HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler : Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 10/761) Saken er behandlet av formannskapet og skal behandles av kommunestyret : Formannskapets innstilling er: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2011 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2011 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland

2 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Budsjett 2011 styringsorganer barnehage sentralskole i helsesenter i sykehjem

3 Teknisk Finansforvaltning Budsjett enhet

4 5. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN

5 Budsjett BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Prosjekt Økt bosetting ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN EDBkontor HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Investering BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER

6 Budsjett BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sentralskole BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sykehjem BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET

7 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Budsjett Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr for finansiering av sentralskole uteområde, sentralskole renovering av sørveggen, avlastningsenhet Valsåsen, investeringer veilys, investeringer prosjekt økt bosetting, IT-investeringer, uteområde bak sentralskole, gjerde mellom hallen og kunstgressbane, Valsåsen trygdeboliger uteområde, trugdebolig Asplund, Helsehuset taktekking, søppelskur sykehjemmet og veiskilt i 6. kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland styringsorganer barnehage sentralskole i helsesenter

8 Hjemmetjenesten NAV Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett i sykehjem enhet kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

9 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET

10 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Prosjekt Økt bosetting ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN EDBkontor HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Investering BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER OVERFØRINGER FRA FYLKET BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND

11 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sentralskole BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sykehjem BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2011.

12 Bakgrunn: Med utgangspunkt i kommuneloven 44 og 45 legges vedlagt fram forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for Saksutredning: Økonomiplanen la grunnlaget for en større omstilling i kommunen. De siste tiltakene i denne omstillingen ble fullført i Det gjenstår et par tiltak på skolesektoren som gjelder justering i forhold til nedgang i elevtallet. Grunnlaget for dette budsjettforslaget er vedtatt økonomiplan for perioden , kommunestyrets vedtatte rammer for samt Statsbudsjettet for Det er videre gjort korreksjoner opp mot regnskapet hittil for Endelige inntektsrammer er fastlagt gjennom KS s og Regjeringens beregningsmodeller for kommune. Det er videre lagt til grunn KLP s og STP s pensjonsberegninger og budsjettvedtak i de interkommunale ordningene. Dessverre er det slik at også budsjettet for 2011 gir en realnedgang på hele 2,3 % i forhold til 2010 mens vi i fjor hadde en realnedgang på ca. 2 %. I fjor skyldes realnedgangen i hovedsak nedgang i folketallet og endring av inntektskriteriene i rammeoverføringene fra staten. I år har vi oppgang i folketallet men regjeringen har innført nye kriterier både på inntektsberegningene og utgiftsberegningene i rammeoverføringene som slår negativt ut for. I tillegg har vi fått en betydelig reduksjon i skjønnsmidlene fra fylkesmannen. Oppå dette har Regjeringen pålagt kommunene nye tiltak som omlegging av godtgjørelse for fysioterapitjenestene der større utgifter overføres i fra staten til kommunene, innføring av nye retningslinjer for krisesentra og pålegg om bedriftshelsetjeneste for de fleste ansatte i kommunene uten at dette blir fulgt opp i rammeoverføringene. Jeg viser i den anledning til kommentarene under finanskapittelet i selve budsjettdokumentet. Når vi tar konsekvensene av dette og også tar inn tidligere vedtatte nedskjæringer i økonomiplanen samt andre kjente endringer pr. dato ender vi med en ubalanse, et nedskjæringsbehov, på kr Dette konsekvensjusterte budsjettet har imidlertid noen negative virkninger som må rettes opp umiddelbart. Vi må tilføre minimum kr for å opprettholde daglig åpningstid ved SFO, vi opprettholder lærerstillingen til som ble budsjettert fram til årsskiftet 2010/2011, vi må tilføre kr til assistentstillinger i skolen for å kunne gjøre en forsvarlig oppfølging av elever med spesielle behov og vi bør tilføre kr til fysioterapitjenestene for å sikre bemanningen etter Statens omlegginger av inntektsgrunnlaget. Dette medfører et nedskjæringsbehov totalt på kr Vi foreslår derfor følgende tiltak: 1. Økning av eiendomsskatten fra 6 til 7 promille - kr Reduksjon av stillingen som ungdomsarbeider kr ( Dagens åpningstid av ungdomsklubben opprettholdes) 3. Innføring av kaffepenger for de ansatte kr Omlegging av fjerdingen kr (Papirutgaven fjernes. Stillingen som informasjonsmedarbeider reduseres til 60%. Resten av stillingen,40%, brukes til vikar i skolen) 5. Økt foreldrebetaling mat i barnehagen kr ( Økningen vil medføre at vi får selvkostdekning av maten) 6. Reduksjon km. godtgjørelse hjemmehjelp kr Reduksjon ekstrahjelp hjemmehjelp kr Reduksjon ferievikar hjemmehjelp kr Reduksjon ekstraordinære tiltak HOS kr.14194

13 10. Reduksjon utgifter arbeids- og aktivitetstilbud kr Reduksjon ekstrahjelp på skjermet avdeling kr Redusert vedlikehold veglys som følge av opprustingsprogram kr Reduksjon aktivitet til ungdom kr I økonomiplanperioden (fra 2012 og utover) legges det i tillegg opp til økning av matprisen for omsorgssektoren slik at en på sikt oppnår selvkostdekning. Kommentar til tiltakene: 1. Eiendomsskatten er nedbudsjettert p.g.a. nedsetting av takster etter klagebehandling. Etter en god del klagebehandling i starten synes saken å roe seg ned. Vi har et eiendomsskattenivå på linje med våre nabokommuner. Regjeringen (et regjeringsoppnevnt utvalg har konkludert med dette) vurderer å innføre eiendomsskatten som en statlig skatt. Det er derfor grunn til å tro at skatten for innbyggerne uansett hva kommunene gjør vil være minst på det nivået vi foreslår. Jeg går ut fra de kommunene som har innført eiendomsskatt får inntektstapet kompensert fra staten. Hvis vi setter ned den kommunale eiendomsskatten risikerer vi at Staten sitter igjen med fortjenesten. 2. Reduksjon av stillingen som ungdomsarbeider til 40 % stilling innebærer at ungdomsarbeideren kun har tid til driften av ungdomsklubben og litt forberedelse. Ungdomsklubben vil opprettholde samme åpningstid som i dag. Den ansatte kan tilbys minst 35 % stilling ved omsorgssektoren. 3. Innføringen av kaffepenger for de ansatte innebærer at de ansatte må betale kr. 50 pr. måned. En del enheter har allerede innført kaffepenger. Vi synes derfor det er riktig at alle betaler. Det vil bli gitt rett til å reservere seg fra ordningen. 4. Det skal gjennomføres en evaluering av fjerdingen i desember Det synes klart at papirutgaven står for fall. Det er kostbar å produsere og abonnentene svikter. Vi forutsetter å videreutvikle nettutgaven og se den i sammenheng med vår hjemmeside som bli gjennomgå en betydelig videreutvikling i Stilingen som informasjonsmedarbeider vil bli redusert til 60 %. Den ansatte kan tilbys 40 % stilling som vikar i skolen. 5. Vi innfører økt foreldrebetaling av mat i barnehagene fra kr. 210 til kr. 250 pr. mnd. Dette vil selvkostdekning av maten. Det er det samme prinsippet vi legger til grunn for mat til eldre og kaffepenger fra de ansatte. Dette mener vi er rettferdig i forhold til øvrige innbyggere Dette gjelder fjerning av ekstrahjelp og vikarer på omsorgssektoren. I tillegg til dette er vikarpostene på omsorgsektoren over alt konsekvent skåret ned til 2 % av lønnsrammen. Dette innebærer at det ikke alltid kan leies inn vikarer ved fravær og mulighetene for ekstraordinære tiltak er begrenset. Dette kan gå utover pleien for de eldre og føre til enda større belastning for de ansatte. I den anledning gjør jeg oppmerksom på at vi hat fått et pålegg fra Arbeidstilsynet der vi innen skal utrede konsekvensene(stress og arbeidspress og andre psykososiale forhold) av de innstrammingstiltakene vi allerede har gjennomført. Jeg er spesielt bekymret for situasjonen på omsorgssektoren. Hvis vi får tilgang på mere midler må denne sektoren prioriteres spesielt i forhold til ekstrahjelp og vikarer.

14 12. Opprustingsplanen for veglys fører til at det blir mindre årlig vedlikehold. 13. Dette er tiltak rettet mot ungdom med spesielle behov. Ved behandlingen av rammene for økonomiplanperioden i juni 2010 ba kommunestyret om et alternativt budsjett der eiendomsskatten reduseres. Vi har derfor utarbeidet tiltak for en reduksjon av eiendomsskatten fra 6 promille til 5 promille. I tillegg til rådmannens forslag til budsjett må det iverksettes følgende tiltak: 1. Nedleggelse av ungdomsklubben 2. Sterk reduksjon av kulturskolen 3. Reduksjon av åpningstiden for SFO 4. Ingen styrking av assistentstillingene i skolen. Dette må sees i sammenheng med at lærerstillingene reduseres med 1,5 stilling pr Ingen styrking av fysioterapitjenesten for å dekke opp skadevirkningene av Statens omlegging av refusjon til fysioterapautene. Dette kan medføre risiko for at fysioterapitilbudet reduseres vesentlig. 6. Reduksjon stilling Barnehage. Dette innebærer redusert åpningstid for barnehagen og begrensning i antall barn. 7. Ytterligere reduksjon av vikar HOS Vurdering Vi vil sterkt fraråde alternativet med reduksjon av eiendomsskatten nå. For det første er det lurt å avvente Regjeringens behandling av statlig eiendomsskatt. For det andre vil en slik reduksjon i våre driftsbudsjetter føre til en uforsvarlig drift. På litt lengre sikt 2012 og utover kan det være rom for reduksjoner hvis det ikke kommer nye oppgaver eller vi får ytterligere reduksjoner i rammeoverføringene. På det tidspunktet kan en eventuell statlig eiendomsskatt være avklart. Vårt budsjettforslag er svært stramt og det finnes ingen reserver. Våre driftsenheter og administrasjonen driver på minimumsgrenser. Investeringene må begrenses. Vi har kun funnet rom for å fullføre en del småprosjekter som har blitt stående igjen. I tillegg bygges en avlastningsenhet tilknyttet Valsåsen. Fasadekledningen på skolen repareres. Vi har ført opp bygging av kai i Marine Næringspark i Dette er avhengig av signal om behov samt mulig statstilskudd

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer