SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2"

Transkript

1 SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2 en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING PRAKSIS sivilarkitekter as STEINKJERHALLEN Elvenget 20, 7716 Steinkjer / Telefon: / E-post: /

2 2 TRYKTE VEDLEGG 1 Oversikt over leietakere 2 Driftsbudsjett 3 Lånetilsagn 4 Beskrivelse av anlegget 5 Statusrapport Campus 6 Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år 7 Avskrivingsbudsjett hele anlegget 10 år 8 Finansbudsjett hele anlegget 10 år en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

3 3 SØKNAD Nord-Trøndelag fylkeskommune søkes om garanti for Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjenesten og Steinkjer videregående skole sine leiearealer i Idrettsbygget. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, tannhelsetjenesten har et leieareal på 534 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjer videregående skole har et leieareal på 517 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjerhallen søker Nord-Trøndelag Fylkeskommune om en total garanti på kr 25 mill. Det sendes en likelydende søknad til Steinkjer kommune for garanti av leieareal til Voksenopplæringa i Steinkjer. Steinkjer kommune sin garantisum er på 12 mill. For øvrig vises til vedlegg 3, lånetilsagn fra DNB NOR og spesielt vedleggene 2, 6, 7 og 8. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

4 4 BAKGRUNN / HISTORIKK I forbindelse med beslutningen om sammenslåing av Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole, ble det i 2007 gjennomført en mulighetsstudie og stedsanalyse for Guldbergaunet. Denne omfattet alle aktørene i det berørte området. Studien bidro blant annet til å iverksette et makeskifte mellom Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjer kommune. Konsekvensen ble at nye Steinkjer Ungdomsskole nå etableres i de opprinnelige lokalene til Steinkjer Videregående skole (Kvarvingbygget). Mulighetsstudien og prosessen omkring denne, vakte engasjement og gav tilslutning til nye ideer. Prosjektet Campus Steinkjer , et partnerskap mellom Nord-Trøndelag Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer Videregående skole, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen AS har bidratt aktivt til foredling og oppfølging av disse ideene. Det vises her til vedlegg 5; statusrapport Campus Steinkjer pr. mai I forprosjektrapporten fra februar 2009; Forslag til utvikling av Campus Steinkjer innhold funksjoner samhandling drift, heter det blant annet: Den største trusselen mot Campus Steinkjer er: At prosjektet ikke kommer på plass i løpet av våren 2009 At man ikke får på plass et treningssenter med fysioterapi og idrettsmedisinske tjenester At idretten ikke forstår muligheten som kompetansepoolen gir At friidrettshallen ikke blir bygd At utbygging av Idrettsbygget ikke blir gjennomført en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

5 5 BYGGETRINN 2 - IDRETTSBYGGET FOR TUR Dette idretts-, utdannings- og helsefaglig service- og kompetansebygget skal være dynamoen som bidrar til at visjonene i Campus Steinkjer oppnås, og hvor idrett, utdanning og helse virkelig satser sammen. Gjennom en realisering av byggetrinn 2, med de aktørene som nå har forpliktet seg til å flytte inn, vil den siste store trusselen mot å kunne nå visjonen være eliminert. Området med utdanning, idrett og helse tett integrert både fysisk og relasjonelt har etter vår og manges mening et potensial til å fremstå som unikt i nasjonal sammenheng. Mange nye tjenester vil se dagens lys nasjonalt som et resultat av en sterkere kobling og samhandling mellom nettopp helse, utdanning og idrett. Et nyskapende og kreativt samspill mellom de kompetansemiljøene som nå har forpliktet seg til å flytte inn i byggetrinn 2, bør absolutt ha gode muligheter til å være med å forme noen av fremtidens tjenester innenfor dette feltet. Dette vil være med å sette Nord-Trøndelag på det nasjonale kartet. Som et eksempel kan nevnes at det allerede er forskningsprosjekter i gang i regi av aktørene i Campus-prosjektet med relevans også til HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag. I tillegg vil anlegget og området totalt sett kunne yte meget verdifulle bidrag til å befeste Nord-Trøndelag som landets sprekeste fylke. Det rapporteres om rekordstor søkning på de 60 elevplassene på idrettslinja ved Steinkjer Videregående skole fra høsten Det er grunn til å tro at det som nå er i ferd med å vokse frem av faciliteter på området og muligheter er en sterk driver til økt interesse fra nord-trønderungdommen om å foretrekke skolen. Det som ovenfor er nevnt av muligheter betinger at byggetrinn 2 blir realisert. Uten dette vil vi bare stå tilbake med noen flere haller (friidrett, turn og basishall). Det er byggetrinn 2, med kompetansemiljøene og de brede brukergruppene som representerer det store potensialet for å skape merverdi for samfunnet både regionalt og nasjonalt. I tillegg mener vi at byggetrinn 2 vil bidra positivt til den totale driftsøkonomien i hele anlegget. Dette gjelder spesielt i forhold til det som omfattes av driftsøkonomien knyttet til byggetrinn 1. Dette handler om at mennesker og aktørene i byggetrinn 2 vil generere større utleie av flatene i byggetrinn 1. Viser til vedlegg 1. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

6 6 KORT OM BYGGETRINN 1 Steinkjerhallen AS er i ferd med å ferdigstille byggetrinn 1. Byggearbeidene skal sluttføres i august/september 2011, og regionen får en av Nordens mest moderne friidrettshaller, en basishall og regionens første skreddersydde turnhall med fastmonterte apparater. I tillegg ferdigstilles tilhørende garderober. Offisiell åpning av disse hallene vil skje i september Norges Friidrettsforbund har allerede besluttet at den nye friidrettshalen skal være rammen for Nordisk landskamp for senior i 2012, Innendørs-NM senior I tillegg vil NORDLEK, et av de største folkedansarrangementene i Norden med tilreisende over 6 dager, benytte de nye facilitetene. Dette for å nevne noe som allerede er besluttet skal finne sted. I tillegg til dette pågår det mange gode prosesser som vil generere flere større arrange-menter i Disse involverer også næringsliv. Basis- og turn hall Friidrettshall en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

7 VEDLEGG 1 Leietakere trinn Areal Pris Sum Pris fellesareal Sum Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjeneste Kafe 300, Nord Trøndelag Idrettskrets Olympia Toppen (testsenter) Steinkjer Aktiv as Fysioterapi og Trening Steinkjer as 622, Steinkjer Håndballklubb 22, Steinkjer videregående skole Steinkjer Voksenopplæring Treningslokaler Utleie møterom en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

8 VEDLEGG 2 VEDLEGG 2 : Driftsbudsjett hele anlegget 1. hele driftsår Driftsbudsjett hele anlegget første hele driftsår Eksisterende Trinn 1 Trinn 2 Antatte driftsinntekter eks. mva Hall Ny hall Husleie NTFK Leieinntekt fra Steinkjer kommune Inntekt fra utleie av kontorer/shk Tilskudd lån fra NTFK Utleie av Hall utenom skolens bruk Reklame Netto inntekt fra diverse salg Adm. kunstgress Salg av fjernvarme kunstgress Leieinntekter fra Friidrett Inntekt fra årlig turnstevne friidrettshall Leieinntekter fra Fotball Leieinntekt fra flerbruk Leieinntekt Basishall Turn Leieinntekt Gymsal Leieinntekt fra andre arrangement Salg av Hallens navn Leie Steinkjer Fysiotren Fylkes Tannhelsetjeneste Kafe Utleie møterom Nord Trøndelag Idrettskrets Olympia Toppen (test lab.) Steinkjer Aktiv as Steinkjer videregående skole Steinkjer Voksenopplæring Treningslokaler (kveld og helg) Treningslokaler (dagtid, arealpris kr 1250) Fellesutgifter Sum inntekter Personalkostnader Energiforbruk Andre driftsutgifter Mva Sum driftsutgifter eks avskr Driftsresultat Rentekostnader Avdrag Sum drifts og kapitalkostnader Årlig resultat ( )

9 VEDLEGG 3-1 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

10 VEDLEGG 3-2 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

11 VEDLEGG 3-3 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

12 VEDLEGG 3-4 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

13 VEDLEGG 4-1 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Campus Steinkjer landets mest komplette idrettspark Campus Steinkjer er utviklet til en ny bydel hvor idrett og utdanning har både lokaliteter og anlegg som dekker et bredt behov. Campus Steinkjer med slagordene helse idrett utdanning omfatter mye som er med å dekke et bredt behov til befolkningen i regionen. OMRÅDET INNEHOLDER: Steinkjer ungdomsskole Steinkjer videregående skole Håndballhall med tre håndballflater Friidrettsshall med 6 200m løpebaner (eneste i norden) med Mondo dekke Turnhall To fotballbaner med kunstgress en med oppvarmet kunstgress Flere treningsfelt med gras To Tennisbaner Friidrettsbane med 6 400m løpebaner med tartandekke Golfbane (8 hull) Garderobeanlegg Senter for fysioterapi og trening Testsenter (hvor man kan teste max O2, spenst, hurtighet og lungefunksjonstest) Garderobeanlegg Skianlegget på Steinkjer skistadion ligger tilgjengelig med plasthoppbakker og rulleskiløyper innen 2,5 km. PRAKSIS sivilarkitekter as Denne unike kompakte samlingen av ulike anlegg gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett. Det er i dag større og større krav til at folk i alle aldre skal holde seg i aktivitet, og her har man fått et generasjonssenter hvor alle har mulighet til å finne sin tilpassede aktivitet. Her vil det være mulig å gjøre to ting samtidig. Man kan transportere sine håpefulle på trening samtidig som man får trimmet selv gjennom bruk av treningsenteret, hallene, uteområdene, eller man kan velge aktiviteter som golf eller bowling hvis man ønsker det. Det vil også være fullt mulig å få kjøpt en kopp kaffe i kafeteriaen.

14 VEDLEGG 4-2 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten vil holde til i tredje etasje med lokaler som er skreddersydd for formålet. Lokalitetene vil være lett tilgjengelig gjennom gode parkeringsforhold og heis som stopper rett ved venterommet. NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Nord-Trøndelag Idrettskrets hører naturlig inn i dette miljøet med sine utøvende særkretser. Nord-Trøndelag har flere ganger vært nær ved å flytte til Guldbergaunet uten at det har lykkes. Den kompetanse som de innehar vil være til stor nytte for skoledelen og den aktiviteten som ellers vil være i Campus Steinkjer. FYSIOTERAPI OG TRENING STEINKJER Fysiterapi og trening Steinkjer er et nyopprettet firma som er startet av tre fysioterapeuter. De har tidligere hatt sin praksis på Kolvereid og i Bodø. Denne sammensetningen vil medføre at man får inn erfaringer fra hvordan man driver fysioterapitjenesten og drifter treningsentre andre steder i landet. Konseptet man legger opp til på fysioterapisida er rettet mot grupper som har livsstilsykdommer som fedme. diabetes, kols, etc. Denne formen for gruppetreninger har vist seg å spare helsebudsjettene for mange utgifter når de organiseres på riktig måte. Selve treningssenteret vil være åpent alle dager i året fra kl Det er allerede inngått flere avtaler som gjør at senteret blir benyttet av både toppidretten, breddeidretten og til rehabilitering. STEINKJER AKTIV Steinkjer Aktiv er et firma som eies av Steinkjerhallen AS. Firmaet har i dag et bowlingsenter med 12 bowlingbaner, biljardbord og golfsimulator i Bomveien. Ved å flytte senteret inn i et miljø hvor det er mye folk både på dagtid og kveldstid vil det tjene både Steinkjer Aktiv og det totale tilbudet i Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING

15 VEDLEGG 4-3 STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Steinkjer videregående skole med 185 idrettsfagelever vil få plass til sine faglærere i idrett. Det vil også bli klasserom og auditorium som vil gi et godt miljø for undervisning. Steinkjer videregående skole med kroppsøving for alle sine elever og spesialfagene til idrettsfagelevene vil få ekstremt gode vilkår med nye skreddersydde lokaler. STEINKJER VOKSENOPPLÆRING Steinkjer Voksenopplæring holder i dag til hos Grande eiendom i gamle Rønninggården. Steinkjer Voksenopplæring har i dag samarbeid med både Steinkjer Videregående skole og Steinkjer Ungdomsskole. Det er også slik at voksenopplæringa har bruk for andre fasiliteter enn rene kontorlokaler og klasserom. De har bruk for gymsaler, språklaboratorium, kantine etc. som man vil kunne løse gjennom et samarbeid med de andre skolene og Steinkjerhallen AS. Steinkjer Voksenopplæring har mange elever som kommer fra andre nasjoner enn Norge, rent integreringsmessig vil en lokalisering til Campus Steinkjer være bedre enn de forhold de har i byen i dag. KAFETERIA Kafeteriakonseptet er ikke utredet i detalj. Et slikt senter må ha et utsalgssted hvor man kan kjøpe seg mat og forfriskninger. Det er viktig at alle grupper trives, og at kafeteriaen tilbyr et variert, sunt og godt kosthold. SAMHANDLING MELLOM DE ULIKE LEIETAKERNE Det er viktig at leietakerne jobber sammen på alle de områdene det er mulig å samarbeide. Dette vil være til beste for den enkelte leietaker og vil også gi det beste tilbudet til de som skal benytte seg av Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

16 VEDLEGG 4-4

17 VEDLEGG 4-5 PRAKSIS sivilarkitekter as

18 VEDLEGG 4-6 PRAKSIS sivilarkitekter as

19 VEDLEGG 4-7

20 VEDLEGG 4-8

21 VEDLEGG 4-9

22 VEDLEGG 4-10

23 VEDLEGG 4-11

24 VEDLEGG 5-1 VEDLEGG 5: STATUSRAPPORT CAMPUS Status Campus Steinkjer Campus Steinkjer er et prosjekt som har nasjonale, regionale og lokale målsettinger. Noen av delprosjektene har mål som dekker alle disse områdene. Gjennom en kort oppsummering gir vi en oversikt over de viktigste delene av prosjektet: Nasjonale prosjekter PROSJEKT IDRETT- SKOLE Det er totalt 130 elever ved Steinkjer og Egge ungdomsskoler som testes. De er delt i tre grupper. En gruppe som driver kroppsøving som de øvrige ungdomskoleelevene. En gruppe som øker timetallet i kroppsøving. En gruppe hvor man endrer innholdet i kroppsøving, (mer intensive øvelser). Elevene blir testet våren 2010, 2011 og Testen går ut på O2 test, lungefunksjonstest og aktivitetsmåling. I tillegg får elevene spørsmål som de skal besvare. Første test er gjennomført og analysert. Steinkjer kommune med leger og helsesøstre vil bli med i en styringsgruppe hvor man skal se på hvorledes man skal bruke testresultatene. De skal også vurdere om det er spørsmål man ønsker å ha svar på som ikke er med i undersøkelsen. Det vurderes å ta med HUNT i denne styringsgruppen. NASJONALET SENTER FOR IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I forbindelse med utbyggingen som skjer ved Campus Steinkjer er det blitt spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede (utover universell utforming) for ca 6,5 mill. Vi er i gang med å lage en beskrivelse av hva et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede skal inneholde. Denne rapporten ventes å være ferdig våren Arrangementssenter Det jobbes med en database hvor man beskriver de forskjellige fasene i et arrangement. Det lages en arrangementsplan for INVEST kommunene. Det etableres en onlinebooking som kan benyttes av arrangører og anleggseiere. Dette vil gi muligheter for arrangører i hele fylket. Landslinje Friidrett Norges Friidrettsforbund og Nord-Trøndelag Fylkeskommune går inn for å opprette en landsline friidrett ved Steinkjer videregående skole. Dette vil passe godt inn når man får en friidrettshall og Olympiatoppen Midt Norge legger utviklingen av Friidrett til Campus Steinkjer. Topptrener 1 studiet Topptrener 1 studiet, som gjennomføres nå, har 20 studenter som er godt og vel halvveis i studiet. Det er avholdt 9 samlinger av totalt 12. Det jobbes aktivt for å kunne opprettholde studiet sammen med Oslo og Bergen. Her er det viktig å finne løsninger som dekker de behov som idretten og utdanningsinstitusjonene har. I midt- Norge er det fortsatt mange som underviser i idrettsfag uten å ha topptrener 1-utdannelsen. Selv i spisset toppidrett er det trenere som ikke har denne utdanningen, selv om det er et krav å ha topptrener 1 eller tilsvarende. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

25 VEDLEGG 5-2 REGIONALE PROSJEKTER TESTSENTERET Testsenteret vil bli utviklet gjennom at fysioterapidelen flytter inn i treningssenteret. Her vil det bli kjøpt inn ny stor tredemølle og hele senteret blir designet slik at det gir optimale forhold for teknikk og bevegelsesanalyser. Utvikling forskning og testing på friidrettssida er av Olympiatoppen MN lagt til Campus Steinkjer. Campus Steinkjer vil inngå et samarbeid med multimedialinja ved Høgskolen i Nord-Trøndelag for å få laget best mulig opptak av trening på mølle og i friidrettshallen. Dette vil gi store muligheter både på forskning og utviklingssida. TRENINGSSENTER Det vil bli etablert et treningssenter i samarbeid med en privat aktør. Forholdet mellom Campus Steinkjer og treningssenteret vil bli regulert gjennom en partnerskapsavtale. Denne avtalen er på plass, og treningssenteret vil etter planen være operativt i løpet av MØTEPLASS OG SERVICEFUNKSJONER FOR IDRETTEN Arbeidet med å etablere en møteplass for idretten regionalt og lokalt gjennom et Idrettens servicekontor er igangsatt. Kontoret skal levere etterspurte administrative tjenester, idrettsfaglig rådgivning og veiledning samt kompetanseutvikling. Dette arbeidet vil bli forsterket i siste fase av prosjektet. KOMPETANSENETTVERK Arbeidet med å etablere et kompetansenettverk mellom de ulike aktørene i Campus Steinkjer har ikke kommet så langt som ønsket i løpet av Dette er en meget viktig sak som vil få høyeste prioritet i siste fase av prosjektet. IDRETTSMEDISINSKE TJENESTER Det er inngått avtale om etablering av fysioterapitjenester i Campus Steinkjer. Det vil bli arbeidet videre med å få samarbeidsavtale med lege som gir tilgang til andre medisinske tjenester. LOKALE PROSJEKTER De fleste av de ovennevnte prosjekter er også lokale og har betydning for både toppidretten og breddeidretten lokalt. På lokalt nivå har man stor fokus på folkehelse og sunne aktiviteter. Vi skaper aktiviteter gjennom utadvendt virksomhet i hele regionen, samt at vi lager konsept i hallene som dekker alle aldersgrupper og er tilpasset om man er i god form eller i en fase hvor man har behov for å trene opp et grunnlag for videre utvikling. KONKLUSJON Alle prosjektene i Campus Steinkjer er iht. forprosjekt og prosjektbeskrivelse. Det er noen delprosjekter hvor man ikke har kommet så langt som man ønsket. I andre delprosjekter har man kommet lengre enn man forventet og man har opplevd at enkelte delprosjekter har større potensialer enn man forventet. Slik det ser ut i dag vil man nå målsettingene med prosjektet når det avsluttes det vises til delrapporter og handlingsplan. Disse er utlagt på Campus Steinkjer sin hjemmeside med adresse Jan Erik Granamo, Prosjektleder Campus Steinkjer

26 VEDLEGG 6 VEDLEGG 6 : Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år LIKVIDITETS BUDSJETT - Hele anlegget 10 år Leieøkning 1,50 % Kostnadsøkning 3,00 % Inntekt Driftsutgifter Vedlikehold nyanlegg EBITDA Avskrivning EBIT Rente Res.f.sk Skatt (28%) Res.e.skatt Utbytte Avdrag Cash-flow Akk. Cask-flow Tippemidler/tilskudd Restlån UB

27 VEDLEGG 7 VEDLEGG 7 : Avskrivningsbudsjett hele anlegget 10 år AVSKRIVNINGS BUDSJETT Hele anlegget 10 år Årlig avskrivning Avskrivning nytt bygg trinn 1 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % Gruppe j 10 % 30 % Sum 100 % Årlig avskrivning Saldo Avskrivning gammelt bygg Årlig avskrivning Saldo Avskrivning nytt bygg trinn 2 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % Gruppe j 10 % 30 % Sum 100 % Årlig avskrivning Saldo

28 VEDLEGG 8 VEDLEGG 8 : Finansbudsjett hele anlegget 10 år FINANSBUDSJETT - Hele anlegget 10 år Årlig rente Årlige avdrag Tilskudd/Tippemidler Lånesaldo Lån kommunalbank Årlig avdrag Saldo Rente eff 3,10 % Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Saldo Rente eff 4,82 % Midlertidig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Tippemidler/tilskudd Saldo Rente eff 5,50 % Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) Saldo Rente eff 5,50 %

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer