående skole og skal

Detaljer

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon:

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallene Møteplass nr 1. Møteplass som tilbyr aktiviteter som øker trivsel, trening, rehabilitering og sosialt samvær for både hitterværinger,

Detaljer

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON 30.000 kvm kontorlokaler til leie PROSJEKTANSVARLIGE Gårdeier: Entrepenør: Anbudskonkurranse pågår Arkitekt: Interiørarkitekt: Endelig i gang Byggestart: 2016 Ferdigstillelse:

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kilde: Norges Idrettsforbund Campus marienlyst Campus Marienlyst skal utvikles til å bli et regionalt kraftsenter for Drammensidretten gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv Kilde: Norges Idrettsforbund

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

Fra ide til byggestart

Fra ide til byggestart Presentasjon fra turnforening som er i prosessen med å bygge hall. Hvilke erfaringer de har gjort underveis. Fra ide til byggestart NGTFs utstyr og anleggskonferanse 2015 Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre 1750 Vikna kommune Dagens situasjon Befolkningsgrunnlag Kommunen er på 318 km2 og har 4034 innbyggere = folketetthet på 12,7 innbyggere pr. km2. Folkemengden 2007 fordelt på aldersgrupper: Prognose fremover

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

TILTAKSPLAN Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan Vedtatt av Idrettskretsstyret

TILTAKSPLAN Utarbeidet med grunnlag i Handlingsplan Vedtatt av Idrettskretsstyret TILTAKSPLAN 2016 STATUSKODER + Målet er nådd 1 Målet vil bli nådd innen fristen 2 Målet vil bli nådd men vi ligger etter i framdrift 3 Målet vil ikke bli nådd men arbeidet er påbegynt 4 Målet vil ikke

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Skisseprosjekt Terningen Arena

Skisseprosjekt Terningen Arena Skisseprosjekt 27.11.07 Terningen Arena Skisseprosjekt November 2007 Innledning Skisseprosjektet for Terningen Arena er utviklet med basis i den nye Folkehelseprofilen som anlegget og Elverum ønsker å

Detaljer

ADMINISTRASJONSSENTERET STEINKJER. Prosjekt : ATTRAKTIVITET OG OMDØMME

ADMINISTRASJONSSENTERET STEINKJER. Prosjekt : ATTRAKTIVITET OG OMDØMME ADMINISTRASJONSSENTERET STEINKJER Prosjekt 1.5.2017 1.5.2020: ATTRAKTIVITET OG OMDØMME Mål og rammer Bakgrunn: Fra 1.1.2018 er Steinkjer administrasjonssenteret i Trøndelag, bla. med administrasjonssenteret

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Bakgrunn. Refusjon halleie skal legges fram til politisk behandling. Bystyrekomité for kultur har gitt følgende mandat: Gjennomgå ordningen med refusjon halleie

Detaljer

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland

Arealutvikling i Helse Bergen. Adm.direktør Stener Kvinnsland Arealutvikling i Helse Bergen Adm.direktør Stener Kvinnsland Nøkkeltall for Helse Bergen ca. 12 000 medarbeidere, fordelt på ca. 7 700 årsverk 77% kvinner og 23 % menn Driftsbudsjett 8,4 mrd (2010) 105

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger PROSJEKTLEDER FORSTUDIE GULDBERGAUNET IDRETTSPARK Steinkjer 27.09.07 INVITASJON Steinkjer Kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjerhallen

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett!

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Nytt skolebygg i Haugesund Idrettspark! HTG, Mjåsundveien 30, 5518 HAUGESUND Telefon 52 22 32 00 adm@htg.vgs.no www.htg.vgs.no Skoleåret 2009/2010

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Fiborgtangen Inkubator 2012-2016 Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Forprosjekt mars august 2012 Initiert av Levanger kommune, NSS og SIVA På oppdrag fra Fiborgtangen Vekst AS Finansiert av NTFK,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren.

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Akershus Idrettskrets, kveldsseminar 20.01.2015. Kalle Glomsaker. Erfaringsbakgrunn: Lag: Trener og styremedlem

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2016 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen FOU Turn og basistrening i skolen Et prosjekt for samspill med skolen Forskning Kristin B. Axberg er ansatt i NGTF og er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole på et prosjekt med arbeidstittelen:

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer