Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS"

Transkript

1 Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1

2 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i Aksjekapital Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål: å bygge og drive idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk for Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som regional trenings- og konkurransearena for idrett. Selskapet administrerte og driftet et bygg m/3 haller samt administrerte utleie av Guldbergaunet Idrettspark på vegne av Steinkjer kommune 2

3 Utbygging 3 Samlokalisering av vgs stedsanalyse 2006 Eierne vedtok i 2007 å gjennomføre en forstudie for utvikling av idrettsanlegg og idrettsbygg: Prosjektgruppe Styringsgruppe (politisk) Forprosjekt for utbygging gjennomført i 2008 Bygningsmessig forprosjekt høsten 2008 Inngår i prosjektet Campus Steinkjer, et et samhandlingsprosjekt hvor den offentlige skolen, den frivillige idretten og næringslivet jobber sammen mot felles mål.

4 Om utbyggingen 4 Byggetrinn 1: friidrettshall, basishall/turn, treningssenter, testsenter Byggestart delt entreprise valgt budsj 2009: 88 mill, mill kr rapportert i august 2011 om en kostnadsramme på 121,1 mill kr Forsinkelser i framdriften Byggetrinn 2:Idrettens hus (utleiedel) Budsj 2009: 72 mill, 2011:91 mill justert kostnadsramme i august mill kr Utbygging trinn 2 stoppet (midlertidig) Forsinkelser Utbyggingen av trinn 1 forventet ferdigstilt i 2011 og trinn 2 til skolestart 2012 trinn 1 ferdigstilt årsskiftet 2011/2012 Trinn 2 ferdig til skolestart 2013?

5 Steinkjerhallen

6 Steinkjerhallen 2013? 6

7 7 Bestilling av selskapskontroll Finansiering av utbyggingen (fra NTFK): 2009: Garanti på 26,5 mill kr til byggetrinn 1 Mars 2011 utvidet garanti byggetr. 1 til 36,2 mill kr Juni 2011 garanti byggetrinn 2 på 25 mill kr Okt 2011 likviditetslån 10 mill kr Kostnadsoverskridelser i byggetrinn 1 Kostnader fra trinn 2 tatt inn i trinn 1 TrønderAvisa 18. okt 2011: Steinkjerhallen er i praksis konkurs. 5. desember 2011: Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS (Steinkjer KU )

8 Problemstillinger 8 Selskapskontroll - eierstyring Utøver Nord Trøndelag Fylkeskommune eierskapet i Steinkjerhallen AS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring? Rapporteringsrutiner mellom eiere og styret og mellom styret og daglig leder om daglig drift Selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring i forbindelse med utbyggingen? Har SH tilfredsstillende overordnede system/rutiner for prosjektstyring? I hvilken grad har SH en tilfredsstillende styring av byggeprosjektet i praksis?

9 Eierstyring Eierforhold, selskapsform og organisering Revisjonskriterier: Anbefalinger fra KS Eierforum Opplæring av folkevalgte Eiermelding Selskapsstrategi og vedtekter Sammensetning og funksjon til eierorgan Eiermøter Om utnevning av styret 9

10 Eierstyring - funn Fylkeskommunen utøver i stor grad eierskapet i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Viktigste rolle å velge et styre: Utvidet styret fra 3 til 5 medlemmer i 2010 Nytt styre valgt på ekstraordinær generalforsamling i august 2011 ny styreleder og flere medlemmer skiftet ut. Styrket kompetansen, bl.a. til byggeprosjektet Burde eierne ha gjort dette på et tidligere tidspunkt? 10

11 Rapporteringsrutiner Revisjonskriterier hentet fra aksjelovens 11 kap 6 og Steinkjerhallen AS sine vedtekter Formelle forhold omkring generalforsamling, regnskap og årsmelding er behandlet korrekt Instruks til daglig leder foreligger Instruks til styret er utarbeidet november 2011 Eier har i liten grad definert strategier og retningslinjer for styret, men oppfattes å være tydelige eiere fra sommeren 2011 Eierne har ulike roller og ulik innfallsvinkel til sitt eierskap Rutiner for rapportering fra dgl leder til styret er på plass Noe kritikk fra styret (før aug 2011) til (tidligere) daglig leder på saksbehandlingen

12 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring i forbindelse med utbyggingen? Underproblemstillinger: 1. Har Steinkjerhallen AS tilfredsstillende overordnet system/rutiner for prosjektstyring? 2. I hvilken grad har Steinkjerhallen AS en tilfredsstillende styring av byggeprosjektet i praksis? Revisjonskriterier hentet fra ISO-standarder og relevant faglitteratur 12

13 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Funn: Det foreligger et overordnet system for styring av byggeprosjekter som inneholder nødvendige beskrivelse av faser (framdrift), oppgaver og ansvar. Det er imidlertid slik at dette overordnede systemet ligger utenfor Steinkjerhallen AS sin organisasjon Steinkjerhallen AS har ikke nedskrevne rutiner for internkontroll når det gjelder byggeprosjektet 13

14 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Funn: Roller i prosjektet er beskrevet og kjent i organisasjonen, men: Byggherreombud er ikke opprettet Styret som byggherre skal fatte de formelle beslutninger, men dette er ikke fullt ut ivaretatt. Andre beslutningsarenaer Ikke tydelige vedtak i styreprotokoller Rollekonflikt Prosjektleder er også prosjekterende. Svekkede incentiver til å ivareta byggherrens interesser? 14

15 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Funn forts: Fullmaktsregimet har ikke fungert optimalt Daglig leder oppnevnt av styret som byggherrens representant i prosjektorganisasjonen Styrets leder hadde ingen formell rolle her Prosjektleder har også forholdt seg til styrets leder Byggeleder har forholdt seg til daglig leder Rapportering er gjennomført regelmessig, men hvor god var denne rapporteringen? Var styret aktivt nok til å ta tak? 15

16 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Rutiner for behandling av endringsmeldinger Lang tid å behandle disse Svært mange endringsmeldinger Endringsmeldinger ikke knyttet til byggherres ønske om endringer Oppfatning av uferdig prosjekteringsmateriale Styrets kompetanse Som kollegium liten erfaring med byggeprosjekter Var organisasjonen rigget til et prosjekt i denne størrelsen og kompleksitet? Burde eier styrket styrets kompetanse tidligere? 16

17 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Oppsummert: Byggherrens forutsetninger for å gjennomføre et stort byggeprosjekt er ikke godt nok vurdert av eier Byggherren har ikke hatt tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utbyggingsprosjektet på en tilfredsstillende måte Uheldig sammenblanding av roller; noe som kan bety at byggherres interesser ikke er ivaretatt godt nok 17

18 Har Steinkjerhallen AS utøvd god prosjektstyring forts.. Ikke tydelig beslutningsarena, noe som førte til at formelle og viktige beslutninger ikke er fattet i riktig fora Fullmaktsregimet har ikke vært godt nok definert Innholdet i rapporteringen har ikke vært tilfredsstillende; til tross for at rutiner er etablert. Uforutsette utgifter pga uforutsette hendelser (grunnforhold) og mange endringer i henhold til det opprinnelige prosjekteringsmateriale. 18

19 Status juni 2012 Økonomiske overskridelser har ført til at styret i SH har jobbet med å få totalkostnaden ned til under 200 millioner kroner. Det har også medført annullering av kontrakter og nye anbudsprosesser. Forsinkelsene i prosjektet har ikke bare hatt betydning for Steinkjerhallen AS. Byggetrinn 2 skulle opprinnelig være ferdig til skolestart høsten Styret mener at prosjektet vil kunne stå ferdig 1.juli 2013, under forutsetning av at det blir etablert finansiering. 19

20 Status juni 2012 Steinkjer videregående skole skal være leietaker når byggetrinn 2 blir ferdig, og skal blant annet leie undervisningslokaler og kontorer. Pr dato er løsningen for disse elevene at undervisningen foregår i midlertidige lokaler utenfor hallen. Prosessen i byggeprosjektet går nå i henhold til framdriftsplan. FT juni 2012: Likviditetslån på 10 mill kr omgjort til AK Behandler selskapskontrollrapporten 20

21 Selskapskontroll Steinkjerhallen AS Rapporten finnes på våre hjemmesider: Under fanen Forvaltningsrevisjonsrapporter 21

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfasen NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2013 KomRev Trøndelag IKS Nye Steinkjer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer